apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

ZEEL T UNG 50G

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2021-Oct-21
ZEEL-T-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "ZEEL T UNG 50G" Rīgā, Latvijā ir:

 • 7.87€  9.15$  6.65£  649Rub  78.8SEK  36PLN  29.4₪ 

ZEEL T ziede, 50 g


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts ZEEL T UNG 50G     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsV03AX 

 


Ražotājs, zīmols: Heel
Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāļu, produktu saraksts ar analoģiskiem vai līdzīgiem nosaukumiem *
Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
ZEEL T TEPALAS 50G
6.88€, Sep.2021 Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva)Pirkt
ZEEL T 50G TEPALAS N1
8.58€, Sep.2021 Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva)Pirkt
ZEEL T 50G TEPALAS N1
8.62€, Oct.2021 Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva)Pirkt
ZEEL T TEPALAS 50 G
8.63€, Oct.2021 Internetaptieka Lietuva Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Lietuva)Pirkt
ZEEL T TEPALAS 50 G N1 (Heel GmbH)
8.63€, Sep.2021 Internetaptieka Lietuva 100 metų vaistinė (Lietuva)Pirkt
ZEEL T TEPALAS, 50 G
8.63€, Oct.2021 Internetaptieka Lietuva Mano vaistine LT (Lietuva)Pirkt
ZEEL T ZIEDE 50G, Homeopātisko vielu komplekss
9.87€ , Oct.2021 Internetaptieka Latvija www.apotheka.lv Tālr. 67718733Pirkt
ZEEL T ZIEDE 50G (Heel)
9.88€, Oct.2021 Internetaptieka Latvija www.e-menessaptieka.lv Tālr. 67332273Pirkt
ZEEL T ZIEDE 50G
9.92€, Oct.2021 Internetaptieka Latvija internetaptieka.lv Tālr. 67840809Pirkt
ZEEL T ZIEDE 50G N1
9.99€, Oct.2021 Internetaptieka Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka Tālr. 80006960Pirkt
ZEEL T ZIEDE, 50G (Heel)
10.18€, May.2021 Internetaptieka Latvija Saules aptieka Tālr. 25672567Pirkt
ZEEL T TEPALAS 50 G
10.52€, Oct.2021 Internetaptieka Lietuva Benu vaistinė (Lietuva)Pirkt
ZEEL T ZIEDE 50 G N1
11.23€, Oct.2021 Internetaptieka Latvija Benu e-aptieka Tālr. 25621621Pirkt
ZEEL T ZIEDE 50G
11.24€, May.2021 Internetaptieka Latvija medikaments.lv Tālr. 25451183Pirkt
* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.
ZEEL T, tepalas, 50 g paveikslėlis

 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Zeel T ziede

Homeopātiskas zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits Jums teicis(-kusi).

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 • Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Zeel T un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Zeel T lietošanas

3. Kā lietot Zeel T

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Zeel T

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

1. Kas ir Zeel T ziede un kādam nolūkam to lieto

Zeel T ziede ir homeopātiskas zāles, ko lieto, lai ārstētu:

 • slimības, ko izraisījuši deģeneratīvi procesi locītavās (artrozes- īpaši ceļu locītavās; poliartrozi, spondiloartrozi)

 • reimatiskās locītavu slimības (pleca-lāpstiņas periartrītu).

 

2. Kas Jums jāzina pirms Zeel T ziedes lietošanas

Nelietojiet Zeel T šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret kādu no aktīvajām vielām, piemēram, arniku un/vai indīgo efeju, vai jebkuru citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 • Grūtniecības un krūtsbarošanas periodā.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pacientiem, kuriem ir akūtas sūdzības par locītavām un pavadsimptomi, piemēram, locītavu apsārtums, pietūkums, drudzis, vai nepārejošu, vai neidentificētu simptomu gadījumā, nepieciešams konsultēties ar ārstu.

 

Citas zāles un Zeel T

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

 

Nelietot grūtniecības un krūtsbarošanas periodā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

Zeel T neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Zeel T satur cetilstearilspirtu

Cetilstearilspirts var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piem., kontakta dermatītu). Izvairīties no iekļūšanas acīs, uz gļotādām, vaļējām brūcēm vai uz bojātas ādas.

 

3. Kā lietot Zeel T

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts, vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Ieteicamā deva ir:

pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma: uzklāt ziedi 2-4 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: uzklāt ziedi 2-4 reizes dienā.

 

Parasti ziedi uzklāj plānā kārtiņā slimajiem apvidiem un saudzīgi ierīvē ādā. Ceļu artrozes gadījumā izspiež no tūbiņas 4 – 5 cm ziedes ceļu locītavu apvidū.

 

Ja esat lietojis Zeel T vairāk nekā noteikts

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam.

 

Ja esat aizmirsis lietot Zeel T ziedi

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jūs pārtraucat lietot Zeel T ziedi

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos (tas ir, retāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem) iespējamas alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas ādā. Ja tādas rodas, zāļu lietošanu jāpārtrauc.

 

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Zeel T ziedi

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt cieši noslēgtā tūbiņā. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Zeel T satur:

 • 100 g ziedes satur aktīvās vielas:

Cartilago suis D2 0,001 g, Funiculi umbilicalis suis D2 0,001 g, Embryo suis D2 0,001 g, Placenta suis D2 0,001 g, Toxicodendron quercifolium D2 0,27 g, Arnica montana D2 0,3 g, Solanum dulcamara D2 0,075 g, Symphytum officinale D8 0,75 g, Sanguinaria canadensis D2 0,225 g, Sulfur D6 0,27 g, Nadidum D6 0,01 g, Coenzymum A D6 0,01 g, Acidum alpha-liponicum D6 0,01 g, Natrium diethyloxalaceticum D6 0,01 g, Acidum silicicum D6 1,0 g.

 • palīgvielas ir: emulgators, cetilstearilspirts, vazelīneļļa, baltais vazelīns, attīrīts ūdens, etilspirts.

 

Zeel T ziedes ārējais izskats un iepakojums

 

Mīksta ziede baltā līdz dzeltenbaltā krāsā.

Alumīnija tūbiņās pa 50 g un 100 g ziedes. Iepakotas kartona kastītē.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

 

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

 

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Fakss: 0049 7221 501 485

e-pasts: [email protected]eel.de

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2016 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA• Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu un var atšķirties no reālā produkta izskata.


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2021 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas