apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt ne mazāk kā 3 simbolus:

VIBURCOL SUPP N12 (BĒRNU)

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2021-Sep-19
VIBURCOL-KIDS-zāle/preparāts -svecītes aptuvenā pirkšanas cena uz "VIBURCOL SUPP N12 (BĒRNU)" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.61€  6.61$  4.79£  479Rub  57SEK  26PLN  21.18₪ 

VIBURCOL supozitoriji, 12 gb.


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -svecītes VIBURCOL SUPP N12 (BĒRNU)     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsV03AX 

 


Ražotājs, zīmols: Heel
Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāļu, produktu saraksts ar analoģiskiem vai līdzīgiem nosaukumiem *
Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
VIBURCOL ŽVAKUTĖS N12
4.78€, Sep.2021 Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva)Pirkt
VIBURCOL ŽVAKUTĖS N12
4.82€, Sep.2021 Internetaptieka Lietuva Benu vaistinė (Lietuva)Pirkt
VIBURCOL ZVAKUTES N12
4.82€, Sep.2021 Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva)Pirkt
VIBURCOL ŽVAKUTĖS, N12
5.25€, Sep.2021 Internetaptieka Lietuva Mano vaistine LT (Lietuva)Pirkt
VIBURCOL ŽVAKUTĖS N12
5.25€, Sep.2021 Internetaptieka Lietuva Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Lietuva)Pirkt
VIBURCOL ŽVAKUTĖS N12 (Heel GmbH)
5.25€, Aug.2021 Internetaptieka Lietuva 100 metų vaistinė (Lietuva)Pirkt
VIBURCOL SVECĪTES N12, Homeopātisko vielu komplekss
6.08€ , Sep.2021 Internetaptieka Latvija www.apotheka.lv Tālr. 67718733Pirkt
VIBURCOL SUPOZITORIJI BĒRNIEM UN ZĪDAIŅIEM 12 N12
6.09€, Sep.2021 Internetaptieka Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka Tālr. 80006960Pirkt
VIBURCOL ŽVAKUTĖS N12
6.46€, Sep.2021 Internetaptieka Lietuva IĮ"R.LOSINSKAJOS VAISTINĖ" (Lietuva)Pirkt
VIBURCOL SUPOZITORIJI N12 (Heel)
6.88€, Sep.2021 Internetaptieka Latvija www.e-menessaptieka.lv Tālr. 67332273Pirkt
VIBURCOL SVECĪTES N12
7.06€, Sep.2021 Internetaptieka Latvija medikaments.lv Tālr. 25451183Pirkt
VIBURCOL SUPOZITORIJI BĒRNIEM UN ZĪDAIŅIEM, N12 (Heel)
7.09€, Sep.2021 Internetaptieka Latvija Saules aptieka Tālr. 25672567Pirkt
VIBURCOL SUPOZITORIJI BĒRNIEM UN ZĪDAIŅIEM N12
7.12€, Sep.2021 Internetaptieka Latvija internetaptieka.lv Tālr. 67840809Pirkt
VIBURCOL SUPOZITORIJI BĒRNIEM UN ZĪDAIŅIEM N12
7.88€, Sep.2021 Internetaptieka Latvija Benu e-aptieka Tālr. 25621621Pirkt
* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.
VIBURCOL, žvakutės, N12 paveikslėlis

 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Viburcol supozitoriji bērniem un zīdaiņiem

Homeopātiskas zāles

 

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.

 • Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Viburcol un kādam nolūkam tās/to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Viburcol lietošanas

3. Kā lietot Viburcol

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Viburcol

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1. Kas ir Viburcol un kādam nolūkam tās/to lieto

 

Supozitoriji bērniem un zīdaiņiem nemiera stāvokļa ar drudzi vai bez tā novēršanai; simptomātiskai parastu infekciju ārstēšanai.

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Viburcol lietošanas

 

Nelietojiet Viburcol šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

- ja ir paaugstināta jutība pret Chamomilla (kumelītēm) vai pret kādu no kurvjziežu dzimtas augiem.

 

Citas zāles un Viburcol

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

 

Viburcol kopā ar uzturu un dzērienu

Mijiedarbība nav novērota.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Viburcol neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

 

3. Kā lietot Viburcol

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Ieteicamā deva ir: akūtu traucējumu gadījumā 1 supozitoriju ievada anālā atverē, nepieciešamības gadījumā to atkārto; veselības stāvoklim uzlabojoties, lieto pa 1 supozitorijam 2-3 reizes dienā. Zīdaiņiem (no 1. dzīves dienas) līdz 6 mēnešu vecumam maksimālā deva ir 1 supozitorijs 2 reizes dienā.

 

Ja esat lietojis Viburcol vairāk nekā noteikts

Konsultējieties ar ārstu, ja Ja esat lietojis Viburcol vairāk nekā noteikts.

 

Ja esat aizmirsis lietot Viburcol

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja pārtraucat lietot Viburcol

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Retos gadījumos iespējamas alerģiskas ādas reakcijas un viegla caureja.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

 

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Viburcol

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Viburcol satur

 

 • Aktīvās vielas ir:

 

1 supozitorijs pa 1,1 g satur aktīvās vielas:

Chamomilla recutita

D1

1,1 mg

Atropa belladonna

D2

1,1 mg

Solanum dulcamara

D4

1,1 mg

Plantago major

D3

1,1 mg

Pulsatilla pratensis

D2

2,2 mg

Calcium carbonicum Hahnemanni

D8

4,4 mg

 

 • Cita sastāvdaļa ir: cietie tauki

 

Viburcol ārējais izskats un iepakojums

 

Iepakojumā 12 supozitoriji pa 1,1 g.

Garenas formas supozitoriji ar gludu virsmu.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Vācija

 

Izplatītājs:

UAB "Farmahelis"

Partizanų g. 198-5

50324 Kaunas

Lietuva

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2015. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA• Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu un var atšķirties no reālā produkta izskata.


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2021 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas