apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Medikinet tab.10mg N30

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-22
MEDIKINET-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "Medikinet tab.10mg N30" Rīgā, Latvijā ir:

 • 11.90€  13.5$  9.95£  1033Rub  123.9SEK  54PLN  42.44₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes Medikinet tab.10mg N30     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsN06BA04 

 


Ražotājs, zīmols: Medice Arzneimittel Putter Gmbh

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Medikinet 10 mg tabletes Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N30

(Neiroloģija, ATĶ kods: N06BA04)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

12.28€

Zāļu produkta identifikators

10-0459-02

Zāļu reģistrācijas numurs

10-0459

Ražotājs

Medice Arzneimittel Putter GmbH & Co.KG, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

05-MAR-14

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

10 mg

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Medice Arzneimittel Putter GmbH & Co.KG, Germany

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Medikinet 5 mg tabletes

Medikinet 10 mg tabletes

Medikinet 20 mg tabletes

Methylphenidati hydrochloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Medikinet un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Medikinet lietošanas

3. Kā lietot Medikinet

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Medikinet

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Medikinet un kādam nolūkam to lieto

Kādam nolūkam to lieto

Medikinet lieto uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma (UDHS) ārstēšanai.

 1. To lieto bērniem un pusaudžiem vecumā no 6 līdz 18 gadiem.

  To lieto, ja ar citiem nefarmaceitiskiem līdzekļiem, tādiem kā konsultācijas un uzvedības terapija nav sasniegti pietiekami rezultāti.

Medikinet nedrīkst lietot UDHS ārstēšanai bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem vai pieaugušajiem, jo šajās vecuma grupās nav pierādīts šo zāļu lietošanas drošums un efektivitāte.

Kā tas iedarbojas

Medikinet uzlabo noteiktu smadzeņu apvidu aktivitāti, kuros tā ir bijusi samazināta. Zāles var palīdzēt uzlabot uzmanību (īslaicīgus uzmanības traucējumus), koncentrēšanos un mazināt impulsivitāti.

Šīs zāles lieto kā visaptverošas ārstēšanas programmas daļu, kas parasti ietver :

 1. psiholoģisku,

  izglītojošu un

  sociālu terapiju.

Ārstēšanu ar Medikinet jāuzsāk un jāveic ārsta, kurš specializējies bērnu un/vai pieaugušo uzvedības traucējumu ārstēšanā, uzraudzībā. Kaut arī UDHS nav izārstējams, to var kontrolēt, izmantojot ārstēšanas programmas.

Par UDHS

Bērniem un pieaugušajiem, kuri slimo ar UDHS ir:

 • grūtības mierīgi nosēdēt un

 • grūtības koncentrēties.

Tā nav viņu vaina, ka tie nespēj darīt šīs lietas.

Daudzi bērni un jaunieši cīnās, lai izdarītu šīs lietas. Tomēr UDHS var radīt problēmas viņu ikdienas dzīvē. Bērniem un jauniešiem ar UDHS var būt grūtības mācībās un darot mājas darbus. Viņiem ir grūti izturēties labi mājās, skolā vai citās vietās.

UDHS neietekmē bērnu vai jauniešu inteliģences līmeni.

2. Kas Jums jāzina pirms Medikinet lietošanas

Nelietojiet Medikinet

Ja Jums vai Jūsu bērnam :

 • ja Jums ir alerģija pret metilfenidātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu ;

 • ir vairogdziedzera traucējumi;

 • ir paaugstināts intraokulārais spiediens (glaukoma);

 • ir virsnieru dziedzera audzējs (feohromocitoma);

 • ir ēšanas traucējumi, kad nejūtas izsalcis vai pārmērīgi vēlas ēst, tādi kā “Anorexia nervosa”;

 • ir ļoti augsts asinsspiediens vai sašaurināti asinsvadi, kas, iespējams, rada sāpes rokās un kājās;

 • ir jebkad bijuši sirdsdarbības traucējumi, piemēram, sirdslēkme, sirds aritmijas, sāpes un diskomforts krūtīs,

sirds mazspēja vai sirds slimība, vai jau piedzimstot ir bijušas būtiskas sirds struktūras

vai darbības problēmas;

 • ir problēmas ar smadzeņu asinsvadiem, piemēram, insults, asinsvadu daļas vājums un

paplašinājums(aneirisma), asinsvadu sašaurinājums vai nosprostojums, vai asinsvadu iekaisums (vaskulīts);

 • lieto zāles depresijas ārstēšanai, kas zināmas kā monoaminooksidāzes inhibitori (MAOI), vai MAOI

lietoti pēdējo 14 dienu laikā - skatīt “Citas zāles un Medikinet”;

 • ir psihiskās veselības problēmas, tādas kā:

 1. psihopātiski/robežstāvokļa personības traucējumi

  patoloģiskas domas vai vīzijas, vai slimība, ko sauc par šizofrēniju;

  smagu garastāvokļa traucējumu pazīmes, kā:

 • pašnāvnieciskas domas;

 • smaga depresija, kad jūtas ļoti skumjš, nevērtīgs un bezcerīgs;

 • mānija, kad jūtas neparasti uzbudināms, pārāk aktīvs, un nevaldāms.

Nelietojiet metilfenidātu,ja kāds no iepriekš minētajiem stāvokļiem vai simptomiem attiecas uz Jums vai Jūsu bērnu. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, pirms Jūs vai Jūsu bērns uzsāk metilfenidāta lietošanu. Tas ir tāpēc, ka metilfenidāts var izraisīt šo stāvokļu vai simptomu pasliktināšanos.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Medikinet lietošanas pastāstiet ārstam vai farmaceitam ja Jums vai Jūsu bērnam:

 • ir aknu vai nieru darbības traucējumi;

 • ir rīšanas traucējumi vai grūtības norīt veselu tableti;

 • ir zarnu vai barības vada sašaurinājums vai aizsprostojums;

 • ir bijušas lēkmes (krampji, konvulsijas, epilepsija) vai anomāli EEG (elektroencefalogrammas smadzeņu

skenējumi);

 • ir ļaunprātīgi lietoti vai ir bijusi atkarība no alkohola, recepšu medikamentiem vai

narkotikām;

 • ir sākušās menstruācijas;

 • ir vāji kontrolējama, atkārtota kādas ķermeņa daļas raustīšanās vai atkārtotas skaņas un vārdi;

 • ir augsts asinsspiediens;

 • ir sirdsdarbības traucējumi, kas nav minēti apakšpunktā “Nelietojiet Medikinet”;

 • ir psihiatriski traucējumi, kas nav minēti apakšpunktā “Nelietojiet Medikinet”. Citi psihiatriski

traucējumi :

 1. ir garastāvokļa svārstības (no mānijas līdz depresijai, ko sauc par bipolāriem traucējumiem);

  ir no jauna parādījusies vai pastiprināti agresīva vai naidīga uzvedība;

  redz, dzird vai jūt neesošas lietas(halucinācijas);

  ir maldīga pārliecība (murgi);

  ir neparasts aizdomīgums (paranoja);

  ir uzbudinājuma, nemiera vai spriedzes sajūta;

  ir depresijas vai vainas sajūta.

Pirms ārstēšanas informējiet ārstu, vai uz Jums vai Jūsu bērnu attiecas kāds no iepriekš minētajiem stāvokļiem vai simptomiem. Tas ir tāpēc, ka metilfenidāts var izraisīt šo stāvokļu vai simptomu pasliktināšanos. Jūsu ārsts var izlemt, ka Jums vai Jūsu bērnam nepieciešamas citas medicīniskas

pārbaudes, pirms Jūs vai Jūsu bērns sāk lietot šīs zāles.

Pārbaudes, ko Jūsu ārsts veiks pirms uzsākt ārstēšanu ar metilfenidātu

Lai Jūsu ārsts varētu nolemt, vai metilfenidāts ir īstās zāles Jums vai Jūsu bērnam, ārsts ar Jums

apspriedīs šādus jautājumus:

• par zālēm, ko Jūs vai Jūsu bērns lieto;

 • vai ģimenē ir pēkšņi, neizskaidroti nāves gadījumi;

 • par jebkuriem citiem medicīniskajiem traucējumiem (piemēram, sirdsdarbības traucējumiem),

kas varētu būt Jums, Jūsu bērnam vai Jūsu ģimenes locekļiem;

• kā jūtaties Jūs vai Jūsu bērns, t.i., vai esat emocionāls, vai Jums ir dīvainas domas un vai Jums ir

bijušas šādas domas jau iepriekš;

 • vai ģimenē ir bijuši tiku gadījumi (vāji kontrolējama, atkārtota kādas ķermeņa daļas raustīšanās vai

atkārtotas skaņas un vārdi);

• par visām garīgās veselības/psihiatriskām/uzvedības problēmām, kas ir vai agrāk ir bijušas Jums

vai Jūsu bērnam, vai citiem ģimenes locekļiem.

Jūsu ārsts apspriedīs, vai Jums vai Jūsu bērnam pastāv garastāvokļa svārstību risks (mānija, kas mijas ar depresiju un ko sauc par bipolāriem traucējumiem), kas ietvers psihiatriskās vēstures pārbaudi, tostarp pašnāvību gadījumu, bipolāro traucējumu un depresijas vēsturi ģimenē.

Ir ļoti svarīgi sniegt visu informāciju, lai Jūsu ārsts varētu izlemt, vai metilfenidāts ir īstās zāles Jums

vai Jūsu bērnam. Jūsu ārsts var izlemt, ka Jums vai Jūsu bērnam nepieciešamas citas medicīniskas

pārbaudes, pirms Jūs vai Jūsu bērns sāk lietot šīs zāles.

Zēniem un pusaudžiem ārstēšanas laikā var negaidīti rasties ilgstošas erekcijas. Tās var būt sāpīgas un var rasties jebkurā laikā. Ir svarīgi sazināties ar ārstu, ja erekcija turpinās ilgāk nekā divas stundas, jo īpaši tad, ja tā ir sāpīga.

Narkotisko vielu testi

Šīs zāles var radīt pozitīvu rezultātu, veicot testus uz narkotisko vielu lietošanu.

Sportistiem jāzina, ka šīs zāles var izraisīt pozitīvu \"dopinga testa\" rezultātu.

Citas zāles un Medikinet

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Nelietojiet metilfenidātu, ja Jūs vai Jūsu bērns lieto:

zāles depresijas ārstēšanai, kas zināmas kā monoaminooksidāzes inhibitori (MAOI), vai MAOI lietoti pēdējo 14 dienu laikā. MAOI vienlaicīga lietošana ar metilfenidātu var izraisīt pēkšņu

asinsspiediena paaugstināšanos.

Ja Jūs vai Jūsu bērns lietojat citas zāles, metilfenidāts var ietekmēt citu zāļu iedarbību vai izraisīt

blakusparādības. Ja Jūs vai Jūsu bērns lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm, konsultējieties ar ārstu

pirms metilfenidāta lietošanas:

 • citas zāles depresijas ārstēšanai;

 • zāles smagām psihiskām saslimšanām;

 • zāles epilepsijas ārstēšanai;

 • zāles, ko lieto, lai samazinātu vai paaugstinātu asinsspiedienu;

 • daži klepus un saaukstēšanās līdzekļi, kuri satur sastāvdaļas, kas var ietekmēt

asinsspiedienu, tāpēc ir svarīgi konsultēties ar Jūsu farmaceitu, kad pērkat kādas no šīm

zālēm;

 • zāles, kas šķidrina asinis, lai tādējādi novērstu asins trombu veidošanos.

Ja Jums ir šaubas par to, vai kādas no zālēm, ko Jūs vai Jūsu bērns lietojat, ir iekļautas iepriekš

minētajā sarakstā, lūdziet padomu ārstam pirms metilfenidāta lietošanas.

Ja plānota operācija

Ja plānota operācija, izmantojot noteikta veida anestēzijas līdzekļus, Jūs vai Jūsu bērns operācijas dienā nedrīkst lietot metilfenidātu, jo operācijas laikā pastāv pēkšņas asinsspiediena palielināšanās risks.

Medikinet lietošana kopā ar uzturu

Medikinet lietošana kopā ar uzturu var palīdzēt apturēt sāpes vēderā, sliktu dūšu un vemšanu.

Metilfenidāta lietošana kopā ar alkoholu

Jūs vai Jūsu bērns nedrīkst dzert alkoholu, kamēr lieto šīs zāles, jo alkohols var pasliktināt šo zāļu

blakusparādības. Ņemiet vērā, ka noteikti ēdieni un zāles arī satur alkoholu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Nav zināms vai metilfenidāts ietekmēs augli. Pirms metilfenidāta lietošanas informējiet savu ārstu vai farmaceitu, ja Jūs vai Jūsu meita:

• ir seksuāli aktīvs. Jūsu ārsts ar jums apspriedīs kontracepciju;

• ir grūtniece vai ir aizdomas par grūtniecību. Jūsu ārsts izlems, vai Jums vai Jūsu

meitai jālieto metilfenidāts;

• baro bērnu ar krūti vai plāno to darīt. Ir ierobežots informācijas daudzums, kas

liek secināt, ka metilfenidāts izdalās mātes pienā. Tāpēc Jūsu ārsts izlems, vai

Jūs vai Jūsu meita metilfenidāta lietošanas laikā drīkst barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lietojot metilfenidātu, var rasties reibonis, miegainība un redzes traucējumi. Ja šīs blakusparādības

rodas, var būt bīstami veikt jebkādas bīstamas aktivitātes, piemēram, vadīt automašīnu, apkalpot

mehānismus, braukt ar velosipēdu vai rāpties kokos.

Medikinet satur laktozi

Ja ārsts Jums vai Jūsu bērnam ir teicis, ka nepanesat vai nespējat sagremot dažus cukurus, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu

3. Kā lietot Medikinet

Cik daudz lietot

Jums vai Jūsu bērnam Medikinet vienmēr jālieto tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Maksimālā dienas deva ir 60 mg dienā.

 • Jūsu ārsts parasti ārstēšanu uzsāks ar mazu devu (no 5mg vienu vai divas reizes dienā), ko nepieciešamības

gadījumā pakāpeniski palielinās.

 • Jūsu ārsts Jums pateiks, kāda stipruma tabletes jālieto katru dienu

 • Lai novērstu iemigšanas traucējumus, pēdējo devu parasti nedod 4 stundu laikā pirms gulētiešanas.

Jūsu ārsts veiks dažas pārbaudes

 • Pirms Jūs vai Jūsu bērns uzsāk zāļu lietošanu, pārliecināsies vai Medikinet ir drošas un nāks par labu.

 • Pēc Jūsu vai Jūsu bērna ārstēšanas uzsākšanas pārbaudes veiks ne mazāk kā reizi 6 mēnešos, bet iespējams biežāk. Tās tiks izdarītas arī gadījumā, ja tiek mainīta deva.

 • Pārbaudes ir:

 • apetītes kontrole;

 • svara un auguma mērījumi;

 • asinsspiediena un sirds ritma kontrole;

 • garastāvokļa un prāta problēmu, vai citu neparastu sajūtu kontrole, vai, ja tās pasliktinās Medikinet

lietošanas laikā.

Kā lietot

Šīs zāles ir paredzētas iekšķīgai lietošanai.

Jums vai Jūsu bērnam Medikinet tabletes jānorij veselas vai sadalot divās daļās, uzdzerot pietiekamu šķidruma daudzumu, kopā vai pēc ēdienreizēm.

Ja Jūs vai Jūsu bērns nejūtas labāk, pēc 1 mēnesi ilgas ārstēšanas

Informējiet ārstu, ja Jūsu vai Jūsu bērna stāvoklis neuzlabojas. Jūsu ārsts var izlemt, ka nepieciešama citāda ārstēšana.

Ilgstoša ārstēšana

Medikinet terapijai nav jābūt bezgalīgai. Ja Jūsu bērns Medikinet lieto ilgāk nekā gadu, Jūsu ārstam reizi gadā īslaicīgi jāpārtrauc ārstēšana, kas var notikt skolas brīvdienu laikā. Tas parādīs, vai šīs zāles joprojām ir nepieciešamas.

Nepareiza Medikinet lietošana

Ja Medikinet netiek lietots pareizi, tas var izraisīt patoloģisku uzvedību. Tas var arī nozīmēt, ka Jūs vai Jūsu bērns kļūstat atkarīgi no zālēm. Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs vai Jūsu bērns ir ļaunprātīgi lietojuši vai ir bijusi atkarība no alkohola, recepšu medikamentiem vai narkotikām.

Ja Jūs vai Jūsu bērns ir lietojis vairāk Medikinet nekā noteikts

Ja Jūs vai Jūsu bērns iedzer pārāk daudz tablešu, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai tuvākās slimnīcas

neatliekamās palīdzības nodaļu un informējiet viņus, cik tablešu ir izdzerts.

Pārdozēšanas pazīmēs var ietilpt: vemšana, satraukums, drebuļi, pastiprinātas nekontrolējamas

kustības, muskuļu raustīšanās, lēkmes (tām var sekot koma), ārkārtīgas laimes sajūta, apmulsums, neesošu lietu redzēšana, jušana vai dzirdēšana (halucinācijas), svīšana, piesarkšana, galvassāpes, spēcīgs drudzis, sirdsdarbības izmaiņas (lēns, ātrs vai neregulārs pulss), augsts asinsspiediens, paplašinātas acu zīlītes un sauss deguns un mute.

Ja Jūs vai Jūsu bērns ir aizmirsis lietot Medikinet

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Jums vai Jūsu bērnam jāieņem nākamā deva paredzētajā laikā.

Ja Jūs vai Jūsu bērns pārtrauc lietot Medikinet

Ja Jūs vai Jūsu bērns pēkšņi pārtrauc šo zāļu lietošanas, UDHS simptomi var atkārtoties vai parādīties tāda nevēlama iedarbība kā depresija. Pirms pārtraukt lietošanu pilnībā, Jūsu ārsts var vēlēties pakāpeniski samazināt ikdienā lietoto zāļu devu. Konsultējieties ar savu ārstu pirms Medikinet lietošanas pārtraukšanas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lai gan dažiem cilvēkiem novēro blakusparādības, to lielākā daļa uzskata, ka metilfenidāts tiem palīdz. Jūsu ārsts runās ar jums par šīm blakusparādībām.

Dažas blakusparādības var būt smagas. Ja Jums ir kāda no tālāk minētajām blakusparādībām, nekavējoties apmeklējiet ārstu:

Bieži (var ietekmēt ne vairāk kā 1 no 10 pacientiem)

 • nevienmērīga sirdsdarbība (sirdsklauves);

 • būtiskas garastāvokļa vai personības maiņas.

Retāk (var ietekmēt ne vairāk kā 1 no 100 pacientiem)

 • domas par pašnāvību;

 • redz, dzird vai jūt neesošas lietas, tās ir psihozes pazīmes;

 • nekontrolētas ķermeņa kustības un runa (Tureta sindroms);

 • alerģijas simptomi, tādi kā ādas nātrene, nieze un izsitumi, sejas, lūpu, mēles un citu ķermeņa daļu tūska, elpas trūkums, gārgšana un traucēta elpošana.

Reti (var ietekmēt ne vairāk kā 1 no 1000 pacientiem)

 • neparasta uzbudinājuma sajūta, pārlieka aktivitāte un nevaldāmība (mānija).

Ļoti reti (skar mazāk nekā vienu no 10 000 pacientiem)

 • miokarda infarkts;

 • lēkmes (krampji, konvulsijas, epilepsija);

 • ādas lobīšanās vai purpursarkani plankumi;

 • muskuļu spazmas, ko jūs nevarat kontrolēt, kas skar acis, galvu, kaklu, ķermeņi un nervu

sistēmu sakarā ar pārejošu asins piegādes trūkumu smadzenēm;

 • paralīze vai kustību un redzes problēmas, runas grūtības ( tās var būt pazīmes, kas saistītas ar smadzeņu asinsvadu problēmām);

 • asins šūnu skaita samazināšanās (eritrocītu, leikocītu un trombocītu), kas var būt par iemeslu tam, ka Jūs ātrāk inficējaties, asiņojat un veidojas zilumi.

 • pēkšņs ķermeņa temperatūras pieaugums, ļoti augsts asinsspiediens un smagi krampji (ļaundabīgs neiroleptisks sindroms). Nav zināms, vai šīs blakusparādības izraisa metilfenidāts vai citas ar to vienlaicīgi lietotas zāles.

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

 • nevēlamas domas, kas bieži atkārtojas;

 • neizskaidrojams ģībonis, sāpes krūtīs, elpas trūkums (tās var būt pazīmes problēmām ar sirdi).

Ja novērojat kādu no augstāk minētajām blakusparādībām, nekavējoties apmeklējiet ārstu.

Citas blakusparādības ir sekojošas, ja tās Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt savam ārstam vai farmaceitam:

Ļoti bieži (var ietekmēt ne vairāk kā 1 no 10 pacientiem)

 1. galvassāpes;

  nervozitāte;

  nespēja gulēt.

Bieži var ietekmēt ne vairāk kā 1 no 10 pacientiem)

 1. sāpes locītavās;

  sausa mute;

  paaugstināta temperatūra (drudzis);

  neparasta matu izkrišana vai retināšanās;

  neparasta miegainība vai miegainība;

  ēstgribas zudums vai samazināta apetīte;

  nieze, izsitumi vai izvirzīti, sarkani, niezoši izsitumi (nātrene);

  klepus, kakla sāpes vai deguna un rīkles kairinājums;

  augsts asinsspiediens, paātrināta sirdsdarbība (tahikardija);

  reiboņa sajūta, kustības, ko jūs nevarat kontrolēt, neparasta aktivitāte;

  agresivitātes sajūta, satraukums, nemierīgums, nomāktība, uzbudinājums un patoloģiska uzvedība;

  sāpes vēderā, caureja, slikta dūša, kuņģa darbības traucējumi un vemšana.

Retāk (var ietekmēt ne vairāk kā 1 no 100 pacientiem)

 1. aizcietējums;

  diskomforta sajūta krūtīs;

  asinis urīnā;

  drebuļi vai trīce;

  redzes dubultošanās vai redzes miglošanās;

  muskuļu sāpes, muskuļu raustīšanās;

  elpas trūkums vai sāpes krūtīs;

  palielināti aknu testu rezultāti (novēroti asins analīzēs);

  dusmas, nemierīguma vai raudulīguma sajūta, pārmērīga apkārtnes apzināšana, miega traucējumi.

Reti (var ietekmēt ne vairāk kā 1 no 10000 pacientiem un mazāk nekā vienam no 1000 pacientiem)

 1. dzimumtieksmes izmaiņas;

  dezorientācijas sajūta;

  paplašinātas acu zīlītes, redzes traucējumi;

  krūšu piepampums vīriešiem;

  pārmērīga svīšana, ādas apsārtums, sarkani izvirzīti izsitumi uz ādas.

Ļoti reti (var ietekmēt ne vairāk kā 1no 10 000 pacientiem)

 1. sirdslēkme;

  pēkšņa nāve;

  muskuļu krampji;

  mazi, sarkani plankumi uz ādas;

  iekaisušas vai nosprostotas smadzeņu artērijas;

  traucēta aknu darbība, tostarp aknu mazspēja un koma;

  izmainīti testu rezultāti - to skaitā aknu un asins analīžu;

  pašnāvības mēģinājums, domāšanas traucējumi, sajūtu vai emociju trūkums, atkārtota lietu darīšana, apsēstība ar vienu lietu;

  roku un kāju pirkstu sastinguma sajūta, tirpšana un krāsas maiņa (no baltas uz zilu, tad uz sarkanu), aukstuma sajūta (Reino fenomens).

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

 1. migrēna;

  ļoti augsta temperatūra;

  lēni, ātri vai neritmiski sirdspuksti;

  lielās krampju lēkmes (grand mal krampji);

  ticība neesošām lietām, apjukums;

  stipras sāpes vēderā, bieži ar sliktu dūšu un vemšanu;

  galvas asinsvadu problēmas (insults, smadzeņu arterīts vai smadzeņu asinsvadu oklūzijas);

sausa āda;

erektīlā disfunkcija;

ilgstošas erekcijas, kas dažkārt ir sāpīgas, vai biežas erekcijas;

pārmērīga nekontrolēta runāšana.

Ietekme uz augšanu

Ja metilfenidātu izmanto vairāk nekā gadu, dažiem bērniem tas var izraisīt augšanas samazināšanos. Tas skar mazāk nekā 1 no 10 bērniem.

 • Var būt aizkavēta ķermeņa masas palielināšanās vai augšana.

 • Jūsu ārsts uzmanīgi vēros Jūsu vai Jūsu bērna augumu un svaru, kā arī cik laba apetīte ir Jums vai Jūsu bērnam.

 • Ja Jūs vai Jūsu bērns neattīstās kā paredzēts, tad ārstēšanu ar metilfenidātu var apturēt uz īsu laiku.

  Ziņošana par blakusparādībām

  Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī

  uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

  blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

  Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Medikinet

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc Der.līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Medikinet satur

 • Aktīvā viela ir metilfenidāta hidrohlorīds.

Medikinet 5 mg tabletes

Katra tablete satur 5 mg metilfenidāta hidrohlorīda (Methylphenidati hydrochloridum), kas atbilst 4,35 mg metilfenidāta.

Medikinet 10 mg tabletes

Katra tablete satur 10 mg metilfenidāta hidrohlorīda (Methylphenidati hydrochloridum), kas atbilst 8,65 mg metilfenidāta .

Medikinet 20 mg tabletes

Katra tablete satur 20 mg metilfenidāta hidrohlorīda (Methylphenidati hydrochloridum), kas atbilst 17,30 mg metilfenidāta .

 • Citas sastāvdaļas ir: mikrokristāliskā celuloze, preželatinizēta kukurūzas ciete, kalcija hidrogēnfosfāta dihidrāts, laktozes monohidrāts, magnija stearāts.

Medikinet ārējais izskats un iepakojums

Medikinet 5 mg tabletes

Balta, apaļa tablete ar marķējumu “S” abās pusēs.Tableti var sadalīt vienādās daļās.

Kārbiņas ar 28 vai 30 tabletēm, tabletes iepakotas PVH/PE/PVdH alumīnija folijas blisterī.

Medikinet 10 mg tabletes

Balta, apaļa tablete ar marķējumu “M” abās pusēs.Tableti var sadalīt vienādās daļās.

Kārbiņas ar 28 vai 30 tabletēm, tabletes iepakotas PVH/PVdH alumīnija folijas blisterī.

Medikinet 20 mg tabletes

Balta, apaļa tablete ar marķējumu “L” abās pusēs.Tableti var sadalīt vienādās daļās.

Kārbiņas ar 28 vai 30 tabletēm, tabletes iepakotas PVH/PVdH alumīnija folijas blisterī.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37

58638 Iserlohn

Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Vācija Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg Tabletten

Beļģija Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg

Igaunija Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg

Īrija Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg Tablets

Lietuva Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletės

Portugāle Medicebran 5 mg, 10 mg, 20 mg comprimidos

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2018

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē http://www.zva.gov.lv
[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2021]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas