apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Insul.Toujeo SoloStar 300UI/ml 1.5ml N5

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-May-28
INSUL-TOUJEO-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "Insul.Toujeo SoloStar 300UI/ml 1.5ml N5" Rīgā, Latvijā ir:

 • 73.39€  78.2$  62.6£  8475Rub  773.7SEK  339PLN  263.1₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts Insul.Toujeo SoloStar 300UI/ml 1.5ml N5     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsA10AE04 

Aktīvās vielas: Insulinum Glarginum

 


Ražotājs, zīmols: Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh*
Insul.Toujeo SoloStar 300UI/ml 1.5ml N5 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

Zāļu, produktu saraksts ar analoģiskiem vai līdzīgiem nosaukumiem *
Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
TOUJEO SOLOSTAR 300 V/ML INJEKCINIS TIRPALAS UŽPILDYTAME ŠVIRKŠTIKLYJE 1,5 ML N5 (Sanofi-Aventis)
64.97€, May.2022 Internetaptieka Lietuva 100 metų vaistinė (Lietuva)Veikt pasūtījumu pie pārdevēja
INS.TOUJEO SOLOS.300SV/ML Rx (Sanofi Aventis)
71.89€ , May.2022 Internetaptieka Latvija internetaptieka.lv T. 26699176, Adrese: Rīga, Dzelzavas ielā 120M, LV-1021. Darba laiki: Darba dienās: 9.00-18.00. Recepšu medikamentus varēs saņemt personiski, ierodoties ar recepti vai personu apliecinošu dokumentu, vai pasūtīt uz mājām ar piegādi, ja ir izrakstīta e-recepte. *Preču cenas var atšķirties.
Insul.Toujeo SoloStar 300UI/ml 1.5ml N5, Insulinum Glarginum Rx (Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh*) [Germany]
73.39€, Oct.2021 Internetaptieka Latvija Meness aptieka T. 8555, Darba laiks: Darba dienās: 9.00-18.00. *Preču cenas var atšķirties.
TOUJEO SÜSTELAHUS PEN-SÜSTLIS 300ÜHIK 1ML 1.5ML N5, glargiin-insuliin Rx
75.85€, May.2022 Aptieka Igaunija Aptev.ee, OÜ Mai apteek (Igaunija)Veikt pasūtījumu pie pārdevēja
INS.TOUJEO DOUBLE STAR N3 Rx (Sanofi Aventis)
89.24€, May.2022 Internetaptieka Latvija internetaptieka.lv T. 26699176, Adrese: Rīga, Dzelzavas ielā 120M, LV-1021. Darba laiki: Darba dienās: 9.00-18.00. Recepšu medikamentus varēs saņemt personiski, ierodoties ar recepti vai personu apliecinošu dokumentu, vai pasūtīt uz mājām ar piegādi, ja ir izrakstīta e-recepte. *Preču cenas var atšķirties.
* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Toujeo Kartona kastīte, Stikla flakons, N10

(Endokrinoloģija, ATĶ kods: A10AE04)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

83.70€

Zāļu produkta identifikators

EU/1/00/133/004

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/00/133/004

Ražotājs

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

27-JUN-00

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

100 V/ml

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germany

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

  ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Toujeo 300 vienības/ml SoloStar šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Toujeo 300 vienības/ml DoubleStar šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs mililitrs satur 300 vienību glargīna insulīna (Insulinum glarginum)* (atbilst 10,91 mg). SoloStar pildspalvveida pilnšļirce Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir 1,5 ml šķīduma injekcijām, kas atbilst 450 vienībām. DoubleStar pildspalvveida pilnšļirce Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir 3 ml šķīduma injekcijām, kas atbilst 900 vienībām. *Glargīna insulīns iegūts ar rekombinantās DNS tehnoloģijas palīdzību, izmantojot Escherichia coli. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Šķīdums injekcijām (injekcija). Dzidrs, bezkrāsains šķīdums.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Cukura diabēta ārstēšana pieaugušajiem. 4.2. Devas un lietošanas veids Devas Toujeo ir bazālais insulīns lietošanai vienu reizi dienā jebkurā dienas laikā, vēlams, katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Lietošanas shēma (deva un lietošanas laiks) jāpielāgo atkarībā no individuālās atbildreakcijas. Pacientiem ar 1. tipa cukura diabētu Toujeo jālieto kombinācijā ar īsas/ātras darbības insulīnu, lai nodrošinātu nepieciešamo insulīna daudzumu ēdienreižu laikā. Pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu Toujeo var lietot arī kopā ar citām hipoglikemizējošām zālēm. Šo zāļu stiprums ir izteikts vienībās. Šādas vienības tiek lietotas tikai Toujeo, un tās neatbilst SV vai vienībām, kuras izmanto citu insulīna analogu stipruma izteikšanai (skatīt 5.1. apakšpunktu). Lietošanas laika pielāgojamība Ja nepieciešams, pacienti var lietot Toujeo līdz 3 stundām pirms vai pēc ierastā zāļu lietošanas laika (skatīt 5.1. apakšpunktu).
2

Pacientiem, kuri aizmirsuši ievadīt zāļu devu, ieteicams noteikt cukura līmeni asinīs un pēc tam atsākt lietot zāles vienu reizi dienā, kā ierasts. Pacienti jāinformē, ka nedrīkst injicēt dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.
Terapijas sākšana
Pacienti ar 1. tipa cukura diabētu Toujeo jālieto vienu reizi dienā kopā ar ēdienreižu laikā lietojamo insulīnu, un deva jāpielāgo individuāli.
Pacienti ar 2. tipa cukura diabētu Ieteicamā sākumdeva ir 0,2 vienības/kg dienā, un pēc tam deva jāpielāgo individuāli.
100 vienības/ml glargīna insulīna un Toujeo savstarpējā nomaiņa
Glargīna insulīns 100 vienības/ml nav bioekvivalents Toujeo, un šīs insulīna formas nav tieši savstarpēji aizstājamas.
- Kad glargīna insulīns 100 vienības/ml tiek aizstāts ar Toujeo, to ir iespējams darīt pēc principa “vienība pret vienību”, tomēr tam, lai plazmā sasniegtu glikozes mērķa līmeņa diapazonu, var būt nepieciešama par aptuveni 10–18 % lielāka Toujeo deva.
- Kad Toujeo tiek aizstāts ar glargīna insulīnu 100 vienības/ml, hipoglikēmijas riska mazināšanai tā deva jāsamazina par aptuveni 20 %.
Terapijas aizstāšanas laikā un pirmajās nedēļas pēc tās ieteicama rūpīga metabolisma kontrole.
Citu bazālo insulīnu nomaiņa uz Toujeo
Kad ārstēšana shēma, kurai tiek izmantots vidēji ilgas līdz ilgstošas iedarbības insulīns, tiek aizstāta ar Toujeo shēmu, var būt jāmaina bazālā insulīna deva un jāpielāgo vienlaicīgā hipoglikemizējošā terapija (papildus lietojamā parastā (regulārā) insulīna vai ātras iedarbības insulīna analogu devas lielums un ievadīšanas laiks vai neinsulīna tipa hipoglikemizējošo zāļu devas).
- Vienu reizi dienā lietojamās bazālā insulīna formas aizstāšana ar vienu reizi dienā lietojamo Toujeo var notikt pēc principa “vienība pret vienību”, ņemot vērā iepriekš izmantoto bazālā insulīna devu.
- Aizstājot divas reizes dienā lietojamu bazālā insulīna formu ar vienu reizi dienā lietojamo Toujeo, tā ieteicamā sākumdeva ir 80 % no aizstājamā bazālā insulīna kopējās dienas devas.
Pacientiem, kam cilvēka insulīna antivielu rašanās dēļ jālieto lielas insulīna devas, Toujeo lietošanas laikā var uzlaboties atbildreakcija uz insulīnu.
Aizstāšanas laikā un vēlāk terapijas pirmajās nedēļās ir ieteicams rūpīgi kontrolēt pacienta vielmaiņu.
Pēc vielmaiņas kontroles uzlabošanās un tās izraisītās palielinātās jutības pret insulīnu var būt nepieciešama devu shēmas papildu pielāgošana. Devas pielāgošana var būt nepieciešama, piemēram, arī tad, ja ir mainījusies pacienta ķermeņa masa vai dzīvesveids, ja ir mainījies insulīna devu ievadīšanas laiks vai ja ir radušies citi apstākļi, kas palielina noslieci uz hipoglikēmiju vai hiperglikēmiju (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Toujeo nomaiņa uzcitām bazālā insulīna formām
Aizstāšanas laikā un vēlāk terapijas pirmajās nedēļās ir ieteicama klīniska uzraudzība un rūpīga pacienta vielmaiņas kontrole. Skatīt informāciju par aizstāšanai izmantojamo zāļu lietošanu.
3

Īpašas pacientu grupas
Toujeo var lietot gados vecākiem cilvēkiem un pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem.
Gados vecāki pacienti (vecumā ≥ 65 gadiem) Tā kā gados vecākiem cilvēkiem pakāpeniski pavājinās nieru darbība, viņiem nepieciešamais insulīna daudzums var pastāvīgi samazināties (skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu).
Nieru darbības traucējumi Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem kavēta insulīna metabolisma dēļ nepieciešamais insulīna daudzums var būt mazāks (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Aknu darbības traucējumi Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nepieciešamais insulīna daudzums var būt mazāks, jo viņiem ir samazināta glikoneoģenēzes spēja un kavēts insulīna metabolisms.
Pediatriskā populācija Toujeo drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.
Lietošanas veids Toujeo paredzēts tikai subkutānai lietošanai. Toujeo ar subkutānu injekciju ievada vēdera sienā, deltveida muskulī vai augšstilbā. Injekcijas vietas noteiktā injekciju zonā katru reizi jāmaina (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Toujeo nedrīkst ievadīt intravenozi. Toujeo ilgstošā darbība ir atkarīga no tā ievadīšanas zemādas audos. Parastās subkutānās devas ievadīšana intravenozi var izraisīt smagu hipoglikēmiju. Toujeo nedrīkst lietot insulīna infūzijas sūkņos.
Toujeo ir pieejams divās pildspalvveida pilnšļircēs. Injicējamo Toujeo vienību skaits redzams devu lodziņā. Toujeo SoloStar un Toujeo DoubleStar pildspalvveida pilnšļirces izstrādātas īpaši Toujeo, tāpēc nevienai pildspalvveida pilnšļircei nav nepieciešama devas pārrēķināšana.
Pirms Toujeo SoloStar pildspalvveida pilnšļirces vai Toujeo DoubleStar pildspalvveida pilnšļirces lietošanas uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcijā ietvertā Lietošanas pamācība (skatīt 6.6. apakšpunktu).
Izmantojot Toujeo SoloStar pildspalvveida pilnšļirci, ar vienu injekciju var ievadīt devu no 1 līdz 80 vienībām ar 1 vienības soli.
Izmantojot Toujeo DoubleStar pildspalvveida pilnšļirci, ar vienu injekciju var ievadīt devu no 2 līdz 160 vienībām ar 2 vienību soli.
Pārejot no Toujeo SoloStar uz Toujeo DoubleStar, ja pacienta iepriekšējā deva bija nepāra skaitlis (piemēram, 23 vienības), deva ir jāpalielina vai jāsamazina par 1 vienību (piemēram, 24 vai 22 vienības).
Toujeo DoubleStar pildspalvveida pilnšļirce ir ieteicama pacientiem, kuriem nepieciešamas vismaz 20 vienības dienā (skatīt 6.6. apakšpunktu).
Toujeo no Toujeo SoloStar vai Toujeo DoubleStar pildspalvveida pilnšļirces kārtridža nedrīkst ievilkt šļircē, citādi ir iespējama smaga pārdozēšana (skatīt 4.4., 4.9. un 6.6. apakšpunktu).
Pirms katras injekcijas šļircei jāpievieno jauna sterila adata. Atkārtota adatu lietošana palielina aizsērējušu adatu risku, un tādēļ var tikt ievadīta pārāk maza vai pārāk liela deva (skatīt 4.4. un 6.6. apakšpunktu).
4

Lai nepieļautu citu cilvēku iespējamu inficēšanos, katru insulīna pilnšļirci drīkst lietot tikai viens cilvēks pat tad, ja tiek nomainīta adata (skatīt 6.6. apakšpunktu).
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Toujeo nav izvēles insulīns diabētiskās ketoacidozes ārstēšanai. Šādos gadījumos ieteicams intravenozi ievadīt parasto (regulāro) insulīnu.
Ja glikozes līmeņa kontrole nav pietiekama vai pacientam ir nosliece uz hiperglikēmijas vai hipoglikēmijas epizodēm, pirms devas pielāgošanas jāpārbauda, kā pacients ievēro nozīmēto ārstēšanas shēmu, kā arī injekcijas vietas, pareiza injekcijas tehnika un citi būtiskie faktori.
Hipoglikēmija Hipoglikēmijas rašanās laiks ir atkarīgs no lietoto insulīnu darbības īpašībām, tādēļ var mainīties, mainoties ārstēšanas shēmai.
Pacientiem, kuriem hipoglikēmijas epizodes varētu būt klīniski īpaši nozīmīgas, piemēram, pacientiem ar nozīmīgu koronāro artēriju vai galvas smadzenes apasiņojošo asinsvadu stenozi (ar sirdi vai galvas smadzenēm saistīto hipoglikēmijas komplikāciju risks), kā arī pacientiem ar proliferatīvu retinopātiju, īpaši tad, ja nav veikta ārstēšana ar fotokoagulāciju (pārejoša redzes zuduma [amaurozes] risks pēc hipoglikēmijas), jāievēro īpaša piesardzība un intensīvāk jākontrolē glikozes līmenis asinīs.
Pacientiem jābūt informētiem par gadījumiem, kad hipoglikēmijas brīdinājuma simptomi ir vājāki. Noteiktās riska grupās hipoglikēmijas brīdinājuma simptomi var būt izmainīti vai mazāk izteikti vai arī to var nebūt vispār. Šāds risks ir pacientiem: - kuriem ir izteikti uzlabojusies glikēmijas kontrole; - kuriem hipoglikēmija rodas pakāpeniski; - kuri ir gados vecāki; - kuriem dzīvnieku insulīna lietošana aizstāta ar cilvēka insulīna lietošanu; - kuriem ir autonomās nervu sistēmas neiropātija; - kuriem cukura diabēts ir ilgstoši; - kuriem ir psihiskas slimības; - kuri vienlaikus lieto citas noteiktu grupu zāles (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Šādos gadījumos var rasties smaga hipoglikēmija (un iespējams apziņas zudums), pirms pacients sajutis hipoglikēmiju.
Glargīna insulīna ilgstošā darbība var aizkavēt hipoglikēmijas mazināšanos.
Konstatējot normālu vai samazinātu glikozētā hemoglobīna daudzumu, jāņem vērā atkārtotu, neatpazītu (īpaši nakts laikā) hipoglikēmijas epizožu iespējamība.
Hipoglikēmijas riska mazināšanai ir būtiski, lai pacients ievērotu devu shēmu un diētu, pareizi ievadītu insulīnu un būtu informēts par hipoglikēmijas simptomiem. Īpaši rūpīgi jākontrolē faktori, kas palielina uzņēmību pret hipoglikēmiju, un to gadījumā var būt nepieciešama devas pielāgošana. Šādi faktori ir, piemēram: - injekcijas zonas maiņa; - labāka jutība pret insulīnu (piemēram, pēc stresa faktoru novēršanas); - neierasta, pastiprināta vai ilgstoša fiziskā aktivitāte; - papildu saslimšanas (piemēram, vemšana, caureja); - neatbilstošs ēdiena patēriņš; - izlaistas ēdienreizes; - alkohola lietošana;
5

- daži nekompensēti endokrīnie traucējumi (piemēram, hipotireoze vai adenohipofīzes vai virsnieru mazspēja);
- dažu citu zāļu vienlaicīgas lietošanas gadījumā (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Glargīna insulīna 100 vienības/ml un Toujeo savstarpēja aizstāšana Tā kā glargīna insulīns 100 vienības/ml nav bioekvivalents Toujeo, un šīs insulīna formas nav savstarpēji aizstājamas, savstarpējas aizstāšanas dēļ var būt jāmaina deva, un tas ir atļauts tikai stingras klīniskas uzraudzības apstākļos (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Citu insulīna formu un Toujeo savstarpēja aizstāšana Ja pacientam cita veida vai zīmola insulīns tiek aizstāts ar Toujeo, tas jādara stingrā klīniskā uzraudzībā. Ja iepriekš lietotā insulīna forma tiek aizstāta ar cita stipruma, zīmola (ražotāja), veida (parasto (regulāro), NPH, lente, ilgstošas darbības utt.), izcelsmes (dzīvnieku, cilvēka vai cilvēka insulīna analogu) un/vai ar citas ražošanas metodes palīdzību iegūtu insulīna formu, var būt jāmaina insulīna deva (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Interkurentas slimības Interkurentu slimību gadījumā nepieciešama intensīvāka metabolisma kontrole. Daudzos gadījumos indicēta ketonvielu noteikšana urīnā, un bieži nepieciešama insulīna devas pielāgošana. Bieži pacientam nepieciešams lielāks insulīna daudzums. Pacientiem ar 1. tipa cukura diabētu jāturpina regulāri ar uzturu uzņemt vismaz nelielu daudzumu ogļhidrātu pat tad, ja viņi spēj apēst tikai nedaudz ēdiena vai arī vispār nespēj ēst, vai šiem pacientiem ir vemšana u.c., un viņi nekad nedrīkst pārtraukt insulīna lietošanu.
Antivielas pret insulīnu Insulīna ievadīšana var izraisīt antivielu veidošanos pret insulīnu. Retos gadījumos šādu insulīna antivielu dēļ var būt nepieciešama insulīna devas pielāgošana, lai kompensētu noslieci uz hiper- vai hipoglikēmiju.
Toujeo lietošana kombinācijā ar pioglitazonu Gadījumos, kad pioglitazons ir lietots kombinācijā ar insulīnu, saņemti ziņojumi par sirds mazspējas rašanos, īpaši pacientiem ar sirds mazspējas riska faktoriem. Tas jāņem vērā, apsverot kombinētu terapiju ar pioglitazonu un Toujeo. Ja šāda kombinācija tiek lietota, jānovēro, vai pacientiem nerodas sirds mazspējas pazīmes un simptomi, ķermeņa masas palielināšanās un tūska. Ja vērojama jebkāda sirds simptomu pastiprināšanās, pioglitazona lietošana jāpārtrauc.
Zāļu lietošanas kļūdu novēršana Ir ziņots par zāļu lietošanas kļūdām, kad citi insulīni, īpaši ātras darbības insulīni, tika nejauši injicēti ilgstošas darbības insulīnu vietā. Pirms katras injekcijas vienmēr jāpārbauda insulīna marķējums, lai izvairīts no Toujeo sajaukšanas ar citiem insulīniem (skatīt 6.6. apakšpunktu).
Lai nepieļautu dozēšanas kļūdas un iespējamu pārdozēšanu, pacientiem ir kategoriski jāaizliedz izmantot šļirci Toujeo (glargīna insulīna 300 vienības/ml) atvilkšanai no Toujeo SoloStar pildspalvveida pilnšļirces vai Toujeo DoubleStar pildspalvveida pilnšļirces (skatīt 4.9. un 6.6. apakšpunktu).
Jauna sterila adata ir jāpievieno pirms katras injekcijas. Pacientiem ir arī jānorāda, ka adatas nedrīkst izmantot atkārtoti. Adatu atkārtota izmantošana var palielināt adatas aizsprostošanās risku, kas var izraisīt nepietiekami lielas devas ievadīšanu vai zāļu pārdozēšanu. Ja adata ir aizsprostojusies, pacientam ir jārīkojas saskaņā ar lietošanas instrukcijai pievienotās Lietošanas pamācības 3. punktā izklāstīto norādījumu (skatīt 6.6. apakšpunktu).
Pacientiem vizuāli jāpārliecinās par izvēlēto devas vienību skaitu pildspalvveida pilnšļirces devu lodziņā. Akli vai vājredzīgi pacienti jāinformē, ka viņiem jāizmanto cita cilvēka, kam ir laba redze un kas ir apmācīts lietot šo insulīna ievadīšanas ierīci, palīdzība vai atbalsts.
Skatīt arī 4.2. apakšpunktu, “Lietošanas veids”.
6

Palīgvielas Zāles satur mazāk par 1 mmol (23 mg) nātrija katrā devā, būtībā tās ir nātriju nesaturošas.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Glikozes metabolismu ietekmē daudzas vielas, un to dēļ var būt nepieciešama glargīna insulīna devas pielāgošana.
Savienojumi, kas var pastiprināt hipoglikemizējošo iedarbību un jutību pret hipoglikēmiju, ir hipoglikemizējoši līdzekļi, angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori, dizopiramīds, fibrāti, fluoksetīns, monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitori, pentoksifilīns, propoksifēns, salicilāti un sulfonamīdu grupas antibiotikas.
Savienojumi, kas var samazināt hipoglikemizējošo iedarbību, ir kortikosteroīdi, danazols, diazoksīds, diurētiskie līdzekļi, glikagons, izoniazīds, estrogēni un progestagēni, fenotiazīna atvasinājumi, somatropīns, simpatomimētiski līdzekļi (piemēram, epinefrīns [adrenalīns], salbutamols, terbutalīns), vairogdziedzera hormoni, atipiski antipsihotiskie līdzekļi (piemēram, klozapīns un olanzapīns) un proteāzes inhibitori.
Bēta blokatori, klonidīns, litija sāļi vai alkohols insulīna hipoglikemizējošo iedarbību var pastiprināt vai samazināt. Pentamidīns var izraisīt hipoglikēmiju, pēc kuras dažkārt var rasties hiperglikēmija. Turklāt simpatolītisku zāļu, piemēram, bēta blokatoru, klonidīna, guanetidīna vai rezerpīna ietekmē adrenerģiskās kompensējošās regulācijas pazīmes var būt samazinātas vai arī to var nebūt vispār.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība Klīniskā pieredze par Toujeo lietošanu grūtniecēm nav pieejama.
Klīniskie dati no kontrolētiem klīniskajiem pētījumiem par glargīna insulīna lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Dati par lielu skaitu (vairāk nekā 1000 grūtniecības iznākumu, lietojot zāles, kas satur glargīna insulīnu 100 vienības/ml) sieviešu grūtniecības laikā neuzrāda ne specifiskas nevēlamas blakusparādības, kas ietekmētu grūtniecību, ne specifiskas glargīna insulīna radītas malformācijas, ne toksisku ietekmi uz augli/jaundzimušo. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par reproduktīvo toksicitāti. Ja ir klīniskas indikācijas, Toujeo var lietot grūtniecības laikā.
Visā grūtniecības laikā pacientēm ar jau bijušu vai grūtniecības cukura diabētu ir būtiski saglabāt labu metabolisko kontroli, lai novērstu ar hiperglikēmiju saistītus nevēlamus galarezultātus. Pirmā trimestrī nepieciešamais insulīna daudzums var samazināties, bet otrā un trešā trimestrī tas parasti palielinās. Tūlīt pēc dzemdībām nepieciešamais insulīna daudzums strauji samazinās (palielināts hipoglikēmijas risks). Būtiska ir glikozes regulācijas kontrole.
Barošana ar krūti Nav zināms, vai glargīna insulīns izdalās cilvēka pienā. Tā kā glargīna insulīns ir peptīds un cilvēka kuņģa un zarnu traktā tiek sašķelts līdz aminoskābēm, perorāli uzņemtam glargīna insulīnam nav paredzama metaboliska ietekme uz jaundzimušo vai zīdaini, kurš tiek barots ar krūti. Mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, var būt nepieciešama insulīna devas un diētas korekcija.
Fertilitāte Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu kaitīgu ietekmi uz fertilitāti.
7

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Hipoglikēmijas vai hiperglikēmijas, vai, piemēram, redzes traucējumu, dēļ var samazināties spēja koncentrēties un reakcijas spēja. Tas var radīt risku gadījumos, kad šīs spējas ir sevišķi svarīgas (piemēram, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus).

Pacientiem jāieteic ievērot piesardzību, lai izvairītos no hipoglikēmijas transportlīdzekļa vadīšanas laikā. Īpaši svarīgi tas ir pacientiem, kuriem hipoglikēmijas brīdinājuma simptomi ir vājāki vai to nav, vai bieži rodas hipoglikēmija. Jāizvērtē, vai šādos apstākļos ir ieteicams vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums
Ar Toujeo veiktos klīniskajos pētījumos (skatīt 5.1. apakšpunktu) un klīniskajā pieredzē par glargīna insulīnu 100 vienības/ml novērotas šādas blakusparādības. Hipoglikēmija, kas kopumā ir insulīnterapijas biežākā blakusparādība, var rasties, ja insulīna deva pārsniedz nepieciešamo tā daudzumu.

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulā Turpmāk minētās klīniskos pētījumos novērotās blakusparādības sakārtotas atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai un sastopamības biežumam tā samazināšanās secībā (ļoti bieži: ≥ 1/10; bieži: ≥1/100 līdz < 1/10; retāk: ≥ 1/1 000 līdz < 1/100; reti: ≥ 1/10 000 līdz < 1/1000; ļoti reti: < 1/10 000; nav zināmi: nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā biežuma grupā nevēlamās blakusparādības norādītas to būtiskuma samazinājuma secībā.

MedDRA orgānu sistēmu klases
Imūnās sistēmas traucējumi Vielmaiņas un uztures
traucējumi Nervu sistēmas traucējumi Acu bojājumi

Ļoti bieži Hipoglikēmija

Ādas un zemādas audu bojājumi Skeleta-muskuļu un saistaudu
sistēmas bojājumi Vispārēji traucējumi un reakcijas
ievadīšanas vietā

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti reti

Alerģiskas reakcijas

Lipohipertrofija

Disgeizija

Lipoatrofija

Redzes traucējumi Retinopātija

Mialģija

Reakcijas injekcijas vietā

Tūska

Atsevišķu blakusparādību raksturojums Vielmaiņas un uztures traucējumi Smagas hipoglikēmijas lēkmes, īpaši tad, ja tās rodas atkārtoti, var izraisīt neiroloģiskus bojājumus. Ilgstošas vai smagas hipoglikēmijas epizodes var būt bīstamas dzīvībai.

8

Daudziem pacientiem pirms neiroglikopēnijas pazīmēm un simptomiem rodas adrenerģiskās pretregulācijas pazīmes un simptomi. Parasti izteiktāk un straujāk pazeminoties glikozes līmenim asinīs, pretregulācijas parādība un tās simptomi ir izteiktāki.
Imūnās sistēmas traucējumi Tūlītējas alerģiskas reakcijas pret insulīnu rodas reti. Šādas reakcijas pret insulīnu (arī glargīna insulīnu) vai palīgvielām var būt saistītas, piemēram, ar ģeneralizētām ādas reakcijām, angioneirotisko tūsku, bronhospazmu, hipotensiju un šoku, un var būt bīstamas dzīvībai. Toujeo klīniskajos pētījumos alerģisku reakciju sastopamība Toujeo terapijas grupā (5,3 %) un glargīna insulīna 100 vienības/ml grupā (4,5 %) pieaugušiem pacientiem bija līdzīga.
Acu bojājumi Izteiktas glikēmijas kontroles izmaiņas var izraisīt pārejošus redzes traucējumus, kuru cēlonis ir īslaicīgas lēcas elastības un gaismas laušanas koeficienta pārmaiņas.
Labāka glikēmijas kontrole ilgtermiņā samazina diabētiskās retinopātijas progresēšanas risku. Taču insulīnterapijas intensificēšana un tās panākts straujš glikēmijas kontroles uzlabojums var būt saistīts ar īslaicīgu diabētiskās retinopātijas pastiprināšanos. Pacientiem ar proliferatīvu retinopātiju, īpaši tad, ja nav veikta terapija ar fotokoagulāciju, smagu hipoglikēmijas epizožu rezultātā var rasties pārejoša amauroze.
Ādas un zemādas audu bojājumi Injekcijas vietā var rasties lipodistrofija, kas var kavēt vietēju insulīna uzsūkšanos. Šādas reakcijas var palīdzēt novērst pastāvīga injekcijas vietas mainīšana noteiktajā injekciju zonā.
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā Reakcijas injekcijas vietā var izpausties ar apsārtumu, sāpēm, niezi, nātreni, pietūkumu vai iekaisumu. Lielākā daļa mazāk būtisko insulīna izraisīto reakciju injekcijas vietā izzūd dažu dienu vai dažu nedēļu laikā. Toujeo klīniskajos pētījumos reakciju sastopamība injekcijas vietā Toujeo grupā (2,5 %) un glargīna insulīna 100 vienības/ml grupā (2,8 %) pieaugušajiem bija līdzīga.
Retos gadījumos insulīns var izraisīt tūsku, īpaši tad, ja insulīnterapijas intensificēšana panākusi iepriekš nepietiekamas metaboliskās kontroles uzlabošanos.
Pediatriskā populācija Klīniskie pētījumi par Toujeo pediatriskā populācijā nav veikti. Tāpēc Toujeo drošuma profils nav noskaidrots.
Citas īpašas pacientu grupas Pamatojoties uz klīnisko pētījumu rezultātiem, Toujeo drošuma profils gados vecākiem pacientiem un pacientiem ar nieru darbības traucējumiem bija līdzīgs tā drošumam vispārējā populācijā (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Ziņošana par iespējamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Simptomi Insulīna pārdozēšana var izraisīt smagu un dažkārt ilgstošu un dzīvībai bīstamu hipoglikēmiju.
Ārstēšana Vieglas hipoglikēmijas epizodes parasti var ārstēt ar perorālu ogļhidrātu uzņemšanu. Var būt nepieciešama zāļu devas, maltīšu grafika vai fiziskās aktivitātes pielāgošana.
9

Smagākas epizodes ar komu, krampjiem vai neiroloģiskiem traucējumiem var ārstēt, intramuskulāri/subkutāni ievadot glikagonu vai intravenozi ievadot koncentrētu glikozes šķīdumu. Pacientam var būt nepieciešams ilgstošs ogļhidrātu patēriņš un novērošana, jo pēc šķietama klīniska uzlabojuma hipoglikēmija var rasties atkārtoti.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 5.1. Farmakodinamiskās īpašības Farmakoterapeitiskā grupa: pretdiabēta līdzekļi, ilgstošas darbības insulīni un to analogi injekcijām. ATĶ kods: A10A E04. Darbības mehānisms Insulīna, tai skaitā glargīna insulīna, galvenā darbība ir glikozes vielmaiņas regulācija. Insulīns un tā analogi pazemina glikozes līmeni asinīs, stimulējot glikozes uzņemšanu perifēriskos audos, īpaši skeleta muskuļos un taukaudos, un nomācot glikozes veidošanos aknās. Insulīns nomāc lipolīzi adipocītos, nomāc proteolīzi un veicina proteīnu sintēzi. Farmakodinamiskā iedarbība Glargīna insulīns ir cilvēka insulīna analogs, kas izstrādāts tā, lai tā šķīdība vidē ar neitrālu pH būtu zema. Ja vides pH ir 4, glargīna insulīns šķīst pilnīgi. Pēc ievadīšanas zemādas audos skābais šķīdums tiek neitralizēts, tādēļ veidojas nogulsnes, no kurām pastāvīgi atbrīvojas neliels daudzums glargīna insulīna. Kā novērots pētījumos, kuros izmantoja eiglikēmijas fiksēšanas metodi un kuros piedalījās pacienti ar 1. tipa cukura diabētu, Toujeo hipoglikemizējošā iedarbība pēc subkutānas injekcijas bija stabilāka un ilgāka nekā glargīna insulīna 100 vienības/ml iedarbība. 1. attēlā redzami rezultāti, kas iegūti krusteniskā pētījumā, kurā piedalījās 18 pacienti ar 1. tipa cukura diabētu un kurā novērojumi veikti ne vairāk par 36 stundām pēc injekcijas. Toujeo iedarbība pēc klīniski nozīmīgu devu ievadīšanas turpinājās ilgāk par 24 stundām (līdz 36 stundām). Noturīgāka glargīna insulīna atbrīvošanās no Toujeo nogulsnēm, salīdzinot ar glargīna insulīnu 100 vienības/ml, ir saistīta ar injekcijas tilpuma samazināšanos par divām trešdaļām, jo tādēļ samazinās nogulšņu virsmas laukums. 1. attēls. Darbības līkne līdzsvara fāzē pacientiem ar 1. tipa cukura diabētu pētījumā, kurā izmantoja eiglikēmijas fiksēšanas metodi
Laiks pēc SC injekcijas (stundas)
10

*GIĀ: glikozes infūzijas ātrums: izteikts kā ievadītais glikozes daudzums, lai nodrošinātu nemainīgu glikozes koncentrāciju plazmā (reizi stundā noteiktās vidējās vērtības). Novērošanas periods beidzās pēc 36 stundām.
Glargīna insulīns tiek metabolizēts par 2 aktīviem metabolītiem M1 un M2 (skatīt 5.2. apakšpunktu).
Saistīšanās pie insulīna receptoriem: pētījumi in vitro liecina, ka glargīna insulīna un tā metabolītu M1 un M2 afinitāte pret cilvēka insulīna receptoriem ir līdzīga cilvēka insulīna afinitātei.
Saistīšanās pie IGF-1 receptoriem: glargīna insulīna afinitāte pret cilvēka IGF-1 receptoriem ir aptuveni 5–8 reizes lielāka nekā cilvēka insulīna (bet aptuveni 70–80 reižu mazāka nekā IGF-1) afinitāte, savukārt M1 un M2 pie IGF-1 receptoriem saistās ar nedaudz mazāku afinitāti nekā cilvēka insulīns.
Kopējā terapeitiskā insulīna koncentrācija (glargīna insulīns un tā metabolīti) pacientiem ar 1. tipa cukura diabētu bija izteikti mazāka par koncentrāciju, kāda bija nepieciešama, lai saistītu pusi no visiem IGF-1 receptoriem un panāktu IGF-1 receptora ierosināto mitogēni-proliferatīvā signālceļa aktivēšanu. Endogēnais IGF-1 fizioloģiskā koncentrācijā var aktivēt mitogēni-proliferatīvo signālceļu, tomēr terapeitiskā koncentrācija insulīna, tai skaitā Toujeo, lietošanas gadījumā ir ievērojami mazāka par farmakoloģisko koncentrāciju, kāda nepieciešama IGF-1 signālceļa aktivēšanai.
Klīniskās farmakoloģijas pētījumā pierādīts, ka, lietojot vienādas devas, intravenozi ievadīts glargīna insulīns ir tikpat stiprs, kā cilvēka insulīns.
Tāpat kā visiem insulīniem, arī glargīna insulīna darbību laika gaitā var ietekmēt fiziskā aktivitāte un citi mainīgie faktori.
Klīniskā efektivitāte un drošums Vienreiz dienā lietota Toujeo (glargīna insulīns, 300 vienības/ml) kopējā efektivitāte un drošums glikēmijas kontroles panākšanā tika salīdzināts ar vienreiz dienā lietotu glargīna insulīnu 100 vienības/ml nemaskētos, nejaušinātos, paralēlu grupu, līdz 26 nedēļas ilgos pētījumos ar aktīvām kontroles zālēm, kuros piedalījās 546 pacienti ar 1. tipa cukura diabētu un 2474 pacienti ar 2. tipa cukura diabētu (1. un 2. tabula). Visos Toujeo klīniskajos pētījumos iegūtie rezultāti liecināja, ka, vērtējot pēc HbA1c līmeņa pazemināšanās no pētījuma sākuma līdz beigām, Toujeo bija nepārāks par glargīna insulīnu 100 vienības/ml. Toujeo grupā panāktais glikozes koncentrācijas samazinājums plazmā bija līdzīgs glargīna insulīna 100 vienības/ml grupā panāktajam, taču devas titrēšanas laikā Toujeo grupā samazinājums bija pakāpeniskāks. Toujeo lietojot vienu reizi dienā no rīta vai vakarā, glikēmijas kontrole bija līdzīga. HbA1c līmeņa pazeminājums nebija atkarīga no dzimuma, etniskās izcelsmes, vecuma, cukura diabēta ilguma (<10 gadi vai ≥ 10 gadi), HbA1c līmeņa pētījuma sākumā (< 8 % vai ≥ 8 %) vai ķermeņa masas indeksa (ĶMI) pētījuma sākumā. Kad šie pētījumi par ārstēšanu līdz mērķa sasniegšanai bija pabeigti, atkarībā no pacientu populācijas un vienlaikus lietotajām zālēm, tika novērots, ka Toujeo grupā izmantotā deva bija par 10–18 % lielāka nekā salīdzināmo zāļu grupā (skatīt 1. un 2. tabulu).
Klīnisko pētījumu rezultāti liecina, ka pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu, kuru terapijā tika izmantota kombinācija ar hipoglikemizējošām zālēm, kas nebija insulīns, vai maltīšu insulīnu, Toujeo grupā bija mazāka apstiprinātas hipoglikēmijas (jebkurā dienas laikā un naktī) sastopamība nekā pacientiem, kurus ārstēja ar glargīna insulīnu 100 vienības/ml. Toujeo pārākums par glargīna insulīnu 100 vienības/ml tika novērots pierādītas nakts hipoglikēmijas riska samazināšanā pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu, kuru terapijā tika izmantota bazālā insulīna kombinācija vai nu ar hipoglikemizējošām zālēm, kas nebija insulīns (riska samazinājums par 18 %), vai maltīšu insulīnu (riska samazinājums par 21 %) laika posmā no 9. nedēļas līdz pētījuma beigām. Kopumā šāda ietekme uz hipoglikēmijas risku pacientiem Toujeo grupā, salīdzinot ar pacientiem glargīna insulīna 100 vienības/ml grupā, tika novērota neatkarīgi no vecuma, dzimuma, ĶMI un cukura diabēta ilguma (< 10 gadi un ≥10 gadi).
11

Hipoglikēmijas sastopamība pacientiem ar 1. tipa cukura diabētu Toujeo grupā un glargīna insulīna 100 vienības/ml grupā bija līdzīga (3. tabula).

1. tabula. Klīniskos pētījumos par 1. tipa cukura diabētu iegūtie rezultāti 26 nedēļas ilga ārstēšana

Toujeo

IGlar

Terapija kombinācijā ar

Ēdienreižu laikā lietojamu insulīna analogu

Ārstēto pacientu skaits (mITTa)

273

273

HbA1c

Vidējā vērtība pētījuma sākumā

8,13

8,12

Koriģētās vidējās izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo vērtību
Koriģētā vidējā atšķirībab

-0,40

-0,44

0,04 [-0,098 līdz 0,185]

Kopējā insulīna devac (V/kg)

Vidējā vērtība pētījuma sākumā

0,32

0,32

Vidējās izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo vērtību

0,15

0,09

Ķermeņa masad (kg)

Vidējā vērtība pētījuma sākumā Vidējās izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējām vērtībām

81,89 0,46

81,80 1,02

IGlar: glargīna insulīns, 100 vienības/ml a mITT: modificētā ārstēt paredzēto pacientu grupa b Atšķirības starp ārstēšanas grupām: Toujeo– glargīna insulīns 100 vienības/ml; [95 % ticamības
intervāls] c Izmaiņas no pētījuma sākuma līdz 6. mēnesim (novērots gadījums) d Izmaiņas no pētījuma sākuma līdz pēdējai galvenajai vērtībai 6 mēnešu ārstēšanas perioda laikā

12

2. tabula. Klīniskos pētījumos par 2. tipa cukura diabētu iegūtie rezultāti 26 nedēļas ilga ārstēšana

Ar bazālo insulīnu iepriekš ārstēti pacienti

Ar bazālo insulīnu iepriekš ārstēti pacienti

Pacienti, kuri iepriekš nav lietojuši insulīnu

Terapija kombinācijā ar

Ēdienreižu laikā lietojamu insulīna
analogu+/-
metformīnu

Hipoglikemizējošām zālēm, kas nav insulīns

Toujeo IGlar Toujeo IGlar Toujeo IGlar

Ārstēto pacientu skaitsa

404

400

403

405

432

430

HbA1c

Vidējā vērtība pētījuma sākumā
Koriģētās vidējās izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo vērtību

8,13 -0,90

8,14 -0,87

8,27 -0,73

8,22 -0,70

8,49 -1,42

8.58 -1.46

Koriģētā vidējā atšķirībab

-0,03 [-0,144 līdz 0,083]

-0,03 [-0,168 līdz 0,099]

0,04 [-0,090 līdz 0,174]

Bazālā insulīna devac (V/kg)

Vidējā vērtība pētījuma sākumā

0,67

0,67

0,64

0,66

Vidējās izmaiņas, salīdzinot ar 0,31

0,22

0,30

0,19

sākotnējo vērtību

0,19

0,19

0,43

0,34

Ķermeņa masad (kg)

Vidējā vērtība pētījuma sākumā
Vidējās izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo vērtību

106,11 0,93

106,50 0,90

98,73 0,08

98,17 0,66

95,14 0,50

95,65 0,71

IGlar: glargīna insulīns, 100 vienības/ml a mITT: modificētā ārstēt paredzēto pacientu grupa b Atšķirības starp ārstēšanas grupām: Toujeo– glargīna insulīns 100 vienības/ml; [95 % ticamības
intervāls] c Izmaiņas no pētījuma sākuma līdz 6. mēnesim (novērots gadījums) d Izmaiņas no pētījuma sākuma līdz pēdējai galvenajai vērtībai 6 mēnešu ārstēšanas perioda laikā

13

3. tabula. Kopsavilkums par hipoglikēmijas epizodēm klīniskajā pētījumā, kurā piedalījās pacienti ar 1. tipa un 2. tipa cukura diabētu

Cukura diabēta slimnieku populācija

1. tipa cukura diabēts
Ar bazālo insulīnu iepriekš ārstēti pacienti

2. tipa cukura diabēts
Ar bazālo insulīnu iepriekš ārstēti pacienti

2. tipa cukura diabēts
Pacienti, kuri iepriekš nav lietojuši insulīnu vai
ir lietojuši bazālo insulīnu

Terapija kombinācijā ar

Ēdienreižu laikā lietojamu insulīna
analogu

Ēdienreižu laikā lietojamu insulīna analogu +/- metformīnu

Hipoglikemizējošām zālēm, kas nav insulīns

Toujeo

IGlar

Toujeo

IGlar

Toujeo

IGlar

Smagasa hipoglikēmijas sastopamība (%) (n/ kopējais N)

Viss pētījuma periodsd

6,6 (18/274)

9,5 (26/275)

RA*: 0,69 [0,39;1,23]

5,0 (20/404)

5,7 (23/402)

RA: 0,87 [0,48;1,55]

1,0 (8/838)

1,2 (10/844)

RA: 0,82 [0,33;2,00]

Apstiprinātasb hipoglikēmijas sastopamība (%) (n/kopējais N)

Viss pētījuma periods

93,1

93,5

(255/274) (257/275)

RA: 1,00 [0,95;1,04]

81,9

87,8

(331/404) (353/402)

RA: 0,93 [0,88; 0,99]

57,6

64,5

(483/838) (544/844)

RA: 0,89 [0,83; 0,96]

Apstiprinātas naktsc hipoglikēmijas sastopamība (%) (n/N)

No 9. nedēļas līdz pētījuma perioda beigām

59,3

56,0

(162/273) (153/273)

RA*: 1,06 [0,92;1,23]

36,1

46,0

(146/404) (184/400)

RA: 0,79 [0,67;0,93]

18,4

22,5

(154/835) (188/835)

RA: 0,82 [0,68;0,99]

IGlar: glargīna insulīns, 100 vienības/ml a Smaga hipoglikēmija: epizode, kad bijusi nepieciešama cita cilvēka palīdzība, lai aktīvi lietotu ogļhidrātus vai glikagonu vai veiktu citas glābšanas darbības. b Apstiprināta hipoglikēmija: jebkāda smaga hipoglikēmija un/vai hipoglikēmija, kas apstiprināta, pierādot, ka glikozes koncentrācija plazmā ≤ 3,9 mmol/l. c Nakts hipoglikēmija: epizode, kas radusies laikā no plkst. 00:00 līdz plkst. 05:59. d 6 mēnešus ilgs ārstēšanas periods
*RA: prognozētā riska attiecība; [95 % ticamības intervāls]

Lietošanas laika pielāgojamība

Divos nejaušinātos, nemaskētos, 3 mēnešu pētījumos vērtēts arī Toujeo drošums un efektivitāte, izmantojot fiksētu vai pielāgojamu lietošanas laiku. Pacienti ar 2. tipa cukura diabētu (n=194) saņēma Toujeo vienu reizi dienā vakarā: vai nu katru dienu vienā un tajā pašā laikā (fiksēts lietošanas laiks), vai 3 stundas pirms vai pēc ierastā lietošanas laika (pielāgojams lietošanas laiks). Pielāgojams lietošanas laiks neietekmēja glikēmijas kontroli un hipoglikēmijas sastopamību.

Antivielas

Pētījumu, kuros Toujeo salīdzināts ar glargīna insulīnu 100 vienības/ml, rezultāti neliecināja par anti-insulīna antivielu veidošanās atšķirību ietekmi uz efektivitāti, drošumu vai bazālā insulīna devu Toujeo un glargīna insulīna 100 vienības/ml grupā.

14

Ķermeņa masa
Ar Toujeo ārstētajiem pacientiem 6 mēnešu perioda beigās novērotās vidējās ķermeņa masas izmaiņas bija mazākas par 1 kg (skatīt 1. un 2. tabulu).
Rezultāti pētījumam par diabētiskās retinopātijas progresēšanu
Glargīna insulīna 100 vienības/ml (vienreiz dienā) ietekme uz diabētisko retinopātiju tika vērtēta nemaskētā, 5 gadu, ar NPH kontrolētā pētījumā (NPH lietoja divas reizes dienā), kurā piedalījās 1024 pacienti ar 2. tipa cukura diabētu, kuriem tika vērtēta retinopātijas progresēšana par 3 vai vairāk pakāpēm pēc Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) skalas, izmantojot acs dibena fotografēšanas metodi. Glargīna insulīna 100 vienības/ml un NPH insulīna grupās nozīmīgas diabētiskās retinopātijas progresēšanas atšķirības netika novērotas.
Ilgtermiņa efektivitātes un drošuma galarezultātu pētījums
ORIGIN (Outcome Reduction with Initial Glargine INtervention) pētījums bija nejaušināts daudzcentru pētījums ar 2x2 grupu plānojumu, kurā piedalījās 12 537 dalībnieki ar augstu kardiovaskulārā (KV) riska pakāpi un glikozes līmeņa novirzēm tukšā dūšā (impaired fasting glucose, IFG) vai glikozes tolerances traucējumiem (impaired glucose tolerance, IGT; 12 % dalībnieku) vai 2. tipa cukura diabētu (ārstēti ar ≤ 1 perorālu pretdiabēta līdzekli; 88 % dalībnieku). Dalībnieki tika nejaušināti iedalīti grupās (1:1) glargīna insulīna 100 vienības/ml (n=6264) lietošanai, titrējot devu, lai sasniegtu FPG ≤ 95 mg/dl (5,3 mM), vai standarta aprūpei (n=6273). Pirmais apvienotais primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija laiks līdz pirmajam KV nāves, neletāla miokarda infarkta (MI) vai neletāla insulta gadījumam, bet otrais apvienotais primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija laiks līdz pirmajam apvienotā primārā mērķa kritērija gadījumam vai revaskularizācijas (vainagartērijas, miega artērijas vai perifēriskās artērijas) procedūrai, vai hospitalizācijai sirds mazspējas dēļ.
Sekundārie mērķa kritēriji bija mirstība jebkāda cēloņa dēļ un salikts mikrovaskulārais galarezultāts.
Salīdzinot ar standarta aprūpi, glargīna insulīns 100 vienības/ml nemainīja KV slimības un KV mirstības relatīvo risku. Glargīna insulīna un standartās aprūpes grupās neatšķīrās abi saliktie primārie mērķa kritēriji, jebkuru šo mērķa kritēriju komponenti, mirstība jebkāda cēloņa dēļ vai apvienotais mikrovaskulārais galarezultāts. Glargīna insulīna 100 vienības/ml vidējā deva pētījuma beigās bija 0,42 V/kg. Pētījuma sākumā dalībnieku HbA1c vērtības mediāna bija 6,4 %, bet ārstēšanas laikā visā novērošanas periodā HbA1c vērtības mediāna bija no 5,9 līdz 6,4 % glargīna insulīna 100 vienības/ml grupā un no 6,2 % līdz 6,6 % standartās aprūpes grupā. Smagas hipoglikēmijas biežums (pētāmo personu skaits uz 100 personu ekspozīcijgadiem) bija 1,05 glargīna insulīna 100 vienības/ml grupā un 0,30 standarta aprūpes grupā, bet apstiprinātas hipoglikēmijas, kas nebija smaga, biežums bija 7,71 glargīna insulīna 100 vienības/ml grupā un 2,44 standartaprūpes grupā. Šī 6 gadu pētījuma laikā 42 % pētāmo personu glargīna insulīna 100 vienības/ml grupā nebija neviena hipoglikēmijas gadījuma.
Pēdējā ārstēšanas perioda vizītē glargīna insulīna 100 vienības/ml grupā ķermeņa masa bija palielinājusies par vidēji 1,4 kg, bet standarta aprūpes grupā tā bija samazinājusies par vidēji 0,8 kg.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās un izkliede Klīniski veselām pētāmām personām un pacientiem ar cukura diabētu pēc subkutānas Toujeo injekcijas noteiktā insulīna koncentrācija serumā, salīdzinot ar glargīna insulīnu 100 vienības/ml, liecināja par lēnāku un ilgstošāku uzsūkšanos un lēzenāku laika-koncentrācijas līkni.
Farmakokinētiskie profili bija atbilstoši Toujeo farmakodinamiskai iedarbībai.
15

Lietojot terapeitisku Toujeo devu vienu reizi dienā, līdzsvara fāze tiek sasniegta pēc 3–4 dienām.
Līdzsvara fāzē pēc subkutānas Toujeo injekcijas mainīgums vienai pētāmajai personai, ko definē kā insulīna kopējās iedarbības mainības koeficientu 24 stundu laikā, bija mazs (17,4 %).
Biotransformācija Pēc subkutānas glargīna insulīna injekcijas tas tiek strauji metabolizēts bēta ķēdes karboksiterminālajā galā un veidojas divi aktīvie metabolīti - M1 (21A-Gly-insulīns) un M2 (21A-Gly-dez-30B-Thrinsulīns). Galvenais savienojums plazmā ir M1 metabolīts. Palielinoties ievadītajai glargīna insulīna devai, palielinās kopējā M1 iedarbība. Farmakokinētiskās un farmakodinamiskās atrades liecina, ka subkutānu glargīna insulīna injekciju kopējo iedarbību nosaka galvenokārt M1 kopējā iedarbība. Glargīna insulīns un M2 metabolīts vairumam pētāmo personu nebija nosakāmi, savukārt gadījumos, kad tie bija nosakāmi, to koncentrācija nebija atkarīga no lietotās glargīna insulīna devas un zāļu formas.
Eliminācija Pēc intravenozas lietošanas glargīna insulīna un cilvēka insulīna eliminācijas pusperiodi bija līdzīgi.
Pēc Toujeo subkutānas ievadīšanas tā eliminācijas pusperiods ir atkarīgs no uzsūkšanās ātruma no zemādas audiem. Toujeo eliminācijas pusperiods pēc subkutānas injekcijas neatkarīgi no devas ir 18– 19 stundas.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošību, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un reproduktīvo toksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Cinka hlorīds Metakrezols Glicerīns Sālsskābe (pH regulēšanai) Nātrija hidroksīds (pH regulēšanai) Ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Toujeo nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) vai atšķaidīt ar citiem insulīna preparātiem vai citām zālēm. Sajaucot vai atšķaidot Toujeo, mainās tā laika/iedarbības līkne, un sajaukšana izraisa izgulsnēšanos.
6.3. Uzglabāšanas laiks
Toujeo SoloStar 30 mēneši.
Toujeo DoubleStar 24 mēneši.
Uzglabāšanas laiks pēc pildspalvveida pilnšļirces pirmās lietošanas reizes Šīs zāles var uzglabāt ne ilgāk kā 6 nedēļas temperatūrā līdz 30°C un atstatus no tieša karstuma avota vai tiešiem saules stariem. Pildspalvveida pilnšļirces, kuras tiek lietotas, nedrīkst atdzesēt. Lai sargātu no gaismas, pēc katras injekcijas pildspalvveida pilnšļircei jāuzliek atpakaļ pildspalvveida pilnšļirces uzgalis.
16

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Pirms pirmās lietošanas reizes Uzglabāt ledusskapī (2°C–8°C). Nesasaldēt un nenovietot saldētavas vai aukstuma elementa tuvumā. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas.
Pēc pirmās lietošanas reizes vai izmantojot kā rezervi
Uzglabāšanas nosacījumus pēc šo zāļu pirmās atvēršanas skatīt 6.3. apakšpunktā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
SoloStar pildspalvveida pilnšļirce 1. hidrolītiskās klases bezkrāsaina stikla kārtridžs ar pelēku brombutilgumijas virzuli, alumīnija vāciņu ar atlocītām malām un izoprēna/brombutilgumijas lamināta aizbāzni. Kārtridžs ir ievietots vienreizējās lietošanas pildspalvveida injektorā. Katrā kārtridžā ir 1,5 ml šķīduma.
Pieejami iepakojumi ar 1, 3, 5 un 10 pildspalvveida pilnšļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. Adatas iepakojumam nav pievienotas.
DoubleStar pildspalvveida pilnšļirce 1. hidrolītiskās klases bezkrāsaina stikla kārtridžs ar melnu brombutilgumijas virzuli, alumīnija vāciņu ar atlocītām malām un izoprēna/brombutilgumijas lamināta aizbāzni. Kārtridžs ir ievietots vienreizējās lietošanas pildspalvveida injektorā. Katrā kārtridžā ir 3 ml šķīduma.
Pieejami iepakojumi ar 1, 3, 6 (2 iepakojumi pa 3), 9 (3 iepakojumi pa 3) un 10 pildspalvveida pilnšļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. Adatas iepakojumam nav pievienotas.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Pirms pirmās lietošanas reizes pildspalvveida pilnšļirce vismaz 1 stundu jāglabā istabas temperatūrā.
Pirms lietot Toujeo SoloStar vai Toujeo DoubleStar pildspalvveida pilnšļirci, rūpīgi jāizlasa lietošanas instrukcijā iekļautā Lietošanas pamācība. Toujeo pildspalvveida pilnšļirces jālieto saskaņā ar šīs Lietošanas pamācības ieteikumiem (skatīt 4.2. apakšpunktu). Izstāstiet pacientiem, ka jāveic drošības pārbaude, kā aprakstīts Lietošanas pamācībā norādītajā 3. posmā. Ja viņi to nedarīs, iespējams, netiks ievadīta pilna deva. Ja tā notiek, pacientiem ir jāpalielina glikozes līmeņa asinīs pārbaužu biežums un, iespējams, būs jāievada papildu insulīns.
Pirms lietošanas kārtridžs jāpārbauda. To drīkst lietot tikai tad, ja šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains un bez redzamām cietām daļiņām un ja tam ir ūdenim līdzīga konsistence. Tā kā Toujeo ir dzidrs šķīdums, pirms lietošanas tas nav jāsaskalo.
Pirms katras injekcijas vienmēr jāpārbauda insulīna marķējums, lai Toujeo nesajauktu ar citiem insulīniem. Uz marķējuma ar meduszeltainas krāsas cipariem ir izcelts stiprums “300” (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Pacienti ir jāinformē, ka Toujeo SoloStar vai Toujeo DoubleStar pildspalvveida pilnšļirces devu skaitītājs uzrāda injicējamo Toujeo vienību skaitu. Devu pārrēķināt nav nepieciešams.
• Toujeo SoloStar pildspalvveida pilnšļirce satur 450 vienības Toujeo. Ar to vienas injekcijas laikā ir iespējams ievadīt 1–80 vienību devu, kuras solis ir viena vienība.
17

• Toujeo DoubleStar pildspalvveida pilnšļirce satur 900 vienības Toujeo. Ar to vienas injekcijas laikā ir iespējams ievadīt 2–160 vienību devu, kuras solis ir divas vienības. o Lai samazinātu iespēju ievadīt nepietiekamu devu, Toujeo DoubleStar ir ieteicams pacientiem, kuriem nepieciešamas vismaz 20 vienības dienā.
• Ja pirms jaunas pildspalvveida pilnšļirces pirmās lietošanas netiek veikta drošības pārbaude, iespējams, tiks ievadīta nepietiekama deva.
Nekādā gadījumā nav atļauts izmantot šļirci, lai tajā no pildspalvveida pilnšļirces kārtridža ievilktu Toujeo, jo ir iespējama smaga pārdozēšana (skatīt 4.2., 4.4. un 4.9 apakšpunktu).
Pirms katras injekcijas ir jāpievieno jauna sterila adata. Adatas tūlīt pēc lietošanas ir jāizmet. Adatas nedrīkst izmantot atkārtoti. Atkārtota adatu izmantošana palielina adatu aizsprostošanās risku, kas savukārt var palielināt nepietiekami lielas devas ievadīšanas vai pārdozēšanas risku. Ja katrai injekcijai tiek izmantota jauna sterila adata, samazinās arī zāļu piesārņošanas un infekcijas risks. Ja ir aizsprostojusies adata, pacientiem jāievēro lietošanas instrukcijā iekļautās Lietošanas pamācības 3. posmā sniegtie norādījumi (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu). Izmantotās adatas jāizmet necaurduramā traukā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējām prasībām.
Tukšas pildspalvveida pilnšļirces nekad nedrīkst izmantot atkārtoti; tās jālikvidē pareizi.
Lai nepieļautu citu cilvēku iespējamu inficēšanos, katru insulīna pildspalvveida pilnšļirci drīkst lietot tikai viens cilvēks pat tad, ja tiek nomainīta adata (skatīt 4.2. apakšpunktu).
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Vācija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
EU/1/00/133/033 EU/1/00/133/034 EU/1/00/133/035 EU/1/00/133/036 EU/1/00/133/037 EU/1/00/133/038 EU/1/00/133/039 EU/1/00/133/040 EU/1/00/133/041
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS
Pirmās reģistrācijas datums: 2000. gada 27. jūnijs Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2015. gada 17. februāris
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) mājas lapā http :/www.ema,europa.eu
18

I  A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS (-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS(-I)
UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
19

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJS (-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja nosaukums un adrese
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Brüningstraße 50 D-65926 Frankfurt am Main Vācija
Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Brüningstraße 50 D-65926 Frankfurt am Main Vācija
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Recepšu zāles.
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP.
Atjaunināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
• Riska mazināšanas papildu pasākumi
Pirms Toujeo 300 vienības/ml laišanas katras dalībvalsts tirgū reģistrācijas apliecības īpašniekam ar nacionālajām kompetentajām iestādēm jāsaskaņo izglītojošās programmas saturs un formāts, arī komunikācija ar plašsaziņas līdzekļiem, izplatīšanas veidi un visi pārējie aspekti.
20

Reģistrācijas apliecības īpašnieks nodrošinās, ka visās dalībvalstīs, kuru tirgū tiek laists Toujeo 300 vienības/ml, visiem veselības aprūpes speciālistiem (VAS), kuri, kā paredzams, nozīmēs vai izsniegs Toujeo 300 vienības/ml, kā arī visiem pacientiem vai viņu aprūpētājiem, kuri, kā paredzams, lietos Toujeo 300 vienības/ml, tiks nodrošināts izglītojošais materiāls, kurā aprakstīts nepareizas zāļu lietošanas risks saistībā ar 100 vienības/ml un 300 vienības/ml formu savstarpēju aizstāšanu, nepielāgojot devu.
Izglītojoši materiāli ir: • Norādījumi veselības aprūpes speciālistiem; • Norādījumi pacientam/aprūpētājam (pacienta brošūra).
Veselības aprūpes speciālistiem domātajos izglītojošos materiālos būs iekļauta šāda galvenā informācija: • Detalizēti norādījumi, kā mazināt drošuma risku ar riska mazināšanas papildu pasākumiem, kas
ietver atbilstošu kontroli un rīcību: - glargīna insulīns 100 vienības/ml un glargīna insulīns 300 vienības/ml (Toujeo SoloStar un
Toujeo DoubleStar) nav bioekvivalenti un tādēļ nav savstarpēji aizstājami bez devas pielāgošanas;
 gadījumos, kad pacientiem viena stipruma insulīns tiek aizstāts ar cita stipruma insulīnu, ir jāpielāgo deva;
 lietojot 300 vienības/ml formu, plazmā esošās glikozes mērķa līmeņa sasniegšanai pēc titrēšanas ir nepieciešama vidēji par 10–18 % lielāka bazālā insulīna deva nekā lietojot 100 vienības/ml formu;
 300 vienības/ml koncentrācijas aizstāšana ar 100 vienības/ml koncentrāciju palielina hipoglikēmijas gadījumu risku, galvenokārt pirmajā nedēļā pēc aizstāšanas. Lai mazinātu hipoglikēmijas risku, pacientiem, kam bazālā insulīna shēma, kas paredz Toujeo (glargīna insulīna 300 vienības/ml) lietošanu vienu reizi dienā, tiek aizstāta ar shēmu, kas paredz glargīna insulīna 100 vienības/ml lietošanu vienu reizi dienā, par 20 % jāsamazina deva;
 kad terapijas shēma, kas paredz vidēji ilgas vai ilgstošas darbības insulīna preparāta lietošanu, tiek aizstāta ar shēmu, kas paredz Toujeo lietošanu, var būt jāmaina bazālā insulīna deva un jāpielāgo vienlaikus lietojamo hipoglikemizējošo zāļu lietošanas veids. Aizstāšanas laikā un vēlāk terapijas pirmajās nedēļās ir ieteicams rūpīgi kontrolēt pacienta vielmaiņu;
• Svarīgākā informācija, kas jānodod pacientam konsultācijas laikā: - pacienti jāinformē, ka glargīna insulīna 100 vienības/ml preparāti un Toujeo nav savstarpēji
aizstājami un ka var būt jāpielāgo devas; - aizstāšanas laikā un vēlāk terapijas pirmajās nedēļās pacientiem jākontrolē glikozes līmenis
asinīs; • Norādījumi, kā ziņot par zāļu lietošanas kļūdām vai blakusparādībām: informāciju par nacionālo
ziņošanas sistēmu pievieno par konkrēto valsti. • Cita: norādījumos veselības aprūpes speciālistiem skaidrota arī saikne starp dažādām Toujeo
zāļu formām:  glargīna insulīns 300 vienības/ml ir pieejams divās dažādās formās: Toujeo SoloStar (1,5 ml pildspalvveida pilnšļirce/450 vienības) un Toujeo DoubleStar (3 ml pildspalvveida pilnšļirce/900 vienības);  devas palielināšanas solis Toujeo SoloStar ir viena vienība, un devas palielināšanas solis Toujeo DoubleStar ir divas vienības;  ievadītā deva ir redzama devu lodziņā.
Norādījumos pacientam/aprūpētājam (pacienta brošūrā) būs šāda svarīgākā informācija: • Detalizēts norādījumu apraksts par glargīna insulīna injicēšanu sev pašam: - glargīna insulīns 100 vienības/ml un glargīna insulīns 300 vienības/ml (Toujeo SoloStar un
Toujeo DoubleStar) nav bioekvivalenti un tādēļ nav savstarpēji aizstājami bez devas pielāgošanas;
21

- viena insulīna terapijas aizstāšana ar citu ir atļauta tikai tad, ja to ir nozīmējis veselības aprūpes speciālists;
- vienmēr jāievēro veselības aprūpes speciālista ieteiktā jaunā zāļu deva; - aizstāšanas laikā un vēlāk terapijas pirmajās nedēļās rūpīgi jākontrolē glikozes līmenis asinīs; - pacientiem jākonsultējas ar veselības aprūpes sniedzēju, lai iegūtu vairāk informācijas; - pacientiem jāziņo par zāļu lietošanas kļūdām vai jebkurām blakusparādībām. Informāciju par
nacionālo ziņošanas sistēmu pievieno par konkrēto valsti; - glargīna insulīns 300 vienības/ml ir pieejams divās dažādās formās: Toujeo SoloStar (1,5 ml
pildspalvveida pilnšļirce/450 vienības) un Toujeo DoubleStar (3 ml pildspalvveida pilnšļirce/900 vienības). Devas palielināšanas solis Toujeo SoloStar ir viena vienība, un devas palielināšanas solis Toujeo DoubleStar ir divas vienības. Ievadītā deva ir redzama devu lodziņā. Visu šo materiālu mērķauditorija un izplatīšanas veidi jāsaskaņo dalībvalsts līmenī. Reģistrācijas apliecības īpašnieks piekrīt pirms zāļu laišanas tirgū VAS un pacientiem domāto mācību materiālu galīgo tekstu un kontekstu kopā ar komunikācijas plānu saskaņot ar katras dalībvalsts nacionālo kompetento iestādi.
22

II  MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
23

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
24

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
ĀRĒJĀ KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Toujeo 300 vienības/ml SoloStar šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Toujeo 300 vienības/ml DoubleStar šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē insulinum glarginum
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)
Katrs mililitrs satur 300 vienību (10,91 mg) glargīna insulīna. SoloStar pildspalvveida pilnšļirce: Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir 1,5 ml šķīduma, kas atbilst 450 vienībām. DoubleStar pildspalvveida pilnšļirce: Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir 3 ml šķīduma, kas atbilst 900 vienībām.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
Cinka hlorīds, metakrezols, glicerīns, sālsskābe/nātrija hidroksīds (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS
Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. SoloStar pildspalvveida pilnšļirce: 1 pildspalvveida pilnšļirce 3 pildspalvveida pilnšļirces 5 pildspalvveida pilnšļirces 10 pildspalvveida pilnšļirces DoubleStar pildspalvveida pilnšļirce: 1 pildspalvveida pilnšļirce 3 pildspalvveida pilnšļirces 10 pildspalvveida pilnšļirces
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)
SoloStar pildspalvveida pilnšļirce: 1 solis=1 vienība DoubleStar pildspalvveida pilnšļirce: 1 solis= 2 vienības Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Atvērt šeit Subkutānai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
25

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
Lietot tikai ar šo pildspalvveida pilnšļirci, citādi ir iespējama smaga pārdozēšana. Katrai injekcijai izmantojiet jaunu adatu. Lietošanai tikai vienam pacientam. Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu. 450 vienības pildspalvveida pilnšļircē (SoloStar pildspalvveida pilnšļirce) 900 vienības pildspalvveida pilnšļircē (DoubleStar pildspalvveida pilnšļirce)
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ
EXP
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
Pirms pirmās lietošanas reizes Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt un nenovietot saldētavas vai aukstuma elementa tuvumā. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.
Pēc pirmās lietošanas reizes Šīs zāles ne ilgāk kā 6 nedēļas var uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Neatdzesēt. Pēc katras injekcijas uzlieciet atpakaļ pildspalvveida pilnšļirces vāciņu, lai pasargātu zāles no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH D-65926 Frankfurt am Main, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
EU/1/00/133/033 1 pildspalvveida pilnšļirce (SoloStar) EU/1/00/133/034 3 pildspalvveida pilnšļirces (SoloStar) EU/1/00/133/035 5 pildspalvveida pilnšļirces (SoloStar) EU/1/00/133/036 10 pildspalvveida pilnšļirces (SoloStar) EU/1/00/133/037 1 pildspalvveida pilnšļirce (DoubleStar) EU/1/00/133/038 3 pildspalvveida pilnšļirces (DoubleStar) EU/1/00/133/041 10 pildspalvveida pilnšļirces (DoubleStar)
13. SĒRIJAS NUMURS
Lot
26

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Toujeo 300 SoloStar Toujeo 300 DoubleStar 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
27

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE vairāku kastīšu iepakojums (ar blue box)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Toujeo 300 vienības/ml DoubleStar šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē insulinum glarginum
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs mililitrs satur 300 vienību (10,91 mg) glargīna insulīna. Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir 3 ml šķīduma, kas atbilst 900 vienībām.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Cinka hlorīds, metakrezols, glicerīns, sālsskābe/nātrija hidroksīds (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. Vairāku kastīšu iepakojums: 6 (2 iepakojumi pa 3) pildspalvveida pilnšļirces Vairāku kastīšu iepakojums: 9 (3 iepakojumi pa 3) pildspalvveida pilnšļirces
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 1 solis = 2 vienības Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai Atvērt šeit
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Lietot tikai ar šo pildspalvveida pilnšļirci, citādi ir iespējama smaga pārdozēšana. Katrai injekcijai izmantojiet jaunu adatu. Lietošanai tikai vienam pacientam. Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu. 900 vienības pildspalvveida pilnšļircē
28

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Pirms pirmās lietošanas reizes Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt un nenovietot saldētavas vai aukstuma elementa tuvumā. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas. Pēc pirmās lietošanas reizes Šīs zāles ne ilgāk kā 6 nedēļas var uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Neatdzesēt. Pēc katras injekcijas uzlieciet atpakaļ pildspalvveida pilnšļirces vāciņu, lai pasargātu zāles no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Sanofi-Aventis Deutschland GmbH D-65926 Frankfurt am Main, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/00/133/039 6 pildspalvveida pilnšļirces (2 iepakojumi pa 3) EU/1/00/133/040 9 pildspalvveida pilnšļirces (3 iepakojumi pa 3)
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Toujeo 300 DoubleStar
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
29

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
30

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA IEKŠĒJĀ KASTĪTE bez blue box
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Toujeo 300 vienības/ml DoubleStar šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē insulinum glarginum
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs mililitrs satur 300 vienību (10,91 mg) glargīna insulīna. Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir 3 ml šķīduma, kas atbilst 900 vienībām.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Cinka hlorīds, metakrezols, glicerīns, sālsskābe/nātrija hidroksīds (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. 6 pildspalvveida pilnšļirces 9 pildspalvveida pilnšļirces Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, nedrīkst pārdot atsevišķi.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 1 solis=2 vienības Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai Atvērt šeit
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Lietot tikai ar šo pildspalvveida pilnšļirci, citādi ir iespējama smaga pārdozēšana. Katrai injekcijai izmantojiet jaunu adatu. Lietošanai tikai vienam pacientam. Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu. 900 vienības pildspalvveida pilnšļircē
31

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Pirms pirmās lietošanas reizes Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt un nenovietot saldētavas vai aukstuma elementa tuvumā. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas. Pēc pirmās lietošanas reizes Šīs zāles ne ilgāk kā 6 nedēļas var uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Neatdzesēt. Pēc katras injekcijas uzlieciet atpakaļ pildspalvveida pilnšļirces vāciņu, lai pasargātu zāles no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Sanofi-Aventis Deutschland GmbH D-65926 Frankfurt am Main, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/00/133/039 6 pildspalvveida pilnšļirces (2 iepakojumi pa 3) EU/1/00/133/040 9 pildspalvveida pilnšļirces (3 iepakojumi pa 3)
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Toujeo 300 DoubleStar
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
32

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
33

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES ETIĶETE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Toujeo 300 vienības/ml SoloStar injekcija Toujeo 300 vienības/ml DoubleStar injekcija insulinum glarginum Subkutānai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS Lietot tikai no šīs pildspalvveida pilnšļirces, citādi ir iespējama smaga pārdozēšana. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1,5 ml (SoloStar) 3 ml (DoubleStar) 6. CITA SoloStar pildspalvveida pilnšļirce 1 solis=1 vienība DoubleStar pildspalvveida pilnšļirce 1 solis=2 vienības
34

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
35

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Toujeo 300 vienības/ml SoloStar šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Insulinum glarginum
Ar katru SoloStar pildspalvveida pilnšļirci var ievadīt 1-80 vienības ar 1 vienības soli.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medicīnas māsai. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz
iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Toujeo un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Toujeo lietošanas 3. Kā lietot Toujeo 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Toujeo 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Toujeo un kādam nolūkam to lieto
Toujeo satur insulīnu, ko sauc par “glargīna insulīnu”. Tas ir modificēts insulīns, kas ir ļoti līdzīgs cilvēka insulīnam.
Vienā ml Toujeo ir 3 reizes vairāk insulīna nekā parastā (regulārā) insulīnā, kas satur 100 vienības/ml.
Tas tiek lietots cukura diabēta ārstēšanai pieaugušajiem. Cukura diabēts ir slimība, kuras gadījumā Jūsu organismā neveidojas pietiekami daudz insulīna, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs.
Toujeo vienmērīgi pazemina cukura līmeni asinīs ilgākā laika posmā. To lieto vienu reizi dienā. Ja nepieciešams, Jūs varat mainīt injekcijas laiku. Tas iespējams, jo šīs zāles pazemina cukura līmeni asinīs ilgākā laika posmā (sīkāku informāciju skatīt 3. punktā).
2. Kas Jums jāzina pirms Toujeo lietošanas
Nelietojiet Toujeo šādos gadījumos - Ja Jums ir alerģija pret glargīna insulīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms Toujeo lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
Precīzi ievērojiet norādījumus par devu, kontroli (asins un urīna izmeklējumiem), diētu un fiziskajām aktivitātēm (fizisku darbu un vingrinājumiem), kā arī injekciju tehniku, ko esat pārrunājis ar ārstu.
36

Īpaši ņemiet vērā šādu informāciju. • Pārāk zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija). Ja Jums ir pārāk zems cukura līmenis asinīs,
rīkojieties atbilstoši norādījumiem par hipoglikēmiju (skatīt ierāmēto informāciju šīs instrukcijas beigās). • Ja iepriekš lietojāt cita veida insulīnu vai zīmolu vai cita ražotāja insulīnu, Jums var būt nepieciešama insulīna devas maiņa. • Pioglitazons — skatīt “Pioglitazona lietošana kopā ar insulīnu”. • Pārliecinieties, vai lietojat pareizo insulīnu. Ir ziņots par zāļu lietošanas kļūdām, sajaucot insulīnus, īpaši ilgstošas darbības insulīnus ar ātras darbības insulīniem. Pirms katras injekcijas Jums vienmēr jāpārpārbauda insulīna marķējums, lai nesajauktu Toujeo ar citiem insulīniem. • Nekad neizmantojiet šļirci, lai atvilktu Toujeo no SoloStar pildspalvveida pilnšļirces. Šis aizliegums ir jāievēro, lai nepieļautu dozēšanas kļūdas un iespējamu pārdozēšanu, kas var izraisīt zemu cukura līmeni asinīs. Skatīt arī 3. punktu. • Ja esat akls vai vājredzīgs, nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci bez citu cilvēku palīdzības. Tas nepieciešams, jo nevarēsiet nolasīt devu lodziņu uz pildspalvveida pilnšļirces. Izmantojiet cilvēka, kuram ir laba redze un kurš ir apmācīts lietot pildspalvveida pilnšļirci, palīdzību. Ja esat vājredzīgs, lūdzu, skatiet 3. punktu.
Slimības un savainojumi Šādās situācijās Jūsu cukura diabēta terapija var prasīt papildu rūpes (piemēram, asins un urīna izmeklējumus). • Slimības vai nopietna savainojuma gadījumā var palielināties cukura koncentrācija asinīs
(hiperglikēmija). • Ja Jūs neuzņemat pietiekami daudz pārtikas, cukura koncentrācija asinīs var kļūt pārāk zema
(hipoglikēmija). Vairumā gadījumu Jūs konsultēsieties ar ārstu. Sazinieties ar ārstu, tiklīdz jūtaties slims vai esat guvis savainojumu.
Ja Jums ir “1. tipa cukura diabēts” un Jūs esat saslimis vai guvis savainojumu: • nepārtrauciet lietot insulīnu; • turpiniet lietot uzturā pietiekami daudz ogļhidrātu. Vienmēr pastāstiet cilvēkiem, kuri Jūs aprūpē vai ārstē, ka Jums ir cukura diabēts.
Ārstēšana ar insulīnu var izraisīt antivielu veidošanos pret insulīnu (šīs vielas nomāc insulīna aktivitāti). Tomēr šī iemesla dēļ insulīna deva var būt jāmaina tikai ļoti retos gadījumos.
Ceļošana Pirms ceļojuma konsultējieties ar ārstu, jo Jums var būt jāpārrunā šādi jautājumi: • vai valstī, uz kuru dodaties, ir pieejams Jums nepieciešamā veida insulīns; • kā nodrošināties ar insulīna, adatu un citu piederumu krājumiem; • kā pareizi uzglabāt insulīnu ceļojuma laikā; • ēdienreižu un insulīna lietošanas laiki; • iespējamā ietekme laika zonu maiņas dēļ; • jebkāds veselības apdraudējums valstī, uz kuru dosieties; • kā jārīkojas ārkārtas situācijās, ja jutīsieties slikti vai saslimsiet.
Bērni un pusaudži Šīs zāles nedrīkst lietot bērniem vai pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo nav pieredzes par Toujeo lietošanu šajā vecuma grupā.
Citas zāles un Toujeo Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.
37

Dažas zāles var mainīt cukura līmeni asinīs. Tādēļ var būt nepieciešama insulīna devas maiņa. Tāpēc pirms zāļu lietošanas pajautājiet savam ārstam, vai tās ietekmēs cukura līmeni asinīs un kā Jums jārīkojas, ja tas ir nepieciešams. Jums jāievēro piesardzība arī tad, ja zāļu lietošanu pārtraucat.
Cukura līmenis asinīs var pazemināties (hipoglikēmija), ja lietojat: • jebkuras citas zāles cukura diabēta ārstēšanai; • dizopiramīdu dažu ar sirdi saistītu traucējumu gadījumā; • fluoksetīnu depresijas ārstēšanai; • sulfonamīdu grupas antibiotikas; • fibrātus, lai pazeminātu augstu taukvielu līmeni asinīs; • monoamīnoksidāzes inhibitorus (MAOI) depresijas ārstēšanai; • angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitorus ar sirdi saistītu problēmu vai augsta
asinsspiediena ārstēšanai; • zāles sāpju un drudža mazināšanai, piemēram, pentoksifilīnu, propoksifēnu un salicilātus
(piemēram, acetilsalicilskābi); • pentamidīnu dažu parazītu izraisītu infekciju ārstēšanai. Tas var izraisīt pārāk zemu cukura
līmeni asinīs, kam dažkārt seko pārāk augsts cukura līmenis asinīs.
Cukura līmenis asinīs var paaugstināties (hiperglikēmija), ja lietojat: • kortikosteroīdus, piemēram, kortizonu, iekaisuma ārstēšanai; • danazolu endometriozes ārstēšanai; • diazoksīdu augsta asinsspiediena ārstēšanai; • proteāzes inhibitorus HIV ārstēšanai; • diurētiskos līdzekļus augsta asinsspiediena vai šķidruma aiztures ārstēšanai; • glikagonu ļoti zema cukura līmeņa novēršanai; • izoniazīdu tuberkulozes ārstēšanai; • somatropīnu jeb augšanas hormonu; • vairogdziedzera hormonus ar vairogdziedzeri saistītu traucējumu ārstēšanai; • estrogēnus un progestagēnus, piemēram, kontracepcijas tabletēs; • klozapīnu, olanzapīnu un fenotiazīna atvasinājumus psihisku traucējumu ārstēšanai; • simpatomimētiskus līdzekļus, piemēram, epinefrīnu (adrenalīnu), salbutamolu un terbutalīnu
astmas ārstēšanai.
Cukura līmenis asinīs var paaugstināties vai pazemināties, ja lietojat: • bēta blokatorus augsta asinsspiediena ārstēšanai; • litija sāļus psihisku traucējumu ārstēšanai.
Bēta blokatori Bēta blokatori, tāpat kā citas “simpatolītiskas zāles” (piemēram, klonidīns, guanetidīns, rezerpīns augsta asinsspiediena ārstēšanai), var apgrūtināt pārāk zema cukura līmeņa asinīs (hipoglikēmijas) brīdinājuma pazīmju atpazīšanu. Tie pat var apslēpt vai novērst pirmās pazīmes, kas liecina par pārāk zemu cukura līmeni asinīs.
Pioglitazona lietošana kopā ar insulīnu Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai iepriekš bijušu insultu, kuri tika ārstēti ar pioglitazonu un insulīnu, radās sirds mazspēja. Ja Jums rodas sirds mazspējas pazīmes, piemēram, neparasts elpas trūkums, strauja ķermeņa masas palielināšanās vai lokalizēts pietūkums (tūska), informējiet ārstu, cik drīz vien iespējams.
Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai neesat par to pārliecināts), pirms Toujeo lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
Toujeo kopā ar alkoholu Lietojot alkoholu, cukura līmenis asinīs var paaugstināties vai pazemināties. Jums biežāk nekā parasti jānosaka cukura līmenis asinīs.
38

Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Grūtniecības laikā un pēc dzemdībām var būt nepieciešama Jūsu insulīna devas maiņa. Jūsu bērna veselības dēļ ir īpaši svarīgi rūpīgi kontrolēt cukura diabētu un novērst hipoglikēmiju. Ja barojat bērnu ar krūti, konsultējieties ar ārstu, jo var būt nepieciešama Jūsu insulīna devas un diētas maiņa.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Pārāk zems vai pārāk augsts cukura līmenis asinīs vai redzes traucējumi var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un lietot instrumentus vai mehānismus. Tas var ietekmēt Jūsu koncentrēšanās spēju un apdraudēt Jūs un citus cilvēkus.
Vaicājiet ārstam, vai drīkstat vadīt transportlīdzekli, ja: • Jums bieži ir pārāk zems cukura līmenis asinīs; • Jums ir grūti atpazīt zemu cukura līmeni asinīs.
Svarīga informācija par kādu no Toujeo sastāvdaļām Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol (23 mg) nātrija katrā devā, būtībā tās ir nātriju nesaturošas.
3. Kā lietot Toujeo
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
Lai arī Toujeo satur to pašu aktīvo vielu, ko glargīna insulīns 100 vienības/ml, šīs zāles nav savstarpēji aizstājamas. Viena insulīna terapijas aizstāšanai ar citu nepieciešama ārsta izrakstīta recepte, medicīniska uzraudzība un glikozes līmeņa kontrole asinīs. Sīkāku informāciju, lūdzu, vaicājiet savam ārstam.
Cik daudz lietot Ar Toujeo SoloStar palīdzību vienas injekcijas laikā ir iespējams ievadīt 1– 80 vienību lielu devu, kuras solis ir viena vienība. SoloStar pildspalvveida injektora devu lodziņā tiek parādīts injekcijai sagatavoto Toujeo vienību skaits. Nekad nepārrēķiniet devu.
Atkarībā no Jūsu dzīvesveida, noteiktā cukura līmeņa asinīs un iepriekšējās insulīna devas ārsts Jūs informēs: • cik daudz Toujeo Jums nepieciešams katru dienu un kurā dienas laikā; • kad pārbaudīt cukura līmeni asinīs un vai nepieciešams veikt urīna testus; • kad Jums varētu būt vajadzīga lielāka vai mazāka deva.
Toujeo ir ilgstošas darbības insulīns. Ārsts var likt Jums to lietot kopā ar īsas darbības insulīnu vai ar citām zālēm pret augstu cukura līmeni asinīs.
Ja lietojat vairāk nekā vienu insulīna formu, vienmēr pārliecinieties, ka lietojat pareizu insulīna formu – pirms katras injekcijas apskatiet zāļu marķējumu. Ir ziņots par zāļu lietošanas kļūdām, sajaucot insulīnus, īpaši ilgstošas darbības insulīnus ar ātras darbības insulīniem. Stiprums “300” ar meduszeltainas krāsas cipariem ir izcelts uz Jūsu Toujeo SoloStar pildspalvveida pilnšļirces marķējuma. Ja Jums kaut kas nav skaidrs, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.
Cukura līmeni asinīs ietekmē daudzi faktori. Jums jāzina šie faktori, lai Jūs varētu pareizi rīkoties, ja cukura līmenis asinīs ir mainījies, un novērstu pārmērīgu tā paaugstināšanos vai pazemināšanos. Vairāk informācijas skatīt ierāmētajā tekstā šīs lietošanas instrukcijas beigās.
39

Lietošanas laika pielāgojamība • Lietojiet Toujeo vienu reizi dienā, vēlams, katru dienu vienā un tajā pašā laikā. • Ja nepieciešams, to var injicēt līdz 3 stundas pirms vai pēc ierastā lietošanas laika.
Lietošana gados vecākiem pacientiem (no 65 gadu vecuma) Ja esat vecumā no 65 gadiem, konsultējieties ar ārstu, jo Jums var būt nepieciešama mazāka deva.
Ja Jums ir nieru vai aknu darbības traucējumi Ja Jums ir nieru vai aknu darbības traucējumi, konsultējieties ar ārstu, jo var būt nepieciešama mazāka deva.
Pirms Toujeo injicēšanas • Izlasiet šai lietošanas instrukcijai pievienoto Lietošanas pamācību. • Neievērojot visus šos norādījumus, Jūs varat saņemt pārāk daudz vai pārāk maz insulīna.
Kā injicēt • Toujeo injicē zem ādas (subkutāna lietošana jeb “s.c.”). • Injicējiet to augšstilba priekšējā daļā, augšdelmā vai vēdera priekšējā daļā. • Katru dienu mainiet injekcijas vietu noteiktajā zonā. Tā samazināsies risks, ka āda kļūst plānāka
vai sabiezē (sīkāku informāciju skatīt 4. punktā “Citas blakusparādības”).
Lai nepieļautu citu cilvēku iespējamu inficēšanos, katru insulīna pildspalvveida injektoru drīkst lietot tikai viens cilvēks pat tad, ja tiek nomainīta adata.
Pirms katras injekcijas vienmēr pievienojiet jaunu sterilu adatu. Nekādā gadījumā nelietojiet adatas atkārtoti. Adatu atkārtotas lietošanas dēļ palielinās to aizsprostošanās, kā arī nepietiekami lielas devas ievadīšanas vai pārdozēšanas risks.
Izmantotās adatas jāizmet necaurduramā traukā vai jāiznīcina saskaņā ar farmaceita vai vietējo kompetento iestāžu norādījumiem.
Nelietojiet Toujeo • vēnā — tas mainīs insulīna iedarbības veidu un var izraisīt pārmērīgu cukura līmeņa
pazemināšanos asinīs; • insulīna infūziju sūknī; • ja insulīnā ir daļiņas — šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam un līdzīgam ūdenim.
Nekādā gadījumā nav atļauts izmantot šļirci, lai tajā no SoloStar pilnšļirces ievilktu Toujeo, jo ir iespējama smaga pārdozēšana. Skatīt arī 2. punktu.
Ja SoloStar pildspalvveida pilnšļirce ir bojāta vai nav pareizi uzglabāta, vai Jums ir šaubas, ka tā darbojas pareizi, vai novērojat, ka cukura līmeņa kontrole asinīs negaidīti kļūst sliktāka: • izmetiet pildspalvveida pilnšļirci un lietojiet jaunu; • konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu, ja Jums šķiet, ka Jums ir problēma ar
pildspalvveida pilnšļirci.
Ja esat lietojis Toujeo vairāk, nekā noteikts Ja esat injicējis pārāk daudz šo zāļu, cukura līmenis Jūsu asinīs var kļūt pārmērīgi zems. Pārbaudiet cukura līmeni asinīs un vairāk ēdiet, lai novērstu pārmērīgu zemu cukura līmeni asinīs. Ja cukura līmenis asinīs pazeminās pārmērīgi, skatiet ieteikumu ierāmētajā tekstā šīs instrukcijas beigās.
Ja esat aizmirsis lietot Toujeo Ja nepieciešams, Toujeo var lietot līdz 3 stundas pirms vai pēc ierastā injicēšanas laika.
Ja esat izlaidis Toujeo devu vai neesat injicējis pietiekami daudz insulīna, cukura līmenis asinīs var pārmērīgi paaugstināties (hiperglikēmija).
40

• Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. • Pārbaudiet cukura līmeni asinīs, un pēc tam lietojiet nākamo devu ierastajā laikā. • Informāciju par hiperglikēmijas ārstēšanu skatīt ierāmētajā tekstā šīs instrukcijas beigās.
Ja pārtraucat lietot Toujeo Nepārtrauciet lietot šīs zāles, nekonsultējoties ar ārstu. Tādā gadījumā var rasties ļoti augsts cukura līmenis asinīs un asinīs var uzkrāties skābe (ketoacidoze).
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ja pamanāt pazīmes, kas liecina par pārāk zemu cukura līmeni asinīs (hipoglikēmiju), nekavējoties rīkojieties, lai paaugstinātu cukura līmeni asinīs (skatīt ierāmēto tekstu šīs instrukcijas beigās). Hipoglikēmija var būt ļoti nopietna, un, lietojot insulīnu, tā rodas ļoti bieži (tā var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem). Zems cukura līmenis asinīs nozīmē, ka asinīs nav pietiekami daudz cukura. Pārmērīgi pazeminoties cukura līmenim asinīs, Jūs varat zaudēt samaņu (noģībt). Būtiski zems cukura līmenis asinīs var izraisīt galvas smadzeņu bojājumu un apdraudēt dzīvību. Vairāk informācijas skatīt ierāmētajā tekstā šīs lietošanas instrukcijas beigās.
Smagas alerģiskas reakcijas (reti, var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem) — pazīmes var būt, piemēram, izsitumi un nieze visā ķermeņa virsmā, ādas vai mutes dobuma pietūkums, elpas trūkums, ģībšanas sajūta (strauja asinsspiediena pazemināšanās) kopā ar paātrinātu pulsu un svīšanu. Smagas alerģiskas reakcijas var kļūt bīstamas dzīvībai. Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums rodas smagas alerģiskas reakcijas pazīmes.
Citas blakusparādības Ja Jums radušās jebkuras no turpmāk minētajām blakusparādībām, nekavējoties par to pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
Bieži: var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem: • Ādas izmaiņas injekcijas vietā — ja pārāk bieži injicējat insulīnu vienā un tajā pašā vietā, āda var kļūt plānāka (lipoatrofija) vai sabiezēt (lipohipertrofija). Insulīns var nedarboties pietiekami labi. Lai izvairītos no šādām ādas izmaiņām, katrā injekcijas reizē mainiet injekcijas vietu. • Ādas un alerģiskas reakcijas injekcijas vietā — pazīmes var būt, piemēram, apsārtums, neparasti stipras sāpes injekcijas laikā, nieze, nātrene, pietūkums vai iekaisums. Tas var izplatīties ap injekcijas vietu. Lielākā daļa mazāk būtisko reakciju pret insulīna preparātiem parasti izzūd dažu dienu vai dažu nedēļu laikā.
Reti: var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem: • Acu reakcijas — ja izteikti mainās (uzlabojas vai pasliktinās) cukura līmeņa kontrole asinīs, var rasties redzes traucējumi. Ja Jums ir ar cukura diabētu saistīts acu bojājums, ko sauc par “proliferatīvu retinopātiju”, ļoti zems cukura līmenis asinīs var izraisīt pārejošu redzes zudumu. • Ikru un potīšu pietūkums, ko izraisa pārejoša ūdens uzkrāšanās ķermenī.
Ļoti reti: var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem: • Garšas sajūtas pārmaiņas (disgeizija). • Sāpes muskuļos (mialģija).
Ja Jums ir radusies kāda no iepriekš minētajām blakusparādībām, pastāstiet par to ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
41

Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Toujeo
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pildspalvveida pilnšļirces etiķetes pēc "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Pirms pirmās lietošanas reizes Uzglabāt ledusskapī (2°C-8°C). Nesasaldēt un nenovietot saldētavas vai aukstuma elementa tuvumā. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Pēc pirmās lietošanas reizes vai izmantojot kā rezervi Pildspalvveida pilnšļirci neatdzesēt. Pildspalvveida pilnšļirci var uzglabāt ne ilgāk kā 6 nedēļas temperatūrā līdz 30°C un atstatus no tieša karstuma avota vai tiešiem saules stariem. Pēc šī laika pildspalvveida pilnšļirce jāizmet. Ļoti siltā vai ļoti aukstā laikā neatstājiet insulīnu automašīnā. Kad nelietojat pildspalvveida pilnšļirci, vienmēr glabājiet to ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Toujeo satur • Aktīvā viela ir glargīna insulīns. Katrs ml šķīduma satur 300 vienību glargīna insulīna (atbilst
10,91 mg). Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir 1,5 ml šķīduma injekcijām, kas atbilst 450 vienībām. • Citas sastāvdaļas ir cinka hlorīds, metakrezols, glicerīns, ūdens injekcijām, nātrija hidroksīds (skatīt 2. punktu, “Svarīga informācija par kādu noToujeo sastāvdaļām”) un sālsskābe (pH regulēšanai).
Toujeo ārējais izskats un iepakojums Toujeo ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums. Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir 1,5 ml šķīduma injekcijām (atbilst 450 vienībām). Pieejami iepakojumi pa 1, 3, 5 un 10 pildspalvveida pilnšļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Vācija.
42

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien Sanofi Belgium Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva UAB sanofi-aventis Lietuva Tel: +370 5 2755224

България SANOFI BULGARIA
Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg Sanofi Belgium Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika sanofi-aventis, s.r.o.
Tel: +420 233 086 111

Magyarország sanofi-aventis zrt., Magyarország Tel.: +36 1 505 0050

Danmark Sanofi A/S Tlf: +45 45 16 70 00

Malta Sanofi Malta Ltd. Tel: +356 21493022

Deutschland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Tel: 0800 52 52 010 Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Nederland sanofi-aventis Netherlands B.V. Tel: +31 20 245 4000

Eesti sanofi-aventis Estonia OÜ Tel: +372 627 34 88

Norge sanofi-aventis Norge AS Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα sanofi-aventis AEBE
Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich sanofi-aventis GmbH Tel: +43 1 80 185 – 0

España sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00

Polska sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00

France sanofi-aventis France Tél: 0 800 222 555 Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

Portugal Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska sanofi-aventis Croatia d.o.o. Tel: +385 1 600 34 00

România Sanofi Romania SRL Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija sanofi-aventis d.o.o. Tel: +386 1 560 48 00

Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 7000

Slovenská republika sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 33 100 100

43

Italia Sanofi S.p.A. Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico) 800 536389 (altre domande)
Κύπρος sanofi-aventis Cyprus Ltd. Τηλ: +357 22 871600
Latvija sanofi-aventis Latvia SIA Tel: +371 67 33 24 51

Suomi/Finland Sanofi Oy Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300
Sverige Sanofi AB Tel: +46 (0)8 634 50 00
United Kingdom Sanofi Tel: +44 (0) 845 372 7101

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http :/www.ema,europa.eu
/

44

HIPERGLIKĒMIJA UN HIPOGLIKĒMIJA
Ja lietojat insulīnu, Jums vienmēr jābūt līdzi šādām lietām: • cukuram (vismaz 20 gramiem); • informācijai, lai citi cilvēki zinātu, ka Jums ir cukura diabēts.
Hiperglikēmija (augsts cukura līmenis asinīs)
Ja Jums ir pārāk augsts cukura līmenis asinīs (hiperglikēmija), iespējams, ka neesat injicējis pietiekami daudz insulīna.
Iespējamie hiperglikēmijas iemesli Piemēram: • Jūs neesat injicējis insulīnu vai neesat ievadījis pietiekami daudz insulīna; • Jūsu insulīns kļuvis mazāk efektīvs — piemēram, tas nav pareizi uzglabāts; • Jūsu insulīna pildspalvveida pilnšļirce nedarbojas pareizi; • Jums ir mazāka fiziskā aktivitāte nekā parasti; • Jums ir stress, piemēram, emocionāls pārdzīvojums vai satraukums; • Jums ir savainojums, infekcija vai drudzis vai ir veikta operācija; • Jūs lietojat vai esat lietojis noteiktas citas zāles (skatīt 2. punktu, "Citas zāles un Toujeo").
Hiperglikēmijas brīdinājuma pazīmes Slāpes, pastiprināta vajadzība urinēt, nogurums, sausa āda, sejas piesārtums, ēstgribas zudums, zems asinsspiediens, paātrināta sirdsdarbība un glikoze un ketonvielas urīnā. Sāpes vēderā, strauja un dziļa elpošana, miegainība vai samaņas zudums var būt pazīmes, kas liecina par nopietniem sarežģījumiem (ketoacidozi), kas rodas insulīna trūkuma dēļ.
Kā rīkoties, ja Jums rodas hiperglikēmija • Tiklīdz pamanāt kādu no iepriekš minētām pazīmēm, pārbaudiet cukura līmeni asinīs un
ketonvielu daudzumu urīnā. • Ja Jums ir smaga hiperglikēmija vai ketoacidoze, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Šādi
traucējumi vienmēr jāārstē ārstam, parasti slimnīcā.
Hipoglikēmija (zems cukura līmenis asinīs)
Pārmērīgi pazeminoties cukura līmenim asinīs, Jums var rasties samaņas zudums. Smaga hipoglikēmija var izraisīt miokarda infarktu vai galvas smadzeņu bojājumu un var būt bīstama dzīvībai. Jums jāiemācās atpazīt pazīmes, kas liecina par cukura līmeņa pazemināšanos, lai Jūs varētu atbilstoši rīkoties un novērstu hipoglikēmijas pastiprināšanos.
Iespējamie hipoglikēmijas iemesli Piemēram: • Jūs injicējat pārāk daudz insulīna; • Jūs izlaižat vai kavējat ēdienreizes; • Jūs neēdat pietiekami daudz vai uzturā ir mazāk cukuru (ogļhidrātu) nekā parasti — mākslīgie
saldinātāji nav ogļhidrāti; • Jūs lietojat alkoholu — īpaši tad, ja neesat uzņēmis pietiekami daudz pārtikas; • Jūs zaudējat ogļhidrātus vemšanas vai caurejas dēļ; • Jūs nodarbojaties ar sportu vairāk nekā parasti vai Jums ir atšķirīga veida fiziskā aktivitāte; • Jūs atveseļojaties pēc savainojuma, operācijas vai cita stresa; • Jūs atveseļojaties no slimības vai drudža; • Jūs lietojat vai esat pārtraucis lietot noteiktas citas zāles (skatīt 2. punktu "Citas zāles un
Toujeo").
45

Lielāka hipoglikēmijas rašanās iespēja ir šādos gadījumos: • Jūs esat tikko sācis lietot insulīnterapiju vai citu insulīnu — ja rodas zems cukura līmenis asinīs,
lielāka tā rašanās iespēja ir no rīta; • cukura līmenis asinīs ir gandrīz normāls vai nestabils; • Jūs maināt ādas zonu, kurā injicējat insulīnu. Piemēram, no augšstilba uz augšdelmu; • Jums ir smaga nieru vai aknu slimība vai kāda cita slimība, piemēram, hipotireoze.
Hipoglikēmijas brīdinājuma pazīmes Pirmās pazīmes var būt vispārējas. Pazīmes, kas liecina, ka cukura līmenis asinīs pazeminās pārmērīgi daudz vai pārāk strauji, ir, piemēram, šādas: svīšana, lipīga āda, trauksmes sajūta, paātrināts vai neregulārs pulss, augsts asinsspiediens un sirdsklauves. Šīs pazīmes bieži rodas pirms pazīmēm, kas liecina par zemu cukura līmeni galvas smadzenēs.
Pazīmes, kas saistītas ar galvas smadzenēm, ir, piemēram, šādas: galvassāpes, spēcīga izsalkuma sajūta, slikta dūša vai vemšana, noguruma sajūta, miegainība, nemiers, miega traucējumi, agresīva uzvedība, grūtības koncentrēties, lēnas reakcijas, depresija, apjukums, runas traucējumi (dažkārt pilnīgs runas spējas zudums), redzes pārmaiņas, trīce, nespēja kustēties (paralīze), plaukstu vai roku tirpšana, nejutīgums un tirpšana, bieži vien ap muti, reiboņa sajūta, paškontroles zudums, nespēja parūpēties par sevi, noģībšana.
Kad hipoglikēmijas pazīmes var būt mazāk skaidras Hipoglikēmijas pirmās brīdinājuma pazīmes var būt izmainītas vai vājākas vai arī to var nebūt vispār, ja: • esat gados vecāks cilvēks; • Jums jau ilgstoši ir cukura diabēts; • Jums ir noteikta veida nervu slimība (ko sauc par “diabētisko autonomo neiropātiju”); • Jums nesen bijis zems cukura līmenis asinīs (piemēram, iepriekšējā dienā); • zems cukura līmenis asinīs Jums iestājas lēni; • zems cukura līmenis asinīs Jums vienmēr ir tuvu “normālam” līmenim vai cukura līmenis asinīs
ir būtiski uzlabojies; • pēc dzīvnieku insulīna lietošanas Jūs nesen esat sācis lietot cilvēka insulīnu, piemēram, Toujeo; • Jūs lietojat vai esat lietojis noteiktas citas zāles (skatīt 2. punktu "Citas zāles un Toujeo").
Šādos gadījumos Jums var rasties smaga hipoglikēmija (un Jūs varat pat zaudēt samaņu), pirms apzināties, kas notiek. Jums jāzina savas brīdinājuma pazīmes. Ja nepieciešams, Jums var būt biežāk jānosaka cukura līmenis asinīs. Tas var palīdzēt pamanīt vieglas hipoglikēmijas epizodes. Ja ir grūti atpazīt brīdinājuma pazīmes, Jums jāizvairās no situācijām (piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas), kad hipoglikēmija varētu apdraudēt Jūs vai citus cilvēkus.
Kā rīkoties, ja Jums rodas hipoglikēmija?
1. Neinjicējiet insulīnu. Nekavējoties uzņemiet aptuveni 10 līdz 20 gramus cukura, piemēram, glikozi, cukurgraudus vai cukuru saturošu dzērienu. Nedzeriet dzērienus vai neēdiet produktus, kuru sastāvā ir mākslīgie saldinātāji (piemēram, diētiskos atspirdzinošos dzērienus). Tie nepalīdz novērst zemu cukura līmeni asinīs.
2. Pēc tam apēdiet kaut ko (piemēram, maizi vai makaronus), kas paaugstinās cukura līmeni asinīs uz ilgāku laiku. Ja neesat pārliecināts, kādi produkti Jums būtu jāēd, vaicājiet ārstam vai medmāsai. Tā kā Toujeo darbojas ilgstoši, var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai novērstu zemu cukura līmeni asinīs.
3. Ja hipoglikēmija rodas atkārtoti, uzņemiet vēl 10 līdz 20 gramus cukura. 4. Ja nespējat kontrolēt hipoglikēmiju vai tā rodas atkārtoti, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
Kā jārīkojas citiem cilvēkiem, ja Jums ir hipoglikēmija
Pastāstiet saviem tuviniekiem, draugiem un tuvākajiem darba kolēģiem, ka tad, ja nespējat norīt vai
46

zaudējat samaņu, viņiem nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība. Jums būs nepieciešama glikozes vai glikagona (zāles, kas paaugstina cukura līmeni asinīs) injekcija. Šīs injekcijas jāveic arī tad, ja nav skaidrs, vai Jums ir hipoglikēmija. Pēc glikozes lietošanas Jums nekavējoties jānosaka cukura līmenis asinīs, lai noskaidrotu, vai Jums patiešām ir hipoglikēmija.
47

Toujeo 300 vienības/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē (SoloStar) LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
Vispirms izlasiet šo informāciju
Toujeo SoloStar satur 300 vienību glargīna insulīna/ml vienreiz lietojamā 1,5 ml pildspalvveida pilnšļircē
- Nekādā gadījumā neizmantojiet adatas atkārtoti. Tā rīkojoties, Jūs varat neuzņemt vajadzīgo devu (nepietiekama deva) vai uzņemt pārāk lielu devu (pārdozēšana) adatas aizsprostošanās dēļ.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet šļirci, lai ievilktu insulīnu no pildspalvveida pilnšļirces. Tādā gadījumā Jūs uzņemsiet pārāk daudz insulīna. Skala uz lielākās daļas šļirču ir paredzēta tikai nekoncentrētam insulīnam.
Svarīga informācija
Nekādā gadījumā nedodiet savu pildspalvveida pilnšļirci citiem cilvēkiem — tā paredzēta tikai Jums. Nekādā gadījumā nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja tā ir bojāta vai neesat pārliecināts, ka tā darbojas pareizi. Vienmēr veiciet drošības pārbaudi! Vienmēr ņemiet līdzi rezerves pildspalvveida pilnšļirci un rezerves adatas gadījumam, ja tās tiktu nozaudētas vai nedarbotos.
Iemācieties veikt injekciju
• Pirms pildspalvveida pilnšļirces lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu, kā veikt injekciju.
• Ja Jums ir problēmas, rīkojoties ar pildspalvveida pilnšļirci, piemēram, redzes traucējumu dēļ, lūdziet palīdzību.
• Pirms pildspalvveida pilnšļirces lietošanas izlasiet visus šos norādījumus. Neievērojot visus šos norādījumus, Jūs varat saņemt pārāk daudz vai pārāk maz insulīna.
Vajadzīga palīdzība?
Ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu pildspalvveida pilnšļirci vai cukura diabētu, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai vai zvaniet pa sanofi-aventis tālruņa numuru, kas minēts šīs instrukcijas sākumā.
Piederumi, ka Jums būs nepieciešami papildus:
• jauna sterila adata (skatīt "2. POSMS"); • pret pārduršanu izturīga tvertne izlietotām adatām un pildspalvveida pilnšļircēm.
Injekciju vietas
Augšdelmi Vēders
Augšstilbi
48

Iepazīstiet savu pildspalvveida pilnšļirci
Kārtridža ietvars Virzulis*

Devu lodziņš

Devas rādītājs

Pildspalvveida pilnšļirces uzgalis

Devas izvēles

Gumijas blīves

Insulīna skala

Insulīna nosaukums

poga Injekcijas poga

* Virzulis nebūs redzams, kamēr nebūsiet injicējis dažas devas.

1. POSMS: pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirci
Izņemiet no ledusskapja jaunu pildspalvveida pilnšļirci vismaz 1 stundu pirms zāļu injicēšanas. Auksta insulīna injekcija ir sāpīgāka.

A Pildspalvveida pilnšļirces marķējumā pārbaudiet nosaukumu un derīguma termiņu. • Pārliecinieties, vai Jums ir pareizais insulīns. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja Jums ir arī citi pildspalvveida injektori.
• Nekādā gadījumā nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci pēc tās derīguma termiņa beigām.

B Noņemiet pildspalvveida pilnšļirces uzgali.
C Pārbaudiet, vai insulīns ir dzidrs. • Ja insulīns izskatās duļķains, krāsains vai satur daļiņas, nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci.

49

2. POSMS: uzlieciet jaunu adatu Katrai injekcijai vienmēr izmantojiet jaunu sterilu adatu. Tas palīdz izvairīties no adatas aizsprostošanās, piesārņošanas un infekcijas. Atļauts izmantot tikai tādas adatas, kas sader ar Jūsu Toujeo ierīci, piemēram, BD, Ypsomed, Artsana vai Owen Mumford adatas.
A Paņemiet jauno adatu un noņemiet aizsargājošo materiālu.
B Turiet adatu taisni un uzskrūvējiet pildspalvveida pilnšļircei, līdz adata ir fiksēta. Nepievelciet pārāk cieši.

C

Noņemiet adatas ārējo uzgali. Saglabājiet to.

D

Noņemiet un izmetiet adatas iekšējo uzgali.

50

Rīkošanās ar adatām • Rīkojoties ar adatām, ievērojiet piesardzību — tas nepieciešams, lai izvairītos no savainošanās
un infekciju pārneses. 3. POSMS: veiciet drošības pārbaudi
Pirms katras injekcijas vienmēr veiciet drošības pārbaudi — tas nepieciešams, lai: • pārliecinātos par pildspalvveida pilnšļirces un adatas pareizu darbību; • pārliecinātos par to, ka ievadīsiet pareizu insulīna devu. A Izvēlieties 3 vienības, griežot devas izvēles pogu, līdz devas rādītājs atrodas pret atzīmi starp 2 un 4.
Izvēlētas 3 vienības
B Iespiediet injekciju pogu līdz galam uz iekšu. • Ja no adatas gala izplūst insulīns, pildspalvveida pilnšļirce darbojas pareizi.
Ja insulīns neizplūst: • Jums var nākties atkārtot šo posmu līdz 3 reizēm, pirms insulīns kļūst redzams. • Ja insulīns neizplūst pēc trešās pārbaudes reizes, adata var būt aizsprostojusies. Ja tā notiek: - nomainiet adatu (skatīt 6. POSMU un 2. POSMU); - pēc tam atkārtojiet drošības pārbaudi (3. POSMS). • Ja no adatas gala vēl arvien neizplūst insulīns, nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci. Izmantojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci. • Nekādā gadījumā nelietojiet šļirci, lai ievilktu insulīnu no pildspalvveida pilnšļirces. Ja redzat gaisa burbulīšus • Insulīnā var būt redzami gaisa burbulīši. Tas ir normāli un nekaitēs Jums.
51

4. POSMS: izvēlieties devu Nekādā gadījumā neizvēlieties devu un nespiediet injicēšanas pogu, ja nav uzlikta adata. Tas var bojāt pildspalvveida pilnšļirci.
A Pārliecinieties, ka adata ir uzlikta un ka deva ir iestatīta uz “0”.
B Pagrieziet devas izvēles pogu, līdz devas rādītājs atrodas pret Jūsu devu. • Ja noregulējāt lielāku devu, Jūs to varat samazināt pagriežot atpakaļ. • Ja pildspalvveida pilnšļircē nebūs atlicis pietiekami daudz vienību Jūsu devai, devas izvēles poga apstāsies pie atlikušā vienību skaita. • Ja nevarat izvēlēties visu Jums noteikto devu, sadaliet to divām injekcijām vai izmantojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci.
Kā nolasīt devu lodziņu Pāra skaitļi tiek rādīti vienā līmenī ar devu rādītāju:
Izvēlētas 30 vienības
Nepāra skaitļi tiek rādīti kā līnija starp pāra skaitļiem:
Izvēlētas 29 vienības
Insulīna vienības pildspalvveida pilnšļircē • Pavisam Jūsu pildspalvveida pilnšļircē ir 450 vienību insulīna. Jūs varat iestatīt devu no 1 līdz
80 vienībām ar 1 vienības soli. Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir vairāk nekā viena deva. • Atkarībā no virzuļa atrašanās vietas insulīna skalā Jūs varat aptuveni redzēt, cik daudz insulīna
vienību atlicis.
52

5. POSMS: injicējiet zāļu devu Ja Jums ir grūti iespiest injekciju pogu, nespiediet to ar spēku, jo tā var salauzt pildspalvveida pilnšļirci. Informāciju par palīdzību skatiet tālāk tekstā.
A Izvēlieties injekcijas vietu, kā parādīts attēlā. B Iespiediet adatu ādā, kā rādījis ārsts, farmaceits vai medmāsa.
• Pagaidām vēl nepieskarieties injekciju pogai.
C Uzlieciet īkšķi uz injekciju pogas. Pēc tam līdz galam nospiediet to un turiet. • Nespiediet leņķī — īkšķis var neļaut griezties devas izvēles pogai.
D Turiet injekciju pogu nospiestu un, kad devu lodziņa rādījums ir "0", lēni skaitiet līdz 5. • Tā nodrošināsiet, ka saņemat visu devu.
E Pēc turēšanas un lēnas izskaitīšanas līdz 5 atlaidiet injekciju pogu. Pēc tam izņemiet adatu no ādas.
Ja jūtat, ka pogu ir grūti nospiest • Nomainiet adatu (skatīt 6. POSMU un 2. POSMU) un pēc tam veiciet drošības pārbaudi (skatīt 3. POSMU). • Ja Jums joprojām šķiet, ka to ir grūti nospiest, ņemiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci. • Nekādā gadījumā neizmantojiet šļirci, lai izvilktu insulīnu no pildspalvveida pilnšļirces.
53

6. POSMS: noņemiet adatu Rīkojoties ar adatām, ievērojiet piesardzību — tas nepieciešams, lai izvairītos no savainošanās un infekciju pārneses. Nekādā gadījumā neuzlieciet atpakaļ adatas iekšējo uzgali.
A Uzlieciet ārējo adatas uzgali atpakaļ uz adatas un ar tā palīdzību noskrūvējiet adatu no pildspalvveida pilnšļirces. • Lai mazinātu risku nejauši savainoties ar adatu, nekad nelieciet atpakaļ adatas iekšējo uzgali. • Ja injekciju Jums veic cits cilvēks vai Jūs veicat injekciju citam cilvēkam, šim cilvēkam ir jāievēro īpaša piesardzība, noņemot un izmetot adatu. • Lai mazinātu risku nejauši savainoties ar adatu un pārnest infekcijas slimības, ievērojiet ieteiktos drošības pasākumus, noņemot un izmetot adatas (sazinieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu).
B Izmetiet izlietoto adatu pret pārduršanu drošā tvertnē vai saskaņā ar farmaceita vai vietējās kompetentās iestādes norādījumiem.
C Uzlieciet atpakaļ pildspalvveida pilnšļirces uzgali. • Neievietojiet pildspalvveida pilnšļirci atpakaļ ledusskapī.
Izlietot līdz • Pildspalvveida pilnšļirce pēc pirmās lietošanas reizes jāizlieto līdz 6 nedēļu laikā.
Kā uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci Pirms pirmās lietošanas reizes
• Glabāt jaunās pildspalvveida pilnšļirces ledusskapī, 2°C–8°C temperatūrā. • Nesasaldēt. Pēc pirmās lietošanas reizes • Glabāt pildspalvveida pilnšļirci istabas temperatūrā (līdz 30°C). • Pildspalvveida pilnšļirci nekādā gadījumā nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī. • Nekādā gadījumā neglabājiet pildspalvveida pilnšļirci ar uzliktu adatu. • Glabājiet pildspalvveida pilnšļirci ar uzliktu pildspalvveida pilnšļirces uzgali.
54

Kā rūpēties par pildspalvveida pilnšļirci Rīkojieties ar pildspalvveida pilnšļirci uzmanīgi
• Nemetiet pildspalvveida pilnšļirci zemē un nesitiet ar to pret cietām virsmām. • Ja domājat, ka pildspalvveida pilnšļirce varētu būt bojāta, nemēģiniet to salabot, bet
izmantojiet jaunu. Sargiet savu pildspalvveida pilnšļirci no putekļiem un netīrumiem
• Jūs varat notīrīt pildspalvveida pilnšļirces ārpusi ar mitru drānu. Pildspalvveida pilnšļirci nedrīkst iegremdēt ūdenī, mazgāt vai eļļot — tā to var bojāt.
Pildspalvveida pilnšļirces izmešana • Pirms pildspalvveida pilnšļirces izmešanas noņemiet adatu. • Izmetiet izlietoto pildspalvveida pilnšļirci saskaņā ar farmaceita vai vietējās kompetentās iestādes norādījumiem.
55

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Toujeo 300 vienības/ml DoubleStar šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Insulinum glarginum
Ar katru DoubleStar pildspalvveida pilnšļirci var ievadīt 2-160 vienības ar 2 vienību soli.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medicīnas māsai. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz
iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Toujeo un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Toujeo lietošanas 3. Kā lietot Toujeo 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Toujeo 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Toujeo un kādam nolūkam to lieto
Toujeo satur insulīnu, ko sauc par “glargīna insulīnu”. Tas ir modificēts insulīns, kas ir ļoti līdzīgs cilvēka insulīnam.
Vienā ml Toujeo ir 3 reizes vairāk insulīna nekā parastā (regulārā) insulīnā, kas satur 100 vienības/ml.
Tas tiek lietots cukura diabēta ārstēšanai pieaugušajiem. Cukura diabēts ir slimība, kuras gadījumā Jūsu organismā neveidojas pietiekami daudz insulīna, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs.
Toujeo vienmērīgi pazemina cukura līmeni asinīs ilgākā laika posmā. To lieto vienu reizi dienā. Ja nepieciešams, Jūs varat mainīt injekcijas laiku. Tas iespējams, jo šīs zāles pazemina cukura līmeni asinīs ilgākā laika posmā (sīkāku informāciju skatīt 3. punktā).
2. Kas Jums jāzina pirms Toujeo lietošanas
Nelietojiet Toujeo šādos gadījumos - Ja Jums ir alerģija pret glargīna insulīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms Toujeo lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
Precīzi ievērojiet norādījumus par devu, kontroli (asins un urīna izmeklējumiem), diētu un fiziskajām aktivitātēm (fizisku darbu un vingrinājumiem), kā arī injekciju tehniku, ko esat pārrunājis ar ārstu.
Īpaši ņemiet vērā šādu informāciju. • Pārāk zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija). Ja Jums ir pārāk zems cukura līmenis asinīs,
rīkojieties atbilstoši norādījumiem par hipoglikēmiju (skatīt ierāmēto informāciju šīs instrukcijas beigās). • Ja iepriekš lietojāt cita veida insulīnu vai zīmolu vai cita ražotāja insulīnu, Jums var būt nepieciešama insulīna devas maiņa. • Pioglitazons — skatīt “Pioglitazona lietošana kopā ar insulīnu”.
56

• Pārliecinieties, vai lietojat pareizo insulīnu. Ir ziņots par zāļu lietošanas kļūdām, sajaucot insulīnus, īpaši ilgstošas darbības insulīnus ar ātras darbības insulīniem. Pirms katras injekcijas Jums vienmēr jāpārpārbauda insulīna marķējums, lai nesajauktu Toujeo ar citiem insulīniem.
• Nekad neizmantojiet šļirci, lai atvilktu Toujeo no DoubleStar pildspalvveida pilnšļirces. Šis aizliegums ir jāievēro, lai nepieļautu dozēšanas kļūdas un iespējamu pārdozēšanu, kas var izraisīt zemu cukura līmeni asinīs. Skatīt arī 3. punktu.
• Lai izvairītos no nepietiekami lielas insulīna devas ievadīšanas, pirms jaunas pildspalvveida pilnšļirces lietošanas pirmo reizi, kā arī pirms katras pilnšļirces lietošanas reizes veiciet drošības pārbaudes (skatīti Lietošanas pamācības 3. posmu). Skatīt arī 3. punktu.
• Ja esat akls vai vājredzīgs, nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci bez citu cilvēku palīdzības. Tas nepieciešams, jo nevarēsiet nolasīt devu lodziņu uz pildspalvveida pilnšļirces. Izmantojiet cilvēka, kuram ir laba redze un kurš ir apmācīts lietot pildspalvveida pilnšļirci, palīdzību.
Slimības un savainojumi Šādās situācijās Jūsu cukura diabēta terapija var prasīt papildu rūpes (piemēram, asins un urīna izmeklējumus). • Slimības vai nopietna savainojuma gadījumā var palielināties cukura koncentrācija asinīs
(hiperglikēmija). • Ja Jūs neuzņemat pietiekami daudz pārtikas, cukura koncentrācija asinīs var kļūt pārāk zema
(hipoglikēmija). Vairumā gadījumu Jums vajadzēs konsultēsieties ar ārstu. Sazinieties ar ārstu, tiklīdz jūtaties slims vai esat guvis savainojumu.
Ja Jums ir “1. tipa cukura diabēts” un Jūs esat saslimis vai guvis savainojumu: • nepārtrauciet lietot insulīnu; • turpiniet lietot uzturā pietiekami daudz ogļhidrātu. Vienmēr pastāstiet cilvēkiem, kuri Jūs aprūpē vai ārstē, ka Jums ir cukura diabēts.
Ārstēšana ar insulīnu var izraisīt antivielu veidošanos pret insulīnu (šīs vielas nomāc insulīna aktivitāti). Tomēr šī iemesla dēļ insulīna deva var būt jāmaina tikai ļoti retos gadījumos.
Ceļošana Pirms ceļojuma konsultējieties ar ārstu, jo Jums var būt jāpārrunā šādi jautājumi: • vai valstī, uz kuru dodaties, ir pieejams Jums nepieciešamā veida insulīns; • kā nodrošināties ar insulīna, adatu un citu piederumu krājumiem; • kā pareizi uzglabāt insulīnu ceļojuma laikā; • ēdienreižu un insulīna lietošanas laiki; • iespējamā ietekme laika zonu maiņas dēļ; • jebkāds veselības apdraudējums valstī, uz kuru dosieties; • kā jārīkojas ārkārtas situācijās, ja jutīsieties slikti vai saslimsiet.
Bērni un pusaudži Šīs zāles nedrīkst lietot bērniem vai pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo nav pieredzes par Toujeo lietošanu šajā vecuma grupā.
Citas zāles un Toujeo Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.
Dažas zāles var mainīt cukura līmeni asinīs. Tādēļ var būt nepieciešama insulīna devas maiņa. Tāpēc pirms zāļu lietošanas pajautājiet savam ārstam, vai tās ietekmēs cukura līmeni asinīs un kā Jums jārīkojas, ja tas ir nepieciešams. Jums jāievēro piesardzība arī tad, ja zāļu lietošanu pārtraucat.
Cukura līmenis asinīs var pazemināties (hipoglikēmija), ja lietojat: • jebkuras citas zāles cukura diabēta ārstēšanai; • dizopiramīdu dažu ar sirdi saistītu traucējumu gadījumā;
57

• fluoksetīnu depresijas ārstēšanai; • sulfonamīdu grupas antibiotikas; • fibrātus, lai pazeminātu augstu taukvielu līmeni asinīs; • monoamīnoksidāzes inhibitorus (MAOI) depresijas ārstēšanai; • angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitorus ar sirdi saistītu problēmu vai augsta
asinsspiediena ārstēšanai; • zāles sāpju un drudža mazināšanai, piemēram, pentoksifilīnu, propoksifēnu un salicilātus
(piemēram, acetilsalicilskābi); • pentamidīnu dažu parazītu izraisītu infekciju ārstēšanai. Tas var izraisīt pārāk zemu cukura
līmeni asinīs, kam dažkārt seko pārāk augsts cukura līmenis asinīs.
Cukura līmenis asinīs var paaugstināties (hiperglikēmija), ja lietojat: • kortikosteroīdus, piemēram, kortizonu, iekaisuma ārstēšanai; • danazolu endometriozes ārstēšanai; • diazoksīdu augsta asinsspiediena ārstēšanai; • proteāzes inhibitorus HIV ārstēšanai; • diurētiskos līdzekļus augsta asinsspiediena vai šķidruma aiztures ārstēšanai; • glikagonu ļoti zema cukura līmeņa novēršanai; • izoniazīdu tuberkulozes ārstēšanai; • somatropīnu jeb augšanas hormonu; • vairogdziedzera hormonus ar vairogdziedzeri saistītu traucējumu ārstēšanai; • estrogēnus un progestagēnus, piemēram, kontracepcijas tabletēs; • klozapīnu, olanzapīnu un fenotiazīna atvasinājumus psihisku traucējumu ārstēšanai; • simpatomimētiskus līdzekļus, piemēram, epinefrīnu (adrenalīnu), salbutamolu un terbutalīnu
astmas ārstēšanai.
Cukura līmenis asinīs var paaugstināties vai pazemināties, ja lietojat: • bēta blokatorus augsta asinsspiediena ārstēšanai; • litija sāļus psihisku traucējumu ārstēšanai.
Bēta blokatori Bēta blokatori, tāpat kā citas “simpatolītiskas zāles” (piemēram, klonidīns, guanetidīns, rezerpīns augsta asinsspiediena ārstēšanai), var apgrūtināt pārāk zema cukura līmeņa asinīs (hipoglikēmijas) brīdinājuma pazīmju atpazīšanu. Tie pat var apslēpt vai novērst pirmās pazīmes, kas liecina par pārāk zemu cukura līmeni asinīs.
Pioglitazona lietošana kopā ar insulīnu Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai iepriekš bijušu insultu, kuri tika ārstēti ar pioglitazonu un insulīnu, radās sirds mazspēja. Ja Jums rodas sirds mazspējas pazīmes, piemēram, neparasts elpas trūkums, strauja ķermeņa masas palielināšanās vai lokalizēts pietūkums (tūska), informējiet ārstu, cik drīz vien iespējams.
Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai neesat par to pārliecināts), pirms Toujeo lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
Toujeo kopā ar alkoholu Lietojot alkoholu, cukura līmenis asinīs var paaugstināties vai pazemināties. Jums biežāk nekā parasti jānosaka cukura līmenis asinīs.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Grūtniecības laikā un pēc dzemdībām var būt nepieciešama Jūsu insulīna devas maiņa. Jūsu bērna veselības dēļ ir īpaši svarīgi rūpīgi kontrolēt cukura diabētu un novērst hipoglikēmiju. Ja barojat bērnu ar krūti, konsultējieties ar ārstu, jo var būt nepieciešama Jūsu insulīna devas un diētas maiņa.
58

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Pārāk zems vai pārāk augsts cukura līmenis asinīs vai redzes traucējumi var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un lietot instrumentus vai mehānismus. Tas var ietekmēt Jūsu koncentrēšanās spēju un apdraudēt Jūs un citus cilvēkus.
Vaicājiet ārstam, vai drīkstat vadīt transportlīdzekli, ja: • Jums bieži ir pārāk zems cukura līmenis asinīs; • Jums ir grūti atpazīt zemu cukura līmeni asinīs.
Svarīga informācija par kādu noToujeo sastāvdaļām Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, būtībā tās ir "nātriju nesaturošas".
3. Kā lietot Toujeo
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
Lai arī Toujeo satur to pašu aktīvo vielu, ko glargīna insulīns 100 vienības/ml, šīs zāles nav savstarpēji aizstājamas. Viena insulīna terapijas aizstāšanai ar citu nepieciešama ārsta izrakstīta recepte, medicīniska uzraudzība un glikozes līmeņa kontrole asinīs. Sīkāku informāciju, lūdzu, vaicājiet savam ārstam.
Cik daudz lietot Ar Toujeo DoubleStar palīdzību vienas injekcijas laikā ir iespējams ievadīt 2–160 vienību lielu devu, kuras solis ir divas vienības. Šī pildspalvveida pilnšļirce ir ieteicama pacientiem, kuriem nepieciešamas vismaz 20 vienības insulīna dienā (skatīt arī 2. punktu). DoubleStar pildspalvveida injektora devu lodziņā tiek parādīts injekcijai sagatavoto Toujeo vienību skaits. Nekad nepārrēķiniet devu.
Atkarībā no Jūsu dzīvesveida, noteiktā cukura līmeņa asinīs un iepriekšējās insulīna devas ārsts Jūs informēs: • cik daudz Toujeo Jums nepieciešams katru dienu un kurā dienas laikā; • kad pārbaudīt cukura līmeni asinīs un vai nepieciešams veikt urīna testus; • kad Jums varētu būt vajadzīga lielāka vai mazāka deva.
Toujeo ir ilgstošas darbības insulīns. Ārsts var likt Jums to lietot kopā ar īsas darbības insulīnu vai ar citām zālēm pret augstu cukura līmeni asinīs.
Ja lietojat vairāk nekā vienu insulīna formu, vienmēr pārliecinieties, ka lietojat pareizu insulīna formu – pirms katras injekcijas apskatiet zāļu marķējumu. Ir ziņots par zāļu lietošanas kļūdām, sajaucot insulīnus, īpaši ilgstošas darbības insulīnus ar ātras darbības insulīniem. Stiprums ar meduszeltainas krāsas cipariem ir izcelts uz Jūsu Toujeo DoubleStar pildspalvveida pilnšļirces marķējuma. Ja Jums kaut kas nav skaidrs, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.
Cukura līmeni asinīs ietekmē daudzi faktori. Jums jāzina šie faktori, lai Jūs varētu pareizi rīkoties, ja cukura līmenis asinīs ir mainījies, un novērstu pārmērīgu tā paaugstināšanos vai pazemināšanos. Vairāk informācijas skatīt ierāmētajā tekstā šīs lietošanas instrukcijas beigās.
Lietošanas laika pielāgojamība • Lietojiet Toujeo vienu reizi dienā, vēlams, katru dienu vienā un tajā pašā laikā. • Ja nepieciešams, to var injicēt līdz 3 stundām pirms vai pēc ierastā lietošanas laika.
Lietošana gados vecākiem pacientiem (no 65 gadu vecuma) Ja esat vecumā no 65 gadiem, konsultējieties ar ārstu, jo Jums var būt nepieciešama mazāka deva.
59

Ja Jums ir nieru vai aknu darbības traucējumi Ja Jums ir nieru vai aknu darbības traucējumi, konsultējieties ar ārstu, jo var būt nepieciešama mazāka deva.
Pirms Toujeo injicēšanas • Izlasiet šai lietošanas instrukcijai pievienoto Lietošanas pamācību. • Neievērojot visus šos norādījumus, Jūs varat saņemt pārāk daudz vai pārāk maz insulīna. • Veiciet drošības pārbaudes, kā aprakstīts lietošanas pamācībā norādītajā 3. posmā. Ja Jūs to
nedarīsiet, netiks ievadīta pilna deva. Ja tā notiek, Jums ir jāpalielina glikozes līmeņa asinīs kontroles biežums un, iespējams, būs jāievada papildu insulīns. Skatīt arī 2. punktu.
Kā injicēt • Toujeo injicē zem ādas (subkutāna lietošana jeb “s.c.”). • Injicējiet to augšstilba priekšējā daļā, augšdelmā vai vēdera priekšējā daļā. • Katru dienu mainiet injekcijas vietu noteiktajā zonā. Tā samazināsies risks, ka āda kļūst plānāka
vai sabiezē (sīkāku informāciju skatīt 4. punktā “Citas blakusparādības”).
Lai nepieļautu citu cilvēku iespējamu inficēšanos, katru insulīna pildspalvveida injektoru drīkst lietot tikai viens cilvēks pat tad, ja tiek nomainīta adata.
Pirms katras injekcijas vienmēr pievienojiet jaunu sterilu adatu. Nekādā gadījumā nelietojiet adatas atkārtoti. Adatu atkārtotas lietošanas dēļ palielinās to aizsprostošanās, kā arī nepietiekami lielas devas ievadīšanas vai pārdozēšanas risks.
Izmantotās adatas jāizmet necaurduramā traukā vai jāiznīcina saskaņā ar farmaceita vai vietējo kompetento iestāžu norādījumiem.
Nelietojiet Toujeo • vēnā — tas mainīs insulīna iedarbības veidu un var izraisīt pārmērīgu cukura līmeņa
pazemināšanos asinīs; • insulīna infūziju sūknī; • ja insulīnā ir daļiņas — šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam un līdzīgam ūdenim.
Nekādā gadījumā nav atļauts izmantot šļirci, lai tajā no DoubleStar pilnšļirces ievilktu Toujeo, jo ir iespējama smaga pārdozēšana. Skatīt arī 2. punktu.
Ja DoubleStar pildspalvveida pilnšļirce ir bojāta vai nav pareizi uzglabāta, vai Jums ir šaubas, ka tā darbojas pareizi, vai novērojat, ka cukura līmeņa kontrole asinīs negaidīti kļūst sliktāka: • izmetiet pildspalvveida pilnšļirci un lietojiet jaunu; • konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu, ja Jums šķiet, ka Jums ir problēma ar
pildspalvveida pilnšļirci.
Ja esat lietojis Toujeo vairāk, nekā noteikts Ja esat injicējis pārāk daudz šo zāļu, cukura līmenis Jūsu asinīs var kļūt pārmērīgi zems. Pārbaudiet cukura līmeni asinīs un vairāk ēdiet, lai novērstu pārmērīgu zemu cukura līmeni asinīs. Ja cukura līmenis asinīs pazeminās pārmērīgi, skatiet ieteikumu ierāmētajā tekstā šīs instrukcijas beigās.
Ja esat aizmirsis lietot Toujeo Ja nepieciešams, Toujeo var lietot līdz 3 stundām pirms vai pēc ierastā injicēšanas laika.
Ja esat izlaidis Toujeo devu vai neesat injicējis pietiekami daudz insulīna, cukura līmenis asinīs var pārmērīgi paaugstināties (hiperglikēmija). • Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. • Pārbaudiet cukura līmeni asinīs, un pēc tam lietojiet nākamo devu ierastajā laikā. • Informāciju par hiperglikēmijas ārstēšanu skatīt ierāmētajā tekstā šīs instrukcijas beigās.
60

Ja pārtraucat lietot Toujeo Nepārtrauciet lietot šīs zāles, nekonsultējoties ar ārstu. Tādā gadījumā var rasties ļoti augsts cukura līmenis asinīs un asinīs var uzkrāties skābe (ketoacidoze).
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ja pamanāt pazīmes, kas liecina par pārāk zemu cukura līmeni asinīs (hipoglikēmiju), nekavējoties rīkojieties, lai paaugstinātu cukura līmeni asinīs (skatīt ierāmēto tekstu šīs instrukcijas beigās). Hipoglikēmija var būt ļoti nopietna, un, lietojot insulīnu, tā rodas ļoti bieži (tā var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem).
• Zems cukura līmenis asinīs nozīmē, ka asinīs nav pietiekami daudz cukura. • Pārmērīgi pazeminoties cukura līmenim asinīs, Jūs varat zaudēt samaņu (noģībt). • Būtiski zems cukura līmenis asinīs var izraisīt galvas smadzeņu bojājumu un apdraudēt
dzīvību. • Vairāk informācijas skatīt ierāmētajā tekstā šīs lietošanas instrukcijas beigās.
Smagas alerģiskas reakcijas (reti, var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem) — pazīmes var būt, piemēram, izsitumi un nieze visā ķermeņa virsmā, ādas vai mutes dobuma pietūkums, elpas trūkums, ģībšanas sajūta (strauja asinsspiediena pazemināšanās) kopā ar paātrinātu pulsu un svīšanu. Smagas alerģiskas reakcijas var kļūt bīstamas dzīvībai. Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums rodas smagas alerģiskas reakcijas pazīmes.
Citas blakusparādības Ja Jums radušās jebkuras no turpmāk minētajām blakusparādībām, nekavējoties par to pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
Bieži: var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem: • Ādas izmaiņas injekcijas vietā — ja pārāk bieži injicējat insulīnu vienā un tajā pašā vietā, āda var kļūt plānāka (lipoatrofija) vai sabiezēt (lipohipertrofija). Insulīns var nedarboties pietiekami labi. Lai izvairītos no šādām ādas izmaiņām, katrā injekcijas reizē mainiet injekcijas vietu. • Ādas un alerģiskas reakcijas injekcijas vietā — pazīmes var būt, piemēram, apsārtums, neparasti stipras sāpes injekcijas laikā, nieze, nātrene, pietūkums vai iekaisums. Tas var izplatīties ap injekcijas vietu. Lielākā daļa mazāk būtisko reakciju pret insulīna preparātiem parasti izzūd dažu dienu vai dažu nedēļu laikā.
Reti: var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem: • Acu reakcijas — ja izteikti mainās (uzlabojas vai pasliktinās) cukura līmeņa kontrole asinīs, var rasties redzes traucējumi. Ja Jums ir ar cukura diabētu saistīts acu bojājums, ko sauc par “proliferatīvu retinopātiju”, ļoti zems cukura līmenis asinīs var izraisīt pārejošu redzes zudumu. • Ikru un potīšu pietūkums, ko izraisa pārejoša ūdens uzkrāšanās ķermenī.
Ļoti reti: var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem: • Garšas sajūtas pārmaiņas (disgeizija). • Sāpes muskuļos (mialģija).
Ja Jums ir radusies kāda no iepriekš minētajām blakusparādībām, pastāstiet par to ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
61

Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Toujeo
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pildspalvveida pilnšļirces etiķetes pēc "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Pirms pirmās lietošanas reizes Uzglabāt ledusskapī (2°C-8°C). Nesasaldēt un nenovietot saldētavas vai aukstuma elementa tuvumā. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Pēc pirmās lietošanas reizes vai izmantojot kā rezervi Pildspalvveida pilnšļirci neatdzesēt. Pildspalvveida pilnšļirci var uzglabāt ne ilgāk kā 6 nedēļas temperatūrā līdz 30°C un atstatus no tieša karstuma avota vai tiešiem saules stariem. Pēc šī laika pildspalvveida pilnšļirce jāizmet. Ļoti siltā vai ļoti aukstā laikā neatstājiet insulīnu automašīnā. Kad nelietojat pildspalvveida pilnšļirci, vienmēr glabājiet to ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Toujeo satur • Aktīvā viela ir glargīna insulīns. Katrs ml šķīduma satur 300 vienību glargīna insulīna (atbilst
10,91 mg). Katrā DoubleStar pildspalvveida pilnšļircē ir 3 ml šķīduma injekcijām, kas atbilst 900 vienībām. • Citas sastāvdaļas ir cinka hlorīds, metakrezols, glicerīns, ūdens injekcijām, nātrija hidroksīds (skatīt 2. punktu, “Svarīga informācija par kādu noToujeo sastāvdaļām”) un sālsskābe (pH regulēšanai).
Toujeo ārējais izskats un iepakojums Toujeo ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums. Katrā DoubleStar pildspalvveida pilnšļircē ir 3 ml šķīduma injekcijām (atbilst 900 vienībām). Pieejami iepakojumi pa 1, 3, 6 (2 iepakojumi pa 3), 9 (3 iepakojumi pa 3) un 10 pildspalvveida pilnšļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Vācija.
62

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien Sanofi Belgium Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva UAB sanofi-aventis Lietuva Tel: +370 5 2755224

България SANOFI BULGARIA
Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg Sanofi Belgium Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika sanofi-aventis, s.r.o.
Tel: +420 233 086 111

Magyarország sanofi-aventis zrt., Magyarország Tel.: +36 1 505 0050

Danmark Sanofi A/S Tlf: +45 45 16 70 00

Malta Sanofi Malta Ltd. Tel: +356 21493022

Deutschland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Tel: 0800 52 52 010 Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Nederland sanofi-aventis Netherlands B.V. Tel: +31 20 245 4000

Eesti sanofi-aventis Estonia OÜ Tel: +372 627 34 88

Norge sanofi-aventis Norge AS Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα sanofi-aventis AEBE
Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich sanofi-aventis GmbH Tel: +43 1 80 185 – 0

España sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00

Polska sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00

France sanofi-aventis France Tél: 0 800 222 555 Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

Portugal Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska sanofi-aventis Croatia d.o.o. Tel: +385 1 600 34 00

România Sanofi Romania SRL Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija sanofi-aventis d.o.o. Tel: +386 1 560 48 00

Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 7000

Slovenská republika sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 33 100 100

63

Italia Sanofi S.p.A. Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico) 800 536389 (altre domande)
Κύπρος sanofi-aventis Cyprus Ltd. Τηλ: +357 22 871600
Latvija sanofi-aventis Latvia SIA Tel: +371 67 33 24 51

Suomi/Finland Sanofi Oy Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300
Sverige Sanofi AB Tel: +46 (0)8 634 50 00
United Kingdom Sanofi Tel: +44 (0) 845 372 7101

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http :/www.ema,europa.eu
/

64

HIPERGLIKĒMIJA UN HIPOGLIKĒMIJA
Ja lietojat insulīnu, Jums vienmēr jābūt līdzi šādām lietām: • cukuram (vismaz 20 gramiem); • informācijai, lai citi cilvēki zinātu, ka Jums ir cukura diabēts.
Hiperglikēmija (augsts cukura līmenis asinīs)
Ja Jums ir pārāk augsts cukura līmenis asinīs (hiperglikēmija), iespējams, ka neesat injicējis pietiekami daudz insulīna.
Iespējamie hiperglikēmijas iemesli Piemēram: • Jūs neesat injicējis insulīnu vai neesat ievadījis pietiekami daudz insulīna; • Jūsu insulīns kļuvis mazāk efektīvs — piemēram, tas nav pareizi uzglabāts; • Jūsu insulīna pildspalvveida pilnšļirce nedarbojas pareizi; • Jums ir mazāka fiziskā aktivitāte nekā parasti; • Jums ir stress, piemēram, emocionāls pārdzīvojums vai satraukums; • Jums ir savainojums, infekcija vai drudzis vai ir veikta operācija; • Jūs lietojat vai esat lietojis noteiktas citas zāles (skatīt 2. punktu, "Citas zāles un Toujeo").
Hiperglikēmijas brīdinājuma pazīmes Slāpes, pastiprināta vajadzība urinēt, nogurums, sausa āda, sejas piesārtums, ēstgribas zudums, zems asinsspiediens, paātrināta sirdsdarbība un glikoze un ketonvielas urīnā. Sāpes vēderā, strauja un dziļa elpošana, miegainība vai samaņas zudums var būt pazīmes, kas liecina par nopietniem sarežģījumiem (ketoacidozi), kas rodas insulīna trūkuma dēļ.
Kā rīkoties, ja Jums rodas hiperglikēmija • Tiklīdz pamanāt kādu no iepriekš minētām pazīmēm, pārbaudiet cukura līmeni asinīs un
ketonvielu daudzumu urīnā. • Ja Jums ir smaga hiperglikēmija vai ketoacidoze, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Šādi
traucējumi vienmēr jāārstē ārstam, parasti slimnīcā.
Hipoglikēmija (zems cukura līmenis asinīs)
Pārmērīgi pazeminoties cukura līmenim asinīs, Jums var rasties samaņas zudums. Smaga hipoglikēmija var izraisīt miokarda infarktu vai galvas smadzeņu bojājumu un var būt bīstama dzīvībai. Jums jāiemācās atpazīt pazīmes, kas liecina par cukura līmeņa pazemināšanos, lai Jūs varētu atbilstoši rīkoties un novērstu hipoglikēmijas pastiprināšanos.
Iespējamie hipoglikēmijas iemesli Piemēram: • Jūs injicējat pārāk daudz insulīna; • Jūs izlaižat vai kavējat ēdienreizes; • Jūs neēdat pietiekami daudz vai uzturā ir mazāk cukuru (ogļhidrātu) nekā parasti — mākslīgie
saldinātāji nav ogļhidrāti; • Jūs lietojat alkoholu — īpaši tad, ja neesat uzņēmis pietiekami daudz pārtikas; • Jūs zaudējat ogļhidrātus vemšanas vai caurejas dēļ; • Jūs nodarbojaties ar sportu vairāk nekā parasti vai Jums ir atšķirīga veida fiziskā aktivitāte; • Jūs atveseļojaties pēc savainojuma, operācijas vai cita stresa; • Jūs atveseļojaties no slimības vai drudža; • Jūs lietojat vai esat pārtraucis lietot noteiktas citas zāles (skatīt 2. punktu "Citas zāles un
Toujeo").
65

Lielāka hipoglikēmijas rašanās iespēja ir šādos gadījumos: • Jūs esat tikko sācis lietot insulīnterapiju vai citu insulīnu — ja rodas zems cukura līmenis asinīs,
lielāka tā rašanās iespēja ir no rīta; • cukura līmenis asinīs ir gandrīz normāls vai nestabils; • Jūs maināt ādas zonu, kurā injicējat insulīnu. Piemēram, no augšstilba uz augšdelmu; • Jums ir smaga nieru vai aknu slimība vai kāda cita slimība, piemēram, hipotireoze.
Hipoglikēmijas brīdinājuma pazīmes Pirmās pazīmes var būt vispārējas. Pazīmes, kas liecina, ka cukura līmenis asinīs pazeminās pārmērīgi daudz vai pārāk strauji, ir, piemēram, šādas: svīšana, lipīga āda, trauksmes sajūta, paātrināts vai neregulārs pulss, augsts asinsspiediens un sirdsklauves. Šīs pazīmes bieži rodas pirms pazīmēm, kas liecina par zemu cukura līmeni galvas smadzenēs.
Pazīmes, kas saistītas ar galvas smadzenēm, ir, piemēram, šādas: galvassāpes, spēcīga izsalkuma sajūta, slikta dūša vai vemšana, noguruma sajūta, miegainība, nemiers, miega traucējumi, agresīva uzvedība, grūtības koncentrēties, lēnas reakcijas, depresija, apjukums, runas traucējumi (dažkārt pilnīgs runas spējas zudums), redzes pārmaiņas, trīce, nespēja kustēties (paralīze), plaukstu vai roku tirpšana, nejutīgums un tirpšana, bieži vien ap muti, reiboņa sajūta, paškontroles zudums, nespēja parūpēties par sevi, noģībšana.
Kad hipoglikēmijas pazīmes var būt mazāk skaidras Hipoglikēmijas pirmās brīdinājuma pazīmes var būt izmainītas vai vājākas vai arī to var nebūt vispār, ja: • esat gados vecāks cilvēks; • Jums jau ilgstoši ir cukura diabēts; • Jums ir noteikta veida nervu slimība (ko sauc par “diabētisko autonomo neiropātiju”); • Jums nesen bijis zems cukura līmenis asinīs (piemēram, iepriekšējā dienā); • zems cukura līmenis asinīs Jums iestājas lēni; • zems cukura līmenis asinīs Jums vienmēr ir tuvu “normālam” līmenim vai cukura līmenis asinīs
ir būtiski uzlabojies; • pēc dzīvnieku insulīna lietošanas Jūs nesen esat sācis lietot cilvēka insulīnu, piemēram, Toujeo; • Jūs lietojat vai esat lietojis noteiktas citas zāles (skatīt 2. punktu "Citas zāles un Toujeo").
Šādos gadījumos Jums var rasties smaga hipoglikēmija (un Jūs varat pat zaudēt samaņu), pirms apzināties, kas notiek. Jums jāzina savas brīdinājuma pazīmes. Ja nepieciešams, Jums var būt biežāk jānosaka cukura līmenis asinīs. Tas var palīdzēt pamanīt vieglas hipoglikēmijas epizodes. Ja ir grūti atpazīt brīdinājuma pazīmes, Jums jāizvairās no situācijām (piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas), kad hipoglikēmija varētu apdraudēt Jūs vai citus cilvēkus.
Kā rīkoties, ja Jums rodas hipoglikēmija?
1. Neinjicējiet insulīnu. Nekavējoties uzņemiet aptuveni 10 līdz 20 gramus cukura, piemēram, glikozi, cukurgraudus vai cukuru saturošu dzērienu. Nedzeriet dzērienus vai neēdiet produktus, kuru sastāvā ir mākslīgie saldinātāji (piemēram, diētiskos atspirdzinošos dzērienus). Tie nepalīdz novērst zemu cukura līmeni asinīs.
2. Pēc tam apēdiet kaut ko (piemēram, maizi vai makaronus), kas paaugstinās cukura līmeni asinīs uz ilgāku laiku. Ja neesat pārliecināts, kādi produkti Jums būtu jāēd, vaicājiet ārstam vai medmāsai. Tā kā Toujeo darbojas ilgstoši, var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai novērstu zemu cukura līmeni asinīs.
3. Ja hipoglikēmija rodas atkārtoti, uzņemiet vēl 10 līdz 20 gramus cukura. 4. Ja nespējat kontrolēt hipoglikēmiju vai tā rodas atkārtoti, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
66

Kā jārīkojas citiem cilvēkiem, ja Jums ir hipoglikēmija Pastāstiet saviem tuviniekiem, draugiem un tuvākajiem darba kolēģiem, ka tad, ja nespējat norīt vai zaudējat samaņu, viņiem nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība. Jums būs nepieciešama glikozes vai glikagona (zāles, kas paaugstina cukura līmeni asinīs) injekcija. Šīs injekcijas jāveic arī tad, ja nav skaidrs, vai Jums ir hipoglikēmija. Pēc glikozes lietošanas Jums nekavējoties jānosaka cukura līmenis asinīs, lai noskaidrotu, vai Jums patiešām ir hipoglikēmija.
67

Toujeo 300 vienības/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē (DoubleStar) LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
Vispirms izlasiet šo informāciju
Toujeo DoubleStar satur 300 vienību glargīna insulīna/ml vienreiz lietojamā 3 ml pildspalvveida pilnšļircē
- Nekādā gadījumā neizmantojiet adatas atkārtoti. Tā rīkojoties, Jūs varat neuzņemt vajadzīgo devu (nepietiekama deva) vai uzņemt pārāk lielu devu (pārdozēšana) adatas aizsprostošanās dēļ.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet šļirci, lai ievilktu insulīnu no pildspalvveida pilnšļirces. Tādā gadījumā Jūs uzņemsiet pārāk daudz insulīna. Skala uz lielākās daļas šļirču ir paredzēta tikai nekoncentrētam insulīnam.
- Jūsu Toujeo DoubleStar pildspalvveida pilnšļirces devas izvēles poga ļauj izvēlēties 2 vienību lielus soļus.
Svarīga informācija
Nekādā gadījumā nedodiet savu pildspalvveida pilnšļirci citiem cilvēkiem — tā paredzēta tikai Jums. Nekādā gadījumā nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja tā ir bojāta vai neesat pārliecināts, ka tā darbojas pareizi. Vienmēr veiciet drošības pārbaudi pirms lietot jaunu pildspalvveida pilnšļirci pirmo reizi, līdz Jūs rezēsiet, kā insulīns izplūst no adatas gala (skatīt 3. POSMU)! Ja redziet, ka no adatas gala izplūst insulīns, pildspalva ir gatava lietošanai. Ja pirms devas ievadīšanas neredzat, ka insulīns izplūst no adatas gala, Jūs, iespējams, saņemsiet pārāk mazu insulīna devu vai nesaņemsiet to vispār. Tā rezultātā asinīs var būt augsts cukura līmenis. Lai nodrošinātu, ka pildspalvveida pilnšļirce un adata darbojas, vienmēr pirms katras injekcijas veiciet drošības pārbaudi, līdz redzēsiet, ka no adatas gala izplūst insulīns (skatīt 3. POSMU). Neveicot drošības testu pirms katras injekcijas, Jūs varat saņemt pārāk maz insulīna. Vienmēr ņemiet līdzi rezerves pildspalvveida pilnšļirci un rezerves adatas gadījumam, ja tās tiktu nozaudētas vai nedarbotos.
Iemācieties veikt injekciju
• Pirms pildspalvveida pilnšļirces lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu, kā veikt injekciju.
• Ja Jums ir problēmas, rīkojoties ar pildspalvveida pilnšļirci, piemēram, redzes traucējumu dēļ, lūdziet palīdzību.
• Pirms pildspalvveida pilnšļirces lietošanas izlasiet visus šos norādījumus. Neievērojot visus šos norādījumus, Jūs varat saņemt pārāk daudz vai pārāk maz insulīna.
Vajadzīga palīdzība?
Ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu pildspalvveida pilnšļirci vai cukura diabētu, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai vai zvaniet pa sanofi-aventis tālruņa numuru, kas minēts šīs instrukcijas sākumā.
Piederumi, ka Jums būs nepieciešami papildus:
• jauna sterila adata (skatīt "2. POSMS"); • pret pārduršanu izturīga tvertne izlietotām adatām un pildspalvveida pilnšļircēm.
68

Injekciju vietas

Augšdelmi Vēders Augšstilbi

Iepazīstiet savu pildspalvveida pilnšļirci

Kārtridža ietvars

Virzulis*

Devu lodziņš Devas rādītājs

Pildspalvveida pilnšļirces uzgalis

Gumijas blīves Insulīna skala

Insulīna nosaukums

Devas izvēles poga

Injekcijas poga

* Virzulis nebūs redzams, kamēr nebūsiet injicējis dažas devas.

1. POSMS: pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirci
Izņemiet no ledusskapja jaunu pildspalvveida pilnšļirci vismaz 1 stundu pirms zāļu injicēšanas. Auksta insulīna injekcija ir sāpīgāka.

A Pildspalvveida pilnšļirces marķējumā pārbaudiet nosaukumu un derīguma termiņu. • Pārliecinieties, vai Jums ir pareizais insulīns. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja Jums ir arī citi pildspalvveida injektori.
• Nekādā gadījumā nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci pēc tās derīguma termiņa beigām.

B Noņemiet pildspalvveida pilnšļirces uzgali.
69

C Pārbaudiet, vai insulīns ir dzidrs. • Ja insulīns izskatās duļķains, krāsains vai satur daļiņas, nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci.
2. POSMS: uzlieciet jaunu adatu Katrai injekcijai vienmēr izmantojiet jaunu sterilu adatu. Tas palīdz izvairīties no adatas aizsprostošanās, piesārņošanas un infekcijas. Atļauts izmantot tikai tādas adatas, kas sader ar Jūsu Toujeo DoubleStar ierīci, piemēram, BD, Ypsomed, Artsana vai Owen Mumford adatas, kas ir 8 mm garas vai īsākas.
A Paņemiet jauno adatu un noņemiet aizsargājošo materiālu.
B Turiet adatu taisni un uzskrūvējiet pildspalvveida pilnšļircei, līdz adata ir fiksēta. Nepievelciet pārāk cieši.

C

Noņemiet adatas ārējo uzgali. Saglabājiet to.

70

D

Noņemiet un izmetiet adatas iekšējo uzgali.

Rīkošanās ar adatām • Rīkojoties ar adatām, ievērojiet piesardzību — tas nepieciešams, lai izvairītos no
savainošanās un infekciju pārneses. 3. POSMS: veiciet drošības pārbaudi
Pirms katras injekcijas vienmēr veiciet drošības pārbaudi — tas nepieciešams, lai: • pārliecinātos par pildspalvveida pilnšļirces un adatas pareizu darbību; • pārliecinātos par to, ka ievadīsiet pareizu insulīna devu. Ja pildspalvveida pilnšļirce ir jauna, Jums ir jāveic drošības pārbaude pirms to lietot pirmo reizi, līdz Jūs redzēsiet, kā no adatas gala izplūst insulīns. Ja redzēsiet, ka no adatas gala izplūdīs insulīns, pildspalva ir gatava lietošanai. Ja pirms devas ievadīšanas insulīns no adatas gala neizplūst, Jūs, iespējams, saņemsiet pārāk mazu insulīna devu vai nesaņemsiet to vispār. Tas var izraisīt augstu glikozes līmeni asinīs. A Izvēlieties 4 vienības, griežot devas izvēles pogu, līdz devas rādītājs atrodas pret atzīmi 4.
Izvēlētas 4 vienības B Iespiediet injekciju pogu līdz galam uz iekšu.
• Ja no adatas gala izplūst insulīns, pildspalvveida pilnšļirce darbojas pareizi.
C Ja insulīns neizplūst, atkārtojiet šo posmu:
71

• Ja lietojat jaunu pildspalvveida pilnšļirci pirmo reizi, Jums var nākties atkārtot šo posmu līdz 6 reizēm, pirms insulīns kļūst redzams. - Nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja no adatas gala neizplūst insulīns. Lietojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci.
• Visām injekcijām: ja insulīns neizplūst, adata var būt aizsprostojusies. Ja tā notiek: - nomainiet adatu (skatīt 6. POSMU un 2. POSMU); - pēc tam atkārtojiet drošības pārbaudi (3. POSMS). - Ja no adatas gala vēl arvien neizplūst insulīns, nelietojiet šo pildspalvveida pilnšļirci. Izmantojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci.
• Nekādā gadījumā nelietojiet šļirci, lai ievilktu insulīnu no pildspalvveida pilnšļirces. Ja redzat gaisa burbulīšus • Insulīnā var būt redzami gaisa burbulīši. Tas ir normāli un nekaitēs Jums.
4. POSMS: izvēlieties devu Nekādā gadījumā neizvēlieties devu un nespiediet injicēšanas pogu, ja nav uzlikta adata. Tas var bojāt pildspalvveida pilnšļirci.
Toujeo DoubleStar ir izstrādāta, lai ievadītu ārsta parakstīto vienību skaitu . Neveiciet devu pārrēķinu. A Pārliecinieties, ka adata ir uzlikta un ka deva ir iestatīta uz “0”.
B Pagrieziet devas izvēles pogu, līdz devas rādītājs atrodas pret Jūsu devu. • Devu iestatiet pagriežot devas izvēles pogu līdz līnijai devu lodziņā. Katra līnija atbilst 2 vienībām. • Griešanas laikā poga klikšķ. • Devu nedrīkst iestatīt skaitot klikšķus. Jūs, iespējams, noregulēsiet nepareizu devu. Tā rezultātā Jūs, iespējams, saņemsiet pārāk daudz insulīna vai nepietiekamu tā daudzumu. • Vienmēr pārbaudiet skaitli devu lodziņā, lai pārliecinātos, ka ieregulējāt pareizo devu. • Ja noregulējāt lielāku devu, Jūs to varat samazināt pagriežot atpakaļ. • Ja pildspalvveida pilnšļircē nebūs atlicis pietiekami daudz vienību Jūsu devai, devas izvēles poga apstāsies pie atlikušā vienību skaita. • Ja nevarat izvēlēties visu Jums noteikto devu, sadaliet to divām injekcijām vai izmantojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci.
72

Kā nolasīt devu lodziņu Devas izvēles poga pielāgo devas ar 2 vienību soļiem. Katra līnija devu lodziņā ir pāra skaitlis:
Izvēlētas 60 vienības
Izvēlētas 58 vienības Insulīna vienības pildspalvveida pilnšļircē • Pavisam Jūsu pildspalvveida pilnšļircē ir 900 vienību insulīna. Jūs varat iestatīt devu no 2 līdz
160 vienībām ar 2 vienību soli. Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir vairāk nekā viena deva. • Atkarībā no virzuļa atrašanās vietas insulīna skalā Jūs varat aptuveni redzēt, cik daudz insulīna
vienību atlicis. 5. POSMS: injicējiet zāļu devu
Ja Jums ir grūti iespiest injekciju pogu, nespiediet to ar spēku, jo tā var salauzt pildspalvveida pilnšļirci. Informāciju par palīdzību skatiet tālāk tekstā. A Izvēlieties injekcijas vietu, kā parādīts attēlā”Injekciju vietas”. B Iespiediet adatu ādā, kā rādījis ārsts, farmaceits vai medmāsa. • Pagaidām vēl nepieskarieties injekciju pogai.
C Uzlieciet īkšķi uz injekciju pogas. Pēc tam līdz galam nospiediet to un turiet. • Nespiediet leņķī — īkšķis var neļaut griezties devas izvēles pogai.
73

D Turiet injekciju pogu nospiestu un, kad devu lodziņa rādījums ir "0", lēni skaitiet līdz 5. • Tā nodrošināsiet, ka saņemat visu devu.
E Pēc turēšanas un lēnas izskaitīšanas līdz 5 atlaidiet injekciju pogu. Pēc tam izņemiet adatu no ādas.
Ja jūtat, ka pogu ir grūti nospiest • Nomainiet adatu (skatīt 6. POSMU un 2. POSMU) un pēc tam veiciet drošības pārbaudi
(skatīt 3. POSMU). • Ja Jums joprojām šķiet, ka to ir grūti nospiest, ņemiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci. • Nekādā gadījumā neizmantojiet šļirci, lai izvilktu insulīnu no pildspalvveida pilnšļirces. 6. POSMS: noņemiet adatu Rīkojoties ar adatām, ievērojiet piesardzību — tas nepieciešams, lai izvairītos no savainošanās un infekciju pārneses. Nekādā gadījumā neuzlieciet atpakaļ adatas iekšējo uzgali. A Uzlieciet ārējo adatas uzgali atpakaļ uz adatas un ar tā palīdzību noskrūvējiet adatu no pildspalvveida pilnšļirces. • Lai mazinātu risku nejauši savainoties ar adatu, nekad nelieciet atpakaļ adatas iekšējo uzgali. • Ja injekciju Jums veic cits cilvēks vai Jūs veicat injekciju citam cilvēkam, šim cilvēkam ir
jāievēro īpaša piesardzība, noņemot un izmetot adatu. • Lai mazinātu risku nejauši savainoties ar adatu un pārnest infekcijas slimības, ievērojiet
ieteiktos drošības pasākumus, noņemot un izmetot adatas (sazinieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu).
B Izmetiet izlietoto adatu pret pārduršanu drošā tvertnē vai saskaņā ar farmaceita vai vietējās kompetentās iestādes norādījumiem.
74

C Uzlieciet atpakaļ pildspalvveida pilnšļirces uzgali. • Neievietojiet pildspalvveida pilnšļirci atpakaļ ledusskapī.
Izlietot līdz • Pildspalvveida pilnšļirce pēc pirmās lietošanas reizes jāizlieto līdz 6 nedēļu laikā.
Kā uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci Pirms pirmās lietošanas reizes
• Glabāt jaunās pildspalvveida pilnšļirces ledusskapī, 2°C–8°C temperatūrā. • Nesasaldēt. Pēc pirmās lietošanas reizes • Glabāt pildspalvveida pilnšļirci istabas temperatūrā (līdz 30°C). • Pildspalvveida pilnšļirci nekādā gadījumā nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī. • Nekādā gadījumā neglabājiet pildspalvveida pilnšļirci ar uzliktu adatu. • Glabājiet pildspalvveida pilnšļirci ar uzliktu pildspalvveida pilnšļirces uzgali. • Glabājiet pildspalvveida pilnšļirci un adatas bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Kā rūpēties par pildspalvveida pilnšļirci Rīkojieties ar pildspalvveida pilnšļirci uzmanīgi • Nemetiet pildspalvveida pilnšļirci zemē un nesitiet ar to pret cietām virsmām. • Ja domājat, ka pildspalvveida pilnšļirce varētu būt bojāta, nemēģiniet to salabot, bet
izmantojiet jaunu. Sargiet savu pildspalvveida pilnšļirci no putekļiem un netīrumiem
• Jūs varat notīrīt pildspalvveida pilnšļirces ārpusi ar mitru drānu. Pildspalvveida pilnšļirci nedrīkst iegremdēt ūdenī, mazgāt vai eļļot — tā to var bojāt.
Pildspalvveida pilnšļirces izmešana • Pirms pildspalvveida pilnšļirces izmešanas noņemiet adatu. • Izmetiet izlietoto pildspalvveida pilnšļirci saskaņā ar farmaceita vai vietējās kompetentās iestādes norādījumiem.
75
[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2021]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas