apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Benzotal(Benzylbenzoat) ung.30.0

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-20
BENZOTAL-BENZYLBENZOAT-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "Benzotal(Benzylbenzoat) ung.30.0" Rīgā, Latvijā ir:

 • 11.92€  13.55$  9.97£  1034Rub  123SEK  54PLN  42.38₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts Benzotal(Benzylbenzoat) ung.30.0     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsP03AX01 

Aktīvās vielas: Benzylis Benzoas

 

Latvijas zāles medikaments Ražots Latvijā. 
Ražotājs, zīmols: Grindex

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

Zāļu, produktu saraksts ar analoģiskiem vai līdzīgiem nosaukumiem *
Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
Benzotal(Benzylbenzoat) ung.30.0, Benzylis Benzoas Rx (Grindex) [Estonia,Latvija]
11.92€ , Oct.2021 Internetaptieka Latvija Meness aptieka Tālr. 8555
* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Benzotal 200 mg/g ziede Alumīnija tūbiņa, N1

(Gastroenteroloģija, ATĶ kods: P03AX01)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

12.29€

Zāļu produkta identifikators

96-0460-01

Zāļu reģistrācijas numurs

96-0460

Ražotājs

Tallinna Farmaatsiatehase AS, Estonia; Grindeks, AS, Latvija

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

25-SEP-07

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

200 mg/g

Zāļu forma

Ziede

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Grindeks, AS, Latvija

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Benzotal 200 mg/g ziede

Benzylis benzoas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Benzotal un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Benzotal lietošanas

3. Kā lietot Benzotal

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Benzotal

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Benzotal un kādam nolūkam to lieto

Benzotal ziede ir ārīgi lietojams medikaments pret ādas parazītiem, ko lieto kašķa ārstēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Benzotal lietošanas

Nelietojiet Benzotal šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret benzilbenzoātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Benzotal ziedes lietošanas konsultējaties ar ārstu vai farmaceitu.

Ziede paredzēta tikai ārīgai lietošanai, jāizvairās no nejaušas ziedes norīšanas (skatīt Ja Jūs nejauši esat norijis Benzotal).

Lai ziede neizraisītu kairinājumu, tā nedrīkst nokļūt acīs, uz gļotādas vai bojātas ādas.

Citas zāles un Benzotal

Nav veikti mijiedarbības pētījumi.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ziedi drīkst lietot grūtniecības periodā.

Ja ārstēšanās laikā ir nepieciešama bērna barošana ar krūti, barošana ar krūti jāpārtrauc. To var turpināt pēc ārstēšanās kursa pabeigšanas, t. i., pēc divām nedēļām, vispirms konsultējoties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Benzotal neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.


Benzotal satur metil‑p‑hidroksibenzoātu (E 218), propil‑p‑parahidroksibenzoātu (E 216) un bronopolu

Metil‑p‑hidroksibenzoāts un propil‑p‑hidroksibenzoāts var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, aizkavētas).

Bronopols var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu).

3. Kā lietot Benzotal

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja Jūs lietojat ziedi pirmo reizi, tad, lai atvērtu tūbu, ar uzskrūvējamā vāciņa otru pusi uzspiediet folijai tūbas galā.

Vienā reizē uz ādas uzziež 10‑15 g ziedes. Ziedi uzklāj pēc mazgāšanās, ierīvējot ādā. Vispirms ieziež delnas, rokas, pēc tam citas ķermeņa daļas virzienā no augšas uz leju. Visbeidzot ieziež kājas, pēdas un kāju pirkststarpas. Pieaugušajiem to neziež uz sejas un galvas matainās daļas. Ķermeņa vietās ar maigu ādu (paduses, dzimumorgāni, krūšu dziedzeri), kā arī ekzēmas (sarkani, lielākajā daļā gadījumu mitri, neinfekciozi izsitumi) vai ādas iekaisuma gadījumā ziede jāuzklāj piesardzīgi, neierīvējot bojātajā ādas virsmā.

Pēc ziedes ieziešanas 3 stundas nedrīkst mazgāt rokas. Pēc katras mazgāšanas reizes tās atkal no jauna ieziež ar ziedi. Visu ķermeni drīkst mazgāt tikai pēc 3 dienām. Pēc katras ziedes uzziešanas reizes ir svarīgi lietot tīru gultas veļu, apakšveļu un apģērbu.

Ziedi ziež uz ādas 4 reizes 2 nedēļās (ik pēc 3‑4 dienām). Ārstēšanās kursam vidēji tiek izlietoti 60‑90 g ziedes (2‑3 tūbas).

Lietošana bērniem

Bērniem ar ziedi noklāj visu ķermeni.

Ja esat lietojis Benzotal vairāk nekā noteikts

Ļoti lielu ziedes daudzumu lietošana var izraisīt centrālās nervu sistēmas uzbudinājumu (krampjus) un/vai urīna aizturi. Ja rodas minētie simptomi, jānomazgā ādas virsma. Ja nepieciešams, jālieto pretkrampju līdzeklis.

Rodoties pārdozēšanas simptomiem vai aizdomām, ka notikusi pārdozēšana, nekavējoties griezieties pie ārsta. Ņemiet līdzi ziedes iepakojumu.

Ja Jūs nejauši esat norijis Benzotal

Nejauša ziedes norīšana var izraisīt centrālās nervu sistēmas uzbudinājumu (krampjus) un/vai urīna aizturi. Ziedes nejaušas norīšanas gadījumā, ja tas ir iespējams, atkārtoti jāveic kuņģa skalošana un jālieto aktivētā ogle, lai novērstu aktīvās vielas uzsūkšanos kuņģa un zarnu traktā. Ja nepieciešams, jālieto pretkrampju līdzeklis.

Gadījumā, ja nejauši esat norijis ziedi, nekavējoties griezieties pie ārsta. Ņemiet līdzi ziedes iepakojumu.

Ja esat aizmirsis lietot Benzotal

Ja esat aizmirsis uzziest kārtējo ziedes devu, dariet to nekavējoties un pēc tam turpiniet lietot, kā norādīts. Ja tuvojas nākamā ziedes lietošanas reize, uzziediet parasto daudzumu un pēc tam turpiniet lietot, kā norādīts.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Benzotal

Ja Jūs pārtraucat ziedes lietošanu pirms noteiktā ārstēšanas kursa beigām, ārstēšanās var nebūt efektīva.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

kontaktdermatīts;

alerģiskas ādas reakcijas: ādas kairinājums, dedzinošu sāpju sajūta.

Ādas jutība pastiprinās jo īpaši, ja tās virsma ir ieskrambāta vai arī ziede nokļūst uz ģenitāliju gļotādas.

Ierīvējot ziedi ādā, var rasties durstīšanas sajūta, kas izzūd pēc dažām minūtēm. Ja šī durstīšanas sajūta nepāriet, āda jānomazgā.

Lai izvairītos no blakusparādībām, vēlams vispirms pārbaudīt jutību pret medikamentu, uzziežot nedaudz ziedes uz ādas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV‑1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Benzotal

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Neatdzesēt un nesasaldēt.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Benzotal satur

- Aktīvā viela ir benzilbenzoāts (Benzylis benzoas).

1 g ziedes satur 200 mg benzilbenzoāta.

- Citas sastāvdaļas ir polisorbāts 80, karbomērs, nātrija hidroksīds, metil‑p‑hidroksibenzoāts (E 218), propil‑p‑hidroksibenzoāts (E 216), bronopols un attīrīts ūdens.

Benzotal ārējais izskats un iepakojums

Balta vai gandrīz balta ziede ar specifisku smaržu.

30 g ziedes alumīnija tūbā, kas ievietota kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV‑1057, Latvija

Tālrunis: 67083205

Fakss: 67083505

E‑pasts: [email protected]

Ražotājs

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV‑1057, Latvija

Tallinna Farmaatsiatehase AS.

Tondi 33, 11316 Tallinn, Igaunija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2018


SASKAŅOTS ZVA 29-11-2018
Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas