apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Sapro(Bicalutamidum)tab.obd.150mg N28

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jul-05
SAPRO-BICALUTAMIDUM-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "Sapro(Bicalutamidum)tab.obd.150mg N28" Rīgā, Latvijā ir:

 • 64.27€  67.19$  55.25£  7422Rub  691.9SEK  303PLN  235.58₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes Sapro(Bicalutamidum)tab.obd.150mg N28     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsL02BB03 

Aktīvās vielas: Bicalutamidum

 


Ražotājs, zīmols: Synthon Hispania
Sapro(Bicalutamidum)tab.obd.150mg N28 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Sapro 150 mg apvalkotās tabletes Kartona kastīte, PVDH/PE/PVH/Al blisteris, N28

(Onkoloģija, ATĶ kods: L02BB03)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

50.33€

Zāļu produkta identifikators

07-0111-06

Zāļu reģistrācijas numurs

07-0111

Ražotājs

Synthon BV, Netherlands; Synthon Hispania S.L., Spain

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

26-OCT-11

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

150 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Rivopharm Ltd., Ireland

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Sapro 150 mg apvalkotās tabletes

Bicalutamidum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Sapro 150 mg un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Sapro 150 mg lietošanas

Kā lietot Sapro 150 mg

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Sapro 150 mg

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Sapro 150 mg un kādam nolūkam to lieto

Sapro 150 mg ir zāles, kas satur aktīvo vielu bikalutamīdu. Bikalutamīds pieder pie zāļu līdzekļu grupas, ko sauc par “antiandrogēniem”.

Tas bloķē vīrišķo dzimumhormonu, tādu kā testosterona, darbību organismā.

Bikalutamīdu lieto priekšdziedzera vēža ārstēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Sapro 150 mg lietošanas

Nelietojiet Sapro 150 mg šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret bikalutamīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs jau lietojat terfenadīnu vai astemizolu, ko lieto alerģiju ārstēšanai, vai arī cisaprīdu, ko lieto grēmu un kuņģa skābes atviļņa ārstēšanai;

ja Jūs esat sieviete.

Sapro 150 mg nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem.

Nelietojiet Sapro 150 mg, ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums. Ja Jūs neesat pārliecināts, aprunājieties ar savu ārstu vai farmaceitu pirms Sapro 150 mg lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Sapro 150 mg lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir sirds vai asinsvadu traucējumi, ieskaitot sirds ritma traucējumus (aritmija), vai arī Jūs tiekat ārstēts ar zālēm pret šiem traucējumiem. Lietojot Sapro 150 mg, var pastiprināties sirds ritma traucējumi.

ja Jums ir aknu slimība. Jūsu ārsts var izlemt veikt Jums asins analīzes, lai pārbaudītu, vai Jūsu aknas šo zāļu lietošanas laikā darbojas pareizi.

Ja Jūs nonākat slimnīcā, pastāstiet medicīnas darbiniekiem, ka Jūs lietojat Sapro 150 mg.

Bērni un pusaudži

Sapro 150 mg nedrīkst nozīmēt bērniem un pusaudžiem.

Analīzes un pārbaudes

Jūsu ārstam var būt nepieciešams veikt Jums asins analīzes, lai pārbaudītu izmaiņas asins analīžu rādītājos.

Citas zāles un Sapro 150 mg

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot jebkuras citas zāles, ieskaitot, zāles, ko var iegādāties bez receptes un augu līdzekļus. Tas ir nepieciešams tādēļ, ka Sapro 150 mg var ietekmēt citu zāļu iedarbību. Kā arī citas zāles var ietekmēt Sapro 150 mg iedarbību.

ciklosporīns (lieto, lai nomāktu imūno sistēmu un lai novērstu vai ārstētu transplantēta orgāna vai kaulu smadzeņu atgrūšanu). Tas nepieciešams tāpēc, ka bikalutamīds var paaugstināt vielas, ko sauc par kreatinīnu, koncentrāciju Jūsu plazmā, un Jūsu ārsts var veikt asins analīzes, lai to novērotu;

midazolāms(zāles, ko lieto trauksmes mazināšanai pirms operācijām vai noteiktām procedūrām vai arī kā anestēzijas līdzekli pirms operācijas un tās laikā). Ja Jums nepieciešama operācija vai arī Jūs slimnīcā esat ļoti satraukts, Jums jāpastāsta savam ārstam vai zobārstam, ka Jūs lietojat bikalutamīdu;

terfenadīns vai astemizols, ko lieto alerģiju ārstēšanai;

cisaprīds, ko lieto grēmu un kuņģa skābes atviļņa ārstēšanai (skatīt 2. punktā Nelietojiet Sapro 150 mg šādos gadījumos);

zāles, ko sauc par kalcija kanālu blokatoriem, piemēram, diltiazēms vai verapamils. Šīs zāles lieto sirdsdarbības traucējumu, stenokardijas un paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;

zāles, kas šķidrina Jūsu asinis, piemēram, varfarīns;

cimetidīns, ko lieto skābes atviļņa vai kuņģa čūlas ārstēšanai;

ketokonazols, kas ir pretsēnīšu līdzeklis.

Sapro 150 mg var traucēt sirds ritma traucējumu ārstēšanai domāto zāļu (hinidīns, prokaīnamīds, amiodarons un sotalols) darbību vai var paaugstināt sirds ritma traucējumu rašanās risku, ja tiek lietots kopā ar citām zālēm (piemēram, metadons (lieto, lai mazinātu sāpes, kā arī narkotiku detoksikācijas terapijā), moksifloksacīns (antibiotisks līdzeklis), antipsihotiskie līdzekļi, kas tiek lietoti smagu garīgu slimību ārstēšanai).

Sapro 150 mg lietošana kopā ar uzturu

Nav nepieciešams tabletes lietot ēdienreižu laikā, bet tās jānorij veselas, uzdzerot glāzi ūdens.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes nekādā gadījumā nedrīkst lietot šīs zāles.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīm zālēm nevajadzētu ietekmēt Jūsu spējas vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus, tomēr daži cilvēki var sajusties miegaini šo zāļu lietošanas laikā. Ja Jums šķiet, ka Jūsu zāles izraisa Jums miegainību, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu pirms vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

Saules gaisma vai ultravioletais (UV) starojums

Jāizvairās no pārlieku lielas tiešas saules gaismas vai UV starojuma ietekmes bikalutamīda lietošanas laikā.

Sapro 150 mg satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Sapro 150 mg

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar sava ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā šo zāļu deva ir viena tablete vienu reizi dienā. Tabletes jānorij veselas, uzdzerot glāzi ūdens. Cenšaties lietot šīs zāles katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Ja esat lietojis Sapro 150 mg vairāk nekā noteikts

Ja Jūs domājat, ka esat lietojis vairāk tablešu nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai tuvāko neatliekamās palīdzības nodaļu. Līdzi ņemiet pāri palikušās tabletes vai iepakojumu, lai Jūsu ārsts varētu noteikt, ko Jūs esat lietojis. Viņš/a var izlemt novērot Jūsu organisma funkcijas, līdz bikalutamīda iedarbība izzudusi.

Ja esat aizmirsis lietot Sapro 150 mg

Ja Jūs domājat, ka Jūs varētu būt izlaidis bikalutamīda devu, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Vienkārši lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Ja Jūs pārtraucat lietot Sapro 150 mg

Nepārtrauciet šo zāļu lietošanu pat tad, ja jūtaties vesels, izņemot gadījumus, kad to ieteicis Jūsu ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums novērojams kāds no sekojošiem simptomiem, nekavējoties pastāstiet par to savam ārstam, jo Jums varētu būt nepieciešama steidzama medicīniska palīdzība.

Alerģiskas reakcijas (retākas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 100 cilvēkiem)):

Simptomi var izpausties kā pēķšņi:

izsitumi uz ādas, nieze vai nātrene;

sejas, lūpu, mēles, rīkles vai citu ķermeņa daļu pietūkums;

elpas trūkums, sēkšana vai apgrūtināta elpošana.

Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jūs novērojat:

Biežas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 10 cilvēkiem):

dzeltenīga ādas vai acu baltumi (dzelte). Tās var būt aknu traucējumu vai retos gadījumos (var ietekmēt mazāk par 1 no 1000 cilvēkiem) aknu mazspējas pazīmes;

sāpes vēderā;

asinis urīnā.

Retākas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 100 cilvēkiem):

nopietns elpas trūkums vai elpas trūkums, kas pēkšņi pasliktinās. Tas var izpausties kopā ar klepu vai paaugstinātu ķermeņa temperatūru (drudzis). Tās var būt plaušu iekaisuma (intersticiālas plaušu slimības) pazīmes.

Nav zināmas (biežumu nav iespējams noteikt pēc pieejamiem datiem):

izmaiņas EKG rādītājos (QT intervāla pagarināšanās).

Citas šo zāļu iespējamās blakusparādības ir:

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

Izsitumi • Krūšu pietūkums un jutīgums • Krūšu palielināšanās vīriešiem • Vājuma sajūta.

Biežas blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Karstuma viļņi •Slikta dūša •Nieze •Sausa āda •Nespēja sasniegt erekciju (erektīla disfunkcija) •Svara pieaugums • Samazināta seksuālā tieksme un samazināta fertilitāte •Matu izkrišana •Pastiprināta apmatojuma veidošanās • Samazināts sarkano asins šūnu skaits (anēmija). Tas var likt Jums izskatīties nogurušam vai bālam. •Apetītes zudums •Depresija •Miegainība •Gremošanas traucējumi •Reibonis •Aizcietējums •Gāzu uzkrāšanās (meteorisms) •Sāpes krūtīs • Pietūkums

Retas blakusparādības (var ietekmēt mazāk par 1 no 1000 cilvēkiem)

Paaugstināts ādas jutīgums pret saules gaismu.

Jūsu ārstam var būt nepieciešams veikt Jums asins analīzes, lai pārbaudītu izmaiņas asins analīžu rādītājos.

Neraizējaties par blakusparādību sarakstu, Jums tās var neizpausties.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK \"http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3\" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Sapro 150 mg

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes vai blistera pēc “EXP”. Pirmie divi cipari norāda mēnesi un pēdējie četri cipari norāda gadu. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sapro 150 mg satur

Aktīvā viela ir bikalutamīds. Katra tablete satur 150 mg bikalutamīda.

Citas sastāvdaļas tabletes kodolā ir laktozes monohidrāts, magnija stearāts, krospovidons, povidons K-29/32 un nātrija laurilsulfāts.

Tablešu apvalks satur laktozes monohidrātu, hipromelozi, makrogolu 4000 un titāna dioksīdu (E171).

Sapro 150 mg ārējais izskats un iepakojums

Tabletes ir baltas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, ar vienā pusē iespiestu „BCM 150”.

Tabletes pieejamas blisteros pa 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 un 280 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Rivopharm Ltd., 17 Corrig Road, Sandyford, Dublin 18, Īrija

Ražotājs

Synthon Hispania, Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Spānija

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Nīderlande

Šīs zāles Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Austrija Bicalutamid Actavis 150 mg – Filmtabletten

Čehija Bicalutamid Actavis 150 mg, potahovaná tableta

Dānija Bikalutamid Actavis 150 mg, filmovertrukket tablet

Igaunija Bicalutamid Actavis 150 mg, kaetud tablett

Grieķija Bicalutamide/Actavis 150 mg, film-coated tablets

Somija Bicavan 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Latvija Sapro 150 mg apvalkotās tabletes

Norvēģija Bicalutamid Actavis 150 mg, tablett, filmdrasjert

Portugāle Bicalutamida Aurovitas

Lielbritānija Bicalutamide 150 mg, film-coated tablets

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2019

SASKAŅOTS ZVA 30-05-2019

Version: 2019-04-16_MAHtrans+name ch_1.2
[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2021]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas