apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Sapro(Bicalutamidum)tab.obd.50mg N28

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-Jan-20
SAPRO-BICALUTAMIDUM-лекарство/препарат -таблетки ориентировочно, Вы можете купить "Sapro(Bicalutamidum)tab.obd.50mg N28" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 21.46€  24.39$  17.96£  1861Rub  221.4SEK  97PLN  76.31₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -таблетки  Sapro(Bicalutamidum)tab.obd.50mg N28     Перепроверить

ATC кодL02BB03 

Активные вещества: Bicalutamidum

 


Фирма производитель: Synthon Hispania
Лекарство Sapro(Bicalutamidum)tab.obd.50mg N28 входит в список компенсируемых медикаментов в Латвии. 

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
SAPRO 50mg tabl N28 Rx (Sanoswiss)
21.00€ , Oct.2021 Интернет аптека Latvija internetaptieka.lv T. 26699176, Адрес: Рига, улица Дзелзавас 120M, LV-1021. Время работы: рабочие дни: 9.00-18.00. Лекарства по рецептам можно будет получить лично, придя с рецептом или документом, удостоверяющим личность, или заказать на дом с доставкой, если выписан e-рецепт.Указанная цена ориентировочна и может несколько отличаться.
Sapro(Bicalutamidum)tab.obd.50mg N28, Bicalutamidum Rx (Synthon Hispania) [Netherlands,Spain]
21.46€, Oct.2021 Интернет аптека Latvija Meness aptieka Тел. 8555
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Sapro 50 mg apvalkotās tabletes Kartona kastīte, PVDH/PE/PVH/Al blisteris, N28

(Onkoloģija, ATĶ kods: L02BB03)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

23.98€

Zāļu produkta identifikators

07-0110-06

Zāļu reģistrācijas numurs

07-0110

Ražotājs

Synthon BV, Netherlands; Synthon Hispania S.L., Spain

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

26-OCT-11

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

50 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Rivopharm Ltd., Ireland

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Sapro 50 mg apvalkotās tabletes

Bicalutamidum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Sapro 50 mg un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Sapro 50 mg lietošanas

Kā lietot Sapro 50 mg

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Sapro 50 mg

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Sapro 50 mg un kādam nolūkam to lieto

Sapro 50 mg ir zāles, kas satur aktīvo vielu bikalutamīdu. Bikalutamīds pieder pie zāļu līdzekļu grupas, ko sauc par “antiandrogēniem”.

Tas bloķē vīrišķo dzimumhormonu, tādu kā testosterona, darbību organismā.

Bikalutamīdu lieto priekšdziedzera vēža ārstēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Sapro 50 mg lietošanas

Nelietojiet Sapro 50 mg šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret bikalutamīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs jau lietojat terfenadīnu vai astemizolu, ko lieto alerģiju ārstēšanai, vai arī cisaprīdu, ko lieto grēmu un kuņģa skābes atviļņa ārstēšanai;

ja Jūs esat sieviete.

Sapro 50 mg nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem.

Nelietojiet Sapro 50 mg, ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums. Ja Jūs neesat pārliecināts, aprunājieties ar savu ārstu vai farmaceitu pirms Sapro 50 mg lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Sapro 50 mg lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir sirds vai asinsvadu traucējumi, ieskaitot sirds ritma traucējumus (aritmija), vai arī Jūs tiekat ārstēts ar zālēm pret šiem traucējumiem. Lietojot Sapro 50 mg, var pastiprināties sirds ritma traucējumi.

ja Jums ir aknu slimība. Jūsu ārsts var izlemt veikt Jums asins analīzes, lai pārbaudītu, vai Jūsu aknas šo zāļu lietošanas laikā darbojas pareizi;

ja Jums ir diabēts. Vienlaicīga bikalutamīda lietošana kombinācijā ar luteinizējošā hormona atbrīvošanās hormona (LHAH) analogiem var ietekmēt cukura līmeni Jūsu asinīs. Jums var būt nepieciešams pielāgot insulīna un/vai iekšķīgi lietojamā pretdiabēta līdzekļa devu.

Ja Jūs nonākat slimnīcā, pastāstiet medicīnas darbiniekiem, ka Jūs lietojat Sapro 50 mg.

Bērni un pusaudži

Sapro 50 mg nedrīkst nozīmēt bērniem vai pusaudžiem.

Citas zāles un Sapro 50 mg

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot jebkuras citas zāles, ieskaitot, zāles, ko var iegādāties bez receptes un augu līdzekļus. Tas ir nepieciešams tādēļ, ka Sapro 50 mg var ietekmēt citu zāļu iedarbību. Kā arī citas zāles var ietekmēt Sapro 50 mg iedarbību.

ciklosporīns (lieto, lai nomāktu imūno sistēmu un lai novērstu vai ārstētu transplantēta orgāna vai kaulu smadzeņu atgrūšanu). Tas nepieciešams tāpēc, ka bikalutamīds var paaugstināt vielas, ko sauc par kreatinīnu, koncentrāciju Jūsu plazmā, un Jūsu ārsts var veikt asins analīzes, lai to novērotu;

midazolāms (zāles, ko lieto trauksmes mazināšanai pirms operācijām vai noteiktām procedūrām vai arī kā anestēzijas līdzekli pirms operācijas un tās laikā). Ja Jums nepieciešama operācija vai arī Jūs slimnīcā esat ļoti satraukts, Jums jāpastāsta savam ārstam vai zobārstam, ka Jūs lietojat bikalutamīdu;

terfenadīns vai astemizols, ko lieto alerģiju ārstēšanai;

cisaprīds, ko lieto grēmu un kuņģa skābes atviļņa ārstēšanai (skatīt 2. punktā Nelietojiet Sapro 50 mg šādos gadījumos);

zāles, ko sauc par kalcija kanālu blokatoriem, piemēram, diltiazēmu vai verapamilu. Šīs zāles lieto sirdsdarbības traucējumu, stenokardijas un paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;

zāles, kas šķidrina Jūsu asinis, piemēram, varfarīnu;

cimetidīns, ko lieto skābes atviļņa vai kuņģa čūlas ārstēšanai:

ketokonazols, kas ir pretsēnīšu līdzeklis;

Sapro 50 mg var traucēt sirds ritma traucējumu ārstēšanai domāto zāļu (hinidīns, prokaīnamīds, amiodarons un sotalol) darbību vai var paaugstināt sirds ritma traucējumu rašanās risku, ja tiek lietots kopā ar citām zālēm (piemēram, metadonu (lieto, lai mazinātu sāpes, kā arī narkotiku detoksikācijas terapijā), moksifloksacīnu (antibiotisks līdzeklis), antipsihotiskiem līdzekļiem, kas tiek lietoti smagu garīgu slimību ārstēšanai).

Sapro 50 mg lietošana kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Nav nepieciešams tabletes lietot ēdienreižu laikā, bet tās jānorij veselas, uzdzerot glāzi ūdens.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes nekādā gadījumā nedrīkst lietot šīs zāles.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīm zālēm nevajadzētu ietekmēt Jūsu spējas vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus, tomēr daži cilvēki var sajusties miegaini šo zāļu lietošanas laikā. Ja Jums šķiet, ka Jūsu zāles izraisa Jums miegainību, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu pirms vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

Saules gaisma vai ultravioletais (UV) starojums

Jāizvairās no pārlieku lielas tiešas saules gaismas vai UV starojuma ietekmes bikalutamīda lietošanas laikā.

Sapro 50 mg satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Sapro 50 mg

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar sava ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Ietiecamā deva ir viena tablete vienu reizi dienā. Tabletes jānorij veselas, uzdzerot glāzi ūdens. Cenšaties lietot šīs zāles katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Šo tablešu lietošana Jums jāsāk vismaz 3 dienas pirms LHAH analogu, piemēram, gonadorelīna, lietošanas uzsākšanas vai arī vienlaicīgi ar ķirurģisko kastrāciju.

Ja esat lietojis Sapro 50 mg vairāk nekā noteikts

Ja Jūs domājat, ka esat lietojis vairāk tablešu nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai tuvāko neatliekamās palīdzības nodaļu. Līdzi ņemiet pāri palikušās tabletes vai iepakojumu, lai Jūsu ārsts varētu noteikt, ko Jūs esat lietojis. Viņš/a var izlemt novērot Jūsu organisma funkcijas, līdz bikalutamīda iedarbība izzudusi.

Ja esat aizmirsis lietot Sapro 50 mg

Ja Jūs domājat, ka Jūs varētu būt izlaidis bikalutamīda devu, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Vienkārši lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Ja Jūs pārtraucat lietot Sapro 50 mg

Nepārtrauciet šo zāļu lietošanu pat tad, ja jūtaties vesels, izņemot gadījumus, kad to ieteicis Jūsu ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums novērojams kāds no sekojošiem simptomiem, nekavējoties pastāstiet par to savam ārstam vai dodaties uz tuvāko slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

Alerģiskas reakcijas

Šīs ir retākas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 100 cilvēkiem):

Simptomi var izpausties kā pēkšņi:

izsitumi uz ādas, nieze vai nātrene;

sejas, lūpu, mēles, rīkles vai citu ķermeņa daļu pietūkums;

elpas trūkums, sēkšana vai apgrūtināta elpošana.

Ja tas notiek ar Jums, nekavējoties dodieties pie ārsta.

Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jūs novērojat:

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

sāpes vēderā;

asinis urīnā.

Biežas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 10 cilvēkiem):

dzeltenīga āda vai acu baltumi (dzelte). Tās var būt aknu traucējumu vai retos gadījumos (var ietekmēt līdz pat 1 no 1000 cilvēkiem) aknu mazspējas pazīmes.

Retākas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 100 cilvēkiem):

nopietns elpas trūkums vai elpas trūkums, kas pēkšņi pasliktinās. Tas var izpausties kopā ar klepu vai paaugstinātu ķermeņa temperatūru (drudzis). Tās var būt plaušu iekaisuma (intersticiālas plaušu slimības) pazīmes.

Nav zināmas (biežumu nav iespējams noteikt pēc pieejamiem datiem):

izmaiņas EKG rādītājos (QT intervāla pagarināšanās).

Citas šo zāļu iespējamās blakusparādības ir:

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

• Reibonis • Aizcietējumi •Slikta dūša (nelabums) • Krūšu jutīgums un pietūkums • Krūšu dziedzeru palielināšanās vīriešiem • Karstuma viļņi • Vājuma sajūta •Pietūkums •Samazināts sarkano asins šūnu skaits (anēmija). Tas var likt Jums izskatīties nogurušam vai bālam.

Biežas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 10 cilvēkiem)

•Apetītes zudums •Samazināta seksuālā tieksme •Depresija •Miegainība • Gremošanas traucējumi •Gāzu uzkrāšanās (meteorisms) •Matu izkrišana •Pastiprināta apmatojuma veidošanās• Sausa āda •Nieze •Izsitumi uz ādas •Nespēja sasniegt erekciju (impotence) •Svara pieaugums •Sāpes krūtīs •Sirdsdarbības traucējumi •Sirdslēkme

Retas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 1000 cilvēkiem)

Paaugstināts ādas jutīgums pret saules gaismu.

Jūsu ārstam var būt nepieciešams veikt Jums asins analīzes, lai pārbaudītu izmaiņas asins analīžu rādītājos.

Neraizējaties par blakusparādību sarakstu, Jums tās var neizpausties.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK \"http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3\" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Sapro 50 mg

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes vai blistera pēc “EXP”. Pirmie divi cipari norāda mēnesi un pēdējie četri cipari norāda gadu. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sapro 50 mg satur

Aktīvā viela ir bikalutamīds. Katra tablete satur 50 mg bikalutamīda.

Citas sastāvdaļas tabletes kodolā ir laktozes monohidrāts, magnija stearāts, krospovidons, povidons K-29/32 un nātrija laurilsulfāts.

Tablešu apvalks satur laktozes monohidrātu, hipromelozi, makrogolu 4000 un titāna dioksīdu (E171).

Sapro 50 mg ārējais izskats un iepakojums

Tabletes ir baltas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, ar vienā pusē iespiestu „BCM 50”.

Tabletes pieejamas blisteros pa 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 un 280 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Rivopharm Ltd., 17 Corrig Road, Sandyford, Dublin 18, Īrija

Ražotājs

Synthon Hispania, Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Spānija

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Nīderlande

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Austrija Bicalutamid Actavis 50 mg – Filmtabletten

Čehija Bicalutamid Actavis 50 mg, potahovaná tableta

Dānija Bikalutamid Actavis 50 mg, filmovertrukket tablet

Igaunija Bicalutamid Actavis 50 mg, öhukese polümeerikattega tabletid

Somija Bicavan 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lietuva Sapro 50 mg plėvele dengtos tabletės

Norvēģija Bicalutamid Actavis 50 mg, tablett, filmdrasjert

Portugāle Bicalutamida Aurovitas

Lielbritānija Bicalutamide 50 mg, film-coated tablets

Vācija BicalutamidPUREN 50 mg Filmtabletten

Spānija Bicalubea 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Ungārija Bicusan 50 mg, filmtablett

Īrija Bicalutamide Avansor 50 mg, film-coated tablets

Īslande Bicalutamid Actavis 50 mg, filmuhúðuð tafla

Itālija Bicalutamide Aurobindo

Latvija Sapro 50 mg apvalkotās tabletes

Nīderlande Bicalutamide Mylan 50 mg filmomhulde tabletten

Zviedrija Bikalutamid Actavis 50 mg, filmdragerad tablett

Slovēnija Bicusan 50 mg, filmsko obložena tableta

Slovākija Bicalutamid Actavis 50 mg, filmom obalená tableta

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2019

SASKAŅOTS ZVA 30-05-2019

Version: 2019-04-16_MAHtrans+Name ch_2.2
[*1]

DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2021]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены