apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Bosentan Norameda tab.obd.62.5mg N56

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-Jan-20
BOSENTAN-NORAMEDA-лекарство/препарат -таблетки ориентировочно, Вы можете купить "Bosentan Norameda tab.obd.62.5mg N56" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 628.58€  714.51$  525.95£  54518Rub  6486SEK  2845PLN  2235.04₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -таблетки  Bosentan Norameda tab.obd.62.5mg N56     Перепроверить

ATC кодC02KX01 

Активные вещества: Bosentanum

 


Фирма производитель: Cemelog-Brs Ltd

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Bosentan Norameda 62,5 mg apvalkotās tabletes Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N56

(Kardioloģija, ATĶ kods: C02KX01)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

603.30€

Zāļu produkta identifikators

13-0272-02

Zāļu reģistrācijas numurs

13-0272

Ražotājs

GE Pharmaceuticals Ltd., Bulgaria

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

05-MAR-19

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

62,5 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Norameda UAB, Lithuania

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Bosentan Norameda 62,5 mg apvalkotās tabletes

Bosentan Norameda 125 mg apvalkotās tabletes

Bosentanum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Bosentan Norameda un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Bosentan Norameda lietošanas

Kā lietot Bosentan Norameda

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Bosentan Norameda

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Bosentan Norameda un kādam nolūkam to lieto

Bosentan Norameda tabletes satur bosentānu, kas bloķē dabīgo hormonu endotelīnu-1 (ET-1), kas izraisa asinsvadu sašaurināšanos. Tādejādi Bosentan Norameda paplašina asinsvadus un pieder zāļu grupai, kuru sauc par endotelīna receptoru antagonistiem.

Bosentan Norameda lieto, lai ārstētu:

plaušu arteriālo hipertensiju (PAH): PAH ir slimība, kas izpaužas ar izteiktu asinsvadu sašaurināšanos plaušās, izraisot paaugstinātu asinsspiedienu asinsvados (plaušu artērijās), pa kuriem asinis plūst no sirds uz plaušām. Šis spiediens samazina skābekļa daudzumu, kas var nokļūt asinīs, apgrūtinot fiziskās aktivitātes. Bosentan Norameda paplašina plaušu artērijas, atvieglojot sirdij asins sūknēšanu caur tām. Tādējādi tiek pazemināts asinsspiediens un atviegloti simptomi.

Bosentan Norameda lieto, lai ārstētu pacientus ar III funkcionālās klases plaušu arteriālo hipertensiju (PAH) un uzlabotu slodzes panesamību (spēju veikt fiziskās aktivitātes), un mazinātu simptomus. „Funkcionālā klase” atspoguļo slimības smaguma pakāpi: „III funkcionālā klase” nozīmē ievērojamus fiziskās aktivitātes ierobežojumus. Pozitīva iedarbība novērota arī pacientiem ar „II funkcionālās klases” PAH. „II funkcionālā klase” nozīmē vieglus fiziskās aktivitātes ierobežojumus. Bosentan Norameda lietošana indicēta šādu PAH formu gadījumā:

primāra (bez noteikta cēloņa vai pārmantota);

sklerodermijas izraisīta (sklerodermija jeb sistēmiskā skleroze ir slimība, kas izpaužas ar patoloģisku ādas un citu orgānu saistaudu augšanu);

pārmantotu (iedzimtu) sirdskaišu ar šuntiem (patoloģiski savienojumi) izraisītu patoloģisku asins plūsmu sirdī un plaušās;

roku un kāju pirkstu čūlu ārstēšanai pieaugušajiem pacientiem, kuriem novēro sklerodermiju. Bosentan Norameda mazina jaunizveidojušos roku pirkstu un kāju pirkstu čūlu skaitu.

2. Kas Jums jāzina pirms Bosentan Norameda lietošanas

Nelietojiet Bosentan Norameda šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret bosentānu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir aknu darbības traucējumi (jautājiet ārstam);

ja Jūs esat grūtniece vai Jums iespējama grūtniecības iestāšanās, ja Jūs neizmantojat drošas kontracepcijas metodes. Lūdzu, izlasiet informāciju sadaļā „Kontracepcijas līdzekļi” un „Citas zāles un Bosentan Norameda”;

ja Jūs lietojat ciklosporīnu A (zāles, ko lieto pēc transplantācijas vai psoriāzes ārstēšanai).

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums, pastāstiet to ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pārbaudes, kuras ārsts veiks pirms ārstēšanas uzsākšanas:

asins analīzes aknu darbības pārbaudei;

asins analīzes, lai noteiktu anēmiju (pazemināts hemoglobīna līmenis);

grūtniecības testus, ja Jūs esat sieviete reproduktīvā vecumā.

Dažiem pacientiem, kuri lietoja Bosentan Norameda, tika novērotas novirzes aknu funkcionālajās analīzēs un anēmija (pazemināts hemoglobīna līmenis).

Pārbaudes, kuras ārsts veiks ārstēšanas laikā

Bosentan Norameda lietošanas laikā ārsts nozīmēs Jums regulāras asins analīzes, lai noteiktu izmaiņas Jūsu aknu darbībā un hemoglobīna līmenī.

Lūdzu, skatiet „Pacienta brīdinājuma karti” (tā atrodas Jūsu Bosentan Norameda tablešu iepakojumā), kurā sniegta informācija par šīm analīzēm. Ir ļoti svarīgi, lai Jūs veiktu regulāras asins analīzes visā Bosentan Norameda lietošanas laikā. Mēs iesakām pierakstīt Jūsu pēdējo un arī nākamo analīžu datumu (lūdziet, lai ārsts pasaka datumu) „Pacienta brīdinājuma kartē”, kas Jums palīdzēs atcerēties, kad veicamas nākamās analīzes.

Asins analīzes aknu darbības pārbaudei

Tās tiks veiktas katru mēnesi visā Bosentan Norameda terapijas laikā. 2 nedēļas pēc devas palielināšanas tiks veiktas papildus analīzes.

Asins analīzes anēmijas pārbaudei

Tās tiks veiktas katru mēnesi pirmajos 4 ārstēšanas mēnešos, pēc tam ik pēc 3 mēnešiem, jo pacientiem, kuri lieto Bosentan Norameda, var attīstīties anēmija.

Ja šo analīžu rezultāti liecinās par kādām izmaiņām, ārsts var nolemt samazināt devu vai pārtraukt ārstēšanu ar Bosentan Norameda un veikt sīkāku izmeklēšanu, lai konstatētu iemeslu.

Bērni un pusaudži

Bosentan Norameda lietošana bērniem ar sistēmisko sklerozi un pirkstu čūlām nav ieteicama. Lūdzu, skatīt arī 3. punktu „Kā lietot Bosentan Norameda”.

Citas zāles un Bosentan Norameda

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot. Īpaši svarīgi ir pastāstīt ārstam, ja Jūs lietojat:

ciklosporīnu A (zāles, ko lieto pēc transplantācijas un psoriāzes ārstēšanai), jo šīs zāles nedrīkst lietot vienlaicīgi ar Bosentan Norameda;

sirolimu vai takrolimu (zāles, ko lieto pēc transplantācijas), jo šīs zāles nav ieteicams lietot vienlaicīgi ar Bosentan Norameda;

glibenklamīdu (diabēta ārstēšanai), rifampicīnu (tuberkulozes ārstēšanai) vai flukonazolu (sēnīšu infekciju ārstēšanai), nevirapīnu (zāles HIV infekcijas ārstēšanai), jo šīs zāles nav ieteicams lietot vienlaicīgi ar Bosentan Norameda;

citas zāles HIV infekcijas ārstēšanai, kuru lietošanas gadījumā var būt nepieciešama īpaša novērošana, ja tās lieto vienlaicīgi ar Bosentan Norameda;

hormonālos kontracepcijas līdzekļus (jo tie nav efektīvi kā vienīgā kontracepcijas metode, ja Jūs lietojat Bosentan Norameda). Jūsu Bosentan Norameda tablešu iepakojumā Jūs atradīsiet „Pacienta brīdinājuma karti”, kas Jums rūpīgi jāizlasa. Ārsts un/vai ginekologs noteiks Jums piemērotu kontracepcijas metodi;

citas zāles plaušu hipertensijas ārstēšanai: sildenafilu un tadalafilu;

varfarīnu (antikoagulants);

simvastatīnu (lieto hiperholesterinēmijas ārstēšanai).

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Bosentan Norameda neietekmē vai arī nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr Bosentan Norameda var izraisīt hipotensiju (pazeminātu asinsspiedienu), kas var izraisīt reiboni, ietekmēt Jūsu redzi un spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tādēļ, ja Jums novērojams reibonis vai neskaidra redze, lietojot Bosentan Norameda, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet iekārtas un mehānismus.

Sievietes reproduktīvā vecumā

NELIETOJIET Bosentan Norameda, ja Jūs esat grūtniece vai plānojat grūtniecību.

Grūtniecības testi

Bosentan Norameda var kaitēt nedzimušam bērnam, kas ieņemts pirms terapijas sākuma vai tās laikā. Ja Jūs esat sieviete, kurai varētu iestāties grūtniecība, ārsts lūgs Jums veikt grūtniecības testu pirms Bosentan Norameda lietošanas uzsākšanas un regulāri Bosentan Norameda lietošanas laikā.

Kontracepcijas līdzekļi

Ja Jums iespējama grūtniecības iestāšanās, Bosentan Norameda lietošanas laikā lietojiet drošu pretapaugļošanās metodi (kontracepciju). Ārsts vai ginekologs Jums ieteiks drošu kontracepcijas metodi laikā, kamēr lietojat Bosentan Norameda. Tā kā Bosentan Norameda var padarīt neefektīvu hormonālo kontracepciju (piemēram, perorālo, injicējamo, implantējamo vai ādas plāksterus), tikai un vienīgi šīs metodes izmantošana, nav droša. Tāpēc, ja Jūs lietojat hormonālos kontracepcijas līdzekļus, jāizmanto arī barjermetode (piemēram, sieviešu prezervatīvs, diafragma, kontracepcijas sūklis vai Jūsu partnerim arī jālieto prezervatīvs). Bosentan Norameda tablešu iepakojumā Jūs atradīsiet „Pacienta brīdinājuma karti”. Jums ir jāaizpilda šī karte un jāiedod tā ārstam nākamā ārsta vai ginekologa apmeklējuma laikā, lai varētu novērtēt, vai nav nepieciešams izmantot papildus vai alternatīvu drošu kontracepcijas metodi. Ja Jūs esat sieviete reproduktīvā vecumā, lietojot Bosentan Norameda, grūtniecības testus ieteicams veikt katru mēnesi.

Ja Jums ir iestājusies grūtniecība Bosentan Norameda lietošanas laikā vai plānojat grūtniecību tuvākajā nākotnē, nekavējoties pastāstiet par to ārstam.

Barošana ar krūti

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, nekavējoties pastāstiet to ārstam. Ja Jums ir nozīmēta Bosentan Norameda lietošana, ieteicams pārtraukt bērna barošanu ar krūti, jo nav zināms, vai šīs zāles izdalās mātes pienā.

Fertilitāte

Ja Jūs esat vīrietis un Jūs lietojat Bosentan Norameda, pastāv iespēja, ka šīs zāles var samazināt spermatozoīdu skaitu spermā. Nevar izslēgt iespēju, ka tas var ietekmēt Jūsu spēju radīt bērnus. Konsultējieties ar ārstu, ja Jūs par to uztraucaties vai arī Jums ir kādi jautājumi.

Bosentan Norameda satur nātriju

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā tabletē, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

3. Kā lietot Bosentan Norameda

Ārstēšanu ar Bosentan Norameda drīkst uzsākt un uzraudzīt tikai ārsts, kuram ir pieredze PAH ārstēšanā vai sistēmiskās sklerozes ārstēšanā. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Bosentan Norameda kopā ar uzturu un dzērienu

Bosentan Norameda var lietot ēdienreižu laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Ieteicamā deva

Pieaugušie

Ārstēšana pieaugušajiem parasti tiek uzsākta ar 62,5 mg divas reizes dienā (no rīta un vakarā) pirmās 4 nedēļas, pēc tam ārsts parasti ieteiks Jums lietošanai 125 mg tabletes divas reizes dienā atkarībā no tā, kāda ir Jūsu reakcija uz Bosentan Norameda.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Ieteicamā deva ir tikai bērniem ar PAH. Bērniem no 1 gada vecuma ārstēšanu ar Bosentan Norameda parasti uzsāk ar 2 mg uz kg ķermeņa masas divas reizes dienā (no rīta un vakarā). Ārsts Jums sniegs padomu par dozēšanu.

Ja Jums liekas, ka Bosentan Norameda iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu, lai uzzinātu, vai nav nepieciešams mainīt devu.

Kā lietot Bosentan Norameda

Tabletes jānorij (no rīta un vakarā), uzdzerot ūdeni. Tabletes var lietot ēdienreižu laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Ja Jūs esat lietojis Bosentan Norameda vairāk nekā noteikts

Ja Jūs esat lietojis vairāk tablešu nekā Jums noteikts, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Bosentan Norameda

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Bosentan Norameda, lietojiet devu, tiklīdz to atceraties, pēc tam turpiniet lietot tabletes parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirstās tabletes.

Ja Jūs pārtraucat lietot Bosentan Norameda

Pēkšņi pārtraucot ārstēšanos ar Bosentan Norameda, Jūsu simptomi var pasliktināties. Nepārtrauciet Bosentan Norameda lietošanu, ja vien ārsts nav ieteicis Jums to. Pirms pilnīgas zāļu lietošanas pārtraukšanas ārsts var ieteikt Jums dažas dienas samazināt devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nopietnākās Bosentan Norameda blakusparādības ir:

aknu darbības traucējumi, kas var rasties vairāk nekā 1 cilvēkam no 10;

anēmija (samazināts sarkano asins šūnu skaits), kas var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 10. Anēmijas gadījumā dažkārt var būt nepieciešama asins pārliešana.

Bosentan Norameda lietošanas laikā tiks noteikti Jūsu aknu darbības rādītāji un veiktas asins analīzes (skatīt 2. punktu). Ir svarīgi veikt šīs pārbaudes saskaņā ar ārsta sniegtajiem norādījumiem.

Pazīmes, kas liecina, par aknu darbības traucējumiem, ietver:

nelabumu (sliktu dūšu);

vemšanu;

drudzi (paaugstinātu ķermeņa temperatūru);

sāpes kuņģī (vēderā);

dzelti (dzeltenīgu ādas vai acu baltumu nokrāsu);

tumšas krāsas urīnu;

ādas niezi;

miegainību vai nespēku (neparastu nogurumu vai spēka izsīkumu);

gripai līdzīgu sindromu (muskuļu un locītavu sāpes ar drudzi).

Ja Jūs pamanāt kādu no šīm pazīmēm, nekavējoties pastāstiet par to ārstam.

Citas blakusparādības

Ļoti biežas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 cilvēkam no 10)

galvassāpes;

tūska (kāju un potīšu pietūkums vai citas šķidruma aiztures pazīmes).

Biežas blakusparādības (var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 10)

pietvīkums vai ādas apsārtums.

paaugstinātas jutības reakcijas (tajā skaitā ādas iekaisums, nieze un izsitumi);

gastroezofageālā atviļņa slimība (skābes atvilnis);

caureja;

sinkope (ģībonis);

sirdsklauves (paātrināta vai neregulāra sirdsdarbība);

pazemināts asinsspiediens;

aizlikts deguns.

Retākas blakusparādības (var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 100)

trombocitopēnija (samazināts trombocītu skaits);

neitropēnija/leikopēnija (samazināts balto asins šūnu skaits);

paaugstināti aknu funkcionālo testu rezultāti ar hepatītu (aknu iekaisumu), tajā skaitā iespējams esoša hepatīta paasinājums, un/vai dzelti (dzeltenīga ādas vai acu baltumu nokrāsa).

Retas blakusparādības (var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 1000)

anafilakse (vispārēja alerģiska reakcija), angioedēma (pietūkums, visbiežāk ap acīm, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums);

aknu ciroze (rētošanās), aknu mazspēja (nopietni aknu darbības traucējumi).

Ir saņemti arī ziņojumi par neskaidru redzi – sastopamības biežums nav zināms (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Blakusparādības bērniem un pusaudžiem

Blakusparādības, par kurām ziņots bērniem, kuri tika ārstēti ar Bosentan Norameda, ir tādas pašas kā pieaugušajiem.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK \"http://www.zva.gov.lv\" www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Bosentan Norameda

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes vai blistera pēc „EXP:”.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Bosentan Norameda satur

Bosentan Norameda 62,5 mg apvalkotās tabletes: Aktīvā viela ir bosentāns. Katra tablete satur 62,5 mg bosentāna (kas atbilst 64,541 mg bosentāna monohidrāta).

Bosentan Norameda 125 mg apvalkotās tabletes: Aktīvā viela ir bosentāns. Katra tablete satur 125 mg bosentāna (kas atbilst 129,082 mg bosentāna monohidrāta).

Citas sastāvdaļas tabletes kodolā ir: kukurūzas ciete, preželatinizēta kukurūzas ciete, nātrija cietes glikolāts (A tips), povidons K-30, glicerīna dibehenāts, magnija stearāts, poloksamērs 188 un bezūdens koloidālais silīcija dioksīds.

Apvalks satur hipromelozi, titāna dioksīdu (E171), etilcelulozi, triacetīnu (E1518), talku, dzelteno dzelzs oksīdu (E172), sarkano dzelzs oksīdu (E172) un melno dzelzs oksīdu (E172).

Bosentan Norameda ārējais izskats un iepakojums

Bosentan Norameda 62,5 mg apvalkotās tabletes ir gaiši oranžas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kuru diametrs ir 6 mm.

Bosentan Norameda 125 mg apvalkotās tabletes ir gaiši oranžas, ovālas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kuru garums ir 11 mm.

PVH/PVdH/Al blisteri.

Kartona kastītes satur 14, 56 vai 112 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

UAB Norameda, Meistrų 8a, LT-02189 Vilnius, Lietuva

Ražotājs

GE Pharmaceuticals Ltd., Industrial Zone, ‘Chekanitza-South’ area, 2140 Botevgrad, Bulgārija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Čehija

Bosentan Abdi 62,5 mg potahovane tablety

Bosentan Abdi 125 mg potahovane tablety

Igaunija

Bosentan Norameda 62,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Bosentan Norameda 125 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lietuva

Bosentan Norameda 62,5 mg plėvele dengtos tabletės

Bosentan Norameda 125 mg plėvele dengtos tabletės

Latvija

Bosentan Norameda 62,5 mg apvalkotās tabletes

Bosentan Norameda 125 mg apvalkotās tabletes

Slovēnija

Bosentan Norameda 62,5 mg filmsko obložene tablete

Bosentan Norameda 125 mg filmsko obložene tablete

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2019.gada februārī.

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

CZ/H/0457/001-002/R/001
[*1]

DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2021]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены