apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Cladosol caps.100mg N14

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-May-29
CLADOSOL-лекарство/препарат ориентировочно, Вы можете купить "Cladosol caps.100mg N14" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 17.51€  18.66$  14.94£  2022Rub  184.6SEK  81PLN  62.77₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат  Cladosol caps.100mg N14     Перепроверить

ATC кодJ02AC02 

Активные вещества: Itraconazolum

 


Фирма производитель: Stada

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
CLADOSOL 100 MG KIETOS KAPSULĖS N14
12.36€, May.2022 Интернет аптека Литва Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Литва)Перейти к продавцу для покупки
CLADOSOL 100 MG KIETOSIOS KAPSULĖS N14 (Stada Arzneimittel)
12.36€, May.2022 Интернет аптека Литва 100 metų vaistinė (Литва)Перейти к продавцу для покупки
CLADOSOL 100MG KAPS.N14 Rx (Stada)
16.74€ , May.2022 Интернет аптека Latvija internetaptieka.lv T. 26699176, Адрес: Рига, улица Дзелзавас 120M, LV-1021. Время работы: рабочие дни: 9.00-18.00. Лекарства по рецептам можно будет получить лично, придя с рецептом или документом, удостоверяющим личность, или заказать на дом с доставкой, если выписан e-рецепт.Указанная цена ориентировочна и может несколько отличаться.
Cladosol caps.100mg N14, Itraconazolum Rx (Stada) [Germany,Germany,Neth]
17.51€, Oct.2021 Интернет аптека Latvija Meness aptieka T. 8555, Время работы: рабочие дни 9.00-18.00. *Указанная цена ориентировочна и может несколько отличаться.
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Cladosol 100 mg cietās kapsulas Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N14

(Infektoloģija, ATĶ kods: J02AC02)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

18.05€

Zāļu produkta identifikators

06-0044-02

Zāļu reģistrācijas numurs

06-0044

Ražotājs

STADApharm GmbH, Germany; Stada Arzneimittel AG, Germany; Centrafarm Services B.V., Netherlands; Stada Arzneimittel GmbH, Austria; Sanico N.V., Belgium; PharmaCoDane ApS, Denmark

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

30-APR-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

100 mg

Zāļu forma

Kapsula, cietā

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Stada Arzneimittel AG, Germany

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

CLADOSOL 100 mg cietās kapsulas

Itraconazolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam. Skatīt 4.punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Cladosol un kādam nolūkam to lieto

Pirms Cladosol lietošanas

Kā lietot Cladosol

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Cladosol

Sīkāka informācija

1. KAS IR CLADOSOL UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Cladosol kapsulas satur aktīvo vielu itrakonazolu. Cladosol pieder zāļu grupai, ko sauc par pretsēnīšu līdzekļiem.

Cladosol lieto, lai ārstētu infekcijas, ko izraisa sēnītes vai rauga sēnītes. To lieto, lai ārstētu:

mutes vai maksts infekcijas, kas izraisa piena sēnīti;

ādas infekcijas;

nagu infekcijas.

2. PIRMS CLADOSOL LIETOŠANAS

Nelietojiet Cladosol šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret itrakonazolu vai jebkuru no Cladosol palīgvielām (skatīt 6. apakšpunktā „Sīkāka informācija” šīs lietošanas instrukcijas beigās);

ja Jūs esat grūtniece vai arī Jums ir iespējama grūtniecības iestāšanās, izņemot gadījumus, kad to nepārprotami norādījis Jūsu ārsts (skatīt sadaļu „Grūtniecība un barošana ar krūti”);

ja Jums ir vai iepriekš ir bijusi sirds mazspēja;

ja Jūs lietojat kādas no sekojošām zālēm:

terfenadīnu, astemizolu, mizolastīnu (prethistamīna līdzekļi, ko lieto siena drudža ārstēšanai);

cisaprīdu (lieto skābes atviļņa, gremošanas traucējumu vai samazinātas kuņģa motilitātes ārstēšanai);

hinidīnu, dofetilīdu (lieto neregulāras sirdsdarbības ārstēšanai) vai bepridilu (lieto noteiktu sirds slimību ārstēšanai);

pimozīdu vai sertindolu (lieto garīgu traucējumu ārstēšanai);

levacetilmetadolu (lieto zāļu atkarības (opioīdu atkarības) ārstēšanai);

simvastatīnu, atorvastatīnu un lovastatīnu (lieto, lai palīdzētu samazināt holesterīna līmeni asinīs);

triazolamu (lieto kā nomierinošu līdzekli);

iekšķīgi lietojamu midazolāmu (lieto trauksmes ārstēšanai);

melno rudzu graudu alkaloīdus, piemēram:

dihidroergotamīnu un ergotamīnu (lieto migrēnas galvassāpju ārstēšanai);

ergometrīnu (ergonovīnu) un metilergotremīnu (metilergonovīnu), ko lieto pēc dzemdībām;

eletriptānu (lieto migrēnas galvassāpju ārstēšanai);

nisoldipīnu (lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai).

Īpaša piesardzība, lietojot Cladosol, nepieciešama šādos gadījumos

Pretsēnīšu līdzekļi

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja Jums agrāk ir bijusi paaugstināta jutība/alerģiska reakcija pret azolu grupas zālēm (piemēram, flukonazolu). Iespējams, ka Jums būs alerģija arī pret Cladosol.

Aknu slimība

Ja Jums ir alkohola izraisīta aknu slimība (ciroze), Jūsu ārsts var pielāgot Jūsu devu.

Nieru slimība

Ja Jums ir nieru slimība, Jūsu ārsts var pielāgot Jūsu devu.

Sirds slimības

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja Jums ir sirds mazspēja (stāvoklis, kad sirds nespēj pārpumpēt pietiekamu asins daudzumu, par ko liecina šādi simptomi, piemēram, elpas trūkums, pietūkušas potītes un grūtības veikt fiziskas aktivitātes ilgāku laiku). Ja šie simptomi Jums attīstās terapijas laikā, Jums jāpārtrauc Cladosol lietošana un nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu.

Ja Jums ir vai kādreiz ir bijusi sirds mazspēja, Jūs nedrīkstat lietot Cladosol, ja vien Jūsu ārsts neuzskata, ka iespējamais ieguvums pārsniedz risku. Lai palīdzētu ārstam pieņemt lēmumu, pastāstiet viņam/ai par visām citām slimībā, kas Jums ir.

Kuņģa skābe

Jūsu zāles uzsūksies labāk, ja Jūsu kuņģī būs skābe. Ja Jūs lietojat:

skābi neitralizējošās zāles (piemēram, alumīnija hidroksīds),

savas skābi neitralizējošās zāles Jums jālieto ne ātrāk kā divas stundas pēc tam, kad esat lietojis Cladosol.

Jūsu kuņģī var nebūt pietiekams daudzums skābes, jo Jūsu organisms nesaražo normālu skābes daudzumu kuņģī (ahlorhidrija). Tas iespējams gadījumos, ja Jums ir HIV (AIDS) vai arī Jūs lietojat zāles kuņģa čūlas ārstēšanai, piemēram:

H2 - antagonistus;

protonu sūkņa inhibitorus.

Šajā gadījumā Jums jālieto Cladosol kapsulas vienlaicīgi ar skābi saturošiem dzērieniem, piemēram, gāzētiem atspirdzinošiem dzērieniem (piemēram, kolu) vai augļu sulām, kas parasti ir skābi saturošas. Tas nodrošinās labu Cladosol uzsūkšanos.

Aknu problēmas

Ja Jums jālieto Cladosol, Jūsu ārsts terapijas laikā pārbaudīs Jūsu aknu darbību. Ja Jums novērojami jebkādi aknu iekaisuma simptomi (hepatīts), Jums jāpārtrauc Cladosol lietošana un nekavējoties jākonsultējas ar savu ārstu. Iespējamie simptomi ir:

apetītes zudums (anoreksija);

slikta dūša;

vemšana;

nogurums;

sāpes vēderā;

tumšas krāsas urīns.

Jūs nedrīkstat lietot Cladosol:

ja Jums ir aknu darbības traucējumi;

ja Jūsu asins analīzes uzrāda palielinātu aknu enzīmu līmeni;

ja Jums ir bijušas problēmas ar aknām citu zāļu lietošanas rezultātā.

Neiropātija

Ja Jums attīstās nervu bojājumu (neiropātijas) pazīmes, Jums jāpārtrauc Cladosol lietošana. Neiropātijas pazīmes ir:

nejutīgums;

trīce;

tirpas;

nespēks.

Dzirdes zudums

Ja Jums rodas dzirdes zudums, Jums par to jāpastāsta savam ārstam, Dzirde parasti atjaunojas pēc terapijas pārtraukšanas, bet dažiem pacientiem dzirdes zudums var būt neatgriezenisks.

Paaugstināts asinsspiediens

Ja Jums ir paaugstināts asinsspiediens, kas tiek ārstēts ar zālēm, ko sauc par kalcija kanālu blokatoriem (piemēram, dihidropiridīni, verapamils), pastāstiet par to savam ārstam. Ārsts var pielāgot Jūsu asinsspiedienu pazeminošo zāļu devu.

Rezistentas infekcijas

Dažas infekcijas var būt rezistentas pret zālēm, kas līdzīgas Cladosol.

Piemēram, piena sēnīte var būt rezistenta pret flukonazola terapiju.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūsu piena sēnīte ir ārstēta ar flukonazolu saturošām zālēm un terapija bija neefektīva. Ārsts var nozīmēt Jums citas zāles, nevis Cladosol. Jūsu ārsts var veikt arī pārbaudes, lai uzzinātu, kā Cladosol varētu iedarbotos.

Pacienti ar tūlītējām dzīvību apdraudošām sistēmiskām sēnīšu infekcijām

Cladosol kapsulu lietošana nav ieteicama terapijas uzsākšanai pacientiem ar tūlītējām dzīvību apdraudošām sistēmiskām sēnīšu infekcijām.

Citas slimības

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja Jums ir AIDS vai arī Jūsu imūnsistēma nedarbojas tik labi, kā tas būtu nepieciešams

Bērni un gados vecāki pacienti

Cladosol kapsulas parasti nav ietiecams lietot bērniem, un gados vecākiem pacientiem. NELIETOJIET Cladosol kapsulas, ja vien to nav ieteicis Jūsu ārsts. Jūsu ārsts var Jums nozīmēt lietot Cladosol, ja viņš/a uzskata, ka iespējamais ieguvums pārsniedz risku.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Citu zāļu iedarbība uz Cladosol

Cladosol metabolismu aknās var ietekmēt šādas zāles:

rifampicīns, rifabutīns, izoniazīds (antibiotikas, ko lieto tuberkulozes (TB) ārstēšanai);

fenobarbitāls, fenitoīns (lieto epilepsijas ārstēšanai);

karbamazepīns (lieto epilepsijas un garastāvokļa traucējumu ārstēšanai);

asinszāle (ārstniecības augu līdzeklis depresijas ārstēšanai).

Šīs zāles var padarīt Cladosol mazāk efektīvu. Pārtraucot šo zāļu lietošanu, Jums jānogaida divas nedēļas, pirms sākt Cladosol lietošanu.

Ja Jūs lietojat kādu no sekojošām zālēm, var palielināties Cladosol līmenis Jūsu asinīs:

ritonavīru, idinavīru, sakvinavīru (zāles HIV ārstēšanai);

sildenafilu, tadalafilu (zāles impotences ārstēšanai);

zāles vēža ārstēšanai (onkoloģiski līdzekļi);

sirolimu (lieto, lai novērstu pārstādīta orgāna atgrūšanu);

klaritromicīnu un eritromicīnu (antibiotiski līdzekļi).

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat citas zāles. Jūsu ārsts zinās, vai zāles, kuras Jūs lietojat, ietekmē Cladosol efektivitāti.

Zāles kuņģa čūlu ārstēšanai var ietekmēt skābes veidošanos kuņģī.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat citas zāles. Cladosol var samazināt to efektivitāti.

Vienlaicīgi ar Cladosol Jūs NEDRĪKSTAT lietot šādas zāles:

terfenadīnu, astemizolu, mizolastīnu (antihistamīni, ko lieto siena drudža ārstēšanai);

cisaprīdu (lieto skābes atviļņa, gremošanas traucējumu vai samazinātas kuņģa motilitātes ārstēšanai);

hinidīnu, dofetilīdu (lieto neregulāras sirdsdarbības ārstēšanai) vai bepridilu (lieto noteiktu sirds slimību ārstēšanai);

levacetilmetadolu (lieto zāļu atkarības (opioīdu atkarības) ārstēšanai);

pimozīdu un sertindolu (lieto garīgu traucējumu ārstēšanai);

triazolamu (lieto kā nomierinošu līdzekli);

iekšķīgi lietojamu midazolāmu (lieto trauksmes ārstēšanai);

simvastatīnu, atorvastatīnu un lovastatīnu (lieto, lai palīdzētu samazināt holesterīna līmeni asinīs);

melno rudzu graudu alkaloīdus, piemēram:

ergotamīnu un dihidroergotamīnu (lieto migrēnas ārstēšanai);

ergometrīnu (ergonovīnu) un metilergotremīnu (metilergonovīnu), ko lieto pēc dzemdībām;

eletriptānu (lieto migrēnas galvassāpju ārstēšanai);

nisoldipīnu (lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai).

Ja Jūs lietojat kādas no šādām zālēm, Jūsu ārsts var pielāgot Jūsu devu:

kalcija kanālu blokatorus (asinsspiedienu pazeminošas zāles, piemēram, dihidropiridīni, verapamils);

varfarīnu (asinis šķidrinošas zāles);

ritonavīru, idinavīru, sakvinavīru (zāles HIV ārstēšanai);

sildenafilu, tadalafilu (zāles impotences ārstēšanai);

zāles vēža ārstēšanai (piemēram, vinca grupas alkaloīdi, busulfāns, docetaksels un trimetreksāts);

ciklosporīnu, takrolimu, rapamicīnu (pazīstams arī kā sirolims) (lieto, lai novērstu pārstādīta orgāna atgrūšanu). Jūsu ārsts novēros šo zāļu koncentrāciju;

digoksīnu (lieto sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai). Jūsu ārsts novēros digoksīna koncentrāciju, lai tā nebūtu pārāk liela;

intravenozi ievadāmu deksametazonu (steroīds līdzeklis, ko Jums ievada vēnā);

metilprednizolonu, flutikazonu un budezonīdu (steroīdi līdzekļi);

alprazolamu (nomierinošs līdzeklis);

busipironu (lieto trauksmes ārstēšanai).

Lietojot šādas zāles, arī var būt nepieciešams pielāgot devu:

karbamazepīnu, alfentanilu, brotizolamu, intravenozi ievadāmu midazolamu, rifabutīnu, ebastīnu, reboksetīnu, cilostazolu, disopiramīdu, fentanilu, halofantrīnu, repaglinīdu.

Cladosol lietošana kopā ar uzturu

Cladosol Jums jālieto uzreiz pēc ēdienreizes. Kapsulas jānorij veselas. Ja Jūs lietojat arī zāles, kas var samazināt Jūsu kuņģa skābumu, Jums jādzer arī gāzēti atspirdzinošie dzērieni. Tas nodrošinās labu Cladosol uzsūkšanos (skatīt arī sadaļu „Īpaša piesardzība, lietojot Cladosol, nepieciešama šādos gadījumos”).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Šīs zāles var nodarīt kaitējumu Jūsu vēl nedzimušajam bērnam. NELIETOJIET Cladosol:

ja Jūs plānojat grūtniecību;

ja Jūs esat grūtniece,

ja vien to nav nepārprotami ieteicis Jūsu ārsts.

Jūsu ārsts izlems, vai Jūs drīkstat lietot Cladosol kapsulas, rūpīgi izvērtējot:

iespējamo ieguvumu no terapijas;

ar terapiju saistītos iespējamos riskus.

Efektīvas kontracepcijas metodes Jums jālieto:

terapijas laikā;

4 nedēļas ilgi pēc terapijas pārtraukšanas.

Barošana ar krūti

Cladosol caur krūts pienu nonāk Jūsu zīdaiņa organismā. Cladosol lietošanas laikā Jūs nedrīkstat baro bērnu ar krūti. Jūsu ārsts izlems, vai Jūs drīkstat lietot Cladosol, rūpīgi izvērtējot:

iespējamo ieguvumu no terapijas;

iespējamo risku Jūsu bērnam, barojot ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Cladosol ļoti retos gadījumos var izraisīt reiboni, neskaidru redzi/redzes dubultošanos vai dzirdes zudumu. Ja Jums novērojami šie simptomi, nevadiet transportlīdzekli vai neapkalpojiet mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Cladosol sastāvdaļām

Cladosol kapsulas satur cukuru, ko sauc par saharozi. Ja Jūsu ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar savu ārstu.

3. KĀ LIETOT CLADOSOL

Vienmēr lietojiet Cladosol tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Kapsulas Jums jānorij veselas. Cladosol Jums jālieto uzreiz pēc ēdienreizes.

Pieaugušie

Ieteicamās devas ir sekojošas:

Maksts piena sēnīte (vulvovagināla kandidoze)

1 dienu jālieto 2 kapsulas (200 mg) no rīta un 2 kapsulas (200 mg) vakarā.

Mutes piena sēnīte (mutes kandidoze)

1 kapsula (100 mg) vienu reizi dienā, 2 nedēļas ilgi.

Rauga sēnītes izraisīta ādas infekcija (Pityriasis versicolor)

2 kapsulas (200 mg) vienu reizi dienā, 1 nedēļu ilgi.

Organisma vai cirkšņu ādas sēnīšu infekcija (Tinea corporis, Tinea cruris)

1 kapsula (100 mg) vienu reizi dienā, 2 nedēļas ilgi.

Pēdu vai plaukstu ādas sēnīšu infekcija (Tinea pedis, Tinea manus)

1 kapsula (100 mg) divas reizes dienā, 4 nedēļas ilgi.

Sēnītes vai rauga sēnītes izraisīta nagu infekcija (onihomikozes)

Pulsa terapija: Nagu infekciju ārstēšanai var izmantot devu shēmu, ko sauc par pulsa terapiju. Viens pulss (cikls) ir 2 kapsulas divas reizes dienā, vienu nedēļu ilgi (400 mg dienā), kam seko 3 nedēļu ilgs periods bez zāļu lietošanas. Jāizmanto sekojošs ciklu skaits:

kājas pirkstu infekcija: 3 cikli;

roku pirkstu infekcija: 2 cikli.

Nepārtraukta terapija: Nagu infekciju ārstēšanai var izmantot arī nepārtrauktu terapiju. Nepārtrauktas terapijas gadījumā Jums jālieto 2 kapsulas vienu reizi dienā, 3 mēnešus ilgi (200 mg/dienā).

Terapijas ilgums

Ārstējot ādas infekcijas, vislabākie terapijas rezultāti būs novērojami 1 līdz 4 nedēļu laikā pēc terapijas beigām. Ārstējot nagu infekcijas, vislabākie terapijas rezultāti būs novērojami 6 līdz 9 mēnešu laikā pēc terapijas beigām. Tas ir tāpēc, ka Cladosol saglabājas Jūsu ādā un nagos ilgu laiku.

Bērni un gados vecāki pacienti

Jūs nedrīkstat lietot Cladosol, ja vien to nav ieteicis Jūsu ārsts. Jūsu ārsts var Jums nozīmēt lietot Cladosol, ja viņš/a uzskata, ka iespējamais ieguvums pārsniedz risku.

Ja Jums ir aknu vai nieru problēmas

Jūsu ārsts novērtēs Jūsu aknu un nieru darbību. Ja Jums ir nieru vai aknu slimība, Jūsu ārsts novēros Cladosol līmeni Jūsu asinīs. Var būt nepieciešams pielāgot Jūsu devu (skatīt 2. punktā zem „Īpaša piesardzība, lietojot Cladosol, nepieciešama šādos gadījumos”).

Samazināts kuņģa skābes daudzums

Ja Jūs lietojat:

zāles kuņģa čūlas ārstēšanai;

skābi neitralizējošas zāles,

Jūsu ārsts novēros Cladosol līmeni Jūsu asinīs. Var būt nepieciešams pielāgot Jūsu devu (skatīt 2. punktā zem „Īpaša piesardzība, lietojot Cladosol, nepieciešama šādos gadījumos”).

Ja Jums ir:

HIV (AIDS);

samazināts specifisku balto asins šūnu skaits asinīs (neitropēnija),

Jūsu ārsts novēros Cladosol līmeni Jūsu asinīs. Var būt nepieciešams palielināt Jūsu devu (skatīt 2. punktā zem „Īpaša piesardzība, lietojot Cladosol, nepieciešama šādos gadījumos”).

Ja esat lietojis Cladosol vairāk nekā noteikts

Ja Jūs esat lietojis vairāk kapsulas nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

Atceraties līdzi paņemt zāļu iepakojumu un pāri palikušās kapsulas. Pārdozēšanas simptomi ir:

slikta dūša;

sāpes vēderā;

reibonis;

galvassāpes.

Jūsu ārsts ārstēs Cladosol izraisītos pārdozēšanas simptomus.

Ja esat aizmirsis lietot Cladosol

Nākamo devu lietojiet tiklīdz to atceraties, ja vien nav pienācis jau laiks nākamās devas lietošanai. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Cladosol

Jums jāturpina lietot kapsulas tik ilgi, cik to nozīmējis Jūsu ārsts. Ļoti būtiski ir turpināt kapsulu lietošanu arī tad, ja Jūs jūtaties labāk. Ja Jūs pārtrauksiet kapsulu lietošanu par ātru, infekcija var atgriezties. Dažkārt Jūsu ārsts var vēlēties, lai Jūs turpiniet lietot kapsulas, lai novērstu infekcijas atgriešanos. Pirms pārtraukt šo zāļu lietošanu, vispirms konsultējieties ar savu ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Cladosol var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Jums jāpārtrauc Cladosol lietošana un nekavējoties jāpastāsta savam ārstam:

ja Jums novērojams ādas, sejas un lūpu vai uzbalsenes, mēles un rīkles pietūkums, kas izraisa apgrūtinātu elpošanu (angioneirotiskā tūska, alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas, tajā skaitā anafilakse);

ja Jums novērojamas smagas un dzīvībai bīstamas alerģiskas ādas, mutes, acu un citu mitro ķermeņa daļu reakcijas (Stīvensa – Džonsona sindroms), tajā skaitā turpmāki simptomi, piemēram, drudzis, drebuļi, galvassāpes un nogurums.

Visbiežāk ziņotās blakusparādības ir:

tās, kas ietekmē gremošanas sistēmu (kuņģa – zarnu traktu);

tās, kas ietekmē aknas;

tās, kas ietekmē ādu (deramotoloģiskas).

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs novērojat kādas no sekojošām parādībām:

Bieži (ietekmē vairāk kā 1 cilvēku no 10):

slikta dūša;

sāpes vēderā;

izsitumi uz ādas.

Retāk (ietekmē mazāk kā 1 cilvēku no 100):

menstruālā cikla traucējumi;

galvassāpes;

reibonis;

vemšana;

gremošanas traucējumi (dispepsija);

šķidra vēdera izeja (caureja);

aizcietējums;

garšas sajūtu traucējumi (disgeizija);

gāzu uzkrāšanās;

matu izkrišana (alopēcija);

nieze;

nātrene;

nejutīgums vai tirpas (parestēzija);

ģeneralizēts pietūkums (tūska);

paaugstināta jutība (skatīt sadaļu „Īpaša piesardzība, lietojot Cladosol, nepieciešama šādos gadījumos”).

Reti (ietekmē mazāk kā 1 cilvēku no 1000):

samazināts balto asins šūnu skaits (leikopēnija);

troksnis ausīs (tinnīts);

redzes traucējumi;

biežāka urinācija dienas laikā (pollakiūrija);

drudzis vai paaugstināta ķermeņa temperatūra (pireksija);

palielināts aknu enzīmu līmenis asins analīzēs. Pārtraucot terapiju, tas atgriežas normas robežās;

aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts);

sāpju vai pieskārienu sajūtu zudums (hipoestēzija).

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

samazināts balto asins šūnu (neitropēnija) un trombocītu (trombocitopēnija) skaits;

smaga alerģiska reakcija (Stīvensa – Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze, erythema multiforme, eksfoliatīvs dermatīts, leikocitoklastisks vaskulīts);

seruma slimība;

angioneirotiskā tūska (nopietna alerģiska reakcija, kas izraisa sejas vai rīkles pietūkumu);

alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas, tajā skaitā anafilakse un anafilaksei līdzīgas reakcijas;

samazināts kālija līmenis asinīs (hipokaliēmija);

palielināts asins lipīdu līmenis (hipertrigliceridēmija);

nervu sistēmas traucējumi, kas izraisa vājumu, tirpšanu vai nejutīgumu (perifēra neiropātija);

sirdsdarbības traucējumi, kas izraisa elpas trūkumu vai potīšu pietūkumu (sastrēguma sirds mazspēja);

plaušu pietūkums (plaušu tūska);

pēkšņa smaga aknu mazspēja (akūta letāla aknu mazspēja);

smagi aknu bojājumi (nopietna hepatotoksicitāte);

aknu iekaisums (hepatīts);

paaugstināta jutība pret saules gaismu;

urīna nesaturēšana;

apgrūtināta erekcija;

dzirdes zudums (var būt nepārejošs);

redzes traucējumi, tajā skaitā neskaidra redze vai redzes dubultošanās;

muskuļu sāpes, locītavu sāpes.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši:

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15

Rīga, LV 1003

Tālr.: +371 67078400

Fakss: +371 67078428

Tīmekļa vietne: HYPERLINK \"http://www.zva.gov.lv\" www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. KĀ UZGLABĀT CLADOSOL

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nelietot Cladosol pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Cladosol satur

Aktīvā viela ir itrakonazols.

Viena Cladosol 100 mg cietā kapsula satur 100 mg itrakonazola.

Citas sastāvdaļas kapsulas kodolā ir:

cukura lodītes (saharoze, kukurūzas ciete);

hipromeloze;

sorbitāna stearāts;

hidratēts koloidālais silīcija dioksīds.

Citas sastāvdaļas kapsulas vāciņā ir:

želatīns;

sarkanais dzelzs oksīds (E172);

titāna dioksīds (E171).

Cladosol ārējais izskats un iepakojums

Cladosol 100 mg kapsulas ir cietas, garenas, sarkanas, necaurspīdīgas želatīna kapsulas (izmērs 0).

Cladosol kapsulas ir pieejamas PVH/PVdH/Alumīnija blisteros.

Cladosol 100 mg cietās kapsulas pieejamas iepakojumos pa 4, 6, 8, 14, 15, 18, 28, 30, 50, 60 un 84 kapsulām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

STADA Arzneimittel AG, Stadastraβe 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Vācija

Ražotājs:

STADA Arzneimittel AG, Stadastraβe 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Vācija

STADApharm GmbH, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Vācija

STADA Arzneimittel Ges.m.b.H., Muthgasse 36/2, 1190 Wien, Austrija

Sanico N.V., Industriezone IV, Veedijk 59, 2300 Turnhout, Beļģija

PharmaCoDane ApS, Marielundsvej 45A1, 2730 Herlev, Dānija

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten-Leur, Nīderlande

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 2014.gada jūlijs.

SASKAŅOTS ZVA 04-12-2014
[*1]

DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2021]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены