apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Discus compositum amp.2.2ml N10

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-Jan-20
DISCUS-лекарство/препарат -ампулы ориентировочно, Вы можете купить "Discus compositum amp.2.2ml N10" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

 • 30.47€  34.64$  25.5£  2643Rub  314.4SEK  138PLN  108.34₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -ампулы Discus compositum amp.2.2ml N10     Перепроверить

ATC кодV03AX 

 


Фирма производитель: Heel Gmbh

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
Discus compositum amp.2.2ml N10 Rx (Heel Gmbh) [Germany]
30.47€ , Oct.2021 Интернет аптека Latvija Meness aptieka Тел. 8555
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Discus compositum šķīdums injekcijām Kartona kastīte, Stikla ampula, N10

(Muskuļu un skeleta sistēma, ATĶ kods: V03AX)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

33.90–209.92€

Zāļu produkta identifikators

01-0013-02

Zāļu reģistrācijas numurs

01-0013

Ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

28-SEP-11

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Discus compositum šķīdums injekcijām

Šķīdums injekcijām intramuskulārai (i.m.), subkutānai (s.c.) vai intradermālai lietošanai.

Homeopātiskas zāles

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Discus compositum un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Discus compositum lietošanas

3. Kā lietot Discus compositum

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Discus compositum

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Discus compositum un kādam nolūkam tos lieto

Discus compositum ir homeopātiskas zāles, ko lieto, lai stimulētu endogēnās aizsardzības reakcijas un iedarbotos uz homotoksisko zonu osteohondrozes, locītavu slimību (hroniska artrīta un artrozes) gadījumā, it īpaši mugurkaula apvidus neiralģisku/ reimatisku slimību gadījumā.

2. Kas Jums jāzina pirms Discus compositum lietošanas

Nelietojiet Discus compositum šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 • bērniem līdz 12 gadu vecumam.

  Citas zāles un Discus compositum:

  Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Discus compositum neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Discus compositium satur nātriju

Nātrija daudzums vienā ampulā ir 17,6 mg. Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23mg) dienas devā. Būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3. Kā lietot Discus compositum

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: ievadīt 1 ampulas saturu 1-3 reizes nedēļā.

Discus compositum var injicēt muskulī, zemādā vai ādā.

Ja esat lietojis Discus compositum vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Discus compositum

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Discus compositum

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne

visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos (sastop mazāk nekā 1 pacientam no 10 000) pēc hinīnu saturošu zāļu lietošanas, iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, ādas alerģija vai drudzis. Šādos gadījumos jums jākonsultējas ar ārstu.

Piezīme: iespējama sensibilizācijas veidošanās pret hinīnu vai hinidīnu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Discus compositum

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, ampulu etiķetes pēc “Derīgs līdz;”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Discus compositum satur

 • 1 ampula 2,2 ml (=2,2 g) satur aktīvās vielas:

  Discus intervertebralis suis D8 22 mg, Acidum ascorbicum D6 22 mg, Thiaminum hydrochloricum D6 22 mg, Natrium riboflavinum phosphoricum D6 22 mg, Pyridoxinum hydrochloricum D6 22 mg, Nicotinamidum D6 22 mg, Funiculus umbilicalis suis D10 22 mg, Cartilago suis D8 22 mg, Medulla ossis suis D10 22 mg, Embryo totalis suis D10 22 mg, Glandula suprarenalis suis D10 22 mg, Pulsatilla pratensis D6 22 mg, Hydrargyrum oxydatum rubrum D10 22 mg, Sulfur D28 22 mg, Cimicifuga racemosa D4 22 mg, Ledum palustre D4 22 mg, Pseudognaphalium obtusifolium D3 22 mg, Citrullus colocynthis D4 22 mg, Secale cornutum D6 22 mg, Argentum metallicum D10 22 mg, Zincum metallicum D10 22 mg, Cuprum aceticum D6 22 mg, Aesculus hippocastanum D6 22 mg, Medorrhinum-Nosode D18 22 mg, Ranunculus bulbosus D4 22 mg, Ammonium chloratum D8 22 mg, Cinchona pubescens D4 22 mg, Kalium carbonicum D6 22 mg, Sepia officinalis D10 22 mg, Acidum picrinicum D6 22 mg, Berberis vulgaris D4 22 mg, Acidum silicicum D6 22 mg, Calcium phosphoricum D10 22 mg, Acidum DL-alpha-liponicum D8 22 mg, Natrium diethyloxalaceticum D6 22 mg, Nadidum D6 22 mg, Coenzymum A D10 22 mg

 • Citas sastāvdaļas ir: nātrija hlorīds, ūdens injekcijām.

Discus compositum ārējais izskats un iepakojums

Discus compositum ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

Iepakojumā 10 vai 100 ampulas pa 2,2 ml.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Fakss: 0049 7221 501 485

E-pasts: [email protected]

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2016
Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены