apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Doloblok amp.50mg/ml 1ml N10(Pethidini h/ch.)

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-20
DOLOBLOK-zāle/preparāts -ampulas aptuvenā pirkšanas cena uz "Doloblok amp.50mg/ml 1ml N10(Pethidini h/ch.)" Rīgā, Latvijā ir:

 • 16.47€  18.72$  13.78£  1428Rub  169.9SEK  75PLN  58.56₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -ampulas Doloblok amp.50mg/ml 1ml N10(Pethidini h/ch.)     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsN02AB02 

Aktīvās vielas: Pethidini Hydrochloridum

 


Ražotājs, zīmols: Sanitas

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

Zāļu, produktu saraksts ar analoģiskiem vai līdzīgiem nosaukumiem *
Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
Doloblok amp.50mg/ml 1ml N10(Pethidini h/ch.), Pethidini Hydrochloridum Rx (Sanitas) [Lithuania,Slovakia]
16.47€ , Oct.2021 Internetaptieka Latvija Meness aptieka Tālr. 8555
* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Doloblok 50 mg/ml šķīdums injekcijām Stikla ampula, N10

(Neiroloģija, ATĶ kods: N02AB02)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

16.71€

Zāļu produkta identifikators

98-0006-01

Zāļu reģistrācijas numurs

98-0006

Ražotājs

Santonika, UAB, Lithuania; HBM Pharma s.r.o., Slovakia

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

25-SEP-08

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

50 mg/ml

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o., Czech Republic

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

DOLOBLOK 50 mg/ml šķīdums injekcijām

Pethidini hydrochloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir DOLOBLOK un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms DOLOBLOK lietošanas

3. Kā lietot DOLOBLOK

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt DOLOBLOK

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir DOLOBLOK un kādas nolūkam to lieto LIETO

Petidīns ir sintētiska viela ar ļoti spēcīgu pretsāpju darbību.

Petidīnu lieto stipru sāpju ārstēšanai pēc smagiem ievainojumiem, pēc operācijām, un sāpju mazināšanai pacientiem ar audzējiem. Tas mazina aizdusu sirds mazspējas, plaušu tūskas, plaušu vēža vai citu nopietnu plaušu slimību gadījumā, kuras ir saistītas ar aizdusu. Tas mazina spazmas kuņģa un zarnu traktā, kā arī nieru kolikas. Petidīnu lieto premedikācijā pirms anestēzijas.

2. Kas Jums jāzina pirms DOLOBLOK lietošanas

Nelietojiet DOLOBLOK šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret petidīna hidrohlorīdu vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir elpošanas mazspēja (bronhiālā astma, hroniska obstruktīva plaušu slimība, traucēta sekrēta izdalīšanās no bronhiem;

ja Jums ir galvas ievainojumi;

ja Jums ir feohromocitoma;

ja Jums ir aknu slimība, porfīrija, pavājināta vairogdziedzera darbība; Adisona slimība;

ja Jūs lietojat noteiktus antidepresantus (MAO inhibitorus);

slimniekiem ar krampjiem (epilepsija, stingumkrampji);

slimniekiem ar akūtu alkohola intoksikāciju vai delīriju;

slimniekiem ar cukura diabēta acidozi vai pat komu;

slimniekiem ar sirds ritma traucējumiem un akūtu miokarda infarktu;

slimniekiem, kuri saindējušies ar spazmas izraisošām indēm, vai ar vietējas darbības pretsāpju līdzekļiem;

Īpaša piesardzība, lietojot DOLOBLOK, nepieciešama šādos gadījumos

atkārtoti ievadot slimniekiem vecākiem par 70 gadiem, šādos gadījumos ieteikts kopējo diennakts devu samazināt uz pusi no pieaugušo devas.

atkārtoti ievadot slimniekiem ar cirozi intervāli starp devu ievadīšanām jāpagarina dubultā un deva jāsamazina par 50-70%.

slimniekiem ar pavājinātu nieru darbību ir lielāks risks uzbudinājumam vai krampjiem.

Citas zāles un DOLOBLOK

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Īpaši svarīgi pastāstīt ārstam ja Jūs lietojat:

- alkoholu,

- barbiturātus,

- neiroleptiķus,

- benzodiazepīnus,

- antidepresantus,

- antihistamīna zāles,

- iekšķīgi lietojamos antikoagulantus,

- fenitoīnu (zāles pret epilepsiju),

- cimetidīnu.

DOLOBLOK nedrīkst sajaukt vienā injekcijā ar fenitoīnu, barbiturātiem un aminofilīnu neaktīvu kompleksu veidošanās dēļ.

Vienlaicīga DOLOBLOK un nomierinošo zāļu, piemēram, benzodiazepīnu un tiem līdzīgu zāļu lietošana var palielināt miegainības, apgrūtinātas elpošanas (elpošanas nomākums), komas risku, un var būt dzīvību apdraudoša. Tāpēc vienlaicīga šo zāļu lietošana jāapsver tikai gadījumos, kad citi ārstēšanas veidi nav iespējami.

Ja tomēr Jūsu ārsts ir izrakstījis DOLOBLOK kopā ar nomierinošiem līdzekļiem, zālu devas un lietošanas ilgums ārstam ir jāierobežo.

Lūdzu pastāstiet savam ārstam par visām nomierinošajām zālēm, ko lietojat un precīzi ievērojiet sava ārsta dotos norādījumus. Būtu vēlams informēt Jūsu draugus vai radiniekus par iespējamiem simptomiem, kas aprakstīti iepriekš. Sazinieties ar savu ārstu, ja novērojat šādus simptomus.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav ziņots par petidīna nelabvēlīgu ietekmi uz augļa attīstību. Jūs drīkstat lietot DOLOBLOK grūtniecības laikā tikai gadījumā, ja Jūsu ārsts ir pārliecināts, ka Jūsu ieguvums no ārstēšanas būs lielāks par iespējamo risku bērnam. Bērnam, kas piedzimis mātei ar zāļu atkarību, pēc dzimšanas var novērot abstinences pazīmes.

Petidīnu drīkst lietot dzemdību atsāpināšanai. Petidīns izdalās mātes pienā. Ir jāapsver iespēja pārtraukt zāļu lietošanu vai barošanu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Petidīns var nelabvēlīgi ietekmēt koncentrēšanos, kustību koordināciju un spēju pieņemt atbildīgus lēmumus, vadot transportlīdzekļus un apkalpojot mehānismus.

3. Kā lietot DOLOBLOK

Vienmēr lietojiet DOLOBLOK tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Bērniem

I/m vai s/c injekcijas veidā:

no 2 mēn. līdz 12 gadu vecumam

0,5 - 2 mg/kg

no 12 - 18 gadu vecumam

25 - 100 mg

Devu var atkārtot ik pēc 4 - 6 stundām;

I/v injekcijas veidā

jaundzimušiem

0,5 - 1 mg/ kg

Devu var atkārtot ik pēc 10-12 stundām

no 1 mēn. - 2 mēn. vecumam

0,5 - 1 mg/ kg

2 mēn. līdz 12 gadu vecumam

0,5 - 1 mg/ kg

Devu var atkārtot ik pēc 4 - 6 stundām

no 12 - 18 gadu vecumam

25 - 50 mg

I/v injekcijas gadījumā atšķaidījuma koncentrācijai jābūt 5 - 10 mg/ml, atšķaidīšanai izmantojot ūdeni injekcijām. I/v injekciju veic 2-5 minūšu laikā.

I/v injekcija ar sekojošu i/v infūziju

Bērniem no 1 mēn. līdz 18 gadu vecumam - sākotnēji 1 mg/kg i/v injekcijas veidā, piesātinošā deva i/v infūzijas veidā 100 - 400 mikrogrami/kg/1 h.


Pieaugušajiem

Intramuskulāri vai intravenozi ievada 25-100 mg, 1-3 reizes dienā. Zāles var ievadīt intravenozi pa 25-50 mg, jāinjicē ļoti lēni, gulošam pacientam. Sāpju mazināšanai dzemdību laikā ievada 50-100 mg petidīna intramuskulāri vai zem ādas. Devu var atkārtot pēc 1-3 stundām.

Pavājinātas nieru funkcijas gadījumā (samazināta glomerulārā filtrācija zem 10 ml/min) nepieciešams devu samazināt uz pusi.

Dienas deva, ievadot intramuskulāri vai zem ādas, ir 50‑200 mg, bet, ievadot intravenozi, 50-150 mg.

Petidīna maksimālā reizes deva ir 150 mg, ievadot intramuskulāri, bet 100 mg, ievadot intravenozi.

Petidīna maksimālā dienas deva ir 500 mg, ievadot muskulī vai zem ādas, bet maksimālā dienas deva, ievadot vēnā, ir 300 mg.

Ja esat lietojis DOLOBLOK vairāk nekā noteikts

Ja esat saņēmis vairāk DOLOBLOK nekā jums vajadzīgs, tas var radīt apziņas traucējumus un pat komu, elpošanas biežuma izmaiņas ar zilganu ādas nokrāsu, vēsu ādu, pulsa palēnināšanos vai uzbudinājumu. Ja tas tā noticis, ārsts piemēros attiecīgu ārstēšanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja parādās elpošanas nomākums, koma, krampji un samazināts asinsspiediens, nekavējoties izsauciet ārstu.

Var attīstīties sekojošas blakusparādības (novērotas aptuveni 4% pacientiem, lietojot parasto devu):

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša, vemšana, aizcietējums.

Psihiskie traucējumi

Dezorientācija, halucinācijas, hiperaktivitāte līdz pat uzbudinājumam.

Sirds funkcijas traucējumi

Hipotensija.

Nervu sistēmas traucējumi

Reibonis, galvassāpes, kustību traucējumi vai krampji.

Ilgstoša zāļu lietošana izraisa atkarību no zālēm.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt DOLOBLOK

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Neatdzesēt un nesasaldēt.

Uzglabāt zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot DOLOBLOK pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un ampulas uzlīmes pēc \"EXP\". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko DOLOBLOK satur

Aktīvā viela ir petidīna hidrohlorīds. Katrs mililitrs šķīduma injekcijām satur 50 mg petidīna hidrohlorīda.

Citas sastāvdaļas ir ūdens injekcijām un nātrija hidroksīds (pH noregulēšanai).

DOLOBLOK ārējais izskats un iepakojums

DOLOBLOK ir dzidrs, bezkrāsas šķīdums, kas iepildīts bezkrāsas stikla ampulā.

Iepakojumā: 10 ampulas pa 1 ml

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Prague 7

Čehija

Ražotājs

HBM Pharma s.r.o., Sklabinská 30, 036 80 Martin

Slovākija

vai

UAB Santonika

Veiverių str. 134B

LT- 46352 Kaunas

Lietuva

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2018.

SASKAŅOTS ZVA 11-10-2018


[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2021]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas