apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Fluorouracil Ebewe fl.1000mg/20ml

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-Jan-24
FLUOROURACIL-лекарство/препарат ориентировочно, Вы можете купить "Fluorouracil Ebewe fl.1000mg/20ml" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 11.21€  12.72$  9.38£  973Rub  116.7SEK  51PLN  39.98₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат  Fluorouracil Ebewe fl.1000mg/20ml     Перепроверить

ATC кодL01BC02 

Активные вещества: Fluorouracilum

 


Фирма производитель: Ebewe Pharma

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Fluorouracil Ebewe 1000 mg/20 ml šķīdums injekcijām un infūzijām Kartona kastīte, Stikla flakons, N1

(Onkoloģija, ATĶ kods: L01BC02)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

11.56€

Zāļu produkta identifikators

99-0209-01

Zāļu reģistrācijas numurs

99-0209

Ražotājs

Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG, Austria

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

16-JUL-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

1000 mg/20 ml

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām/infūzijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Sandoz d.d., Slovenia

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Fluorouracil Ebewe 250 mg/5 ml šķīdums injekcijām un infūzijām

Fluorouracil Ebewe 500 mg/10 ml šķīdums injekcijām un infūzijām

Fluorouracil Ebewe 1000 mg/20 ml šķīdums injekcijām un infūzijām

fluorouracilum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Fluorouracil Ebewe un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Fluorouracil Ebewe lietošanas

Kā lietot Fluorouracil Ebewe

Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Fluorouracil Ebewe

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Fluorouracil Ebewe un kādam nolūkam to lieto


Fluorouracil ir zāles, ko lieto vēža ārstēšanai. Tā ir injekcija, ko Jums ievadīs veselības aprūpes profesionālis.

To lieto vienu vai kombinācijā šādu visbiežāk sastopamo vēža veidu ārstēšanai:

progresējošs resnās un taisnās zarnas vēzis;

progresējošs kuņģa vēzis;

progresējošs aizkuņģa dziedzera vēzis;

progresējoši galvas un kakla apvidus audzēji;

2. Kas Jums jāzina pirms Fluorouracil Ebewe lietošanas


Nelietojiet Fluorouracil Ebewe šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret fluoruracilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir kaulu smadzeņu nomākums;

ja Jums ir nopietnas formelementu skaita izmaiņas asins ainā (lai to pārbaudītu, Jums tiks veiktas asins analīzes);

ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi;

ja Jums ir smaga infekcija;

ja Jums ir smags vispārējais stāvoklis (bezspēks);

ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti;

ja Jūs pašlaik tiekat vai esat bijis ārstēts pēdējās 4 nedēļās ar brivudīnu herpes zoster (vējbaku vai jostas rozes) terapijas ietvaros;

ja ir zināms, ka Jums ir pilnīgs enzīma dihidropirimidīndehidrogenāzes (DPD) aktivitātes trūkums.

Ja Jums rodas daudz blakusparādību, lietojot šīs zāles, iemesls var būt samazināta enzīma dihidropirimidīna dehidrogenāzes (DPD) aktivitāte. Ārsts var Jūs novērot attiecībā uz to.

Kamēr Jūs saņemat ārstēšanu ar Fluorouracil Ebewe, Jūs nedrīkstat saņemt vakcināciju ar dzīvām vakcīnām. Jāizvairās no jebkādas saskares ar poliomielīta vakcīnām.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Fluorouracil Ebewe Jums lietos tikai ārsta, kurš specializējies šāda veida terapijā, uzraudzībā.

Pirms Fluorouracil Ebewe lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu::

ja Jums ir čūlas mutes dobumā vai rīklē;

ja Jums ir drudzis, viegli rodas zilumi vai ir izteikta vājuma sajūta (šie simptomi var būt sekas ļoti nelielam asins šūnu skaitam);

ja Jums ir nieru darbības traucējumi;

ja Jums ir jebkādi aknu darbības traucējumi, tajā skaitā ādas dzelte;

ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi; izstāstiet ārstam, ja ārstēšanās laikā Jums ir sāpes krūtīs;

ja Jums ir caureja vai asinis fēcēs. Tiklīdz rodas šādi simptomi, sazinieties ar savu ārstu;

ja Jums ir kuņģa-zarnu trakta blakusparādības (stomatīts, caureja, asiņošana no kuņģa-zarnu trakta) vai asiņošana jebkurā vietā;

ja ir zināms, ka Jums ir daļējs enzīma dihidropirimidīndehidrogenāzes (DPD) aktivitātes trūkums;

ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi. Pastāstiet ārstam, ja ārstēšanas laikā izjūtat sāpes krūšu kurvī.

DPD deficīts: DPD deficīts ir rets iedzimts stāvoklis, kas parasti nav saistīts ar veselības traucējumiem, taču var izpausties noteiktu zāļu lietošanas laikā. Ja Jums ir neatklāts DPD deficīts un lietojat 5-fluoruracilu, Jums ir paaugstināts risks attīstīties akūtām un agrīnām blakusparādībām, kas minētas 4. punktā “Iespējamās blakusparādības”, un tās var izpausties smagā formā. Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja esat noraizējies par jebkādām blakusparādībām vai ja pamanāt blakusparādības, kas nav minētas šajā instrukcijā (skatīt 4. punktu “Iespējamās blakusparādības”).

Nekavējoties sazinieties ar savu veselības aprūpes sniedzēju, ja novērojat šādas pazīmes vai simptomus: pirmreizējs apjukuma stāvoklis, dezorientācija vai cita veida psihiskā stāvokļa pārmaiņas, līdzsvara vai koordinācijas traucējumi, redzes traucējumi. Šīs pazīmes var liecināt par encefalopātiju, kas var izraisīt komu un nāvi, ja to neārstē.

Citas zāles un Fluorouracil Ebewe

Pirms ārstēšanas sākšanas pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Tas ir ļoti būtiski, jo vienlaikus lietojot vairākas zāles, to darbība var pastiprināties vai pavājināties.

Jūs nedrīkstat lietot brivudīnu (pretvīrusu līdzeklis vējbaku vai jostas rozes ārstēšanai) vienlaicīgi kamēr tiekat ārstēts ar 5-fluoruracilu (ieskaitot pārtraukuma periodus, kad Jūs nelietojat 5-fluoruracilu).

Ja Jūs esat lietojis brivudīnu, Jums jāgaida vismaz 4 nedēļas pēc brivudīna lietošanas pārtraukšanas pirms ārstēšanas ar 5-fluoruracilu uzsākšanas. Skatīt arī sadaļu “Nelietojiet Fluorouracil Ebewe šādos gadījumos”.

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja lietojat vai saņemat:

kalcija leikovorīnu (ko sauc arī par kalcija folinātu - lieto, lai mazinātu pretvēža zāļu kaitīgo iedarbību);

fenitoīnu (lieto, lai kontrolētu epilepsiju/ krampju lēkmes un nevienmērīgu sirdsdarbību);

cimetidīnu (lieto kuņģa čūlas ārstēšanai);

metronidazolu (antibiotika);

interferonus;

diurētiskos līdzekļus (lieto, lai izvadītu no organisma lieko šķidrumu), jo noteikti to veidi var palielināt toksicitāti sievietēm;

varfarīnu (lieto pret asins recekļu veidošanos);

levamizolu (zāles parazītisko tārpu invāzijas ārstēšanai);

kombinēto terapiju ar ciklofosfamīdu, metotreksātu un tamoksifēnu (citas pretvēža zāles);

kombinēto terapiju ar vinorelbīnu (pretvēža zāles).

Ārstēšana ar Fluorouracil Ebewe var mazināt gripas vakcīnas efektivitāti vai paaugstināt infekcijas risku pēc vakcinācijas ar dzīvām vakcīnām.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece vai plānojat grūtniecību, Jūs nedrīkstat lietot šīs zāles. Ja esat sieviete, kurai var būt bērni, Jums jāizmanto efektīva kontracepcijas metode šo zāļu lietošanas laikā un vēl vismaz 6 mēnešus pēc tam. Ja ārstēšanas laikā iestājas grūtniecība, jāapsver ģenētikas speciālista konsultācijas iespēja.

Barošana ar krūti

Ja Jūs saņemat ārstēšanu ar Fluorouracil Ebewe, Jums jāpārtrauc bērna barošana ar krūti.

Fertilitāte

Ja esat vīrietis, Jūs nedrīkstat kļūt par bērna tēvu Fluorouracil Ebewe lietošanas laikā un līdz 6 mēnešiem pēc ārstēšanas beigām. Pirms ārstēšanas Jums ieteicams izmantot iespējas saglabāt spermu, jo terapijas dēļ var rasties neatgriezeniska neauglība.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Fluoruracils var izraisīt sliktu dūšu un vemšanu, tā netieši ietekmējot spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tādēļ fluoruracila terapijas laikā jāizvairās vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Šīs zāles satur nātriju.

Fluorouracil Ebewe 50 mg/ml satur 8,4 – 9,3 mg nātrija (galvenā pārtikā lietojamās/vārāmās sāls sastāvdaļa) katrā ml un 169 mg nātrija maksimālajā dienas devā (20 ml). Tas ir līdzvērtīgi 0,42% un 8,4% ieteicamās maksimālās nātrija dienas devas pieaugušajiem.

3. Kā lietot Fluorouracil Ebewe

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai medmāsa Jums teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai medmāsai. Šīs terapijas sākumposmā Jūs ievietos slimnīcā.

Ārsts izvēlēsies Jūsu slimības stāvoklim atbilstošu devu. Šīs zāles Jūs saņemsiet intravenozas (i.v.) injekcijas vai infūzijas veidā.

Atbilstošas devas un ārstēšanas shēmas izvēli ietekmē Jūsu stāvoklis, vēža veids un tas, vai fluoruracilu nozīmēs vienu pašu vai kombinācijā ar citām ārstēšanas metodēm.

Ārstēšana ir jāuzsāk slimnīcā, un kopējā dienas deva nedrīkst pārsniegt 1 gramu.

Ja esat lietojis Fluorouracil Ebewe vairāk nekā noteikts

Tā kā šīs zāles tiks lietotas Jums atrodoties slimnīcā, ir maz ticams, ka Jums tās tiks ievadītas par maz vai par daudz. Tomēr, ja Jūs ievērojat neparastas pazīmes, simptomus vai sajūtas, kā arī, ja Jums rodas citas bažas, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.

Pārdozēšana var izpausties:

Akūti:

psihozes, miegainība, palielināta nomierinošo zāļu iedarbība, palielināta alkohola toksicitāte.

Hroniski:

samazināta kaulu smadzeņu funkcija līdz tādai pakāpei, ka leikocītu un trombocītu skaits sasniedz kritiski zemu līmeni, paaugstināts asiņošanas risks, čūlu veidošanās kuņģa un zarnu traktā, caureja, matu izkrišana.

Ja esat aizmirsis lietot Fluorouracil Ebewe

Ir ļoti neliela iespēja, ka varat aizmirst lietot šīs zāles, jo tās Jums ievadīs veselības aprūpes speciālists. Ja aizmirstat aizbraukt uz slimnīcu, lai saņemtu ārstēšanu, sazinieties ar savu ārstējošo ārstu.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums rodas jebkura no tālāk minētajām būtiskajām blakusparādībām, lūdzam nekavējoties informēt ārstu.

- Smaga alerģiska reakcija – Jums var būt pēkšņi niezoši izsitumi (nātrene), plaukstu, pēdu, potīšu, sejas, lūpu, mutes vai rīkles pietūkums (kas var izraisīt apgrūtinātu rīšanu vai elpošanu), un Jums var būt ģībšanas sajūta (reti);

- stipras sāpes krūškurvī, kas rodas fiziskas slodzes laikā (bieži);

- asiņainas vai melnas fēces, čūlas vai jēlumi mutē, taisnās zarnas vai anālās atveres iekaisums, ēstgribas zudums, ūdeņaina caureja, slikta dūša un vemšana (ļoti bieži);

- plaukstu vai pēdu nejutīgums, tirpšana vai trīce (reti);

- sāpes krūšu kurvī, sirdsdarbības paātrināšanās un elpas trūkums, kas ir sirds mazspējas pazīmes (retāk);

- apjukuma vai nestabilitātes sajūta, roku un kāju koordinācijas traucējumi, runas traucējumi, redzes/atmiņas traucējumi (ļoti reti).

Šīs ir būtiskas blakusparādības. Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniska konsultācija.

Citas iespējamās blakusparādības ir šādas.

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

patoloģiski zems neitrofilo leikocītu līmenis asinīs (neitropēnija), leikocītu līmenis asinīs (leikopēnija), eritrocītu līmenis asinīs (anēmija) un trombocītu līmenis asinīs (trombocitopēnija);

paaugstināts infekcijas risks maza leikocītu skaita dēļ;

deguna asiņošana;

paaugstināts urīnskābes līmenis (hiperurikēmija);

novirzes EKG, kas raksturīgas, ja ir nepietiekama orgāna asinsapgāde (išēmija);

elpošanas nomākums, ko izraisa elpceļu sašaurināšanās (bronhospazma);

matu izkrišana;

palēnināta brūču dzīšana;

plaukstu un pēdu jutīgums vai nepatīkama sajūta pieskaroties, piesārtums un pietūkums, sāpīga ādas lobīšanās (plaukstu-pēdu sindroms);

spēku izsīkums, vispārējs vājums, nogurums, enerģijas trūkums;

drudzis;

infekcijas.

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

samazināts balto asins šūnu skaits un drudzis (febrila neitropēnija);

stenokardijai līdzīgas sāpes krūtīs (stipras sāpes krūtīs, kas saistītas ar nepietiekamu sirds apasiņošanu).

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

nekontrolētas ritmiskas acu kustības (nistagms);

galvassāpes;

līdzsvara traucējumi un nestabilitātes sajūta;

Parkinsona slimībai līdzīgi simptomi (progresējoši kustību traucējumi ar raksturīgu trīci, stīvumu, lēnām kustībām);

vājums vai paralīze vienā ķermeņa pusē, paaugstināts skarto muskuļu sasprindzinājums, pastiprinātas cīpslu refleksa kustības (piramidālas pazīmes);

eiforija;

pārmērīga asarošana;

neskaidra redze;

acu kustību traucējumi;

redzes traucējumi ar raksturīgu redzes nerva iekaisumu (neirīts);

redzes dubultošanās;

redzes asuma samazināšanās;

pārmērīgs jutīgums pret gaismu un nepatika pret saules gaismu vai labi apgaismotām vietām;

acābola baltās daļas un plakstiņa apakšējās daļas gļotādas iekaisums vai apsārtums (konjunktivīts);

acu slimība, kurai raksturīgs hronisks acu plakstiņu malu iekaisums (blefarīts);

apakšējā plakstiņa izvirzīšanās uz āru rētaudu dēļ;

nosprostoti asaru kanāli;

sirds ritma traucējumi;

sirdslēkme;

traucēta sirds muskuļa apgāde ar skābekli (miokarda išēmija);

sirds muskuļa iekaisuma slimība (miokardīts);

sirds slimības veids, kad sirds muskulis ir patoloģiski palielināts, sabiezējis un/vai ar samazinātu elastību (dilatīva kardiomiopātija);

kardiogēns šoks;

zems asinsspiediens (hipotensija);

dehidratācija;

čūlas, asiņošana vai gļotādas bojājumi kuņģī vai zarnu traktā;

aknu šūnu bojājums;

žultspūšļa iekaisums bez žultsakmeņiem;

izsitumi;

ādas pārmaiņas, piemēram, sausa āda, plaisu erozija, ādas piesārtums, niezoši makulopapulāri izsitumi (izsitumi, kas sākotnēji bijuši uz apakšējām ekstremitātēm un progresējuši uz rokām un pēc tam uz krūškurvi);

ādas iekaisums;

niezoši izsitumi uz ādas (nātrene);

pret saules gaismu jutīga āda;

ādas hiperpigmentācija;

hiperpigmentācijas vai depigmentācijas joslas vēnu tuvumā;

nagu pārsmaiņas (piemēram, izkliedēta virspusēja zilas krāsas pigmentācija, hiperpigmentācija), naga deģenerācija, naga pamatnes sāpes un sabiezējums, iekaisums audos ap rokas pirkstu (paronīhija), naga masas iekaisums ar strutu veidošanos un naga atslāņošanos (oniholīze).

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

vēnas pietūkums (iekaisums), ko izraisījis trombs (tromboflebīts);

perifēra neiropātija (lietojot kopā ar staru terapiju);

smaga vispārēja alerģiska reakcija (anafilakse).

Ļoti reti: var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem:

pilnīgs īpaša leikocītu veida trūkums (agranulocitoze);

eritrocītu, leikocītu un trombocītu skaita patoloģiska samazināšanās asinīs (pancitopēnija);

garšas sajūtas traucējumi (disgeizija);

krampji vai koma pēc lielas devas infūzijas, īpaši ja Jums ir noteikta veida traucējums, ko sauc par dihidropirimidīna dehidrogenāzes deficītu;

sirdsdarbības apstāšanās;

pēkšņa kardiāla nāve (negaidīta nāve sirdsdarbības traucējumu dēļ);

aknu šūnu bojājums (dažkārt ar letālu iznākumu).

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

paaugstināts kopējā tiroksīna (T4) un kopējā trijodtironīna (T3) līmenis serumā bez paaugstināta brīvā T4 un TSH līmeņa un bez palielinātas vairogdziedzera aktivitātes klīniskajām pazīmēm;

traucēta asiņu plūsma uz galvas smadzenēm, zarnām un ekstremitātēm;

pirkstu krāsas maiņa uz baltu vai zilu traucētas asinsrites dēļ (Reino sindroms);

asins recekļa veidošanās (trombembolija)

hiperamonēmiskā encefalopātija (smadzeņu darbības traucējumi, kas radušies paaugstināta amonjaka līmeņa rezultātā).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK \"http://www.zva.gov.lv\" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Fluorouracil Ebewe

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Neatdzesēt un nesasaldēt. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēs derīguma termiņa beigām, kas norādītas uz kastītes un ampulas vai flakona etiķetes pēc ”EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Fluorouracil Ebewe satur

Aktīvā viela ir fluorouracils.

Viens Fluorouracil Ebewe 250 mg/ 5 ml flakons vai ampula satur 250 mg fluoruracila.

Viens Fluorouracil Ebewe 500 mg/ 10 ml flakons vai ampula satur 500 mg fluoruracila.

Viens Fluorouracil Ebewe 1000 mg/ 20 ml flakons vai ampula satur 1000 mg fluoruracila.

Citas sastāvdaļas ir nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

Visi iepakojuma veidi tirgū var nebūt pieejami.

Fluorouracil Ebewe ārējais izskats un iepakojums:

Dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

Fluorouracil Ebewe 250 mg/5 ml ir pieejams iepakojumā pa 1 flakonam vai 5 ampulām.

Fluorouracil Ebewe 500 mg/10 ml ir pieejams iepakojumā pa 1 flakonam vai 5 ampulām.

Fluorouracil Ebewe 1000 mg/20 ml ir pieejams iepakojumā pa 1 flakonam.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sandoz d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ljubljana

Slovēnija

Ražotājs

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

A-4866 Unterach

Austrija

Šīs lietošanas instrukcijas pēdējo reizi ir pārskatīta 05/2019

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem:

Norādījumi par lietošanu/sagatavošanu lietošanai

Tā kā iespējama mutagēna un kancerogēna ietekme, slimnīcas darbiniekiem un ārstiem jāveic pastiprināti drošuma pasākumi. Rīkojoties ar fluoruracilu, jāizvairās no saskares ar ādu un gļotādām. Ja šāda saskare tomēr notikusi, āda un gļotādas nekavējoties jānomazgā ar ziepēm un ūdeni.

Ja ir notikusi saskare ar acīm, skartais apvidus jānomazgā ar lielu daudzumu ūdens un jāvēršas pēc medicīniskas palīdzības. Jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu pilnīgi aseptiskus darba apstākļus. Ieteicams strādāt vilkmes skapī ar lamināru gaisa plūsmu. Rīkojoties ar fluoruracilu, jāvalkā aizsargtērps.

Grūtnieces nedrīkst strādāt ar fluoruracilu.

Inaktivācija:

700 °C;

nātrija hipohlorīts (liquor natrii hypochlorosi), kas atšķaidīts ar 10 daļām ūdens;

koncentrēts NaOH vairāku stundu laikā.

Sagatavotais šķīdums jāizlieto tūlīt pēc sagatavošanas.

Ja pēc pakļaušanas zemu temperatūru iedarbībai ir izveidojušās nogulsnes, tās var atkal izšķīdināt, uzmanīgi saslidot līdz 60°C un kratot. Pirms lietošanas atdzesējiet.

Ekstravazālas ievadīšanas gadījumā:

Nekavējoties pārtrauciet injekciju/infūziju.

Pievienojiet adatai 5 ml šļirci un mēģiniet atsūkt cik daudz iespējams.
Uzmanību! Nespiediet uz laukumu, kurā veikta ekstravazāla zāļu ievadīšana.

Atsūkšanas laikā izņemiet adatu.

Veiciet regulāru kontroli.

Nesaderība

Fluoruracilu drīkst atšķaidīt vienīgi ar fizioloģisko sāls šķīdumu vai 5% glikozes šķīdumu.

Fluoruracilu nedrīkst atšķaidīt ar stipri buferētiem šķīdumiem, kuru pH < 8, jo šādā vidē notiek fluoruracila izgulsnēšanās. Nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem ķīmijterapijas šķīdumiem.

Fluoruracilu drīkst atšķaidīt ar nātrija hlorīda fizioloģisko šķīdumu vai 5% glikozes šķīdumu. Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

Ziņots par nesaderību ar šādām zālēm: cisplatīns, citarabīns, diazepāms, doksorubicīns, droperidols, filgrastīms, galija nitrāts, leukovorīns, metotreksāts, metoklopramīds, morfīns, ondansetrons, parenterālas barošanas šķīdumi, vinorelbīns.

Kalcija folināts

Fluoruracilu nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) vienā infūzijā kopā ar kalcija folinātu, jo var veidoties nogulsnes. Pierādīts, ka fluoruracils 50 mg/ml kopā ar kalcija folinātu 20 mg/ml un 5% glikozes šķīdumu ūdenī vai bez tā nav saderīgs, ja to samaisa dažādos daudzumos un uzglabā 4° C, 23° C vai 32° C temperatūrā polivinilhlorīda tvertnēs.

Glabāšana un uzglabāšanas laiks

Saskaņā ar stabilitātes pētījumiem ‑fluoruracils 0.9 % nātrija hlorīda šķīdumā koncentrācijās 0,6 mg/ml un 4 mg/ml ir stabils 24 stundas. Ir konstatēts, ka 5 % glikozes šķīdumā koncentrācijās 0,6 mg/ml un 4 mg/ml tas ir stabils līdz 24 stundām.

No mikrobioloģijas viedokļa preparāts ir jāizlieto nekavējoties. Ja produkts netiek nekavējoties izlietots, par uzglabāšanas ilgumu un apstākļiem pirms lietošanas atbild lietotājs. Parasti, ja vien atšķaidīšana nav veikta apstiprinātos un kontrolētos aseptiskos apstākļos, uzglabāšanas laiks 2 – 8°C temperatūrā nedrīkst pārsniegt 24 stundas.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Neatdzesēt un nesasaldēt. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas. Ja zemas temperatūras iedarbībā ir izveidojušas nogulsnes, to izšķīdināt, sildot līdz 60°C un enerģiski sakratot. Pirms lietošanas ļaut atdzist līdz ķermeņa temperatūrai.

SASKAŅOTS ZVA 27-06-2019
[*1]

Источник информации DDD Германский институт медицинской документации и информации - DIMDI [23.11.2011]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены