apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Aethacizinum tab.obd.50mg N50

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-20
AETHACIZINUM-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "Aethacizinum tab.obd.50mg N50" Rīgā, Latvijā ir:

 • 10.27€  11.67$  8.59£  891Rub  106SEK  46PLN  36.52₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes Aethacizinum tab.obd.50mg N50     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsC01BC 

Aktīvās vielas: Aethacizinum

 

Latvijas zāles medikaments Ražots Latvijā. 
Ražotājs, zīmols: Olainfarm
Aethacizinum tab.obd.50mg N50 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

Zāļu, produktu saraksts ar analoģiskiem vai līdzīgiem nosaukumiem *
Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
Aethacizinum tab.obd.50mg N50, Aethacizinum Rx (Olainfarm) [Latvija]
10.27€ , Oct.2021 Internetaptieka Latvija Meness aptieka Tālr. 8555
* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Etacizīns 50 mg apvalkotās tabletes PVH/Al blisteris, N50

(Kardioloģija, ATĶ kods: C01BC)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

19.26€

Zāļu produkta identifikators

98-0371-01

Zāļu reģistrācijas numurs

98-0371

Ražotājs

Olainfarm, AS, Latvija

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

03-MAR-09

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

50 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Olainfarm, AS, Latvija

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Etacizīns 50 mg apvalkotās tabletes

Aethacizinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Etacizīns un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Etacizīna lietošanas

3. Kā lietot Etacizīnu

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Etacizīnu

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Etacizīns un kādam nolūkam to lieto

Zāļu Etacizīns 50 mg apvalkotās tabletes aktīvā viela etacizīns ir antiaritmisks līdzeklis, ko lieto sirds ritma traucējumu ārstēšanai.

To lieto šādos gadījumos:

priekškambaru ekstrasistolija, kambaru ekstrasistolija;

supraventrikulāra tahikardija, ventrikulāra tahikardija, priekškambaru mirgošana un plandīšanās.

2. Kas Jums jāzina pirms Etacizīna lietošanas

Nelietojiet Etacizīnu šādos gadījumos:

– ja Jums ir alerģija pret etacizīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

– ja Jums ir nozīmīgs sirds bojājums, kas skar tās struktūru:

akūts koronārs sindroms;

akūts miokarda infarkts (sirdslēkme) un trīs mēneši pēc akūta miokarda infarkta;

izteikta kreisā kambara apjoma palielināšanās;

izteikts sirds dobumu paplašinājums;

– ja Jums ir nozīmīgi sirds darbības traucējumi:

smaga sirds mazspēja (III un IV funkcionālā klase pēc NYHA klasifikācijas);

zema kreisā kambara izsviedes frakcija (ehokardiogrāfijas dati);

– ja Jums ir izteikti sirds ritma traucējumi:

II pakāpes sinuatriālā blokāde (vadīšanas traucējumi sirdī starp sinusa mezglu un priekškambari) vai citi sinus arrest gadījumi;

II vai III pakāpes atrioventrikulāra (AV) blokāde (impulsa vadīšanas traucējumi no sirds priekškambariem uz kambariem);

intraventrikulāri vadīšanas traucējumi (pilna Hisa kūlīša kājiņu blokāde);

– ja Jums ir smagi aknu un/vai nieru darbības traucējumi;

– ja barojat bērnu ar krūti;

– bērniem un pusaudžiem (jaunākiem par 18 gadiem).

Etacizīnu nedrīkst lietot vienlaicīgi ar antiaritmiskiem līdzekļiem hinidīnu, prokaīnamīdu, dizopiramīdu, ajmalīnu un monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitoriem (zāles psihisku traucējumu ārstēšanai).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lai sasniegtu maksimālu efektu bez liela riska, uzsākot ārstēšanu un periodiski ārstēšanas laikā, ārsts Jums var nozīmēt veikt kardioloģiskus izmeklējumus.

Miokarda infarkta izraisītu aritmiju ārstēšanu ar etacizīnu piesardzīgi var sākt ne ātrāk kā 3 mēnešus pēc miokarda infarkta.

Īpaši piesardzīgi zāles jālieto sinusa mezgla vājuma sindroma, I pakāpes AV blokādes, Hisa kūlīša kājiņu nepilnas blokādes, smagu asinsrites traucējumu, slēgta kakta glaukomas, labdabīgas priekšdziedzera hipertrofijas gadījumā (jāsamazina deva).

Etacizīnam var būt aritmiju izraisoša iedarbība. Lai no tās izvairītos, jāievēro šādi noteikumi:

1) stingri jāievēro ierobežojumi, kad nedrīkst lietot etacizīnu (skatīt „Nelietojiet Etacizīnu šādos gadījumos”);

2) savlaicīgi jāatklāj un jānovērš pazemināts kālija līmenis asinīs;

3) ārstēšanas kursu vēlams uzsākt stacionārā. Pēc pirmās devas un atkārtotām zāļu devām 3.‑5. lietošanas dienā jāveic elektrokardiogramma (EKG) vai sirdsdarbības monitorēšana.

Piesardzība jāievēro pacientiem ar aknu slimībām, jo etacizīns var toksiski iedarboties uz aknu šūnām.

Bērni un pusaudži

Bērniem un pusaudžiem (jaunākiem par 18 gadiem) šīs zāles lietot nedrīkst, jo nav pietiekamu datu par lietošanas drošumu un efektivitāti šajā vecuma grupā (skatīt „Nelietojiet Etacizīnu šādos gadījumos”).

Citas zāles un Etacizīns

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Etacizīnu nedrīkst lietot vienlaikus ar antiaritmiskiem līdzekļiem (hinidīnu, prokaīnamīdu, dizopiramīdu, ajmalīnu) un MAO inhibitoriem (skatīt „Nelietojiet Etacizīnu šādos gadījumos”).

Bēta adrenoblokatori pastiprina antiaritmisko efektu, īpaši, ja aritmiju izraisījusi fiziska slodze vai stress. Šāda kombinēta lietošana ļauj samazināt etacizīna devu, tādējādi samazinot blakusparādību rašanās risku. Šāda kombinēta lietošana vēlama paroksismālo tahikardiju ārstēšanai un profilaksei.

Etacizīna un digoksīna vienlaikus lietošana pastiprina zāļu antiaritmisko darbību, uzlabo sirds muskuļa saraušanās spēju. Šādas kombinētas lietošanas rezultātā iespējama slikta dūša, ēstgribas zudums, ko izraisa digoksīna koncentrācijas paaugstināšanās asinīs. Šajā gadījumā samazina digoksīna devu.

Etacizīns kopā ar alkoholu

Ārstēšanas laikā jāatturas no alkohola lietošanas.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ārsts, nozīmējot zāles sievietēm grūtniecības periodā, rūpīgi izvērtēs sirds slimības neārstēšanas sekas mātei un iespējamo risku bērnam.

Etacizīns izdalās mātes pienā. Tādēļ mātes, barojot bērnu ar krūti, šīs zāles lietot nedrīkst.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Etacizīna lietošana var izraisīt reiboni, redzes traucējumus. Šajos gadījumos jāizvairās vadīt transportlīdzekli un apkalpot potenciāli bīstamus mehānismus.

Etacizīns satur saharozi un krāsvielu saulrieta dzeltenais (E110)

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Tablešu apvalka sastāvā ir krāsviela saulrieta dzeltenais, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3. Kā lietot Etacizīnu

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Iekšķīgai lietošanai. Tablete jānorij vesela, uzdzerot pietiekamu daudzumu ūdens, neatkarīgi no ēdienreizēm.

Devu un lietošanas ilgumu nosaka ārsts. Mainīt devu drīkst tikai pēc ārsta norādījuma.

Pieaugušie

Parasti deva ir 50 mg (1 tablete) 2‑3 reizes dienā. Nepietiekama terapeitiskā efekta gadījumā devu var palielināt līdz 50 mg 4 reizes dienā. Ārstēšanas kursa ilgums ir atkarīgs no aritmijas veida, ārstēšanas efektivitātes un zāļu panesības.

Atsevišķiem pacientiem stabila antiaritmiskā efekta sasniegšanai nepieciešama kombinēta etacizīna un bēta adrenoblokatora terapija.

Gados vecāki pacienti

Lietojot etacizīnu, jāievēro piesardzība. Nepieciešams samazināt sākuma devu un to palielināt piesardzīgi.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem etacizīns ilgstošai ārstēšanai jālieto piesardzīgi, jo iespējama toksiska iedarbība uz aknām. Smagu aknu darbības traucējumu gadījumā šīs zāles lietot nedrīkst (skatīt „Nelietojiet Etacizīnu šādos gadījumos”).

Ja Jums liekas, ka zāļu iedarbība ir pārāk stipra vai pārāk vāja, konsultējieties ar ārstu.

Ja esat lietojis Etacizīnu vairāk nekā noteikts

Nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Ja esat aizmirsis lietot Etacizīnu

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Etacizīnu

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Biežāk blakusparādības iespējamas, lietojot lielas zāļu devas.

Bieži (skar mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

reibonis;

acs pielāgošanās spējas skaidri redzēt jeb akomodācijas traucējumi (ārstēšanas sākumā);

līdzsvara traucējumi.

Reti (skar mazāk nekā 1 no 1 000 cilvēkiem):

galvassāpes;

AV blokāde, intraventrikulārās vadīšanas traucējumi, sirds muskuļa saraušanās spējas pavājināšanās, asinsrites, kas baro sirds muskuli, pavājināšanās;

slikta dūša, sāpes pakrūtē.

Iespējamas izmaiņas elektrokardiogrammā.

Atsevišķos gadījumos iespējama aritmiju izraisoša iedarbība ar pēkšņas nāves risku.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Etacizīnu

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Etacizīns satur

Aktīvā viela ir etacizīns. Katra tablete satur 50 mg etacizīna.

Citas sastāvdaļas.

Tabletes kodols: kartupeļu ciete, saharoze, metilceluloze, kalcija stearāts.

Tabletes apvalks: saharoze, povidons, kalcija karbonāts, magnija hidroksikarbonāts, silīcija dioksīds, karnauba vasks, krāsvielas: hinolīna dzeltenais (E104), saulrieta dzeltenais (E110), titāna dioksīds (E171).

Etacizīna ārējais izskats un iepakojums

Apaļas, abpusēji izliektas tabletes dzeltenā apvalkā. Šķērsgriezumā redzams apvalks un kodols gandrīz baltā krāsā.

Pa 10 tabletēm caurspīdīgas polivinilhlorīda (PVH) plēves un alumīnija folijas blisterī.

Pa 1, 2, 3 vai 5 blisteriem (10, 20, 30 vai 50 tabletes) kopā ar lietošanas instrukciju kartona kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

AS “OLAINFARM”

Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV‑2114, Latvija

Tālr.: +371 67013705

Fakss: +371 67013777

e‑pasts: HYPERLINK \"mailto:[email protected]\"[email protected]

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 01/2019

SASKAŅOTS ZVA 24-01-2019
Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas