apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Levodopa/C./E.Tev.tab.ob.125/31.25/200mg N100

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-May-28
LEVODOPA-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "Levodopa/C./E.Tev.tab.ob.125/31.25/200mg N100" Rīgā, Latvijā ir:

 • 54.75€  58.34$  46.7£  6323Rub  577.2SEK  253PLN  196.28₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes Levodopa/C./E.Tev.tab.ob.125/31.25/200mg N100     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsN04BA03 

 


Ražotājs, zīmols: Teva Pharmaceutical Ind.- Sicor
Levodopa/C./E.Tev.tab.ob.125/31.25/200mg N100 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12,5 mg/200 mg apvalkotās tabletes Kartona kastīte, ABPE pudele, N130

(Neiroloģija, ATĶ kods: N04BA03)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

60.55€

Zāļu produkta identifikators

14-0201-09

Zāļu reģistrācijas numurs

14-0201

Ražotājs

Merckle GmbH, Germany; Teva Pharma B.V., Netherlands; Teva Gyogyszergyar Zrt., Hungary; Teva UK Ltd., United Kingdom

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

28-OCT-16

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

50 mg/12,5 mg/200 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Teva Pharma B.V., Netherlands

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12,5 mg/200 mg apvalkotās tabletes

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 75 mg/18,75 mg/200 mg apvalkotās tabletes

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 100 mg/25 mg/200 mg apvalkotās tabletes

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 125 mg/31,25 mg/200 mg apvalkotās tabletes

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 150 mg/37,5 mg/200 mg apvalkotās tabletes

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 200 mg/50 mg/200 mg apvalkotās tabletes

Levodopum/Carbidopum/Entacaponum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva lietošanas

Kā lietot Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Iepakojuma saturs un cita informācija

Kas ir Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva un kādam nolūkam to lieto

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva viena apvalkotā tablete satur trīs aktīvās vielas (levodopu,

karbidopu un entakaponu). Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva tiek lietots Parkinsona slimības

ārstēšanai.

Parkinsona slimību izraisa vielas, kuru sauc par dopamīnu, zems līmenis smadzenēs. Levodopa palielina dopamīna daudzumu, tādējādi samazinot Parkinsona slimības simptomus. Karbidopa un entakapons uzlabo levodopas pretparkinsonisma iedarbību.

Kas Jums jāzina pirms Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva lietošanas

Nelietojiet Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret levodopu, karbidopu vai entakaponu, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir slēgta kakta glaukoma (acu slimība);

ja Jums ir virsnieru dziedzera audzējs;

ja lietojat noteiktas zāles depresijas ārstēšanai (selektīvo MAO‑A un MAO‑B inhibitoru kombinācijas vai neselektīvos MAO‑inhibitorus);

ja Jums jebkad bijis ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms (ĻNS – tā ir reta reakcija uz zālēm, kuras lieto smagu psihisku traucējumu ārstēšanai);

ja Jums kādreiz bijusi netraumatiska rabdomiolīze (reta muskulatūras slimība);

ja Jums ir smaga aknu slimība.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir vai jebkad ir bijuši šādi traucējumi:

sirdslēkme vai jebkura cita sirds slimība, tai skaitā sirds aritmijas vai asinsvadu slimība;

astma vai jebkura cita plaušu slimība;

aknu problēmas, jo varētu būt nepieciešama devas korekcija;

nieru vai hormonatkarīgas slimības;

kuņģa čūla vai krampji;

ja Jums ir ilgstoša caureja, konsultējieties ar ārstu, jo tā var būt resnās zarnas iekaisuma pazīme;

jebkura veida smagi psihiski traucējumi, piemēram, psihoze;

hroniska atvērta kakta glaukoma, jo varētu būt nepieciešama devas korekcija, kā arī acu spiediena mērījumi.

Konsultējieties ar ārstu, ja Jūs šobrīd lietojat:

antipsihotiskos līdzekļus (zāles psihozes ārstēšanai);

zāles, kas var pazemināt asinsspiedienu, pieceļoties no krēsla un gultas. Jums jāzina, ka Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva var pasliktināt šādas reakcijas.

Konsultējieties ar ārstu, ja Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva terapijas laikā Jūs:

ievērojat, ka Jūsu muskuļi kļūst ļoti cieti vai spēcīgi raustās, ja Jums ir trīce, uzbudinājums, apjukums, drudzis, ātrs pulss, izteiktas asinsspiediena svārstības. Ja tā notiek, nekavējoties sazinieties ar ārstu;

jūtaties nomākts, Jums ir domas par pašnāvību vai pamanāt neparastas izmaiņas savā uzvedībā;

novērojat, ka pēkšņi aizmiegat, vai Jums ir izteikta miegainība. Ja tas notiek, Jums nevajadzētu vadīt transportlīdzekļus un apkalpot jebkādus mehānismus (skatīt punktu “Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana”);

ievērojat, ka pēc Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva lietošanas uzsākšanas parādās vai pasliktinās patvaļīgas kustības. Ja tā notiek, Jums jākonsultējas ar ārstu, jo var būt nepieciešama Jūsu pretparkinsonisma līdzekļa devas korekcija;

novērojat caureju: lai izvairītos no iespējama pārmērīga ķermeņa masas zuduma, ir ieteicama ķermeņa masas kontrole;

novērojat progresējošu anoreksiju, astēniju (vājumu, nespēku) un ķermeņa masas samazināšanos relatīvi īsā laika periodā. Šādā gadījumā, jāapsver iespēja veikt vispārēju izmeklēšanu, tai skaitā aknu darbības izmeklēšanu;

ja jūtat, ka jāpārtrauc lietot Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva (skatīt punktu „Ja Jūs pārtraucat lietot Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva”).

Informējiet savu ārstu, ja Jūs vai Jūsu ģimene/aprūpētājs pamana, ka Jums rodas vēlēšanās vai tieksme uzvesties sev neierastā veidā, vai arī Jūs nespējat pretoties impulsam, stimulam vai kārdinājumam veikt noteiktas darbības, kas varētu kaitēt Jums vai apkārtējiem. Šāda uzvedība tiek saukta par impulsu kontroles traucējumiem, un tā var izpausties kā atkarība no azartspēlēm, pārmērīga ēšana vai naudas tērēšana, anomāli izteikta dzimumtieksme vai ar seksuālām domām vai sajūtām pārņemts prāts. Jūsu ārstam var būt nepieciešams vēlreiz izvērtēt Jūsu ārstēšanu.

Ilgstošas terapijas laikā ar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva ārsts regulāri kontrolēs dažus laboratorisko analīžu rādītājus.

Ja Jums nepieciešama operācija, lūdzu, pasakiet savam ārstam, ka lietojat

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva neiesaka lietot citu zāļu izraisītu ekstrapiramidālu simptomu ārstēšanai (piemēram, patvaļīgas kustības, trīce, muskuļu stīvums vai muskuļu saraušanās).

Bērni un pusaudži

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva lietošanas pieredze pacientiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, ir

ierobežota. Tāpēc Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva neiesaka lietot bērniem.

Citas zāles un Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Nelietojiet Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva, ja Jūs lietojat noteiktas zāles depresijas ārstēšanai (selektīvo MAO‑A un MAO‑B inhibitoru kombinācijas, vai neselektīvos MAO inhibitorus).

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva var pastiprināt noteiktu zāļu iedarbību un blakusparādības. Tās var būt:

zāles, kuras lieto depresijas ārstēšanai, piemēram, moklobemīds, amitriptilīns, dezipramīns, maprotilīns, venlafaksīns un paroksetīns;

rimiterols un izoprenalīns, ko lieto elpošanas sistēmas slimību ārstēšanai;

adrenalīns, ko lieto smagu alerģisku reakciju gadījumā;

noradrenalīns, dopamīns un dobutamīns, ko lieto sirds slimību un zema asinsspiediena ārstēšanai;

alfa-metildopa, ko lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai;

apomorfīns, kuru lieto Parkinsona slimības ārstēšanai.

Noteiktas zāles var pavājināt Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva iedarbību. Tās ir:

dopamīna antagonisti, ko lieto psihisku traucējumu, sliktas dūšas un vemšanas ārstēšanai;

fenitoīns, ko lieto krampju novēršanai;

papaverīns, ko lieto muskulatūras atslābināšanai.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva var apgrūtināt dzelzs gremošanas procesu. Tāpēc nelietojiet vienlaikus Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva un uztura bagātinātājus, kas satur dzelzi. Pēc tam, kad esat lietojis vienu no šādiem līdzekļiem, nogaidiet vismaz 2‑3 stundas un tikai tad lietojiet otru.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva kopā ar uzturu un dzērienu

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva var lietot ēšanas laikā vai tukšā dūšā.

Dažiem pacientiem, lietojot Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva kopā ar olbaltumvielām bagātu ēdienu (piemēram, gaļu, zivis, piena produktus, sēklas un riekstus) vai īsi pēc tam, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva uzsūkšanās var pasliktināties. Konsultējieties ar ārstu, ja Jums šķiet, ka tas attiecas uz Jums.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva lietošanas laikā Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva var pazemināt Jūsu asinsspiedienu, tas var izpausties ar apskurbumu vai reiboni. Tāpēc Jums jābūt īpaši piesardzīgam, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus.

Ja Jūs jūtaties ļoti miegains vai mēdzat pēkšņi aizmigt, pagaidiet, kamēr jūtaties pilnīgi atmodies, un tikai tad sēdieties pie stūres vai dariet darbu, kura veikšanai nepieciešama pastiprināta uzmanība. Pretējā gadījumā Jūs pakļaujat sevi un apkārtējos nopietnu ievainojumu vai nāves riskam.

50 mg/12,5 mg/200 mg; 75 mg/18,75 mg/200 mg; 125 mg/31,25 mg/200 mg un 200 mg/50 mg/200 mg

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva satur laktozi.

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesamība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 100 mg/25 mg/200 mg satur laktozi un alūra sarkano (E129).

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesamība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Alūra sarkanais (E129) var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 150 mg/37,5 mg/200 mg satur laktozi un karmoizīnu (E122).

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesamība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Karmoizīns (E122) var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Kā lietot Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušiem un gados vecākiem cilvēkiem

Jūsu ārsts pateiks precīzi, cik Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva tablešu Jums katru dienu jālieto.

Tablete nav domāta dalīšanai vai salaušanai mazākos gabaliņos.

Katru reizi lietojiet tikai vienu tableti.

Atkarībā no Jūsu reakcijas uz ārstēšanu, ārsts noteiks lielāku vai mazāku devu.

Ja Jūs lietojat Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg vai 150 mg/37,5 mg/200 mg tabletes, nelietojiet vairāk par 10 tabletēm diennaktī.

Ja Jūs lietojat Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 200 mg/50 mg/200 mg tabletes, nelietojiet vairāk par 7 šī zāļu stipruma tabletēm diennaktī.

Ja Jums liekas, ka Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva iedarbība ir par stipru vai par vāju, kā arī tad, ja novērojat kādu blakusparādību, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat lietojis Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva vairāk nekā noteikts

Ja netīši esat lietojis vairāk Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva tablešu nekā noteikts, nekavējoties pastāstiet par to ārstam vai farmaceitam. Pārdozēšanas gadījumā Jūs varat justies apmulsis vai uztraukts, Jūsu sirdsdarbība var būt lēnāka vai ātrāka nekā parasti vai Jūsu ādas, mēles, acu vai urīna krāsa var mainīties.

Ja esat aizmirsis lietot Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja līdz nākošai devai ir vairāk nekā 1 stunda

Lietojiet vienu tableti, tiklīdz Jūs to atceraties, un nākošo tableti lietojiet parastajā laikā.

Ja līdz nākošai devai ir mazāk nekā 1 stunda

Lietojiet tableti, tiklīdz Jūs to atceraties, nogaidiet 1 stundu un tad lietojiet nākamo tableti. Pēc

tam turpiniet lietot tabletes kā parasti.

Lai izvairītos no iespējamām blakusparādībām, starp katru Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva tablešu lietošanas reizi jābūt vismaz vienas stundas intervālam.

Ja pārtraucat lietot Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Nepārtrauciet lietot Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva, ja vien to nav licis darīts Jūsu ārsts. Šajā gadījumā, lai pietiekamā mērā nodrošinātu slimības simptomu kontroli, ārstam var būt jākoriģē pārējo pretparkinsonisma zāļu, īpaši levodopas, devas. Ja Jūs pēkšņi pārtraucat lietot Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva un citas pretparkinsonisma zāles, tas var izraisīt nevēlamas blakusparādības.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Daudzas blakusparādības var mazināt, samazinot zāļu devu.

Ja, ārstēšanas laikā ar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva Jūs novērojat turpmāk nosauktos simptomus, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu

Jūsu muskuļi kļūst ļoti stīvi vai spēcīgi raustās, ja Jums ir trīce, uzbudinājums, apjukums, drudzis, ātrs pulss, izteiktas asinsspiediena svārstības. Tās var būt ļaundabīgā neiroleptiskā sindroma (ĻNS, reta, smaga reakcija uz zālēm, ko izmanto centrālās nervu sistēmas slimību ārstēšanai) vai rabdomiolīzes (reta, smaga muskuļu slimība) pazīmes.

Alerģiska reakcija, kuras pazīmes var būt nātrene, nieze, izsitumi, sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums. Tas var apgrūtināt elpošanu vai rīšanu.

Ļoti bieži: var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

patvaļīgas kustības (diskinēzijas);

nelabuma sajūta (slikta dūša);

nekaitīga urīna krāsošanās sarkanbrūnā krāsā;

sāpes muskuļos;

caureja.

Bieži: var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem

apreibums vai ģībonis zema asinsspiediena dēļ, augsts asinsspiediens;

Parkinsona slimības simptomu pasliktināšanās, reibonis, miegainība;

vemšana, sāpes un diskomforta sajūta vēderā, grēmas, sausa mute, aizcietējums;

bezmiegs, halucinācijas, apjukums, patoloģiski sapņi (tai skaitā nakts murgi), nogurums;

psihiskas izmaiņas – tai skaitā atmiņas traucējumi, nemiers un depresija (iespējams, ar domām par pašnāvību);

sirds vai asinsvadu slimību izpausmes (piemēram, sāpes krūtīs), neregulārs sirdsdarbības ātrums vai ritms;

biežāki kritieni;

elpas trūkums;

pastiprināta svīšana, izsitumi;

muskuļu krampji, kāju tūska;

neskaidra redze;

anēmija;

apetītes zudums, ķermeņa masas samazināšanās;

galvassāpes, sāpes locītavās;

urīnceļu infekcija.

Retāk: var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem

sirdslēkme;

zarnu asiņošana;

asins šūnu skaita izmaiņas, kas var izraisīt asiņošanu, patoloģiskus aknu funkcionālo testu rādītājus;

krampji;

uzbudinājums;

psihotiski simptomi;

kolīts (resnās zarnas iekaisums);

krāsas izmaiņas, izņemot urīna krāsas izmaiņas (piemēram, ādas, nagu, matu, sviedru);

apgrūtināta rīšana;

nespēja urinēt.

Ziņots arī par šādām blakusparādībām:

hepatīts (aknu iekaisums);

nieze.

Jums var rasties šādas blakusparādības:

nespēja pretoties impulsam veikt darbības, kas varētu nodarīt kaitējumu, tās var būt:

spēcīgs impulss pārmērīgi spēlēt azartspēles, neraugoties uz nopietnām sekām personīgajā vai ģimenes dzīvē;

izmainīta vai pastiprināta seksuāla interese un uzvedība, kas Jums vai citiem rada vērā ņemamas bažas, piemēram, pastiprināta dzimumtieksme;

nekontrolējama un pārmērīga iepirkšanās vai naudas tērēšana;

pārēšanās (liela ēdiena daudzuma apēšana īsā laika posmā) vai kompulsīva ēšana (neierasti liela ēdiena daudzuma ēšana, vairāk nekā nepieciešams izsalkuma remdēšanai).

Informējiet savu ārstu, ja Jums rodas šāda uzvedība; ārsts apspriedīs veidus, kā kontrolēt un mazināt simptomus.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: HYPERLINK \"http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3\"www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudelītes un kartona kastītes pēc ,,EXP/Derīgs līdz’’. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāšanas laiks pēc pudelītes pirmās atvēršanas: 175 dienas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva satur

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva aktīvās vielas ir levodopa, karbidopa un entakapons.

Katra Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12,5 mg/200 mg apvalkotā tablete satur 50 mg levodopas, 12,5 mg karbidopas un 200 mg entakapona.

Citas sastāvdaļas tabletes kodolā ir mikrokristāliskā celuloze, bezūdens laktoze, mazaizvietota hidroksipropilceluloze, povidons (K‑30), bezūdens koloidālais silīcija dioksīds un magnija stearāts.

Sastāvdaļas tabletes apvalkā ir titāna dioksīds (E171), hipromeloze, glicerīns (E422), dzeltenais dzelzs oksīds (E172), polisorbāts 80, sarkanais dzelzs oksīds (E172), melnais dzelzs oksīds (E172) un magnija stearāts.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva aktīvās vielas ir levodopa, karbidopa un entakapons.

Katra Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 75 mg/18,75 mg/200 mg apvalkotā tablete satur 75 mg levodopas, 18,75 mg karbidopas un 200 mg entakapona.

Citas sastāvdaļas tabletes kodolā ir mikrokristāliskā celuloze, bezūdens laktoze, mazaizvietota hidroksipropilceluloze, povidons (K‑30), bezūdens koloidālais silīcija dioksīds un magnija stearāts.

Sastāvdaļas tabletes apvalkā ir titāna dioksīds (E171), hipromeloze, glicerīns (E422), dzeltenais dzelzs oksīds (E172), polisorbāts 80, sarkanais dzelzs oksīds (E172) un magnija stearāts.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva aktīvās vielas ir levodopa, karbidopa un entakapons.

Katra Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 100 mg/25 mg/200 mg apvalkotā tablete satur 100 mg levodopas, 25 mg karbidopas un 200 mg entakapona.

Citas sastāvdaļas tabletes kodolā ir mikrokristāliskā celuloze, bezūdens laktoze, mazaizvietota hidroksipropilceluloze, povidons (K‑30), bezūdens koloidālais silīcija dioksīds un magnija stearāts.

Sastāvdaļas tabletes apvalkā ir titāna dioksīds (E171), hipromeloze, glicerīns (E422), polisorbāts 80, alūra sarkanā alumīnija krāsviela (E129), karmīns (E120) un magnija stearāts.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva aktīvās vielas ir levodopa, karbidopa un entakapons.

Katra Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 125 mg/31,25 mg/200 mg apvalkotā tablete satur 125 mg levodopas, 31,25 mg karbidopas un 200 mg entakapona.

Citas sastāvdaļas tabletes kodolā ir mikrokristāliskā celuloze, bezūdens laktoze, mazaizvietota hidroksipropilceluloze, povidons (K‑30), bezūdens koloidālais silīcija dioksīds un magnija stearāts.

Sastāvdaļas tabletes apvalkā ir titāna dioksīds (E171), hipromeloze, glicerīns (E422), dzeltenais dzelzs oksīds (E172), polisorbāts 80, sarkanais dzelzs oksīds (E172) un magnija stearāts.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva aktīvās vielas ir levodopa, karbidopa un entakapons.

Katra Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 150 mg/37,5 mg/200 mg apvalkotā tablete satur 150 mg levodopas, 37,5 mg karbidopas un 200 mg entakapona.

Citas sastāvdaļas tabletes kodolā ir mikrokristāliskā celuloze, bezūdens laktoze, mazaizvietota hidroksipropilceluloze, povidons (K‑30), bezūdens koloidālais silīcija dioksīds un magnija stearāts.

Sastāvdaļas tabletes apvalkā ir titāna dioksīds (E171), hipromeloze, glicerīns (E422), polisorbāts 80, sarkanais dzelzs oksīds (E172), karmoizīna alumīnija krāsviela (E122) un magnija stearāts.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva aktīvās vielas ir levodopa, karbidopa un entakapons.

Katra Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 200 mg/50 mg/200 mg apvalkotā tablete satur 200 mg levodopas, 50 mg karbidopas un 200 mg entakapona.

Citas sastāvdaļas tabletes kodolā ir mikrokristāliskā celuloze, bezūdens laktoze, mazaizvietota hidroksipropilceluloze, povidons (K‑30), bezūdens koloidālais silīcija dioksīds un magnija stearāts.

Sastāvdaļas tabletes apvalkā ir titāna dioksīds (E171), hipromeloze, glicerīns (E422), dzeltenais dzelzs oksīds (E172), polisorbāts 80, sarkanais dzelzs oksīds (E172), melnais dzelzs oksīds (E172) un magnija stearāts.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva ārējais izskats un iepakojums

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12,5 mg/200 mg: apaļa, abpusēji izliekta, gaiši brūna tablete ar marķējumu „50” vienā pusē, gluda otrā pusē. Izmērs: apm. 14 mm diametrā.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 75 mg/18,75 mg/200 mg: ovāla, abpusēji izliekta, gaiši oranža tablete ar marķējumu „75” vienā pusē, gluda otrā pusē. Izmērs: apm. 16x10 mm.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 100 mg/25 mg/200 mg: iegarena, abpusēji izliekta, blāvi sarkana tablete ar marķējumu „100” vienā pusē, gluda otrā pusē. Izmērs: apm. 17x 9 mm.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 125 mg/31,25 mg/200 mg: apaļa, abpusēji izliekta, dzeltenīgi brūna tablete ar marķējumu „125” vienā pusē, gluda otrā pusē. Izmērs: apm. 14 mm diametrā.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 150 mg/37,5 mg/200 mg: ovāla, abpusēji izliekta, tumši sarkana tablete ar marķējumu „150” vienā pusē, gluda otrā pusē. Izmērs: apm. 16x10 mm.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 200 mg/50 mg/200 mg: iegarena, abpusēji izliekta, brūna tablete ar marķējumu „200” vienā pusē, gluda otrā pusē. Izmērs: apm. 17x9 mm.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva ir pieejams iepakojumos ar: 10, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 130, 150, 175, 200 vai 250 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nīderlande

Ražotāji

TEVA Gyógyszergyár Zrt, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungārija

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Lielbritānija

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nīderlande

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Austrijā: Levodopa/Carbidopa/Entacapon ratiopharm Filmtabletten

Beļģijā: Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva filmomhulde tabletten

Dānijā, Igaunijā, Itālijā, Slovākijā, Zviedrijā: Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Francijā: Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva comprimé pelliculé

Grieķijā, Kiprā: Levodopa+Carbidopa+Entacapone/Teva επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Īrijā, Lielbritānijā: Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva Film‑coated Tablets

Latvijā: Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva apvalkotās tabletes

Lietuvā: Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva plėvele dengtos tabletės

Luksemburgā: Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva comprimés pelliculés

Nīderlandē: Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva filmomhulde tabletten

Rumānijā: Levodopa/Carbidopa/Entacaponă Teva comprimate filmate

Slovēnijā: Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva filmsko obložene tablete

Spānijā: Levodopa/Carbidopa/Entacapona Teva comprimidos recubiertos con película EFG

Ungārijā: Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva filmtabletta

Vācijā: Levodopa /Carbidopa/Entacapon AbZ Filmtabletten

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 09/2016

SASKAŅOTS ZVA 08-09-2016


SASKAŅOTS ZVA 04-09-2014

[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2021]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas