apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Ftorafur caps.400mg N100

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-19
FTORAFUR-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "Ftorafur caps.400mg N100" Rīgā, Latvijā ir:

 • 102.60€  117.45$  85.68£  9029Rub  1053.5SEK  466PLN  364.9₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts Ftorafur caps.400mg N100     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsL01BC03 

Aktīvās vielas: Tegafurum

 

Latvijas zāles medikaments Ražots Latvijā. 
Ražotājs, zīmols: Grindex
Ftorafur caps.400mg N100 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Ftorafur 400 mg cietās kapsulas Kartona kastīte, ABPE trauciņš, N100

(Onkoloģija, ATĶ kods: L01BC03)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

112.71€

Zāļu produkta identifikators

98-0258-02

Zāļu reģistrācijas numurs

98-0258

Ražotājs

A/S Grindeks, Latvija

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

25-SEP-08

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

400 mg

Zāļu forma

Kapsula, cietā

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Grindeks, AS, Latvija

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

FTORAFUR 400 mg cietās kapsulas

Tegafurum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Ftorafur un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Ftorafur lietošanas

3. Kā lietot Ftorafur

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Ftorafur

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Ftorafur un kādam nolūkam to lieto

Ftorafur ir pretaudzēju līdzeklis. Zālēm raksturīga pretaudzēju iedarbība, kas atgādina 5-fluoruracila iedarbību, un tās var uzskatīt par 5-fluoruracila transporta formu. Organismā 5-fluoruracils rodas, aknu mikrosomālajiem fermentiem aktivējot šīs zāles. Ftorafur metabolīts ilgi cirkulē organismā, tādējādi nodrošinot augstu zāļu efektivitāti.

Lieto tikai pēc ārsta norādījuma šādos gadījumos: kuņģa, resnās un taisnās zarnas vēzis, krūts vēzis, ādas limfomas.

2. Kas Jums jāzina pirms Ftorafur lietošanas

Nelietojiet Ftorafur šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret tegafūru vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • ja slimība norit ļoti smagi;

 • ja Jums ir akūta asiņošana;

 • ja Jums ir smagi aknu un nieru darbības traucējumi;

 • ja Jums ir leikopēnija (leikocītu daudzums mazāks par 3 x 109/l);

 • ja Jums ir trombocitopēnija (trombocītu daudzums mazāks par 100 x 109/l);

 • ja Jums ir anēmija (hemoglobīna līmenis zemāks par 30 vienībām);

 • grūtniecības un bērna barošanas ar krūti periodā;

 • bērniem un pusaudžiem.

  Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ftorafur lietošanas informējiet ārstu, ja Jums ir kāda no turpmāk minētajām slimībām vai stāvokļiem:

 • asinsrades traucējumi;

 • aknu un nieru funkciju traucējumi;

 • glikozes metabolisma traucējumi;

 • kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla;

 • nosliece uz asiņošanu;

 • infekcijas slimība.

Regulāri jākontrolē asinsaina, aknu un nieru funkcionālais stāvoklis. Lietojot zāles ilgstoši, blakusparādības pastiprinās.

Bieža Ftorafur blakusparādība ir caureja, tāpēc pacientiem ar izteiktu caureju papildus jāsaņem šķidrumu un elektrolītus aizvietojoša terapija, lai novērstu iespējamu smagu organisma atūdeņošanos.

Ftorafur nomāc reproduktīvo funkciju.

Bērni un pusaudži

Dati par Ftorafur lietošanas drošumu un efektivitāti bērniem un pusaudžiem nav pietiekami, tāpēc šīs zāles nedrīkst lietot šajā vecuma grupā.

Citas zāles un Ftorafur

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Lietojot vienlaikus Ftorafur un fenitoīnu (zāles, ko lieto epilepsijas ārstēšanā), var pastiprināties fenitoīna darbība.

Zāles palielina ķīmijterapeitisko līdzekļu un staru terapijas efektivitāti (pastiprinās arī blakusparādības).

Ftorafur kopā ar uzturu

Ftorafur jālieto vienu stundu pirms vai pēc ēšanas, jo uzturs aizkavē šo zāļu uzsūkšanos.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ftorafur nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Sievietēm fertīlā vecumā un vīriešiem zāļu lietošanas laikā un līdz pat 3 mēnešiem pēc lietošanas pārtraukšanas jāizmanto efektīva kontracepcijas metode.

Ftorafur nelieto barošanas ar krūti laikā. Ja Ftorafur terapija mātei ir nepieciešama, bērna barošana ar krūti jāpārtrauc.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ārstēšanas laikā ar Ftorafur var rasties reibonis, miegainība vai ievērojami sirdsdarbības traucējumi. Ja novēro kādu no iepriekš minētajiem simptomiem, nedrīkst vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Ftorafur satur krāsvielu – kumačs 4R (E 124)

Kumačs 4R (E 124) var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3. Kā lietot Ftorafur

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Kapsulas lieto iekšķīgi.

Pieaugušie

Ftorafur dienas deva parasti ir 20-30 mg/kg ķermeņa masas (1,2-1,6 g vai 3-4 kapsulas), bet var sasniegt arī 2 g (5 kapsulas); to sadala vairākās reizes devās un lieto ik 12 stundas vai 2-4 reizes dienā. Zāļu kursa deva ir 30-40 g. Terapijas kursa ilgums parasti ir 28 dienas, pārtraukums starp kursiem – 7 dienas. Zāles jālieto vienu stundu pirms vai pēc ēšanas (skatīt Ftorafur kopā ar uzturu). Ārsts devu pielāgo atkarībā no pacienta atbildreakcijas.

Gados vecākiem pacientiem un ilgstošas terapijas gadījumā, kā arī vēlīnās slimības stadijās zāļu devu mazina. Poliķīmijterapijas shēmās un papildus staru terapijai Ftorafur lieto devā, kas ir vienāda vai mazāka par monoterapijas devu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Ftorafur lietošanas drošums un efektivitāte bērniem un pusaudžiem nav noskaidrota, tādēļ bērniem un pusaudžiem to nedrīkst lietot (skatīt Nelietojiet Ftorafur šādos gadījumos).

Ja esat lietojis Ftorafur vairāk nekā noteikts

Ftorafur pārdozēšana izraisa centrālās nervu sistēmas un gremošanas trakta darbības traucējumus, kā arī kaulu smadzeņu funkcijas nomākumu. Ārstēšana ir simptomātiska. Specifiska antidota nav.

Pārdozēšanas gadījumā nekavējoties griezieties pie ārsta!

Ja esat aizmirsis lietot Ftorafur

Ja atceraties, ka esat izlaidis kārtējo zāļu lietošanas reizi, lietojiet tās nekavējoties. Ja tuvojas nākamā lietošanas reize, izlaidiet nokavēto devu. Zāles turpiniet lietot kā norādīts. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Ftorafur

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Loti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 pacientiem):

 • kaulu smadzenes neveido pietiekošu šūnu daudzumu (asinsrades nomākums);

 • samazināts hemoglobīna daudzums, kas padara ādu bālu, rodas nogurums vai aizdusa;

 • samazināts trombocītu skaits, kas palielina zilumu veidošanās un asiņošanas risku;

 • samazināts balto asins šūnu (leikocītu) skaits;

 • slikta dūša;

 • vemšana;

 • ēstgribas zudums;

 • vēdersāpes;

 • caureja.

Bieži (var rasties mazāk nekā 1 no 10 pacientiem):

 • paaugstinātas jutības reakcijas;

 • organisma atūdeņošanās vemšanas un caurejas dēļ;

 • reibonis;

 • miegainība;

 • ožas zudums;

 • garšas izmaiņas;

 • iekaisums mutes dobumā (stomatīts);

 • aknu funkciju traucējumi;

 • dermatīts ar niezošiem makulopapuloziem izsitumiem;

 • matu izkrišana;

 • nagu bojājumi;

 • sausa āda;

 • paaugstināts aknu enzīmu līmenis.

Retāk (var rasties mazāk nekā 1 no 100 pacientiem):

 • febrila neitropēnija (samazināts neitrofilo leikocītu skaits ar drudzi);

 • barības vada iekaisums;

 • divpadsmitpirkstu zarnas iekaisums vai čūla;

 • nieru funkciju traucējumi.

Reti (var rasties mazāk nekā 1 no 1000 pacientiem):

 • smadzeņu baltās vielas iekaisums, ko raksturo gaitas un atmiņas traucējumi (leikoencefalīta simptomi);

 • plaušu iekaisums (intersticiālā pneimonija);

 • aknu darbības traucējumi (akūts hepatīts).

Ļoti reti (var rasties mazāk nekā 1 no 10 000 pacientiem):

 • sirds darbības traucējumi ar sāpēm krūšu kurvī (stenokardija);

 • akūts pankreatīts.

Ftorafur, lietots terapeitiskā kursa devās, rada nelielu imūnās sistēmas nomākumu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV‑1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Ftorafur

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.


6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ftorafur satur

 • Aktīvā viela ir tegafūrs (Tegafurum).

Katra cietā kapsula satur 400 mg tegafūra.

 • Citas sastāvdaļas: stearīnskābe.

Cietā želatīna kapsula (korpuss un vāciņš): hinolīna dzeltenais (E 104), sarkanais dzelzs oksīds (E 172), titāna dioksīds (E 171), želatīns, kumačs 4R (E 124).

Ftorafur ārējais izskats un iepakojums

Cietās želatīna kapsulas. Korpuss – dzeltenā krāsā, vāciņš – oranžā krāsā.

Kapsulu saturs – balts pulveris.

100 cietās kapsulas augsta blīvuma polietilēna (ABPE) trauciņā ar uzspiežamu vāciņu.

Trauciņš ar pievienoto lietošanas instrukciju ievietots kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

Tālr.: +371 67083205

Fakss: +371 67083505

E-pasts: [email protected]

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2019
Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas