apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Fragmin inj.5000IU/0.2ml N10

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-May-29
FRAGMIN-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "Fragmin inj.5000IU/0.2ml N10" Rīgā, Latvijā ir:

 • 109.34€  116.51$  93.26£  12627Rub  1152.7SEK  505PLN  391.98₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts Fragmin inj.5000IU/0.2ml N10     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsB01AB04 

Aktīvās vielas: Dalteparinum Natricum

 


Ražotājs, zīmols: Pfizer Manufacturing

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Fragmin 2500 SV (anti-Xa)/1 ml šķīdums injekcijām Kartona kastīte, Stikla ampula, N10

(Kardioloģija, ATĶ kods: B01AB04)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

112.72€

Zāļu produkta identifikators

00-0357-01

Zāļu reģistrācijas numurs

00-0357

Ražotājs

Catalent France Limoges SAS, France; Pfizer Manufacturing Belgium NV, Belgium

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

30-APR-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

2500 SV (anti-Xa)/1 ml

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Pfizer Europe MA EEIG, Belgium

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

FRAGMIN 2500 SV (anti-Xa)/0,2 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

FRAGMIN 5000 SV (anti-Xa)/0,2 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

FRAGMIN 7500 SV (anti-Xa)/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

FRAGMIN 10 000 SV (anti-Xa)/0,4 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

FRAGMIN 2500 SV (anti-Xa)/1 ml šķīdums injekcijām

FRAGMIN 10 000 SV (anti-Xa)/1 ml šķīdums injekcijām

Dalteparinum natricum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā var uzzināt:

Kas ir FRAGMIN un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms FRAGMIN lietošanas

Kā lietot FRAGMIN

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt FRAGMIN

Iepakojuma saturs un cita informācija.

1. Kas ir FRAGMIN un kādam nolūkam to lieto

FRAGMIN satur aktīvo vielu- dalteparīna nātrija sāli. FRAGMIN šķīdums injekcijām pieejams šādos stiprumos:

2500 SV (starptautiskās vienības)/0,2 ml;

5000 SV/0,2 ml;

7500 SV/0,3 ml;

10 000 SV/0,4 ml;

2500 SV/1 ml;

10 000 SV/1 ml

FRAGMIN pieder pie zāļu grupas, ko sauc par mazmolekulāriem heparīniem vai prettrombu līdzekļiem, kas kavē asins recekļu (trombu) veidošanos.

FRAGMIN lieto sekojošu stāvokļu ārstēšanai:

pacientiem, kuriem ir nozīmēta hemodialīze vai hemofiltrācija. FRAGMIN kavē trombu veidošanos aparatūras katetrā;

venozs trombembolisms: venozs trombembolisms ir stāvoklis, kad trombi attīstās kājas vēnās (dziļo vēnu tromboze) vai plaušu vēnās (plaušu embolija). Tas var notikt pēc ķirurģiskām operācijām, grūtniecības laikā vai ilgstoša gultas režīma gadījumā;

venozs trombembolisms audzēja gadījumā;

nestabila koronārā sirds slimība. Pacientiem ar koronāro sirds slimību, koronārā artērijā (sirds asinsvadā) nogulsnējas tauki un asinsvads sašaurinās.

Izmainītajai artērijai plīstot, tajā var veidoties trombi, samazinot asins cirkulāciju sirdī. FRAGMIN kavē trombu turpmāko veidošanos.

Jautājiet savam ārstam, ja neesat pārliecināts, kāpēc FRAGMIN ir nozīmēts Jums.

2. Kas Jums jāzina pirms FRAGMIN lietošanas

Nelietojiet FRAGMIN šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret dalteparīnu vai citu mazmolekulāru heparīnu un/ vai heparīniem, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnu čūla;

ja Jūs ciešat no cerebrālas hemorāģijas (smadzeņu asiņošanas);

ja Jums ir tāds stāvoklis, kas izraisa asiņošanu. Ja neesat par to pārliecināts, jautājiet ārstam;

ja Jums ir tāds stāvoklis kā endokardīts (iekaisums sirds sieniņā un sirds vārstulēs). Ārsts Jums pateiks, ja Jums tas ir;

ja Jums ir trauma vai bijusi operācija, ieskaitot, muguras, galvas, acs vai auss operācijas;

ja Jums ir trombocitopēnija (samazināts trombocītu skaits asinīs, kas var izraisīt vieglāku zilumu veidošanos un asiņošanu). Ārsts Jums pateiks, ja Jums tas ir.

Ja Jūs lietojat Fragmin trombu ārstēšanai, Jums nevajadzētu nozīmēt spinālo vai epidurālo anestēziju.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

FRAGMIN ne vienmēr ir piemērots visiem pacientiem. Pastāstiet ārstam, pirms uzsākat lietot FRAGMIN, ja Jums ir vai ir bijis kāds no sekojošiem stāvokļiem:

aknu slimība;

nieru slimība;

cukura diabēts;

ārsts ir teicis, ka Jums ir palielināts kālija daudzums vai pazemināts pH līmenis asinīs;

Jums ir bijis infarkts pēdējo trīs mēnešu laikā;

stāvokļi, kas izraisa asiņošanu. Jautājiet ārstam, ja neesat pārliecināts. Ārsts regulāri uzraudzīs Jūsu asins analīzes pirms ārstēšanas un ārstēšanas laikā;

Jums veic spinālo vai epidurālo anestēziju un Jūs lietojat FRAGMIN, lai samazinātu trombu veidošanos. Šādos gadījumos ir jāievēro īpaša piesardzība.

Bērni un pusaudži

Devu lietošana bērniem ir balstīta uz klīnisko pieredzi; pieejams ierobežots daudzums klīnisko pētījumu datu, kas varētu palīdzēt ārstam aprēķināt FRAGMIN devu.

Citas zāles un FRAGMIN

Dažas zāles var ietekmēt FRAGMIN darbību. Lietojot vienlaicīgi citas zāles, FRAGMIN var samazināt šo zāļu efektivitāti.

FRAGMIN darbību var pastiprināt sekojošas zāles:

zāles, kas šķidrina asinis (piemēram, aspirīns, dipiridamols, varfarīns);

zāles, kas samazina sāpes un iekaisumu (piemēram, indometacīns);

dažas zāles podagras ārstēšanai (piemēram, sulfinpirazons, probenecīds);

etakrīnskābe (diurētisks līdzeklis);

šķīdumi, kurus lieto, lai samazinātu asins daudzumu (piemēram, dekstrāns);

zāles, kas zināmas kā citostatiskie līdzekļi (vēža ārstēšanai).

FRAGMIN darbību var samazināt sekojošas zāles:

zāles, kas paredzētas alerģijas un siena drudža ārstēšanai (antihistamīna līdzekļi);

zāles, ko lieto sirds vai cirkulācijas problēmu gadījumā (piemēram, digoksīns vai digitoksīns);

antibiotikas, kas pieder pie tetraciklīnu grupas, un ko lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai;

vitamīns C (piemēram, komplekso vitamīnu sastāvā).

Ievērojiet, ja FRAGMIN tiek lietots nestabilas koronārās sirds slimības gadījumā, tad ārsts Jums ieteiks lietot arī aspirīnu mazās devās.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja klīniski nepieciešams, grūtniecības laikā var lietot tikai tās FRAGMIN zāļu formas, kas nesatur konservantu – benzilspirtu (skatīt 6.punktu).

Jautājiet padomu ārstam vai farmaceitam par šo zāļu lietošanu grūtniecības un bērna barošanas ar krūti laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

FRAGMIN neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3. Kā lietot FRAGMIN

Zāles Jums ievadīs ārsts vai medicīnas māsa. FRAGMIN lieto injekcijas veidā vēnā vai subkutāni, t.i. ievadot zem ādas. Parasti zāles injicē ādas krokā vēdera apvidū vai augšstilba augšējā daļā. Ievadītais FRAGMIN daudzums būs atkarīgs no Jūsu slimības stāvokļa.

Hemodialīze/Hemofiltrācija pieaugušajiem un gados vecākiem pacientiem:

ja Jums ir nozīmēta hemodialīze vai hemofiltrācija, zāles tiks ievadītas hemodialīzes aparatūras katetrā. Pacientiem ar hroniskām (ilgstošām) nieru problēmām, kuri saņem ārstēšanu ilgāk kā 4 stundas, sākuma deva ir 30- 40 SV uz katru ķermeņa kilogramu (kg), kam seko 10-15 SV/kg ik stundu infūzijas (lēnas injekcijas) veidā. Tādu pašu devu var lietot, ja ārstēšana ilgst mazāk par 4 stundām, vai 5000 SV vienreizējā injekcijā.

Pacientiem ar akūtu (strauju vai smagu) nieru mazspēju vai pacientiem ar biežu asiņošanu parastā deva ir 5-10 SV uz katru ķermeņa kg, kam seko 4-5 SV/kg ik stundu.

Dziļo vēnu tromboze pieaugušajiem un gados vecākiem pacientiem:

ārstējot dziļo vēnu trombozes, zāles tiks injicētas zem ādas. Injicēšanas vieta parasti ir vēdera apvidū vai augšstilba augšējā daļā. Deva ir 200 SV uz katru ķermeņa kg vienu reizi dienā vai 100 SV/kg divas reizes dienā.

Nestabila koronāro artēriju slimība pieaugušajiem un gados vecākiem pacientiem:

ārstējot nestabilu koronāro artēriju slimību, deva ir 120 SV/kg ik pēc 12 stundām injekcijas veidā zem ādas. Ja Jums ir sirds mākslīgā vārstule, parastā deva nav pietiekama, lai kavētu trombu veidošanos. Jūsu ārsts pārrunās ar Jums to. Maksimālā deva 12 stundu ilgā laika periodā ir 10 000 SV. Parasti šādas devas ir pieaugušajiem un gados vecākiem cilvēkiem.

Simptomātiskas venozas trombembolijas (VTE) ilgstoša ārstēšana, lai novērstu atkārtotu VTE pacientiem ar audzēju:

Ārstēšanas pirmajās 30 dienās lieto dalteparīnu 200 SV/kg subkutāni reizi dienā. Nepārsniedzot kopējo dienas devu 18 000 SV dienā.

2. – 6. mēnesī dalteparīnu lieto devā, kas aptuvena 150 SV/kg subkutāni reizi dienā. Devas pielāgo pacienta ķermeņa svaram.

Medicīnas personāls var paņemt asins paraugus ārstēšanas laikā, lai novērotu Fragmin darbību.

Lietošana bērniem

Deva balstīsies gan uz bērna vecumu, gan uz svaru. Jaunākiem bērniem var būt nepieciešams nedaudz vairāk FRAGMIN uz kg ķermeņa masas, nekā pieaugušajiem. Ārsts izstrādās Jums piemērotu devu. Medicīniskais personāls Jūsu ārstēšanas laikā var ņemt asins paraugus, lai novērtētu FRAGMIN iedarbību.

FRAGMIN adatas uztvērēja lietošana

Satveriet adatas uztvērēja plastmasas uzgali un pavirziet to sānis.

Noņemiet adatas uzgali, lai veiktu injekciju.

Pēc injekcijas adatas uztvērēju (Needle-Trap) atbalstiet uz cietas, stabilas virsmas. Turot rokā pilnšļirci, spiediet adatu uztvērējā un virziet pilnšļirci vertikāli 450 leņķī, kamēr ir dzirdams klikšķis. Adata ir noslēgta uztvērējā un vairs nav izmantojama.

Izmetiet pilnšļirci.

Ja esat lietojis FRAGMIN vairāk nekā noteikts

Ja Jums liekas, ka FRAGMIN ievadīts vairāk nekā noteikts, nekavējoties informējiet par to ārstu vai medicīnas darbinieku. Ārsts Jums var nozīmēt protamīnu kā antidotu injekcijas veidā.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja Jums parādās kāds no sekojošiem simptomiem pēc zāļu lietošanas.

Ļoti retos gadījumos, ja vienlaicīgi tiek lietots FRAGMIN un veikta spinālā anestēzija vai punkcija, var novērot zilumu veidošanos mugurā un retos gadījumos šī stāvokļa ilgstošu pasliktināšanos. Ja Jums parādās kāds no sekojošiem simptomiem, nekavējoties pastāstiet ārstam vai medmāsai, lai varētu uzsākt šo simptomu ārstēšanu:

muguras sāpes;

tirpšanas sajūta, nejūtīgums/sastingums vai vājums kājās;

zarnu vai urīnpūšļa darbības traucējumi.

Biežas blakusparādības, kas attīstās 1 līdz 10 lietotājam no 100:

asiņošana,

samazināts trombocītu skaits asinīs,

pārejoša palielināta aknu enzīmu izdalīšanās,

zemādas asinsizplūdums un sāpes injekcijas vietā.

Retākas blakusparādības, kas attīstās 1 līdz 10 lietotājiem no 1000:

paaugstinātas jutības reakcijas.

Retas blakusparādības, kas attīstās 1 līdz 10 lietotājiem no 10 000:

ādas nekroze,

pārejoša matu izkrišana.

Nav zināmi (biežums nav nosakāms pēc pieejamiem datiem):

imunoloģiski ierosināts samazināts trombocītu skaits asinīs,

smagas asiņošanas risks, kas atkarīgas no nozīmētās devas.

FRAGMIN lietošanas laikā var paaugstināties kālija daudzums asinīs, var būt novērojami šādi simptomi - īslaicīgs muskuļu vājums, jušanas vai sirdsdarbības traucējumi, samazināts trombocītu daudzums asinīs.

Ilgstoša ārstēšanās ar FRAGMIN var izraisīt osteoporozi (kaulu blīvuma samazināšanās un biežāka lūzumu veidošanās kaulos).

Papildus blakusparādības bērniem un pusaudžiem

Nevēlamās blakusparādības bērniem var sagaidīt tādas pašas kā pieaugušajiem, tomēr par iespējamajām blakusparādībām bērniem ilgstošas lietošanas laikā informācijas apjoms ir neliels.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK \"http://www.zva.gov.lv\" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt FRAGMIN

Uzglabāt zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Pēc flakona atvēršanas šķīdums jāizlieto 14 dienu laikā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „Exp”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko FRAGMIN satur:

Aktīvā viela ir dalteparīna nātrija sāls.

FRAGMIN 2500 SV(anti-Xa) /0,2 ml pilnšļirce satur 2500 SV (anti-Xa) dalteparīna nātrija.

FRAGMIN 5000 SV(anti-Xa) /0,2 ml pilnšļirce satur 5000 SV (anti-Xa) dalteparīna nātrija.

FRAGMIN 7500 SV(anti-Xa) /0,3 ml pilnšļirce satur 7500 SV (anti-Xa) dalteparīna nātrija.

FRAGMIN 10 000 SV(anti-Xa) /0,4 ml pilnšļirce satur 10000 SV (anti-Xa) dalteparīna nātrija.

FRAGMIN 2500 SV(anti-Xa) /1 ml šķīdums injekcijām satur 2500 SV (anti-Xa) dalteparīna nātrija.

FRAGMIN 10 000 SV(anti-Xa) /1 ml šķīdums injekcijām satur 10000 SV (anti-Xa) dalteparīna nātrija.

Tā aktivitāte izteikta starptautiskās anti-Xa jeb anti 10.a vienībās (SV) pēc 1.Starptautiskā mazmolekulāro heparīnu standarta.

Citas sastāvdaļas ir:

Fragmin 2500 SV (anti-Xa)/0,2 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē:

nātrija hlorīds, ūdens injekcijām un sālsskābe vai nātrija hidroksīds pH 5-7,5 regulēšanai.

Fragmin 5000 SV (anti-Xa)/0,2 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē,

Fragmin 7500 SV (anti-Xa)/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē,

Fragmin 10 000 SV (anti-Xa)/0,4 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē:

ūdens injekcijām un sālsskābe vai nātrija hidroksīds pH 5-7,5 regulēšanai.

Fragmin 2500 SV (anti-Xa)/1 ml šķīdums injekcijām,

Fragmin 10 000 SV (anti-Xa)/1 ml šķīdums injekcijām:

nātrija hlorīds, ūdens injekcijām un sālsskābe vai nātrija hidroksīds pH regulēšanai.

Informācija attiecībā uz Latvijā nereģistrētām Fragmin zāļu formām

Latvijā pieejamās zāļu formas nesatur benzilspirtu, taču tās var būt pieejamas citās valstīs.

Benzilspirtu kā konservantu saturošas Fragmin zāļu formas ir 10000 SV/ml šķīdums injekcijām 10 ml vairāku devu flakonā un Fragmin 25000 SV/ml šķīdums injekcijām 4 ml vairāku devu flakonā.

Šo vairāku devu flakonus nedrīkst lietot priekšlaicīgi dzimušiem vai laikā dzimušiem zīdaiņiem. Zīdaiņiem un bērniem līdz 3 gadu vecumam benzilspirts var radīt toksiskas un alerģiskas reakcijas.

FRAGMIN ārējais izskats un iepakojums:

Fragmin ir dzidrs, bezkrāsains vai iedzeltenas krāsas šķīdums.

FRAGMIN 2500 SV(anti-Xa) /0,2 ml: 0,2 ml šķīdums injekcijām iepildīts 0,5 ml stikla pilnšļircē. Iepakojumā 10 pilnšļirces ar vai bez plastmasas adatas uztvērēja (Needle-Trap).

FRAGMIN 5000 SV(anti-Xa) /0,2 ml: 0,2 ml šķīdums injekcijām iepildīts 0,5 ml stikla pilnšļircē. Iepakojumā 10 pilnšļirces ar vai bez plastmasas adatas uztvērēja (Needle-Trap).

FRAGMIN 7500 SV(anti-Xa) /0,3 ml: 0,3 ml šķīdums injekcijām iepildīts 0,5 ml stikla pilnšļircē. Iepakojumā 10 pilnšļirces ar vai bez plastmasas adatas uztvērēja (Needle-Trap).

FRAGMIN 10 000 SV(anti-Xa) /0,4 ml: 0,4 ml šķīdums injekcijām iepildīts 1,0 ml stikla pilnšļircē. Iepakojumā 5 pilnšļirces ar vai bez plastmasas adatas uztvērēja (Needle-Trap).

FRAGMIN 2500 SV(anti-Xa) /1 ml: 4 ml šķīdums injekcijām iepildīts 5 ml, I klases stikla ampulā. Iepakojumā 10 ampulas.

FRAGMIN 10 000 SV(anti-Xa) /1 ml: 1 ml šķīdums injekcijām iepildīts 2 ml, I klases stikla ampulās. Iepakojumā 10 ampulas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Beļģija

Ražotājs:

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12, 2870 Puurs

Beļģija

vai

FRAGMIN 2500 SV (anti-Xa)/0,2 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

FRAGMIN 5000 SV(anti-Xa)/0,2 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

FRAGMIN 7500 SV (anti-Xa)/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Catalent France Limoges S.A.S.

Z.I. Nord, 87 rue de Dion Bouton, 87000 Limoges,

Francija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 08/2018.

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama ZVA tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv.


SASKAŅOTS ZVA 09-08-201800-0356/IA/013; 00-0357/IA/013;05-0449/IA/019; 00-0355/IA/019; 05-0450/IA/019; 00-0358/IA/019; Pfleet 2018-0038770
[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2021]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas