apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Gonal-F Pen 300IU/0.5ml

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-May-29
GONAL-F-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "Gonal-F Pen 300IU/0.5ml" Rīgā, Latvijā ir:

 • 82.73€  88.16$  70.56£  9554Rub  872.1SEK  382PLN  296.59₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts Gonal-F Pen 300IU/0.5ml     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsG03GA05 

Aktīvās vielas: Follitropinum Alfa

 


Ražotājs, zīmols: Serono Pharma International
Gonal-F Pen 300IU/0.5ml - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

GONAL-f Stikla flakons un pilnšļirce, N5

(Ginekoloģija, ATĶ kods: G03GA05)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

116.70€

Zāļu produkta identifikators

EU/1/95/001/026

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/95/001/026

Ražotājs

Merck Serono S.p.A. Modugno site, Italy

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

07-JUN-02

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

75 SV (5,5 μg)

Zāļu forma

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Merck Europe B.V., Netherlands

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

  ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
GONAL-f 75 SV (5,5 mikrogrami) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Katrā flakonā ir 5,5 mikrogrami alfa folitropīna (Follitropin alfa)*, kas atbilst 75 SV. Katrs sagatavotā šķīduma ml satur 75 SV. * rekombinēts cilvēka folikulstimulējošais hormons (r-hFSH), kas iegūts Ķīnas kāmju olnīcu (ĶKO) šūnās, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.
Pulvera izskats: balta liofilizēta masa. Šķīdinātāja izskats: dzidrs, bezkrāsains šķīdums.
Sagatavotā šķīduma pH ir 6,5-7,5.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Pieaugušām sievietēm
~~ Anovulācija (arī policistisko olnīcu sindroms) sievietēm, kam ārstēšana ar klomifēna citrātu nav bijusi efektīva.
~~ Vairāku folikulu veidošanās stimulācijai sievietēm superovulācijai mākslīgās apaugļošanas procedūrā (assisted reproductive technologies – ART), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanā (in vitro fertilisation – IVF), gamētu transfērā olvadā vai zigotu transfērā olvadā.
~~ GONAL-f kopā ar luteinizējošā hormona (LH) preparātu ieteicams folikulu attīstības stimulācijai sievietēm ar smagu LH un FSH deficītu. Klīniskos pētījumos par šādiem pacientiem tika uzskatīti tie, kam endogēnais LH līmenis serumā < 1,2 SV/l.
Pieaugušiem vīriešiem
~~ GONAL-f ir paredzēts lietošanai kopā ar cilvēka horiongonadotropīna (human Chorionic Gonadotropin - hCG) terapiju spermatoģenēzes stimulācijai vīriešiem ar iedzimtu vai iegūtu hipogonadotropisku hipogonādismu.
4.2. Devas un lietošanas veids
Ārstēšana ar GONAL-f jāsāk auglības traucējumu ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā.
Devas
Sniegtie GONAL-f devu ieteikumi atbilst urīna FSH. GONAL-f klīniskais novērtējums rāda, ka tā dienas devas, lietošanas shēmas un ārstēšanas uzraudzības procedūras neatšķiras no tām, ko pašreiz izmanto urīna FSH saturošām zālēm. Ieteicams lietot tālāk minētās sākumdevas.
2

Salīdzinošu klīnisko pētījumu rezultāti norāda, ka vidēji pacientēm ir nepieciešams lietot mazāku GONAL-f kopējo devu par parasti lietoto urīna FSH devu, un ārstēšanās ir jāveic īsāku laiku. Tādēļ tiek uzskatīts par piemērotu lietot mazāku kopējo GONAL-f devu nekā parasti lietotā urīna FSH deva, lai ne tikai panāktu optimālu folikulu attīstību, bet arī samazinātu nevēlamas olnīcu hiperstimulācijas risku. Skatīt 5.1. apakšpunktu.
Sievietes, kurām nenotiek ovulācija (arī ar policistisko olnīcu sindromu) GONAL-f var lietot ikdienas injekciju kursa veidā. Sievietēm, kurām ir menstruācijas, ārstēšana jāsāk pirmās 7 menstruālā cikla dienās.
Parastā lietošanas shēma sākas ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ar 7 vai labāk 14 dienu starplaiku, ja tas nepieciešams, devu var palielināt par 37,5 SV vai 75 SV, lai iegūtu pietiekamu, bet ne pārmērīgu atbildreakciju. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai atbildreakcijai, ko novērtē, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un/vai nosakot estrogēnu sekrēciju. Maksimālā dienas deva parasti nepārsniedz 225 SV FSH. Ja pēc 4 ārstēšanas nedēļām nenovēro atbildreakciju, šis cikls jāizlaiž. Nākamā ciklā pacientam jāveic sīkāka izmeklēšana, pēc kuras var atsākt ārstēšanu ar lielāku sākumdevu nekā iepriekšējā ciklā.
Kad iegūta pietiekama atbildreakcija, 24-48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu rekombinantā cilvēka alfa horiongonadotropīna (r-hCG) vai 5 000 SV (līdz 10 000 SV) hCG injekciju. Pacientei ieteicama dzimumtuvība hCG lietošanas dienā un nākamā dienā. Var veikt arī intrauterīno insemināciju (IUI).
Ja pacientei ir pārmērīga atbildreakcija, ārstēšana jāpārtrauc un hCG nav jāievada (skatīt 4.4. apakšpunktu). Nākamam ciklam jāordinē mazāku devu nekā iepriekšējā ciklā.
Sievietēm, kurām tiek stimulētas olnīcas vairāku folikulu attīstībai pirms ārpusķermeņa apaugļošanas vai citas mākslīgās apaugļošanas procedūras. Superovulācijai parasti izmanto 150-225 SV GONAL-f dienā, sākot 2. vai 3. cikla dienā. Ārstēšana tiek turpināta līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai (ko novērtē, kontrolējot estrogēna koncentrāciju serumā un/vai veicot izmeklēšanu ar ultraskaņu) ar pacientes atbildreakcijai pielāgotu devu – parasti ne lielāku par 450 SV dienā. Atbilstoša folikulu nobriešana parasti tiek sasniegta vidēji desmitajā ārstēšanas dienā (5-20. dienā).
Tad 24-48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu r-hCG vai 5 000 SV līdz 10 000 SV hCG injekciju galīgai folikulu nobriešanai.
Tagad bieži izmanto kavēšanu ar gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai antagonistu, lai nomāktu endogēnā LH izdalīšanās pastiprināšanos un kontrolētu tonizējošo LH līmeni. Pēc parastās shēmas GONAL-f lietošanu sāk aptuveni 2 nedēļas pēc agonista terapijas sākšanas, un abas zāles turpina lietot līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai. Piemēram, pēc divu nedēļu ārstēšanas ar agonistu pirmās 7 dienas ievada 150-225 SV GONAL-f. Tad devu pielāgo atbilstoši olnīcu atbildreakcijai. Vispārīgā pieredze par IVF rāda, ka vairumā gadījumu ārstēšanas panākumi stabili saglabājas pirmos četros mēģinājumos un pēc tam pakāpeniski mazinās.
Sievietes, kurām ir smaga LH un FSH deficīta izraisīta anovulācija. Sievietēm ar LH un FSH deficītu (hipogonadotropiskais hipogonādisms) GONAL-f terapijas kombinācijā ar alfa lutropīnu mērķis ir viena nobrieduša Grāfa folikula attīstība, no kura pēc cilvēka horiongonadotropīna (hCG) ievadīšanas izdalīsies viens oocīts. GONAL-f lieto ikdienas injekciju veidā vienlaikus ar alfa lutropīnu. Tā kā šīm pacientēm nav menstruāciju un ir zema endogēnā estrogēnu sekrēcija, ārstēšanu var sākt jebkurā brīdī.
Ieteicamā lietošanas shēma sākas ar 75 SV alfa lutropīna kopā ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai atbildreakcijai, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un nosakot estrogēnu sekrēciju.
3

Ja ārsts uzskata, ka nepieciešama FSH devas palielināšana, devu vēlams pielāgot ik pēc 7-14 dienām un vēlams pa 37,5-75 SV. Stimulācijas ilgumu vienā ciklā var paildzināt līdz 5 nedēļām.
Kad sasniegta optimāla atbildreakcija, 24-8 h pēc pēdējās GONAL-f un alfa lutropīna injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu r-hCG vai 5 000 SV (līdz 10 000 SV) hCG injekciju. Pacientei ieteicama dzimumtuvība hCG lietošanas dienā un nākamā dienā. Alternatīvs variants ir IUI.
Tā kā luteotropiskas darbības vielu (LH/hCG) trūkums pēc ovulācijas var izraisīt priekšlaicīgu corpus luteum mazspēju, jāapsver luteālās fāzes atbalsta nepieciešamība.
Ja pacientei ir pārmērīga atbildreakcija, ārstēšana jāpārtrauc un hCG nav jāievada. Nākamam ciklam ordinē mazāku FSH devu nekā iepriekšējā ciklā.
Vīrieši ar hipogonadotropisku hipogonādismu GONAL-f ordinē 150 SV devā trīsreiz nedēļā kombinācijā ar hCG vismaz 4 mēnešus. Ja pēc šī perioda ārstēšana nav bijusi efektīva, kombinēto ārstēšanu var turpināt – pašreizējā klīniskā pieredze rāda, ka spermatoģenēzes sasniegšanai var būt nepieciešama vismaz 18 mēnešus ilga terapija.
Īpašas pacientu grupas
Gados vecāku pacientu populācija GONAL-f nav piemērots lietošanai gados vecāku pacientu populācijā. GONAL-f drošums un efektivitāte, lietojot gados vecākiem pacientiem, nav pierādīta.
Nieru vai aknu darbības traucējumi GONAL-f drošums, efektivitāte un farmakokinētika, lietojot pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem, nav pierādīta.
Pediatriskā populācija
GONAL-f nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā.
Lietošanas veids
GONAL-f ir paredzēts subkutānai lietošanai. Pirmā GONAL-f injekcija jāveic tiešā medicīnas darbinieka uzraudzībā. GONAL-f pats sev drīkst ievadīt tikai pietiekoši motivēts un labi apmācīts pacients, kam pieejams speciālista padoms.
Injekcijas vieta katru dienu ir jāmaina.
Ieteikumus par GONAL-f pulvera un šķīdinātāja injekciju šķīduma pagatavošanai sagatavošanu un lietošanu skatīt 6.6. apakšpunktā un lietošanas instrukcijā.
4.3. Kontrindikācijas
~~ paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām; ~~ hipotalāma vai hipofīzes audzēji; ~~ palielinātas olnīcas vai nezināmas etioloģijas olnīcu cista, ko nav izraisījis policistisko olnīcu
sindroms; ~~ nezināmas etioloģijas ginekoloģiska asiņošana; ~~ olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis.
4

GONAL–f nedrīkst lietot gadījumos, kad efektīvu atbildreakciju nav iespējams sasniegt: ~~ primāra olnīcu mazspēja; ~~ dzimumorgānu malformācijas, kas nav saderīgas ar grūtniecību; ~~ fibroīdi dzemdes audzēji, kas nav saderīgi ar grūtniecību; ~~ primāra sēklinieku mazspēja.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
GONAL-f ir spēcīga gonadotropiska viela, kas var izraisīt gan vieglas, gan smagas nevēlamās blakusparādības. Ārstēšanā to drīkst izmantot tikai ārsti, kas pārzina neauglības problēmas un ir specializējušies neauglības ārstēšanā.
Izmantojot gonadotropīna terapiju, gan ārstam, gan palīgpersonālam tam jāvelta pietiekami ilgs laiks, jābūt pieejamām iekārtām nepieciešamai novērošanai. Lai droši un efektīvi izmantotu GONAL-f sievietēm, regulāri jāveic olnīcu atbildreakcijas novērošana ar ultraskaņu, vienlaikus vēlams arī noteikt estradiola līmeni serumā. Atbildreakcija pret FSH ievadīšanu pacientiem var būt atšķirīga, dažiem novēro ļoti vāju, bet citiem – pārmērīgu atbildreakciju. Gan vīriešiem, gan sievietēm jāievada mazākā efektīvā deva, lai sasniegtu terapijas mērķi.
Porfīrija
Pacienti, kuriem ir porfīrija vai arī porfīrija ģimenes anamnēzē, GONAL-f terapijas laikā rūpīgi jānovēro. Šīs patoloģijas pasliktināšanās gadījumā vai arī, parādoties pirmajām pazīmēm, ārstēšana jāpārtrauc.
Sieviešu ārstēšana
Pirms ārstēšanas ar atbilstošām metodēm jāpārbauda pāra auglība un jānovērtē iespējamās kontrindikācijas grūtniecībai. Īpaši jāpārbauda, vai pacientei nav hipotireoze, virsnieru garozas nepietiekamība un hiperprolaktinēmija, kā arī jāveic specifiska ārstēšana.
Pacientēm, kam tiek stimulēta folikulu augšana vai nu anovulatoriskas neauglības ārstēšanas, vai mākslīgās apaugļošanas procedūras gadījumā, iespējama olnīcu palielināšanās vai hiperstimulācijas rašanās. Ievērojot ieteiktās GONAL-f devas un lietošanas shēmu, kā arī rūpīgi uzraugot terapiju, var mazināt šādu traucējumu rašanās iespēju. Lai varētu precīzi interpretēt folikulu attīstības raksturlielumus un nobriešanu, ārstam jābūt pieredzei šādu testu interpretācijā.
Klīniskos pētījumos pēc alfa lutropīna ievadīšanas novērota olnīcu jutības palielināšanās pret GONAL-f. Ja tiek uzskatīta par nepieciešamu FSH devas palielināšana, devu vēlams pielāgot ik pēc 7-14 dienām un vēlams pa 37,5-75 SV.
GONAL-f/LH un cilvēka menopauzālais gonadotropīns (hMG) nav tieši salīdzināts. Salīdzinājums ar vēsturiskiem datiem liecina, ka ar GONAL-f/LH iegūtais ovulācijas ātrums ir tāds pats, kādu var iegūt ar hMG.
Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS) Kontrolētas olnīcu stimulācijas rezultātā olnīcas var palielināties. Olnīcu palielināšanos visbiežāk novēro sievietēm, kurām ir policistisko olnīcu sindroms, un parasti tā regresē bez ārstēšanas.
Atšķirībā no nekomplicētas olnīcu palielināšanās OHSS ir stāvoklis, kas var izpausties pieaugošā smaguma pakāpē. Tas ietver izteiktu olnīcu palielināšanos, augstu steroīdo dzimumhormonu līmeni serumā un palielinātu asinsvadu caurlaidību, kas var izraisīt šķidruma uzkrāšanos vēdera dobumā, pleiras dobumā un retos gadījumos arī perikarda dobumā.
5

Smagos OHSS gadījumos novēroti šādi simptomi: sāpes vēderā, vēdera iestiepums, izteikta olnīcu palielināšanās, ķermeņa masas palielināšanās, aizdusa, oligūrija un gastrointestināli simptomi, piemēram, slikta dūša, vemšana un caureja. Klīniskos izmeklējumos var atklāties hipovolēmija, hemokoncentrācija, elektrolītu līdzsvara novirzes, ascīti, hemoperitonejs, pleiras izsvīdumi, hidrotorakss vai akūts pulmonāls distress. Ļoti retos gadījumos OHSS var komplicēties ar olnīcas kājiņas sagriešanos vai trombemboliskiem traucējumiem, piemēram, plaušu emboliju išēmisku insultu vai miokarda infarktu.
Neatkarīgi OHSS riska faktori ir policistisko olnīcu sindroms, augsts absolūtais estradiola līmenis serumā vai arī tā strauja palielināšanās (piemēram, > 900 pg/ml vai > 3 300 pmol/l anovulācijas gadījumā; > 3 000 pg/ml vai > 11 000 pmol/l ART gadījumā) un liels skaits briestošu olnīcu folikulu (piemēram, > 3 folikuli ≥ 14 mm diametrā anovulācijas gadījumā; ≥ 20 folikuli ≥ 12 mm diametrā ART gadījumā).
Ieteikto GONAL-f devu un ievadīšanas shēmas stingra ievērošana var mazināt olnīcu hiperstimulācijas risku (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu). Lai agrīni atklātu riska faktorus, ieteicama stimulācijas ciklu uzraudzība, veicot ultraskaņas izmeklēšanu, kā arī estradiola līmeņa noteikšana.
Iegūti pierādījumi tam, ka hCG ir galvenā loma OHSS ierosināšanā un ka sindroms var būt smagāks un ilgstošāks, ja iestājas grūtniecība. Tādēļ, ja parādās olnīcu hiperstimulācijas pazīmes, piemēram, estradiola līmenis serumā > 5 500 pg/ml vai > 20 200 pmol/l un/vai kopējais folikulu skaits ≥ 40, ieteicams pārtraukt hCG ievadīšanu un pacientei nestāties dzimumsakaros vai arī lietot kontracepcijas barjermetodes vismaz 4 dienas. OHSS var strauji (24 stundu laikā) vai dažu dienu laikā progresēt un kļūt par nopietnu medicīnisku traucējumu. Visbiežāk tas attīstās pēc hormonālo līdzekļu lietošanas pārtraukšanas un sasniedz maksimumu aptuveni septiņas līdz desmit dienas pēc ārstēšanas. Tādēļ paciente jānovēro vismaz 2 nedēļas pēc hCG lietošanas.
ART gadījumā visu folikulu aspirācija pirms ovulācijas var mazināt hiperstimulācijas iespējamību.
Viegls vai mēreni izteikts OHSS parasti pāriet bez iejaukšanās. Smaga OHSS gadījumā gonadotropīna lietošanu ieteicams pārtraukt, ja terapija vēl turpinās, un paciente jāhospitalizē un jāsāk atbilstoša ārstēšana.
Vairākaugļu grūtniecība Pacientēm, kam tiek inducēta ovulācija, vairākaugļu grūtniecības biežums ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairums vairākaugļu grūtniecību gadījumu ir dvīņi. Vairākaugļu grūtniecība, īpaši ja ir liels augļu skaits, palielina nelabvēlīgu notikumu risku mātei un nelabvēlīgu perinatālu notikumu risku.
Lai mazinātu vairākaugļu grūtniecības risku, ieteicams rūpīgi kontrolēt olnīcu atbildreakciju.
Pacientēm, kam tiek veiktas ART procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks saistīts galvenokārt ar aizstāto embriju skaitu, to kvalitāti un pacientes vecumu.
Pacientes pirms ārstēšanas jābrīdina par iespējamo vairāku bērnu dzimšanas risku.
Grūtniecības pārtraukšana Pacientēm, kurām tiek stimulēta folikulu augšana ovulācijas ierosināšanai vai ART gadījumā, biežāk nekā dabiskās apaugļošanās gadījumos grūtniecība tiek pārtraukta spontāna vai medicīniska aborta veidā.
Ārpusdzemdes grūtniecība Sievietēm ar olvadu slimību anamnēzē pastāv ārpusdzemdes grūtniecības risks neatkarīgi no tā, vai grūtniecība iestājusies spontānas apaugļošanās vai neauglības ārstēšanas procedūru rezultātā. Pēc ART ārpusdzemdes grūtniecības rašanās biežums bija salīdzinoši lielāks kā populācijā kopumā.
6

Dzimumorgānu jaunveidojumi Saņemti ziņojumi par olnīcu un citu dzimumorgānu jaunveidojumiem – gan labdabīgiem, gan ļaundabīgiem – sievietēm, kas neauglības ārstēšanai saņēmušas vairākus preparātus. Vēl nav noskaidrots, vai ārstēšana ar gonadotropīniem palielina šo audzēju risku neauglīgām sievietēm.
Iedzimtas malformācijas Pēc ART iedzimtas malformācijas sastopamas nedaudz biežāk nekā pēc dabiskas apaugļošanās. Uzskata, ka to nosaka vecāku raksturlielumu (t.i., mātes vecums, spermatozoīdu raksturlielumi) atšķirība un biežāk vērojamā vairākaugļu grūtniecība.
Trombemboliski traucējumi Sievietēm ar nesenu vai esošu trombembolisku slimību vai sievietēm ar vispāratzītiem trombembolisku traucējumu riska faktoriem, piemēram, pozitīvu personisko vai ģimenes anamnēzi, ārstēšana ar gonadotropīniem var vēl vairāk palielināt šādu trombembolisku traucējumu saasināšanās vai atkārtošanās risku. Šīm sievietēm jāapsver gonadotropīnu lietošanas priekšrocības un risks. Tomēr jāatceras, ka pati grūtniecība, kā arī OHSS, arī var palielināt trombembolisku traucējumu risku.
Vīriešu ārstēšana
Paaugstināts endogēnā FSH līmenis liecina par primāru sēklinieku mazspēju. GONAL-f/hCG terapija šādiem pacientiem nav efektīva. GONAL-f nevajadzētu lietot gadījumos, kad efektīvu atbildreakciju nav iespējams sasniegt.
Kā atbildreakcijas novērtēšanas daļa 4-6 mēnešus pēc ārstēšanas sākšanas ieteicama spermas analīze.
Nātrija saturs
GONAL-f satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
GONAL-f un citu ovulāciju stimulējošu zāļu (piemēram, hCG, klomifēna citrāta) vienlaicīga lietošana var pastiprināt folikulu atbildreakciju, bet vienlaicīga GnRH agonistu vai antagonistu inducēta hipofīzes desensitizācija var palielināt adekvātai olnīcu atbildreakcijas ierosināšanai nepieciešamo GONAL-f devu. Cita klīniski nozīmīga zāļu mijiedarbība GONAL-f terapijas laikā nav novērota.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
GONAL-f lietošanai grūtniecības laikā nav indikāciju. Ierobežotie dati par lietošanu sievietēm grūtniecības laikā (mazāk par 300 grūtniecības iznākumu) neuzrāda alfa folitropīna radītas malformācijas vai toksisku ietekmi uz augli/jaundzimušo.
Pētījumos ar dzīvniekiem nav novērota teratogēna ietekme (skatīt 5.3. apakšpunktu). Izvērtējot gadījumus, kad zāles lietotas grūtniecības laikā, nav iegūts pietiekami daudz klīnisku datu, lai varētu izslēgt GONAL-f teratogēno ietekmi.
Barošana ar krūti
GONAL-f nav indicēts barošanas ar krūti laikā.
Fertilitāte
GONAL-f ir paredzēts lietošanai neauglības gadījumā (skatīt 4.1. apakšpunktu).
7

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

GONAL-f neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības ir galvassāpes, olnīcu cistas un vietējas reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums un/vai kairinājums injekcijas vietā).

Bieži novērots viegls vai mēreni izteikts olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS), un tas jāuzskata par stimulācijas procedūrai piemītošu risku. Smags OHSS novērots retāk (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Trombembolija var rasties ļoti reti (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību saraksts

Attiecībā uz turpmāk lietoto biežuma terminoloģiju ir izmantotas šādas definīcijas: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000).

Sieviešu ārstēšana

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

vieglas līdz smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas

un šoks

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži:

galvassāpes

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

trombembolija (gan saistīta ar OHSS, gan nesaistīta)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti:

astmas paasināšanās vai pasliktināšanās

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži:

sāpes vēderā, vēdera iestiepums, diskomforta sajūta vēdera apvidū, slikta dūša,

vemšana, caureja

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Ļoti bieži:

olnīcu cistas

Bieži:

viegls vai mēreni izteikts OHSS (tostarp ar to saistītie simptomi)

Retāk:

smags OHSS (tostarp ar to saistītie simptomi) (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Reti:

smaga OHSS komplikācijas

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums

un/vai kairinājums injekcijas vietā)

8

Vīriešu ārstēšana

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

vieglas līdz smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas

un šoks

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti:

astmas paasināšanās vai pasliktināšanās

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži:

pinnes

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Bieži:

ginekomastija, varikocēle

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums

un/vai kairinājums injekcijas vietā)

Izmeklējumi Bieži:

ķermeņa masas palielināšanās

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

GONAL-f pārdozēšanas ietekme nav zināma, taču pastāv OHSS rašanās iespēja (skatīt 4.4. apakšpunktu).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: dzimumhormoni un uroģenitālās sistēmas modulatori, gonadotropīni, ATĶ kods: G03GA05. Sievietēm svarīgākais parenterāli ievadīta FSH rezultāts ir nobriedušu Grāfa folikulu veidošanās. Sievietēm, kurām ir anovulācija, GONAL-f terapijas mērķis ir attīstīt vienu nobriedušu Grāfa folikulu, no kura pēc hCG ievadīšanas atbrīvosies olšūna.
Klīniskā efektivitāte un drošums sievietēm
Klīniskos pētījumos pacientus ar smagu FSH un LH deficītu noteica pēc endogēnā LH līmeņa serumā, kas nepārsniedza 1,2 SV/l, nosakot centrālā laboratorijā. Taču jāņem vērā, ka dažādās laboratorijās noteiktie LH raksturlielumi var atšķirties.
Klīniskos pētījumos, kuros salīdzināta r-hFSH (alfa folitropīna) un urīna FSH lietošana ART procedūrām (skatīt zemāk tabulu) un ovulācijas ierosināšanai, GONAL-f bija spēcīgāks nekā urīna FSH, jo folikula nobriešanas sasniegšanai bija jālieto mazāka kopējā deva, un arī ārstēšanas periods bija īsāks. Veicot ART procedūras, GONAL-f ar mazāku kopējo devu un īsāku ārstēšanas periodu nekā urīna FSH gadījumā ļāva iegūt vairāk oocītu apaugļošanai nekā urīna FSH.
9

Tabula: pētījuma GF 8407 (randomizēts paralēlu grupu pētījums par GONAL-f un urīna FSH efektivitātes un lietošanas drošuma salīdzinājumu mākslīgās apaugļošanas procedūrās) rezultāti

GONAL-f

urīna FSH

(n = 130)

(n = 116)

Iegūto oocītu skaits

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Nepieciešamais FSH stimulācijas dienu skaits

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

Kopējā nepieciešamā FSH deva (FSH 75 SV ampulu

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

skaits)

Nepieciešamība palielināt devu (%)

56,2

85,3

Atšķirības starp abām grupām bija statistiski ticamas (p< 0,05) visiem augstāk minētajiem rādītājiem.

Klīniskā efektivitāte un drošums vīriešiem

Vīriešiem ar FSH deficītu GONAL-f, kas lietots vienlaikus ar hCG vismaz 4 mēnešus, inducē spermatoģenēzi.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Pēc intravenozas ievadīšanas alfa folitropīns izplatās ekstracelulārā šķidrumā, sākotnējais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 2 h, eliminācija no organisma notiek ar aptuveni vienu dienu ilgu terminālo pusperiodu. Izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī un kopējais klīrenss ir attiecīgi 10 l un 0,6 l/h. Astotā daļa alfa folitropīna devas tiek izvadīta urīnā.

Pēc subkutānas lietošanas absolūtā bioloģiskā pieejamība ir aptuveni 70%. Pēc atkārtotas ievadīšanas alfa folitropīns uzkrājas trīskārtīgi, sasniedzot līdzsvara stāvokli 3-4 dienās. Sievietēm, kurām ir nomākta endogēnā gonadotropīna sekrēcija, alfa folitropīns tomēr efektīvi stimulē folikulu attīstību un steroīdu veidošanos neatkarīgi no nenosakāmā LH līmeņa.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par vienreizēju un atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti, salīdzinot ar zāļu apraksta citos apakšpunktos aprakstītajiem, neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Žurkām pēc ilgstošas alfa folitropīna farmakoloģisku devu lietošanas (≥ 40 SV/kg dienā) novērota pavājināta auglība samazinātas vaislības dēļ.

Lietojot lielā devā (≥ 5 SV/kg dienā), alfa folitropīns izraisīja samazinātu dzīvotspējīgu augļu skaitu, vienlaikus nebūdams teratogēns, kā arī patoloģiskas dzemdības – līdzīgi kā lietojot urīna menopauzes gonadotropīnu (hMG). Taču, tā kā GONAL-f nav indicēts grūtniecības laikā, šiem datiem nav lielas klīniskas nozīmes.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Pulveris
Saharoze Nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts Metionīns
10

Polisorbāts 20 Koncentrēta fosforskābe Nātrija hidroksīds Šķīdinātājs Ūdens injekcijām 6.2. Nesaderība Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās). 6.3. Uzglabāšanas laiks 3 gadi. Tūlītējai un vienreizējai lietošanai pēc pirmās atvēršanas un sagatavošanas. 6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 6.5. Iepakojuma veids un saturs GONAL-f preparāts ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulveris ir 3 ml flakonos (1. hidrolītiskās klases stikls) ar gumijas aizbāzni (brombutila gumija) un alumīnija vāciņu ar noņemamu virsmu. 1 ml šķīdinātājs sagatavošanai ir vai nu 2 vai 3 ml flakonos (1. hidrolītiskās klases stikls) ar gumijas aizbāzni (ar teflonu pārklāta gumija), vai arī 1 ml pilnšļircēs (1. hidrolītiskās klases stikls) ar gumijas aizbāzni. Zāles ir iepakojumos pa 1 flakonam ar 1 flakonu šķīdinātāja vai arī iepakojumos pa 1, 5 vai 10 flakoniem ar 1, 5 vai 10 šķīdinātāja pilnšļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos Vienreizējai lietošanai. GONAL-f pirms ievadīšanas jāsagatavo ar šķīdinātāju (skatīt punktu „Kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdinātāju” lietošanas instrukcijā). GONAL-f var vēl sagatavot ar alfa lutropīnu un ievadīt vienlaicīgi vienas injekcijas veidā. Šajā gadījumā vispirms ir jāsagatavo alfa lutropīns un tad tas jāizmanto, lai izšķīdinātu GONAL-f pulveri. Pētījumos pierādīts, ka vienlaicīga lietošana ar alfa lutropīnu būtiski neietekmē aktīvo vielu aktivitāti, stabilitāti un farmakokinētiskās vai farmakodinamiskās īpašības. Sagatavoto šķīdumu nedrīkst ievadīt, ja tajā ir daļiņas vai tas ir duļķains.
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Nīderlande 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/95/001/005 EU/1/95/001/025 EU/1/95/001/026 EU/1/95/001/027 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 1995. gada 20. oktobris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 20. oktobris 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
12

1. ZĀĻU NOSAUKUMS GONAL-f 1 050 SV/1,75 ml (77 mikrogrami/1,75 ml), pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs vairākdevu flakons satur 87 mikrogramus alfa folitropīna (Follitropin alfa)*, (atbilst 1 200 SV), lai pacients saņemtu 77 mikrogramus (atbilst 1 050 SV) 1,75 ml. Katrs sagatavotā šķīduma ml satur 600 SV. * rekombinēts cilvēka folikulstimulējošais hormons (r-hFSH), kas iegūts Ķīnas kāmju olnīcu (ĶKO) šūnās, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulvera izskats: balta liofilizēta masa. Šķīdinātāja izskats: dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Sagatavotā šķīduma pH ir 6,5-7,5.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Pieaugušām sievietēm ~~ Anovulācija (arī policistisko olnīcu sindroms) sievietēm, kam ārstēšana ar klomifēna citrātu nav
bijusi efektīva. ~~ Vairāku folikulu veidošanās stimulācijai sievietēm superovulācijai mākslīgās apaugļošanas
procedūrā (assisted reproductive technologies – ART), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanā (in vitro fertilisation – IVF), gamētu transfērā olvadā vai zigotu transfērā olvadā. ~~ GONAL-f kopā ar luteinizējošā hormona (LH) preparātu ieteicams folikulu attīstības stimulācijai sievietēm ar smagu LH un FSH deficītu. Klīniskos pētījumos par šādiem pacientiem tika uzskatīti tie, kam endogēnais LH līmenis serumā < 1,2 SV/l. Pieaugušiem vīriešiem ~~ GONAL-f ir paredzēts lietošanai kopā ar cilvēka horiongonadotropīna (human Chorionic Gonadotropin - hCG) terapiju spermatoģenēzes stimulācijai vīriešiem ar iedzimtu vai iegūtu hipogonadotropisku hipogonādismu. 4.2. Devas un lietošanas veids Ārstēšana ar GONAL-f jāsāk auglības traucējumu ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā.
13

Devas

Sniegtie GONAL-f devu ieteikumi atbilst urīna FSH. GONAL-f klīniskais novērtējums rāda, ka tā dienas devas, lietošanas shēmas un ārstēšanas uzraudzības procedūras neatšķiras no tām, ko pašreiz izmanto urīna FSH saturošām zālēm. Ieteicams lietot tālāk minētās sākumdevas. Salīdzinošu klīnisko pētījumu rezultāti norāda, ka vidēji pacientēm ir nepieciešams lietot mazāku GONAL-f kopējo devu par parasti lietoto urīna FSH devu, un ārstēšanās ir jāveic īsāku laiku. Tādēļ tiek uzskatīts par piemērotu lietot mazāku kopējo GONAL-f devu nekā parasti lietotā urīna FSH deva, lai ne tikai panāktu optimālu folikulu attīstību, bet arī samazinātu nevēlamas olnīcu hiperstimulācijas risku. Skatīt 5.1. apakšpunktu.

Starp ekvivalentām vienu devu saturošu GONAL-f preparātu un vairākas devas saturošu preparātu devām pierādīta bioekvivalence.

Turpmākajā tabulā norādīts tilpums, kas jāinjicē, lai ievadītu nozīmēto devu:

Deva (SV) 75 150 225 300 375 450

Injicējamais tilpums (ml) 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75

Nākamā injekcija jāveic nākamajā dienā tajā pašā laikā.

Sievietes, kurām nenotiek ovulācija (arī ar policistisko olnīcu sindromu) GONAL-f var lietot ikdienas injekciju kursa veidā. Sievietēm, kurām ir menstruācijas, ārstēšana jāsāk pirmās 7 menstruālā cikla dienās.

Parastā lietošanas shēma sākas ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ar 7 vai labāk 14 dienu starplaiku, ja tas nepieciešams, devu var palielināt par 37,5 SV vai 75 SV, lai iegūtu pietiekamu, bet ne pārmērīgu atbildreakciju. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai atbildreakcijai, ko novērtē, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un/vai nosakot estrogēnu sekrēciju. Maksimālā dienas deva parasti nepārsniedz 225 SV FSH. Ja pēc 4 ārstēšanas nedēļām nenovēro atbildreakciju, šis cikls jāizlaiž. Nākamā ciklā pacientam jāveic sīkāka izmeklēšana, pēc kuras var atsākt ārstēšanu ar lielāku sākumdevu nekā iepriekšējā ciklā.

Kad iegūta pietiekama atbildreakcija, 24-48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu rekombinantā cilvēka alfa horiongonadotropīna (r-hCG) vai 5 000 SV (līdz 10 000 SV) hCG injekciju. Pacientei ieteicama dzimumtuvība hCG lietošanas dienā un nākamā dienā. Var veikt arī intrauterīno insemināciju (IUI).

Ja pacientei ir pārmērīga atbildreakcija, ārstēšana jāpārtrauc un hCG nav jāievada (skatīt 4.4. apakšpunktu). Nākamam ciklam jāordinē mazāku devu nekā iepriekšējā ciklā.

Sievietēm, kurām tiek stimulētas olnīcas vairāku folikulu attīstībai pirms ārpusķermeņa apaugļošanas vai citas mākslīgās apaugļošanas procedūras. Superovulācijai parasti izmanto 150-225 SV GONAL-f dienā, sākot 2. vai 3. cikla dienā. Ārstēšana tiek turpināta līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai (ko novērtē, kontrolējot estrogēna koncentrāciju serumā un/vai veicot izmeklēšanu ar ultraskaņu) ar pacientes atbildreakcijai pielāgotu devu – parasti ne lielāku par 450 SV dienā. Atbilstoša folikulu nobriešana parasti tiek sasniegta vidēji desmitajā ārstēšanas dienā (5-20. dienā).

14

Tad 24-48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu r-hCG vai 5 000 SV līdz 10 000 SV hCG injekciju galīgai folikulu nobriešanai.
Tagad bieži izmanto kavēšanu ar gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai antagonistu, lai nomāktu endogēnā LH izdalīšanās pastiprināšanos un kontrolētu tonizējošo LH līmeni. Pēc parastās shēmas GONAL-f lietošanu sāk aptuveni 2 nedēļas pēc agonista terapijas sākšanas, un abas zāles turpina lietot līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai. Piemēram, pēc divu nedēļu ārstēšanas ar agonistu pirmās 7 dienas ievada 150-225 SV GONAL-f. Tad devu pielāgo atbilstoši olnīcu atbildreakcijai. Vispārīgā pieredze par IVF rāda, ka vairumā gadījumu ārstēšanas panākumi stabili saglabājas pirmos četros mēģinājumos un pēc tam pakāpeniski mazinās.
Sievietes, kurām ir smaga LH un FSH deficīta izraisīta anovulācija. Sievietēm ar LH un FSH deficītu (hipogonadotropiskais hipogonādisms) GONAL-f terapijas kombinācijā ar alfa lutropīnu mērķis ir viena nobrieduša Grāfa folikula attīstība, no kura pēc cilvēka horiongonadotropīna (hCG) ievadīšanas izdalīsies viens oocīts. GONAL-f lieto ikdienas injekciju veidā vienlaikus ar alfa lutropīnu. Tā kā šīm pacientēm nav menstruāciju un ir zema endogēnā estrogēnu sekrēcija, ārstēšanu var sākt jebkurā brīdī.
Ieteicamā lietošanas shēma sākas ar 75 SV alfa lutropīna kopā ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai atbildreakcijai, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un nosakot estrogēnu sekrēciju.
Ja ārsts uzskata, ka nepieciešama FSH devas palielināšana, devu vēlams pielāgot ik pēc 7-14 dienām un vēlams pa 37,5-75 SV. Stimulācijas ilgumu vienā ciklā var paildzināt līdz 5 nedēļām.
Kad sasniegta optimāla atbildreakcija, 24-8 h pēc pēdējās GONAL-f un alfa lutropīna injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu r-hCG vai 5 000 SV (līdz 10 000 SV) hCG injekciju. Pacientei ieteicama dzimumtuvība hCG lietošanas dienā un nākamā dienā. Alternatīvs variants ir IUI.
Tā kā luteotropiskas darbības vielu (LH/hCG) trūkums pēc ovulācijas var izraisīt priekšlaicīgu corpus luteum mazspēju, jāapsver luteālās fāzes atbalsta nepieciešamība.
Ja pacientei ir pārmērīga atbildreakcija, ārstēšana jāpārtrauc un hCG nav jāievada. Nākamam ciklam ordinē mazāku FSH devu nekā iepriekšējā ciklā.
Vīrieši ar hipogonadotropisku hipogonādismu GONAL-f ordinē 150 SV devā trīsreiz nedēļā kombinācijā ar hCG vismaz 4 mēnešus. Ja pēc šī perioda ārstēšana nav bijusi efektīva, kombinēto ārstēšanu var turpināt – pašreizējā klīniskā pieredze rāda, ka spermatoģenēzes sasniegšanai var būt nepieciešama vismaz 18 mēnešus ilga terapija.
Īpašas pacientu grupas
Gados vecāku pacientu populācija GONAL-f nav piemērots lietošanai gados vecāku pacientu populācijā. GONAL-f drošums un efektivitāte, lietojot gados vecākiem pacientiem, nav pierādīta.
Nieru vai aknu darbības traucējumi GONAL-f drošums, efektivitāte un farmakokinētika, lietojot pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem, nav pierādīta.
Pediatriskā populācija
GONAL-f nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā.
15

Lietošanas veids
GONAL-f ir paredzēts subkutānai lietošanai. Pirmā GONAL-f injekcija jāveic tiešā medicīnas darbinieka uzraudzībā. GONAL-f pats sev drīkst ievadīt tikai pietiekoši motivēts un labi apmācīts pacients, kam pieejams speciālista padoms.
Sakarā ar to, ka daudzdevu GONAL-f ir paredzēts vairākām injekcijām un lai izvairītos no daudzdevu preparāta nepareizas lietošanas, pacientam ir jāsniedz izsmeļoša informācija.
Iespējamās lokālās reakcijas dēļ pret benzilspirtu divas dienas pēc kārtas nedrīkst injicēt vienā vietā.
Atsevišķi sagatavotie flakoni jāizmanto tikai vienam pacientam.
Ieteikumus par GONAL-f pulvera un šķīdinātāja injekciju šķīduma pagatavošanai sagatavošanu un lietošanu skatīt 6.6. apakšpunktā un lietošanas instrukcijā.
4.3. Kontrindikācijas
~~ paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām; ~~ hipotalāma vai hipofīzes audzēji; ~~ palielinātas olnīcas vai nezināmas etioloģijas olnīcu cista, ko nav izraisījis policistisko olnīcu
sindroms; ~~ nezināmas etioloģijas ginekoloģiska asiņošana; ~~ olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis.
GONAL–f nedrīkst lietot gadījumos, kad efektīvu atbildreakciju nav iespējams sasniegt: ~~ primāra olnīcu mazspēja; ~~ dzimumorgānu malformācijas, kas nav saderīgas ar grūtniecību; ~~ fibroīdi dzemdes audzēji, kas nav saderīgi ar grūtniecību; ~~ primāra sēklinieku mazspēja.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
GONAL-f ir spēcīga gonadotropiska viela, kas var izraisīt gan vieglas, gan smagas nevēlamās blakusparādības. Ārstēšanā to drīkst izmantot tikai ārsti, kas pārzina neauglības problēmas un ir specializējušies neauglības ārstēšanā.
Izmantojot gonadotropīna terapiju, gan ārstam, gan palīgpersonālam tam jāvelta pietiekami ilgs laiks, jābūt pieejamām iekārtām nepieciešamai novērošanai. Lai droši un efektīvi izmantotu GONAL-f sievietēm, regulāri jāveic olnīcu atbildreakcijas novērošana ar ultraskaņu, vienlaikus vēlams arī noteikt estradiola līmeni serumā. Atbildreakcija pret FSH ievadīšanu pacientiem var būt atšķirīga, dažiem novēro ļoti vāju, bet citiem – pārmērīgu atbildreakciju. Gan vīriešiem, gan sievietēm jāievada mazākā efektīvā deva, lai sasniegtu terapijas mērķi.
Porfīrija
Pacienti, kuriem ir porfīrija vai arī porfīrija ģimenes anamnēzē, GONAL-f terapijas laikā rūpīgi jānovēro. Šīs patoloģijas pasliktināšanās gadījumā vai arī, parādoties pirmajām pazīmēm, ārstēšana jāpārtrauc.
Sieviešu ārstēšana
Pirms ārstēšanas ar atbilstošām metodēm jāpārbauda pāra auglība un jānovērtē iespējamās kontrindikācijas grūtniecībai. Īpaši jāpārbauda, vai pacientei nav hipotireoze, virsnieru garozas nepietiekamība un hiperprolaktinēmija, kā arī jāveic specifiska ārstēšana.
16

Pacientēm, kam tiek stimulēta folikulu augšana vai nu anovulatoriskas neauglības ārstēšanas, vai mākslīgās apaugļošanas procedūras gadījumā, iespējama olnīcu palielināšanās vai hiperstimulācijas rašanās. Ievērojot ieteiktās GONAL-f devas un lietošanas shēmu, kā arī rūpīgi uzraugot terapiju, var mazināt šādu traucējumu rašanās iespēju. Lai varētu precīzi interpretēt folikulu attīstības raksturlielumus un nobriešanu, ārstam jābūt pieredzei šādu testu interpretācijā.
Klīniskos pētījumos pēc alfa lutropīna ievadīšanas novērota olnīcu jutības palielināšanās pret GONAL-f. Ja tiek uzskatīta par nepieciešamu FSH devas palielināšana, devu vēlams pielāgot ik pēc 7-14 dienām un vēlams pa 37,5-75 SV.
GONAL-f/LH un cilvēka menopauzālais gonadotropīns (hMG) nav tieši salīdzināts. Salīdzinājums ar vēsturiskiem datiem liecina, ka ar GONAL-f/LH iegūtais ovulācijas ātrums ir tāds pats, kādu var iegūt ar hMG.
Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS) Kontrolētas olnīcu stimulācijas rezultātā olnīcas var palielināties. Olnīcu palielināšanos visbiežāk novēro sievietēm, kurām ir policistisko olnīcu sindroms, un parasti tā regresē bez ārstēšanas.
Atšķirībā no nekomplicētas olnīcu palielināšanās OHSS ir stāvoklis, kas var izpausties pieaugošā smaguma pakāpē. Tas ietver izteiktu olnīcu palielināšanos, augstu steroīdo dzimumhormonu līmeni serumā un palielinātu asinsvadu caurlaidību, kas var izraisīt šķidruma uzkrāšanos vēdera dobumā, pleiras dobumā un retos gadījumos arī perikarda dobumā.
Smagos OHSS gadījumos novēroti šādi simptomi: sāpes vēderā, vēdera iestiepums, izteikta olnīcu palielināšanās, ķermeņa masas palielināšanās, aizdusa, oligūrija un gastrointestināli simptomi, piemēram, slikta dūša, vemšana un caureja. Klīniskos izmeklējumos var atklāties hipovolēmija, hemokoncentrācija, elektrolītu līdzsvara novirzes, ascīti, hemoperitonejs, pleiras izsvīdumi, hidrotorakss vai akūts pulmonāls distress. Ļoti retos gadījumos OHSS var komplicēties ar olnīcas kājiņas sagriešanos vai trombemboliskiem traucējumiem, piemēram, plaušu emboliju išēmisku insultu vai miokarda infarktu.
Neatkarīgi OHSS riska faktori ir policistisko olnīcu sindroms, augsts absolūtais estradiola līmenis serumā vai arī tā strauja palielināšanās (piemēram, > 900 pg/ml vai > 3 300 pmol/l anovulācijas gadījumā; > 3 000 pg/ml vai > 11 000 pmol/l ART gadījumā) un liels skaits briestošu olnīcu folikulu (piemēram, > 3 folikuli ≥ 14 mm diametrā anovulācijas gadījumā; ≥ 20 folikuli ≥ 12 mm diametrā ART gadījumā).
Ieteikto GONAL-f devu un ievadīšanas shēmas stingra ievērošana var mazināt olnīcu hiperstimulācijas risku (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu). Lai agrīni atklātu riska faktorus, ieteicama stimulācijas ciklu uzraudzība, veicot ultraskaņas izmeklēšanu, kā arī estradiola līmeņa noteikšana.
Iegūti pierādījumi tam, ka hCG ir galvenā loma OHSS ierosināšanā un ka sindroms var būt smagāks un ilgstošāks, ja iestājas grūtniecība. Tādēļ, ja parādās olnīcu hiperstimulācijas pazīmes, piemēram, estradiola līmenis serumā > 5 500 pg/ml vai > 20 200 pmol/l un/vai kopējais folikulu skaits ≥ 40, ieteicams pārtraukt hCG ievadīšanu un pacientei nestāties dzimumsakaros vai arī lietot kontracepcijas barjermetodes vismaz 4 dienas. OHSS var strauji (24 stundu laikā) vai dažu dienu laikā progresēt un kļūt par nopietnu medicīnisku traucējumu. Visbiežāk tas attīstās pēc hormonālo līdzekļu lietošanas pārtraukšanas un sasniedz maksimumu aptuveni septiņas līdz desmit dienas pēc ārstēšanas. Tādēļ paciente jānovēro vismaz 2 nedēļas pēc hCG lietošanas.
ART gadījumā visu folikulu aspirācija pirms ovulācijas var mazināt hiperstimulācijas iespējamību.
Viegls vai mēreni izteikts OHSS parasti pāriet bez iejaukšanās. Smaga OHSS gadījumā gonadotropīna lietošanu ieteicams pārtraukt, ja terapija vēl turpinās, un paciente jāhospitalizē un jāsāk atbilstoša ārstēšana.
17

Vairākaugļu grūtniecība Pacientēm, kam tiek inducēta ovulācija, vairākaugļu grūtniecības biežums ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairums vairākaugļu grūtniecību gadījumu ir dvīņi. Vairākaugļu grūtniecība, īpaši ja ir liels augļu skaits, palielina nelabvēlīgu notikumu risku mātei un nelabvēlīgu perinatālu notikumu risku.
Lai mazinātu vairākaugļu grūtniecības risku, ieteicams rūpīgi kontrolēt olnīcu atbildreakciju.
Pacientēm, kam tiek veiktas ART procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks saistīts galvenokārt ar aizstāto embriju skaitu, to kvalitāti un pacientes vecumu.
Pacientes pirms ārstēšanas jābrīdina par iespējamo vairāku bērnu dzimšanas risku.
Grūtniecības pārtraukšana Pacientēm, kurām tiek stimulēta folikulu augšana ovulācijas ierosināšanai vai ART gadījumā, biežāk nekā dabiskās apaugļošanās gadījumos grūtniecība tiek pārtraukta spontāna vai medicīniska aborta veidā.
Ārpusdzemdes grūtniecība Sievietēm ar olvadu slimību anamnēzē pastāv ārpusdzemdes grūtniecības risks neatkarīgi no tā, vai grūtniecība iestājusies spontānas apaugļošanās vai neauglības ārstēšanas procedūru rezultātā. Pēc ART ārpusdzemdes grūtniecības rašanās biežums bija salīdzinoši lielāks kā populācijā kopumā.
Dzimumorgānu jaunveidojumi Saņemti ziņojumi par olnīcu un citu dzimumorgānu jaunveidojumiem – gan labdabīgiem, gan ļaundabīgiem – sievietēm, kas neauglības ārstēšanai saņēmušas vairākus preparātus. Vēl nav noskaidrots, vai ārstēšana ar gonadotropīniem palielina šo audzēju risku neauglīgām sievietēm.
Iedzimtas malformācijas Pēc ART iedzimtas malformācijas sastopamas nedaudz biežāk nekā pēc dabiskas apaugļošanās. Uzskata, ka to nosaka vecāku raksturlielumu (t.i., mātes vecums, spermatozoīdu raksturlielumi) atšķirība un biežāk vērojamā vairākaugļu grūtniecība.
Trombemboliski traucējumi Sievietēm ar nesenu vai esošu trombembolisku slimību vai sievietēm ar vispāratzītiem trombembolisku traucējumu riska faktoriem, piemēram, pozitīvu personisko vai ģimenes anamnēzi, ārstēšana ar gonadotropīniem var vēl vairāk palielināt šādu trombembolisku traucējumu saasināšanās vai atkārtošanās risku. Šīm sievietēm jāapsver gonadotropīnu lietošanas priekšrocības un risks. Tomēr jāatceras, ka pati grūtniecība, kā arī OHSS, arī var palielināt trombembolisku traucējumu risku.
Vīriešu ārstēšana
Paaugstināts endogēnā FSH līmenis liecina par primāru sēklinieku mazspēju. GONAL-f/hCG terapija šādiem pacientiem nav efektīva. GONAL-f nevajadzētu lietot gadījumos, kad efektīvu atbildreakciju nav iespējams sasniegt.
Kā atbildreakcijas novērtēšanas daļa 4-6 mēnešus pēc ārstēšanas sākšanas ieteicama spermas analīze.
Nātrija saturs
GONAL-f satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.
18

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

GONAL-f un citu ovulāciju stimulējošu zāļu (piemēram, hCG, klomifēna citrāta) vienlaicīga lietošana var pastiprināt folikulu atbildreakciju, bet vienlaicīga GnRH agonistu vai antagonistu inducēta hipofīzes desensitizācija var palielināt adekvātai olnīcu atbildreakcijas ierosināšanai nepieciešamo GONAL-f devu. Cita klīniski nozīmīga zāļu mijiedarbība GONAL-f terapijas laikā nav novērota.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

GONAL-f lietošanai grūtniecības laikā nav indikāciju. Ierobežotie dati par lietošanu sievietēm grūtniecības laikā (mazāk par 300 grūtniecības iznākumu) neuzrāda alfa folitropīna radītas malformācijas vai toksisku ietekmi uz augli/jaundzimušo.

Pētījumos ar dzīvniekiem nav novērota teratogēna ietekme (skatīt 5.3. apakšpunktu). Izvērtējot gadījumus, kad zāles lietotas grūtniecības laikā, nav iegūts pietiekami daudz klīnisku datu, lai varētu izslēgt GONAL-f teratogēno ietekmi.

Barošana ar krūti

GONAL-f nav indicēts barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

GONAL-f ir paredzēts lietošanai neauglības gadījumā (skatīt 4.1. apakšpunktu).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

GONAL-f neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības ir galvassāpes, olnīcu cistas un vietējas reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums un/vai kairinājums injekcijas vietā).

Bieži novērots viegls vai mēreni izteikts olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS), un tas jāuzskata par stimulācijas procedūrai piemītošu risku. Smags OHSS novērots retāk (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Trombembolija var rasties ļoti reti (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību saraksts

Attiecībā uz turpmāk lietoto biežuma terminoloģiju ir izmantotas šādas definīcijas: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000).

Sieviešu ārstēšana

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

vieglas līdz smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas

un šoks

19

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži:

galvassāpes

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

trombembolija (gan saistīta ar OHSS, gan nesaistīta)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti:

astmas paasināšanās vai pasliktināšanās

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži:

sāpes vēderā, vēdera iestiepums, diskomforta sajūta vēdera apvidū, slikta dūša,

vemšana, caureja

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Ļoti bieži:

olnīcu cistas

Bieži:

viegls vai mēreni izteikts OHSS (tostarp ar to saistītie simptomi)

Retāk:

smags OHSS (tostarp ar to saistītie simptomi) (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Reti:

smaga OHSS komplikācijas

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums

un/vai kairinājums injekcijas vietā)

Vīriešu ārstēšana

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

vieglas līdz smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas

un šoks

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti:

astmas paasināšanās vai pasliktināšanās

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži:

pinnes

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Bieži:

ginekomastija, varikocēle

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums

un/vai kairinājums injekcijas vietā)

Izmeklējumi Bieži:

ķermeņa masas palielināšanās

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

GONAL-f pārdozēšanas ietekme nav zināma, taču pastāv OHSS rašanās iespēja (skatīt 4.4. apakšpunktu).

20

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: dzimumhormoni un uroģenitālās sistēmas modulatori, gonadotropīni, ATĶ kods: G03GA05. Sievietēm svarīgākais parenterāli ievadīta FSH rezultāts ir nobriedušu Grāfa folikulu veidošanās. Sievietēm, kurām ir anovulācija, GONAL-f terapijas mērķis ir attīstīt vienu nobriedušu Grāfa folikulu, no kura pēc hCG ievadīšanas atbrīvosies olšūna.

Klīniskā efektivitāte un drošums sievietēm

Klīniskos pētījumos pacientus ar smagu FSH un LH deficītu noteica pēc endogēnā LH līmeņa serumā, kas nepārsniedza 1,2 SV/l, nosakot centrālā laboratorijā. Taču jāņem vērā, ka dažādās laboratorijās noteiktie LH raksturlielumi var atšķirties.

Klīniskos pētījumos, kuros salīdzināta r-hFSH (alfa folitropīna) un urīna FSH lietošana ART procedūrām (skatīt zemāk tabulu) un ovulācijas ierosināšanai, GONAL-f bija spēcīgāks nekā urīna FSH, jo folikula nobriešanas sasniegšanai bija jālieto mazāka kopējā deva, un arī ārstēšanas periods bija īsāks. Veicot ART procedūras, GONAL-f ar mazāku kopējo devu un īsāku ārstēšanas periodu nekā urīna FSH gadījumā ļāva iegūt vairāk oocītu apaugļošanai nekā urīna FSH.

Tabula: pētījuma GF 8407 (randomizēts paralēlu grupu pētījums par GONAL-f un urīna FSH efektivitātes un lietošanas drošuma salīdzinājumu mākslīgās apaugļošanas procedūrās) rezultāti

GONAL-f

urīna FSH

(n = 130)

(n = 116)

Iegūto oocītu skaits

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Nepieciešamais FSH stimulācijas dienu skaits

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

Kopējā nepieciešamā FSH deva (FSH 75 SV ampulu

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

skaits)

Nepieciešamība palielināt devu (%)

56,2

85,3

Atšķirības starp abām grupām bija statistiski ticamas (p< 0,05) visiem augstāk minētajiem rādītājiem.

Klīniskā efektivitāte un drošums vīriešiem

Vīriešiem ar FSH deficītu GONAL-f, kas lietots vienlaikus ar hCG vismaz 4 mēnešus, inducē spermatoģenēzi.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Pēc intravenozas ievadīšanas alfa folitropīns izplatās ekstracelulārā šķidrumā, sākotnējais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 2 h, eliminācija no organisma notiek ar aptuveni vienu dienu ilgu terminālo pusperiodu. Izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī un kopējais klīrenss ir attiecīgi 10 l un 0,6 l/h. Astotā daļa alfa folitropīna devas tiek izvadīta urīnā.

Pēc subkutānas lietošanas absolūtā bioloģiskā pieejamība ir aptuveni 70%. Pēc atkārtotas ievadīšanas alfa folitropīns uzkrājas trīskārtīgi, sasniedzot līdzsvara stāvokli 3-4 dienās. Sievietēm, kurām ir nomākta endogēnā gonadotropīna sekrēcija, alfa folitropīns tomēr efektīvi stimulē folikulu attīstību un steroīdu veidošanos neatkarīgi no nenosakāmā LH līmeņa.

21

5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par vienreizēju un atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti, salīdzinot ar zāļu apraksta citos apakšpunktos aprakstītajiem, neliecina par īpašu risku cilvēkam.
Trušiem ar 0,9% benzilspirtu sagatavots preparāts un pats 0,9% benzilspirts izraisīja attiecīgi nelielu asiņošanu un subakūtu iekaisumu pēc vienas subkutānas injekcijas vai vieglu iekaisumu un deģeneratīvas pārmaiņas pēc vienas intramuskulāras injekcijas.
Žurkām pēc ilgstošas alfa folitropīna farmakoloģisku devu lietošanas (≥ 40 SV/kg dienā) novērota pavājināta auglība samazinātas vaislības dēļ.
Lietojot lielā devā (≥ 5 SV/kg dienā), alfa folitropīns izraisīja samazinātu dzīvotspējīgu augļu skaitu, vienlaikus nebūdams teratogēns, kā arī patoloģiskas dzemdības – līdzīgi kā lietojot urīna menopauzes gonadotropīnu (hMG). Taču, tā kā GONAL-f nav indicēts grūtniecības laikā, šiem datiem nav lielas klīniskas nozīmes.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Pulveris
Saharoze Nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts Koncentrēta fosforskābe Nātrija hidroksīds
Šķīdinātājs
Ūdens injekcijām Benzilspirts
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
2 gadi.
Sagatavotais šķīdums ir stabils 28 dienas temperatūrā līdz 25°C.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Pirms sagatavošanas uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Pēc sagatavošanas uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
22

6.5. Iepakojuma veids un saturs GONAL-f preparāts ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulveris ir 3 ml flakonos (1. hidrolītiskās klases stikls) ar gumijas aizbāzni (brombutila gumija) un alumīnija vāciņu ar noņemamu virsmu. Šķīdinātājs sagatavošanai ir 2 ml pilnšļircēs (1. hidrolītiskās klases stikls) ar gumijas aizbāzni. Ievadīšanai paredzētās šļirces gatavotas no polipropilēna, rūpnieciski pievienotā adata gatavota no nerūsējoša tērauda. Zāles ir iepakojumos pa 1 flakonam ar pulveri un 1 pilnšļircei ar šķīdinātāju sagatavošanai, kā arī ar 15 vienreizējas lietošanas šļircēm ievadīšanai, kas graduētas FSH vienībās. 6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos GONAL-f 1 050 SV/1,75 ml (77 mikrogrami/1,75 ml) pirms ievadīšanas sagatavo ar 2 ml šķīdinātāja. GONAL-f 1 050 SV/1,75 ml (77 mikrogrami/1,75 ml) preparātu nedrīkst sagatavot ne ar vienu citu GONAL-f konteineru. Sagatavošanai drīkst izmantot tikai šķīdinātāju pilnšļircē, kas ir iepakojumā. Pēc tam pilnšļirce jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. GONAL-f daudzdevu kārbā ir šļirču komplekts, kas graduētas FSH vienībās. Var izmantot arī 1 ml šļirci, kas graduēta ml, ar rūpnieciski pievienotu adatu subkutānai lietošanai (skatīt punktu „Kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdinātāju” lietošanas instrukcijā). Sagatavoto šķīdumu nedrīkst ievadīt, ja tajā ir daļiņas vai tas ir duļķains.
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Nīderlande
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS EU/1/95/001/021
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 1995. gada 20. oktobris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 20. oktobris
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
23

1. ZĀĻU NOSAUKUMS GONAL-f 450 SV/0,75 ml (33 mikrogrami/0,75 ml), pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs vairākdevu flakons satur 44 mikrogramus alfa folitropīna (Follitropin alfa)*, (atbilst 600 SV),lai pacients saņemtu 33 mikrogramus (atbilst 450 SV) 0,75 ml. Katrs sagatavotā šķīduma ml satur 600 SV. * rekombinēts cilvēka folikulstimulējošais hormons (r-hFSH), kas iegūts Ķīnas kāmju olnīcu (ĶKO) šūnās, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulvera izskats: balta liofilizēta masa. Šķīdinātāja izskats: dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Sagatavotā šķīduma pH ir 6,5-7,5.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Pieaugušām sievietēm ~~ Anovulācija (arī policistisko olnīcu sindroms) sievietēm, kam ārstēšana ar klomifēna citrātu nav
bijusi efektīva. ~~ Vairāku folikulu veidošanās stimulācijai sievietēm superovulācijai mākslīgās apaugļošanas
procedūrā (assisted reproductive technologies – ART), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanā (in vitro fertilisation – IVF), gamētu transfērā olvadā vai zigotu transfērā olvadā. ~~ GONAL-f kopā ar luteinizējošā hormona (LH) preparātu ieteicams folikulu attīstības stimulācijai sievietēm ar smagu LH un FSH deficītu. Klīniskos pētījumos par šādiem pacientiem tika uzskatīti tie, kam endogēnais LH līmenis serumā < 1,2 SV/l. Pieaugušiem vīriešiem ~~ GONAL-f ir paredzēts lietošanai kopā ar cilvēka horiongonadotropīna (human Chorionic Gonadotropin - hCG) terapiju spermatoģenēzes stimulācijai vīriešiem ar iedzimtu vai iegūtu hipogonadotropisku hipogonādismu. 4.2. Devas un lietošanas veids Ārstēšana ar GONAL-f jāsāk auglības traucējumu ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā.
24

Devas

Sniegtie GONAL-f devu ieteikumi atbilst urīna FSH. GONAL-f klīniskais novērtējums rāda, ka tā dienas devas, lietošanas shēmas un ārstēšanas uzraudzības procedūras neatšķiras no tām, ko pašreiz izmanto urīna FSH saturošām zālēm. Ieteicams lietot tālāk minētās sākumdevas. Salīdzinošu klīnisko pētījumu rezultāti norāda, ka vidēji pacientēm ir nepieciešams lietot mazāku GONAL-f kopējo devu par parasti lietoto urīna FSH devu, un ārstēšanās ir jāveic īsāku laiku. Tādēļ tiek uzskatīts par piemērotu lietot mazāku kopējo GONAL-f devu nekā parasti lietotā urīna FSH deva, lai ne tikai panāktu optimālu folikulu attīstību, bet arī samazinātu nevēlamas olnīcu hiperstimulācijas risku. Skatīt 5.1. apakšpunktu.

Starp ekvivalentām vienu devu saturošu GONAL-f preparātu un vairākas devas saturošu preparātu devām pierādīta bioekvivalence.

Turpmākajā tabulā norādīts tilpums, kas jāinjicē, lai ievadītu nozīmēto devu:

Deva (SV) 75 150 225 300 375 450

Injicējamais tilpums (ml) 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75

Nākamā injekcija jāveic nākamajā dienā tajā pašā laikā.

Sievietes, kurām nenotiek ovulācija (arī ar policistisko olnīcu sindromu) GONAL-f var lietot ikdienas injekciju kursa veidā. Sievietēm, kurām ir menstruācijas, ārstēšana jāsāk pirmās 7 menstruālā cikla dienās.

Parastā lietošanas shēma sākas ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ar 7 vai labāk 14 dienu starplaiku, ja tas nepieciešams, devu var palielināt par 37,5 SV vai 75 SV, lai iegūtu pietiekamu, bet ne pārmērīgu atbildreakciju. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai atbildreakcijai, ko novērtē, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un/vai nosakot estrogēnu sekrēciju. Maksimālā dienas deva parasti nepārsniedz 225 SV FSH. Ja pēc 4 ārstēšanas nedēļām nenovēro atbildreakciju, šis cikls jāizlaiž. Nākamā ciklā pacientam jāveic sīkāka izmeklēšana, pēc kuras var atsākt ārstēšanu ar lielāku sākumdevu nekā iepriekšējā ciklā.

Kad iegūta pietiekama atbildreakcija, 24-48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu rekombinantā cilvēka alfa horiongonadotropīna (r-hCG) vai 5 000 SV (līdz 10 000 SV) hCG injekciju. Pacientei ieteicama dzimumtuvība hCG lietošanas dienā un nākamā dienā. Var veikt arī intrauterīno insemināciju (IUI).

Ja pacientei ir pārmērīga atbildreakcija, ārstēšana jāpārtrauc un hCG nav jāievada (skatīt 4.4. apakšpunktu). Nākamam ciklam jāordinē mazāku devu nekā iepriekšējā ciklā.

Sievietēm, kurām tiek stimulētas olnīcas vairāku folikulu attīstībai pirms ārpusķermeņa apaugļošanas vai citas mākslīgās apaugļošanas procedūras. Superovulācijai parasti izmanto 150-225 SV GONAL-f dienā, sākot 2. vai 3. cikla dienā. Ārstēšana tiek turpināta līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai (ko novērtē, kontrolējot estrogēna koncentrāciju serumā un/vai veicot izmeklēšanu ar ultraskaņu) ar pacientes atbildreakcijai pielāgotu devu – parasti ne lielāku par 450 SV dienā. Atbilstoša folikulu nobriešana parasti tiek sasniegta vidēji desmitajā ārstēšanas dienā (5-20. dienā).

25

Tad 24-48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu r-hCG vai 5 000 SV līdz 10 000 SV hCG injekciju galīgai folikulu nobriešanai.
Tagad bieži izmanto kavēšanu ar gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai antagonistu, lai nomāktu endogēnā LH izdalīšanās pastiprināšanos un kontrolētu tonizējošo LH līmeni. Pēc parastās shēmas GONAL-f lietošanu sāk aptuveni 2 nedēļas pēc agonista terapijas sākšanas, un abas zāles turpina lietot līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai. Piemēram, pēc divu nedēļu ārstēšanas ar agonistu pirmās 7 dienas ievada 150-225 SV GONAL-f. Tad devu pielāgo atbilstoši olnīcu atbildreakcijai. Vispārīgā pieredze par IVF rāda, ka vairumā gadījumu ārstēšanas panākumi stabili saglabājas pirmos četros mēģinājumos un pēc tam pakāpeniski mazinās.
Sievietes, kurām ir smaga LH un FSH deficīta izraisīta anovulācija. Sievietēm ar LH un FSH deficītu (hipogonadotropiskais hipogonādisms) GONAL-f terapijas kombinācijā ar alfa lutropīnu mērķis ir viena nobrieduša Grāfa folikula attīstība, no kura pēc cilvēka horiongonadotropīna (hCG) ievadīšanas izdalīsies viens oocīts. GONAL-f lieto ikdienas injekciju veidā vienlaikus ar alfa lutropīnu. Tā kā šīm pacientēm nav menstruāciju un ir zema endogēnā estrogēnu sekrēcija, ārstēšanu var sākt jebkurā brīdī.
Ieteicamā lietošanas shēma sākas ar 75 SV alfa lutropīna kopā ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai atbildreakcijai, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un nosakot estrogēnu sekrēciju.
Ja ārsts uzskata, ka nepieciešama FSH devas palielināšana, devu vēlams pielāgot ik pēc 7-14 dienām un vēlams pa 37,5-75 SV. Stimulācijas ilgumu vienā ciklā var paildzināt līdz 5 nedēļām.
Kad sasniegta optimāla atbildreakcija, 24-8 h pēc pēdējās GONAL-f un alfa lutropīna injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu r-hCG vai 5 000 SV (līdz 10 000 SV) hCG injekciju. Pacientei ieteicama dzimumtuvība hCG lietošanas dienā un nākamā dienā. Alternatīvs variants ir IUI.
Tā kā luteotropiskas darbības vielu (LH/hCG) trūkums pēc ovulācijas var izraisīt priekšlaicīgu corpus luteum mazspēju, jāapsver luteālās fāzes atbalsta nepieciešamība.
Ja pacientei ir pārmērīga atbildreakcija, ārstēšana jāpārtrauc un hCG nav jāievada. Nākamam ciklam ordinē mazāku FSH devu nekā iepriekšējā ciklā.
Vīrieši ar hipogonadotropisku hipogonādismu GONAL-f ordinē 150 SV devā trīsreiz nedēļā kombinācijā ar hCG vismaz 4 mēnešus. Ja pēc šī perioda ārstēšana nav bijusi efektīva, kombinēto ārstēšanu var turpināt – pašreizējā klīniskā pieredze rāda, ka spermatoģenēzes sasniegšanai var būt nepieciešama vismaz 18 mēnešus ilga terapija.
Īpašas pacientu grupas
Gados vecāku pacientu populācija GONAL-f nav piemērots lietošanai gados vecāku pacientu populācijā. GONAL-f drošums un efektivitāte, lietojot gados vecākiem pacientiem, nav pierādīta.
Nieru vai aknu darbības traucējumi GONAL-f drošums, efektivitāte un farmakokinētika, lietojot pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem, nav pierādīta.
Pediatriskā populācija
GONAL-f nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā.
26

Lietošanas veids
GONAL-f ir paredzēts subkutānai lietošanai. Pirmā GONAL-f injekcija jāveic tiešā medicīnas darbinieka uzraudzībā. GONAL-f pats sev drīkst ievadīt tikai pietiekoši motivēts un labi apmācīts pacients, kam pieejams speciālista padoms.
Sakarā ar to, ka daudzdevu GONAL-f ir paredzēts vairākām injekcijām un lai izvairītos no daudzdevu preparāta nepareizas lietošanas, pacientam ir jāsniedz izsmeļoša informācija.
Iespējamās lokālās reakcijas dēļ pret benzilspirtu divas dienas pēc kārtas nedrīkst injicēt vienā vietā.
Atsevišķi sagatavotie flakoni jāizmanto tikai vienam pacientam.
Ieteikumus par GONAL-f pulvera un šķīdinātāja injekciju šķīduma pagatavošanai sagatavošanu un lietošanu skatīt 6.6. apakšpunktā un lietošanas instrukcijā.
4.3. Kontrindikācijas
~~ paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām; ~~ hipotalāma vai hipofīzes audzēji; ~~ palielinātas olnīcas vai nezināmas etioloģijas olnīcu cista, ko nav izraisījis policistisko olnīcu
sindroms; ~~ nezināmas etioloģijas ginekoloģiska asiņošana; ~~ olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis.
GONAL–f nedrīkst lietot gadījumos, kad efektīvu atbildreakciju nav iespējams sasniegt: ~~ primāra olnīcu mazspēja; ~~ dzimumorgānu malformācijas, kas nav saderīgas ar grūtniecību; ~~ fibroīdi dzemdes audzēji, kas nav saderīgi ar grūtniecību; ~~ primāra sēklinieku mazspēja.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
GONAL-f ir spēcīga gonadotropiska viela, kas var izraisīt gan vieglas, gan smagas nevēlamās blakusparādības. Ārstēšanā to drīkst izmantot tikai ārsti, kas pārzina neauglības problēmas un ir specializējušies neauglības ārstēšanā.
Izmantojot gonadotropīna terapiju, gan ārstam, gan palīgpersonālam tam jāvelta pietiekami ilgs laiks, jābūt pieejamām iekārtām nepieciešamai novērošanai. Lai droši un efektīvi izmantotu GONAL-f sievietēm, regulāri jāveic olnīcu atbildreakcijas novērošana ar ultraskaņu, vienlaikus vēlams arī noteikt estradiola līmeni serumā. Atbildreakcija pret FSH ievadīšanu pacientiem var būt atšķirīga, dažiem novēro ļoti vāju, bet citiem – pārmērīgu atbildreakciju. Gan vīriešiem, gan sievietēm jāievada mazākā efektīvā deva, lai sasniegtu terapijas mērķi.
Porfīrija
Pacienti, kuriem ir porfīrija vai arī porfīrija ģimenes anamnēzē, GONAL-f terapijas laikā rūpīgi jānovēro. Šīs patoloģijas pasliktināšanās gadījumā vai arī, parādoties pirmajām pazīmēm, ārstēšana jāpārtrauc.
Sieviešu ārstēšana
Pirms ārstēšanas ar atbilstošām metodēm jāpārbauda pāra auglība un jānovērtē iespējamās kontrindikācijas grūtniecībai. Īpaši jāpārbauda, vai pacientei nav hipotireoze, virsnieru garozas nepietiekamība un hiperprolaktinēmija, kā arī jāveic specifiska ārstēšana.
27

Pacientēm, kam tiek stimulēta folikulu augšana vai nu anovulatoriskas neauglības ārstēšanas, vai mākslīgās apaugļošanas procedūras gadījumā, iespējama olnīcu palielināšanās vai hiperstimulācijas rašanās. Ievērojot ieteiktās GONAL-f devas un lietošanas shēmu, kā arī rūpīgi uzraugot terapiju, var mazināt šādu traucējumu rašanās iespēju. Lai varētu precīzi interpretēt folikulu attīstības raksturlielumus un nobriešanu, ārstam jābūt pieredzei šādu testu interpretācijā.
Klīniskos pētījumos pēc alfa lutropīna ievadīšanas novērota olnīcu jutības palielināšanās pret GONAL-f. Ja tiek uzskatīta par nepieciešamu FSH devas palielināšana, devu vēlams pielāgot ik pēc 7-14 dienām un vēlams pa 37,5-75 SV.
GONAL-f/LH un cilvēka menopauzālais gonadotropīns (hMG) nav tieši salīdzināts. Salīdzinājums ar vēsturiskiem datiem liecina, ka ar GONAL-f/LH iegūtais ovulācijas ātrums ir tāds pats, kādu var iegūt ar hMG.
Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS) Kontrolētas olnīcu stimulācijas rezultātā olnīcas var palielināties. Olnīcu palielināšanos visbiežāk novēro sievietēm, kurām ir policistisko olnīcu sindroms, un parasti tā regresē bez ārstēšanas.
Atšķirībā no nekomplicētas olnīcu palielināšanās OHSS ir stāvoklis, kas var izpausties pieaugošā smaguma pakāpē. Tas ietver izteiktu olnīcu palielināšanos, augstu steroīdo dzimumhormonu līmeni serumā un palielinātu asinsvadu caurlaidību, kas var izraisīt šķidruma uzkrāšanos vēdera dobumā, pleiras dobumā un retos gadījumos arī perikarda dobumā.
Smagos OHSS gadījumos novēroti šādi simptomi: sāpes vēderā, vēdera iestiepums, izteikta olnīcu palielināšanās, ķermeņa masas palielināšanās, aizdusa, oligūrija un gastrointestināli simptomi, piemēram, slikta dūša, vemšana un caureja. Klīniskos izmeklējumos var atklāties hipovolēmija, hemokoncentrācija, elektrolītu līdzsvara novirzes, ascīti, hemoperitonejs, pleiras izsvīdumi, hidrotorakss vai akūts pulmonāls distress. Ļoti retos gadījumos OHSS var komplicēties ar olnīcas kājiņas sagriešanos vai trombemboliskiem traucējumiem, piemēram, plaušu emboliju išēmisku insultu vai miokarda infarktu.
Neatkarīgi OHSS riska faktori ir policistisko olnīcu sindroms, augsts absolūtais estradiola līmenis serumā vai arī tā strauja palielināšanās (piemēram, > 900 pg/ml vai > 3 300 pmol/l anovulācijas gadījumā; > 3 000 pg/ml vai > 11 000 pmol/l ART gadījumā) un liels skaits briestošu olnīcu folikulu (piemēram, > 3 folikuli ≥ 14 mm diametrā anovulācijas gadījumā; ≥ 20 folikuli ≥ 12 mm diametrā ART gadījumā).
Ieteikto GONAL-f devu un ievadīšanas shēmas stingra ievērošana var mazināt olnīcu hiperstimulācijas risku (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu). Lai agrīni atklātu riska faktorus, ieteicama stimulācijas ciklu uzraudzība, veicot ultraskaņas izmeklēšanu, kā arī estradiola līmeņa noteikšana.
Iegūti pierādījumi tam, ka hCG ir galvenā loma OHSS ierosināšanā un ka sindroms var būt smagāks un ilgstošāks, ja iestājas grūtniecība. Tādēļ, ja parādās olnīcu hiperstimulācijas pazīmes, piemēram, estradiola līmenis serumā > 5 500 pg/ml vai > 20 200 pmol/l un/vai kopējais folikulu skaits ≥ 40, ieteicams pārtraukt hCG ievadīšanu un pacientei nestāties dzimumsakaros vai arī lietot kontracepcijas barjermetodes vismaz 4 dienas. OHSS var strauji (24 stundu laikā) vai dažu dienu laikā progresēt un kļūt par nopietnu medicīnisku traucējumu. Visbiežāk tas attīstās pēc hormonālo līdzekļu lietošanas pārtraukšanas un sasniedz maksimumu aptuveni septiņas līdz desmit dienas pēc ārstēšanas. Tādēļ paciente jānovēro vismaz 2 nedēļas pēc hCG lietošanas.
ART gadījumā visu folikulu aspirācija pirms ovulācijas var mazināt hiperstimulācijas iespējamību.
Viegls vai mēreni izteikts OHSS parasti pāriet bez iejaukšanās. Smaga OHSS gadījumā gonadotropīna lietošanu ieteicams pārtraukt, ja terapija vēl turpinās, un paciente jāhospitalizē un jāsāk atbilstoša ārstēšana.
28

Vairākaugļu grūtniecība Pacientēm, kam tiek inducēta ovulācija, vairākaugļu grūtniecības biežums ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairums vairākaugļu grūtniecību gadījumu ir dvīņi. Vairākaugļu grūtniecība, īpaši ja ir liels augļu skaits, palielina nelabvēlīgu notikumu risku mātei un nelabvēlīgu perinatālu notikumu risku.
Lai mazinātu vairākaugļu grūtniecības risku, ieteicams rūpīgi kontrolēt olnīcu atbildreakciju.
Pacientēm, kam tiek veiktas ART procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks saistīts galvenokārt ar aizstāto embriju skaitu, to kvalitāti un pacientes vecumu.
Pacientes pirms ārstēšanas jābrīdina par iespējamo vairāku bērnu dzimšanas risku.
Grūtniecības pārtraukšana Pacientēm, kurām tiek stimulēta folikulu augšana ovulācijas ierosināšanai vai ART gadījumā, biežāk nekā dabiskās apaugļošanās gadījumos grūtniecība tiek pārtraukta spontāna vai medicīniska aborta veidā.
Ārpusdzemdes grūtniecība Sievietēm ar olvadu slimību anamnēzē pastāv ārpusdzemdes grūtniecības risks neatkarīgi no tā, vai grūtniecība iestājusies spontānas apaugļošanās vai neauglības ārstēšanas procedūru rezultātā. Pēc ART ārpusdzemdes grūtniecības rašanās biežums bija salīdzinoši lielāks kā populācijā kopumā.
Dzimumorgānu jaunveidojumi Saņemti ziņojumi par olnīcu un citu dzimumorgānu jaunveidojumiem – gan labdabīgiem, gan ļaundabīgiem – sievietēm, kas neauglības ārstēšanai saņēmušas vairākus preparātus. Vēl nav noskaidrots, vai ārstēšana ar gonadotropīniem palielina šo audzēju risku neauglīgām sievietēm.
Iedzimtas malformācijas Pēc ART iedzimtas malformācijas sastopamas nedaudz biežāk nekā pēc dabiskas apaugļošanās. Uzskata, ka to nosaka vecāku raksturlielumu (t.i., mātes vecums, spermatozoīdu raksturlielumi) atšķirība un biežāk vērojamā vairākaugļu grūtniecība.
Trombemboliski traucējumi Sievietēm ar nesenu vai esošu trombembolisku slimību vai sievietēm ar vispāratzītiem trombembolisku traucējumu riska faktoriem, piemēram, pozitīvu personisko vai ģimenes anamnēzi, ārstēšana ar gonadotropīniem var vēl vairāk palielināt šādu trombembolisku traucējumu saasināšanās vai atkārtošanās risku. Šīm sievietēm jāapsver gonadotropīnu lietošanas priekšrocības un risks. Tomēr jāatceras, ka pati grūtniecība, kā arī OHSS, arī var palielināt trombembolisku traucējumu risku.
Vīriešu ārstēšana
Paaugstināts endogēnā FSH līmenis liecina par primāru sēklinieku mazspēju. GONAL-f/hCG terapija šādiem pacientiem nav efektīva. GONAL-f nevajadzētu lietot gadījumos, kad efektīvu atbildreakciju nav iespējams sasniegt.
Kā atbildreakcijas novērtēšanas daļa 4-6 mēnešus pēc ārstēšanas sākšanas ieteicama spermas analīze.
Nātrija saturs
GONAL-f satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.
29

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

GONAL-f un citu ovulāciju stimulējošu zāļu (piemēram, hCG, klomifēna citrāta) vienlaicīga lietošana var pastiprināt folikulu atbildreakciju, bet vienlaicīga GnRH agonistu vai antagonistu inducēta hipofīzes desensitizācija var palielināt adekvātai olnīcu atbildreakcijas ierosināšanai nepieciešamo GONAL-f devu. Cita klīniski nozīmīga zāļu mijiedarbība GONAL-f terapijas laikā nav novērota.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

GONAL-f lietošanai grūtniecības laikā nav indikāciju. Ierobežotie dati par lietošanu sievietēm grūtniecības laikā (mazāk par 300 grūtniecības iznākumu) neuzrāda alfa folitropīna radītas malformācijas vai toksisku ietekmi uz augli/jaundzimušo.

Pētījumos ar dzīvniekiem nav novērota teratogēna ietekme (skatīt 5.3. apakšpunktu). Izvērtējot gadījumus, kad zāles lietotas grūtniecības laikā, nav iegūts pietiekami daudz klīnisku datu, lai varētu izslēgt GONAL-f teratogēno ietekmi.

Barošana ar krūti

GONAL-f nav indicēts barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

GONAL-f ir paredzēts lietošanai neauglības gadījumā (skatīt 4.1. apakšpunktu).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

GONAL-f neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības ir galvassāpes, olnīcu cistas un vietējas reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums un/vai kairinājums injekcijas vietā).

Bieži novērots viegls vai mēreni izteikts olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS), un tas jāuzskata par stimulācijas procedūrai piemītošu risku. Smags OHSS novērots retāk (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Trombembolija var rasties ļoti reti (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību saraksts

Attiecībā uz turpmāk lietoto biežuma terminoloģiju ir izmantotas šādas definīcijas: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000).

Sieviešu ārstēšana

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

vieglas līdz smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas

un šoks

30

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži:

galvassāpes

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

trombembolija (gan saistīta ar OHSS, gan nesaistīta)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti:

astmas paasināšanās vai pasliktināšanās

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži:

sāpes vēderā, vēdera iestiepums, diskomforta sajūta vēdera apvidū, slikta dūša,

vemšana, caureja

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Ļoti bieži:

olnīcu cistas

Bieži:

viegls vai mēreni izteikts OHSS (tostarp ar to saistītie simptomi)

Retāk:

smags OHSS (tostarp ar to saistītie simptomi) (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Reti:

smaga OHSS komplikācijas

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums

un/vai kairinājums injekcijas vietā)

Vīriešu ārstēšana

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

vieglas līdz smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas

un šoks

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti:

astmas paasināšanās vai pasliktināšanās

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži:

pinnes

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Bieži:

ginekomastija, varikocēle

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums

un/vai kairinājums injekcijas vietā)

Izmeklējumi Bieži:

ķermeņa masas palielināšanās

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

GONAL-f pārdozēšanas ietekme nav zināma, taču pastāv OHSS rašanās iespēja (skatīt 4.4. apakšpunktu).

31

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: dzimumhormoni un uroģenitālās sistēmas modulatori, gonadotropīni, ATĶ kods: G03GA05. Sievietēm svarīgākais parenterāli ievadīta FSH rezultāts ir nobriedušu Grāfa folikulu veidošanās. Sievietēm, kurām ir anovulācija, GONAL-f terapijas mērķis ir attīstīt vienu nobriedušu Grāfa folikulu, no kura pēc hCG ievadīšanas atbrīvosies olšūna.

Klīniskā efektivitāte un drošums sievietēm

Klīniskos pētījumos pacientus ar smagu FSH un LH deficītu noteica pēc endogēnā LH līmeņa serumā, kas nepārsniedza 1,2 SV/l, nosakot centrālā laboratorijā. Taču jāņem vērā, ka dažādās laboratorijās noteiktie LH raksturlielumi var atšķirties.

Klīniskos pētījumos, kuros salīdzināta r-hFSH (alfa folitropīna) un urīna FSH lietošana ART procedūrām (skatīt zemāk tabulu) un ovulācijas ierosināšanai, GONAL-f bija spēcīgāks nekā urīna FSH, jo folikula nobriešanas sasniegšanai bija jālieto mazāka kopējā deva, un arī ārstēšanas periods bija īsāks. Veicot ART procedūras, GONAL-f ar mazāku kopējo devu un īsāku ārstēšanas periodu nekā urīna FSH gadījumā ļāva iegūt vairāk oocītu apaugļošanai nekā urīna FSH.

Tabula: pētījuma GF 8407 (randomizēts paralēlu grupu pētījums par GONAL-f un urīna FSH efektivitātes un lietošanas drošuma salīdzinājumu mākslīgās apaugļošanas procedūrās) rezultāti

GONAL-f

urīna FSH

(n = 130)

(n = 116)

Iegūto oocītu skaits

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Nepieciešamais FSH stimulācijas dienu skaits

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

Kopējā nepieciešamā FSH deva (FSH 75 SV ampulu

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

skaits)

Nepieciešamība palielināt devu (%)

56,2

85,3

Atšķirības starp abām grupām bija statistiski ticamas (p< 0,05) visiem augstāk minētajiem rādītājiem.

Klīniskā efektivitāte un drošums vīriešiem

Vīriešiem ar FSH deficītu GONAL-f, kas lietots vienlaikus ar hCG vismaz 4 mēnešus, inducē spermatoģenēzi.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Pēc intravenozas ievadīšanas alfa folitropīns izplatās ekstracelulārā šķidrumā, sākotnējais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 2 h, eliminācija no organisma notiek ar aptuveni vienu dienu ilgu terminālo pusperiodu. Izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī un kopējais klīrenss ir attiecīgi 10 l un 0,6 l/h. Astotā daļa alfa folitropīna devas tiek izvadīta urīnā.

Pēc subkutānas lietošanas absolūtā bioloģiskā pieejamība ir aptuveni 70%. Pēc atkārtotas ievadīšanas alfa folitropīns uzkrājas trīskārtīgi, sasniedzot līdzsvara stāvokli 3-4 dienās. Sievietēm, kurām ir nomākta endogēnā gonadotropīna sekrēcija, alfa folitropīns tomēr efektīvi stimulē folikulu attīstību un steroīdu veidošanos neatkarīgi no nenosakāmā LH līmeņa.

32

5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par vienreizēju un atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti, salīdzinot ar zāļu apraksta citos apakšpunktos aprakstītajiem, neliecina par īpašu risku cilvēkam.
Trušiem ar 0,9% benzilspirtu sagatavots preparāts un pats 0,9% benzilspirts izraisīja attiecīgi nelielu asiņošanu un subakūtu iekaisumu pēc vienas subkutānas injekcijas vai vieglu iekaisumu un deģeneratīvas pārmaiņas pēc vienas intramuskulāras injekcijas.
Žurkām pēc ilgstošas alfa folitropīna farmakoloģisku devu lietošanas (≥ 40 SV/kg dienā) novērota pavājināta auglība samazinātas vaislības dēļ.
Lietojot lielā devā (≥ 5 SV/kg dienā), alfa folitropīns izraisīja samazinātu dzīvotspējīgu augļu skaitu, vienlaikus nebūdams teratogēns, kā arī patoloģiskas dzemdības – līdzīgi kā lietojot urīna menopauzes gonadotropīnu (hMG). Taču, tā kā GONAL-f nav indicēts grūtniecības laikā, šiem datiem nav lielas klīniskas nozīmes.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Pulveris
Saharoze Nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts Koncentrēta fosforskābe Nātrija hidroksīds
Šķīdinātājs
Ūdens injekcijām Benzilspirts
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
2 gadi.
Sagatavotais šķīdums ir stabils 28 dienas temperatūrā līdz 25°C.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Pirms sagatavošanas uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Pēc sagatavošanas uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
33

6.5. Iepakojuma veids un saturs GONAL-f preparāts ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulveris ir 3 ml flakonos (1. hidrolītiskās klases stikls) ar gumijas aizbāzni (brombutila gumija) un alumīnija vāciņu ar noņemamu virsmu. Šķīdinātājs sagatavošanai ir 1 ml pilnšļircēs (1. hidrolītiskās klases stikls) ar gumijas aizbāzni. Ievadīšanai paredzētās šļirces gatavotas no polipropilēna, rūpnieciski pievienotā adata gatavota no nerūsējoša tērauda. Zāles ir iepakojumā pa 1 flakonam ar pulveri un 1 pilnšļircei ar šķīdinātāju sagatavošanai, kā arī ar 6 vienreizējas lietošanas šļircēm ievadīšanai, kas graduētas FSH vienībās. 6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos GONAL-f 450 SV/0,75 ml (33 mikrogrami/0,75 ml) pirms ievadīšanas sagatavo ar 1 ml šķīdinātāja. GONAL-f 450 SV/0,75 ml (33 mikrogrami/0,75 ml) preparātu nedrīkst sagatavot ne ar vienu citu GONAL-f konteineru. Sagatavošanai drīkst izmantot tikai šķīdinātāju pilnšļircē, kas ir iepakojumā. Pēc tam pilnšļirce jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. GONAL-f daudzdevu kārbā ir šļirču komplekts, kas graduētas FSH vienībās. Var izmantot arī 1 ml šļirci, kas graduēta ml, ar rūpnieciski pievienotu adatu subkutānai lietošanai (skatīt punktu „Kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdinātāju” lietošanas instrukcijā). Sagatavoto šķīdumu nedrīkst ievadīt, ja tajā ir daļiņas vai tas ir duļķains.
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Nīderlande
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS EU/1/95/001/031
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 1995. gada 20. oktobris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 20. oktobris
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
34

1. ZĀĻU NOSAUKUMS GONAL-f 300 SV/0,50 ml (22 mikrogrami/0,50 ml) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs vairākdevu flakons satur 33 mikrogramus alfa folitropīna (Follitropin alfa)*, (atbilst 450 SV), lai pacients saņemtu 22 mikrogramus (atbilst 300 SV) 0,5 ml. Katrs sagatavotā šķīduma ml satur 600 SV. * rekombinēts cilvēka folikulstimulējošais hormons (r-hFSH), kas iegūts Ķīnas kāmju olnīcu (ĶKO) šūnās, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulvera izskats: balta liofilizēta masa. Šķīdinātāja izskats: dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Sagatavotā šķīduma pH ir 6,5-7,5.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Pieaugušām sievietēm ~~ Anovulācija (arī policistisko olnīcu sindroms) sievietēm, kam ārstēšana ar klomifēna citrātu nav
bijusi efektīva. ~~ Vairāku folikulu veidošanās stimulācijai sievietēm superovulācijai mākslīgās apaugļošanas
procedūrā (assisted reproductive technologies – ART), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanā (in vitro fertilisation – IVF), gamētu transfērā olvadā vai zigotu transfērā olvadā. ~~ GONAL-f kopā ar luteinizējošā hormona (LH) preparātu ieteicams folikulu attīstības stimulācijai sievietēm ar smagu LH un FSH deficītu. Klīniskos pētījumos par šādiem pacientiem tika uzskatīti tie, kam endogēnais LH līmenis serumā < 1,2 SV/l. Pieaugušiem vīriešiem ~~ GONAL-f ir paredzēts lietošanai kopā ar cilvēka horiongonadotropīna (human Chorionic Gonadotropin - hCG) terapiju spermatoģenēzes stimulācijai vīriešiem ar iedzimtu vai iegūtu hipogonadotropisku hipogonādismu. 4.2. Devas un lietošanas veids Ārstēšana ar GONAL-f jāsāk auglības traucējumu ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā.
35

Devas

Sniegtie GONAL-f devu ieteikumi atbilst urīna FSH. GONAL-f klīniskais novērtējums rāda, ka tā dienas devas, lietošanas shēmas un ārstēšanas uzraudzības procedūras neatšķiras no tām, ko pašreiz izmanto urīna FSH saturošām zālēm. Ieteicams lietot tālāk minētās sākumdevas. Salīdzinošu klīnisko pētījumu rezultāti norāda, ka vidēji pacientēm ir nepieciešams lietot mazāku GONAL-f kopējo devu par parasti lietoto urīna FSH devu, un ārstēšanās ir jāveic īsāku laiku. Tādēļ tiek uzskatīts par piemērotu lietot mazāku kopējo GONAL-f devu nekā parasti lietotā urīna FSH deva, lai ne tikai panāktu optimālu folikulu attīstību, bet arī samazinātu nevēlamas olnīcu hiperstimulācijas risku. Skatīt 5.1. apakšpunktu.

Starp ekvivalentām vienu devu saturošu GONAL-f preparātu un vairākas devas saturošu preparātu devām pierādīta bioekvivalence.

Turpmākajā tabulā norādīts tilpums, kas jāinjicē, lai ievadītu nozīmēto devu:

Deva (SV) 75 150 225 300

Injicējamais tilpums (ml) 0,13 0,25 0,38 0,50

Nākamā injekcija jāveic nākamajā dienā tajā pašā laikā.

Sievietes, kurām nenotiek ovulācija (arī ar policistisko olnīcu sindromu) GONAL-f var lietot ikdienas injekciju kursa veidā. Sievietēm, kurām ir menstruācijas, ārstēšana jāsāk pirmās 7 menstruālā cikla dienās.

Parastā lietošanas shēma sākas ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ar 7 vai labāk 14 dienu starplaiku, ja tas nepieciešams, devu var palielināt par 37,5 SV vai 75 SV, lai iegūtu pietiekamu, bet ne pārmērīgu atbildreakciju. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai atbildreakcijai, ko novērtē, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un/vai nosakot estrogēnu sekrēciju. Maksimālā dienas deva parasti nepārsniedz 225 SV FSH. Ja pēc 4 ārstēšanas nedēļām nenovēro atbildreakciju, šis cikls jāizlaiž. Nākamā ciklā pacientam jāveic sīkāka izmeklēšana, pēc kuras var atsākt ārstēšanu ar lielāku sākumdevu nekā iepriekšējā ciklā.

Kad iegūta pietiekama atbildreakcija, 24-48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu rekombinantā cilvēka alfa horiongonadotropīna (r-hCG) vai 5 000 SV (līdz 10 000 SV) hCG injekciju. Pacientei ieteicama dzimumtuvība hCG lietošanas dienā un nākamā dienā. Var veikt arī intrauterīno insemināciju (IUI).

Ja pacientei ir pārmērīga atbildreakcija, ārstēšana jāpārtrauc un hCG nav jāievada (skatīt 4.4. apakšpunktu). Nākamam ciklam jāordinē mazāku devu nekā iepriekšējā ciklā.

Sievietēm, kurām tiek stimulētas olnīcas vairāku folikulu attīstībai pirms ārpusķermeņa apaugļošanas vai citas mākslīgās apaugļošanas procedūras. Superovulācijai parasti izmanto 150-225 SV GONAL-f dienā, sākot 2. vai 3. cikla dienā. Ārstēšana tiek turpināta līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai (ko novērtē, kontrolējot estrogēna koncentrāciju serumā un/vai veicot izmeklēšanu ar ultraskaņu) ar pacientes atbildreakcijai pielāgotu devu – parasti ne lielāku par 450 SV dienā. Atbilstoša folikulu nobriešana parasti tiek sasniegta vidēji desmitajā ārstēšanas dienā (5-20. dienā).

Tad 24-48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu r-hCG vai 5 000 SV līdz 10 000 SV hCG injekciju galīgai folikulu nobriešanai.

36

Tagad bieži izmanto kavēšanu ar gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai antagonistu, lai nomāktu endogēnā LH izdalīšanās pastiprināšanos un kontrolētu tonizējošo LH līmeni. Pēc parastās shēmas GONAL-f lietošanu sāk aptuveni 2 nedēļas pēc agonista terapijas sākšanas, un abas zāles turpina lietot līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai. Piemēram, pēc divu nedēļu ārstēšanas ar agonistu pirmās 7 dienas ievada 150-225 SV GONAL-f. Tad devu pielāgo atbilstoši olnīcu atbildreakcijai. Vispārīgā pieredze par IVF rāda, ka vairumā gadījumu ārstēšanas panākumi stabili saglabājas pirmos četros mēģinājumos un pēc tam pakāpeniski mazinās.
Sievietes, kurām ir smaga LH un FSH deficīta izraisīta anovulācija. Sievietēm ar LH un FSH deficītu (hipogonadotropiskais hipogonādisms) GONAL-f terapijas kombinācijā ar alfa lutropīnu mērķis ir viena nobrieduša Grāfa folikula attīstība, no kura pēc cilvēka horiongonadotropīna (hCG) ievadīšanas izdalīsies viens oocīts. GONAL-f lieto ikdienas injekciju veidā vienlaikus ar alfa lutropīnu. Tā kā šīm pacientēm nav menstruāciju un ir zema endogēnā estrogēnu sekrēcija, ārstēšanu var sākt jebkurā brīdī.
Ieteicamā lietošanas shēma sākas ar 75 SV alfa lutropīna kopā ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai atbildreakcijai, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un nosakot estrogēnu sekrēciju.
Ja ārsts uzskata, ka nepieciešama FSH devas palielināšana, devu vēlams pielāgot ik pēc 7-14 dienām un vēlams pa 37,5-75 SV. Stimulācijas ilgumu vienā ciklā var paildzināt līdz 5 nedēļām.
Kad sasniegta optimāla atbildreakcija, 24-8 h pēc pēdējās GONAL-f un alfa lutropīna injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu r-hCG vai 5 000 SV (līdz 10 000 SV) hCG injekciju. Pacientei ieteicama dzimumtuvība hCG lietošanas dienā un nākamā dienā. Alternatīvs variants ir IUI.
Tā kā luteotropiskas darbības vielu (LH/hCG) trūkums pēc ovulācijas var izraisīt priekšlaicīgu corpus luteum mazspēju, jāapsver luteālās fāzes atbalsta nepieciešamība.
Ja pacientei ir pārmērīga atbildreakcija, ārstēšana jāpārtrauc un hCG nav jāievada. Nākamam ciklam ordinē mazāku FSH devu nekā iepriekšējā ciklā.
Vīrieši ar hipogonadotropisku hipogonādismu GONAL-f ordinē 150 SV devā trīsreiz nedēļā kombinācijā ar hCG vismaz 4 mēnešus. Ja pēc šī perioda ārstēšana nav bijusi efektīva, kombinēto ārstēšanu var turpināt – pašreizējā klīniskā pieredze rāda, ka spermatoģenēzes sasniegšanai var būt nepieciešama vismaz 18 mēnešus ilga terapija.
Īpašas pacientu grupas
Gados vecāku pacientu populācija GONAL-f nav piemērots lietošanai gados vecāku pacientu populācijā. GONAL-f drošums un efektivitāte, lietojot gados vecākiem pacientiem, nav pierādīta.
Nieru vai aknu darbības traucējumi GONAL-f drošums, efektivitāte un farmakokinētika, lietojot pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem, nav pierādīta.
Pediatriskā populācija
GONAL-f nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā.
37

Lietošanas veids
GONAL-f ir paredzēts subkutānai lietošanai. Pirmā GONAL-f injekcija jāveic tiešā medicīnas darbinieka uzraudzībā. GONAL-f pats sev drīkst ievadīt tikai pietiekoši motivēts un labi apmācīts pacients, kam pieejams speciālista padoms.
Sakarā ar to, ka daudzdevu GONAL-f ir paredzēts vairākām injekcijām un lai izvairītos no daudzdevu preparāta nepareizas lietošanas, pacientam ir jāsniedz izsmeļoša informācija.
Iespējamās lokālās reakcijas dēļ pret benzilspirtu divas dienas pēc kārtas nedrīkst injicēt vienā vietā.
Atsevišķi sagatavotie flakoni jāizmanto tikai vienam pacientam.
Ieteikumus par GONAL-f pulvera un šķīdinātāja injekciju šķīduma pagatavošanai sagatavošanu un lietošanu skatīt 6.6. apakšpunktā un lietošanas instrukcijā.
4.3. Kontrindikācijas
~~ paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām; ~~ hipotalāma vai hipofīzes audzēji; ~~ palielinātas olnīcas vai nezināmas etioloģijas olnīcu cista, ko nav izraisījis policistisko olnīcu
sindroms; ~~ nezināmas etioloģijas ginekoloģiska asiņošana; ~~ olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis.
GONAL–f nedrīkst lietot gadījumos, kad efektīvu atbildreakciju nav iespējams sasniegt: ~~ primāra olnīcu mazspēja; ~~ dzimumorgānu malformācijas, kas nav saderīgas ar grūtniecību; ~~ fibroīdi dzemdes audzēji, kas nav saderīgi ar grūtniecību; ~~ primāra sēklinieku mazspēja.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
GONAL-f ir spēcīga gonadotropiska viela, kas var izraisīt gan vieglas, gan smagas nevēlamās blakusparādības. Ārstēšanā to drīkst izmantot tikai ārsti, kas pārzina neauglības problēmas un ir specializējušies neauglības ārstēšanā.
Izmantojot gonadotropīna terapiju, gan ārstam, gan palīgpersonālam tam jāvelta pietiekami ilgs laiks, jābūt pieejamām iekārtām nepieciešamai novērošanai. Lai droši un efektīvi izmantotu GONAL-f sievietēm, regulāri jāveic olnīcu atbildreakcijas novērošana ar ultraskaņu, vienlaikus vēlams arī noteikt estradiola līmeni serumā. Atbildreakcija pret FSH ievadīšanu pacientiem var būt atšķirīga, dažiem novēro ļoti vāju, bet citiem – pārmērīgu atbildreakciju. Gan vīriešiem, gan sievietēm jāievada mazākā efektīvā deva, lai sasniegtu terapijas mērķi.
Porfīrija
Pacienti, kuriem ir porfīrija vai arī porfīrija ģimenes anamnēzē, GONAL-f terapijas laikā rūpīgi jānovēro. Šīs patoloģijas pasliktināšanās gadījumā vai arī, parādoties pirmajām pazīmēm, ārstēšana jāpārtrauc.
Sieviešu ārstēšana
Pirms ārstēšanas ar atbilstošām metodēm jāpārbauda pāra auglība un jānovērtē iespējamās kontrindikācijas grūtniecībai. Īpaši jāpārbauda, vai pacientei nav hipotireoze, virsnieru garozas nepietiekamība un hiperprolaktinēmija, kā arī jāveic specifiska ārstēšana.
38

Pacientēm, kam tiek stimulēta folikulu augšana vai nu anovulatoriskas neauglības ārstēšanas, vai mākslīgās apaugļošanas procedūras gadījumā, iespējama olnīcu palielināšanās vai hiperstimulācijas rašanās. Ievērojot ieteiktās GONAL-f devas un lietošanas shēmu, kā arī rūpīgi uzraugot terapiju, var mazināt šādu traucējumu rašanās iespēju. Lai varētu precīzi interpretēt folikulu attīstības raksturlielumus un nobriešanu, ārstam jābūt pieredzei šādu testu interpretācijā.
Klīniskos pētījumos pēc alfa lutropīna ievadīšanas novērota olnīcu jutības palielināšanās pret GONAL-f. Ja tiek uzskatīta par nepieciešamu FSH devas palielināšana, devu vēlams pielāgot ik pēc 7-14 dienām un vēlams pa 37,5-75 SV.
GONAL-f/LH un cilvēka menopauzālais gonadotropīns (hMG) nav tieši salīdzināts. Salīdzinājums ar vēsturiskiem datiem liecina, ka ar GONAL-f/LH iegūtais ovulācijas ātrums ir tāds pats, kādu var iegūt ar hMG.
Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS) Kontrolētas olnīcu stimulācijas rezultātā olnīcas var palielināties. Olnīcu palielināšanos visbiežāk novēro sievietēm, kurām ir policistisko olnīcu sindroms, un parasti tā regresē bez ārstēšanas.
Atšķirībā no nekomplicētas olnīcu palielināšanās OHSS ir stāvoklis, kas var izpausties pieaugošā smaguma pakāpē. Tas ietver izteiktu olnīcu palielināšanos, augstu steroīdo dzimumhormonu līmeni serumā un palielinātu asinsvadu caurlaidību, kas var izraisīt šķidruma uzkrāšanos vēdera dobumā, pleiras dobumā un retos gadījumos arī perikarda dobumā.
Smagos OHSS gadījumos novēroti šādi simptomi: sāpes vēderā, vēdera iestiepums, izteikta olnīcu palielināšanās, ķermeņa masas palielināšanās, aizdusa, oligūrija un gastrointestināli simptomi, piemēram, slikta dūša, vemšana un caureja. Klīniskos izmeklējumos var atklāties hipovolēmija, hemokoncentrācija, elektrolītu līdzsvara novirzes, ascīti, hemoperitonejs, pleiras izsvīdumi, hidrotorakss vai akūts pulmonāls distress. Ļoti retos gadījumos OHSS var komplicēties ar olnīcas kājiņas sagriešanos vai trombemboliskiem traucējumiem, piemēram, plaušu emboliju išēmisku insultu vai miokarda infarktu.
Neatkarīgi OHSS riska faktori ir policistisko olnīcu sindroms, augsts absolūtais estradiola līmenis serumā vai arī tā strauja palielināšanās (piemēram, > 900 pg/ml vai > 3 300 pmol/l anovulācijas gadījumā; > 3 000 pg/ml vai > 11 000 pmol/l ART gadījumā) un liels skaits briestošu olnīcu folikulu (piemēram, > 3 folikuli ≥ 14 mm diametrā anovulācijas gadījumā; ≥ 20 folikuli ≥ 12 mm diametrā ART gadījumā).
Ieteikto GONAL-f devu un ievadīšanas shēmas stingra ievērošana var mazināt olnīcu hiperstimulācijas risku (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu). Lai agrīni atklātu riska faktorus, ieteicama stimulācijas ciklu uzraudzība, veicot ultraskaņas izmeklēšanu, kā arī estradiola līmeņa noteikšana.
Iegūti pierādījumi tam, ka hCG ir galvenā loma OHSS ierosināšanā un ka sindroms var būt smagāks un ilgstošāks, ja iestājas grūtniecība. Tādēļ, ja parādās olnīcu hiperstimulācijas pazīmes, piemēram, estradiola līmenis serumā > 5 500 pg/ml vai > 20 200 pmol/l un/vai kopējais folikulu skaits ≥ 40, ieteicams pārtraukt hCG ievadīšanu un pacientei nestāties dzimumsakaros vai arī lietot kontracepcijas barjermetodes vismaz 4 dienas. OHSS var strauji (24 stundu laikā) vai dažu dienu laikā progresēt un kļūt par nopietnu medicīnisku traucējumu. Visbiežāk tas attīstās pēc hormonālo līdzekļu lietošanas pārtraukšanas un sasniedz maksimumu aptuveni septiņas līdz desmit dienas pēc ārstēšanas. Tādēļ paciente jānovēro vismaz 2 nedēļas pēc hCG lietošanas.
ART gadījumā visu folikulu aspirācija pirms ovulācijas var mazināt hiperstimulācijas iespējamību.
Viegls vai mēreni izteikts OHSS parasti pāriet bez iejaukšanās. Smaga OHSS gadījumā gonadotropīna lietošanu ieteicams pārtraukt, ja terapija vēl turpinās, un paciente jāhospitalizē un jāsāk atbilstoša ārstēšana.
39

Vairākaugļu grūtniecība Pacientēm, kam tiek inducēta ovulācija, vairākaugļu grūtniecības biežums ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairums vairākaugļu grūtniecību gadījumu ir dvīņi. Vairākaugļu grūtniecība, īpaši ja ir liels augļu skaits, palielina nelabvēlīgu notikumu risku mātei un nelabvēlīgu perinatālu notikumu risku.
Lai mazinātu vairākaugļu grūtniecības risku, ieteicams rūpīgi kontrolēt olnīcu atbildreakciju.
Pacientēm, kam tiek veiktas ART procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks saistīts galvenokārt ar aizstāto embriju skaitu, to kvalitāti un pacientes vecumu.
Pacientes pirms ārstēšanas jābrīdina par iespējamo vairāku bērnu dzimšanas risku.
Grūtniecības pārtraukšana Pacientēm, kurām tiek stimulēta folikulu augšana ovulācijas ierosināšanai vai ART gadījumā, biežāk nekā dabiskās apaugļošanās gadījumos grūtniecība tiek pārtraukta spontāna vai medicīniska aborta veidā.
Ārpusdzemdes grūtniecība Sievietēm ar olvadu slimību anamnēzē pastāv ārpusdzemdes grūtniecības risks neatkarīgi no tā, vai grūtniecība iestājusies spontānas apaugļošanās vai neauglības ārstēšanas procedūru rezultātā. Pēc ART ārpusdzemdes grūtniecības rašanās biežums bija salīdzinoši lielāks kā populācijā kopumā.
Dzimumorgānu jaunveidojumi Saņemti ziņojumi par olnīcu un citu dzimumorgānu jaunveidojumiem – gan labdabīgiem, gan ļaundabīgiem – sievietēm, kas neauglības ārstēšanai saņēmušas vairākus preparātus. Vēl nav noskaidrots, vai ārstēšana ar gonadotropīniem palielina šo audzēju risku neauglīgām sievietēm.
Iedzimtas malformācijas Pēc ART iedzimtas malformācijas sastopamas nedaudz biežāk nekā pēc dabiskas apaugļošanās. Uzskata, ka to nosaka vecāku raksturlielumu (t.i., mātes vecums, spermatozoīdu raksturlielumi) atšķirība un biežāk vērojamā vairākaugļu grūtniecība.
Trombemboliski traucējumi Sievietēm ar nesenu vai esošu trombembolisku slimību vai sievietēm ar vispāratzītiem trombembolisku traucējumu riska faktoriem, piemēram, pozitīvu personisko vai ģimenes anamnēzi, ārstēšana ar gonadotropīniem var vēl vairāk palielināt šādu trombembolisku traucējumu saasināšanās vai atkārtošanās risku. Šīm sievietēm jāapsver gonadotropīnu lietošanas priekšrocības un risks. Tomēr jāatceras, ka pati grūtniecība, kā arī OHSS, arī var palielināt trombembolisku traucējumu risku.
Vīriešu ārstēšana
Paaugstināts endogēnā FSH līmenis liecina par primāru sēklinieku mazspēju. GONAL-f/hCG terapija šādiem pacientiem nav efektīva. GONAL-f nevajadzētu lietot gadījumos, kad efektīvu atbildreakciju nav iespējams sasniegt.
Kā atbildreakcijas novērtēšanas daļa 4-6 mēnešus pēc ārstēšanas sākšanas ieteicama spermas analīze.
Nātrija saturs
GONAL-f satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.
40

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

GONAL-f un citu ovulāciju stimulējošu zāļu (piemēram, hCG, klomifēna citrāta) vienlaicīga lietošana var pastiprināt folikulu atbildreakciju, bet vienlaicīga GnRH agonistu vai antagonistu inducēta hipofīzes desensitizācija var palielināt adekvātai olnīcu atbildreakcijas ierosināšanai nepieciešamo GONAL-f devu. Cita klīniski nozīmīga zāļu mijiedarbība GONAL-f terapijas laikā nav novērota.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

GONAL-f lietošanai grūtniecības laikā nav indikāciju. Ierobežotie dati par lietošanu sievietēm grūtniecības laikā (mazāk par 300 grūtniecības iznākumu) neuzrāda alfa folitropīna radītas malformācijas vai toksisku ietekmi uz augli/jaundzimušo.

Pētījumos ar dzīvniekiem nav novērota teratogēna ietekme (skatīt 5.3. apakšpunktu). Izvērtējot gadījumus, kad zāles lietotas grūtniecības laikā, nav iegūts pietiekami daudz klīnisku datu, lai varētu izslēgt GONAL-f teratogēno ietekmi.

Barošana ar krūti

GONAL-f nav indicēts barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

GONAL-f ir paredzēts lietošanai neauglības gadījumā (skatīt 4.1. apakšpunktu).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

GONAL-f neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības ir galvassāpes, olnīcu cistas un vietējas reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums un/vai kairinājums injekcijas vietā).

Bieži novērots viegls vai mēreni izteikts olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS), un tas jāuzskata par stimulācijas procedūrai piemītošu risku. Smags OHSS novērots retāk (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Trombembolija var rasties ļoti reti (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību saraksts

Attiecībā uz turpmāk lietoto biežuma terminoloģiju ir izmantotas šādas definīcijas: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000).

Sieviešu ārstēšana

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

vieglas līdz smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas

un šoks

41

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži:

galvassāpes

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

trombembolija (gan saistīta ar OHSS, gan nesaistīta)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti:

astmas paasināšanās vai pasliktināšanās

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži:

sāpes vēderā, vēdera iestiepums, diskomforta sajūta vēdera apvidū, slikta dūša,

vemšana, caureja

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Ļoti bieži:

olnīcu cistas

Bieži:

viegls vai mēreni izteikts OHSS (tostarp ar to saistītie simptomi)

Retāk:

smags OHSS (tostarp ar to saistītie simptomi) (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Reti:

smaga OHSS komplikācijas

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums

un/vai kairinājums injekcijas vietā)

Vīriešu ārstēšana

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

vieglas līdz smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas

un šoks

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti:

astmas paasināšanās vai pasliktināšanās

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži:

pinnes

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Bieži:

ginekomastija, varikocēle

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums

un/vai kairinājums injekcijas vietā)

Izmeklējumi Bieži:

ķermeņa masas palielināšanās

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

GONAL-f pārdozēšanas ietekme nav zināma, taču pastāv OHSS rašanās iespēja (skatīt 4.4. apakšpunktu).

42

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: dzimumhormoni un uroģenitālās sistēmas modulatori, gonadotropīni, ATĶ kods: G03GA05. Sievietēm svarīgākais parenterāli ievadīta FSH rezultāts ir nobriedušu Grāfa folikulu veidošanās. Sievietēm, kurām ir anovulācija, GONAL-f terapijas mērķis ir attīstīt vienu nobriedušu Grāfa folikulu, no kura pēc hCG ievadīšanas atbrīvosies olšūna.

Klīniskā efektivitāte un drošums sievietēm

Klīniskos pētījumos pacientus ar smagu FSH un LH deficītu noteica pēc endogēnā LH līmeņa serumā, kas nepārsniedza 1,2 SV/l, nosakot centrālā laboratorijā. Taču jāņem vērā, ka dažādās laboratorijās noteiktie LH raksturlielumi var atšķirties.

Klīniskos pētījumos, kuros salīdzināta r-hFSH (alfa folitropīna) un urīna FSH lietošana ART procedūrām (skatīt zemāk tabulu) un ovulācijas ierosināšanai, GONAL-f bija spēcīgāks nekā urīna FSH, jo folikula nobriešanas sasniegšanai bija jālieto mazāka kopējā deva, un arī ārstēšanas periods bija īsāks. Veicot ART procedūras, GONAL-f ar mazāku kopējo devu un īsāku ārstēšanas periodu nekā urīna FSH gadījumā ļāva iegūt vairāk oocītu apaugļošanai nekā urīna FSH.

Tabula: pētījuma GF 8407 (randomizēts paralēlu grupu pētījums par GONAL-f un urīna FSH efektivitātes un lietošanas drošuma salīdzinājumu mākslīgās apaugļošanas procedūrās) rezultāti

GONAL-f

urīna FSH

(n = 130)

(n = 116)

Iegūto oocītu skaits

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Nepieciešamais FSH stimulācijas dienu skaits

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

Kopējā nepieciešamā FSH deva (FSH 75 SV ampulu

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

skaits)

Nepieciešamība palielināt devu (%)

56,2

85,3

Atšķirības starp abām grupām bija statistiski ticamas (p< 0,05) visiem augstāk minētajiem rādītājiem.

Klīniskā efektivitāte un drošums vīriešiem

Vīriešiem ar FSH deficītu GONAL-f, kas lietots vienlaikus ar hCG vismaz 4 mēnešus, inducē spermatoģenēzi.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Pēc intravenozas ievadīšanas alfa folitropīns izplatās ekstracelulārā šķidrumā, sākotnējais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 2 h, eliminācija no organisma notiek ar aptuveni vienu dienu ilgu terminālo pusperiodu. Izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī un kopējais klīrenss ir attiecīgi 10 l un 0,6 l/h. Astotā daļa alfa folitropīna devas tiek izvadīta urīnā.

Pēc subkutānas lietošanas absolūtā bioloģiskā pieejamība ir aptuveni 70%. Pēc atkārtotas ievadīšanas alfa folitropīns uzkrājas trīskārtīgi, sasniedzot līdzsvara stāvokli 3-4 dienās. Sievietēm, kurām ir nomākta endogēnā gonadotropīna sekrēcija, alfa folitropīns tomēr efektīvi stimulē folikulu attīstību un steroīdu veidošanos neatkarīgi no nenosakāmā LH līmeņa.

43

5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par vienreizēju un atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti, salīdzinot ar zāļu apraksta citos apakšpunktos aprakstītajiem, neliecina par īpašu risku cilvēkam.
Trušiem ar 0,9% benzilspirtu sagatavots preparāts un pats 0,9% benzilspirts izraisīja attiecīgi nelielu asiņošanu un subakūtu iekaisumu pēc vienas subkutānas injekcijas vai vieglu iekaisumu un deģeneratīvas pārmaiņas pēc vienas intramuskulāras injekcijas.
Žurkām pēc ilgstošas alfa folitropīna farmakoloģisku devu lietošanas (≥ 40 SV/kg dienā) novērota pavājināta auglība samazinātas vaislības dēļ.
Lietojot lielā devā (≥ 5 SV/kg dienā), alfa folitropīns izraisīja samazinātu dzīvotspējīgu augļu skaitu, vienlaikus nebūdams teratogēns, kā arī patoloģiskas dzemdības – līdzīgi kā lietojot urīna menopauzes gonadotropīnu (hMG). Taču, tā kā GONAL-f nav indicēts grūtniecības laikā, šiem datiem nav lielas klīniskas nozīmes.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Pulveris
Saharoze Nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts Koncentrēta fosforskābe Nātrija hidroksīds
Šķīdinātājs
Ūdens injekcijām Benzilspirts
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
2 gadi.
Sagatavotais šķīdums ir stabils 28 dienas temperatūrā līdz 25°C.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Pirms sagatavošanas uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Pēc sagatavošanas uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
44

6.5. Iepakojuma veids un saturs GONAL-f preparāts ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulveris ir 3 ml flakonos (1. hidrolītiskās klases stikls) ar gumijas aizbāzni (brombutila gumija) un alumīnija vāciņu ar noņemamu virsmu. Šķīdinātājs sagatavošanai ir 1 ml pilnšļircēs (1. hidrolītiskās klases stikls) ar gumijas aizbāzni. Ievadīšanai paredzētās šļirces gatavotas no polipropilēna, rūpnieciski pievienotā adata gatavota no nerūsējoša tērauda. Zāles ir iepakojumā pa 1 flakonam ar pulveri un 1 pilnšļircei ar šķīdinātāju sagatavošanai, kā arī ar 4 vienreizējas lietošanas šļircēm ievadīšanai, kas graduētas FSH vienībās.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos GONAL-f 300 SV/0,50 ml (22 mikrogrami/0,50 ml) pirms ievadīšanas sagatavo ar 0,75 ml šķīdinātāja. GONAL-f 300 SV/0,50 ml (22 mikrogrami/0,50 ml) preparātu nedrīkst sagatavot ne ar vienu citu GONAL-f konteineru. Sagatavošanai drīkst izmantot tikai šķīdinātāju pilnšļircē, kas ir iepakojumā. Pēc tam pilnšļirce jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. GONAL-f daudzdevu kārbā ir šļirču komplekts, kas graduētas FSH vienībās. Var izmantot arī 1 ml šļirci, kas graduēta ml, ar rūpnieciski pievienotu adatu subkutānai lietošanai (skatīt punktu „Kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdinātāju” lietošanas instrukcijā). Sagatavoto šķīdumu nedrīkst ievadīt, ja tajā ir daļiņas vai tas ir duļķains.
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Nīderlande
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS EU/1/95/001/032
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 1995. gada 20. oktobris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 20. oktobris
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
45

1. ZĀĻU NOSAUKUMS GONAL-f 300 SV/0,5 ml (22 mikrogrami/0,5 ml) šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrā šķīduma ml ir 600 SV alfa folitropīna (Follitropin alfa)*, (atbilst 44 mikrogramiem). Katrā 0,5 ml daudzdevu pildspalvveida pilnšļircē ir 300 SV (atbilst 22 mikrogramiem). * rekombinēts cilvēka folikulstimulējošais hormons (r-hFSH), kas iegūts Ķīnas kāmju olnīcu (ĶKO) šūnās, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. Dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Šķīduma pH ir 6,7-7,3.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Pieaugušām sievietēm ~~ Anovulācija (arī policistisko olnīcu sindroms) sievietēm, kam ārstēšana ar klomifēna citrātu nav
bijusi efektīva. ~~ Vairāku folikulu veidošanās stimulācijai sievietēm superovulācijai mākslīgās apaugļošanas
procedūrā (assisted reproductive technologies – ART), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanā (in vitro fertilisation – IVF), gamētu transfērā olvadā vai zigotu transfērā olvadā. ~~ GONAL-f kopā ar luteinizējošā hormona (LH) preparātu ieteicams folikulu attīstības stimulācijai sievietēm ar smagu LH un FSH deficītu. Klīniskos pētījumos par šādiem pacientiem tika uzskatīti tie, kam endogēnais LH līmenis serumā < 1,2 SV/l. Pieaugušiem vīriešiem ~~ GONAL-f ir paredzēts lietošanai kopā ar cilvēka horiongonadotropīna (human Chorionic Gonadotropin - hCG) terapiju spermatoģenēzes stimulācijai vīriešiem ar iedzimtu vai iegūtu hipogonadotropisku hipogonādismu. 4.2. Devas un lietošanas veids Ārstēšana ar GONAL-f jāsāk auglības traucējumu ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā. Pacienti ārstēšanas kursa laikā jānodrošina ar pareizu pildspalvveida pilnšļirču skaitu, kā arī viņiem jāiemāca pareiza injekciju tehnika.
46

Devas
Sniegtie GONAL-f devu ieteikumi atbilst urīna FSH. GONAL-f klīniskais novērtējums rāda, ka tā dienas devas, lietošanas shēmas un ārstēšanas uzraudzības procedūras neatšķiras no tām, ko pašreiz izmanto urīna FSH saturošām zālēm. Ieteicams lietot tālāk minētās sākumdevas. Salīdzinošu klīnisko pētījumu rezultāti norāda, ka vidēji pacientēm ir nepieciešams lietot mazāku GONAL-f kopējo devu par parasti lietoto urīna FSH devu, un ārstēšanās ir jāveic īsāku laiku. Tādēļ tiek uzskatīts par piemērotu lietot mazāku kopējo GONAL-f devu nekā parasti lietotā urīna FSH deva, lai ne tikai panāktu optimālu folikulu attīstību, bet arī samazinātu nevēlamas olnīcu hiperstimulācijas risku. Skatīt 5.1. apakšpunktu.
Starp ekvivalentām vienu devu saturošu GONAL-f preparātu un vairākas devas saturošu preparātu devām pierādīta bioekvivalence.
Sievietes, kurām nenotiek ovulācija (arī ar policistisko olnīcu sindromu) GONAL-f var lietot ikdienas injekciju kursa veidā. Sievietēm, kurām ir menstruācijas, ārstēšana jāsāk pirmās 7 menstruālā cikla dienās.
Parastā lietošanas shēma sākas ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ar 7 vai labāk 14 dienu starplaiku, ja tas nepieciešams, devu var palielināt par 37,5 SV vai 75 SV, lai iegūtu pietiekamu, bet ne pārmērīgu atbildreakciju. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai atbildreakcijai, ko novērtē, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un/vai nosakot estrogēnu sekrēciju. Maksimālā dienas deva parasti nepārsniedz 225 SV FSH. Ja pēc 4 ārstēšanas nedēļām nenovēro atbildreakciju, šis cikls jāizlaiž. Nākamā ciklā pacientam jāveic sīkāka izmeklēšana, pēc kuras var atsākt ārstēšanu ar lielāku sākumdevu nekā iepriekšējā ciklā.
Kad iegūta pietiekama atbildreakcija, 24-48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu rekombinantā cilvēka alfa horiongonadotropīna (r-hCG) vai 5 000 SV (līdz 10 000 SV) hCG injekciju. Pacientei ieteicama dzimumtuvība hCG lietošanas dienā un nākamā dienā. Var veikt arī intrauterīno insemināciju (IUI).
Ja pacientei ir pārmērīga atbildreakcija, ārstēšana jāpārtrauc un hCG nav jāievada (skatīt 4.4. apakšpunktu). Nākamam ciklam jāordinē mazāku devu nekā iepriekšējā ciklā.
Sievietēm, kurām tiek stimulētas olnīcas vairāku folikulu attīstībai pirms ārpusķermeņa apaugļošanas vai citas mākslīgās apaugļošanas procedūras. Superovulācijai parasti izmanto 150-225 SV GONAL-f dienā, sākot 2. vai 3. cikla dienā. Ārstēšana tiek turpināta līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai (ko novērtē, kontrolējot estrogēna koncentrāciju serumā un/vai veicot izmeklēšanu ar ultraskaņu) ar pacientes atbildreakcijai pielāgotu devu – parasti ne lielāku par 450 SV dienā. Atbilstoša folikulu nobriešana parasti tiek sasniegta vidēji desmitajā ārstēšanas dienā (5-20. dienā).
Tad 24-48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu r-hCG vai 5 000 SV līdz 10 000 SV hCG injekciju galīgai folikulu nobriešanai.
Tagad bieži izmanto kavēšanu ar gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai antagonistu, lai nomāktu endogēnā LH izdalīšanās pastiprināšanos un kontrolētu tonizējošo LH līmeni. Pēc parastās shēmas GONAL-f lietošanu sāk aptuveni 2 nedēļas pēc agonista terapijas sākšanas, un abas zāles turpina lietot līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai. Piemēram, pēc divu nedēļu ārstēšanas ar agonistu pirmās 7 dienas ievada 150-225 SV GONAL-f. Tad devu pielāgo atbilstoši olnīcu atbildreakcijai.
Vispārīgā pieredze par IVF rāda, ka vairumā gadījumu ārstēšanas panākumi stabili saglabājas pirmos četros mēģinājumos un pēc tam pakāpeniski mazinās.
47

Sievietes, kurām ir smaga LH un FSH deficīta izraisīta anovulācija. Sievietēm ar LH un FSH deficītu (hipogonadotropiskais hipogonādisms) GONAL-f terapijas kombinācijā ar alfa lutropīnu mērķis ir viena nobrieduša Grāfa folikula attīstība, no kura pēc cilvēka horiongonadotropīna (hCG) ievadīšanas izdalīsies viens oocīts. GONAL-f lieto ikdienas injekciju veidā vienlaikus ar alfa lutropīnu. Tā kā šīm pacientēm nav menstruāciju un ir zema endogēnā estrogēnu sekrēcija, ārstēšanu var sākt jebkurā brīdī.
Ieteicamā lietošanas shēma sākas ar 75 SV alfa lutropīna kopā ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai atbildreakcijai, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un nosakot estrogēnu sekrēciju.
Ja ārsts uzskata, ka nepieciešama FSH devas palielināšana, devu vēlams pielāgot ik pēc 7-14 dienām un vēlams pa 37,5-75 SV. Stimulācijas ilgumu vienā ciklā var paildzināt līdz 5 nedēļām.
Kad sasniegta optimāla atbildreakcija, 24-8 h pēc pēdējās GONAL-f un alfa lutropīna injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu r-hCG vai 5 000 SV (līdz 10 000 SV) hCG injekciju. Pacientei ieteicama dzimumtuvība hCG lietošanas dienā un nākamā dienā. Alternatīvs variants ir IUI.
Tā kā luteotropiskas darbības vielu (LH/hCG) trūkums pēc ovulācijas var izraisīt priekšlaicīgu corpus luteum mazspēju, jāapsver luteālās fāzes atbalsta nepieciešamība.
Ja pacientei ir pārmērīga atbildreakcija, ārstēšana jāpārtrauc un hCG nav jāievada. Nākamam ciklam ordinē mazāku FSH devu nekā iepriekšējā ciklā.
Vīrieši ar hipogonadotropisku hipogonādismu GONAL-f ordinē 150 SV devā trīsreiz nedēļā kombinācijā ar hCG vismaz 4 mēnešus. Ja pēc šī perioda ārstēšana nav bijusi efektīva, kombinēto ārstēšanu var turpināt – pašreizējā klīniskā pieredze rāda, ka spermatoģenēzes sasniegšanai var būt nepieciešama vismaz 18 mēnešus ilga terapija.
Īpašas pacientu grupas
Gados vecāku pacientu populācija GONAL-f nav piemērots lietošanai gados vecāku pacientu populācijā. GONAL-f drošums un efektivitāte, lietojot gados vecākiem pacientiem, nav pierādīta.
Nieru vai aknu darbības traucējumi GONAL-f drošums, efektivitāte un farmakokinētika, lietojot pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem, nav pierādīta.
Pediatriskā populācija
GONAL-f nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā.
Lietošanas veids
GONAL-f ir paredzēts subkutānai lietošanai. Pirmā GONAL-f injekcija jāveic tiešā medicīnas darbinieka uzraudzībā. GONAL-f pats sev drīkst ievadīt tikai pietiekoši motivēts un labi apmācīts pacients, kam pieejams speciālista padoms.
Tā kā GONAL-f pildspalvveida pilnšļirce ar daudzdevu kārtridžu ir paredzēta vairākām injekcijām, lai izvairītos no daudzdevu formas nepareizas lietošanas, pacientam ir jāsniedz skaidri norādījumi.
Ieteikumus par zāļu ievadīšanu ar pildspalvveida pilnšļirci skatīt 6.6. apakšpunktā un lietošanas pamācībā.
48

4.3. Kontrindikācijas
~~ paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām; ~~ hipotalāma vai hipofīzes audzēji; ~~ palielinātas olnīcas vai nezināmas etioloģijas olnīcu cista, ko nav izraisījis policistisko olnīcu
sindroms; ~~ nezināmas etioloģijas ginekoloģiska asiņošana; ~~ olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis.
GONAL–f nedrīkst lietot gadījumos, kad efektīvu atbildreakciju nav iespējams sasniegt: ~~ primāra olnīcu mazspēja; ~~ dzimumorgānu malformācijas, kas nav saderīgas ar grūtniecību; ~~ fibroīdi dzemdes audzēji, kas nav saderīgi ar grūtniecību; ~~ primāra sēklinieku mazspēja.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
GONAL-f ir spēcīga gonadotropiska viela, kas var izraisīt gan vieglas, gan smagas nevēlamās blakusparādības. Ārstēšanā to drīkst izmantot tikai ārsti, kas pārzina neauglības problēmas un ir specializējušies neauglības ārstēšanā.
Izmantojot gonadotropīna terapiju, gan ārstam, gan palīgpersonālam tam jāvelta pietiekami ilgs laiks, jābūt pieejamām iekārtām nepieciešamai novērošanai. Lai droši un efektīvi izmantotu GONAL-f sievietēm, regulāri jāveic olnīcu atbildreakcijas novērošana ar ultraskaņu, vienlaikus vēlams arī noteikt estradiola līmeni serumā. Atbildreakcija pret FSH ievadīšanu pacientiem var būt atšķirīga, dažiem novēro ļoti vāju, bet citiem – pārmērīgu atbildreakciju. Gan vīriešiem, gan sievietēm jāievada mazākā efektīvā deva, lai sasniegtu terapijas mērķi.
Porfīrija
Pacienti, kuriem ir porfīrija vai arī porfīrija ģimenes anamnēzē, GONAL-f terapijas laikā rūpīgi jānovēro. Šīs patoloģijas pasliktināšanās gadījumā vai arī, parādoties pirmajām pazīmēm, ārstēšana jāpārtrauc.
Sieviešu ārstēšana
Pirms ārstēšanas ar atbilstošām metodēm jāpārbauda pāra auglība un jānovērtē iespējamās kontrindikācijas grūtniecībai. Īpaši jāpārbauda, vai pacientei nav hipotireoze, virsnieru garozas nepietiekamība un hiperprolaktinēmija, kā arī jāveic specifiska ārstēšana.
Pacientēm, kam tiek stimulēta folikulu augšana vai nu anovulatoriskas neauglības ārstēšanas, vai mākslīgās apaugļošanas procedūras gadījumā, iespējama olnīcu palielināšanās vai hiperstimulācijas rašanās. Ievērojot ieteiktās GONAL-f devas un lietošanas shēmu, kā arī rūpīgi uzraugot terapiju, var mazināt šādu traucējumu rašanās iespēju. Lai varētu precīzi interpretēt folikulu attīstības raksturlielumus un nobriešanu, ārstam jābūt pieredzei šādu testu interpretācijā.
Klīniskos pētījumos pēc alfa lutropīna ievadīšanas novērota olnīcu jutības palielināšanās pret GONAL-f. Ja tiek uzskatīta par nepieciešamu FSH devas palielināšana, devu vēlams pielāgot ik pēc 7-14 dienām un vēlams pa 37,5-75 SV.
GONAL-f/LH un cilvēka menopauzālais gonadotropīns (hMG) nav tieši salīdzināts. Salīdzinājums ar vēsturiskiem datiem liecina, ka ar GONAL-f/LH iegūtais ovulācijas ātrums ir tāds pats, kādu var iegūt ar hMG.
49

Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS) Kontrolētas olnīcu stimulācijas rezultātā olnīcas var palielināties. Olnīcu palielināšanos visbiežāk novēro sievietēm, kurām ir policistisko olnīcu sindroms, un parasti tā regresē bez ārstēšanas.
Atšķirībā no nekomplicētas olnīcu palielināšanās OHSS ir stāvoklis, kas var izpausties pieaugošā smaguma pakāpē. Tas ietver izteiktu olnīcu palielināšanos, augstu steroīdo dzimumhormonu līmeni serumā un palielinātu asinsvadu caurlaidību, kas var izraisīt šķidruma uzkrāšanos vēdera dobumā, pleiras dobumā un retos gadījumos arī perikarda dobumā.
Smagos OHSS gadījumos novēroti šādi simptomi: sāpes vēderā, vēdera iestiepums, izteikta olnīcu palielināšanās, ķermeņa masas palielināšanās, aizdusa, oligūrija un gastrointestināli simptomi, piemēram, slikta dūša, vemšana un caureja. Klīniskos izmeklējumos var atklāties hipovolēmija, hemokoncentrācija, elektrolītu līdzsvara novirzes, ascīti, hemoperitonejs, pleiras izsvīdumi, hidrotorakss vai akūts pulmonāls distress. Ļoti retos gadījumos OHSS var komplicēties ar olnīcas kājiņas sagriešanos vai trombemboliskiem traucējumiem, piemēram, plaušu emboliju, išēmisku insultu vai miokarda infarktu.
Neatkarīgi OHSS riska faktori ir policistisko olnīcu sindroms, augsts absolūtais estradiola līmenis serumā vai arī tā strauja palielināšanās (piemēram, > 900 pg/ml vai > 3 300 pmol/l anovulācijas gadījumā; > 3 000 pg/ml vai > 11 000 pmol/l ART gadījumā) un liels skaits briestošu olnīcu folikulu (piemēram, > 3 folikuli ≥ 14 mm diametrā anovulācijas gadījumā; ≥ 20 folikuli ≥ 12 mm diametrā ART gadījumā).
Ieteikto GONAL-f devu un ievadīšanas shēmas stingra ievērošana var mazināt olnīcu hiperstimulācijas risku (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu). Lai agrīni atklātu riska faktorus, ieteicama stimulācijas ciklu uzraudzība, veicot ultraskaņas izmeklēšanu, kā arī estradiola līmeņa noteikšana.
Iegūti pierādījumi tam, ka hCG ir galvenā loma OHSS ierosināšanā un ka sindroms var būt smagāks un ilgstošāks, ja iestājas grūtniecība. Tādēļ, ja parādās olnīcu hiperstimulācijas pazīmes, piemēram, estradiola līmenis serumā > 5 500 pg/ml vai > 20 200 pmol/l un/vai kopējais folikulu skaits ≥ 40, ieteicams pārtraukt hCG ievadīšanu un pacientei nestāties dzimumsakaros vai arī lietot kontracepcijas barjermetodes vismaz 4 dienas. OHSS var strauji (24 stundu laikā) vai dažu dienu laikā progresēt un kļūt par nopietnu medicīnisku traucējumu. Visbiežāk tas attīstās pēc hormonālo līdzekļu lietošanas pārtraukšanas un sasniedz maksimumu aptuveni septiņas līdz desmit dienas pēc ārstēšanas. Tādēļ paciente jānovēro vismaz 2 nedēļas pēc hCG lietošanas.
ART gadījumā visu folikulu aspirācija pirms ovulācijas var mazināt hiperstimulācijas iespējamību.
Viegls vai mēreni izteikts OHSS parasti pāriet bez iejaukšanās. Smaga OHSS gadījumā gonadotropīna lietošanu ieteicams pārtraukt, ja terapija vēl turpinās, un paciente jāhospitalizē un jāsāk atbilstoša ārstēšana.
Vairākaugļu grūtniecība Pacientēm, kam tiek inducēta ovulācija, vairākaugļu grūtniecības biežums ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairums vairākaugļu grūtniecību gadījumu ir dvīņi. Vairākaugļu grūtniecība, īpaši ja ir liels augļu skaits, palielina nelabvēlīgu notikumu risku mātei un nelabvēlīgu perinatālu notikumu risku.
Lai mazinātu vairākaugļu grūtniecības risku, ieteicams rūpīgi kontrolēt olnīcu atbildreakciju.
Pacientēm, kam tiek veiktas ART procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks saistīts galvenokārt ar aizstāto embriju skaitu, to kvalitāti un pacientes vecumu.
Pacientes pirms ārstēšanas jābrīdina par iespējamo vairāku bērnu dzimšanas risku.
50

Grūtniecības pārtraukšana Pacientēm, kurām tiek stimulēta folikulu augšana ovulācijas ierosināšanai vai ART gadījumā, biežāk nekā dabiskās apaugļošanās gadījumos grūtniecība tiek pārtraukta spontāna vai medicīniska aborta veidā.
Ārpusdzemdes grūtniecība Sievietēm ar olvadu slimību anamnēzē pastāv ārpusdzemdes grūtniecības risks neatkarīgi no tā, vai grūtniecība iestājusies spontānas apaugļošanās vai neauglības ārstēšanas procedūru rezultātā. Pēc ART ārpusdzemdes grūtniecības rašanās biežums bija salīdzinoši lielāks kā populācijā kopumā.
Dzimumorgānu jaunveidojumi Saņemti ziņojumi par olnīcu un citu dzimumorgānu jaunveidojumiem – gan labdabīgiem, gan ļaundabīgiem – sievietēm, kas neauglības ārstēšanai saņēmušas vairākus preparātus. Vēl nav noskaidrots, vai ārstēšana ar gonadotropīniem palielina šo audzēju risku neauglīgām sievietēm.
Iedzimtas malformācijas Pēc ART iedzimtas malformācijas sastopamas nedaudz biežāk nekā pēc dabiskas apaugļošanās. Uzskata, ka to nosaka vecāku raksturlielumu (t.i., mātes vecums, spermatozoīdu raksturlielumi) atšķirība un biežāk vērojamā vairākaugļu grūtniecība.
Trombemboliski traucējumi Sievietēm ar nesenu vai esošu trombembolisku slimību vai sievietēm ar vispāratzītiem trombembolisku traucējumu riska faktoriem, piemēram, pozitīvu personisko vai ģimenes anamnēzi, ārstēšana ar gonadotropīniem var vēl vairāk palielināt šādu trombembolisku traucējumu saasināšanās vai atkārtošanās risku. Šīm sievietēm jāapsver gonadotropīnu lietošanas priekšrocības un risks. Tomēr jāatceras, ka pati grūtniecība, kā arī OHSS, arī var palielināt trombembolisku traucējumu risku.
Vīriešu ārstēšana
Paaugstināts endogēnā FSH līmenis liecina par primāru sēklinieku mazspēju. GONAL-f/hCG terapija šādiem pacientiem nav efektīva. GONAL-f nevajadzētu lietot gadījumos, kad efektīvu atbildreakciju nav iespējams sasniegt.
Kā atbildreakcijas novērtēšanas daļa 4-6 mēnešus pēc ārstēšanas sākšanas ieteicama spermas analīze.
Nātrija saturs
GONAL-f satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
GONAL-f un citu ovulāciju stimulējošu zāļu (piemēram, hCG, klomifēna citrāta) vienlaicīga lietošana var pastiprināt folikulu atbildreakciju, bet vienlaicīga GnRH agonistu vai antagonistu inducēta hipofīzes desensitizācija var palielināt adekvātai olnīcu atbildreakcijas ierosināšanai nepieciešamo GONAL-f devu. Cita klīniski nozīmīga zāļu mijiedarbība GONAL-f terapijas laikā nav novērota.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
GONAL-f lietošanai grūtniecības laikā nav indikāciju. Ierobežotie dati par lietošanu sievietēm grūtniecības laikā (mazāk par 300 grūtniecības iznākumu) neuzrāda alfa folitropīna radītas malformācijas vai toksisku ietekmi uz augli/jaundzimušo.
Pētījumos ar dzīvniekiem nav novērota teratogēna ietekme (skatīt 5.3. apakšpunktu).
51

Izvērtējot gadījumus, kad zāles lietotas grūtniecības laikā, nav iegūts pietiekami daudz klīnisku datu, lai varētu izslēgt GONAL-f teratogēno ietekmi.

Barošana ar krūti

GONAL-f nav indicēts barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

GONAL-f ir paredzēts lietošanai neauglības gadījumā (skatīt 4.1. apakšpunktu).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

GONAL-f neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības ir galvassāpes, olnīcu cistas un vietējas reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums un/vai kairinājums injekcijas vietā).

Bieži novērots viegls vai mēreni izteikts olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS), un tas jāuzskata par stimulācijas procedūrai piemītošu risku. Smags OHSS novērots retāk (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Trombembolija var rasties ļoti reti (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību saraksts

Attiecībā uz turpmāk lietoto biežuma terminoloģiju ir izmantotas šādas definīcijas: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000).

Sieviešu ārstēšana

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

vieglas līdz smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas

un šoks

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži:

galvassāpes

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

trombembolija (gan saistīta ar OHSS, gan nesaistīta)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti:

astmas paasināšanās vai pasliktināšanās

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži:

sāpes vēderā, vēdera iestiepums, diskomforta sajūta vēdera apvidū, slikta dūša,

vemšana, caureja

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Ļoti bieži:

olnīcu cistas

Bieži:

viegls vai mēreni izteikts OHSS (tostarp ar to saistītie simptomi)

52

Retāk: Reti:

smags OHSS (tostarp ar to saistītie simptomi) (skatīt 4.4. apakšpunktu) smaga OHSS komplikācijas

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums

un/vai kairinājums injekcijas vietā)

Vīriešu ārstēšana

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

vieglas līdz smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas

un šoks

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti:

astmas paasināšanās vai pasliktināšanās

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži:

pinnes

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Bieži:

ginekomastija, varikocēle

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums

un/vai kairinājums injekcijas vietā)

Izmeklējumi Bieži:

ķermeņa masas palielināšanās

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

GONAL-f pārdozēšanas ietekme nav zināma, taču pastāv OHSS rašanās iespēja (skatīt 4.4. apakšpunktu).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: dzimumhormoni un uroģenitālās sistēmas modulatori, gonadotropīni, ATĶ kods: G03GA05.
Sievietēm svarīgākais parenterāli ievadīta FSH rezultāts ir nobriedušu Grāfa folikulu veidošanās. Sievietēm, kurām ir anovulācija, GONAL-f terapijas mērķis ir attīstīt vienu nobriedušu Grāfa folikulu, no kura pēc hCG ievadīšanas atbrīvosies olšūna.

53

Klīniskā efektivitāte un drošums sievietēm

Klīniskos pētījumos pacientus ar smagu FSH un LH deficītu noteica pēc endogēnā LH līmeņa serumā, kas nepārsniedza 1,2 SV/l, nosakot centrālā laboratorijā. Taču jāņem vērā, ka dažādās laboratorijās noteiktie LH raksturlielumi var atšķirties.

Klīniskos pētījumos, kuros salīdzināta r-hFSH (alfa folitropīna) un urīna FSH lietošana ART procedūrām (skatīt zemāk tabulu) un ovulācijas ierosināšanai, GONAL-f bija spēcīgāks nekā urīna FSH, jo folikula nobriešanas sasniegšanai bija jālieto mazāka kopējā deva, un arī ārstēšanas periods bija īsāks. Veicot ART procedūras, GONAL-f ar mazāku kopējo devu un īsāku ārstēšanas periodu nekā urīna FSH gadījumā ļāva iegūt vairāk oocītu apaugļošanai nekā urīna FSH.

Tabula: pētījuma GF 8407 (randomizēts paralēlu grupu pētījums par GONAL-f un urīna FSH efektivitātes un lietošanas drošuma salīdzinājumu mākslīgās apaugļošanas procedūrās) rezultāti

GONAL-f

urīna FSH

(n = 130)

(n = 116)

Iegūto oocītu skaits

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Nepieciešamais FSH stimulācijas dienu skaits

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

Kopējā nepieciešamā FSH deva (FSH 75 SV ampulu

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

skaits)

Nepieciešamība palielināt devu (%)

56,2

85,3

Atšķirības starp abām grupām bija statistiski ticamas (p< 0,05) visiem augstāk minētajiem rādītājiem.

Klīniskā efektivitāte un drošums vīriešiem

Vīriešiem ar FSH deficītu GONAL-f, kas lietots vienlaikus ar hCG vismaz 4 mēnešus, inducē spermatoģenēzi.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Pēc intravenozas ievadīšanas alfa folitropīns izplatās ekstracelulārā šķidrumā, sākotnējais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 2 h, eliminācija no organisma notiek ar aptuveni vienu dienu ilgu terminālo pusperiodu. Izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī un kopējais klīrenss ir attiecīgi 10 l un 0,6 l/h. Astotā daļa alfa folitropīna devas tiek izvadīta urīnā.

Pēc subkutānas lietošanas absolūtā bioloģiskā pieejamība ir aptuveni 70%. Pēc atkārtotas ievadīšanas alfa folitropīns uzkrājas trīskārtīgi, sasniedzot līdzsvara stāvokli 3-4 dienās. Sievietēm, kurām ir nomākta endogēnā gonadotropīna sekrēcija, alfa folitropīns tomēr efektīvi stimulē folikulu attīstību un steroīdu veidošanos neatkarīgi no nenosakāmā LH līmeņa.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par vienreizēju un atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti, salīdzinot ar zāļu apraksta citos apakšpunktos aprakstītajiem, neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Žurkām pēc ilgstošas alfa folitropīna farmakoloģisku devu lietošanas (≥ 40 SV/kg dienā) novērota pavājināta auglība samazinātas vaislības dēļ.

Lietojot lielā devā (≥ 5 SV/kg dienā), alfa folitropīns izraisīja samazinātu dzīvotspējīgu augļu skaitu, vienlaikus nebūdams teratogēns, kā arī patoloģiskas dzemdības – līdzīgi kā lietojot urīna menopauzes gonadotropīnu (hMG). Taču, tā kā GONAL-f nav indicēts grūtniecības laikā, šiem datiem nav lielas klīniskas nozīmes.

54

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Poloksamērs 188 Saharoze Metionīns Nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts m-krezols Koncentrēta fosforskābe Nātrija hidroksīds Ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Nav piemērojama.
6.3. Uzglabāšanas laiks
2 gadi.
Pēc atvēršanas zāles drīkst uzglabāt līdz 28 dienām temperatūrā līdz 25°C. Pacientam vajadzētu uzrakstīt uz GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces pirmo lietošanas dienu.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2°C-8°C). Nesasaldēt.
Zāles pirms atvēršanas un derīguma termiņa laikā var izņemt no ledusskapja un uzglabāt līdz 3 mēnešiem temperatūrā līdz 25°C, pēc tam tās atkārtoti neatdzesējot. Zāles jāizmet, ja tās 3 mēnešu laikā netiek izlietotas.
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Informāciju par uzglabāšanas nosacījumiem lietošanas laikā skatīt 6.3. apakšpunktā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
0,5 ml šķīdums injekcijām ir 3 ml kārtridžā (1. tipa stikls) ar virzuļa aizbāzni (halogēnbutila gumija) un alumīnija gofrētu vāciņu, kas pārklāts ar melnu gumiju.
Iepakojumā ir 1 pildspalvveida pilnšļirce un 8 adatas, kas paredzētas zāļu ievadīšanai, izmantojot pildspalvveida injicētāju.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Skatīt lietošanas pamācību. Šķīdumu nedrīkst ievadīt, ja tajā ir daļiņas vai tas ir duļķains. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina 28 dienu laikā pēc pirmās atvēršanas.
GONAL-f 300 SV/0,5 ml (22 mikrogrami/0,5 ml) kārtridžs nav paredzēts izjaukšanai.
Izmantotās adatas jāiznīcina tūlīt pēc injekcijas.
55

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Nīderlande 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS EU/1/95/001/033 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 1995. gada 20. oktobris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 20. oktobris 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
56

1. ZĀĻU NOSAUKUMS GONAL-f 450 SV/0,75 ml (33 mikrogrami/0,75 ml) šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrā šķīduma ml ir 600 SV alfa folitropīna (Follitropin alfa)*, (atbilst 44 mikrogramiem). Katrā 0,75 ml daudzdevu pildspalvveida pilnšļircē ir 450 SV (atbilst 33 mikrogramiem). * rekombinēts cilvēka folikulstimulējošais hormons (r-hFSH), kas iegūts Ķīnas kāmju olnīcu (ĶKO) šūnās, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. Dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Šķīduma pH ir 6,7-7,3.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Pieaugušām sievietēm ~~ Anovulācija (arī policistisko olnīcu sindroms) sievietēm, kam ārstēšana ar klomifēna citrātu nav
bijusi efektīva. ~~ Vairāku folikulu veidošanās stimulācijai sievietēm superovulācijai mākslīgās apaugļošanas
procedūrā (assisted reproductive technologies – ART), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanā (in vitro fertilisation – IVF), gamētu transfērā olvadā vai zigotu transfērā olvadā. ~~ GONAL-f kopā ar luteinizējošā hormona (LH) preparātu ieteicams folikulu attīstības stimulācijai sievietēm ar smagu LH un FSH deficītu. Klīniskos pētījumos par šādiem pacientiem tika uzskatīti tie, kam endogēnais LH līmenis serumā < 1,2 SV/l. Pieaugušiem vīriešiem ~~ GONAL-f ir paredzēts lietošanai kopā ar cilvēka horiongonadotropīna (human Chorionic Gonadotropin - hCG) terapiju spermatoģenēzes stimulācijai vīriešiem ar iedzimtu vai iegūtu hipogonadotropisku hipogonādismu. 4.2. Devas un lietošanas veids Ārstēšana ar GONAL-f jāsāk auglības traucējumu ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā. Pacienti ārstēšanas kursa laikā jānodrošina ar pareizu pildspalvveida pilnšļirču skaitu, kā arī viņiem jāiemāca pareiza injekciju tehnika.
57

Devas
Sniegtie GONAL-f devu ieteikumi atbilst urīna FSH. GONAL-f klīniskais novērtējums rāda, ka tā dienas devas, lietošanas shēmas un ārstēšanas uzraudzības procedūras neatšķiras no tām, ko pašreiz izmanto urīna FSH saturošām zālēm. Ieteicams lietot tālāk minētās sākumdevas. Salīdzinošu klīnisko pētījumu rezultāti norāda, ka vidēji pacientēm ir nepieciešams lietot mazāku GONAL-f kopējo devu par parasti lietoto urīna FSH devu, un ārstēšanās ir jāveic īsāku laiku. Tādēļ tiek uzskatīts par piemērotu lietot mazāku kopējo GONAL-f devu nekā parasti lietotā urīna FSH deva, lai ne tikai panāktu optimālu folikulu attīstību, bet arī samazinātu nevēlamas olnīcu hiperstimulācijas risku. Skatīt 5.1. apakšpunktu.
Starp ekvivalentām vienu devu saturošu GONAL-f preparātu un vairākas devas saturošu preparātu devām pierādīta bioekvivalence.
Sievietes, kurām nenotiek ovulācija (arī ar policistisko olnīcu sindromu) GONAL-f var lietot ikdienas injekciju kursa veidā. Sievietēm, kurām ir menstruācijas, ārstēšana jāsāk pirmās 7 menstruālā cikla dienās.
Parastā lietošanas shēma sākas ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ar 7 vai labāk 14 dienu starplaiku, ja tas nepieciešams, devu var palielināt par 37,5 SV vai 75 SV, lai iegūtu pietiekamu, bet ne pārmērīgu atbildreakciju. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai atbildreakcijai, ko novērtē, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un/vai nosakot estrogēnu sekrēciju. Maksimālā dienas deva parasti nepārsniedz 225 SV FSH. Ja pēc 4 ārstēšanas nedēļām nenovēro atbildreakciju, šis cikls jāizlaiž. Nākamā ciklā pacientam jāveic sīkāka izmeklēšana, pēc kuras var atsākt ārstēšanu ar lielāku sākumdevu nekā iepriekšējā ciklā.
Kad iegūta pietiekama atbildreakcija, 24-48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu rekombinantā cilvēka alfa horiongonadotropīna (r-hCG) vai 5 000 SV (līdz 10 000 SV) hCG injekciju. Pacientei ieteicama dzimumtuvība hCG lietošanas dienā un nākamā dienā. Var veikt arī intrauterīno insemināciju (IUI).
Ja pacientei ir pārmērīga atbildreakcija, ārstēšana jāpārtrauc un hCG nav jāievada (skatīt 4.4. apakšpunktu). Nākamam ciklam jāordinē mazāku devu nekā iepriekšējā ciklā.
Sievietēm, kurām tiek stimulētas olnīcas vairāku folikulu attīstībai pirms ārpusķermeņa apaugļošanas vai citas mākslīgās apaugļošanas procedūras. Superovulācijai parasti izmanto 150-225 SV GONAL-f dienā, sākot 2. vai 3. cikla dienā. Ārstēšana tiek turpināta līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai (ko novērtē, kontrolējot estrogēna koncentrāciju serumā un/vai veicot izmeklēšanu ar ultraskaņu) ar pacientes atbildreakcijai pielāgotu devu – parasti ne lielāku par 450 SV dienā. Atbilstoša folikulu nobriešana parasti tiek sasniegta vidēji desmitajā ārstēšanas dienā (5-20. dienā).
Tad 24-48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu r-hCG vai 5 000 SV līdz 10 000 SV hCG injekciju galīgai folikulu nobriešanai.
Tagad bieži izmanto kavēšanu ar gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai antagonistu, lai nomāktu endogēnā LH izdalīšanās pastiprināšanos un kontrolētu tonizējošo LH līmeni. Pēc parastās shēmas GONAL-f lietošanu sāk aptuveni 2 nedēļas pēc agonista terapijas sākšanas, un abas zāles turpina lietot līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai. Piemēram, pēc divu nedēļu ārstēšanas ar agonistu pirmās 7 dienas ievada 150-225 SV GONAL-f. Tad devu pielāgo atbilstoši olnīcu atbildreakcijai.
Vispārīgā pieredze par IVF rāda, ka vairumā gadījumu ārstēšanas panākumi stabili saglabājas pirmos četros mēģinājumos un pēc tam pakāpeniski mazinās.
58

Sievietes, kurām ir smaga LH un FSH deficīta izraisīta anovulācija. Sievietēm ar LH un FSH deficītu (hipogonadotropiskais hipogonādisms) GONAL-f terapijas kombinācijā ar alfa lutropīnu mērķis ir viena nobrieduša Grāfa folikula attīstība, no kura pēc cilvēka horiongonadotropīna (hCG) ievadīšanas izdalīsies viens oocīts. GONAL-f lieto ikdienas injekciju veidā vienlaikus ar alfa lutropīnu. Tā kā šīm pacientēm nav menstruāciju un ir zema endogēnā estrogēnu sekrēcija, ārstēšanu var sākt jebkurā brīdī.
Ieteicamā lietošanas shēma sākas ar 75 SV alfa lutropīna kopā ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai atbildreakcijai, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un nosakot estrogēnu sekrēciju.
Ja ārsts uzskata, ka nepieciešama FSH devas palielināšana, devu vēlams pielāgot ik pēc 7-14 dienām un vēlams pa 37,5-75 SV. Stimulācijas ilgumu vienā ciklā var paildzināt līdz 5 nedēļām.
Kad sasniegta optimāla atbildreakcija, 24-8 h pēc pēdējās GONAL-f un alfa lutropīna injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu r-hCG vai 5 000 SV (līdz 10 000 SV) hCG injekciju. Pacientei ieteicama dzimumtuvība hCG lietošanas dienā un nākamā dienā. Alternatīvs variants ir IUI.
Tā kā luteotropiskas darbības vielu (LH/hCG) trūkums pēc ovulācijas var izraisīt priekšlaicīgu corpus luteum mazspēju, jāapsver luteālās fāzes atbalsta nepieciešamība.
Ja pacientei ir pārmērīga atbildreakcija, ārstēšana jāpārtrauc un hCG nav jāievada. Nākamam ciklam ordinē mazāku FSH devu nekā iepriekšējā ciklā.
Vīrieši ar hipogonadotropisku hipogonādismu GONAL-f ordinē 150 SV devā trīsreiz nedēļā kombinācijā ar hCG vismaz 4 mēnešus. Ja pēc šī perioda ārstēšana nav bijusi efektīva, kombinēto ārstēšanu var turpināt – pašreizējā klīniskā pieredze rāda, ka spermatoģenēzes sasniegšanai var būt nepieciešama vismaz 18 mēnešus ilga terapija.
Īpašas pacientu grupas
Gados vecāku pacientu populācija GONAL-f nav piemērots lietošanai gados vecāku pacientu populācijā. GONAL-f drošums un efektivitāte, lietojot gados vecākiem pacientiem, nav pierādīta.
Nieru vai aknu darbības traucējumi GONAL-f drošums, efektivitāte un farmakokinētika, lietojot pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem, nav pierādīta.
Pediatriskā populācija
GONAL-f nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā.
Lietošanas veids
GONAL-f ir paredzēts subkutānai lietošanai. Pirmā GONAL-f injekcija jāveic tiešā medicīnas darbinieka uzraudzībā. GONAL-f pats sev drīkst ievadīt tikai pietiekoši motivēts un labi apmācīts pacients, kam pieejams speciālista padoms.
Tā kā GONAL-f pildspalvveida pilnšļirce ar daudzdevu kārtridžu ir paredzēta vairākām injekcijām, lai izvairītos no daudzdevu formas nepareizas lietošanas, pacientam ir jāsniedz skaidri norādījumi.
Ieteikumus par zāļu ievadīšanu ar pildspalvveida pilnšļirci skatīt 6.6. apakšpunktā un lietošanas pamācībā.
59

4.3. Kontrindikācijas
~~ paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām; ~~ hipotalāma vai hipofīzes audzēji; ~~ palielinātas olnīcas vai nezināmas etioloģijas olnīcu cista, ko nav izraisījis policistisko olnīcu
sindroms; ~~ nezināmas etioloģijas ginekoloģiska asiņošana; ~~ olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis.
GONAL–f nedrīkst lietot gadījumos, kad efektīvu atbildreakciju nav iespējams sasniegt: ~~ primāra olnīcu mazspēja; ~~ dzimumorgānu malformācijas, kas nav saderīgas ar grūtniecību; ~~ fibroīdi dzemdes audzēji, kas nav saderīgi ar grūtniecību; ~~ primāra sēklinieku mazspēja.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
GONAL-f ir spēcīga gonadotropiska viela, kas var izraisīt gan vieglas, gan smagas nevēlamās blakusparādības. Ārstēšanā to drīkst izmantot tikai ārsti, kas pārzina neauglības problēmas un ir specializējušies neauglības ārstēšanā.
Izmantojot gonadotropīna terapiju, gan ārstam, gan palīgpersonālam tam jāvelta pietiekami ilgs laiks, jābūt pieejamām iekārtām nepieciešamai novērošanai. Lai droši un efektīvi izmantotu GONAL-f sievietēm, regulāri jāveic olnīcu atbildreakcijas novērošana ar ultraskaņu, vienlaikus vēlams arī noteikt estradiola līmeni serumā. Atbildreakcija pret FSH ievadīšanu pacientiem var būt atšķirīga, dažiem novēro ļoti vāju, bet citiem – pārmērīgu atbildreakciju. Gan vīriešiem, gan sievietēm jāievada mazākā efektīvā deva, lai sasniegtu terapijas mērķi.
Porfīrija
Pacienti, kuriem ir porfīrija vai arī porfīrija ģimenes anamnēzē, GONAL-f terapijas laikā rūpīgi jānovēro. Šīs patoloģijas pasliktināšanās gadījumā vai arī, parādoties pirmajām pazīmēm, ārstēšana jāpārtrauc.
Sieviešu ārstēšana
Pirms ārstēšanas ar atbilstošām metodēm jāpārbauda pāra auglība un jānovērtē iespējamās kontrindikācijas grūtniecībai. Īpaši jāpārbauda, vai pacientei nav hipotireoze, virsnieru garozas nepietiekamība un hiperprolaktinēmija, kā arī jāveic specifiska ārstēšana.
Pacientēm, kam tiek stimulēta folikulu augšana vai nu anovulatoriskas neauglības ārstēšanas, vai mākslīgās apaugļošanas procedūras gadījumā, iespējama olnīcu palielināšanās vai hiperstimulācijas rašanās. Ievērojot ieteiktās GONAL-f devas un lietošanas shēmu, kā arī rūpīgi uzraugot terapiju, var mazināt šādu traucējumu rašanās iespēju. Lai varētu precīzi interpretēt folikulu attīstības raksturlielumus un nobriešanu, ārstam jābūt pieredzei šādu testu interpretācijā.
Klīniskos pētījumos pēc alfa lutropīna ievadīšanas novērota olnīcu jutības palielināšanās pret GONAL-f. Ja tiek uzskatīta par nepieciešamu FSH devas palielināšana, devu vēlams pielāgot ik pēc 7-14 dienām un vēlams pa 37,5-75 SV.
GONAL-f/LH un cilvēka menopauzālais gonadotropīns (hMG) nav tieši salīdzināts. Salīdzinājums ar vēsturiskiem datiem liecina, ka ar GONAL-f/LH iegūtais ovulācijas ātrums ir tāds pats, kādu var iegūt ar hMG.
60

Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS) Kontrolētas olnīcu stimulācijas rezultātā olnīcas var palielināties. Olnīcu palielināšanos visbiežāk novēro sievietēm, kurām ir policistisko olnīcu sindroms, un parasti tā regresē bez ārstēšanas.
Atšķirībā no nekomplicētas olnīcu palielināšanās OHSS ir stāvoklis, kas var izpausties pieaugošā smaguma pakāpē. Tas ietver izteiktu olnīcu palielināšanos, augstu steroīdo dzimumhormonu līmeni serumā un palielinātu asinsvadu caurlaidību, kas var izraisīt šķidruma uzkrāšanos vēdera dobumā, pleiras dobumā un retos gadījumos arī perikarda dobumā.
Smagos OHSS gadījumos novēroti šādi simptomi: sāpes vēderā, vēdera iestiepums, izteikta olnīcu palielināšanās, ķermeņa masas palielināšanās, aizdusa, oligūrija un gastrointestināli simptomi, piemēram, slikta dūša, vemšana un caureja. Klīniskos izmeklējumos var atklāties hipovolēmija, hemokoncentrācija, elektrolītu līdzsvara novirzes, ascīti, hemoperitonejs, pleiras izsvīdumi, hidrotorakss vai akūts pulmonāls distress. Ļoti retos gadījumos OHSS var komplicēties ar olnīcas kājiņas sagriešanos vai trombemboliskiem traucējumiem, piemēram, plaušu emboliju, išēmisku insultu vai miokarda infarktu.
Neatkarīgi OHSS riska faktori ir policistisko olnīcu sindroms, augsts absolūtais estradiola līmenis serumā vai arī tā strauja palielināšanās (piemēram, > 900 pg/ml vai > 3 300 pmol/l anovulācijas gadījumā; > 3 000 pg/ml vai > 11 000 pmol/l ART gadījumā) un liels skaits briestošu olnīcu folikulu (piemēram, > 3 folikuli ≥ 14 mm diametrā anovulācijas gadījumā; ≥ 20 folikuli ≥ 12 mm diametrā ART gadījumā).
Ieteikto GONAL-f devu un ievadīšanas shēmas stingra ievērošana var mazināt olnīcu hiperstimulācijas risku (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu). Lai agrīni atklātu riska faktorus, ieteicama stimulācijas ciklu uzraudzība, veicot ultraskaņas izmeklēšanu, kā arī estradiola līmeņa noteikšana.
Iegūti pierādījumi tam, ka hCG ir galvenā loma OHSS ierosināšanā un ka sindroms var būt smagāks un ilgstošāks, ja iestājas grūtniecība. Tādēļ, ja parādās olnīcu hiperstimulācijas pazīmes, piemēram, estradiola līmenis serumā > 5 500 pg/ml vai > 20 200 pmol/l un/vai kopējais folikulu skaits ≥ 40, ieteicams pārtraukt hCG ievadīšanu un pacientei nestāties dzimumsakaros vai arī lietot kontracepcijas barjermetodes vismaz 4 dienas. OHSS var strauji (24 stundu laikā) vai dažu dienu laikā progresēt un kļūt par nopietnu medicīnisku traucējumu. Visbiežāk tas attīstās pēc hormonālo līdzekļu lietošanas pārtraukšanas un sasniedz maksimumu aptuveni septiņas līdz desmit dienas pēc ārstēšanas. Tādēļ paciente jānovēro vismaz 2 nedēļas pēc hCG lietošanas.
ART gadījumā visu folikulu aspirācija pirms ovulācijas var mazināt hiperstimulācijas iespējamību.
Viegls vai mēreni izteikts OHSS parasti pāriet bez iejaukšanās. Smaga OHSS gadījumā gonadotropīna lietošanu ieteicams pārtraukt, ja terapija vēl turpinās, un paciente jāhospitalizē un jāsāk atbilstoša ārstēšana.
Vairākaugļu grūtniecība Pacientēm, kam tiek inducēta ovulācija, vairākaugļu grūtniecības biežums ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairums vairākaugļu grūtniecību gadījumu ir dvīņi. Vairākaugļu grūtniecība, īpaši ja ir liels augļu skaits, palielina nelabvēlīgu notikumu risku mātei un nelabvēlīgu perinatālu notikumu risku.
Lai mazinātu vairākaugļu grūtniecības risku, ieteicams rūpīgi kontrolēt olnīcu atbildreakciju.
Pacientēm, kam tiek veiktas ART procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks saistīts galvenokārt ar aizstāto embriju skaitu, to kvalitāti un pacientes vecumu.
Pacientes pirms ārstēšanas jābrīdina par iespējamo vairāku bērnu dzimšanas risku.
61

Grūtniecības pārtraukšana Pacientēm, kurām tiek stimulēta folikulu augšana ovulācijas ierosināšanai vai ART gadījumā, biežāk nekā dabiskās apaugļošanās gadījumos grūtniecība tiek pārtraukta spontāna vai medicīniska aborta veidā.
Ārpusdzemdes grūtniecība Sievietēm ar olvadu slimību anamnēzē pastāv ārpusdzemdes grūtniecības risks neatkarīgi no tā, vai grūtniecība iestājusies spontānas apaugļošanās vai neauglības ārstēšanas procedūru rezultātā. Pēc ART ārpusdzemdes grūtniecības rašanās biežums bija salīdzinoši lielāks kā populācijā kopumā.
Dzimumorgānu jaunveidojumi Saņemti ziņojumi par olnīcu un citu dzimumorgānu jaunveidojumiem – gan labdabīgiem, gan ļaundabīgiem – sievietēm, kas neauglības ārstēšanai saņēmušas vairākus preparātus. Vēl nav noskaidrots, vai ārstēšana ar gonadotropīniem palielina šo audzēju risku neauglīgām sievietēm.
Iedzimtas malformācijas Pēc ART iedzimtas malformācijas sastopamas nedaudz biežāk nekā pēc dabiskas apaugļošanās. Uzskata, ka to nosaka vecāku raksturlielumu (t.i., mātes vecums, spermatozoīdu raksturlielumi) atšķirība un biežāk vērojamā vairākaugļu grūtniecība.
Trombemboliski traucējumi Sievietēm ar nesenu vai esošu trombembolisku slimību vai sievietēm ar vispāratzītiem trombembolisku traucējumu riska faktoriem, piemēram, pozitīvu personisko vai ģimenes anamnēzi, ārstēšana ar gonadotropīniem var vēl vairāk palielināt šādu trombembolisku traucējumu saasināšanās vai atkārtošanās risku. Šīm sievietēm jāapsver gonadotropīnu lietošanas priekšrocības un risks. Tomēr jāatceras, ka pati grūtniecība, kā arī OHSS, arī var palielināt trombembolisku traucējumu risku.
Vīriešu ārstēšana
Paaugstināts endogēnā FSH līmenis liecina par primāru sēklinieku mazspēju. GONAL-f/hCG terapija šādiem pacientiem nav efektīva. GONAL-f nevajadzētu lietot gadījumos, kad efektīvu atbildreakciju nav iespējams sasniegt.
Kā atbildreakcijas novērtēšanas daļa 4-6 mēnešus pēc ārstēšanas sākšanas ieteicama spermas analīze.
Nātrija saturs
GONAL-f satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
GONAL-f un citu ovulāciju stimulējošu zāļu (piemēram, hCG, klomifēna citrāta) vienlaicīga lietošana var pastiprināt folikulu atbildreakciju, bet vienlaicīga GnRH agonistu vai antagonistu inducēta hipofīzes desensitizācija var palielināt adekvātai olnīcu atbildreakcijas ierosināšanai nepieciešamo GONAL-f devu. Cita klīniski nozīmīga zāļu mijiedarbība GONAL-f terapijas laikā nav novērota.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
GONAL-f lietošanai grūtniecības laikā nav indikāciju. Ierobežotie dati par lietošanu sievietēm grūtniecības laikā (mazāk par 300 grūtniecības iznākumu) neuzrāda alfa folitropīna radītas malformācijas vai toksisku ietekmi uz augli/jaundzimušo.
Pētījumos ar dzīvniekiem nav novērota teratogēna ietekme (skatīt 5.3. apakšpunktu).
62

Izvērtējot gadījumus, kad zāles lietotas grūtniecības laikā, nav iegūts pietiekami daudz klīnisku datu, lai varētu izslēgt GONAL-f teratogēno ietekmi.

Barošana ar krūti

GONAL-f nav indicēts barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

GONAL-f ir paredzēts lietošanai neauglības gadījumā (skatīt 4.1. apakšpunktu).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

GONAL-f neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības ir galvassāpes, olnīcu cistas un vietējas reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums un/vai kairinājums injekcijas vietā).

Bieži novērots viegls vai mēreni izteikts olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS), un tas jāuzskata par stimulācijas procedūrai piemītošu risku. Smags OHSS novērots retāk (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Trombembolija var rasties ļoti reti (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību saraksts

Attiecībā uz turpmāk lietoto biežuma terminoloģiju ir izmantotas šādas definīcijas: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000).

Sieviešu ārstēšana

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

vieglas līdz smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas

un šoks

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži:

galvassāpes

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

trombembolija (gan saistīta ar OHSS, gan nesaistīta)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti:

astmas paasināšanās vai pasliktināšanās

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži:

sāpes vēderā, vēdera iestiepums, diskomforta sajūta vēdera apvidū, slikta dūša,

vemšana, caureja

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Ļoti bieži:

olnīcu cistas

Bieži:

viegls vai mēreni izteikts OHSS (tostarp ar to saistītie simptomi)

63

Retāk: Reti:

smags OHSS (tostarp ar to saistītie simptomi) (skatīt 4.4. apakšpunktu) smaga OHSS komplikācijas

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums

un/vai kairinājums injekcijas vietā)

Vīriešu ārstēšana

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

vieglas līdz smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas

un šoks

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti:

astmas paasināšanās vai pasliktināšanās

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži:

pinnes

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Bieži:

ginekomastija, varikocēle

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums

un/vai kairinājums injekcijas vietā)

Izmeklējumi Bieži:

ķermeņa masas palielināšanās

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

GONAL-f pārdozēšanas ietekme nav zināma, taču pastāv OHSS rašanās iespēja (skatīt 4.4. apakšpunktu).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: dzimumhormoni un uroģenitālās sistēmas modulatori, gonadotropīni, ATĶ kods: G03GA05.
Sievietēm svarīgākais parenterāli ievadīta FSH rezultāts ir nobriedušu Grāfa folikulu veidošanās. Sievietēm, kurām ir anovulācija, GONAL-f terapijas mērķis ir attīstīt vienu nobriedušu Grāfa folikulu, no kura pēc hCG ievadīšanas atbrīvosies olšūna.

64

Klīniskā efektivitāte un drošums sievietēm

Klīniskos pētījumos pacientus ar smagu FSH un LH deficītu noteica pēc endogēnā LH līmeņa serumā, kas nepārsniedza 1,2 SV/l, nosakot centrālā laboratorijā. Taču jāņem vērā, ka dažādās laboratorijās noteiktie LH raksturlielumi var atšķirties.

Klīniskos pētījumos, kuros salīdzināta r-hFSH (alfa folitropīna) un urīna FSH lietošana ART procedūrām (skatīt zemāk tabulu) un ovulācijas ierosināšanai, GONAL-f bija spēcīgāks nekā urīna FSH, jo folikula nobriešanas sasniegšanai bija jālieto mazāka kopējā deva, un arī ārstēšanas periods bija īsāks. Veicot ART procedūras, GONAL-f ar mazāku kopējo devu un īsāku ārstēšanas periodu nekā urīna FSH gadījumā ļāva iegūt vairāk oocītu apaugļošanai nekā urīna FSH.

Tabula: pētījuma GF 8407 (randomizēts paralēlu grupu pētījums par GONAL-f un urīna FSH efektivitātes un lietošanas drošuma salīdzinājumu mākslīgās apaugļošanas procedūrās) rezultāti

GONAL-f

urīna FSH

(n = 130)

(n = 116)

Iegūto oocītu skaits

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Nepieciešamais FSH stimulācijas dienu skaits

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

Kopējā nepieciešamā FSH deva (FSH 75 SV ampulu

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

skaits)

Nepieciešamība palielināt devu (%)

56,2

85,3

Atšķirības starp abām grupām bija statistiski ticamas (p< 0,05) visiem augstāk minētajiem rādītājiem.

Klīniskā efektivitāte un drošums vīriešiem

Vīriešiem ar FSH deficītu GONAL-f, kas lietots vienlaikus ar hCG vismaz 4 mēnešus, inducē spermatoģenēzi.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Pēc intravenozas ievadīšanas alfa folitropīns izplatās ekstracelulārā šķidrumā, sākotnējais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 2 h, eliminācija no organisma notiek ar aptuveni vienu dienu ilgu terminālo pusperiodu. Izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī un kopējais klīrenss ir attiecīgi 10 l un 0,6 l/h. Astotā daļa alfa folitropīna devas tiek izvadīta urīnā.

Pēc subkutānas lietošanas absolūtā bioloģiskā pieejamība ir aptuveni 70%. Pēc atkārtotas ievadīšanas alfa folitropīns uzkrājas trīskārtīgi, sasniedzot līdzsvara stāvokli 3-4 dienās. Sievietēm, kurām ir nomākta endogēnā gonadotropīna sekrēcija, alfa folitropīns tomēr efektīvi stimulē folikulu attīstību un steroīdu veidošanos neatkarīgi no nenosakāmā LH līmeņa.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par vienreizēju un atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti, salīdzinot ar zāļu apraksta citos apakšpunktos aprakstītajiem, neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Žurkām pēc ilgstošas alfa folitropīna farmakoloģisku devu lietošanas (≥ 40 SV/kg dienā) novērota pavājināta auglība samazinātas vaislības dēļ.

Lietojot lielā devā (≥ 5 SV/kg dienā), alfa folitropīns izraisīja samazinātu dzīvotspējīgu augļu skaitu, vienlaikus nebūdams teratogēns, kā arī patoloģiskas dzemdības – līdzīgi kā lietojot urīna menopauzes gonadotropīnu (hMG). Taču, tā kā GONAL-f nav indicēts grūtniecības laikā, šiem datiem nav lielas klīniskas nozīmes.

65

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Poloksamērs 188 Saharoze Metionīns Nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts m-krezols Koncentrēta fosforskābe Nātrija hidroksīds Ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Nav piemērojama.
6.3. Uzglabāšanas laiks
2 gadi.
Pēc atvēršanas zāles drīkst uzglabāt līdz 28 dienām temperatūrā līdz 25°C. Pacientam vajadzētu uzrakstīt uz GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces pirmo lietošanas dienu.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2°C-8°C). Nesasaldēt.
Zāles pirms atvēršanas un derīguma termiņa laikā var izņemt no ledusskapja un uzglabāt līdz 3 mēnešiem temperatūrā līdz 25°C, pēc tam tās atkārtoti neatdzesējot. Zāles jāizmet, ja tās 3 mēnešu laikā netiek izlietotas.
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Informāciju par uzglabāšanas nosacījumiem lietošanas laikā skatīt 6.3. apakšpunktā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
0,75 ml šķīdums injekcijām ir 3 ml kārtridžā (1. tipa stikls) ar virzuļa aizbāzni (halogēnbutila gumija) un alumīnija gofrētu vāciņu, kas pārklāts ar melnu gumiju.
Iepakojumā ir 1 pildspalvveida pilnšļirce un 12 adatas, kas paredzētas zāļu ievadīšanai, izmantojot pildspalvveida injicētāju.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Skatīt lietošanas pamācību. Šķīdumu nedrīkst ievadīt, ja tajā ir daļiņas vai tas ir duļķains. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina 28 dienu laikā pēc pirmās atvēršanas.
GONAL-f 450 SV/0,75 ml (33 mikrogrami/0,75 ml) kārtridžs nav paredzēts izjaukšanai.
Izmantotās adatas jāiznīcina tūlīt pēc injekcijas.
66

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Nīderlande 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS EU/1/95/001/034 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 1995. gada 20. oktobris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 20. oktobris 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
67

1. ZĀĻU NOSAUKUMS GONAL-f 900 SV/1,5 ml (66 mikrogrami/1,5 ml) šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrā šķīduma ml ir 600 SV alfa folitropīna (Follitropin alfa)*, (atbilst 44 mikrogramiem). Katrā 1,5 ml daudzdevu pildspalvveida pilnšļircē ir 900 SV (atbilst 66 mikrogramiem). * rekombinēts cilvēka folikulstimulējošais hormons (r-hFSH), kas iegūts Ķīnas kāmju olnīcu (ĶKO) šūnās, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. Dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Šķīduma pH ir 6,7-7,3.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Pieaugušām sievietēm ~~ Anovulācija (arī policistisko olnīcu sindroms) sievietēm, kam ārstēšana ar klomifēna citrātu nav
bijusi efektīva. ~~ Vairāku folikulu veidošanās stimulācijai sievietēm superovulācijai mākslīgās apaugļošanas
procedūrā (assisted reproductive technologies – ART), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanā (in vitro fertilisation – IVF), gamētu transfērā olvadā vai zigotu transfērā olvadā. ~~ GONAL-f kopā ar luteinizējošā hormona (LH) preparātu ieteicams folikulu attīstības stimulācijai sievietēm ar smagu LH un FSH deficītu. Klīniskos pētījumos par šādiem pacientiem tika uzskatīti tie, kam endogēnais LH līmenis serumā < 1,2 SV/l. Pieaugušiem vīriešiem ~~ GONAL-f ir paredzēts lietošanai kopā ar cilvēka horiongonadotropīna (human Chorionic Gonadotropin - hCG) terapiju spermatoģenēzes stimulācijai vīriešiem ar iedzimtu vai iegūtu hipogonadotropisku hipogonādismu. 4.2. Devas un lietošanas veids Ārstēšana ar GONAL-f jāsāk auglības traucējumu ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā. Pacienti ārstēšanas kursa laikā jānodrošina ar pareizu pildspalvveida pilnšļirču skaitu, kā arī viņiem jāiemāca pareiza injekciju tehnika.
68

Devas
Sniegtie GONAL-f devu ieteikumi atbilst urīna FSH. GONAL-f klīniskais novērtējums rāda, ka tā dienas devas, lietošanas shēmas un ārstēšanas uzraudzības procedūras neatšķiras no tām, ko pašreiz izmanto urīna FSH saturošām zālēm. Ieteicams lietot tālāk minētās sākumdevas. Salīdzinošu klīnisko pētījumu rezultāti norāda, ka vidēji pacientēm ir nepieciešams lietot mazāku GONAL-f kopējo devu par parasti lietoto urīna FSH devu, un ārstēšanās ir jāveic īsāku laiku. Tādēļ tiek uzskatīts par piemērotu lietot mazāku kopējo GONAL-f devu nekā parasti lietotā urīna FSH deva, lai ne tikai panāktu optimālu folikulu attīstību, bet arī samazinātu nevēlamas olnīcu hiperstimulācijas risku. Skatīt 5.1. apakšpunktu.
Starp ekvivalentām vienu devu saturošu GONAL-f preparātu un vairākas devas saturošu preparātu devām pierādīta bioekvivalence.
Sievietes, kurām nenotiek ovulācija (arī ar policistisko olnīcu sindromu) GONAL-f var lietot ikdienas injekciju kursa veidā. Sievietēm, kurām ir menstruācijas, ārstēšana jāsāk pirmās 7 menstruālā cikla dienās.
Parastā lietošanas shēma sākas ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ar 7 vai labāk 14 dienu starplaiku, ja tas nepieciešams, devu var palielināt par 37,5 SV vai 75 SV, lai iegūtu pietiekamu, bet ne pārmērīgu atbildreakciju. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai atbildreakcijai, ko novērtē, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un/vai nosakot estrogēnu sekrēciju. Maksimālā dienas deva parasti nepārsniedz 225 SV FSH. Ja pēc 4 ārstēšanas nedēļām nenovēro atbildreakciju, šis cikls jāizlaiž. Nākamā ciklā pacientam jāveic sīkāka izmeklēšana, pēc kuras var atsākt ārstēšanu ar lielāku sākumdevu nekā iepriekšējā ciklā.
Kad iegūta pietiekama atbildreakcija, 24-48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu rekombinantā cilvēka alfa horiongonadotropīna (r-hCG) vai 5 000 SV (līdz 10 000 SV) hCG injekciju. Pacientei ieteicama dzimumtuvība hCG lietošanas dienā un nākamā dienā. Var veikt arī intrauterīno insemināciju (IUI).
Ja pacientei ir pārmērīga atbildreakcija, ārstēšana jāpārtrauc un hCG nav jāievada (skatīt 4.4. apakšpunktu). Nākamam ciklam jāordinē mazāku devu nekā iepriekšējā ciklā.
Sievietēm, kurām tiek stimulētas olnīcas vairāku folikulu attīstībai pirms ārpusķermeņa apaugļošanas vai citas mākslīgās apaugļošanas procedūras. Superovulācijai parasti izmanto 150-225 SV GONAL-f dienā, sākot 2. vai 3. cikla dienā. Ārstēšana tiek turpināta līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai (ko novērtē, kontrolējot estrogēna koncentrāciju serumā un/vai veicot izmeklēšanu ar ultraskaņu) ar pacientes atbildreakcijai pielāgotu devu – parasti ne lielāku par 450 SV dienā. Atbilstoša folikulu nobriešana parasti tiek sasniegta vidēji desmitajā ārstēšanas dienā (5-20. dienā).
Tad 24-48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu r-hCG vai 5 000 SV līdz 10 000 SV hCG injekciju galīgai folikulu nobriešanai.
Tagad bieži izmanto kavēšanu ar gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai antagonistu, lai nomāktu endogēnā LH izdalīšanās pastiprināšanos un kontrolētu tonizējošo LH līmeni. Pēc parastās shēmas GONAL-f lietošanu sāk aptuveni 2 nedēļas pēc agonista terapijas sākšanas, un abas zāles turpina lietot līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai. Piemēram, pēc divu nedēļu ārstēšanas ar agonistu pirmās 7 dienas ievada 150-225 SV GONAL-f. Tad devu pielāgo atbilstoši olnīcu atbildreakcijai.
Vispārīgā pieredze par IVF rāda, ka vairumā gadījumu ārstēšanas panākumi stabili saglabājas pirmos četros mēģinājumos un pēc tam pakāpeniski mazinās.
69

Sievietes, kurām ir smaga LH un FSH deficīta izraisīta anovulācija. Sievietēm ar LH un FSH deficītu (hipogonadotropiskais hipogonādisms) GONAL-f terapijas kombinācijā ar alfa lutropīnu mērķis ir viena nobrieduša Grāfa folikula attīstība, no kura pēc cilvēka horiongonadotropīna (hCG) ievadīšanas izdalīsies viens oocīts. GONAL-f lieto ikdienas injekciju veidā vienlaikus ar alfa lutropīnu. Tā kā šīm pacientēm nav menstruāciju un ir zema endogēnā estrogēnu sekrēcija, ārstēšanu var sākt jebkurā brīdī.
Ieteicamā lietošanas shēma sākas ar 75 SV alfa lutropīna kopā ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai atbildreakcijai, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un nosakot estrogēnu sekrēciju.
Ja ārsts uzskata, ka nepieciešama FSH devas palielināšana, devu vēlams pielāgot ik pēc 7-14 dienām un vēlams pa 37,5-75 SV. Stimulācijas ilgumu vienā ciklā var paildzināt līdz 5 nedēļām.
Kad sasniegta optimāla atbildreakcija, 24-8 h pēc pēdējās GONAL-f un alfa lutropīna injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu r-hCG vai 5 000 SV (līdz 10 000 SV) hCG injekciju. Pacientei ieteicama dzimumtuvība hCG lietošanas dienā un nākamā dienā. Alternatīvs variants ir IUI.
Tā kā luteotropiskas darbības vielu (LH/hCG) trūkums pēc ovulācijas var izraisīt priekšlaicīgu corpus luteum mazspēju, jāapsver luteālās fāzes atbalsta nepieciešamība.
Ja pacientei ir pārmērīga atbildreakcija, ārstēšana jāpārtrauc un hCG nav jāievada. Nākamam ciklam ordinē mazāku FSH devu nekā iepriekšējā ciklā.
Vīrieši ar hipogonadotropisku hipogonādismu GONAL-f ordinē 150 SV devā trīsreiz nedēļā kombinācijā ar hCG vismaz 4 mēnešus. Ja pēc šī perioda ārstēšana nav bijusi efektīva, kombinēto ārstēšanu var turpināt – pašreizējā klīniskā pieredze rāda, ka spermatoģenēzes sasniegšanai var būt nepieciešama vismaz 18 mēnešus ilga terapija.
Īpašas pacientu grupas
Gados vecāku pacientu populācija GONAL-f nav piemērots lietošanai gados vecāku pacientu populācijā. GONAL-f drošums un efektivitāte, lietojot gados vecākiem pacientiem, nav pierādīta.
Nieru vai aknu darbības traucējumi GONAL-f drošums, efektivitāte un farmakokinētika, lietojot pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem, nav pierādīta.
Pediatriskā populācija
GONAL-f nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā.
Lietošanas veids
GONAL-f ir paredzēts subkutānai lietošanai. Pirmā GONAL-f injekcija jāveic tiešā medicīnas darbinieka uzraudzībā. GONAL-f pats sev drīkst ievadīt tikai pietiekoši motivēts un labi apmācīts pacients, kam pieejams speciālista padoms.
Tā kā GONAL-f pildspalvveida pilnšļirce ar daudzdevu kārtridžu ir paredzēta vairākām injekcijām, lai izvairītos no daudzdevu formas nepareizas lietošanas, pacientam ir jāsniedz skaidri norādījumi.
Ieteikumus par zāļu ievadīšanu ar pildspalvveida pilnšļirci skatīt 6.6. apakšpunktā un lietošanas pamācībā.
70

4.3. Kontrindikācijas
~~ paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām; ~~ hipotalāma vai hipofīzes audzēji; ~~ palielinātas olnīcas vai nezināmas etioloģijas olnīcu cista, ko nav izraisījis policistisko olnīcu
sindroms; ~~ nezināmas etioloģijas ginekoloģiska asiņošana; ~~ olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis.
GONAL–f nedrīkst lietot gadījumos, kad efektīvu atbildreakciju nav iespējams sasniegt: ~~ primāra olnīcu mazspēja; ~~ dzimumorgānu malformācijas, kas nav saderīgas ar grūtniecību; ~~ fibroīdi dzemdes audzēji, kas nav saderīgi ar grūtniecību; ~~ primāra sēklinieku mazspēja.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
GONAL-f ir spēcīga gonadotropiska viela, kas var izraisīt gan vieglas, gan smagas nevēlamās blakusparādības. Ārstēšanā to drīkst izmantot tikai ārsti, kas pārzina neauglības problēmas un ir specializējušies neauglības ārstēšanā.
Izmantojot gonadotropīna terapiju, gan ārstam, gan palīgpersonālam tam jāvelta pietiekami ilgs laiks, jābūt pieejamām iekārtām nepieciešamai novērošanai. Lai droši un efektīvi izmantotu GONAL-f sievietēm, regulāri jāveic olnīcu atbildreakcijas novērošana ar ultraskaņu, vienlaikus vēlams arī noteikt estradiola līmeni serumā. Atbildreakcija pret FSH ievadīšanu pacientiem var būt atšķirīga, dažiem novēro ļoti vāju, bet citiem – pārmērīgu atbildreakciju. Gan vīriešiem, gan sievietēm jāievada mazākā efektīvā deva, lai sasniegtu terapijas mērķi.
Porfīrija
Pacienti, kuriem ir porfīrija vai arī porfīrija ģimenes anamnēzē, GONAL-f terapijas laikā rūpīgi jānovēro. Šīs patoloģijas pasliktināšanās gadījumā vai arī, parādoties pirmajām pazīmēm, ārstēšana jāpārtrauc.
Sieviešu ārstēšana
Pirms ārstēšanas ar atbilstošām metodēm jāpārbauda pāra auglība un jānovērtē iespējamās kontrindikācijas grūtniecībai. Īpaši jāpārbauda, vai pacientei nav hipotireoze, virsnieru garozas nepietiekamība un hiperprolaktinēmija, kā arī jāveic specifiska ārstēšana.
Pacientēm, kam tiek stimulēta folikulu augšana vai nu anovulatoriskas neauglības ārstēšanas, vai mākslīgās apaugļošanas procedūras gadījumā, iespējama olnīcu palielināšanās vai hiperstimulācijas rašanās. Ievērojot ieteiktās GONAL-f devas un lietošanas shēmu, kā arī rūpīgi uzraugot terapiju, var mazināt šādu traucējumu rašanās iespēju. Lai varētu precīzi interpretēt folikulu attīstības raksturlielumus un nobriešanu, ārstam jābūt pieredzei šādu testu interpretācijā.
Klīniskos pētījumos pēc alfa lutropīna ievadīšanas novērota olnīcu jutības palielināšanās pret GONAL-f. Ja tiek uzskatīta par nepieciešamu FSH devas palielināšana, devu vēlams pielāgot ik pēc 7-14 dienām un vēlams pa 37,5-75 SV.
GONAL-f/LH un cilvēka menopauzālais gonadotropīns (hMG) nav tieši salīdzināts. Salīdzinājums ar vēsturiskiem datiem liecina, ka ar GONAL-f/LH iegūtais ovulācijas ātrums ir tāds pats, kādu var iegūt ar hMG.
71

Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS) Kontrolētas olnīcu stimulācijas rezultātā olnīcas var palielināties. Olnīcu palielināšanos visbiežāk novēro sievietēm, kurām ir policistisko olnīcu sindroms, un parasti tā regresē bez ārstēšanas.
Atšķirībā no nekomplicētas olnīcu palielināšanās OHSS ir stāvoklis, kas var izpausties pieaugošā smaguma pakāpē. Tas ietver izteiktu olnīcu palielināšanos, augstu steroīdo dzimumhormonu līmeni serumā un palielinātu asinsvadu caurlaidību, kas var izraisīt šķidruma uzkrāšanos vēdera dobumā, pleiras dobumā un retos gadījumos arī perikarda dobumā.
Smagos OHSS gadījumos novēroti šādi simptomi: sāpes vēderā, vēdera iestiepums, izteikta olnīcu palielināšanās, ķermeņa masas palielināšanās, aizdusa, oligūrija un gastrointestināli simptomi, piemēram, slikta dūša, vemšana un caureja. Klīniskos izmeklējumos var atklāties hipovolēmija, hemokoncentrācija, elektrolītu līdzsvara novirzes, ascīti, hemoperitonejs, pleiras izsvīdumi, hidrotorakss vai akūts pulmonāls distress. Ļoti retos gadījumos OHSS var komplicēties ar olnīcas kājiņas sagriešanos vai trombemboliskiem traucējumiem, piemēram, plaušu emboliju, išēmisku insultu vai miokarda infarktu.
Neatkarīgi OHSS riska faktori ir policistisko olnīcu sindroms, augsts absolūtais estradiola līmenis serumā vai arī tā strauja palielināšanās (piemēram, > 900 pg/ml vai > 3 300 pmol/l anovulācijas gadījumā; > 3 000 pg/ml vai > 11 000 pmol/l ART gadījumā) un liels skaits briestošu olnīcu folikulu (piemēram, > 3 folikuli ≥ 14 mm diametrā anovulācijas gadījumā; ≥ 20 folikuli ≥ 12 mm diametrā ART gadījumā).
Ieteikto GONAL-f devu un ievadīšanas shēmas stingra ievērošana var mazināt olnīcu hiperstimulācijas risku (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu). Lai agrīni atklātu riska faktorus, ieteicama stimulācijas ciklu uzraudzība, veicot ultraskaņas izmeklēšanu, kā arī estradiola līmeņa noteikšana.
Iegūti pierādījumi tam, ka hCG ir galvenā loma OHSS ierosināšanā un ka sindroms var būt smagāks un ilgstošāks, ja iestājas grūtniecība. Tādēļ, ja parādās olnīcu hiperstimulācijas pazīmes, piemēram, estradiola līmenis serumā > 5 500 pg/ml vai > 20 200 pmol/l un/vai kopējais folikulu skaits ≥ 40, ieteicams pārtraukt hCG ievadīšanu un pacientei nestāties dzimumsakaros vai arī lietot kontracepcijas barjermetodes vismaz 4 dienas. OHSS var strauji (24 stundu laikā) vai dažu dienu laikā progresēt un kļūt par nopietnu medicīnisku traucējumu. Visbiežāk tas attīstās pēc hormonālo līdzekļu lietošanas pārtraukšanas un sasniedz maksimumu aptuveni septiņas līdz desmit dienas pēc ārstēšanas. Tādēļ paciente jānovēro vismaz 2 nedēļas pēc hCG lietošanas.
ART gadījumā visu folikulu aspirācija pirms ovulācijas var mazināt hiperstimulācijas iespējamību.
Viegls vai mēreni izteikts OHSS parasti pāriet bez iejaukšanās. Smaga OHSS gadījumā gonadotropīna lietošanu ieteicams pārtraukt, ja terapija vēl turpinās, un paciente jāhospitalizē un jāsāk atbilstoša ārstēšana.
Vairākaugļu grūtniecība Pacientēm, kam tiek inducēta ovulācija, vairākaugļu grūtniecības biežums ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairums vairākaugļu grūtniecību gadījumu ir dvīņi. Vairākaugļu grūtniecība, īpaši ja ir liels augļu skaits, palielina nelabvēlīgu notikumu risku mātei un nelabvēlīgu perinatālu notikumu risku.
Lai mazinātu vairākaugļu grūtniecības risku, ieteicams rūpīgi kontrolēt olnīcu atbildreakciju.
Pacientēm, kam tiek veiktas ART procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks saistīts galvenokārt ar aizstāto embriju skaitu, to kvalitāti un pacientes vecumu.
Pacientes pirms ārstēšanas jābrīdina par iespējamo vairāku bērnu dzimšanas risku.
72

Grūtniecības pārtraukšana Pacientēm, kurām tiek stimulēta folikulu augšana ovulācijas ierosināšanai vai ART gadījumā, biežāk nekā dabiskās apaugļošanās gadījumos grūtniecība tiek pārtraukta spontāna vai medicīniska aborta veidā.
Ārpusdzemdes grūtniecība Sievietēm ar olvadu slimību anamnēzē pastāv ārpusdzemdes grūtniecības risks neatkarīgi no tā, vai grūtniecība iestājusies spontānas apaugļošanās vai neauglības ārstēšanas procedūru rezultātā. Pēc ART ārpusdzemdes grūtniecības rašanās biežums bija salīdzinoši lielāks kā populācijā kopumā.
Dzimumorgānu jaunveidojumi Saņemti ziņojumi par olnīcu un citu dzimumorgānu jaunveidojumiem – gan labdabīgiem, gan ļaundabīgiem – sievietēm, kas neauglības ārstēšanai saņēmušas vairākus preparātus. Vēl nav noskaidrots, vai ārstēšana ar gonadotropīniem palielina šo audzēju risku neauglīgām sievietēm.
Iedzimtas malformācijas Pēc ART iedzimtas malformācijas sastopamas nedaudz biežāk nekā pēc dabiskas apaugļošanās. Uzskata, ka to nosaka vecāku raksturlielumu (t.i., mātes vecums, spermatozoīdu raksturlielumi) atšķirība un biežāk vērojamā vairākaugļu grūtniecība.
Trombemboliski traucējumi Sievietēm ar nesenu vai esošu trombembolisku slimību vai sievietēm ar vispāratzītiem trombembolisku traucējumu riska faktoriem, piemēram, pozitīvu personisko vai ģimenes anamnēzi, ārstēšana ar gonadotropīniem var vēl vairāk palielināt šādu trombembolisku traucējumu saasināšanās vai atkārtošanās risku. Šīm sievietēm jāapsver gonadotropīnu lietošanas priekšrocības un risks. Tomēr jāatceras, ka pati grūtniecība, kā arī OHSS, arī var palielināt trombembolisku traucējumu risku.
Vīriešu ārstēšana
Paaugstināts endogēnā FSH līmenis liecina par primāru sēklinieku mazspēju. GONAL-f/hCG terapija šādiem pacientiem nav efektīva. GONAL-f nevajadzētu lietot gadījumos, kad efektīvu atbildreakciju nav iespējams sasniegt.
Kā atbildreakcijas novērtēšanas daļa 4-6 mēnešus pēc ārstēšanas sākšanas ieteicama spermas analīze.
Nātrija saturs
GONAL-f satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
GONAL-f un citu ovulāciju stimulējošu zāļu (piemēram, hCG, klomifēna citrāta) vienlaicīga lietošana var pastiprināt folikulu atbildreakciju, bet vienlaicīga GnRH agonistu vai antagonistu inducēta hipofīzes desensitizācija var palielināt adekvātai olnīcu atbildreakcijas ierosināšanai nepieciešamo GONAL-f devu. Cita klīniski nozīmīga zāļu mijiedarbība GONAL-f terapijas laikā nav novērota.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
GONAL-f lietošanai grūtniecības laikā nav indikāciju. Ierobežotie dati par lietošanu sievietēm grūtniecības laikā (mazāk par 300 grūtniecības iznākumu) neuzrāda alfa folitropīna radītas malformācijas vai toksisku ietekmi uz augli/jaundzimušo.
Pētījumos ar dzīvniekiem nav novērota teratogēna ietekme (skatīt 5.3. apakšpunktu).
73

Izvērtējot gadījumus, kad zāles lietotas grūtniecības laikā, nav iegūts pietiekami daudz klīnisku datu, lai varētu izslēgt GONAL-f teratogēno ietekmi.

Barošana ar krūti

GONAL-f nav indicēts barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

GONAL-f ir paredzēts lietošanai neauglības gadījumā (skatīt 4.1. apakšpunktu).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

GONAL-f neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības ir galvassāpes, olnīcu cistas un vietējas reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums un/vai kairinājums injekcijas vietā).

Bieži novērots viegls vai mēreni izteikts olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS), un tas jāuzskata par stimulācijas procedūrai piemītošu risku. Smags OHSS novērots retāk (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Trombembolija var rasties ļoti reti (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību saraksts

Attiecībā uz turpmāk lietoto biežuma terminoloģiju ir izmantotas šādas definīcijas: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000).

Sieviešu ārstēšana

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

vieglas līdz smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas

un šoks

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži:

galvassāpes

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

trombembolija (gan saistīta ar OHSS, gan nesaistīta)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti:

astmas paasināšanās vai pasliktināšanās

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži:

sāpes vēderā, vēdera iestiepums, diskomforta sajūta vēdera apvidū, slikta dūša,

vemšana, caureja

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Ļoti bieži:

olnīcu cistas

Bieži:

viegls vai mēreni izteikts OHSS (tostarp ar to saistītie simptomi)

74

Retāk: Reti:

smags OHSS (tostarp ar to saistītie simptomi) (skatīt 4.4. apakšpunktu) smaga OHSS komplikācijas

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums

un/vai kairinājums injekcijas vietā)

Vīriešu ārstēšana

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

vieglas līdz smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas

un šoks

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti:

astmas paasināšanās vai pasliktināšanās

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži:

pinnes

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Bieži:

ginekomastija, varikocēle

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums

un/vai kairinājums injekcijas vietā)

Izmeklējumi Bieži:

ķermeņa masas palielināšanās

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

GONAL-f pārdozēšanas ietekme nav zināma, taču pastāv OHSS rašanās iespēja (skatīt 4.4. apakšpunktu).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: dzimumhormoni un uroģenitālās sistēmas modulatori, gonadotropīni, ATĶ kods: G03GA05.
Sievietēm svarīgākais parenterāli ievadīta FSH rezultāts ir nobriedušu Grāfa folikulu veidošanās. Sievietēm, kurām ir anovulācija, GONAL-f terapijas mērķis ir attīstīt vienu nobriedušu Grāfa folikulu, no kura pēc hCG ievadīšanas atbrīvosies olšūna.

75

Klīniskā efektivitāte un drošums sievietēm

Klīniskos pētījumos pacientus ar smagu FSH un LH deficītu noteica pēc endogēnā LH līmeņa serumā, kas nepārsniedza 1,2 SV/l, nosakot centrālā laboratorijā. Taču jāņem vērā, ka dažādās laboratorijās noteiktie LH raksturlielumi var atšķirties.

Klīniskos pētījumos, kuros salīdzināta r-hFSH (alfa folitropīna) un urīna FSH lietošana ART procedūrām (skatīt zemāk tabulu) un ovulācijas ierosināšanai, GONAL-f bija spēcīgāks nekā urīna FSH, jo folikula nobriešanas sasniegšanai bija jālieto mazāka kopējā deva, un arī ārstēšanas periods bija īsāks. Veicot ART procedūras, GONAL-f ar mazāku kopējo devu un īsāku ārstēšanas periodu nekā urīna FSH gadījumā ļāva iegūt vairāk oocītu apaugļošanai nekā urīna FSH.

Tabula: pētījuma GF 8407 (randomizēts paralēlu grupu pētījums par GONAL-f un urīna FSH efektivitātes un lietošanas drošuma salīdzinājumu mākslīgās apaugļošanas procedūrās) rezultāti

GONAL-f

urīna FSH

(n = 130)

(n = 116)

Iegūto oocītu skaits

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Nepieciešamais FSH stimulācijas dienu skaits

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

Kopējā nepieciešamā FSH deva (FSH 75 SV ampulu

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

skaits)

Nepieciešamība palielināt devu (%)

56,2

85,3

Atšķirības starp abām grupām bija statistiski ticamas (p< 0,05) visiem augstāk minētajiem rādītājiem.

Klīniskā efektivitāte un drošums vīriešiem

Vīriešiem ar FSH deficītu GONAL-f, kas lietots vienlaikus ar hCG vismaz 4 mēnešus, inducē spermatoģenēzi.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Pēc intravenozas ievadīšanas alfa folitropīns izplatās ekstracelulārā šķidrumā, sākotnējais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 2 h, eliminācija no organisma notiek ar aptuveni vienu dienu ilgu terminālo pusperiodu. Izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī un kopējais klīrenss ir attiecīgi 10 l un 0,6 l/h. Astotā daļa alfa folitropīna devas tiek izvadīta urīnā.

Pēc subkutānas lietošanas absolūtā bioloģiskā pieejamība ir aptuveni 70%. Pēc atkārtotas ievadīšanas alfa folitropīns uzkrājas trīskārtīgi, sasniedzot līdzsvara stāvokli 3-4 dienās. Sievietēm, kurām ir nomākta endogēnā gonadotropīna sekrēcija, alfa folitropīns tomēr efektīvi stimulē folikulu attīstību un steroīdu veidošanos neatkarīgi no nenosakāmā LH līmeņa.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par vienreizēju un atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti, salīdzinot ar zāļu apraksta citos apakšpunktos aprakstītajiem, neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Žurkām pēc ilgstošas alfa folitropīna farmakoloģisku devu lietošanas (≥ 40 SV/kg dienā) novērota pavājināta auglība samazinātas vaislības dēļ.

Lietojot lielā devā (≥ 5 SV/kg dienā), alfa folitropīns izraisīja samazinātu dzīvotspējīgu augļu skaitu, vienlaikus nebūdams teratogēns, kā arī patoloģiskas dzemdības – līdzīgi kā lietojot urīna menopauzes gonadotropīnu (hMG). Taču, tā kā GONAL-f nav indicēts grūtniecības laikā, šiem datiem nav lielas klīniskas nozīmes.

76

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Poloksamērs 188 Saharoze Metionīns Nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts m-krezols Koncentrēta fosforskābe Nātrija hidroksīds Ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Nav piemērojama.
6.3. Uzglabāšanas laiks
2 gadi.
Pēc atvēršanas zāles drīkst uzglabāt līdz 28 dienām temperatūrā līdz 25°C. Pacientam vajadzētu uzrakstīt uz GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces pirmo lietošanas dienu.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2°C-8°C). Nesasaldēt.
Zāles pirms atvēršanas un derīguma termiņa laikā var izņemt no ledusskapja un uzglabāt līdz 3 mēnešiem temperatūrā līdz 25°C, pēc tam tās atkārtoti neatdzesējot. Zāles jāizmet, ja tās 3 mēnešu laikā netiek izlietotas.
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Informāciju par uzglabāšanas nosacījumiem lietošanas laikā skatīt 6.3. apakšpunktā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
1,5 ml šķīdums injekcijām ir 3 ml kārtridžā (1. tipa stikls) ar virzuļa aizbāzni (halogēnbutila gumija) un alumīnija gofrētu vāciņu, kas pārklāts ar melnu gumiju.
Iepakojumā ir 1 pildspalvveida pilnšļirce un 20 adatas, kas paredzētas zāļu ievadīšanai, izmantojot pildspalvveida injicētāju.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Skatīt lietošanas pamācību. Šķīdumu nedrīkst ievadīt, ja tajā ir daļiņas vai tas ir duļķains. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina 28 dienu laikā pēc pirmās atvēršanas.
GONAL-f 900 SV/1,5 ml (66 mikrogrami/1,5 ml) kārtridžs nav paredzēts izjaukšanai.
Izmantotās adatas jāiznīcina tūlīt pēc injekcijas.
77

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Nīderlande 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS EU/1/95/001/035 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 1995. gada 20. oktobris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 20. oktobris 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
78

I  A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJI UN
RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
79

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJI UN RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese
Merck Serono S.A. Zone Industrielle de l’Ouriettaz 1170 Aubonne Šveice
vai
Merck S.L. C/Batanes, E – 28760 Tres Cantos (Madrid) Spānija
Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari) Itālija
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (Skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
~~ Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
~~ Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP.
Atjaunināts RPP jāiesniedz: ~~ pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; ~~ ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna
informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
80

II  MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
81

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
82

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KĀRBA AR 1 FLAKONU UN 1 FLAKONU
1. ZĀĻU NOSAUKUMS GONAL-f 75 SV (5,5 mikrogrami) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Follitropin alfa
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs flakons satur 5,5 mikrogramus alfa folitropīna, kas atbilst 75 SV. Katrs sagatavotā šķīduma ml satur 75 SV.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: saharoze, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, metionīns, polisorbāts 20, koncentrēta fosforskābe un nātrija hidroksīds. Šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Satur: 1 ml ūdeni injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai. 1 flakons ar 1 ml šķīdinātāja.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
83

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietoto šķīdumu iznīciniet.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/95/001/005 1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai.
1 flakons ar šķīdinātāju.
13. SĒRIJAS NUMURS Sēr. Šķīdinātāja sēr.
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ gonal-f 75 sv
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
84

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: {numurs} SN: {numurs} NN: {numurs}
85

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KĀRBA AR 1, 5, 10 FLAKONIEM UN 1, 5, 10 PILNŠĻIRCĒM
1. ZĀĻU NOSAUKUMS GONAL-f 75 SV (5,5 mikrogrami) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Follitropin alfa
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs flakons satur 5,5 mikrogramus alfa folitropīna, kas atbilst 75 SV. Katrs sagatavotā šķīduma ml satur 75 SV.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: saharoze, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, metionīns, polisorbāts 20, koncentrēta fosforskābe un nātrija hidroksīds. Šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Satur: 1 ml ūdeni injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai. 1 pilnšļirce ar 1 ml šķīdinātāja. 5 flakoni ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai. 5 pilnšļirces ar 1 ml šķīdinātāja. 10 flakoni ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai. 10 pilnšļirces ar 1 ml šķīdinātāja.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
86

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietoto šķīdumu iznīciniet.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE
Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/95/001/025

1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai. 1 pilnšļirce ar šķīdinātāju.

EU/1/95/001/026

5 flakoni ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai. 5 pilnšļirces ar šķīdinātāju.

EU/1/95/001/027

10 flakoni ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai. 10 pilnšļirces ar šķīdinātāju.

13. SĒRIJAS NUMURS
Sēr. Šķīdinātāja sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ gonal-f 75 sv
87

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: {numurs} SN: {numurs} NN: {numurs}
88

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA GONAL-f 75 SV (5,5 MIKROGRAMI) FLAKONA ETIĶETE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) GONAL-f 75 SV (5,5 μg) pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Follitropin alfa s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 75 SV (5,5 μg) 6. CITA
89

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĶĪDINĀTĀJA FLAKONA ETIĶETE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Šķīdinātājs pulverim GONAL-f injekciju šķīduma pagatavošanai Ūdens injekcijām 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1 ml/flakonā 6. CITA
90

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĶĪDINĀTĀJS PILNŠĻIRCĒ 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Šķīdinātājs pulverim GONAL-f injekciju šķīduma pagatavošanai Ūdens injekcijām 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1 ml/pilnšļircē 6. CITA
91

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KĀRBA AR 1 FLAKONU UN 1 PILNŠĻIRCI
1. ZĀĻU NOSAUKUMS GONAL-f 1050 SV/1,75 ml (77 mikrogrami/1,75 ml) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Follitropin alfa
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs vairākdevu flakons satur 87 mikrogramus alfa folitropīna, kas atbilst 1 200 SV. Katrs sagatavotā šķīduma ml satur 600 SV.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: saharoze, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, koncentrēta fosforskābe un nātrija hidroksīds. Satur: viena pilnšļirce ar šķīdinātāju satur: 2 ml ūdeni injekcijām, 0,9% benzilspirtu.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai. 1 pilnšļirce ar 2 ml šķīdinātāja. 15 vienreizējas lietošanas šļirces ievadīšanai, kas graduētas FSH vienībās.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Paredzēts tikai vairākām injekcijām. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Sagatavošanai drīkst izmantot tikai šķīdinātāju iesaiņojumā esošajā pilnšļircē. Sagatavoto flakona saturu drīkst ievadīt tikai vienam pacientam.
92

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Pēc sagatavošanas uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā konteinerā.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotais šķīdums pēc 28 dienām jāizlej.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/95/001/021 1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai.
1 pilnšļirce ar šķīdinātāju. 15 vienreizējas lietošanas šļirces.
13. SĒRIJAS NUMURS Sēr. Šķīdinātāja sēr.
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ gonal-f 1050 sv
93

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: {numurs} SN: {numurs} NN: {numurs}
94

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA GONAL-f 1050 SV/1,75 ML (77 MIKROGRAMI/1,75 ML) FLAKONA ETIĶETE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) GONAL-f 1 050 SV/1,75 ml pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Follitropin alfa s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SAGATAVOŠANAS DATUMS Dat.: 5. SĒRIJAS NUMURS Lot 6. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1 200 SV (87 μg)/flakonā 7. CITA
95

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ ŠĶĪDINĀTĀJA PILNŠĻIRCĒ 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Šķīdinātājs lietošanai ar GONAL-f 1 050 SV/1,75 ml Ūdens injekcijām, 0,9% benzilspirts 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 2 ml/pilnšļircē 6. CITA
96

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KĀRBA AR 1 FLAKONU UN 1 PILNŠĻIRCI
1. ZĀĻU NOSAUKUMS GONAL-f 450 SV/0,75 ml (33 mikrogrami/0,75 ml) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Follitropin alfa
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs vairākdevu flakons satur 44 mikrogramus alfa folitropīna*, kas atbilst 600 SV. Katrs sagatavotā šķīduma ml satur 600 SV.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: saharoze, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, koncentrēta fosforskābe un nātrija hidroksīds. Satur: viena pilnšļirce ar šķīdinātāju satur: 1 ml ūdeni injekcijām, 0,9% benzilspirtu.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai. 1 pilnšļirce ar 1 ml šķīdinātāja. 6 vienreizējas lietošanas šļirces ievadīšanai, kas graduētas FSH vienībās.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Paredzēts tikai vairākām injekcijām. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Sagatavošanai drīkst izmantot tikai šķīdinātāju iesaiņojumā esošajā pilnšļircē. Sagatavoto flakona saturu drīkst ievadīt tikai vienam pacientam.
97

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Pēc sagatavošanas uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā konteinerā.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotais šķīdums pēc 28 dienām jāizlej.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/95/001/031 1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai.
1 pilnšļirce ar šķīdinātāju. 6 vienreizējas lietošanas šļirces.
13. SĒRIJAS NUMURS Sēr. Šķīdinātāja sēr.
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ gonal-f 450 sv
98

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: {numurs} SN: {numurs} NN: {numurs}
99

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA GONAL-f 450 SV/0,75 ML (33 MIKROGRAMI/0,75 ML) FLAKONA ETIĶETE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) GONAL-f 450 SV/0,75 ml pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Follitropin alfa s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SAGATAVOŠANAS DATUMS Dat.: 5. SĒRIJAS NUMURS Lot 6. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 600 SV (44 μg)/flakonā 7. CITA
100

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ ŠĶĪDINĀTĀJA PILNŠĻIRCĒ 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Šķīdinātājs lietošanai ar GONAL-f 450 SV/0,75 ml Ūdens injekcijām, 0,9% benzilspirts 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1 ml/pilnšļircē 6. CITA
101

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KĀRBA AR 1 FLAKONU UN 1 PILNŠĻIRCI
1. ZĀĻU NOSAUKUMS GONAL-f 300 SV/0,50 ml (22 mikrogrami/0,50 ml) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Follitropin alfa 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs vairākdevu flakons satur 33 mikrogramus alfa folitropīna, kas atbilst 450 SV. Katrs sagatavotā šķīduma ml satur 600 SV.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: saharoze, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, koncentrēta fosforskābe un nātrija hidroksīds. Satur: viena pilnšļirce ar šķīdinātāju satur: 0,75 ml ūdeni injekcijām, 0,9% benzilspirtu.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai. 1 pilnšļirce ar 0,75 ml šķīdinātāja. 4 vienreizējas lietošanas šļirces ievadīšanai, kas graduētas FSH vienībās.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Paredzēts tikai vairākām injekcijām. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Sagatavošanai drīkst izmantot tikai šķīdinātāju iesaiņojumā esošajā pilnšļircē. Sagatavoto flakona saturu drīkst ievadīt tikai vienam pacientam.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
102

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Pēc sagatavošanas uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā konteinerā.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotais šķīdums pēc 28 dienām jāizlej.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/95/001/032 1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai.
1 pilnšļirce ar šķīdinātāju. 4 vienreizējas lietošanas šļirces.
13. SĒRIJAS NUMURS Sēr. Šķīdinātāja sēr.
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ gonal-f 300 sv
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
103

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: {numurs} SN: {numurs} NN: {numurs}
104

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA GONAL-f 300 SV/0,50 ML (22 MIKROGRAMI/0,50 ML) FLAKONA ETIĶETE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) GONAL-f 300 SV/0,50 ml pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Follitropin alfa s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SAGATAVOŠANAS DATUMS Dat.: 5. SĒRIJAS NUMURS Lot 6. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 450 SV (33 μg)/flakonā 7. CITA
105

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ ŠĶĪDINĀTĀJA PILNŠĻIRCĒ 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Šķīdinātājs lietošanai ar GONAL-f 300 SV/0,50 ml Ūdens injekcijām, 0,9% benzilspirts 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 0,75 ml/pilnšļircē 6. CITA
106

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KĀRBA AR 1 PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCI
1. ZĀĻU NOSAUKUMS GONAL-f 300 SV/0,5 ml (22 mikrogrami/0,5 ml) šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. Follitropin alfa
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katras daudzdevu pildspalvveida pilnšļirces 0,5 ml ir 300 SV alfa folitropīna, kas atbilst 22 mikrogramiem. Alfa folitropīns, 600 SV/ml (atbilst 44 mikrogramiem/ml).
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: poloksamērs 188, saharoze, metionīns, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, m-krezols, koncentrēta fosforskābe, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. 1 daudzdevu pildspalvveida pilnšļirce 8 injekciju adatas
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
107

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Derīguma termiņa ietvaros zāles drīkst uzglabāt līdz 25°C temperatūrā līdz 3 mēnešiem, tās neatdzesējot, un pēc tam zāles ir jāiznīcina. Pēc atvēršanas zāles drīkst uzglabāt līdz 28 dienām temperatūrā līdz 25ºC.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/95/001/033 šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē.
8 adatas.
13. SĒRIJAS NUMURS Sēr.
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ gonal-f 300 SV/0,5 ml
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
108

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: {numurs} SN: {numurs} NN: {numurs}
109

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES GONAL-f 300 SV/0,5 ml Klāt būs pievienota uzlīmīte, kur pacients varēs atzīmēt pirmās lietošanas dienu.
110

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA GONAL-f 300 SV/0,5 ML (22 MIKROGRAMI/0,5 ML) PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES, PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES ETIĶETE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) GONAL-f 300 SV/0,5 ml (22 mikrogrami/0,5 ml) šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Follitropin alfa. s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP Derīgs pēc pirmās lietošanas: 28 dienas 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 300 SV/0,5 ml 6. CITA
111

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KĀRBA AR 1 PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCI
1. ZĀĻU NOSAUKUMS GONAL-f 450 SV/0,75 ml (33 mikrogrami/0,75 ml) šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Follitropin alfa
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katras daudzdevu pildspalvveida pilnšļirces 0,75 ml ir 450 SV alfa folitropīna, kas atbilst 33 mikrogramiem. Alfa folitropīns, 600 SV/ml (atbilst 44 mikrogramiem/ml).
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: poloksamērs 188, saharoze, metionīns, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, m-krezols, koncentrēta fosforskābe, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. 1 daudzdevu pildspalvveida pilnšļirce 12 injekciju adatas
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
112

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Derīguma termiņa ietvaros zāles drīkst uzglabāt līdz 25°C temperatūrā līdz 3 mēnešiem, tās neatdzesējot, un pēc tam zāles ir jāiznīcina. Pēc atvēršanas zāles drīkst uzglabāt līdz 28 dienām temperatūrā līdz 25°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE
Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/95/001/034

šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. 12 adatas.

13. SĒRIJAS NUMURS Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ gonal-f 450 sv/0,75 ml
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

113

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: {numurs} SN: {numurs} NN: {numurs}
114

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES GONAL-f 450 SV/0,75 ml Klāt būs pievienota uzlīmīte, kur pacients varēs atzīmēt pirmās lietošanas dienu.
115

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA GONAL-f 450 SV/0,75 ML (33 MIKROGRAMI/0,75 ML) PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES, PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES ETIĶETE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) GONAL-f 450 SV/0,75 ml (33 mikrogrami/0,75 ml) šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Follitropin alfa. s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP Derīgs pēc pirmās lietošanas: 28 dienas 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 450 SV/0,75 ml 6. CITA
116

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KĀRBA AR 1 PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCI
1. ZĀĻU NOSAUKUMS GONAL-f 900 SV/1,5 ml (66 mikrogrami/1,5 ml) šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Follitropin alfa
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katras daudzdevu pildspalvveida pilnšļirces 1,5 ml ir 900 SV alfa folitropīna, kas atbilst 66 mikrogramiem. Alfa folitropīns, 600 SV/ml (atbilst 44 mikrogramiem/ml)
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: poloksamērs 188, saharoze, metionīns, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, m-krezols, koncentrēta fosforskābe, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. 1 daudzdevu pildspalvveida pilnšļirce 20 injekciju adatas
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
117

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Derīguma termiņa ietvaros zāles drīkst uzglabāt līdz 25°C temperatūrā līdz 3 mēnešiem, tās neatdzesējot, un pēc tam zāles ir jāiznīcina. Pēc atvēršanas zāles drīkst uzglabāt līdz 28 dienām temperatūrā līdz 25°C.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/95/001/035 šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē.
20 adatas.
13. SĒRIJAS NUMURS Sēr.
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ gonal-f 900 sv/1,5 ml
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
118

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: {numurs} SN: {numurs} NN: {numurs}
119

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES GONAL-f 900 SV/1,5 ml Klāt būs pievienota uzlīmīte, kur pacients varēs atzīmēt pirmās lietošanas dienu.
120

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA GONAL-f 900 SV/1,5 ML (66 MIKROGRAMI/1,5 ML) PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES, PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES ETIĶETE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) GONAL-f 900 SV/1,5 ml (66 mikrogrami/1,5 ml), šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Follitropin alfa. s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP Derīgs pēc pirmās lietošanas: 28 dienas 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 900 SV/1,5 ml 6. CITA
121

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
122

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
GONAL-f 75 SV (5,5 mikrogrami) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Follitropin alfa
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. ~~ Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. ~~ Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. ~~ Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. ~~ Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir GONAL-f un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms GONAL-f lietošanas 3. Kā lietot GONAL-f 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt GONAL-f 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdinātāju
1. Kas ir GONAL-f un kādam nolūkam to lieto
Kas ir GONAL-f
GONAL-f satur zāles, ko sauc par alfa folitropīnu. Alfa folitropīns ir folikulstimulējošā hormona (FSH) veids, kas pieder pie hormonu grupas, ko sauc par gonadotropīniem. Gonadotropīni piedalās vairošanās un auglības procesos.
Kādam nolūkam GONAL-f lieto
Pieaugušām sievietēm GONAL-f lieto: ~~ lai palīdzētu atbrīvot olšūnu no olnīcas (ovulācija) sievietēm, kurām nenotiek ovulācija un
kurām ārstēšana ar klomifēna citrātu nav bijusi efektīva; ~~ kopā ar citu medikamentu, ko sauc par alfa lutropīnu (luteinizējošo hormonu vai LH), lai
palīdzētu atbrīvot olšūnu no olnīcas (ovulācija) sievietēm, kurām nenotiek ovulācija, jo viņu organismā veidojas ļoti maz gonadotropīnu (FSH un LH); ~~ lai izraisītu vairāku folikulu (kas katrs satur olšūnu) veidošanos sievietēm, veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras (procedūras, kas palīdz iestāties grūtniecībai), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanu, gamētu transfēru olvadā vai zigotu transfēru olvadā.
Pieaugušiem vīriešiem GONAL-f lieto: ~~ kombinācijā ar citu medikamentu – cilvēka horiongonadotropīnu (human Chorionic
Gonadotrophin – hCG) – spermatozoīdu veidošanās veicināšanai vīriešiem, kas ir neauglīgi attiecīgo hormonu trūkuma dēļ.
2. Kas Jums jāzina pirms GONAL-f lietošanas
Pirms ārstēšanas ārstam ar pieredzi neauglības ārstēšanā jāpārbauda Jūsu un Jūsu partnera auglība.
123

Nelietojiet GONAL-f šādos gadījumos
~~ ja Jums ir alerģija pret folikulstimulējošo hormonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
~~ ja Jums ir hipotalāma vai hipofīzes (abas ir smadzeņu daļas) audzējs; ~~ ja esat sieviete:
- kurai ir palielinātas olnīcas vai nezināmas izcelsmes ar šķidrumu pildīti pūšļi olnīcās (olnīcu cistas);
- kurai ir nezināmas izcelsmes asiņošana no maksts; - kurai ir olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis; - kurai ir traucējumi, kas parasti neļauj attīstīties normālai grūtniecībai, piemēram, olnīcu
mazspēja (priekšlaicīga menopauze) vai nepareizi veidoti dzimumorgāni; ~~ ja esat vīrietis:
- kuram ir neatgriezenisks sēklinieku bojājums.
Nelietojiet GONAL-f, ja kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem attiecas uz Jums. Ja neesat par to pārliecināts, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Porfīrija
Ja Jums vai kādam ģimenes loceklim ir porfīrija (nespēja sašķelt porfirīnus, ko bērni var pārmantot no vecākiem), pirms ārstēšanas uzsākšanas pastāstiet par to ārstam.
Nekavējoties izstāstiet savam ārstam, ja: ~~ Jūsu āda kļūst jūtīga un uz tās ātri veidojas pūslīši, īpaši vietās, kas bieži tiek pakļautas saules
gaismai un/vai ~~ Jums ir sāpes vēderā, rokās vai kājās.
Ja Jums ir iepriekš minētie simptomi, ārsts var ieteikt Jums pārtraukt ārstēšanu.
Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)
Ja esat sieviete, šīs zāles palielina Jums OHSS risku. Tas ir tad, kad folikuli attīstās pārāk daudz un kļūst par lielām cistām. Ja Jums parādās sāpes vēdera lejasdaļā, strauji palielinās ķermeņa svars, parādās slikta dūša vai vemšana, vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties informējiet par to savu ārstu, kurš var ieteikt Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu (skatīt 4. punktu). Gadījumā, ja Jums nenotiek ovulācija un Jūs lietojat ieteikto devu un lietošanas shēmu, OHSS rodas retāk. GONAL-f terapija reti izraisa smagu OHSS, ja vien nelieto zāles galīgai folikulu nobriešanas ierosināšanai (satur cilvēka horiongonadotropīnu – hCG). Ja Jums attīstās OHSS, šajā ārstēšanas ciklā ārsts var nedot Jums hCG un ieteikt nestāties dzimumsakaros vai lietot barjermetodes vismaz četras dienas.
Vairākaugļu grūtniecība
Lietojot GONAL-f, risks, ka iestāsies grūtniecība vienlaicīgi ar vairākiem augļiem (vairākaugļu grūtniecība, visbiežāk dvīņi), ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairākaugļu grūtniecība var radīt medicīniskas komplikācijas Jums un bērniem. Vairākaugļu grūtniecības risku var mazināt, lietojot pareizu GONAL-f devu pareizā laikā. Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks ir saistīts ar Jūsu vecumu, ķermenī ievietoto apaugļoto olšūnu vai embriju kvalitāti un skaitu.
124

Spontānais aborts
Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras vai stimulējot olnīcas attīstīt olšūnas, pastāv lielāks spontānā aborta risks nekā parasti.
Asinsreces traucējumi (trombemboliski traucējumi)
Ja Jums kādreiz vai nesen ir bijis asins trombs kājā vai plaušās, sirdslēkme vai infarkts vai ja šādi traucējumi ir bijuši Jūsu ģimenes locekļiem, GONAL-f terapijas laikā pastāv augstāks šādu traucējumu veidošanās vai pasliktināšanās risks.
Paaugstināts FSH līmenis asinīs vīriešiem
Ja esat vīrietis, pārāk daudz FSH asinīs var liecināt par sēklinieku bojājumu. GONAL-f šādos gadījumos parasti nav efektīvs. Ja ārsts izlemj pamēģināt ārstēšanu ar GONAL-f, lai to uzraudzītu, 4-6 mēnešus pēc ārstēšanas sākšanas ārsts var Jums palūgt spermu analīzei.
Bērni
GONAL-f nav paredzēts lietošanai bērniem.
Citas zāles un GONAL-f
Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. ~~ Ja lietojat GONAL-f ar citām zālēm, kas veicina ovulāciju (piemēram, hCG vai klomifēna
citrāts), var pastiprināties folikulu atbildreakcija; ~~ ja lietojat GONAL-f vienlaikus ar gonadotropīnu atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai
antagonistu (šīs zāles samazina dzimumhormonu līmeni un pārtrauc ovulāciju), Jums var būt nepieciešama lielāka GONAL-f deva, lai attīstītos folikuli.
Grūtniecība un barošana ar krūti
Nelietojiet GONAL-f, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Nav paredzams, ka zāles ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
GONAL-f satur nātriju
Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.
3. Kā lietot GONAL-f
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Šo zāļu lietošana
~~ GONAL-f ir paredzēts injicēt tieši zem ādas (subkutāni). ~~ Pirmā GONAL-f injekcija jāveic ārsta uzraudzībā. ~~ Jūsu ārsts vai medicīnas māsa parādīs, kā injicēt GONAL-f, pirms sāksiet injekcijas veikt pats. ~~ Ja GONAL-f ievadāt patstāvīgi, lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas beigās
esošos norādījumus „Kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdumu”.
125

Cik daudz lietot
Jūsu ārsts izlems, cik daudz un bieži Jums zāles būs jālieto. Turpmāk aprakstītās devas norādītas starptautiskajās vienībās (SV) un mililitros (ml).
Sievietes
Ja Jums nenotiek ovulācija un ir neregulāras mēnešreizes vai to nav vispār.
~~ GONAL-f parasti lieto katru dienu; ~~ ja Jums ir neregulāras mēnešreizes, sāciet lietot GONAL–f menstruālā cikla pirmajās 7 dienās.
Ja Jums nav mēnešreižu, zāles varat sākt lietot, kad vēlaties; ~~ ieteicamā GONAL–f sākuma deva ir 75 līdz 150 SV (0,12 līdz 0,24 ml) katru dienu; ~~ GONAL–f devu var palielināt ik pēc 7 vai 14 dienām pa 37,5 SV līdz 75 SV, kamēr tiek iegūta
vēlamā atbildreakcija; ~~ maksimālā GONAL–f dienas deva parasti nepārsniedz 225 SV (0,36 ml); ~~ kad tiks iegūta vēlamā atbildesreakcija, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas Jums
ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Vislabākais laiks dzimumtuvībai ir hCG injekcijas dienā un nākamajā dienā pēc tās.
Ja pēc 4 ārstēšanas nedēļām ārsts nenovēro vēlamo atbildes reakciju, ārstēšanas cikls ar GONAL-f jāpārtrauc. Nākamajā ārstēšanas ciklā ārsts Jums nozīmēs lielāku GONAL-f sākuma devu nekā iepriekš.
Ja Jums novēros pārāk spēcīgu atbildes reakciju, ārstēšana tiks pārtraukta un hCG netiks ievadīts (skatīt 2. punktu, OHSS). Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs mazāku GONAL–f devu nekā iepriekš.
Ja Jums nenotiek ovulācija, nav mēnešreižu un diagnosticēts ļoti zems FSH un LH hormonu līmenis
~~ Ieteicamā GONAL-f sākuma deva ir 75 līdz 150 SV (0,12 līdz 0,24 ml) kopā ar 75 SV (0,12 ml) alfa lutropīna;
~~ abas zāles Jums būs jālieto katru dienu līdz piecām nedēļām; ~~ GONAL–f devu var palielināt ik pēc 7 vai 14 dienām pa 37,5 SV līdz 75 SV, kamēr tiek iegūta
vēlamā atbildes reakcija; ~~ kad tiks iegūta vēlamā atbildes reakcija, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f un alfa lutropīna
injekcijas Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Vislabākais laiks dzimumtuvībai ir hCG injekcijas dienā un nākamajā dienā pēc tās. Alternatīvs variants ir intrauterīnās inseminācijas veikšana, ievadot spermu dzemdes dobumā.
Ja pēc 5 ārstēšanas nedēļām ārsts nenovēro atbildes reakciju, ārstēšanas cikls ar GONAL-f jāpārtrauc. Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs lielāku GONAL–f sākuma devu nekā iepriekš. Ja Jums novēros pārāk spēcīgu atbildes reakciju, ārstēšana ar GONAL–f tiks pārtraukta un hCG netiks ievadīts (skatīt 2. punktu, OHSS). Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs mazāku GONAL–f devu nekā iepriekš.
Ja Jums nepieciešama vairāku olšūnu attīstīšana pirms jebkādas mākslīgās apaugļošanas procedūras
~~ Ieteicamā GONAL-f sākuma deva ir 150 līdz 225 SV (0,24 līdz 0,36 ml) katru dienu, sākot ar 2. vai 3. ārstēšanas cikla dienu;
126

~~ GONAL–f devu var palielināt atkarībā no atbildes reakcijas. Maksimālā dienas deva ir 450 SV (0,72 ml);
~~ Ārstēšana tiek turpināta, līdz olšūnas ir pietiekami attīstījušās. Tam parasti nepieciešamas aptuveni 10 dienas, bet tas var notikt jebkurā brīdī laika posmā no 5. līdz 20. dienai. Lai noteiktu šo brīdi, ārsts izmantos asins analīzes un/vai ultraskaņas iekārtu;
~~ kad olšūnas būs attīstījušās, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu rekombinanto DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Tas sagatavos olšūnas savākšanai.
Citos gadījumos ārsts vispirms var izmantot ovulācijas apturēšanu ar gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai antagonistu. Šajos gadījumos GONAL-f lietošanu sāk aptuveni 2 nedēļas pēc agonista terapijas sākšanas. GONAL–f un GnRH agonistu turpina lietot līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai. Piemēram, pēc divu nedēļu ārstēšanas ar GnRH agonistu 7 dienas ievada 150 līdz 225 SV GONAL-f. Tad devu pielāgo atbilstoši olnīcu atbildes reakcijai.
Vīrieši
~~ Ieteicamā GONAL-f deva ir 150 SV (0,24 ml) kombinācijā ar hCG; ~~ abas zāles jālieto trīsreiz nedēļā vismaz 4 mēnešus; ~~ ja pēc4 mēnešiem ārstēšana Jums nav bijusi efektīva, ārsts var ierosināt turpināt ārstēšanu,
lietojot abus medikamentus, vismaz 18 mēnešus.
Ja esat lietojis GONAL-f vairāk nekā noteikts
Nav zināms, kādas ir sekas, ievadot pārāk lielu GONAL-f daudzumu. Taču varētu rasties olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS), kas aprakstīts 4. punktā. Tomēr OHSS radīsies tikai tad, ja ievadīts arī hCG (skatīt 2. punktu, OHSS).
Ja esat aizmirsis lietot GONAL-f
Ja esat aizmirsis lietot GONAL-f, nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, tiklīdz konstatējat, ka esat aizmirsis ievadīt devu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Nopietnas blakusparādības sievietēm
~~ Sāpes vēdera lejasdaļā un slikta dūša vai vemšana var būt olnīcu hiperstimulācijas sindroma (OHSS) simptomi. Tas var norādīt, ka olnīcas ir pārāk spēcīgi reaģējušas uz ārstēšanu un ka tajās ir izveidojušās lielas cistas (skatīt arī 2. punktu, sadaļu „Olnīcu hiperstimulācijas sindroms”). Šī blakusparādība ir bieži sastopama (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem);
~~ OHSS var kļūt par smagu traucējumu ar izteikti palielinātām olnīcām, samazinātu urīna veidošanos, ķermeņa masas palielināšanos, apgrūtinātu elpošanu un/vai iespējamu šķidruma uzkrāšanos vēdera vai krūškurvja dobumā. Šī blakusparādība novērota retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem);
~~ retos gadījumos var rasties tādas OHSS komplikācijas kā olnīcu kājiņas sagriešanās vai asins trombu veidošanās (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem);
~~ nopietnas, ar trombu veidošanos saistītas komplikācijas (trombemboliski traucējumi), dažkārt bez OHSS, novērotas ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem). Šie traucējumi var
127

izpausties kā sāpes krūškurvī, elpas trūkums, insults vai sirdslēkme (skatīt arī 2. punktu, sadaļu „Asinsreces traucējumi”). Nopietnas blakusparādības vīriešiem un sievietēm ~~ Alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, ādas apsārtums, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu, reizēm var būt nopietnas. Šī blakusparādība novērota ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem). Ja Jums ir kāda no iepriekš minētajām blakusparādībām, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, kurš, iespējams, GONAL–f lietošanu liks pārtraukt. Citas blakusparādības sievietēm Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): ~~ ar šķidrumu pildīti pūšļi olnīcās (olnīcu cistas); ~~ galvassāpes; ~~ vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes, apsārtums, zilumu rašanās, pietūkums un/vai kairinājums. Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem): ~~ vēdera sāpes; ~~ slikta dūša, vemšana, caureja, vēdergraizes un vēdera pūšanās. Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem): ~~ var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, apsārtusi āda, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu. Dažkārt šīs reakcijas var būt nopietnas; ~~ var pasliktināties astma. Citas blakusparādības vīriešiem Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): ~~ vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes, apsārtums, zilumu rašanās, pietūkums un/vai kairinājums. Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem): ~~ vēnu palielināšanās virs un aiz sēkliniekiem (varikocēle); ~~ krūšu veidošanās, aknes vai ķermeņa svara palielināšanās. Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem): ~~ var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, apsārtusi āda, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu. Dažkārt šīs reakcijas var būt nopietnas; ~~ var pasliktināties astma.
128

Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt GONAL-f
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Nelietojiet GONAL-f, ja pamanāt redzamas bojājuma pazīmes, ja šķidrums satur sīkas daļiņas vai tas ir duļķains.
Zāles jāievada uzreiz pēc sagatavošanas.
Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
GONAL-f nedrīkst ievadīt maisījumā ar citām zālēm vienā injekcijā, izņemot ar alfa lutropīnu. Pētījumos pierādīts, ka šīs abas zāles drīkst maisīt un injicēt kopā – nevienu zāļu darbība nemainās.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko GONAL-f satur
~~ Aktīvā viela ir alfa folitropīns (Follitropin alfa) ~~ Katrs flakons satur 5,5 mikrogramus alfa folitropīna. ~~ Pēc galīgās injekciju šķīduma sagatavošanas katrā šķīduma mililitrā ir 75 SV (5,5 mikrogrami)
alfa folitropīna. ~~ Citas sastāvdaļas ir saharoze, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta
dihidrāts, metionīns, polisorbāts 20, koncentrēta fosforskābe un nātrija hidroksīds. ~~ Šķīdinātājs ir ūdens injekcijām.
GONAL-f ārējais izskats un iepakojums
~~ GONAL-f ir pulveris un šķīdinātājs, kas tiek lietots, lai sagatavotu šķīdumu injekcijai. ~~ Pulveris ir balta masa stikla flakonā. ~~ Šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains šķidrums stikla flakonā; katrā flakonā ir 1 ml. ~~ GONAL-f iepakojumā ir 1 flakons ar pulveri un 1 flakons ar šķīdinātāju.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks
Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Nīderlande
129

Ražotājs

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari), Itālija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien MERCK NV/SA Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Lietuva Merck Serono UAB Tel: +370 37320603

България „Мерк България“ ЕАД Teл.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg MERCK NV/SA, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika Merck spol.s.r.o Tel. +420 272084211

Magyarország Merck Kft. Tel: +36-1-463-8100

Danmark Merck A/S Tlf: +45 35253550

Malta Vivian Corporation Ltd Tel: +356-22-588600

Deutschland Merck Serono GmbH Tel: +49-6151-6285-0

Nederland Merck BV Tel: +31-20-6582800

Eesti Merck Serono OÜ Tel: +372 682 5882

Norge Merck Serono Norge Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα Merck A.E. T: +30-210-61 65 100

Österreich Merck GesmbH. Tel: +43 1 57600-0

España Merck S.L. Línea de Información: 900 102 964 Tel: +34-91-745 44 00

Polska Merck Sp. z o.o. Tel.: +48 22 53 59 700

France Merck Serono s.a.s. Tél.: +33-4-72 78 25 25 Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal Merck, s.a. Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska Merck d.o.o, Tel: +385 1 4864 111

România Merck România SRL Tel: +40 21 319 88 50

Íreland Merck Serono Ltd, United Kingdom Tel: +44-20 8818 7200

Slovenija MERCK d.o.o. Tel: +386 1 560 3 800

130

Ísland Icepharma hf Tel: + 354 540 8000
Italia Merck Serono S.p.A. Tel: +39-06-70 38 41
Κύπρος Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ Τηλ.: +357 22490305
Latvija Merck Serono SIA Tel: +371 67152500

Slovenská republika Merck spol. s r.o. Tel: + 421 2 49 267 111
Suomi/Finland Merck Oy Puh/Tel: +358-9-8678 700
Sverige Merck AB Tel: +46-8-562 445 00
United Kingdom Merck Serono Ltd Tel: +44-20 8818 7200

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

131

KĀ SAGATAVOT UN LIETOT GONAL-f PULVERI UN ŠĶĪDINĀTĀJU
~~ Šajā punktā aprakstīts, kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdinātāju. ~~ Pirms sagatavošanas sākšanas, lūdzu, pilnībā izlasiet šos norādījumus. ~~ Veiciet sev injekciju katru dienu vienā laikā.
1. Nomazgājiet rokas un atrodiet tīru vietu
~~ Svarīgi, lai Jūsu rokas un lietojamie priekšmeti būtu pēc iespējas tīrāki. ~~ Piemērota vieta ir tīrs galds vai tīra virtuves virsma.
2. Sagatavojiet visu nepieciešamo un izvietojiet visus priekšmetus:
~~ 1 flakons ar šķīdinātāju (dzidrs šķidrums) ~~ 1 flakons ar GONAL-f (balts pulveris) ~~ 1 adata šķīduma sagatavošanai ~~ 1 tieva adata injekcijai zem ādas
Nav iekļauts iepakojumā: ~~ 2 spirta salvetes ~~ 1 tukša injekciju šļirce ~~ 1 konteiners asiem priekšmetiem
3. Šķīduma sagatavošana
~~ Noņemiet no šķīdinātāja flakona aizsargvāciņu. ~~ Pievienojiet tukšajai injekciju šļircei adatu šķīduma sagatavošanai. ~~ Ievelciet šļircē nedaudz gaisa, atvelkot virzuli līdz aptuveni 1 ml atzīmei. ~~ Ieduriet adatu šķīdinātāja flakonā un ar virzuli izspiediet no šļirces gaisu. ~~ Apgrieziet flakonu otrādi un uzmanīgi ievelciet visu šķīdinātāju. ~~ Izņemiet šļirci no flakona un uzmanīgi to nolieciet. Nepieskarieties adatai un nodrošiniet, lai
adata nepieskartos nevienai virsmai.
~~ Sagatavojiet šķīdumu injekcijai: noņemiet no GONAL-f pulvera flakona aizsargvāciņu, paņemiet šļirci un lēnām injicējiet šķīdinātāju pulvera flakonā. Uzmanīgi pasvārstiet, neizņemot šļirci. Nekratiet. Kad pulveris ir izšķīdis (kas parasti notiek nekavējoties), pārbaudiet, vai iegūtais šķīdums ir dzidrs un nesatur daļiņas. Apgrieziet flakonu otrādi un uzmanīgi ievelciet šķīdumu atpakaļ šļircē.
(Ja Jums parakstīts vairāk nekā viens GONAL-f flakons, lēnām ievadiet šķīdumu citā flakonā ar pulveri, līdz esat izšķīdinājis šķīdumā visu Jums parakstīto pulvera flakonu skaitu. Ja Jums kopā ar GONAL-f izrakstīts alfa lutropīns, Jūs varat arī samaisīt abas zāles, nevis injicēt tās atsevišķi. Pēc alfa lutropīna pulvera izšķīdināšanas ievelciet šķīdumu atpakaļ šļircē un vēlreiz ievadiet flakonā ar GONAL-f. Kad pulveris izšķīdināts, ievelciet šķīdumu atpakaļ šļircē. Pārbaudiet, vai nav neizšķīdušu daļiņu, un nelietojiet, ja šķīdums nav dzidrs. 1 ml šķīdinātāja var izšķīdināt līdz trīs pulvera flakonus.)
132

4. Šļirces sagatavošana injekcijai ~~ Nomainiet adatu uz tievo adatu. ~~ Izvadiet gaisa pūslīšus: ja šļircē redzat gaisa pūslīšus, turiet šļirci ar adatu uz augšu un viegli
piesitiet šļircei, līdz viss gaiss sakrājas augšgalā. Bīdiet gremdvirzuli, līdz gaisa pūslīši izvadīti.
5. Devas injicēšana ~~ Uzreiz injicējiet šķīdumu: ārsts vai medicīnas māsa jau būs Jums ieteikuši, kur injicēt
(piemēram, vēdera priekšējā sienā, augšstilba virspusē). Lai mazinātu ādas kairinājumu, katru dienu izvēlieties citu injekcijas vietu. ~~ Notīriet izvēlēto ādas apvidu ar spirta salveti, veicot apļveida kustību. ~~ Stingri saņemiet ādu un ar šautriņu mešanai līdzīgu kustību ieduriet adatu ādā 45°-90° leņķī. ~~ Injicējiet zemādā, kā Jums mācīts, uzmanīgi spiežot virzuli. Neinjicējiet tieši vēnā. Nesteidzieties un injicējiet visu šķīdumu. ~~ Uzreiz izvelciet adatu un ar apļveida kustību notīriet ādu ar spirta salveti.
6. Pēc injekcijas Izmetiet visus lietotos priekšmetus: kad esat pabeidzis injekciju, nekavējoties drošā veidā izmetiet visas adatas un tukšos stikla konteinerus, vēlams, īpašā kārbā asiem priekšmetiem. Neizlietotais šķīdums jāizlej.
133

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
GONAL-f 75 SV (5,5 mikrogrami) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Follitropin alfa
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. ~~ Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. ~~ Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. ~~ Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. ~~ Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir GONAL-f un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms GONAL-f lietošanas 3. Kā lietot GONAL-f 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt GONAL-f 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdinātāju
1. Kas ir GONAL-f un kādam nolūkam to lieto
Kas ir GONAL-f
GONAL-f satur zāles, ko sauc par alfa folitropīnu. Alfa folitropīns ir folikulstimulējošā hormona (FSH) veids, kas pieder pie hormonu grupas, ko sauc par gonadotropīniem. Gonadotropīni piedalās vairošanās un auglības procesos.
Kādam nolūkam GONAL-f lieto
Pieaugušām sievietēm GONAL-f lieto: ~~ lai palīdzētu atbrīvot olšūnu no olnīcas (ovulācija) sievietēm, kurām nenotiek ovulācija un
kurām ārstēšana ar klomifēna citrātu nav bijusi efektīva; ~~ kopā ar citu medikamentu, ko sauc par alfa lutropīnu (luteinizējošo hormonu vai LH), lai
palīdzētu atbrīvot olšūnu no olnīcas (ovulācija) sievietēm, kurām nenotiek ovulācija, jo viņu organismā veidojas ļoti maz gonadotropīnu (FSH un LH); ~~ lai izraisītu vairāku folikulu (kas katrs satur olšūnu) veidošanos sievietēm, veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras (procedūras, kas palīdz iestāties grūtniecībai), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanu, gamētu transfēru olvadā vai zigotu transfēru olvadā.
Pieaugušiem vīriešiem GONAL-f lieto: ~~ kombinācijā ar citu medikamentu – cilvēka horiongonadotropīnu (human Chorionic
Gonadotrophin – hCG) – spermatozoīdu veidošanās veicināšanai vīriešiem, kas ir neauglīgi attiecīgo hormonu trūkuma dēļ.
2. Kas Jums jāzina pirms GONAL-f lietošanas
Pirms ārstēšanas ārstam ar pieredzi neauglības ārstēšanā jāpārbauda Jūsu un Jūsu partnera auglība.
134

Nelietojiet GONAL-f šādos gadījumos
~~ ja Jums ir alerģija pret folikulstimulējošo hormonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
~~ ja Jums ir hipotalāma vai hipofīzes (abas ir smadzeņu daļas) audzējs; ~~ ja esat sieviete:
- kurai ir palielinātas olnīcas vai nezināmas izcelsmes ar šķidrumu pildīti pūšļi olnīcās (olnīcu cistas);
- kurai ir nezināmas izcelsmes asiņošana no maksts; - kurai ir olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis; - kurai ir traucējumi, kas parasti neļauj attīstīties normālai grūtniecībai, piemēram, olnīcu
mazspēja (priekšlaicīga menopauze) vai nepareizi veidoti dzimumorgāni; ~~ ja esat vīrietis:
- kuram ir neatgriezenisks sēklinieku bojājums.
Nelietojiet GONAL-f, ja kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem attiecas uz Jums. Ja neesat par to pārliecināts, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Porfīrija
Ja Jums vai kādam ģimenes loceklim ir porfīrija (nespēja sašķelt porfirīnus, ko bērni var pārmantot no vecākiem), pirms ārstēšanas uzsākšanas pastāstiet par to ārstam.
Nekavējoties izstāstiet savam ārstam, ja: ~~ Jūsu āda kļūst jūtīga un uz tās ātri veidojas pūslīši, īpaši vietās, kas bieži tiek pakļautas saules
gaismai un/vai ~~ Jums ir sāpes vēderā, rokās vai kājās.
Ja Jums ir iepriekš minētie simptomi, ārsts var ieteikt Jums pārtraukt ārstēšanu.
Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)
Ja esat sieviete, šīs zāles palielina Jums OHSS risku. Tas ir tad, kad folikuli attīstās pārāk daudz un kļūst par lielām cistām. Ja Jums parādās sāpes vēdera lejasdaļā, strauji palielinās ķermeņa svars, parādās slikta dūša vai vemšana, vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties informējiet par to savu ārstu, kurš var ieteikt Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu (skatīt 4. punktu). Gadījumā, ja Jums nenotiek ovulācija un Jūs lietojat ieteikto devu un lietošanas shēmu, OHSS rodas retāk. GONAL-f terapija reti izraisa smagu OHSS, ja vien nelieto zāles galīgai folikulu nobriešanas ierosināšanai (satur cilvēka horiongonadotropīnu – hCG). Ja Jums attīstās OHSS, šajā ārstēšanas ciklā ārsts var nedot Jums hCG un ieteikt nestāties dzimumsakaros vai lietot barjermetodes vismaz četras dienas.
Vairākaugļu grūtniecība
Lietojot GONAL-f, risks, ka iestāsies grūtniecība vienlaicīgi ar vairākiem augļiem (vairākaugļu grūtniecība, visbiežāk dvīņi), ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairākaugļu grūtniecība var radīt medicīniskas komplikācijas Jums un bērniem. Vairākaugļu grūtniecības risku var mazināt, lietojot pareizu GONAL-f devu pareizā laikā. Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks ir saistīts ar Jūsu vecumu, ķermenī ievietoto apaugļoto olšūnu vai embriju kvalitāti un skaitu.
135

Spontānais aborts
Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras vai stimulējot olnīcas attīstīt olšūnas, pastāv lielāks spontānā aborta risks nekā parasti.
Asinsreces traucējumi (trombemboliski traucējumi)
Ja Jums kādreiz vai nesen ir bijis asins trombs kājā vai plaušās, sirdslēkme vai infarkts vai ja šādi traucējumi ir bijuši Jūsu ģimenes locekļiem, GONAL-f terapijas laikā pastāv augstāks šādu traucējumu veidošanās vai pasliktināšanās risks.
Paaugstināts FSH līmenis asinīs vīriešiem
Ja esat vīrietis, pārāk daudz FSH asinīs var liecināt par sēklinieku bojājumu. GONAL-f šādos gadījumos parasti nav efektīvs. Ja ārsts izlemj pamēģināt ārstēšanu ar GONAL-f, lai to uzraudzītu, 4-6 mēnešus pēc ārstēšanas sākšanas ārsts var Jums palūgt spermu analīzei.
Bērni
GONAL-f nav paredzēts lietošanai bērniem.
Citas zāles un GONAL-f
Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. ~~ Ja lietojat GONAL-f ar citām zālēm, kas veicina ovulāciju (piemēram, hCG vai klomifēna
citrāts), var pastiprināties folikulu atbildreakcija; ~~ ja lietojat GONAL-f vienlaikus ar gonadotropīnu atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai
antagonistu (šīs zāles samazina dzimumhormonu līmeni un pārtrauc ovulāciju), Jums var būt nepieciešama lielāka GONAL-f deva, lai attīstītos folikuli.
Grūtniecība un barošana ar krūti
Nelietojiet GONAL-f, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Nav paredzams, ka zāles ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
GONAL-f satur nātriju
Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.
3. Kā lietot GONAL-f
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Šo zāļu lietošana
~~ GONAL-f ir paredzēts injicēt tieši zem ādas (subkutāni). ~~ Pirmā GONAL-f injekcija jāveic ārsta uzraudzībā. ~~ Jūsu ārsts vai medicīnas māsa parādīs, kā injicēt GONAL-f, pirms sāksiet injekcijas veikt pats. ~~ Ja GONAL-f ievadāt patstāvīgi, lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas beigās
esošos norādījumus „Kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdumu”.
136

Cik daudz lietot
Jūsu ārsts izlems, cik daudz un bieži Jums zāles būs jālieto. Turpmāk aprakstītās devas norādītas starptautiskajās vienībās (SV) un mililitros (ml).
Sievietes
Ja Jums nenotiek ovulācija un ir neregulāras mēnešreizes vai to nav vispār.
~~ GONAL-f parasti lieto katru dienu; ~~ ja Jums ir neregulāras mēnešreizes, sāciet lietot GONAL–f menstruālā cikla pirmajās 7 dienās.
Ja Jums nav mēnešreižu, zāles varat sākt lietot, kad vēlaties; ~~ ieteicamā GONAL–f sākuma deva ir 75 līdz 150 SV (0,12 līdz 0,24 ml) katru dienu; ~~ GONAL–f devu var palielināt ik pēc 7 vai 14 dienām pa 37,5 SV līdz 75 SV, kamēr tiek iegūta
vēlamā atbildreakcija; ~~ maksimālā GONAL–f dienas deva parasti nepārsniedz 225 SV (0,36 ml); ~~ kad tiks iegūta vēlamā atbildesreakcija, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas Jums
ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Vislabākais laiks dzimumtuvībai ir hCG injekcijas dienā un nākamajā dienā pēc tās.
Ja pēc 4 ārstēšanas nedēļām ārsts nenovēro vēlamo atbildes reakciju, ārstēšanas cikls ar GONAL-f jāpārtrauc. Nākamajā ārstēšanas ciklā ārsts Jums nozīmēs lielāku GONAL-f sākuma devu nekā iepriekš.
Ja Jums novēros pārāk spēcīgu atbildes reakciju, ārstēšana tiks pārtraukta un hCG netiks ievadīts (skatīt 2. punktu, OHSS). Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs mazāku GONAL–f devu nekā iepriekš.
Ja Jums nenotiek ovulācija, nav mēnešreižu un diagnosticēts ļoti zems FSH un LH hormonu līmenis
~~ Ieteicamā GONAL-f sākuma deva ir 75 līdz 150 SV (0,12 līdz 0,24 ml) kopā ar 75 SV (0,12 ml) alfa lutropīna;
~~ abas zāles Jums būs jālieto katru dienu līdz piecām nedēļām; ~~ GONAL–f devu var palielināt ik pēc 7 vai 14 dienām pa 37,5 SV līdz 75 SV, kamēr tiek iegūta
vēlamā atbildes reakcija; ~~ kad tiks iegūta vēlamā atbildes reakcija, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f un alfa lutropīna
injekcijas Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Vislabākais laiks dzimumtuvībai ir hCG injekcijas dienā un nākamajā dienā pēc tās. Alternatīvs variants ir intrauterīnās inseminācijas veikšana, ievadot spermu dzemdes dobumā.
Ja pēc 5 ārstēšanas nedēļām ārsts nenovēro atbildes reakciju, ārstēšanas cikls ar GONAL-f jāpārtrauc. Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs lielāku GONAL–f sākuma devu nekā iepriekš. Ja Jums novēros pārāk spēcīgu atbildes reakciju, ārstēšana ar GONAL–f tiks pārtraukta un hCG netiks ievadīts (skatīt 2. punktu, OHSS). Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs mazāku GONAL–f devu nekā iepriekš.
Ja Jums nepieciešama vairāku olšūnu attīstīšana pirms jebkādas mākslīgās apaugļošanas procedūras
~~ Ieteicamā GONAL-f sākuma deva ir 150 līdz 225 SV (0,24 līdz 0,36 ml) katru dienu, sākot ar 2. vai 3. ārstēšanas cikla dienu;
137

~~ GONAL–f devu var palielināt atkarībā no atbildes reakcijas. Maksimālā dienas deva ir 450 SV (0,72 ml);
~~ Ārstēšana tiek turpināta, līdz olšūnas ir pietiekami attīstījušās. Tam parasti nepieciešamas aptuveni 10 dienas, bet tas var notikt jebkurā brīdī laika posmā no 5. līdz 20. dienai. Lai noteiktu šo brīdi, ārsts izmantos asins analīzes un/vai ultraskaņas iekārtu;
~~ kad olšūnas būs attīstījušās, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu rekombinanto DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Tas sagatavos olšūnas savākšanai.
Citos gadījumos ārsts vispirms var izmantot ovulācijas apturēšanu ar gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai antagonistu. Šajos gadījumos GONAL-f lietošanu sāk aptuveni 2 nedēļas pēc agonista terapijas sākšanas. GONAL–f un GnRH agonistu turpina lietot līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai. Piemēram, pēc divu nedēļu ārstēšanas ar GnRH agonistu 7 dienas ievada 150 līdz 225 SV GONAL-f. Tad devu pielāgo atbilstoši olnīcu atbildes reakcijai.
Vīrieši
~~ Ieteicamā GONAL-f deva ir 150 SV (0,24 ml) kombinācijā ar hCG; ~~ abas zāles jālieto trīsreiz nedēļā vismaz 4 mēnešus; ~~ ja pēc4 mēnešiem ārstēšana Jums nav bijusi efektīva, ārsts var ierosināt turpināt ārstēšanu,
lietojot abus medikamentus, vismaz 18 mēnešus.
Ja esat lietojis GONAL-f vairāk nekā noteikts
Nav zināms, kādas ir sekas, ievadot pārāk lielu GONAL-f daudzumu. Taču varētu rasties olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS), kas aprakstīts 4. punktā. Tomēr OHSS radīsies tikai tad, ja ievadīts arī hCG (skatīt 2. punktu, OHSS).
Ja esat aizmirsis lietot GONAL-f
Ja esat aizmirsis lietot GONAL-f, nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, tiklīdz konstatējat, ka esat aizmirsis ievadīt devu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Nopietnas blakusparādības sievietēm
~~ Sāpes vēdera lejasdaļā un slikta dūša vai vemšana var būt olnīcu hiperstimulācijas sindroma (OHSS) simptomi. Tas var norādīt, ka olnīcas ir pārāk spēcīgi reaģējušas uz ārstēšanu un ka tajās ir izveidojušās lielas cistas (skatīt arī 2. punktu, sadaļu „Olnīcu hiperstimulācijas sindroms”). Šī blakusparādība ir bieži sastopama (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem);
~~ OHSS var kļūt par smagu traucējumu ar izteikti palielinātām olnīcām, samazinātu urīna veidošanos, ķermeņa masas palielināšanos, apgrūtinātu elpošanu un/vai iespējamu šķidruma uzkrāšanos vēdera vai krūškurvja dobumā. Šī blakusparādība novērota retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem);
~~ retos gadījumos var rasties tādas OHSS komplikācijas kā olnīcu kājiņas sagriešanās vai asins trombu veidošanās (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem);
~~ nopietnas, ar trombu veidošanos saistītas komplikācijas (trombemboliski traucējumi), dažkārt bez OHSS, novērotas ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem). Šie traucējumi var
138

izpausties kā sāpes krūškurvī, elpas trūkums, insults vai sirdslēkme (skatīt arī 2. punktu, sadaļu „Asinsreces traucējumi”). Nopietnas blakusparādības vīriešiem un sievietēm ~~ Alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, ādas apsārtums, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu, reizēm var būt nopietnas. Šī blakusparādība novērota ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem). Ja Jums ir kāda no iepriekš minētajām blakusparādībām, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, kurš, iespējams, GONAL–f lietošanu liks pārtraukt. Citas blakusparādības sievietēm Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): ~~ ar šķidrumu pildīti pūšļi olnīcās (olnīcu cistas); ~~ galvassāpes; ~~ vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes, apsārtums, zilumu rašanās, pietūkums un/vai kairinājums. Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem): ~~ vēdera sāpes; ~~ slikta dūša, vemšana, caureja, vēdergraizes un vēdera pūšanās. Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem): ~~ var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, apsārtusi āda, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu. Dažkārt šīs reakcijas var būt nopietnas; ~~ var pasliktināties astma. Citas blakusparādības vīriešiem Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): ~~ vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes, apsārtums, zilumu rašanās, pietūkums un/vai kairinājums. Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem): ~~ vēnu palielināšanās virs un aiz sēkliniekiem (varikocēle); ~~ krūšu veidošanās, aknes vai ķermeņa svara palielināšanās. Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem): ~~ var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, apsārtusi āda, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu. Dažkārt šīs reakcijas var būt nopietnas; ~~ var pasliktināties astma.
139

Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt GONAL-f
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Nelietojiet GONAL-f, ja pamanāt redzamas bojājuma pazīmes, ja šķidrums satur sīkas daļiņas vai tas ir duļķains.
Zāles jāievada uzreiz pēc sagatavošanas.
Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
GONAL-f nedrīkst ievadīt maisījumā ar citām zālēm vienā injekcijā, izņemot ar alfa lutropīnu. Pētījumos pierādīts, ka šīs abas zāles drīkst maisīt un injicēt kopā – nevienu zāļu darbība nemainās.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko GONAL-f satur
~~ Aktīvā viela ir alfa folitropīns (Follitropin alfa) ~~ Katrs flakons satur 5,5 mikrogramus alfa folitropīna. ~~ Pēc galīgās injekciju šķīduma sagatavošanas katrā šķīduma mililitrā ir 75 SV (5,5 mikrogrami)
alfa folitropīna. ~~ Citas sastāvdaļas ir saharoze, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta
dihidrāts, metionīns, polisorbāts 20, koncentrēta fosforskābe un nātrija hidroksīds. ~~ Šķīdinātājs ir ūdens injekcijām.
GONAL-f ārējais izskats un iepakojums
~~ GONAL-f ir pulveris un šķīdinātājs, kas tiek lietots, lai sagatavotu šķīdumu injekcijai. ~~ Pulveris ir balta masa stikla flakonā. ~~ Šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains šķidrums pilnšļircē; katrā pilnšļircē ir 1 ml. ~~ GONAL-f iepakojumā ir 1, 5, 10 flakoni ar pulveri un atbilstošs pilnšļirču skaits ar šķīdinātāju.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks
Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Nīderlande
140

Ražotājs

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari), Itālija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien MERCK NV/SA Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Lietuva Merck Serono UAB Tel: +370 37320603

България „Мерк България“ ЕАД Teл.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg MERCK NV/SA, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika Merck spol.s.r.o Tel. +420 272084211

Magyarország Merck Kft. Tel: +36-1-463-8100

Danmark Merck A/S Tlf: +45 35253550

Malta Vivian Corporation Ltd Tel: +356-22-588600

Deutschland Merck Serono GmbH Tel: +49-6151-6285-0

Nederland Merck BV Tel: +31-20-6582800

Eesti Merck Serono OÜ Tel: +372 682 5882

Norge Merck Serono Norge Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα Merck A.E. T: +30-210-61 65 100

Österreich Merck GesmbH. Tel: +43 1 57600-0

España Merck S.L. Línea de Información: 900 102 964 Tel: +34-91-745 44 00

Polska Merck Sp. z o.o. Tel.: +48 22 53 59 700

France Merck Serono s.a.s. Tél.: +33-4-72 78 25 25 Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal Merck, s.a. Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska Merck d.o.o, Tel: +385 1 4864 111

România Merck România SRL Tel: +40 21 319 88 50

Íreland Merck Serono Ltd, United Kingdom Tel: +44-20 8818 7200

Slovenija MERCK d.o.o. Tel: +386 1 560 3 800

141

Ísland Icepharma hf Tel: + 354 540 8000
Italia Merck Serono S.p.A. Tel: +39-06-70 38 41
Κύπρος Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ Τηλ.: +357 22490305
Latvija Merck Serono SIA Tel: +371 67152500

Slovenská republika Merck spol. s r.o. Tel: + 421 2 49 267 111
Suomi/Finland Merck Oy Puh/Tel: +358-9-8678 700
Sverige Merck AB Tel: +46-8-562 445 00
United Kingdom Merck Serono Ltd Tel: +44-20 8818 7200

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

142

KĀ SAGATAVOT UN LIETOT GONAL-f PULVERI UN ŠĶĪDINĀTĀJU ~~ Šajā punktā aprakstīts, kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdinātāju. ~~ Pirms sagatavošanas sākšanas, lūdzu, pilnībā izlasiet šos norādījumus. ~~ Veiciet sev injekciju katru dienu vienā laikā.
1. Nomazgājiet rokas un atrodiet tīru vietu ~~ Svarīgi, lai Jūsu rokas un lietojamie priekšmeti būtu pēc iespējas tīrāki. ~~ Piemērota vieta ir tīrs galds vai tīra virtuves virsma.
2. Sagatavojiet visu nepieciešamo un izvietojiet visus priekšmetus: ~~ 1 pilnšļirce ar šķīdinātāju (dzidrs šķidrums) ~~ 1 flakons ar GONAL-f (balts pulveris) ~~ 1 adata šķīduma sagatavošanai ~~ 1 tieva adata injekcijai zem ādas Nav iekļauts iepakojumā: ~~ 2 spirta salvetes ~~ 1 konteiners asiem priekšmetiem
3. Šķīduma sagatavošana ~~ Noņemiet no pulvera flakona un pilnšļirces aizsargvāciņus. ~~ Pievienojiet pilnšļircei adatu šķīduma sagatavošanai, ieduriet šļirci pulvera flakonā un lēnām
ievadiet visu šķīdinātāju. Lēnām pasvārstiet, neizņemot šļirci. Nekratiet. ~~ Pārbaudiet, vai iegūtais šķīdums ir dzidrs un nesatur neizšķīdušas daļiņas. ~~ Apgrieziet flakonu otrādi un uzmanīgi ievelciet šķīdumu atpakaļ šļircē, velkot virzuli. ~~ Izņemiet šļirci no flakona un uzmanīgi to nolieciet. Nepieskarieties adatai un nodrošiniet, lai
adata nepieskartos nevienai virsmai.
(Ja Jums parakstīts vairāk nekā viens GONAL-f flakons, lēnām ievadiet šķīdumu citā flakonā ar pulveri, līdz esat izšķīdinājis šķīdumā visu Jums parakstīto pulvera flakonu skaitu. Ja Jums kopā ar GONAL-f izrakstīts alfa lutropīns, Jūs varat arī samaisīt abas zāles, nevis injicēt zāles atsevišķi. Pēc alfa lutropīna pulvera izšķīdināšanas ievelciet šķīdumu atpakaļ šļircē un vēlreiz ievadiet flakonā ar GONAL-f. Kad pulveris izšķīdināts, ievelciet šķīdumu atpakaļ šļircē. Pārbaudiet, vai nav neizšķīdušu daļiņu , un nelietojiet, ja šķīdums nav dzidrs. 1 ml šķīdinātāja var izšķīdināt līdz trīs pulvera flakonus.)
4. Šļirces sagatavošana injekcijai ~~ Nomainiet adatu uz tievo adatu.
143

~~ Izvadiet gaisa pūslīšus: ja šļircē redzat gaisa pūslīšus, turiet šļirci ar adatu uz augšu un viegli piesitiet šļircei, līdz viss gaiss sakrājies augšgalā. Bīdiet virzuli, līdz gaisa pūslīši izvadīti.
5. Devas injicēšana ~~ Uzreiz injicējiet šķīdumu: ārsts vai medicīnas māsa jau būs Jums ieteikuši, kur injicēt
(piemēram, vēdera priekšējā sienā, augšstilba virspusē). Lai mazinātu ādas kairinājumu, katru dienu izvēlieties citu injekcijas vietu. ~~ Notīriet izvēlēto ādas apvidu ar spirta salveti, veicot apļveida kustību. ~~ Stingri saņemiet ādu un ar šautriņu mešanai līdzīgu kustību ieduriet adatu ādā 45°-90° leņķī. ~~ Injicējiet zemādā, kā Jums mācīts, lēnām spiežot virzuli. Neinjicējiet tieši vēnā. Nesteidzieties un injicējiet visu šķīdumu. ~~ Uzreiz izvelciet adatu un ar apļveida kustību notīriet ādu ar spirta salveti.
6. Pēc injekcijas Izmetiet visus lietotos priekšmetus: kad esat pabeidzis injekciju, nekavējoties drošā veidā izmetiet visas adatas un tukšos stikla konteinerus, vēlams, īpašā asiem priekšmetiem paredzētā konteinerā. Neizlietotais šķīdums jāizlej.
144

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
GONAL-f 1 050 SV/1,75 ml (77 mikrogrami/1,75 ml) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Follitropin alfa
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. ~~ Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. ~~ Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. ~~ Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. ~~ Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir GONAL-f un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms GONAL-f lietošanas 3. Kā lietot GONAL-f 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt GONAL-f 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdinātāju
1. Kas ir GONAL-f un kādam nolūkam to lieto
Kas ir GONAL-f
GONAL-f satur zāles, ko sauc par alfa folitropīnu. Alfa folitropīns ir folikulstimulējošā hormona (FSH) veids, kas pieder pie hormonu grupas, ko sauc par gonadotropīniem. Gonadotropīni piedalās vairošanās un auglības procesos.
Kādam nolūkam GONAL-f lieto
Pieaugušām sievietēm GONAL-f lieto: ~~ lai palīdzētu atbrīvot olšūnu no olnīcas (ovulācija) sievietēm, kurām nenotiek ovulācija un
kurām ārstēšana ar klomifēna citrātu nav bijusi efektīva; ~~ kopā ar citu medikamentu, ko sauc par alfa lutropīnu (luteinizējošo hormonu vai LH), lai
palīdzētu atbrīvot olšūnu no olnīcas (ovulācija) sievietēm, kurām nenotiek ovulācija, jo viņu organismā veidojas ļoti maz gonadotropīnu (FSH un LH); ~~ lai izraisītu vairāku folikulu (kas katrs satur olšūnu) veidošanos sievietēm, veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras (procedūras, kas palīdz iestāties grūtniecībai), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanu, gamētu transfēru olvadā vai zigotu transfēru olvadā.
Pieaugušiem vīriešiem GONAL-f lieto: ~~ kombinācijā ar citu medikamentu – cilvēka horiongonadotropīnu (human Chorionic
Gonadotrophin – hCG) – spermatozoīdu veidošanās veicināšanai vīriešiem, kas ir neauglīgi attiecīgo hormonu trūkuma dēļ.
2. Kas Jums jāzina pirms GONAL-f lietošanas
Pirms ārstēšanas ārstam ar pieredzi neauglības ārstēšanā jāpārbauda Jūsu un Jūsu partnera auglība.
145

Nelietojiet GONAL-f šādos gadījumos
~~ ja Jums ir alerģija pret folikulstimulējošo hormonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
~~ ja Jums ir hipotalāma vai hipofīzes (abas ir smadzeņu daļas) audzējs; ~~ ja esat sieviete:
- kurai ir palielinātas olnīcas vai nezināmas izcelsmes ar šķidrumu pildīti pūšļi olnīcās (olnīcu cistas);
- kurai ir nezināmas izcelsmes asiņošana no maksts; - kurai ir olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis; - kurai ir traucējumi, kas parasti neļauj attīstīties normālai grūtniecībai, piemēram, olnīcu
mazspēja (priekšlaicīga menopauze) vai nepareizi veidoti dzimumorgāni; ~~ ja esat vīrietis:
- kuram ir neatgriezenisks sēklinieku bojājums.
Nelietojiet GONAL-f, ja kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem attiecas uz Jums. Ja neesat par to pārliecināts, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Porfīrija
Ja Jums vai kādam ģimenes loceklim ir porfīrija (nespēja sašķelt porfirīnus, ko bērni var pārmantot no vecākiem), pirms ārstēšanas uzsākšanas pastāstiet par to ārstam.
Nekavējoties izstāstiet savam ārstam, ja: ~~ Jūsu āda kļūst jūtīga un uz tās ātri veidojas pūslīši, īpaši vietās, kas bieži tiek pakļautas saules
gaismai un/vai ~~ Jums ir sāpes vēderā, rokās vai kājās.
Ja Jums ir iepriekš minētie simptomi, ārsts var ieteikt Jums pārtraukt ārstēšanu.
Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)
Ja esat sieviete, šīs zāles palielina Jums OHSS risku. Tas ir tad, kad folikuli attīstās pārāk daudz un kļūst par lielām cistām. Ja Jums parādās sāpes vēdera lejasdaļā, strauji palielinās ķermeņa svars, parādās slikta dūša vai vemšana, vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties informējiet par to savu ārstu, kurš var ieteikt Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu (skatīt 4. punktu). Gadījumā, ja Jums nenotiek ovulācija un Jūs lietojat ieteikto devu un lietošanas shēmu, OHSS rodas retāk. GONAL-f terapija reti izraisa smagu OHSS, ja vien nelieto zāles galīgai folikulu nobriešanas ierosināšanai (satur cilvēka horiongonadotropīnu – hCG). Ja Jums attīstās OHSS, šajā ārstēšanas ciklā ārsts var nedot Jums hCG un ieteikt nestāties dzimumsakaros vai lietot barjermetodes vismaz četras dienas.
Vairākaugļu grūtniecība
Lietojot GONAL-f, risks, ka iestāsies grūtniecība vienlaicīgi ar vairākiem augļiem (vairākaugļu grūtniecība, visbiežāk dvīņi), ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairākaugļu grūtniecība var radīt medicīniskas komplikācijas Jums un bērniem. Vairākaugļu grūtniecības risku var mazināt, lietojot pareizu GONAL-f devu pareizā laikā. Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks ir saistīts ar Jūsu vecumu, ķermenī ievietoto apaugļoto olšūnu vai embriju kvalitāti un skaitu.
146

Spontānais aborts
Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras vai stimulējot olnīcas attīstīt olšūnas, pastāv lielāks spontānā aborta risks nekā parasti.
Asinsreces traucējumi (trombemboliski traucējumi)
Ja Jums kādreiz vai nesen ir bijis asins trombs kājā vai plaušās, sirdslēkme vai infarkts vai ja šādi traucējumi ir bijuši Jūsu ģimenes locekļiem, GONAL-f terapijas laikā pastāv augstāks šādu traucējumu veidošanās vai pasliktināšanās risks.
Paaugstināts FSH līmenis asinīs vīriešiem
Ja esat vīrietis, pārāk daudz FSH asinīs var liecināt par sēklinieku bojājumu. GONAL-f šādos gadījumos parasti nav efektīvs. Ja ārsts izlemj pamēģināt ārstēšanu ar GONAL-f, lai to uzraudzītu, 4-6 mēnešus pēc ārstēšanas sākšanas ārsts var Jums palūgt spermu analīzei.
Bērni
GONAL-f nav paredzēts lietošanai bērniem.
Citas zāles un GONAL-f
Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. ~~ Ja lietojat GONAL-f ar citām zālēm, kas veicina ovulāciju (piemēram, hCG vai klomifēna
citrāts), var pastiprināties folikulu atbildreakcija; ~~ ja lietojat GONAL-f vienlaikus ar gonadotropīnu atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai
antagonistu (šīs zāles samazina dzimumhormonu līmeni un pārtrauc ovulāciju), Jums var būt nepieciešama lielāka GONAL-f deva, lai attīstītos folikuli.
Grūtniecība un barošana ar krūti
Nelietojiet GONAL-f, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Nav paredzams, ka zāles ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
GONAL-f satur nātriju
Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.
3. Kā lietot GONAL-f
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Šo zāļu lietošana
~~ GONAL-f ir paredzēts injicēt tieši zem ādas (subkutāni). Sagatavoto šķīdumu var lietot vairākām injekcijām.
~~ Pirmā GONAL-f injekcija jāveic ārsta uzraudzībā. ~~ Jūsu ārsts vai medicīnas māsa parādīs, kā injicēt GONAL-f, pirms sāksiet injekcijas veikt pats.
147

~~ Ja GONAL-f ievadāt patstāvīgi, lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas beigās esošos norādījumus „Kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdumu”.
Cik daudz lietot
Jūsu ārsts izlems, cik daudz un bieži Jums zāles būs jālieto. Turpmāk aprakstītās devas norādītas starptautiskajās vienībās (SV) un mililitros (ml).
Sievietes
Ja Jums nenotiek ovulācija un ir neregulāras mēnešreizes vai to nav vispār.
~~ GONAL-f parasti lieto katru dienu; ~~ ja Jums ir neregulāras mēnešreizes, sāciet lietot GONAL–f menstruālā cikla pirmajās 7 dienās.
Ja Jums nav mēnešreižu, zāles varat sākt lietot, kad vēlaties; ~~ ieteicamā GONAL–f sākuma deva ir 75 līdz 150 SV (0,12 līdz 0,24 ml) katru dienu; ~~ GONAL–f devu var palielināt ik pēc 7 vai 14 dienām pa 37,5 SV līdz 75 SV, kamēr tiek iegūta
vēlamā atbildreakcija; ~~ maksimālā GONAL–f dienas deva parasti nepārsniedz 225 SV (0,36 ml); ~~ kad tiks iegūta vēlamā atbildesreakcija, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas Jums
ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Vislabākais laiks dzimumtuvībai ir hCG injekcijas dienā un nākamajā dienā pēc tās.
Ja pēc 4 ārstēšanas nedēļām ārsts nenovēro vēlamo atbildes reakciju, ārstēšanas cikls ar GONAL-f jāpārtrauc. Nākamajā ārstēšanas ciklā ārsts Jums nozīmēs lielāku GONAL-f sākuma devu nekā iepriekš.
Ja Jums novēros pārāk spēcīgu atbildes reakciju, ārstēšana tiks pārtraukta un hCG netiks ievadīts (skatīt 2. punktu, OHSS). Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs mazāku GONAL–f devu nekā iepriekš.
Ja Jums nenotiek ovulācija, nav mēnešreižu un diagnosticēts ļoti zems FSH un LH hormonu līmenis
~~ Ieteicamā GONAL-f sākuma deva ir 75 līdz 150 SV (0,12 līdz 0,24 ml) kopā ar 75 SV (0,12 ml) alfa lutropīna;
~~ abas zāles Jums būs jālieto katru dienu līdz piecām nedēļām; ~~ GONAL–f devu var palielināt ik pēc 7 vai 14 dienām pa 37,5 SV līdz 75 SV, kamēr tiek iegūta
vēlamā atbildes reakcija; ~~ kad tiks iegūta vēlamā atbildes reakcija, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f un alfa lutropīna
injekcijas Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Vislabākais laiks dzimumtuvībai ir hCG injekcijas dienā un nākamajā dienā pēc tās. Alternatīvs variants ir intrauterīnās inseminācijas veikšana, ievadot spermu dzemdes dobumā.
Ja pēc 5 ārstēšanas nedēļām ārsts nenovēro atbildes reakciju, ārstēšanas cikls ar GONAL-f jāpārtrauc. Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs lielāku GONAL–f sākuma devu nekā iepriekš. Ja Jums novēros pārāk spēcīgu atbildes reakciju, ārstēšana ar GONAL–f tiks pārtraukta un hCG netiks ievadīts (skatīt 2. punktu, OHSS). Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs mazāku GONAL–f devu nekā iepriekš.
148

Ja Jums nepieciešama vairāku olšūnu attīstīšana pirms jebkādas mākslīgās apaugļošanas procedūras
~~ Ieteicamā GONAL-f sākuma deva ir 150 līdz 225 SV (0,24 līdz 0,36 ml) katru dienu, sākot ar 2. vai 3. ārstēšanas cikla dienu;
~~ GONAL–f devu var palielināt atkarībā no atbildes reakcijas. Maksimālā dienas deva ir 450 SV (0,72 ml);
~~ Ārstēšana tiek turpināta, līdz olšūnas ir pietiekami attīstījušās. Tam parasti nepieciešamas aptuveni 10 dienas, bet tas var notikt jebkurā brīdī laika posmā no 5. līdz 20. dienai. Lai noteiktu šo brīdi, ārsts izmantos asins analīzes un/vai ultraskaņas iekārtu;
~~ kad olšūnas būs attīstījušās, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu rekombinanto DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Tas sagatavos olšūnas savākšanai.
Citos gadījumos ārsts vispirms var izmantot ovulācijas apturēšanu ar gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai antagonistu. Šajos gadījumos GONAL-f lietošanu sāk aptuveni 2 nedēļas pēc agonista terapijas sākšanas. GONAL–f un GnRH agonistu turpina lietot līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai. Piemēram, pēc divu nedēļu ārstēšanas ar GnRH agonistu 7 dienas ievada 150 līdz 225 SV GONAL-f. Tad devu pielāgo atbilstoši olnīcu atbildes reakcijai.
Vīrieši
~~ Ieteicamā GONAL-f deva ir 150 SV (0,24 ml) kombinācijā ar hCG; ~~ abas zāles jālieto trīsreiz nedēļā vismaz 4 mēnešus; ~~ ja pēc4 mēnešiem ārstēšana Jums nav bijusi efektīva, ārsts var ierosināt turpināt ārstēšanu,
lietojot abus medikamentus, vismaz 18 mēnešus.
Ja esat lietojis GONAL-f vairāk nekā noteikts
Nav zināms, kādas ir sekas, ievadot pārāk lielu GONAL-f daudzumu. Taču varētu rasties olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS), kas aprakstīts 4. punktā. Tomēr OHSS radīsies tikai tad, ja ievadīts arī hCG (skatīt 2. punktu, OHSS).
Ja esat aizmirsis lietot GONAL-f
Ja esat aizmirsis lietot GONAL-f, nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, tiklīdz konstatējat, ka esat aizmirsis ievadīt devu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Nopietnas blakusparādības sievietēm
~~ Sāpes vēdera lejasdaļā un slikta dūša vai vemšana var būt olnīcu hiperstimulācijas sindroma (OHSS) simptomi. Tas var norādīt, ka olnīcas ir pārāk spēcīgi reaģējušas uz ārstēšanu un ka tajās ir izveidojušās lielas cistas (skatīt arī 2. punktu, sadaļu „Olnīcu hiperstimulācijas sindroms”). Šī blakusparādība ir bieži sastopama (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem);
~~ OHSS var kļūt par smagu traucējumu ar izteikti palielinātām olnīcām, samazinātu urīna veidošanos, ķermeņa masas palielināšanos, apgrūtinātu elpošanu un/vai iespējamu šķidruma
149

uzkrāšanos vēdera vai krūškurvja dobumā. Šī blakusparādība novērota retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem); ~~ retos gadījumos var rasties tādas OHSS komplikācijas kā olnīcu kājiņas sagriešanās vai asins trombu veidošanās (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem); ~~ nopietnas, ar trombu veidošanos saistītas komplikācijas (trombemboliski traucējumi), dažkārt bez OHSS, novērotas ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem). Šie traucējumi var izpausties kā sāpes krūškurvī, elpas trūkums, insults vai sirdslēkme (skatīt arī 2. punktu, sadaļu „Asinsreces traucējumi”).
Nopietnas blakusparādības vīriešiem un sievietēm
~~ Alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, ādas apsārtums, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu, reizēm var būt nopietnas. Šī blakusparādība novērota ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem).
Ja Jums ir kāda no iepriekš minētajām blakusparādībām, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, kurš, iespējams, GONAL–f lietošanu liks pārtraukt.
Citas blakusparādības sievietēm
Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):
~~ ar šķidrumu pildīti pūšļi olnīcās (olnīcu cistas); ~~ galvassāpes; ~~ vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes, apsārtums, zilumu rašanās, pietūkums
un/vai kairinājums.
Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):
~~ vēdera sāpes; ~~ slikta dūša, vemšana, caureja, vēdergraizes un vēdera pūšanās.
Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):
~~ var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, apsārtusi āda, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu. Dažkārt šīs reakcijas var būt nopietnas;
~~ var pasliktināties astma.
Citas blakusparādības vīriešiem
Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):
~~ vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes, apsārtums, zilumu rašanās, pietūkums un/vai kairinājums.
Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):
~~ vēnu palielināšanās virs un aiz sēkliniekiem (varikocēle); ~~ krūšu veidošanās, aknes vai ķermeņa svara palielināšanās.
Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):
~~ var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, apsārtusi āda, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu. Dažkārt šīs reakcijas var būt nopietnas;
~~ var pasliktināties astma.
150

Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt GONAL-f
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona marķējuma vai kastītes pēc „EXP/Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Pirms sagatavošanas uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Nelietojiet GONAL-f, ja pamanāt redzamas bojājuma pazīmes, ja šķidrums satur sīkas daļiņas vai tas ir duļķains.
Kad šķīdums ir sagatavots, tā maksimālais uzglabāšanas laiks ir 28 dienas. ~~ Lūdzu, uzrakstiet uz GONAL-f flakona šķīduma sagatavošanas dienu. ~~ Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. ~~ Uzglabāt oriģinālā konteinerā, lai pasargātu no gaismas. ~~ Nelietot GONAL-f šķīdumu, ja tas flakonā ir ilgāk par 28 dienām. Ārstēšanas beigās neizlietotais šķīdums jāiznīcina.
Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
GONAL-f 1 050 SV/1,75 ml (77 mikrogrami/1,75 ml) nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm vienā injekcijā. GONAL-f 1 050 SV/1,75 ml (77 mikrogrami/1,75 ml) nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem GONAL-f konteineriem vienā flakonā vai šļircē.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko GONAL-f satur
~~ Aktīvā viela ir alfa folitropīns (Follitropin alfa) ~~ Katrs flakons satur 1 200 SV alfa folitropīna. ~~ Pēc sagatavošanas 1,75 ml šķīduma ir 1 050 SV (77 mikrogrami) alfa folitropīna, tas nozīmē, ka
katrā šķīduma mililitrā ir 600 SV (44 mikrogrami). ~~ Citas sastāvdaļas ir saharoze, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta
dihidrāts, koncentrēta fosforskābe un nātrija hidroksīds. ~~ Šķīdinātājs ir ūdens injekcijām un benzilspirts.
GONAL-f ārējais izskats un iepakojums
~~ GONAL-f ir pulveris un šķīdinātājs, kas tiek lietots, lai sagatavotu šķīdumu injekcijai. ~~ Pulveris ir balta masa daudzdevu stikla flakonā. ~~ Šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains šķidrums pilnšļircē; katrā pilnšļircē ir 2 ml.
151

~~ GONAL-f iepakojumā ir 1 flakons ar pulveri un 1 pilnšļirce ar šķīdinātāju, kā arī 15 ievadīšanai paredzētas vienreizējas lietošanas šļirces, kas graduētas starptautiskajās vienībās (SV FSH).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Nīderlande

Ražotājs

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari), Itālija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien MERCK NV/SA Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Lietuva Merck Serono UAB Tel: +370 37320603

България „Мерк България“ ЕАД Teл.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg MERCK NV/SA, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika Merck spol.s.r.o Tel. +420 272084211

Magyarország Merck Kft. Tel: +36-1-463-8100

Danmark Merck A/S Tlf: +45 35253550

Malta Vivian Corporation Ltd Tel: +356-22-588600

Deutschland Merck Serono GmbH Tel: +49-6151-6285-0

Nederland Merck BV Tel: +31-20-6582800

Eesti Merck Serono OÜ Tel: +372 682 5882

Norge Merck Serono Norge Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα Merck A.E. T: +30-210-61 65 100

Österreich Merck GesmbH. Tel: +43 1 57600-0

España Merck S.L. Línea de Información: 900 102 964 Tel: +34-91-745 44 00

Polska Merck Sp. z o.o. Tel.: +48 22 53 59 700

France Merck Serono s.a.s. Tél.: +33-4-72 78 25 25 Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal Merck, s.a. Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska Merck d.o.o, Tel: +385 1 4864 111

România Merck România SRL Tel: +40 21 319 88 50

152

Íreland Merck Serono Ltd, United Kingdom Tel: +44-20 8818 7200
Ísland Icepharma hf Tel: + 354 540 8000
Italia Merck Serono S.p.A. Tel: +39-06-70 38 41
Κύπρος Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ Τηλ.: +357 22490305
Latvija Merck Serono SIA Tel: +371 67152500

Slovenija MERCK d.o.o. Tel: +386 1 560 3 800
Slovenská republika Merck spol. s r.o. Tel: + 421 2 49 267 111
Suomi/Finland Merck Oy Puh/Tel: +358-9-8678 700
Sverige Merck AB Tel: +46-8-562 445 00
United Kingdom Merck Serono Ltd Tel: +44-20 8818 7200

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

153

KĀ SAGATAVOT UN LIETOT GONAL-f PULVERI UN ŠĶĪDINĀTĀJU ~~ Šajā punktā aprakstīts, kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdinātāju. ~~ Pirms sagatavošanas sākšanas, lūdzu, pilnībā izlasiet šos norādījumus. ~~ Veiciet sev injekciju katru dienu vienā laikā.
1. Nomazgājiet rokas un atrodiet tīru vietu ~~ Svarīgi, lai Jūsu rokas un lietojamie priekšmeti būtu pēc iespējas tīrāki. ~~ Piemērota vieta ir tīrs galds vai tīra virtuves virsma.
2. Sagatavojiet visu nepieciešamo un izvietojiet visus priekšmetus: ~~ 2 spirta salvetes ~~ Pilnšļirce ar šķīdinātāju (dzidrs šķidrums) ~~ Flakons ar GONAL-f (balts pulveris) ~~ Tukša injekciju šļirce (skatīt attēlu zemāk)
3. Šķīduma sagatavošana ~~ Noņemiet no pulvera flakona un pilnšļirces aizsargvāciņus. ~~ Paņemiet pilnšļirci, ieduriet adatu pulvera flakonā un lēnām ievadiet visu šķīdinātāju pulvera
flakonā. ~~ Atvienojiet šļirci no flakona un izmetiet to (uzlieciet aizsargvāciņu, lai izvairītos no
ievainojumiem). ~~ Šis flakons satur vairākas GONAL-f devas. Jums jāpatur tas vairākas dienas un katru dienu
jāievelk parakstītā deva.
4. Šļirces sagatavošana injekcijai ~~ Viegli pagroziet GONAL-f flakonu, kas sagatavots 3. darbībā; nekratiet. Pārbaudiet, vai
šķīdums ir dzidrs un nesatur daļiņas. ~~ Paņemiet injekciju šļirci un ievelciet tajā gaisu, atvelkot virzuli līdz pareizai devas iedaļai
starptautiskajās vienībās (SV FSH). ~~ Ieduriet adatu flakonā, apgrieziet flakonu otrādi un ievadiet gaisu flakonā.
154

~~ Ievelciet injicēšanai paredzētajā šļircē nepieciešamo GONAL-f devu, atvelkot virzuli, kamēr tiek sasniegta pareizā devas iedaļa SV FSH.
5. Gaisa pūslīšu izvadīšana ~~ Ja šļircē redzat gaisa pūslīšus, turiet šļirci ar adatu uz augšu un viegli piesitiet šļircei, līdz viss
gaiss sakrājies augšgalā. Bīdiet gremdvirzuli, līdz gaisa pūslīši izvadīti.
6. Devas injicēšana ~~ Uzreiz injicējiet šķīdumu: ārsts vai medicīnas māsa jau būs Jums ieteikuši, kur injicēt
(piemēram, vēdera priekšējā sienā, augšstilba virspusē). Lai mazinātu ādas kairinājumu, katru dienu izvēlieties citu injekcijas vietu. ~~ Notīriet izvēlēto ādas apvidu ar spirta salveti, veicot apļveida kustību. ~~ Stingri saņemiet ādu un ar šautriņu mešanai līdzīgu kustību ieduriet adatu ādā 45°-90° leņķī. ~~ Injicējiet zemādā, kā Jums mācīts, lēnām spiežot virzuli. Neinjicējiet tieši vēnā. Nesteidzieties un injicējiet visu šķīdumu. ~~ Uzreiz izvelciet adatu un ar apļveida kustību notīriet ādu ar spirta salveti.
7. Pēc injekcijas ~~ Kad esat pabeidzis injekciju, nekavējoties drošā veidā izmetiet izlietotās šļirces, vēlams, īpašā
asiem priekšmetiem paredzētā konteinerā. ~~ Uzglabājiet stikla flakonu ar sagatavoto šķīdumu drošā vietā. Iespējams, tas būs vajadzīgs
turpmāk. Sagatavotais šķīdums ir paredzēts lietošanai tikai Jums, un to nedrīkst dot citiem pacientiem. ~~ Lai turpmāk injicētu sagatavoto GONAL-f šķīdumu, atkārtojiet no 4. līdz 7. darbībai.
155

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
GONAL-f 450 SV/0,75 ml (33 mikrogrami/0,75 ml) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Follitropin alfa
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. ~~ Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. ~~ Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. ~~ Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. ~~ Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir GONAL-f un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms GONAL-f lietošanas 3. Kā lietot GONAL-f 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt GONAL-f 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdinātāju
1. Kas ir GONAL-f un kādam nolūkam to lieto
Kas ir GONAL-f
GONAL-f satur zāles, ko sauc par alfa folitropīnu. Alfa folitropīns ir folikulstimulējošā hormona (FSH) veids, kas pieder pie hormonu grupas, ko sauc par gonadotropīniem. Gonadotropīni piedalās vairošanās un auglības procesos.
Kādam nolūkam GONAL-f lieto
Pieaugušām sievietēm GONAL-f lieto: ~~ lai palīdzētu atbrīvot olšūnu no olnīcas (ovulācija) sievietēm, kurām nenotiek ovulācija un
kurām ārstēšana ar klomifēna citrātu nav bijusi efektīva; ~~ kopā ar citu medikamentu, ko sauc par alfa lutropīnu (luteinizējošo hormonu vai LH), lai
palīdzētu atbrīvot olšūnu no olnīcas (ovulācija) sievietēm, kurām nenotiek ovulācija, jo viņu organismā veidojas ļoti maz gonadotropīnu (FSH un LH); ~~ lai izraisītu vairāku folikulu (kas katrs satur olšūnu) veidošanos sievietēm, veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras (procedūras, kas palīdz iestāties grūtniecībai), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanu, gamētu transfēru olvadā vai zigotu transfēru olvadā.
Pieaugušiem vīriešiem GONAL-f lieto: ~~ kombinācijā ar citu medikamentu – cilvēka horiongonadotropīnu (human Chorionic
Gonadotrophin – hCG) – spermatozoīdu veidošanās veicināšanai vīriešiem, kas ir neauglīgi attiecīgo hormonu trūkuma dēļ.
2. Kas Jums jāzina pirms GONAL-f lietošanas
Pirms ārstēšanas ārstam ar pieredzi neauglības ārstēšanā jāpārbauda Jūsu un Jūsu partnera auglība.
156

Nelietojiet GONAL-f šādos gadījumos
~~ ja Jums ir alerģija pret folikulstimulējošo hormonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
~~ ja Jums ir hipotalāma vai hipofīzes (abas ir smadzeņu daļas) audzējs; ~~ ja esat sieviete:
- kurai ir palielinātas olnīcas vai nezināmas izcelsmes ar šķidrumu pildīti pūšļi olnīcās (olnīcu cistas);
- kurai ir nezināmas izcelsmes asiņošana no maksts; - kurai ir olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis; - kurai ir traucējumi, kas parasti neļauj attīstīties normālai grūtniecībai, piemēram, olnīcu
mazspēja (priekšlaicīga menopauze) vai nepareizi veidoti dzimumorgāni; ~~ ja esat vīrietis:
- kuram ir neatgriezenisks sēklinieku bojājums.
Nelietojiet GONAL-f, ja kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem attiecas uz Jums. Ja neesat par to pārliecināts, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Porfīrija
Ja Jums vai kādam ģimenes loceklim ir porfīrija (nespēja sašķelt porfirīnus, ko bērni var pārmantot no vecākiem), pirms ārstēšanas uzsākšanas pastāstiet par to ārstam.
Nekavējoties izstāstiet savam ārstam, ja: ~~ Jūsu āda kļūst jūtīga un uz tās ātri veidojas pūslīši, īpaši vietās, kas bieži tiek pakļautas saules
gaismai un/vai ~~ Jums ir sāpes vēderā, rokās vai kājās.
Ja Jums ir iepriekš minētie simptomi, ārsts var ieteikt Jums pārtraukt ārstēšanu.
Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)
Ja esat sieviete, šīs zāles palielina Jums OHSS risku. Tas ir tad, kad folikuli attīstās pārāk daudz un kļūst par lielām cistām. Ja Jums parādās sāpes vēdera lejasdaļā, strauji palielinās ķermeņa svars, parādās slikta dūša vai vemšana, vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties informējiet par to savu ārstu, kurš var ieteikt Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu (skatīt 4. punktu). Gadījumā, ja Jums nenotiek ovulācija un Jūs lietojat ieteikto devu un lietošanas shēmu, OHSS rodas retāk. GONAL-f terapija reti izraisa smagu OHSS, ja vien nelieto zāles galīgai folikulu nobriešanas ierosināšanai (satur cilvēka horiongonadotropīnu – hCG). Ja Jums attīstās OHSS, šajā ārstēšanas ciklā ārsts var nedot Jums hCG un ieteikt nestāties dzimumsakaros vai lietot barjermetodes vismaz četras dienas.
Vairākaugļu grūtniecība
Lietojot GONAL-f, risks, ka iestāsies grūtniecība vienlaicīgi ar vairākiem augļiem (vairākaugļu grūtniecība, visbiežāk dvīņi), ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairākaugļu grūtniecība var radīt medicīniskas komplikācijas Jums un bērniem. Vairākaugļu grūtniecības risku var mazināt, lietojot pareizu GONAL-f devu pareizā laikā. Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks ir saistīts ar Jūsu vecumu, ķermenī ievietoto apaugļoto olšūnu vai embriju kvalitāti un skaitu.
157

Spontānais aborts
Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras vai stimulējot olnīcas attīstīt olšūnas, pastāv lielāks spontānā aborta risks nekā parasti.
Asinsreces traucējumi (trombemboliski traucējumi)
Ja Jums kādreiz vai nesen ir bijis asins trombs kājā vai plaušās, sirdslēkme vai infarkts vai ja šādi traucējumi ir bijuši Jūsu ģimenes locekļiem, GONAL-f terapijas laikā pastāv augstāks šādu traucējumu veidošanās vai pasliktināšanās risks.
Paaugstināts FSH līmenis asinīs vīriešiem
Ja esat vīrietis, pārāk daudz FSH asinīs var liecināt par sēklinieku bojājumu. GONAL-f šādos gadījumos parasti nav efektīvs. Ja ārsts izlemj pamēģināt ārstēšanu ar GONAL-f, lai to uzraudzītu, 4-6 mēnešus pēc ārstēšanas sākšanas ārsts var Jums palūgt spermu analīzei.
Bērni
GONAL-f nav paredzēts lietošanai bērniem.
Citas zāles un GONAL-f
Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. ~~ Ja lietojat GONAL-f ar citām zālēm, kas veicina ovulāciju (piemēram, hCG vai klomifēna
citrāts), var pastiprināties folikulu atbildreakcija; ~~ ja lietojat GONAL-f vienlaikus ar gonadotropīnu atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai
antagonistu (šīs zāles samazina dzimumhormonu līmeni un pārtrauc ovulāciju), Jums var būt nepieciešama lielāka GONAL-f deva, lai attīstītos folikuli.
Grūtniecība un barošana ar krūti
Nelietojiet GONAL-f, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Nav paredzams, ka zāles ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
GONAL-f satur nātriju
Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.
3. Kā lietot GONAL-f
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Šo zāļu lietošana
~~ GONAL-f ir paredzēts injicēt tieši zem ādas (subkutāni). Sagatavoto šķīdumu var lietot vairākām injekcijām.
~~ Pirmā GONAL-f injekcija jāveic ārsta uzraudzībā. ~~ Jūsu ārsts vai medicīnas māsa parādīs, kā injicēt GONAL-f, pirms sāksiet injekcijas veikt pats.
158

~~ Ja GONAL-f ievadāt patstāvīgi, lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas beigās esošos norādījumus „Kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdumu”.
Cik daudz lietot
Jūsu ārsts izlems, cik daudz un bieži Jums zāles būs jālieto. Turpmāk aprakstītās devas norādītas starptautiskajās vienībās (SV) un mililitros (ml).
Sievietes
Ja Jums nenotiek ovulācija un ir neregulāras mēnešreizes vai to nav vispār.
~~ GONAL-f parasti lieto katru dienu; ~~ ja Jums ir neregulāras mēnešreizes, sāciet lietot GONAL–f menstruālā cikla pirmajās 7 dienās.
Ja Jums nav mēnešreižu, zāles varat sākt lietot, kad vēlaties; ~~ ieteicamā GONAL–f sākuma deva ir 75 līdz 150 SV (0,12 līdz 0,24 ml) katru dienu; ~~ GONAL–f devu var palielināt ik pēc 7 vai 14 dienām pa 37,5 SV līdz 75 SV, kamēr tiek iegūta
vēlamā atbildreakcija; ~~ maksimālā GONAL–f dienas deva parasti nepārsniedz 225 SV (0,36 ml); ~~ kad tiks iegūta vēlamā atbildesreakcija, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas Jums
ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Vislabākais laiks dzimumtuvībai ir hCG injekcijas dienā un nākamajā dienā pēc tās.
Ja pēc 4 ārstēšanas nedēļām ārsts nenovēro vēlamo atbildes reakciju, ārstēšanas cikls ar GONAL-f jāpārtrauc. Nākamajā ārstēšanas ciklā ārsts Jums nozīmēs lielāku GONAL-f sākuma devu nekā iepriekš.
Ja Jums novēros pārāk spēcīgu atbildes reakciju, ārstēšana tiks pārtraukta un hCG netiks ievadīts (skatīt 2. punktu, OHSS). Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs mazāku GONAL–f devu nekā iepriekš.
Ja Jums nenotiek ovulācija, nav mēnešreižu un diagnosticēts ļoti zems FSH un LH hormonu līmenis
~~ Ieteicamā GONAL-f sākuma deva ir 75 līdz 150 SV (0,12 līdz 0,24 ml) kopā ar 75 SV (0,12 ml) alfa lutropīna;
~~ abas zāles Jums būs jālieto katru dienu līdz piecām nedēļām; ~~ GONAL–f devu var palielināt ik pēc 7 vai 14 dienām pa 37,5 SV līdz 75 SV, kamēr tiek iegūta
vēlamā atbildes reakcija; ~~ kad tiks iegūta vēlamā atbildes reakcija, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f un alfa lutropīna
injekcijas Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Vislabākais laiks dzimumtuvībai ir hCG injekcijas dienā un nākamajā dienā pēc tās. Alternatīvs variants ir intrauterīnās inseminācijas veikšana, ievadot spermu dzemdes dobumā.
Ja pēc 5 ārstēšanas nedēļām ārsts nenovēro atbildes reakciju, ārstēšanas cikls ar GONAL-f jāpārtrauc. Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs lielāku GONAL–f sākuma devu nekā iepriekš. Ja Jums novēros pārāk spēcīgu atbildes reakciju, ārstēšana ar GONAL–f tiks pārtraukta un hCG netiks ievadīts (skatīt 2. punktu, OHSS). Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs mazāku GONAL–f devu nekā iepriekš.
159

Ja Jums nepieciešama vairāku olšūnu attīstīšana pirms jebkādas mākslīgās apaugļošanas procedūras
~~ Ieteicamā GONAL-f sākuma deva ir 150 līdz 225 SV (0,24 līdz 0,36 ml) katru dienu, sākot ar 2. vai 3. ārstēšanas cikla dienu;
~~ GONAL–f devu var palielināt atkarībā no atbildes reakcijas. Maksimālā dienas deva ir 450 SV (0,72 ml);
~~ Ārstēšana tiek turpināta, līdz olšūnas ir pietiekami attīstījušās. Tam parasti nepieciešamas aptuveni 10 dienas, bet tas var notikt jebkurā brīdī laika posmā no 5. līdz 20. dienai. Lai noteiktu šo brīdi, ārsts izmantos asins analīzes un/vai ultraskaņas iekārtu;
~~ kad olšūnas būs attīstījušās, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu rekombinanto DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Tas sagatavos olšūnas savākšanai.
Citos gadījumos ārsts vispirms var izmantot ovulācijas apturēšanu ar gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai antagonistu. Šajos gadījumos GONAL-f lietošanu sāk aptuveni 2 nedēļas pēc agonista terapijas sākšanas. GONAL–f un GnRH agonistu turpina lietot līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai. Piemēram, pēc divu nedēļu ārstēšanas ar GnRH agonistu 7 dienas ievada 150 līdz 225 SV GONAL-f. Tad devu pielāgo atbilstoši olnīcu atbildes reakcijai.
Vīrieši
~~ Ieteicamā GONAL-f deva ir 150 SV (0,24 ml) kombinācijā ar hCG; ~~ abas zāles jālieto trīsreiz nedēļā vismaz 4 mēnešus; ~~ ja pēc4 mēnešiem ārstēšana Jums nav bijusi efektīva, ārsts var ierosināt turpināt ārstēšanu,
lietojot abus medikamentus, vismaz 18 mēnešus.
Ja esat lietojis GONAL-f vairāk nekā noteikts
Nav zināms, kādas ir sekas, ievadot pārāk lielu GONAL-f daudzumu. Taču varētu rasties olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS), kas aprakstīts 4. punktā. Tomēr OHSS radīsies tikai tad, ja ievadīts arī hCG (skatīt 2. punktu, OHSS).
Ja esat aizmirsis lietot GONAL-f
Ja esat aizmirsis lietot GONAL-f, nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, tiklīdz konstatējat, ka esat aizmirsis ievadīt devu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Nopietnas blakusparādības sievietēm
~~ Sāpes vēdera lejasdaļā un slikta dūša vai vemšana var būt olnīcu hiperstimulācijas sindroma (OHSS) simptomi. Tas var norādīt, ka olnīcas ir pārāk spēcīgi reaģējušas uz ārstēšanu un ka tajās ir izveidojušās lielas cistas (skatīt arī 2. punktu, sadaļu „Olnīcu hiperstimulācijas sindroms”). Šī blakusparādība ir bieži sastopama (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem);
~~ OHSS var kļūt par smagu traucējumu ar izteikti palielinātām olnīcām, samazinātu urīna veidošanos, ķermeņa masas palielināšanos, apgrūtinātu elpošanu un/vai iespējamu šķidruma
160

uzkrāšanos vēdera vai krūškurvja dobumā. Šī blakusparādība novērota retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem); ~~ retos gadījumos var rasties tādas OHSS komplikācijas kā olnīcu kājiņas sagriešanās vai asins trombu veidošanās (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem); ~~ nopietnas, ar trombu veidošanos saistītas komplikācijas (trombemboliski traucējumi), dažkārt bez OHSS, novērotas ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem). Šie traucējumi var izpausties kā sāpes krūškurvī, elpas trūkums, insults vai sirdslēkme (skatīt arī 2. punktu, sadaļu „Asinsreces traucējumi”).
Nopietnas blakusparādības vīriešiem un sievietēm
~~ Alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, ādas apsārtums, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu, reizēm var būt nopietnas. Šī blakusparādība novērota ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem).
Ja Jums ir kāda no iepriekš minētajām blakusparādībām, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, kurš, iespējams, GONAL–f lietošanu liks pārtraukt.
Citas blakusparādības sievietēm
Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):
~~ ar šķidrumu pildīti pūšļi olnīcās (olnīcu cistas); ~~ galvassāpes; ~~ vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes, apsārtums, zilumu rašanās, pietūkums
un/vai kairinājums.
Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):
~~ vēdera sāpes; ~~ slikta dūša, vemšana, caureja, vēdergraizes un vēdera pūšanās.
Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):
~~ var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, apsārtusi āda, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu. Dažkārt šīs reakcijas var būt nopietnas;
~~ var pasliktināties astma.
Citas blakusparādības vīriešiem
Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):
~~ vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes, apsārtums, zilumu rašanās, pietūkums un/vai kairinājums.
Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):
~~ vēnu palielināšanās virs un aiz sēkliniekiem (varikocēle); ~~ krūšu veidošanās, aknes vai ķermeņa svara palielināšanās.
Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):
~~ var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, apsārtusi āda, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu. Dažkārt šīs reakcijas var būt nopietnas;
~~ var pasliktināties astma.
161

Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt GONAL-f
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona marķējuma vai kastītes pēc „EXP/Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Pirms sagatavošanas uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Nelietojiet GONAL-f, ja pamanāt redzamas bojājuma pazīmes, ja šķidrums satur sīkas daļiņas vai tas ir duļķains.
Kad šķīdums ir sagatavots, tā maksimālais uzglabāšanas laiks ir 28 dienas. ~~ Lūdzu, uzrakstiet uz GONAL-f flakona šķīduma sagatavošanas dienu. ~~ Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. ~~ Uzglabāt oriģinālā konteinerā, lai pasargātu no gaismas. ~~ Nelietot GONAL-f šķīdumu, ja tas flakonā ir ilgāk par 28 dienām. Ārstēšanas beigās neizlietotais šķīdums jāiznīcina.
Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
GONAL-f 450 SV/0,75 ml (33 mikrogrami/0,75 ml) nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm vienā injekcijā. GONAL-f 450 SV/0,75 ml (33 mikrogrami/0,75 ml) nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem GONAL-f konteineriem vienā flakonā vai šļircē.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko GONAL-f satur
~~ Aktīvā viela ir alfa folitropīns (Follitropin alfa) ~~ Katrs flakons satur 600 SV alfa folitropīna. ~~ Pēc sagatavošanas 0,75 ml šķīduma ir 450 SV (33 mikrogrami) alfa folitropīna, tas nozīmē, ka
katrā šķīduma mililitrā ir 600 SV (44 mikrogrami). ~~ Citas sastāvdaļas ir saharoze, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta
dihidrāts, koncentrēta fosforskābe un nātrija hidroksīds. ~~ Šķīdinātājs ir ūdens injekcijām un benzilspirts.
GONAL-f ārējais izskats un iepakojums
~~ GONAL-f ir pulveris un šķīdinātājs, kas tiek lietots, lai sagatavotu šķīdumu injekcijai. ~~ Pulveris ir balta masa daudzdevu stikla flakonā. ~~ Šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains šķidrums pilnšļircē; katrā pilnšļircē ir 1 ml.
162

~~ GONAL-f iepakojumā ir 1 flakons ar pulveri un 1 pilnšļirce ar šķīdinātāju, kā arī 6 ievadīšanai paredzētas vienreizējas lietošanas šļirces, kas graduētas starptautiskajās vienībās (SV FSH).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Nīderlande

Ražotājs

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari), Itālija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien MERCK NV/SA Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Lietuva Merck Serono UAB Tel: +370 37320603

България „Мерк България“ ЕАД Teл.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg MERCK NV/SA, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika Merck spol.s.r.o Tel. +420 272084211

Magyarország Merck Kft. Tel: +36-1-463-8100

Danmark Merck A/S Tlf: +45 35253550

Malta Vivian Corporation Ltd Tel: +356-22-588600

Deutschland Merck Serono GmbH Tel: +49-6151-6285-0

Nederland Merck BV Tel: +31-20-6582800

Eesti Merck Serono OÜ Tel: +372 682 5882

Norge Merck Serono Norge Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα Merck A.E. T: +30-210-61 65 100

Österreich Merck GesmbH. Tel: +43 1 57600-0

España Merck S.L. Línea de Información: 900 102 964 Tel: +34-91-745 44 00

Polska Merck Sp. z o.o. Tel.: +48 22 53 59 700

France Merck Serono s.a.s. Tél.: +33-4-72 78 25 25 Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal Merck, s.a. Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska Merck d.o.o, Tel: +385 1 4864 111

România Merck România SRL Tel: +40 21 319 88 50

163

Íreland Merck Serono Ltd, United Kingdom Tel: +44-20 8818 7200
Ísland Icepharma hf Tel: + 354 540 8000
Italia Merck Serono S.p.A. Tel: +39-06-70 38 41
Κύπρος Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ Τηλ.: +357 22490305
Latvija Merck Serono SIA Tel: +371 67152500

Slovenija MERCK d.o.o. Tel: +386 1 560 3 800
Slovenská republika Merck spol. s r.o. Tel: + 421 2 49 267 111
Suomi/Finland Merck Oy Puh/Tel: +358-9-8678 700
Sverige Merck AB Tel: +46-8-562 445 00
United Kingdom Merck Serono Ltd Tel: +44-20 8818 7200

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

164

KĀ SAGATAVOT UN LIETOT GONAL-f PULVERI UN ŠĶĪDINĀTĀJU ~~ Šajā punktā aprakstīts, kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdinātāju. ~~ Pirms sagatavošanas sākšanas, lūdzu, pilnībā izlasiet šos norādījumus. ~~ Veiciet sev injekciju katru dienu vienā laikā.
1. Nomazgājiet rokas un atrodiet tīru vietu ~~ Svarīgi, lai Jūsu rokas un lietojamie priekšmeti būtu pēc iespējas tīrāki. ~~ Piemērota vieta ir tīrs galds vai tīra virtuves virsma.
2. Sagatavojiet visu nepieciešamo un izvietojiet visus priekšmetus: ~~ 2 spirta salvetes ~~ Pilnšļirce ar šķīdinātāju (dzidrs šķidrums) ~~ Flakons ar GONAL-f (balts pulveris) ~~ Tukša injekciju šļirce (skatīt attēlu zemāk)
3. Šķīduma sagatavošana ~~ Noņemiet no pulvera flakona un pilnšļirces aizsargvāciņus. ~~ Paņemiet pilnšļirci, ieduriet adatu pulvera flakonā un lēnām ievadiet visu šķīdinātāju pulvera
flakonā. ~~ Atvienojiet šļirci no flakona un izmetiet to (uzlieciet aizsargvāciņu, lai izvairītos no
ievainojumiem). ~~ Šis flakons satur vairākas GONAL-f devas. Jums jāpatur tas vairākas dienas un katru dienu
jāievelk parakstītā deva.
4. Šļirces sagatavošana injekcijai ~~ Viegli pagroziet GONAL-f flakonu, kas sagatavots 3. darbībā; nekratiet. Pārbaudiet, vai
šķīdums ir dzidrs un nesatur daļiņas. ~~ Paņemiet injekciju šļirci un ievelciet tajā gaisu, atvelkot virzuli līdz pareizai devas iedaļai
starptautiskajās vienībās (SV FSH). ~~ Ieduriet adatu flakonā, apgrieziet flakonu otrādi un ievadiet gaisu flakonā.
165

~~ Ievelciet injicēšanai paredzētajā šļircē nepieciešamo GONAL-f devu, atvelkot virzuli, kamēr tiek sasniegta pareizā devas iedaļa SV FSH.
5. Gaisa pūslīšu izvadīšana ~~ Ja šļircē redzat gaisa pūslīšus, turiet šļirci ar adatu uz augšu un viegli piesitiet šļircei, līdz viss
gaiss sakrājies augšgalā. Bīdiet gremdvirzuli, līdz gaisa pūslīši izvadīti.
6. Devas injicēšana ~~ Uzreiz injicējiet šķīdumu: ārsts vai medicīnas māsa jau būs Jums ieteikuši, kur injicēt
(piemēram, vēdera priekšējā sienā, augšstilba virspusē). Lai mazinātu ādas kairinājumu, katru dienu izvēlieties citu injekcijas vietu. ~~ Notīriet izvēlēto ādas apvidu ar spirta salveti, veicot apļveida kustību. ~~ Stingri saņemiet ādu un ar šautriņu mešanai līdzīgu kustību ieduriet adatu ādā 45°-90° leņķī. ~~ Injicējiet zemādā, kā Jums mācīts, lēnām spiežot virzuli. Neinjicējiet tieši vēnā. Nesteidzieties un injicējiet visu šķīdumu. ~~ Uzreiz izvelciet adatu un ar apļveida kustību notīriet ādu ar spirta salveti.
7. Pēc injekcijas ~~ Kad esat pabeidzis injekciju, nekavējoties drošā veidā izmetiet izlietotās šļirces, vēlams, īpašā
asiem priekšmetiem paredzētā konteinerā. ~~ Uzglabājiet stikla flakonu ar sagatavoto šķīdumu drošā vietā. Iespējams, tas būs vajadzīgs
turpmāk. Sagatavotais šķīdums ir paredzēts lietošanai tikai Jums, un to nedrīkst dot citiem pacientiem. ~~ Lai turpmāk injicētu sagatavoto GONAL-f šķīdumu, atkārtojiet no 4. līdz 7. darbībai.
166

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
GONAL-f 300 SV/0,50 ml (22 mikrogrami/0,50 ml) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Follitropin alfa
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. ~~ Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. ~~ Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. ~~ Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. ~~ Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir GONAL-f un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms GONAL-f lietošanas 3. Kā lietot GONAL-f 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt GONAL-f 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdinātāju
1. Kas ir GONAL-f un kādam nolūkam to lieto
Kas ir GONAL-f
GONAL-f satur zāles, ko sauc par alfa folitropīnu. Alfa folitropīns ir folikulstimulējošā hormona (FSH) veids, kas pieder pie hormonu grupas, ko sauc par gonadotropīniem. Gonadotropīni piedalās vairošanās un auglības procesos.
Kādam nolūkam GONAL-f lieto
Pieaugušām sievietēm GONAL-f lieto: ~~ lai palīdzētu atbrīvot olšūnu no olnīcas (ovulācija) sievietēm, kurām nenotiek ovulācija un
kurām ārstēšana ar klomifēna citrātu nav bijusi efektīva; ~~ kopā ar citu medikamentu, ko sauc par alfa lutropīnu (luteinizējošo hormonu vai LH), lai
palīdzētu atbrīvot olšūnu no olnīcas (ovulācija) sievietēm, kurām nenotiek ovulācija, jo viņu organismā veidojas ļoti maz gonadotropīnu (FSH un LH); ~~ lai izraisītu vairāku folikulu (kas katrs satur olšūnu) veidošanos sievietēm, veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras (procedūras, kas palīdz iestāties grūtniecībai), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanu, gamētu transfēru olvadā vai zigotu transfēru olvadā.
Pieaugušiem vīriešiem GONAL-f lieto: ~~ kombinācijā ar citu medikamentu – cilvēka horiongonadotropīnu (human Chorionic
Gonadotrophin – hCG) – spermatozoīdu veidošanās veicināšanai vīriešiem, kas ir neauglīgi attiecīgo hormonu trūkuma dēļ.
2. Kas Jums jāzina pirms GONAL-f lietošanas
Pirms ārstēšanas ārstam ar pieredzi neauglības ārstēšanā jāpārbauda Jūsu un Jūsu partnera auglība.
167

Nelietojiet GONAL-f šādos gadījumos
~~ ja Jums ir alerģija pret folikulstimulējošo hormonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
~~ ja Jums ir hipotalāma vai hipofīzes (abas ir smadzeņu daļas) audzējs; ~~ ja esat sieviete:
- kurai ir palielinātas olnīcas vai nezināmas izcelsmes ar šķidrumu pildīti pūšļi olnīcās (olnīcu cistas);
- kurai ir nezināmas izcelsmes asiņošana no maksts; - kurai ir olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis; - kurai ir traucējumi, kas parasti neļauj attīstīties normālai grūtniecībai, piemēram, olnīcu
mazspēja (priekšlaicīga menopauze) vai nepareizi veidoti dzimumorgāni; ~~ ja esat vīrietis:
- kuram ir neatgriezenisks sēklinieku bojājums.
Nelietojiet GONAL-f, ja kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem attiecas uz Jums. Ja neesat par to pārliecināts, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Porfīrija
Ja Jums vai kādam ģimenes loceklim ir porfīrija (nespēja sašķelt porfirīnus, ko bērni var pārmantot no vecākiem), pirms ārstēšanas uzsākšanas pastāstiet par to ārstam.
Nekavējoties izstāstiet savam ārstam, ja: ~~ Jūsu āda kļūst jūtīga un uz tās ātri veidojas pūslīši, īpaši vietās, kas bieži tiek pakļautas saules
gaismai un/vai ~~ Jums ir sāpes vēderā, rokās vai kājās.
Ja Jums ir iepriekš minētie simptomi, ārsts var ieteikt Jums pārtraukt ārstēšanu.
Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)
Ja esat sieviete, šīs zāles palielina Jums OHSS risku. Tas ir tad, kad folikuli attīstās pārāk daudz un kļūst par lielām cistām. Ja Jums parādās sāpes vēdera lejasdaļā, strauji palielinās ķermeņa svars, parādās slikta dūša vai vemšana, vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties informējiet par to savu ārstu, kurš var ieteikt Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu (skatīt 4. punktu). Gadījumā, ja Jums nenotiek ovulācija un Jūs lietojat ieteikto devu un lietošanas shēmu, OHSS rodas retāk. GONAL-f terapija reti izraisa smagu OHSS, ja vien nelieto zāles galīgai folikulu nobriešanas ierosināšanai (satur cilvēka horiongonadotropīnu – hCG). Ja Jums attīstās OHSS, šajā ārstēšanas ciklā ārsts var nedot Jums hCG un ieteikt nestāties dzimumsakaros vai lietot barjermetodes vismaz četras dienas.
Vairākaugļu grūtniecība
Lietojot GONAL-f, risks, ka iestāsies grūtniecība vienlaicīgi ar vairākiem augļiem (vairākaugļu grūtniecība, visbiežāk dvīņi), ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairākaugļu grūtniecība var radīt medicīniskas komplikācijas Jums un bērniem. Vairākaugļu grūtniecības risku var mazināt, lietojot pareizu GONAL-f devu pareizā laikā. Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks ir saistīts ar Jūsu vecumu, ķermenī ievietoto apaugļoto olšūnu vai embriju kvalitāti un skaitu.
168

Spontānais aborts
Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras vai stimulējot olnīcas attīstīt olšūnas, pastāv lielāks spontānā aborta risks nekā parasti.
Asinsreces traucējumi (trombemboliski traucējumi)
Ja Jums kādreiz vai nesen ir bijis asins trombs kājā vai plaušās, sirdslēkme vai infarkts vai ja šādi traucējumi ir bijuši Jūsu ģimenes locekļiem, GONAL-f terapijas laikā pastāv augstāks šādu traucējumu veidošanās vai pasliktināšanās risks.
Paaugstināts FSH līmenis asinīs vīriešiem
Ja esat vīrietis, pārāk daudz FSH asinīs var liecināt par sēklinieku bojājumu. GONAL-f šādos gadījumos parasti nav efektīvs. Ja ārsts izlemj pamēģināt ārstēšanu ar GONAL-f, lai to uzraudzītu, 4-6 mēnešus pēc ārstēšanas sākšanas ārsts var Jums palūgt spermu analīzei.
Bērni
GONAL-f nav paredzēts lietošanai bērniem.
Citas zāles un GONAL-f
Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. ~~ Ja lietojat GONAL-f ar citām zālēm, kas veicina ovulāciju (piemēram, hCG vai klomifēna
citrāts), var pastiprināties folikulu atbildreakcija; ~~ ja lietojat GONAL-f vienlaikus ar gonadotropīnu atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai
antagonistu (šīs zāles samazina dzimumhormonu līmeni un pārtrauc ovulāciju), Jums var būt nepieciešama lielāka GONAL-f deva, lai attīstītos folikuli.
Grūtniecība un barošana ar krūti
Nelietojiet GONAL-f, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Nav paredzams, ka zāles ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
GONAL-f satur nātriju
Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.
3. Kā lietot GONAL-f
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Šo zāļu lietošana
~~ GONAL-f ir paredzēts injicēt tieši zem ādas (subkutāni). Sagatavoto šķīdumu var lietot vairākām injekcijām.
~~ Pirmā GONAL-f injekcija jāveic ārsta uzraudzībā. ~~ Jūsu ārsts vai medicīnas māsa parādīs, kā injicēt GONAL-f, pirms sāksiet injekcijas veikt pats.
169

~~ Ja GONAL-f ievadāt patstāvīgi, lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas beigās esošos norādījumus „Kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdumu”.
Cik daudz lietot
Jūsu ārsts izlems, cik daudz un bieži Jums zāles būs jālieto. Turpmāk aprakstītās devas norādītas starptautiskajās vienībās (SV) un mililitros (ml).
Sievietes
Ja Jums nenotiek ovulācija un ir neregulāras mēnešreizes vai to nav vispār.
~~ GONAL-f parasti lieto katru dienu; ~~ ja Jums ir neregulāras mēnešreizes, sāciet lietot GONAL–f menstruālā cikla pirmajās 7 dienās.
Ja Jums nav mēnešreižu, zāles varat sākt lietot, kad vēlaties; ~~ ieteicamā GONAL–f sākuma deva ir 75 līdz 150 SV (0,12 līdz 0,24 ml) katru dienu; ~~ GONAL–f devu var palielināt ik pēc 7 vai 14 dienām pa 37,5 SV līdz 75 SV, kamēr tiek iegūta
vēlamā atbildreakcija; ~~ maksimālā GONAL–f dienas deva parasti nepārsniedz 225 SV (0,36 ml); ~~ kad tiks iegūta vēlamā atbildesreakcija, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas Jums
ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Vislabākais laiks dzimumtuvībai ir hCG injekcijas dienā un nākamajā dienā pēc tās.
Ja pēc 4 ārstēšanas nedēļām ārsts nenovēro vēlamo atbildes reakciju, ārstēšanas cikls ar GONAL-f jāpārtrauc. Nākamajā ārstēšanas ciklā ārsts Jums nozīmēs lielāku GONAL-f sākuma devu nekā iepriekš.
Ja Jums novēros pārāk spēcīgu atbildes reakciju, ārstēšana tiks pārtraukta un hCG netiks ievadīts (skatīt 2. punktu, OHSS). Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs mazāku GONAL–f devu nekā iepriekš.
Ja Jums nenotiek ovulācija, nav mēnešreižu un diagnosticēts ļoti zems FSH un LH hormonu līmenis
~~ Ieteicamā GONAL-f sākuma deva ir 75 līdz 150 SV (0,12 līdz 0,24 ml) kopā ar 75 SV (0,12 ml) alfa lutropīna;
~~ abas zāles Jums būs jālieto katru dienu līdz piecām nedēļām; ~~ GONAL–f devu var palielināt ik pēc 7 vai 14 dienām pa 37,5 SV līdz 75 SV, kamēr tiek iegūta
vēlamā atbildes reakcija; ~~ kad tiks iegūta vēlamā atbildes reakcija, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f un alfa lutropīna
injekcijas Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Vislabākais laiks dzimumtuvībai ir hCG injekcijas dienā un nākamajā dienā pēc tās. Alternatīvs variants ir intrauterīnās inseminācijas veikšana, ievadot spermu dzemdes dobumā.
Ja pēc 5 ārstēšanas nedēļām ārsts nenovēro atbildes reakciju, ārstēšanas cikls ar GONAL-f jāpārtrauc. Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs lielāku GONAL–f sākuma devu nekā iepriekš. Ja Jums novēros pārāk spēcīgu atbildes reakciju, ārstēšana ar GONAL–f tiks pārtraukta un hCG netiks ievadīts (skatīt 2. punktu, OHSS). Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs mazāku GONAL–f devu nekā iepriekš.
170

Ja Jums nepieciešama vairāku olšūnu attīstīšana pirms jebkādas mākslīgās apaugļošanas procedūras
~~ Ieteicamā GONAL-f sākuma deva ir 150 līdz 225 SV (0,24 līdz 0,36 ml) katru dienu, sākot ar 2. vai 3. ārstēšanas cikla dienu;
~~ GONAL–f devu var palielināt atkarībā no atbildes reakcijas. Maksimālā dienas deva ir 450 SV (0,72 ml);
~~ Ārstēšana tiek turpināta, līdz olšūnas ir pietiekami attīstījušās. Tam parasti nepieciešamas aptuveni 10 dienas, bet tas var notikt jebkurā brīdī laika posmā no 5. līdz 20. dienai. Lai noteiktu šo brīdi, ārsts izmantos asins analīzes un/vai ultraskaņas iekārtu;
~~ kad olšūnas būs attīstījušās, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu rekombinanto DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Tas sagatavos olšūnas savākšanai.
Citos gadījumos ārsts vispirms var izmantot ovulācijas apturēšanu ar gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai antagonistu. Šajos gadījumos GONAL-f lietošanu sāk aptuveni 2 nedēļas pēc agonista terapijas sākšanas. GONAL–f un GnRH agonistu turpina lietot līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai. Piemēram, pēc divu nedēļu ārstēšanas ar GnRH agonistu 7 dienas ievada 150 līdz 225 SV GONAL-f. Tad devu pielāgo atbilstoši olnīcu atbildes reakcijai.
Vīrieši
~~ Ieteicamā GONAL-f deva ir 150 SV (0,24 ml) kombinācijā ar hCG; ~~ abas zāles jālieto trīsreiz nedēļā vismaz 4 mēnešus; ~~ ja pēc4 mēnešiem ārstēšana Jums nav bijusi efektīva, ārsts var ierosināt turpināt ārstēšanu,
lietojot abus medikamentus, vismaz 18 mēnešus.
Ja esat lietojis GONAL-f vairāk nekā noteikts
Nav zināms, kādas ir sekas, ievadot pārāk lielu GONAL-f daudzumu. Taču varētu rasties olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS), kas aprakstīts 4. punktā. Tomēr OHSS radīsies tikai tad, ja ievadīts arī hCG (skatīt 2. punktu, OHSS).
Ja esat aizmirsis lietot GONAL-f
Ja esat aizmirsis lietot GONAL-f, nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, tiklīdz konstatējat, ka esat aizmirsis ievadīt devu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Nopietnas blakusparādības sievietēm
~~ Sāpes vēdera lejasdaļā un slikta dūša vai vemšana var būt olnīcu hiperstimulācijas sindroma (OHSS) simptomi. Tas var norādīt, ka olnīcas ir pārāk spēcīgi reaģējušas uz ārstēšanu un ka tajās ir izveidojušās lielas cistas (skatīt arī 2. punktu, sadaļu „Olnīcu hiperstimulācijas sindroms”). Šī blakusparādība ir bieži sastopama (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem);
~~ OHSS var kļūt par smagu traucējumu ar izteikti palielinātām olnīcām, samazinātu urīna veidošanos, ķermeņa masas palielināšanos, apgrūtinātu elpošanu un/vai iespējamu šķidruma
171

uzkrāšanos vēdera vai krūškurvja dobumā. Šī blakusparādība novērota retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem); ~~ retos gadījumos var rasties tādas OHSS komplikācijas kā olnīcu kājiņas sagriešanās vai asins trombu veidošanās (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem); ~~ nopietnas, ar trombu veidošanos saistītas komplikācijas (trombemboliski traucējumi), dažkārt bez OHSS, novērotas ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem). Šie traucējumi var izpausties kā sāpes krūškurvī, elpas trūkums, insults vai sirdslēkme (skatīt arī 2. punktu, sadaļu „Asinsreces traucējumi”).
Nopietnas blakusparādības vīriešiem un sievietēm
~~ Alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, ādas apsārtums, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu, reizēm var būt nopietnas. Šī blakusparādība novērota ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem).
Ja Jums ir kāda no iepriekš minētajām blakusparādībām, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, kurš, iespējams, GONAL–f lietošanu liks pārtraukt.
Citas blakusparādības sievietēm
Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):
~~ ar šķidrumu pildīti pūšļi olnīcās (olnīcu cistas); ~~ galvassāpes; ~~ vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes, apsārtums, zilumu rašanās, pietūkums
un/vai kairinājums.
Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):
~~ vēdera sāpes; ~~ slikta dūša, vemšana, caureja, vēdergraizes un vēdera pūšanās.
Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):
~~ var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, apsārtusi āda, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu. Dažkārt šīs reakcijas var būt nopietnas;
~~ var pasliktināties astma.
Citas blakusparādības vīriešiem
Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):
~~ vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes, apsārtums, zilumu rašanās, pietūkums un/vai kairinājums.
Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):
~~ vēnu palielināšanās virs un aiz sēkliniekiem (varikocēle); ~~ krūšu veidošanās, aknes vai ķermeņa svara palielināšanās.
Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):
~~ var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, apsārtusi āda, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu. Dažkārt šīs reakcijas var būt nopietnas;
~~ var pasliktināties astma.
172

Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt GONAL-f
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona marķējuma vai kastītes pēc „EXP/Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Pirms sagatavošanas uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Nelietojiet GONAL-f, ja pamanāt redzamas bojājuma pazīmes, ja šķidrums satur sīkas daļiņas vai tas ir duļķains.
Kad šķīdums ir sagatavots, tā maksimālais uzglabāšanas laiks ir 28 dienas. ~~ Lūdzu, uzrakstiet uz GONAL-f flakona šķīduma sagatavošanas dienu. ~~ Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. ~~ Uzglabāt oriģinālā konteinerā, lai pasargātu no gaismas. ~~ Nelietot GONAL-f šķīdumu, ja tas flakonā ir ilgāk par 28 dienām. Ārstēšanas beigās neizlietotais šķīdums jāiznīcina.
Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
GONAL-f 300 SV/0,50 ml (22 mikrogrami/0,50 ml) nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm vienā injekcijā. GONAL-f 300 SV/0,50 ml (22 mikrogrami/0,50 ml) nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem GONAL-f konteineriem vienā flakonā vai šļircē.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko GONAL-f satur
~~ Aktīvā viela ir alfa folitropīns (Follitropin alfa) ~~ Katrs flakons satur 450 SV alfa folitropīna. ~~ Pēc sagatavošanas 0,5 ml šķīduma ir 300 SV (22 mikrogrami) alfa folitropīna, tas nozīmē, ka
katrā šķīduma mililitrā ir 600 SV (44 mikrogrami). ~~ Citas sastāvdaļas ir saharoze, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta
dihidrāts, koncentrēta fosforskābe un nātrija hidroksīds. ~~ Šķīdinātājs ir ūdens injekcijām un benzilspirts.
GONAL-f ārējais izskats un iepakojums
~~ GONAL-f ir pulveris un šķīdinātājs, kas tiek lietots, lai sagatavotu šķīdumu injekcijai. ~~ Pulveris ir balta masa daudzdevu stikla flakonā. ~~ Šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains šķidrums pilnšļircē; katrā pilnšļircē ir 0,75 ml.
173

~~ GONAL-f iepakojumā ir 1 flakons ar pulveri un 1 pilnšļirce ar šķīdinātāju, kā arī 4 ievadīšanai paredzētas vienreizējas lietošanas šļirces, kas graduētas starptautiskajās vienībās (SV FSH).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Nīderlande

Ražotājs

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari), Itālija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien MERCK NV/SA Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Lietuva Merck Serono UAB Tel: +370 37320603

България „Мерк България“ ЕАД Teл.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg MERCK NV/SA, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika Merck spol.s.r.o Tel. +420 272084211

Magyarország Merck Kft. Tel: +36-1-463-8100

Danmark Merck A/S Tlf: +45 35253550

Malta Vivian Corporation Ltd Tel: +356-22-588600

Deutschland Merck Serono GmbH Tel: +49-6151-6285-0

Nederland Merck BV Tel: +31-20-6582800

Eesti Merck Serono OÜ Tel: +372 682 5882

Norge Merck Serono Norge Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα Merck A.E. T: +30-210-61 65 100

Österreich Merck GesmbH. Tel: +43 1 57600-0

España Merck S.L. Línea de Información: 900 102 964 Tel: +34-91-745 44 00

Polska Merck Sp. z o.o. Tel.: +48 22 53 59 700

France Merck Serono s.a.s. Tél.: +33-4-72 78 25 25 Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal Merck, s.a. Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska Merck d.o.o, Tel: +385 1 4864 111

România Merck România SRL Tel: +40 21 319 88 50

174

Íreland Merck Serono Ltd, United Kingdom Tel: +44-20 8818 7200
Ísland Icepharma hf Tel: + 354 540 8000
Italia Merck Serono S.p.A. Tel: +39-06-70 38 41
Κύπρος Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ Τηλ.: +357 22490305
Latvija Merck Serono SIA Tel: +371 67152500

Slovenija MERCK d.o.o. Tel: +386 1 560 3 800
Slovenská republika Merck spol. s r.o. Tel: + 421 2 49 267 111
Suomi/Finland Merck Oy Puh/Tel: +358-9-8678 700
Sverige Merck AB Tel: +46-8-562 445 00
United Kingdom Merck Serono Ltd Tel: +44-20 8818 7200

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

175

KĀ SAGATAVOT UN LIETOT GONAL-f PULVERI UN ŠĶĪDINĀTĀJU ~~ Šajā punktā aprakstīts, kā sagatavot un lietot GONAL-f pulveri un šķīdinātāju. ~~ Pirms sagatavošanas sākšanas, lūdzu, pilnībā izlasiet šos norādījumus. ~~ Veiciet sev injekciju katru dienu vienā laikā.
1. Nomazgājiet rokas un atrodiet tīru vietu ~~ Svarīgi, lai Jūsu rokas un lietojamie priekšmeti būtu pēc iespējas tīrāki. ~~ Piemērota vieta ir tīrs galds vai tīra virtuves virsma.
2. Sagatavojiet visu nepieciešamo un izvietojiet visus priekšmetus: ~~ 2 spirta salvetes ~~ Pilnšļirce ar šķīdinātāju (dzidrs šķidrums) ~~ Flakons ar GONAL-f (balts pulveris) ~~ Tukša injekciju šļirce (skatīt attēlu zemāk)
3. Šķīduma sagatavošana ~~ Noņemiet no pulvera flakona un pilnšļirces aizsargvāciņus. ~~ Paņemiet pilnšļirci, ieduriet adatu pulvera flakonā un lēnām ievadiet visu šķīdinātāju pulvera
flakonā. ~~ Atvienojiet šļirci no flakona un izmetiet to (uzlieciet aizsargvāciņu, lai izvairītos no
ievainojumiem). ~~ Šis flakons satur vairākas GONAL-f devas. Jums jāpatur tas vairākas dienas un katru dienu
jāievelk parakstītā deva.
4. Šļirces sagatavošana injekcijai ~~ Viegli pagroziet GONAL-f flakonu, kas sagatavots 3. darbībā; nekratiet. Pārbaudiet, vai
šķīdums ir dzidrs un nesatur daļiņas. ~~ Paņemiet injekciju šļirci un ievelciet tajā gaisu, atvelkot virzuli līdz pareizai devas iedaļai
starptautiskajās vienībās (SV FSH). ~~ Ieduriet adatu flakonā, apgrieziet flakonu otrādi un ievadiet gaisu flakonā.
176

~~ Ievelciet injicēšanai paredzētajā šļircē nepieciešamo GONAL-f devu, atvelkot virzuli, kamēr tiek sasniegta pareizā devas iedaļa SV FSH.
5. Gaisa pūslīšu izvadīšana ~~ Ja šļircē redzat gaisa pūslīšus, turiet šļirci ar adatu uz augšu un viegli piesitiet šļircei, līdz viss
gaiss sakrājies augšgalā. Bīdiet gremdvirzuli, līdz gaisa pūslīši izvadīti.
6. Devas injicēšana ~~ Uzreiz injicējiet šķīdumu: ārsts vai medicīnas māsa jau būs Jums ieteikuši, kur injicēt
(piemēram, vēdera priekšējā sienā, augšstilba virspusē). Lai mazinātu ādas kairinājumu, katru dienu izvēlieties citu injekcijas vietu. ~~ Notīriet izvēlēto ādas apvidu ar spirta salveti, veicot apļveida kustību. ~~ Stingri saņemiet ādu un ar šautriņu mešanai līdzīgu kustību ieduriet adatu ādā 45°-90° leņķī. ~~ Injicējiet zemādā, kā Jums mācīts, lēnām spiežot virzuli. Neinjicējiet tieši vēnā. Nesteidzieties un injicējiet visu šķīdumu. ~~ Uzreiz izvelciet adatu un ar apļveida kustību notīriet ādu ar spirta salveti.
7. Pēc injekcijas ~~ Kad esat pabeidzis injekciju, nekavējoties drošā veidā izmetiet izlietotās šļirces, vēlams, īpašā
asiem priekšmetiem paredzētā konteinerā. ~~ Uzglabājiet stikla flakonu ar sagatavoto šķīdumu drošā vietā. Iespējams, tas būs vajadzīgs
turpmāk. Sagatavotais šķīdums ir paredzēts lietošanai tikai Jums, un to nedrīkst dot citiem pacientiem. ~~ Lai turpmāk injicētu sagatavoto GONAL-f šķīdumu, atkārtojiet no 4. līdz 7. darbībai.
177

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
GONAL-f 300 SV/0,50 ml (22 mikrogrami/0,50 ml) šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Follitropin alfa
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. ~~ Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. ~~ Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. ~~ Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. ~~ Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir GONAL-f un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms GONAL-f lietošanas 3. Kā lietot GONAL-f 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt GONAL-f 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Lietošanas pamācība.
1. Kas ir GONAL-f un kādam nolūkam to lieto
Kas ir GONAL-f
GONAL-f satur zāles, ko sauc par alfa folitropīnu. Alfa folitropīns ir folikulstimulējošā hormona (FSH) veids, kas pieder pie hormonu grupas, ko sauc par gonadotropīniem. Gonadotropīni piedalās vairošanās un auglības procesos.
Kādam nolūkam GONAL-f lieto
Pieaugušām sievietēm GONAL-f lieto: ~~ lai palīdzētu atbrīvot olšūnu no olnīcas (ovulācija) sievietēm, kurām nenotiek ovulācija un
kurām ārstēšana ar klomifēna citrātu nav bijusi efektīva; ~~ kopā ar citu medikamentu, ko sauc par alfa lutropīnu (luteinizējošo hormonu vai LH), lai
palīdzētu atbrīvot olšūnu no olnīcas (ovulācija) sievietēm, kurām nenotiek ovulācija, jo viņu organismā veidojas ļoti maz gonadotropīnu (FSH un LH); ~~ lai izraisītu vairāku folikulu (kas katrs satur olšūnu) veidošanos sievietēm, veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras (procedūras, kas palīdz iestāties grūtniecībai), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanu, gamētu transfēru olvadā vai zigotu transfēru olvadā.
Pieaugušiem vīriešiem GONAL-f lieto: ~~ kombinācijā ar citu medikamentu – cilvēka horiongonadotropīnu (human Chorionic
Gonadotrophin – hCG) – spermatozoīdu veidošanās veicināšanai vīriešiem, kas ir neauglīgi attiecīgo hormonu trūkuma dēļ.
178

2. Kas Jums jāzina pirms GONAL-f lietošanas
Pirms ārstēšanas ārstam ar pieredzi neauglības ārstēšanā jāpārbauda Jūsu un Jūsu partnera auglība.
Nelietojiet GONAL-f šādos gadījumos
~~ ja Jums ir alerģija pret folikulstimulējošo hormonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
~~ ja Jums ir hipotalāma vai hipofīzes (abas ir smadzeņu daļas) audzējs; ~~ ja esat sieviete:
- kurai ir palielinātas olnīcas vai nezināmas izcelsmes ar šķidrumu pildīti pūšļi olnīcās (olnīcu cistas);
- kurai ir nezināmas izcelsmes asiņošana no maksts; - kurai ir olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis; - kurai ir traucējumi, kas parasti neļauj attīstīties normālai grūtniecībai, piemēram,
olnīcu mazspēja (priekšlaicīga menopauze) vai nepareizi veidoti dzimumorgāni; ~~ ja esat vīrietis:
- kuram ir neatgriezenisks sēklinieku bojājums.
Nelietojiet GONAL-f, ja kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem attiecas uz Jums. Ja neesat par to pārliecināts, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Porfīrija
Ja Jums vai kādam ģimenes loceklim ir porfīrija (nespēja sašķelt porfirīnus, ko bērni var pārmantot no vecākiem), pirms ārstēšanas uzsākšanas pastāstiet par to ārstam.
Nekavējoties izstāstiet savam ārstam, ja: ~~ Jūsu āda kļūst jūtīga un uz tās ātri veidojas pūslīši, īpaši vietās, kas bieži tiek pakļautas saules
gaismai un/vai ~~ Jums ir sāpes vēderā, rokās vai kājās.
Ja Jums ir iepriekš minētie simptomi, ārsts var ieteikt Jums pārtraukt ārstēšanu.
Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)
Ja esat sieviete, šīs zāles palielina Jums OHSS risku. Tas ir tad, kad folikuli attīstās pārāk daudz un kļūst par lielām cistām. Ja Jums parādās sāpes vēdera lejasdaļā, strauji palielinās ķermeņa svars, parādās slikta dūša vai vemšana, vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties informējiet par to savu ārstu, kurš var ieteikt Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu (skatīt 4. punktu). Gadījumā, ja Jums nenotiek ovulācija un Jūs lietojat ieteikto devu un lietošanas shēmu, OHSS rodas retāk. GONAL-f terapija reti izraisa smagu OHSS, ja vien nelieto zāles galīgai folikulu nobriešanas ierosināšanai (satur cilvēka horiongonadotropīnu – hCG). Ja Jums attīstās OHSS, šajā ārstēšanas ciklā ārsts var nedot Jums hCG un ieteikt nestāties dzimumsakaros vai lietot barjermetodes vismaz četras dienas.
Vairākaugļu grūtniecība
Lietojot GONAL-f, risks, ka iestāsies grūtniecība vienlaicīgi ar vairākiem augļiem (vairākaugļu grūtniecība, visbiežāk dvīņi), ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairākaugļu grūtniecība var radīt medicīniskas komplikācijas Jums un bērniem. Vairākaugļu
179

grūtniecības risku var mazināt, lietojot pareizu GONAL-f devu pareizā laikā. Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks ir saistīts ar Jūsu vecumu, ķermenī ievietoto apaugļoto olšūnu vai embriju kvalitāti un skaitu.
Spontānais aborts
Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras vai stimulējot olnīcas attīstīt olšūnas, pastāv lielāks spontānā aborta risks nekā parasti. Asinsreces traucējumi (trombemboliski traucējumi) Ja Jums kādreiz vai nesen ir bijis asins trombs kājā vai plaušās, sirdslēkme vai infarkts vai ja šādi traucējumi ir bijuši Jūsu ģimenes locekļiem, GONAL-f terapijas laikā pastāv augstāks šādu traucējumu veidošanās vai pasliktināšanās risks. Paaugstināts FSH līmenis asinīs vīriešiem Ja esat vīrietis, pārāk daudz FSH asinīs var liecināt par sēklinieku bojājumu. GONAL-f šādos gadījumos parasti nav efektīvs. Ja ārsts izlemj pamēģināt ārstēšanu ar GONAL-f, lai to uzraudzītu, 4-6 mēnešus pēc ārstēšanas sākšanas ārsts var Jums palūgt spermu analīzei.
Bērni
GONAL-f nav paredzēts lietošanai bērniem. Citas zāles un GONAL-f Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. ~~ Ja lietojat GONAL-f ar citām zālēm, kas veicina ovulāciju (piemēram, hCG vai klomifēna
citrāts), var pastiprināties folikulu atbildreakcija; ~~ ja lietojat GONAL-f vienlaikus ar gonadotropīnu atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai
antagonistu (šīs zāles samazina dzimumhormonu līmeni un pārtrauc ovulāciju), Jums var būt nepieciešama lielāka GONAL-f deva, lai attīstītos folikuli. Grūtniecība un barošana ar krūti Nelietojiet GONAL-f, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti. Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Nav paredzams, ka zāles ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. GONAL-f satur nātriju Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.
3. Kā lietot GONAL-f Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
180

Šo zāļu lietošana
~~ GONAL-f ir paredzēts injicēt tieši zem ādas (subkutāni). Pildspalvveida pilnšļirci var izmantot vairākām injekcijām.
~~ Pirmā GONAL-f injekcija jāveic ārsta uzraudzībā. ~~ Jūsu ārsts vai medicīnas māsa parādīs, kā lietot GONAL-f pildspalvveida pilnšļirci, lai injicētu
zāles. ~~ Ja GONAL-f ievadāt patstāvīgi, lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet „Lietošanas pamācību”.
Cik daudz lietot
Jūsu ārsts izlems, cik daudz un bieži Jums zāles būs jālieto. Turpmāk aprakstītās devas norādītas starptautiskajās vienībās (SV) un mililitros (ml).
Sievietes
Ja Jums nenotiek ovulācija un ir neregulāras mēnešreizes vai to nav vispār.
~~ GONAL-f parasti lieto katru dienu; ~~ ja Jums ir neregulāras mēnešreizes, sāciet lietot GONAL–f menstruālā cikla pirmajās 7 dienās.
Ja Jums nav mēnešreižu, zāles varat sākt lietot, kad vēlaties; ~~ ieteicamā GONAL–f sākuma deva ir 75 līdz 150 SV (0,12 līdz 0,24 ml) katru dienu; ~~ GONAL–f devu var palielināt ik pēc 7 vai 14 dienām pa 37,5 SV līdz 75 SV, kamēr tiek iegūta
vēlamā atbildreakcija; ~~ maksimālā GONAL–f dienas deva parasti nepārsniedz 225 SV (0,36 ml); ~~ kad tiks iegūta vēlamā atbildes reakcija, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas Jums
ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Vislabākais laiks dzimumtuvībai ir hCG injekcijas dienā un nākamajā dienā pēc tās.
Ja pēc 4 ārstēšanas nedēļām ārsts nenovēro vēlamo atbildes reakciju, ārstēšanas cikls ar GONAL-f jāpārtrauc. Nākamajā ārstēšanas ciklā ārsts Jums nozīmēs lielāku GONAL-f sākuma devu nekā iepriekš.
Ja Jums novēros pārāk spēcīgu atbildes reakciju, ārstēšana tiks pārtraukta un hCG netiks ievadīts (skatīt 2. punktu, OHSS). Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs mazāku GONAL–f devu nekā iepriekš.
Ja Jums nenotiek ovulācija, nav mēnešreižu un diagnosticēts ļoti zems FSH un LH hormonu līmenis
~~ Ieteicamā GONAL-f sākuma deva ir 75 līdz 150 SV (0,12 līdz 0,24 ml) kopā ar 75 SV (0,12 ml) alfa lutropīna;
~~ abas zāles Jums būs jālieto katru dienu līdz piecām nedēļām; ~~ GONAL–f devu var palielināt ik pēc 7 vai 14 dienām pa 37,5 SV līdz 75 SV, kamēr tiek iegūta
vēlamā atbildes reakcija; ~~ kad tiks iegūta vēlamā atbildes reakcija, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f un alfa lutropīna
injekcijas Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Vislabākais laiks dzimumtuvībai ir hCG injekcijas dienā un nākamajā dienā pēc tās. Alternatīvs variants ir intrauterīnās inseminācijas veikšana, ievadot spermu dzemdes dobumā.
Ja pēc 5 ārstēšanas nedēļām ārsts nenovēro atbildes reakciju, ārstēšanas cikls ar GONAL-f jāpārtrauc. Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs lielāku GONAL–f sākuma devu nekā iepriekš.
181

Ja Jums novēros pārāk spēcīgu atbildes reakciju, ārstēšana ar GONAL–f tiks pārtraukta un hCG netiks ievadīts (skatīt 2. punktu, OHSS). Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs mazāku GONAL–f devu nekā iepriekš.
Ja Jums nepieciešama vairāku olšūnu attīstīšana pirms jebkādas mākslīgās apaugļošanas procedūras
~~ Ieteicamā GONAL-f sākuma deva ir 150 līdz 225 SV (0,24 līdz 0,36 ml) katru dienu, sākot ar 2. vai 3. ārstēšanas cikla dienu;
~~ GONAL–f devu var palielināt atkarībā no atbildes reakcijas. Maksimālā dienas deva ir 450 SV (0,72 ml);
~~ Ārstēšana tiek turpināta, līdz olšūnas ir pietiekami attīstījušās. Tam parasti nepieciešamas aptuveni 10 dienas, bet tas var notikt jebkurā brīdī laika posmā no 5. līdz 20. dienai. Lai noteiktu šo brīdi, ārsts izmantos asins analīzes un/vai ultraskaņas iekārtu;
~~ kad olšūnas būs attīstījušās, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu rekombinanto DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Tas sagatavos olšūnas savākšanai.
Citos gadījumos ārsts vispirms var izmantot ovulācijas apturēšanu ar gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai antagonistu. Šajos gadījumos GONAL-f lietošanu sāk aptuveni 2 nedēļas pēc agonista terapijas sākšanas. GONAL–f un GnRH agonistu turpina lietot līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai. Piemēram, pēc divu nedēļu ārstēšanas ar GnRH agonistu 7 dienas ievada 150 līdz 225 SV GONAL-f. Tad devu pielāgo atbilstoši olnīcu atbildes reakcijai.
Vīrieši
~~ Ieteicamā GONAL-f deva ir 150 SV (0,24 ml) kombinācijā ar hCG; ~~ abas zāles jālieto trīsreiz nedēļā vismaz 4 mēnešus; ~~ ja pēc4 mēnešiem ārstēšana Jums nav bijusi efektīva, ārsts var ierosināt turpināt ārstēšanu,
lietojot abus medikamentus, vismaz 18 mēnešus.
Ja esat lietojis GONAL-f vairāk nekā noteikts
Nav zināms, kādas ir sekas, ievadot pārāk lielu GONAL-f daudzumu. Taču varētu rasties olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS), kas aprakstīts 4. punktā. Tomēr OHSS radīsies tikai tad, ja ievadīts arī hCG (skatīt 2. punktu, OHSS).
Ja esat aizmirsis lietot GONAL-f
Ja esat aizmirsis lietot GONAL-f, nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, tiklīdz konstatējat, ka esat aizmirsis ievadīt devu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Nopietnas blakusparādības sievietēm
~~ Sāpes vēdera lejasdaļā un slikta dūša vai vemšana var būt olnīcu hiperstimulācijas sindroma (OHSS) simptomi. Tas var norādīt, ka olnīcas ir pārāk spēcīgi reaģējušas uz ārstēšanu un ka
182

tajās ir izveidojušās lielas cistas (skatīt arī 2. punktu, sadaļu „Olnīcu hiperstimulācijas sindroms”). Šī blakusparādība ir bieži sastopama (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem); ~~ OHSS var kļūt par smagu traucējumu ar izteikti palielinātām olnīcām, samazinātu urīna veidošanos, ķermeņa masas palielināšanos, apgrūtinātu elpošanu un/vai iespējamu šķidruma uzkrāšanos vēdera vai krūškurvja dobumā. Šī blakusparādība novērota retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem); ~~ retos gadījumos var rasties tādas OHSS komplikācijas kā olnīcu kājiņas sagriešanās vai asins trombu veidošanās (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem); ~~ nopietnas, ar trombu veidošanos saistītas komplikācijas (trombemboliski traucējumi), dažkārt bez OHSS, novērotas ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem). Šie traucējumi var izpausties kā sāpes krūškurvī, elpas trūkums, insults vai sirdslēkme (skatīt arī 2. punktu, sadaļu „Asinsreces traucējumi”).
Nopietnas blakusparādības vīriešiem un sievietēm
~~ Alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, ādas apsārtums, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu, reizēm var būt nopietnas. Šī blakusparādība novērota ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem).
Ja Jums ir kāda no iepriekš minētajām blakusparādībām, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, kurš, iespējams, GONAL–f lietošanu liks pārtraukt.
Citas blakusparādības sievietēm
Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):
~~ ar šķidrumu pildīti pūšļi olnīcās (olnīcu cistas); ~~ galvassāpes; ~~ vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes, apsārtums, zilumu rašanās, pietūkums
un/vai kairinājums.
Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):
~~ vēdera sāpes; ~~ slikta dūša, vemšana, caureja, vēdergraizes un vēdera pūšanās.
Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):
~~ var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, apsārtusi āda, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu. Dažkārt šīs reakcijas var būt nopietnas;
~~ var pasliktināties astma.
Citas blakusparādības vīriešiem
Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):
~~ vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes, apsārtums, zilumu rašanās, pietūkums un/vai kairinājums.
Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):
~~ vēnu palielināšanās virs un aiz sēkliniekiem (varikocēle); ~~ krūšu veidošanās, aknes vai ķermeņa svara palielināšanās.
183

Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):
~~ var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, apsārtusi āda, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu. Dažkārt šīs reakcijas var būt nopietnas;
~~ var pasliktināties astma.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt GONAL-f
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kārtridža marķējuma vai kastītes pēc „EXP/Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2°-8°C). Nesasaldēt.
Derīguma termiņa ietvaros zāles var uzglabāt līdz 25°C temperatūrā līdz trim mēnešiem, tās atkārtoti neatdzesējot. Ja zāles šo trīs mēnešu laikā netiek izlietotas, tās ir jāizlej.
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Nelietojiet GONAL-f, ja pamanāt redzamas bojājuma pazīmes, ja šķidrums satur sīkas daļiņas vai tas ir duļķains.
Lūdzu, uzrakstiet uz GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces pirmo tās lietošanas dienu. ~~ Pēc atvēršanas tās maksimālais uzglabāšanas laiks ārpus ledusskapja (temperatūrā līdz 25°C) ir
28 dienas. ~~ Nelietot zāles, ja tās pildspalvveida pilnšļircē ir ilgāk par 28 dienām. Ārstēšanas beigās neizlietotais šķīdums jāiznīcina.
Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko GONAL-f satur
~~ Aktīvā viela ir alfa folitropīns (Follitropin alfa) ~~ Vienā mililitrā šķidruma ir 600 SV (44 mikrogrami) alfa folitropīna. Katras pildspalvveida
pilnšļirces daudzdevu kārtridža 0,5 ml ir 300 SV (22 mikrogrami). ~~ Citas sastāvdaļas ir poloksamērs 188, saharoze, metionīns, nātrija dihidrogēnfosfāta
monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, m-krezols, koncentrēta fosforskābe, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.
GONAL-f ārējais izskats un iepakojums
~~ GONAL-f ir dzidrs, bezkrāsains šķidrums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē.
184

~~ Tā iepakojumā ir 1 pildspalvveida pilnšļirce un 8 vienreizējas lietošanas adatas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Nīderlande

Ražotājs

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari), Itālija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien MERCK NV/SA Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Lietuva Merck Serono UAB Tel: +370 37320603

България „Мерк България“ ЕАД Teл.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg MERCK NV/SA, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika Merck spol.s.r.o Tel. +420 272084211

Magyarország Merck Kft. Tel: +36-1-463-8100

Danmark Merck A/S Tlf: +45 35253550

Malta Vivian Corporation Ltd Tel: +356-22-588600

Deutschland Merck Serono GmbH Tel: +49-6151-6285-0

Nederland Merck BV Tel: +31-20-6582800

Eesti Merck Serono OÜ Tel: +372 682 5882

Norge Merck Serono Norge Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα Merck A.E. T: +30-210-61 65 100

Österreich Merck GesmbH. Tel: +43 1 57600-0

España Merck S.L. Línea de Información: 900 102 964 Tel: +34-91-745 44 00

Polska Merck Sp. z o.o. Tel.: +48 22 53 59 700

France Merck Serono s.a.s. Tél.: +33-4-72 78 25 25 Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal Merck, s.a. Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska Merck d.o.o, Tel: +385 1 4864 111

România Merck România SRL Tel: +40 21 319 88 50

185

Íreland Merck Serono Ltd, United Kingdom Tel: +44-20 8818 7200
Ísland Icepharma hf Tel: + 354 540 8000
Italia Merck Serono S.p.A. Tel: +39-06-70 38 41
Κύπρος Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ Τηλ.: +357 22490305
Latvija Merck Serono SIA Tel: +371 67152500

Slovenija MERCK d.o.o. Tel: +386 1 560 3 800
Slovenská republika Merck spol. s r.o. Tel: + 421 2 49 267 111
Suomi/Finland Merck Oy Puh/Tel: +358-9-8678 700
Sverige Merck AB Tel: +46-8-562 445 00
United Kingdom Merck Serono Ltd Tel: +44-20 8818 7200

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

186

GONAL-f pildspalvveida pilnšļirce 300 SV/0,5 ml
Lietošanas pamācība Saturs 1. Kā lietot GONAL-f pildspalvveida pilnšļirci 2. Kā lietot Jūsu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces ārstēšanās dienasgrāmatu 3. Pirms Jūsu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces lietošanas uzsākšanas 4. Jūsu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces sagatavošana injekcijai 5. Ārsta nozīmētās devas uzstādīšana 6. Devas injicēšana 7. Pēc injicēšanas 8. GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces ārstēšanās dienasgrāmata (skatīt tabulu pamācības
beigās)
Brīdinājums: pirms GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces lietošanas, lūdzu, izlasiet šos norādījumus. Precīzi ievērojiet procedūru, jo tā var atšķirties no Jūsu iepriekšējās pieredzes.
1. Kā lietot GONAL-f pildspalvveida pilnšļirci
~~ Nedodiet pildspalvveida pilnšļirci citiem. Pildspalvveida pilnšļirce ir paredzēta tikai subkutānai injekcijai.
~~ Skaitļi uz Dozēšanas displeja ir mērīti starptautiskās vienībās jeb SV. Jūsu ārsts pastāstīs, cik daudz SV injicēt katru dienu.
~~ Skaitļi uz Dozēšanas displeja palīdzēs Jums: a. Uzstādīt Jums nozīmēto devu.
b. Pārliecināties, ka injekcija izdarīta pilnībā.
c. Nolasīt atlikušo devu, kas jāinjicē ar otru pildspalvveida pilnšļirci.
~~ Veiciet sev injekciju katru dienu vienā laikā. Piemērs: ~~ Jūsu ārsts/farmaceits pastāstīs, cik daudz pildspalvveida pilnšļirču Jums ir nepieciešamas, lai
pabeigtu ārstēšanās kursu.
2. Kā lietot Jūsu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces ārstēšanās dienasgrāmatu
Ārstēšanās dienasgrāmata ir iekļauta pēdējā lapā.
Izmantojiet ārstēšanās dienasgrāmatu, lai ierakstītu, cik daudz SV Jūs ievadāt katrā injekcijas reizē. ~~ Ierakstiet Jūsu injekcijas ārstēšanās dienas numuru (1), datumu (2) un laiku (3). ~~ Pirmajā tabulas ailē jau ir ierakstīts pildspalvveida pilnšļirces tilpums (4). ~~ Ierakstiet savu nozīmēto devu sadaļā „Nozīmētā deva”(5). ~~ Pirms injicēšanas pārliecinieties, ka esat uzstādījis pareizo devu(6). ~~ Pēc injicēšanas nolasiet Dozēšanas displejā redzamo skaitli.
187

~~ Pārliecinieties, ka injekcija saņemta pilnībā (7) vai ierakstiet Dozēšanas displejā redzamo skaitli, ja tas nav „0’’ (8).
~~ Ja nepieciešams, injicējiet sev ar otru pildspalvu, uzstādot savu atlikušo devu, kas ierakstīta sadaļā ''Daudzums, kas parādīts pēc injekcijas''(8).
~~ Ierakstiet šo atlikušo devu sadaļas „Injicējamais daudzums’’ nākamajā rindā (6).

UZMANĪBU: izmantojot ārstēšanās dienasgrāmatu, lai ierakstītu savu(-as) ikdienas injekciju(-as), Jūs katru dienu varat pārbaudīt, vai esat saņēmis pilnu nozīmēto devu.

Ārstēšanās dienasgrāmatas piemērs:

1 Ārstēšanas dienas numurs
#1
#2
#3
#3

2 Datums

3

4

5

6

7

8

Laiks Pildspalvveida pilnšļirces tilpums
300 SV/0.5 ml

Nozīmētā deva

Dozēšanas displejs

Injicējamais

Daudzums, kas parādīts pēc injekcijas

daudzums

ja „0",

ja nav„0”, nepieciešama otra

10/06 07:00 300 SV

125

125 injekcija izdarīta injekcija

pilnībā

Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu

ja „0",

ja nav„0”, nepieciešama otra

11/06 07:00 300 SV

125

125 injekcija izdarīta injekcija

pilnībā

Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu

ja „0",

injekcija izdarīta

ja nav„0”, nepieciešama otra

12/06/ 07:00 300 SV

125

125 pilnībā

injekcija

Injicējiet šo daudzumu 75 ar jaunu

pildspalvu

ja „0",

ja nav„0”, nepieciešama otra

12/06 07:00 300 SV

N/A

75

injekcija izdarīta injekcija

pilnībā

Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu

Piezīme: 300 SV pildspalvveida pilnšļirces maksimālais vienas devas iestatījums ir 300 SV;450 SV pildspalvveida pilnšļirces maksimālais vienas devas iestatījums ir 450 SV; 900 SV pildspalvveida pilnšļirces maksimālais vienas devas iestatījums ir 450 SV.

3. Pirms Jūsu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces lietošanas uzsākšanas ~~ Nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. ~~ Sameklējiet tīru vietu un līdzenu virsmu. ~~ Pārbaudiet derīguma termiņu uz pildspalvveida pilnšļirces marķējuma.

188

~~ Sagatavojiet visu nepieciešamo un izvietojiet visus priekšmetus:

1. Devas iestatīšanas poga 2. Dozēšanas displejs
3. Virzulis 4. Rezervuārs

5. Vītņveida savienojums adatai 6. Pildspalvveida pilnšļirces vāciņš 7. Noņemama aizsargzīmotne 8. Noņemama adata

9. Iekšējais adatas apvalks 10. Ārējais adatas uzgalis
11. Spirta salvetes 12. Aso priekšmetu likvidēšana tvertne

4. Jūsu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces sagatavošana injekcijai
4.1. Noņemiet pildspalvveida pilnšļirces vāciņu 4.2. Pārliecinieties, ka Dozēšanas displejā ir iestatīta „0”.

4.3. Sagatavojiet savu adatu injekcijai

~~ Paņemiet jaunu adatu – izmantojiet tikai vienreizējas lietošanas adatas, kas iekļautas

komplektācijā.

~~ Turiet cieši ārējo adatas uzgali.

~~ Pārbaudiet, vai ārējā adatas uzgaļa noņemamai aizsargzīmotnei nav bojājumu vai arī tā nav

vaļīga.

Piemērs labai aizsargzīmotnei

Piemērs bojātai aizsargzīmotnei

189

~~ Noņemiet aizsargzīmotni.
UZMANĪBU: ja noņemamā aizsargzīmotne ir bojāta vai vaļīga, nelietojiet šo adatu. Izmetiet to aso priekšmetu likvidēšana tvertnē. Paņemiet jaunu adatu. 4.4. Piestipriniet adatu ~~ Ieskrūvējiet GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces vītņoto galu ārējā adatas uzgalī līdz sajūtat nelielu pretestību. Brīdinājums: nepievienojiet adatu pārāk stingri; jo pēc
injekcijas adatu varētu būt grūti noņemt. ~~ Noņemiet ārējo adatas uzgali, viegli pavelkot.
Nolieciet to malā vēlākai izmantošanai.
~~ Turiet GONAL-f pildspalvveida pilnšļirci ar adatu uz augšu. ~~ Uzmanīgi noņemiet un izmetiet iekšējo zaļo apvalku.
4.5. Rūpīgi apskatiet adatas galu, vai neparādās (-i) neliels(-i) šķidruma piliens(-i) ~~ Ja ievērojat nelielu(s) šķidruma pilienu(s), pārejiet uz 5. sadaļu: Ārsta nozīmētās devas uzstādīšana.
Brīdinājums: pārbaudiet pilienu(s) TIKAI PIRMAJĀ REIZĒ, kad lietojat jaunu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirci, lai atbrīvotos no gaisa burbuļiem sistēmā.
UZMANĪBU: ja pirmajā reizē, kad lietojat jaunu pildspalvveida pilnšļirci, neredzat nelielu(s) pilienu(s) adatas galā vai tā tuvumā, Jums ir jāveic darbības nākamajā lapā.
190

Ja pirmajā reizē, kad lietojat jaunu pildspalvveida pilnšļirci, neredzat nelielu(s) šķidruma pilienu(s) adatas galā vai tā tuvumā:
1. Viegli pagrieziet devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz Dozēšanas displejā redzams 25. Ja pārsniedzat 25, pagrieziet devas iestatīšanas pogu atpakaļ.

2. Turiet pildspalvveida pilnšļirci ar adatu uz augšu. 3. Viegli ar pirkstu piesitiet rezervuāram. 4. Līdz galam nospiediet devas iestatīšanas pogu. Adatas galā ir jāparādās nelielam šķidruma
pilienam. 5. Pārliecinieties, ka Dozēšanas displejā redzama „0”.

6. Pārejiet uz 5 sadaļu Ārsta nozīmētās devas uzstādīšana.
5. Ārsta nozīmētās devas uzstādīšana 5.1. Pildspalvveida pilnšļirce satur 300 SV alfa folitropīna.
~~ 300 SV pildspalvveida pilnšļirces maksimālais vienas devas iestatījums ir 300 SV, bet mazākais vienas devas iestatījums ir 12,5 SV.
5.2. Pagrieziet devas iestatīšanas pogu līdz dozēšanas displejā parādās ieplānotā deva.

Pagrieziet devas iestatīšanas pogu uz priekšu, palielinātu devu

Pagrieziet devas iestatīšanas pogu atpakaļ, lai lai koriģētu devu

191

5.3. Iestatiet devu, kas atbilst ārsta nozīmētajai devai (attēlā parādītajā piemērā tā ir 50 SV).

Brīdinājums: pirms sākat nākamo darbību, pārliecinieties, ka Dozēšanas displejā parādās visa nozīmētā deva.

6. Devas injicēšana
6.1. Izvēlieties injekcijas vietu, kurā ārsts vai medicīnas māsa Jums ir ieteikuši injicēt. Lai mazinātu ādas kairinājumu, katru dienu izvēlieties citu injekcijas vietu.
6.2. Notīriet ādu ar spirtā samitrinātu salveti. 6.3. Vēlreiz pārbaudiet, ka Dozēšanas displejā redzama pareizā deva. 6.4. Injicējiet devu tā, kā Jūs apmācīja ārsts vai medicīnas māsa.
~~ Lēni un pilnībā ieduriet adatu ādā (1). ~~ Līdz galam nospiediet devas iestatīšanas pogu
un turiet to, lai pabeigtu visu injekciju.

Injekcijas vieta

~~ Turiet devas pogu uz leju, vismaz 5 sekundes, lai nodrošinātu, ka injicējat visu devu (2). Jo lielāka deva, jo ilgāks laiks būs nepieciešams tās injicēšanai.
~~ Devas rādījums dozēšanas displejā atgriezīsies atpakaļ uz 0.

Iespiediet adatu ādā

~~ Pēc vismaz 5 sekundēm, turot nospiestu devas iestatīšanas pogu, izņemiet adatu no ādas (3).
~~ Atlaidiet devas iestatīšanas pogu.

Brīdinājums: vienmēr pārliecinieties, ka izmantojat jaunu adatu katrai injekcijai.

192

7. Pēc injekcijas 7.1. Kā pārliecināties, ka injekcija izdarīta pilnībā
~~ Pārliecinieties, ka Dozēšanas displejā redzama „0”.
Brīdinājums: ja dozēšanas displejā parādās skaitlis, kas lielāks par „0”, GONAL-f pildspalvveida pilnšļirce ir tukša un Jūs neesat saņēmis pilnu nozīmēto devu. 7.2. Pabeidziet daļējo injekciju (tikai tad, ja nepieciešams). ~~ Dozēšanas displejs norādīs trūkstošo daudzumu, kuru Jums nepieciešams injicēt ar jaunu
pildspalvveida pilnšļirci.
~~ Atkārtojiet 3. sadaļu („Pirms Jūsu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces lietošanas uzsākšanas”) un 4. sadaļu („Jūsu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces sagatavošana injekcijai”), ar otru pildspalvveida pilnšļirci.
~~ Uzstādiet devu uz trūkstošo daudzumu, kuru ierakstījāt ārstēšanās dienasgrāmatā vai numuru, kurš vēl parādīts Jūsu iepriekšējās pildspalvveida pilnšļirces Dozēšanas displejā un injicējiet.
7.3. Adatas noņemšana pēc katras injekcijas. ~~ Novietojiet ārējo adatas uzgali uz līdzenas virsmas. ~~ Turiet GONAL-f pildspalvveida pilnšļirci stingri vienā rokā un ieslidiniet adatu ārējā adatas uzgalī. ~~ Tad nospiediet adatu ar uzgali pret cietu virsmu, līdz atskan klikšķis („click”).
~~ Satveriet ārējo adatas uzgali un atskrūvējiet adatu, griežot to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. Likvidējiet izmantoto adatu drošā veidā.
~~ Nekad neizmantojiet lietotās adatas atkārtoti. Nekad nedodiet savas adatas citiem.
~~ Uzlieciet atpakaļ pildspalvas vāciņu.
7.4. GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces uzglabāšana UZMANĪBU: pildspalvveida pilnšļirci nekad nedrīkst uzglabāt ar piestiprinātu adatu.
193

Vienmēr pirms GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces vāciņa uzlikšanas atpakaļ noņemiet adatu no pildspalvveida pilnšļirces.
~~ Uzglabājiet pildspalvveida pilnšļirci oriģinālā iepakojumā drošā vietā. ~~ Kad pildspalvveida pilnšļirce ir tukša, vaicājiet savam farmaceitam par tās likvidēšanu.
Brīdinājums: zāles nedrīkst izmest kanalizācijā vai sadzīves atkritumos.

8. GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces ārstēšanās dienasgrāmata

1 Ārstēšanas diena numurs

2 Datums

3

4

5

6

7

8

Laiks Pildspalvveida pilnšļirces tilpums

Nozīmētā deva

Dozēšanas displejs

Injicējamais

Daudzums, kas parādīts pēc injekcijas

daudzums

300 SV/0.5 ml

/

:

300 SV

/

:

300 SV

/

:

300 SV

/

:

300 SV

/

:

300 SV

/

:

300 SV

/

:

300 SV

/

:

300 SV

/

:

300 SV

/

:

300 SV

/

:

300 SV

/

:

300 SV

ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0", injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā

ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu

Piezīme: 300 SV pildspalvveida pilnšļirces maksimālais vienas devas iestatījums ir 300 SV;450 SV pildspalvveida pilnšļirces maksimālais vienas devas iestatījums ir 450 SV; 900 SV pildspalvveida pilnšļirces maksimālais vienas devas iestatījums ir 450 SV.

Šī lietošanas pamācība pēdējo reizi pārskatīta:

194

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
GONAL f 450 SV/0,75 ml (33 mikrogrami/0,75 ml) šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Follitropin alfa
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. ~~ Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. ~~ Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. ~~ Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad,
ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. ~~ Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir GONAL-f un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms GONAL-f lietošanas 3. Kā lietot GONAL-f 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt GONAL-f 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Lietošanas pamācība.
1. Kas ir GONAL-f un kādam nolūkam to lieto
Kas ir GONAL-f
GONAL-f satur zāles, ko sauc par alfa folitropīnu. Alfa folitropīns ir folikulstimulējošā hormona (FSH) veids, kas pieder pie hormonu grupas, ko sauc par gonadotropīniem. Gonadotropīni piedalās vairošanās un auglības procesos.
Kādam nolūkam GONAL-f lieto
Pieaugušām sievietēm GONAL-f lieto: ~~ lai palīdzētu atbrīvot olšūnu no olnīcas (ovulācija) sievietēm, kurām nenotiek ovulācija un
kurām ārstēšana ar klomifēna citrātu nav bijusi efektīva; ~~ kopā ar citu medikamentu, ko sauc par alfa lutropīnu (luteinizējošo hormonu vai LH), lai
palīdzētu atbrīvot olšūnu no olnīcas (ovulācija) sievietēm, kurām nenotiek ovulācija, jo viņu organismā veidojas ļoti maz gonadotropīnu (FSH un LH); ~~ lai izraisītu vairāku folikulu (kas katrs satur olšūnu) veidošanos sievietēm, veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras (procedūras, kas palīdz iestāties grūtniecībai), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanu, gamētu transfēru olvadā vai zigotu transfēru olvadā.
Pieaugušiem vīriešiem GONAL-f lieto: ~~ kombinācijā ar citu medikamentu – cilvēka horiongonadotropīnu (human Chorionic
Gonadotrophin – hCG) – spermatozoīdu veidošanās veicināšanai vīriešiem, kas ir neauglīgi attiecīgo hormonu trūkuma dēļ.
195

2. Kas Jums jāzina pirms GONAL-f lietošanas
Pirms ārstēšanas ārstam ar pieredzi neauglības ārstēšanā jāpārbauda Jūsu un Jūsu partnera auglība.
Nelietojiet GONAL-f šādos gadījumos
~~ ja Jums ir alerģija pret folikulstimulējošo hormonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
~~ ja Jums ir hipotalāma vai hipofīzes (abas ir smadzeņu daļas) audzējs; ~~ ja esat sieviete:
- kurai ir palielinātas olnīcas vai nezināmas izcelsmes ar šķidrumu pildīti pūšļi olnīcās (olnīcu cistas);
- kurai ir nezināmas izcelsmes asiņošana no maksts; - kurai ir olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis; - kurai ir traucējumi, kas parasti neļauj attīstīties normālai grūtniecībai, piemēram,
olnīcu mazspēja (priekšlaicīga menopauze) vai nepareizi veidoti dzimumorgāni; ~~ ja esat vīrietis:
- kuram ir neatgriezenisks sēklinieku bojājums.
Nelietojiet GONAL-f, ja kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem attiecas uz Jums. Ja neesat par to pārliecināts, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Porfīrija
Ja Jums vai kādam ģimenes loceklim ir porfīrija (nespēja sašķelt porfirīnus, ko bērni var pārmantot no vecākiem), pirms ārstēšanas uzsākšanas pastāstiet par to ārstam.
Nekavējoties izstāstiet savam ārstam, ja: ~~ Jūsu āda kļūst jūtīga un uz tās ātri veidojas pūslīši, īpaši vietās, kas bieži tiek pakļautas saules
gaismai un/vai ~~ Jums ir sāpes vēderā, rokās vai kājās.
Ja Jums ir iepriekš minētie simptomi, ārsts var ieteikt Jums pārtraukt ārstēšanu.
Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)
Ja esat sieviete, šīs zāles palielina Jums OHSS risku. Tas ir tad, kad folikuli attīstās pārāk daudz un kļūst par lielām cistām. Ja Jums parādās sāpes vēdera lejasdaļā, strauji palielinās ķermeņa svars, parādās slikta dūša vai vemšana, vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties informējiet par to savu ārstu, kurš var ieteikt Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu (skatīt 4. punktu). Gadījumā, ja Jums nenotiek ovulācija un Jūs lietojat ieteikto devu un lietošanas shēmu, OHSS rodas retāk. GONAL-f terapija reti izraisa smagu OHSS, ja vien nelieto zāles galīgai folikulu nobriešanas ierosināšanai (satur cilvēka horiongonadotropīnu – hCG). Ja Jums attīstās OHSS, šajā ārstēšanas ciklā ārsts var nedot Jums hCG un ieteikt nestāties dzimumsakaros vai lietot barjermetodes vismaz četras dienas.
Vairākaugļu grūtniecība
Lietojot GONAL-f, risks, ka iestāsies grūtniecība vienlaicīgi ar vairākiem augļiem (vairākaugļu grūtniecība, visbiežāk dvīņi), ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairākaugļu grūtniecība var radīt medicīniskas komplikācijas Jums un bērniem. Vairākaugļu
196

grūtniecības risku var mazināt, lietojot pareizu GONAL-f devu pareizā laikā. Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks ir saistīts ar Jūsu vecumu, ķermenī ievietoto apaugļoto olšūnu vai embriju kvalitāti un skaitu.
Spontānais aborts
Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras vai stimulējot olnīcas attīstīt olšūnas, pastāv lielāks spontānā aborta risks nekā parasti. Asinsreces traucējumi (trombemboliski traucējumi) Ja Jums kādreiz vai nesen ir bijis asins trombs kājā vai plaušās, sirdslēkme vai infarkts vai ja šādi traucējumi ir bijuši Jūsu ģimenes locekļiem, GONAL-f terapijas laikā pastāv augstāks šādu traucējumu veidošanās vai pasliktināšanās risks. Paaugstināts FSH līmenis asinīs vīriešiem Ja esat vīrietis, pārāk daudz FSH asinīs var liecināt par sēklinieku bojājumu. GONAL-f šādos gadījumos parasti nav efektīvs. Ja ārsts izlemj pamēģināt ārstēšanu ar GONAL-f, lai to uzraudzītu, 4-6 mēnešus pēc ārstēšanas sākšanas ārsts var Jums palūgt spermu analīzei. Bērni GONAL-f nav paredzēts lietošanai bērniem. Citas zāles un GONAL-f Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. ~~ Ja lietojat GONAL-f ar citām zālēm, kas veicina ovulāciju (piemēram, hCG vai klomifēna
citrāts), var pastiprināties folikulu atbildreakcija; ~~ ja lietojat GONAL-f vienlaikus ar gonadotropīnu atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai
antagonistu (šīs zāles samazina dzimumhormonu līmeni un pārtrauc ovulāciju), Jums var būt nepieciešama lielāka GONAL-f deva, lai attīstītos folikuli. Grūtniecība un barošana ar krūti Nelietojiet GONAL-f, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti. Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Nav paredzams, ka zāles ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. GONAL-f satur nātriju Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.
3. Kā lietot GONAL-f Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
197

Šo zāļu lietošana
~~ GONAL-f ir paredzēts injicēt tieši zem ādas (subkutāni). Pildspalvveida pilnšļirci var izmantot vairākām injekcijām.
~~ Pirmā GONAL-f injekcija jāveic ārsta uzraudzībā. ~~ Jūsu ārsts vai medicīnas māsa parādīs, kā lietot GONAL-f pildspalvveida pilnšļirci, lai injicētu
zāles. ~~ Ja GONAL-f ievadāt patstāvīgi, lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet „Lietošanas pamācību”.
Cik daudz lietot
Jūsu ārsts izlems, cik daudz un bieži Jums zāles būs jālieto. Turpmāk aprakstītās devas norādītas starptautiskajās vienībās (SV) un mililitros (ml).
Sievietes
Ja Jums nenotiek ovulācija un ir neregulāras mēnešreizes vai to nav vispār.
~~ GONAL-f parasti lieto katru dienu; ~~ ja Jums ir neregulāras mēnešreizes, sāciet lietot GONAL–f menstruālā cikla pirmajās 7 dienās.
Ja Jums nav mēnešreižu, zāles varat sākt lietot, kad vēlaties; ~~ ieteicamā GONAL–f sākuma deva ir 75 līdz 150 SV (0,12 līdz 0,24 ml) katru dienu; ~~ GONAL–f devu var palielināt ik pēc 7 vai 14 dienām pa 37,5 SV līdz 75 SV, kamēr tiek iegūta
vēlamā atbildreakcija; ~~ maksimālā GONAL–f dienas deva parasti nepārsniedz 225 SV (0,36 ml); ~~ kad tiks iegūta vēlamā atbildes reakcija, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas Jums
ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Vislabākais laiks dzimumtuvībai ir hCG injekcijas dienā un nākamajā dienā pēc tās.
Ja pēc 4 ārstēšanas nedēļām ārsts nenovēro vēlamo atbildes reakciju, ārstēšanas cikls ar GONAL-f jāpārtrauc. Nākamajā ārstēšanas ciklā ārsts Jums nozīmēs lielāku GONAL-f sākuma devu nekā iepriekš.
Ja Jums novēros pārāk spēcīgu atbildes reakciju, ārstēšana tiks pārtraukta un hCG netiks ievadīts (skatīt 2. punktu, OHSS). Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs mazāku GONAL–f devu nekā iepriekš.
Ja Jums nenotiek ovulācija, nav mēnešreižu un diagnosticēts ļoti zems FSH un LH hormonu līmenis
~~ Ieteicamā GONAL-f sākuma deva ir 75 līdz 150 SV (0,12 līdz 0,24 ml) kopā ar 75 SV (0,12 ml) alfa lutropīna;
~~ abas zāles Jums būs jālieto katru dienu līdz piecām nedēļām; ~~ GONAL–f devu var palielināt ik pēc 7 vai 14 dienām pa 37,5 SV līdz 75 SV, kamēr tiek iegūta
vēlamā atbildes reakcija; ~~ kad tiks iegūta vēlamā atbildes reakcija, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f un alfa lutropīna
injekcijas Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Vislabākais laiks dzimumtuvībai ir hCG injekcijas dienā un nākamajā dienā pēc tās. Alternatīvs variants ir intrauterīnās inseminācijas veikšana, ievadot spermu dzemdes dobumā.
Ja pēc 5 ārstēšanas nedēļām ārsts nenovēro atbildes reakciju, ārstēšanas cikls ar GONAL-f jāpārtrauc. Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs lielāku GONAL–f sākuma devu nekā iepriekš.
198

Ja Jums novēros pārāk spēcīgu atbildes reakciju, ārstēšana ar GONAL–f tiks pārtraukta un hCG netiks ievadīts (skatīt 2. punktu, OHSS). Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs mazāku GONAL–f devu nekā iepriekš.
Ja Jums nepieciešama vairāku olšūnu attīstīšana pirms jebkādas mākslīgās apaugļošanas procedūras
~~ Ieteicamā GONAL-f sākuma deva ir 150 līdz 225 SV (0,24 līdz 0,36 ml) katru dienu, sākot ar 2. vai 3. ārstēšanas cikla dienu;
~~ GONAL–f devu var palielināt atkarībā no atbildes reakcijas. Maksimālā dienas deva ir 450 SV (0,72 ml);
~~ Ārstēšana tiek turpināta, līdz olšūnas ir pietiekami attīstījušās. Tam parasti nepieciešamas aptuveni 10 dienas, bet tas var notikt jebkurā brīdī laika posmā no 5. līdz 20. dienai. Lai noteiktu šo brīdi, ārsts izmantos asins analīzes un/vai ultraskaņas iekārtu;
~~ kad olšūnas būs attīstījušās, 24 līdz 48 h pēc pēdējās GONAL-f injekcijas Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu rekombinētā hCG (r-hCG – hCG, kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu rekombinanto DNS tehnoloģiju) injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG. Tas sagatavos olšūnas savākšanai.
Citos gadījumos ārsts vispirms var izmantot ovulācijas apturēšanu ar gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai antagonistu. Šajos gadījumos GONAL-f lietošanu sāk aptuveni 2 nedēļas pēc agonista terapijas sākšanas. GONAL–f un GnRH agonistu turpina lietot līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai. Piemēram, pēc divu nedēļu ārstēšanas ar GnRH agonistu 7 dienas ievada 150 līdz 225 SV GONAL-f. Tad devu pielāgo atbilstoši olnīcu atbildes reakcijai.
Vīrieši
~~ Ieteicamā GONAL-f deva ir 150 SV (0,24 ml) kombinācijā ar hCG; ~~ abas zāles jālieto trīsreiz nedēļā vismaz 4 mēnešus; ~~ ja pēc4 mēnešiem ārstēšana Jums nav bijusi efektīva, ārsts var ierosināt turpināt ārstēšanu,
lietojot abus medikamentus, vismaz 18 mēnešus.
Ja esat lietojis GONAL-f vairāk nekā noteikts
Nav zināms, kādas ir sekas, ievadot pārāk lielu GONAL-f daudzumu. Taču varētu rasties olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS), kas aprakstīts 4. punktā. Tomēr OHSS radīsies tikai tad, ja ievadīts arī hCG (skatīt 2. punktu, OHSS).
Ja esat aizmirsis lietot GONAL-f
Ja esat aizmirsis lietot GONAL-f, nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, tiklīdz konstatējat, ka esat aizmirsis ievadīt devu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Nopietnas blakusparādības sievietēm
~~ Sāpes vēdera lejasdaļā un slikta dūša vai vemšana var būt olnīcu hiperstimulācijas sindroma (OHSS) simptomi. Tas var norādīt, ka olnīcas ir pārāk spēcīgi reaģējušas uz ārstēšanu un ka
199

tajās ir izveidojušās lielas cistas (skatīt arī 2. punktu, sadaļu „Olnīcu hiperstimulācijas sindroms”). Šī blakusparādība ir bieži sastopama (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem); ~~ OHSS var kļūt par smagu traucējumu ar izteikti palielinātām olnīcām, samazinātu urīna veidošanos, ķermeņa masas palielināšanos, apgrūtinātu elpošanu un/vai iespējamu šķidruma uzkrāšanos vēdera vai krūškurvja dobumā. Šī blakusparādība novērota retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem); ~~ retos gadījumos var rasties tādas OHSS komplikācijas kā olnīcu kājiņas sagriešanās vai asins trombu veidošanās (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem); ~~ nopietnas, ar trombu veidošanos saistītas komplikācijas (trombemboliski traucējumi), dažkārt bez OHSS, novērotas ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem). Šie traucējumi var izpausties kā sāpes krūškurvī, elpas trūkums, insults vai sirdslēkme (skatīt arī 2. punktu, sadaļu „Asinsreces traucējumi”).
Nopietnas blakusparādības vīriešiem un sievietēm
~~ Alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, ādas apsārtums, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu, reizēm var būt nopietnas. Šī blakusparādība novērota ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem).
Ja Jums ir kāda no iepriekš minētajām blakusparādībām, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, kurš, iespējams, GONAL–f lietošanu liks pārtraukt.
Citas blakusparādības sievietēm
Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):
~~ ar šķidrumu pildīti pūšļi olnīcās (olnīcu cistas); ~~ galvassāpes; ~~ vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes, apsārtums, zilumu rašanās, pietūkums
un/vai kairinājums.
Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):
~~ vēdera sāpes; ~~ slikta dūša, vemšana, caureja, vēdergraizes un vēdera pūšanās.
Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):
~~ var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, apsārtusi āda, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu. Dažkārt šīs reakcijas var būt nopietnas;
~~ var pasliktināties astma.
Citas blakusparādības vīriešiem
Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):
~~ vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes, apsārtums, zilumu rašanās, pietūkums un/vai kairinājums.
Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):
~~ vēnu palielināšanās virs un aiz sēkliniekiem (varikocēle); ~~ krūšu veidošanās, aknes vai ķermeņa svara palielināšanās.
200

Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):
~~ var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, apsārtusi āda, nātrene, sejas pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu. Dažkārt šīs reakcijas var būt nopietnas;
~~ var pasliktināties astma.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt GONAL-f
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kārtridža marķējuma vai kastītes pēc „EXP/Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2°-8°C). Nesasaldēt.
Derīguma termiņa ietvaros zāles var uzglabāt līdz 25°C temperatūrā līdz trim mēnešiem, tās atkārtoti neatdzesējot. Ja zāles šo trīs mēnešu laikā netiek izlietotas, tās ir jāizlej.
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Nelietojiet GONAL-f, ja pamanāt redzamas bojājuma pazīmes, ja šķidrums satur sīkas daļiņas vai tas ir duļķains.
Lūdzu, uzrakstiet uz GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces pirmo tās lietošanas dienu. ~~ Pēc atvēršanas tās maksimālais uzglabāšanas laiks ārpus ledusskapja (temperatūrā līdz 25°C) ir
28 dienas. ~~ Nelietot zāles, ja tās pildspalvveida pilnšļircē ir ilgāk par 28 dienām. Ārstēšanas beigās neizlietotais šķīdums jāiznīcina.
Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko GONAL-f satur
~~ Aktīvā viela ir alfa folitropīns (Follitropin alfa) ~~ Vienā mililitrā šķidruma ir 600 SV (44 mikrogrami) alfa folitropīna. Katras pildspalvveida
pilnšļirces daudzdevu kārtridža 0,75 ml ir 450 SV (33 mikrogrami). ~~ Citas sastāvdaļas ir poloksamērs 188, saharoze, metionīns, nātrija dihidrogēnfosfāta
monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, m-krezols, koncentrēta fosforskābe, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.
GONAL-f ārējais izskats un iepakojums
~~ GONAL-f ir dzidrs, bezkrāsains šķidrums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. ~~ Tā iepakojumā ir 1 pildspalvveida pilnšļirce un 12 vienreizējas lietošanas adatas.
201

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Nīderlande

Ražotājs

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari), Itālija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien MERCK NV/SA Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Lietuva Merck Serono UAB Tel: +370 37320603

България „Мерк България“ ЕАД Teл.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg MERCK NV/SA, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika Merck spol.s.r.o Tel. +420 272084211

Magyarország Merck Kft. Tel: +36-1-463-8100

Danmark Merck A/S Tlf: +45 35253550

Malta Vivian Corporation Ltd Tel: +356-22-588600

Deutschland Merck Serono GmbH Tel: +49-6151-6285-0

Nederland Merck BV Tel: +31-20-6582800

Eesti Merck Serono OÜ Tel: +372 682 5882

Norge Merck Serono Norge Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα Merck A.E. T: +30-210-61 65 100

Österreich Merck GesmbH. Tel: +43 1 57600-0

España Merck S.L. Línea de Información: 900 102 964 Tel: +34-91-745 44 00

Polska Merck Sp. z o.o. Tel.: +48 22 53 59 700

France Merck Serono s.a.s. Tél.: +33-4-72 78 25 25 Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal Merck, s.a. Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska Merck d.o.o, Tel: +385 1 4864 111

România Merck România SRL Tel: +40 21 319 88 50

202

Íreland Merck Serono Ltd, United Kingdom Tel: +44-20 8818 7200
Ísland Icepharma hf Tel: + 354 540 8000
Italia Merck Serono S.p.A. Tel: +39-06-70 38 41
Κύπρος Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ Τηλ.: +357 22490305
Latvija Merck Serono SIA Tel: +371 67152500

Slovenija MERCK d.o.o. Tel: +386 1 560 3 800
Slovenská republika Merck spol. s r.o. Tel: + 421 2 49 267 111
Suomi/Finland Merck Oy Puh/Tel: +358-9-8678 700
Sverige Merck AB Tel: +46-8-562 445 00
United Kingdom Merck Serono Ltd Tel: +44-20 8818 7200

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

203

GONAL-f pildspalvveida pilnšļirce 450 SV/0,75 ml
Lietošanas pamācība Saturs 1. Kā lietot GONAL-f pildspalvveida pilnšļirci 2. Kā lietot Jūsu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces ārstēšanās dienasgrāmatu 3. Pirms Jūsu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces lietošanas uzsākšanas 4. Jūsu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces sagatavošana injekcijai 5. Ārsta nozīmētās devas uzstādīšana 6. Devas injicēšana 7. Pēc injicēšanas 8. GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces ārstēšanās dienasgrāmata (skatīt tabulu pamācības
beigās)
Brīdinājums: pirms GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces lietošanas, lūdzu, izlasiet šos norādījumus. Precīzi ievērojiet procedūru, jo tā var atšķirties no Jūsu iepriekšējās pieredzes.
1. Kā lietot GONAL-f pildspalvveida pilnšļirci
~~ Nedodiet pildspalvveida pilnšļirci citiem. Pildspalvveida pilnšļirce ir paredzēta tikai subkutānai injekcijai.
~~ Skaitļi uz Dozēšanas displeja ir mērīti starptautiskās vienībās jeb SV. Jūsu ārsts pastāstīs, cik daudz SV injicēt katru dienu.
~~ Skaitļi uz Dozēšanas displeja palīdzēs Jums: a. Uzstādīt Jums nozīmēto devu.
b. Pārliecināties, ka injekcija izdarīta pilnībā.
c. Nolasīt atlikušo devu, kas jāinjicē ar otru pildspalvveida pilnšļirci.
~~ Veiciet sev injekciju katru dienu vienā laikā. Piemērs: ~~ Jūsu ārsts/farmaceits pastāstīs, cik daudz pildspalvveida pilnšļirču Jums ir nepieciešamas, lai
pabeigtu ārstēšanās kursu.
2. Kā lietot Jūsu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces ārstēšanās dienasgrāmatu
Ārstēšanās dienasgrāmata ir iekļauta pēdējā lapā.
Izmantojiet ārstēšanās dienasgrāmatu, lai ierakstītu, cik daudz SV Jūs ievadāt katrā injekcijas reizē. ~~ Ierakstiet Jūsu injekcijas ārstēšanās dienas numuru (1), datumu (2) un laiku (3). ~~ Pirmajā tabulas ailē jau ir ierakstīts pildspalvveida pilnšļirces tilpums (4). ~~ Ierakstiet savu nozīmēto devu sadaļā „Nozīmētā deva”(5). ~~ Pirms injicēšanas pārliecinieties, ka esat uzstādījis pareizo devu(6). ~~ Pēc injicēšanas nolasiet Dozēšanas displejā redzamo skaitli.
204

~~ Pārliecinieties, ka injekcija saņemta pilnībā (7) vai ierakstiet Dozēšanas displejā redzamo skaitli, ja tas nav „0’’ (8).
~~ Ja nepieciešams, injicējiet sev ar otru pildspalvu, uzstādot savu atlikušo devu, kas ierakstīta sadaļā ''Daudzums, kas parādīts pēc injekcijas''(8).
~~ Ierakstiet šo atlikušo devu sadaļas „Injicējamais daudzums’’ nākamajā rindā (6).

UZMANĪBU: izmantojot ārstēšanās dienasgrāmatu, lai ierakstītu savu(-as) ikdienas injekciju(-as), Jūs katru dienu varat pārbaudīt, vai esat saņēmis pilnu nozīmēto devu.

Ārstēšanās dienasgrāmatas piemērs:

1 Ārstēšanas dienas numurs
#1
#2
#3
#3

2 Datums

3

4

5

6

7

8

Laiks Pildspalvveida Nozīmētā

Dozēšanas displejs

pilnšļirces tilpums deva Injicējamais

Daudzums, kas parādīts pēc injekcijas

daudzums

450 SV/0.75 ml

ja „0",

ja nav„0”, nepieciešama otra

10/06 07:00 450 SV

175

175

injekcija izdarīta injekcija

pilnībā

Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu

ja „0",

ja nav„0”, nepieciešama otra

11/06 07:00 450 SV

175

175

injekcija izdarīta injekcija

pilnībā

Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu

ja „0",

injekcija izdarīta

ja nav„0”, nepieciešama otra

12/06/ 07:00 450 SV

175

175 pilnībā

injekcija

Injicējiet šo daudzumu 75 ar jaunu

pildspalvu

12/06 07:00 450 SV

N/A

ja „0",

ja nav„0”, nepieciešama otra

75

injekcija izdarīta injekcija

pilnībā

Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu

Piezīme: 300 SV pildspalvveida pilnšļirces maksimālais vienas devas iestatījums ir 300 SV;450 SV pildspalvveida pilnšļirces maksimālais vienas devas iestatījums ir 450 SV; 900 SV pildspalvveida pilnšļirces maksimālais vienas devas iestatījums ir 450 SV.

3. Pirms Jūsu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces lietošanas uzsākšanas ~~ Nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. ~~ Sameklējiet tīru vietu un līdzenu virsmu. ~~ Pārbaudiet derīguma termiņu uz pildspalvveida pilnšļirces marķējuma.

205

~~ Sagatavojiet visu nepieciešamo un izvietojiet visus priekšmetus:

1. Devas iestatīšanas poga 2. Dozēšanas displejs
3. Virzulis 4. Rezervuārs

5. Vītņveida savienojums adatai 6. Pildspalvveida pilnšļirces vāciņš 7. Noņemama aizsargzīmotne 8. Noņemama adata

9. Iekšējais adatas apvalks 10. Ārējais adatas uzgalis
11. Spirta salvetes 12. Aso priekšmetu likvidēšana tvertne

4. Jūsu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces sagatavošana injekcijai
4.1. Noņemiet pildspalvveida pilnšļirces vāciņu 4.2. Pārliecinieties, ka Dozēšanas displejā ir iestatīta „0”.

4.3. Sagatavojiet savu adatu injekcijai

~~ Paņemiet jaunu adatu – izmantojiet tikai vienreizējas lietošanas adatas, kas iekļautas

komplektācijā.

~~ Turiet cieši ārējo adatas uzgali.

~~ Pārbaudiet, vai ārējā adatas uzgaļa noņemamai aizsargzīmotnei nav bojājumu vai arī tā nav

vaļīga.

Piemērs labai aizsargzīmotnei

Piemērs bojātai aizsargzīmotnei

206

~~ Noņemiet aizsargzīmotni.
UZMANĪBU: ja noņemamā aizsargzīmotne ir bojāta vai vaļīga, nelietojiet šo adatu. Izmetiet to aso priekšmetu likvidēšana tvertnē. Paņemiet jaunu adatu. 4.4. Piestipriniet adatu ~~ Ieskrūvējiet GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces vītņoto galu ārējā adatas uzgalī līdz sajūtat nelielu pretestību. Brīdinājums: nepievienojiet adatu pārāk stingri; jo pēc
injekcijas adatu varētu būt grūti noņemt. ~~ Noņemiet ārējo adatas uzgali, viegli pavelkot.
Nolieciet to malā vēlākai izmantošanai.
~~ Turiet GONAL-f pildspalvveida pilnšļirci ar adatu uz augšu. ~~ Uzmanīgi noņemiet un izmetiet iekšējo zaļo apvalku.
4.5. Rūpīgi apskatiet adatas galu, vai neparādās (-i) neliels(-i) šķidruma piliens(-i) ~~ Ja ievērojat nelielu(s) šķidruma pilienu(s), pārejiet uz 5. sadaļu: Ārsta nozīmētās devas uzstādīšana.
Brīdinājums: pārbaudiet pilienu(s) TIKAI PIRMAJĀ REIZĒ, kad lietojat jaunu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirci, lai atbrīvotos no gaisa burbuļiem sistēmā.
UZMANĪBU: ja pirmajā reizē, kad lietojat jaunu pildspalvveida pilnšļirci, neredzat nelielu(s) pilienu(s) adatas galā vai tā tuvumā, Jums ir jāveic darbības nākamajā lapā.
207

Ja pirmajā reizē, kad lietojat jaunu pildspalvveida pilnšļirci, neredzat nelielu(s) šķidruma pilienu(s) adatas galā vai tā tuvumā:
1. Viegli pagrieziet devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz Dozēšanas displejā redzams 25. Ja pārsniedzat 25, pagrieziet devas iestatīšanas pogu atpakaļ.

2. Turiet pildspalvveida pilnšļirci ar adatu uz augšu. 3. Viegli ar pirkstu piesitiet rezervuāram. 4. Līdz galam nospiediet devas iestatīšanas pogu. Adatas galā ir jāparādās nelielam šķidruma
pilienam. 5. Pārliecinieties, ka Dozēšanas displejā redzama „0”.

6. Pārejiet uz 5 sadaļu Ārsta nozīmētās devas uzstādīšana.
5. Ārsta nozīmētās devas uzstādīšana 5.1. Pildspalvveida pilnšļirce satur 450 SV alfa folitropīna.
~~ 450 SV pildspalvveida pilnšļirces maksimālais vienas devas iestatījums ir 450 SV, bet mazākais vienas devas iestatījums ir 12,5 SV.
5.2. Pagrieziet devas iestatīšanas pogu līdz dozēšanas displejā parādās ieplānotā deva.

Pagrieziet devas iestatīšanas pogu uz priekšu, palielinātu devu

Pagrieziet devas iestatīšanas pogu atpakaļ, lai lai koriģētu devu

208

5.3. Iestatiet devu, kas atbilst ārsta nozīmētajai devai (attēlā parādītajā piemērā tā ir 50 SV).

Brīdinājums: pirms sākat nākamo darbību, pārliecinieties, ka Dozēšanas displejā parādās visa nozīmētā deva.

6. Devas injicēšana
6.1. Izvēlieties injekcijas vietu, kurā ārsts vai medicīnas māsa Jums ir ieteikuši injicēt. Lai mazinātu ādas kairinājumu, katru dienu izvēlieties citu injekcijas vietu.
6.2. Notīriet ādu ar spirtā samitrinātu salveti. 6.3. Vēlreiz pārbaudiet, ka Dozēšanas displejā redzama pareizā deva. 6.4. Injicējiet devu tā, kā Jūs apmācīja ārsts vai medicīnas māsa.
~~ Lēni un pilnībā ieduriet adatu ādā (1). ~~ Līdz galam nospiediet devas iestatīšanas pogu
un turiet to, lai pabeigtu visu injekciju.

Injekcijas vieta

~~ Turiet devas pogu uz leju, vismaz 5 sekundes, lai nodrošinātu, ka injicējat visu devu (2). Jo lielāka deva, jo ilgāks laiks būs nepieciešams tās injicēšanai.
~~ Devas rādījums dozēšanas displejā atgriezīsies atpakaļ uz 0.

Iespiediet adatu ādā

~~ Pēc vismaz 5 sekundēm, turot nospiestu devas iestatīšanas pogu, izņemiet adatu no ādas (3).
~~ Atlaidiet devas iestatīšanas pogu.

Brīdinājums: vienmēr pārliecinieties, ka izmantojat jaunu adatu katrai injekcijai.

209

7. Pēc injekcijas 7.1. Kā pārliecināties, ka injekcija izdarīta pilnībā
~~ Pārliecinieties, ka Dozēšanas displejā redzama „0”.
Brīdinājums: ja dozēšanas displejā parādās skaitlis, kas lielāks par „0”, GONAL-f pildspalvveida pilnšļirce ir tukša un Jūs neesat saņēmis pilnu nozīmēto devu. 7.2. Pabeidziet daļējo injekciju (tikai tad, ja nepieciešams). ~~ Dozēšanas displejs norādīs trūkstošo daudzumu, kuru Jums nepieciešams injicēt ar jaunu
pildspalvveida pilnšļirci.
~~ Atkārtojiet 3. sadaļu („Pirms Jūsu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces lietošanas uzsākšanas”) un 4. sadaļu („Jūsu GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces sagatavošana injekcijai”), ar otru pildspalvveida pilnšļirci.
~~ Uzstādiet devu uz trūkstošo daudzumu, kuru ierakstījāt ārstēšanās dienasgrāmatā vai numuru, kurš vēl parādīts Jūsu iepriekšējās pildspalvveida pilnšļirces Dozēšanas displejā un injicējiet.
7.3. Adatas noņemšana pēc katras injekcijas. ~~ Novietojiet ārējo adatas uzgali uz līdzenas virsmas. ~~ Turiet GONAL-f pildspalvveida pilnšļirci stingri vienā rokā un ieslidiniet adatu ārējā adatas uzgalī. ~~ Tad nospiediet adatu ar uzgali pret cietu virsmu, līdz atskan klikšķis („click”).
~~ Satveriet ārējo adatas uzgali un atskrūvējiet adatu, griežot to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. Likvidējiet izmantoto adatu drošā veidā.
~~ Nekad neizmantojiet lietotās adatas atkārtoti. Nekad nedodiet savas adatas citiem.
~~ Uzlieciet atpakaļ pildspalvas vāciņu.
7.4. GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces uzglabāšana UZMANĪBU: pildspalvveida pilnšļirci nekad nedrīkst uzglabāt ar piestiprinātu adatu.
210

Vienmēr pirms GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces vāciņa uzlikšanas atpakaļ noņemiet adatu no pildspalvveida pilnšļirces.
~~ Uzglabājiet pildspalvveida pilnšļirci oriģinālā iepakojumā drošā vietā. ~~ Kad pildspalvveida pilnšļirce ir tukša, vaicājiet savam farmaceitam par tās likvidēšanu.
Brīdinājums: zāles nedrīkst izmest kanalizācijā vai sadzīves atkritumos.

8. GONAL-f pildspalvveida pilnšļirces ārstēšanās dienasgrāmata

1 Ārstēšanas diena numurs

2 Datums

3

4

5

6

7

8

Laiks Pildspalvveida pilnšļirces tilpums

Nozīmētā deva

Dozēšanas displejs

Injicējamais

Daudzums, kas parādīts pēc injekcijas

daudzums

450 SV/0.75 ml

/

:

450 SV

/

:

450 SV

/

:

450 SV

/

:

450 SV

/

:

450 SV

/

:

450 SV

/

:

450 SV

/

:

450 SV

/

:

300 SV

/

:

450 SV

/

:

450 SV

/

:

450 SV

ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0", injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā
ja „0”, injekcija izdarīta pilnībā

ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu
ja nav„0”, nepieciešama otra injekcija Injicējiet šo daudzumu .......... ar jaunu pildspalvu

Piezīme: 300 SV pildspalvveida pilnšļirces maksimālais vienas devas iestatījums ir 300 SV;450 SV pildspalvveida pilnšļirces maksimālais vienas devas iestatījums ir 450 SV; 900 SV pildspalvveida pilnšļirces maksimālais vienas devas iestatījums ir 450 SV.

Šī lietošanas pamācība pēdējo reizi pārskatīta:

211

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
GONAL-f 900 SV/1,5 ml (66 mikrogrami/1,5 ml) šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Follitropin alfa
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. ~~ Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. ~~ Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. ~~ Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. ~~ Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir GONAL-f un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms GONAL-f lietošanas 3. Kā lietot GONAL-f 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt GONAL-f 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Lietošanas pamācība.
1. Kas ir GONAL-f un kādam nolūkam to lieto
Kas ir GONAL-f
GONAL-f satur zāles, ko sauc par alfa folitropīnu. Alfa folitropīns ir folikulstimulējošā hormona (FSH) veids, kas pieder pie hormonu grupas, ko sauc par gonadotropīniem. Gonadotropīni piedalās vairošanās un auglības procesos.
Kādam nolūkam GONAL-f lieto
Pieaugušām sievietēm GONAL-f lieto: ~~ lai palīdzētu atbrīvot olšūnu no olnīcas (ovulācija) sievietēm, kurām nenotiek ovulācija un
kurām ārstēšana ar klomifēna citrātu nav bijusi efektīva; ~~ kopā ar citu medikamentu, ko sauc par alfa lutropīnu (luteinizējošo hormonu vai LH), lai
palīdzētu atbrīvot olšūnu no olnīcas (ovulācija) sievietēm, kurām nenotiek ovulācija, jo viņu organismā veidojas ļoti maz gonadotropīnu (FSH un LH); ~~ lai izraisītu vairāku folikulu (kas katrs satur olšūnu) veidošanos sievietēm, veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras (procedūras, kas palīdz iestāties grūtniecībai), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanu, gamētu transfēru olvadā vai zigotu transfēru olvadā.
Pieaugušiem vīriešiem GONAL-f lieto: ~~ kombinācijā ar citu medikamentu – cilvēka horiongonadotropīnu (human Chorionic
Gonadotrophin – hCG) – spermatozoīdu veidošanās veicināšanai vīriešiem, kas ir neauglīgi attiecīgo hormonu trūkuma dēļ.
2. Kas Jums jāzina pirms GONAL-f lietošanas
Pirms ārstēšanas ārstam ar pieredzi neauglības ārstēšanā jāpārbauda Jūsu un Jūsu partnera auglība.
212

Nelietojiet GONAL-f šādos gadījumos
~~ ja Jums ir alerģija pret folikulstimulējošo hormonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
~~ ja Jums ir hipotalāma vai hipofīzes (abas ir smadzeņu daļas) audzējs; ~~ ja esat sieviete:
- kurai ir palielinātas olnīcas vai nezināmas izcelsmes ar šķidrumu pildīti pūšļi olnīcās (olnīcu cistas);
- kurai ir nezināmas izcelsmes asiņošana no maksts; - kurai ir olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis; - kurai ir traucējumi, kas parasti neļauj attīstīties normālai grūtniecībai, piemēram, olnīcu
mazspēja (priekšlaicīga menopauze) vai nepareizi veidoti dzimumorgāni; ~~ ja esat vīrietis:
- kuram ir neatgriezenisks sēklinieku bojājums.
Nelietojiet GONAL-f, ja kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem attiecas uz Jums. Ja neesat par to pārliecināts, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Porfīrija
Ja Jums vai kādam ģimenes loceklim ir porfīrija (nespēja sašķelt porfirīnus, ko bērni var pārmantot no vecākiem), pirms ārstēšanas uzsākšanas pastāstiet par to ārstam.
Nekavējoties izstāstiet savam ārstam, ja: ~~ Jūsu āda kļūst jūtīga un uz tās ātri veidojas pūslīši, īpaši vietās, kas bieži tiek pakļautas saules
gaismai un/vai ~~ Jums ir sāpes vēderā, rokās vai kājās.
Ja Jums ir iepriekš minētie simptomi, ārsts var ieteikt Jums pārtraukt ārstēšanu.
Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)
Ja esat sieviete, šīs zāles palielina Jums OHSS risku. Tas ir tad, kad folikuli attīstās pārāk daudz un kļūst par lielām cistām. Ja Jums parādās sāpes vēdera lejasdaļā, strauji palielinās ķermeņa svars, parādās slikta dūša vai vemšana, vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties informējiet par to savu ārstu, kurš var ieteikt Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu (skatīt 4. punktu). Gadījumā, ja Jums nenotiek ovulācija un Jūs lietojat ieteikto devu un lietošanas shēmu, OHSS rodas retāk. GONAL-f terapija reti izraisa smagu OHSS, ja vien nelieto zāles galīgai folikulu nobriešanas ierosināšanai (satur cilvēka horiongonadotropīnu – hCG). Ja Jums attīstās OHSS, šajā ārstēšanas ciklā ārsts var nedot Jums hCG un ieteikt nestāties dzimumsakaros vai lietot barjermetodes vismaz četras dienas.
Vairākaugļu grūtniecība
Lietojot GONAL-f, risks, ka iestāsies grūtniecība vienlaicīgi ar vairākiem augļiem (vairākaugļu grūtniecība, visbiežāk dvīņi), ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairākaugļu grūtniecība var radīt medicīniskas komplikācijas Jums un bērniem. Vairākaugļu grūtniecības risku var mazināt, lietojot pareizu GONAL-f devu pareizā laikā. Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks ir saistīts ar Jūsu vecumu, ķermenī ievietoto apaugļoto olšūnu vai embriju kvalitāti un skaitu.
213

Spontānais aborts
Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras vai stimulējot olnīcas attīstīt olšūnas, pastāv lielāks spontānā aborta risks nekā parasti.
Asinsreces traucējumi (trombemboliski traucējumi)
Ja Jums kādreiz vai nesen ir bijis asins trombs kājā vai plaušās, sirdslēkme vai infarkts vai ja šādi traucējumi ir bijuši Jūsu ģimenes locekļiem, GONAL-f terapijas laikā pastāv augstāks šādu traucējumu veidošanās vai pasliktināšanās risks.
Paaugstināts FSH līmenis asinīs vīriešiem
Ja esat vīrietis, pārāk daudz FSH asinīs var liecināt par sēklinieku bojājumu. GONAL-f šādos gadījumos parasti nav efektīvs. Ja ārsts izlemj pamēģināt ā