apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Hepar comp.N amp.2.2ml N10

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-May-28
HEPAR-zāle/preparāts -ampulas aptuvenā pirkšanas cena uz "Hepar comp.N amp.2.2ml N10" Rīgā, Latvijā ir:

 • 26.53€  28.27$  22.63£  3064Rub  279.7SEK  123PLN  95.11₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -ampulas Hepar comp.N amp.2.2ml N10     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsV03AX 

 


Ražotājs, zīmols: Heel Gmbh

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

Zāļu, produktu saraksts ar analoģiskiem vai līdzīgiem nosaukumiem *
Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
Hepar comp.N amp.2.2ml N10 Rx (Heel Gmbh) [Germany]
26.53€ , Oct.2021 Internetaptieka Latvija Meness aptieka T. 8555, Darba laiks: Darba dienās: 9.00-18.00. *Preču cenas var atšķirties.
* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Traumeel S šķīdums injekcijām Ampula, N10

(Gastroenteroloģija, ATĶ kods: V03AX)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

29.66–184.36€

Zāļu produkta identifikators

98-0105-02

Zāļu reģistrācijas numurs

98-0105

Ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

24-OCT-08

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Traumeel S šķīdums injekcijām

Homeopātiskas zāles

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Traumeel S un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Traumeel S lietošanas

3. Kā lietot Traumeel S

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Traumeel S

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Traumeel S un kādam nolūkam to lieto

Homeopātiskas zāles.

Traumas: sastiepumi, izmežģījumi, sasitumi, asins izplūdumi (arī locītavās), kaulu lūzumi;

pēcoperācijas un pēctraumatiskas tūskas, mīksto audu pietūkums; iekaisīgi un deģeneratīvi procesi dažādos orgānos un audos, sevišķi balsta un kustību aparātā (tendovaginīts, stiloidīts, epikondilīts, pleca-lāpstiņas periartrīts; gūžas, ceļa locītavas un sīko locītavu artrozes).

2. Kas Jums jāzina pirms Traumeel S lietošanas

Nelietojiet Traumeel S šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 • ja Jums ir alerģija pret Arnica, Chamomilla, Achillea millefolium vai citiem kurvjziežu dzimtas augiem.

 • ja Jums ir progresējoša sistēmiska slimība, piemēram, tuberkuloze, leikoze, kolagenoze, multiplā skleroze, HIV infekcija, AIDS, cita autoimūna slimība vai hroniska vīrusu infekcija.

  Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Intraartikulārās un periartikulārās injekcijas var izdarīt tikai tam iepriekš sagatavots speciālists ar

atbilstošu kvalifikāciju.

Bērni

Nelietot Traumeel S bērniem, jaunākiem par 12 gadiem, ja tā nav noteicis ārsts.

Citas zāles un Traumeel S

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Traumeel S kopā ar uzturu un dzērienu

Mijiedarbība nav novērota.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Līdz šim kaitīga iedarbība nav novērota. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Traumeel S neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Traumeel S satur nātriju

Nātrija daudzums vienā ampulā ir 17,6 mg. Zāles dienas devā satur mazāk par 1mmol (23mg) nātrija. Būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3. Kā lietot Traumeel S

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Akūtu traucējumu gadījumā lieto katru dienu, citos gadījumos pa 1-2 ampulām 3-1 reizes nedēļā

muskulī, zem ādas, ādā, (nepieciešamības gadījumā) intravenozi, intraartikulāri vai periartikulāri.

Intraartikulārās un periartikulārās injekcijas var izdarīt tikai tam iepriekš sagatavots speciālists ar

atbilstošu kvalifikāciju.

Lietošana bērniem

Lietojot Traumeel S bērniem jaunākiem par 12 gadiem, nepieciešams nodrošināt medicīnisko uzraudzību.

Ja esat lietojis Traumeel S vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Traumeel S vairāk nekā noteikts, izstāstiet par to savam ārstam.

Ja esat aizmirsis lietot Traumeel S

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Traumeel S

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos iespējamas alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas, piem., alerģisks ādas apsārtums un nieze, pietūkums vai sāpes injekcijas vietā, līdz pat anafilaktiskai reakcijai.

Ir saņemti atsevišķi ziņojumi par pārejošu reiboni vai kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumiem. Šo blakusparādību biežums nav zināms.

Ja rodas alerģiskas reakcijas, pārtrauciet terapiju un konsultējieties ar ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.
Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Traumeel S

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un ampulas pēc „Derīgs līdz:”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Traumeel S satur

 • viena ampula 2.2 ml (=2.2 g) satur aktīvās vielas:

Arnica montana D2 2,2 mg
Calendula officinalis D2 2,2 mg
Chamomilla recutita D3 2,2 mg
Symphytum officinale D6 2,2 mg
Achillea millefolium D3 2,2 mg
Atropa belladonna D2 2,2 mg
Aconitum napellus D2 1,32 mg
Bellis perennis D2 1,1 mg
Hypericum perforatum D2 0,66 mg
Echinacea angustifolia D2 0,55 mg
Echinacea purpurea D2 0,55 mg
Hamamelis virginiana D1 0,22 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni D6 1,1 mg
Hepar sulfuris D6 2,2 mg
 • Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, ūdens injekcijām

Traumeel S ārējais izskats un iepakojums

Iepakojumā pa 10 un 100 ampulām, pa 2,2 ml ampulā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

D – 76532 Baden-Baden

Vācija

Izplatītājs:

SIA ″Farmahelis″

Partizānu 198-5

50324 Kauņa

Lietuva

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2015
Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas