apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Imatinib Accord tab.obd.100mg N120

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-20
IMATINIB-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "Imatinib Accord tab.obd.100mg N120" Rīgā, Latvijā ir:

 • 100.91€  114.7$  84.43£  8752Rub  1041.2SEK  457PLN  358.81₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes Imatinib Accord tab.obd.100mg N120     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsL01EA01 

Aktīvās vielas: Imatinibum

 


Ražotājs, zīmols: Accord Healthcare Limited
Imatinib Accord tab.obd.100mg N120 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Imatinib Sandoz 100 mg apvalkotās tabletes Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N120

(, ATĶ kods: L01EA01)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

110.87€

Zāļu produkta identifikators

15-0340-03

Zāļu reģistrācijas numurs

15-0340

Ražotājs

Salutas Pharma GmbH, Germany; Novartis Pharma GmbH, Germany; Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

22-DEC-15

Reģ. apliecības derīguma termiņš

21-DEC-20

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

100 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Sandoz d.d., Slovenia

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Imatinib Sandoz 100 mg apvalkotās tabletes

Imatinibum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Imatinib Sandoz un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Imatinib Sandoz lietošanas

3. Kā lietot Imatinib Sandoz

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Imatinib Sandoz

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Imatinib Sandoz un kādam nolūkam to lieto

Imatinib Sandoz ir zāles, kas satur aktīvo vielu imatinibu. Šīs zāles darbojas, kavējot patoloģisko šūnu augšanu turpmāk minēto slimību gadījumā. Pie tām pieder daži vēža veidi.

Imatinib Sandoz paredzēts šādu slimību ārstēšanai pieaugušajiem un bērniem:

hroniska mieloleikoze (HML). Leikoze ir balto asins šūnu vēzis. Parasti šīs baltās šūnas palīdz organismam cīnīties ar infekciju. Hroniska mieloleikoze ir leikozes veids, kura gadījumā sākas noteikta veida patoloģisku balto asins šūnu (ko sauc par mieloīdajām šūnām) nekontrolēta augšana.

Filadelfijas hromosomas pozitīva akūta limfoblastiska leikoze (Ph pozitīva ALL).

Leikoze ir balto asins šūnu vēzis. Parasti šīs baltās asins šūnas palīdz organismam cīnīties ar infekciju. Akūta limfoblastiska leikoze ir leikozes veids, kura gadījumā sākas noteikta veida patoloģisku balto asins šūnu (ko sauc par limfoblastiem) nekontrolēta augšana. Imatinib Sandoz nomāc šādu šūnu augšanu.

Imatinib Sandoz paredzēts arī šādu slimību ārstēšanai pieaugušajiem:

mielodisplastiskas/mieloproliferatīvas slimības (myelodysplastic/myeloproliferative diseases, MDS/MPD). Tā ir asins slimību grupa, kuru gadījumā sākas dažu asins šūnu nekontrolēta augšana. Noteiktu šo slimību apakštipu gadījumā Imatinib Sandoz nomāc šādu šūnu augšanu;

hipereozinofilais sindroms (HES) un/vai hroniska eozinofila leikoze (HEL). Tās ir asins slimības, kuru gadījumā sākas dažu asins šūnu (ko sauc par eozinofiliem leikocītiem) nekontrolēta augšana. Noteiktu šo slimību apakštipu gadījumā Imatinib Sandoz nomāc šādu šūnu augšanu;

Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP). DFSP ir zemādas audu vēzis, kura gadījumā sākas dažu šūnu nekontrolēta augšana. Imatinib Sandoz kavē šādu šūnu augšanu.

Tālāk šajā lietošanas instrukcijā, aprakstot šīs slimības, izmantoti iepriekš minētie saīsinājumi.

Ja Jums ir kādi jautājumi par to, kā Imatinib Sandoz darbojas vai kādēļ Jums ir parakstītas šīs zāles, jautājiet savam ārstam.

2. Kas Jums jāzina pirms Imatinib Sandoz lietošanas

Imatinib Sandoz Jums parakstīs tikai ārsts, kuram ir pieredze asins vēža vai norobežotu audzēju ārstēšanai paredzēto zāļu lietošanā.

Rūpīgi ievērojiet ārsta norādījumus, pat ja tie atšķiras no šajā lietošanas instrukcijā iekļautās vispārīgās informācijas.

Nelietojiet Imatinib Sandoz šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret imatinibu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja tas attiecas uz Jums, nelietojiet Imatinib Sandoz un pastāstiet par to ārstam.

Ja domājat, ka Jums varētu būt alerģija, taču neesat pārliecināts par to, konsultējieties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Imatinib Sandoz lietošanas konsultējieties ar ārstu:

ja Jums ir vai agrāk ir bijuši aknu, nieru vai sirdsdarbības traucējumi;

ja Jūs lietojat zāles levotiroksīnu, jo Jums ir izoperēts vairogdziedzeris;

ja Jums kādreiz ir bijusi vai šobrīd varētu būt B hepatīta vīrusa infekcija. Tas ir tādēļ, ka Imatinib Sandoz var izraisīt B hepatīta atkārtošanos, kas dažos gadījumos var izraisīt nāvi. Pirms ārstēšanas uzsākšanas ārsts rūpīgi izmeklēs pacientus, vai viņiem nav šīs infekcijas pazīmju.

Ja jebkas no tā attiecas uz Jums, pirms Imatinib Sandoz lietošanas pastāstiet par to ārstam.

Imatiniba lietošanas laikā Jūs varat kļūt jutīgāks pret saules stariem. Saules iedarbībai pakļautās atklātās ķermeņa daļas ir svarīgi apsegt un lietot sauļošanās krēmu ar augstu saules aizsardzības faktoru (SPF). Šie piesardzības pasākumi ir piemērojami arī bērniem.

Ja ārstēšanas ar Imatinib Sandoz laikā Jūs strauji pieņematies svarā, nekavējoties pastāstiet par to ārstam. Imatinib Sandoz var izraisīt ūdens aizturi organismā (smaga šķidruma aizture).

Imatinib Sandoz lietošanas laikā ārsts regulāri pārbaudīs, vai zāles darbojas. Jums veiks arī asins analīzes un Jūs regulāri nosvērs.

Bērni un pusaudži

Imatinib Sandoz lieto arī HML ārstēšanai bērniem. Pieredzes par lietošanu bērniem ar HML, kas jaunāki par 2 gadiem, nav. Pieredze par lietošanu bērniem ar Ph pozitīvu ALL ir ierobežota, un bērniem ar MDS/MPD, DFSP vai HES/HEL tā ir ļoti ierobežota.

Dažiem bērniem un pusaudžiem, kuri lieto Imatinib Sandoz, augšanas process var būt lēnāks nekā tam būtu jābūt normāli. Regulāro vizīšu laikā ārsts kontrolēs bērna augšanu.

Citas zāles un Imatinib Sandoz

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes (piemēram, paracetamols), un augu izcelsmes zāles (piemēram, divšķautņu asinszāle). Dažas zāles var ietekmēt Imatinib Sandoz, ja tās lieto vienlaicīgi. Tās var pastiprināt vai pavājināt Imatinib Sandoz iedarbību, vai nu izraisot blakusparādības, vai samazinot Imatinib Sandoz mazāk efektivitāti. Tieši tāpat Imatinib Sandoz var ietekmēt dažas citas zāles.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat zāles, kas kavē asins recekļu veidošanos.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Imatinib Sandoz lietošana grūtniecības laikā nav ieteicama, izņemot absolūtas nepieciešamības gadījumus, jo tas var kaitēt Jūsu bērnam. Ārsts pārrunās ar Jums iespējamo risku, lietojot Imatinib Sandoz grūtniecības laikā.

Sievietēm, kurām iespējama grūtniecība, ārstēšanas laikā ieteicams izmantot efektīvus kontracepcijas līdzekļus.

Imatinib Sandoz lietošanas laikā nedrīkst barot bērnu ar krūti.

Pacientiem, kuri uztraucas par savu auglību Imatinib Sandoz lietošanas laikā, ieteicams konsultēties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šo zāļu lietošanas laikā Jums var būt reibonis, miegainība, vai neskaidra redze. Tādā gadījumā nedrīkst vadīt transportlīdzekli vai izmantot jebkādus darbarīkus vai apkalpot mehānismus, kamēr atkal nejūtaties labi.

3. Kā lietot Imatinib Sandoz

Ārsts Jums ir parakstījis Imatinib Sandoz, jo Jums ir nopietna slimība. Imatinib Sandoz var palīdzēt Jums cīnīties ar šo slimību.

Tomēr vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Svarīgi, lai Jūs tās lietotu tik ilgi, cik to noteicis ārsts vai farmaceits. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Nepārtrauciet Imatinib Sandoz lietošanu, ja vien to nav licis darīt ārsts. Ja nespējat lietot šīs zāles tā, kā to noteicis Jūsu ārsts, vai arī Jums šķiet, ka tās Jums vairs nav nepieciešamas, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Cik daudz Imatinib Sandoz jālieto

Lietošana pieaugušajiem

Ārsts pateiks, tieši cik Imatinib Sandoz tablešu Jums jālieto.

Ja Jums ārstē HML

Atkarībā no Jūsu slimības smaguma pakāpes sākuma deva parasti ir vai nu 400 mg vai 600 mg:

400 mg, ko lieto kā 4 tabletes vienu reizi dienā

600 mg, ko lieto kā 6 tabletes vienu reizi dienā

HML ārstēšanai ārsts var parakstīt lielāku vai mazāku devu atkarībā no Jūsu atbildes reakcijas uz ārstēšanu. Ja Jūsu dienas deva ir 800 mg (8 tabletes), Jums jālieto 4 tabletes no rīta un 4 tabletes vakarā.

Ja Jums ārstē Ph pozitīvu ALL

Sākuma deva ir 600 mg, kas jālieto kā 6 tabletes vienu reizi dienā.

Ja Jums ārstē MDS/MPD

Sākuma deva ir 400 mg, kas jālieto kā 4 tabletes vienu reizi dienā.

Ja Jums ārstē HES/HEL

Sākuma deva ir 100 mg, kas jālieto kā viena tablete vienu reizi dienā. Atkarībā no Jūsu atbildes reakcijas uz ārstēšanu, ārsts var izlemt palielināt devu līdz 400 mg, kas jālieto kā 4 tabletes vienu reizi dienā.

Ja Jums ārstē DFSP

Deva ir 800 mg dienā (8 tabletes), kas jālieto kā 4 tabletes no rīta un 4 tabletes vakarā.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Ārsts Jums pateiks, cik daudz Imatinib Sandoz tablešu ir jādod Jūsu bērnam. Lietojamais Imatinib Sandoz daudzums būs atkarīgs no bērna vispārējā stāvokļa, ķermeņa masas un auguma garuma. Kopējā dienas deva bērniem nedrīkst pārsniegt 800 mg CML gadījumā un 600 mg Ph pozitīvas ALL gadījumā. Zāles bērnam var dot vienu reizi dienā vai arī sadalot dienas devu divās lietošanas reizēs (puse no rīta un puse vakarā).

Tableti var sadalīt divās vienādās daļās.

Kad un kā lietot Imatinib Sandoz

Lietojiet Imatinib Sandoz ēdienreizes laikā. Tas palīdzēs aizsargāt Jūs no gremošanas traucējumiem Imatinib Sandoz lietošanas laikā.

Tabletes jānorij veselas, uzdzerot lielu glāzi ūdens.

Ja nevarat norīt tabletes, tās var izšķīdināt glāzē negāzēta ūdens vai ābolu sulas.

Izmantojiet aptuveni 50 ml uz katru 100 mg tableti.

Maisiet ar karoti, līdz tabletes pilnībā izšķīst.

tiklīdz tablete izšķīdusi, nekavējoties izdzeriet visu glāzes saturu. Glāzē var palikt niecīgs daudzums izšķīdušo tablešu.

Cik ilgi lietot Imatinib Sandoz

Turpiniet lietot Imatinib Sandoz katru dienu tik ilgi, cik norādījis ārsts.

Ja esat lietojis Imatinib Sandoz vairāk nekā noteikts

Ja esat nejauši lietojis pārāk daudz tablešu, nekavējoties konsultējieties ar ārstu. Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu.

Ja esat aizmirsis lietot Imatinib Sandoz

Ja esat aizmirsis iedzert vienu devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties. Taču, ja gandrīz pienācis nākamās devas lietošanas laiks, izlaidiet aizmirsto devu.

Pēc tam turpiniet ievērot ierasto grafiku.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Parasti tās ir vieglas vai vidēji smagas.

Dažas blakusparādības var būt nopietnas. Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jums rodas šādas blakusparādības:

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) vai bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

strauja ķermeņa masas palielināšanās. Imatinib Sandoz var izraisīt ūdens aizturi organismā (smaga šķidruma aizture);

infekcijas pazīmes, piemēram, drudzis, spēcīgi drebuļi, kakla iekaisums vai čūlas mutes dobumā. Imatinib Sandoz var samazināt balto asins šūnu skaitu, tāpēc Jums vieglāk var rasties infekcijas;

negaidīta asiņošana vai zilums (kad neesat savainojies).

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem) vai reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

sāpes krūškurvī, neregulāra sirdsdarbība (sirdsdarbības traucējumu pazīmes);

klepus, apgrūtināta vai sāpīga elpošana (plaušu bojājuma pazīmes);

apreibuma sajūta, reibonis vai ģībonis (zema asinsspiediena pazīmes);

slikta dūša ar ēstgribas zudumu, tumšas krāsas urīns, dzeltena āda vai acu baltumi (aknu darbības traucējumu pazīmes);

izsitumi, ādas apsārtums ar pūslīšiem uz lūpām, ap acīm, uz ādas vai ap muti, ādas lobīšanās, drudzis, sarkani vai violeti piepacelti ādas laukumi, nieze, dedzinoša sajūta, pustulozi izsitumi (ādas bojājumu pazīmes);

stipras sāpes vēderā, asinis vēmekļos, izkārnījumos vai urīnā, melnas krāsas izkārnījumi (kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumu pazīmes);

izteikti samazināta urīna izdalīšanās, slāpes (nieru darbības traucējumu pazīmes);

slikta dūša ar caureju un vemšanu, sāpes vēderā vai drudzis (zarnu darbības traucējumu pazīmes);

stipras galvassāpes, ekstremitāšu vai sejas muskuļu vājums vai paralīze, runas traucējumi, pēkšņs samaņas zudums (nervu sistēmas darbības traucējumu, piemēram, asiņošanas vai tūskas galvaskausā/galvas smadzenēs, pazīmes);

bāla āda, nogurums, elpas trūkums un tumšs urīns (pazīmes, kas liecina par samazinātu sarkano asins šūnu skaitu);

sāpes acīs vai redzes pasliktināšanās, asiņošana acīs;

sāpes gūžās vai apgrūtināta staigāšana;

nejutīgi vai auksti kāju un roku pirksti (Reino sindroma pazīmes);

pēkšņs ādas pietūkums un apsārtums (ādas infekcijas, ko sauc par celulītu, pazīmes);

dzirdes traucējumi;

muskuļu vājums un spazmas ar sirds ritma traucējumiem (pazīmes, kas liecina par kālija līmeņa izmaiņām asinīs);

zilumu veidošanās;

sāpes vēderā, ko pavada slikta dūša;

muskuļu spazmas, ko pavada drudzis, sarkanbrūns urīns, sāpes muskuļos vai muskuļu vājumu (muskuļu bojājuma pazīmes);

sāpes iegurnī, dažkārt ar sliktu dūšu un vemšanu, negaidīta asiņošanu no maksts, reibonis vai ģībonis zema asinsspiediena dēļ (olnīcu vai dzemdes bojājuma pazīmes);

slikta dūša, elpas trūkums, neregulāra sirdsdarbība, duļķains urīns, nogurums un/vai diskomforta sajūta locītavās, kas saistīta ar novirzēm laboratorisko testu rezultātos (piemēram, augsts kālija, urīnskābes un kalcija līmenis un zems fosfora līmenis asinīs).

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

plaši izplatīti, izteikti izsitumi, slikta dūša, drudzis, palielināts noteikta veida balto asins šūnu skaits vai dzeltenīga ādas vai acu nokrāsa (dzeltes pazīmes) kombinācijā ar elpas trūkumu, sāpēm/diskomforta sajūtu krūtīs, stipri samazinātu urīna izdalīšanos un slāpēm u.c. (ar ārstēšanu saistītas alerģiskas reakcijas pazīmes);

hroniska nieru mazspēja;

B hepatīta infekcijas atkārtošanās (reaktivācija), ja iepriekš bijis B hepatīts (aknu infekcija).

Ja Jums rodas kāda no iepriekš minētajām blakusparādībām, nekavējoties informējiet ārstu.

Pārējās blakusparādības var būt šādas:

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

galvassāpes vai nogurums;

slikta dūša, vemšana, caureja vai gremošanas traucējumi;

izsitumi;

muskuļu krampji vai locītavu, muskuļu vai kaulu sāpes ārstēšanas laikā ar Imatinib Sandoz vai pēc tam, kad Jūs pārtraucat lietot Imatinib Sandoz;

pietūkums, piemēram, potīšu rajonā, vai pietūkušas acis;

ķermeņa masas palielināšanās.

Ja kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, pastāstiet par to ārstam.

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

anoreksija, ķermeņa masas samazināšanās vai garšas sajūtas traucējumi;

reibonis vai vājums;

miega traucējumi (bezmiegs);

izdalījumi no acīm, ko pavada nieze, apsārtums un pietūkums (konjunktivīts), asarošana vai neskaidra redze;

asiņošana no deguna;

sāpes vai pietūkums vēderā, gāzu uzkrāšanās, grēmas vai aizcietējums;

nieze;

neparasta matu izkrišana, vai mati kļūst plānāki;

plaukstu vai pēdu nejutīgums;

čūlas mutes dobumā;

locītavu sāpes ar pietūkumu;

sausa mute, sausa āda vai sausas acis;

pazemināta vai paaugstināta ādas jutība;

karstuma viļņi, drebuļi vai svīšana naktī.

Ja kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, pastāstiet par to ārstam.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

plaukstu un pēdu apsārtums un/vai pietūkums, ko var pavadīt tirpšana un dedzinošas sāpes;

sāpīgi un/vai pūšļveida ādas bojājumi;

augšanas aizture bērniem un pusaudžiem.

Ja kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Imatinib Sandoz

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc \"Derīgs līdz:\". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Imatinib Sandoz satur

- Aktīvā viela ir imatiniba mesilāts. Katra apvalkotā tablete satur 100 mg imatiniba (mesilāta veidā).

- Citas tabletes kodola sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, krospovidons (A tips), hipromeloze, magnija stearāts, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds.

- Citas tabletes apvalka sastāvdaļas ir sarkanais dzelzs oksīds (E172), dzeltenais dzelzs oksīds (E172), makrogols 4000, talks, hipromeloze.

Imatinib Sandoz ārējais izskats un iepakojums

Katra Imatinib Sandoz 100 mg apvalkotā tablete, kuras diametrs ir aptuveni 9,2 mm, ir tumši dzeltena līdz brūngani oranža, apaļa, abpusēji izliekta tablete ar nošķeltām malām un ar iespiedumu “NVR” vienā pusē un “SA” un dalījuma līniju starp burtiem otrā pusē.

Tableti var sadalīt divās vienādās daļās.

Tabletes ir iepakotas PVH/Al vai PVH/PE/PVDH/Al blisteros; iepakojumu lielums - 20, 30, 50, 60, 80, 90 vai 120 tablešu.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sandoz d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ljubljana

Slovēnija

Ražotāji

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana

Slovēnija

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25, 90424 Nürnberg

Vācija

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Gericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Austrija Imatinib Sandoz 100 mg – Filmtabletten

Beļģija Imatinib Sandoz, 100 mg filmomhulde tabletten

Bulgārija Imatinib Sandoz

Čehija Imatinib Sandoz 100 mg

Dānija Imatinib Sandoz

Somija Imatinib Sandoz

Francija Imatinib Sandoz 100 mg, comprimé pelliculé sécable

Igaunija Imatinib Sandoz

Itālija IMATINIB SANDOZ

Īrija Imatinib Rowex 100 mg Film-coated tablets

Grieķija Imatinib Sandoz

Horvātija Imatinib Sandoz 100 mg filmom obložene tablete

Vācija Imatinib HEXAL 100 mg Filmtabletten

Kipra Imatinib Sandoz 100 mg

Latvija Imatinib Sandoz 100 mg apvalkotās tabletes

Lielbritānija Imatinib 100 mg film-coated tablets

Lietuva Imatinib Sandoz 100 mg plėvele dengtos tabletės

Luksemburga Imatinib Sandoz 100 mg comprimés pelliculés

Nīderlande Imatinib Sandoz 100 mg, filmomhulde tabletten

Norvēģija Imatinib Sandoz

Polija Imatinib Sandoz

Portugāle Imatinib Sandoz

Rumānija Imatinib Sandoz 100 mg comprimate filmate

Slovēnija Imatinib Lek 100 mg filmsko obložene tablete

Slovākija Imatinib Sandoz 100 mg

Spānija Imatinib Sandoz 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Ungārija Imatinib Sandoz 100 mg filmtabletta

Zviedrija Imatinib Sandoz

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 09/2018

Sandoz

Business use only

Page Arabic \\* of NUMPAGES \\* MERGEFORMAT 2

1.3.1 spc-label-pl - common-pl-100mg - 18

(NL/H/3318-3319/001 - Day 106 Responses)

20150520

IMATINIB MESYLATE 100 MG FILM-COATED TABLET

722-1008.00

SASKAŅOTS ZVA 10-01-2019

Sandoz

Business use only

Page Arabic \\* of NUMPAGES \\* MERGEFORMAT 2

1.3.1 spc-label-pl - common-pl-100mg - 18

(NL/H/3318-3319/001 - Day 106 Responses)

20150520

IMATINIB MESYLATE 100 MG FILM-COATED TABLET

722-1008.00
Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas