apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

ISMN Stada tab.20mg N100(Isosorbidi mononitr.

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-May-29
ISMN-ISOSORBIDI-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "ISMN Stada tab.20mg N100(Isosorbidi mononitr." Rīgā, Latvijā ir:

 • 4.82€  5.14$  4.11£  557Rub  50.8SEK  22PLN  17.28₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes ISMN Stada tab.20mg N100(Isosorbidi mononitr.     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsC01DA14 

Aktīvās vielas: Isosorbidi Mononitras

 


Ražotājs, zīmols: Stada
ISMN Stada tab.20mg N100(Isosorbidi mononitr. - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

ISMN STADA 20 mg tabletes Kartona kastīte, Blisteris, N100

(Kardioloģija, ATĶ kods: C01DA14)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

5.36€

Zāļu produkta identifikators

05-0087-02

Zāļu reģistrācijas numurs

05-0087

Ražotājs

Stada Arzneimittel AG, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

23-FEB-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

20 mg

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Stada Arzneimittel AG, Germany

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ISMN STADA 20 mg tabletes

Isosorbidi mononitras

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir ISMN STADA un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms ISMN STADA lietošanas

Kā lietot ISMN STADA

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt ISMN STADA

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir ISMN STADA un kādam nolūkam to lieto

ISMN STADA ir zāles, ko lieto koronāro artēriju asinsrites traucējumu ārstēšanai.

ISMN STADA lieto:

sirds sāpju, ko izraisa koronāro artēriju asinsrites traucējumi (stenokardija), profilaksei un ilgstošai ārstēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms ISMN STADA lietošanas

NELIETOJIET ISMN STADA šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret izosorbīda mononitrātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir akūta asinsrites mazspēja (šoks, asinsrites kolapss);

ja Jums ir sirds mazspējas izraisīts kardiogēnais šoks, ja vien nav nodrošināts nepieciešamais sirds kreisā kambara pildījuma spiediens (kreisā kambara beigu diastoliskais spiediens);

ja Jums ir ļoti zems asinsspiediens (izteikta hipotensija), piemēram, sistoliskais asinsspiediens ir mazāks par 90 mmHg.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ISMN STADA lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir sirds muskuļa slimība ar sirds iekšējās telpas saraušanos (hipertrofiska obstruktīva kardiomiopātija), konstriktīvs perikardīts vai sirds tamponāde;

ja Jums ir zems pildījuma spiediens, piemēram, akūta miokarda infarkta vai sirds kreisā kambara mazspējas gadījumā. Jāuzmanās, lai sistoliskais asinsspiediens nepazeminātos zem 90 mmHg;

ja Jums ir sirds kreisā kambara vārstuļa sašaurināšanās (aortas un/vai mitrālā vārstuļa stenoze);

ja Jums ir nosliece uz asinsrites traucējumiem pazemināta asinsspiediena dēļ (ortostatiska hipotensija);

ja Jums ir slimības, kuru gadījumā ir palielināts intrakraniālais spiediens;

ja Jums ir slēgta kakta glaukoma.

ISMN STADA nav piemērots pēkšņu sirds sāpju (piemēram, akūtu stenokardijas lēkmju) ārstēšanai.

Lietojot ISMN STADA, iespējams pārejoši samazināts skābekļa daudzums arteriālajā asinsritē, kam pamatā ir relatīva asins plūsmas pārdalīšana nepietiekami ventilētos alveolu reģionos, un pacientiem ar koronāro sirds slimību tas var izraisīt skābekļa deficītu sirds muskulī.

Tolerance

Ir ziņots par efektivitātes zudumu (tolerance) vai šo zāļu iedarbības samazināšanos pacientiem, kuri pirms tam lietojuši nitrātus.

Devas palielināšana un/vai lietošanas intervāla maiņa var izraisīt efektivitātes samazināšanos vai zudumu. Lai izvairītos no efektivitātes samazināšanās vai zuduma, jāizvairās pastāvīgi lietot vienu un to pašu devu.

Citas zāles un ISMN STADA

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot.

Asinsspiedienu pazeminošo iedarbību var pastiprināt:

citi vazodilatori;

asinsspiedienu pazeminošas zāles (piemēram, bēta blokatori, diurētiskie līdzekļi, kalcija antagonisti, AKE inhibitori);

zāles psihisko traucējumu (piemēram, depresijas) ārstēšanai un neiroleptiski līdzekļi;

zāles erektīlās disfunkcijas ārstēšanai, kas satur 5. tipa fosfodiesterāzes inhibitorus, piemēram, sildenafilu, vardenafilu vai tadalafilu (skatīt arī 2. punktu – „NELIETOJIET ISMN STADA šādos gadījumos”).

Vienlaicīgi lietojot dihidroergotamīnu (zāles migrēnas ārstēšanai), ISMN STADA var pastiprināt tā hipertensīvo iedarbību.

ISMN STADA kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Vienlaicīga alkohola lietošana var pastiprināt izosorbīda mononitrāta asinsspiedienu pazeminošo iedarbību.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece, ISMN STADA drīkst lietot tikai ievērojot īpašu piesardzību un tikai pēc ārsta norādījuma, jo nav pieejama pietiekama pieredze par šo zāļu lietošanu grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, ISMN STADA drīkst lietot tikai ievērojot īpašu piesardzību un tikai pēc ārsta norādījuma, jo nav zināms vai izosorbīda mononitrāts izdalās mātes pienā. Ja ISMN STADA lieto sieviete, kura baro bērnu ar krūti, zīdainis jānovēro attiecībā uz šo zāļu efektiem.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pat, lietojot kā norādīts, šīs zāles var ietekmēt Jūsu reakciju tādā mērā, ka spēja vadīt transportlīdzekli, apkalpot mehānismus vai strādāt vietās, kur nav iespējas droši pieturēties, var tikt traucēta. It īpaši tas iespējams ārstēšanas sākumā, palielinot devas, mainot lietojamās zāles un lietojot vienlaicīgi alkoholu.

ISMN STADA satur laktozes monohidrātu

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot ISMN STADA

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Parastās devas ir sekojošas:

Parastā dienas deva

(24 stundu laikā)

Maksimālā dienas deva

(24 stundu laikā)

1 tablete divas reizes dienā (atbilst 2 x 20mg izosorbīda mononitrāta)

1 tablete trīs reizes dienā (atbilst 3 x 20mg izosorbīda mononitrāta)

Lai panāktu pilnīgu zāļu iedarbību, lietojot 1 tableti divas reizes dienā, otrā tablete jālieto ne vēlāk kā 8 stundu laikā pēc pirmās tabletes lietošanas.

Ārstēšana jāsāk ar mazu devu, kas lēnām jāpalielina līdz nepieciešamajai devai.

Lietošanas veids un terapijas ilgums

Tabletes jānorij veselas, uzdzerot pietiekamu daudzumu šķidruma (piemēram, glāzi ūdens). Tabletes nedrīkst sakošļāt vai sasmalcināt.

Terapijas ilgumu nosaka ārstējošais ārsts.

Ja Jums liekas, ka ISMN STADA iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jūs esat lietojis ISMN STADA vairāk nekā noteikts

Ja Jums ir aizdomas par pārdozēšanu, sazinieties ar ārstu un viņš izlems kādi pasākumi jāveic. Ārstējot pārdozēšanu, ārsts veiks visus nepieciešamos pasākumus atbilstoši slimības simptomiem.

Atkarībā no pārdozēšanas smaguma pakāpes, iespējami sekojoši simptomi:

izteikta hipotensija ar reflektorisku sirdsdarbības paātrināšanos;

vājums;

reibonis, miegainums;

galvassāpes;

ādas apsārtums;

slikta dūša, vemšana;

caureja.

Ja Jūs esat aizmirsis lietot ISMN STADA

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu, bet turpiniet ievērot grafiku, ko nozīmējis ārsts.

Ja Jūs pārtraucat lietot ISMN STADA

Terapija būs neizdevusies. Pirms pārtraukt šo zāļu lietošanu, konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Būtiskas blakusparādības vai simptomi, kas jānovēro, un pasākumi, kas jāveic, ja rodas šīs blakusparādības.

Parādoties pirmajām paaugstinātas jutības pazīmēm, vairs nedrīkst lietot ISMN STADA.

Blakusparādību izvērtēšanā izmantota sekojoša sastopamības biežuma klasifikācija:

Ļoti bieži

var rasties vairāk nekā 1 cilvēkam no 10

Bieži

var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 10

Retāk

var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 100

Reti

var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 1000

Ļoti reti

var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 10000

Nav zināmi

sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: uzsākot terapiju, iespējamas galvassāpes (nitrātu galvassāpes); pieredze liecina, ka tās parasti izzūd dažu dienu laikā, turpinot šo zāļu lietošanu.

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Retāk: kolapsa stāvoklis, arī ar sirds aritmijām un palēninātu pulsu (bradikardija) un pēkšņu samaņas zudumu (sinkope).

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk: slikta dūša un vemšana.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk: pārejošs pietvīkums un alerģiskas ādas reakcijas.

Ļoti reti: smagas ādas iekaisuma reakcijas (eksfoliatīvs dermatīts).

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Nav zināmi: ziņots par tolerances un krusteniskās tolerances veidošanos pret citiem nitrātu savienojumiem. Lai novērstu efektivitātes samazināšanos vai zudumu, jāizvairās no ilgstošas lielu devu lietošanas.

Izmeklējumi

Bieži: lietojot šīs zāles pirmo reizi, kā arī palielinot devu, ir novērots asinsspiediena samazinājums un/vai asinsrites traucējumi mainot pozīciju (ortostatiska hipotensija), ko var pavadīt reflektoriska sirdsdarbības paātrināšanās, miegainība, kā arī reibonis un vājums.

Retāk: izteikti samazināts asinsspiediens, ko pavada sirds sāpju (stenokardijas simptomu) pastiprināšanās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK \"http://www.zva.gov.lv\" www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt ISMN STADA

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes pēc „EXP:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko ISMN STADA satur

Aktīvā viela ir izosorbīda mononitrāts.

Katra tablete satur 20 mg izosorbīda mononitrāta.

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, kartupeļu ciete, laktozes monohidrāts un magnija stearāts.

ISMN STADA ārējais izskats un iepakojums

Balta, apaļa tablete ar dalījuma līniju vienā pusē.

Dalījuma līnija nav paredzēta tabletes salaušanai.

Alumīnija PVH/PVDH blisteri.

Kastītes pa 50 vai 100 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2018.gada aprīlī.

SASKAŅOTS ZVA 24-05-2018

EQ 05-0087/IB/009

[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2021]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas