apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Imipenem/Cilastatin Ranbaxy fl.500/500mg

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-20
IMIPENEM-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "Imipenem/Cilastatin Ranbaxy fl.500/500mg" Rīgā, Latvijā ir:

 • 11.51€  13.08$  9.63£  998Rub  118.8SEK  52PLN  40.93₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts Imipenem/Cilastatin Ranbaxy fl.500/500mg     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsJ01DH51 

Aktīvās vielas: Imipenemum, Cilastatinum

 

India zales medikaments Ražots Indijā. 
Ražotājs, zīmols: Ranbaxy

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

Zāļu, produktu saraksts ar analoģiskiem vai līdzīgiem nosaukumiem *
Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
Imipenem/Cilastatin Ranbaxy fl.500/500mg N1, Imipenemum, Cilastatinum Rx (Ranbaxy) [Netherlands,Romania]
11.51€ , Oct.2021 Internetaptieka Latvija Meness aptieka Tālr. 8555
* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Imipenem/Cilastatin Sun 500 mg/500 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai Kartona kastīte, Flakons, N1

(Infektoloģija, ATĶ kods: J01DH51)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

11.87€

Zāļu produkta identifikators

09-0360-01

Zāļu reģistrācijas numurs

09-0360

Ražotājs

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Netherlands; Terapia S.A., Romania

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

09-FEB-18

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

500 mg/500 mg

Zāļu forma

Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Netherlands

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Imipenem/Cilastatin SUN 500 mg/500 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai

Imipenemum/Cilastatinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Imipenem/Cilastatin SUN un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Imipenem/Cilastatin SUN lietošanas

3. Kā lietot Imipenem/Cilastatin SUN

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Imipenem/Cilastatin SUN

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 1. Kas ir Imipenem/Cilastatin SUN un kādam nolīkam to lieto

Imipenem/Cilastatin SUN pieder zāļu grupai, ko sauc par karbapenēmu grupas

antibiotiskajiem līdzekļiem. Tas iznīcina plašu baktēriju (mikrobu) spektru, kas izraisa infekcijas dažādās organisma vietās pieaugušajiem un bērniem no viena gada vecuma.

Ārstēšana

Ārsts Jums nozīmējis Imipenem/Cilastatin SUN, jo Jums ir viens (vai vairāki) no zemāk

minēto infekciju veidiem:

 komplicētas vēdera dobuma infekcijas;

 plaušu infekcija (pneimonija);

 infekcija, ko var iegūt dzemdību laikā vai pēc dzemdībām;

 komplicētas urīnizvades sistēmas infekcijas;

 komplicētas ādas un mīksto audu infekcijas.

Imipenem/Cilastatin SUN var lietot pacientu ar mazu balto asinsšūnu skaitu, kuriem ir drudzis, ārstēšanai, ja ir aizdomas par bakteriālu infekciju.

Imipenem/Cilastatin SUN var lietot, lai ārstētu bakteriālu asins infekciju, kas varētu būt saistīta ar augstāk minētās infekcijas veidu.

 1. Kas Jums jāzina pirms Imipenem/Cilastatin SUN lietošanas

Nelietojiet Imipenem/Cilastatin SUN šādos gadījumos

 ja Jums ir alerģija pret imipenēmu, cilastatīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 ja Jums ir alerģija pret citiem antibiotiskajiem līdzekļiem, piemēram, penicilīniem, cefalosporīniem vai karbapenēmiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Imipenem/Cilastatin SUN lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu.

Pastāstiet ārstam par jebkādām medicīniska rakstura problēmām, kas Jums ir vai ir bijušas, tajā skaitā:

 alerģijas pret jebkurām zālēm, tajā skaitā antibiotiskajiem līdzekļiem (pēkšņas, dzīvībai bīstamas alerģiskas reakcijas, kad nepieciešama neatliekamā palīdzība);

 kolīts vai jebkāda cita kuņģa - zarnu trakta slimība;

 • nieru vai urīnizvades problēmas, ieskaitot samazinātu nieru funkciju (Pacientiem ar samazinātu nieru funkciju imipenēma/cilastīna līmenis asinīs paaugstinās. Ja deva netiek piemērota attiecīgi nieru funkcijas traucējumu smagumam, var rasties CNS blakusparādības.)

 jebkāda centrālās nervu sistēmas slimība, piemēram, lokalizēta trīce vai epileptiski

krampji;

 aknu problēmas.

Jums var būt iespējama pozitīva atbildes reakcija (Kūmbsa tests), kas liecina par antivielu klātbūtni, kas var iznīcināt sarkanās asins šūnas. Ārsts ar Jums to pārrunās.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat zāles, ko sauc par valproiskābi vai nātrija valproātu (skatīt Citas zāles un Imipenēms/Cilastīns SUN turpmāk).

Bērni

Imipenem/Cilastatin SUN nav ieteicams lietot bērniem, kuri jaunāki par vienu gadu, vai bērniem ar nieru darbības traucējumiem.

Citas zāles un Imipenēms/Cilastīns SUN

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat

lietojis vai varētu lietot.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat ganciklovīru, ko lieto dažu vīrusu infekciju ārstēšanai.

Tāpat pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat valproiskābi vai nātrija valproātu (ko lieto epilepsijas, bipolāru traucējumu, migrēnas vai šizofrēnijas ārstēšanai) vai jebkādu asins šķidrinātāju, piemēram, varfarīnu.

Ārsts izlems, vai Jūs varat lietot Imipenem/Cilastatin SUN vienlaicīgi ar šīm zālēm.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav veikti pētījumi ar Imipenem/Cilastatin SUN grūtniecēm. Imipenem/Cilastatin SUN grūtniecības laikā nedrīkst lietot, ja vien ārsts izlems, ka iespējamais ieguvums attaisno iespējamo risku auglim.

Pirms Imipenem/Cilastatin SUN lietošanas ir svarīgi pastāstīt ārstam, ka Jūs barojat bērnu ar krūti vai arī plānojat barot bērnu ar krūti. Neliels daudzums šo zāļu var izdalīties mātes pienā un tas var ietekmēt bērnu. Tādēļ ārsts izlems, vai Jums jālieto Imipenem/Cilastatin SUN bērna barošanas ar krūti laikā.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ir dažas blakusparādības, ko izraisa šīs zāles (piemēram, neesošu lieto redzēšana, dzirdēšana

vai jušana, reibonis, miegainība un vērpšanās sajūta), kas varētu ietekmēt dažu pacientu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus (skatīt 4. punktu).

Imipenem/Cilastatin SUN satur nātriju

Šīs zāles katrā 500 mg devā satur apmēram 1,63 mmol (37,5 mg) nātrija, kas jāievēro

pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

3. Kā lietot Imipenem/Cilastatin SUN

Imipenem/Cilastatin SUN pagatavos un ievadīs ārsts vai cits veselības aprūpes speciālists.

Ārsts izlems, cik daudz Imipenem/Cilastatin SUN Jums jāievada.

Lietošana pieaugušiem un pusaudžiem

Parastā Imipenem/Cilastatin SUN deva pieaugušajiem un pusaudžiem ir 500 mg/500 mg ik pēc 6 stundām vai 1000 mg/1000 mg ik pēc 6 vai 8 stundām. Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts var samazināt zāļu devu.

Lietošana bērniem

Parastā deva vienu gadu veciem un vecākiem bērniem ir 15/15 vai 25/25 mg/kg/devā ik pēc 6 stundām. Imipenem/Cilastatin SUN nav ieteicams lietot bērniem, kuri jaunāki par vienu gadu, un bērniem ar nieru darbības traucējumiem.

Ievadīšanas veids

Imipenem/Cilastatin SUN ievada intravenozi (vēnā) 20 - 30 minūtēs, ievadot devas ≤ 500 mg/500 mg, vai 40 - 60 minūtēs, ievadot devas >500 mg/500 mg. Ievadīšanas ātrumu var samazināt, ja Jūs nejūtaties labi.

Ja esat lietojis Imipenem/Cilastatin SUN vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas simptomi var būt krampji, apjukums, trīce, slikta dūša, vemšana, pazemināts

asinsspiediens un lēna sirdsdarbība. Ja Jums šķiet, ka Jums varētu būt ievadīts par daudz Imipenem/Cilastatin SUN, nekavējoties pastāstiet par to ārstam vai citam veselības aprūpes speciālistam.

Ja esat aizmirsis lietot Imipenem/Cilastatin SUN

Ja Jums šķiet, ka Jums nav ievadīta deva, nekavējoties pastāstiet par to ārstam vai

citam veselības aprūpes speciālistam.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Imipenem/Cilastatin SUN

Nepārtrauciet Imipenem/Cilastatin SUN lietošanu, pirms ārsts Jums nav teicis to darīt.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Turpmāk uzskaitīto iespējamo blakusparādību sastopamības biežums norādīts, izmantojot sekojošu klasifikāciju:

 ļoti bieži: var rasties vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem;

 bieži: var rasties 1 līdz 10 no 100 cilvēkiem;

 retāk: var rasties 1 līdz 10 no 1 000 cilvēkiem;

 reti: var rasties 1 līdz 10 no 10 000 cilvēkiem;

 ļoti reti: var rasties mazāk kā 1 no 10 000 cilvēkiem;

 nav zināms: sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem.

Turpmāk aprakstītās blakusparādības var rasties reti, tomēr, ja tās rodas imipenēma/cilastīna lietošanas laikā vai pēc tam, nekavējoties jāpārtrauc zāļu lietošana un jākonsultējas ar ārstu.

 • Alerģiskas reakcijas, ieskaitot izsitumus, sejas, lūpu, mēles pietūkumu, un/vai rīkles pietūkumu (ar apgrūtinātu elpošanu vai rīšanu), un/vai zemu asinsspiedienu.

 • Ādas lobīšanās (tokiska epidermas nekrolīze).

 • Smagas ādas reakcijas (Stīvensa-Džonsona sindroms un daudzformu eritēma).

 • Smagi ādas izsitumi ar ādas lobīšanos un matu zudumu (eksfoliatīvais dermatīts).

Citas iespējamās blakusparādības:

Bieži

 slikta dūša, vemšana, caureja. Slikta dūša un vemšana biežāk varētu attīstīties

pacientiem ar mazu balto asins šūnu skaitu;

 vēnas pietūkums un apsārtums, kas pieskaroties ir īpaši jutīga;

 izsitumi;

 izmaiņas aknu darbība, ko nosaka asins analīzēs;

 palielināts dažu balto asins šūnu skaits.

Retāk

 lokāls ādas apsārtums;

 lokālas sāpes un ciets pietūkums injekcijas vietā;

 ādas nieze;

 nātrene;

 drudzis;

 asins slimības, kas ietekmē asins šūnu sastāvdaļas un ko parasti nosaka asins analīzēs

(simptomi varētu būt nogurums, bāla āda, ilgstoša zemādas asiņošana pēc traumas);

 patoloģiska nieru, aknu un asins darbība, par ko liecina asins analīzēs;

 trīce un nekontrolēta muskuļu raustīšanās;

 krampji (lēkmes);

 psihiskie traucējumi (piemēram, garastāvokļa maiņas un traucētas spriešanas spējas);

 neesošu lietu redzēšana, dzirdēšana vai sajušana (halucinācijas);

 apjukums;

 reibonis, miegainība;

 pazemināts asinsspiediens.

Reti

 sēnīšu infekcija (kandidoze);

 zobu un/vai mēles krāsas izmaiņas;

 resnās zarnas iekaisums ar smagu caureju;

 garšas sajūtu izmaiņas;

 aknu darbības traucējumi;

 aknu iekaisums;

 nieru darbības traucējumi;

 izmaiņas urīna daudzumā, izmaiņas urīna krāsā;

 smadzeņu slimība, tirpas (durstīšanas sajūta), lokalizēta trīce;

 dzirdes zudums.

Ļoti reti

 smagas aknu darbības traucējumi iekaisuma dēļ (zibensveida hepatīts);

 kuņģa vai zarnu iekaisums (gastroenterīts);

 zarnu iekaisums ar asiņainu caureju (hemorāģiskais kolīts);

 sarkana, pietūkusi mēle, mēles kārpiņu savairošanās piešķirot tai apmatojuma izskatu, grēmas, rīkles iekaisums, pastiprināta siekalu veidošanās;

 sāpes kuņģī;

 griešanās sajūta (vertigo), galvassāpes;

 džinkstēšana ausīs (tinnīts);

 locītavu sāpes, vājums;

 neregulāra sirdsdarbība, sirds sitas stiprāk vai straujāk;

 diskomforta sajūta krūškurvī, apgrūtināta elpošana, patoloģiski ātra un virspusēja elpošana, sāpes mugurkaula augšējā daļā;

 pietvīkums, zilgana sejas un lūpu krāsa, ādas tekstūras izmaiņas, pastiprināta svīšana;

 sieviešu ārējo dzimumorgānu nieze;

 asins šūnu skaita izmaiņas;

 retas slimības, kas saistīta ar muskuļu vājumu, paasināšanās (myasthenia gravis

paasināšanās).

Nav zināms

 • neparastas kustības;

 • nemiers.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003.
Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Imipenem/Cilastatin SUN

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Imipenem/Cilastatin SUN pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz

iepakojuma “Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Zāles pirms lietošanas, līdz to lietošanai, jāuzglabā oriģinālā iepakojumā.

Pēc atšķaidīšanas:

Pagatavotais šķīdums jālieto nekavējoties.

Pagatavoto šķīdumu nedrīkst sasaldēt

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Imipenem/Cilastatin SUN satur:

 • Aktīvās vielas ir: imipenēms un cilastīns. Katrs flakons, monoflakons vai infūzijas pudele satur imipenēma monohidrātu, kas atbilst 500 mg bezūdens imipenēma un cilastatīna nātrija sāli, kas atbilst 500 mg cilastatīna.

 • Citas sastāvdaļas ir nātrija hidrogēnkarbonāts.

Imipenem/Cilastatin SUN ārējais izskats un iepakojums

Imipenem/Cilastatin SUN ir balts vai bāli dzeltens pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai.

Imipenem/Cilastatin SUN 500 mg/500 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai ir

pieejams:

 30 ml flakonos un iepakojumos, kas satur 10 flakonus pa 30 ml;

 100 ml infūziju pudelēs un iepakojumos, kas satur 10 pudeles pa 100 ml;

 monoflakonā, kuram ir iestrādāta pārliešanas adata, kas ļauj izšķīdināt zāles tieši infūzijas maisā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Polarisavenue 87, 2132JH Hoofddorp, Nīderlande

Ražotājs

Terapia S.A., Str. Fabricii Nr. 124, Cluj-Napoca 400632, Rumānija

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87, 2132JH, Hoofddorp, Nīderlande

Šīs zāles Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem

nosaukumiem:

Itālija Imipenem e Cilastatina Ranbaxy

Latvija Imipenem/Cilastatin SUN 500mg/500mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai

Lietuva Imipenem/Cilastatin SUN 500 mg/500 mg milteliai infuziniam tirpalui

Nīderlande Imipenem/Cilastatine 500 mg/500 mg Ranbaxy, Poeder voor oplossing voor infusie

Norvēģija Imipenem/Cilastatin Ranbaxy 500 mg/500 mg pulver til infusjonsvæske, lösning

Polija Imipenem+Cilastatin Polpharma

Lielbritānija Imipenem/Cilastatin 500 mg/500 mg Powder for Solution for Infusion

Vācija Imipenem/Cilastatin HEXAL 500 mg/500 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 01/2019.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem:

Šķīdināšana

Intravenozi ievadāma šķīduma pagatavošana

Zemāk tabulā sniegti norādījumi par Imipenem/Cilastatin SUN šķīdināšanu, pagatavojot

intravenozas infūzijas šķīdumu. Ieteicamais šķīdinātājs ir 0,9 % nātrija hlorīda šķīdums.

Stiprums

Pievienotais šķīdinātāja (0,9 %

nātrija hlorīda šķīdums) tilpums

(ml)

Aptuvenā imipenēma koncentrācija (mg/ml)

Imipenem/Cilastatin SUN

500 mg/500 mg

100 5

Imipenem/Cilastatin SUN pievienošana monoflakonā infūzijas šķīdumam

1. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai pulverim nav piejaukumu un vai vāciņa un flakona aizsargpārklājums ir neskarts.

2. Noņemiet vāciņu, pagriežot un velkot, līdz pārplīst aizsargpārklājums.

3. Ievietojiet kanulu infūzijas maisa papildu pieslēgvietā. Spiediet kanulas protektoru pret flakonu, līdz dzirdat klikšķi.

4. Turiet flakonu vertikāli un pāris reizes saspiediet infūzijas maisu, lai 2/3 flakona piepildītos ar šķīdinātāju (0,9 % nātrija hlorīda šķīdumu). Sakratiet flakonu, līdz pulveris pilnīgi izšķīdis.

5. Apgrieziet flakonu un pārnesiet tā saturu atpakaļ infūzijas maisā, to saspiežot.

Atkārtojiet 4. un 5. soli, līdz flakons ir pilnīgi tukšs.

6. Daļu flakona etiķetes var atdalīt un piestiprināt pie infūziju maisa. Pudeli var noņemt, vai arī tā var palikt kopā ar infūziju maisu.

Intravenozi ievadāma šķīduma (30 ml flakoni) pagatavošana. Turpmāk tabulā sniegti norādījumi par šķīdināšanu. Ieteicamais šķīdinātājs ir 0,9 % nātrija hlorīda šķīdums.

Imipenem/Cilastatin SUN

intravenozai ievadīšanai infūzijas veidā

Stiprums

Pievienotais šķīdinātāja (0,9

% nātrija hlorīda šķīdums)

tilpums (ml)

Aptuvenā imipenēma

koncentrācija (mg/ml)

Imipenem/Cilastatin SUN

500 mg/500 mg

100 5

Intravenozi ievadāms šķīdums jāpagatavo atbilstošās telpās un apstākļos.

Flakona saturs jāizšķīdina un jāpārnes atbilstošā infūzijas šķīdumā, lai iegūtais tilpums būtu

100 ml (skatīt apakšpunktu „Nesaderība”. Ieteicamā procedūra ir sekojoša:

1. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai pulverim nav piejaukumu un vai vāciņa un flakona aizsargpārklājums ir neskarts.

2. Noņemiet vāciņu, pagriežot un velkot, līdz pārplīst aizsargpārklājums.

3. Pievienojiet apmēram 10 ml atbilstošā infūziju šķīduma un kārtīgi sakratiet flakonu.

4. Iegūto suspensiju pārnesiet infūzijas šķīduma iepakojumā.

5. Atkārtojiet darbības, kas aprakstītas 3. un 4. punktā.

BRĪDINĀJUMS: SUSPENSIJA NAV PAREDZĒTA TIEŠAI INFŪZIJAI.

6. Iegūtais maisījums jāsamaisa, līdz iegūts dzidrs šķīdums.

Pagatavotais šķīdums pirms ievadīšanas vizuāli jāpārbauda vai tam nav piemaisījumu un krāsas izmaiņas. Pagatavotais šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains.

Nesaderība

Šīs zāles ir ķīmiski nesaderīgas ar laktātu, tādēļ tās nedrīkst atšķaidīt ar laktātu saturošiem

šķīdumiem. Neskatoties uz to, tās var ievadīt caur i.v. sistēmu, ar kuru tiek ievadīts laktāta šķīdums. Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot tām, kas minētas sadaļā „Šķīdināšana”).

Pēc pagatavošanas

Pēc izšķīdināšanas: zāles jāievada nekavējoties.

Neizlietotais šķīdums un flakons jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2021]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas