apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Lysthenon inj.20mg/ml 5ml N5

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-Jan-20
LYSTHENON-лекарство/препарат ориентировочно, Вы можете купить "Lysthenon inj.20mg/ml 5ml N5" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 10.46€  11.89$  8.75£  907Rub  107.9SEK  47PLN  37.19₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат  Lysthenon inj.20mg/ml 5ml N5     Перепроверить

ATC кодM03AB01 

Активные вещества: Suxamethonii Chloridum

 


Фирма производитель: Nycomed

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
Lysthenon inj.20mg/ml 5ml N5, Suxamethonii Chloridum Rx (Nycomed) [Austria]
10.46€ , Oct.2021 Интернет аптека Latvija Meness aptieka Тел. 8555
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Lysthenon 20 mg/ml šķīdums injekcijām Kartona kastīte, Stikla ampula, N5

(Muskuļu un skeleta sistēma, ATĶ kods: M03AB01)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

10.80€

Zāļu produkta identifikators

95-0023-01

Zāļu reģistrācijas numurs

95-0023

Ražotājs

Takeda Austria GmbH, Austria

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

01-OCT-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

20 mg/ml

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Takeda Austria GmbH, Austria

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Lysthenon 20 mg/ml šķīdums injekcijām

Suxamethonii chloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

- Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1. Kas ir Lysthenon 20 mg/ml šķīdums injekcijām un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Lysthenon 20 mg/ml šķīdums injekcijām lietošanas

3. Kā lietot Lysthenon 20 mg/ml šķīdums injekcijām

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Lysthenon 20 mg/ml šķīdums injekcijām

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Lysthenon 20 mg/ml šķīdums injekcijām un kādam nolūkam to lieto

Suksametonijs ir īsas darbības depolarizējošs neiromuskulārās pārvades blokators, ko lieto muskuļu relaksācijai. Suksametoniju lieto vispārējās anestēzijas laikā ķirurģisku un citu procedūru gadījumā, t.sk. intubējot vai elektrokonvulsīvās terapijas (EKT) laikā, kad nepieciešama ātra un īslaicīga muskuļu relaksācija.

2. Kas Jums jāzina pirms Lysthenon 20 mg/ml šķīdums injekcijām lietošanas

Lysthenon 20 mg/ml šķīdumu injekcijām nedrīkst lietot šādos gadījumos:

paaugstināta jutība pret suksametoniju vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

pacienta slimības anamnēzē vai ģimenes anamnēzē ir bijusi ļaundabīga hipertermija;

pacientam ir plaši apdegumi, smagas traumas, smagi noritoša ilgstoša sepse, skeleta

muskuļu ekstensīva denervācija subakūtā fāzē vai augšējo neironu bojājums;

pacientam ir smaga hiperkaliēmija;

zema plazmas holīnesterāzes aktivitāte;

smagas aknu slimības;

ilgstoša imobilizācija (hiperkaliēmijas risks);

iedzimta vai ģimenes anamnēzē esoša miotoniska slimība;

Dišēna muskuļu distrofija.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Lystheon lietošanas konsultējieties ar ārstu:

ja pacienta slimības anamnēzē vai ģimenes anamnēzē ir bijusi neiromuskulāra

saslimšana;

pacientiem ar iegūtu pazeminātu holīnesterāzes aktivitāti plazmā, ar pavājinātu barojumu un aknu saslimšanām, jaundzimušajiem (holīnesterāzes aktivitāte plazmā ir tikai 50% no pieaugušo aktivitātes), vēža pacientiem, pacientiem ar apdegumiem, pacientiem, kuriem veic plazmaferēzi; pacientiem, kuri saņem zāles, kas samazina plazmas holīnesterāzes sintēzi vai aktivitāti;

pacientiem, kuriem slimību vai ģimenes anamnēzē ir bijušas nelabvēlīgas reakcijas uz anestēzijas līdzekļiem;

astmas pacientiem vai ja iepriekš bijusi alerģiska reakcija;

pacientiem ar penetrējošu acu bojājumu vai akūtu slēgta kakta glaukomu;

pacientiem ar lūzumiem un muskuļu spazmām;

pacientiem, kuriem asinsspiediena paaugstināšanās var pasliktināt vispārējo stāvokli (aneirisma smadzenēs, paaugstināts intrakraniālais spiediens);

pacientiem ar kuņģa satura regurgitāciju, piemēram, grūtniecēm, pacientiem ar hiatālo trūci, kuņģa un zarnu dilatāciju, ascītu un intrabdominālu audzēju;

pacientiem, kuri saņem digitalis preparātus;

pacientiem ar sirds slimībām;

pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu, jo zāles satur 22,5 mg nātrija katrā devā.

Citas zāles un Lysthenon

Rūpīgi jāievāc informācija par visām zālēm, kuras pacients lieto, pēdējā laikā ir lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Konstatēta mijiedarbība ar sekojošām zālēm:

digitalis (Digoxin)-pastiprina sirds uzbudināmību, kas var izraisīt sirds ritma

traucējumus;

aminoglikozīdi (gentamicīns, neomicīns, kanamicīns, streptomicīns) - pastiprinās

neiromuskulārā bloķējošā iedarbība un pagarinās suksametonija iedarbības laiks;

lokālie anestēzijas līdzekļi (prokaīns, lidokaīns)-suksametonija iedarbība pagarinās;

neostigmīns, fizostigmīns, takrīns un citi antiholīnesterāzes preparāti-suksametonija

iedarbība pagarinās, ja tiek lietoti antiholīnesterāzes preparāti, kamēr vēl organismā

ir suksametonijs;

vispārējie anestēzijas līdzekļi (enflurāns, dezflurāns, izoflurāns)-inhalējamie anestēzijas līdzekļi

atkarībā no devas potencē neiromuskulāro blokādi;

metoklopramīds (antiemētiķis)-pagarina suksametonija iedarbību;

magnija sulfāts- pagarina suksametonija iedarbību. Magnija ievade ir jāpārtrauc 20 –

30 minūtes pirms tiek ievadīti muskuļu relaksanti;

terbutalīns, bambuterols (terbutalīna priekšzāles)- pagarina suksametonija

iedarbību;

ciklofosfamīds- pagarina suksametonija iedarbību;

parations un malations (organisko fosfātu insekticīdi, saturoši etiopātus) – pagarina

suksametonija iedarbību, jo ir samazināts brīvās holīnesterāzes līmenis;

bēta- blokatori, kalcija kanālu blokatori, litija preparāti, hinidīns;

piperacilīns, klindamicīns, polimiksīns, vankomicīns.

Ja Lysthenon 20 mg/ml sajauc ar sārmainām vielām, piemēram, barbiturātiem, tā iedarbība var tikt pilnīgi neitralizēta.

Saderība

Lysthenon 20 mg/ml šķīdums injekcijām ir saderīgs ar 0,9% nātrija hlorīda šķīdumu, kā arī Ringera un 5% glikozes šķīdumiem.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Suksametoniju nedrīkst lietot grūtniecības laikā, izņemot galējas nepieciešamības gadījumā.

Suksametoniju barošanas ar krūti laikā lietot nedrīkst.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lysthenon 20 mg/ml šķīdums injekcijām neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un

mehānismu apkalpošanu.

Lysthenon satur nātriju

Zāles satur 22,5mg nātrija katrā devā. Jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

3. Kā lietot Lysthenon 20 mg/ml šķīdums injekcijām

Suksametoniju var ievadīt intravenozas injekcijas, intravenozas infūzijas un intramuskulāras injekcijas veidā. Suksametonija deva ir atkarīga no pacienta vecuma un ķermeņa masas, nepieciešamās muskuļu relaksācijas pakāpes, ievadīšanas veida un pacienta individuālās atbildes reakcijas. Suksametonijs jāievada pēc vispārējās anestēzijas indukcijas, jo pirms muskuļu paralīzes parasti ir sāpīga muskulatūras fascikulācija. Tāpat kā citus perifēras darbības muskuļu relaksantus suksametoniju drīkst ievadīt tikai ārsts ar pieredzi mākslīgajā ventilācijā un endotraheālajā intubācijā un kuram ir nodrošināta nekavējoša pieeja nepieciešamajam aprīkojumam, lai veiktu hiperbāru ventilāciju, skābekļa pievadi un oglekļa dioksīda elimināciju.

Pieaugušie

Intravenoza ievade

Īslaicīgām procedūrām: endotraheālai intubācijai vai citām īslaicīgām procedūrām: parastā suksametonija deva ir 0,6 mg/kg ķermeņa masas (robežās no 0,3- 1,1 mg/kg ķermeņa masas), ko ievada intravenozi 10-30 sekunžu laikā. Ja nepieciešams, devu var atkārtot.

Elektrokonvulsīvā terapija (EKT): suksametoniju lieto devās no 0,5-0,7 mg/kg ķermeņa masas intravenozi, lai novērstu muskuļu kontrakcijas, kas rodas elektrokonvulsīvās terapijas laikā.

Ilgstošām procedūrām: ilglaicīgām procedūrām suksametoniju var ievadīt intravenozas infūzijas veidā. Parasti ievada 0,1% vai 0,2% suksametonija šķīdumu ar vidējo ātrumu no 2,5 līdz 4 mg/minūtē ( 0,5-10,0 mg/minūtē). Lai iegūtu ilgstošu muskuļu relaksāciju, var lietot arī intermitējošas intravenozas injekcijas. Kopējā deva nedrīkst pārsniegt 500 mg/stundā.

Intramuskulāras injekcijas

Ja nav iespējams ievadīt intravenozi, suksametoniju var ievadīt intramuskulāri devā līdz 3 - 4 mg/kg ķermeņa masas (kopējā deva nedrīkst pārsniegt 150 mg).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem vai cirozi deva ir jāsamazina, jo ir samazināta pseido-holīnesterāzes aktivitāte plazmā.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru mazspēju vai pacientiem, kuri saņem dialīzi, nav nepieciešams speciāli pielāgot devu, ja vien kālija līmenis serumā ir normas robežās. Ja kālija līmenis serumā pārsniedz 5,5 mmol/l, lietojot suksametoniju, palielinās letālu sirdsdarbības traucējumu risks.

Lietošana bērniem

Suksametonija intravenoza ievade var izraisīt sirds aritmiju un to risks palielinās, ievadot atkārtotas devas vai hipoksijas apstākļos. Bradikardiju var samazināt, iepriekš ievadot atropīnu. Bērniem īpaši jāuzmanās no sirds apstāšanās hiperkaliēmijas dēļ. Nav ieteicama ilgstoša intravenoza ievade ļaundabīgas hipertermijas riska dēļ.

Zīdaiņi līdz 12 mēnešu vecumam

Intravenoza ievade: zīdaiņiem jālieto lielākas suksametonija devas mg/kg ķermeņa masas, jo, salīdzinot ar pieaugušajiem, viņiem ir augstāks ekstracelulārā šķidruma procents uz kilogramu ķermeņa masas. Parasti lieto 2 mg suksametonija uz 1 kg ķermeņa svara.

Intramuskulāra ievade: ja nav iespējams ievadīt intravenozi, suksametoniju var ievadīt intramuskulāri. Suksametoniju ievada devā līdz 4 - 5 mg/kg ķermeņa masas (kopējā deva nedrīkst pārsniegt 150 mg).

Bērni vecumā no 1 līdz 12 gadiem

Intravenoza ievade: parasti intravenozi ievada suksametoniju devā 1 mg/kg ķermeņa masas.

Intramuskulāra ievade: ja nav iespējams ievadīt intravenozi, suksametoniju var ievadīt intramuskulāri. Suksametoniju ievada devā līdz 3 - 4 mg/kg ķermeņa masas (kopējā deva nedrīkst pārsniegt 150 mg).

Gados vecāki pacienti

Prasības devu pielāgošanai gados vecākiem pacientiem ir tādas pašas kā pieaugušajiem.

Sagatavošana lietošanai.

Ampula nav jānovīlē, bet tā ir laužama.

Krāsainais punkts jātur uz augšu!

Krāsainais punkts jātur uz augšu!

Sakratiet un piesitiet, lai šķīdums notek ampulas apakšējā daļā.

Nolauziet ampulas kakliņu.

Jāizlieto tūlīt pēc sagatavošanas.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Lysthenon 20 mg/ml šķīdums injekcijām var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības ir: sāpes muskuļos (60%) un muskuļu fascikulācija (90%), kālija līmeņa paaugstināšanās serumā bez letāla iznākuma (100%), viegla bradikardija (50% bērniem, pieaugušajiem- mazāk) un mioglobinēmija (20% bērnu). Bieži sastopamas nevēlamas blakusparādības ir paaugstināts intraokulārais un intraabdominālais spiediens un paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, piesārtums.

Sekojošas nevēlamās blakusparādības novēro reti, bet tās ir visbīstamākās, tādēļ, lietojot suksametoniju, par tām vienmēr jādomā:

kālija līmeņa paaugstināšanās, kas izraisa aritmijas un sirds apstāšanos, kas var izraisīt letālu iznākumu;

ļaundabīga hipertermija;

anafilaktiskais šoks;

rabdomiolīze un mioglobinūrija, kas var izraisīt nieru mazspēju un ilgstošu paralīzi.

Ļoti bieži (biežāk kā 1 no 10 pacientiem): kālija līmeņa serumā paaugstināšanās; aritmijas (bradikardija, nodāls ritms, ektopiski pārsitieni); muskuļu fascikulācija.

Bieži (biežāk kā 1 no 100, bet retāk kā 1 no 10 pacientiem): paaugstinātas jutības reakcijas (piesārtums, nātrene); paaugstināts intraokulārais spiediens; paaugstināts intraabdominālais spiediens; ādas piesārtums histamīna atbrīvošanās dēļ.

Retāk (biežāk kā 1 no 1000, bet retāk kā 1 no 100 pacientiem): pārejoša hipertensija, hipotensija, tahikardija; pastiprināta siekalu sekrēcija; žokļu stīvums (līdz 60 sekundēm).

Reti (biežāk kā 1 no 10000, bet retāk kā 1 no 1000 pacientiem): bronhospazmas; ilgstoša apnoja; muskuļu kontrakcijas pretēji gaidītajai relaksācijai; ilgstoša paralīze; mioglobinūrija un paaugstināts KK (kreatīnkināzes) līmenis.

Ļoti reti (retāk kā 1 no 10 000, ieskaitot atsevišķus gadījumus): anafilaktiskas reakcijas ar piesārtumu, ar vai bez bronhospazmām un hipotensijas, kas pāriet šokā; ļaundabīga hipertermija ar vai bez muskuļu hipertonusa, kardiovaskulāri sarežģījumi (hiperventilācija, nestabils asinsspiediens) un paaugstināta temperatūra, smaga acidoze, hiperkaliēmija, hemoglobinūrija un mioglobinūrija; ventrikulāra fibrilācija un sirds apstāšanās kā hiperkaliēmijas sekas; porfīrija; ventrikulāras aritmijas; ventrikulāra fibrilācija hiperkaliēmijas dēļ; smaga hipotensija; ilgstoši elpošanas traucējumi; balsenes un plaušu tūska; anafilaktoīdas reakcijas; akūta rabdomiolīze; mioglobinūrija, kas var izraisīt nieru mazspēju.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu..

5. Kā uzglabāt Lysthenon

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Jāizlieto tūlīt pēc sagatavošanas.

Nelietot Lysthenon 20 mg/ml šķīdums injekcijām pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes aiz “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Lysthenon 20 mg/ml šķīdums injekcijām satur

Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 20 mg suksametonija hlorīda.

Viena 5 ml ampula satur 100 mg suksametonija hlorīda.

Citas sastāvdaļas: nātrija hlorīds, ūdens injekcijām.

Lysthenon 20 mg/ml šķīdums injekcijām ārējais izskats un iepakojums

Lysthenon 20 mg/ml ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

Iepakojumā piecas 5 ml tilpuma stikla ampulas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Takeda Austria GmbH

St. Peter Strasse 25, 4020 Linz, Austrija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2019

SASKAŅOTS ZVA 06-06-2019
Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены