apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Likarda tab.obd.2.5mg N30

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-May-28
LIKARDA-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "Likarda tab.obd.2.5mg N30" Rīgā, Latvijā ir:

 • 20.85€  22.22$  17.78£  2408Rub  219.8SEK  96PLN  74.75₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes Likarda tab.obd.2.5mg N30     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsL02BG04 

Aktīvās vielas: Letrozolum

 


Ražotājs, zīmols: Krka
Likarda tab.obd.2.5mg N30 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Likarda 2,5 mg apvalkotās tabletes Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N30

(Ginekoloģija, ATĶ kods: L02BG04)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

23.32€

Zāļu produkta identifikators

12-0325-04

Zāļu reģistrācijas numurs

12-0325

Ražotājs

TAD Pharma GmbH, Germany; KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

18-DEC-17

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

2,5 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Likarda 2,5 mg apvalkotās tabletes

Letrozolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Likarda un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Likarda lietošanas

3. Kā lietot Likarda

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Likarda

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Likarda un kādam nolūkam tās lieto

Kas ir Likarda un kā tās darbojas

Likarda satur aktīvo vielu, ko sauc par letrozolu. Tās pieder zāļu grupai, ko sauc par aromatāzes inhibitoriem, un tā ir hormonāls (vai “endokrīns”) krūts vēža terapijas līdzeklis. Bieži krūts vēža attīstību stimulē estrogēni, kas ir sievietes dzimumhormoni. Likarda samazina estrogēnu daudzumu, bloķējot enzīmu (“aromatāzi”), kas piedalās estrogēnu veidošanā, un tādējādi kavējot krūts vēža attīstību, kura augšanai nepieciešami estrogēni. Tā rezultātā palēninās vai apstājas audzēja šūnu attīstība un/vai izplatība uz citām ķermeņa daļām.

Kādam nolūkam lieto Likarda

Likarda lieto krūts vēža ārstēšanai sievietēm pēcmenopauzes periodā, t.i., pēc menstruāciju izbeigšanās.

To lieto, lai novērstu atkārtotu audzēja rašanos. To var lietot kā pirmās izvēles ārstēšanu pirms krūts vēža operācijas gadījumos, kad tūlītēja operācija nav piemērota, vai to var lietot arī kā pirmās izvēles ārstēšanu pēc krūts vēža operācijas vai pēc 5 gadu terapijas ar tamoksifēnu. Likarda arī lieto audzēja izplatīšanās uz citiem orgāniem novēršanai pacientēm ar progresējošu krūts vēzi.

Ja Jums rodas jautājumi par to, kā Likarda darbojas vai arī kāpēc šīs zāles Jums izrakstītas, vaicājiet savam ārstam.

2. Kas Jums jāzina pirms Likarda lietošanas

Rūpīgi ievērojiet ārsta norādījumus. Tie var atšķirties no šajā instrukcijā sniegtās informācijas.

Nelietojiet Likarda šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret letrozolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums vēl joprojām ir menstruācijas, t.i., Jums vēl nav iestājusies menopauze;

ja Jūs esat grūtniece;

ja Jūs barojat bērnu ar krūti.

Ja kāds no šiem gadījumiem attiecas uz Jums, nelietojiet šīs zāles un informējiet par to savu ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Likarda lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir smaga nieru slimība;

ja Jums ir smaga aknu slimība;

ja Jums anamnēzē ir osteoporoze vai kaulu lūzumi (skatīt 3. punktu „Novērošana Likarda terapijas laikā”).

Ja kāds no šiem gadījumiem attiecas uz Jums, informējiet par to savu ārstu. Jūsu ārsts ņems to vērā pirms terapijas un terapijas laikā ar Likarda.

Bērni un pusaudži (vecumā līdz 18 gadiem)

Bērni un pusaudži nedrīkst lietot šīs zāles.

Gados vecāki cilvēki (vecāki par 65 gadiem)

Cilvēki vecāki par 65 gadiem var lietot šīs zāles pieaugušajiem domātajās devās.

Citas zāles un Likarda

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Jūs drīkstat lietot Likarda vienīgi pēcmenopauzes periodā. Tomēr Jūsu ārstam jāpārrunā ar Jums atbilstošu kontracepcijas metožu lietošana, jo pastāv iespēja, ka Jums var iestāties grūtniecība ārstēšanas ar Likarda laikā.

Jūs nedrīkstat lietot Likarda, ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, jo tas var kaitēt Jūsu mazulim.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja Jūs jūtaties apreibusi, nogurusi, miegaina vai kopumā nejūtaties labi, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus līdz brīdim, kad atkal jutīsieties labi.

Likarda satur laktozi

Likarda satur laktozi (piena cukuru). Ja ārsts Jums teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Likarda

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena Likarda tablete vienu reizi dienā. Likarda lietošana katru dienu vienā un tajā pašā laikā palīdzēs Jums atcerēties, kad tablete jālieto.

Tableti var lietot kopā ar pārtiku vai bez tās, un tā jānorij vesela, uzdzerot glāzi ūdens vai cita šķidruma.

Cik ilgi lietot Likarda

Turpiniet lietot Likarda katru dienu tik ilgi, cik to norādījis Jūsu ārsts. Jums var būt nepieciešams lietot šīs zāles vairākus mēnešus vai pat gadus. Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par to, cik ilgi Likarda jālieto, vaicājiet savam ārstam.

Novērošana Likarda terapijas laikā

Jūs drīkstat lietot šīs zāles tikai stingrā ārsta uzraudzībā. Ārsts Jūs regulāri pārbaudīs, lai pārliecinātos, vai terapija dod pareizo efektu.

Likarda, samazinot estrogēnu līmeni organismā, var padarīt Jūsu kaulus plānākus un trauslākus (osteoporoze). Tas nozīmē, ka Jūsu ārsts pirms terapijas uzsākšanas, terapijas laikā un pēc terapijas beigām var vēlēties noteikt Jūsu kaulu blīvumu (tā ir metode, kā kontrolēt osteoporozi).

Ja esat lietojis Likarda vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Likarda vairāk nekā noteikts vai kāds cits nejauši ir lietojis Jūsu tabletes, nekavējoties informējiet savu ārstu vai griezieties tuvākajā ārstniecības iestādē. Parādiet viņiem tablešu iepakojumu. Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība.

Ja esat aizmirsis lietot Likarda

Ja gandrīz pienācis laiks lietot nākamo devu (piemēram, 2 vai 3 stundu laikā), izlaidiet aizmirsto devu un lietojiet nākamo devu paredzētajā laikā.

Savādāk, lietojiet aizmirsto devu, tiklīdz to atceraties, un tad lietojiet nākamo devu paredzētajā laikā.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Likarda

Nepārtrauciet lietot Likarda, ja vien to nav norādījis Jūsu ārsts. Skatīt iepriekš sadaļu „Cik ilgi lietot Likarda”.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lielākā daļa no novērotajām blakusparādībām ir vieglas līdz vidēji smagas un izzūd dažu dienu vai nedēļu laikā pēc terapijas uzsākšanas.

Dažu blakusparādību, tādu kā karstuma viļņi, matu izkrišana un asiņošana no maksts, cēlonis var būt pazemināts estrogēnu līmenis Jūsu organismā.

Neuztraucieties par šo blakusparādību sarakstu. Jums var nebūt neviena no šīm blakusparādībām.

Dažas blakusparādības var būt nopietnas

Reti vai retāk sastopamas blakusparādības (t.i., attīstās 1 līdz 100 pacientiem no katriem 10 000 pacientiem):

kādas ķermeņa daļas vājums, paralīze vai jušanas traucējumi (it īpaši rokās vai kājās), koordinācijas zudums, slikta dūša vai apgrūtināta runāšana vai elpošana (smadzeņu slimības, piemēram, insulta pazīme);

pēkšņas spiedošas sāpes krūtīs (sirdsdarbības traucējumu pazīme);

apgrūtināta elpošana, sāpes krūtīs, ģībonis, ātra sirdsdarbība, zilgana ādas nokrāsa vai pēkšņas sāpes rokās vai kājās (asins recekļa izveidošanās pazīme);

tūska un apsārtums ap vēnām, kas pataustot ir ļoti ciets un sāpīgs;

stiprs drudzis, drebuļi vai čūlas mutē saistībā ar infekciju (samazināts leikocītu skaits);

smagi, nepārejoši redzes traucējumi.

Ja kaut kas no iepriekšminētā attīstās Jums, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Pastāstiet savam ārstam, ja ārstēšanas laikā ar Likarda Jums attīstās kāda no sekojošām blakusparādībām:

tūska, galvenokārt sejas un rīkles (alerģiskas reakcijas pazīmes);

ādas un acu dzelte, slikta dūša, ēstgribas zudums, tumšas krāsas urīns (hepatīta pazīmes);

izsitumi, ādas apsārtums, čūlas uz lūpām, acīs vai mutē, ādas lobīšanās, drudzis (ādas bojājumu pazīmes).

Dažas blakusparādības sastopamas ļoti bieži. Šīs blakusparādības attīstās biežāk kā 10 pacientiem no katriem 100 pacientiem.

Karstuma viļņi.

Paaugstināts holesterīna līmenis (hiperholesterinēmija).

Nogurums.

Pastiprināta svīšana.

Sāpes kaulos un locītavās (artralģija).

Ja kāda no šīm blakusparādībām Jums izpaužas smagi, informējiet savu ārstu.

Dažas blakusparādības sastopamas bieži. Šīs blakusparādības attīstās 1 līdz 10 pacientiem no katriem 100 pacientiem.

Sirdsklauves, paātrināta sirdsdarbība.

Locītavu stīvums (artrīts).

Sāpes krūtīs.

Izsitumi.

Galvassāpes.

Reibonis.

Savārgums (slikta vispārējā pašsajūta).

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi, piemēram, slikta dūša, vemšana, gremošanas traucējumi, aizcietējums, caureja.

Pastiprināta vai samazināta ēstgriba.

Sāpes muskuļos.

Kaulu blīvuma samazināšanās vai to trausluma palielināšanās (osteoporoze), kas dažos gadījumos var izraisīt kaulu lūzumus (skatīt 3. punktu „Novērošana Likarda terapijas laikā”).

Depresija.

Palielināta ķermeņa masa.

Matu izkrišana.

Paaugstināts asinsspiediens (hipertensija).

Sāpes vēderā.

Sausa āda.

Asiņošana no maksts.

Ja kāda no šīm blakusparādībām Jums izpaužas smagi, informējiet savu ārstu.

Citas blakusparādības sastopamas retāk. Šīs blakusparādības attīstās 1 līdz 10 no katriem 1 000 pacientiem.

Nervu sistēmas darbības traucējumi, piemēram, trauksme, nervozitāte, aizkaitināmība, miegainība, atmiņas traucējumi, bezmiegs.

Sāpes vai dedzinoša sajūta rokās vai plaukstas locītavā (karpālā kanāla sindroms).

Jušanas, īpaši taustes, traucējumi.

Redzes traucējumi, piemēram, miglaina redze, acu kairinājums.

Ādas bojājumi, piemēram, nieze (nātrene).

Ādas un acu dzelte.

Augsts bilirubīna līmenis asinīs (sarkano asins šūnu sadalīšanās produkts)

Izdalījumi no maksts vai maksts sausums.

Sāpes vēderā.

Sāpes krūtīs.

Drudzis.

Slāpes, garšas sajūtu traucējumi, sausums mutē.

Gļotādu sausums.

Ķermeņa masas zudums.

Urīnizvades sistēmas infekcija, bieža urinēšana.

Klepus.

Paaugstināts enzīmu līmenis.

Blakusparādības, kuru biežums nav zināms.

Pirkstus stenozējošs ligamentīts - stāvoklis, kurā pirksts vai īkšķis sastingst ieliektā pozīcijā.

Ja kāda no šīm blakusparādībām Jums izpaužas smagi, informējiet savu ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK \"http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3\" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Likarda

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Likarda satur

Aktīvā viela ir letrozols. Katra apvalkotā tablete satur 2,5 mg letrozola.

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, hipromeloze 2910 tips, mikrokristāliskā celuloze, cietes nātrija glikolāts A tips, bezūdens koloidālais silīcija dioksīds un magnija stearāts tabletes kodolā un hipromeloze 6 cP, titāna dioksīds (E171), dzeltenais dzelzs oksīds (E172), makrogols 400 un talks tabletes apvalkā (skatīt 2. punktu).

Likarda ārējais izskats un iepakojums

Dzeltenas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar diametru 6 mm, abpusēji līdzenas.

Tabletes pieejamas blisteros: 10, 14, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 98 vai 100 apvalkotās tabletes kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

Ražotājs

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EZZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dalībvalsts

Zāļu nosaukums

Bulgārija, Vācija, Igaunija, Ungārija, Polija, Rumānija, Slovēnija, Slovākijas Republika

Lortanda

Čehijas Republika, Lietuva, Latvija

Likarda

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 11/2017

SASKAŅOTS ZVA 30-11-2017

[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2021]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas