apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Lifodrox gtt.opht.5mg/ml 5ml

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-Jan-24
LIFODROX-лекарство/препарат ориентировочно, Вы можете купить "Lifodrox gtt.opht.5mg/ml 5ml" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

 • 7.96€  9.03$  6.66£  691Rub  82.9SEK  36PLN  28.39₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат Lifodrox gtt.opht.5mg/ml 5ml     Перепроверить

ATC кодS01AE07 

Активные вещества: Moxifloxacinum

 


Фирма производитель: Pharmathen S.a.

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Lifodrox 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums Kartona kastīte, ZBPE pudelīte, N1

(Oftalmoloģija, ATĶ kods: S01AE07)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

8.39€

Zāļu produkta identifikators

14-0010-01

Zāļu reģistrācijas numurs

14-0010

Ražotājs

Famar S.A. (Plant A), Greece; Pharmathen S.A., Greece

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

01-OCT-18

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

5 mg/ml

Zāļu forma

Acu pilieni, šķīdums

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o., Czech Republic

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Lifodrox 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Moxifloxacinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

  Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Lifodrox un kādam nolūkam tās/to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Lifodrox lietošanas

3. Kā lietot Lifodrox

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Lifodrox

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Lifodrox un kādam nolūkam tās/to lieto

Lifodrox acu pilienus lieto acu infekcijas (konjunktivīta) ārstēšanai, ja to izraisījušas baktērijas. Aktīvā viela ir moksifloksacīns – oftalmoloģisks pretinfekcijas līdzeklis.

2. Kas Jums jāzina pirms Lifodrox lietošanas

Nelietojiet Lifodrox šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret moksifloksacīnu, citiem hinoloniem (noteikta veida antibiotikas) vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Lifodrox lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

 • ja Jums rodas alerģiska reakcija pret Lifodrox. Alerģiskas reakcijas ir retāk sastopamas, un smagas reakcijas rodas reti. Ja Jums rodas jebkāda alerģiska (paaugstinātas jutības) reakcija vai kādas blakusparādības, skatiet 4. punktā;

 • ja Jūs nēsājat kontaktlēcas – pārtrauciet lietot kontaktlēcas, ja Jums parādās kādas acu infekcijas pazīmes vai simptomi. To vietā lietojiet brilles. Nesāciet lietot atkal kontaktlēcas, līdz infekcijas pazīmes un simptomi nav beigušies un Jūs neesat pārtraucis šo zāļu lietošanu;

 • cilvēkiem, kuri fluorhinolonus lieto iekšķīgi vai intravenozi, īpaši gados vecākiem pacientiem un tiem, kuri vienlaicīgi tiek ārstēti ar kortikosteroīdiem, var būt cīpslas pietūkums un plīsums. Pārtrauciet Lifodrox lietošanu, ja Jums rodas cīpslu sāpes vai pietūkums (tendinīts).

  Līdzīgi kā ar jebkurām antibiotikām, ilgstoša Lifodrox lietošana var novest pie citām infekcijām.

  Citas zāles un Lifodrox

  Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

  Grūtniecība un barošana ar krūti

  Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

  grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

  Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

  Iespējams, ka īsu brīdi pēc Lifodrox lietošanas Jūsu redze būs neskaidra. Nevadiet transportlīdzekļus vai neapkalpojiet citas ierīces, kamēr šī parādība nav pārgājusi.

  3. Kā lietot Lifodrox

  Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

  Lietojiet Lifodrox tikai pilināšanai acīs.

  Ieteicamā deva

Pieaugušajiem, tai skaitā gados vecākiem pacientiem, un bērniem: 1 piliens slimajā acī vai acīs 3 reizes dienā (no rīta, pēcpusdienā un uz nakti).

Lifodrox var lietot bērniem, pacientiem, kam pāri 65 gadiem, un pacientiem, kuriem ir nieru vai aknu darbības problēmas. Ir ļoti maz datu par šī medikamenta lietošanu jaundzimušajiem, un tā lietošana jaundzimušajiem nav ieteicama.

Piliniet šīs zāles abās acīs tikai tad, ja ārsts tā ir teicis. Lietojiet Lifodrox tikai pilināšanai acīs.

Infekcija parasti samazinās 5 dienu laikā. Ja nav redzama uzlabojuma, konsultējieties ar ārstu. Jums nepieciešams turpināt lietot pilienus turpmākās 2-3 dienas vai tik ilgi, cik ārsts teicis.

Kā lietot

1 2 3

• Paņemiet Lifodrox pudelīti un nostājieties pie spoguļa.

Nomazgājiet rokas.

• Noskrūvējiet vāciņu.

 • Ja drošības stiprinājums pēc vāciņa noņemšanas ir vaļīgs, pirms zāļu lietošanas to noņemiet.

• Apgrieziet pudelīti otrādi, turiet to starp īkšķi un vidējo pirkstu.

• Atlieciet galvu atpakaļ. Ar tīru pirkstu pavelciet plakstiņu, līdz starp plakstiņu un aci veidojas „kabatiņa“. Tajā būs jāiepilina piliens (1. attēls).

• Pietuviniet pudelīti pēc iespējas tuvāk acij. Izmantojiet spoguli, ja tas palīdz.

Parūpējieties, lai pudelītes pilinātājs nepieskartos acij vai plakstiņam, apkārtējām zonām vai citām virsmām. Tā var inficēt zāles.

• Saudzīgi saspiediet pudelītes apakšu, lai vienlaikus atbrīvotu vienu Lifodrox pilienu (2. attēls).

Nesaspiediet pudelīti: tā ir veidota tā, ka nepieciešams tikai saudzīgi piespiest pudelītes apakšu (2. attēls).

• Pēc Lifodrox lietošanas uzspiediet uz acs iekšējā kaktiņa pie deguna 2-3 minūtes (3. attēls). Tas palīdz atturēt zāļu nokļūšanu pārējā ķermenī, un tas ir svarīgi maziem bērniem.

• Ja Jūs lietojat pilienus abās acīs, nomazgājiet rokas, pirms atkārtojat iepriekšējās darbības otrai acij. Tas palīdzēs novērst infekcijas izplatīšanos no vienas acs uz otru.

• Tūlīt pēc lietošanas cieši aizveriet pudelītes vāciņu.

Ja piliens neiekļūst acī, mēģiniet vēlreiz.

Ja esat lietojis Lifodrox vairāk nekā noteikts

Izskalojiet visas zāles no acīm ar siltu ūdeni. Līdz nākamās devas reizei zāles vairāk nepiliniet.

Ja esat nejauši norijis Lifodrox

Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Lifodrox

Turpiniet ar nākamo devu, kā ieplānots. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs lietojat citus acu pilienus

Ievērojiet vismaz 5 minūšu intervālu starp Lifodrox un citiem pilieniem.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Parasti Jūs varat turpināt pilienu lietošanu, izņemot, ja blakusparādības ir nopietnas vai ja Jums rodas nopietna alerģiska reakcija.

Ja Jums rodas nopietna alerģiska reakcija un parādās kāda no turpmāk minētām pazīmēm, nekavējoties pārtrauciet Lifodrox lietošanu un nekavējoties informējiet savu ārstu: plaukstu, pēdu, potīšu, sejas, lūpu, mutes vai rīkles pietūkums, kas var izraisīt apgrūtinātu rīšanu vai elpošanu, izsitumi vai nātrene, lielas, ar šķidrumu pildītas čulgas, jēlumi vai čūlas.

Bieži sastopamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Blakusparādības acī: sāpes acī, acs kairinājums.

Retāk sastopamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Blakusparādības acī: sausa acs, niezoša acs, acs apsārtums, acs virsmas iekaisums vai sarētojums, plīsis asinsvads acī, patoloģiska sajūta acī, acs plakstiņa patoloģija, nieze, apsārtums vai pietūkums.

Vispārējas blakusparādības: galvassāpes, slikta garša.

Reti sastopamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 1000 cilvēkiem)

Blakusparādības acī: radzenes bojājumi, neskaidra vai pavājināta redze, konjunktīvas iekaisums vai infekcija, acu nogurums (astenopija), acs pietūkums.

Vispārējas blakusparādības: vemšana, diskomforta sajūta degunā, sajūta it kā rīklē būtu kumoss, pazemināts dzelzs līmenis asinīs, patoloģiski aknu asins analīžu rezultāti, patoloģiska ādas jutība, sāpes, rīkles kairinājums.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Blakusparādības acī: infekcija acī, acs virsma kļūst apduļķojusies, radzenes tūska, nosēdumu veidošanās uz acs virsmas, paaugstināts acs iekšējais spiediens, saaugums uz acs virsmas, acs alerģija, acs izdalījumi, pastiprināta asaru izdalīšanās, jutība pret gaismu.

Vispārējas blakusparādības: aizdusa, neregulārs sirds ritms, reibonis, pastiprināti alerģiskie simptomi, nieze, izsitumi, ādas apsārtums, slikta dūša un nātrene.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Lifodrox

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudelītes un kastītes pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Pārtrauciet lietot zāles 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas. Tas nepieciešams, lai novērstu infekcijas rašanos.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Lifodrox satur

Aktīvā viela ir moksifloksacīns.

Viens mililitrs acu pilienu satur 5 mg moksifloksacīna (atbilst 5,45 mg moksifloksacīna hidrohlorīda). Viens piliens satur 190 mikrogramus moksifloksacīna.

Citas sastāvdaļas ir: borskābe, nātrija hlorīds, nātrija hidroksīds, lai regulētu pH līmeni, un ūdens injekcijām.

Lifodrox ārējais izskats un iepakojums

Šīs zāles ir šķidrums (dzidrs, zaļgani dzeltens šķīdums), kas pieejams iepakojumā, kurā ir viena plastmasas pudelīte ar uzskrūvējamu vāciņu, kas satur 5 ml šķīduma.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7

Čehija

Ražotājs

PHARMATHEN S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attikis

Grieķija

vai

FAMAR S.A.

Plant A, 63 Agiou Dimitriou Street, 174 56

Alimos, Athens

Grieķija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Lifodrox – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā;

Xiflodrop – Bulgārijā, Dānijā, Polijā.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2018.
Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены