apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Metalyse pulv.p/inj.10000V fl. N1(+šķīdin.)

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-Jan-24
METALYSE-лекарство/препарат -порошокориентировочно, Вы можете купить "Metalyse pulv.p/inj.10000V fl. N1(+šķīdin.)" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 941.00€  1067.85$  786.99£  81715Rub  9799.6SEK  4264PLN  3356.36₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -порошок Metalyse pulv.p/inj.10000V fl. N1(+šķīdin.)     Перепроверить

ATC кодB01AD11 

Активные вещества: Tenecteplasum

 


Фирма производитель: Boehringer Ingelheim

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
Metalyse pulv.p/inj.10000V fl.N1(+šķīdin.), Tenecteplasum Rx (Boehringer Ingelheim) [,Germany]
941.00€ , Nov.-0001 Интернет аптека Latvija Meness aptieka Тел. 8555
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Metalyse Kartona kastīte, Stikla flakons komplektā ar šļirci, adatu un adapteri, N1

(, ATĶ kods: B01AD11)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

971.14€

Zāļu produkta identifikators

EU/1/00/169/005

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/00/169/005

Ražotājs

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

18-SEP-02

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

8000 V

Zāļu forma

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Boehringer Ingelheim International GmbH, Germany

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

  ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Metalyse 8000 vienību pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrā flakonā ir 8000 vienību (40 mg) tenekteplāzes (tenecteplasum). Katrā pilnšļircē ir 8 ml šķīduma. Viens ml pagatavota šķīduma satur 1000 vienības (5 mg) tenekteplāzes. Tenekteplāzes aktivitāte norādīta vienībās (V), lietojot tenekteplāzei specifisku references standartu, kas nav salīdzināms ar vienībām, kuras lieto, lai raksturotu citu trombolītisko līdzekļu aktivitāti. Tenekteplāze ir fibrīn-specifisks plazminogēna aktivators, ko ar DNS rekombinācijas metodi ražo no Ķīnas kāmju olnīcu šūnu līnijām. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains. Pulveris ir balts vai netīri balts. Izšķīdinātais preparāts ir dzidrs un bezkrāsains vai viegli iedzeltens šķīdums.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Metalyse ir paredzēta trombolītiskai terapijai pieaugušajiem, ja ir aizdomas par miokarda infarktu ar persistējošu ST segmenta pacēlumu vai svaigu kreisā Hisa kūlīša zara blokādi 6 stundu laikā pēc akūta miokarda infarkta (AMI) simptomu parādīšanās 4.2. Devas un lietošanas veids Devas Metalyse jāordinē ārstam ar pieredzi trombolītisko līdzekļu lietošanā un iespējām monitorēt to iedarbības rezultātus. Terapija ar Metalyse jāsāk cik ātri vien iespējams pēc simptomu parādīšanās. Metalyse jāordinē balstoties uz pacienta ķermeņa masu, maksimālā deva ir 10000 vienības (50 mg tenekteplāzes).
2

Tilpumu, kas nepieciešams optimālās devas ordinēšanai, var aprēķināt pēc šādas shēmas:

Pacienta ķermeņa masas kategorija (kg) < 60

Tenekteplāze (V)
6000

Tenekteplāze (mg)
30

Atbilstošs pagatavotā šķīduma daudzums
(ml) 6

 60 līdz < 70

7000

35

7

 70 līdz < 80

8000

40

8

 80 līdz < 90

9000

45

9

 90

10000

50

10

Sīkāku informāciju skatīt 6.6. apakšpunktā: Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par

rīkošanos

Gados vecāki cilvēki ( 75 gadiem) Sakarā ar paaugstinātu asiņošanas risku gados vecākiem cilvēkiem ( 75 gadiem) Metalyse jānozīmē uzmanīgi (skatīt informāciju par asiņošanu 4.4. apakšpunktā un par STREAM pētījumu 5.1. apakšpunktā).

Pediatriskā populācija Metalyse drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Nepieciešamo devu jāievada atsevišķas intravenozas bolus injekcijas veidā apmēram 10 sekunžu laikā.

Metalyse ievadīšanai var izmantot sistēmas, kurās iepriekš bijis vienīgi 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdums. Metalyse ir nesaderīga ar glikozes šķīdumu.

Injekcijas šķīdumam nedrīkst pievienot citus medicīniskus produktus.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

Papildterapija

Antitrombotiskā papildterapija ar antiagregantiem un antikoagulantiem pacientiem ar miokarda infarktu un ST segmenta pacēlumu jāordinē atbilstoši aktualizētām terapijas vadlīnijām. Par koronāro intervenci skatīt 4.4. apakšpunktā.

Klīniskos pētījumos ar Metalyse antitrombotiskai papildterapijai izmantoja nefrakcionēto heparīnu un enoksaparīnu.

Acetilsalicilskābe jāordinē uzreiz pēc simptomu parādīšanās un, ja vien nav kontrindikāciju, jāturpina visas dzīves laikā.

4.3. Kontrindikācijas

Metalyse nedrīkst nozīmēt pacientiem ar zināmu anafilaktisku (dzīvībai bīstams stāvoklis) reakciju uz jebkuru tās sastāvdaļu (tenekteplāzi vai kādu no palīgvielām) anamnēzē vai gentamicīnu (neliels daudzums kā atliekas pēc ražošanas procesa). Ja ārstēšana ar Metalyse tomēr ir nepieciešama, atdzīvināšanas aprīkojumam, vajadzības gadījumā, jābūt nekavējoties pieejamam.

3

Bez tam, tā kā trombolītiskā terapija ir saistīta ar paaugstinātu asiņošanas risku, Metalyse lietošana ir kontrindicēta šādās situācijas:
- Izteikta asiņošana šobrīd vai pēdējo 6 mēnešu laikā - Pacienti, kuri saņem efektīvu ārstēšanu ar perorāliem antikoagulantiem, piemēram, varfarīna
nātrija sāli (INR > 1,3) (skatīt 4.4. apakšpunkta sadaļu “Asiņošana”) - Jebkuri centrālās nervu sistēmas bojājumi anamnēzē (piemēram, neoplazma, aneirisma,
intrakraniālas vai spinālas operācijas) - Zināma hemorāģiskā diatēze - Smaga nekontrolēta hipertensija - Smaga ķirurģiska operācija, parenhimatozo orgānu biopsija vai smaga trauma pēdējo 2 mēnešu
laikā (tai skaitā jebkāda trauma, kas saistīta ar pašreizējo AMI) - Nesena galvas vai galvaskausa trauma - Ilgstoša kardiopulmonāla reanimācija (> 2 minūtes) pēdējo divu nedēļu laikā - Akūts perikardīts vai/un subakūts bakteriāls endokardīts - Akūts pankreatīts - Smaga aknu disfunkcija, tai skaitā aknu mazspēja, ciroze, portāla hipertensija (varikozas barības
vada vēnas) un aktīvs hepatīts - Aktīvas peptiskas čūlas - Artērijas aneirisma un zināma arterio/venoza malformācija - Neoplazma ar palielinātu asiņošanas risku - Hemorāģisks insults vai nezināmas izcelsmes insults anamnēzē - Išēmisks insults vai pārejoši išēmiski traucējumi pēdējo 6 mēnešu laikā - Demence
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Koronāra intervence
Ja primāra perkutāna koronārā intervence (PCI – Percutaneous Coronary Intervention) ir plānota saskaņā ar aktuālām ārstēšanas vadlīnijām, tenekteplāzi lietot nevajag (skatīt 5.1. apakšpunktu ASSENT-4 pētījums).
Pacienti, kuriem nevar veikt primāro PCI vienas stundas laikā kā norādīts vadlīnijās un kuri saņem tenekteplāzi kā primāro koronāro rekanalizācijas terapiju, nekavējoties, 6–24 stundu laikā vai agrāk, ja tas ir medicīniski indicēts, jānosūta uz iestādi, kur var veikt koronāro intervenci, angiogrāfiskai izmeklēšanai un laicīgai papildus koronārai intervencei (skatīt 5.1. apakšpunktu STREAM pētījums).
Asiņošana
Visbiežākā komplikācija tenekteplāzes lietošanas laikā ir asiņošana. Vienlaikus heparīna lietošana var veicināt asiņošanu. Tā kā tenekteplāzes terapijas laikā tiek šķīdināts fibrīns, iepriekšējas punkcijas vietā var sākties asiņošana. Tāpēc, ordinējot trombolītisku terapiju, uzmanīgi jāizvērtē visas iespējamās asiņošanas vietas (tai skaitā katetru ievadīšanas vietas, artēriju un vēnu punkcijas vietas, brūču un adatas dūrienu vietas). Tenekteplāzes terapijas laikā jāizvairās no cietu katetru lietošanas, intramuskulārām injekcijām un citām mazsvarīgām procedūrām.
Visbiežāk novēro hemorāģijas injekcijas vietā, atsevišķos gadījumos novēro uroģenitālu un smaganu asiņošanu.
Ja sākas nopietna asiņošana, galvenokārt cerebrāla hemorāģija, vienlaikus heparīna lietošana nekavējoties jāpārtrauc. Ja heparīns ievadīts 4 stundas pirms asiņošanas sākuma, jāapsver protamīna ievadīšanas nepieciešamība. Tiem nedaudzajiem pacientiem, kuri nereaģē uz šo konservatīvo terapiju, var būt nepieciešams apsvērt transfūzijas līdzekļu ievadīšanas iespēju. Pēc katras krioprecipitāta, svaigi saldētas plazmas un trombocītu transfūzijas jāveic klīnisks un laboratorisks situācijas novērtējums. Pēc krioprecipitāta infūzijas fibrinogēna mērķa rādītājs ir 1 g/l. Antifibrinolītiskie
4

līdzekļi jālieto kā pēdējā iespējamā alternatīva. Šādos gadījumos var palielināties tenekteplāzes terapijas risks; jāapsver gaidāmās labvēlīgās iedarbības un riska attiecība:
- Sistoliskais asinsspiediens > 160 mm Hg - Cerebrovaskulāras slimības - Nesena kuņģa un zarnu trakta vai uroģenitālā trakta asiņošana (pēdējo 10 dienu laikā) - Augsta kreisās sirds daļas tromba iespējamība, piemēram, mitrāla stenoze ar priekškambaru
fibrillāciju - Jebkura zināma nesena (pēdējo 2 dienu laikā) intramuskulāra injekcija - Liels vecums, tas ir virs 75 gadiem - Maza ķermeņa masa < 60 kg - Pacienti, kuri saņem perorālos antikoagulantus: Metalyse lietošanu var apsvērt, kad, ņemot vērā
devu vai laiku kopš pēdējās antikoagulanta devas lietošanas, atlieku efektivitāte ir maz iespējama un, ja atbilstošais(-ie) antikoagulējošās zāļu aktivitātes testa(-u) rezultāti neliecina par klīniski nozīmīgu iedarbību uz asinsreces sistēmu (piemēram, INR ≤ 1,3 K vitamīna antagonistiem vai cits(-i) atbilstošs(-i) tests(-i) citiem perorāliem antikoagulantiem ir zem attiecīgās normas augšējās robežas).
Aritmijas
Koronārā trombolīze var izraisīt ar reperfūziju saistītu aritmiju. Tenekteplāzes terapijas laikā ieteicams turēt lietošanas gatavībā antiaritmiskās terapijas līdzekļus bradikardijas un/vai ventrikulāras tahiaritmijas (kardiostimulācija, defibrillācija) kupēšanai.
GPIIb/IIIa antagonisti
Vienlaicīga GPIIb/IIIa antagonistu lietošana palielina asiņošanas risku.
Paaugstināta jutība/Atkārtota ordinēšana
Ilgstoša antivielu veidošanās pret tenekteplāzes molekulu pēc ārstēšanas nav novērota. Tomēr nav sistemātiskas pieredzes ar atkārtotu tenekteplāzes ordinēšanu. Jāievēro piesardzība, nozīmējot tenekteplāzi pacientiem ar zināmu paaugstinātas jutības (savādāku kā anafilaktisku) reakciju uz aktīvo vielu, kādu no palīgvielām, vai gentamicīnu (neliels daudzums kā atliekas pēc ražošanas procesa). Ja sākas anafilaktoīda reakcija, injekcija nekavējoties jāpārtrauc un jāordinē atbilstoša terapija. Jebkurā gadījumā, tenekteplāzi nevajadzētu ordinēt atkārtoti pirms hemostātisko faktoru kā, piemēram, fibrinogēns, plazminogēns, un α2-antiplazmīns noteikšanas.
Pediatriskā populācija
Metalyse nav ieteicama lietošanai bērniem līdz 18 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas par drošumu un efektivitāti.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Oficiāli mijiedarbības pētījumi ar tenekteplāzi un citiem medicīniskiem produktiem, kas bieži tiek lietoti pacientiem ar AMI, nav veikti. Tomēr analizējot datus, kas iegūti I, II un III fāzes pētījumos ar vairāk kā 12 000 pacientiem, neatklāja nekādu klīniski nozīmīgu mijiedarbību kopīgi lietojot tenekteplāzi un zāles, ko parasti izmanto AMI pacientiem.
Zāles, kas ietekmē koagulāciju vai tādas, kas izmaina trombocītu funkciju (piem. tiklopidīns, klopidogrels, LMWH), var paaugstināt asiņošanas risku gan pirms, gan tenekteplāzes terapijas laikā un pēc tās.
Vienlaicīga GPIIb/IIIa antagonistu lietošana palielina asiņošanas risku.
5

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti Grūtniecība Datu par Metalyse lietošanu grūtniecēm ir maz. Neklīniskie dati, kas veikti ar tenekteplāzi liecina par asiņošanu ar sekundāru mirstību mātītēm aktīvās vielas zināmās farmakoloģiskās darbības dēļ, kā arī par dažiem abortu un augļu rezorbcijas gadījumiem (ietekme novērota tikai atkārtotu devu lietošanas gadījumā). Tenekteplāzi neuzskata par teratogēnu (skatīt 5.3. apakšpunktu). Miokarda infarkta gadījumā grūtniecības laikā labvēlīgā terapijas iedarbība jāvērtē salīdzinājumā ar potenciālo risku. Barošana ar krūti Nav zināms, vai tenekteplāze izdalās mātes pienā cilvēkam. Pirmās 24 stundas pēc trombolītiskās terapijas lietošanas barošana ar krūti jāaizliedz. Fertilitāte Klīniskie dati, kā arī neklīniskie pētījumi par fertilitāti tenekteplāzei (Metalyse) nav pieejami. 4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus Nav piemērojama. 4.8. Nevēlamas blakusparādības Lietošanas drošuma raksturojuma kopsavilkums Ļoti bieža ar tenekteplāzi saistīta nevēlama blakusparādība ir asiņošana. Injekcijas vietā tā parasti ir virspusēja. Bieži novēro ekhimozes, taču tām parasti nav nepieciešama īpaša terapija. Nāves gadījumi un pārejoša invaliditāte ziņota pacientiem ar insultu (tai skaitā intrakraniālu asiņošanu) un citām smagām asiņošanas epizodēm. Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā Turpmāk minētās nevēlamās blakusparādības ir sistematizētas pēc to sastopamības un orgānu sistēmām. Sastopamības grupas ir definētas, izmantojot šādus apzīmējumus: ļoti bieži ( 1/10), bieži ( 1/100 līdz < 1/10), retāk ( 1/1000 līdz < 1/100), reti ( 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).
6

1. tabulā parādīta nevēlamo blakusparādību sastopamība.

Orgānu sistēmu klasifikācija

Nevēlamās blakusparādības

Imūnās sistēmas traucējumi

Reti

Anafilaktoīda reakcija (tostarp arī izsitumi, nātrene, bronhu

spazmas un balsenes tūska)

Nervu sistēmas traucējumi

Retāk

Intrakraniāla asiņošana (piemēram, smadzeņu asiņošana,

smadzeņu hematoma, hemorāģisks insults, hemorāģisks

transformācijas insults, intrakraniāla hematoma,

subarahnoidāla asiņošana), tostarp arī saistītie simptomi,

piemēram, miegainība, afāzija, hemiparēze un krampji

Acu bojājumi

Retāk

Acu asiņošana

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk

Ciešā saistībā ar tenekteplāzes lietošanas laiku parādās

reperfūzijas izraisītas aritmijas (piemēram, asistolija,

paātrināta idioventrikulāra aritmija, aritmija, ekstrasistoles,

priekškambaru mirdzēšana, atrioventrikulāra blokāde no

1. pakāpes līdz pilnīgai, bradikardija, tahikardija, ventrikulāra

aritmija, ventrikulāra fibrilācija, ventrikulāra tahikardija).

Reperfūzijas aritmijas var izraisīt sirdsdarbības apstāšanos, ir

dzīvībai bīstamas un to gadījumos jālieto atbilstošu

antiaritmisku terapiju.

Reti

Perikarda asiņošana

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Asiņošana

Reti

Embolija (trombotiska embolizācija)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži

Deguna asiņošana

Reti

Plaušu asiņošana

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži

Kuņģa – zarnu trakta asiņošana (piemēram, kuņģa asiņošana,

kuņģa čūlas asiņošana, asiņošana no taisnās zarnas, asins

vemšana, melēna, asiņošana mutes dobumā)

Retāk

Retroperitoneāla asiņošana (piemēram, retroperitoneāla

hematoma)

Nav zināms

Slikta dūša, vemšana

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži

Ekhimozes

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Bieži

Uroģenitāla asiņošana (piemēram, hematūrija, urīnceļu

asiņošana)

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži

Asiņošana injekcijas vietā, asiņošana dūriena vietā

Izmeklējumi

Reti

Pazemināts asinsspiediens

Nav zināms

Paaugstināta ķermeņa temperatūra

Traumas, saindēšanās un ar manipulācijām saistītas komplikācijas

Nav zināms

Tauku embolija, kas var izraisīt attiecīgas sekas skartajos

orgānos

Tāpat kā lietojot citus trombolītiskos līdzekļus, pēc miokarda infarkta un/vai trombolītiskās terapijas ziņots par šādiem notikumiem: - ļoti bieži: hipotensija, sirdsdarbības un ritma traucējumi, stenokardija

7

- bieži: atgriezeniska išēmija, sirds mazspēja, miokarda infarkts, kardiogēnais šoks, perikardīts, plaušu tūska
- retāk: sirds apstāšanās, mitrālā vārstuļa nepietiekamība, asinsizplūdums perikardā, vēnu tromboze, sirds tamponāde, miokarda ruptūra
- reti: plaušu embolija
Šie kardiovaskulārie notikumi var apdraudēt dzīvību un izraisīt nāvi.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Pārdozēšanas gadījumā var novērot paaugstinātu asiņošanas risku. Ilgstošas smagas asiņošanas gadījumā jāapsver aizvietojošas terapijas nepieciešamība (plazma, trombocīti), skatīt 4.4. apakšpunktu.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: Antitrombotiskie līdzekļi, enzīmi; ATĶ kods: B01A D11
Darbības mehānisms
Tenekteplāze ir rekombinants fibrīnspecifisks plazminogēna aktivātors, kas atvasināts no dabiskā t-PA (audu plazminogēna aktivātora), modificējot trīs vietas proteīna struktūrā. Tas saistās ar tromba (asins recekļa) fibrīna komponenti un selektīvi konvertē ar trombu saistīto plazminogēnu par plazmīnu, sašķeļot tromba fibrīna matricu. Tenekteplāzei, salīdzinot ar dabisko t-PA, ir augstāka fibrīna specifitāte un lielāka rezistence pret tās endogēniem inhibitoriem (PAI-1).
Farmakodinamiskā iedarbība
Pēc tenekteplāzes lietošanas novēroja devas atkarīgu ~`~2-antiplazmīna (vienas plazmīna fāzes inhibitora) patēriņu ar sekojošu sistēmiskā plazmīna ģenerācijas līmeņa celšanos. Šie novērojumi atbilst gaidāmajam plazminogēna aktivācijas efektam. Salīdzinošā pētījumā pacientiem, kuri saņēma maksimālo tenekteplāzes devu (10000 V, kas atbilst 50 mg), novēroja fibrinogēna samazināšanos mazāk par 15% un plazminogēna samazināšanos mazāk par 25%, kamēr alteplāze izraisīja fibrinogēna un plazminogēna līmeņa samazināšanos apmēram par 50%. 30 dienu laikā klīniski nozīmīgu antivielu veidošanos nekonstatēja.
Klīniskā efektivitāte un drošums
Pārliecinoši dati no I un II fāzes angiogrāfiskiem pētījumiem liecina, ka tenekteplāze, ievadot viena intravenozā bolusa veidā, pacientiem ar AMI efektīvi šķīdina asins recekli ar infarktu saistītā artērijā, efekts ir devas atkarīgs.
ASSENT-2 Plašā pētījumā par mirstību (ASSENT-2), kurā tika iekļauti apmēram 17 000 pacienti, konstatēja, ka tenekteplāze mirstības samazināšanā ir terapeitiski ekvivalenta alteplāzei (6.2% abās terapijas grupās, 30 dienās, 95% CI augšējais limits, relatīvā riska rādītājs 1.124) un, ka tenekteplāzes lietošana ir saistīta ar ievērojami mazāku ne-intrakraniālas asiņošanas biežumu (26.4% pret. 28.9%, p=0.0003).
8

Rezultātā nepieciešams daudz mazāks transfūziju skaits (4.3% pret. 5.5%, p=0.0002). Intrakraniālu asiņošanu konstatēja 0.93% tenekteplāzei un 0.94% attiecīgi alteplāzei.
Pārliecinoši koronārās atradnes un ierobežoti klīnisko rezultātu dati liecina, ka AMI pacienti var tikt efektīvi ārstēti arī vēlāk kā 6 stundas pēc simptomu sākuma.
ASSENT-4 Pētījumā ASSENT-4 PCI tika iekļauti 4000 pacienti ar plašu miokarda infarktu; pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pilna tenekteplāzes deva un vienlaikus nefrakcionētā heparīna reizes deva līdz 4,000 SV bolus veidā 60 – 180 minūtes pirms primāras PCI nodrošina labāku rezultātu, salīdzinot tikai ar PCI bez iepriekšējas terapijas. Pētījums ar 1667 randomizētiem pacientiem tika noslēgts priekšlaikus, jo PCI grupā, kas saņēma tenekteplāzi, novēroja skaitliski augstākus mirstības rādītājus. Primāro salikto mērķa parametru, nāvi, kardiogēno šoku vai sastrēguma sirds mazspēju, 90 dienu laikā daudz biežāk novēroja grupā, kas saņēma pētāmo terapijas shēmu ar tenekteplāzi, kam sekoja rutīnas PCI : 18.6% (151/810) salīdzinot ar 13.4% (110/819) grupā, kas saņēma tikai PCI, p=0.0045. Šo būtisko primārā mērķa parametra atšķirību starp grupām 90 dienu laikā varēja novērot jau stacionārā un 30 dienu laikā.
Visu klīnisko salikto mērķa parametra sastāvdaļu rezultāti skaitliskā ziņā bija labāki pacientu grupā, kas saņēma tikai PCI: nāve: 6.7% pret 4.9% p=0.14; kardiogēnais šoks: 6.3% pret 4.8% p=0.19; sastrēguma sirds mazspēja: 12.0% pret 9.2% p=0.06. Sekundāros mērķa parametrus atkārtotu infarktu un atkārtotu mērķa asinsvadu revaskularizāciju grupā, kas pirms PCI saņēma tenekteplāzi, novēroja daudz biežāk: atkārtots infarkts: 6.1% pret 3.7% p=0.0279; atkārtota mērķa asinsvadu revaskularizācija: 6.6% pret 3.4% p=0.0041. Pacientu grupā, kas pirms PCI saņēma tenekteplāzi, biežāk novēroja šādas nevēlamās blakusparādības: intrakraniālu hemorāģiju: 1% pret 0% p=0.0037; insultu: 1.8% pret 0% p<0.0001; smagu asiņošanu: 5.6% pret 4.4% p=0.3118; nelielu asiņošanu: 25.3% pret 19.0% p= 0.0021; asins pārliešanu: 6.2% pret 4.2% p=0.0873; pēkšņu asinsvadu nosprostošanos: 1.9% pret 0.1% p=0.0001.
STREAM pētījums
STREAM pētījums bija plānots, lai novērtētu medikamentozi-invazīvās stratēģijas efektivitāti un drošumu salīdzinājumā ar standarta primāro PCI pacientiem ar ST pacēluma akūtu miokarda infarktu 3 stundu laikā pēc simptomu parādīšanās, kam nevarēja veikt primāro PCI vienas stundas laikā pēc pirmā medicīniskā kontakta. Medikamentozi-invazīvās stratēģijas pamatā bija agrīna fibrinolītiska ārstēšana ar bolus veida tenekteplāzi un papildu antiagregantu un antikoagulantu terapija, pēc kuras 6– 24 stundu laikā tika veikta angiogrāfija vai glābjoša koronārā intervence,
Pētījuma populāciju veidoja 1892 pacienti, randomizēti pēc interaktīvas balss atbildes principa. Primāro mērķa kritēriju komponentu – nāves vai kardiogēna šoka, vai sastrēguma sirds mazspējas, vai atkārtota infarkta apvienojumu 30 dienu laikā – novēroja 12,4% (116/939) medikamentozi-invazīvās terapijas grupā, salīdzinot ar 14,3% (135/943) primārās PCI grupā (relatīvais risks 0,86 (0,68-1,09)).
9

Atsevišķu primārā saliktā mērķa kritērija komponentu medikamentozi-invazīvās terapijas grupā, salīdzinot ar primārās PCI grupu, novērotais biežums

Nāves, šoka, sastrēguma sirds mazspējas, atkārtota infarkta apvienojums Visu cēloņu izraisīta mirstība Kardiogēns šoks Sastrēguma sirds mazspēja Atkārtots infarkts Kardiāla mirstība

Medikamentozi-

Primārā PCI

p

invazīvā terapija

(n=948)

(n=944)

116/939 (12,4%)

135/943 (14,3%)

0,21

43/939 (4,6%)

42/946 (4,4%)

0,88

41/939 (4,4%)

56/944 (5,9%)

0,13

57/939 (6,1%)

72/943 (7,6%)

0,18

23/938 (2,5%)

21/944 (2,2%)

0,74

31/939 (3,3%)

32/946 (3,4%)

0,92

Būtiskas un mazāk būtiskas ne-ICH asiņošanas sastopamība abās grupās bija līdzīga

Būtiska ne-ICH asiņošana Mazāk būtiska ne-ICH asiņošana

Medikamentozi-

Primārā PCI

p

invazīvā terapija

(n=948)

(n=944)

61/939 (6,5%)

45/944 (4,8%)

0,11

205/939 (21,8%)

191/944 (20,2%)

0,40

Kopējā insulta un intrakraniālas asiņošanas sastopamība

Medikamentozi-

Primārā PCI

p

invazīvā terapija

(n=948)

(n=944)

Insulti kopā (visu veidu)

15/939 (1,6%)

5/946 (0,5%)

0,03*

Intrakraniāla asiņošana

9/939 (0,96%)

2/946 (0,21%)

0,04**

Intrakraniāla asiņošana pēc protokola

grozīšanas, pacientiem ≥ 75 g.v. devu

samazinot uz pusi:

4/747 (0,5%)

2/758 (0,3%)

0,45

* sastopamība abās grupās ir tā, kas paredzama ar fibrinolītiskiem līdzekļiem vai primāru PCI

ārstētiem STEMI pacientiem (kā novērots iepriekšējos pētījumos).

** sastopamība medikamentozi-invazīvās terapijas grupā ir tā, kas paredzama fibrinolīzes gadījumā ar

tenekteplāzi (kā novērots iepriekšējos pētījumos).

Pēc tenekteplāzes devas samazināšanas uz pusi ≥ 75 g.v. pacientiem intrakraniālas asiņošanas gadījumu vairs nebija (0 no 97 pacientiem) (95% CI: 0.0-3.7) salīdzinot ar 8.1% (3 np 37 pacientiem) (95% CI: 1.7-21.9) pirms devas samazināšanas. Novēroto gadījumu ticamības intervāla robežas pirms un pēc devas samazināšanas pārklājas.

Pacientiem ≥ 75 g.v. novērotā primārās efektivitātes saliktā mērķa kritērija sastopamība medikamentozi-invazīvās terapijas un primārās PCI gadījumā bija šāda: pirms devas samazināšanas 11/37 (29,7%) (95% TI: 15,9- 47,0), salīdzinot ar 10/32 (31,3%) (95% TI: 16,1-50,0), pēc devas samazināšanas: 25/97 (25,8%) (95% TI: 17,4-35,7), salīdzinot ar 25/88 (24,8%) (95% TI: 19,3-39,0), Abās grupās novēroto gadījumu ticamības intervāla robežas pirms un pēc devas samazināšanas pārklājas.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās un izkliede

Tenekteplāze ir intravenozai lietošanai paredzēts rekombinants proteīns, kas aktivē plazminogēnu.

10

Pēc intravenozas 30 mg tenekteplāzes bolusa ievadīšanas pacientiem ar akūtu miokarda infarktu, sākotnējā aprēķinātā tenekteplāzes koncentrācija plazmā bija 6,45 ± 3,60 µg/ml (vidējā ± SN). Pēc 5– 50 mg devu ievadīšanas izkliedes fāze ir no 31% ± 22% līdz 69% ± 15% (vidējā ± SN) no kopējā AUC.
Dati par izkliedi audos iegūti pētījumos ar radioaktīvi iezīmētu tenekteplāzi žurkām. Galvenais orgāns, kurā nonāk tenekteplāze, ir aknas. Nav zināms, vai un cik lielā mērā tenekteplāze saistās ar plazmas proteīniem cilvēkam. Vidējais aiztures laiks (MRT) organismā ir aptuveni 1 h un vidējais (± SN) izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī (Vss) variēja no 6,3 ± 2 l līdz 15 ± 7 l.
Biotransformācija
Tenekteplāze izdalās no asinsrites, saistoties ar specifiskiem receptoriem aknās, un pēc tam sašķeļoties par sīkākiem peptīdiem. Salīdzinot ar dabisko t-PA, saistīšanās ar aknu receptoriem ir mazāk izteikta, tāpēc eliminācijas pusperiods ir garāks.
Eliminācija
Pēc atsevišķas intravenozas tenekteplāzes bolus injekcijas pacientiem ar akūtu miokarda infarktu tenekteplāzes antigēns bifāziski eliminējas no plazmas. Terapeitisko devu robežās tenekteplāzes klīrenss nav devas atkarīgs. Iniciālais dominantais eliminācijas pusperiods ir 24 ± 5.5 (SD) min, kas ir 5 reizes garāks nekā dabiskajam t-PA. Terminālais pusperiods ir 129 ± 87 min, plazmas klīrenss ir 119 ± 49 ml/min.
Palielināta ķermeņa masa izraisa mērenu tenekteplāzes klīrensa palielināšanos, palielinoties vecumam, klīrenss nedaudz samazinās. Sievietēm parasti ir zemāks klīrenss nekā vīriešiem, to var izskaidrot ar zemāku ķermeņa masu sievietēm nekā vīriešiem.
Linearitāte/nelinearitāte
Devas linearitātes analīze, ņemot vērā AUC, liecināja, ka pētīto devu, t. i., no 5 līdz 50 mg, robežās, tenekteplāzei ir nelineāra farmakokinētika.
Nieru un aknu darbības traucējumi
Tenekteplāze tiek izvadīta caur aknām, tāpēc nav paredzams, ka nieru darbības traucējumi ietekmēs tās farmakokinētiku. To apliecina arī dati par dzīvniekiem. Tomēr nieru un aknu darbības traucējumu ietekme uz tenekteplāzes farmakokinētiku cilvēkam nav īpaši pētīta. Tāpēc nav arī norādījumu par tenekteplāzes devas pielāgošanu pacientiem ar aknu un smagu nieru mazspēju.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Atsevišķas intravenozas devas ievadīšana žurkām, trušiem un suņiem izraisīja vienīgi devas atkarīgas un atgriezeniskas koagulācijas parametru izmaiņas ar lokālu hemorāģiju injekcijas vietā, ko var skaidrot ar tenekteplāzes farmakodinamiskās iedarbības sekām. Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi žurkām un suņiem apstiprina šos augšminētos novērojumus, taču pētījumu ilgums bija ierobežots līdz divām nedēļām, jo antivielu veidošanās pret cilvēka proteīnu tenekteplāzi var izraisīt anafilaktiskas reakcijas.
Drošuma pētījumu dati cynomolgus pērtiķiem atklāja asinsspiediena samazināšanos un tai sekojošas izmaiņas EKG, taču šīs izmaiņas novēroja tikai devās, kas ievērojami pārsniedza klīnikā lietotās devas.
Balstoties uz indikācijām un atsevišķas devas lietošanu cilvēkiem, reproduktīvās toksicitātes pētījumi aprobežojās ar embriotoksicitātes pētījumiem ar vienu no jutīgām sugām, trušiem. Embrionālā perioda vidū tenekteplāze izraisīja visa metiena bojāeju. Lietojot tenekteplāzi embrionālā perioda vidū vai
11

beigās, vienu dienu pēc pirmās devas mātītēm novēroja vaginālu asiņošanu. Sekundāru mirstību novēroja 1–2 dienas vēlāk. Dati par fetālo periodu nav pieejami
Mutagenitāte un kancerogenitāte šai rekombinanto proteīnu klasē nav sagaidāma, tāpēc genotoksicitātes un kancerogenitātes pārbaude nav nepieciešama.
Pēc intravenozas, intra-arteriālas vai paravenozas lietošanai sagatavota tenekteplāzes šķīduma ievadīšanas lokālu asinsvadu kairinājumu nenovēro.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Pulveris
L-arginīns Fosforskābe Polisorbāts 20 Ražošanas procesa atlikums: gentamicīns.
Šķīdums
Injekciju ūdens.
6.2. Nesaderība
Metalyse nedrīkst lietot maisījumā ar glikozes infūzijas šķīdumiem.
6.3. Uzglabāšanas laiks
Tirdzniecības iepakojumam
2 gadi
Lietošanai pagatavotam šķīdumam
Lietošanai pagatavota šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte temperatūrā 2-8°C saglabājas 24 stundas; 30°C temperatūrā – 8 stundas.
No mikrobioloģijas viedokļa raugoties, sagatavoto šķīdumu vajadzētu lietot nekavējoties. Ja zāles uzreiz pēc sagatavošanas netiek izlietotas, atbildību par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai uzņemas zāļu lietotājs, glabājot temperatūrā 2-8°C, uzglabāšanas laiks nedrīkst pārsniegt 24 stundas.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
20 ml I tipa stikla flakoni, ar apvalkotu (B2-42) pelēku gumijas aizbāzni un noņemamu vāciņu, kas pildīti ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai. Katrs flakons satur 40 mg tenekteplāzes. 10 ml plastmasas pilnšļirce ar 8 ml šķīduma. Sterils flakona adapteris.
12

Sterila adata vienreizējai lietošanai.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Metalyse injekciju šķīdums jāpagatavo flakonam, kas satur pulveri injekcijas šķīduma pagatavošanai, pievienojot no pilnšļirces saturu, injekcijas ūdeni pulvera šķīdināšanai.

1. Pārliecinieties, ka izvēlēts pacienta ķermeņa masai atbilstošs flakona lielums.

Pacienta ķermeņa masas kategorija (kg) < 60

Pagatavotā šķīduma tilpums (ml) 6

Tenekteplāze (V)
6000

Tenekteplāze (mg)
30

 60 līdz < 70

7

7000

35

 70 līdz < 80

8

8000

40

 80 līdz < 90

9

9000

45

 90

10

10000

50

2. Pārliecinieties, ka flakona vāciņš nav bojāts. 3. Noņemiet no flakona noņemamo vāciņu. 4. Noņemiet no šļirces uzgali. Pēc tam nekavējoties pieskrūvējiet pilnšļirci flakona adapterim un
ar tā smaili caurduriet vidū flakona aizbāzni. 5. Lēni virzot šļirces virzuli uz leju, lai izvairītos no putu veidošanās, ievadiet injekciju ūdeni
flakonā. 6. Šķīdiniet vieglām riņķveida kustībām. 7. Pagatavotais šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains vai bāli dzeltens. Drīkst lietot tikai dzidru
šķīdumu, bez redzamām piemaisījumu daļiņām. 8. Tieši pirms šķīduma ievadīšanas apgrieziet flakonu ar pievienoto pilnšļirci otrādi tā, lai šļirce
atrastos no flakona uz leju. 9. Ievelciet atbilstošu pagatavotā Metalyse šķīduma daudzumu šļircē (šķīduma daudzums
jāaprēķina balstoties uz pacienta ķermeņa masu). 10. Atvienojiet šļirci no flakona adaptera. 11. Metalyse pacientam jāievada intravenozi apmēram 10 sekunžu laikā. Nedrīkst ievadīt sistēmā,
kurā bijusi glikoze. 12. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina

Alternatīvai šķīduma pagatavošanai pievienota adata.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/00/169/005

13

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2001. gada 23. februāris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2006. gada 23. februāris 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu
14

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Metalyse 10000 vienību pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrā flakonā ir 10000 vienību (50 mg) tenekteplāzes (tenecteplasum). Katrā pilnšļircē ir 10 ml šķīduma. Viens ml pagatavota šķīduma satur 1000 vienības (5 mg) tenekteplāzes. Tenekteplāzes aktivitāte norādīta vienībās (V), lietojot tenekteplāzei specifisku references standartu, kas nav salīdzināms ar vienībām, kuras lieto, lai raksturotu citu trombolītisko līdzekļu aktivitāti. Tenekteplāze ir fibrīn-specifisks plazminogēna aktivators, ko ar DNS rekombinācijas metodi ražo no Ķīnas kāmju olnīcu šūnu līnijām. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains. Pulveris ir balts vai netīri balts. Izšķīdinātais preparāts ir dzidrs un bezkrāsains vai viegli iedzeltens šķīdums.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Metalyse ir paredzēta trombolītiskai terapijai pieaugušajiem, ja ir aizdomas par miokarda infarktu ar persistējošu ST segmenta pacēlumu vai svaigu kreisā Hisa kūlīša zara blokādi 6 stundu laikā pēc akūta miokarda infarkta (AMI) simptomu parādīšanās 4.2. Devas un lietošanas veids Devas Metalyse jāordinē ārstam ar pieredzi trombolītisko līdzekļu lietošanā un iespējām monitorēt to iedarbības rezultātus. Terapija ar Metalyse jāsāk cik ātri vien iespējams pēc simptomu parādīšanās. Metalyse jāordinē balstoties uz pacienta ķermeņa masu, maksimālā deva ir 10000 vienības (50 mg tenekteplāzes).
15

Tilpumu, kas nepieciešams optimālās devas ordinēšanai, var aprēķināt pēc šādas shēmas:

Pacienta ķermeņa masas kategorija (kg) < 60

Tenekteplāze (V)
6000

Tenekteplāze (mg)
30

Atbilstošs pagatavotā šķīduma daudzums
(ml) 6

 60 līdz < 70

7000

35

7

 70 līdz < 80

8000

40

8

 80 līdz < 90

9000

45

9

 90

10000

50

10

Sīkāku informāciju skatīt 6.6. apakšpunktā: Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par

rīkošanos

Gados vecāki cilvēki ( 75 gadiem) Sakarā ar paaugstinātu asiņošanas risku gados vecākiem cilvēkiem ( 75 gadiem) Metalyse jānozīmē uzmanīgi (skatīt informāciju par asiņošanu 4.4. apakšpunktā un par STREAM pētījumu 5.1. apakšpunktā).

Pediatriskā populācija Metalyse drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Nepieciešamo devu jāievada atsevišķas intravenozas bolus injekcijas veidā apmēram 10 sekunžu laikā.

Metalyse ievadīšanai var izmantot sistēmas, kurās iepriekš bijis vienīgi 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdums. Metalyse ir nesaderīga ar glikozes šķīdumu.

Injekcijas šķīdumam nedrīkst pievienot citus medicīniskus produktus.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

Papildterapija

Antitrombotiskā papildterapija ar antiagregantiem un antikoagulantiem pacientiem ar miokarda infarktu un ST segmenta pacēlumu jāordinē atbilstoši aktualizētām terapijas vadlīnijām. Par koronāro intervenci skatīt 4.4. apakšpunktā.

Klīniskos pētījumos ar Metalyse antitrombotiskai papildterapijai izmantoja nefrakcionēto heparīnu un enoksaparīnu.

Acetilsalicilskābe jāordinē uzreiz pēc simptomu parādīšanās un, ja vien nav kontrindikāciju, jāturpina visas dzīves laikā.

4.3. Kontrindikācijas

Metalyse nedrīkst nozīmēt pacientiem ar zināmu anafilaktisku (dzīvībai bīstams stāvoklis) reakciju uz jebkuru tās sastāvdaļu (tenekteplāzi vai kādu no palīgvielām) anamnēzē vai gentamicīnu (neliels daudzums kā atliekas pēc ražošanas procesa). Ja ārstēšana ar Metalyse tomēr ir nepieciešama, atdzīvināšanas aprīkojumam, vajadzības gadījumā, jābūt nekavējoties pieejamam.

16

Bez tam, tā kā trombolītiskā terapija ir saistīta ar paaugstinātu asiņošanas risku, Metalyse lietošana ir kontrindicēta šādās situācijas:
- Izteikta asiņošana šobrīd vai pēdējo 6 mēnešu laikā - Pacienti, kuri saņem efektīvu ārstēšanu ar perorāliem antikoagulantiem, piemēram, varfarīna
nātrija sāli (INR > 1,3) (skatīt 4.4. apakšpunkta sadaļu “Asiņošana”) - Jebkuri centrālās nervu sistēmas bojājumi anamnēzē (piemēram, neoplazma, aneirisma,
intrakraniālas vai spinālas operācijas) - Zināma hemorāģiskā diatēze - Smaga nekontrolēta hipertensija - Smaga ķirurģiska operācija, parenhimatozo orgānu biopsija vai smaga trauma pēdējo 2 mēnešu
laikā (tai skaitā jebkāda trauma, kas saistīta ar pašreizējo AMI) - Nesena galvas vai galvaskausa trauma - Ilgstoša kardiopulmonāla reanimācija (> 2 minūtes) pēdējo divu nedēļu laikā - Akūts perikardīts vai/un subakūts bakteriāls endokardīts - Akūts pankreatīts - Smaga aknu disfunkcija, tai skaitā aknu mazspēja, ciroze, portāla hipertensija (varikozas barības
vada vēnas) un aktīvs hepatīts - Aktīvas peptiskas čūlas - Artērijas aneirisma un zināma arterio/venoza malformācija - Neoplazma ar palielinātu asiņošanas risku - Hemorāģisks insults vai nezināmas izcelsmes insults anamnēzē - Išēmisks insults vai pārejoši išēmiski traucējumi pēdējo 6 mēnešu laikā - Demence
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Koronāra intervence
Ja primāra perkutāna koronārā intervence (PCI – Percutaneous Coronary Intervention) ir plānota saskaņā ar aktuālām ārstēšanas vadlīnijām, tenekteplāzi lietot nevajag (skatīt 5.1. apakšpunktu ASSENT-4 pētījums).
Pacienti, kuriem nevar veikt primāro PCI vienas stundas laikā kā norādīts vadlīnijās un kuri saņem tenekteplāzi kā primāro koronāro rekanalizācijas terapiju, nekavējoties, 6–24 stundu laikā vai agrāk, ja tas ir medicīniski indicēts, jānosūta uz iestādi, kur var veikt koronāro intervenci, angiogrāfiskai izmeklēšanai un laicīgai papildus koronārai intervencei (lūdzu, skatīt 5.1. apakšpunktu STREAM pētījums).
Asiņošana
Visbiežākā komplikācija tenekteplāzes lietošanas laikā ir asiņošana. Vienlaikus heparīna lietošana var veicināt asiņošanu. Tā kā tenekteplāzes terapijas laikā tiek šķīdināts fibrīns, iepriekšējas punkcijas vietā var sākties asiņošana. Tāpēc, ordinējot trombolītisku terapiju, uzmanīgi jāizvērtē visas iespējamās asiņošanas vietas (tai skaitā katetru ievadīšanas vietas, artēriju un vēnu punkcijas vietas, brūču un adatas dūrienu vietas). Tenekteplāzes terapijas laikā jāizvairās no cietu katetru lietošanas, intramuskulārām injekcijām un citām mazsvarīgām procedūrām.
Visbiežāk novēro hemorāģijas injekcijas vietā, atsevišķos gadījumos novēro uroģenitālu un smaganu asiņošanu.
Ja sākas nopietna asiņošana, galvenokārt cerebrāla hemorāģija, vienlaikus heparīna lietošana nekavējoties jāpārtrauc. Ja heparīns ievadīts 4 stundas pirms asiņošanas sākuma, jāapsver protamīna ievadīšanas nepieciešamība. Tiem nedaudzajiem pacientiem, kuri nereaģē uz šo konservatīvo terapiju, var būt nepieciešams apsvērt transfūzijas līdzekļu ievadīšanas iespēju. Pēc katras krioprecipitāta, svaigi saldētas plazmas un trombocītu transfūzijas jāveic klīnisks un laboratorisks situācijas
17

novērtējums. Pēc krioprecipitāta infūzijas fibrinogēna mērķa rādītājs ir 1 g/l. Antifibrinolītiskie līdzekļi jālieto kā pēdējā iespējamā alternatīva. Šādos gadījumos var palielināties tenekteplāzes terapijas risks; jāapsver gaidāmās labvēlīgās iedarbības un riska attiecība:
- Sistoliskais asinsspiediens > 160 mm Hg - Cerebrovaskulāras slimības - Nesena kuņģa un zarnu trakta vai uroģenitālā trakta asiņošana (pēdējo 10 dienu laikā) - Augsta kreisās sirds daļas tromba iespējamība, piemēram, mitrāla stenoze ar priekškambaru
fibrillāciju - Jebkura zināma nesena (pēdējo 2 dienu laikā) intramuskulāra injekcija - Liels vecums, tas ir virs 75 gadiem - Maza ķermeņa masa < 60 kg - Pacienti, kuri saņem perorālos antikoagulantus: Metalyse lietošanu var apsvērt, kad, ņemot vērā
devu vai laiku kopš pēdējās antikoagulanta devas lietošanas, atlieku efektivitāte ir maz iespējama un, ja atbilstošais(-ie) antikoagulējošās zāļu aktivitātes testa(-u) rezultāti neliecina par klīniski nozīmīgu iedarbību uz asinsreces sistēmu (piemēram, INR ≤ 1,3 K vitamīna antagonistiem vai cits(-i) atbilstošs(-i) tests(-i) citiem perorāliem antikoagulantiem ir zem attiecīgās normas augšējās robežas).
Aritmijas
Koronārā trombolīze var izraisīt ar reperfūziju saistītu aritmiju. Tenekteplāzes terapijas laikā ieteicams turēt lietošanas gatavībā antiaritmiskās terapijas līdzekļus bradikardijas un/vai ventrikulāras tahiaritmijas (kardiostimulācija, defibrillācija) kupēšanai.
GPIIb/IIIa antagonisti
Vienlaicīga GPIIb/IIIa antagonistu lietošana palielina asiņošanas risku.
Paaugstināta jutība/Atkārtota ordinēšana
Ilgstoša antivielu veidošanās pret tenekteplāzes molekulu pēc ārstēšanas nav novērota. Tomēr nav sistemātiskas pieredzes ar atkārtotu tenekteplāzes ordinēšanu. Jāievēro piesardzība, nozīmējot tenekteplāzi pacientiem ar zināmu paaugstinātas jutības (savādāku kā anafilaktisku) reakciju uz aktīvo vielu, kādu no palīgvielām, vai gentamicīnu (neliels daudzums kā atliekas pēc ražošanas procesa). Ja sākas anafilaktoīda reakcija, injekcija nekavējoties jāpārtrauc un jāordinē atbilstoša terapija. Jebkurā gadījumā, tenekteplāzi nevajadzētu ordinēt atkārtoti pirms hemostātisko faktoru kā, piemēram, fibrinogēns, plazminogēns, un α2-antiplazmīns noteikšanas.
Pediatriskā populācija
Metalyse nav ieteicama lietošanai bērniem līdz 18 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas par drošumu un efektivitāti.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Oficiāli mijiedarbības pētījumi ar tenekteplāzi un citiem medicīniskiem produktiem, kas bieži tiek lietoti pacientiem ar AMI, nav veikti. Tomēr analizējot datus, kas iegūti I, II un III fāzes pētījumos ar vairāk kā 12 000 pacientiem, neatklāja nekādu klīniski nozīmīgu mijiedarbību kopīgi lietojot tenekteplāzi un zāles, ko parasti izmanto AMI pacientiem.
Zāles, kas ietekmē koagulāciju vai tādas, kas izmaina trombocītu funkciju (piem. tiklopidīns, klopidogrels, LMWH), var paaugstināt asiņošanas risku gan pirms, gan tenekteplāzes terapijas laikā un pēc tās.
18

Vienlaicīga GPIIb/IIIa antagonistu lietošana palielina asiņošanas risku. 4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti Grūtniecība Datu par Metalyse lietošanu grūtniecēm ir maz. Neklīniskie dati, kas veikti ar tenekteplāzi liecina par asiņošanu ar sekundāru mirstību mātītēm aktīvās vielas zināmās farmakoloģiskās darbības dēļ, kā arī par dažiem abortu un augļu rezorbcijas gadījumiem (ietekme novērota tikai atkārtotu devu lietošanas gadījumā). Tenekteplāzi neuzskata par teratogēnu (skatīt 5.3. apakšpunktu). Miokarda infarkta gadījumā grūtniecības laikā labvēlīgā terapijas iedarbība jāvērtē salīdzinājumā ar potenciālo risku. Barošana ar krūti Nav zināms, vai tenekteplāze izdalās mātes pienā cilvēkam. Pirmās 24 stundas pēc trombolītiskās terapijas lietošanas barošana ar krūti jāaizliedz. Fertilitāte Klīniskie dati, kā arī neklīniskie pētījumi par fertilitāti tenekteplāzei (Metalyse) nav pieejami. 4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus Nav piemērojama. 4.8. Nevēlamas blakusparādības Lietošanas drošuma raksturojuma kopsavilkums Ļoti bieža ar tenekteplāzi saistīta nevēlama blakusparādība ir asiņošana. Injekcijas vietā tā parasti ir virspusēja. Bieži novēro ekhimozes, taču tām parasti nav nepieciešama īpaša terapija. Nāves gadījumi un pārejoša invaliditāte ziņota pacientiem ar insultu (tai skaitā intrakraniālu asiņošanu) un citām smagām asiņošanas epizodēm. Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā Turpmāk minētās nevēlamās blakusparādības ir sistematizētas pēc to sastopamības un orgānu sistēmām. Sastopamības grupas ir definētas, izmantojot šādus apzīmējumus: ļoti bieži ( 1/10), bieži ( 1/100 līdz < 1/10), retāk ( 1/1000 līdz < 1/100), reti ( 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).
19

1. tabulā parādīta nevēlamo blakusparādību sastopamība.

Orgānu sistēmu klasifikācija

Nevēlamās blakusparādības

Imūnās sistēmas traucējumi

Reti

Anafilaktoīda reakcija (tostarp arī izsitumi, nātrene, bronhu

spazmas un balsenes tūska)

Nervu sistēmas traucējumi

Retāk

Intrakraniāla asiņošana (piemēram, smadzeņu asiņošana,

smadzeņu hematoma, hemorāģisks insults, hemorāģisks

transformācijas insults, intrakraniāla hematoma,

subarahnoidāla asiņošana), tostarp arī saistītie simptomi,

piemēram, miegainība, afāzija, hemiparēze un krampji

Acu bojājumi

Retāk

Acu asiņošana

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk

Ciešā saistībā ar tenekteplāzes lietošanas laiku parādās

reperfūzijas izraisītas aritmijas (piemēram, asistolija,

paātrināta idioventrikulāra aritmija, aritmija, ekstrasistoles,

priekškambaru mirdzēšana, atrioventrikulāra blokāde no

1. pakāpes līdz pilnīgai, bradikardija, tahikardija, ventrikulāra

aritmija, ventrikulāra fibrilācija, ventrikulāra tahikardija).

Reperfūzijas aritmijas var izraisīt sirdsdarbības apstāšanos, ir

dzīvībai bīstamas un to gadījumos jālieto atbilstošu

antiaritmisku terapiju.

Reti

Perikarda asiņošana

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Asiņošana

Reti

Embolija (trombotiska embolizācija)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži

Deguna asiņošana

Reti

Plaušu asiņošana

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži

Kuņģa – zarnu trakta asiņošana (piemēram, kuņģa asiņošana,

kuņģa čūlas asiņošana, asiņošana no taisnās zarnas, asins

vemšana, melēna, asiņošana mutes dobumā)

Retāk

Retroperitoneāla asiņošana (piemēram, retroperitoneāla

hematoma)

Nav zināms

Slikta dūša, vemšana

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži

Ekhimozes

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Bieži

Uroģenitāla asiņošana (piemēram, hematūrija, urīnceļu

asiņošana)

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži

Asiņošana injekcijas vietā, asiņošana dūriena vietā

Izmeklējumi

Reti

Pazemināts asinsspiediens

Nav zināms

Paaugstināta ķermeņa temperatūra

Traumas, saindēšanās un ar manipulācijām saistītas komplikācijas

Nav zināms

Tauku embolija, kas var izraisīt attiecīgas sekas skartajos

orgānos

Tāpat kā lietojot citus trombolītiskos līdzekļus, pēc miokarda infarkta un/vai trombolītiskās terapijas ziņots par šādiem notikumiem:

20

- ļoti bieži: hipotensija, sirdsdarbības un ritma traucējumi, stenokardija - bieži: atgriezeniska išēmija, sirds mazspēja, miokarda infarkts, kardiogēnais šoks, perikardīts,
plaušu tūska - retāk: sirds apstāšanās, mitrālā vārstuļa nepietiekamība, asinsizplūdums perikardā, vēnu
tromboze, sirds tamponāde, miokarda ruptūra - reti: plaušu embolija
Šie kardiovaskulārie notikumi var apdraudēt dzīvību un izraisīt nāvi.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Pārdozēšanas gadījumā var novērot paaugstinātu asiņošanas risku. Ilgstošas smagas asiņošanas gadījumā jāapsver aizvietojošas terapijas nepieciešamība (plazma, trombocīti), skatīt 4.4. apakšpunktu.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: Antitrombotiskie līdzekļi, ATĶ kods, enzīmi; : B01A D11
Darbības mehānisms
Tenekteplāze ir rekombinants fibrīnspecifisks plazminogēna aktivātors, kas atvasināts no dabiskā t-PA (audu plazminogēna aktivātora), modificējot trīs vietas proteīna struktūrā. Tas saistās ar tromba (asins recekļa) fibrīna komponenti un selektīvi konvertē ar trombu saistīto plazminogēnu par plazmīnu, sašķeļot tromba fibrīna matricu. Tenekteplāzei, salīdzinot ar dabisko t-PA, ir augstāka fibrīna specifitāte un lielāka rezistence pret tās endogēniem inhibitoriem (PAI-1).
Farmakodinamiskā iedarbība
Pēc tenekteplāzes lietošanas novēroja devas atkarīgu ~`~2-antiplazmīna (vienas plazmīna fāzes inhibitora) patēriņu ar sekojošu sistēmiskā plazmīna ģenerācijas līmeņa celšanos. Šie novērojumi atbilst gaidāmajam plazminogēna aktivācijas efektam. Salīdzinošā pētījumā pacientiem, kuri saņēma maksimālo tenekteplāzes devu (10000 V, kas atbilst 50 mg), novēroja fibrinogēna samazināšanos mazāk par 15% un plazminogēna samazināšanos mazāk par 25%, kamēr alteplāze izraisīja fibrinogēna un plazminogēna līmeņa samazināšanos apmēram par 50%. 30 dienu laikā klīniski nozīmīgu antivielu veidošanos nekonstatēja.
Klīniskā efektivitāte un drošums
Pārliecinoši dati no I un II fāzes angiogrāfiskiem pētījumiem liecina, ka tenekteplāze, ievadot viena intravenozā bolusa veidā, pacientiem ar AMI efektīvi šķīdina asins recekli ar infarktu saistītā artērijā, efekts ir devas atkarīgs.
ASSENT-2 Plašā pētījumā par mirstību (ASSENT-2), kurā tika iekļauti apmēram 17 000 pacienti, konstatēja, ka tenekteplāze mirstības samazināšanā ir terapeitiski ekvivalenta alteplāzei (6.2% abās terapijas grupās, 30 dienās, 95% CI augšējais limits, relatīvā riska rādītājs 1.124) un, ka tenekteplāzes lietošana ir saistīta ar ievērojami mazāku ne-intrakraniālas asiņošanas biežumu (26.4% pret. 28.9%, p=0.0003).
21

Rezultātā nepieciešams daudz mazāks transfūziju skaits (4.3% pret. 5.5%, p=0.0002). Intrakraniālu asiņošanu konstatēja 0.93% tenekteplāzei un 0.94% attiecīgi alteplāzei.
Pārliecinoši koronārās atradnes un ierobežoti klīnisko rezultātu dati liecina, ka AMI pacienti var tikt efektīvi ārstēti arī vēlāk kā 6 stundas pēc simptomu sākuma.
ASSENT-4 Pētījumā ASSENT-4 PCI tika iekļauti 4000 pacienti ar plašu miokarda infarktu; pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pilna tenekteplāzes deva un vienlaikus nefrakcionētā heparīna reizes deva līdz 4,000 SV bolus veidā 60 – 180 minūtes pirms primāras PCI nodrošina labāku rezultātu, salīdzinot tikai ar PCI bez iepriekšējas terapijas. Pētījums ar 1667 randomizētiem pacientiem tika noslēgts priekšlaikus, jo PCI grupā, kas saņēma tenekteplāzi, novēroja skaitliski augstākus mirstības rādītājus. Primāro salikto mērķa parametru, nāvi, kardiogēno šoku vai sastrēguma sirds mazspēju, 90 dienu laikā daudz biežāk novēroja grupā, kas saņēma pētāmo terapijas shēmu ar tenekteplāzi, kam sekoja rutīnas PCI : 18.6% (151/810) salīdzinot ar 13.4% (110/819) grupā, kas saņēma tikai PCI, p=0.0045. Šo būtisko primārā mērķa parametra atšķirību starp grupām 90 dienu laikā varēja novērot jau stacionārā un 30 dienu laikā.
Visu klīnisko salikto mērķa parametra sastāvdaļu rezultāti skaitliskā ziņā bija labāki pacientu grupā, kas saņēma tikai PCI: nāve: 6.7% pret 4.9% p=0.14; kardiogēnais šoks: 6.3% pret 4.8% p=0.19; sastrēguma sirds mazspēja: 12.0% pret 9.2% p=0.06. Sekundāros mērķa parametrus atkārtotu infarktu un atkārtotu mērķa asinsvadu revaskularizāciju grupā, kas pirms PCI saņēma tenekteplāzi, novēroja daudz biežāk: atkārtots infarkts: 6.1% pret 3.7% p=0.0279; atkārtota mērķa asinsvadu revaskularizācija: 6.6% pret 3.4% p=0.0041. Pacientu grupā, kas pirms PCI saņēma tenekteplāzi, biežāk novēroja šādas nevēlamās blakusparādības: intrakraniālu hemorāģiju: 1% pret 0% p=0.0037; insultu: 1.8% pret 0% p<0.0001; smagu asiņošanu: 5.6% pret 4.4% p=0.3118; nelielu asiņošanu: 25.3% pret 19.0% p= 0.0021; asins pārliešanu: 6.2% pret 4.2% p=0.0873; pēkšņu asinsvadu nosprostošanos: 1.9% pret 0.1% p=0.0001.
STREAM pētījums
STREAM pētījums bija plānots, lai novērtētu medikamentozi-invazīvās stratēģijas efektivitāti un drošumu salīdzinājumā ar standarta primāro PCI pacientiem ar ST pacēluma akūtu miokarda infarktu 3 stundu laikā pēc simptomu parādīšanās, kam nevarēja veikt primāro PCI vienas stundas laikā pēc pirmā medicīniskā kontakta. Medikamentozi-invazīvās stratēģijas pamatā bija agrīna fibrinolītiska ārstēšana ar bolus veida tenekteplāzi un papildu antiagregantu un antikoagulantu terapija, pēc kuras 6– 24 stundu laikā tika veikta angiogrāfija vai glābjoša koronārā intervence,
Pētījuma populāciju veidoja 1892 pacienti, randomizēti pēc interaktīvas balss atbildes principa. Primāro mērķa kritēriju komponentu – nāves vai kardiogēna šoka, vai sastrēguma sirds mazspējas, vai atkārtota infarkta apvienojumu 30 dienu laikā – novēroja 12,4% (116/939) medikamentozi-invazīvās terapijas grupā, salīdzinot ar 14,3% (135/943) primārās PCI grupā (relatīvais risks 0,86 (0,68-1,09)).
22

Atsevišķu primārā saliktā mērķa kritērija komponentu medikamentozi-invazīvās terapijas grupā, salīdzinot ar primārās PCI grupu, novērotais biežums

Nāves, šoka, sastrēguma sirds mazspējas, atkārtota infarkta apvienojums Visu cēloņu izraisīta mirstība Kardiogēns šoks Sastrēguma sirds mazspēja Atkārtots infarkts Kardiāla mirstība

Medikamentozi-

Primārā PCI

p

invazīvā terapija

(n=948)

(n=944)

116/939 (12,4%)

135/943 (14,3%)

0,21

43/939 (4,6%)

42/946 (4,4%)

0,88

41/939 (4,4%)

56/944 (5,9%)

0,13

57/939 (6,1%)

72/943 (7,6%)

0,18

23/938 (2,5%)

21/944 (2,2%)

0,74

31/939 (3,3%)

32/946 (3,4%)

0,92

Būtiskas un mazāk būtiskas ne-ICH asiņošanas sastopamība abās grupās bija līdzīga

Būtiska ne-ICH asiņošana Mazāk būtiska ne-ICH asiņošana

Medikamentozi-

Primārā PCI

p

invazīvā terapija

(n=948)

(n=944)

61/939 (6,5%)

45/944 (4,8%)

0,11

205/939 (21,8%)

191/944 (20,2%)

0,40

Kopējā insulta un intrakraniālas asiņošanas sastopamība

Medikamentozi-

Primārā PCI

p

invazīvā terapija

(n=948)

(n=944)

Insulti kopā (visu veidu)

15/939 (1,6%)

5/946 (0,5%)

0,03*

Intrakraniāla asiņošana

9/939 (0,96%)

2/946 (0,21%)

0,04**

Intrakraniāla asiņošana pēc protokola

grozīšanas, pacientiem ≥ 75 g.v. devu

samazinot uz pusi:

4/747 (0,5%)

2/758 (0,3%)

0,45

* sastopamība abās grupās ir tā, kas paredzama ar fibrinolītiskiem līdzekļiem vai primāru PCI

ārstētiem STEMI pacientiem (kā novērots iepriekšējos pētījumos).

** sastopamība medikamentozi-invazīvās terapijas grupā ir tā, kas paredzama fibrinolīzes gadījumā ar

tenekteplāzi (kā novērots iepriekšējos pētījumos).

Pēc tenekteplāzes devas samazināšanas uz pusi ≥ 75 g.v. pacientiem intrakraniālas asiņošanas gadījumu vairs nebija (0 no 97 pacientiem) (95% CI: 0.0-3.7) salīdzinot ar 8.1% (3 np 37 pacientiem) (95% CI: 1.7-21.9) pirms devas samazināšanas. Novēroto gadījumu ticamības intervāla robežas pirms un pēc devas samazināšanas pārklājas.

Pacientiem ≥ 75 g.v. novērotā primārās efektivitātes saliktā mērķa kritērija sastopamība medikamentozi-invazīvās terapijas un primārās PCI gadījumā bija šāda: pirms devas samazināšanas 11/37 (29,7%) (95% TI: 15,9- 47,0), salīdzinot ar 10/32 (31,3%) (95% TI: 16,1-50,0), pēc devas samazināšanas: 25/97 (25,8%) (95% TI: 17,4-35,7), salīdzinot ar 25/88 (24,8%) (95% TI: 19,3-39,0), Abās grupās Novēroto gadījumu ticamības intervāla robežas pirms un pēc devas samazināšanas npārklājas.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās un izkliede

Tenekteplāze ir intravenozai lietošanai paredzēts rekombinants proteīns, kas aktivē plazminogēnu.

23

Pēc intravenozas 30 mg tenekteplāzes bolusa ievadīšanas pacientiem ar akūtu miokarda infarktu, sākotnējā aprēķinātā tenekteplāzes koncentrācija plazmā bija 6,45 ± 3,60 µg/ml (vidējā ± SN). Pēc 5– 50 mg devu ievadīšanas izkliedes fāze ir no 31% ± 22% līdz 69% ± 15% (vidējā ± SN) no kopējā AUC.
Dati par izkliedi audos iegūti pētījumos ar radioaktīvi iezīmētu tenekteplāzi žurkām. Galvenais orgāns, kurā nonāk tenekteplāze, ir aknas. Nav zināms, vai un cik lielā mērā tenekteplāze saistās ar plazmas proteīniem cilvēkam. Vidējais aiztures laiks (MRT) organismā ir aptuveni 1 h un vidējais (± SN) izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī (Vss) variēja no 6,3 ± 2 l līdz 15 ± 7 l.
Biotransformācija
Tenekteplāze izdalās no asinsrites, saistoties ar specifiskiem receptoriem aknās, un pēc tam sašķeļoties par sīkākiem peptīdiem. Salīdzinot ar dabisko t-PA, saistīšanās ar aknu receptoriem ir mazāk izteikta, tāpēc eliminācijas pusperiods ir garāks.
Eliminācija
Pēc atsevišķas intravenozas tenekteplāzes bolus injekcijas pacientiem ar akūtu miokarda infarktu tenekteplāzes antigēns bifāziski eliminējas no plazmas. Terapeitisko devu robežās tenekteplāzes klīrenss nav devas atkarīgs. Iniciālais dominantais eliminācijas pusperiods ir 24 ± 5.5 (SD) min, kas ir 5 reizes garāks nekā dabiskajam t-PA. Terminālais pusperiods ir 129 ± 87 min, plazmas klīrenss ir 119 ± 49 ml/min.
Palielināta ķermeņa masa izraisa mērenu tenekteplāzes klīrensa palielināšanos, palielinoties vecumam, klīrenss nedaudz samazinās. Sievietēm parasti ir zemāks klīrenss nekā vīriešiem, to var izskaidrot ar zemāku ķermeņa masu sievietēm nekā vīriešiem.
Linearitāte/nelinearitāte
Devas linearitātes analīze, ņemot vērā AUC, liecināja, ka pētīto devu, t. i., no 5 līdz 50 mg, robežās, tenekteplāzei ir nelineāra farmakokinētika.
Nieru un aknu darbības traucējumi
Tenekteplāze tiek izvadīta caur aknām, tāpēc nav paredzams, ka nieru darbības traucējumi ietekmēs tās farmakokinētiku. To apliecina arī dati par dzīvniekiem. Tomēr nieru un aknu darbības traucējumu ietekme uz tenekteplāzes farmakokinētiku cilvēkam nav īpaši pētīta. Tāpēc nav arī norādījumu par tenekteplāzes devas pielāgošanu pacientiem ar aknu un smagu nieru mazspēju.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Atsevišķas intravenozas devas ievadīšana žurkām, trušiem un suņiem izraisīja vienīgi devas atkarīgas un atgriezeniskas koagulācijas parametru izmaiņas ar lokālu hemorāģiju injekcijas vietā, ko var skaidrot ar tenekteplāzes farmakodinamiskās iedarbības sekām. Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi žurkām un suņiem apstiprina šos augšminētos novērojumus, taču pētījumu ilgums bija ierobežots līdz divām nedēļām, jo antivielu veidošanās pret cilvēka proteīnu tenekteplāzi var izraisīt anafilaktiskas reakcijas.
Drošuma pētījumu dati cynomolgus pērtiķiem atklāja asinsspiediena samazināšanos un tai sekojošas izmaiņas EKG, taču šīs izmaiņas novēroja tikai devās, kas ievērojami pārsniedza klīnikā lietotās devas.
Balstoties uz indikācijām un atsevišķas devas lietošanu cilvēkiem, reproduktīvās toksicitātes pētījumi aprobežojās ar embriotoksicitātes pētījumiem ar vienu no jutīgām sugām, trušiem. Embrionālā perioda vidū tenekteplāze izraisīja visa metiena bojāeju. Lietojot tenekteplāzi embrionālā perioda vidū vai
24

beigās, vienu dienu pēc pirmās devas mātītēm novēroja vaginālu asiņošanu. Sekundāru mirstību novēroja 1–2 dienas vēlāk. Dati par fetālo periodu nav pieejami
Mutagenitāte un kancerogenitāte šai rekombinanto proteīnu klasē nav sagaidāma, tāpēc genotoksicitātes un kancerogenitātes pārbaude nav nepieciešama.
Pēc intravenozas, intra-arteriālas vai paravenozas lietošanai sagatavota tenekteplāzes šķīduma ievadīšanas lokālu asinsvadu kairinājumu nenovēro.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Pulveris
L-arginīns Fosforskābe Polisorbāts 20 Ražošanas procesa atlikums: gentamicīns.
Šķīdums
Injekciju ūdens.
6.2. Nesaderība
Metalyse nedrīkst lietot maisījumā ar glikozes infūzijas šķīdumiem.
6.3. Uzglabāšanas laiks
Tirdzniecības iepakojumam
2 gadi
Lietošanai pagatavotam šķīdumam
Lietošanai pagatavota šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte temperatūrā 2-8°C saglabājas 24 stundas; 30°C temperatūrā – 8 stundas.
No mikrobioloģijas viedokļa raugoties, sagatavoto šķīdumu vajadzētu lietot nekavējoties. Ja zāles uzreiz pēc sagatavošanas netiek izlietotas, atbildību par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai uzņemas zāļu lietotājs, glabājot temperatūrā 2-8°C, uzglabāšanas laiks nedrīkst pārsniegt 24 stundas.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
20 ml I tipa stikla flakoni, ar apvalkotu (B2-42) pelēku gumijas aizbāzni un noņemamu vāciņu, kas pildīti ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai. Katrs flakons satur 50 mg tenekteplāzes 10 ml plastmasas pilnšļirce ar 10 ml šķīduma. Sterils flakona adapteris.
25

Sterila adata vienreizējai lietošanai.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Metalyse injekciju šķīdums jāpagatavo flakonam, kas satur pulveri injekcijas šķīduma pagatavošanai, pievienojot no pilnšļirces saturu, injekcijas ūdeni pulvera šķīdināšanai.

1. Pārliecinieties, ka izvēlēts pacienta ķermeņa masai atbilstošs flakona lielums.

Pacienta ķermeņa masas kategorija (kg) < 60

Pagatavotā šķīduma tilpums (ml) 6

Tenekteplāze (V)
6000

Tenekteplāze (mg)
30

 60 līdz < 70

7

7000

35

 70 līdz < 80

8

8000

40

 80 līdz < 90

9

9000

45

 90

10

10000

50

2. Pārliecinieties, ka flakona vāciņš nav bojāts. 3. Noņemiet no flakona noņemamo vāciņu. 4. Noņemiet no šļirces uzgali. Pēc tam nekavējoties pieskrūvējiet pilnšļirci flakona adapterim un ar
tā smaili caurduriet vidū flakona aizbāzni. 5. Lēni virzot šļirces virzuli uz leju, lai izvairītos no putu veidošanās, ievadiet injekciju ūdeni
flakonā. 6. Šķīdiniet vieglām riņķveida kustībām. 7. Pagatavotais šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains vai bāli dzeltens. Drīkst lietot tikai dzidru šķīdumu,
bez redzamām piemaisījumu daļiņām. 8. Tieši pirms šķīduma ievadīšanas apgrieziet flakonu ar pievienoto pilnšļirci otrādi tā, lai šļirce
atrastos no flakona uz leju. 9. Ievelciet atbilstošu pagatavotā Metalyse šķīduma daudzumu šļircē (šķīduma daudzums
jāaprēķina balstoties uz pacienta ķermeņa masu). 10. Atvienojiet šļirci no flakona adaptera. 11. Metalyse pacientam jāievada intravenozi apmēram 10 sekunžu laikā. Nedrīkst ievadīt sistēmā,
kurā bijusi glikoze. 12. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina

Alternatīvai šķīduma pagatavošanai pievienota adata.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/00/169/006

26

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2001. gada 23. februāris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2006. gada 23. februāris 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu
27

I  A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) RAŽOTĀJS(-I)
UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI
IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ EFEKTĪVU UN
DROŠU ZĀĻU LIETOŠANU
28

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja(-u) nosaukums un adrese
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binkendorfer Strasse 65, 88397 Biberach/Riss Vācija
Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binkendorfer Strasse 65, 88397 Biberach/Riss Vācija

B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).

C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

~~

Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums

Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EC 107. c panta 7.punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
Nav piemērojams.

29

II  MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
30

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
31

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Metalyse 8000 V Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Tenecteplasum
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrā flakonā ir 8000 vienību (40 mg) tenekteplāzes (tenecteplasum). Katrā pilnšļircē ir 8 ml šķīduma. Viens ml pagatavota šķīduma satur 1000 vienības (5 mg) tenekteplāzes.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: L-arginīns, fosforskābe, polisorbāts 20 Ražošanas procesa atlikums: gentamicīns Šķīdinātājs ir injekciju ūdens.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 1 flakons ar pulveri injekcijas šķīduma pagatavošanai, kas satur 40 mg tenekteplāzes. 1 pilnšļirce ar 8 ml šķīdinātāja parenterālai lietošanai
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai pēc šķīdināšanas 8 ml šķīdinātāja
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Lūdzu precīzi ievērojiet lietošanas instrukciju, pretējā gadījumā varat kļūdīties un ordinēt lielāku devu nekā nepieciešams.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP
32

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
Uzglabāt temperatūrā līdz 30C. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE
Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/00/169/005

13. SĒRIJAS NUMURS Lot

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA PIKTOGRAMMAS VEIDĀ UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VĀCIŅA IEKŠĒJĀS VIRSMAS

Norādījumi par sagatavošanu lietošanai
Atveriet flakona adaptera augšpusi.
Lēni virzot šļirces virzuli uz leju, lai izvairītos no putu veidošanās, ievadiet injekciju ūdeni.

Noņemiet no šļirces uzgali. Noņemiet no flakona noņemamo vāciņu.
Šķīdiniet vieglām riņķveida kustībām.

Cieši ieskrūvējiet pilnšļirci flakona adapterī.
Apgrieziet flakonu/šļirci otrādi un, saskaņā ar dozēšanas norādījumiem, ievelciet atbilstošo šķīduma daudzumu šļircē.

Ar flakona adaptera smaili caurduriet vidū flakona aizbāzni.
Atvienojiet šļirci no flakona adaptera. Tagad šķīdums ir gatavs intravenozas bolus injekcijas ievadīšanai.

33

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: {numurs} SN: {numurs} NN: {numurs}
34

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS FLAKONAM
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Metalyse 8000 V Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai. Tenecteplasum
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc šķīdināšanas 8 ml šķīdinātāja
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
35

13. SĒRIJAS NUMURS Lot 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ
36

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS PILNŠĻIRCEI AR ŠĶĪDINĀTĀJU 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Metalyse 8000 V šķīdinātājs Šķīdinātājs parenterālai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS Lietošanai pagatavots šķīdums, pacientiem ar ķermeņa masu (kg): 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 8 ml injekciju ūdens 6. CITA
37

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Metalyse 10000 V Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Tenecteplasum
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrā flakonā ir 10000 vienību (50 mg) tenekteplāzes (tenecteplasum). Katrā pilnšļircē ir 10 ml šķīduma. Viens ml pagatavota šķīduma satur 1000 vienības (5 mg) tenekteplāzes.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: L-arginīns, fosforskābe, polisorbāts 20 Ražošanas procesa atlikums: gentamicīns Šķīdinātājs ir injekciju ūdens.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 1 flakons ar pulveri injekcijas šķīduma pagatavošanai, kas satur 50 mg tenekteplāzes 1 pilnšļirce ar 10 ml šķīdinātāja parenterālai lietošanai
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai pēc šķīdināšanas 10 ml šķīdinātāja
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Lūdzu precīzi ievērojiet lietošanas instrukciju, pretējā gadījumā varat kļūdīties un ordinēt lielāku devu nekā nepieciešams.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP
38

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
Uzglabāt temperatūrā līdz 30C. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE
Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/00/169/006

13. SĒRIJAS NUMURS Lot

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA PIKTOGRAMMAS VEIDĀ UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VĀCIŅA IEKŠĒJĀS VIRSMAS

Norādījumi par sagatavošanu lietošanai
Atveriet flakona adaptera augšpusi.
Lēni virzot šļirces virzuli uz leju, lai izvairītos no putu veidošanās, ievadiet injekciju ūdeni.

Noņemiet no šļirces uzgali. Noņemiet no flakona noņemamo vāciņu.
Šķīdiniet vieglām riņķveida kustībām.

Cieši ieskrūvējiet pilnšļirci flakona adapterī.
Apgrieziet flakonu/šļirci otrādi un, saskaņā ar dozēšanas norādījumiem, ievelciet atbilstošo šķīduma daudzumu šļircē.

Ar flakona adaptera smaili caurduriet vidū flakona aizbāzni.
Atvienojiet šļirci no flakona adaptera. Tagad šķīdums ir gatavs intravenozas bolus injekcijas ievadīšanai.

39

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: {numurs} SN: {numurs} NN: {numurs}
40

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS FLAKONAM
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Metalyse 10000 V Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai. Tenecteplasum
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS (-I)
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS
5. LIETOŠANAS -UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc šķīdināšanas 10 ml šķīdinātāja
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
41

13. SĒRIJAS NUMURS Lot 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ
42

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS PILNŠĻIRCEI AR ŠĶĪDINĀTĀJU 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Metalyse 10000 V šķīdinātājs Šķīdinātājs parenterālai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS Lietošanai pagatavots šķīdums, pacientiem ar ķermeņa masu (kg): 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 10 ml injekciju ūdens 6. CITA
43

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
44

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Metalyse 8000 vienības pulveris un šķīdinātājs injekcijas šķīduma pagatavošanai Tenecteplasum
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir Metalyse un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Metalyse lietošanas 3. Kā lietot Metalyse 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Metalyse 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Metalyse un kādam nolūkam to lieto
Metalyse ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Tas nozīmē, ka katrā iepakojumā ir:
 viens Metalyse flakons, kas satur 8000 vienības pulvera un  viena pilnšļirce, kas satur 8 ml injekciju ūdens
Pirms lietošanas šķīdinātājs (injekciju ūdens) jāpievieno pulverim, tādējādi iegūstot injekcijas šķīdumu.
Metalyse pieder zāļu grupai, ko sauc par trombolītiskiem līdzekļiem. Šie medikamenti palīdz šķīdināt asins trombus. Tenekteplāze ir rekombinants fibrīnspecifisks plazminogēna aktivātors.
Metalyse lieto miokarda infarkta terapijai 6 stundu laikā pēc simptomu parādīšanās, tā palīdz šķīdināt asins trombus, kas izveidojušies sirds asinsvados. Tas palīdz novērst bojājumus, ko izraisa miokarda infarkts, uzrādot spēju glābt dzīvības.
2. Kas Jums jāzina pirms Metalyse lietošanas
Ārsts nenozīmēs Jums Metalyse šādos gadījumos:
 ja Jums agrāk ir bijušas pēkšņas dzīvībai bīstamas alerģiskas reakcijas (ļoti paaugstināta jutība) pret aktīvo vielu tenekteplāzi, gentamicīnu (nelielā daudzumā kā atliekas pēc ražošanas procesa) vai kādu citu Metalyse sastāvdaļu. Ja ārstēšana ar Metalyse tomēr ir nepieciešama, vajadzības gadījumā ir jābūt nekavējoties pieejamam atdzīvināšanas aprīkojumam.
 ja Jums pašreiz ir vai nesen ir bijusi slimība, kas palielina asiņošanas (hemorāģijas) risku, tai skaitā:
 asiņošana vai asiņošanas tendence (hemorāģija)  insults (cerebrovaskulārs notikums)  ļoti augsts nekontrolēts asinsspiediens
45

 galvas trauma  smaga aknu slimība  kuņģa čūla (peptiska čūla)  varikozas vēnas barības vadā  asinsvadu patoloģija (piemēram, aneirisma)  zināms audzējs  sirds apvalka iekaisums (perikardīts); sirds vārstuļu iekaisums vai infekcija (endokardīts)  plānprātība;
 ja Jūs lietojat tabletes/kapsulas, kas domātas asiņu sašķidrināšanai, kā varfarīns, kumarīns (antikoagulantus);
 ja Jums ir aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts);  ja Jums patreiz ir vai nesen ir bijušas lielas ķirurģiskas operācijas, tai skaitā galvas smadzeņu
vai mugurkaula operācijas;  ja Jums pēdējo divu nedēļu laikā ir bijusi kardiopulmonāla reanimācija (sirds masāža) ilgāk kā 2
minūtes;
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Jūsu ārsts ievēros īpašu piesardzību, lietojot Metalyse šādos gadījumos:
 ja Jums agrāk ir bijušas jebkādas alerģiskas reakcijas, savādākas kā pēkšņas dzīvībai bīstamas alerģiskas reakcijas (ļoti paaugstināta jutība) pret aktīvo vielu tenekteplāzi, gentamicīnu (nelielā daudzumā kā atliekas pēc ražošanas procesa) vai kādu citu Metalyse sastāvdaļu (skatīt 6. punktu „Iepakojuma saturs un cita informācija”);
 ja Jums ir augsts asinsspiediens;  ja Jums ir smadzeņu asinsrites traucējumi (cerebrovaskulāras slimības);  ja Jums pēdējo desmit dienu laikā ir bijusi kuņģa-zarnu trakta vai uroģenitālās sistēmas
asiņošana (var izraisīt asinis fēcēs vai urīnā);  ja Jums ir sirds vārstuļu patoloģija (piemēram, mitrālā stenoze) ar sirds ritma traucējumiem
(piemēram, priekškambaru fibrillāciju);  ja Jums pēdējo divu dienu laikā ir bijušas intramuskulāras injekcijas;  ja Jūs esat vecāks/a par 75 gadiem;  ja Jūsu ķermeņa masa ir mazāka par 60 kg;  ja Jūs jebkad agrāk esat saņēmis Metalyse.
Bērni un pusaudži Metalyse lietošana bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam nav ieteicama.
Citas zāles un Metalyse Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Metalyse Ārsts izrēķinās Metalyse devu atbilstoši Jūsu ķermeņa masai, balstoties uz šādu shēmu:

Ķermeņa masa (kg) Metalyse (V)

mazāk kā 60 60 līdz 70 70 līdz 80 80 līdz 90

6000

7000

8000

9000

virs 90 10000

46

Ārsts Jums papildus Metalyse ordinēs zāles asins trombu veidošanas novēršanai, cik vien ātri iespējams pēc tam, kad Jums sākās sāpes krūškurvī.
Metalyse jāievada vienreizējas intravenozas injekcijas veidā, injekciju veic ārsts, kuram ir pieredze šāda tipa zāļu lietošanā.
Ārsts Jums ievadīs vienreizēju Metalyse devu, cik vien ātri iespējams pēc tam, kad Jums sākās sāpes krūškurvī.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Personām, kurām ievadīta Metalyse, ir aprakstītas šādas blakusparādības:

Ļoti bieži (var skart vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

-

asiņošana

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):  asiņošana injekcijas vai punkcijas vietā  deguna asiņošana  uroģenitāla asiņošana (Jūs varat konstatēt asinis urīnā)  zilumu veidošanās  kuņģa-zarnu trakta asiņošana (asiņošana no kuņģa vai zarnām)

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):  neregulāra sirdsdarbība (reperfūzijas aritmijas), dažreiz var izraisīt sirds apstāšanos. Sirds
apstāšanās apdraud dzīvību.  iekšēja asiņošana vēdera dobumā (retroperitoneāla asiņošana)  asiņošana smadzenēs (cerebrāla hemorāģija). Pēc smadzeņu asiņošanas vai citas nopietnas
asiņošanas var iestāties nepārejoša invaliditāte vai nāve  acu asiņošana

Reti (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem):  zems asinsspiediens (hipotensija)  plaušu asiņošana (pulmonāra hemorāģija)  paaugstināta jutība (anafilaktoīdas reakcijas), piemēram, izsitumi, nātrene, apgrūtināta elpošana
(bronhospazmas)  asiņošana dobumā, kas ietver sirdi (hemoperikards)  asins receklis plaušās (plaušu embolija) un citu orgānu sistēmu asinsvados (trombembolija)

Nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem): - tauku embolija (trombs, kas sastāv no taukiem) - slikta dūša - vemšana - paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis) - asiņošana, kuras dēļ jāveic asins pārliešana

Līdzīgi kā citu trombolītisko zāļu lietošanas miokarda infarkta un/ vai trombolītiskas ārstēšanas gadījumos, ir ziņots par sekojošiem notikumiem:

Ļoti bieži (var skart vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): - zems asinsspiediens (hipotonija) - neritmiska sirdsdarbība - sāpes krūtīs (stenokardija)
47

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem): - atkārtotas sāpes krūtīs/stenokardija (recidivējoša išēmija) - sirds lēkme - sirds mazspēja - sirds mazspējas izraisīts kardiogēns šoks - sirds somiņas iekaisums - šķidrums plaušās (plaušu tūska)
Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem): - sirds apstāšanās - problēmas ar sirds vārstuļiem vai sirds apvalkos (mitrālās vārstules nepietiekamība, asins
izplūdums perikardā) - asins trombs vēnās (vēnu tromboze) - šķidrums telpā starp sirdi un apvalku (sirds tamponāde) - sirds muskuļa plīsums (miokarda ruptūra)
Reti (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem): - asins trombs plaušās (plaušu embolisms)
Šie kardiovaskulārie notikumi var būt dzīvībai bīstami un nāvējoši.
Smadzeņu asiņošanas gadījumā ziņots par notikumiem, kas saistīti ar nervu sistēmu, tas ir miegainību (somnolenci), runas traucējumiem, ķermeņa daļu trieku (hemiparēzi) un krampjiem.
Nekavējoties ziņojiet ārstam, ja Jums šķiet, ka Jums bijusi kāda no minētajām blakusparādībām.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Metalyse
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes pēc EXP.
Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.
Pēc tam, kad Metalyse sagatavota lietošanai, 2-8°C temperatūrā to var glabāt 24 stundas, 30°C temperatūrā - 8 stundas. Mikrobioloģisku iemeslu dēļ vēlams pagatavoto šķīdumu izlietot nekavējoties.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
48

6. Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Metalyse satur  Aktīvā viela ir tenekteplāze. Katrs flakons satur 8000 vienības (40 mg) tenekteplāzes. Katra
pilnšļirce satur 8 ml šķīdinātāja. Pēc sagatavošanas ar 8 ml šķīdinātāja, katrs ml satur 1000 V tenekteplāzes.  Citas sastāvdaļas ir L-arginīns, fosforskābe un polisorbāts 20.  Šķīdinātājs ir injekciju ūdens.  Kā ražošanas procesa atlikumu satur gentamicīnu. Metalyse ārējais izskats un iepakojums Kastīte satur vienu flakonu ar liofilizētu pulveri ar 40 mg tenekteplāzes, vienu lietošanai gatavu pilnšļirci ar 8 ml šķīdinātāja, vienu flakona adapteri un vienu adatu. Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Reģistrācijas apliecības īpašnieks Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Vācija Ražotājs Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Birkendorfer Strasse 65 D-88397 Biberach/Riss Vācija
49

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas Tel: +370 37 473922

България Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ клон България Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Tel: +420 234 655 111

Magyarország Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe Tel: +36 1 299 89 00

Danmark Boehringer Ingelheim Danmark A/S Tlf: +45 39 15 88 88

Malta Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. Tel: +353 1 295 9620

Deutschland Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland Boehringer Ingelheim bv Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal Tel: +372 612 8000

Norge Boehringer Ingelheim Norway KS Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Tel: +43 1 80 105-0

España Boehringer Ingelheim España, S.A. Tel: +34 93 404 51 00

Polska Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. Tel: +48 22 699 0 699

France Boehringer Ingelheim France S.A.S. Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda. Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. Tel: +385 1 2444 600

România Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena - Sucursala Bucureşti Tel: +40 21 302 28 00

Ireland Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. Tel: +353 1 295 9620

Slovenija Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Podružnica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00

50

Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 7000
Italia Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Tel: +39 02 5355 1
Κύπρος Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300
Latvija Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle Tel: +371 67 240 011

Slovenská republika Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG organizačná zložka Tel: +421 2 5810 1211
Suomi/Finland Boehringer Ingelheim Finland Ky Puh/Tel: +358 10 3102 800
Sverige Boehringer Ingelheim AB Tel: +46 8 721 21 00
United Kingdom Boehringer Ingelheim Ltd. Tel: +44 1344 424 600

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Citi informācijas avoti
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu
Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

51

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Metalyse 10000 vienības pulveris un šķīdinātājs injekcijas šķīduma pagatavošanai Tenecteplasum
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir Metalyse un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Metalyse lietošanas 3. Kā lietot Metalyse 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Metalyse 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Metalyse un kādam nolūkam to lieto
Metalyse ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Tas nozīmē, ka katrā iepakojumā ir:
 viens Metalyse flakons, kas satur 10000 vienības pulvera un  viena pilnšļirce, kas satur 10 ml injekciju ūdens
Pirms lietošanas šķīdinātājs (injekciju ūdens) jāpievieno pulverim, tādējādi iegūstot injekcijas šķīdumu.
Metalyse pieder zāļu grupai, ko sauc par trombolītiskiem līdzekļiem. Šie medikamenti palīdz šķīdināt asins trombus. Tenekteplāze ir rekombinants fibrīnspecifisks plazminogēna aktivātors.
Metalyse lieto miokarda infarkta terapijai 6 stundu laikā pēc simptomu parādīšanās, tā palīdz šķīdināt asins trombus, kas izveidojušies sirds asinsvados. Tas palīdz novērst bojājumus, ko izraisa miokarda infarkts, uzrādot spēju glābt dzīvības.
2. Kas Jums jāzina pirms Metalyse lietošanas
Ārsts nenozīmēs Jums Metalyse šādos gadījumos:
 ja Jums agrāk ir bijušas pēkšņas dzīvībai bīstamas alerģiskas reakcijas (ļoti paaugstināta jutība) pret aktīvo vielu tenekteplāzi, gentamicīnu (nelielā daudzumā kā atliekas pēc ražošanas procesa) vai kādu citu Metalyse sastāvdaļu. Ja ārstēšana ar Metalyse tomēr ir nepieciešama, vajadzības gadījumā ir jābūt nekavējoties pieejamam atdzīvināšanas aprīkojumam.
 ja Jums pašreiz ir vai nesen ir bijusi slimība, kas palielina asiņošanas (hemorāģijas) risku, tai skaitā:
 asiņošana vai asiņošanas tendence (hemorāģija)  insults (cerebrovaskulārs notikums)  ļoti augsts nekontrolēts asinsspiediens  galvas trauma
52

 smaga aknu slimība  kuņģa čūla (peptiska čūla)  varikozas vēnas barības vadā  asinsvadu patoloģija (piemēram, aneirisma)  zināms audzējs  sirds apvalka iekaisums (perikardīts); sirds vārstuļu iekaisums vai infekcija (endokardīts)  plānprātība;
 ja Jūs lietojat tabletes/kapsulas, kas domātas asiņu sašķidrināšanai, kā varfarīns, kumarīns (antikoagulantus);
 ja Jums ir aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts);  ja Jums patreiz ir vai nesen ir bijušas lielas ķirurģiskas operācijas, tai skaitā galvas smadzeņu
vai mugurkaula operācijas;  ja Jums pēdējo divu nedēļu laikā ir bijusi kardiopulmonāla reanimācija (sirds masāža) ilgāk kā 2
minūtes;
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Jūsu ārsts ievēros īpašu piesardzību, lietojot Metalyse šādos gadījumos:
 ja Jums agrāk ir bijušas jebkādas alerģiskas reakcijas, savādākas kā pēkšņas dzīvībai bīstamas alerģiskas reakcijas (ļoti paaugstināta jutība) pret aktīvo vielu tenekteplāzi, gentamicīnu (nelielā daudzumā kā atliekas pēc ražošanas procesa) vai kādu citu Metalyse sastāvdaļu (skatīt 6. punktu „Iepakojuma saturs un cita informācija”);
 ja Jums ir augsts asinsspiediens;  ja Jums ir smadzeņu asinsrites traucējumi (cerebrovaskulāras slimības);  ja Jums pēdējo desmit dienu laikā ir bijusi kuņģa-zarnu trakta vai uroģenitālās sistēmas
asiņošana (var izraisīt asinis fēcēs vai urīnā);  ja Jums ir sirds vārstuļu patoloģija (piemēram, mitrālā stenoze) ar sirds ritma traucējumiem
(piemēram, priekškambaru fibrillāciju);  ja Jums pēdējo divu dienu laikā ir bijušas intramuskulāras injekcijas;  ja Jūs esat vecāks/a par 75 gadiem;  ja Jūsu ķermeņa masa ir mazāka par 60 kg;  ja Jūs jebkad agrāk esat saņēmis Metalyse.
Bērni un pusaudži Metalyse lietošana bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam nav ieteicama.
Citas zāles un Metalyse Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.
3. Kā lietot Metalyse
Ārsts izrēķinās Metalyse devu atbilstoši Jūsu ķermeņa masai, balstoties uz šādu shēmu:

Ķermeņa masa (kg) Metalyse (V)

mazāk kā 60 60 līdz 70 70 līdz 80 80 līdz 90

6000

7000

8000

9000

virs 90 10000

Ārsts Jums papildus Metalyse ordinēs zāles asins trombu veidošanas novēršanai, cik vien ātri iespējams pēc tam, kad Jums sākās sāpes krūškurvī.

53

Metalyse jāievada vienreizējas intravenozas injekcijas veidā, injekciju veic ārsts, kuram ir pieredze šāda tipa zāļu lietošanā.
Ārsts Jums ievadīs vienreizēju Metalyse devu, cik vien ātri iespējams pēc tam, kad Jums sākās sāpes krūškurvī.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Personām, kurām ievadīta Metalyse, ir aprakstītas šādas blakusparādības:
Ļoti bieži (var skart vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):  asiņošana
Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):  asiņošana injekcijas vai punkcijas vietā  deguna asiņošana  uroģenitāla asiņošana (Jūs varat konstatēt asinis urīnā)  zilumu veidošanās  kuņģa-zarnu trakta asiņošana (asiņošana no kuņģa vai zarnām)
Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):  neregulāra sirdsdarbība (reperfūzijas aritmijas), dažreiz var izraisīt sirds apstāšanos. Sirds
apstāšanās apdraud dzīvību.  iekšēja asiņošana vēdera dobumā (retroperitoneāla asiņošana)  asiņošana smadzenēs (cerebrāla hemorāģija). Pēc smadzeņu asiņošanas vai citas nopietnas
asiņošanas var iestāties nepārejoša invaliditāte vai nāve  acu asiņošana
Reti (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem):  zems asinsspiediens (hipotensija)  plaušu asiņošana (pulmonāra hemorāģija)  paaugstināta jutība (anafilaktoīdas reakcijas), piemēram, izsitumi, nātrene, apgrūtināta elpošana
(bronhospazmas)  asiņošana dobumā, kas ietver sirdi (hemoperikards)  asins receklis plaušās (plaušu embolija) un citu orgānu sistēmu asinsvados (trombembolija)
Nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem) - tauku embolija (trombs, kas sastāv no taukiem) - slikta dūša - vemšana - paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis) - asiņošana, kuras dēļ jāveic asins pārliešana
Līdzīgi kā citu trombolītisko zāļu lietošanas miokarda infarkta un/ vai trombolītiskas ārstēšanas gadījumos, ir ziņots par sekojošiem notikumiem:
Ļoti bieži (var skart vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): - zems asinsspiediens (hipotonija) - neritmiska sirdsdarbība - sāpes krūtīs (stenokardija)
54

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem): - atkārtotas sāpes krūtīs/stenokardija (recidivējoša išēmija) - sirds lēkme - sirds mazspēja - sirds mazspējas izraisīts kardiogēns šoks - sirds somiņas iekaisums - šķidrums plaušās (plaušu tūska)
Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem): - sirds apstāšanās - problēmas ar sirds vārstuļiem vai sirds apvalkos (mitrālās vārstules nepietiekamība, asins
izplūdums perikardā) - asins trombs vēnās (vēnu tromboze) - šķidrums telpā starp sirdi un apvalku (sirds tamponāde) - sirds muskuļa plīsums (miokarda ruptūra)
Reti (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem): - asins trombs plaušās (plaušu embolisms)
Šie kardiovaskulārie notikumi var būt dzīvībai bīstami un nāvējoši.
Smadzeņu asiņošanas gadījumā ziņots par notikumiem, kas saistīti ar nervu sistēmu, tas ir miegainību (somnolenci), runas traucējumiem, ķermeņa daļu trieku (hemiparēzi) un krampjiem.
Nekavējoties ziņojiet ārstam, ja Jums šķiet, ka Jums bijusi kāda no minētajām blakusparādībām.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Metalyse
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes pēc EXP.
Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.
Pēc tam, kad Metalyse sagatavota lietošanai, 2-8°C temperatūrā to var glabāt 24 stundas, 30°C temperatūrā - 8 stundas. Mikrobioloģisku iemeslu dēļ vēlams pagatavoto šķīdumu izlietot nekavējoties.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Metalyse satur
 Aktīvā viela ir tenekteplāze. Katrs flakons satur 10000 vienības (50 mg) tenekteplāzes. Katra pilnšļirce satur 10 ml šķīdinātāja. Pēc sagatavošanas ar 10 ml šķīdinātāja, katrs ml satur 1000 V tenekteplāzes.
55

 Citas sastāvdaļas ir L-arginīns, fosforskābe un polisorbāts 20.  Šķīdinātājs ir injekciju ūdens.  Kā ražošanas procesa atlikumu satur gentamicīnu. Metalyse ārējais izskats un iepakojums Kastīte satur vienu flakonu ar liofilizētu pulveri ar 50 mg tenekteplāzes, vienu lietošanai gatavu pilnšļirci ar 10 ml šķīdinātāja, vienu flakona adapteri un vienu adatu. Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Reģistrācijas apliecības īpašnieks Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Vācija Ražotājs Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Birkendorfer Strasse 65 D-88397 Biberach/Riss Vācija
56

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas Tel: +370 37 473922

България Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ клон България Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Tel: +420 234 655 111

Magyarország Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe Tel: +36 1 299 89 00

Danmark Boehringer Ingelheim Danmark A/S Tlf: +45 39 15 88 88

Malta Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. Tel: +353 1 295 9620

Deutschland Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland Boehringer Ingelheim bv Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal Tel: +372 612 8000

Norge Boehringer Ingelheim Norway KS Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Tel: +43 1 80 105-0

España Boehringer Ingelheim España, S.A. Tel: +34 93 404 51 00

Polska Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. Tel: +48 22 699 0 699

France Boehringer Ingelheim France S.A.S. Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda. Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. Tel: +385 1 2444 600

România Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena - Sucursala Bucureşti Tel: +40 21 302 28 00

Ireland Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. Tel: +353 1 295 9620

Slovenija Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Podružnica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00

57

Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 7000
Italia Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Tel: +39 02 5355 1
Κύπρος Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300
Latvija Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle Tel: +371 67 240 011

Slovenská republika Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG organizačná zložka Tel: +421 2 5810 1211
Suomi/Finland Boehringer Ingelheim Finland Ky Puh/Tel: +358 10 3102 800
Sverige Boehringer Ingelheim AB Tel: +46 8 721 21 00
United Kingdom Boehringer Ingelheim Ltd. Tel: +44 1344 424 600

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Citi informācijas avoti
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu
Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

58
[*1]

DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2021]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены