apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Natrii chloridi amp.9mg/ml 10ml N10

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-May-28
NATRII-CHLORIDI-zāle/preparāts -ampulas aptuvenā pirkšanas cena uz "Natrii chloridi amp.9mg/ml 10ml N10" Rīgā, Latvijā ir:

 • 10.43€  11.11$  8.9£  1205Rub  110SEK  48PLN  37.39₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -ampulas Natrii chloridi amp.9mg/ml 10ml N10     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsB05XA03 

Aktīvās vielas: Natrii Chloridum

 

Latvijas zāles medikaments Ražots Latvijā. 
Ražotājs, zīmols: Kalceks

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

Zāļu, produktu saraksts ar analoģiskiem vai līdzīgiem nosaukumiem *
Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
NATRII CHLORIDUM 0.9% INFU. LAH. 9MG 1ML 500ML N1, naatriumkloriid Rx
2.50€, May.2022 Aptieka Igaunija Aptev.ee, OÜ Mai apteek (Igaunija)Veikt pasūtījumu pie pārdevēja
NATRIUM CHLORIDE B.BRAUN 9 G/L INFUZINIS TIRPALAS 500 ML N10 (B.Braun Melsungen)
6.96€, Jan.2022 Internetaptieka Lietuva 100 metų vaistinė (Lietuva)Veikt pasūtījumu pie pārdevēja
NATRIUM CHLORIDE B.BRAUN 9 G/L INFUZINIS TIRPALAS 250 ML N10 (B.Braun Melsungen)
7.36€, May.2022 Internetaptieka Lietuva 100 metų vaistinė (Lietuva)Veikt pasūtījumu pie pārdevēja
Natrii chloridi amp.9mg/ml 10ml N10, Natrii Chloridum Rx (Kalceks) [Latvija]
10.43€ , Oct.2021 Internetaptieka Latvija Meness aptieka T. 8555, Darba laiks: Darba dienās: 9.00-18.00. *Preču cenas var atšķirties.
NATRIUM CHLORIDE FRESENIUS 9 G/L (SU EUROCAP DANGTELIU) INFUZINIS TIRPALAS 1000ML N10 (Fresenius Kabi)
11.12€, May.2022 Internetaptieka Lietuva 100 metų vaistinė (Lietuva)Veikt pasūtījumu pie pārdevēja
NATRIUM CHLORIDE B.BRAUN 9 G/L INFUZINIS TIRPALAS 100 ML N20 (B.Braun Melsungen)
13.92€, May.2022 Internetaptieka Lietuva 100 metų vaistinė (Lietuva)Veikt pasūtījumu pie pārdevēja
NATRIUM CHLORIDE FRESENIUS 9 G/L (SU EUROCAP DANGTELIU) INFUZINIS TIRPALAS 250 ML N20 (Fresenius Kabi)
14.61€, May.2022 Internetaptieka Lietuva 100 metų vaistinė (Lietuva)Veikt pasūtījumu pie pārdevēja
NATRIUM CHLORIDE FRESENIUS 9 G/L (SU EUROCAP DANGTELIU) INFUZINIS TIRPALAS 500 ML N20 (Fresenius Kabi)
15.73€, May.2022 Internetaptieka Lietuva 100 metų vaistinė (Lietuva)Veikt pasūtījumu pie pārdevēja
NATRIUM CHLORIDE FRESENIUS FREEFLEX 9 G/1000 ML (MAIŠELIAIS) INFUZINIS TIRPALAS 1000ML N10 (Fresenius Kabi)
21.95€, May.2022 Internetaptieka Lietuva 100 metų vaistinė (Lietuva)Veikt pasūtījumu pie pārdevēja
NATRIUM CHLORIDE FRESENIUS 9 G/L (SU EUROCAP DANGTELIU) INFUZINIS TIRPALAS 100 ML N40 (Fresenius Kabi)
27.34€, May.2022 Internetaptieka Lietuva 100 metų vaistinė (Lietuva)Veikt pasūtījumu pie pārdevēja
NATRIUM CHLORIDE FRESENIUS 100 MG/ML KONCENTRATAS INFUZINIAM TIRPALUI 100 ML N20 (Fresenius Kabi)
31.31€, Apr.2022 Internetaptieka Lietuva 100 metų vaistinė (Lietuva)Veikt pasūtījumu pie pārdevēja
* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Nātrija hlorīds-Kalceks 9 mg/ml šķīdums injekcijām Stikla ampula, N10

(Cits, ATĶ kods: B05XA03)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

10.75€

Zāļu produkta identifikators

99-0099-02

Zāļu reģistrācijas numurs

99-0099

Ražotājs

AS KALCEKS., Latvija

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

22-DEC-08

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

9 mg/ml

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Kalceks, A/S, Latvija

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Nātrija hlorīds‑Kalceks 9 mg/ml šķīdums injekcijām

Natrii chloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Nātrija hlorīds‑Kalceks un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Nātrija hlorīda‑Kalceks lietošanas

3. Kā lietot Nātrija hlorīdu‑Kalceks

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Nātrija hlorīdu‑Kalceks

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Kas ir Nātrija hlorīds‑Kalceks un kādam nolūkam to lieto

Nātrija hlorīds ir organisma asins plazmas un audu šķidrumu sastāvdaļa. Nātrija un hlora joni uztur asins un audu šķidruma osmotisko līdzsvaru.

Nātrija hlorīda‑Kalceks šķīdumu injekcijām lieto, lai atšķaidītu vai izšķīdinātu citas injekcijām paredzētās zāles, kā arī brūču, gļotādu un acu skalošanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Nātrija hlorīda‑Kalceks lietošanas

Nelietojiet Nātrija hlorīdu‑Kalceks šādos gadījumos:

- ja Jums ir paaugstināts nātrija vai hlora jonu līmenis asinīs.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Nātrija hlorīda‑Kalceks lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

- ja Jums ir sastrēguma sirds mazspēja;

- ja Jums lielā mērā ir paaugstināts asinsspiediens (arteriālā hipertensija);

- ja Jums ir smaga nieru mazspēja;

- ja Jums ir preeklampsija;

- ja Jums ir ģeneralizēta tūska, plaušu tūska;

- ja Jūs ārstē ar lielām kortikosteroīdu (virsnieru garozas hormonu) devām;

- ja zāles paredzēts lietot ļoti jauniem un vecāka gadagājuma pacientiem.

Smagu pamatsaslimšanu gadījumā terapijas laikā jākontrolē elektrolītu koncentrācija asinīs.

Citas zāles un Nātrija hlorīds‑Kalceks

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Dažas zāles injekcijām var būt nesaderīgas ar Nātrija hlorīda‑Kalceks šķīdumu injekcijām.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nepieciešamības gadījumā Nātrija hlorīda‑Kalceks šķīdumu injekcijām var lietot pēc ārsta norādījuma un tā uzraudzībā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja novērojat nātrija hlorīda pārdozēšanas simptomus (skatīt Ja esat lietojis Nātrija hlorīdu‑Kalceks vairāk nekā noteikts), nedrīkst vadīt transportlīdzekļus un veikt darbus, kuru izpildei nepieciešama uzmanība un ātra reakcija.

3. Kā lietot Nātrija hlorīdu‑Kalceks

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Nātrija hlorīda‑Kalceks šķīdumu injekcijām ievada vēnā vai zem ādas, kā arī lieto ārīgi brūču, gļotādu un acu skalošanai.

Nepieciešamais nātrija hlorīda šķīduma daudzums, ko lieto atšķaidīšanai un šķīdināšanai, atkarīgs no injekcijām paredzēto zāļu koncentrācijas, devas un ievadīšanas veida.

Injekcijām vēnā zāles parasti atšķaida ar 5‑20 ml Nātrija hlorīda‑Kalceks 9 mg/ml šķīduma injekcijām, injekcijām zem ādas – ar 1‑2 ml Nātrija hlorīda‑Kalceks 9 mg/ml šķīduma injekcijām.

Nātrija hlorīda‑Kalceks šķīdumu injekcijām lieto arī smagos hiperkalciēmijas (paaugstināts kalcija jonu daudzums asinīs) gadījumos neatliekamajā palīdzībā neatkarīgi no cēloņa; šādos gadījumos jāpārtrauc lietot hiperkalciēmiju izraisošas zāles.

Ja esat lietojis Nātrija hlorīdu‑Kalceks vairāk nekā noteikts

Vispārējie nātrija hlorīda pārdozēšanas – hipernatriēmijas – simptomi ir slikta dūša, vemšana, caureja, spazmveidīgas sāpes vēderā, slāpes, samazināta siekalu un asaru izdalīšanās, svīšana, drudzis, galvassāpes un reibonis, nemiers, paaugstināta uzbudināmība, vājums, smagāki simptomi – paātrināta sirdsdarbība (tahikardija), paaugstināts asinsspiediens (hipertensija), nieru mazspēja, ekstremitāšu un plaušu tūska, apgrūtināta elpošana, muskuļu raustīšanās un stīvums, krampji, koma un nāve.

Terapija ir pārsvarā simptomātiska (jāatjauno ūdens un elektrolītu līdzsvars) un ietver dzīvībai svarīgu funkciju uzturošus pasākumus.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Parasti zāļu panesība ir laba. Ilgstoša lielu devu lietošana var izraisīt paaugstinātu nātrija un hlora jonu līmeni asinīs. Nātrija uzkrāšanās rada tūsku, kas var ietekmēt smadzeņu, plaušu vai perifēro asinscirkulāciju. Var pasliktināties iepriekš esoša sirds mazspēja.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Nātrija hlorīdu‑Kalceks

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai saimniecības atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Nātrija hlorīds‑Kalceks satur

- Aktīvā viela ir nātrija hlorīds (Natrii chloridum).

1 ml šķīduma satur 9 mg nātrija hlorīda.

Viena ampula (10 ml) satur 90 mg nātrija hlorīda.

- Cita sastāvdaļa ir ūdens injekcijām.

Nātrija hlorīda‑Kalceks ārējais izskats un iepakojums

Dzidrs, bezkrāsains šķidrums.

Pa 10 ml šķīduma stikla ampulās. Pa 10 ampulām kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

AS KALCEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV‑1057, Latvija

Tālr.: 67083320

E‑pasts: [email protected]

Ražotājs, atbildīgais par sērijas izlaidi

AS KALCEKS.

Krustpils iela 71E, Rīga, LV‑1057, Latvija

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas

apliecības īpašnieku.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2019

SASKAŅOTS ZVA 01-08-2019
[*1]

Informācijas avots DDD Vācijas medicīnas dokumentācijas un informācijas institūts - DIMDI [23.11.2011]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas