apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Neostigmine-Kalceks amp.0.5mg/ml 1ml N10

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-May-29
NEOSTIGMINE-лекарство/препарат -ампулы ориентировочно, Вы можете купить "Neostigmine-Kalceks amp.0.5mg/ml 1ml N10" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 21.28€  22.68$  18.15£  2458Rub  224.3SEK  98PLN  76.29₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -ампулы  Neostigmine-Kalceks amp.0.5mg/ml 1ml N10     Перепроверить

ATC кодN07AA01 

Активные вещества: Neostigmini Methylsulfas

 

Latvijas zāles medikaments Произведено в Латвии. 
Фирма производитель: Kalceks

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
Neostigmine-Kalceks amp.0.5mg/ml 1ml N10, Neostigmini Methylsulfas Rx (Kalceks) [Latvija]
21.28€ , Oct.2021 Интернет аптека Latvija Meness aptieka T. 8555, Время работы: рабочие дни 9.00-18.00. *Указанная цена ориентировочна и может несколько отличаться.
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Neostigmine-Kalceks 0,5 mg/ml šķīdums injekcijām Kartona kastīte, Stikla ampula, N10

(Gastroenteroloģija, ATĶ kods: N07AA01)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

21.95€

Zāļu produkta identifikators

12-0068-01

Zāļu reģistrācijas numurs

12-0068

Ražotājs

AS KALCEKS., Latvija

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

22-NOV-16

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

0,5 mg/ml

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Kalceks, A/S, Latvija

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Neostigmine-Kalceks 0,5 mg/ml šķīdums injekcijām

Neostigmini metilsulfas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Neostigmine-Kalceks un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Neostigmine-Kalceks lietošanas

3. Kā lietot Neostigmine-Kalceks

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Neostigmine-Kalceks

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Neostigmine-Kalceks un kādam nolūkam to lieto

Neostigmine-Kalceks šķīdums injekcijām satur aktīvo vielu neostigmīna metilsulfātu (turpmāk tekstā – neostigmīns). Neostigmīns stimulē muskuļu darbību, kavējot acetilholīnesterāzes (ferments, kas bloķē nervu impulsu pārvadi uz muskuļiem) darbību.

Neostigmīnu lieto:

myasthenia gravis (patoloģisks muskuļu vājums) ārstēšanai;

muskuļus atslābinošu zāļu efektu atcelšanai;

zarnu trakta darbības uzlabošanai zarnu muskulatūras atslābuma gadījumā;

urīnpūšļa funkciju atjaunošanai pēc ķirurģiskas iejaukšanās.

2. Kas Jums jāzina pirms Neostigmine-Kalceks lietošanas

Nelietojiet Neostigmine-Kalceks šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret neostigmīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir mehānisks kuņģa-zarnu trakta nosprostojums;

ja Jums ir vēderplēves iekaisums (peritonīts);

ja Jums ir urīna izvadīšanas traucējumi;

spontānas atveseļošanās gadījumā pēc muskuļus atslābinošu zāļu izraisītas blokādes;

ja Jums ir bronhiālā astma;

ja Jums ir jebkura veida toniski muskuļu darbības traucējumi (grūtības atslābināt saspringušus muskuļus).

Neostigmīnu nedrīkst lietot vienlaicīgi ar muskuļus atslābinošām zālēm, tādām kā suksametonijs (skatīt Citas zāles un Neostigmine-Kalceks).

Neostigmīnu nedrīkst lietot vispārējās anestēzijas laikā, ja lieto ciklopropānu vai halotānu; to var lietot pēc minēto anestēzijas līdzekļu lietošanas pārtraukšanas (skatīt Citas zāles un Neostigmine-Kalceks).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms saņemat Neostigmine-Kalceks injekciju, pastāstiet ārstam, ja kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem attiecas uz Jums:

ja nesen veikta kuņģa-zarnu trakta vai urīnceļu operācija;

ja ir zarnu anastomozes (savienojumi) (iespējams anastomozes plīsums vai zarnu satura noplūde);

ja ir gremošanas trakta bojājums (peptiska kuņģa čūla);

ja ir nieru un/vai aknu darbības traucējumi; var būt nepieciešams pielāgot zāļu devu (skatīt Kā lietot Neostigmine-Kalceks);

ja ir sirdsdarbības traucējumi (piem., palēnināta sirdsdarbība, sirds ritma traucējumi);

ja ir pazemināts asinsspiediens;

ja nesen pārciesta sirdslēkme vai vainagartērijas nosprostošanās;

ja ir epilepsija;

ja ir vairogdziedzera darbības traucējumi;

ja ir vagotonija (paaugstināts parasimpātiskās nervu sistēmas tonusa stāvoklis);

parkinsonisma gadījumā.

Traucējumi, kas saistīti ar muskuļu un nervu sistēmas darbību (neiromuskulāri traucējumi)

Neostigmīns var negatīvi ietekmēt neiromuskulāro funkciju, ja notikusi spontāna atveseļošanās pēc muskuļus atslābinošu zāļu izraisītas neiromuskulārās blokādes. Lai arī pēc neiromuskulārās funkcijas atgūšanas, kas notikusi neostigmīna lietošanas rezultātā, novērota krampju sliekšņa pazemināšanās un krampju izzušana, tomēr neostigmīns piesardzīgi jālieto pacientiem ar epilepsiju (skatīt Citas zāles un Neostigmine-Kalceks).

Sirds-asinsvadu darbības traucējumi

Ievadot neostigmīnu vēnā, ja vienlaicīgi nelieto atropīna sulfātu, ir iespējama palēnināta sirdsdarbība, kas var progresēt līdz smagiem sirdsdarbības traucējumiem (skatīt Kā lietot Neostigmine-Kalceks). Pacientiem ar palēninātu sirdsdarbību pirms neostigmīna ievadīšanas ārsts pārbaudīs pulsa biežumu. Ja sirdsdarbība būs palēnināta, dažas minūtes pirms neostigmīna ievadīšanas ārsts ievadīs atropīna sulfātu (skatīt arī Kā lietot Neostigmine-Kalceks).

Dažkārt novērota paradoksāla asinsspiediena paaugstināšanās un sirdsdarbības paātrināšanās.

Holīnerģiskā krīze

Lietojot neostigmīnu, var rasties nevēlamas blakusparādības. Ārsts ir sagatavots šādām situācijām, un tādēļ blakusparādību mazināšanai vai novēršanai vienlaicīgi ar neostigmīnu vai pirms tā lietošanas, iespējams, ievadīs atropīna sulfātu. Atropīna sulfāts var nomākt sākotnējos pārdozēšanas simptomus un izraisīt holīnerģisko krīzi (skatīt Kā lietot Neostigmine-Kalceks un Ja esat saņēmis Neostigmine-Kalceks vairāk nekā noteikts).

Pacientiem ar myasthenia gravis, kuriem citi pārdozēšanas simptomi var būt viegli izteikti vai neizpausties nemaz, galvenā holīnerģiskās krīzes pazīme ir pastiprināts muskuļu vājums, kas jāatšķir no pašas slimības izraisīta muskuļu vājuma saasināšanās (miastēniskā krīze). Pacientiem ar myasthenia gravis ārsts pielāgos devu īpaši piesardzīgi neatkarīgi no slimības smaguma pakāpes (skatīt arī Kā lietot Neostigmine-Kalceks un Ja esat saņēmis Neostigmine-Kalceks vairāk nekā noteikts).

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem neostigmīns jālieto īpaši piesardzīgi, jo gados vecākiem pacientiem biežāk iespējami sirdsdarbības traucējumi nekā gados jaunākiem pacientiem (skatīt Kā lietot Neostigmine-Kalceks).

Citas zāles un Neostigmine-Kalceks

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Neostigmīnu nedrīkst lietot vienlaicīgi ar šādām zālēm (skatīt Nelietojiet Neostigmine-Kalceks šādos gadījumos):

suksametonijs (muskuļus atslābinošas zāles);

ciklopropāns, halotāns (vispārējās anestēzijas līdzekļi).

Iespējama mijiedarbība starp neostigmīnu un šādām zālēm:

muskuļus atslābinošas zāles (tubokurarīns, gallamīns, pankuronijs);

bēta adrenoreceptoru blokatori, to skaitā propranolols (lieto sirds-asinsvadu slimību ārstēšanai). Bēta blokatori var pastiprināt myasthenia gravis simptomus un tādējādi mazināt neostigmīna terapijas efektivitāti. Pacientiem, kuri lieto bēta blokatorus, neostigmīns var izraisīt ilgstošu sirdsdarbības palēnināšanos. Ir saņemti ziņojumi par palēninātas sirdsdarbības un pazemināta asinsspiediena gadījumiem pacientiem, kuri lieto bēta blokatorus;

kalcija kanālu blokatori (piem., verapamils);

kortikosteroīdi (piem., metilprednizolons). Vienlaicīga neostigmīna un metilprednizolona lietošana pacientiem ar myasthenia gravis var izraisīt simptomu pastiprināšanos un izteiktu vājumu, kas rada nepieciešamību veikt plaušu ventilāciju. Tā kā kombinētas terapijas gadījumā parasti rodas blakusparādības, ārsts ieteiks lietot glikokortikoīdus mazās devās katru otro dienu, pakāpeniski palielinot to devu, līdz tiek sasniegts vēlamais efekts;

hlorohīns, hidroksihlorohīns (zāles pret malāriju);

litija preparāti;

antibiotikas (aminoglikozīdi, klindamicīns; polimiksīni, to skaitā kolistīns);

atropīna sulfāts (skatīt arī Kā lietot Neostigmine-Kalceks).

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Neostigmīns šķērso placentāro barjeru. Šo zāļu lietošana grūtniecības periodā (jebkurā grūtniecības stadijā) var kaitīgi ietekmēt augli. Lietojot neostigmīnu 1. grūtniecības trimestrī, nevar izslēgt nopietnu iedzimtu defektu rašanos. Neostigmīna lietošana 2. un 3. grūtniecības trimestrī var nelabvēlīgi ietekmēt augļa augšanas procesu, tā funkcionālo attīstību, kā arī radīt nevēlamu toksisku ietekmi. Zāļu ievadīšana grūtniecības beigu posmā neilgi pirms dzemdībām vai to laikā var nelabvēlīgi ietekmēt dzemdību norisi. Tā kā grūtniecības periodā samērā bieži pasliktinās myasthenia gravis norise, nepieciešams īpaši uzmanīgi sekot, lai izvairītos no pārdozēšanas izraisītas holīnerģiskās krīzes attīstības. Ir saņemti ziņojumi par miastēnijas gadījumiem jaundzimušajiem pēc lielu devu lietošanas grūtniecības periodā.

Tādēļ pirms Neostigmine-Kalceks nozīmēšanas ārsts rūpīgi izvērtēs šo zāļu lietošanas nepieciešamību un iespējamā ieguvuma/riska attiecību mātei un bērnam.

Lai gan mātes pienā zāles nonāk nelielā daudzumā, rūpīgi jānovēro jaundzimušā stāvoklis. Ir ziņots par vēdera kolikām pēc katras ēdienreizes jaundzimušajam, ko varētu būt izraisījusi neostigmīna lietošana mātei. Jāizvairās no Neostigmine-Kalceks lietošanas periodā, kad barojat bērnu ar krūti, vai arī zāļu lietošanas laikā jāpārtrauc bērna barošana ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Neostigmine-Kalceks lietošana var ietekmēt koncentrēšanās spējas transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas laikā.

Neostigmine-Kalceks satur nātrija hlorīdu

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) katrā ampulā – būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3. Kā lietot Neostigmine-Kalceks

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Neostigmine-Kalceks Jums ievadīs ārsts vai medmāsa.

Neostigmine-Kalceks var ievadīt zem ādas, muskulī (intramuskulāri) vai vēnā (intravenozi) lēni.

Pieaugušie

Myasthenia gravis: pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma ievada 1,0-2,5 mg neostigmīna zem ādas vai muskulī. Vajadzības gadījumā ar piemērotiem intervāliem ievadīšanu atkārto. Parastā kopējā neostigmīna dienas deva ir 5-20 mg (skatīt Brīdinājumi un piesardzība lietošanā).

Muskuļus atslābinošu zāļu efektu atcelšanai: parastā deva pieaugušajiem ir 0,05‑0,07 mg/kg ķermeņa masas (līdz 2,5 mg) neostigmīna, ko ievada vēnā lēni (aptuveni 1 minūti). Nepieciešamības gadījumā šo devu ievada atkārtoti, līdz tiek sasniegts vēlamais terapeitiskais efekts, taču nepārsniedzot kopējo neostigmīna devu 5 mg. Pacientam veic plaušu ventilāciju, līdz tiek atjaunota normāla elpošana.

Nevēlamu blakusparādību novēršanai (piem., palēnināta sirdsdarbība, pastiprināta siekalu izdalīšanās) vienlaicīgi ar neostigmīnu vai pirms tā lietošanas vēnā ievada 0,02‑0,03 mg/kg ķermeņa masas atropīna sulfāta (skatīt Brīdinājumi un piesardzība lietošanā).

Neostigmīnu nedrīkst lietot muskuļus atslābinošu zāļu efektu atcelšanai, ja notikusi spontāna atveseļošanās (skatīt Nelietojiet Neostigmine-Kalceks šādos gadījumos).

Zarnu trakta darbības uzlabošanai zarnu muskulatūras atslābuma gadījumā: lieto 0,5 mg (1 ampula) neostigmīna, ko ievada zem ādas vai muskulī.

Urīnpūšļa funkciju atjaunošanai pēc ķirurģiskas iejaukšanās: lieto 0,5 mg (1 ampula) neostigmīna, ko ievada zem ādas vai muskulī.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem ar nieru un/vai aknu darbības traucējumiem var būt nepieciešams pielāgot neostigmīna devu. Gados vecākiem pacientiem biežāk iespējami sirdsdarbības traucējumi nekā gados jaunākiem pacientiem, tādēļ palēninātas sirdsdarbības gadījumā pirms neostigmīna ārsts vēnā ievadīs 0,02-0,03 mg/kg ķermeņa masas atropīna sulfāta (skatīt Brīdinājumi un piesardzība lietošanā).

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar pavājinātu aknu darbību var būt nepieciešams lietot mazāku zāļu devu (skatīt Brīdinājumi un piesardzība lietošanā).

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar traucētu nieru darbību jāpielāgo neostigmīna deva (skatīt Brīdinājumi un piesardzība lietošanā).

Pacienti ar palēninātu sirdsdarbību

Pirms ievadīt neostigmīnu, ārsts pārbaudīs pulsa biežumu. Ja sirdsdarbība būs palēnināta, 0,02-0,03 mg/kg ķermeņa masas atropīna sulfāta ārsts ievadīs dažas minūtes pirms neostigmīna ievadīšanas (skatīt Brīdinājumi un piesardzība lietošanā).

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Devu pielāgo atkarībā no pacienta atbildes reakcijas.

Myasthenia gravis

Zem ādas vai muskulī:

- jaundzimušajiem (līdz 1 mēneša vecumam) iesaka lietot 0,1 mg/kg ķermeņa masas neostigmīna, turpinot individuālu devu pielāgošanu (parastā deva 0,05‑0,25 mg jeb 0,03 mg/kg ik pēc 4 stundām atkarībā no klīniskās situācijas); maksimālā neostigmīna dienas deva ir 0,03 mg/kg ik pēc 4 stundām, tomēr nepārsniedzot 1,85 mg dienā;

- bērniem no 1 mēneša līdz 12 gadu vecumam parasti lieto 0,2-0,5 mg neostigmīna, nepieciešamības gadījumā ar piemērotiem intervāliem devu ievadot atkārtoti; maksimālā neostigmīna dienas deva ir 0,03 mg/kg ik pēc 4 stundām, tomēr nepārsniedzot 20 mg dienā;

- no 12 gadu vecuma lieto 1,0-2,5 mg neostigmīna, nepieciešamības gadījumā ar piemērotiem intervāliem devu ievadot atkārtoti; parastā kopējā neostigmīna dienas deva ir 5-20 mg.

Muskuļus atslābinošu zāļu efektu atcelšanai

Vēnā lēni (aptuveni 1 minūti):

- jaundzimušajiem (līdz 1 mēneša vecumam) ieteicamā neostigmīna metilsulfāta deva ir 0,05 mg/kg ķermeņa masas, nepieciešamības gadījumā papildus ievadot 0,025 mg/kg ķermeņa masas, nepārsniedzot maksimālo devu 0,075 mg/kg (līdz 0,5 mg) dienā;

- bērniem vecumā no 1 mēneša līdz 12 gadiem ieteicamā neostigmīna deva ir 0,05 mg/kg ķermeņa masas, nepieciešamības gadījumā papildus ievadot 0,025 mg/kg ķermeņa masas neostigmīna, nepārsniedzot maksimālo devu 2,5 mg;

- no 12 gadu vecuma parastā deva ir 0,05 mg/kg ķermeņa masas (1,0‑2,5 mg) neostigmīna, nepieciešamības gadījumā papildus ievadot 0,025 mg/kg ķermeņa masas neostigmīna, nepārsniedzot maksimālo devu 2,5 mg.

Pacientam veic plaušu ventilāciju, līdz tiek atjaunota normāla elpošana.

Nevēlamu blakusparādību novēršanai (piem., palēnināta sirdsdarbība, pastiprināta siekalu izdalīšanās) jaundzimušajiem un bērniem vecumā līdz 18 gadiem vienlaicīgi ar neostigmīnu vai pirms tā lietošanas ārsts, iespējams, ievadīs 0,02 mg/kg ķermeņa masas atropīna sulfāta (nepārsniedzot 0,6 mg bērniem, sākot no 1 mēneša vecuma). Ja sirdsdarbība būs palēnināta, atropīna sulfātu ārsts ievadīs dažas minūtes pirms neostigmīna ievadīšanas (skatīt arī Brīdinājumi un piesardzība lietošanā).

Neostigmīnu nedrīkst lietot muskuļus atslābinošu zāļu efektu atcelšanai, ja notikusi spontāna atveseļošanās (skatīt Nelietojiet Neostigmine-Kalceks šādos gadījumos).

Ja esat lietojis Neostigmine-Kalceks vairāk nekā noteikts

Neostigmīna pārdozēšana var izraisīt holīnerģisko krīzi ar tai raksturīgiem simptomiem: pastiprināta siekalu izdalīšanās, pārmērīga svīšana, acu asarošana, sašaurinātas acu zīlītes, ciliārā muskuļa spazmas, ātra un ritmiska acu ābolu raustīšanās, pastiprināta zarnu peristaltika, vēlme urinēt, patvaļīga defekācija vai urinēšana, pazemināts asinsspiediens, izmaiņas sirdsdarbībā, muskuļu krampji, muskuļu raustīšanās, muskuļu vājums un paralīze, sasprindzinājuma sajūta krūtīs, apgrūtināta sēcoša elpošana, pastiprināta bronhu sekrēcija, bronhokonstrikcija (muskuļu, kas aptver elpceļus, saraušanās).

Smagos gadījumos var rasties šādi simptomi: uzbudinājums, baiļu sajūta, nemiers, kustību koordinācijas un līdzsvara traucējumi, traucēta runa, krampji, arī koma. Sirdsdarbības un elpošanas apstāšanās rezultātā var iestāties nāve.

Pacientiem ar myasthenia gravis pārdozēšanas simptomi ir mazāk manāmi, un tie ir nosakāmi vienīgi pēc muskuļu vājuma (skatīt arī Brīdinājumi un piesardzība lietošanā).

Pārdozēšanas simptomi var būt ātras intravenozas injekcijas sekas.

Ārstēšana: nekavējoties jāpārtrauc neostigmīna ievadīšana. Nepieciešama elpošanas funkciju uzturēšana un kontrole. Muskarīna efektu novēršanai vēnā (vai muskulī) ievada 1‑2 mg atropīna sulfāta; nepieciešamības gadījumā devu var atkārtot. Parasti pietiekamu efektu sasniedz, ievadot līdz 4 mg atropīna sulfāta. Papildus atropīna sulfātam var lietot arī pralidoksīmu. Atropīna sulfāts nav efektīvs nikotīna efektu novēršanai, ieskaitot muskuļu vājumu un paralīzi; muskuļu trīci iespējams novērst, lietojot nelielas konkurentā miorelaksanta devas. Ja nepieciešams, veic turpmāku uzturošo terapiju.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Bieži (var rasties mazāk nekā 1 no 10 pacientiem):

slikta dūša;

vemšana;

caureja.

Reti (var rasties mazāk nekā 1 no 1000 pacientu):

pazemināts asinsspiediens.

Blakusparādību rašanās biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

izsitumi, nātrene;

anafilakse jeb smaga alerģiska reakcija (attīstās dažu sekunžu līdz pāris minūšu laikā pēc zāļu ievadīšanas), kurai raksturīgi izsitumi uz ādas, elpošanas grūtības, tūska, strauja asinsspiediena pazemināšanās, reibonis, slikta dūša, vemšana, samaņas zudums un šoks;

holīnerģiskais sindroms, kuram raksturīga neskaidra runa, nemiers, uzbudinājums, baiļu sajūta, kustību koordinācijas un līdzsvara traucējumi, krampji, paralīze un koma (īpaši, lietojot lielas devas). Dažkārt, ārstējot pacientus ar myasthenia gravis, var būt grūtības atšķirt holīnerģisko krīzi no miastēniskās krīzes (skatīt Ja esat lietojis Neostigmine-Kalceks vairāk nekā noteikts);

redzes traucējumi, acu zīlīšu sašaurināšanās, acu asarošana, ātra un ritmiska acu ābolu raustīšanās (nistagms), ciliārā muskuļa spazmas;

palēnināta sirdsdarbība, sirds ritma traucējumi, pavājināta sirds vadīšanas spēja, kas smagos gadījumos var izraisīt sirds blokādi vai sirdsdarbības apstāšanos;

sasprindzinājuma sajūta krūtīs, sēkšana, pastiprināta bronhu sekrēcija ar klepu un astmas lēkmes risku, bronhospazma, plaušu tūska;

pastiprināta siekalu izdalīšanās;

pastiprināta zarnu peristaltika, krampjveida sāpes vēderā, kolikas, pastiprināta zarnu motorika, patvaļīga defekācija;

pieaugošs muskuļu vājums, muskuļu trīce, muskuļu spazmas, muskuļu raustīšanās, toniski krampji, mioklonija (pēkšņas patvaļīgas muskuļu kontrakcijas);

urinēšanas traucējumi, urīna nesaturēšana, izteikti bieža urinēšana, nieru mazspēja;

distress, svīšana (iespējams, pārmērīga);

vairogdziedzera darbības traucējumi.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Neostigmine-Kalceks

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Nesasaldēt.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt šķīdumā daļiņas vai šķīduma krāsas izmaiņas, kā arī gadījumā, ja ampula ir bojāta.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Neostigmine-Kalceks satur

- Aktīvā viela ir neostigmīna metilsulfāts.

Viena ampula (1 ml) satur 0,5 mg neostigmīna metilsulfāta.

Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, 18 % sālsskābes šķīdums (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

Neostigmine-Kalceks ārējais izskats un iepakojums

Dzidrs, bezkrāsains šķidrums.

Šķīduma pH 4,5‑7,0.

Osmolalitāte 0,274‑0,331 Osmol/kg.

Pa 1 ml šķīduma caurspīdīga bezkrāsaina I hidrolītiskās klases stikla ampulā.

Pa 5 ampulām PVH paliktnī.

Pa 2 paliktņiem (10 ampulas) kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

AS KALCEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

Tālr.: +371 67083320

E-pasts: [email protected]

Ražotājs

AS KALCEKS.

Krustpils iela 71E, Rīga, LV-1057, Latvija

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras (https://www.zva.gov.lv) tīmekļa vietnē.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2019


SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019
[*1]

DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2021]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены