apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Nplate pulv.p/inj.250MKG fl. N1(+šķīd.)

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-May-28
NPLATE-zāle/preparāts -pulverisaptuvenā pirkšanas cena uz "Nplate pulv.p/inj.250MKG fl. N1(+šķīd.)" Rīgā, Latvijā ir:

 • 734.97€  783.18$  626.89£  84877Rub  7748SEK  3396PLN  2634.87₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -pulveris Nplate pulv.p/inj.250MKG fl. N1(+šķīd.)     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsB02BX04 

Aktīvās vielas: Romiplostimum

 


Ražotājs, zīmols: Amgen Europe B.v.

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Nplate Kartona kastīte, Stikla flakons, N1

(Kardioloģija, ATĶ kods: B02BX04)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

810.02€

Zāļu produkta identifikators

EU/1/08/497/001

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/08/497/001

Ražotājs

Amgen Europe B.V., Netherlands; Amgen NV, Belgium

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

04-FEB-09

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

250 µg

Zāļu forma

Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Amgen Europe B.V., Netherlands

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

  ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 125 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Nplate 125 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons satur 125 µg romiplostima (romiplostim). Pēc sagatavošanas 0,25 ml lietošanai gatava šķīduma satur 125 µg romiplostima (500 µg/ml). Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 125 µg romiplostima. Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons satur 250 µg romiplostima (romiplostim). Pēc sagatavošanas 0,5 ml lietošanai gatava šķīduma satur 250 µg romiplostima (500 µg/ml). Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 250 µg romiplostima. Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons satur 500 µg romiplostima (romiplostim). Pēc sagatavošanas 1 ml lietošanai gatava šķīduma satur 500 µg romiplostima (500 µg/ml). Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 500 µg romiplostima. Romiplostims tiek iegūts ar DNS rekombinantās tehnoloģijas palīdzību no Escherichia coli (E. coli) šūnām. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai (pulveris injekcijām). Pulveris ir balts.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Nplate ir paredzēts pacientiem ar hronisku imūno (idiopātisko) trombocitopēnisko purpuru (ITP), kas vecāki par vienu gadu un ir nejutīgi pret citu ārstēšanu (piemēram, kortikosteroīdiem, imūnglobulīniem) (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu). 4.2. Devas un lietošanas veids Ārstēšanai pastāvīgi ir jānotiek hematoloģisko slimību ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā. Devas Nplate jālieto vienu reizi nedēļā subkutānas injekcijas veidā.
2

Sākotnējā deva

Romiplostima sākotnējā deva ir 1 µg/kg, pamatojoties uz faktisko ķermeņa masu.

Devas aprēķins

Lietojamā romiplostima tilpumu aprēķina, pamatojoties uz ķermeņa masu, nepieciešamo devu un zāļu koncentrāciju.

1. tabula. Vadlīnijas pacienta individuāli lietojamās romiplostima devas un tilpuma aprēķināšanai

Pacienta individuālā deva (µg)

Pacienta individuālā deva (µg ) = ķermeņa masa (kg) x deva µg/kg
Aprēķinot sākotnējo devu, vienmēr jāizmanto faktiskā ķermeņa masa ārstēšanas sākumā.
~~ Pieaugušajiem nākamās devas pielāgošana pamatojas tikai uz trombocītu skaita izmaiņām.
~~ Pediatriskiem pacientiem nākamās devas pielāgošana pamatojas uz trombocītu skaita izmaiņām un ķermeņa masas izmaiņām. Ķermeņa masas atkārtota novērtēšana ieteicama ik pēc 12 nedēļām.

Ja pacienta individuālā Sagatavojiet liofilizēto produktu, kā aprakstīts 6.6. apakšpunktā. Rezultātā

deva ir ≥ 23 µg

iegūtā koncentrācija ir 500 µg/ml.

Ievadāmais tilpums (ml) = pacienta individuālā deva (µg) / 500 µg/ml (Noapaļojiet tilpumu līdz tuvākajai ml simtdaļai.)

Ja pacienta individuālā deva ir < 23 µg

Lai nodrošinātu precīzu dozēšanu, nepieciešama atšķaidīšana. Sagatavojiet liofilizēto produktu un tad atšķaidiet zāles, kā aprakstīts 6.6. apakšpunktā. Rezultātā iegūtā koncentrācija ir 125 µg/ml.

Ievadāmais tilpums (ml) = pacienta individuālā deva (µg) / 125 µg/ml (Noapaļojiet tilpumu līdz tuvākajai ml simtdaļai.)

Piemērs

10 kg smagam pacientam romiplostimu uzsāk ar 1 µg/kg devu.

Pacienta individuālā deva (µg) = 10 kg x 1 µg/kg = 10 µg

Tā kā deva ir < 23 µg, lai nodrošinātu precīzu dozēšanu, ir nepieciešama atšķaidīšana. Sagatavojiet liofilizēto produktu un tad atšķaidiet zāles, kā aprakstīts 6.6. apakšpunktā. Rezultātā iegūtā koncentrācija ir 125 µg/ml.

Ievadāmais tilpums (ml) = 10 µg/125 µg/ml = 0,08 ml

Devu pielāgošana
Terapijas sākumā devas aprēķināšanai jāizmanto pacienta faktiskā ķermeņa masa. Romiplostima deva vienu reizi nedēļā jāpalielina pakāpeniski ar soli 1 μg/kg, līdz pacienta trombocītu skaits sasniedz ≥ 50 x 109/l. Trombocītu skaits jānosaka ik nedēļu, līdz tiek sasniegts stabils trombocītu skaits (≥ 50 x 109/l vismaz 4 nedēļas bez devas pielāgošanas). Pēc tam trombocītu skaits jānosaka katru mēnesi un jāveic atbilstoša devas pielāgošana saskaņā ar tabulu (2. tabula), lai trombocītu skaitu uzturētu ieteicamajā diapazonā. Devas pielāgošanai un kontrolei skatīt zemāk 2. tabulu. Nedrīkst pārsniegt maksimālo devu 10 µg/kg vienu reizi nedēļā.

3

2. tabula. Vadlīnijas devas pielāgošanai, pamatojoties uz trombocītu skaitu

Trombocītu skaits (x 109/l) < 50 > 150 divās secīgās nedēļās
> 250

Darbība Palieliniet iknedēļas devu par 1 μg/kg
Samaziniet iknedēļas devu par 1 μg/kg Neievadiet un turpiniet ik nedēļu noteikt trombocītu skaitu Pēc tam, kad trombocītu skaits ir samazinājies līdz < 150 x 109/l, atsāciet lietošanu, samazinot iknedēļas devu par 1 μg/kg

Trombocītu atbildes reakciju individuālo atšķirību dēļ dažiem pacientiem trombocītu skaits pēc devas samazināšanas vai ārstēšanas pārtraukšanas var strauji nokristies zem 50 x 109/l. Šajos gadījumos, ja tas ir klīniski nepieciešams, saskaņā ar medicīnisko novērtējumu var apsvērt augstāku trombocītu skaita robežlīmeni devas samazināšanai (200 x 109/l) un ārstēšanas pārtraukšanai (400 x 109/l).

Atbildes reakcijas zuduma vai nesekmīgas trombocītu skaita uzturēšanas gadījumā, lietojot romiplostimu ieteicamo devu robežās, jānoskaidro cēloņi (skatīt 4.4. apakšpunktu, atbildes reakcijas zudums pret romiplostimu).

Ārstēšanas pārtraukšana

Ārstēšana ar romiplostimu ir jāpārtrauc, ja pēc četru nedēļu ilgas romiplostima terapijas, lietojot vislielāko nedēļas devu 10 μg/kg, trombocītu skaits nepalielinās līdz līmenim, kas būtu pietiekams, lai novērstu klīniski nozīmīgu asiņošanu.

Ārstējošajam ārstam periodiski ir jānovērtē pacientu klīniskais stāvoklis un katrā atsevišķajā gadījumā jāpieņem lēmums, vai turpināt ārstēšanu, un pacientiem, kuriem nav veikta splenektomija, ir jāietver novērtējums saistībā ar splenektomiju. Pēc ārstēšanas pārtraukšanas ir iespējams trombocitopēnijas recidīvs (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Gados vecāki pacienti (≥ 65 gadi)

Pacientiem < 65 un ≥ 65 gadu vecumā vispārējas lietošanas drošuma vai efektivitātes atšķirības netika novērotas (skatīt 5.1. apakšpunktu). Lai gan, pamatojoties uz šiem datiem, gados vecākiem cilvēkiem devas pielāgošana nav nepieciešama, ņemot vērā līdz šim klīniskajos pētījumos iekļauto gados vecāko pacientu mazo skaitu, ieteicama piesardzība lietošanā.

Pediatriskā populācija

Romiplostima drošums un efektivitāte bērniem vecumā līdz 1 gadam nav noteikta.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Romiplostimu nedrīkst lietot pacientiem ar vidējiem līdz smagiem aknu bojājumiem (Child-Pugh rādītājs ≥ 7), ja vien paredzamais ieguvums neatsver identificēto portālo vēnu trombozes risku pacientiem ar trombocitopēniju saistībā ar aknu mazspēju, kura ir ārstēta ar trombopoetīna (TPO) agonistiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ja romiplostima lietošanu uzskata par nepieciešamu, trombocītu skaits ir stingri jākontrolē, lai mazinātu trombembolisko komplikāciju risku.

4

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem
Šajās pacientu populācijās formāli klīniskie pētījumi nav veikti. Šajās populācijās Nplate jālieto piesardzīgi.
Lietošanas veids
Subkutānai lietošanai.
Pēc pulvera izšķīdināšanas Nplate šķīdumu injekcijām ievada subkutāni. Injicējamais tilpums var būt ļoti mazs. Nplate sagatavošanas laikā ir jāievēro piesardzība, aprēķinot devu un šķīdinot ar pareizu sterila ūdens injekcijām tilpumu. Ja aprēķinātā pacienta individuālā deva ir mazāka nekā 23 μg, precīzas dozēšanas nodrošināšanai nepieciešama atšķaidīšana ar konservantus nesaturošu, sterilu nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām (skatīt 6.6. apakšpunktu). Īpaša uzmanība jāpievērš, lai nodrošinātu atbilstoša Nplate tilpuma paņemšanu no flakona subkutānai ievadīšanai – jāizmanto šļirce ar 0,01 ml iedaļām.
Pediatriskiem pacientiem nav atļauts veikt Nplate pašinjekciju.
Norādījumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām, vai no E. coli atvasinātiem proteīniem.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Trombocitopēnijas un asiņošanas recidīvs pēc ārstēšanas pārtraukšanas
Pēc ārstēšanas ar romiplostimu pārtraukšanas ir iespējams trombocitopēnijas recidīvs. Asiņošanas risks ir paaugstināts, ja ārstēšana ar romiplostimu tiek pārtraukta, lietojot antikoagulantus vai antiagregantus. Lai izvairītos no asiņošanas pēc ārstēšanas ar romiplostimu pārtraukšanas, rūpīgi jāseko, vai pacientiem nesamazinās trombocītu skaits, un jānodrošina medicīniska uzraudzība. Gadījumā, ja ārstēšana ar romiplostimu tiek pārtraukta, ITP ārstēšanu ieteicams atsākt saskaņā ar spēkā esošajām ārstēšanas vadlīnijām. Papildu medicīniskie pasākumi var ietvert antikoagulantu un/vai antiagregantu terapijas pārtraukšanu, antikoagulācijas reversēšanu vai trombocītu masas ievadīšanu.
Palielināts retikulīna daudzums kaulu smadzenēs
Tiek uzskatīts, ka TPO receptoru stimulācijas rezultātā notiek retikulīna daudzuma palielināšanās kaulu smadzenēs, kas izraisa megakariocītu skaita palielināšanos kaulu smadzenēs un tai sekojošu citokīnu izdalīšanos. Par palielinātu retikulīna daudzumu var liecināt morfoloģiskas perifēro asiņu šūnu izmaiņas, un to var noteikt, veicot kaulu smadzeņu biopsiju. Tāpēc pirms ārstēšanas ar romiplostimu uzsākšanas un tās laikā ieteicams veikt šūnu morfoloģisko noviržu izmeklējumus ar perifēro asiņu uztriepju un pilnas asinsainas (PAA) palīdzību. Informāciju par romiplostima klīniskajos pētījumos novēroto retikulīna daudzuma palielināšanos skatīt 4.8. apakšpunktā.
Ja pacientiem novēro efektivitātes zudumu un novirzes no normas perifēro asiņu uztriepē, romiplostima lietošana jāpārtrauc, jāveic fizikāla izmeklēšana un jāapsver iespēja veikt kaulu smadzeņu biopsiju, lietojot piemērotu krāsvielu retikulīna noteikšanai. Ja iespējams, ir jāveic salīdzināšana ar iepriekš paņemtu kaulu smadzeņu biopsijas materiālu. Ja tiek uzturēta efektivitāte un pacientiem tiek novērotas novirzes no normas perifēro asiņu uztriepēs, ārstam ir jāveic atbilstošs klīniskais izvērtējums, tostarp jāapsver iespēja veikt kaulu smadzeņu biopsiju, un atkārtoti jāizvērtē ārstēšanas ar romiplostimu un alternatīvu ITP ārstēšanas iespēju risku un ieguvumu attiecība.
5

Trombotiskas/trombemboliskas komplikācijas
Trombocītu skaitam pārsniedzot augšējo normas robežu, rodas trombotisku/trombembolisku komplikāciju risks. Klīniskajos pētījumos novēroto trombotisko/trombembolisko gadījumu sastopamība bija 6,0%, lietojot romiplostimu, un 3,6%, lietojot placebo. Jāievēro piesardzība, lietojot romiplostimu pacientiem ar zināmiem trombembolijas riska faktoriem, tostarp, bet ne tikai ar iedzimtiem (piemēram, V faktora, Leidenes) vai iegūtiem riska faktoriem (piemēram, ATIII deficīts, antifosfolipīdu sindroms), lielu vecumu, pacientiem ar ilgstošiem imobilizācijas periodiem, ļaundabīgiem audzējiem, kontracepcijas un hormonu aizstājterapiju, operāciju/traumu, aptaukošanos un smēķētājiem.
Ziņots par trombembolijas gadījumiem (TEG), tostarp portālās vēnas trombozi pacientiem ar hronisku aknu slimību, kas lieto romiplostimu. Šajās populācijās romiplostims jālieto piesardzīgi. Ir jāņem vērā devu pielāgošanas vadlīnijas (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Zāļu lietošanas kļūdas
Pacientiem, kuri saņem Nplate, ir ziņots par dozēšanas kļūdām, ieskaitot pārdozēšanu un nepietiekamas devas; ir jāievēro devas aprēķināšanas un devu pielāgošanas vadlīnijas. Dažiem pediatriskiem pacientiem precīza dozēšana ir atkarīga no papildu atšķaidīšanas soļa pēc sagatavošanas, kas var paaugstināt zāļu lietošanas kļūdas risku (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Pārdozēšana var izraisīt pārmērīgu trombocītu skaita palielināšanos, kas saistīta ar trombozes/trombembolijas komplikācijām. Ja trombocītu skaits ir pārlieku liels, pārtrauciet Nplate lietošanu un kontrolējiet trombocītu skaitu. Ārstēšanu ar Nplate atsāciet saskaņā ar ieteikumiem par devām un ievadīšanu. Nepietiekamas devas var izraisīt mazāku trombocītu skaitu par paredzēto un iespējamu asiņošanu. Pacientiem, kuri saņem Nplate, jākontrolē trombocītu skaits (skatīt 4.2., 4.4. un 4.9. apakšpunktu).
Esoša mielodisplastiskā sindroma (MDS) progresēšana
Romiplostima pozitīva ieguvumu un risku attiecība ir noteikta tikai ar hronisku ITP saistītas trombocitopēnijas ārstēšanai, un romiplostimu nedrīkst lietot citu ar trombocitopēniju saistītu klīnisku stāvokļu gadījumos.
ITP diagnoze pieaugušajiem un gados vecākiem pacientiem ir jāapstiprina, izslēdzot citus klīniskus stāvokļus, kuru izpausme ir trombocitopēnija; īpaši ir jāizslēdz MDS diagnoze. Slimības un ārstēšanas laikā parasti ir jāveic kaulu smadzeņu aspirācija un biopsija, īpaši pacientiem, kuri ir vecāki par 60 gadiem un kuriem ir sistēmiski simptomi vai patoloģiskas pazīmes, tādas kā palielināts perifērisko blastu šūnu skaits.
Pieaugušo klīniskajos ārstēšanas ar romiplostimu pētījumos pacientiem ar MDS novēroja blastu šūnu skaita īslaicīgas palielināšanās gadījumus, un tika ziņots par MDS slimības progresēšanas līdz akūtai mieloleikozei (AML) gadījumiem. Randomizētā, ar placebo kontrolētā pētījumā MDS pacientiem ārstēšanu ar romiplostimu priekšlaicīgi pārtrauca sakarā ar pārmērīgu slimības progresēšanas līdz AML gadījumu skaitu un cirkulējošo blastu šūnu palielināšanos vairāk kā par 10% pacientiem, kuri saņēma romiplostimu. No visiem novērotajiem MDS slimības progresēšanas līdz AML gadījumiem pacientiem ar MDS sākotnējo klasifikāciju RAEB-1 bija lielāka slimības progresēšanas līdz AML iespējamība salīdzinājumā ar zemāka riska MDS.
Romiplostimu nedrīkst lietot, lai ārstētu trombocitopēniju, ko izraisījusi MDS vai jebkurš cits ar ITP nesaistīts trombocitopēnijas cēlonis ārpus klīniskajiem pētījumiem.
6

Atbildes reakcijas uz romiplostimu zudums
Atbildes reakcijas zuduma vai neveiksmīgas trombocītu skaita uzturēšanas gadījumā, ārstējot ar romiplostimu ieteicamo devu robežās, jānoskaidro cēloniskie faktori, ieskaitot imunogenitāti (skatīt 4.8. apakšpunktu) un palielinātu retikulīna daudzumu kaulu smadzenēs (skatīt augstāk).
Romiplostima ietekme uz sarkanajām un baltajām asins šūnām
Neklīniskajos toksicitātes pētījumos (žurkām un pērtiķiem), kā arī ITP pacientiem, tika novērotas izmaiņas sarkano (samazināšanās) un balto (palielināšanās) asins šūnu parametros. Pacientiem neatkarīgi no splenektomijas statusa anēmija un leikocitoze var rasties vienlaicīgi (4 nedēļu laikā), bet biežāk tās novērotas pacientiem, kuriem iepriekš veikta splenektomija. Ir jāapsver šo parametru kontrole pacientiem, kuri tiek ārstēti ar romiplostimu.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Mijiedarbības pētījumi nav veikti. Romiplostima iespējamās mijiedarbības ar vienlaikus lietotām zālēm saistīšanās dēļ ar plazmas proteīniem nav zināmas.
Klīniskajos pētījumos kopā ar romiplostimu lietotās zāles ITP ārstēšanai ietvēra kortikosteroīdus, danazolu un/vai azatioprīnu, intravenozu imūnglobulīnu (IVIG) un anti-D imūnglobulīnu. Kombinējot romiplostimu kopā ar citām ITP ārstēšanā izmantojamām zālēm, ir jākontrolē trombocītu skaits, lai izsargātos no trombocītu skaita novirzēm ārpus ieteicamajām robežām (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Lietojot kombinācijā ar romiplostimu, var samazināt kortikosteroīdu, danazola un azatioprīna devu vai pārtraukt to lietošanu (skatīt 5.1. apakšpunktu). Samazinot citu ITP ārstēšanā izmantojamo zāļu devu vai pārtraucot to lietošanu, ir jākontrolē trombocītu skaits, lai novērstu trombocītu skaita samazināšanos zem ieteicamās robežas (skatīt 4.2. apakšpunktu).
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
Datu par romiplostima lietošanu grūtniecības laikā nav vai tie ir ierobežoti.
Pētījumi ar dzīvniekiem liecina, ka romiplostims šķērso placentu un palielina augļa trombocītu skaitu. Pētījumos ar dzīvniekiem konstatēja arī pēcimplantācijas augļa bojāeju un mazuļu perinatālās mirstības nelielu palielināšanos (skatīt 5.3. apakšpunktu).
Romiplostims nav ieteicams grūtniecības laikā un sievietēm ar reproduktīvo potenciālu, neizmantojot kontracepcijas līdzekļus.
Barošana ar krūti
Nav zināms, vai romiplostims/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem nevar izslēgt. Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar romiplostimu, jāpieņem, ņemot vērā krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.
Fertilitāte
Datu par fertilitāti nav.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Nplate mēreni ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Klīniskajos pētījumos dažiem pacientiem bija vieglas līdz vidēji smagas, pārejošas reiboņa lēkmes.
7

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Pamatojoties uz analīžu datiem par visiem pieaugušiem pacientiem ar ITP, kuri 4 kontrolētos un 5 nekontrolētos klīniskajos pētījumos saņēma romiplostimu, visu nevēlamo blakusparādību vispārējā sastopamība ar romiplostimu ārstētiem pacientiem bija 91,5% (248/271). Vidējais romiplostima lietošanas ilgums šajā pētījumā populācijā bija 50 nedēļas.

Visnopietnākās nevēlamās blakusparādības, kas var rasties ārstēšanas ar Nplate laikā, ietver: trombocitopēnijas un asiņošanas recidīvu pēc ārstēšanas pārtraukšanas, palielinātu retikulīna daudzumu kaulu smadzenēs, trombozes/trombembolijas komplikācijas, zāļu lietošanas kļūdas un esošā MDS progresēšanu līdz AML. Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības ietver paaugstinātas jutības reakcijas (ieskaitot izsitumu, nātrenes un angioedēmas gadījumus) un galvassāpes.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Biežuma iedalījums ir definēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā MedDRA orgānu sistēmas klasē un biežuma grupā nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas to sastopamības samazinājuma secībā.

MedDRA orgānu sistēma Infekcijas un infestācijas
Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas un polipus) Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Bieži

Augšējo elpošanas ceļu infekcija Rinīts***

Gastroenterīts Faringīts*** Konjunktivīts*** Ausu infekcija*** Sinusīts***

Kaulu smadzeņu funkciju traucējumi* Trombocitopēnija* Anēmija

Imūnās sistēmas traucējumi
Vielmaiņas un uztures traucējumi

Hipersensitivitāte**

Angioedēma

Psihiskie traucējumi

Bezmiegs

Retāk
Gripa Lokalizēta infekcija Nazofaringīts
Multiplā mieloma Mielofibroze
Aplastiskā anēmija Kaulu smadzeņu mazspēja Leikocitoze Splenomegālija Trombocitēmija Palielināts trombocītu skaits Patoloģisks trombocītu skaits
Alkohola nepanesība Anoreksija Samazināta ēstgriba Dehidratācija Podagra Depresija Patoloģiski sapņi

8

MedDRA orgānu sistēma
Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži Galvassāpes

Acu bojājumi

Ausu un labirinta bojājumi
Sirds funkcijas traucējumi
Asinsvadu sistēmas traucējumi

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Orofaringeālas sāpes***

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Sāpes vēdera augšdaļā***

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Bieži Reibonis Migrēna Parestēzija
Sirdsklauves Pietvīkums
Plaušu embolija*
Slikta dūša Caureja Sāpes vēderā Aizcietējums Dispepsija

Retāk
Klonuss Disgeizija Hipoestēzija Hipogeizija Perifēriska neiropātija Transversā sinusa tromboze Konjunktīvas asiņošana Akomodācijas traucējumi Aklums Acu bojājums Acu nieze Pastiprināta asarošana Papilledēma Redzes traucējumi Vertigo
Miokarda infarkts Paātrināta sirdsdarbība Dziļo vēnu tromboze Hipotensija Perifēriska embolija Perifēriska išēmija Flebīts Virspusējs tromboflebīts Tromboze Eritromelalģija Klepus Rinoreja Sausa rīkle Dispnoja Aizlikts deguns Sāpīga elpošana Vemšana Rektāla asiņošana Smakojoša elpa Disfāgija Gastroezofageālā atviļņa slimība Hematohēzija Asiņošana mutes dobumā Diskomforta sajūta kuņģī Stomatīts Zobu krāsas izmaiņas Portālās vēnas tromboze Transamināzes līmeņa paaugstināšanās

9

MedDRA orgānu sistēma
Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi
Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži Nieze Ekhimoze Izsitumi
Artralģija Mialģija Muskuļu spazmas Sāpes ekstremitātēs Muguras sāpes Kaulu sāpes

Retāk
Alopēcija Fotosensitivitātes reakcija Akne Kontaktdermatīts Sausa āda Ekzēma Eritēma Eksfoliatīvi izsitumi Patoloģiska matu augšana Prurigo Purpura Papulāri izsitumi Niezoši izsitumi Mezgliņi uz ādas Izmainīts ādas aromāts Nātrene Muskuļu saspringums Muskuļu vājums Sāpes plecos Muskuļu raustīšanās
Olbaltumvielu klātbūtne urīnā Vagināla asiņošana

Nogurums Perifēra tūska Gripai līdzīga slimība Sāpes Astēnija Pireksija Drebuļi Reakcija injekcijas vietā Perifērisks pietūkums***

Asinsizplūdums injekcijas vietā Sāpes krūtīs Uzbudināmība Savārgums Sejas tūska Karstuma sajūta Nervozitātes sajūta

10

MedDRA orgānu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

sistēma

Izmeklējumi

Paaugstināts

asinsspiediens

Paaugstināts

laktātdehidrogenāzes

līmenis asinīs

Paaugstināta ķermeņa

temperatūra

Samazināta ķermeņa

masa

Palielināta ķermeņa

masa

Traumas, saindēšanās

Kontūzija

un ar manipulācijām

saistītas komplikācijas

* skatīt 4.4. apakšpunktu.

** Hipersensitivitātes reakcijas, ieskaitot izsitumu, nātrenes un angioedēmas gadījumus.

*** Papildu nevēlamās blakusparādības, kas novērotas pediatriskos pētījumos.

Pediatriskā populācija

Pediatriskajos pētījumos 2 kontrolētos un 3 nekontrolētos klīniskajos pētījumos ar romiplostimu tika ārstēti 282 pediatriskie pacienti ar ITP. Mediānais iedarbības ilgums bija 65,4 nedēļas. Vispārējais drošuma profils bija līdzīgs pieaugušajiem novērotajam.

Pediatriskās nevēlamās blakusparādības tika iegūtas no katra pediatriskās ITP nejaušinātā drošuma komplekta (2 kontrolēti klīniskie pētījumi) un pediatriskās ITP drošuma komplekta (2 kontrolēti un 3 nekontrolēti klīniskie pētījumi), kuros to sastopamība bija vismaz par 5% lielāka romiplostima grupā salīdzinājumā ar placebo un vismaz 5% sastopamība ar romiplostimu ārstētiem pacientiem.

Visbiežāk sastopamās blakusparādības pediatriskiem ITP pacientiem no 1 gada vecuma bija augšējo elpceļu infekcija, rinīts, klepus, orofaringeālas sāpes, sāpes vēdera augšdaļā, caureja, izsitumi, pireksija, kontūzija (ziņots ļoti bieži (≥ 1/10)) un faringīts, konjunktivīts, ausu infekcija, gastroenterīts, sinusīts, purpura, nātrene un perifērisks pietūkums (ziņots bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10)).

Orofaringeālas sāpes, sāpes vēdera augšdaļā, rinīts, faringīts, konjunktivīts, ausu infekcija, sinusīts un perifērisks pietūkums bija papildu nevēlamās blakusparādības, ko novēroja pediatriskos pētījumos, salīdzinot ar pieaugušo pētījumos novērotajām.

Dažas pieaugušajiem novērotās nevēlamās blakusparādības pediatriskiem pacientiem tika ziņotas biežāk, tādas kā klepus, caureja, izsitumi, pireksija un kontūzija pediatriskiem pacientiem ziņotas ļoti bieži (≥ 1/10) un purpura un nātrene pediatriskiem pacientiem ziņotas bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10).

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Papildus tiek uzskatīts, ka zemāk uzskaitītās reakcijas varētu būt saistītas ar romiplostima lietošanu.

Asiņošanas gadījumi

Visā pieaugušo ITP klīniskajā programmā tika novērota atgriezeniska saistība starp asiņošanas gadījumiem un trombocītu skaitu. Visi klīniski nozīmīgie (≥ 3. pakāpes) asiņošanas gadījumi radās pie trombocītu skaita < 30 x 109/l. Visi ≥ 2. pakāpes asiņošanas gadījumi radās pie trombocītu skaita < 50 x 109/l. Starp ar Nplate un placebo ārstētiem pacientiem netika novērotas statistiski nozīmīgas asiņošanas gadījumu vispārējās sastopamības atšķirības.

11

Divos pieaugušo placebo kontrolētos pētījumos 9 pacienti ziņoja par asiņošanas gadījumu, kas tika uzskatīts par nopietnu (5 [6,0%] romiplostims, 4 [9,8%] placebo), izredžu attiecība [romiplostims/placebo] = 0,59, 95% TI = (0,15; 2,31)). Par 2. vai augstākas pakāpes asiņošanas gadījumiem ziņoja 15% ar romiplostimu ārstētu pacientu un 34% ar placebo ārstētu (izredžu attiecība; [romiplostims/placebo] = 0,35; 95% TI = (0,14; 0,85)).
3. fāzes pediatriskajā pētījumā vidējais (SD) kombinēto asiņošanas epizožu skaits (skatīt 5.1. apakšpunktu) romiplostima grupā bija 1,9 (4,2) un placebo grupā 4,0 (6,9).
Trombocitoze
Pamatojoties uz visu pieaugušu pacientu ar ITP analīzi, kuri 4 kontrolētos un 5 nekontrolētos klīniskajos pētījumos saņēma romiplostimu, ir ziņots par 3 trombocitozes gadījumiem (n = 271). Nevienam no 3 pacientiem netika konstatētas klīniskās sekas, kas saistītas ar palielināto trombocītu skaitu.
Pediatriskajiem pacientiem trombocitoze radās retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100) ar sastopamību 1 (0,4%). Tās sastopamība bija 1 (0,4%) jebkuras ≥ 3. pakāpes vai nopietnai trombocitozei.
Trombocitopēnija pēc ārstēšanas pārtraukšanas
Pamatojoties uz visu pieaugušu pacientu ar ITP analīzi, kuri 4 kontrolētos un 5 nekontrolētos klīniskajos pētījumos saņēma romiplostimu, ir ziņots par 4 trombocitopēnijas gadījumiem pēc terapijas pārtraukšanas (n = 271) (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Esoša mielodisplastiskā sindroma (MDS) progresēšana
Randomizētā, placebo kontrolētā pētījumā MDS pieaugušiem pacientiem ārstēšanu ar romiplostimu priekšlaicīgi pārtrauca sakarā ar slimības progresēšanas līdz AML gadījumu skaita palielināšanos un cirkulējošo blastu šūnu skaita pārejošu palielināšanos ar romiplostimu ārstētiem pacientiem, salīdzinot ar placebo. Novērotajos MDS slimības progresēšanas līdz AML gadījumos pacientiem ar MDS sākotnējo klasifikāciju RAEB-1 bija lielāka iespējamība slimības progresēšanai līdz AML (skatīt 4.4. apakšpunktu). Kopējā dzīvildze bija līdzīga placebo grupai.
Palielināts retikulīna daudzums kaulu smadzenēs
Pieaugušo klīniskajos pētījumos sakarā ar retikulīna pastiprinātu veidošanos kaulu smadzenēs ārstēšana ar romiplostimu tika pārtraukta 4 no 271 pacienta. Pēc kaulu smadzeņu biopsijas retikulīns tika konstatēts vēl 6 pacientiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Pašreizējā pediatriskajā klīniskajā pētījumā no pacientiem ar novērtējamu pētījumā veiktu kaulu smadzeņu biopsiju 5 no 27 pacientiem (18,5%) 1. kohortā attīstījās palielināts retikulīna daudzums un 2 no 4 pacientiem (50,0%) attīstījās palielināts retikulīna daudzums 2. kohortā. Tomēr nevienam pacientam nekonstatēja nekādu kaulu smadzeņu patoloģiju, kas neatbilstu ITP pamatdiagnozei sākotnējā stāvoklī vai ārstēšanas laikā.
Imunogenitāte
Klīniskajos pētījumos pieaugušiem ITP pacientiem pārbaudīja romiplostima antivielas.
Ja attiecīgi 5,8% un 3,9% pacientu bija pozitīvi attiecībā uz romiplostimu saistošu antivielu izveidošanos un TPO, tikai 2 pacienti (0,4%) bija pozitīvi attiecībā uz romiplostimu neitralizējošām antivielām, bet šīm antivielām nebija krusteniskas reakcijas ar endogēno TPO. Abi pārbaudītie pacienti bija negatīvi attiecībā uz romiplostimu neitralizējošām antivielām 4 mēnešus pēc devu lietošanas pārtraukšanas. Jau esošu romiplostima un TPO antivielu sastopamība bija attiecīgi 8,0% un 5,4%.
12

Pediatriskajos pētījumos romiplostimu saistošo antivielu sastopamība jebkurā laikā bija 7,8% (22/282). No 22 pacientiem 2 pacientiem sākotnēji bija iepriekš esošas romiplostimu saistošas ne-neitralizējošas antivielas. Turklāt 2,5% (7/282) attīstījās romiplostimu neitralizējošas antivielas. Kopumā 3,2% (9/282) pacientu ārstēšanas ar romiplostimu laikā jebkurā brīdī bija TPO saistošas antivielas. No šiem 9 pacientiem 2 pacientiem bija iepriekš esošas TPO saistošas ne-neitralizējošas antivielas. Visi pacienti bija negatīvi attiecībā uz TPO neitralizējošu aktivitāti.
Pēcreģistrācijas pētījumā tika iekļauti 19 apstiprināti pediatriski pacienti. Pēc ārstēšanas romiplostimu saistošo antivielu sastopamība bija 16% (3/19), no kuriem 5,3% (1/19) bija pozitīvi attiecībā uz romiplostimu neitralizējošām antivielām. TPO antivielas netika konstatētas. Šajā pētījumā tika iekļauti 184 apstiprināti pieauguši pacienti; šiem pacientiem romiplostimu saistošo antivielu sastopamība pēc ārstēšanas bija 3,8% (7/184), no kuriem 0,5% (1/184) bija pozitīvi attiecībā uz romiplostimu neitralizējošām antivielām. Kopumā 2,2% (4/184) pieaugušu pacientu attīstījās TPO saistošas ne-neitralizējošas antivielas.
Līdzīgi kā visiem ārstnieciskiem proteīniem, pastāv imunogenitātes iespējamība. Rodoties aizdomām par neitralizējošo antivielu veidošanos, sazinieties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību (skatīt lietošanas instrukcijas 6. punktu), lai veiktu antivielu pārbaudi.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Nevēlamas blakusparādības netika novērotas žurkām, lietojot vienreizēju devu 1 000 μg/kg, vai pērtiķiem pēc atkārtotu romiplostima 500 µg/kg devu lietošanas (attiecīgi 100 vai 50 reizes pārsniedzot maksimālo klīnisko devu 10 µg/kg).
Pārdozēšanas gadījumā trombocītu skaits var pārmērīgi palielināties un izraisīt trombotiskas/trombemboliskas komplikācijas. Ja trombocītu skaits ir pārlieku liels, pārtrauciet Nplate lietošanu un kontrolējiet trombocītu skaitu. Ārstēšanu ar Nplate atsāciet saskaņā ar ieteikumiem par devām un ievadīšanu (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: antihemorāģiskie līdzekļi, citi hemostatiski līdzekļi sistēmiskai lietošanai, ATĶ kods: B02BX04
Darbības mehānisms
Romiplostims ir Fc-peptīdu sajaukuma proteīns (peptiķermenītis), kas dod signālu intracelulārās transkripcijas mehānismiem un aktivizē ar TPO receptoru (pazīstamu arī kā cMpl) palīdzību, veicinot trombocītu veidošanos. Peptiķermenīša molekula sastāv no cilvēka imūnglobulīna IgG1 Fc domēna, kura atsevišķie ķēdes apakšposma C-termināli katrs kovalenti savienojas ar peptīdu ķēdi, kurai ir 2 TPO receptorus saistoši domēni.
Romiplostimam nav aminoskābju secības homoloģijas ar endogēno TPO. Preklīniskajos un klīniskajos pētījumos romiplostima antivielas krusteniski nereaģēja ar endogēno TPO.
13

Klīniskā efektivitāte un drošums
Romiplostima lietošanas drošums un efektivitāte tika vērtēta līdz pat 3 gadus ilgas nepārtrauktas ārstēšanas laikā. Klīniskajos pētījumos ārstēšanas ar romiplostimu rezultātā trombocītu skaits palielinājās atkarībā no lietotās devas. Neatkarīgi no lietotās devas maksimālais trombocītu skaits tika sasniegts aptuveni 10–14 dienās. Pēc vienreizējas subkutānas romiplostima devas 1 līdz 10 µg/kg lietošanas ITP pacientiem maksimālais trombocītu skaits pēc 2 līdz 3 nedēļām bija 1,3 līdz 14,9 reizes lielāks par sākotnējo trombocītu skaitu, un atbildes reakcija pacientiem bija dažāda. Lielākai daļai ITP pacientu, kas saņēma 6 romiplostima iknedēļas devas pa 1 vai 3 µg/kg, trombocītu skaits bija robežās no 50 līdz 450 x 109/l. Klīniskajos pētījumos no 271 pacienta, kas saņēma romiplostimu, 55 (20%) bija 65 un vairāk gadu vecumā, un 27 (10%) bija 75 un vairāk gadu vecumā. Ar placebo kontrolēto klīnisko pētījumu laikā netika konstatētas vispārējas atšķirības drošumā vai efektivitātē gados vecākiem un jaunākiem pacientiem.
Ar placebo kontrolēto pamatpētījumu rezultāti
Romiplostima drošums un efektivitāte tika izvērtēta divos placebo kontrolētos, dubultaklos pētījumos pieaugušiem pacientiem ar ITP, kuri pirms dalības pētījumā uzsākšanas bija pabeiguši vismaz vienu ārstēšanas kursu un kuri kopumā pārstāvēja šādu ITP pacientu spektru.
Pētījumā S1 (212) tika izvērtēti pacienti, kuriem nebija veikta splenektomija un kuriem nebija adekvātas atbildes reakcijas uz ārstēšanu, vai kuri nepanesa iepriekšējas terapijas. Dalības pētījumā uzsākšanas brīdī pacientiem ITP diagnoze bija noteikta pirms apmēram 2 gadiem. Pacienti pirms dalības pētījumā uzsākšanas bija saņēmuši mediāni 3 (robežās no 1 līdz 7) ITP ārstēšanas kursus. Iepriekšējā ārstēšana ietvēra kortikosteroīdus (90% no visiem pacientiem), imūnglobulīnus (76%), rituksimabu (29%), citotoksiskas terapijas (21%), danazolu (11%), un azatioprīnu (5%). Uzsākot dalību pētījumā, pacientiem mediānais trombocītu skaits bija 19 x 109/l.
Pētījumā S2 (105) tika izvērtēti pacienti, kuriem bija veikta splenektomija un kuriem turpinājās trombocitopēnija. Dalības pētījumā uzsākšanas brīdī pacientiem ITP diagnoze bija noteikta pirms apmēram 8 gadiem. Papildus splenektomijai pacienti pirms dalības pētījumā uzsākšanas bija saņēmuši mediāni 6 (robežās no 3 līdz 10) ITP ārstēšanas kursus. Iepriekšējā ārstēšana ietvēra kortikosteroīdus (98% no visiem pacientiem), imūnglobulīnus (97%), rituksimabu (71%), danazolu (37 %), citotoksiskas terapijas (68%), un azatioprīnu (24%). Uzsākot dalību pētījumā, pacientiem mediānais trombocītu skaits bija 14 x 109/l.
Abiem pētījumiem bija līdzīgs dizains. Pacienti (≥ 18 gadus veci) tika randomizēti attiecībā 2:1 romiplostima sākotnējās devas 1 µg/kg vai placebo saņemšanai. Pacienti ik nedēļu saņēma vienreizēju subkutānu injekciju 24 nedēļas. Devas tika pielāgotas, lai uzturētu trombocītu skaitu (50 līdz 200 x 109/l). Abos pētījumos efektivitāte tika noteikta pēc to pacientu daļas pieauguma, kam tika panākta ilgstoša trombocītu atbildes reakcija. Mediānā caurmēra nedēļas deva pacientiem ar splenektomiju bija 3 µg/kg un pacientiem bez splenektomijas ̶ 2 µg/kg.
Ievērojami lielāka pacientu daļa romiplostima pacientu grupā sasniedza ilgstošu trombocītu atbildes reakciju, salīdzinot ar placebo pacientu grupu abos pētījumos. Ar placebo kontrolētos pētījumos 6 mēnešu ilgā ārstēšanas periodā pēc pirmajām 4 pētījuma nedēļām romiplostims 50% līdz 70% pacientiem uzturēja trombocītu skaitu ≥ 50 x 109/l. Placebo grupā trombocītu atbildes reakcija 6 mēnešu ilgajā ārstēšanas periodā tika panākta 0% līdz 7% pacientu. Galveno efektivitātes mērķa kritēriju kopsavilkums ir sniegts zemāk.
14

Galveno efektivitātes rezultātu, kas iegūti ar placebo kontrolētos pētījumos, kopsavilkums

1. pētījums

2. pētījums

Kopā

pacienti, kuriem nav pacienti, kuriem ir veikta

1. un 2. pētījums

veikta splenektomija

splenektomija

romiplostims Placebo romiplostims Placebo romiplostims Placebo

(n = 41)

(n = 21)

(n = 42)

(n = 21)

(n = 83)

(n = 42)

Pacienti (%) ar

ilgstošu

trombocītu

25 (61%)

1 (5%)

16 (38%)

0 (0%)

41 (50%)

1 (2%)

atbildes

reakcijua

(95% TI)

(45%, 76%) (0%, 24%) (24%, 54%) (0%, 16%) (38%, 61%) (0%, 13%)

p-vērtība

< 0,0001

0,0013

< 0,0001

Pacienti (%) ar

vispārēju

trombocītu

36 (88%)

3 (14%)

33 (79%)

0 (0%)

69 (83%)

3 (7%)

atbildes

reakcijub

(95% TI)

(74%, 96%) (3%, 36%) (63%, 90%) (0%, 16%) (73 %, 91%) (2%, 20%)

p-vērtība

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

Vidējais nedēļu

skaits ar

trombocītu

15

1

12

0

14

1

atbildes

reakcijuc

(SD)

3,5

7,5

7,9

0,5

7,8

2,5

p-vērtība

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

Pacienti (%),

kuriem nepieciešamas

8 (20%)

13 (62%) 11 (26%) 12 (57%) 19 (23%) 25 (60%)

glābējterapijasd

(95% TI)

(9%, 35%)

(38%, 82%)

(14%, 42%)

(34%, 78%)

(14%, 33%) (43%, 74%)

p-vērtība

0,001

0,0175

< 0,0001

Pacienti (%) ar

ilgstošu

trombocītu

atbildes reakciju,

21 (51%)

0 (0%)

13 (31%)

0 (0%)

34 (41%)

0 (0%)

lietojot

nemainīgu

devue

(95% TI)

(35%, 67%) (0%, 16%) (18%, 47%) (0%, 16%) (30%, 52%) (0%, 8%)

p-vērtība

0,0001

0,0046

< 0,0001

a Ilgstoša trombocītu atbildes reakcija tiek definēta kā iknedēļas trombocītu skaits ≥ 50 x 109/l sešas reizes vai

biežāk no pētījuma 18.-25. nedēļai, visā ārstēšanas laikā nelietojot nekādas glābējterapijas.

b Vispārēja trombocītu atbildes reakcija tika definēta kā ilgstošas vai īslaicīgas trombocītu atbildes reakcijas

sasniegšana. Īslaicīga trombocītu atbildes reakcija tiek definēta kā iknedēļas trombocītu skaits ≥ 50 x 109/l četras

reizes vai vairāk reizes no pētījuma 2.-25. nedēļai, bet bez ilgstošas trombocītu atbildes reakcijas. Pacientam

nedrīkst būt iknedēļas atbildes reakcija 8 nedēļas pēc jebkādu glābējzāļu lietošanas.

c Nedēļu skaits ar trombocītu atbildes reakciju tiek definēts kā nedēļu skaits laikā no 2.-25. nedēļai, kurās

trombocītu skaits ir ≥ 50 x 109/l. Pacientam nedrīkst būt iknedēļas atbildes reakcija 8 nedēļas pēc jebkādu

glābējzāļu lietošanas.

d Glābējterapijas tiek definētas kā jebkādu līdzekļu lietošana , lai palielinātu trombocītu skaitu. Ilgstoša atbildes

reakcija netika ņemta vērā pacientiem, kuriem bija nepieciešama glābējzāļu lietošana. Pētījumā atļautās

glābējterapijas bija IVIG, trombocītu masas pārliešanas, anti-D imūnglobulīns un kortikosteroīdi.

e Nemainīga deva tiek definēta kā deva, kas uzturēta ± 1 µg/kg robežās pēdējo 8 ārstēšanas nedēļu laikā.

15

Pētījumu rezultāti salīdzinājumā ar standarta aprūpi (standard of care; SOC) pacientiem, kuriem nebija veikta splenektomija
Pētījums S3 (131) bija atklāts, randomizēts, 52 nedēļas ilgs pētījums pieaugušām pētāmajām personām, kas saņēma romiplostimu vai medicīnisku standarta aprūpes (SOC) ārstēšanu. Šajā pētījumā tika vērtēti ITP pacienti, kuriem nebija veikta splenektomija un trombocītu skaits bija < 50 x 109/l. Romiplostims subkutānas (SC) injekcijas veidā reizi nedēļā tika ievadīts 157 pētāmajām personām, sākot ar devu 3 µg/kg, un devu pētījuma laikā pielāgoja 1-10 µg/kg diapazonā, lai uzturētu trombocītu skaitu robežās no 50 līdz 200 x 109/l; SOC ārstēšanu saskaņā ar ārstniecības iestādes praksi vai terapeitiskām vadlīnijām saņēma 77 pētāmās personas.
Splenektomijas vispārējā sastopamība bija 8,9% (14 no 157 pētāmajām personām) romiplostima grupā salīdzinājumā ar 36,4% (28 no 77 pētāmajām personām) SOC grupā; izredžu attiecība (romiplostims salīdzinājumā ar SOC) 0,17 (95% TI: 0,08; 0,35).
Neveiksmīgas ārstēšanas vispārējā sastopamība bija 11,5% (18 no 157 pētāmajām personām) romiplostima grupā salīdzinājumā ar 29,9% (23 no 77 pētāmajām personām) SOC grupā; izredžu attiecība (romiplostims salīdzinājumā ar SOC) 0,31 (95% TI: 0,15; 0,61).
No 157 pētāmajām personām, kuras pēc randomizācijas bija romiplostima grupā, trīs pētāmās personas nesaņēma romiplostimu. 154 pētāmajām personām, kuras saņēma romiplostimu, kopējais vidējais romiplostima iedarbības laiks bija 52,0 nedēļas un svārstījās robežās no 2 līdz 53 nedēļām. Visbiežāk lietotā nedēļas deva bija 3-5 µg/kg (attiecīgi 25.-75. procentīle; mediāni 3 µg/kg).
No 77 pētāmajām personām, kuras pēc randomizācijas bija SOC grupā, divas nesaņēma nekāda veida SOC. 75 pētāmajām personām, kuras saņēma vismaz vienu SOC devu, kopējais mediānais SOC iedarbības laiks bija 51 nedēļa un svārstījās robežās no 0,4 līdz 52 nedēļām.
Atļauto vienlaicīgo ITP zāļu lietošanas samazināšana
Abos placebo kontrolētajos, dubultmaskētajos pētījumos pieaugušiem pacientiem, kuri jau lietoja ITP zāles saskaņā ar nemainīgu devu lietošanas shēmu, tika atļauts to lietošanu turpināt visā pētījuma laikā (kortikosteroīdi, danazols un/vai azatioprīns). Divdesmit viens pacients, kam nebija veikta splenektomija, un 18 pacienti, kuriem bija veikta splenektomija, pētījuma sākumā saņēma pētījuma zāles ITP ārstēšanai (galvenokārt kortikosteroīdus). Visiem (100%) pacientiem, kuriem bija veikta splenektomija un kuri saņēma romiplostimu, līdz ārstēšanas perioda beigām bija iespējams samazināt devu par vairāk nekā 25% vai pārtraukt vienlaicīgas ITP zāļu terapijas (salīdzinot ar 17% pacientu placebo grupā). Septiņdesmit trīs procentiem pacientu, kuriem nebija veikta splenektomija un kuri saņēma romiplostimu, līdz pētījuma beigām bija iespējams samazināt devu par vairāk nekā 25% vai pārtraukt vienlaicīgo ITP ārstēšanai paredzēto zāļu lietošanu (salīdzinot ar 50% pacientu, kuri tika ārstēti ar placebo) (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Asiņošanas gadījumi
Visā pieaugušu pacientu ar ITP klīniskās izpētes programmā tika konstatēta apgriezti proporcionāla attiecība starp asiņošanas gadījumiem un trombocītu skaitu. Visi klīniski nozīmīgie (≥ 3. pakāpes) asiņošanas gadījumi radās, trombocītu skaitam esot < 30 x 109/l. Visi ≥ 2. pakāpes asiņošanas gadījumi radās, trombocītu skaitam esot < 50 x 109/l. Netika konstatēta statistiski nozīmīga asiņošanas gadījumu vispārējās sastopamības atšķirība starp ar Nplate un placebo ārstētiem pacientiem.
Divos ar placebo kontrolētajos pieaugušu pacientu pētījumos tika ziņots par 9 pacientiem, kuru asiņošanas gadījumi tika novērtēti kā nopietni (5 [6,0%] romiplostima, 4 [9,8%] placebo grupā; izredžu attiecība [romiplostims/placebo] = 0,59; 95% TI = (0,15; 2,31)). Tika ziņots par 2. vai augstākas pakāpes asiņošanas gadījumiem 15% pacientu, kurus ārstēja ar romiplostimu, un 34% pacientu, kurus ārstēja ar placebo (izredžu attiecība; [romiplostims/placebo] = 0,35; 95% TI = (0,14; 0,85)).
16

Pediatriskā populācija
Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt datus par bērniem < 1 gada vecumā.
Romiplostima drošums un efektivitāte tika novērtēta divos placebo kontrolētos, dubultmaskētos pētījumos. Pētījums S4 (279) bija 3. fāzes pētījums ar 24 romiplostima ārstēšanas nedēļām, un pētījums S5 (195) bija 1./2. fāzes pētījums ar 12 romiplostima ārstēšanas nedēļām (līdz 16 nedēļām piemērotiem respondentiem, kas iesaistījās 4 nedēļu farmakokinētikas izvērtēšanas periodā).
Abos pētījumos tika iesaistīti pediatriski pacienti (≥ 1 gada līdz < 18 gadu vecumā) ar trombocitopēniju (abos pētījumos definēta kā vidējais no 2 trombocītu skaita ≤ 30 x 109/l, bet ne > 35 x 109/l) neatkarīgi no splenektomijas statusa.
Pētījumā S4 62 pacienti tika randomizēti attiecībā 2:1, lai saņemtu romiplostimu (n = 42) vai placebo (n = 20), un stratificēti 1 no 3 vecuma kohortām. Sākotnējā romiplostima deva 1 μg/kg un devas tika pielāgotas, lai uzturētu (50 līdz 200 x 109/l) trombocītu skaitu. Visbiežāk lietotā nedēļas deva bija 3-10 μg/kg, un maksimālā atļautā deva pētījumā bija 10 μg/kg. Pacienti saņēma vienreizējas subkutānas iknedēļas injekcijas 24 nedēļas. No 62 pētījuma pacientiem 48 pacientiem bija ITP > 12 mēnešiem (32 pacienti saņēma romiplostimu, un 16 pacienti saņēma placebo).
Primārais mērķa kritērijs bija ilgstošas atbildes reakcijas sastopamība, kas definēta kā vismaz 6 nedēļu trombocītu skaita sasniegšana ≥ 50 x 109/l ārstēšanas laikā no 18. līdz 25. nedēļai. Kopumā primāro mērķa kritēriju sasniedza ievērojami lielāks pacientu īpatsvars romiplostima grupā salīdzinājumā ar pacientiem placebo grupā (p = 0,0018). Kopumā 22 pacientiem (52%) romiplostima grupā bija ilgstoša trombocītu atbildes reakcija, salīdzinot ar 2 pacientiem (10%) placebo grupā: ≥ 1 līdz < 6 gadiem 38% salīdzinājumā ar 25%; ≥ 6 līdz < 12 gadiem 56% salīdzinājumā ar 11%; ≥ 12 līdz < 18 gadiem 56% salīdzinājumā ar 0.
Pacientu apakšgrupā ar ITP > 12 mēnešu laikā ilgstošas atbildes reakcijas sastopamība romiplostima grupā arī bija ievērojami lielāka salīdzinājumā ar placebo grupu (p = 0,0022). Kopumā 17 pacientiem (53,1%) romiplostima grupā bija ilgstoša trombocītu atbildes reakcija, salīdzinot ar 1 pacientu (6,3%) placebo grupā: ≥ 1 līdz < 6 gadiem 28,6% salīdzinājumā ar 25%; ≥ 6 līdz < 12 gadiem 63,6% salīdzinājumā ar 0%; ≥ 12 līdz < 18 gadiem 57,1% salīdzinājumā ar 0%.
Kombinētā asiņošanas epizode tika definēta kā klīniski nozīmīgas asiņošanas gadījumi vai glābējzāļu lietošana, lai novērstu klīniski nozīmīgas asiņošanas gadījumu no 2. līdz 25. nedēļai ārstēšanas laikā. Klīniski nozīmīgas asiņošanas gadījums pēc vispārējo nevēlamo blakusparādību terminoloģijas kritēriju (Common Terminology Criteria for Adverse Events – CTCAE) 3.0 versijas tika definēts kā ≥ 2. pakāpes asiņošanas gadījums. Kombinēto asiņošanas epizožu vidējais (SD) skaits romiplostima grupā bija 1,9 (4,2) un placebo grupā 4,0 (6,9) ar mediāno asiņošanas gadījumu skaitu (Q1, Q3) no 0,0 (0, 2) romiplostima grupā un 0,5 (0; 4,5) placebo grupā. Pacientu apakšgrupā ar ITP > 12 mēnešu ilgumā vidējais (SD) kombinēto asiņošanas epizožu skaits romiplostima grupā bija 2,1 (4,7) un placebo grupā 4,2 (7,5) ar mediāno (Q1, Q3) asiņošanas gadījumu skaitu no 0,0 (0, 2) romiplostima grupā un 0,0 (0, 4) placebo grupā. Tā kā glābējzāļu lietošanas sastopamības statistiskā testēšana bija nenozīmīga, kombinēto asiņošanas epizožu mērķa kritēriju skaita statistiskā pārbaude netika veikta.
Pētījumā S5 22 pacienti tika randomizēti attiecībā 3: 1, lai saņemtu romiplostimu (n = 17) vai placebo (n = 5). Devas palielināja ar 2 μg/kg soli ik pēc 2 nedēļām, un trombocītu mērķa skaits bija ≥ 50 x 109/l. Ārstēšana ar romiplostimu statistiski nozīmīgi palielināja trombocītu atbildes reakcijas sastopamību, salīdzinot ar placebo (p = 0,0008). No pētījuma 22 pacientiem17 pacientiem bija ITP > 12 mēnešus (14 pacienti saņēma romiplostimu, un 3 pacienti saņēma placebo). Ārstēšana ar romiplostimu statistiski nozīmīgi palielināja trombocītu atbildes reakcijas sastopamību, salīdzinot ar placebo (p = 0,0147).
Pediatriskiem pacientiem, kuriem iepriekš tika pabeigts romiplostima pētījums (ieskaitot pētījumu S4), tika atļauts iesaitīties pētījumā S6 (340), kas bija atklāts pagarinājuma pētījums ilgstošas romiplostima
17

dozēšanas drošuma un efektivitātes novērtēšanai trombocitopēniskiem pediatriskiem pacientiem ar ITP.
Šajā pētījumā tika iesaistīti kopunā 66 pacienti, ieskaitot 54 pacientus (82%), kas bija pabeiguši pētījumu S4. No tiem 65 pacienti (98,5%) saņēma vismaz 1 romiplostima devu. Mediānais (Q1, Q3) ārstēšanas ilgums bija 135,0 nedēļas (95,0 nedēļas, 184,0 nedēļas). Mediānā (Q1, Q3) vidējā nedēļas deva bija 4,82 μg/kg (1,88 μg/kg, 8,79 μg/kg). Ārstēšanas laikā pacientu visbiežāk saņemto devu mediāna (Q1, Q3) bija 5,0 μg/kg (1,0 μg/kg, 10,0 μg/kg). No 66 pētījumā iesaistītajiem pacientiem 63 pacientiem bija ITP > 12 mēnešus. Visi 63 pacienti saņēma vismaz 1 romiplostima devu. Mediānais (Q1, Q3) ārstēšanas ilgums bija 138,0 nedēļas (91,1 nedēļa, 186,0 nedēļas). Mediānā (Q1, Q3) vidējā nedēļas deva bija 4,82 μg/kg (1,88 μg/kg, 8,79 μg/kg). Ārstēšanas laikā visbiežāk pacientu saņemto devu mediāna (Q1, Q3) bija 5,0 μg/kg (1,0 μg/kg, 10,0 μg/kg).
Visā pētījuma laikā kopējā trombocītu atbildes reakcijas sastopamība (1 vai lielāks trombocītu skaits ≥ 50 x 109/l bez glābējzālēm) bija 93,8% (n = 61) un bija līdzīga visās vecuma grupās. Visiem pacientiem mediānais (Q1, Q3) mēnešu skaits ar trombocītu atbildes reakciju bija 30,0 mēneši (13,0 mēneši, 43,0 mēneši) un pētījuma laika mediāna (Q1, Q3) bija 34,0 mēneši (24,0 mēneši, 46,0 mēneši). Visiem pacientiem mediānais (Q1, Q3) mēnešu procentuālais īpatsvars ar trombocītu atbildes reakciju bija 93,33% (67,57%, 100,00%), un tas bija līdzīgs visās vecuma grupās.
Pacientiem ar ITP > 12 mēnešiem kopējā trombocītu atbildes reakcija bija 93,7% (n = 59) un bija līdzīga visās vecuma grupās. Visiem pacientiem mediānais (Q1, Q3) mēnešu skaits ar trombocītu atbildes reakciju bija 30,0 mēneši (13,0 mēneši, 43,0 mēneši), un mediānais (Q1, Q3) pētījuma ilgums bija 35,0 mēneši (23,0 mēneši, 47,0 mēneši). Visiem pacientiem mediānais (Q1, Q3) mēnešu procentuālais īpatsvars ar trombocītu atbildes reakciju bija 93,33% (67,57%, 100,00%) un bija līdzīgs visās vecuma grupās.
Pētījuma laikā vienlaicīgu ITP terapiju pielietoja 31 pacientam (47,7%), ieskaitot 23 pacientus (35,4%), kuri lietoja glābējzāles un 5 pacientus (7,7%), kuri sākotnēji bija vienlaicīgi lietojuši ITP zāles. Vienlaicīgi ITP zāles lietojošu pacientu pārsvars uzrādīja tendenci samazināties pētījuma gaitā: no 30,8% (no 1. līdz 12. nedēļai) līdz < 20,0% (no 13. līdz 240. nedēļai) un tad 0% no 240. nedēļas līdz pētījuma beigām.
Pacientu apakšgrupā ar ITP > 12 mēnešiem pētījuma laikā vienlaicīgu ITP terapiju izmantoja 29 pacienti (46,0%), ieskaitot 21 pacientu (33,3%), kas lietoja glābējzāles, un 5 pacientus (7,9%), kuri sākotnēji vienlaicīgi bija lietojuši ITP zāles. Vienlaicīgi ITP zāles lietojošu pacientu pārsvars uzrādīja tendenci samazināties pētījuma gaitā: no 31,7% (no 1. līdz 12. nedēļai) līdz < 20,0% (no 13. līdz 240. nedēļai) un tad 0% no 240. nedēļas līdz pētījuma beigām.
Glābējzāles lietojošu pacientu pārsvars uzrādīja tendenci samazināties pētījuma gaitā: no 24,6% (no 1. līdz 12. nedēļai) līdz < 13,0% (no 13. līdz 216. nedēļai), tad 0% pēc 216. nedēļas līdz pētījuma beigām. Pētījuma gaitā līdzīgs samazinājums glābējzāles lietojošu pacientu pārsvaram tika novērots pacientu apakšgrupā ar ITP > 12 mēnešiem: no 25,4% (no 1. līdz 12. nedēļai) līdz ≤ 13,1% (no 13. līdz 216. nedēļai), tad 0% pēc 216. nedēļas līdz pētījuma beigām.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Romiplostima farmakokinētika ietvēra mērķa afinitāti, kas galvenokārt meditēta ar TPO receptoriem uz trombocītu un citu trombopoētiskas izcelsmes šūnu, tādu kā megakariocītu, virsmas.
Uzsūkšanās
Ievadot 3 līdz 15 μg/kg romiplostima zemādā, maksimālie romiplostima līmeņi serumā ITP pacientiem tika sasniegti pēc 7-50 stundām (mediāni 14 stundām). Koncentrācija serumā pacientiem atšķīrās, un tā nekorelēja ar ievadītās devas lielumu. Romiplostima koncentrācija serumā ir apgriezti proporcionāla trombocītu skaitam.
18

Izkliede
Veseliem brīvprātīgajiem romiplostima izkliedes tilpums pēc romiplostima intravenozas ievadīšanas samazinājās nelineāri no 122, 78,8; līdz 48,2 ml/kg attiecīgi intravenozām devām 0,3; 1,0 un 10 μg/kg. Šī izkliedes tilpuma nelineāra samazināšanās atbilst (megakariocītu un trombocītu) romiplostima mērķa mediētai afinitātei, kuru var piesātināt, lietojot lielākas devas.
Eliminācija
Romiplostima eliminācijas pusperiods ITP pacientiem bija robežās no 1 līdz 34 dienām (mediāni 3,5 dienas).
Romiplostima izvadīšana no seruma daļēji ir atkarīga no TPO receptoriem uz trombocītu virsmas. Pēc ievadītās devas pacientiem ar lielu trombocītu skaitu novēro mazāku koncentrāciju serumā, un otrādi. Citā ITP klīniskā pētījumā, lietojot 6 romiplostima iknedēļas devas (3 μg/kg), koncentrācijas serumā palielināšanās netika novērota.
Īpašas populācijas
Romiplostima farmakokinētika pacientiem ar nieru un aknu darbības traucējumiem nav pētīta. Vecumam, ķermeņa svaram un dzimumam nav klīniski nozīmīgas ietekmes uz romiplostima farmakokinētiku.
Pediatriskā populācija
Romiplostima farmakokinētikas dati tika iegūti no diviem pētījumiem 21 pediatriskam pacientam ar ITP. Pētījumā S5 (195) dati par romiplostima koncentrācijām bija pieejami par 17 pacientiem devu robežās no 1 līdz 10 μg/kg. Pētījumā S6 (340) intensīvas romiplostima koncentrācijas bija pieejamas par 4 pacientiem (2 pie 7 μg/kg un 2 pie 9 μg/kg). Romiplostima koncentrācija serumā pediatriskam pacientam ar ITP bija pieaugušiem pacientiem ar ITP novērotās robežās, kuri saņēma romiplostimu tādās pašās robežas. Tāpat kā pieaugušajiem ar ITP, romiplostima farmakokinētika ir ļoti mainīga pediatriskiem pacientiem ar ITP un nav pamatota un prognozējama. Tomēr dati nav pietiekami nozīmīgiem secinājumiem par devas un vecuma ietekmi uz romiplostima farmakokinētiku.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Vairāku romiplostima devu toksicitātes pētījumi tika veikti 4 nedēļas, izmantojot žurkas, un līdz 6 mēnešiem, izmantojot pērtiķus. Kopumā šo pētījumu laikā novērotā ietekme bija saistīta ar romiplostima trombopoētisko aktivitāti un bija līdzīga neatkarīgi no pētījuma ilguma. Reakcijas ievadīšanas vietā arī bija saistītas ar romiplostima lietošanu. Žurku kaulu smadzenēs tika novērota mielofibroze visos pārbaudītajos devu līmeņos. Šajos pētījumos dzīvniekiem mielofibroze netika novērota pēc 4 nedēļu atveseļošanās perioda kopš ārstēšanas beigām, kas liecina par atgriezeniskumu.
Vienu mēnesi ilgos toksicitātes pētījumos žurkām un pērtiķiem tika novērota neliela sarkano asins šūnu skaita samazināšanās, hematokrīta un hemoglobīna pazemināšanās. Bija arī stimulējoša ietekme uz leikocītu veidošanos, jo mēreni palielinājās neitrofīlo leikocītu, limfocītu, monocītu un eozinofīlo leikocītu daudzums perifērajās asinīs. Ilgākā, hroniskas lietošanas pētījumā pērtiķiem, lietojot romiplostimu 6 mēnešus, nebija ietekmes uz eritroīdajām un leikocītiskajām šūnu līnijām, ja romiplostima lietošanas biežumu samazināja no trim reizēm nedēļā uz vienu reizi nedēļā. Turklāt 3. āzes pamatpētījumos romiplostims neietekmēja sarkano asins šūnu un balto asins šūnu līnijas, salīdzinot ar pacientiem, kuri tika ārstēti ar placebo.
Ilgstoši lietojot, sakarā ar neitralizējošo antivielu veidošanos romiplostima farmakodinamiskā iedarbība žurkām bieži samazinājās. Toksikokinētiskie pētījumi neuzrādīja antivielu ar nosakāmu koncentrāciju mijiedarbību. Kaut arī pētījumos dzīvniekiem tika pārbaudītas lielas devas, atšķirību dēļ starp laboratoriskajām sugām un cilvēkiem attiecībā uz romiplostima farmakodinamisko efektu jutīgumu un neitralizējošo antivielu ietekmi, drošuma robežas nevar ticami izvērtēt.
19

Kancerogenitāte
Romiplostima kancerogēnais potenciāls nav novērtēts. Tāpēc romiplostima kancerogēnais potenciāls cilvēkiem nav zināms.
Reproduktīvā toksikoloģija
Visos augļa attīstības pētījumos tika konstatēta neitralizējošo antivielu veidošanās, kas var nomākt romiplostima iedarbību. Embrionālos/augļa attīstības pētījumos, izmantojot peles un žurkas, mātīšu ķermeņa svara samazināšanās tika konstatēta tikai pelēm. Pelēm tika pierādīta pēcimplantācijas augļa bojāejas biežuma palielināšanās. Prenatālās un pēcnatālās attīstības pētījumā, kurā tika izmantotas žurkas, tika konstatēta grūsnības perioda pagarināšanās un neliela perinatāla mazuļu mirstības sastopamības palielināšanās. Ir zināms, ka romiplostims šķērso placentāro barjeru žurkām un var no mātes nonākt auglī, un stimulēt trombocītu veidošanos auglī. Romiplostima ietekme uz žurku fertilitāti netika novērota.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Mannīts (E421) Saharoze L-histidīns Sālsskābe (pH pielāgošanai) Polisorbāts 20
6.2. Nesaderība
Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās).
6.3. Uzglabāšanas laiks
5 gadi.
Pēc sagatavošanas: pierādītā ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir 24 stundas, uzglabājot 25°C temperatūrā, un 24 stundas, uzglabājot 2°C – 8°C temperatūrā, sargājot no gaismas un uzglabājot oriģinālā flakonā.
No mikrobioloģiskā viedokļa zāles ir jāizlieto nekavējoties. Ja zāles netiek lietotas tūlītēji, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas atbild lietotājs, un tas parasti nedrīkst būt ilgāks par 24 stundām 25ºC temperatūrā vai 24 stundām ledusskapī (2ºC – 8ºC), sargājot no gaismas.
Pēc atšķaidīšanas: pierādītā ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir 4 stundas, atšķaidītās zāles uzglabājot 25ºC temperatūrā, ja atšķaidītās zāles tiek turētas vienreiz lietojamā šļircē, un 4 stundas ledusskapī (2ºC – 8ºC), ja atšķaidītās zāles tiek turētas oriģinālā flakonā.
No mikrobioloģiskā viedokļa atšķaidītas zāles jāizlieto nekavējoties. Ja tās netiek lietotas nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas atbild lietotājs, un vienreiz lietojamās šļircēs tas parasti nedrīkst būt ilgāks par 4 stundām 25ºC temperatūrā vai oriģinālos flakonos ilgāks par 4 stundām ledusskapī (2ºC – 8ºC), sargājot no gaismas.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2ºC – 8ºC). Nesasaldēt.
20

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Drīkst izņemt no ledusskapja un oriģinālā iepakojumā 30 dienas uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25 °C).

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas un atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Vienas devas flakons (I klases caurspīdīgs stikls) ar aizbāzni (hlorbutilkaučuks), aizsargapvalku (alumīnijs) un noņemamu vāciņu (polipropilēns). 125 µg flakona vāciņš ir bēšs, 250 µg flakona vāciņš ir sarkans un 500 µg flakona vāciņš ir zils.

Kastītē ir 1 vai 4 flakoni ar romiplostimu.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Sagatavošana

Nplate ir sterilas, bet konservantus nesaturošas zāles, kas paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Nplate ir jāsagatavo saskaņā ar labu aseptikas praksi.

Nplate 125 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Nplate 125 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai jāizšķīdina 0,44 ml sterila ūdens injekcijām, nodrošinot 0,25 ml ievadīšanai gatava šķīduma. Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 125 µg romiplostima (skatīt zemāk flakonu satura tabulu).

Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai jāizšķīdina 0,72 ml sterila ūdens injekcijām, nodrošinot 0,5 ml ievadīšanai gatava šķīduma. Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 250 µg romiplostima (skatīt zemāk flakonu satura tabulu).

Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai jāizšķīdina 1,2 ml sterila ūdens injekcijām, nodrošinot 1 ml ievadīšanai gatava šķīduma. Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 500 µg romiplostima (skatīt zemāk flakonu satura tabulu).

Flakona saturs:

Nplate vienreizējas lietošanas flakons
125 µg
250 µg
500 µg

Kopējais romiplostima saturs flakonā
230 µg 375 µg 625 µg

Sterilā ūdens injekcijām tilpums
+ 0,44 ml + 0,72 ml + 1,20 ml

Gatavās zāles un tilpums
= 125 µg/0,25 ml = 250 µg/0,50 ml = 500 µg/1,00 ml

Gala koncentrācija
500 µg/ml 500 µg/ml 500 µg/ml

Sagatavojot zāles, jālieto tikai sterils ūdens injekcijām. Zāļu sagatavošanai nedrīkst izmantot nātrija hlorīda šķīdumus vai bakteriostatisku ūdeni.

Ūdens injekcijām jāinjicē flakonā. Izšķīdināšanas laikā flakonu var lēnām grozīt un apgāzt otrādi. Flakonu nedrīkst kratīt vai enerģiski skalināt. Nplate parasti izšķīst mazāk nekā 2 minūšu laikā. Pirms

21

lietošanas jāpārbauda, vai šķīdumā nav sīku daļiņu un krāsas izmaiņu. Sagatavotajam šķīdumam jābūt dzidram un bezkrāsainam, un to nedrīkst ievadīt, ja redzamas sīkas daļiņas un/vai krāsas izmaiņas.

Zāļu uzglabāšanas nosacījumus pēc to sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Atšķaidīšana (nepieciešama, ja aprēķinātā pacienta individuālā deva ir mazāka nekā 23 µg)

Sākotnējā romiplostima sagatavošanā ar norādīto sterilā ūdens injekcijām tilpumu iegūst 500 μg/ml koncentrāciju visos flakonu izmēros. Ja aprēķinātā pacienta individuālā deva ir mazāka nekā 23 μg, (skatīt 4.2. apakšpunktu), nepieciešama papildu atšķaidīšana līdz 125 µg/ml ar konservantus nesaturošu, sterilu 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām lai nodrošinātu precīzu tilpumu (skatīt tabulu zemāk).

Atšķaidīšanas vadlīnijas:

Nplate vienreizējas lietošanas flakons
125 μg 250 μg 500 μg

Sagatavotajam flakonam pievienojiet šo konservantus nesaturošā, sterilā 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām tilpumu
1,38 ml
2,25 ml
3,75 ml

Koncentrācija pēc atšķaidīšanas
125 μg/ml 125 μg/ml 125 μg/ml

Atšķaidīšanai jāizmanto tikai konservantus nesaturošs, sterils 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdums injekcijām. Atšķaidīšanai nedrīkst izmantot dekstrozes (5%) šķīdumu ūdenī vai sterilu ūdeni injekcijām. Citi šķīdinātāji nav pārbaudīti.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc sagatavoto zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
EU/1/08/497/009 EU/1/08/497/010 EU/1/08/497/001 EU/1/08/497/003 EU/1/08/497/002 EU/1/08/497/004

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS
Reģistrācijas datums: 2009. gada 4. februāris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2013. gada 20. decembris

22

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
23

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 250 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate 500 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Nplate 250 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons satur 250 µg romiplostima (romiplostim). Pēc sagatavošanas 0,5 ml lietošanai gatava šķīduma satur 250 µg romiplostima (500 µg/ml). Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 250 µg romiplostima. Nplate 500 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons satur 500 µg romiplostima (romiplostim). Pēc sagatavošanas 1 ml lietošanai gatava šķīduma satur 500 µg romiplostima (500 µg/ml). Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 500 µg romiplostima. Romiplostims tiek iegūts ar DNS rekombinantās tehnoloģijas palīdzību no Escherichia coli (E. coli) šūnām. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai (pulveris injekcijām). Pulveris ir balts. Šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains šķidrums.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Nplate paredzēts pieaugušiem pacientiem ar hronisku imūno (idiopātisko) trombocitopēnisko purpuru (ITP), kuri ir nejutīgi pret citu ārstēšanu (piemēram, kortikosteroīdiem, imūnglobulīniem) (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu). 4.2. Devas un lietošanas veids Ārstēšanai pastāvīgi ir jānotiek hematoloģisko slimību ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā. Devas Nplate jālieto vienu reizi nedēļā subkutānas injekcijas veidā. Sākotnējā deva Romiplostima sākotnējā deva ir 1 µg/kg, pamatojoties uz faktisko ķermeņa masu.
24

Devas aprēķins

Sākotnējā vai sekojošā Ķermeņa masa* kg x deva µg/kg = Individuālā deva pacientam µg

deva vienu reizi

nedēļā:

Ievadāmais daudzums: Deva µg x

1 ml 500 µg

= Injicējamais daudzums ml

Piemērs:

75 kg smagam pacientam uzsāk romiplostimu devā 1 µg/kg.

Individuālā deva pacientam =

75 kg x 1 µg/kg = 75 µg

Attiecīgais injicējamais Nplate šķīduma daudzums =

75 µg x

1 ml 500 µg

= 0,15 ml

*Ārstēšanas sākumā, aprēķinot romiplostima devu, vienmēr jāizmanto faktiskā ķermeņa masa. Turpmākās devas

pielāgo, pamatojoties tikai uz trombocītu skaita izmaiņām, un to palielināšanas solis ir 1 µg/kg (skatīt tālāk

tekstā esošo tabulu).

Devu pielāgošana

Ārstēšanas sākumā devas aprēķināšanai jālieto faktiskā pacienta ķermeņa masa. Romiplostima deva vienu reizi nedēļā jāpalielina pakāpeniski ar soli 1 μg/kg, līdz pacienta trombocītu skaits sasniedz ≥ 50 x 109/l. Trombocītu skaits jānosaka ik nedēļu, līdz tiek sasniegts stabils trombocītu skaits (≥ 50 x 109/l vismaz 4 nedēļas bez devas pielāgošanas). Pēc tam trombocītu skaits jānosaka katru mēnesi. Nedrīkst pārsniegt maksimālo devu 10 µg/kg vienu reizi nedēļā.

Deva jāpielāgo šādi:

Trombocītu skaits (x 109/l)
< 50

Darbība Palieliniet iknedēļas devu par 1 μg/kg

> 150 divās secīgās nedēļās
> 250

Samaziniet iknedēļas devu par 1 μg/kg
Neievadiet un turpiniet ik nedēļu noteikt trombocītu skaitu
Pēc tam, kad trombocītu skaits ir samazinājies līdz < 150 x 109/l, atsāciet lietošanu, samazinot iknedēļas devu par 1 μg/kg

Trombocītu atbildes reakciju individuālo atšķirību dēļ dažiem pacientiem trombocītu skaits pēc devas samazināšanas vai ārstēšanas pārtraukšanas var strauji nokristies zem 50 x 109/l. Šajos gadījumos, ja tas ir klīniski nepieciešams, saskaņā ar medicīnisko novērtējumu var apsvērt augstāku trombocītu skaita robežlīmeni devas samazināšanai (200 x 109/l) un ārstēšanas pārtraukšanai (400 x 109/l).

Atbildes reakcijas zuduma vai nesekmīgas trombocītu skaita uzturēšanas gadījumā, lietojot romiplostimu ieteicamo devu robežās, jānoskaidro cēloņi (skatīt 4.4. apakšpunktu, atbildes reakcijas zudums pret romiplostimu).

Ārstēšanas pārtraukšana

Ārstēšana ar romiplostimu ir jāpārtrauc, ja pēc četru nedēļu ilgas romiplostima terapijas, lietojot vislielāko nedēļas devu 10 μg/kg, trombocītu skaits nepalielinās līdz līmenim, kas būtu pietiekams, lai novērstu klīniski nozīmīgu asiņošanu.

Ārstējošajam ārstam periodiski ir jānovērtē pacientu klīniskais stāvoklis un katrā atsevišķajā gadījumā jāpieņem lēmums, vai turpināt ārstēšanu, un pacientiem, kuriem nav veikta splenektomija, ir jāietver novērtējums saistībā ar splenektomiju. Pēc ārstēšanas pārtraukšanas ir iespējams trombocitopēnijas recidīvs (skatīt 4.4. apakšpunktu).

25

Gados vecāki pacienti (≥ 65 gadi)
Pacientiem < 65 un ≥ 65 gadu vecumā vispārējas lietošanas drošuma vai efektivitātes atšķirības netika novērotas (skatīt 5.1. apakšpunktu). Lai gan, pamatojoties uz šiem datiem, gados vecākiem cilvēkiem devas pielāgošana nav nepieciešama, ņemot vērā līdz šim klīniskajos pētījumos gados vecāko pacientu mazo skaitu, ieteicama piesardzība lietošanā.
Pediatriskā populācija
Pacientiem vecumā līdz 18 gadiem 250/500 µg romiplostima pulvera un šķīdinātāja injekciju šķīduma pagatavošanai, ko pašinjicēšanai lieto arī tai piemēroti pieauguši pacienti, drošums un efektivitāte nav noteikta. Pediatriskiem pacientiem romiplostima pašinjicēšana nav atļauta. Dati nav pieejami. Cita zāļu forma/stiprums var būt piemērotāks lietošanai šajā populācijā.
Pacienti ar aknu darbības traucējumiem
Romiplostimu nedrīkst lietot pacientiem ar vidējiem līdz smagiem aknu bojājumiem (Child-Pugh rādītājs ≥ 7), ja vien paredzamais ieguvums neatsver identificēto portālo vēnu trombozes risku pacientiem ar trombocitopēniju saistībā ar aknu mazspēju, kura ir ārstēta ar trombopoetīna (TPO) agonistiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Ja romiplostima lietošanu uzskata par nepieciešamu, trombocītu skaits ir stingri jākontrolē, lai mazinātu trombembolisko komplikāciju risku.
Pacienti ar nieru darbības traucējumiem
Šajās pacientu populācijās formāli klīniskie pētījumi nav veikti. Šajās populācijās Nplate jālieto piesardzīgi.
Lietošanas veids
Subkutānai lietošanai.
Pēc pulvera izšķīdināšanas Nplate šķīdumu injekcijām ievada subkutāni. Injicējamais tilpums var būt ļoti mazs. Nplate sagatavošanas laikā ir jāievēro piesardzība, aprēķinot devu un šķīdinot ar pareizu sterila ūdens injekcijām tilpumu. Īpaša uzmanība jāpievērš, lai nodrošinātu atbilstoša Nplate tilpuma paņemšanu no flakona subkutānai ievadīšanai – jāizmanto šļirce ar 0,01 ml iedaļām.
Pacientiem, kuriem vismaz 4 nedēļas bez devas pielāgošanas ir stabils trombocītu skaits ≥ 50 x 109/l, pēc ārstējošā ārsta ieskatiem drīkst Nplate šķīdumu injekcijām sev ievadīt patstāvīgi. Pacienti, kuri atbilst Nplate injekciju patstāvīgai veikšanai noteiktajiem kritērijiem, ir jāapmāca, kā veikt šīs procedūras.
Pēc pirmajām 4 patstāvīgi veiktu injekciju nedēļām atkal ir jākontrolē, kā pacients sagatavo un ievada Nplate. Turpināt veikt patstāvīgas Nplate injekcijas atļauts tikai tiem pacientiem, kuri ir apliecinājuši spēju sagatavot Nplate un ievadīt to sev.
Norādījumus par zāļu sagatavošanu un ievadīšanu skatīt 6.6. apakšpunktā.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām vai no E. coli atvasinātiem proteīniem.
26

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Trombocitopēnijas un asiņošanas recidīvs pēc ārstēšanas pārtraukšanas
Pēc ārstēšanas ar romiplostimu pārtraukšanas ir iespējams trombocitopēnijas recidīvs. Asiņošanas risks ir paaugstināts, ja ārstēšana ar romiplostimu tiek pārtraukta, lietojot antikoagulantus vai antiagregantus. Lai izvairītos no asiņošanas pēc ārstēšanas ar romiplostimu pārtraukšanas, rūpīgi jāseko, vai pacientiem nesamazinās trombocītu skaits, un jānodrošina medicīniska uzraudzība. Gadījumā, ja ārstēšana ar romiplostimu tiek pārtraukta, ITP ārstēšanu ieteicams atsākt saskaņā ar spēkā esošajām ārstēšanas vadlīnijām. Papildu medicīniskie pasākumi var ietvert antikoagulantu un/vai antiagregantu terapijas pārtraukšanu, antikoagulācijas reversēšanu vai trombocītu masas ievadīšanu.
Palielināts retikulīna daudzums kaulu smadzenēs
Tiek uzskatīts, ka TPO receptoru stimulācijas rezultātā notiek retikulīna daudzuma palielināšanās kaulu smadzenēs, kas izraisa megakariocītu skaita palielināšanos kaulu smadzenēs un tai sekojošu citokīnu izdalīšanos. Par palielinātu retikulīna daudzumu var liecināt morfoloģiskas perifēro asiņu šūnu izmaiņas, un to var noteikt, veicot kaulu smadzeņu biopsiju. Tāpēc pirms ārstēšanas ar romiplostimu uzsākšanas un tās laikā ieteicams veikt šūnu morfoloģisko noviržu izmeklējumus ar perifēro asiņu uztriepju un pilnas asinsainas (PAA) palīdzību. Informāciju par romiplostima klīniskajos pētījumos novēroto retikulīna daudzuma palielināšanos skatīt 4.8. apakšpunktā.
Ja pacientiem novēro efektivitātes zudumu un novirzes no normas perifēro asiņu uztriepē, romiplostima lietošana jāpārtrauc, jāveic fizikāla izmeklēšana un jāapsver iespēja veikt kaulu smadzeņu biopsiju, lietojot piemērotu krāsvielu retikulīna noteikšanai. Ja iespējams, ir jāveic salīdzināšana ar iepriekš paņemtu kaulu smadzeņu biopsijas materiālu. Ja tiek uzturēta efektivitāte un pacientiem tiek novērotas novirzes no normas perifēro asiņu uztriepēs, ārstam ir jāveic atbilstošs klīniskais izvērtējums, tostarp jāapsver iespēja veikt kaulu smadzeņu biopsiju, un atkārtoti jāizvērtē ārstēšanas ar romiplostimu un alternatīvu ITP ārstēšanas iespēju risku un ieguvumu attiecība.
Trombotiskas/trombemboliskas komplikācijas
Trombocītu skaitam pārsniedzot augšējo normas robežu, rodas trombotisku/trombembolisku komplikāciju risks. Klīniskajos pētījumos novēroto trombotisko/trombembolisko gadījumu sastopamība bija 6,0%, lietojot romiplostimu, un 3,6%, lietojot placebo. Jāievēro piesardzība, lietojot romiplostimu pacientiem ar zināmiem trombembolijas riska faktoriem, tostarp, bet ne tikai ar iedzimtiem (piem., V faktora, Leidenes) vai iegūtiem riska faktoriem (piemēram, ATIII deficīts, antifosfolipīdu sindroms), lielu vecumu, pacientiem ar ilgstošiem imobilizācijas periodiem, ļaundabīgiem audzējiem, kontracepcijas un hormonu aizstājterapiju, operāciju/traumu, aptaukošanos un smēķētājiem.
Ziņots par trombembolijas gadījumiem (TEG), tostarp portālās vēnas trombozi pacientiem ar hronisku aknu slimību, kas lieto romiplostimu. Šajās populācijās romiplostims jālieto piesardzīgi. Ir jāņem vērā devu pielāgošanas vadlīnijas (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Zāļu lietošanas kļūdas
Pacientiem, kuri saņem Nplate, ir ziņots par dozēšanas kļūdām, ieskaitot pārdozēšanu un nepietiekamas devas; ir jāievēro devas aprēķināšanas un devu pielāgošanas vadlīnijas (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Pārdozēšana var izraisīt pārmērīgu trombocītu skaita palielināšanos, kas saistīta ar trombozes/trombembolijas komplikācijām. Ja trombocītu skaits ir pārlieku liels, pārtrauciet Nplate lietošanu un kontrolējiet trombocītu skaitu. Ārstēšanu ar Nplate atsāciet saskaņā ar ieteikumiem par devām un ievadīšanu. Nepietiekamas devas var izraisīt mazāku trombocītu skaitu par paredzēto un
27

iespējamu asiņošanu. Pacientiem, kuri saņem Nplate, jākontrolē trombocītu skaits (skatīt 4.2., 4.4. un 4.9. apakšpunktu).
Esoša mielodisplastiskā sindroma (MDS) progresēšana
Romiplostima pozitīva ieguvumu un risku attiecība ir noteikta tikai ar hronisku ITP saistītas trombocitopēnijas ārstēšanai, un romiplostimu nedrīkst lietot citu ar trombocitopēniju saistītu klīnisku stāvokļu gadījumos.
ITP diagnoze pieaugušajiem un gados vecākiem pacientiem ir jāapstiprina, izslēdzot citus klīniskus stāvokļus, kuru izpausme ir trombocitopēnija; īpaši ir jāizslēdz MDS diagnoze. Slimības un ārstēšanas laikā parasti ir jāveic kaulu smadzeņu aspirācija un biopsija, īpaši pacientiem, kuri ir vecāki par 60 gadiem un kuriem ir sistēmiski simptomi vai patoloģiskas pazīmes, tādas kā palielināts perifērisko blastu šūnu skaits.
Klīniskajos romiplostima terapijas pētījumos pacientiem ar MDS novēroja blastu šūnu skaita īslaicīgas palielināšanās gadījumus, un tika ziņots par MDS slimības progresēšanas līdz akūtai mieloleikozei (AML) gadījumiem. Randomizētā, placebo kontrolētā pētījumā MDS pacientiem ārstēšanu ar romiplostimu priekšlaicīgi pārtrauca sakarā ar pārmērīgu slimības progresēšanas līdz AML gadījumu skaitu un cirkulējošo blastu šūnu palielināšanos vairāk kā par 10% pacientiem, kuri saņēma romiplostimu. No visiem novērotajiem MDS slimības progresēšanas līdz AML gadījumiem pacientiem ar MDS sākotnējo klasifikāciju RAEB-1 bija lielāka slimības progresēšanas līdz AML iespējamība salīdzinājumā ar zemāka riska MDS.
Romiplostimu nedrīkst lietot, lai ārstētu trombocitopēniju, ko izraisījusi MDS vai jebkurš cits ar ITP nesaistīts trombocitopēnijas cēlonis ārpus klīniskajiem pētījumiem.
Atbildes reakcijas uz romiplostimu zudums
Atbildes reakcijas zuduma vai neveiksmīgas trombocītu skaita uzturēšanas gadījumā, ārstējot ar romiplostimu ieteicamo devu robežās, jānoskaidro cēloniskie faktori, ieskaitot imunogenitāti (skatīt 4.8. apakšpunktu) un palielinātu retikulīna daudzumu kaulu smadzenēs (skatīt augstāk).
Romiplostima ietekme uz sarkanajām un baltajām asins šūnām
Neklīniskajos toksicitātes pētījumos (žurkām un pērtiķiem), kā arī ITP pacientiem, tika novērotas izmaiņas sarkano (samazināšanās) un balto (palielināšanās) asins šūnu parametros. Pacientiem neatkarīgi no splenektomijas statusa anēmija un leikocitoze var rasties vienlaicīgi (4 nedēļu laikā), bet biežāk tās novērotas pacientiem, kuriem iepriekš veikta splenektomija. Ir jāapsver šo parametru kontrole pacientiem, kuri tiek ārstēti ar romiplostimu.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Mijiedarbības pētījumi nav veikti. Romiplostima iespējamās mijiedarbības ar vienlaikus lietotām zālēm saistīšanās dēļ ar plazmas proteīniem pašlaik nav zināmas.
Klīniskajos pētījumos kopā ar romiplostimu lietotās zāles ITP ārstēšanai ietvēra kortikosteroīdus, danazolu un/vai azatioprīnu, intravenozu imūnglobulīnu (IVIG) un anti-D imūnglobulīnu. Lietojot romiplostimu kopā ar citām ITP ārstēšanā izmantojamām zālēm, ir jākontrolē trombocītu skaits, lai izsargātos no trombocītu skaita novirzēm ārpus ieteicamajām robežām (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Lietojot kombinācijā ar romiplostimu, var samazināt kortikosteroīdu, danazola un azatioprīna devu vai pārtraukt to lietošanu (skatīt 5.1. apakšpunktu). Samazinot citu ITP ārstēšanā izmantojamo zāļu devu vai pārtraucot to lietošanu, ir jākontrolē trombocītu skaits asinīs, lai novērstu trombocītu skaita samazināšanos zem ieteicamās robežas (skatīt 4.2. apakšpunktu).
28

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
Datu par romiplostima lietošanu grūtniecības laikā nav vai tie ir ierobežoti.
Pētījumi ar dzīvniekiem liecina, ka romiplostims šķērso placentu un palielina augļa trombocītu skaitu. Pētījumos ar dzīvniekiem konstatēja arī pēcimplantācijas augļa bojāeju un mazuļu perinatālās mirstības nelielu palielināšanos (skatīt 5.3. apakšpunktu).
Romiplostims nav ieteicams grūtniecības laikā un sievietēm ar reproduktīvo potenciālu, neizmantojot kontracepcijas līdzekļus.
Barošana ar krūti
Nav zināms, vai romiplostims/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem nevar izslēgt. Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar romiplostimu, jāpieņem, ņemot vērā krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.
Fertilitāte
Datu par fertilitāti nav.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Nplate mēreni ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Klīniskajos pētījumos dažiem pacientiem bija vieglas līdz vidēji smagas, pārejošas reiboņa lēkmes.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila kopsavilkums
Pamatojoties uz analīžu datiem par visiem pieaugušiem pacientiem ar ITP, kuri 4 kontrolētos un 5 nekontrolētos klīniskajos pētījumos saņēma romiplostimu, visu nevēlamo blakusparādību vispārējā sastopamība ar romiplostimu ārstētiem pacientiem bija 91,5 % (248/271). Vidējais romiplostima lietošanas ilgums šajā pētījumā populācijā bija 50 nedēļas.
Visnopietnākās nevēlamās blakusparādības, kas var rasties ārstēšanas ar Nplate laikā, ietver: trombocitopēnijas un asiņošanas recidīvu pēc ārstēšanas pārtraukšanas, palielinātu retikulīna daudzumu kaulu smadzenēs, trombozes/trombembolijas komplikācijas, zāļu lietošanas kļūdas un esošā MDS progresēšanu līdz AML. Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības ietver paaugstinātas jutības reakcijas (ieskaitot izsitumu, nātrenes un angioedēmas gadījumus) un galvassāpes.
Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā
Biežuma iedalījums ir definēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥1 /100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā MedDRA orgānu sistēmas klasē un biežuma grupā nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas to sastopamības samazinājuma secībā.
29

MedDRA orgānu sistēma
Infekcijas un infestācijas

Ļoti bieži

Bieži

Augšējo elpošanas Gastroenterīts ceļu infekcija

Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas un polipus)
Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Kaulu smadzeņu funkciju traucējumi* Trombocitopēnija* Anēmija

Imūnās sistēmas traucējumi
Vielmaiņas un uztures traucējumi

Hipersensitivitāte** Angioedēma

Psihiskie traucējumi
Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Bezmiegs
Reibonis Migrēna Parestēzija

Acu bojājumi

Ausu un labirinta bojājumi Sirds funkcijas traucējumi Asinsvadu sistēmas traucējumi
Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Sirdsklauves Pietvīkums
Plaušu embolija*

Retāk
Gripa Lokalizēta infekcija Nazofaringīts Multiplā mieloma Mielofibroze
Aplastiskā anēmija Kaulu smadzeņu mazspēja Leikocitoze Splenomegālija Trombocitēmija Palielināts trombocītu skaits Patoloģisks trombocītu skaits
Alkohola nepanesība Anoreksija Samazināta ēstgriba Dehidratācija Podagra Depresija Patoloģiski sapņi Klonuss Disgeizija Hipoestēzija Hipogeizija Perifēriska neiropātija Transversā sinusa tromboze Konjunktīvas asiņošana Akomodācijas traucējumi Aklums Acu bojājums Acu nieze Pastiprināta asarošana Papilledēma Redzes traucējumi Vertigo
Miokarda infarkts Paātrināta sirdsdarbība Dziļo vēnu tromboze Hipotensija Perifēriska embolija Perifēriska išēmija Flebīts Virspusējs tromboflebīts Tromboze Eritromelalģija Klepus Rinoreja Sausa rīkle Dispnoja Aizlikts deguns Sāpīga elpošana

30

MedDRA orgānu sistēma
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi
Ādas un zemādas audu bojājumi

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi
Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži Slikta dūša Caureja Sāpes vēderā Aizcietējums Dispepsija
Nieze Ekhimoze Izsitumi
Artralģija Mialģija Muskuļu spazmas Sāpes ekstremitātēs Muguras sāpes Kaulu sāpes

Retāk
Vemšana Rektāla asiņošana Smakojoša elpa Disfāgija Gastroezofageālā atviļņa slimība Hematohēzija Asiņošana mutes dobumā Diskomforta sajūta kuņģī Stomatīts Zobu krāsas izmaiņas Portālās vēnas tromboze Transamināzes līmeņa paaugstināšanās Alopēcija Fotosensitivitātes reakcija Akne Kontaktdermatīts Sausa āda Ekzēma Eritēma Eksfoliatīvi izsitumi Patoloģiska matu augšana Prurigo Purpura Papulāri izsitumi Niezoši izsitumi Mezgliņi uz ādas Izmainīts ādas aromāts Nātrene Muskuļu saspringums Muskuļu vājums Sāpes plecos Muskuļu raustīšanās
Olbaltumvielu klātbūtne urīnā
Vagināla asiņošana

Nogurums Perifēra tūska Gripai līdzīga slimība Sāpes Astēnija Pireksija Drebuļi Reakcija injekcijas vietā

Asinsizplūdums injekcijas vietā Sāpes krūtīs Uzbudināmība Savārgums Sejas tūska Karstuma sajūta Nervozitātes sajūta

31

MedDRA orgānu Ļoti bieži

Bieži

Retāk

sistēma

Izmeklējumi

Paaugstināts asinsspiediens

Paaugstināts

laktātdehidrogenāzes līmenis

asinīs

Paaugstināta ķermeņa

temperatūra

Samazināta ķermeņa masa

Palielināta ķermeņa masa

Traumas, saindēšanās

Kontūzija

un ar manipulācijām

saistītas

komplikācijas

* skatīt 4.4. apakšpunktu

** Hipersensitivitātes reakcijas, ieskaitot izsitumu, nātrenes un angioedēmas gadījumus

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Papildus tiek uzskatīts, ka zemāk uzskaitītās reakcijas varētu būt saistītas ar romiplostima lietošanu.

Trombocitoze

Pamatojoties uz visu pieaugušu pacientu ar ITP analīzi, kuri 4 kontrolētos un 5 nekontrolētos klīniskajos pētījumos saņēma romiplostimu, ir ziņots par 3 trombocitozes gadījumiem (n = 271). Nevienam no 3 pacientiem netika konstatētas klīniskās sekas, kas saistītas ar palielināto trombocītu skaitu.

Trombocitopēnija pēc ārstēšanas pārtraukšanas

Pamatojoties uz visu pieaugušu pacientu ar ITP analīzi, kuri 4 kontrolētos un 5 nekontrolētos klīniskajos pētījumos saņēma romiplostimu, ir ziņots par 4 trombocitopēnijas gadījumiem pēc terapijas pārtraukšanas (n = 271) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Esoša mielodisplastiskā sindroma (MDS) progresēšana

Randomizētā, placebo kontrolētā pētījumā MDS pacientiem ārstēšanu ar romiplostimu priekšlaicīgi pārtrauca sakarā ar pārmērīgu slimības progresēšanas līdz AML gadījumu skaita palielināšanos un cirkulējošo blastu šūnu skaita pārejošu palielināšanos ar romiplostimu ārstētiem pacientiem, salīdzinot ar placebo. Novērotajos MDS slimības progresēšanas līdz AML gadījumos pacientiem ar MDS sākotnējo klasifikāciju RAEB-1 bija lielāka iespējamība slimības progresēšanai līdz AML (skatīt 4.4. apakšpunktu). Kopējā dzīvildze bija līdzīga placebo grupai.

Palielināts retikulīna daudzums kaulu smadzenēs

Klīniskajos pētījumos sakarā ar retikulīna pastiprinātu veidošanos kaulu smadzenēs ārstēšana ar romiplostimu tika pārtraukta 4 no 271 pacienta. Pēc kaulu smadzeņu biopsijas retikulīns tika konstatēts vēl 6 pacientiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Imunogenitāte

Klīniskajos pētījumos pieaugušiem ITP pacientiem pārbaudīja romiplostima antivielas.

Ja attiecīgi 5,8% un 3,9% pacientu bija pozitīvi attiecībā uz romiplostimu saistošu antivielu izveidošanos un TPO, tikai 2 pacienti (0,4%) bija pozitīvi attiecībā uz romiplostimu neitralizējošām antivielām, bet šīm antivielām nebija krusteniskas reakcijas ar endogēno TPO. Abi pārbaudītie pacienti bija negatīvi attiecībā uz romiplostimu neitralizējošām antivielām 4 mēnešus pēc devas

32

lietošanas pārtraukšanas. Jau esošu romiplostima un TPO antivielu sastopamība bija attiecīgi 8,0% un 5,4%.
Līdzīgi kā visiem ārstnieciskiem proteīniem, pastāv imunogenitātes iespējamība. Rodoties aizdomām par neitralizējošo antivielu veidošanos, sazinieties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību (skatīt lietošanas instrukcijas 6. punktu), lai veiktu antivielu pārbaudi.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Nevēlamas blakusparādības netika novērotas žurkām, lietojot vienreizēju devu 1 000 μg/kg, vai pērtiķiem pēc atkārtotu romiplostima 500 µg/kg devu lietošanas (attiecīgi 100 vai 50 reizes pārsniedzot maksimālo klīnisko devu 10 µg/kg).
Pārdozēšanas gadījumā trombocītu skaits var pārmērīgi palielināties un izraisīt trombotiskas/trombemboliskas komplikācijas. Ja trombocītu skaits ir pārlieku liels, pārtrauciet Nplate lietošanu un kontrolējiet trombocītu skaitu. Ārstēšanu ar Nplate atsāciet saskaņā ar ieteikumiem par devām un ievadīšanu (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: antihemorāģiskie līdzekļi, citi hemostatiski līdzekļi sistēmiskai lietošanai, ATĶ kods: B02BX04
Darbības mehānisms
Romiplostims ir Fc-peptīdu sajaukuma proteīns (peptiķermenītis), kas dod signālu intracelulārās transkripcijas mehānismiem un aktivizē ar TPO receptoru (pazīstamu arī kā cMpl) palīdzību, veicinot trombocītu veidošanos. Peptiķermenīša molekula sastāv no cilvēka imūnglobulīna IgG1 Fc domēna, kura atsevišķie ķēdes apakšposma C-termināli katrs kovalenti savienojas ar peptīdu ķēdi, kurai ir 2 TPO receptorus saistoši domēni.
Romiplostimam nav aminoskābju secības homoloģijas ar endogēno TPO. Preklīniskajos un klīniskajos pētījumos romiplostima antivielas krusteniski nereaģēja ar endogēno TPO.
Klīniskā efektivitāte un drošums
Romiplostima lietošanas drošums un efektivitāte tika vērtēta līdz pat 3 gadus ilgas nepārtrauktas ārstēšanas laikā. Klīniskajos pētījumos ārstēšanas ar romiplostimu rezultātā trombocītu skaits palielinājās atkarībā no lietotās devas. Neatkarīgi no lietotās devas maksimālais trombocītu skaits tika sasniegts aptuveni 10–14 dienās. Pēc vienreizējas subkutānas romiplostima devas 1 līdz 10 µg/kg lietošanas ITP pacientiem maksimālais trombocītu skaits pēc 2 līdz 3 nedēļām bija 1,3 līdz 14,9 reizes lielāks par sākotnējo trombocītu skaitu, un atbildes reakcija pacientiem bija dažāda. Lielākai daļai ITP pacientu, kas saņēma 6 romiplostima iknedēļas devas pa 1 vai 3 µg/kg, trombocītu skaits bija robežās no 50 līdz 450 x 109/l. Klīniskajos pētījumos no 271 pacienta, kas saņēma romiplostimu, 55 (20%) bija 65 un vairāk gadu vecumā, un 27 (10%) bija 75 un vairāk gadu vecumā. Ar placebo kontrolēto klīnisko pētījumu laikā netika konstatētas vispārējas atšķirības drošumā vai efektivitātē gados vecākiem un jaunākiem pacientiem.
33

Ar placebo kontrolēto pamatpētījumu rezultāti

Romiplostima drošums un efektivitāte tika izvērtēta divos ar placebo kontrolētos, dubultaklos pētījumos pieaugušiem pacientiem ar ITP, kuri pirms dalības pētījumā uzsākšanas bija pabeiguši vismaz vienu ārstēšanas kursu un kuri kopumā pārstāvēja šādu ITP pacientu spektru.

Pētījumā S1 (212) tika izvērtēti pacienti, kuriem nebija veikta splenektomija un kuriem nebija adekvātas atbildes reakcijas uz ārstēšanu, vai kuri nepanesa iepriekšējas terapijas. Dalības pētījumā uzsākšanas brīdī pacientiem ITP diagnoze bija noteikta pirms apmēram 2 gadiem. Pacienti pirms dalības pētījumā uzsākšanas bija saņēmuši mediāni 3 (robežās no 1 līdz 7) ITP ārstēšanas kursus. Iepriekšējā ārstēšana ietvēra kortikosteroīdus (90% no visiem pacientiem), imūnglobulīnus (76%), rituksimabu (29%),citotoksiskas terapijas (21%), danazolu (11%), un azatioprīnu (5%). Uzsākot dalību pētījumā, pacientiem mediānais trombocītu skaits bija 19 x 109/l.

Pētījumā S2 (105) tika izvērtēti pacienti, kuriem bija veikta splenektomija un kuriem turpinājās trombocitopēnija. Dalības pētījumā uzsākšanas brīdī pacientiem ITP diagnoze bija noteikta pirms apmēram 8 gadiem. Papildus splenektomijai pacienti pirms dalības pētījumā uzsākšanas bija saņēmuši mediāni 6 (robežās no 3 līdz 10) ITP ārstēšanas kursus. Iepriekšējā ārstēšana ietvēra kortikosteroīdus (98% no visiem pacientiem), imūnglobulīnus (97%), rituksimabu (71%), danazolu (37%), citotoksiskas terapijas (68%), un azatioprīnu (24%). Uzsākot dalību pētījumā, pacientiem mediānais trombocītu skaits bija 14 x 109/l.

Abiem pētījumiem bija līdzīgs dizains. Pacienti (≥ 18 gadus veci) tika randomizēti attiecībā 2:1 romiplostima sākotnējās devas 1 µg/kg vai placebo saņemšanai. Pacienti ik nedēļu saņēma vienreizēju subkutānu injekciju 24 nedēļas. Devas tika pielāgotas, lai uzturētu trombocītu skaitu (50 līdz 200 x 109/l). Abos pētījumos efektivitāte tika noteikta pēc to pacientu daļas pieauguma, kam tika panākta ilgstoša trombocītu atbildes reakcija. Mediānā caurmēra nedēļas deva pacientiem ar splenektomiju bija 3 µg/kg un pacientiem bez splenektomijas – 2 µg/kg.

Ievērojami lielāka pacientu daļa romiplostima pacientu grupā sasniedza ilgstošu trombocītu atbildes reakciju, salīdzinot ar placebo pacientu grupu abos pētījumos. Ar placebo kontrolētos pētījumos 6 mēnešu ilgā ārstēšanas periodā pēc pirmajām 4 pētījuma nedēļām romiplostims 50% līdz 70% pacientiem uzturēja trombocītu skaitu ≥ 50 x 109/l. Placebo grupā trombocītu atbildes reakcija 6 mēnešu ilgajā ārstēšanas periodā tika panākta 0% līdz 7% pacientu. Galveno efektivitātes mērķa kritēriju kopsavilkums ir sniegts zemāk.

Galveno efektivitātes rezultātu, kas iegūti ar placebo kontrolētos pētījumos, kopsavilkums

Pacienti (%) ar ilgstošu trombocītu atbildes reakcijua
(95% TI)
p-vērtība

1. pētījums

pacienti, kuriem nav

veikta splenektomija

romiplostims Placebo

(n = 41)

(n = 21)

25 (61%)

1 (5%)

(45%, 76%) (0%, 24%) < 0,0001

2. pētījums

pacienti, kuriem ir veikta

splenektomija

romiplostims Placebo

(n = 42)

(n = 21)

16 (38%)

0 (0%)

(24%, 54%) (0%, 16%) 0,0013

Kopā 1. un 2. pētījums

romiplostims (n = 83)

Placebo (n = 42)

41 (50%)

1 (2%)

(38%, 61%) (0%, 13%) < 0,0001

34

1. pētījums

2. pētījums

Kopā

pacienti, kuriem nav pacienti, kuriem ir veikta

1. un 2. pētījums

veikta splenektomija

splenektomija

romiplostims Placebo romiplostims Placebo romiplostims Placebo

(n = 41)

(n = 21)

(n = 42)

(n = 21)

(n = 83)

(n = 42)

Pacienti (%) ar

vispārēju

trombocītu

36 (88%) 3 (14%) 33 (79%)

0 (0%)

69 (83%)

3 (7%)

atbildes

reakcijub

(95% TI)

(74%, 96%) (3%, 36%) (63%, 90%) (0%, 16%) (73 %, 91%) (2%, 20%)

p-vērtība

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

Vidējais nedēļu

skaits ar

trombocītu

15

1

12

0

14

1

atbildes

reakcijuc

(SD)

3,5

7,5

7,9

0,5

7,8

2,5

p-vērtība

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

Pacienti (%),

kuriem nepieciešamas

8 (20%) 13 (62%) 11 (26%) 12 (57%) 19 (23%) 25 (60%)

glābējterapijasd

(95% TI)

(9 %, 35 %)

(38%, 82%)

(14%, 42%)

(34%, 78%)

(14%, 33%) (43%, 74%)

p-vērtība

0,001

0,0175

< 0,0001

Pacienti (%) ar

ilgstošu

trombocītu

atbildes reakciju,

21 (51%)

0 (0%)

13 (31%)

0 (0%)

34 (41%)

0 (0%)

lietojot

nemainīgu

devue

(95% TI)

(35 %, 67 %)

(0%, 16%) (18%, 47%) (0%, 16%) (30%, 52%) (0%, 8%)

p-vērtība

0,0001

0,0046

< 0,0001

a Ilgstoša trombocītu atbildes reakcija tiek definēta kā iknedēļas trombocītu skaits ≥ 50 x 109/l sešas reizes vai

biežāk no pētījuma 18. līdz 25. nedēļai, visā ārstēšanas laikā nelietojot nekādas glābējterapijas.

b Vispārēja trombocītu atbildes reakcija tika definēta kā ilgstošas vai īslaicīgas trombocītu atbildes reakcijas

sasniegšana. Īslaicīga trombocītu atbildes reakcija tiek definēta kā iknedēļas trombocītu skaits ≥ 50 x 109/l četras

reizes vai vairāk reizes no pētījuma 2. līdz 25. nedēļai, bet bez ilgstošas trombocītu atbildes reakcijas. Pacientam

nedrīkst būt iknedēļas atbildes reakcija 8 nedēļas pēc jebkādu glābējzāļu lietošanas.

c Nedēļu skaits ar trombocītu atbildes reakciju tiek definēts kā nedēļu skaits laikā no 2. līdz 25. nedēļai, kurās

trombocītu skaits ir ≥ 50 x 109/l. Pacientam nedrīkst būt iknedēļas atbildes reakcija 8 nedēļas pēc jebkādu

glābējzāļu lietošanas.

d Glābējterapijas tiek definētas kā jebkādu līdzekļu lietošana ar mērķi palielināt trombocītu skaitu. Ilgstoša

atbildes reakcija netika ņemta vērā pacientiem, kuriem bija nepieciešama glābējzāļu lietošana. Pētījumā atļautās

glābējterapijas bija IVIG, trombocītu masas pārliešanas, anti-D imūnglobulīns un kortikosteroīdi.

e Nemainīga deva tiek definēta kā deva, kas uzturēta ± 1 µg/kg robežās pēdējo 8 ārstēšanas nedēļu laikā.

Pētījumu rezultāti salīdzinājumā ar standarta aprūpi (standard of care; SOC) pacientiem, kuriem nebija veikta splenektomija.

Pētījums S3 (131) bija atklāts, randomizēts, 52 nedēļas ilgs pētījums pētāmajām personām, kas saņēma romiplostimu vai medicīnisku standarta aprūpes (SOC) ārstēšanu. Šajā pētījumā tika vērtēti ITP pacienti, kuriem nebija veikta splenektomija un trombocītu skaits bija < 50 x 109/l. Romiplostims subkutānas (SC) injekcijas veidā reizi nedēļā tika ievadīts 157 pētāmajām personām, sākot ar devu

35

3 µg/kg, un devu pētījuma laikā pielāgoja 1-10 µg/kg diapazonā, lai uzturētu trombocītu skaitu robežās no 50 līdz 200 x 109/l; SOC ārstēšanu saskaņā ar ārstniecības iestādes praksi vai terapeitiskām vadlīnijām saņēma 77 pētāmās personas
Splenektomijas vispārējā sastopamība bija 8,9% (14 no 157 pētāmajām personām) romiplostima grupā salīdzinājumā ar 36,4% (28 no 77 pētāmajām personām) SOC grupā; izredžu attiecība (romiplostims salīdzinājumā ar SOC) 0,17 (95% TI: 0,08; 0,35).
Neveiksmīgas ārstēšanas vispārējā sastopamība bija 11,5% (18 no 157 pētāmajām personām) romiplostima grupā salīdzinājumā ar 29,9% (23 no 77 pētāmajām personām) SOC grupā; izredžu attiecība (romiplostims salīdzinājumā ar SOC) 0,31 (95% TI: 0,15; 0,61).
No 157 pētāmajām personām, kuras pēc randomizācijas bija romiplostima grupā, trīs pētāmās personas nesaņēma romiplostimu. 154 pētāmajām personām, kuras saņēma romiplostimu, kopējais vidējais romiplostima iedarbības laiks bija 52,0 nedēļas un svārstījās robežās no 2 līdz 53 nedēļām. Visbiežāk lietotā nedēļas deva bija 3-5 µg/kg (attiecīgi 25.-75. procentīle; mediāni 3 µg/kg).
No 77 pētāmajām personām, kuras pēc randomizācijas bija SOC grupā, divas nesaņēma nekāda veida SOC. 75 pētāmajām personām, kuras saņēma vismaz vienu SOC devu, kopējais mediānais SOC iedarbības laiks bija 51 nedēļa un svārstījās robežās no 0,4 līdz 52 nedēļām.
Atļauto vienlaicīgo ITP zāļu lietošanas samazināšana
Abos placebo kontrolētajos, dubultmaskētajos pētījumos pacientiem, kuri jau lietoja ITP zāles saskaņā ar nemainīgu devu lietošanas shēmu, tika atļauts to lietošanu turpināt visā pētījuma laikā (kortikosteroīdi, danazols un/vai azatioprīns). Divdesmit viens pacients, kam nebija veikta splenektomija, un 18 pacienti, kuriem bija veikta splenektomija, pētījuma sākumā saņēma pētījuma zāles ITP ārstēšanai (galvenokārt kortikosteroīdus). Visiem (100%) pacientiem, kuriem bija veikta splenektomija un kuri saņēma romiplostimu, līdz ārstēšanas perioda beigām bija iespējams samazināt devu par vairāk nekā 25% vai pārtraukt vienlaicīgas ITP zāļu terapijas (salīdzinot ar 17% pacientu placebo grupā). Septiņdesmit trīs procentiem pacientu, kuriem nebija veikta splenektomija un kuri saņēma romiplostimu, līdz pētījuma beigām bija iespējams samazināt devu par vairāk nekā 25 % vai pārtraukt vienlaicīgo ITP ārstēšanai paredzēto zāļu lietošanu (salīdzinot ar 50% pacientu, kuri tika ārstēti ar placebo) (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Asiņošanas gadījumi
Visā ITP klīniskās izpētes programmā tika konstatēta apgriezti proporcionāla attiecība starp asiņošanas gadījumiem un trombocītu skaitu. Visi klīniski nozīmīgie (≥ 3. pakāpes) asiņošanas gadījumi radās, trombocītu skaitam esot < 30 x 109/l. Visi ≥ 2. pakāpes asiņošanas gadījumi radās, trombocītu skaitam esot < 50 x 109/l. Netika konstatēta statistiski nozīmīga kopējā asiņošanas gadījumu vispārējās sastopamības atšķirība starp ar Nplate un placebo pacientu ārstētiem pacientiem.
Divos ar placebo kontrolētajos pētījumos tika ziņots par 9 pacientiem, kuru asiņošanas gadījumi tika novērtēti kā nopietni (5 [6,0%] romiplostima, 4 [9,8%] placebo grupā; iespējamību attiecība [romiplostims/placebo] = 0,59; 95% TI = (0,15; 2,31)). Tika ziņots par 2. vai augstākas pakāpes asiņošanas gadījumiem 15% pacientu, kurus ārstēja ar romiplostimu, un 34% pacientu, kurus ārstēja ar placebo (izredžu attiecība; [romiplostims/placebo] = 0,35; 95% TI = (0,14; 0,85)).
Pediatriskā populācija
Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt Nplate pētījumu rezultātus vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās imūnās trombocitopēnijas (idiopātiskās trombocitopēniskās purpuras) ārstēšanai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).
36

5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Romiplostima farmakokinētika ietvēra mērķa afinitāti, kas galvenokārt meditēta ar TPO receptoriem uz trombocītu un citu trombopoētiskas izcelsmes šūnu, tādu kā megakariocītu, virsmas.
Uzsūkšanās
Ievadot 3 līdz 15 μg/kg romiplostima zemādā, maksimālie romiplostima līmeņi serumā ITP pacientiem tika sasniegti pēc 7-50 stundām (mediāni 14 stundām). Koncentrācija serumā pacientiem atšķīrās, un tā nekorelēja ar ievadītās devas lielumu. Romiplostima koncentrācija serumā ir apgriezti proporcionāla trombocītu skaitam.
Izkliede
Veseliem brīvprātīgajiem romiplostima izkliedes tilpums pēc romiplostima intravenozas ievadīšanas samazinājās nelineāri no 122, 78,8; līdz 48,2 ml/kg attiecīgi intravenozām devām 0,3; 1,0 un 10 μg/kg. Šī izkliedes tilpuma nelineāra samazināšanās atbilst (megakariocītu un trombocītu) romiplostima mērķa mediētai afinitātei, kuru var piesātināt, lietojot lielākas devas.
Eliminācija
Romiplostima eliminācijas pusperiods ITP pacientiem bija robežās no 1 līdz 34 dienām (mediāni 3,5 dienas). Romiplostima izvadīšana no seruma daļēji ir atkarīga no TPO receptoriem uz trombocītu virsmas. Pēc ievadītās devas pacientiem ar lielu trombocītu skaitu novēro mazāku koncentrāciju serumā, un otrādi. Citā ITP klīniskā pētījumā, lietojot 6 romiplostima iknedēļas devas (3 μg/kg), koncentrācijas serumā palielināšanās netika novērota.
Īpašas populācijas
Romiplostima farmakokinētika pacientiem ar nieru un aknu darbības traucējumiem nav pētīta. Vecumam, ķermeņa svaram un dzimumam nav klīniski nozīmīgas ietekmes uz romiplostima farmakokinētiku.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Vairāku romiplostima devu toksicitātes pētījumi tika veikti 4 nedēļas, izmantojot žurkas, un līdz 6 mēnešiem, izmantojot pērtiķus. Kopumā šo pētījumu laikā novērotā ietekme bija saistīta ar romiplostima trombopoētisko aktivitāti un bija līdzīga neatkarīgi no pētījuma ilguma. Reakcijas ievadīšanas vietā arī bija saistītas ar romiplostima lietošanu. Žurku kaulu smadzenēs tika konstatēta mielofibroze visos pārbaudītajos devu līmeņos. Šajos pētījumos dzīvniekiem mielofibroze netika novērota pēc 4 nedēļu atveseļošanās perioda kopš ārstēšanas beigām, kas liecina par atgriezeniskumu.
Vienu mēnesi ilgos toksicitātes pētījumos žurkām un pērtiķiem tika novērota neliela sarkano asins šūnu skaita samazināšanās, hematokrīta un hemoglobīna pazemināšanās. Bija arī stimulējoša ietekme uz leikocītu veidošanos, jo mēreni palielinājās neitrofīlo leikocītu, limfocītu, monocītu un eozinofīlo leikocītu daudzums perifērajās asinīs. Ilgākā hroniskas lietošanas pētījumā pērtiķiem, lietojot romiplostimu 6 mēnešus, nebija ietekmes uz eritroīdajām un leikocītiskajām šūnu līnijām, ja romiplostima lietošanas biežumu samazināja no trim reizēm nedēļā uz vienu reizi nedēļā. Turklāt 3. fāzes pamatpētījumos romiplostims neietekmēja sarkano asins šūnu un balto asins šūnu līnijas (salīdzinot ar pacientiem, kuri tika ārstēti ar placebo).
Ilgstoši lietojot, sakarā ar neitralizējošo antivielu veidošanos romiplostima farmakodinamiskā iedarbība žurkām bieži samazinājās. Toksikokinētiskie pētījumi neuzrādīja antivielu ar nosakāmu koncentrāciju mijiedarbību. Kaut arī pētījumos dzīvniekiem tika pārbaudītas lielas devas, atšķirību dēļ starp laboratoriskajām sugām un cilvēkiem attiecībā uz romiplostima farmakodinamisko efektu jutīgumu un neitralizējošo antivielu ietekmi, drošuma robežas nevar ticami izvērtēt.
37

Kancerogenitāte
Romiplostima kancerogēnais potenciāls nav novērtēts. Tāpēc romiplostima kancerogēnais potenciāls cilvēkiem nav zināms.
Reproduktīvā toksikoloģija
Visos augļa attīstības pētījumos tika konstatēta neitralizējošo antivielu veidošanās, kas var nomākt romiplostima iedarbību. Embrionālos/augļa attīstības pētījumos, izmantojot peles un žurkas, mātīšu ķermeņa svara samazināšanās tika konstatēta tikai pelēm. Pelēm tika pierādīta pēcimplantācijas augļa bojāejas biežuma palielināšanās. Prenatālās un pēcnatālās attīstības pētījumā, kurā tika izmantotas žurkas, tika konstatēta grūsnības perioda pagarināšanās un neliela perinatāla mazuļu mirstības sastopamības palielināšanās. Ir zināms, ka romiplostims šķērso placentāro barjeru žurkām un var no mātes nonākt auglī un stimulēt trombocītu veidošanos auglī. Romiplostima ietekme uz žurku fertilitāti netika novērota.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Mannīts (E421) Saharoze L-histidīns Sālsskābe (pH pielāgošanai) Polisorbāts 20
Šķīdinātājs: ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās).
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
Pēc sagatavošanas: pierādītā ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir 24 stundas, uzglabājot temperatūrā 25°C, un 24 stundas, uzglabājot 2°C – 8°C temperatūrā, sargājot no gaismas un uzglabājot oriģinālā flakonā.
No mikrobioloģiskā viedokļa zāles ir jāizlieto nekavējoties. Ja zāles netiek lietotas tūlītēji, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas atbild lietotājs, un tas parasti nedrīkst būt ilgāks par 24 stundām 25ºC temperatūrā vai 24 stundām ledusskapī (2ºC – 8ºC), sargājot no gaismas.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2ºC – 8ºC). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Drīkst izņemt no ledusskapja un oriģinālā iepakojumā 30 dienas uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25 ºC).
Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.
38

6.5. Iepakojuma veids un saturs
Pulveris
5 ml vienas devas flakons (I klases caurspīdīgs stikls) ar aizbāzni (hlorbutilkaučuks), aizsargapvalku (alumīnijs) un noņemamu vāciņu (polipropilēns).
Šķīdinātājs
Nplate 250 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Pilnšļirce (I klases caurspīdīgs stikls ar brombutilkaučuka virzuli), kurā ir 0,72 ml ūdens injekcijām izšķīdināšanai.
Nplate 500 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Pilnšļirce (I klases caurspīdīgs stikls ar brombutilkaučuka virzuli), kurā ir 1,2 ml ūdens injekcijām izšķīdināšanai.
Iepakojuma lielums
Nplate 250 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate ir pieejams iepakojumā pa 1 vai vairāku kastīšu iepakojumā, kas sastāv no 4 iepakojumiem. Katra iepakojuma saturs: 1 flakons ar 250 mikrogramiem romiplostima, 1 pilnšļirce ar 0,72 ml ūdens injekcijām izšķīdināšanai, 1 pilnšļirces virzuļa kātiņš, 1 sterils flakona adapteris, 1 sterila 1 ml šļirce ar Luera vītņoto savienojumu, 1 sterila drošības adata, 4 spirtā samitrinātas salvetes.
Nplate 500 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate ir pieejams iepakojumā pa 1 vai vairāku kastīšu iepakojumā, kas sastāv no 4 iepakojumiem. Katra iepakojuma saturs: 1 flakons ar 500 mikrogramiem romiplostima, 1 pilnšļirce ar 1,2 ml ūdens injekcijām izšķīdināšanai, 1 pilnšļirces virzuļa kātiņš, 1 sterils flakona adapteris, 1 sterila 1 ml šļirce ar Luera vītņoto savienojumu, 1 sterila drošības adata, 4 spirtā samitrinātas salvetes.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Nplate ir sterilas, bet konservantus nesaturošas zāles, kuras ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Nplate ir jāizšķīdina saskaņā ar labu aseptikas praksi.
Nplate 250 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai jāizšķīdina 0,72 ml sterila ūdens injekcijām, nodrošinot 0,5 ml ievadīšanai gatava šķīduma. Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 250 µg romiplostima (skatīt zemāk flakonu satura tabulu).
Nplate 500 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai jāizšķīdina 1,2 ml sterila ūdens injekcijām, nodrošinot 1 ml ievadīšanai gatava šķīduma. Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 500 µg romiplostima (skatīt zemāk flakonu satura tabulu).
39

Flakona saturs:

Nplate vienreizējas lietošanas flakons
250 µg
500 µg

Kopējais romiplostima saturs flakonā
375 µg 625 µg

Sterilā ūdens injekcijām tilpums
+ 0,72 ml + 1,20 ml

Gatavās zāles un Gala

tilpums

koncentrācija

= 250 µg/0,50ml = 500 µg/1,00 ml

500 µg/ml 500 µg/ml

No mikrobioloģiskā viedokļa zāles ir jāizlieto nekavējoties. Ja zāles netiek lietotas tūlītēji, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas atbild lietotājs, un tas parasti nedrīkst būt ilgāks par 24 stundām 25ºC temperatūrā vai 24 stundām ledusskapī (2ºC – 8ºC), sargājot no gaismas.

1. Noņemiet plastmasas vāciņu no Nplate pulvera flakona un ar komplektācijā esošo spirtā samitrināto salveti notīriet gumijas aizbāzni.

2. Noņemot papīra pamatni un turot flakona adapteri tā iepakojumā, pievienojiet flakona adapteri Nplate flakonam. Turot flakonu vertikāli uz pamatnes, uzspiediet flakona adapteri uz flakona centra, līdz tas turas stingri.

Piezīme: lai novērstu zāļu piesārņojumu, neaiztieciet flakona adaptera spici vai Luera vītņoto savienojumu.

3. Noņemiet un izmetiet flakona adaptera iepakojumu.
4. Pilnšļircei ar ūdeni injekcijām pievienojiet virzuļa kātiņu, uzskrūvējot virzuļa kātiņu šļirces virzulim pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz sajūtat vieglu pretestību.
5. Turot pilnšļirci ar ūdeni injekcijām vienā rokā, ar otru roku nolieciet uz leju baltā plastmasas uzgaļa galu. Tādējādi tiks pārlauzta baltā plastmasas uzgaļa plomba. Tiklīdz plomba ir pārlauzta, novelciet uzgali, lai atdalītu pelēko gumijas uzgali no caurspīdīgā plastmasas gala uz šļirces.

40

6. Turot flakonu vertikāli uz pamatnes, pievienojiet pilnšļirci ar ūdeni injekcijām pie flakona adaptera: ar vienu roku turiet flakona adapteri aiz ārmalas, bet ar otru roku pulksteņrādītāja kustības virzienā uzskrūvējiet šļirces galu adapterim līdz brīdim, kad sajūtat nelielu pretestību.

7. Ļoti lēnām un uzmanīgi ievadiet visu ūdeni flakonā ar pulveri. Ūdenim uz pulvera ir jāizplūst lēnām. UZMANĪGI pasvārstiet flakonu, līdz viss pulveris ir izšķīdis un šķidrums flakonā ir dzidrs un bezkrāsains.

Nekratiet flakonu

Piezīme: No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jāizlieto nekavējoties pēc izšķīdināšanas. Ja izšķīdinātās zāles netiek izlietotas uzreiz, nedrīkst atvienot šļirci no flakona adaptera, lai saglabātu mikrobioloģisko tīrību.

Piezīme: pulveris pilnībā izšķīst līdz 2 minūšu laikā.

Pirms turpināt

Vizuāli pārbaudiet, vai pagatavotajā šķīdumā nav sīku daļiņu un/vai krāsas izmaiņu. Pagatavotajam šķīdumam jābūt dzidram un bezkrāsainam, un to nedrīkst ievadīt, ja tiek konstatētas sīkas daļiņas un/vai krāsas izmaiņas.

Pirms šļirces atvienošanas pārliecinieties, vai pulveris ir pilnībā izšķīdis.

8. Atvienojiet tukšo pilnšļirci no flakona adaptera.

9. Izņemiet no iepakojuma 1 ml ievadīšanas šļirci. Pievienojiet 1 ml šļirci flakona adapterim ar sagatavoto šķīdumu, uzskrūvējot šļirces galu flakona adapterim līdz brīdim, kad sajūtat nelielu pretestību.

10. Apgrieziet flakonu ar pievienoto šļirci otrādi, lai flakons ar izšķīdinātajām zālēm atrastos virs šļirces. Ievelciet visu zāļu šķīdumu ievadīšanas šļircē.

Sekojiet, lai virzulis paliktu šļircē.

41

11. Pārliecinieties, vai ievadīšanas šļircē ir pareizais šķīduma daudzums, kas nepieciešams pacientam ievadāmajai devai, un nepieciešamības gadījumā lieko šķīdumu iešļirciniet atpakaļ flakonā. Piezīme: izvadiet visus gaisa pūslīšus no šļirces, lai nodrošinātu precīzu šķīduma daudzumu šļircē.
12. Noskrūvējiet ievadīšanas šļirci no flakona adaptera. Pievienojiet drošības adatu piepildītajai ievadīšanas šļircei, pulksteņrādītāja kustības virzienā uzskrūvējot adatu uz Luera vītņotā uzgaļa.
13. Sagatavojiet injekcijas vietu, lietojot jaunu, spirtā samitrinātu salveti. Atvelciet atpakaļ sārto aizsargapvalku virzienā uz šļirci un prom no adatas. Noņemiet no sagatavotās adatas caurspīdīgo adatas aizsargu, turot šļirci vienā rokā un ar otru roku uzmanīgi novelkot aizsargu nost taisnā virzienā.
14. Veiciet subkutānu injekciju, ievērojot vietējās instrukcijas un labu aseptikas tehniku.
15. Pēc injekcijas aktivējiet sārto aizsargapvalku, ar to pašu roku spiežot apvalku uz priekšu līdz brīdim, kad izdzirdat un/vai sajūtat klikšķi/noslēgšanos.
16. Nekavējoties izmetiet šļirci un adatu asiem priekšmetiem paredzētā konteinerā.
Zāļu uzglabāšanas nosacījumus pēc to sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
42

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/08/497/005 EU/1/08/497/006 EU/1/08/497/007 EU/1/08/497/008 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2009. gada 4. februāris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2013. gada 20. decembris 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
43

I  A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJI UN RAŽOTĀJI, KURI
ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI
IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN
EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
44

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJI UN RAŽOTĀJI, KURI ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās vielas ražotāju nosaukums un adrese
Amgen Inc. One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320 ASV
Amgen Manufacturing Limited State Road 31, Km 24.6, Juncos, Puerto Rico 00777-4060 ASV
Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nīderlande
Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road Dun Laoghaire Co Dublin Īrija
Amgen NV Arianelaan 5 1200 Brussel Beļģija
Drukātajā lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
~~ Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstam (EURD sarakstam), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
45

D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
~~ Riska pārvaldības plāns (RPP) Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP. Atjaunināts RPP jāiesniedz: ~~ pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; ~~ ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna
informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā. Ja PADZ un atjaunotā RPP iesniegšanas termiņš sakrīt, abus minētos dokumentus var iesniegt vienlaicīgi. ~~ Papildu riska mazināšanas pasākumi RAĪ jāvienojas ar valsts kompetentajām institūcijām par šādām izglītojošo līdzekļu detaļām un jāievieš šāda programma valstī. Devu noteikšanas kalkulators ~~ Romiplostima parakstīšanā iesaistītie ārsti tiek nodrošināti ar devu noteikšanas kalkulatoru, lai vienkāršotu pareizās devas aprēķināšanu un kā vadlīnijas pareizai zāļu sagatavošanai, atšķaidīšanai (ja nepieciešams) un lietošanas procedūrām. Apmācības komplekts zāļu ievadīšanai mājas apstākļos (HAT – Home Administration Training) ~~ Ārsti, kuri izrāda interesi par pašinjekciju uzsākšanu noteiktiem pacientiem, tiek nodrošināti ar HAT komplektu šiem pacientiem. HAT komplekts ietver materiālus veselības aprūpes speciālistiem (HCPs – Health Care Professionals) par pacientu atlasi un par pacientu apmācību veikt sev romiplostima injekciju, kā arī materiālus pacientiem, lai palīdzētu viņiem zāļu sagatavošanas un pareizas romiplostima pašinjekcijas devas ievadīšanas procesā. ~~ Tā kā Nplate pašinjekcija nav ieteicama pediatriskiem pacientiem, HAT iepakojums ir paredzēts lietošanai pieaugušiem pacientiem, nevis pediatriskiem pacientiem.
46

II  MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
47

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
48

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 125 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai romiplostim
2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS Flakons satur 125 mikrogramus romiplostima. Pēc sagatavošanas 0,25 ml lietošanai gatava šķīduma satur 125 mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Mannīts (E421), saharoze, L-histidīns, sālsskābe (pH pielāgošanai) un polisorbāts 20.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai. 1 flakons. 4 flakoni.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz Pēc sagatavošanas: 24 stundas, uzglabājot 25ºC temperatūrā vai ledusskapī (2ºC – 8ºC), uzglabājot oriģinālā flakonā un sargājot no gaismas.
49

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā kastītē, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/08/497/009 EU/1/08/497/010
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Nplate 125
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN
50

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA UZLĪME FLAKONAM 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Nplate 125 µg pulveris injekcijām romiplostim s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 125 µg 6. CITA Amgen Europe B.V.
51

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai romiplostim
2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS Flakons satur 250 mikrogramus romiplostima. Pēc sagatavošanas 0,5 ml lietošanai gatava šķīduma satur 250 mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Mannīts (E421), saharoze, L-histidīns, sālsskābe (pH pielāgošanai) un polisorbāts 20.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai. 1 flakons. 4 flakoni.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz Pēc sagatavošanas: 24 stundas, uzglabājot 25ºC temperatūrā vai ledusskapī (2ºC – 8ºC), uzglabājot oriģinālā flakonā un sargājot no gaismas.
52

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā kastītē, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/08/497/001 EU/1/08/497/003
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Nplate 250
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN
53

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA UZLĪME FLAKONAM 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Nplate 250 µg pulveris injekcijām romiplostim s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 250 µg 6. CITA Amgen Europe B.V.
54

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai romiplostim
2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS Flakons satur 500 mikrogramus romiplostima. Pēc sagatavošanas 1 ml lietošanai gatava šķīduma satur 500 mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Mannīts (E421), saharoze, L-histidīns, sālsskābe (pH pielāgošanai) un polisorbāts 20.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai. 1 flakons. 4 flakoni.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz Pēc sagatavošanas: 24 stundas, uzglabājot 25ºC temperatūrā vai ledusskapī (2ºC – 8ºC), uzglabājot oriģinālā flakonā un sargājot no gaismas.
55

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā kastītē, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/08/497/002 EU/1/08/497/004
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Nplate 500
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN
56

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA UZLĪME FLAKONAM 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Nplate 500 µg pulveris injekcijām romiplostim s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 500 µg 6. CITA Amgen Europe B.V.
57

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA IZŠĶĪDINĀŠANAS IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMA KASTĪTE BEZ BLUE BOX
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 250 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai romiplostim
2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS Flakons satur 250 mikrogramus romiplostima. Pēc sagatavošanas 0,5 ml lietošanai gatava šķīduma satur 250 mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Pulveris: mannīts (E421), saharoze, L-histidīns, sālsskābe (pH pielāgošanai) un polisorbāts 20. Šķīdinātājs: ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, ko nedrīkst pārdot atsevišķi. 1 iepakojuma saturs: 1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai, 1 pilnšļirce ar 0,72 ml ūdens injekcijām, 1 pilnšļirces virzuļa kātiņš, 1 sterils flakona adapteris, 1 sterila 1 ml Luer lock šļirce, 1 sterila drošības adata, 4 spirtā samitrinātas salvetes.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
58

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz Pēc sagatavošanas: 24 stundas, uzglabājot 25ºC temperatūrā vai ledusskapī (2ºC – 8ºC), uzglabājot oriģinālā flakonā un sargājot no gaismas.
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā kastītē, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/08/497/006 – 1 iepakojums
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Nplate 250
59

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN
60

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA SAGATAVOŠANAS IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE AR BLUE BOX
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 250 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai romiplostim
2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS Flakons satur 250 mikrogramus romiplostima. Pēc sagatavošanas 0,5 ml lietošanai gatava šķīduma satur 250 mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Pulveris: mannīts (E421), saharoze, L-histidīns, sālsskābe (pH pielāgošanai) un polisorbāts 20. Šķīdinātājs: ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 1 iepakojuma saturs: Vairāku kastīšu iepakojums: satur 4 iepakojumus. Katra iepakojuma saturs: 1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai, 1 pilnšļirce ar 0,72 ml ūdens injekcijām, 1 pilnšļirces virzuļa kātiņš, 1 sterils flakona adapteris, 1 sterila 1 ml Luer lock šļirce, 1 sterila drošības adata, 4 spirtā samitrinātas salvetes.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
61

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz Pēc sagatavošanas: 24 stundas uzglabājot 25ºC temperatūrā vai ledusskapī (2ºC – 8ºC), uzglabājot oriģinālā flakonā un sargājot no gaismas.
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā kastītē, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/08/497/005 – 1 iepakojums EU/1/08/497/006 – 4 iepakojumi
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Nplate 250
62

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN
63

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA UZLĪME ŪDENIM INJEKCIJĀM 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Nplate šķīdinātājs Ūdens injekcijām 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 0,72 ml 6. CITA 250 µg komplektam
64

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA SAGATAVOŠANAS IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMA KASTĪTE BEZ BLUE BOX
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 500 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai romiplostim
2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS Flakons satur 500 mikrogramus romiplostima. Pēc sagatavošanas 1 ml lietošanai gatava šķīduma satur 500 mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Pulveris: mannīts (E421), saharoze, L-histidīns, sālsskābe (pH pielāgošanai) un polisorbāts 20. Šķīdinātājs: ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, ko nedrīkst pārdot atsevišķi. 1 iepakojuma saturs: 1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai, 1 pilnšļirce ar 1,2 ml ūdens injekcijām, 1 pilnšļirces virzuļa kātiņš, 1 sterils flakona adapteris, 1 sterila 1 ml Luer lock šļirce, 1 sterila drošības adata, 4 spirtā samitrinātas salvetes.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
65

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz Pēc sagatavošanas: 24 stundas, uzglabājot 25°C temperatūrā vai ledusskapī (2°C – 8°C), uzglabājot oriģinālā flakonā un sargājot no gaismas.
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā kastītē, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/08/497/008 – 1 iepakojums
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Nplate 500
66

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN
67

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA SAGATAVOŠANAS IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE AR BLUE BOX
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 500 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai romiplostim
2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS Flakons satur 500 mikrogramus romiplostima. Pēc sagatavošanas 1 ml lietošanai gatava šķīduma satur 500 mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Pulveris: mannīts (E421), saharoze, L-histidīns, sālsskābe (pH pielāgošanai) un polisorbāts 20. Šķīdinātājs: ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 1 iepakojuma saturs: Vairāku kastīšu iepakojums: satur 4 iepakojumus. Katra iepakojuma saturs: 1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai, 1 pilnšļirce ar 1,2 ml ūdens injekcijām, 1 pilnšļirces virzuļa kātiņš, 1 sterils flakona adapteris, 1 sterila 1 ml Luer lock šļirce, 1 sterila drošības adata, 4 spirtā samitrinātas salvetes.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
68

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz Pēc sagatavošanas: 24 stundas uzglabājot 25°C temperatūrā vai ledusskapī (2°C – 8°C), uzglabājot oriģinālā flakonā un sargājot no gaismas.
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā kastītē, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/08/497/007 – 1 iepakojums EU/1/08/497/008 – 4 iepakojumi
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Nplate 500
69

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN
70

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA UZLĪME ŪDENIM INJEKCIJĀM 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Nplate šķīdinātājs Ūdens injekcijām 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1,2 ml 6. CITA 500 µg komplektam
71

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
72

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Nplate 125 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai
romiplostims (romiplostim)
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas
attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt
1. Kas ir Nplate un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Nplate lietošanas 3. Kā lietot Nplate 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Nplate 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Nplate un kādam nolūkam to lieto
Nplate aktīvā viela ir romiplostims, kas ir proteīns, kuru lieto samazināta trombocītu skaita ārstēšanai pacientiem ar imūno (idiopātisko) trombocitopēnisko purpuru (saīsinājumā - ITP). ITP ir slimība, kurā Jūsu organisma imūnsistēma iznīcina savus trombocītus. Trombocīti ir asins šūnas, kuras palīdz apturēt asiņošanu no brūcēm un veidot asins recekļus. Ļoti mazs trombocītu skaits var izraisīt asinsizplūdumus un nopietnu asiņošanu.
Nplate lieto, lai ārstētu pacientus no 1 gada vecuma, kuriem hroniskas ITP dēļ ķirurģiski ir vai nav izņemta liesa un kuri ir iepriekš ārstēti ar kortikosteroīdiem vai imūnglobulīniem, taču šī ārstēšana ir izrādījusies neiedarbīga.
Nplate darbojas, stimulējot kaulu smadzenes (kaula daļa, kurā veidojas asins šūnas) producēt vairāk trombocītu. Tam jāpasargā no ITP izraisītas asinsizplūdumu veidošanās un asiņošanas.
2. Kas Jums jāzina pirms Nplate lietošanas
Nelietojiet Nplate šādos gadījumos:
~~ ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret romiplostimu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
~~ ja Jums ir alerģija pret citām zālēm, kuras ražo ar DNS tehnoloģiju, izmantojot mikroorganismu Escherichia coli (E. coli).
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
~~ Ja Jūs pārtraucat lietot Nplate, atkārtoti iespējams mazs trombocītu skaits asinīs (trombocitopēnija). Ja Jūs pārtrauksiet lietot Nplate, būs jākontrolē Jūsu trombocītu skaits, un Jūsu ārsts ar Jums pārrunās atbilstošus piesardzības pasākumus.
73

~~ Ja Jums ir trombu (asins recekļu) veidošanās risks vai trombu veidošanās ir izplatīta Jūsu ģimenē. Trombu veidošanās risks var būt paaugstināts arī tad, ja: - Jums ir aknu darbības traucējumi; - Jūs esat gados vecāks (≥ 65 gadi) cilvēks; - Jums ir noteikts gultas režīms; - Jums ir vēzis; - Jūs lietojat kontracepcijas tabletes vai hormonu aizstājterapiju; - Jums nesen bijusi operācija vai trauma; - Jums ir aptaukošanās (liekais svars); - Jūs smēķējat.
Pirms Nplate lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
Ja Jums ir ļoti liels trombocītu skaits asinīs, tas var paaugstināt trombu veidošanās risku. Jūsu ārsts pielāgos Nplate devu, lai nodrošinātu, ka trombocītu skaits nekļūst pārāk liels.
Izmaiņas kaulu smadzenēs (palielināts retikulīna daudzums un iespējama kaulu smadzeņu fibroze)
Ilgstoša Nplate lietošana var izraisīt izmaiņas kaulu smadzenēs. Šo izmaiņu rezultātā var rasties neparastas asins šūnas vai organisms var producēt mazāk asins šūnu. Šīs kaulu smadzeņu pārmaiņas vieglā formā tiek sauktas par "palielinātu retikulīna daudzumu", un tās ir novērotas Nplate klīniskajos pētījumos. Nav zināms, vai tās var progresēt līdz daudz smagākai formai ar nosaukumu "fibroze". Kaulu smadzeņu izmaiņu pazīmes var parādīties kā novirzes asins analīžu rādītājos. Jūsu ārsts izlems, vai novirzes asins analīžu rādītājos nozīmē, ka Jums būtu jāveic kaulu smadzeņu pārbaude vai jāpārtrauc Nplate lietošana.
Asins vēža pasliktināšanās
Jūsu ārsts var izlemt veikt kaulu smadzeņu biopsiju, ja viņš uzskata, ka tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jums ir ITP, nevis cits stāvoklis, tāds kā mielodisplastiskais sindroms (MDS). Ja Jums ir MDS un Jūs saņemat Nplate, Jums ir iespējama blastu šūnu skaita palielināšanās un MDS pasliktināšanās, pārejot akūtā mieloleikozē, kas ir asins vēža veids.
Atbildes reakcijas uz romiplostimu zudums
Ja ārstēšanas ar romiplostimu laikā Jums ir atbildes reakcijas zudums vai nespēja uzturēt trombocītu skaitu, ārsts pētīs iemeslus, ieskaitot to, vai nav palielinājies kaulu smadzeņu šķiedru (retikulīna) daudzums un vai nav radušās antivielas, kuras neitralizē romiplostima aktivitāti.
Bērni un pusaudži
Nplate neiesaka lietot bērniem vecumā līdz 1 gadam.
Citas zāles un Nplate
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Ja Jūs lietojat arī zāles, kuras novērš trombu veidošanos (antikoagulanti vai antitrombocītu terapija), pastāv augstāks asiņošanas risks. Ārsts to ar Jums pārrunās.
Ja kopā ar Nplate Jūs lietojat kortikosteroīdus, danazolu un/vai azatioprīnu, kuru Jūs, iespējams, saņemat ITP ārstēšanai, šo zāļu lietošana var tikt samazināta vai pārtraukta.
74

Grūtniecība un barošana ar krūti
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Nplate neiesaka lietot grūtniecības laikā, ja vien to nav norādījis ārsts.
Nav zināms, vai romiplostims nokļūst cilvēka pienā. Nplate neiesaka lietot, barojot bērnu ar krūti. Lēmums par barošanas ar krūti pārtraukšanu vai ārstēšanas ar romiplostimu pārtraukšanu ir jāpieņem, ņemot vērā barošanas ar krūti ieguvumu bērnam un ieguvumu no romiplostima terapijas Jums.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Jums jāaprunājas ar ārstu pirms transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas, jo dažas blakusparādības (piemēram, īslaicīgas reiboņa lēkmes) var pasliktināt Jūsu spēju to veikt droši.
3. Kā lietot Nplate
Pieaugušie un bērni (no 1 līdz 17 gadiem)
Nplate tiks ievadīts tiešā Jūsu ārsta uzraudzībā, kurš rūpīgi kontrolēs ievadāmā Nplate daudzumu.
Nplate tiek ievadīts vienu reizi nedēļā zemādas injekcijas veidā (subkutāni).
Sākotnējā Nplate deva ir 1 mikrograms uz Jūsu ķermeņa masas kilogramu vienu reizi nedēļā. Ārsts pateiks, cik daudz Jums jālieto. Nplate jāinjicē vienu reizi nedēļā, lai uzturētu vajadzīgo trombocītu skaitu. Jūsu ārsts regulāri veiks asins analīzes, lai noteiktu, kā trombocīti reaģē, un pēc vajadzības pielāgos Jūsu devu.
Kad Jūsu trombocītu skaits būs noregulējies, ārsts turpinās regulāri pārbaudīt asins analīzes. Lai ilgtermiņā saglabātu kontroli pār trombocītu skaitu, Jūsu deva var tikt pielāgota arī turpmāk.
Bērni (vecumā no 1 līdz 17 gadiem): papildus devas pielāgošanai, pamatojoties uz trombocītu skaitu, ārsts, lai pielāgotu devu, regulāri noteiks arī ķermeņa masu.
Ja esat lietojis Nplate vairāk nekā noteikts
Jūsu ārsts nodrošinās, ka Jūs saņemat pareizo Nplate daudzumu. Ja Jums tika ievadīts vairāk Nplate nekā nepieciešams, Jums var nebūt nekādi fiziski simptomi, bet trombocītu skaits Jūsu asinīs var stipri palielināties, un tas var paaugstināt asins recēšanas risku. Tādēļ, ja Jūsu ārstam ir aizdomas par to, ka Jums ir ievadīts vairāk Nplate nekā nepieciešams, ir ieteicams kontrolēt, vai Jums neparādās jebkādas blakusparādību pazīmes vai simptomi, un nekavējoties nodrošināt atbilstošu ārstēšanu.
Ja esat lietojis Nplate mazāk nekā noteikts
Jūsu ārsts nodrošinās, ka Jūs saņemat pareizo Nplate daudzumu. Ja Jums ir ievadīts mazāk Nplate nekā nepieciešams, Jums`var nebūt nekādi fiziski simptomi, bet var samazināties trombocītu skaits Jūsu asinīs, un tas var paaugstināt asiņošanas risku. Tādēļ, ja Jūsu ārstam ir aizdomas par to, ka Jums ir ievadīts mazāk Nplate nekā nepieciešams, ir ieteicams kontrolēt, vai Jums neparādās jebkādas blakusparādību pazīmes vai simptomi, un nekavējoties nodrošināt atbilstošu ārstēšanu.
Ja esat aizmirsis lietot Nplate
Ja Jūs esat aizmirsis lietot Nplate devu, ārsts pateiks, kad Jums jālieto nākamā deva.
75

Ja pārtraucat lietot Nplate
Pārtraucot lietot Nplate, ir iespējama samazināta trombocītu skaita asinīs (trombocitopēnijas) atkārtošanās. Jūsu ārsts izlems, vai Jums jāpārtrauc Nplate lietošana.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Iespējamās blakusparādības pieaugušajiem ar ITP
Ļoti bieži: var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem ~~ galvassāpes; ~~ alerģiska reakcija; ~~ augšējo elpošanas ceļu infekcija.
Bieži: var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem ~~ kaulu smadzeņu funkcijas traucējums, ieskaitot palielinātu kaulu smadzeņu šķiedru (retikulīna)
daudzumu; ~~ miega traucējumi (bezmiegs); ~~ reibonis; ~~ tirpšana vai nejutīgums rokās vai kājās (parestēzija); ~~ migrēna; ~~ ādas apsārtums (pietvīkums); ~~ trombs plaušu artērijā (plaušu embolija); ~~ slikta dūša; ~~ caureja; ~~ sāpes vēderā; ~~ gremošanas traucējumi (dispepsija); ~~ aizcietējums; ~~ ādas nieze (pruritis); ~~ asinsizplūdumi zem ādas (ekhimoze); ~~ asinsizplūdumi (zilumi); ~~ izsitumi; ~~ sāpes locītavās (artralģija); ~~ sāpes muskuļos vai nespēks (mialģija); ~~ sāpes plaukstās un pēdās; ~~ muskuļu spazmas; ~~ muguras sāpes; ~~ kaulu sāpes; ~~ nogurums; ~~ reakcijas injekcijas vietā; ~~ plaukstu un pēdu pietūkums (perifēra tūska); ~~ gripai līdzīgi simptomi (gripai līdzīga slimība); ~~ sāpes; ~~ vājums (astēnija); ~~ drudzis (pireksija); ~~ drebuļi; ~~ kontūzija; ~~ sejas, lūpu, mutes, mēles vai rīkles pietūkums, kas var izraisīt apgrūtinātu rīšanu vai elpošanu
(angioedēma); ~~ gastroenterīts; ~~ sirdsklauves.
76

Bieži: var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem (var parādīties asins vai urīna analīzēs) ~~ mazs trombocītu skaits asinīs (trombocitopēnija) un mazs trombocītu skaits asinīs
(trombocitopēnija) pēc Nplate lietošanas pārtraukšanas; ~~ lielāks trombocītu skaits nekā parasti (trombocitoze); ~~ anēmija.
Retāk: var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem ~~ kaulu smadzeņu mazspēja; kaulu smadzeņu traucējumi, kuri izraisa rētošanos (mielofibroze);
palielināta liesa (splenomegālija); asiņošana no maksts (vagināla asiņošana), asiņošana taisnajā zarnā (rektāla asiņošana); asiņošana mutes dobumā (mutes asiņošana); asiņošana injekcijas vietā (injekcijas vietas hemorāģija); ~~ sirdslēkme (miokarda infarkts), paātrināta sirdsdarbība; ~~ reibonis vai griešanās sajūta (vertigo); ~~ problēmas ar acīm, ieskaitot: asiņošanu acī (konjunktīvas hemorāģija), grūtības fokusēt skatienu vai redzes miglošanos (akomodācijas traucējumi, redzes nerva papillas tūska vai acu bojājumi); aklumu; niezošas acis (acu nieze); pastiprinātu asaru izdalīšanos (asarošana) vai redzes traucējumus; ~~ gremošanas sistēmas problēmas, ieskaitot: vemšanu, sliktu elpu (smakojoša elpa), apgrūtinātu rīšanu (disfāgija), gremošanas traucējumus vai grēmas (gastroezofageālā atviļņa slimība); asinis izkārnījumos (hematohēzija); diskomforta sajūtu kuņģī; čūlas vai pūslīšus mutes dobumā (stomatīts); zobu krāsas izmaiņas; ~~ ķermeņa masas samazināšanās, ķermeņa masas palielināšanās, alkohola nepanesība; ēstgribas zudums (anoreksija vai samazināta ēstgriba), dehidratācija; ~~ vispārēja slikta pašsajūta (savārgums), sāpes krūtīs, nervozitāte, sejas pietūkums (sejas tūska), karstuma sajūta, paaugstināta ķermeņa temperatūra, nervozitātes sajūta; ~~ gripa; lokalizēta infekcija, deguna un rīkles iekaisums (nazofaringīts); ~~ deguna un rīkles problēmas, ieskaitot: klepu, iesnas (rinoreja), sausu rīkli, elpas trūkumu vai apgrūtinātu elpošanu (dispnoja), aizliktu degunu, sāpes elpojot (sāpīga elpošana); ~~ sāpīgas, pietūkušas locītavas, ko izraisa urīnskābe (pārtikas sadalīšanās produkts) (podagra); ~~ muskuļu sasprindzinājums, muskuļu vājums, sāpes plecos, muskuļu raustīšanās; ~~ nervu sistēmas problēmas, tai skaitā patvaļīgas muskuļu kontrakcijas (klonuss), izmainīta garšas sajūta (disgēzija), pavājināta garšas sajūta (hipogēzija), samazināta jutība, īpaši ādas (hipoestēzija); izmaiņas roku un kāju nervu darbībā (perifēriska neiropātija), asins receklis transversajā sinusā (transversā sinusa tromboze); ~~ depresija, patoloģiski sapņi; ~~ matu izkrišana (alopēcija), jutīgums pret gaismu (fotosensitivitātes reakcija), akne, alerģiska reakcija uz ādas, saskaroties ar alergēnu (kontaktdermatīts), ādas izpausmes ar izsitumiem un čūlām (ekzēma), sausa āda, ādas apsārtums (eritēma), smagi zvīņojoši vai lobošies izsitumi (eksfoliatīvi izsitumi), patoloģiska matu augšana, ādas sabiezēšana un nieze, kas rodas atkārtotu skrāpējumu rezultātā (prurigo), asiņošana zem ādas vai zilumi zem ādas (purpura), nelīdzeni ādas izsitumi (papulāri izsitumi), niezoši izsitumi uz ādas, ģeneralizēti niezoši izsitumi (nātrene), nelīdzena āda (ādas mezgliņi), izmainīta ādas smarža (izmainīts ādas aromāts); ~~ asinsrites problēmas, ieskaitot trombus vēnā aknās (portālās vēnas tromboze); dziļo vēnu tromboze, zems asinsspiediens (hipotensija), paaugstināts asinsspiediens, bloķēti asinsvadi (perifēriska embolija), samazināta asins plūsma rokās, potītēs vai pēdās (perifēriska išēmija), pietūkums un trombi vēnās, kas var būt ļoti jutīgas pret pieskārienu (flebīts vai virspusējs tromboflebīts), asins recekļi (tromboze); ~~ reta slimība, ko raksturo periodiskas dedzinošas sāpes, apsārtums un siltums pēdās un rokās (eritromelalģija).
Retāk: var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem (var parādīties asins vai urīna analīzēs) ~~ reti sastopams anēmijas veids ar samazinātu sarkano asins šūnu, balto asins šūnu un trombocītu
skaitu (aplastiska anēmija); ~~ palielināts balto asins šūnu skaits (leikocitoze);
77

~~ pārmērīga trombocītu veidošanās (trombocitēmija), palielināts trombocītu skaits, patoloģisks asins šūnu skaits, kas novērš asiņošanu (patoloģisks trombocītu skaits);
~~ izmaiņas dažos asins izmeklējumu rādītājos (paaugstināts transamināzes līmenis, paaugstināts laktātdehidrogenāzes līmenis asinīs);
~~ vai balto asins šūnu vēzis (multiplā mieloma); ~~ olbaltumvielas urīnā.
Iespējamās blakusparādības bērniem ar ITP
Ļoti bieži: var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem ~~ augšējo elpošanas ceļu infekcija; ~~ sāpes mutē un rīklē (orofaringeālas sāpes); ~~ niezošs deguns, iesnas vai aizlikts deguns (rinīts); ~~ klepus; ~~ sāpes vēdera augšdaļā; ~~ caureja; ~~ izsitumi; ~~ drudzis (pireksija); ~~ zilumi (kontūzija).
Bieži: var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem ~~ gastroenterīts; ~~ iekaisusi rīkle un diskomforta sajūta rīšanas laikā (faringīts); ~~ acs iekaisums (konjunktivīts); ~~ ausu infekcija; ~~ deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts); ~~ pietūkums ekstremitātēs/rokās/pēdās; ~~ asiņošana zem ādas vai zilumi zem ādas (purpura); ~~ niezoši izsitumi (nātrene).
Retāk: var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem ~~ lielāks trombocītu skaits nekā parasti (trombocitoze).
Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Nplate
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakona etiķetes pēc “Derīgs līdz” vai “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Šīs zāles drīkst izņemt no ledusskapja un oriģinālā iepakojumā 30 dienas uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25 °C).
78

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Nplate satur
- Aktīvā viela ir romiplostims.
Katrs Nplate 125 mikrogrami pulvera injekciju šķīduma pagatavošanai flakons kopā satur 230 mikrogramus romiplostima. Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 125 mikrogrami romiplostima. Pēc izšķīdināšanas 0,25 ml lietošanai gatava šķīduma satur 125 mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).
Katrs Nplate 250 mikrogrami pulvera injekciju šķīduma pagatavošanai flakons kopā satur 375 mikrogramus romiplostima. Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 250 mikrogrami romiplostima. Pēc izšķīdināšanas 0,5 ml lietošanai gatava šķīduma satur 250 mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).
Katrs Nplate 500 mikrogrami pulvera injekciju šķīduma pagatavošanai flakons kopā satur 625 mikrogramus romiplostima. Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 500 mikrogrami romiplostima. Pēc izšķīdināšanas 1 ml lietošanai gatava šķīduma satur 500 mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).
- Citas sastāvdaļas ir mannīts (E421), saharoze, L-histidīns, sālsskābe (pH pielāgošanai) un polisorbāts 20.
Nplate ārējais izskats un iepakojums
Nplate ir balts pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai vienas devas stikla flakonā.
Kastīte satur 1 vai 4 flakonus ar 125 mikrogramiem (bēšs vāciņš), 250 mikrogramiem (sarkans vāciņš) vai 500 mikrogramiem (zils vāciņš) romiplostima.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande
Ražotājs Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road Dun Laoghaire Co Dublin Īrija
79

Ražotājs Amgen NV Arianelaan 5 1200 Brussel Beļģija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien s.a. Amgen n.v. Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474

България Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg s.a. Amgen Belgique/Belgien Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika Amgen s.r.o. Tel: +420 221 773 500
Danmark Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Magyarország Amgen Kft. Tel.: +36 1 35 44 700
Malta Amgen B.V. The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland AMGEN GmbH Tel.: +49 89 1490960

Nederland Amgen B.V. Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge Amgen AB Tel: +47 23308000

Ελλάδα Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich Amgen GmbH Tel: +43 (0)1 50 217

España Amgen S.A. Tel: +34 93 600 18 60

Polska Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000

France Amgen S.A.S. Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 4220606

Hrvatska Amgen d.o.o. Tel: +385 (0)1 562 57 20

România Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000

Ireland Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400

Slovenija AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767

80

Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 7000
Italia Amgen S.r.l. Tel: +39 02 6241121
Kύπρος C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741
Latvija Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49
Suomi/Finland Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland Puh/Tel: +358 (0)9 54900500
Sverige Amgen AB Tel: +46 (0)8 6951100
United Kingdom Amgen Limited Tel: +44 (0)1223 420305

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) mājas lapā http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

Sagatavošana

Nplate ir sterilas, bet konservantus nesaturošas zāles, kas ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Nplate ir jāsagatavo saskaņā ar labu aseptikas praksi.

~~ Nplate 125 mikrogrami pulvera injekciju šķīduma pagatavošanai jāizšķīdina 0,44 ml sterila ūdens injekcijām, nodrošinot 0,25 ml ievadīšanai gatava šķīduma. Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 125 µg romiplostima (skatīt zemāk flakonu satura tabulu).
vai ~~ Nplate 250 mikrogrami pulvera injekciju šķīduma pagatavošanai jāizšķīdina 0,72 ml sterila
ūdens injekcijām, nodrošinot 0,5 ml ievadīšanai gatava šķīduma. Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 250 µg romiplostima (skatīt zemāk flakonu satura tabulu). vai ~~ Nplate 500 mikrogrami pulvera injekciju šķīduma pagatavošanai jāizšķīdina 1,2 ml sterila ūdens injekcijām, nodrošinot 1 ml ievadīšanai gatava šķīduma. Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 500 µg romiplostima (skatīt zemāk flakonu satura tabulu).

Flakona saturs:

Nplate vienreizējas lietošanas flakons
125 µg

Kopējais romiplostima saturs flakonā

Sterilā ūdens injekcijām tilpums

Gatavās zāles un tilpums

230 µg

+ 0,44 ml

= 125 µg/0,25 ml

Gala koncentrācija
500 µg/ml

81

Nplate vienreizējas lietošanas flakons
250 µg
500 µg

Kopējais romiplostima saturs flakonā

Sterilā ūdens injekcijām tilpums

Gatavās zāles un tilpums

375 µg 625 µg

+ 0,72 ml + 1,20 ml

= 250 µg/0,50 ml = 500 µg/1,00 ml

Gala koncentrācija
500 µg/ml 500 µg/ml

Sagatavojot zāles, jālieto tikai sterils ūdens injekcijām. Zāļu sagatavošanai nedrīkst izmantot nātrija hlorīda šķīdumus vai bakteriostatisku ūdeni.

Ūdens injekcijām jāinjicē flakonā. Izšķīdināšanas laikā flakonu var lēnām grozīt un apgāzt otrādi. Flakonu nedrīkst kratīt vai enerģiski skalināt. Nplate parasti izšķīst mazāk nekā 2 minūšu laikā. Pirms lietošanas jāpārbauda, vai šķīdumā nav sīku daļiņu un krāsas izmaiņu. Sagatavotajam šķīdumam jābūt dzidram un bezkrāsainam, un to nedrīkst ievadīt, ja redzamas sīkas daļiņas un/vai krāsas izmaiņas.

No mikrobioloģiskā viedokļa zāles ir jāizlieto nekavējoties. Ja zāles netiek lietotas tūlītēji, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas atbild lietotājs, un tas parasti nedrīkst būt ilgāks par 24 stundām temperatūrā 25ºC vai 24 stundām ledusskapī (2ºC – 8ºC), sargājot no gaismas.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Atšķaidīšana (nepieciešama, ja aprēķinātā pacienta individuālā deva ir mazāka nekā 23 µg)

Sākotnējā romiplostima sagatavošanā ar norādīto sterilā ūdens injekcijām tilpumu iegūst 500 μg/ml koncentrāciju visos flakonu izmēros. Ja aprēķinātā pacienta individuālā deva ir mazāka nekā 23 μg, nepieciešama papildu atšķaidīšana līdz 125 µg/ml ar konservantus nesaturošu, sterilu 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām lai nodrošinātu precīzu tilpumu (skatīt tabulu zemāk).

Atšķaidīšanas vadlīnijas:

Nplate vienreizējas lietošanas flakons
125 μg 250 μg 500 μg

Sagatavotajam flakonam pievienojiet šo konservantus nesaturošā, sterilā 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām tilpumu
1,38 ml
2,25 ml
3,75 ml

Koncentrācija pēc atšķaidīšanas
125 μg/ml 125 μg/ml 125 μg/ml

Atšķaidīšanai jāizmanto tikai konservantus nesaturošs, sterils 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdums injekcijām. Atšķaidīšanai nedrīkst izmantot dekstrozes (5%) šķīdumu ūdenī vai sterilu ūdeni injekcijām. Citi šķīdinātāji nav pārbaudīti.

No mikrobioloģiskā viedokļa atšķaidītas zāles jāizlieto nekavējoties. Ja tās netiek lietotas nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas atbild lietotājs, un vienreiz lietojamās šļircēs tas parasti nedrīkst būt ilgāks par 4 stundām 25ºC temperatūrā vai oriģinālos flakonos ilgāks par 4 stundām ledusskapī (2ºC – 8ºC), sargājot no gaismas.

82

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Nplate 250 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate 500 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
romiplostims (romiplostim)
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas
attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt
1. Kas ir Nplate un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Nplate lietošanas 3. Kā lietot Nplate 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Nplate 6. Iepakojuma saturs un cita informācija 7. Norādījumi par Nplate sagatavošanu un injicēšanu
1. Kas ir Nplate un kādam nolūkam to lieto
Nplate aktīvā viela ir romiplostims, kas ir proteīns, kuru lieto samazināta trombocītu skaita ārstēšanai pacientiem ar imūno (idiopātisko) trombocitopēnisko purpuru (saīsinājumā - ITP). ITP ir slimība, kurā Jūsu organisma imūnsistēma iznīcina savus trombocītus. Trombocīti ir asins šūnas, kuras palīdz apturēt asiņošanu no brūcēm un veidot asins recekļus. Ļoti mazs trombocītu skaits var izraisīt asinsizplūdumus un nopietnu asiņošanu.
Nplate lieto, lai ārstētu pieaugušus pacientus (no 18 gadu vecuma), kuriem hroniskas ITP dēļ ķirurģiski ir vai nav izņemta liesa un kuri ir iepriekš ārstēti ar kortikosteroīdiem vai imūnglobulīniem, taču šīs zāles ir izrādījušās neiedarbīgas.
Nplate darbojas, stimulējot kaulu smadzenes (kaula daļa, kurā veidojas asins šūnas) producēt vairāk trombocītu. Tam jāpasargā no ITP izraisītas asinsizplūdumu veidošanās un asiņošanas.
2. Kas Jums jāzina pirms Nplate lietošanas
Nelietojiet Nplate šādos gadījumos:
~~ ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret romiplostimu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
~~ ja Jums ir alerģija pret citām zālēm, kuras ražo ar DNS tehnoloģiju, izmantojot mikroorganismu Escherichia coli (E. coli).
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
~~ Ja Jūs pārtraucat lietot Nplate, atkārtoti iespējams mazs trombocītu skaits asinīs (trombocitopēnija). Ja Jūs pārtrauksiet lietot Nplate, būs jākontrolē Jūsu trombocītu skaits, un Jūsu ārsts ar Jums pārrunās atbilstošus piesardzības pasākumus.
~~ Ja Jums ir trombu (asins recekļu) veidošanās risks vai trombu veidošanās ir izplatīta Jūsu ģimenē. Trombu veidošanās risks var būt paaugstināts arī tad, ja:
83

- Jums ir aknu darbības traucējumi; - Jūs esat gados vecāks (≥ 65 gadi) cilvēks; - Jums ir noteikts gultas režīms; - Jums ir vēzis; - Jūs lietojat kontracepcijas tabletes vai hormonu aizstājterapiju; - Jums nesen bijusi operācija vai trauma; - Jums ir aptaukošanās (liekais svars); - Jūs smēķējat. Pirms Nplate lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
Ja Jums ir ļoti liels trombocītu skaits asinīs, tas var radīt paaugstinātu trombu veidošanās risku. Jūsu ārsts pielāgos Nplate devu, lai nodrošinātu, ka trombocītu skaits nekļūst pārāk liels.
Izmaiņas kaulu smadzenēs (palielināts retikulīna daudzums un iespējama kaulu smadzeņu fibroze)
Ilgstoša Nplate lietošana var izraisīt izmaiņas kaulu smadzenēs. Šo izmaiņu rezultātā var rasties neparastas asins šūnas vai organisms var producēt mazāk asins šūnu. Šīs kaulu smadzeņu pārmaiņas vieglā formā tiek sauktas par "palielinātu retikulīna daudzumu", un tās ir novērotas Nplate klīniskajos pētījumos. Nav zināms, vai tās var progresēt līdz daudz smagākai formai ar nosaukumu "fibroze". Kaulu smadzeņu izmaiņu pazīmes var parādīties kā novirzes asins analīžu rādītājos. Jūsu ārsts izlems, vai novirzes asins analīžu rādītājos nozīmē, ka Jums būtu jāveic kaulu smadzeņu pārbaude vai jāpārtrauc Nplate lietošana.
Asins vēža pasliktināšanās
Jūsu ārsts var izlemt veikt kaulu smadzeņu biopsiju, ja viņš uzskata, ka tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jums ir ITP, nevis cits stāvoklis, tāds kā mielodisplastiskais sindroms (MDS). Ja Jums ir MDS un Jūs saņemat Nplate, Jums ir iespējama blastu šūnu skaita palielināšanās un MDS pasliktināšanās, pārejot akūtā mieloleikozē, kas ir asins vēža veids.
Atbildes reakcijas uz romiplostimu zudums
Ja ārstēšanas ar romiplostimu laikā Jums ir atbildes reakcijas zudums vai nespēja uzturēt trombocītu skaitu, Jūsu ārsts pētīs iemeslus, ieskaitot to, vai nav palielinājies kaulu smadzeņu šķiedru (retikulīna) daudzums un vai nav radušās antivielas, kuras neitralizē romiplostima aktivitāti.
Bērni un pusaudži
Nplate neiesaka lietot bērniem vecumā līdz 18 gadiem.
Citas zāles un Nplate
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Ja Jūs lietojat arī zāles, kuras novērš trombu veidošanos (antikoagulanti vai antitrombocītu terapija), pastāv augstāks asiņošanas risks. Ārsts to ar Jums pārrunās.
Ja kopā ar Nplate Jūs lietojat kortikosteroīdus, danazolu un/vai azatioprīnu, kuru Jūs, iespējams, saņemat ITP ārstēšanai, šo zāļu lietošana var tikt samazināta vai pārtraukta.
Grūtniecība un barošana ar krūti
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Nplate neiesaka lietot grūtniecības laikā, ja vien to nav norādījis ārsts.
84

Nav zināms, vai romiplostims nokļūst cilvēka pienā. Nplate neiesaka lietot, barojot bērnu ar krūti. Lēmums par barošanas ar krūti pārtraukšanu vai ārstēšanas ar romiplostimu pārtraukšanu ir jāpieņem, ņemot vērā barošanas ar krūti ieguvumu bērnam un ieguvumu no romiplostima terapijas Jums.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Jums jāaprunājas ar ārstu pirms transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas, jo dažas blakusparādības (piemēram, īslaicīgas reiboņa lēkmes) var pasliktināt Jūsu spēju to veikt droši.
3. Kā lietot Nplate
Nplate tiks ievadīts tiešā Jūsu ārsta uzraudzībā, kurš rūpīgi kontrolēs ievadāmā Nplate daudzumu.
Nplate tiek ievadīts vienu reizi nedēļā zemādas injekcijas veidā (subkutāni).
Sākotnējā Nplate deva ir 1 mikrograms uz Jūsu ķermeņa masas kilogramu vienu reizi nedēļā. Ārsts Jums pateiks, cik daudz Jums jālieto. Nplate jāinjicē vienu reizi nedēļā, lai uzturētu vajadzīgo trombocītu skaitu. Jūsu ārsts regulāri veiks asins analīzes, lai noteiktu, kā trombocīti reaģē, un pēc vajadzības pielāgos Jūsu devu.
Kad Jūsu trombocītu skaits būs noregulējies, Jūsu ārsts turpinās regulāri pārbaudīt asins analīzes. Lai ilgtermiņā saglabātu kontroli pār trombocītu skaitu, Jūsu deva var tikt pielāgota arī turpmāk.
Vienmēr lietojiet Nplate tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Ja neesat pārliecināts, kā lietot Nplate, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.
Norādījumi par Nplate sagatavošanu un injicēšanu
Pēc atbilstošas apmācības Jūsu ārsts var arī ļaut Jums veikt Nplate injekcijas patstāvīgi. Lūdzu, izlasiet šīs instrukcijas beigās esošos norādījumus par Nplate injicēšanu, kurus apspriedāt ar savu ārstu. Ja Jūsu ārsts ir atļāvis Jums veikt injekcijas patstāvīgi, Jums katru mēnesi jāseko līdzi, lai ārsts noteiktu, kāda ir Nplate iedarbība, vai apsvērtu citas ārstēšanas nepieciešamību.
Pēc patstāvīgu Nplate injekciju veikšanas pirmā mēneša Jums būs jāparāda, ka Jūs joprojām spējat sagatavot un injicēt Nplate pareizi.
Ja esat lietojis Nplate vairāk nekā noteikts
Jūsu ārsts nodrošinās, ka Jūs saņemat pareizo Nplate daudzumu. Ja Jums tika ievadīts vairāk Nplate nekā nepieciešams, Jums var nebūt nekādi fiziski simptomi, bet trombocītu skaits Jūsu asinīs var stipri palielināties, un tas var paaugstināt asins recēšanas risku. Tādēļ, ja Jūsu ārstam ir aizdomas par to, ka Jums ir ievadīts vairāk Nplate nekā nepieciešams, ir ieteicams kontrolēt, vai Jums neparādās jebkādas blakusparādību pazīmes vai simptomi, un nekavējoties nodrošināt atbilstošu ārstēšanu.
Ja Jūsu ārsts ir atļāvis Jums veikt injekcijas patstāvīgi un Jūs esat lietojis Nplate vairāk nekā noteikts, tad nekavējoties informējiet savu ārstu.
Ja esat lietojis Nplate mazāk nekā noteikts
Jūsu ārsts nodrošinās, ka Jūs saņemat pareizo Nplate daudzumu. Ja Jums ir ievadīts mazāk Nplate nekā nepieciešams, Jums var nebūt nekādi fiziski simptomi, bet var samazināties trombocītu skaits Jūsu asinīs, un tas var paaugstināt asiņošanas risku. Tādēļ gadījumā, ja Jūsu ārstam ir aizdomas par to, ka Jums ir ievadīts mazāk Nplate nekā nepieciešams, ir ieteicams kontrolēt, vai Jums neparādās jebkādas blakusparādību pazīmes vai simptomi, un nekavējoties nodrošināt atbilstošu ārstēšanu.
85

Ja Jūsu ārsts ir atļāvis Jums veikt injekcijas patstāvīgi un Jūs esat lietojis Nplate mazāk nekā noteikts, tad nekavējoties informējiet savu ārstu.
Ja esat aizmirsis lietot Nplate
Ja Jūs esat aizmirsis lietot Nplate devu, ārsts pateiks, kad Jums jālieto nākamā deva.
Ja Jūsu ārsts ir atļāvis Jums veikt injekcijas patstāvīgi un Jūs esat aizmirsis veikt injekciju, Jums nekavējoties jāinformē savs ārsts.
Ja pārtraucat lietot Nplate
Pārtraucot lietot Nplate, ir iespējama samazināta trombocītu skaita asinīs (trombocitopēnijas) atkārtošanās. Jūsu ārsts izlems, vai Jums jāpārtrauc Nplate lietošana.
Patstāvīga Nplate injicēšana
Jūsu ārsts var izlemt, ka Jums vislabāk ir veikt Nplate injekcijas patstāvīgi. Jūsu ārsts, medmāsa vai farmaceits Jums parādīs, kā sev injicēt Nplate. Nemēģiniet veikt injekcijas patstāvīgi, ja neesat apmācīts. Ir svarīgi pareizi sagatavot Nplate un ievadīt pareizo devu (skatīt 7. punktu “Norādījumi par Nplate sagatavošanu un injicēšanu” šīs instrukcijas beigās).
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ļoti bieži: var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem ~~ galvassāpes; ~~ alerģiska reakcija; ~~ augšējo elpošanas ceļu infekcija.
~~ Bieži: var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem ~~ kaulu smadzeņu funkcijas traucējumi, ieskaitot palielinātu kaulu smadzeņu šķiedru (retikulīna)
daudzumu; ~~ miega traucējumi (bezmiegs); ~~ reibonis; ~~ tirpšana vai nejutīgums rokās vai kājās (parestēzija); ~~ migrēna; ~~ ādas apsārtums (pietvīkums); ~~ trombs plaušu artērijā (plaušu embolija); ~~ slikta dūša; ~~ caureja; ~~ sāpes vēderā; ~~ gremošanas traucējumi (dispepsija); ~~ aizcietējums; ~~ ādas nieze (pruritis); ~~ asinsizplūdumi zem ādas (ekhimoze); ~~ asinsizplūdumi (zilumi); ~~ izsitumi; ~~ sāpes locītavās (artralģija); ~~ sāpes muskuļos vai nespēks (mialģija); ~~ sāpes plaukstās un pēdās; ~~ muskuļu spazmas; ~~ muguras sāpes;
86

~~ kaulu sāpes; ~~ nogurums; ~~ reakcijas injekcijas vietā; ~~ plaukstu un pēdu pietūkums (perifēra tūska); ~~ gripai līdzīgi simptomi (gripai līdzīga slimība); ~~ sāpes; ~~ vājums (astēnija); ~~ drudzis (pireksija); ~~ drebuļi; ~~ kontūzija; ~~ sejas, lūpu, mutes, mēles vai rīkles pietūkums, kas var izraisīt apgrūtinātu rīšanu vai elpošanu
(angioedēma); ~~ gastroenterīts; ~~ sirdsklauves.
Bieži: var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem (var parādīties asins vai urīna analīzēs) ~~ mazs trombocītu skaits asinīs (trombocitopēnija) un mazs trombocītu skaits asinīs
(trombocitopēnija) pēc Nplate lietošanas pārtraukšanas; ~~ lielāks trombocītu skaits nekā parasti (trombocitoze); ~~ anēmija.
Retāk: var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem ~~ kaulu smadzeņu mazspēja; kaulu smadzeņu traucējumi, kuri izraisa rētošanos (mielofibroze);
palielināta liesa (splenomegālija); asiņošana no maksts (vagināla asiņošana), asiņošana taisnajā zarnā (rektāla asiņošana); asiņošana mutes dobumā (mutes asiņošana); asiņošana injekcijas vietā (injekcijas vietas hemorāģija); ~~ sirdslēkme (miokarda infarkts), paātrināta sirdsdarbība; ~~ reibonis vai griešanās sajūta (vertigo); ~~ problēmas ar acīm, ieskaitot: asiņošanu acī (konjunktīvas hemorāģija), grūtības fokusēt skatienu vai redzes miglošanos (akomodācijas traucējumi, redzes nerva papillas tūska vai acu bojājumi); aklumu; niezošas acis (acu nieze); pastiprinātu asaru izdalīšanos (asarošana), vai redzes traucējumus; ~~ gremošanas sistēmas problēmas, ieskaitot: vemšanu, sliktu elpu (smakojoša elpa), apgrūtinātu rīšanu (disfāgija), gremošanas traucējumus vai grēmas (gastroezofageālā atviļņa slimība); asinis izkārnījumos (hematohēzija); diskomforta sajūtu kuņģī; čūlas vai pūslīšus mutes dobumā (stomatīts); zobu krāsas izmaiņas; ~~ ķermeņa masas samazināšanās, ķermeņa masas palielināšanās, alkohola nepanesamība; ēstgribas zudums (anoreksija vai samazināta ēstgriba), dehidratācija; ~~ vispārēja slikta pašsajūta (savārgums), sāpes krūtīs, nervozitāte, sejas pietūkums (sejas tūska), karstuma sajūta, paaugstināta ķermeņa temperatūra, nervozitātes sajūta; ~~ gripa; lokalizēta infekcija, deguna un rīkles iekaisums (nazofaringīts); ~~ deguna un rīkles problēmas, ieskaitot: klepu, iesnas (rinoreja), sausu rīkli, elpas trūkumu vai apgrūtinātu elpošanu (dispnoja), aizliktu degunu, sāpes elpojot (sāpīga elpošana); ~~ sāpīgas, pietūkušas locītavas, ko izraisa urīnskābe (pārtikas sadalīšanās produkts) (podagra); ~~ muskuļu sasprindzinājums, muskuļu vājums, sāpes plecos, muskuļu raustīšanās; ~~ nervu sistēmas problēmas, tai skaitā patvaļīgas muskuļu kontrakcijas (klonuss), izmainīta garšas sajūta (disgēzija), pavājināta garšas sajūta (hipogēzija), samazināta jutība, īpaši ādas (hipoestēzija); izmaiņas roku un kāju nervu darbībā (perifēriska neiropātija), asins receklis transversajā sinusā (transversā sinusa tromboze); ~~ depresija, patoloģiski sapņi; ~~ matu izkrišana (alopēcija), jutīgums pret gaismu (fotosensitivitātes reakcija), akne, alerģiska reakcija uz ādas, saskaroties ar alergēnu (kontaktdermatīts), ādas izpausmes ar izsitumiem un čūlām (ekzēma), sausa āda, ādas apsārtums (eritēma), smagi zvīņojoši vai lobošies izsitumi (eksfoliatīvi izsitumi), patoloģiska matu augšana, ādas sabiezēšana un nieze, kas rodas atkārtotu skrāpējumu rezultātā (prurigo), asiņošana zem ādas vai zilumi zem ādas (purpura),
87

nelīdzeni ādas izsitumi (papulāri izsitumi), niezoši izsitumi uz ādas, ģeneralizēti niezoši izsitumi (nātrene), nelīdzena āda (ādas mezgliņi), izmainīta ādas smarža (izmainīts ādas aromāts); ~~ asinsrites problēmas, ieskaitot trombus vēnā aknās (portālās vēnas tromboze); dziļo vēnu tromboze, zems asinsspiediens (hipotensija), paaugstināts asinsspiediens, bloķēti asinsvadi (perifēriska embolija), samazināta asins plūsma rokās, potītēs vai pēdās (perifēriska išēmija), pietūkums un trombi vēnās, kas var būt ļoti jutīgas pret pieskārienu (flebīts vai virspusējs tromboflebīts), asins recekļi (tromboze); ~~ reta slimība, ko raksturo periodiskas dedzinošas sāpes, apsārtums un siltums pēdās un rokās (eritromelalģija).
Retāk: var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem (var parādīties asins vai urīna analīzēs) ~~ reti sastopams anēmijas veids ar samazinātu sarkano asins šūnu, balto asins šūnu un trombocītu
skaitu (aplastiska anēmija); ~~ palielināts balto asins šūnu skaits (leikocitoze); ~~ pārmērīga trombocītu veidošanās (trombocitēmija), palielināts trombocītu skaits, patoloģisks
asins šūnu skaits, kas novērš asiņošanu (patoloģisks trombocītu skaits); ~~ izmaiņas dažos asins izmeklējumu rādītājos (paaugstināts transamināzes līmenis, paaugstināts
laktātdehidrogenāzes līmenis asinīs); ~~ vai balto asins šūnu vēzis (multiplā mieloma); ~~ olbaltumvielas urīnā.
Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Nplate
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona etiķetes pēc “Derīgs līdz” vai “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2ºC – 8ºC). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Šīs zāles drīkst izņemt no ledusskapja un oriģinālā iepakojumā 30 dienas uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25 °C).
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Nplate satur

- Aktīvā viela ir romiplostims.

Katrs Nplate 250 mikrogrami pulvera injekciju šķīduma pagatavošanai flakons kopā satur 375 mikrogramus romiplostima. Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek

88

ievadīti 250 mikrogrami romiplostima. Pēc izšķīdināšanas 0,5 ml lietošanai gatava šķīduma satur 250 mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).
Katrs Nplate 500 mikrogrami pulvera injekciju šķīduma pagatavošanai flakons kopā satur 625 mikrogramus romiplostima. Katrs flakons satur papildu tilpumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīti 500 mikrogrami romiplostima. Pēc izšķīdināšanas 1 ml lietošanai gatava šķīduma satur 500 mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).
- Citas sastāvdaļas ir: Pulveris: mannīts (E421), saharoze, L-histidīns, sālsskābe (pH pielāgošanai) un polisorbāts 20. Šķīdinātājs: ūdens injekcijām.
Nplate ārējais izskats un iepakojums
Nplate ir balts pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai 5 ml vienas devas stikla flakonā.
Nplate ir pieejams iepakojumā pa 1 vai vairāku kastīšu iepakojumā, kas sastāv no 4 iepakojumiem. Katra iepakojuma saturs: 1 flakons ar 250 mikrogramiem vai 500 mikrogramiem romiplostima, 1 pilnšļirce ar 0,72 vai 1,2 ml ūdens injekcijām, 1 pilnšļirces virzuļa kātiņš, 1 sterils flakona adapteris, 1 sterila 1 ml šļirce ar Luera vītņoto savienojumu, 1 sterila drošības adata, 4 spirtā samitrinātas salvetes.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande
Ražotājs Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road Dun Laoghaire Co Dublin Īrija
Ražotājs Amgen NV Arianelaan 5 1200 Brussel Beļģija
89

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien s.a. Amgen n.v. Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474

България Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg s.a. Amgen Belgique/Belgien Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika Amgen s.r.o. Tel: +420 221 773 500
Danmark Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Magyarország Amgen Kft. Tel.: +36 1 35 44 700
Malta Amgen B.V. The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland AMGEN GmbH Tel.: +49 89 1490960

Nederland Amgen B.V. Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge Amgen AB Tel: +47 23308000

Ελλάδα Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich Amgen GmbH Tel: +43 (0)1 50 217

España Amgen S.A. Tel: +34 93 600 18 60

Polska Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000

France Amgen S.A.S. Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 4220606

Hrvatska Amgen d.o.o. Tel: +385 (0)1 562 57 20

România Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000

Ireland Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400

Slovenija AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49

90

Italia Amgen S.r.l. Tel: +39 02 6241121
Kύπρος C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741
Latvija Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

Suomi/Finland Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland Puh/Tel: +358 (0)9 54900500
Sverige Amgen AB Tel: +46 (0)8 6951100
United Kingdom Amgen Limited Tel: +44 (0)1223 420305

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Citi informācijas avoti
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) mājas lapā http://www.ema.europa.eu.

7. Norādījumi par Nplate sagatavošanu un injicēšanu
Šajā punktā ir informācija par to, kā veikt patstāvīgas Nplate injekcijas. Ir svarīgi, lai Jūs nemēģinātu veikt injekciju patstāvīgi, ja neesat saņēmis apmācību no sava ārsta, medmāsas vai farmaceita. Ja Jums ir jautājumi par to, kā injicēt, lūdzu, prasiet palīdzību savam ārstam, medmāsai vai farmaceitam. Ir ļoti svarīgi, lai zāles tiktu sagatavotas pareizi un tiktu ievadīta pareizā deva.
Šis punkts ir sadalīts šādos apakšpunktos.
Pirms sākat 1. solis: izkārtojiet injekcijai nepieciešamos materiālus 2. solis: sagatavojiet flakonu lietošanai, pievienojiet flakona adapteri 3. solis: sagatavojiet šļirci ar sterilu ūdeni 4. solis Nplate izšķīdināšana, injicējot ūdeni flakonā 5. solis sagatavojiet jaunu šļirci injekcijai 6. solis sagatavojiet injekcijas adatu 7. solis izvēlieties un sagatavojiet injekcijas vietu 8. solis Nplate šķidruma injicēšana 9. solis materiālu utilizācija
Pirms sākat
Rūpīgi izlasiet visus noradījumus par lietošanu. Šie norādījumi paredzēti pacientiem, kurus patstāvīgai injekciju veikšanai jau ir apmācījis veselības aprūpes speciālists, tāds kā ārsts, medmāsa vai farmaceits. Ja Jūs vēl neesat apmācīts, lūdzu, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.
Patstāvīgu Nplate injekciju veikšanas komplekts līdz lietošanai jāuzglabā oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu Nplate flakonu no gaismas. Uzglabājiet patstāvīgo Nplate injekciju veikšanas komplektu ledusskapī 2ºC līdz 8ºC temperatūrā.
Tiklīdz Nplate ir izšķīdināts, injekcija jāveic nekavējoties.
Pēc parakstītās devas ievadīšanas Jums var būt Nplate pārpalikums. Nelietojiet Nplate atkārtoti! Izšķīdinātā Nplate pārpalikums ir jāizmet uzreiz pēc injicēšanas procesa pabeigšanas. Flakonā pāri palikušo Nplate NEKAD nedrīkst atkārtoti lietot citai injekcijai.
91

1. solis. Izkārtojiet injekcijai nepieciešamos materiālus
Rīkojieties šādi:
~~ izvēlieties labi apgaismotu, līdzenu darba virsmu, piemēram, galdu;
~~ izņemiet patstāvīgu Nplate injekciju veikšanas komplektu no ledusskapja. Nelietojiet, ja tas ir sasalis. Ja Jums ir kādi jautājumi par uzglabāšanu, sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu, lai saņemtu papildu norādījumus. Pārbaudiet uz patstāvīgu injekciju veikšanas komplekta norādīto derīguma termiņu. Ja derīguma termiņš ir beidzies, nelietojiet to. Neturpiniet un sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu;
~~ piezīme: Ja jūsu veselības aprūpes speciālists ir norādījis, ka Jūsu Nplate devai nepieciešama vairāk nekā viena Nplate injekcija, Jums vajadzēs izmantot vairāk nekā vienu patstāvīgu injekciju veikšanas komplektu. Izpildiet šajā instrukcijā aprakstītās darbības un izmantojiet tik daudz patstāvīgu injekciju veikšanas komplektu, cik nepieciešams, lai pabeigtu parakstītās Nplate devas ievadīšanu;
~~ pārliecinieties, ka Jums ir šādi piederumi:
spirtā samitrinātu salvešu iepakojums x4

flakons ar 250 mikrogramiem VAI 500 mikrogramiem pulvera x1

13 mm flakona adapteris x1

sterilā ūdens pilnšļirces virzuļa kātiņš x1

sterilā ūdens pilnšļirce x1

92

1 ml šļirce ar Luera vītņoto galu x1

drošā adata injekcijas veikšanai x1

~~ neatveriet piederumus līdz brīdim, kas tiek norādīts instrukcijā;
~~ nelietojiet sastāvdaļas ar redzamām viltojuma vai bojājuma pazīmēm;
~~ nelietojiet piederumus atkārtoti.
2. solis. Sagatavojiet flakonu lietošanai, pievienojiet flakona adapteri
Lietojiet: 2 spirtā samitrinātu salvešu iepakojumus, 1 flakona un 1 flakona adaptera iepakojumu.
Rīkojieties šādi:
~~ nomazgājiet rokas ar ziepēm un siltu ūdeni;
~~ notīriet līdzeno darba virsmu ar jaunu spirta salveti;
~~ noņemiet no flakona sarkano (250 mikrogrami) vai zilo (500 mikrogrami) plastmasas vāciņu;
~~ ar jaunu spirta salveti notīriet flakona aizbāzni;
~~ nepieskarieties flakona aizbāznim pēc tā notīrīšanas;

93

~~ turot flakona adapteri plastikāta iepakojumā, lēnām noplēsiet papīra pamatni no flakona adaptera;
~~ nepieskarieties flakona aizbāznim vai flakona adaptera spicei;
~~ turot flakonu uz galda un turot flakona adapteri plastmasas iepakojumā, savietojiet flakona adaptera spici ar flakona aizbāžņa centru;
~~ spiediet flakona adapteri uz leju uz flakona, līdz tas ir stingri vietā un to tālāk uz leju nospiest nav iespējams;
~~ noceliet plastmasas flakona adaptera iepakojumu, atstājot flakona adapteri uz flakona;
~~ nepieskarieties flakona adaptera augšai.
94

3. solis. Sagatavojiet šļirci ar sterilu ūdeni Lietojiet: pilnšļirci ar sterilu ūdeni un virzuļa kātiņu. Pirms sākat 3. soli, lūdzu, ņemiet vērā, ka: ~~ caurspīdīgās plastmasas virzuļa kātiņam vienmēr JĀBŪT pievienotam pirms baltā uzgaļa
nolaušanas no pilnšļirces ar ūdeni. Izpildiet 3.a soli pirms 3.b soļa. Rīkojieties šādi: ~~ 3.a solis: Pievienojiet caurspīdīgo plastmasas
virzuļa kātiņu pilnšļircei ar sterilo ūdeni, ievietojot virzuļa kātiņa vītņoto galu šļircē un uzmanīgi uzskrūvējot kātiņu pulksteņrādītāja kustības virzienā uz pelēkā šļirces virzuļa līdz brīdim, kad sajūtat nelielu pretestību. Nepievelciet pārāk stingri;
~~ 3.b solis: Turot šļirci ar vienu roku, ar otru roku nolieciet baltā plastmasas uzgaļa galu uz leju. Tādējādi tiks pārlauzta baltā plastmasas uzgaļa plomba;
~~ tiklīdz plomba ir pārlauzta, noņemiet balto plastmasas apvalku. Jūs aizdarē redzēsiet pelēku gumiju.
4. solis. Nplate izšķīdināšana, injicējot ūdeni flakonā Lietojiet: pilnšļirci ar sterilu ūdeni un flakonu ar pievienotu flakona adapteri. Pirms sākat 4. soli, lūdzu, ņemiet vērā, ka: ~~ izšķīdināšana jāveic lēnām un uzmanīgi. Šīs ir olbaltumvielu saturošas zāles, un olbaltumvielas
var viegli sabojāt, nepareizi sajaucot un pārmērīgi kratot.
95

Rīkojieties šādi:
~~ turot flakonu uz galda, pievienojiet pilnšļirci ar ūdeni flakona adapterim, turot flakona adapteri no sāniem ar vienu roku un ar otru roku uzskrūvējot šļirces galu pulksteņrādītāja kustības virzienā uz adaptera līdz brīdim, kad sajūtat vieglu pretestību;

~~ ļoti lēnām un uzmanīgi spiežot uz leju virzuļa kātiņu, injicējiet visu ūdeni no šļirces flakonā. Ūdenim uz pulvera ir jāizplūst lēnām;
~~ nespiediet ūdeni flakonā ar spēku;
~~ piezīme: pēc ūdens injicēšanas flakonā virzulis parasti pārvietojas atpakaļ uz augšu. Pārējā 4. soļa laikā Jums nav jāsaglabā spiediens uz virzuļa.

Spiediet uz leju lēnām un uzmanīgi

96

Pirms turpināt:

~~ nodrošiniet, lai pirms izšķīdināšanas viss ūdens no šļirces tiktu injicēts flakonā;

~~ turot pirkstos flakona un flakona adaptera savienojuma vietu, viegli groziet flakonu, rotējot plaukstas locītavu, līdz viss pulveris ir izšķīdis un šķidrums flakonā ir dzidrs un bezkrāsains;

~~ obligāti groziet flakonu viegli; ~~ nekratiet flakonu;

Pareizi

~~ nevirpiniet flakonu starp plaukstām;

~~ piezīme: pulveris pilnībā izšķīst līdz 2 minūšu laikā.

Nepareizi
Pirms turpināt:
~~ vizuāli pārbaudiet, vai šķīdumā nav daļiņu un/vai krāsas izmaiņu. Tam jābūt dzidram un bezkrāsainam, un pulverim ir jābūt pilnībā izšķīdušam;
~~ piezīme: ja šķidrums ir jebkādā veidā iekrāsojies vai ar daļiņām, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu;
~~ pirms šļirces noņemšanas pārliecinieties, ka pulveris ir pilnībā izšķīdis;
~~ kad Nplate ir pilnībā izšķīdis, noņemiet tukšo šļirci no flakona adaptera, to pagriežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam;

~~ izmetiet tukšo šļirci asiem vai bīstamiem priekšmetiem paredzētā konteinerā. Saglabājiet izšķīdinātā Nplate flakonu. Nekavējoties sagatavojiet jaunu šļirci injekcijai;
~~ neatlieciet Nplate injicēšanu.
97

5. solis. Sagatavojiet jaunu šļirci injekcijai Lietojiet: jaunu 1 ml šļirces iepakojumu un izšķīdinātā, dzidrā Nplate flakonu. Pirms turpināt: ~~ pirms šī soļa veikšanas pārbaudiet savu devu; ~~ piezīme: Nplate šķidrums ir ļoti iedarbīgs, tāpēc ir svarīga precizitāte un devas nomērīšana; ~~ pārliecinieties, ka pirms injekcijas no šļirces ir izvadīti visi gaisa pūslīši. Rīkojieties šādi: ~~ no iepakojuma izņemiet 1 ml šļirci; ~~ ievelciet gaisu šļircē līdz 1 ml atzīmei; ~~ nevelciet virzuli tālāk par 1 ml atzīmi;.

~~ pievienojiet 1 ml šļirci izšķīdinātā Nplate flakona adapterim, uzskrūvējot šļirces galu pulksteņrādītāja kustības virzienā uz flakona adaptera līdz brīdim, kad sajūtat nelielu pretestību;

Ievelciet gaisu šļircē līdz 1 ml atzīmei

98

A. iespiediet gaisu flakonā;
B. saglabājiet spiedienu uz virzuļa;
C. apgrieziet flakonu ar šļirci otrādi, lai flakons būtu tieši virs šļirces;

A.
~~ ievelciet visu šķidruma daudzumu šļircē; - maksimālais ievadāmais tilpums 250 mikrogramu flakonā ir 0,5 ml, bet 500 mikrogramu flakonā - 1 ml;
~~ neizvelciet virzuli no šļirces;

B.

C.

Apgrieziet

~~ sekojiet, lai virzulis paliktu šļircē;
Pareizi
99

~~ pārbaudiet un izvadiet visus gaisa pūslīšus no šļirces. - Viegli uzsitiet pa šļirci ar pirkstiem, lai atdalītu pūslīšus no šķidruma.
- Lēnām spiediet virzuli uz augšu, lai izspiestu gaisa pūslīšus no šļirces;

~~ lēnām paspiediet atpakaļ virzuli, lai atstātu tikai veselības aprūpes speciālista parakstīto daudzumu;
~~ pārliecinieties, ka virzuļa augšējais gals sakrīt ar šļirces atzīmi, kas atbilst Jums parakstītajai devai. Ja nepieciešams, iespiediet šķidrumu atpakaļ flakonā, lai sasniegtu vēlamo devu;

Gaisa pūslīši: Nepareizi

Pareizi

Pielāgojiet daudzumu Jums parakstītajai devai
~~ veiciet pēdējo pārbaudi, lai nodrošinātu, ka šļircē ir pareizais šķidruma daudzums Jūsu devai, kā arī ka ir izvadīti visi gaisa pūslīši.
Pirms turpināt:
~~ pārliecinieties, ka šļircē ir palicis pareizais šķidruma daudzums Jūsu devai;
~~ pārliecinieties, ka no šļirces ir izvadīti visi gaisa pūslīši;

100

~~ kad visi gaisa pūslīši ir izvadīti un šļirce ir piepildīta ar Jums atbilstošo devu, pagriežot noņemiet šļirci no flakona adaptera;
~~ turiet piepildīto šļirci rokā un nepieskarieties šļirces galam;
~~ nenolieciet piepildīto šļirci pēc flakona noņemšanas.
6. solis. Sagatavojiet injekcijas adatu Lietojiet: ar nomērīto Nplate devu piepildīto šļirci un drošo adatu. Rīkojieties šādi: ~~ turot plaukstā šļirci ar galu uz augšu,
izņemiet no iepakojuma drošo adatu;
101

~~ piestipriniet drošo adatu piepildītajai šļircei. Ar spēku, vienlaikus griežot, piestipriniet šļircei drošo adatu. Griežot pulksteņrādītāja kustības virzienā, uzskrūvējiet Luera vītņotajam šļirces galam;
~~ tagad zāles ir gatavas injekcijai. NEKAVĒJOTIES veiciet 7. solī minētās darbības.

7. solis. Izvēlieties un sagatavojiet injekcijas vietu
Lietojiet: jaunu spirtā samitrinātu salveti.
Rīkojieties šādi:
~~ izvēlieties injekcijas vietu. Trīs ieteicamās Nplate injicēšanas vietas ir šādas: - augšstilbu priekšpuses vidusdaļa,
- vēders, izņemot 5 centimetru zonu tieši ap nabu,
- ja injekciju Jums veic kāds cits, to var veikt arī augšdelma ārpusē.
- injekcijas cikliski ir jāveic katru reizi citā vietā;
~~ neinjicējiet vietās, kur āda ir sāpīga, nobrāzta un cieta;
~~ neinjicējiet vietās ar rētām vai strijām;
~~ veicot apļveida kustības, ar spirta salveti notīriet Nplate injicēšanas vietu;
~~ pirms injekcijas vairs nepieskarieties šai vietai.

Injekcijas vieta

Priekša

Aizmugure

102

8. solis Nplate šķidruma injicēšana Lietojiet: piepildīto šļirci ar tai pievienotu adatu. Rīkojieties šādi: ~~ atvelciet atpakaļ sārto aizsargapvalku
(virzienā uz šļirci un prom no adatas);
~~ noņemiet caurspīdīgo adatas aizsargu, turot šļirci vienā rokā un ar otru roku uzmanīgi velkot aizsargu taisni nost;
~~ caurspīdīgo adatas aizsargu noņemiet pirms injicēšanas;
~~ ar vienu roku viegli satveriet notīrīto ādas zonu un to cieši turiet. Ar otru roku turiet šļirci (kā zīmuli) 45 grādu leņķī pret ādu;
~~ veicot īsu, strauju kustību, ieduriet adatu ādā;
~~ injicējiet parakstīto devu subkutāni, kā norādījis ārsts, medmāsa vai farmaceits;
~~ kad šļirce ir tukša, izvelciet adatu no ādas, uzmanoties, lai saglabātu tādu pašu leņķi, kā iedurot;
~~ injekcijas vietā ir iespējama neliela asiņošana. Jūs varat uz 10 sekundēm piespiest injekcijas vietai vates tamponu vai marli;
~~ neberzējiet injekcijas vietu. Ja nepieciešams, injekcijas vietai var uzlīmēt plāksteri;
103

~~ pēc injicēšanas ar īkšķi (pirksta galu) uzlieciet sārto drošības aizsargapvalku, spiežot aizsargapvalku uz priekšu ar to pašu roku līdz brīdim, kad dzirdat un/vai sajūtat tā klikšķi un noslēgšanos virs adatas;
~~ vizuāli pārliecinieties, ka adatas gals ir apsegts. Pirms iznīcināšanas vienmēr uzlieciet adatai sārto drošības aizsargapvalku.
9. solis. Materiālu utilizācija Rīkojieties šādi: ~~ nekavējoties izmetiet šļirci ar apsegto adatu asiem priekšmetiem paredzētā konteinerā; ~~ nekavējoties izmetiet izlietoto Nplate flakonu atbilstošā atkritumu konteinerā; ~~ pārliecinieties, ka visi citi materiāli tiek izmesti piemērotos konteineros. Injekcijas ierīci un Nplate flakonu NEKAD nedrīkst lietot atkārtoti. ~~ Izlietoto adatu un šļirci izmetiet necaurduramā konteinerā. ~~ Pāri palikušo Nplate izmetiet piemērotā atkritumu konteinerā. Pāri palikušo Nplate flakonā
NEKAD nedrīkst atkārtoti lietot citai injekcijai.
104
[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2021]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas