apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Naloxoni hydrochl.amp.0.4mg/ml N10

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-May-28
NALOXONI-zāle/preparāts -ampulas aptuvenā pirkšanas cena uz "Naloxoni hydrochl.amp.0.4mg/ml N10" Rīgā, Latvijā ir:

 • 10.63€  11.33$  9.07£  1228Rub  112.1SEK  49PLN  38.11₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -ampulas Naloxoni hydrochl.amp.0.4mg/ml N10     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsV03AB15 

Aktīvās vielas: Naloxoni Hydrochloridum

 


Ražotājs, zīmols: Polfa Warszawa

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Naloxon WZF Polfa 400 mikrogrami/ml šķīdums injekcijām Ampula, N10

(Cits, ATĶ kods: V03AB15)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

11.87€

Zāļu produkta identifikators

98-0639-01

Zāļu reģistrācijas numurs

98-0639

Ražotājs

Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A., Poland

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

28-MAY-09

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

400 mikrogrami/ml

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A., Poland

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Naloxon WZF Polfa 400 mikrogrami/ml šķīdums injekcijām

Naloxoni hydrochloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Naloxon WZF Polfa un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Naloxon WZF Polfa lietošanas

3. Kā lietot Naloxon WZF Polfa

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Naloxon WZF Polfa

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Naloxon WZF Polfa un kādam nolūkam to lieto

Naloxon WZF Polfa aktīvā viela ir naloksons, un tas pieder opioīdo narkotiku antagonistu grupai.

Naloxon WZF Polfa lieto spēcīgu analgētiķu – opioīdu (piem., morfīns) izraisīto blakusparādību novēršanai, piem., apgrūtinātas elpošanas un miegainības gadījumā.

Naloxon WZF Polfa lieto:

 • ja ir lietotas pārāk augstas spēcīgo analgētiķu (opioīdu) devas un rodas nopietnas elpošanas problēmas;

 • lai pārtrauktu opioīdu iedarbību, kas tika lietoti anestēzijai operāciju laikā;

 • lai ārstētu elpošanas nomākumu jaundzimušajiem, kuri ir dzimuši mātēm, kas saņēma opioīdus dzemdību laikā;

 • diferenciāldiagnostiskos nolūkos, lai noskaidrotu, vai intoksikācijas cēlonis ir opioīdu intoksikācija.

Naloxon WZF Polfa drīkst ievadīt tikai medicīnas darbinieki.

2. Kas Jums jāzina pirms Naloxon WZF Polfa lietošanas

Nelietojiet Naloxon WZF Polfa šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret naloksona hidrohlorīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Naloxon WZF Polfa lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ārstam, lietojot Naloxon WZF Polfa, ir jābūt īpaši piesardzīgam un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, ja:

 • lietotā opioīdu deva ir ļoti liela vai pacientam ir atkarība no opioīdiem; naloksons ārkārtīgi piesardzīgi jālieto lielas opioīdu devas saņēmušiem pacientiem, personām ar apstiprinātu fizisku atkarību no opioīdiem un jaundzimušajiem, kuru mātēm anamnēzē ir atkarība no opioīdiem. Šādos gadījumos pēkšņa un pilnīga narkotiskās iedarbības pārtraukšana var izraisīt akūtu abstinences sindromu;

  • pacientam ir sirdsdarbības vai asinsrites traucējumi (piem., sirds ritma traucējumi, paaugstināts asinsspiediens, apgrūtināta elpošana);

  • Naloxon WZF Polfa ievadīšana izraisa apgrūtinātu elpošanu, jo naloksons darbojas īsāku laiku nekā opioīdi;

  • pacientam ir nopietni nieru un aknu darbības traucējumi.

Citas zāles un Naloxon WZF Polfa

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ar naloksona hidrohlorīdu var mijiedarboties daudzas zāles, un mijiedarbība var ievērojami mainīt to iedarbību. Minētais īpaši attiecas uz:

 • spēcīgiem pretsāpju līdzekļiem, piemēram, buprenorfīnu un pentazocīnu;

 • miega zālēm;

 • zālēm, kas var ietekmēt sirdsdarbību vai asinsriti (piemēram, asinsspiedienu pazeminošie līdzekļi, kokaīns, metamfetamīns, cikliskie antidepresanti, kalcija kanālu blokatori, beta blokatori, digoksīns un klonidīns).

  Grūtniecība un barošana ar krūti

  Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Iespējamais risks cilvēkam nav zināms. Naloxon WZF Polfa nedrīkst lietot grūtniecības laikā, izņemot absolūtas nepieciešamības gadījumā.

Naloxon WZF Polfa piesardzīgi jālieto mātēm, kas baro bērnu ar krūti. 24 stundas pēc šo zāļu lietošanas nedrīkst barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pēc naloksona hidrohlorīda injekcijas iespējamas opioīdu izraisītas iedarbības atjaunošanās dēļ 24 stundas nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē, apkalpot iekārtas vai iesaistīties citās darbībās, kas saistītas ar fizisku vai garīgu slodzi.

Naloxon WZF Polfa satur nātriju

Šo zāļu maksimālā dienas deva (10 mg naloksona hidrohlorīda) satur 3,65 mmol jeb 84,00 mg nātrija. Tas jāņem vērā pacientiem, kuriem noteikta diēta ar kontrolētu nātrija saturu.

3. Kā lietot Naloxon WZF Polfa

Naloxon WZF Polfa drīkst ievadīt tikai medicīnas darbinieki.

To var ievadīt:

 • intravenozi – injicēt vēnā vai ievadīt pilienu infūzijas veidā;

 • intramuskulāri;

 • subkutāni.

Devu nosaka ārsts. Lietojamā deva ir atkarīga no pacienta ķermeņa masas, veselības stāvokļa un lietotā opioīda veida un devas.

Ja esat lietojis Naloxon WZF Polfa vairāk nekā noteikts

Ir maz ticams, ka saņemsiet pārāk daudz šo zāļu, jo tās ievadīs Jūsu ārsts vai medmāsa. Ja Jums ir kādi jautājumi par devu, konsultējieties ar savu ārstu. Ir novērota slikta dūša, vemšana un drebuļi, kā arī padziļināta un paātrināta elpošana. Smagu simptomu dēļ var būt nepieciešama ārstēšana intensīvās terapijas nodaļā. Akūtas naloksona pārdozēšanas gadījumi nav zināmi.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Visas zāles var izraisīt alerģiskas reakcijas, tomēr nopietnas alerģiskas reakcijas ir retas. Par visiem pēkšņa balss aizsmakuma, apgrūtinātas elpošanas, plakstiņu, sejas vai lūpu tūskas, izsitumu vai niezes gadījumiem (īpaši tad, ja ir skarts viss ķermenis) nekavējoties jāinformē ārsts.

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā vienam no katriem 10 cilvēkiem):

 • slikta dūša.

Bieži (var rasties mazāk nekā vienam no katriem 10 cilvēkiem):

 • reibonis;

 • galvassāpes;

 • ātra sirdsdarbība;

 • paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens;

 • vemšana;

 • pēcoperācijas sāpes;

Ja pēc operācijas ir ievadīta pārāk liela deva, Jums ir iespējams uzbudinājums un sāpes (jo pārtraukta Jums ievadīto pretsāpju līdzekļu iedarbība un ietekmēta Jūsu elpošana).

Retāk (var rasties mazāk nekā vienam no katriem 100 cilvēkiem):

 • trīce;

 • svīšana;

 • sirdsdarbības izmaiņas;

 • lēna sirdsdarbība;

 • pārāk intensīva elpošana (hiperventilācija);

 • caureja;

 • mutes sausums;

 • vēnu iekaisums pēc intravenozas ievadīšanas;

 • lokāls kairinājums, dedzināšanas sajūta un apsārtums pēc intramuskulāras ievadīšanas;

Reti (var rasties mazāk nekā vienam no katriem 1000 cilvēkiem):

 • krampji (to lēkmes);

 • spriedze.

Ļoti reti (var rasties mazāk nekā vienam no katriem 10 000 cilvēkiem):

 • smagi sirdsdarbības traucējumi (fibrilācija un sirds apstāšanās);

 • šķidruma uzkrāšanās plaušās;

 • ādas krāsas izmaiņas un ādas bojājumi;

 • alerģiskas reakcijas (nātrene, iesnas, aizdusa, Kvinkes tūska), anafilaktisks šoks.

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

 • nervozitāte, trauksme, aizkaitināmība, uzbudinājums;

 • parestēzijas (durstīšanas sajūta), ādas apmatojumu paceļošo muskuļu kontrakcijas (zosāda), encefalopātija (smadzeņu slimība);

 • ventrikulāra tahikardija (paātrināta sirdsdarbība);

 • izdalījumi no deguna, šķavas, aizdusa;

 • sāpes dažādās ķermeņa daļās, krampjainas sāpes vēderā, drudzis, žāvas, vājums, pārmērīga raudāšana un hiperrefleksija, pretsāpju iedarbības izzušana.

  Ziņošana par blakusparādībām

  Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

  Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Naloxon WZF Polfa

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt ampulas kartona kastītē, lai pasargātu no gaismas. Nesasaldēt.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes vai ampulas etiķetes pēc \"EXP\". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Naloxon WZF Polfa satur

 • Aktīvā viela ir naloksona hidrohlorīds. 1 ml šķīduma satur 400 mikrogramu naloksona hidrohlorīda (naloksona hidrohlorīda dihidrāta formā).

 • Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, atšķaidīta sālsskābe (pH uzturēšanai) un ūdens injekcijām.

Naloxon WZF Polfa ārējais izskats un iepakojums

Naloxon WZF Polfa ir dzidrs, bezkrāsains šķidrums.

Bezkrāsaina stikla ampulas ar 1 ml šķīduma kartona kastītē. Kastītē 10 ampulas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24

01-207 Warszawa, Polija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem

Naloxon WZF Polfa 400 mikrogrami/ml šķīdums injekcijām

Naloxoni hydrochloridum

Lietošanas veids

Zāles jāievada intravenozi, intramuskulāri, subkutāni vai intravenozā infūzijā pēc atšķaidīšanas.

Intravenozai infūzijai šķīdums jāatšķaida ar 0,9% nātrija hlorīda vai 5% glikozes šķīdumu: 2000 mikrogrami (5 ml šķīduma satur 400 mikrogramus/ml naloksona) 500 ml šķīdinātāja. Iegūtais šķīdums pēc atšķaidīšanas satur 4 mikrogramus naloksona 1 ml. Šķīdums jāpagatavo tieši pirms lietošanas.

Brīdinājums: Naloxon WZF Polfa nedrīkst ievadīt vienā infūzijas sistēmā ar citām zālēm.

Devas

Naloksona devas un ievadīšanas ceļš ir atkarīgs no pacienta stāvokļa, kā arī no opioīda veida un daudzuma, ko lietojis pacients.

Opioīdu intoksikācija

Pieaugušie

Sākotnēji parasti intravenozi ievada reizes devu no 400 mikrogramiem līdz 2000 mikrogramiem. Ja nepieciešams, intravenozo devu var atkārtot ik pēc 2-3 minūtēm, līdz atjaunojas un stabilizējas apziņa un elpošana kļūst regulāra. Ja pēc 10 mg ievadīšanas nav novērojama vismaz īslaicīga elpošanas uzlabošanās un apziņas atjaunošanās, tad šie simptomi nav radušies opioīdu pārdozēšanas dēļ.

Preparātu var ievadīt arī intramuskulāri vai subkutāni. Dzīvībai bīstamās situācijās zāles jāievada intravenozi.

Bērni

Parasti sākumā ordinē reizes devu 10 mikrogrami/kg ķermeņa masas intravenozi. Ja nepieciešams, papildus var ievadīt devu 100 mikrogrami/kg ķermeņa masas. Ja naloksonu nevar ievadīt intravenozi, tas jāievada dalītās devās intramuskulāri vai subkutāni atsevišķās devās.

Opioīdu izraisītās vispārējās anestēzijas iedarbības pārtraukšana

Pieaugušie

Parasti sākumā ordinē reizes devu no 100 līdz 200 mikrogramiem intravenozi, t.i., no 1,5 līdz 3 mikrogramiem uz kg ķermeņa masas.

Dažos gadījumos, īpaši, ja ir lietots ilgstošas darbības opioīds, var būt nepieciešama intramuskulāra naloksona papildus devas ievadīšana 1-2 stundu laikā. Zāles var ievadīt arī intravenozas infūzijas veidā.

Bērni

Intravenozi 10 mikrogrami/kg ķermeņa masas. Ja nepieciešams, var ievadīt papildus 100 mikrogramu devu uz kg ķermeņa masas.

Ja naloksonu nevar ievadīt intravenozi, tad to var jāievada dalītās devās intramuskulāri vai subkutāni atsevišķās devās. Zāles var ievadīt arī intravenozas infūzijas veidā.

Jaundzimušo elpošanas centra nomākuma terapija, ja dzemdību anestēzijai mātei lietoti narkotiskie analgētiskie līdzekļi

Jaundzimušie

Elpošanas apstāšanās gadījumā, pirms zāļu ievadīšanas jāpārbauda elpošanas sistēma.

Zāles ievada intravenozi, intramuskulāri vai subkutāni - 10 mikrogramus uz kg ķermeņa masas. Ja nepieciešams, devu var ievadīt atkārtoti pēc 2-3 minūtēm. Var ievadīt arī vienu intramuskulāru reizes devu - 200 mikrogramus naloksona (t.i., apmēram 60 mikrogrami uz kg ķermeņa masas).

Opioīdu intoksikācijas diferenciāldiagnoze

Ievadot intravenozi naloksona devu 0,5 mikrogramus/kg ķermeņa masas, var pārbaudīt, vai elpošanas nomākumu vai spazmas urīnceļos izraisījuši opioīdi. Pēc tam naloksona devu var pakāpeniski palielināt, izvairoties no pārmērīgi lielu devu ievadīšanas. Lielas naloksona devas pārtrauc visus opioīdu izraisītos efektus, ieskaitot pretsāpju iedarbību, kā arī stimulē simpātisko un asinsrites sistēmu.
[*1]

Informācijas avots DDD Vācijas medicīnas dokumentācijas un informācijas institūts - DIMDI [23.11.2011]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas