apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Ovaleap sol.inj.300SV/0.5ml kārtr.

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-Jul-05
OVALEAP-лекарство/препарат ориентировочно, Вы можете купить "Ovaleap sol.inj.300SV/0.5ml kārtr." в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 93.73€  97.99$  80.57£  10824Rub  1009.1SEK  441PLN  343.57₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат  Ovaleap sol.inj.300SV/0.5ml kārtr.     Перепроверить

ATC кодG03GA05 

Активные вещества: Follitropinum Alfa

 


Фирма производитель: Teva Pharmaceutical Ind.- Sicor
Лекарство Ovaleap sol.inj.300SV/0.5ml kārtr. входит в список компенсируемых медикаментов в Латвии. 

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Ovaleap Stikla kārtridžs, N1

(Ginekoloģija, ATĶ kods: G03GA05)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

116.70€

Zāļu produkta identifikators

EU/1/13/871/001

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/13/871/001

Ražotājs

Merckle GmbH, Germany; Teva Biotech GmbH, Germany; Teva Pharmaceuticals Europe BV, Netherlands

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

27-SEP-13

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

300 SV/0,5 ml

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Theramex Ireland Limited, Ireland

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

  ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ovaleap 300 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām Ovaleap 450 SV/0,75 ml šķīdums injekcijām Ovaleap 900 SV/1,5 ml šķīdums injekcijām
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrā šķīduma ml ir 600 SV (ekvivalents 44 mikrogramiem) alfa folitropīna (Follitropin alfa)*. Ovaleap 300 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām Katrā kārtridžā ir 300 SV (ekvivalents 22 mikrogramiem) alfa folitropīna (Follitropin alfa) 0,5 ml šķīduma injekcijai. Ovaleap 450 SV/0,75 ml šķīdums injekcijām Katrā kārtridžā ir 450 SV (ekvivalents 33 mikrogramiem) alfa folitropīna (Follitropin alfa) 0,75 ml šķīduma injekcijai. Ovaleap 900 SV/1,5 ml šķīdums injekcijām Katrā kārtridžā ir 900 SV (ekvivalents 66 mikrogramiem) alfa folitropīna (Follitropin alfa) 1,5 ml šķīduma injekcijai. *Alfa folitropīns (rekombinēts cilvēka folikulstimulējošais hormons [r-hFSH]) ir iegūts Ķīnas kāmju olnīcu (ĶKO DHFR) šūnās, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju. Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: Ovaleap satur 0,02 mg/ml benzalkonija hlorīda Ovaleap satur 10,0 mg/ml benzilspirta Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Šķīdums injekcijai (injekcijām). Dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Šķīduma pH ir 6,8-7,2.
2

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Pieaugušām sievietēm
~~ Anovulācija (arī policistisko olnīcu sindroms) sievietēm, kam ārstēšana ar klomifēna citrātu nav bijusi efektīva.
~~ Vairāku folikulu veidošanās stimulācijai sievietēm superovulācijai mākslīgās apaugļošanas procedūrā (assisted reproductive technologies - ART), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanā (in vitro fertilisation - IVF), gamētu pārnešana olvadā vai zigotu pārnešana olvadā.
~~ Ovaleap kopā ar luteinizējošā hormona (LH) preparātu ieteicams folikulu attīstības stimulācijai sievietēm ar smagu LH un FSH deficītu. Klīniskos pētījumos par šādiem pacientiem tika uzskatīti tie, kam endogēnais LH līmenis serumā < 1,2 SV/l.
Pieaugušiem vīriešiem
~~ Ovaleap paredzēts lietošanai kopā ar cilvēka horiongonadotropīna (human Chorionic Gonadotropin - hCG) terapiju spermatoģenēzes stimulācijai vīriešiem ar iedzimtu vai iegūtu hipogonadotropisku hipogonādismu.
4.2. Devas un lietošanas veids
Ārstēšana ar alfa folitropīnu jāsāk auglības traucējumu ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā.
Devas
Sniegtie alfa folitropīna devu ieteikumi atbilst urīna FSH. Alfa folitropīna klīniskais novērtējums rāda, ka tā dienas devas, lietošanas shēmas un ārstēšanas uzraudzības procedūras neatšķiras no tām, ko pašreiz izmanto urīna FSH saturošām zālēm. Ieteicams lietot tālāk minētās sākumdevas.
Salīdzinošu klīnisko pētījumu rezultāti norāda, ka vidēji pacientēm ir nepieciešams lietot mazāku alfa folitropīna kopējo devu par parasti lietoto urīna FSH devu, un ārstēšanās ir jāveic īsāku laiku. Tādēļ tiek uzskatīts par piemērotu lietot mazāku kopējo alfa folitropīna devu nekā parasti lietotā urīna FSH deva, lai ne tikai panāktu optimālu folikulu attīstību, bet arī samazinātu nevēlamas olnīcu hiperstimulācijas risku (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Sievietes, kam nenotiek ovulācija (arī ar policistisko olnīcu sindromu) Alfa folitropīnu var lietot ikdienas injekciju kursa veidā. Sievietēm, kurām ir menstruācijas, ārstēšana jāsāk pirmās 7 menstruālā cikla dienās.
Parastā lietošanas shēma sākas ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ar 7 vai labāk 14 dienu starplaiku, ja tas nepieciešams, devu var palielināt par 37,5 SV vai 75 SV, lai iegūtu pietiekamu, bet ne pārmērīgu atbildreakciju. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai atbildreakcijai, ko novērtē, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un/vai nosakot estrogēnu sekrēciju. Maksimālā dienas deva parasti nepārsniedz 225 SV FSH. Ja pēc 4 ārstēšanas nedēļām nenovēro atbildreakciju, šis cikls jāizlaiž. Nākamā ciklā pacientei jāveic sīkāka izmeklēšana, pēc kuras var atsākt ārstēšanu ar lielāku sākumdevu nekā iepriekšējā ciklā.
Kad ir sasniegta optimāla atbildreakcija, 24-48 h pēc pēdējās alfa folitropīna injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu rekombinantā cilvēka alfa horiongonadotropīna (r-hCG) vai 5 000 SV (līdz 10 000 SV) hCG injekciju. Pacientei ieteicama dzimumtuvība hCG lietošanas dienā un nākamā dienā. Kā alternatīvu var veikt intrauterīno insemināciju (IUI).
Ja pacientei ir pārmērīga atbildreakcija, ārstēšana jāpārtrauc un hCG nav jāievada (skatīt 4.4. apakšpunktu). Nākamam ciklam jāordinē mazāku devu nekā iepriekšējā ciklā.
3

Sievietēm, kurām tiek stimulētas olnīcas vairāku folikulu attīstībai pirms apaugļošanas in vitro vai citas ART Superovulācijai parasti izmanto 150-225 SV alfa folitropīna dienā, sākot 2. vai 3. cikla dienā. Ārstēšana tiek turpināta līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai (ko novērtē, kontrolējot estrogēna koncentrāciju serumā un/vai veicot izmeklēšanu ar ultraskaņu) ar pacientes atbildreakcijai pielāgotu devu - parasti ne lielāku par 450 SV dienā. Atbilstoša folikulu nobriešana parasti tiek sasniegta vidēji desmitajā ārstēšanas dienā (5-20. dienā).
Tad 24-48 h pēc pēdējās alfa folitropīna injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu r-hCG vai 5 000 SV līdz 10 000 SV hCG injekciju galīgai folikulu nobriešanai.
Tagad bieži izmanto kavēšanu ar gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai antagonistu, lai nomāktu endogēnā LH izdalīšanās pastiprināšanos un kontrolētu tonizējošo LH līmeni. Pēc parastās shēmas alfa folitropīna lietošanu sāk aptuveni 2 nedēļas pēc agonista terapijas sākšanas, un abas zāles turpina lietot līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai. Piemēram, pēc divu nedēļu ārstēšanas ar agonistu pirmās 7 dienas ievada 150-225 SV alfa folitropīna. Tad devu pielāgo atbilstoši olnīcu atbildreakcijai.
Vispārīgā pieredze par IVF rāda, ka vairumā gadījumu ārstēšanas panākumi stabili saglabājas pirmos četros mēģinājumos un pēc tam pakāpeniski mazinās.
Sievietes, kurām ir smaga LH un FSH deficīta izraisīta anovulācija Sievietēm ar LH un FSH deficītu (hipogonadotropiskais hipogonādisms) alfa folitropīna terapijas kombinācijā ar alfa lutropīnu mērķis ir viena nobrieduša Grāfa folikula attīstība, no kura pēc hCG ievadīšanas izdalīsies viens oocīts. Alfa folitropīnu lieto ikdienas injekciju veidā vienlaikus ar alfa lutropīnu. Tā kā šīm pacientēm nav menstruāciju un ir zema endogēnā estrogēnu sekrēcija, ārstēšanu var sākt jebkurā brīdī.
Ieteicamā lietošanas shēma sākas ar 75 SV alfa lutropīna kopā ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai atbildreakcijai, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un nosakot estrogēnu sekrēciju.
Ja ārsts uzskata, ka nepieciešama FSH devas palielināšana, devu vēlams pielāgot ik pēc 7-14 dienām un vēlams pa 37,5-75 SV. Stimulācijas ilgumu vienā ciklā var paildzināt līdz 5 nedēļām.
Kad sasniegta optimāla atbildreakcija, 24-48 h pēc pēdējās alfa folitropīna un alfa lutropīna injekcijas ievada vienu 250 mikrogramu r-hCG vai 5 000 SV (līdz 10 000 SV) hCG injekciju. Pacientei ieteicama dzimumtuvība hCG lietošanas dienā un nākamā dienā. Alternatīvs variants ir IUI.
Tā kā luteotropiskas darbības vielu (LH/hCG) trūkums pēc ovulācijas var izraisīt priekšlaicīgu corpus luteum mazspēju, jāapsver luteālās fāzes atbalsta nepieciešamība.
Ja pacientei ir pārmērīga atbildreakcija, ārstēšana jāpārtrauc un hCG nav jāievada. Nākamam ciklam ordinē mazāku FSH devu nekā iepriekšējā ciklā.
Vīrieši ar hipogonadotropisku hipogonādismu Alfa folitropīnu ordinē 150 SV devā trīsreiz nedēļā kombinācijā ar hCG vismaz 4 mēnešus. Ja pēc šī perioda ārstēšana nav bijusi efektīva, kombinēto ārstēšanu var turpināt - pašreizējā klīniskā pieredze rāda, ka spermatoģenēzes sasniegšanai var būt nepieciešama vismaz 18 mēnešus ilga terapija.
Īpašas pacientu grupas
Gados vecāku pacientu populācija Alfa folitropīns nav piemērots lietošanai gados vecāku pacientu populācijā. Alfa folitropīna drošums un efektivitāte, lietojot gados vecākiem pacientiem, nav pierādīta.
4

Nieru vai aknu darbības traucējumi Alfa folitropīna drošums, efektivitāte un farmakokinētika, lietojot pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem, nav pierādīta.
Pediatriskā populācija Alfa folitropīns nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā.
Lietošanas veids
Ovaleap ir paredzēts subkutānai lietošanai. Pirmā injekcija jāveic tiešā medicīniskā uzraudzībā. Pats sev drīkst ievadīt tikai pietiekoši motivēts un labi apmācīts pacients, kam pieejams speciālista padoms.
Tā kā daudzdevu kārtridžs ir paredzēts vairākām injekcijām, lai izvairītos no zāļu nepareizas lietošanas, pacientam ir jāsniedz skaidri norādījumi.
Ovaleap kārtridžs ir paredzēts lietošanai tikai kopā ar Ovaleap Pen, kas ir pieejama atsevišķi. Ieteikumus par zāļu ievadīšanu ar Ovaleap Pen skatīt 6.6. apakšpunktā.
4.3. Kontrindikācijas
~~ Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu alfa folitropīnu, FSH vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām;
~~ hipotalāma vai hipofīzes audzēji; ~~ palielinātas olnīcas vai nezināmas etioloģijas olnīcu cista, ko nav izraisījis policistisko olnīcu
sindroms; ~~ nezināmas etioloģijas ginekoloģiska asiņošana; ~~ olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis.
Ovaleap nedrīkst lietot gadījumos, kad efektīvu atbildreakciju nav iespējams sasniegt: ~~ primāra olnīcu mazspēja; ~~ dzimumorgānu malformācijas, kas nav savienojamas ar grūtniecību; ~~ fibroīdi dzemdes audzēji, kas nav savienojami ar grūtniecību; ~~ primāra sēklinieku mazspēja.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Izsekojamība Lai uzlabotu bioloģisko zāļu izsekojamību, ievadīto zāļu tirdzniecības nosaukums un sērijas numurs ir precīzi jāiereģistrē pacienta lietā.
Vispārēji Alfa folitropīns ir spēcīga gonadotropiska viela, kas var izraisīt gan vieglas, gan smagas nevēlamās blakusparādības. Ārstēšanā to drīkst izmantot tikai ārsti, kas pārzina neauglības problēmas un ir specializējušies neauglības ārstēšanā.
Izmantojot gonadotropīna terapiju, gan ārstam, gan palīgpersonālam tam jāvelta pietiekami ilgs laiks, jābūt pieejamām iekārtām nepieciešamai novērošanai. Lai droši un efektīvi izmantotu alfa folitropīnu sievietēm, regulāri jāveic olnīcu atbildreakcijas novērošana ar ultraskaņu, vienlaikus vēlams arī noteikt estradiola līmeni serumā. Atbildreakcija pret FSH ievadīšanu pacientiem var būt atšķirīga, dažiem novēro ļoti vāju, bet citiem - pārmērīgu atbildreakciju. Gan vīriešiem, gan sievietēm jāievada mazākā efektīvā deva, lai sasniegtu terapijas mērķi.
5

Porfīrija
Pacienti, kuriem ir porfīrija vai arī porfīrija ģimenes anamnēzē, alfa folitropīna terapijas laikā rūpīgi jānovēro. Šīs patoloģijas pasliktināšanās gadījumā vai arī, parādoties pirmajām pazīmēm, ārstēšana jāpārtrauc.
Sieviešu ārstēšana
Pirms ārstēšanas ar atbilstošām metodēm jāpārbauda pāra auglība un jānovērtē iespējamās kontrindikācijas grūtniecībai. Īpaši jāpārbauda, vai pacientei nav hipotireoze, virsnieru garozas nepietiekamība un hiperprolaktinēmija, kā arī jāveic specifiska ārstēšana.
Pacientēm, kam tiek stimulēta folikulu augšana vai nu anovulatoriskas neauglības ārstēšanas, vai mākslīgās apaugļošanas procedūras gadījumā, iespējama olnīcu palielināšanās vai hiperstimulācijas rašanās. Ievērojot ieteiktās alfa folitropīna devas un lietošanas shēmu, kā arī rūpīgi uzraugot terapiju, var mazināt šādu traucējumu rašanās iespēju. Lai varētu precīzi interpretēt folikulu attīstības raksturlielumus un nobriešanu, ārstam jābūt pieredzei šādu testu interpretācijā.
Klīniskajos pētījumos pēc alfa lutropīna ievadīšanas novērota olnīcu jutības palielināšanās pret alfa folitropīnu. Ja tiek uzskatīta par nepieciešamu FSH devas palielināšana, devu vēlams pielāgot ik pēc 714 dienām un vēlams pa 37,5-75 SV.
Alfa folitropīns/LH un cilvēka menopauzālais gonadotropīns (hMG) nav tieši salīdzināts. Salīdzinājums ar vēsturiskiem datiem liecina, ka ar alfa folitropīnu/LH iegūtais ovulācijas ātrums ir tāds pats, kādu var iegūt ar hMG.
Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS) Kontrolētas olnīcu stimulācijas rezultātā olnīcas var palielināties. Olnīcu palielināšanos visbiežāk novēro sievietēm, kurām ir policistisko olnīcu sindroms, un parasti tā regresē bez ārstēšanas.
Atšķirībā no nekomplicētas olnīcu palielināšanās OHSS ir stāvoklis, kas var izpausties pieaugošā smaguma pakāpē. Tas ietver izteiktu olnīcu palielināšanos, augstu steroīdo dzimumhormonu līmeni serumā un palielinātu asinsvadu caurlaidību, kas var izraisīt šķidruma uzkrāšanos vēdera dobumā, pleiras dobumā un retos gadījumos arī perikarda dobumā.
Smagos OHSS gadījumos novēroti šādi simptomi: sāpes vēderā, vēdera iestiepums, izteikta olnīcu palielināšanās, ķermeņa masas palielināšanās, aizdusa, oligūrija un gastrointestināli simptomi, piemēram, slikta dūša, vemšana un caureja. Klīniskie izmeklējumi var atklāt hipovolēmiju, hemokoncentrāciju, elektrolītu līdzsvara novirzes, ascītu, hemoperitoneju, izsvīdumu pleiras dobumā, hidrotoraksu vai akūtu pulmonālo distressu. Ļoti retos gadījumos OHSS var komplicēties ar olnīcas kājiņas sagriešanos vai trombembolijas gadījumiem, piemēram, plaušu emboliju, išēmisku insultu vai miokarda infarktu.
Neatkarīgi OHSS riska faktori ir policistisko olnīcu sindroms, augsts absolūtais estradiola līmenis serumā vai arī tā strauja palielināšanās (piemēram, > 900 pg/ml vai > 3 300 pmol/l anovulācijas gadījumā; > 3 000 pg/ml vai > 11 000 pmol/l ART gadījumā) un liels skaits briestošu olnīcu folikulu (piemēram, > 3 folikuli ≥ 14 mm diametrā anovulācijas gadījumā; ≥ 20 folikuli ≥ 12 mm diametrā ART gadījumā).
Ieteikto alfa folitropīna devu un ievadīšanas shēmas stingra ievērošana var mazināt olnīcu hiperstimulācijas risku (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu). Lai agrīni atklātu riska faktorus, ieteicama stimulācijas ciklu uzraudzība, veicot ultraskaņas izmeklēšanu, kā arī estradiola līmeņa noteikšana.
Iegūti pierādījumi tam, ka hCG ir galvenā loma OHSS ierosināšanā un ka sindroms var būt smagāks un ilgstošāks, ja iestājas grūtniecība. Tādēļ, ja parādās olnīcu hiperstimulācijas pazīmes, piemēram, estradiola līmenis serumā > 5 500 pg/ml vai > 20 200 pmol/l un/vai kopējais folikulu skaits ≥ 40, ieteicams pārtraukt hCG ievadīšanu un pacientei nestāties dzimumsakaros vai arī lietot kontracepcijas
6

barjermetodes vismaz 4 dienas. OHSS var strauji (24 stundu laikā) vai dažu dienu laikā progresēt un kļūt par nopietnu medicīnisku traucējumu. Visbiežāk tas attīstās pēc hormonālo līdzekļu lietošanas pārtraukšanas un sasniedz maksimumu aptuveni 7 līdz 10 dienas pēc ārstēšanas. Tādēļ paciente jānovēro vismaz 2 nedēļas pēc hCG lietošanas.
ART gadījumā visu folikulu aspirācija pirms ovulācijas var mazināt hiperstimulācijas iespējamību.
Viegls vai mēreni izteikts OHSS parasti pāriet bez iejaukšanās. Smaga OHSS gadījumā gonadotropīna lietošanu ieteicams pārtraukt, ja terapija vēl turpinās, un paciente jāhospitalizē un jāsāk atbilstoša ārstēšana.
Vairākaugļu grūtniecība Pacientēm, kam tiek inducēta ovulācija, vairākaugļu grūtniecības biežums ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairums vairākaugļu grūtniecību gadījumu ir dvīņi. Vairākaugļu grūtniecība, īpaši ja ir liels augļu skaits, palielina nelabvēlīgu notikumu risku mātei un nelabvēlīgu perinatālu notikumu risku.
Lai mazinātu vairākaugļu grūtniecības risku, ieteicams rūpīgi kontrolēt olnīcu atbildreakciju.
Pacientēm, kam tiek veiktas ART procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks saistīts galvenokārt ar aizstāto embriju skaitu, to kvalitāti un pacientes vecumu.
Pacientes pirms ārstēšanas jābrīdina par iespējamo vairāku bērnu dzimšanas risku.
Grūtniecības pārtraukšana Pacientēm, kurām tiek stimulēta folikulu augšana ovulācijas ierosināšanai vai ART gadījumā, biežāk nekā dabiskās apaugļošanās gadījumos grūtniecība tiek pārtraukta spontāna vai medicīniska aborta veidā.
Ārpusdzemdes grūtniecība Sievietēm ar olvadu slimību anamnēzē pastāv ārpusdzemdes grūtniecības risks neatkarīgi no tā, vai grūtniecība iestājusies spontānas apaugļošanās vai neauglības ārstēšanas procedūru rezultātā. Pēc ART ārpusdzemdes grūtniecības rašanās biežums bija salīdzinoši lielāks kā populācijā kopumā.
Dzimumorgānu jaunveidojumi Saņemti ziņojumi par olnīcu un citu dzimumorgānu jaunveidojumiem - gan labdabīgiem, gan ļaundabīgiem - sievietēm, kas neauglības ārstēšanai saņēmušas vairākus preparātus. Vēl nav noskaidrots, vai ārstēšana ar gonadotropīniem palielina šo audzēju risku neauglīgām sievietēm.
Iedzimtas malformācijas Pēc ART iedzimtas malformācijas sastopamas nedaudz biežāk nekā pēc dabiskas apaugļošanās. Uzskata, ka to nosaka vecāku raksturlielumu (t.i., mātes vecums, spermatozoīdu raksturlielumi) atšķirība un biežāk vērojamā vairākaugļu grūtniecība.
Trombemboliski traucējumi Sievietēm ar nesenu vai esošu trombembolisku slimību vai sievietēm ar vispāratzītiem trombembolisku traucējumu riska faktoriem, piemēram, pozitīvu personisko vai ģimenes anamnēzi, ārstēšana ar gonadotropīniem var vēl vairāk palielināt šādu trombembolisku traucējumu saasināšanās vai atkārtošanās risku. Šīm sievietēm jāapsver gonadotropīnu lietošanas priekšrocības un risks. Tomēr jāatceras, ka pati grūtniecība, kā arī OHSS, arī var palielināt trombembolisku traucējumu risku.
Vīriešu ārstēšana
Paaugstināts endogēnā FSH līmenis liecina par primāru sēklinieku mazspēju. Alfa folitropīna/hCG terapija šādiem pacientiem nav efektīva. Alfa folitropīnu nevajadzētu lietot gadījumos, kad efektīvu atbildreakciju nav iespējams sasniegt.
7

Kā atbildreakcijas novērtēšanas daļa 4-6 mēnešus pēc ārstēšanas sākšanas ieteicama spermas analīze.
Zāles satur benzalkonija hlorīdu Ovaleap satur 0,02 mg/ml benzalkonija hlorīda
Zāles satur benzilspirtu Ovaleap satur 10,0 mg/ml benzilspirta Benzilspirts var izraisīt alerģiskas reakcijas. Lieli tilpumi jālieto piesardzīgi un tikai tad, ja nepieciešams, īpaši personām ar aknu vai nieru darbības traucējumiem, kā arī grūtniecēm vai laikā, kad tiek veikta bērna barošana ar krūti, jo pastāv uzkrāšanās un toksicitātes (metaboliskas acidozes) risks.
Nātrija saturs
Ovaleap satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Alfa folitropīna un citu ovulāciju stimulējošu zāļu (piemēram, hCG, klomifēna citrāta) vienlaicīga lietošana var pastiprināt folikulu atbildreakciju, bet vienlaicīga GnRH agonistu vai antagonistu inducēta hipofīzes desensitizācija var palielināt adekvātai olnīcu atbildreakcijas ierosināšanai nepieciešamo alfa folitropīna devu. Cita klīniski nozīmīga zāļu mijiedarbība alfa folitropīna terapijas laikā nav novērota.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
Ovaleap lietošanai grūtniecības laikā nav indikāciju. Ierobežotie dati par lietošanu sievietēm grūtniecības laikā (mazāk par 300 grūtniecības iznākumu) neuzrāda alfa folitropīna radītas malformācijas vai toksisku ietekmi uz augli/jaundzimušo.
Pētījumos ar dzīvniekiem nav novērota teratogēna ietekme (skatīt 5.3. apakšpunktu). Izvērtējot gadījumus, kad zāles lietotas grūtniecības laikā, nav iegūts pietiekami daudz klīnisku datu, lai varētu izslēgt alfa folitropīna teratogēno ietekmi.
Barošana ar krūti
Ovaleap nav paredzēts lietošanai barošanas ar krūti laikā.
Fertilitāte
Ovaleap ir paredzēts lietošanai neauglības gadījumā (skatīt 4.1. apakšpunktu).
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Ovaleap neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila kopsavilkums
Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības ir galvassāpes, olnīcu cistas un vietējas reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, pietūkums un/vai kairinājums injekcijas vietā).
8

Bieži novērots viegls vai mēreni izteikts OHSS, un tas jāuzskata par stimulācijas procedūrai piemītošu risku. Smags OHSS novērots retāk (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Trombembolija var rasties ļoti reti (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību tabula Nevēlamās blakusparādības sakārtotas pēc biežuma kategorijām, izmantojot šādu iedalījumu: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz <1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Sieviešu ārstēšana

1. tabula: nevēlamās blakusparādības sievietēm

Orgānu sistēmu klasifikācija Biežums

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Asinsvadu sistēmas traucējumi Ļoti reti

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti reti Bieži

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Ļoti bieži Bieži

Retāk

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Reti Ļoti bieži

Nevēlamā blakusparādība Vieglas līdz smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas un šoks Galvassāpes Trombembolija (gan saistīta ar OHSS, gan nesaistīta) Astmas paasināšanās vai pasliktināšanās
Sāpes vēderā, vēdera apjoma palielināšanās, diskomforta sajūta vēderā, slikta dūša, vemšana, caureja Olnīcu cistas Viegls vai mēreni izteikts OHSS (ieskaitot saistītu simptomātiku) Smags OHSS (ieskaitot saistītu simptomātiku) (skatīt 4.4. apakšpunktu) Smaga OHSS komplikācijas Reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, tūska un/vai kairinājums injekcijas vietā)

9

Vīriešu ārstēšana

2. tabula: nevēlamās blakusparādības vīriešiem

Orgānu sistēmu klasifikācija Biežums

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Ādas un zemādas audu bojājumi Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti reti
Bieži Bieži Ļoti bieži

Izmeklējumi

Bieži

Nevēlamā blakusparādība Vieglas līdz smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas un šoks Astmas paasināšanās vai pasliktināšanās
Akne
Ginekomastija, varikocēle
Reakcijas injekcijas vietā (piemēram, sāpes, apsārtums, hematoma, tūska un/vai kairinājums injekcijas vietā) Ķermeņa masas palielināšanās

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana
Alfa folitropīna pārdozēšanas ietekme nav zināma, taču pastāv OHSS rašanās iespēja (skatīt 4.4. apakšpunktu).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: dzimumhormoni un uroģenitālās sistēmas modulatori, gonadotropīni, ATĶ kods: G03GA05.
Ovaleap ir līdzīgas bioloģiskas izcelsmes zāles. Sīkāka informācija ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
Farmakodinamiskā iedarbība
Sievietēm svarīgākais parenterāli ievadīta FSH rezultāts ir nobriedušu Grāfa folikulu veidošanās. Sievietēm, kurām ir anovulācija, alfa folitropīna terapijas mērķis ir attīstīt vienu nobriedušu Grāfa folikulu, no kura pēc hCG ievadīšanas atbrīvosies olšūna.
Klīniskā efektivitāte un drošums sievietēm
Klīniskos pētījumos pacientus ar smagu FSH un LH deficītu noteica pēc endogēnā LH līmeņa serumā, kas nepārsniedza 1,2 SV/l, nosakot centrālā laboratorijā. Taču jāņem vērā, ka dažādās laboratorijās noteiktie LH raksturlielumi var atšķirties.

10

Klīniskos pētījumos, kuros salīdzināta r-hFSH (alfa folitropīna) un urīna FSH lietošana ART procedūrām (skatīt zemāk 3. tabulu) un ovulācijas ierosināšanai, alfa folitropīns bija spēcīgāks nekā urīna FSH, jo folikula nobriešanas sasniegšanai bija jālieto mazāka kopējā deva, un arī ārstēšanas periods bija īsāks.

Veicot ART procedūras, alfa folitropīns ar mazāku kopējo devu un īsāku ārstēšanas periodu nekā urīna FSH gadījumā ļāva iegūt vairāk oocītu apaugļošanai nekā urīna FSH.

3. tabula: pētījuma GF 8407 (randomizēts, paralēlu grupu pētījums alfa folitropīna un urīna FSH

efektivitātes un lietošanas drošuma salīdzinājumam ART procedūrās) rezultāti.

alfa folitropīns

urīna FSH

(n = 130)

(n = 116)

Iegūto oocītu skaits

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Nepieciešamais FSH stimulācijas

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

dienu skaits

Kopējā nepieciešamā FSH deva (FSH

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

75 SV ampulu skaits)

Nepieciešamība palielināt devu (%)

56,2

85,3

Atšķirības starp abām grupām bija statistiski ticamas (p< 0,05) visiem augstāk minētajiem rādītājiem.

Klīniskā efektivitāte un drošums vīriešiem

Vīriešiem ar FSH deficītu alfa folitropīns, kas lietots vienlaikus ar hCG vismaz 4 mēnešus, inducē spermatoģenēzi.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Pēc intravenozas ievadīšanas alfa folitropīns izplatās ekstracelulārā šķidrumā, sākotnējais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 2 h, izvadīšana no organisma notiek ar aptuveni vienu dienu ilgu terminālo pusperiodu. Izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī un kopējais klīrenss ir attiecīgi 10 l un 0,6 l/h. Astotā daļa alfa folitropīna devas tiek izvadīta urīnā.

Pēc subkutānas lietošanas absolūtā bioloģiskā pieejamība ir aptuveni 70%. Pēc atkārtotas ievadīšanas alfa folitropīns uzkrājas trīskārtīgi, sasniedzot līdzsvara stāvokli 3-4 dienās. Sievietēm, kurām ir nomākta endogēnā gonadotropīna sekrēcija, alfa folitropīns tomēr efektīvi stimulē folikulu attīstību un steroīdu veidošanos neatkarīgi no nenosakāmā LH līmeņa.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par vienreizēju un atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti, salīdzinot ar zāļu apraksta citos apakšpunktos aprakstītajiem, neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Žurkām pēc ilgstošas alfa folitropīna farmakoloģisku devu lietošanas (≥ 40 SV/kg dienā) novērota pavājināta auglība samazinātas vaislības dēļ.

Lietojot lielā devā (≥ 5 SV/kg dienā), alfa folitropīns izraisīja samazinātu dzīvotspējīgu augļu skaitu, vienlaikus nebūdams teratogēns, kā arī patoloģiskas dzemdības - līdzīgi kā lietojot urīna menopauzes gonadotropīnu (hMG). Taču, tā kā Ovaleap nav paredzēts lietošanai grūtniecības laikā, šiem datiem nav lielas klīniskas nozīmes.

11

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts Nātrija hidroksīds (2 M) (pH pielāgošanai) Mannīts Metionīns Polisorbāts 20 Benzilspirts Benzalkonija hlorīds Ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
2 gadi.
Uzglabāšanas laiks un uzglabāšanas nosacījumi pēc pirmās atvēršanas Pildspalvveida injektorā ievietotu kārtridžu var uzglabāt maksimāli 28 dienas. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Pacientam vajadzētu ierakstīt pirmo lietošanas datumu pacienta dienasgrāmatā, kas saņemta komplektā ar Ovaleap Pen.
Pildspalvveida injektora vāciņš jāuzliek injektoram pēc katras injekcijas, lai pasargātu no gaismas.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).
Nesasaldēt.
Uzglabāt kārtridžu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas.
Zāles pirms atvēršanas un derīguma termiņa laikā var izņemt no ledusskapja un uzglabāt 3 mēnešus, tās atkārtoti neatdzesējot. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Zāles jāizmet, ja tās 3 mēnešu laikā netiek izlietotas.
Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu pirmās atvēršanas skatīt 6.3. apakšpunktā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
Ovaleap 300 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām Kārtridžs (1. klases stikls) ar gumijas virzuli (brombutila gumija) un gofrētu vāciņu (alumīnijs) ar membrānu (brombutila gumija), kas satur 0,5 ml šķīduma. Injekcijas adatas (nerūsējošais tērauds: 0,33 mm x 12 mm, 29 G x ½")
Iepakojumā ir 1 kārtridžs un 10 injekcijas adatas.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
12

Ovaleap 450 SV/0,75 ml šķīdums injekcijām Kārtridžs (1. klases stikls) ar gumijas virzuli (brombutila gumija) un gofrētu vāciņu (alumīnijs) ar membrānu (brombutila gumija), kas satur 0,75 ml šķīduma. Injekcijas adatas (nerūsējošais tērauds: 0,33 mm x 12 mm, 29 G x ½")
Iepakojumā ir 1 kārtridžs un 10 injekcijas adatas.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
Ovaleap 900 SV/1,5 ml šķīdums injekcijām Kārtridžs (1. klases stikls) ar gumijas virzuli (brombutila gumija) un gofrētu vāciņu (alumīnijs) ar membrānu (brombutila gumija), kas satur 1,5 ml šķīduma. Injekcijas adatas (nerūsējošais tērauds: 0,33 mm x 12 mm, 29 G x ½")
Iepakojumā ir 1 kārtridžs un 20 injekcijas adatas.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.
Šķīdumu nedrīkst lietot, ja tajā ir daļiņas vai tas ir duļķains.
Ovaleap ir paredzēts lietošanai tikai ar Ovaleap Pen. Rūpīgi ievērot pildspalvveida injektora lietošanas norādījumus.
Katrs kārtridžs lietojams tikai vienam pacientam.
Tukšos kārtridžus nedrīkst atkārtoti uzpildīt. Ovaleap kārtridži nav paredzēti citu zāļu iejaukšanai kārtridžos. Izmantotās adatas tūlīt pēc injekcijas jāizmet.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Theramex Ireland Limited 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1 D01 YE64 Īrija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
Ovaleap 300 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām EU/1/13/871/001
Ovaleap 450 SV/0,75 ml šķīdums injekcijām EU/1/13/871/002
Ovaleap 900 SV/1,5 ml šķīdums injekcijām EU/1/13/871/003
13

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2013. gada 27. septembris. Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2018. gada 16. maijs. 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
14

I  A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJI,
KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN
EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
15

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJI, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese
Teva Biotech GmbH Dornierstraße 10 D-89079 Ulm Vācija
Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Teva Biotech GmbH Dornierstraße 10 D-89079 Ulm Vācija
Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Swensweg 5 NL-2031 GA Haarlem Nīderlande
Merckle GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm, Vācija
Drukātajā lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
~~ Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
~~ Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2 modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP.
Atjaunināts RPP jāiesniedz: ~~ pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma;
16

~~ ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
17

II  MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
18

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
19

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ovaleap 300 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām follitropin alfa
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrā kārtridžā ir 300 SV (ekvivalents 22 mikrogramiem) alfa folitropīna 0,5 ml šķīduma. Katrā šķīduma ml ir 600 SV (ekvivalents 44 mikrogramiem) alfa folitropīna.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hidroksīds (2 M) (pH pielāgošanai), mannīts, metionīns, polisorbāts 20, benzilspirts, benzalkonija hlorīds, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijai 1 kārtridžs ar 0,5 ml šķīduma un 10 injekcijas adatas
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Lietošanai tikai ar Ovaleap Pen. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz Pildspalvveida injektorā ievietotu kārtridžu var uzglabāt maksimāli 28 dienas temperatūrā līdz 25°C.
20

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. Pirms atvēršanas var uzglabāt 3 mēnešus temperatūrā līdz 25°C. Zāles jāizmet, ja tās 3 mēnešu laikā netiek izlietotas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Theramex Ireland Limited 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1 D01 YE64 Īrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/871/001
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Ovaleap 300 SV/0,5 ml
21

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
22

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ovaleap 450 SV/0,75 ml šķīdums injekcijām follitropin alfa
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrā kārtridžā ir 450 SV (ekvivalents 33 mikrogramiem) alfa folitropīna 0,75 ml šķīduma. Katrā šķīduma ml ir 600 SV (ekvivalents 44 mikrogramiem) alfa folitropīna.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hidroksīds (2 M) (pH pielāgošanai), mannīts, metionīns, polisorbāts 20, benzilspirts, benzalkonija hlorīds, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijai 1 kārtridžs ar 0,75 ml šķīduma un 10 injekcijas adatas
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Lietošanai tikai ar Ovaleap Pen. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz Pildspalvveida injektorā ievietotu kārtridžu var uzglabāt maksimāli 28 dienas temperatūrā līdz 25°C.
23

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. Pirms atvēršanas var uzglabāt 3 mēnešus temperatūrā līdz 25°C. Zāles jāizmet, ja tās 3 mēnešu laikā netiek izlietotas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Theramex Ireland Limited 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1 D01 YE64 Īrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/871/002
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Ovaleap 450 SV/0,75 ml
24

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
25

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ovaleap 900 SV/1,5 ml šķīdums injekcijām follitropin alfa
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrā kārtridžā ir 900 SV (ekvivalents 66 mikrogramiem) alfa folitropīna 1,5 ml šķīduma. Katrā šķīduma ml ir 600 SV (ekvivalents 44 mikrogramiem) alfa folitropīna.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hidroksīds (2 M) (pH pielāgošanai), mannīts, metionīns, polisorbāts 20, benzilspirts, benzalkonija hlorīds, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijai 1 kārtridžs ar 1,5 ml šķīduma un 20 injekcijas adatas
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Lietošanai tikai ar Ovaleap Pen. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz Pildspalvveida injektorā ievietotu kārtridžu var uzglabāt maksimāli 28 dienas temperatūrā līdz 25°C.
26

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. Pirms atvēršanas var uzglabāt 3 mēnešus temperatūrā līdz 25°C. Zāles jāizmet, ja tās 3 mēnešu laikā netiek izlietotas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Theramex Ireland Limited 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1 D01 YE64 Īrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/871/003
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Ovaleap 900 SV/1,5 ml
27

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
28

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Ovaleap 300 SV/0,5 ml injekcijām follitropin alfa s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der.līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 0,5 ml 6. CITA
29

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Ovaleap 450 SV/0,75 ml injekcijām follitropin alfa s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der.līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 0,75 ml 6. CITA
30

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Ovaleap 900 SV/1,5 ml injekcijām follitropin alfa s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der.līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1,5 ml 6. CITA
31

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
32

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Ovaleap 300 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām Ovaleap 450 SV/0,75 ml šķīdums injekcijām Ovaleap 900 SV/1,5 ml šķīdums injekcijām
follitropin alfa
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas
attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir Ovaleap un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Ovaleap lietošanas 3. Kā lietot Ovaleap 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Ovaleap 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Ovaleap un kādam nolūkam tās lieto
Kas ir Ovaleap Šīs zāles satur aktīvo vielu alfa folitropīnu, kas ir gandrīz identiska dabīgajam hormonam Jūsu organismā, ko sauc par „folikulstimulējošo hormonu” (FSH). FSH ir „gonadotropīns”, hormona veids kam ir svarīga loma cilvēka auglības un reproduktivitātes nodrošināšanā. Sievietēm FSH ir nepieciešams, lai nodrošinātu pūslīšu (folikulu) augšanu un attīstību olnīcās, kas satur olšūnas. Vīriešiem FSH ir nepieciešams spermas veidošanai.
Kādam nolūkam Ovaleap lieto
Pieaugušām sievietēm Ovaleap lieto: ~~ lai palīdzētu ovulācijai (atbrīvot nobriedušu olšūnu no folikula) sievietēm, kurām nenotiek
ovulācija un kurām ārstēšana ar „klomifēna citrātu” nav bijusi efektīva; ~~ lai palīdzētu folikuliem attīstīties sievietēm, veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras
(procedūras, kas palīdz iestāties grūtniecībai), piemēram, in vitro apaugļošanu, gamētu pārnesi olvadā vai zigotu pārnesi olvadā; ~~ kombinācijā ar medikamentu, ko sauc par „alfa lutropīnu” (cita gonadotropīna variantu, „luteinizējošo hormonu” vai LH), lai palīdzētu ovulācijai sievietēm, kurām nenotiek ovulācija, jo viņu organismā veidojas ļoti maz FSH un LH.
Pieaugušiem vīriešiem Ovaleap lieto: ~~ kombinācijā ar medikamentu „cilvēka horiongonadotropīnu” (human Chorionic
Gonadotrophin, hCG) - spermatozoīdu veidošanās veicināšanai vīriešiem, kas ir neauglīgi attiecīgo hormonu nelielā daudzuma dēļ.
33

2. Kas Jums jāzina pirms Ovaleap lietošanas
Nelietojiet Ovaleap šādos gadījumos: ~~ ja Jums ir alerģija pret alfa folitropīnu, folikulstimulējošo hormonu (FSH) vai kādu citu
(6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. ~~ ja Jums ir hipotalāma vai hipofīzes audzējs (smadzeņu daļas); ~~ ja esat sieviete, kurai ir:
- palielinātas olnīcas vai nezināmas izcelsmes šķidrumu pildīti pūslīši olnīcās (olnīcu cistas)
- nezināmas izcelsmes asiņošana no maksts; - olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis; - jebkādi traucējumi, kas parasti neļauj attīstīties normālai grūtniecībai, piemēram,
olnīcu mazspēja (priekšlaicīga menopauze), fibroīdi dzemdes audzēji vai nepareizi veidoti dzimumorgāni; ~~ ja esat vīrietis, kuram ir: - neārstējama sēklinieku mazspēja.
Nelietojiet šīs zāles, ja kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem attiecas uz Jums. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms ārstēšanas ārstam ar pieredzi neauglības ārstēšanā jāpārbauda Jūsu un Jūsu partnera auglība.
Porfīrija Ja Jums vai kādam ģimenes loceklim ir porfīrija, pirms ārstēšanas uzsākšanas pastāstiet par to ārstam. Šis ir stāvoklis, ko bērni var pārmantot no vecākiem, un nozīmē, ka Jūsu organisms nespēj sašķelt porfirīnus (organiski savienojumi). Nekavējoties izstāstiet savam ārstam, ja: ~~ Jūsu āda kļūst jūtīga un uz tās ātri veidojas pūslīši, īpaši vietās, kas bieži tiek pakļautas saules
gaismai un/vai ~~ Jums ir sāpes vēderā, rokās vai kājās. Ja Jums ir iepriekš minētie simptomi, ārsts var ieteikt Jums pārtraukt ārstēšanu.
Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS) Ja esat sieviete, šīs zāles palielina Jums OHSS risku. Tas ir tad, kad folikuli attīstās pārāk daudz un kļūst par lielām cistām.
Nekavējoties konsultējieties ar ārstu, ja: ~~ Jums ir sāpes vēdera lejasdaļā; ~~ Jums strauji palielinās ķermeņa svars; ~~ Jums rodas slikta dūša vai vemšana; ~~ Jums ir apgrūtināta elpošana. Ja Jums ir iepriekš minētie simptomi, ārsts var ieteikt Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu (skatīt arī 4. punktu „Nopietnas blakusparādības sievietēm”).
Ja Jums nenotiek ovulācija un Jūs lietojat ieteikto devu un ievērojat lietošanas laikus, OHSS rodas retāk. Ovaleap terapija reti izraisa smagu OHSS, ja vien nelieto zāles galīgai folikulu nobriešanas ierosināšanai (satur cilvēka horiongonadotropīnu - hCG). Ja Jums attīstās OHSS, šajā ārstēšanas ciklā ārsts var nedot Jums hCG. Jums var ieteikt nestāties dzimumsakaros vai lietot barjermetodes vismaz 4 dienas.
Vairākaugļu grūtniecība Lietojot šīs zāles, risks, ka Jums iestāsies grūtniecība vairāk nekā ar vienu bērnu augļiem (t.i., vairākaugļu grūtniecība, parasti dvīņi), ir lielāks nekā dabiskas apaugļošanās gadījumā. Vairākaugļu grūtniecība var radīt medicīniskas komplikācijas Jums un bērniem. Vairākaugļu grūtniecības risku var mazināt, lietojot pareizu šo zāļu devu pareizā laikā. Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras,
34

vairākaugļu grūtniecības risks ir saistīts ar Jūsu vecumu, ķermenī ievietoto apaugļoto olšūnu vai embriju kvalitāti un skaitu.
Grūtniecības pārtraukšana Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras vai stimulējot olnīcas attīstīt olšūnas, pastāv lielāks grūtniecības pārtraukšanās risks nekā parasti.
Ārpusdzemdes grūtniecība Veicot mākslīgās apaugļošanas procedūras un ja Jums ir bojāti olvadi, pastāv lielāks risks ārpusdzemdes grūtniecībai (ektopiskā grūtniecība) nekā parasti.
Iedzimti defekti Bērnam, kurš ir piedzimis ar mākslīgās apaugļošanas procedūras palīdzību, var būt nedaudz paaugstināts iedzimtu defektu risks nekā piedzimstot dabiskās apaugļošanas ceļā. Tas varētu būt saistīts ar vairākām grūtniecībām vai vecāku īpašībām, piemēram, mātes vecumu un spermas īpašībām.
Asinsreces traucējumi (trombemboliski traucējumi) Ja Jums kādreiz ir bijis asins trombs kājā vai plaušās, sirdslēkme vai insults vai ja šādi traucējumi ir bijuši Jūsu ģimenes locekļiem, informējiet ārstu. Ovaleap terapijas laikā pastāv augstāks šādu traucējumu veidošanās vai pasliktināšanās risks.
Paaugstināts FSH līmenis asinīs vīriešiem Ja esat vīrietis, pārāk daudz dabīgā FSH asinīs var liecināt par sēklinieku bojājumu. Šīs zāles šādos gadījumos parasti nav efektīvs. Ja ārsts izlemj pamēģināt ārstēšanu ar Ovaleap, tad lai to uzraudzītu, 46 mēnešus pēc ārstēšanas sākšanas ārsts var Jums palūgt spermu analīzei.
Bērni un pusaudži Šīs zāles nav paredzētas lietošanai bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem.
Citas zāles un Ovaleap Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. ~~ Ja lietojat Ovaleap ar citām zālēm, kas veicina ovulāciju, piemēram, cilvēka
horiongonadotropīnu (hCG) vai klomifēna citrātu, var pastiprināties folikulu atbildreakcija. ~~ Ja lietojat Ovaleap vienlaikus ar gonadotropīnu atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai
antagonistu (šīs zāles samazina dzimumhormonu līmeni un pārtrauc ovulāciju), Jums var būt nepieciešama lielāka Ovaleap deva, lai attīstītos folikuli.
Grūtniecība un barošana ar krūti Nelietojiet šīs zāles, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Zāles neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
Ovaleap satur nātriju, benzalkonija hlorīdu un benzilspirtu Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.
Šīs zāles satur arī 0,02 mg benzalkonija hlorīda/ml un 10,0 mg benzilspirta/ml. Ja Jums ir aknu vai nieru slimība, vai arī ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas nepieciešams tādēļ, ka liels daudzums benzilspirta var uzkrāties Jūsu organismā un izraisīt blakusparādības (ko sauc par metabolisko acidozi).
35

3. Kā lietot Ovaleap
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Šīs zāles tiek ievadītas injekcijas veidā audos tieši zem ādas (subkutāna injekcija). Jūsu ārsts vai medmāsa parādīs, kā injicēt šīs zāles. Ja Jūs šīs zāles ievadāt pašrocīgi, lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet „pildspalvas” lietošanas instrukciju.
Kāda ir ieteicamā deva Jūsu ārsts izlems, cik daudz un bieži Jums zāles būs jālieto. Turpmāk aprakstītās devas norādītas starptautiskajās vienībās (SV).
Sievietes
Ja Jums nenotiek ovulācija un ir neregulāras mēnešreizes vai to nav vispār ~~ šīs zāles parasti lieto katru dienu; ~~ ja Jums ir neregulāras mēnešreizes, sāciet lietot šīs zāles menstruālā cikla pirmajās 7 dienās. Ja
Jums nav mēnešreižu, zāles varat sākt lietot, jebkurā piemērotā dienā; ~~ ieteicamā šo zāļu sākuma deva ir 75 līdz 150 SV katru dienu; ~~ šo zāļu devu var palielināt ik pēc 7 vai 14 dienām pa 37,5 SV līdz 75 SV, kamēr tiek iegūta
vēlamā atbildreakcija; ~~ maksimālā šo zāļu dienas deva parasti nepārsniedz 225 SV; ~~ kad tiks iegūta vēlamā atbildreakcija, Jums ievadīs hCG vai rekombinētu hCG (r-hCG - hCG,
kas radīts laboratorijā, izmantojot speciālu DNS tehnoloģiju). Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu r-hCG injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG injekciju 24 līdz 48 h pēc pēdējās Ovaleap injekcijas. Vislabākais laiks dzimumtuvībai ir hCG injekcijas dienā un nākamajā dienā pēc tās. Alternatīvi, intrauterīno apsēklošanu var veikt, ievietojot spermu dzemdes dobumā.
Ja pēc 4 ārstēšanas nedēļām ārsts nenovēro vēlamo atbildreakciju, ārstēšanas cikls ar šīm zālēm jāpārtrauc. Nākamajā ārstēšanas ciklā ārsts Jums nozīmēs lielāku Ovaleap sākuma devu nekā iepriekš.
Ja Jums novēros pārāk spēcīgu atbildreakciju, ārstēšana tiks pārtraukta un hCG netiks ievadīts [skatīt arī 2. sadaļu, „Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)”]. Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs mazāku Ovaleap devu nekā iepriekš.
Ja Jums nepieciešama vairāku olšūnu attīstīšana pirms jebkādas mākslīgās apaugļošanas procedūras ~~ Ieteicamā šo zāļu sākuma deva ir 150 līdz 225 SV katru dienu, sākot ar 2. vai 3. menstruālā
cikla dienu; ~~ Devu var palielināt atkarībā no atbildreakcijas. Maksimālā dienas deva ir 450 SV. ~~ Ārstēšana tiek turpināta, līdz olšūnas ir pietiekami attīstījušās. Tam parasti nepieciešamas
aptuveni 10 dienas, bet tas var notikt jebkurā brīdī laika posmā no 5. līdz 20. dienai. Lai noteiktu šo brīdi, ārsts izmantos asins analīzes un/vai ultraskaņas iekārtu. ~~ Kad olšūnas būs attīstījušās, Jums ievadīs hCG vai r-hCG. Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu r-hCG injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG injekciju 24 līdz 48 h pēc Jūsu pēdējās Ovaleap injekcijas. Tas sagatavos olšūnas savākšanai.
Citos gadījumos ārsts vispirms var izmantot ovulācijas apturēšanu ar gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu vai antagonistu. Šajos gadījumos Ovaleap lietošanu sāk aptuveni 2 nedēļas pēc agonista terapijas sākšanas. Ovaleap un GnRH agonistu turpina lietot līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai.
Ja Jums nenotiek ovulācija, nav mēnešreižu un diagnosticēts ļoti zems FSH un LH hormonu līmenis ~~ Ieteicamā Ovaleap sākuma deva ir 75 līdz 150 SV kopā ar 75 SV alfa lutropīna; ~~ Abas zāles Jums būs jālieto katru dienu līdz 5 nedēļām;
36

~~ Ovaleap devu var palielināt ik pēc 7 vai 14 dienām pa 37,5 SV līdz 75 SV, kamēr tiek iegūta vēlamā atbildreakcija;
~~ Kad tiks iegūta vēlamā atbildreakcija, Jums ievadīs hCG vai r-hCG. Jums ievadīs vienu 250 mikrogramu r-hCG injekciju vai 5 000 līdz 10 000 SV hCG injekciju 24 līdz 48 h pēc pēdējām Ovaleap un alfa lutropīna injekcijām. Vislabākais laiks dzimumtuvībai ir hCG injekcijas dienā un nākamajā dienā pēc tās. Alternatīvs variants ir intrauterīnās inseminācijas veikšana, ievadot spermu dzemdes dobumā.
Ja pēc 5 ārstēšanas nedēļām ārsts nenovēro atbildreakciju, ārstēšanas cikls jāpārtrauc. Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs lielāku šo zāļu sākuma devu nekā iepriekš.
Ja Jums novēros pārāk spēcīgu atbildreakciju, ārstēšana ar Ovaleap tiks pārtraukta un hCG netiks ievadīts [skatīt arī 2. sadaļu, „Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)”]. Nākamajā ciklā ārsts Jums nozīmēs mazāku Ovaleap devu nekā iepriekš.
Vīrieši ~~ Ieteicamā šo zāļu deva ir 150 SV kombinācijā ar hCG; ~~ abas zāles jālieto trīsreiz nedēļā vismaz 4 mēnešus; ~~ ja pēc 4 mēnešiem ārstēšana Jums nav bijusi efektīva, ārsts var ierosināt turpināt ārstēšanu,
lietojot abus medikamentus, vismaz 18 mēnešus.
Kā tiek veiktas injekcijas? Šīs zāles tiek ievadītas injekcijas veidā audos tieši zem ādas (subkutānas injekcijas veidā), izmantojot Ovaleap Pen. Ovaleap Pen ir ierīce („pildspalva”) injekcijas ievadīšanai audos tieši zem ādas.
Jūsu ārsts var ieteikt Jums iemācīties, kā sev injicēt šīs zāles. Jūsu ārsts vai medmāsa sniegs Jums norādījumus par to, kā to izdarīt, un Jūs varat atrast norādījumus arī pildspalvas lietošanas instrukcijā. Nemēģiniet pašinjicēt šīs zāles bez Jūsu ārsta vai medmāsas apmācības. Pati pirmā šo zāļu injekcija jāievada tikai ārsta vai medmāsas klātbūtnē.
Ovaleap šķīdums injekcijai kārtridžos ir izstrādāts lietošanai ar Ovaleap Pen. Jums ir rūpīgi jāievēro Ovaleap Pen lietošanas instrukcija. Pildspalvas lietošanas instrukcija ir pievienota Ovaleap Pen komplektam. Tomēr, lai Jūsu traucējumi tiktu ārstēti pareizi, nepieciešama cieša un pastāvīga sadarbība ar savu ārstu.
Izmantotās adatas tūlīt pēc injekcijas izmetiet.
Ja esat lietojis Ovaleap vairāk nekā noteikts Nav zināms, kādas ir sekas, lietojot pārāk lielu Ovaleap daudzumu. Taču varētu rasties olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS), kas aprakstīts 4. sadaļā „Nopietnas blakusparādības sievietēm”. Tomēr OHSS rastos tikai hCG ievadīšanas gadījumā [skatīt arī 2. sadaļu, „Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)”].
Ja esat aizmirsis lietot Ovaleap Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lūdzu, vērsieties pie ārsta, tiklīdz konstatējat, ka esat aizmirsis ievadīt devu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Svarīgas blakusparādības
Nopietnas blakusparādības vīriešiem un sievietēm
37

~~ Ļoti reti (var skart līdz 1 cilvēku no 10 000) ziņots par alerģiskām reakcijām, piemēram, izsitumiem uz ādas, paceltiem, niezošiem ādas laukumiem un smagām alerģiskām reakcijām ar vājumu, pazeminātu asinsspiedienu, apgrūtinātu elpošanu un sejas pietūkumu. Ja domājat, ka Jums ir šāda reakcija, nekavējoties pārtrauciet Ovaleap injekciju un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
Nopietnas blakusparādības sievietēm ~~ Sāpes vēdera lejasdaļā un slikta dūša vai vemšana var būt olnīcu hiperstimulācijas sindroma
(OHSS) simptomi. Tas var norādīt, ka olnīcas ir pārāk spēcīgi reaģējušas uz ārstēšanu un ka tajās ir izveidojušās lielas cistas [skatīt arī 2. sadaļu „Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)”]. Šī blakusparādība ir bieži sastopama (var skart līdz 1 cilvēku no 10). ~~ OHSS var kļūt par smagu traucējumu ar izteikti palielinātām olnīcām, samazinātu urīna veidošanos, ķermeņa masas palielināšanos, apgrūtinātu elpošanu un/vai iespējamu šķidruma uzkrāšanos vēdera vai krūškurvja dobumā. Šī blakusparādība novērota retāk (var skart līdz 1 cilvēku no 100). ~~ Retos gadījumos var rasties tādas OHSS komplikācijas kā olnīcu kājiņas sagriešanās vai asins trombu veidošanās (var skart līdz 1 cilvēku no 1 000). ~~ Nopietnas, ar trombu veidošanos saistītas komplikācijas (trombemboliski traucējumi), dažkārt bez OHSS, novērotas ļoti reti (var skart līdz 1 cilvēku no 10 000). Šie traucējumi var izpausties kā sāpes krūškurvī, elpas trūkums, insults vai sirdslēkme [skatīt arī 2. sadaļu „Asinsreces traucējumi (trombemboliski traucējumi)”].
Ja Jums ir kāda no iepriekš minētajām blakusparādībām, NEKAVĒJOTIES sazinieties ar savu ārstu, kurš, iespējams, Ovaleap lietošanu liks pārtraukt.
Citas blakusparādības sievietēm
Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 cilvēku no 10) ~~ Vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes, apsārtums, zilumu rašanās, pietūkums
un/vai kairinājums ~~ Galvassāpes ~~ ar šķidrumu pildīti pūslīši olnīcās (olnīcu cistas) Bieži (var skart līdz 1 cilvēku no 10) ~~ Sāpes vēderā ~~ Vēdera pūšanās ~~ Vēdergraizes ~~ Slikta dūša ~~ Vemšana ~~ Caureja Ļoti reti (var skart līdz 1 cilvēku no 10 000) ~~ Var pasliktināties astma
Citas blakusparādības vīriešiem
Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 cilvēku no 10) ~~ Vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes, apsārtums, zilumu rašanās, pietūkums
un/vai kairinājums Bieži (var skart līdz 1 cilvēku no 10) ~~ Vēnu palielināšanās virs un aiz sēkliniekiem (varikocēle) ~~ Krūšu veidošanās ~~ Aknes ~~ Ķermeņa svara palielināšanās Ļoti reti (var skart līdz 1 cilvēku no 10 000) ~~ Var pasliktināties astma
Ziņošana par blakusparādībām
38

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Ovaleap
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un ārējās kastītes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).
Nesasaldēt.
Uzglabāt kārtridžu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas.
Pirms atvēršanas un derīguma termiņa laikā Jūs varat izņemt zāles no ledusskapja un, atkārtoti neatdzesējot, uzglabāt 3 mēnešus. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Zāles jāizmet, ja tās 3 mēnešu laikā netiek izlietotas.
Pēc atvēršanas pildspalvveida injektorā ievietotu kārtridžu var uzglabāt maksimāli 28 dienas. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Ierakstiet pirmo lietošanas datumu pacienta dienasgrāmatā, kas saņemta komplektā ar Ovaleap Pen.
Uzlieciet pildspalvveida injektora vāciņu atpakaļ Ovaleap Pen injektoram pēc katras injekcijas, lai pasargātu no gaismas.
Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka šķīdums ir duļķains vai satur sīkas daļiņas.
Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Ovaleap satur - Aktīvā viela ir alfa folitropīns.
Ovaleap 300 SV/0,5 ml: katrā kārtridžā ir 300 SV (ekvivalents 22 mikrogramiem) alfa folitropīna 0,5 ml šķīduma. Ovaleap 450 SV/0,75 ml: katrā kārtridžā ir 450 SV (ekvivalents 33 mikrogramiem) alfa folitropīna 0,75 ml šķīduma. Ovaleap 900 SV/1,5 ml: katrā kārtridžā ir 900 SV (ekvivalents 66 mikrogramiem) alfa folitropīna 1,5 ml šķīduma. Katrā šķīduma ml ir 600 SV (ekvivalents 44 mikrogramiem) alfa folitropīna. - Citas sastāvdaļas ir nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hidroksīds (2 M) (pH pielāgošanai), mannīts, metionīns, polisorbāts 20, benzilspirts, benzalkonija hlorīds, ūdens injekcijām. Visi devu lielumi, kas uzskaitīti iepriekš, satur citas sastāvdaļas.
Ovaleap ārējais izskats un iepakojums Ovaleap ir šķīdums injekcijai (injekcijām). Ovaleap ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums.
Ovaleap 300 SV/0,5 ml ir pieejams iepakojumos, kas satur 1 kārtridžu un 10 injekcijas adatas.
39

Ovaleap 450 SV/0,75 ml ir pieejams iepakojumos, kas satur 1 kārtridžu un 10 injekcijas adatas. Ovaleap 900 SV/1,5 ml ir pieejams iepakojumos, kas satur 1 kārtridžu un 20 injekcijas adatas. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. Reģistrācijas apliecības īpašnieks Theramex Ireland Limited 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1 D01 YE64 Īrija Ražotājs Teva Biotech GmbH Dornierstraße 10 89079 Ulm Vācija Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nīderlande Merckle GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm, Vācija Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {GGGG. mēnesis} Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
40
[*1]

DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2021]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены