apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Octostim amp.15MKG/ml 1ml N10

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-Jan-22
OCTOSTIM-лекарство/препарат -ампулы ориентировочно, Вы можете купить "Octostim amp.15MKG/ml 1ml N10" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 139.88€  158.74$  116.99£  12147Rub  1456.7SEK  634PLN  498.92₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -ампулы  Octostim amp.15MKG/ml 1ml N10     Перепроверить

ATC кодH01BA02 

Активные вещества: Desmopressini Acetas

 


Фирма производитель: Ferring Ab
Лекарство Octostim amp.15MKG/ml 1ml N10 входит в список компенсируемых медикаментов в Латвии. 

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
OCTOSTIM 15MCG/ML AMP.1ML Rx (Ferring)
134.90€ , Oct.2021 Интернет аптека Latvija internetaptieka.lv T. 26699176, Адрес: Рига, улица Дзелзавас 120M, LV-1021. Время работы: рабочие дни: 9.00-18.00. Лекарства по рецептам можно будет получить лично, придя с рецептом или документом, удостоверяющим личность, или заказать на дом с доставкой, если выписан e-рецепт.Указанная цена ориентировочна и может несколько отличаться.
Octostim amp.15mcg/ml 1ml N10, Desmopressini Acetas Rx (Ferring Ab) [Germany]
139.88€, Oct.2021 Интернет аптека Latvija Meness aptieka Тел. 8555
OCTOSTIM 15 ΜG/ML INJEKCINIS TIRPALAS N10 (Ferring Pharmaceuticals B.V.)
299.93€, Jan.2022 Интернет аптека Литва 100 metų vaistinė (Литва)Перейти к продавцу для покупки
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Octostim 15 mikrogrami/ml šķīdums injekcijām Stikla ampula, N10

(Endokrinoloģija, ATĶ kods: H01BA02)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

350.18€

Zāļu produkta identifikators

97-0611-01

Zāļu reģistrācijas numurs

97-0611

Ražotājs

Ferring GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

30-MAY-08

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

15 μg/ml

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Ferring GmbH, Germany

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

OCTOSTIM 15 mikrogrami/ml šķīdums injekcijām

Desmopressini acetas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir OCTOSTIM un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms OCTOSTIM lietošanas

3. Kā lietot OCTOSTIM

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt OCTOSTIM

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir OCTOSTIM un kādam nolūkam to lieto

OCTOSTIM satur desmopresīnu – dabiskā arginīnu saturošā hipofīzes hormona vazopresīna strukturālo analogu.

OCTOSTIM lieto:

pagarināta asins tecēšanas laika īsināšanai un normalizācijai pirms invazīvas terapeitiskas vai diagnostiskas manipulācijas vai asiņošanas terapeitiskai kontrolei pacientiem, kam ir pagarināts asins tecēšanas laiks urēmijas, aknu cirozes, iedzimtu vai zāļu izraisītu trombocītu funkciju traucējumu dēļ, kā arī pacientiem ar nezināmas izcelsmes pagarinātu asins tecēšanas laiku;

asiņošanas terapeitiskai kontrolei un profilaksei neliela apjoma ķirurģisku manipulāciju laikā pacientiem, kam ir vieglas formas A hemofilija vai Villebranda slimība un pozitīva atbildes reakcija uz pārbaudes devu. Var ārstēt arī vidēji smagas šo slimību formas.

2. Kas Jums jāzina pirms OCTOSTIM lietošanas

Nelietojiet OCTOSTIM šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret desmopresīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

- ja Jums ir kāda no turpmāk minētajām slimībām:

polidipsija (nenormāli stipras slāpes);

nestabila stenokardija un/vai sirds mazspēja vai citi stāvokļi, kad nepieciešama diurētisku līdzekļu terapija;

konstatēta hiponatriēmija;

nepietiekamas antidiurētiskā hormona (ADH) sekrēcijas sindroms;

II B tipa Villebranda slimība.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms OCTOSTIM lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Īpaša piesardzība, lietojot OCTOSTIM, nepieciešama šādos gadījumos:

Ja Jums ir aktīvā pecoperācijas asiņošana vai varikozo vēnu asiņošana;

ja Jums ir nepieciešama ārstēšana ar diurētiskiem līdzekļiem;

ja Jums ir bezcukura diabēts;

ja Jums ir paaugstināts intrakraniālā spiediena risks;

zīdaiņiem, gados vecākiem pacientiem un pacientiem, kam ir nātrija līmeņa serumā zemākā normas robeža;

lietojot desmopresīnu vienlaikus ar citām zālēm, kas ietekmē ūdens un/vai nātrija homeostāzi;

ja Jums ir vidēji smaga vai smaga nieru mazspēja;

ja Jūs esat gados vecāks cilvēks vai Jums ir trombozes, trombofīlijas un zināmas sirds un asinsvadu slimības risks vai agrāk ir bijusi viena no šīm slimībām.

Ir ieteicams uzturēt šķidruma un elektrolītu līdzsvaru. Ja ārstēšanas laikā netiek ierobežota šķidruma uzņemšana, var rasties šķidruma aizture un/vai hiponatriēmija.

Pacientiem, kuriem nepieciešama ārstēšana ar diurētiskiem līdzekļiem, jāievēro šķidruma pārslodzes novēršanas pasākumi.
Īpaša uzmanība jāpievērš šķidruma aiztures/ hiponatriēmijas riskam. Šķidruma uzņemšana jāierobežo līdz mazākai iespējamai, un regulāri jākontrolē ķermeņa masa. Ja pakāpeniski palielinās ķermeņa masa, nātrija līmenis serumā ir zemāks par 130 mmol/l vai plazmas osmolalitāte mazāka par 270 mOsm/kg ķermeņa masas, radikāli jāmazina šķidruma uzņemšana un jāpārtrauc OCTOSTIM lietošana.

OCTOSTIM nesamazina pagarinātu asins tecēšanas laiku trombocitopēnijas gadījumā.

Akūtu blakusslimību gadījumā atkārtoti jānovērtē desmopresīna terapijas nepieciešamība un rūpīgi jākontrolē šķidruma un elektrolītu līdzsvars, it īpaši, ja pacientam ir pārmērīga asiņošana.

Citas zāles un OCTOSTIM

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, arī par tādām, ko izsniedz bez receptes.

Īpaša uzmanība jāpievērš, ja desmopresīnu lieto vienlaikus ar citām zālēm, kas ietekmē ūdens un/vai nātrija homeostāzi, piemēram, opioīdi, selektīvie serotonīna atpakaļsaistīšanas inhibitori (SSRI), tricikliskie antidepresanti (TCA), nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL), hlorpromazīns, karbamazepīns un daži sulfonilurīnvielas grupas pretdiabēta līdzekļi, jo vienlaikus lietošana var palielināt šķidruma aiztures/hiponatriēmijas risku.

Maz ticams, ka OCTOSTIM injekcijai būs mijiedarbība ar zālēm, kas ietekmē metabolismu aknās.

Grūtniecība un barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pētījumi neliecina par desmopresīna kaitīgu ietekmi uz grūtniecību vai augļa/jaundzimušā veselību. Tomēr, lietojot grūtniecības laikā, jāievēro piesardzība.

Barojot bērnu ar krūti, desmopresīna daudzums, kas var nokļūt bērna organismā, ir ievērojami mazāks par to, kāds nepieciešams, lai ietekmētu diurēzi. Tādēļ barošanas ar krūti pārtraukšana netiek uzskatīta par nepieciešamu.

Pētījumi neliecina par desmopresīna kaitīgu ietekmi uz fertilitāti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

OCTOSTIM injekcija neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

OCTOSTIM satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā, t.i. būtībā tas ir nātriju nesaturošas.

3. Kā lietot OCTOSTIM

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Asiņošanas īsināšanai, normalizācijai vai terapeitiskai kontrolei vai asiņošanas profilaksei tieši pirms invazīvas manipulācijas pacientiem ar pagarinātu asins tecēšanas laiku: 0,3 μg/kg ķermeņa masas s/c vai, atšķaidot ar 50-100 ml fizioloģiskā šķīduma un ievadot i/v infūzijas veidā 15-30 minūšu laikā.

Ja iedarbība ir pozitīva, OCTOSTIM sākumdevu var ievadīt atkārtoti 1-2 reizes ar 12-24 stundu intervālu. Turpmāka devas atkārtošana var izraisīt darbības pavājināšanos. Pacientiem, kam ir A hemofilija, VIII:C koncentrācijas palielināšanās tiek novērtēta pēc tiem pašiem kritērijiem, kā ārstējot ar VIII faktora koncentrātu.

Ja OCTOSTIM infūzija nerada vēlamo VIII:C koncentrācijas palielināšanos plazmā, terapijā papildus var lietot VIII faktora koncentrātu. Hemofilijas slimnieku ārstēšana jāveic, konsultējoties ar koagulācijas laboratorijas speciālistiem.

Koagulācijas faktoru un asins tecēšanas laika noteikšana pirms ārstēšanas ar OCTOSTIM

Pēc desmopresīna lietošanas būtiski paaugstinās VIII:C un vWF:Ag līmenis plazmā. Tomēr ne pirms, ne pēc desmopresīna lietošanas nav iespējams konstatēt sakarību starp šo faktoru koncentrāciju plazmā un asins tecēšanas laiku, tāpēc, ja iespējams, desmopresīna ietekme uz asins tecēšanas laiku jāpārbauda katram pacientam individuāli. Asins tecēšanas laika pārbaudei jābūt iespējami standartizētai, piemēram, izmantojot Simplate II. Asins tecēšanas laika un koagulācijas faktoru līmeņa noteikšana plazmā jāveic, sadarbojoties vai konsultējoties ar koagulācijas laboratorijas speciālistiem.

Terapijas kontrole

VIII:C koncentrācija plazmā regulāri jākontrolē, jo dažos gadījumos konstatēts, ka, lietojot atkārtoti, darbība pavājinās.

Lietojot OCTOSTIM, rūpīgi jākontrolē pacienta asinsspiediens.

Ja Jums liekas ka OCTOSTIM iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Lietošana īpašās pacientu grupās

Nieru darbības traucējumi
Pacientiem ar vidēji smagu un smagu nieru mazspēju OCTOSTIM injekcija jālieto piesardzīgi.

Aknu darbības traucējumi
Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama.

Lietošana bērniem

Asiņošanas īsināšanai, normalizācijai vai terapeitiskai kontrolei vai asiņošanas profilaksei tieši pirms invazīvas manipulācijas:

skatīt pieaugušo devas.

Lietošanas veids

Injekciju ievada ar subkutānas injekcijas vai intravenozas infūzijas veidā.

Ja esat lietojis OCTOSTIM vairāk nekā noteikts

Pārtrauciet ārstēšanu, ievērojiet šķidruma lietošanas ierobežojumus un sazinieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot OCTOSTIM

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Pārdozēšana palielina šķidruma aiztures un hiponatriēmijas risku.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Visbiežāk novērota blakusparādība, lietojot OCTOSTIM injekciju, ir hiponatriēmija. Hiponatriēmija var izraisīt galvassāpes, sliktu dūšu, vemšanu, ūdens intoksikāciju, ķermeņa masas pieaugumu, savārgumu, sāpes vēderā, muskuļu krampjus, reiboni, apjukumu, apziņas traucējumus, ģeneralizētu vai lokalizētu tūsku (perifēro, sejas) un smagākos gadījumos smadzeņu tūsku, hiponatriēmisko encefalopātiju, krampjus un komu.

Retos gadījumos saistībā ar OCTOSTIM injekcijas lietošanu tika ziņots par hipersensitivitātes reakcijām, ieskaitot anafilaktisko šoku un anafilaktiskās reakcijas.

Bieži sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Galvassāpes

Paātrināta sirdsdarbība

Pietvīkums

Zems asinsspiediens

Slikta dūša

Sāpes vēderā

Nogurums

Retāk sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Reibonis

Ļoti reti sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem)

Samazināta nātrija koncentrācija asinīs

Biežums nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Hipersensitivitātes reakcijas, ieskaitot anafilaktiskas reakcijas un citās nopietnas alerģiskas reakcijas

Ūdens intoksikācija

Ķermeņa masas pieaugums

Apjukums

Koma

Samaņas zudums

Hiponatriēmiskā encefalopātija

Smadzeņu tūska

Krampji

Miokarda infarkts

Stenokardija

Sāpes krūšu kurvī

Dziļo vēnu tromboze

Cerebrovaskulārie notikumi un traucējumi (insults)

Smadzeņu tromboze

Paaugstināts asinsspiediens

Aizdusa

Plaušu embolija

Vemšana

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt OCTOSTIM

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz:” un uz ampulas etiķetes pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko OCTOSTIM satur

Aktīvā viela ir desmopresīns (acetāta veidā). 1 ml šķīduma injekcijām satur 15 mikrogramus desmopresīna acetāta, kas atbilst 13,4 mikrogramiem desmopresīna.

Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, sālsskābe, ūdens injekcijām.

OCTOSTIM ārējais izskats un iepakojums

Dzidrs bezkrāsains šķīdums.

Šķīdums injekcijām ir pieejams šādos iepakojumos: bezkrāsainas I tipa stikla ampulas pa 1 ml vai 2 ml.

Iepakojumā ir 10 ampulas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2017

SASKAŅOTS ZVA 19-04-2018


[*1]

DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2021]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены