apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Prostenoon gel 1mg/3.5g(intracervik.)

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-Jan-24
PROSTENOON-лекарство/препарат -гель ориентировочно, Вы можете купить "Prostenoon gel 1mg/3.5g(intracervik.)" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

 • 31.25€  35.46$  26.14£  2714Rub  325.4SEK  142PLN  111.46₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -гель Prostenoon gel 1mg/3.5g(intracervik.)     Перепроверить

ATC кодG02AD02 

Активные вещества: Dinoprostonum

 

Latvijas zāles medikaments Произведено в Латвии. 
Фирма производитель: Kevelt

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
Prostenoon gel 1mg/3.5g(intracervik.), Dinoprostonum Rx (Kevelt) [Estonia]
31.25€ , Oct.2021 Интернет аптека Latvija Meness aptieka Тел. 8555
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g vaginālais gels Kartona kastīte, Polipropilēna pilnšļirce, N1

(Ginekoloģija, ATĶ kods: G02AD02)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

32.50€

Zāļu produkta identifikators

00-0628-01

Zāļu reģistrācijas numurs

00-0628

Ražotājs

AS Kevelt, Estonia

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

28-JUL-11

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

2 mg/3,5 g

Zāļu forma

Vaginālais gels

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Kevelt AS, Estonia

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g vaginālais gels

Dinoprostonum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

− Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

− Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam, vai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam.

− Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

− Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g lietošanas

3. Kā lietot Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g un kādam nolūkam to lieto

Jūsu zāļu nosaukums ir Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g vaginālais gels (tālāk tekstā: Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g). Prostenoon- Geel 2 mg/3,5 g pieder pie zāļu grupas, ko sauc par prostaglandīnu analogiem. Šīs zāles satur aktīvo vielu dinoprostonu (Dinoprostonum). Dinoprostons ir līdzīgs dabīgiem E2 tipa prostaglandīniem, kas normāli veidojās Jūsu organismā dzemdību laikā. Prostaglandīni palīdz stimulēt dzemdības.

Indikācijas

Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g lieto dzemdību indukcijai medicīnisku indikāciju gadījumos. Šīs zāles nozīmē grūtniecēm īsi pirms vai dzemdību sākumā, kurām ir labvēlīgi nosacījumu dzemdību indukcijai.

Dinoprostons izraisa dzemdes kakla (ieejas dzemdē) mīkstināšanu, padevīgumu un paplašināšanu. Šo procesu sauc par dzemdes kakla atvēršanos. Tas ļauj bērnam nokļūt no dzemdes uz dzemdību kanālu (kanālu, ko veido dzemdes kakls, maksts un vulva, caur kuru iziet bērns dzemdību laikā).

2. Kas Jums jāzina pirms Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g lietošanas

Jūsu ārsts izlems, vai Jūs varat lietot Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g.

Nelietojiet Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g šādos gadījumos:

- ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret dinoprostonu vai citiem prostaglandīniem, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

- ja Jums ir smaga sirds, plaušu, aknu vai nieru slimība.

- ja Jums nogāja ūdeņi (priekšlaicīgs augļa apvalku plīsums);

- ja Jums bija neizskaidrojama maksts asiņošana šīs grūtniecības laikā;

- ja Jums bija vai varēja būt iegurņa iekaisuma slimība (iekšējo sieviešu dzimumorgānu infekcija);

- ja Jums bija ķeizargrieziens vai citas dzemdes operācijas;

- ja Jums bija vairāk par 5 pilna termiņa dzemdībām;

- ja Jums bija sarežģītas un/ vai traumatiskas dzemdības;

- ja pateikts, ka Jums varētu būt placentas priekšguļa (kad placenta atrodas dzemdes lejas daļā un aizsedz daļu no dzemdes kakla);

- ja pirms dzemdībām bērnam ir nepareizā guļa dzemdē;

- ja ir pierādīts, ka Jūsu bērna galva ir par lielu, lai dzemdētu normālā ceļā;

- ja Jūsu bērnam ir distress, vai pastāv liela varbūtība, ka tas var rasties (skābekļa deficīts bērnam);

- ja ir zināms, ka Jums ir iegurņa deformācija.

Pirms Jums nozīmē Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g, informējiet savu ārstu vai vecmāti gadījumā, ja kāds no šiem augstākminētiem apstākļiem attiecas uz Jums.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Jums nozīmē Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g, informējiet savu ārstu vai vecmāti, ja Jums pagātnē bija sekojošās problēmas. Tas var būt par pamatu rūpīgākai novērošanai:

 • sirds, plaušu, nieru un aknu problēmas;

 • astma (elpošanas grūtības);

 • epilepsija (stāvoklis, kas raksturojās ar atkārtotām lēkmēm vai krampjiem);

 • glaukoma (acu stāvoklis) vai paaugstināts intraokulārais (acu) spiediens;

 • hipertensija;

 • ja Jums ir kādi sarežģījumi, kas saistīti ar grūtniecību;

 • ja Jums bija dzemdes plīsums;

 • ja iepriekšējo dzemdību laikā kontrakcijas bija pārāk stipras vai ilgstošas;

 • ja Jums ir vairāk par 35 gadiem, ja Jums bija sarežģījumi grūtniecības laikā vai grūtniecībai ir vairāk par 40 nedēļām, jo pieaug diseminētās intravaskulārās koagulācijas risks (DIK), rets stāvoklis, kas ietekmē asins recēšanu.

Citas zāles un Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g

Pastāstiet ārstam vai vecmātei par visām zālēm, kuras pēdējā laikā esat lietojusi, arī par tādām, ko izsniedz bez receptes. Tas ir vajadzīgs gadījumā, ja kādas no tām un Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g var savstarpēji mijiedarboties.

Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g var pastiprināt cita medikamenta - oksitocīna iedarbību (kuru izmanto kontrakciju pastiprināšanai). Vienlaicīgi Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g un oksitocīnu nenozīmē.

Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g kopā ar uzturu un dzērienu

Nav piemērojams.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g nedrīkst lietot grūtniecības sākumā un barošanas ar krūti laikā.

Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g lietošana grūtniecības laikā var izraisīt spontānu abortu vai priekšlaicīgas dzemdības.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav piemērojams.

3. Kā lietot Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g

Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g drīkst nozīmēt tikai kvalificēts dzemdību personāls, tikai stacionāros un klīnikās ar specializētām dzemdību nodaļām.

Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g lietošanas laikā Jums būs nodrošināta rūpīga novērošana.

Ārsts vai vecmāte ievadīs Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g (no pilnšļirces) mugurējā maksts velvē (maksts augšējā daļā) ar katetra palīdzību. Procedūras laikā Jums nepieciešams atrasties guļus stāvoklī un pēc ievadīšanas jāpaliek guļus vēl 15 min, lai mazinātu gela noplūdi no vagīnas. Jūsu ārsts vai vecmāte pateiks, kad Jūs varēsiet piecelties.

Ja vēlamā reakcija nav sasniegta ar sākumdevu, var būt nepieciešams ievadīt atkārtotu Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g devu 6 stundas vēlāk pēc sākumdevas. Atkārtotās devas nepieciešamību un intervālu nosaka ārsts.

Ja Jums iedots Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g vairāk nekā noteikts

Tā kā Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g tiek piedāvāts vienreizējas lietošanas pilnšļircēs un to nozīmē ārsta vai vecmātes kontrolē, pārdozēšana ir maz ticama.

Pārdozēšana var izpausties sekojoši:

- pārāk biežas vai ilgstošas dzemdes kontrakcijas;

- bērna distress.

Ja notiks pārdozēšana, Jūsu ārstam vai vecmātei būs informācija, kā atpazīt un ārstēt jebkurus simptomus, kas sekos. Jums var tikt iedotas zāles dzemdes atslābināšanai un kontrakciju pārtraukšanai. Ja dzemdes atslābinošā terapija nebūs efektīva, indicētas ātrās dzemdības.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Sekojošās blakusparādības var rasties lietojot dinoprostonu un tās var būt arī iespējamās Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g lietošanas blakusparādības:

bieži (mazāk kā 1 no 10 pacientiem):

 • slikta dūša, vemšana un caureja;

 • augsta ķermeņa temperatūra (drudzis);

 • sāpes mugurā;

 • ļoti stipras vai ļoti biežas, vai ilgstošas dzemdes kontrakcijas;

 • paātrināts vai palēnināts bērna sirds ritms un bērna distress;

 • karstuma sajūta, kairinājums un sāpes makstī.

reti (mazāk kā 1 no 1000 pacientiem):

 • pārrāvums dzemdes sienā (dzemdes plīsums),

 • sirdsdarbības apstāšanās;

 • apgrūtināta elpošana (bronhospazmas);

 • diseminētā intravaskulārā koagulācija – rets stāvoklis, kas ietekmē asins recēšanu. Tas izraisa asins trombu veidošanos un var palielināt asiņošanas risku.

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

- hipersensitivitātes reakcijas tādas kā anafilaktoīdas reakcijas un anafilaktiskās reakcijas ieskaitot anafilaktisko šoku.

- pēkšņa asinsvada blokāde ar amniotisku šķidrumu (šķidrums kas apņem bērnu) vai ar asins trombu plaušās;

- placentas atdalīšanās;

- nedzīva bērna piedzimšana, jaundzimušā nāve;

- augsts asinsspiediens mātei;

- ļoti ātra dzemdes kakla paplašināšanās;

- izsitumi;

- jaundzimušā novērtējums pēc Apgares skalas zemāks par 7 (ārsti izmanto Apgares skalu, ar atzīmēm no 1 līdz 10, lai aprakstītu bērna stāvokli pēc dzemdībām. Zems novērtējums nozīmē, ka Jūsu bērnam ir nepieciešama tūlītēja un īpaša aprūpe, pēc tam bērna stāvoklis var uzlaboties).

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai vecmātei.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai vecmātei.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai vecmāti. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g

Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g ir jāuzglabā bērniem neredzamā un nepieejavietā.

Šīs zāles vajadzētu uzglabāt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam. Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g nebūs izsniegts uzglabāšanai mājās. Slimnīcas farmaceits uzglabās šīs zāles ledusskapī temperatūrā 2ºC - 8ºC.

Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g Jums nebūs iedots pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un uz maisiņa. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ja pēc šīs instrukcijas lasīšanas Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai vecmātei.

Ko Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g satur

Aktīvā viela ir dinoprostons. Viena 3,5 g vienas devas pilnšļirce satur 2 mg dinoprostona.

Citas sastāvdaļas (palīgvielas) ir bezūdens koloidālais silīcija dioksīds, glicerīns, propilēnglikols un etilspirts.

Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g ārējais izskats un iepakojums

Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g ir bezkrāsains, caurspīdīgs, viskozs sterils gels, kas ir iepildīts vienreizējas lietošanas pilnšļircē ar vāciņu. Katrs iepakojums satur vienu pilnšļirci un vienu katetru atsevišķos sterilos maisiņos.

Primārā iepakojuma marķējuma teksta tulkojums

MARĶĒJUMS UZ STERILA MAISIŅA:

Teksts angļu valodā Teksts latviešu valodā
Prostenoon-Geel 2 mg/3.5 g vaginal gel Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g vaginālais gels
Vaginal use Vaginālai lietošanai
To be applied by using a catheter Ievadīšanai izmantot katetru
EXP Derīguma termiņš
Lot Sērija
The single-dose syringe contains 2 mg of dinoprostone in 3.5 g of a gel Vienas devas pilnšļirce satur 2 mg dinoprostona 3,5 g gela
Store in a refrigerator (2ºC -8ºC) Uzglabāt ledusskapī (2ºC – 8°C)

MARĶĒJUMS UZ PILNŠĻIRCES:

Teksts angļu valodā Teksts latviešu valodā
Prostenoon-Geel 2 mg/3.5 g vaginal gel Prostenoon-Geel 2 mg/3,5 g vaginālais gels
Vaginal use Vaginālai lietošanai

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Kevelt AS

Teaduspargi 3/1

12618 Tallina

Igaunija

Tel: +372 606 69 69

E-mail: [email protected]

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2016.
[*1]

DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2021]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены