apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Primovist sol.p/inj.10ml N1(pilnšl.)

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-22
PRIMOVIST-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "Primovist sol.p/inj.10ml N1(pilnšl.)" Rīgā, Latvijā ir:

 • 227.62€  258.3$  190.37£  19766Rub  2370.4SEK  1032PLN  811.88₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts Primovist sol.p/inj.10ml N1(pilnšl.)     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsV08CA10 

Aktīvās vielas: Dinatrii Gadoxetas

 


Ražotājs, zīmols: Bayer/schering

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

Zāļu, produktu saraksts ar analoģiskiem vai līdzīgiem nosaukumiem *
Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
Primovist sol.p/inj.10ml N1(pilnšl.), Dinatrii Gadoxetas Rx (Bayer/schering) [Germany]
227.62€ , Oct.2021 Internetaptieka Latvija Meness aptieka Tālr. 8555
* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Primovist 0,25 mmol/ml šķīdums injekcijām pilnšļircē Kartona kastīte, Stikla pilnšļirce, N1

(Cits, ATĶ kods: V08CA10)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

234.68€

Zāļu produkta identifikators

04-0408-01

Zāļu reģistrācijas numurs

04-0408

Ražotājs

Bayer AG, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

10-SEP-14

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

0,25 mmol/ml

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām pilnšļircē

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Bayer AG, Germany

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Primovist 0,25 mmol/ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Dinatrii gadoxetas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam (radiologam), kas Jums ievada Primovist vai slimnīcas/magnētiskās rezonanses izmeklēšanas (MRI) centra personālam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai radiologu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Primovist un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Primovist ievadīšanas

Kā lietot Primovist

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Primovist

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Primovist un kādam nolūkam to lieto

Primovist ir kontrastviela aknu magnētiskās rezonanses izmeklēšanai (MRI). To lieto, lai palīdzētu atklāt un diagnosticēt aknās konstatējamās izmaiņas. Ar šo metodi var labāk novērtēt patoloģiskās pazīmes aknās (to skaitu, lielumu un izplatību). Primovist var palīdzēt ārstam labāk noteikt jebkuru izmaiņu raksturu, līdz ar to var paaugstināt diagnozes ticamību.

Primovist tiek ražots kā šķīdums intravenozām injekcijām. Zāles lieto tikai diagnostikas vajadzībām.

MRI ir medicīniskās diagnostikas veids, kas veido attēlus pēc ūdens molekulu noteikšanas normālos un izmainītos audus. Tas tiek panākts, lietojot magnētu un radioviļņu kompleksu sistēmu.

2. Kas Jums jāzina pirms Primovist ievadīšanas

Nelietojiet Primovist šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret gadoksetāta dinātrija sāli vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Primovist lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja Jums:

ir vai kādreiz ir bijusi alerģija (piemēram, siena drudzis, nātrene) vai astma;

kādreiz ir bijusi reakcija pret kontrastvielām;

ir nieru funkcijas traucējumi. Dažu gadolīniju saturošu kontrastvielu lietošana pacientiem ar šādiem traucējumiem tiek saistīta ar slimību, ko sauc par nefrogēnisko sistēmisko fibrozi (NSF). Nefrogēniskā sistēmiskā fibroze ir slimība, kas izraisa ādas un saistaudu sabiezējumu. NSF sekas var būt samazināts locītavu kustīgums, muskuļu vājums vai iekšējo orgānu funkciju traucējumi, kas, iespējams, var apdraudēt dzīvību;

ir smaga sirds vai asinsvadu slimība;

ir zems kālija līmenis asinīs;

vai kādam Jūsu ģimenes loceklim ir bijuši sirds ritma traucējumi (piemēram, pagarināts QT intervāls);

kādreiz pēc zāļu lietošanas ir bijuši sirds ritma vai sirdsdarbības traucējumi.

Ja kāds no šiem apgalvojumiem attiecas uz Jums, pirms Primovist ievadīšanas pastāstiet to ārstam. Jūsu ārsts izlems, vai plānotais izmeklējums ir iespējams vai nē.

pēc Primovist ievadīšanas var parādīties alerģijai līdzīgas reakcijas. Iespējamas smagas reakcijas. Var attīstīties vēlīna tipa reakcijas (pēc vairākām stundām vai dienām) (skatīt 4. punktu „Iespējamās blakusparādības”).

pastāstiet ārstam, ja Jūsu ķermenī ir sirds elektrostimulators vai jebkādi dzelzi saturoši implanti vai skavas.

Izstāstiet savam ārstam, ja:

Jūsu nieru darbība ir traucēta;

Jums nesen ir bijusi vai drīzumā tiek plānota aknu transplantācija.

Jūsu ārsts, lai izšķirtos par Primovist lietošanu, var izlemt ar asins analīžu palīdzību novērtēt cik labi strādā Jūsu nieres, īpaši ja Jums ir 65 gadi vai vairāk.

Uzkrāšanās organismā

Primovist darbojas, jo satur metālu, ko sauc par gadolīniju. Pētījumi liecina, ka gadolīnijs var nelielā daudzumā uzkrāties organismā, tai skaitā galvas smadzenēs.

Nav novērotas blakusparādības sakarā ar gadolīnija uzkrāšanos galvas smadzenēs..

Bērni un pusaudži

Primovist lietošanas drošums cilvēkiem, kas jaunāki par 18 gadiem, nav noteikts, jo ir ierobežota lietošanas pieredze. Papildus informācija par Primovist lietošanu bērniem ir sniegta instrukcijas beigās.

Citas zāles un Primovist

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Īpaši tas attiecas uz:

bēta blokatoriem – zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena vai citu sirds slimību ārstēšanai

zālēm, kas ietekmē Jūsu sirds ritmu vai biežumu (piemēram, amiodarons, sotalols)

rifampicīnu (zāles, ko lieto tuberkulozes ārstēšanai).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Jums jāizstāsta ārstam, ja domājat, ka Jums ir vai varētu būt grūtniecība, jo Primovist grūtniecības laikā nedrīkst lietot, ja vien nav nepārprotama nepieciešamība.

Barošana ar krūti

Pastāstiet ārstam, ja barojat bērnu ar krūti vai plānojat to darīt. Ārsts pārrunās ar Jums iespēju krūts barošanu turpināt vai pārtraukt uz 24 stundām pēc Primovist ievadīšanas.

Primovist satur nātriju

Viena deva satur 82 mg nātrija (vidējais daudzums, kas aprēķināts 70 kg smagam cilvēkam). Tas Jums jāņem vērā, ja ievērojat diētu ar samazinātu nātrija daudzumu.

3. Kā lietot Primovist

Ar mazu adatu ārsts Jums injicēs vēnā Primovist. Primovist tiek ievadīts tieši pirms MRI procedūras.

Pēc injekcijas Jūs novēros vismaz 30 minūtes.

Ieteicamā deva

Tieši Jums piemērota Primovist deva ir atkarīga no Jūsu ķermeņa masas, ieteicamā deva ir

0,1 ml Primovist uz kilogramu ķermeņa masas.

Devas īpašām pacientu grupām

Primovist ievadīšana nav ieteicama pacientiem ar smagām nieru problēmām un pacietiem, kuriem nesen bijusi vai drīzumā gaidāma aknu transplantācija. Tomēr, ja ievadīšana ir nepieciešama, Jūs izmeklējuma laikā drīkstat saņemt tikai vienu Primovist devu un Jums nevajadzētu izdarīt atkārtotu injekciju nākošo 7 dienu laikā.

Vecāka gadagājuma pacienti

Nav nepieciešams koriģēt devu, ja Jums ir 65 gadi vai vairāk, taču Jums var būt nepieciešams izdarīt asins analīzes, lai novērtētu nieru darbību.

Sīkāka informācija par Primovist lietošanu ir norādīta lietošanas instrukcijas beigās.

Ja esat saņēmis Primovist vairāk nekā noteikts

Pārdozēšana ir maz ticama. Ja tas notiks, ārsts Jums ārstēs visus simptomus, kas parādīsies.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Daudzas no blakusparādībām ir vieglas līdz vidēji smagas.

Pacientiem, kuri saņem Primovist, biežāk novērotās zāļu blakusparādības (var novērot 5 vai vairāk no 1000 lietotājiem) ir slikta dūša, galvassāpes, karstuma sajūta, paaugstināts asinsspiediens, muguras sāpes un reibonis.

Visnopietnākā blakusparādība, pacientiem, kuri saņem Primovist, ir anafilaktiskais šoks (smaga alerģijai līdzīga reakcija).

Tāpat kā citām kontrastvielām, arī pēc Primovist lietošanas retos gadījumos var novērot alerģijai līdzīgas reakcijas, tai skaitā ļoti reti smagas reakcijas (šoku), kad nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība.

Neliels sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums, klepus, nieze, iesnas, šķaudīšana un nātrene (nātres dzēliena veida izsitumi) var būt pirmie smagas reakcijas simptomi. Nekavējoties izstāstiet MRI personālam, ja Jums parādās kāds no šiem simptomiem vai elpošanas traucējumi.

Vēlīna tipa reakcijas var parādīties dažas stundas vai dienas pēc Primovist ievadīšanas. Ja Jums tā notiek, pastāstiet to ārstam vai radiologam.

Zemāk norādītas blakusparādības atbilstoši to sastopamības biežumam:

Bieži:

novēro līdz 1 no katriem 10 pacientiem

Retāk:

novēro līdz 1 no katriem 100 pacientiem

Reti:

novēro līdz 1 no katriem 1000 pacientiem

Nav zināmi:

biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

Galvassāpes,

slikta dūša

Reibšanas sajūta (vertigo),

reibonis

nejutīgums un notirpums ,

garšas sajūtas traucējumi,

ožas sajūtas traucējumi,

pietvīkums,

paaugstināts asinsspiediens,

elpošanas traucējumi,

vemšana,

sausa mute,

izsitumi ādā,

stipra nieze*,

sāpes mugurā,

sāpes krūšu kurvī,

reakcijas injekcijas vietā**,

karstuma sajūta,

drebuļi,

nogurums,

neparasta sajūta

Nespēja mierīgi nostāvēt vai nosēdēt,

trīce,

neparasti stipra vai ātra sirdsdarbība (sirdsklauves),

neregulāra sirdsdarbība (sirds blokādes simptomi),

nepatīkama sajūta mutē,

pastiprināta siekalu izdalīšanās,

sarkani izsitumi ādā (pumpas, plankumi),

pastiprināta svīšana,

diskomforta sajūta,

vispārēja slikta pašsajūta

Paātrināta sirdsdarbība,

nemiers,

paaugstināta jutība/alerģijai līdzīgas reakcijas (piemēram, šoks, zems asinsspiediens, mēles vai rīkles pietūkums, nātrene, sejas pietūkums, iesnas, konjunktivīts, sāpes vēderā, samazināta jutīguma sajūta ādā, šķavas, klepus, nieze, bāla āda)

* Stipra nieze (vispārēja nieze, nieze acu rajonā)

** Reakcijas injekcijas vietā (dažāda veida) ietver sekojošus gadījumus – netīša kontrastvielas noplūde un asiņošana blakus audos injekcijas vietā, dedzinoša sajūta injekcijas vietā, aukstuma sajūta injekcijas vietā, kairinājums injekcijas vietā, sāpes injekcijas vietā.

Dažos gadījumos sekojošas blakusparādības var būt dzīvībai bīstamas vai letālas: šoks un elpošanas traucējumi.

Tūlīt pēc Primovist ievadīšanas Jums var izmainīties laboratorijas izmeklējumu rezultāti. Tāpēc, ja pēc Primovist ievadīšanas Jums nepieciešams veikt asins vai urīna analīzi, pastāsiet veselības aprūpes speciālistam par veikto izmeklējumu.

Ir saņemti ziņojumi par nefrogēnisku sistēmisku fibrozi (kas izraisa ādas sabiezēšanu un var skart arī mīkstos audus un iekšējos orgānus), kas saistīta ar citu gadolīniju saturošu kontrastvielu lietošanu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai radiologu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Primovist

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pilnšļirces un kastītes pēc EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Šīs zāles jāizlieto nekavējoties pēc iepakojuma atvēršanas.

Šīs zāles ir dzidrs, bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķīdums. Pirms lietošanas tas ir vizuāli jāpārbauda. Šīs zāles nedrīkst lietot, ja notikusi izteikta krāsas maiņa, izveidojušās daļiņas vai bojāts iepakojums.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Primovist satur

Aktīvā viela ir gadoksetāta dinātrija sāls. Katrs mililitrs šķīduma injekcijām satur 0,25 mmol gadoksetāta dinātrija sāls (Dinatrii gadoxetas) (ekvivalents 181,43 mg gadoksetāta dinātrija sāls).

Citas sastāvdaļas ir kaloksetāta trinātrija sāls, trometamols, sālsskābe (pH regulēšanai), nātrija hidroksīds (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

1 pilnšļirce ar 5 ml šķīduma injekcijām satur 907 mg gadoksetāta dinātrija sāls.

1 pilnšļirce ar 7,5 ml šķīduma injekcijām satur 1361 mg gadoksetāta dinātrija sāls.

1 pilnšļirce ar 10 ml šķīduma injekcijām satur 1814 mg gadoksetāta dinātrija sāls.

Primovist ārējais izskats un iepakojums

Primovist ir dzidrs, bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķidrums. Ir sekojoši iepakojuma lielumi:

1, 5 un 10 pilnšļirces x 5 ml (10 ml stikla/plastmasas pilnšļircē)

1, 5 un 10 pilnšļirces x 7,5 ml (10 ml stikla pilnšļircē)

1, 5 un 10 pilnšļirces x 10 ml (10 ml stikla/plastmasas pilnšļircē)

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Vācija

Ražotājs

Bayer AG

Müllerstraβe 178

13353 Berlin

Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādu nosaukumu:

Primovist: Austrija, Beļģija, Kipra, Čehija, Igaunija, Somija, Vācija, Grieķija, Horvātija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Lielbritānija.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2018

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Nieru bojājumi

Pirms Primovist lietošanas ieteicams visiem pacientiem ar laboratorisku testu palīdzību izslēgt nieru darbības traucējumus.

Ir saņemti ziņojumi par nefrogēnisku sistēmisku fibrozi (NSF), kas saistīta ar dažu gadolīniju saturošu kontrastvielu lietošanu pacientiem ar akūtiem vai hroniskiem nieru darbības traucējumiem (GFĀ<30ml/min/1,73m2). Aknu transplantācijas pacientiem pastāv īpašs risks, jo akūtas nieru mazspējas biežums šai grupā ir augsts. Tā kā pastāv iespēja, ka NSF var attīstīties arī lietojot Primovist, to nevajadzētu lietot pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem un pacientiem aknu transplantācijas perioperatīvajā periodā, izņemot gadījumus, ja diagnostiskā informācija ir būtiski nepieciešama un nav iegūstama ar MRI bez kontrasta pastiprinājuma. Ja Primovist lietošana tomēr nepieciešama, deva nedrīkst pārsniegt 0,025 mmol/kg ķermeņa masas. Izmeklējuma laikā nedrīkst ievadīt vairāk nekā vienu devu. Tā kā trūkst informācijas par atkārtotu lietošanu, Primovist injekcijas nevajadzētu atkārtot, ja vien intervāls starp tām nav vismaz 7 dienas.

Tā kā gadoksetāta nieru klīrenss vecāka gadagājuma cilvēkiem var būt samazināts, ir īpaši svarīgi izslēgt nieru darbības traucējumu iespēju 65 gadus veciem un vecākiem pacientiem.

Hemodialīzes veikšana neilgi pēc Primovist saņemšanas var būt noderīga Primovist izvadei no organisma.

Nav pierādījumu, kas pamatotu hemodialīzes uzsākšanu NSF novēršanai vai ārstēšanai pacientiem, kuriem hemodialīze vēl netiek veikta.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Primovist nevajadzētu lietot grūtniecības laikā, izņemot, ja vien sievietes klīniskā stāvokļa dēļ, nepieciešama gadoksetāta lietošana.

Lēmums par krūts barošanas turpināšanu vai pārtraukšanu uz 24 stundām pēc Primovist lietošanas ar piesardzību jāpieņem ārstam un sievietei, kas baro ar krūti.

- Pediatriskā populācija

Tika veikts 52 pediatrisku pacientu (vecums > 2 mēneši un < 18 gadi) novērojums. Pacientiem tika veikta aknu MRI ar Primovist pastiprinājumu, lai novērtētu iespējamus vai iepriekš zināmus fokālus aknu bojājumus. Papildus diagnostiskā informācija tika iegūta kombinējot ar kontrastu nepastiprinātus un pastiprinātus aknu MR attēlus salīdzinājumā ar kontrastu nepastiprinātiem MR attēliem vieniem pašiem. Tika ziņots par nopietnām blakusparādībām, taču neviena no tām pēc pētnieku domām nebija saistīta ar Primovist. Šī novērojuma retrospektīvā rakstura un mazā paraugu skaita dēļ nav iespējams izdarīt konkrētu slēdzienu par iedarbību un drošumu šajā populācijā.

Pirms injekcijas

Primovist ir dzidrs, bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķīdums bez redzamām daļiņām. Pirms lietošanas tas ir vizuāli jāpārbauda. Kontrastvielu nedrīkst lietot, ja notikusi izteikta krāsas maiņa, izveidojušās daļiņas vai bojāts iepakojums.

Lietošana

Primovist ievada neatšķaidītu kā intravenozu bolus injekciju ar plūsmas ātrumu apmēram 2 ml/s. Pēc kontrastvielas ievadīšanas intravenozā kanula/līnija ir jāizskalo ar fizioloģisko sāls šķīdumu (9 mg/ml).

-Pacients ir jānogulda un jānovēro vismaz 30 minūtes pēc injekcijas.

-Primovist nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

- Obligāti jāizvairās no intramuskulāras ievadīšanas

- Rīkošanās

Primovist ir gatavs lietošanai.

Pilnšļirce jāsagatavo lietošanai īsi pirms izmeklējuma. Uzgalis jānoņem no pilnšļirces tieši pirms izmeklēšanas. Kontrastviela, kas nav izlietota vienā izmeklējumā, ir jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Pilnšļircei pievienotā noplēšamā uzlīme jāpievieno pacienta slimības vēsturei, lai gadolīniju saturošas kontrastvielas lietošana būtu rūpīgi dokumentēta. Jānorāda arī izlietotās devas lielums. Ja tiek lietota elektroniska pacienta karte, tajā jānorāda zāļu nosaukums, sērijas numurs un deva.

Stikla pilnšļircei

1. Atveriet iepakojumu

2. Ievietojiet virzuli pilnšļircē

3. Pagriežot nolauziet aizsargājošo uzgali

4. Noņemiet aizsargājošo uzgali

5. Noņemiet gumijas uzgali

6. Izspiediet gaisu no pilnšļirces

Plastmasas pilnšļircei

INJEKCIJA AR ROKU

INJEKCIJA AR INJEKTORU

1. Atveriet iepakojumu

1. Atveriet iepakojumu

2. Izņemiet pilnšļirci un aizbāžņa kātiņu no iepakojuma

2. Izņemiet pilnšļirci no iepakojuma

3. Pulksteņa rādītāja virzienā ieskrūvējiet aizbāžņa kātiņu pilnšļircē

3. Pagriežot noskrūvējiet vāciņu

4. Pagriežot noskrūvējiet vāciņu

4. Savienojiet pilnšļirces galu ar injektoru, pagriežot pulksteņa rādītāja virzienā. Tālāk rīkojieties saskaņā ar ierīces ražotāja norādījumiem.

5. Izspiediet gaisu no pilnšļirces

Papildus informācija par Primovist lietošanu norādīta lietošanas instrukcijas 3. punktā.

SASKAŅOTS ZVA 29-03-2018


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas