apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Ringeri-acetatis sol.250ml N20(Fresenius)

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-May-28
RINGERI-ACETATIS-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "Ringeri-acetatis sol.250ml N20(Fresenius)" Rīgā, Latvijā ir:

 • 22.47€  23.94$  19.17£  2595Rub  236.9SEK  104PLN  80.55₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts Ringeri-acetatis sol.250ml N20(Fresenius)     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsB05BB01 

 


Ražotājs, zīmols: Fresenius Kabi

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Ringer B.Braun šķīdums infūzijām Stikla pudelīte, N10

(Cits, ATĶ kods: B05BB01)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

21.68–23.72€

Zāļu produkta identifikators

99-0387-06

Zāļu reģistrācijas numurs

99-0387

Ražotājs

B.Braun Avitum AG, Germany; B.Braun Melsungen AG, Germany; B.Braun Medical S.A., Spain

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

28-MAY-09

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Šķīdums infūzijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

B.Braun Melsungen AG, Germany

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Ringer B. Braun šķīdums infūzijām

Natrii chloridum, Kalii chloridum, Calcii chloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem.Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Ringer B.Braun šķīdums infūzijām un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Ringer B.Braun šķīduma infūzijām lietošanas

3. Kā lietot Ringer B.Braun šķīdumu infūzijām

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Ringer B.Braun šķīdumu infūzijām

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Ringer B.Braun šķīdums infūzijām un kādam nolūkam to lieto

Ringer B.Braun šķīdums infūzijām ir šķīdums šķidruma un sāļu piegādei Jūsu organismam.

Nātrija, kālija un kalcija izteiksmē tā sastāvs ir līdzīgs cilvēka asins sastāvam.

To lieto, lai piegādātu Jums šķidrumu un sāļus, ja

- Jums jāuztur šķidruma un sāļu līdzsvars, ievadot pareizu šķidruma un sāļu daudzumu tieši Jūsu asinsritē, īpaši tad, ja Jums ir zems hlorīdu līmenis asinīs;

- Jums ir dehidratācija un Jūs esat zaudējis ūdeni un sāļus;

- Jūs esat zaudējis hlorīdus (piemēram, smagas vemšanas gadījumā);

- Jūs esat zaudējis asinis un asins aizstāšana ir nepieciešama uz neilgu laiku.

To lieto arī tad, ja ārsts vēlas ievadīt Jums koncentrētus sāļus vai dažas zāles.

2. Kas Jums jāzina pirms Ringer B.Braun šķīduma infūzijām lietošanas

Nelietojiet Ringer B. Braun šķīdumu infūzijām šādos gadījumos

- Ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

- Ja jūsu organismā ir palielināts ūdens daudzums.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ārsts ievēros īpašu piesardzību, ja Jums ir

- ūdens zudums, bet nemainīgs sāļu saturs,

- paaugstināts kālija, nātrija un hlorīdu līmenis,

- pavājināta nieru darbība, īpaši, ja tas var radīt paaugstinātu kālija līmeni asinīs,

- jebkuri citi traucējumi, kad ierobežota nātrija uzņemšana, tādi kā sirds mazspēja, pietūkums, ūdens plaušās, paaugstināts asinsspiediens, grūtniecības toksikoze (skatīt apakšpunktu “Grūtniecība un zīdīšanas periods”)

Šī šķīduma lietošanas laikā Jums kontrolēs sāļu līmeni asinīs un šķidruma līdzsvaru organismā.

Polietilēna pudele satur ievērojamu gaisa tilpumu. Lai novērstu gaisa embolijas risku, pirms spiediena infūzijas viss gaiss no pudeles ir jāizspiež.

Citas zāles un Ringer B.Braun šķīdums infūzijām

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.. Ringer B. Braun šķīduma infūzijām lietošana ir droša, izņemot gadījumu, ja Jums ir grūtniecības toksikoze

(stāvoklis grūtniecības trešā trimestra laikā, kad pacientei ir paaugstināts asinsspiediens, pietūkums un urīnā konstatē olbaltumvielas).

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šis produkts neietekmē spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

Kā lietot Ringer B.Braun šķīdumu infūzijām

Ārsts noteiks atbilstošo Ringer B.Braun šķīduma infūzijām devu, kura būs atkarīga no Jūsu vecuma, ķermeņa masas un stāvokļa.

Pieaugušie

Parasti pieaugušajiem dienas deva ir 1 litrs (līdz 3 litriem) dienā, ko ievada vēnā. Minimālais laiks, kas nepieciešams 1 litra ievadīšanai, ir apmēram 3 stundas un 20 minūtes.

Pediatriskā populācija un gados vecāki pacienti

Bērniem un gados vecākiem pacientiem devas nosaka saskaņā ar individuālo nepieciešamību.

Ja esat lietojis Ringer B. Braun šķīdumu infūzijām vairāk nekā noteikts

Pārdozēšana var izraisīt hiperhidratāciju (palielināts šķidruma daudzums organismā) ar sekojošu pastiprinātu ādas spriegumu, sastrēgumu, tūsku, arī plaušu vai smadzeņu tūsku, šķidruma, sāļu un skābju-bāzu līdzsvara traucējumiem. Tas var izraisīt arī sāļu līmeņa paaugstināšanos asinīs.

Pārdozēšanas gadījumā infūziju pārtrauks, un ārsts nozīmēs Jums atbilstošu ārstēšanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā cvisas zāles, šīs zālesvar izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Zāļu ievadīšanas laikā īpaši varētu paaugstināties hlorīdu līmenis asinīs.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši

Zāļu valsts aģentūrai

Jersikas ielā 15

Rīgā, LV 1003

Tālr.: +371 67078400

Fakss: +371 67078428

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Kā uzglabāt Ringer B.Braun šķīdumu infūzijām

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Ringer B. Braun šķīdumu infūzijām pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles un kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Lietot Ringer B.Braun šķīdumu infūzijām tikai tad, ja šķīdums ir dzidrs vai iepakojums nav bojāts.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ringer B. Braun šķīdums infūzijām satur

- Aktīvās vielas:

1000 ml šķīduma satur:

Nātrija hlorīds (Natrii chloridum) 8,6 g

Kālija hlorīds (Kalii chloridum) 0,3 g

Kalcija hlorīds · 2H20 (Calcii chloridum dihydricum) 0,33 g

Elektrolītu koncentrācija:

Nātrijs 147mmol/l

Kālijs 4,0 mmol/l

Kalcijs 2,2 mmol/l

Hlorīdi 156 mmol/l

Teorētiskā osmolaritāte: 309 mOsm/l

Skābums (titrējot līdz pH7): < 0,3 mmol/l

pH: 5,0 – 7,0

- Cita sastāvdaļa ir

ūdens injekcijām

Ringer B. Braun šķīduma infūzijām ārējais izskats un iepakojums

Tas ir šķīdums infūzijām (ievadīšanai vēnā pilienveidā).

Tas ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

Tas ir iepildīts stikla pudelēs pa 250 ml un polietilēna pudelēs pa 500 ml vai 1000 ml.

Tas ir pieejams iepakojumos 10 x 250 ml, 10 x 500 ml un 10 x 1000 ml.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen, Vācija

Pasta adrese:

B.Braun Melsungen AG

34209 Melsungen, Vācija

Tālr.: +49-5661-71-0

Fakss: +49-5661-71-4567

Ražotājs

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen, Vācija

vai

B. Braun Medical S.A.

Carretera de Terrassa 121

08191 Rubi (Barcelona), Spānija

vai

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73-79

34212 Melsungen

Germany

Pārstāvis Latvijā

B. Braun Medical SIA

Rīga, Ūdeļu iela 16

Tel. ( 371) –67819549

Fakss ( 371) – 67819547

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 01.2015.

SASKAŅOTS ZVA 11-05-2017


[*1]

Informācijas avots DDD Vācijas medicīnas dokumentācijas un informācijas institūts - DIMDI [23.11.2011]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas