apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Ralago tab.1mg N30

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-24
RALAGO-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "Ralago tab.1mg N30" Rīgā, Latvijā ir:

 • 21.62€  24.53$  18.08£  1877Rub  225.2SEK  98PLN  77.11₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes Ralago tab.1mg N30     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsN04BD02 

Aktīvās vielas: Rasagilinum

 


Ražotājs, zīmols: Krka
Ralago tab.1mg N30 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Ralago 1 mg tabletes Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N30

(Neiroloģija, ATĶ kods: N04BD02)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

34.35€

Zāļu produkta identifikators

15-0282-04

Zāļu reģistrācijas numurs

15-0282

Ražotājs

TAD Pharma GmbH, Germany; KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

23-OCT-15

Reģ. apliecības derīguma termiņš

22-OCT-20

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

1 mg

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Ralago 1 mg tabletes

Rasagilinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Ralago un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Ralago lietošanas

3. Kā lietot Ralago

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Ralago

6. Iepakojuma saturs un sīkāka informācija

1. Kas ir Ralago un kādam nolūkam to lieto

Ralago satur aktīvo vielu rasagilīnu un to lieto, lai ārstētu Parkinsona slimību pieaugušajiem. To var lietot gan monoterapijā, gan papildterapijā ar levodopu (citas zāles, ko lieto Parkinsona slimības ārstēšanai).

Parkinsona slimībai raksturīga to šūnu, kas smadzenēs ražo dopamīnu, bojāeja. Dopamīns ir ķīmiska viela smadzenēs, kas iesaistīta ķermeņa kustību kontrolē. Ralago palīdz paaugstināt un uzturēt dopamīna līmeni smadzenēs.

2. Kas Jums jāzina pirms Ralago lietošanas

Nelietojiet Ralago šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret rasagilīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir smagas aknu problēmas.

Ralago lietošanas laikā vienlaicīgi nelietojiet sekojošas zāles:

monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitorus (piem., depresijas ārstēšanai vai Parkinsona slimības terapijai, vai arī jebkādu citu indikāciju dēļ), ieskaitot zāles un augu izcelsmes līdzekļus, ko var iegadāties bez receptes, piem., asinszāli saturošus līdzekļus.

petidīnu (spēcīgas pretsāpju zāles).

Pirms uzsākat ārstēšanos ar MAO inhibitoriem vai petidīnu, Jums jānogaida vismaz 14 dienas pēc pēdējās Ralago lietošanas dienas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ralago lietošanas konsultējieties ar ārstu:

ja Jums ir jebkādas aknu problēmas;

vaicājiet padomu ārstam, ja novērojat jebkādas aizdomīgas ādas izmaiņas.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs vai Jūsu ģimene/aprūpētājs pamanāt, ka Jums rodas neparasta uzvedība, kad nespējat apvaldīt impulsus, vajadzības vai vēlēšanos darīt dažādas sev vai citiem kaitīgas vai ar zaudējumiem saistītas darbības. Tos sauc par impulsu kontroles traucējumiem. Pacientiem, kuri lieto Ralago un/vai citas zāles Parkinsona slimības ārstēšanai, var novērot tādu uzvedību kā apmātību, uzmācīgas domas, patoloģisku aizraušanos ar azartspēlēm, pārmērīgu tērēšanos, impulsīvu uzvedību un neparasti augstu seksuālo aktivitāti vai pastiprinātas seksuālās domas un jūtas. Ārstam, iespējams, būs nepieciešams samazināt Jūsu devu vai atcelt zāļu lietošanu (skatīt 4. punktu).

Ralago var izraisīt miegainību un pēkšņu aizmigšanu ikdienišķu darbību laikā, it īpaši, ja Jūs lietojat citus dopamīnerģiskus līdzekļus (izmanto Parkinsona slimības ārstēšanai). Sīkāku informāciju, lūdzu, skatīt punktā par transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

Bērni un pusaudži

Ralago nav piemērots lietošanai bērniem un pusaudžiem. Ralago nav ieteicams lietot pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Citas zāles un Ralago

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

It īpaši pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat kādas no sekojošām zālēm:

atsevišķi antidepresanti (selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibitori, selektīvie serotonīna – norepinefrīna atpakaļsaistes inhibitori, tricikliskie vai tetracikliskie antidepresanti);

antibiotika ciprofloksacīns, ko lieto infekciju ārstēšanai;

klepu mazinošās zāles dekstrometorfāns;

simpatomimētiskie līdzekļi, piemēram, tie, kas ir acu pilienos, intranazāli un iekšķīgi lietojamo deguna gļotādas tūskas mazinošo līdzekļu sastāvā un pretsaaukstēšanās zāļu produkti, kas satur efedrīnu vai pseidoefedrīnu.

Jāizvairās no Ralago lietošanas kopā ar antidepresantiem, kas satur fluoksetīnu vai fluvoksamīnu.

Ja Jūs uzsākat Ralago lietošanu, Jums jānogaida vismaz piecas nedēļas pēc fluoksetīna terapijas pārtraukšanas.

Ja Jūs uzsākat fluoksetīna vai fluvoksamīna lietošanu, Jums jānogaida vismaz 14 dienas pēc Ralago terapijas pārtraukšanas.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs smēķējat vai esat nolēmis atmest smēķēšanu. Smēķēšana var samazināt Ralago daudzumu asinīs.

Ralago kopā ar uzturu dzērienu un alkoholu

Jūs varat lietot Ralago kopā ar pārtiku vai neatkarīgi no tās.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jums ir jāizvairās no Ralago lietošanas, ja Jūs esat grūtniece, jo Ralago iedarbība uz grūtniecību un nedzimušo bērnu nav zināma.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pirms transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas konsultējieties ar ārstu, jo vadīšanas spēju var ietekmēt gan Parkinsona slimība, gan Ralago lietošana. Ralago var radīt reiboni vai miegainību, tas var radīt arī pēkšņas miega epizodes.

Šīs blakusparādības var pastiprināties, ja Parkinsona slimības simptomu ārstēšanai kopā ar Ralago Jūs lietojat citas zāles, ja lietojat zāles, kas var izraisīt miegainību, vai ja lietojat alkoholu. Ja miegainība vai pēkšņas miega epizodes Jums bijušas jau iepriekš vai arī tās rodas Ralago lietošanas laikā, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus (skatīt 2. punktu).

3. Kā lietot Ralago

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā Ralago deva ir viena 1 mg tablete, ko lieto iekšķīgi vienu reizi dienā. Ralago var lietot kopā ar pārtiku vai neatkarīgi no tās.

Ja esat lietojis Ralago vairāk nekā noteikts

Ja domājat, ka esat lietojis pārlieku daudz Ralago tablešu, tad nekavējoties vērsieties pie sava ārsta vai farmaceita. Paņemiet līdzi arī Ralago kartona kastīti/blisteri, lai varētu parādīt savam ārstam vai farmaceitam.

Ziņotie Ralago pārdozēšanas simptomi bija nedaudz eiforisks garastāvoklis (viegla mānijas forma),

ļoti augsts asinsspiediens un serotonīna sindroms (skatīt 4. punktu).

Ja esat aizmirsis lietot Ralago

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Nākamo devu lietojiet kā parasti, kad pienācis tās lietošanas laiks.

Ja pārtraucat lietot Ralago

Nepārtrauciet Ralago lietošanu, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja pamanāt kādu no turpmāk minētajiem simptomiem. Jums, iespējams, nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība:

ja Jums parādās neparasta uzvedība, piemēram, apmātība, uzmācīgas domas, patoloģiska aizraušanās ar azartspēlēm, pārmērīga iepirkšanās vai tērēšanās, impulsīva uzvedība un neparasti augsta seksuālā aktivitāte vai pastiprinātas seksuālās domas (impulsu kontroles traucējumi (skatīt 2. punktu);

ja Jūs redzat vai dzirdat lietas bez to reālas klātbūtnes (halucinācijas);

ja Jums ir jebkāda šādu pazīmju kombinācija: halucinācijas, drudzis, nemiers, trīce un svīšana (serotonīna sindroms);

ja pamanāt neparastas ādas izmaiņas, jo pacientiem ar Parkinsona slimību pastāv lielāks ādas vēža (ne tikai melanomas) veidošanās risks (skatīt 2. punktu).

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (var rasties vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

patvaļīgas kustības (diskinēzija),

galvassāpes.

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

sāpes vēderā,

nejaušs kritiens,

alerģija

drudzis,

gripa,

vispārēji slikta pašsajūta,

sāpes kaklā,

sāpes krūškurvī (stenokardija),

zems asinsspiediens, ceļoties stāvus ar tādiem simptomiem, kā reibonis/apreibums (ortostatiska hipotensija),

samazināta ēstgriba,

aizcietējums,

sausa mute,

slikta dūša un vemšana,

gāzu uzkrāšanās,

patoloģiskas izmaiņas asins analīzē (leikopēnija),

locītavu sāpes (artraļģija),

muskuļu-skeleta sāpes,

locītavu iekaisums (artrīts),

roku nejutīgums un muskuļu vājums (karpālā kanāla sindroms),

ķermeņa masas samazināšanās,

neparasti sapņi,

muskuļu koordinācijas traucējumi (līdzsvara traucējumi),

depresija,

reibonis (vertigo),

ilgstošas muskuļu kontrakcijas (distonija),

iesnas (rinīts),

ādas iekaisums (dermatīts),

izsitumi,

asinīm pieplūdušas acis (konjunktivīts),

neatliekama vajadzība urinēt.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

insults (cerebrovaskulārās asinsrites traucējumi),

sirdslēkme (miokarda infarkts),

pūšļveida izsitumi ( vezikulobullozi izsitumi).

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

paaugstināts asinsspiediens,

pārmērīga miegainība,

pēkšņa aizmigšana.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK \"http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3\" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Ralago

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30° C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ralago satur

Aktīvā viela ir rasagilīns.

Katra tablete satur 1 mg rasagilīna (rasagilīna hemitartrāta veidā).

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze (E460), preželatinizēta kukurūzas ciete (1500 tips), silīcija dioksīds, koloidālais, bezūdens (E551), talks (E553b) un stearīnskābe.

Ralago ārējais izskats un iepakojums

Baltas līdz gandrīz baltas, apaļas, nedaudz abpusēji izliektas tabletes, 7 mm diametrā, ar slīpām malām, var būt redzami tumšākas krāsas plankumi.

Ralago ir pieejams kastītēs pa 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84 un 90 tabletēm blisteros.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

Ražotājs:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dalībvalsts nosaukums

Zāļu nosuakums

Bulgārija

Ралаго

Slovēnija, Čehija, Igaunija, Grieķija, Ungārija, Horvātija, Lietuva, Latvija, Polija, Rumānija, Slovākija

Ralago

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2018

SASKAŅOTS ZVA 15-03-2018

[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2021]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas