apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Scandonest 3% Plain inj.1.7ml N50(kartr.)

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-22
SCANDONEST-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "Scandonest 3% Plain inj.1.7ml N50(kartr.)" Rīgā, Latvijā ir:

 • 41.32€  46.89$  34.56£  3588Rub  430.3SEK  187PLN  147.38₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts Scandonest 3% Plain inj.1.7ml N50(kartr.)     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsN01BB03 

Aktīvās vielas: Mepivacaini Hydrochloridum

 


Ražotājs, zīmols: Septodont

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Scandonest 30 mg/ml šķīdums injekcijām Stikla kārtridžs, N50

(Neiroloģija, ATĶ kods: N01BB03)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

41.41€

Zāļu produkta identifikators

98-0447-02

Zāļu reģistrācijas numurs

98-0447

Ražotājs

Septodont SAS, France

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

27-NOV-08

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

30 mg/ml

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Septodont SAS, France

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Scandonest 30 mg/ml šķīdums injekcijām

mepivacaini hydrochloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam , zobārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, zobārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Scandonest un kādam nolūkam tās/to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Scandonest lietošanas

3. Kā lietot Scandonest

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Scandonest

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Scandonest un kādam nolūkam to lieto

Scandonest ir vietējās anestēzijas līdzeklis, kas padara nejutīgu noteiktu apvidu, lai novērstu vai samazinātu sāpes. Šīs zāles paredzētas lietošanai vietējās zobārstniecības procedūrās pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem sākot no 4 gadu vecuma (apmēram no 20 kg ķermeņa masas). Tās satur aktīvo vielu: mepivakaīna hidrohlorīdu, un pieder nervu sistēmas anestēzijas līdzekļu grupai.

2. Kas Jums jāzina pirms Scandonest lietošanas

Nelietojiet Scandonest šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret mepivakaīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

- ja Jums ir alerģija pret kādu citu šīs grupas vietējās anestēzijas līdzekli (piemēram, lidokaīnu, bupivakaīnu);

- ja Jums ir:

sirdsdarbības traucējumi, kas radušies sirds ritmu regulējošā elektriskā impulsa patoloģiju dēļ,

(nopietni vadīšanas traucējumi),

epilepsija, kura netiek medikamentozi kontrolēta;

- bērni jaunāki par 4 gadiem (apmēram 20 kg ķermeņa masas).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Scandonest lietošanas konsultējieties ar zobārstu ja:

- Jums ir sirdsdarbības traucējumi;

- Jums ir smaga anēmija;

- Jums ir augsts asinsspiediens (nopietna vai neārstēta hipertensija);

- Jums ir zems asinsspiediens (hipotensija);

- Jums ir epilepsija;

- Jums aknu darbības traucējumi;

- Jums ir nieru darbības traucējumi;

- Jums ir slimība, kas ietekmē nervu sistēmu un izraisa neiroloģiskus traucējumus (porfīrija);

- Jums ir augsts skābuma līmenis asinīs (acidoze);

- Jums ir traucēta asinsrite;

- Jums ir slikts vispārējais veselības stāvoklis;

- Jums ir smaga infekcija vai iekaisums vietā, kur tiks veikta injekcija.

Ja Jums ir kāds no augstākminētajiem stāvokļiem, pastāstiet par to zobārstam. Viņš/viņa var izlemt nozīmēt Jums mazāku devu.

Citas zāles un Scandonest

Pastāstiet zobārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, it īpaši:

- citi vietējās anestēzijas līdzekļi;

- zāles, ko lietojat pret kuņģa vai zarnu čūlu (kā piemēram, cimetidīns);

- trankvilizatori vai sedatīvas zāles;

- zāles sirdsdarbības stabilizācijai (pretaritmijas zāles);

- citohroma P450 1A2 inhibitori;

- zāles hipertensijas ārstēšanai (propranolols).

Scandonest kopā ar uzturu

Neēdiet un nekošļājiet košļājamo gumiju, kamēr nav pilnībā atjaunojies jutīgums, jo pastāv risks, it īpaši bērniem, ka Jūs varat sakost savus vaigus, lūpas vai mēli.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, zobārstu vai farmaceitu.

Grūtniecības laikā būtu jāizvairās no mepivakaīna lietošanas, ja vien tas nav nepieciešams.

Mātēm, kuras baro ar krūti, ir ieteikts nebarot ar krūti 10 stundas pēc anestēzijas ar Scandonest.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šo zāļu ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus ir neliela. Pēc šo zāļu lietošanas var būt reibonis (ieskaitot “griešanās” sajūtu, redzes traucējumus, nogurumu), samaņas zudums (skatīt 4. punktu). Jums nevajadzētu atstāt zobārsta kabinetu, līdz pilnībā atjaunojas Jūsu spējas pēc zobārstniecības procedūras (parasti 30 minūtes).

Scandonest satur nātriju

Šīs zāles satur 24,67 mg nātrija uz 10 ml (maksimālā ieteicamā deva). Tas atbilst 1,23% no nātrija maksimālās ieteicamās dienas uzturvielu devas pieaugušajiem.

3. Kā lietot Scandonest

Scandonest drīkst ievadīt zobārsti, stomatologi vai citas apmācītas ārstniecības personas vai to drīkst lietot tikai minēto personu uzraudzībā, izmantojot lēnu lokālu injekciju.

Viņi noteiks nepieciešamo devu, ņemot vērā procedūru, Jūsu vecumu, ķermeņa masu un vispārējo veselības stāvokli.

Jālieto vismazākā deva, kas nodrošina iedarbīgu anestēziju.

Šīs zāles lieto injekciju veidā mutes dobumā.

Ja esat lietojis Scandonest vairāk nekā noteikts

Sekojoši simptomi var liecināt par toksicitāti sakarā ar pārāk lielu vietējās anestēzijas līdzekļa devu: satraukums, lūpu un mēles nejūtīgums, tirpšanas un durstīšanas sajūta ap muti, reibonis, redzes un dzirdes traucējumi, sanēšana ausīs, muskuļu stīvums un raustīšanās, zems asinsspiediens, lēna un neregulāra sirdsdarbība. Ja Jums parādās kāds no šiem simptomiem, injekcija nekavējoši jāpārtrauc un jāsniedz neatliekama medicīniska palīdzība.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai zobārstam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lietojot Scandonest, var parādīties viena vai vairākas no sekojošām blakusparādībām.

Biežas blakusparādības (izpaužas līdz 1 no 10 cilvēku):

galvassāpes

Retas blakusparādības (izpaužas līdz 1 no 1000 cilvēku):

- izsitumi, nieze, sejas, mēles, smaganu, mēles un/vai rīkles pietūkums un apgrūtināta elpošana, gārgšana/astma, nātrene (urtikārija): šie var būt hipersensitivitātes reakciju simptomi (alerģiskas vai alerģijai līdzīgas reakcijas);

- sāpes sakarā ar nervu bojājumu (neiropātiskas sāpes);

- dedzinoša sajūta, durstoša sajūtā ādā, tirpšana ap muti bez redzama fiziska iemesla (parestēzija);

- anomāla sajūta mutē un ap muti (hipoestēzija);

- metāliska garša, traucēta garša, garšas zudums (dizestēzija);

- reibonis (pirmsģīboņa stāvoklis);

- trīce;

- samaņas zudums, krampju lēkme, koma;

- nesamaņa;

- apjukums, dezorientācija;

- runas traucējumi, pārlieks runātīgums;

- nemiers, satraukums;

- traucēts balanss (līdzsvara trūkums);

- miegainums;

- neskaidra redze, problēmas fokusēties uz kādu priekšmetu, redzes traucējumi;

- griešanās sajūta (reibonis);

- sirds nespēja veikt kontrakcijas (sirdsdarbības apstāšanās), ātra un nepareiza sirdsdarbība (ventrikulāra fibrilācija), spēcīgas un smagas sāpes krūtīs (stenokardija);

- sirdsdarbības koordinācijas problēmas (vadīšanas traucējumi, atrioventrikulāra blokāde), anomāli lēna sirdsdarbība (bradikardija), anomāli ātra sirdsdarbība (tahikardija), sirdsklauves;

- zems asinsspiediens;

- pastiprināta asins plūsma (hiperēmija);

- elpošanas grūtības, kā elpas seklums, anomāli lēna vai ļoti ātra elpošana;

- žāvas;

- slikta dūša, vemšana, čūlas mutē vai smaganās, mēles, lūpu vai smaganu uztūkums;

- pastiprināta svīšana;

- drebuļi;

- uztūkums injekcijas vietā.

Ļoti retas blakusparādības (izpaužas līdz 1 no 10 000 cilvēku):

- augsts asinsspiediens.

Iespējamās blakusparādības (biežums nav zināms):

- eiforisks garastāvoklis, nemiers/nervozitāte;

- neapzinātas acu kustības, problēmas ar acīm, kā piemēram, šauras acu zīlītes, augšējā plakstiņa noslīdēšana (kā pie Hornera sindroma), paplašinātas zīlītes, acs ābola nepareizs aizmugurējais novietojums orbītā sakarā ar orbītas apjoma maiņu (Enophthalmos), redzes dubultošanās vai redzes zudums;

- traucējumi ausīs kā zvanīšana ausīs, pārāk jutīga dzirde;

- sirds nespēja efektīvi sarauties (miokarda nomākums);

- asinsvadu paplašināšanās (vazodilatācija);

- ādas krāsas maiņa, klepus, ātra sirdsdarbība, ātra elpošana, svīšana: šie var būt skābekļa trūkuma audos simptomi (hipoksija);

- ātra vai apgrūtināta elpošana, miegainums, galvassāpes, nespēja domāt, kas var liecināt par augstu oglekļa dioksīda koncentrāciju asinīs (hiperkapnija);

- izmainīta balss (aizsmakums);

- mutes, lūpu, mēles un smaganu uztūkums, pastiprināta siekalu izdalīšanās;

- nogurums, vājuma sajūta, karstuma sajūta, sāpes injekcijas vietā;

- nervu bojājums.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīga, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK \"http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3\" www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Scandonest

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas nosacījumi.

Nesasaldēt.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kārtridža etiķetes pēc “EXP” un kastītes pēc “Derīgs līdz:”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka šķīdums nav dzidrs un bezkrāsains.

Kārtridži paredzēti vienreizējai lietošanai. Zāles jāievada pacientam uzreiz pēc kārtridža atvēršanas.

Neizlietotās zāles jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet zobārstam, ārstam vai farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Scandonest satur

Aktīvā viela ir mepivakaīna hidrohlorīds 30 mg/ml;

Katrs kārtridžs ar 1,7 ml šķīduma injekcijām satur 51 mg mepivakaīna hidrohlorīda.

Katrs kārtridžs ar 2,2 ml šķīduma injekcijām satur 66 mg mepivakaīna hidrohlorīda.

Citas sastāvdaļas: nātrija hlorīds, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

Scandonest ārējais izskats un iepakojums

Šīs zāles ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums. Tās ir iepakotas stikla kārtridžā ar gumijas aizbāzni, ko notur alumīnija vāciņš.

Tirgū ir pieejamas kastītes pa 50 kārtridžiem ar 1,7 ml un 2,2 ml.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94107 Saint-Maur-des-Fosses

Francija

Ražotājs:

Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fosses

Francija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Austrija: Scandonest 3% ohne Vasokonstriktor – Zylinderampullen

Beļģija: Scandonest 3% sans Vasoconstricteur, solution injectable

Bulgārija: Scandonest 30 mg/ml, solution for injection

Horvātija: Scandonest 30 mg/ml otopina za injekciju

Dānija: Scandonest, 30 mg/ml, injektionsvæske, opløsning

Igaunija: Scandonest, 30 mg/ml süstelahus

Somija: Scandonest 30 mg/ml, injektioneste, liuos

Francija: Scandonest 30 mg/ml, solution injectable à usage dentaire

Vācija: Scandonest 3% ohne Vasokonstriktor, Injektionslösung

Grieķija: Scandonest 3 %, ενέσιμο διάλυμα

Ungārija: Scandonest 30 mg/ml oldatos injekció

Īrija: Scandonest 3% w/v, Solution for Injection

Itālija: SCANDONEST 3% senza vasocostrittore soluzione iniettabile

Latvija: Scandonest 30 mg/ml šķīdums injekcijām

Lietuva: Scandonest 30 mg/ml injekcinis tirpalas

Luksemburga: Scandonest 3% sans Vasoconstricteur, solution injectable

Malta: Scandonest 30 mg/ml, solution for injection

Nīderlande: Scandonest 3% zonder vasoconstrictor, oplossing voor injectie

Norvēģija: Scandonest Plain 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Polija: Scandonest 30 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Portugāle: Scandonest 30 mg/ml, solução injectável

Rumānija: Scandonest 3% Plain, soluţie injectabilă

Slovākija: Scandonest 3%, injekčný roztok

Slovēnija: Scandicaine 30 mg/ml raztopina za injiciranje

Spānija: Scandonest 30 mg/ml, solución inyectable

Zviedrija: Scandonest 30 mg/ml, injektionsvätska, lösning

Lielbritānija: Scandonest 3% Plain, solution for injection

Lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 07/2018

SASKAŅOTS ZVA 14-02-2019

MERGEFORMAT 2

SASKAŅOTS ZVA 14-02-2019
[*1]

Informācijas avots DDD Vācijas medicīnas dokumentācijas un informācijas institūts - DIMDI [23.11.2011]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas