apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Tetmodis tab.25mg N112

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-May-29
TETMODIS-лекарство/препарат -таблетки ориентировочно, Вы можете купить "Tetmodis tab.25mg N112" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 137.89€  146.94$  117.61£  15924Rub  1453.6SEK  637PLN  494.34₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -таблетки  Tetmodis tab.25mg N112     Перепроверить

ATC кодN07XX06 

Активные вещества: Tetrabenazinum

 

Latvijas zāles medikaments Произведено в Латвии. 
Фирма производитель: Trommsdorff Gmbh&co
Лекарство Tetmodis tab.25mg N112 входит в список компенсируемых медикаментов в Латвии. 

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
Tetmodis tab.25mg N112, Tetrabenazinum Rx (Trommsdorff Gmbh&co) [Austria]
137.89€ , Oct.2021 Интернет аптека Latvija Meness aptieka T. 8555, Время работы: рабочие дни 9.00-18.00. *Указанная цена ориентировочна и может несколько отличаться.
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Tetmodis 25 mg tabletes Kartona kastīte, ABPE trauciņš, N112

(Neiroloģija, ATĶ kods: N07XX06)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

186.85€

Zāļu produkta identifikators

10-0499-01

Zāļu reģistrācijas numurs

10-0499

Ražotājs

AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Austria

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

13-FEB-13

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

25 mg

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Austria

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Tetmodis 25 mg tabletes

Tetrabenazinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Tetmodis un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Tetmodis lietošanas

3. Kā lietot Tetmodis

4. Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Tetmodis

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Kas ir Tetmodis un kādam nolūkam tās lieto

Tetmodis ir zāles, kas pieder pie zāļu grupas, ko izmanto nervu sistēmas traucējumu ārstēšanai.

Tetmodis lieto, lai ārstētu slimības, kas izraisa saraustītas, neregulāras un nekontrolējamas kustības (hiperkinētiskus motorus traucējumus ar Hantingtona horeju).

Kas Jums jāzina pirms Tetmodis lietošanas

Nelietojiet Tetmodis šādos gadījumos

- Ja Jums ir alerģija pret tetrabenazīnu vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

- Ja Jūs lietojat rezerpīnu (zāles augsta asinsspiediena kontrolei un psihotisku stāvokļu ārstēšanai).

- Ja Jūs lietojat zāles, kas pieder monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitoru grupai (zāles depresijas ārstēšanai).

Ja Jums ir aknu darbības traucējumi

- Ja Jums ir Parkinsona slimībai līdzīgi simptomi.

- Ja Jums ir depresija.

- Ja Jums ir paškaitējuma vai pašnāvnieciskas domas.

- Ja barojat bērnu ar krūti.

Ja Jums ir feohromocitoma (virsnieru dziedzera audzējs).

Ja Jums ir prolaktīnatkarīgs audzējs, piemēram, hipofīzes vai krūts vēzis.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Tetmodis lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

- Ja Jums jebkad bijusi roku trīcēšana un saraustītas roku un kāju kustības, kas zināmas kā parkinsonisms.

- Ja Jums ir augsta prolaktīna koncentrācija asinīs ( hiperprolaktinēmija).

- Ja Jums novērojama pēkšņa asinsspiediena pazemināšanās pieceļoties vai izstiepjoties.

- Ja Jūs zināt, ka Jūs lēnām vai vidēji ātri metabolizējat enzīmu, ko sauc par CYP2D6, Jums būtu jālieto cita deva.

- Ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi, kas pazīstami ar nosaukumu pagarināta QT intervāla sindroms, vai ja Jums ir vai ir bijuši sirds ritma traucējumi.

- Ja Jums sāk parādīties garīgā stāvokļa izmaiņas, piemēram, apjukums vai halucinācijas, kā arī tad, ja Jums attīstās muskuļu stīvums un paaugstināta ķermeņa temperatūra, iespējams, ka Jums attīstās stāvoklis, ko sauc par ļaundabīgo neiroleptisko sindromu. Ja Jums ir šie simptomi, lūdzam nekavējoties sazināties ar savu ārstu.

- Ja Jums sāk parādīties nepatīkamas iekšēja nemiera sajūtas, nepārvarama nepieciešamība būt nepārtrauktā kustībā vai kustību koordinācijas traucējumi.

- Ņemiet vērā, ka Tetmodis saistās ar melanīnu saturošiem audiem, kas var ietekmēt acis.

Bērni

Tetmodis lietošana nav ieteicama bērniem.

Citas zāles un Tetmodis

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Īpaša piesardzība jāievēro, ja Tetmodis lietojat kopā ar levodopu (zālēm Parkinsona slimības ārstēšanai).

Nelietojiet Tetmodis kopā ar rezerpīnu.

Ārstēšana ar MAO inhibitoriem jāpārtrauc 14 dienas pirms ārstēšanas sākšanas ar tetrabenazīnu.

Šīs zāles nav ieteicams lietot vienlaicīgi ar dažu veidu antidepresantiem, alkoholiskajiem dzērieniem, opioīdiem, bēta blokatoriem un zālēm pret hipertensiju (zālēm augsta asinsspiediena ārstēšanai), kā arī miega un neiroleptiskajiem līdzekļiem (zālēm psihotisko traucējumu ārstēšanai).

Zāles, kas ir CYP2D6 inhibitori (piemēram, fluoksetīns, paroksetīns, terbinafīns, moklobemīds un hinidīns) var palielināt aktīvā metabolīta dihidrotetrabenazīna koncentrāciju plazmā. Ja Jūs lietojat šādas zāles, Jums var būt nepieciešama zemāka Tetmodis deva.

Ievērojiet īpašu piesardzību, ja Tetmodis lietojat kopā ar zālēm, par kurām zināms, ka tās pagarina EKG QTc intervālu, tostarp arī dažām zālēm, ko lieto garīgo traucējumu ārstēšanai (neiroleptiskajiem līdzekļiem), dažiem antibiotiskajiem līdzekļiem (piemēram, gatifloksacīnu, moksifloksacīnu) un dažām zālēm, ko lieto sirds ritma traucējumu ārstēšanai (piemēram, hinidīnu, prokaīnamīdu, amiodaronu, sotalolu).

Tetmodis kopā ar uzturu un alkoholu

Lietojot alkoholiskus dzērienus Tetmodis lietošanas laikā, Jūs varat justies neparasti miegains.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Tetmodis nedrīkst lietot grūtniecības laikā vai barojot bērnu ar krūti.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Atkarībā no zāļu devas lieluma un individuālās jutības, Tetmodis var izraisīt miegainību un tādēļ dažādā pakāpē izmainīt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

Tetmodis satur laktozi

Šīs tabletes satur laktozi. Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Kā lietot Tetmodis

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Norijiet tableti (-es) uzdzerot ūdeni vai kādu bezalkoholisku dzērienu.

Pieaugušie

Hantingtona horeja

Ieteicamā sākumdeva ir puse tabletes (12,5 mg) vienu līdz trīs reizes dienā. Šo devu ik pēc trīs vai četrām dienām var palielināt par pusi tabletes, līdz tiek novērota optimāla iedarbība vai kamēr neattīstās nepanesības reakcijas (sedācija, parkinsonisms, depresija).

Maksimālā dienas deva ir 8 tabletes (200 mg) dienā.

Ja maksimālo devu esat lietojis septiņas dienas, un Jūsu stāvoklis nav uzlabojies, ir maz ticams, ka šīs zāles Jums sniegs kādu ieguvumu.

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem ir lietotas standartdevas bez redzamām nevēlamām blakusparādībām. Tomēr bieži ir novērotas Parkinsona slimībai līdzīgas blakusparādības.

Bērni

Bērniem ārstēšana ar šīm zālēm nav ieteicama.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Šīs grupas pacientiem lietot Tetmodis nav ieteicams.

Ja esat lietojis Tetmodis vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Tetmodis vairāk nekā noteikts, Jums var attīstīties miegainība, svīšana, zems asinsspiediens un ārkārtīgi zema ķermeņa temperatūra (hipotermija). Šos simptomus ārstēs Jūsu ārsts.

Ja esat aizmirsis lietot Tetmodis

Ja esat aizmirsis lietot vienu devu, Jums nekādā gadījumā nav atļauts aizvietot izlaisto devu, dubultojot nākamo devu. Tā vietā Jums vienkārši jāturpina paredzētajā laikā lietot nākamā deva.

Ja Jūs pārtraucat lietot Tetmodis

Nepārtrauciet Tetmodis lietošanu, ja ārsts Jums to neliek darīt. Pēc pēkšņas tetrabenazīna lietošanas pārtraukšanas aprakstīts ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Turpmāk minētās nevēlamās blakusparādības ir norādītas atbilstoši to sastopamības biežumam:

Ļoti bieži (var skart vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

Miegainība (lietojot lielākas devas), depresija, Parkinsona slimībai līdzīgs sindroms (nekontrolējamas plaukstu, roku, kāju un galvas kustības, lietojot lielākas devas)

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Apjukums, trauksme, bezmiegs, zems asinsspiediens, disfāgija (apgrūtināta rīšana), slikta dūša, vemšana, caureja, aizcietējums

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Garīgas izmaiņas, piemēram, apjukums vai halucinācijas, muskuļu stīvums, drudzis

Reti ( var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem)

Stāvoklis, ko sauc par ļaundabīgo neiroleptisko sindromu (ĻNS): ja Jums sāk parādīties garīgā stāvokļa izmaiņas, piemēram, apjukums vai halucinācijas, vai arī Jums attīstās muskuļu stīvums un drudzis, iespējams, ka Jums attīstās stāvoklis, ko sauc par ļaundabīgo neiroleptisko sindromu.

Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem)

Muskuļu bojājumi

Tālāk minētām blakusparādībām sastopamību pēc pieejamiem datiem nav iespējams noteikt (sastopamības biežums nav zināms)

Dezorientācija, nervozitāte, traucēta kustību koordinācija, sajūta, ka nevarat mierīgi nosēdēt vai nostāvēt( akatīzija), nekontrolētas muskuļu spazmas (distonija), reibonis, aizmāršība, lēna sirdsdarbība, reibonis strauji pieceļoties kājās no guļus vai sēdus stāvokļa, sāpes vēderā, sausums mutē, zema ķermeņa temperatūra.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūra, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.Tīmekļa vietne: HYPERLINK \"http://www.zva.gov.lv/\"www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Tetmodis

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz trauciņa un kastītes pēc „Derīgs līdz:/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas,.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Tetmodis satur

- Aktīvā viela ir tetrabenazīns.

- Viena tablete satur 25 mg tetrabenazīna.

- Citas sastāvdaļas ir: preželatinēta kukurūzas ciete, laktozes monohidrāts, talks, dzeltenais dzelzs oksīds (E172) un magnija stearāts.

Tetmodis ārējais izskats un iepakojums

Dzeltenas, apaļas tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē un iegravētu “TE25” tabletes otrā pusē. Iepakotas baltos atskrūvējamos trauciņos pa 112 tabletēm.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Wilhelminenstraße 91/II f

1160 Wien

Austrija

Ražotājs:

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Wilhelminenstraße 91/II f

1160 Wien

Austrija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Austrija: Tetmodis 25 mg Tabletten

Beļģija: Tetrabenazine AOP Orphan Pharmaceuticals 25 mg tabletten

Bulgārija: Tetmodis 25 mg таблети

Čehija: Tetmodis

Dānija: Tetmodis 25 mg tabletter

Igaunija: Tetmodis 25 mg tablett

Somija: Tetmodis 25 mg taletti

Francija: Comprimés Tetmodis 25 mg

Vācija: Tetmodis 25 mg Tabletten

Grieķija: Tetmodis 25 mg δισκία

Ungārija: Motetis 25 mg tabletta

Īrija: Tetrabenazine 25 mg tablets

Latvija: Tetmodis 25 mg tabletes

Lietuva: Tetmodis 25 mg tabletės

Nīderlande: Tetmodis 25 mg tabletten

Polija: Tetmodis 25 mg tabletki

Portugāle: Comprimidos de Tetmodis 25 mg

Rumānija: Tetmodis, tablete, 25 mg

Slovākija: Tetmodis 25 mg tableta

Slovēnija: Tetmodis 25 mg tablete

Spānija: Tetmodis 25 mg comprimidos

Zviedrija: Tetmodis 25 mg tablett

Lielbritānija: Tetrabenazine 25 mg tablets

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2019

SASKAŅOTS ZVA 04-07-2019

EQ


PIL_version_Day145_track
[*1]

DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2021]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены