apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Uromitexan amp.400mg 4ml N15

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-Jan-20
UROMITEXAN-лекарство/препарат -ампулы ориентировочно, Вы можете купить "Uromitexan amp.400mg 4ml N15" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 55.28€  62.84$  46.25£  4795Rub  570.4SEK  250PLN  196.56₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -ампулы  Uromitexan amp.400mg 4ml N15     Перепроверить

ATC кодV03AF01 

Активные вещества: Mesnum

 


Фирма производитель: Baxter Oncology

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
Uromitexan amp.400mg 4ml N15, Mesnum Rx (Baxter Oncology) [Germany]
55.28€ , Oct.2021 Интернет аптека Latvija Meness aptieka Тел. 8555
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Uromitexan 400 mg/4 ml šķīdums injekcijām Ampula, N15

(Onkoloģija, ATĶ kods: V03AF01)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

57.00€

Zāļu produkta identifikators

96-0504-01

Zāļu reģistrācijas numurs

96-0504

Ražotājs

Baxter Oncology GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

19-DEC-06

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

400 mg/4 ml

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Baxter Oncology GmbH, Germany

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

UROMITEXAN 400 mg/4ml šķīdums injekcijām

(Mesnum)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir UROMITEXAN 400 mg un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms UROMITEXAN 400 mg lietošanas

3. Kā lietot UROMITEXAN 400 mg

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt UROMITEXAN 400 mg

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir UROMITEXAN 400 mg un kādam nolūkam tās lieto

Jūsu zāles sauc UROMITEXAN 400 mg.

UROMITEXAN 400 mg lieto, lai mazinātu vai novērstu zāļu ifosfamīda vai ciklofosfamīda izraisītu urīnpūšļa asiņošanu (hemorāģisku cistītu).URMITEXAN 400 mg aizsargā Jūsu urīnpūšļa iekšējās virsmas audus no šo zāļu izraisītiem bojājumiem. Cilvēla organismā šīs divas zāles sadalās vielās, kas var kaitēt urīnpūslim. Uromitexan 400 mg jālieto tikai gadījumos, ja Jūs saņemat zāles ifosfamīdu vai ciklofosfamīdu

Zāles ifosfamīds vai ciklofosfamīds var izraisīt Jūsu urīnpūšļa iekšējās virsmas audu bojājumus. Tas var izpausties kā asinis urīnā. Ļoti nelieli asins daudzumi var būt nepamanāmi, tāpēc ārsts vai medmāsa pārbaudīs asins klātbūtni Jūsu urīnā ar ‘testa strēmeļu’ vai mikroskopa palīdzību. Ja Jūsu urīnā būs lielāks asiņu daudzums, Jūs ievērosiet, ka tas ir sarkanā krāsā un, iespējams, retos gadījumos pamanīsiet arī asins recekļus.

Kas jāzina pirms UROMITEXAN 400 mg lietošanas

Nelietojiet UROMITEXAN 400 mg šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Alerģiska reakcija var ietvert elpas trūkumu, sēkšanu, izsitumus, niezi vai sejas un lūpu pietūkumu.

Ja Jūs neesat pārliecināts par to, vai Jums ir alerģija, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms UROMITEXAN 400 mg lietošanas pastāstiet savam ārstam, medmāsai vai farmaceitam:

- ja Jums ir imūnās sistēmas traucējumi, ko sauc par ‘autoimūno’ slimību, piemēram, reimatoīdais artrīts vai sistēmas sarkanā vilkēde (ko sauc arī par vilkēdi vai SSV), kad Jūsu organisma imūnā sistēma uzbrūk pati sev. Pacientiem, kuri tiek ārstēti ar zālēm ciklofosfamīdu un UROMITEXAN 400 mg, var būt paaugstināts alerģisku (paaugstinātas jutības) reakciju risks;

ja Jums kādreiz ir bijušas blakusparādības pēc tiolu saturošu zāļu lietošanas, jo pastāv paaugstināts blakusparādību risks, arī lietojot UROMITEXAN 400 mg. Tiolu saturošas zāles ir piemēram, amifostīns (lieto, lai samazinātu dažu ķīmijterapijas zāļu toksicitāti), penicilamīns (lieto reimatoīdā artrīta ārstēšanai) un kaptoprils (lieto paaugstināta asinsspiediena un sirds mazspējas ārstēšanai).

Ja Jūs neesat pārliecināts(-a), vai iepriekš tekstā minētais attiecas uz Jums, pirms UROMITEXAN 400 mg lietošanas konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

Citas zāles un UROMITEXAN 400 mg

UROMITEXAN 400 mg lieto kopā ar zālēm ifosfamīdu vai ciklofosfamīdu. UROMITEXAN 400 mg neietekmē šīs zāles, un nav zināms, ka tās ietekmētu kādas citas zāles.

Tomēr pastāstiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.Tas attiecas arī uz zālēm, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

UROMITEXAN 400 mg lieto tikai kopā ar zālēm ifosfamīdu vai ciklofosfamīdu. Ja Jūs esat stāvoklī, un ārsts uzskata, ka Jums nepieciešamas šīs zāles, Jums vajadzēs lietot arī UROMITEXAN 400 mg. Pirms šo zāļu lietošanas, apspriediet to ar savu ārstu.

Nelietojiet šīs zāles, kamēr barojat bērnu ar krūti.

Izmeklējumi UROMITEXAN 400 mg lietošanas laikā

UROMITEXAN 400 mg nenovērš gļotādas bojājumu visiem pacientiem. Tāpēc ārsts vai medmāsa var vēlēties regulāri pārbaudīt Jūsu urīnu uz asins klātbūtni ar speciālu ‘testa strēmeļu’ vai mikroskopa palīdzību.

Pastāstiet savam ārstam, medmāsai vai farmaceitam, ja Jūs veicat sev citus testus, izmantojot jebkādas ‘testa strēmeles’, jo zāles var ietekmēt Jūsu pārbaužu rezultātus. Testa strēmeļu pārbaudes un citus testus bieži izmanto diabēta pacientiem, lai atklātu noteiktas ķīmiskas vielas – ketonvielas vai C vitamīna līmeni urīnā.

Mesna var ietekmēt arī atsevišķus kreatinīna fosfokināzes fermenta noteikšanas laboratoriskos izmeklējumus. Ārsts vai medmāsa ir informēti par šo mijiedarbību un izmantos citas pārbaužu metodes.

UROMITEXAN 400 mg kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Uzturs neietekmē UROMITEXAN 400 mg uzsūkšanos un izvadīšanu ar urīnu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Dažas UROMITEXAN 400 mg izraisītas blakusparādības varētu ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Ārsts izlems, vai tas ir Jums droši.

Svarīga informācija par kādu no UROMITEXAN 400 mg sastāvdaļām

Šīs zāles satur aptuveni 59 mg nātrija uz 400 mg mesna tāpēc, nozīmējot UROMITEXAN 400 mg terapiju pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu, jāievēro piesardzība.

Ko darīt, ja jāapmeklē cits ārsts vai Jums jāatrodas slimnīcā

Ja Jūs apmeklējat citu ārstu vai Jums kāda iemesla dēļ jādodas uz slimnīcu, pastāstiet ārstiem, kādas zāles Jūs lietojat. Nelietojiet nekādas citas zāles, pirms neesat informējis ārstu, ka lietojat UROMITEXAN 400 mg.

3. Kā lietot UROMITEXAN 400 mg

Lietošanas veids

UROMITEXAN 400 mg Jūs saņemsiet injekcijas veidā.

UROMITEXAN 400 mg injekciju Jums veiks ārsts vai medmāsa. Lietojot UROMITEXAN 400 mg, Jums katru dienu jādzer pietiekami daudz šķidruma, lai izvadītais urīna daudzums būtu vismaz 100 ml vienā stundā.

Tas palīdz atšķaidīt urīnu un saglabā labu urīna izvadi. Jums jāatbrīvo urīnpūslis, kad vien jūtat vajadzību. Necentieties mainīt ierasto modeli.

Parastā ieteicamā deva

Ārsts izlems, cik daudz zāļu un cik bieži Jums jāsaņem. Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem.

Deva būs atkarīga no:

Jums nepieciešamās zāļu ifosfamīda vai ciklofosfamīda devas;

vai Jūs saņemat ifosfamīdu un ciklofosfamīdu tablešu vai injekciju veidā;

vai Jums ir urīnceļu infekcijas;

vai Jums ir iepriekš bijuši urīnpūšļa bojājumi pēc zāļu ifosfamīda vai ciklofosfamīda lietošanas;

vai Jūs esat saņēmis apstarošanu urīnpūšļa apvidū.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Bērni parasti urinē biežāk nekā pieaugušie, tāpēc bērniem ārsts var saīsināt devu intervālus un/vai palielināt individuālo devu skaitu.

Lietošana gados vecākiem pacientiem

Kopumā gados vecākiem pacientiem devas jāizvēlas piesardzīgi, ņemot vērā to, ka viņiem biežāk sastopami aknu, nieru vai sirds funkciju traucējumi un dažādas blakusslimības vai viņi lieto citas zāles. Tomēr UROMITEXAN 400 mg un oksazafosforīna attiecībai jāpaliek nemainīgai.

Ja Jūs nesaprotat, kā Jums tiks veikta injekcija, vaicājiet savam ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

Ja esat lietojis UROMITEXAN 400 mg vairāk nekā noteikts

Maz ticams, ka Jums ievadīs vairāk UROMITEXAN 400 mg nekā nepieciešams, jo injekciju veiks apmācīts un kvalificēts personāls. Viņi nekavējoties pārtrauks zāļu ievadīšanu, ja deva būs pārsniegta.

Ja esat aizmirsis lietot UROMITEXAN 400 mg

Ir ļoti svarīgi lietot UROMITEXAN 400 mg tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis:

Lietošanas laiks ir rūpīgi izstrādāts tā, lai nodrošinātu pilnīgu aizsardzību Jūsu urīnpūslim.

Ja Jūs saņemat zāles injekcijas veidā, ir ļoti maz ticams, ka nepieciešamā deva tiks izlaista. Ja Jums šķiet, ka neesat saņēmis vajadzīgo devu, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu vai medmāsu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Dažas no šīm blakusparādībām var būt ciklofosfamīda vai ifosfamīda nevis mesnas izraisītas, jo šīs zāles lieto kopā.

Ja Jums rodas jebkādas no šīm blakusparādībām, nekavējoties pastāstiet par to savam ārstam, jo Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība:

Vissmagākās ar mesna lietošanu saistītās blakusparādības ir

anafilakse. Tās pazīmes ir elpas trūkums, sēkšana, izsitumi, sejas un lūpu nieze vai pietūkums (paaugstināta jutība). Smagas alerģiskas reakcijas var izraisīt apgrūtinātu elpošanu vai šoku ar iespējamu letālu iznākumu (anafilaktiskais šoks, anafilaktiska/anafilaktoīda reakcija);

Stīvensa-Džonsona sindroms vai toksiskā epidermas nekrolīze – dzīvībai bīstami stāvokļi, kas izraisa izsitumus, čūlas, rīkles iekaisumu, drudzi, konjunktivītu, ādas lobīšanos;

zāļu izraisīti izsitumi ar eozinofīliju un sistēmiskiem simptomiem (DRESS) – dzīvībai bīstama paaugstinātas jutības reakcija, kas var izraisīt ādas izsitumus, drudzi, sāpes iekšējos orgānos un to pietūkumu, limfmezglu pietūkumu, izmaiņas asins šūnu skaitā (eozinofīlija);

Visbiežākās ar mesna lietošanu saistītās blakusparādības ir

slikta dūša, galvassāpes, caureja;

drudzis, pietvīkums, ādas izsitumi;

reakcijas infūzijas vietā – sāpes, pietūkums, nieze, apsārtums vai izsitumi ap injekcijas vietu;

pēkšņas sāpes vēderā vai kolikas;

reibonis, nespēks, nogurums;

gripai līdzīga slimība.

Citas iespējamās blakusparādības

Asins un limfātiskā sistēma:

pietūkuši/palielināti limfmezgli (limfadenopātija);

samazināts šūnu skaits Jūsu asinīs:

samazināts sarkano un balto asins šūnu, kā arī trombocītu skaits (pancitopēnija);

samazināts balto asins šūnu skaits – tās cīnās ar infekciju (leikocitopēnija, limfocitopēnija);

samazināts trombocītu skaits – tie palīdz asinīm sarecēt (trombocitopēnija);

normai neatbilstoši augsts eozinofilo (balto asins šūnu veids, ko ražo kaulu smadzenes) skaits vai nu asinīs vai organisma audos (eozinofilija).

Vielmaiņa un uzture

samazināta ēstgriba;

slāpju sajūta.

Psihiatrija

bezmiegs, nakts murgi.

Imūnā sistēma

alerģiskas reakcijas (paaugstināta jutība) vai smagas pakāpes ātra alerģiska reakcija (anafilakse)

Nervu sistēma

reibonis;

ģībonis;

kutināšanas, tirpšanas, dedzināšanas, durstīšanas sajūta (parestēzija);

pastiprināta vai patoloģiska ādas jutība (hiperestēzija);

samazināta jutība uz pieskārienu (hipoestēzija);

krampju lēkmes (konvulsijas).

Acis

neskaidra redze;

jutība pret gaismu;

acu iekaisums (konjunktivīts);

pietūkums ap acīm (periorbitāla tūska).

Sirds un asinsrite

pietvīkums

izmaiņas sirds darbībā, kas izpaužas kā normai neatbilstoši EKG rādītāji (patoloģiska elektrokardiogramma);

izmaiņas sirdsdarbībā (sirdsklauves);

paātrināts sirds ritms (tahikardija);

zems vai augsts asinsspiediens (hipotensija, hipertensija).

Plaušas

aizlikts deguns;

klepus;

spēcīgas, asas sāpes elpojot (pleirālas sāpes);

sausa mute;

elpas trūkums (aizdusa);

laringāls diskomforts;

deguna asiņošana (epistaxis);

izteikti apgrūtināta elpošana (respirators distress);

pazemināts skābekļa līmenis organismā (hipoksija, samazināts skābekļa piesātinājums);

paātrināta elpošana (tahipnoja);

klepus ar asinīm vai asiņainas krēpas (hemoptysis).

Gremošanas sistēma

mutes un gremošanas trakta gļotādas kairinājums;

pastiprināta gāzu izdalīšanās (flatulence);

dedzinošas sāpes;

aizcietējums;

smaganu asiņošana;

mutes dobuma iekaisums, ar čūlām (stomatīts);

slikta garša mutē.

Aknas

aknu iekaisums, kas var izraisīt dzelti, svara zudumu un nogurumu (hepatīts);

noteiktu olbaltumu, ko sauc par enzīmiem, līmeņa paaugstināšanās. Ārsts veiks asins analīzi, lai to pārbaudītu.

Āda un zemādas audi

nieze (pruritus);

pastiprināta svīšana (hiperhidroze);

niezoši, sarkani izsitumi, kas var pārvērsties čūlās (erythema multiforme, erythema);

ādas dziļāko slāņu pietūkums, ko izraisa šķidruma uzkrāšanās (angioneirotiskā tūska);

izsitumi gaismas iedarbībai pakļautajos ādas apvidos;

izsitumi, ko raksturo bāli sarkani, piepacelti niezoši ādas laukumi (nātrene);

dedzinoša sajūta .

Kaulu-muskuļu sistēma un saistaudi

sāpes muskuļos (mialģija) vai locītavās (artralģija);

sāpes mugurā;

sāpes rokās vai kājās (sāpes ekstremitātēs);

žokļu sāpes.

Nieres un urīnceļi

sāpīga urinācija (dizūrija);

akūta nieru mazspēja.

Vispārēji traucējumi un ievadīšanas vietas problēmas

drebuļi;

sāpes krūtīs;

sejas pietūkums (sejas tūska);

audu pietūkums, parasti kājās šķidruma uzkrāšanās dēļ (perifēra tūska);

muskuļu vājums (astēnija).

Izmeklējumi

novirzes asins recēšanas analīžu rādītājos.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: HYPERLINK \"http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3\" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt UROMITEXAN 400 mg

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma pēc Der. līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko UROMITEXAN 400 mg satur

aktīvā viela ir mesna un katra ampula (4 ml) šķīduma injekcijām satur 400 mg aktīvās vielas.

citas sastāvdaļas ir: nātrija edetāts, nātrija hidroksīds, sterils ūdens (ko sauc arī par ūdeni injekcijām).

UROMITEXAN 400 mg ārējais izskats un iepakojums:

UROMITEXAN 400 mg ir dzidrs, bezkrāsains un sterils šķīdums injekcijām 5 ml stikla ampulā.

UROMITEXAN 400 mg ir pieejams iepakojumos pa 15 ampulām. Katra ampula satur 4 ml šķīduma injekcijām.

Recepšu zāles.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Baxter Oncology GmbH

Kantstrasse 2

D-33790 Halle, Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 01/2016

SASKAŅOTS ZVA 11-02-2016


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены