apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Vitalipid N Adult p/inf.10ml N10

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-27
VITALIPID-N-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "Vitalipid N Adult p/inf.10ml N10" Rīgā, Latvijā ir:

 • 41.25€  46.48$  34.53£  3660Rub  433.2SEK  189PLN  148.08₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts Vitalipid N Adult p/inf.10ml N10     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsB05XC 

 


Ražotājs, zīmols: Fresenius Kabi

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Vitalipid N Adult koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Stikla ampula, N10

(Vitamīni, ATĶ kods: B05XC)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

42.53€

Zāļu produkta identifikators

03-0076-01

Zāļu reģistrācijas numurs

03-0076

Ražotājs

Fresenius Kabi AB, Sweden

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

17-JAN-08

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Fresenius Kabi AB, Sweden

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

19957-070109
Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam
Vitalipid N Adult
koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi. - Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Vitalipid N Adult un kādam nolūkam to lieto 2. Pirms Vitalipid N Adult lietošanas 3. Kā lietot Vitalipid N Adult 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Vitalipid N Adult 6. Sīkāka informācija
1. KAS IR VITALIPID N ADULT UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO Vitalipid N Adult koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai ir balta, eļļa-ūdenī tipa emulsija, kas eļļas fāzē satur taukos šķīstošos vitamīnus A, D2, E un K1, ar sastāvu, atbilstošu 10% Intralipīdam. Vitalipid N Adult ordinē kā piedevu pilnīgai intravenozai barošanai, lai nodrošinātu nepieciešamo taukos šķīstošo vitamīnu A, D2, E un K1 dienas patēriņu.
2. PIRMS VITALIPID N ADULT LIETOŠANAS Nelietojiet Vitalipid N Adult šādos gadījumos:
• ja Jums ir paaugstināta jutība pret olas, sojas vai zemesriekstu proteīniem, aktīvajām vielām un/vai jebkuru no palīgvielām. Īpaša piesardzība, lietojot Vitalipid N Adult, nepieciešama šādos gadījumos: Preparāts satur sojas pupu eļļu un olu fosfolipīdus, kuri dažreiz var izsaukt alerģiskas reakcijas. Krustotās alerģiskās reakcijas ir novērotas pret sojas pupām un zemesriekstiem. Vitalipid N Adult koncentrātu nedrīkst lietot neatšķaidītu. Citu zāļu lietošana Vitalipid N Adult drīkst pievienot vai maisīt ar citām zālēm tikai tādā gadījumā, ja ir dokumentēta saderība.

19957-070109
Mikroelementu klātbūtne var veicināt A vitamīna noārdīšanos preparātā. Retinols (A vitamīns) var noārdīties ultravioletās gaismas ietekmē. K1 vitamīns var mijiedarboties ar kumarīna tipa antikoagulantiem. Grūtniecība un zīdīšanas periods Klīniskie pētījumi uz dzīvniekiem grūtniecības un zīdīšanas laikā ar Vitalipid N Adult netika veikti. Taču, ir publicēti ziņojumi par taukos šķīstošo vitamīnu lietošanas drošību šai pacientu grupai. Deva lielāka par 8.000 SV Vitamin A nav ieteicama grūtniecības periodā bez varbūtējā riska dzemdību laikā. Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Zāles neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
3. KĀ LIETOT VITALIPID N ADULT Devas un lietošanas veids Pirms lietošanas Vitalipid N Adult jāatšķaida. Pieaugušiem un bērniem no 11 gadu vecuma rekomendējamā dienas deva ir 10ml (1 ampula) intravenozas infūzijas veidā. Jebkura pievienošana jāveic aseptiskos apstākļos. Vienu ampulu (10 ml) Vitalipid N Adult pievieno pie 500 ml 10% vai 20% Intralipid. Lai nodrošinātu homogēnu samaisīšanu, pudeli pirms infūzijas vairākas reizes viegli sakrata. Tādā veidā tiek nodrošināta A, D2, E un K1 vitamīnu nepieciešamā dienas uzturošā deva. Vitalipid N Adult jāpievieno aseptiski vienas stundas laikā pirms infūzijas sākuma un jāizlieto 24 stundu laikā. Vitalipid N Adult 10ml(1 ampulu) var pievienot arī pie Structolipid. Vitalipid N Adult koncentrātu var lietot, lai izšķīdinātu Soluvit N. Soluvit N viena flakona saturu (ūdenī šķīstošo vitamīnu nepieciešamo dienas devu) šķīdina, aseptiski pievienojot 10 ml Vitalipid N Adult, un pievieno pie Intralipid vai Structolipid. Vitalipid N Adult var lietot arī kā papildinājumu parenterālai barošanai, pievienojot plastmasas maisam. Vitalipid N Adult pievienošanu Intralipid jāveic aseptiski vienu stundu pirms infūzijas sākuma, un infūzija jāpabeidz 24 stundu laikā, lai izvairītos no piesārņošanas ar mikroorganismiem. Neizmantotais atvērtās ampulas saturs jāizmet, to nedrīkst uzglabāt vēlākai lietošanai.
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS Tāpat kā citas zāles, Vitalipid N Adult var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ievadot Vitalipid N Adult šķīdumus, ir iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas. Taukos šķīstošo vitamīnu pārdozēšana var izraisīt toksicitātes sindromu, tomēr pie rekomendētām devām toksicitāte nav konstatēta. Vienreizējas taukos šķīstošo vitamīnu pārdozēšanas gadījumā blakusparādības nav novērotas. Specifiska ārstēšana nav nepieciešama. Ilgstoši ievadot infūziju ar paaugstinātu D vitamīna devu, var paaugstināties D vitamīna metabolītu koncentrācija serumā, kas var izraisīt osteopēniju.

19957-070109

Ātra K1 vitamīna koloidāla ūdens šķīduma infūzija var izraisīt karstuma viļņus, bronhospazmu, tahikardiju un hipotensiju. Attiecībā uz Vitalipid N Adult infūzijām par to nav ziņots. Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT VITALIPID N ADULT Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Sargāt no gaismas. Nesasaldēt. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA Ko Vitalipid N Adult satur: Sastāvs 1 ml Vitalipid N Adult satur: Aktīvās vielas ir Retinolpalmitāts (Retinolpalmitate) (atbilst retinolam Fitomenadions (Phytomenadione) Ergokalciferols (Ergocalciferol) Alfa-tokoferols (dl-ά-Tocopherol)

Daudzums 194,1µg 99µg) 15µg 0,5µg, 0,91mg

Citas sastāvdaļas ir: attīrīta sojas pupu eļļa, attīrīti olu fosfolipīdi, bezūdens glicerīns, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.

Aktīvās vielas 1 ml Vitalipid N Adult koncentrāta atbilst:

A vitamīns

99µg (330 SV)

D2 vitamīns E vitamīns

0,5µg ( 20 SV) 0,91mg (1,0 SV)

K1 vitamīns

15 µg

pH apmēram 8.

Ārējais izskats un iepakojums Balta eļļa-ūdenī tipa emulsija. Ampulas pa 10 ml, iepakojumā 10 ampulas.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Fresenius Kabi AB SE – 751 74 Uppsala Zviedrija

RAŽOTĀJS Fresenius Kabi AB SE-751 74 Uppsala Zviedrija

19957-070109
Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktētries ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību Baltijas valstīs:
Baltic Representative Office of „Fresenius Kabi Polska” LT – 01133, Vilnius Mesiniu g.3A/ Ašmenos g.5 Lietuva Tel. +370 526 09169 Fax. +370 526 08 696
Šī lietošanas instrukcija akceptēta
Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas