apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Versatis ārstn.plākst.700mg N5 (Lidocainum)

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-22
VERSATIS-LIDOCAINUM-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "Versatis ārstn.plākst.700mg N5 (Lidocainum)" Rīgā, Latvijā ir:

 • 18.55€  21.05$  15.51£  1611Rub  193.2SEK  84PLN  66.16₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts Versatis ārstn.plākst.700mg N5 (Lidocainum)     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsN01BB02 

Aktīvās vielas: Lidocainum

 


Ražotājs, zīmols: Grunenthal

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Versatis 700 mg ārstnieciskais plāksteris Kartona kastīte, Papīra/PE/Al/etilēna un metakrilskābes kopolimēra paciņa, N5

(Neiroloģija, ATĶ kods: N01BB02)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

19.14€

Zāļu produkta identifikators

10-0176-01

Zāļu reģistrācijas numurs

10-0176

Ražotājs

Grünenthal GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

05-JUN-18

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

700 mg

Zāļu forma

Ārstnieciskais plāksteris

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Grünenthal GmbH, Germany

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Versatis 700 mg ārstnieciskais plāksteris

Lidocainum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Versatis un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Versatis lietošanas

Kā lietot Versatis

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Versatis

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Versatis un kādam nolūkam to lieto

Versatis satur lidokaīnu – lokālu pretsāpju līdzekli, kas iedarbojas, samazinot sāpes ādā.

Versatis Jums nozīmēts, lai ārstētu sāpīgu ādas slimību, ko sauc par pēcherpētisko neiralģiju. Tā parasti izpaužas kā lokalizēti simptomi, piemēram, dedzinošas, asas vai durošas sāpes.

2. Kas Jums jāzina pirms Versatis lietošanas

Nelietojiet Versatis šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret lidokaīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir bijusi paaugstināta jutība pret citām lidokaīnam līdzīgām zālēm, piemēram, bupivakaīnu, etidokaīnu, mepivakaīnu vai prilokaīnu;

uz savainotas ādas vai vaļējām brūcēm.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Versatis lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir smaga aknu slimība, smagas sirds slimības vai smagas nieru slimības, pirms Versatis lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Versatis ieteicams lietot uz ādas tikai pēc jostas rozes sadzīšanas. To nedrīkst lietot uz vai pie acīm un mutes.

Lidokaīns aknās sadalās vairākos savienojumos. Viens no šiem savienojumiem ir 2,6-ksilidīns, par ko ir pierādījumi, ka, lietojot ļoti lielās devās visa mūža garumā, tas izraisa audzējus žurkām. Šī atklājuma nozīme cilvēkiem nav zināma.

Bērni un pusaudži

Versatis iedarbība nav pētīta pacientiem, kuri jaunāki par 18 gadiem. Tāpēc to nav ieteicams lietot šajā pacientu grupā.

Citas zāles un Versatis

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai arī plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Versatis nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams.

Nav veikti pētījumi par plākstera iedarbību mātēm, kuras baro bērnu ar krūti. Lietojot Versatis, asinsritē var būt sastopams tikai pavisam neliels lidokaīna aktīvās vielas daudzums. Ietekme uz zīdaiņiem, kurus baro ar krūti, ir maz ticama.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Maz ticams, ka Versatis ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tāpēc, lietojot Versatis, Jūs drīkstat vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

Versatis satur propilēnglikolu, metilparahidroksibenzoātu un propilparahidroksibenzoātu

Plāksteris satur propilēnglikolu (E1520), kas var izraisīt ādas kairinājumu. Tas satur arī metilparahidroksibenzoātu (E218) un propilparahidroksibenzoātu (E216), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, aizkavētas). Alerģiskās reakcijas dažkārt var rasties pēc tam, kad Jūs kādu laiku esat lietojuši plāksteri.

3. Kā lietot Versatis

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Parastā dienas deva ir viens līdz trīs plāksteri, kas pēc lieluma atbilst sāpīgajai ādas vietai. Versatis var sagriezt mazākos gabalos atbilstoši skartajai vietai. Vienlaicīgi nedrīkst lietot vairāk par 3 plāksteriem.

Plāksteri jānoņem pēc 12 stundu lietošanas, lai būtu 12 stundu starplaiks bez plāksteru lietošanas.

Jūs varat izvēlēties, vai Versatis lietot dienas vai nakts laikā.

Parasti Jūs jutīsiet, ka pirmajā plākstera lietošanas dienā sāpes nedaudz samazinās, bet var būt nepieciešamas 2 – 4 nedēļas līdz būs novērojama pilnīga Versatis pretsāpju iedarbība. Ja pēc šī perioda sāpes joprojām ir lielas, lūdzu, konsultējieties ar ārstu, jo jāizvērtē ārstēšanas ieguvumi salīdzinājumā ar iespējamiem riskiem (skatīt 2. punktu „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Ārsts ar regulāriem starplaikiem pārbaudīs, cik labi Versatis iedarbojas.

Pirms Versatis uzlikšanas skartajai vietai

Ja sāpīgajā ādas vietā ir apmatojums, matiņus var nogriezt ar šķērēm. Neskujiet tos.

Ādai jābūt tīrai un sausai.

Laikā, kad nelietojat plāksterus, uz skartās ādas drīkst lietot krēmus un losjonus.

Ja Jūs tikko esat bijis vannā vai dušā, pirms plākstera lietošanas nogaidiet, līdz āda atdziest.

Plākstera uzlikšana

1. solis: atveriet paciņu un izņemiet vienu vai vairākus plāksterus

EMBED MSPhotoEd.3

Atplēsiet vai atgrieziet maisiņu pa punktoto līniju.

Izmantojot šķēres, ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu plāksterus.

Atkarībā no sāpīgā ādas apvidus lieluma izņemiet vienu vai vairākus plāksterus.

2. solis: aizveriet paciņu

Pēc lietošanas cieši aizveriet paciņu.

Plāksteris satur ūdeni un izžūst, ja paciņu pienācīgi neaizver.

3. solis: sagrieziet plāksteri, ja nepieciešams

Ja nepieciešams, pirms pārklājuma noņemšanas sagrieziet plāksteri atbilstoši sāpīgā ādas apvidus lielumam.

4. solis: noņemiet pārklājumu

Noplēsiet plākstera caurspīdīgo pārklājumu.

Cenšaties nepieskarties plākstera lipīgajai daļai.

5. solis: uzlieciet plāksteri un cieši uzspiediet ādai

Sāpīgajam ādas apvidum uzlieciet ne vairāk par trim plāksteriem.

Uzspiediet plāksteri uz ādas.

Uzspiediet vismaz 10 sekundes, lai plāksteris cieši pieliptu.

Pārliecinieties, ka tas viss pilnībā pielipis ādai, ieskaitot malas.

Lietojiet plāksteri tikai 12 stundas

Ir svarīgi, lai Versatis būtu saskarē ar ādu tikai 12 stundas. Piemēram, ja sāpes ir lielākas naktī, Jūs varat uzlikt plāksteri septiņos vakarā un noņemt septiņos no rīta.

Ja sāpes ir lielākas dienā nekā naktī, Jūs varat uzlikt Versatis septiņos no rīta un noņemt septiņos vakarā.

Iešana vannā un dušā, peldēšana

Ja iespējams, Versatis lietošanas laikā vajadzētu izvairīties no saskares ar ūdeni. Iet vannā vai dušā un peldēties var laikā, kad Jūs nelietojat plāksteri. Ja Jūs tikko esat bijis vannā vai dušā, pirms plākstera uzlikšanas pagaidiet, līdz āda atdziest.

Ja plāksteris atlīmējas

Plāksteris nokrīt vai atlīmējas ļoti reti. Ja tā notiek, mēģiniet to pielīmēt atpakaļ tajā pašā vietā. Ja tas neturas, noņemiet to un uzlieciet jaunu plāksteri tajā pašā vietā.

Kā noņemt Versatis

Mainot plāksteri, lēni noņemiet veco plāksteri. Ja plāksteris nenāk nost viegli, to pirms noņemšanas var dažas minūtes mērcēt siltā ūdenī.

Ja esat aizmiris noņemt plāksteri pēc 12 stundām

Noņemiet veco plāksteri, tiklīdz atceraties. Jaunu plāksteri var lietot pēc 12 stundām.

Ja esat lietojis Versatis vairāk nekā noteikts

Ja Jūs esat lietojis vairāk plāksterus nekā nepieciešams vai arī esat tos lietojis pārāk ilgi, tas var palielināt blakusparādību rašanās risku.

Ja esat aizmirsis lietot Versatis

Ja Jūs esat aizmirsis lietot jaunu plāksteri pēc 12 stundu starplaika bez plākstera, lietojiet jaunu plāksteri, tiklīdz atceraties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Būtiskas blakusparādības vai simptomi, kas jāņem vērā, un rīcība, ja Jums tie rodas

Ja, lietojot plāksteri, Jums rodas kairinājums vai dedzinoša sajūta, plāksteris jānoņem. Kairinājuma vieta jāatstāj bez plākstera, līdz kairinājums pāriet.

Citas iespējamās blakusparādības

Ļoti bieži (var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10)

Tās ietver ādas reakcijas plākstera lietošanas vietā vai ap to, tajā skaitā apsārtumu, izsitumus, niezi, dedzinošu sajūtu, dermatītu un nelielas čulgas.

Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 100)

Ādas savainojumi un ādas brūces.

Ļoti reti (var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 10 000)

Vaļēja brūce, smaga alerģiska reakcija un alerģija.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts Aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK \"http://www.zva.gov.lv\" www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Versatis

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un paciņas pēc „EXP:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Pēc pirmās atvēršanas: uzglabāt cieši noslēgtā paciņā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāšanas laiks pēc pirmās atvēršanas: 14 dienas.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka paciņa ir bojāta. Ja tā noticis, plāksteri var izžūt un kļūt mazāk lipīgi.

Kā izmest Versatis

Izmantotie plāksteri joprojām satur aktīvo vielu, kas var būt kaitīga citiem cilvēkiem. Salokiet izmantotos plāksterus uz pusēm ar lipīgo daļu uz iekšu un izmetiet tos tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Versatis satur

Aktīvā viela ir lidokaīns.

Katrs 10 cm x 14 cm plāksteris satur 700 mg (5 masas %) lidokaīna.

Citas plākstera sastāvdaļas (palīgvielas) ir glicerīns, šķidrais sorbīts, karmelozes nātrija sāls, propilēnglikols (E1520), urīnviela, smagais kaolīns, vīnskābe, želatīns, polivinilspirts, alumīnija glicināts, dinātrija edetāts, metilparahidroksibenzoāts (E218), propilparahidroksibenzoāts (E216), poliakrilskābe, nātrija poliakrilāts un attīrīts ūdens.

Pamatnes audums un noplēšamais pārklājums: polietilēna tereftalāts.

Versatis ārējais izskats un iepakojums

Ārstnieciskā plākstera garums ir 14 cm un tā platums ir 10 cm. Tas ir baltā krāsā un izgatavots no mīksta auduma ar marķējumu „lidocaine 5%”. Plāksteri ir iepakoti atkārtoti aizveramās paciņās, katrā paciņā pa 5 plāksteriem.

Katra kartona kastīte satur 5, 10, 20, 25 vai 30 plāksterus, kas attiecīgi iepakoti 1, 2, 4, 5 vai 6 paciņās. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īslande, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Norvēģija, Polija, Rumānija, Slovākijas Republika, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Lielbritānija: Versatis

Portugāle: Vessatis

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2017.gada janvārī.

SASKAŅOTS ZVA 22-02-2018

EMBED MSPhotoEd.3

EMBED MSPhotoEd.3

EMBED MSPhotoEd.3

EMBED MSPhotoEd.3
[*1]

Informācijas avots DDD Vācijas medicīnas dokumentācijas un informācijas institūts - DIMDI [23.11.2011]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas