apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Vakc.Gardasil 9 0.5ml 1D(pilnšļ.+2ad.)

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-19
VAKC-GARDASIL-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "Vakc.Gardasil 9 0.5ml 1D(pilnšļ.+2ad.)" Rīgā, Latvijā ir:

 • 161.91€  184.04$  135.47£  14043Rub  1670.7SEK  733PLN  575.7₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts Vakc.Gardasil 9 0.5ml 1D(pilnšļ.+2ad.)     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsJ07BM03 

 


Ražotājs, zīmols: Sanofi Pasteur Msd

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

Zāļu, produktu saraksts ar analoģiskiem vai līdzīgiem nosaukumiem *
Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
Vakc.Gardasil 9 0.5ml 1deva(pilnšļ.+2ad.) Rx (Sanofi Pasteur Msd) [,Netherlands]
161.91€ , Oct.2021 Internetaptieka Latvija Meness aptieka Tālr. 8555
* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Gardasil 9 Stikla pilnšļirce ar 2 adatām, N10

(Virusoloģija, ATĶ kods: J07BM03)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

166.92€

Zāļu produkta identifikators

EU/1/15/1007/003

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/15/1007/003

Ražotājs

Merck Sharp & Dohme B.V., Netherlands

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

10-JUN-15

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Suspensija injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

MSD Vaccins, France

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

  ZĀĻU APRAKSTS
1

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Gardasil 9 suspensija injekcijām Gardasil 9 suspensija injekcijām pilnšļircē Human Papillomavirus 9-Valent Vaccine (Recombinant, adsorbed)

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 deva (0,5 ml) satur apmēram:

Cilvēka papilomas vīrusa1 6. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 11. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 16. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 18. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 31. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 33. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 45. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 52. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 58. tipa L1 proteīnu2,3

30 mikrogramus 40 mikrogramus 60 mikrogramus 40 mikrogramus 20 mikrogramus 20 mikrogramus 20 mikrogramus 20 mikrogramus 20 mikrogramus

1Cilvēka papilomas vīruss = HPV (Human Papillomavirus – HPV). 2L1 proteīni vīrusam līdzīgu daļiņu veidā iegūti no rauga šūnām (Saccharomyces cerevisiae
CANADE 3C-5 (celms 1895)) ar rekombinanto DNS tehnoloģiju. 3adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta papildvielas (0,5 miligrami Al).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA
Suspensija injekcijām. Suspensija injekcijām pilnšļircē. Dzidrs šķidrums ar baltām nogulsnēm.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Gardasil 9 indicēts aktīvai imunizācijai personām no 9 gadu vecuma pret šādām HPV izraisītām slimībām: - Dzemdes kakla, vulvas, maksts un anālās atveres pirmsvēža bojājumi un vēzis, ko izraisa
vakcīnas HPV tipi; - Dzimumorgānu smailās kondilomas (condyloma acuminata), ko izraisa specifiski HPV tipi.
Svarīgu informāciju par datiem, kas pamato šīs indikācijas, skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktā.
Gardasil 9 lietošana jāordinē atbilstoši oficiālajām rekomendācijām.
2

4.2. Devas un lietošanas veids
Devas
Personas no 9 līdz 14 gadiem ieskaitot, pirmreizējas vakcinācijas brīdī Gardasil 9 var ievadīt atbilstoši 2 devu (0., 6. – 12. mēnesī) vakcinācijas shēmai (skatīt 5.1. apakšpunktu). Otrā vakcīnas deva jāievada starp 5 un 13 mēnešiem pēc pirmās devas. Ja otrā vakcīnas deva tiek ievadīta agrāk nekā 5 mēnešus pēc pirmās devas, vienmēr ir jāievada trešā deva
Gardasil 9 var ievadīt atbilstoši 3 devu vakcinācijas shēmai (0., 2., 6. mēnesī). Otrā deva jāievada vismaz vienu mēnesi pēc pirmās devas, un trešā deva jāievada vismaz 3 mēnešus pēc otrās devas. Visas trīs devas jāievada 1 gada laikā.
Personas no 15 gadu vecuma pirmreizējas vakcinācijas brīdī Gardasil 9 jāievada atbilstoši 3 devu vakcinācijas shēmai (0., 2., 6. mēnesī).
Otrā deva jāievada vismaz vienu mēnesi pēc pirmās devas, un trešā deva jāievada vismaz 3 mēnešus pēc otrās devas. Visas trīs devas jāievada 1 gada laikā.
Gardasil 9 lietošanai ir jābūt saskaņā ar oficiālajām vadlīnijām.
Personām, kas saņem pirmo Gardasil 9 devu, ieteicams pabeigt vakcinācijas kursu ar Gardasil 9 (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Revakcinācijas nepieciešamība nav noteikta.
Ar Gardasil 9 nav veikti pētījumi par jauktas shēmas (savstarpēji aizstājamām) HPV vakcīnām.
Personas, kas iepriekš vakcinētas ar 3 devu kvadrivalentās HPV 6., 11., 16. un 18. tipu vakcīnas shēmu (Gardasil vai Silgard), kas turpmāk tiks saukta par qHPV vakcīnu, var saņemt 3 Gardasil 9 devas (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Pediatriskā populācija < 9 gadu vecumā Gardasil 9 drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 9 gadiem, nav noteikta. Dati nav pieejami (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Sieviešu populācija ≥ 27 gadu vecumā Gardasil 9 drošums un efektivitāte, lietojot 27 gadus vecām un vecākām sievietēm, nav pētīta (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Lietošanas veids
Vakcīna jāievada intramuskulāras injekcijas veidā. Ieteicamā ievadīšanas vieta ir augšdelma deltoīdais apvidus vai augšstilba augšējais anterolaterālais apvidus.
Gardasil 9 nedrīkst injicēt intravaskulāri, subkutāni vai intradermāli. Vakcīnu nedrīkst samaisīt vienā šļircē ne ar kādām citām vakcīnām vai šķīdumiem.
Norādījumus par apiešanos ar vakcīnu pirms ievadīšanas skatīt 6.6. apakšpunktā.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
3

Personas, kam jau ir bijusi paaugstināta jutība pret Gardasil 9 vai Gardasil/Silgard ievadīšanu, turpmākās Gardasil 9 devas nedrīkst saņemt.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Lēmumu vakcinēt jāpieņem katrai personai individuāli, ņemot vērā iepriekšējo HPV ietekmes risku un iespējamo ieguvumu no vakcinācijas.
Tāpat kā visu injicējamo vakcīnu gadījumā, vienmēr jābūt viegli pieejamai atbilstošai ārstēšanai un uzraudzībai, jo retos gadījumos pēc vakcīnas ievadīšanas var parādīties anafilaktiskas reakcijas.
Kā psihogēna reakcija uz injekciju, īpaši pusaudžiem, pēc jebkuras vakcinācijas vai pat pirms tās reizēm var rasties ģībonis, reizēm ar sekojošu kritienu. Tam var sekot vairāki neiroloģiski simptomi, piemēram, pārejoši redzes traucējumi, parestēzija un toniski-kloniskas kustības atgūšanās laikā. Tādēļ vakcinētās personas jānovēro apmēram 15 minūtes pēc vakcinācijas. Svarīgi nodrošināt apstākļus, lai izvairītos no kritiena laikā gūtajiem ievainojumiem.
Vakcinācija jāatliek personām, kurām ir smaga akūta slimība kopā ar drudzi, taču neliela infekcija, piemēram, viegla augšējo elpceļu infekcija vai neliels drudzis, nav kontrindikācija imunizācijai.
Tāpat kā citu vakcīnu gadījumā, vakcinācija ar Gardasil 9 nenodrošina aizsardzību visiem tās saņēmējiem.
Vakcīna aizsargās tikai pret tām slimībām, ko izraisa HPV tipi, pret kuriem iedarbojas vakcīna (skatīt 5.1. apakšpunktu). Tādēļ jāturpina ievērot atbilstošie piesardzības pasākumi pret seksuāli transmisīvajām slimībām.
Vakcīna paredzēta tikai profilaktiskai lietošanai, un tā neietekmē aktīvās HPV infekcijas vai klīniski manifestētas slimības. Vakcīnai nav pierādītas terapeitiskās efektivitātes. Tādēļ vakcīna nav indicēta dzemdes kakla, vulvas, maksts un anālās atveres vēža, augstas pakāpes dzemdes kakla, vulvas, maksts un anālās atveres displastisku bojājumu vai dzimumorgānu kondilomu ārstēšanai. Tā nav arī paredzēta, lai aizkavētu citu ar HPV saistītu diagnosticētu bojājumu progresēšanu.
Gardasil 9 nepasargā no bojājumiem ar vakcīnas sastāvā esošo HPV tipu personas, kuras inficētas ar šo HPV tipu pirms vakcinācijas.
Vakcinācija nevar aizstāt parasto dzemdes kakla skrīningu. Tā kā nav 100% efektīvu vakcīnu un Gardasil 9 nepasargās pret visiem HPV tipiem vai pret esošu HPV infekciju, parastā dzemdes kakla skrīninga nepieciešamība saglabājas, un tā jāveic saskaņā ar vietējām rekomendācijām.
Nav datu par Gardasil 9 lietošanu personām ar traucētu imūno atbildes reakciju. Tika vērtēts qHPV vakcīnas drošums un imunogenitāte 7 līdz 12 gadus veciem indivīdiem, kuri bija inficēti ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Personām ar imūnreakcijas traucējumiem spēcīgas imūnsupresīvas terapijas, ģenētiska defekta vai citu iemeslu dēļ var nebūt reakcijas pret vakcīnu.
Šī vakcīna ar piesardzību jāordinē personām ar trombocitopēniju vai jebkuriem koagulācijas traucējumiem, jo pēc intramuskulāras injekcijas šiem indivīdiem var parādīties asiņošana.
Pašlaik notiek ilgstoši novērojuma pētījumi aizsardzības ilguma noteikšanai (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Nav datu par lietošanas drošumu, imunogenitāti vai efektivitāti, kas apstiprinātu iespējamu savstarpēju Gardasil 9 aizstāšanu ar bivalentu vai kvadrivalentu HPV vakcīnu.
4

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Klīniskajos pētījumos lietošanas drošums un imunogenitāte personām, kuras 3 mēnešu laikā pirms vakcinācijas bija saņēmušas imūnglobulīnu vai no asinīm iegūtus produktus, nav pētīta.
Lietošana kopā ar citām vakcīnām
Gardasil 9 var ordinēt vienlaikus ar kombinēto, revakcinācijai paredzētu vakcīnu, kas satur difterijas (d) un stingumkrampju (T) vai nu ar garā klepus [acelulārā komponenta] (ap) un/vai poliomielīta [inaktivēto] (IPV) (dTap, dT-IPV, dTap -IPV) vakcīnas, nenovērojot nozīmīgu ietekmi uz imūnās atbildes reakciju pret jebkuru no šīm vakcīnām. To pamato rezultāti, kas iegūti klīniskajā pētījumā, kurā kombinētā dTap -IPV vakcīna tika ievadīta kopā ar pirmo Gardasil 9 devu (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Lietošana kopā ar hormonālajiem kontracepcijas līdzekļiem
Klīniskajos pētījumos 60,2% sieviešu vecumā no 16 līdz 26 gadiem, kuras saņēma Gardasil 9, lietoja hormonālos kontraceptīvos līdzekļus vakcinācijas periodā. Hormonālo kontraceptīvo līdzekļu lietošana neietekmēja tipa specifisko imūno atbildes reakciju uz Gardasil 9.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
Liels datu apjoms par grūtniecēm (vairāk nekā 1000 grūtniecības iznākumu) neliecina par Gardasil 9 malformatīvu vai toksisku iedarbību uz augli/jaundzimušo (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Pētījumos ar dzīvniekiem nav konstatēta reproduktīvā toksicitāte (skatīt 5.3. apakšpunktu).
Tomēr šie dati tiek uzskatīti par nepietiekamiem, lai Gardasil 9 lietošanu ieteiktu grūtniecības laikā. Vakcinācija jāatliek līdz grūtniecības beigām (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Barošana ar krūti
Gardasil 9 drīkst lietot barošanas ar krūti periodā.
Kopumā 92 sievietes, kuras baroja bērnu ar krūti un tika vakcinētas Gardasil 9 pētījumos. Pētījumos vakcīnas imunogenitāte bija salīdzināma mātēm, kuras baroja, un mātēm, kuras nebaroja bērnu ar krūti. Turklāt mātēm, kuras baroja bērnu ar krūti, novēroto blakusparādību raksturojums bija līdzīgs sievietēm vispārējā populācijā. Zīdaiņiem, kas vakcinācijas periodā tika baroti ar krūti, netika novērota neviena ar vakcīnu saistīta būtiska nevēlama blakusparādība.
Fertilitāte
Nav pieejami dati par Gardasil 9 ietekmi uz cilvēka auglību. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par kaitīgu ietekmi uz auglību (skatīt 5.3. apakšpunktu).
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Gardasil 9 neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr dažas 4.8. apakšpunktā “Nevēlamās blakusparādības” minētās blakusparādības var īslaicīgi ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
5

4.8. Nevēlamās blakusparādības

A. Drošuma profila kopsavilkums

7 klīniskos pētījumos personām ievadīja Gardasil 9 iekļaušanas pētījumā dienā un apmēram 2 un 6 mēnešus vēlāk. 14 dienas pēc katras Gardasil 9 injekcijas tika izvērtēts drošums, uzraudzībai izmantojot vakcinācijas karti (vaccination report card - VRC). Kopumā 15 776 personas (10 495 personas 16–26 gadu vecumā un 5281 pusaudzis 9–15 gadu vecumā iekļaušanas brīdī) saņēma Gardasil 9. Nevēlamu blakusparādību dēļ izstājās maz personu (0,1%).

Visbiežāk novērotās blakusparādības Gardasil 9 lietošanas laikā bija nevēlamas reakcijas injekcijas vietā (84,8% vakcinēto personu 5 dienu laikā pēc jebkuras vakcinācijas reizes) un galvassāpes (13,2% vakcinēto personu 15 dienu laikā pēc jebkuras vakcinācijas reizes). Šīs nevēlamās blakusparādības parasti bija vieglas vai vidēji smagas.

B. Nevēlamo blakusparādību kopsavilkums tabulas veidā

Klīniskie pētījumi

Blakusparādības, kas tika uzskatītas par vismaz iespējami saistītām ar vakcināciju, tika klasificētas atkarībā no biežuma.

Biežums ir norādīts šādi: - ļoti bieži (≥1/10); - bieži (no ≥1/100 līdz <1/10).

1. tabula. Nevēlamās blakusparādības pēc Gardasil 9 lietošanas, kuras klīniskajos pētījumos

novērotas vismaz 1,0% pacientu

Orgānu sistēma

Biežums

Nevēlamās blakusparādības

Nervu sistēmas traucējumi
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži Bieži Bieži Ļoti bieži
Bieži

Galvassāpes Reibonis Slikta dūša Injekcijas vietā: sāpes, pietūkums, eritēma
Pireksija, noguruma sajūta Injekcijas vietā: nieze, asinsizplūdumi

Klīniskajā pētījumā ar 1053 veseliem pusaudžiem vecumā no 11 līdz 15 gadiem, lietojot pirmo Gardasil 9 devu kopā ar kombinēto difterijas, stingumkrampju, garā klepus [acelulārā komponenta] un poliomielīta [inaktivēta] vakcīnu revakcinācijai, biežāk tika ziņots par reakcijām injekcijas vietā (pietūkumu, apsārtumu), galvassāpēm un pireksiju. Vairumam pacientu novērotā atšķirība bija <10%, un tika ziņots par viegli vai mēreni izteiktām blakusparādībām (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Pēcreģistrācijas uzraudzības pieredze

qHPV vakcīnas pēcreģistrācijas lietošanas laikā spontāni ziņots par tālāk minētajām blakusparādībām, kas varētu rasties arī Gardasil 9 pēcreģistrācijas lietošanas laikā. qHPV vakcīnas pēcreģistrācijas lietošanas drošuma pieredze atbilst Gardasil 9, jo šīs vakcīnas satur 4 vienādus HPV tipu L1 proteīnus.

Tā kā šie ir brīvprātīgi ziņojumi par blakusparādībām nezināma lieluma populācijā, nav iespējams ticami noteikt to biežumu un visām blakusparādībām noskaidrot cēlonisko saistību ar vakcīnas lietošanu.

Infekcijas un infestācijas: celulīts injekcijas vietā.

6

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi: idiopātiska trombocitopēniska purpura, limfadenopātija.
Imūnās sistēmas traucējumi: paaugstinātas jutības reakcijas, arī anafilaktiskas vai anafilaktoīdas reakcijas, bronhospazma un nātrene.
Nervu sistēmas traucējumi: akūts izkliedēts encefalomielīts, Gijēna-Barē sindroms, sinkope, reizēm ar toniski-kloniskām kustībām.
Kuņga-zarnu trakta traucējumi: vemšana.
Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas traucējumi: artralģija, mialģija.
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā: astēnija, drebuļi, savārgums.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Par pārdozēšanas gadījumiem nav ziņots.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: Vakcīnas, papillomas vīrusu vakcīnas, ATĶ kods: J07BM03.
Darbības mehānisms
Gardasil 9 ir adjuvanta, neinfekcioza rekombinanta deviņvalenta vakcīna. Tā ir pagatavota no četru HPV tipu (6., 11., 16. un 18.) qHPV vakcīnās Gardasil un Silgard un 5 papildu HPV tipu (31., 33., 45., 52., 58.) galvenā kapsīdas proteīna L1 augsti attīrītām, vīrusiem līdzīgām daļiņām (virus-like particles – VLPs). Vakcīnā izmantots tas pats amorfais alumīnija hidroksifosfāta sulfāta adjuvants, kas qHPV vakcīnā. VLPs nevar inficēt šūnas, vairoties vai izraisīt slimību. Uzskata, ka L1 VLP vakcīnu efektivitāti nosaka humorālās imūnās atbildes reakcijas veidošanās. Vakcīnā ietilpstošo vīrusu genotipi, kas ietver HPV 6., 11., 16., 18., 31., 33., 45., 52. un 58. tipu, turpmāk tiks saukti par vakcīnas HPV tipiem.
Ņemot vērā epidemioloģisko pētījumu rezultātus, ir paredzams, ka Gardasil 9 aizsargā pret HPV tipiem, kas izraisa aptuveni 90% dzemdes kakla vēža, vairāk nekā 95% adenokarcinomas in situ (AIS), 75–85% augstas pakāpes dzemdes kakla intraepiteliālo neoplāziju (CIN 2/3), 85–90% ar HPV saistītu vulvas vēža, 90–95% ar HPV saistītu augstas pakāpes vulvas (VIN 2/3) intraepiteliālo neoplāziju, 80–85% ar HPV saistītu maksts vēža, 75–85% ar HPV saistītu augstas pakāpes maksts intraepiteliālo neoplāziju (VaIN 2/3), 90 – 95% ar HPV saistītu anālās atveres vēža, 85–90% ar HPV saistītu augstas pakāpes anālās atveres intraepiteliālo neoplāziju (AIN 2/3) un 90% no dzimumorgānu kondilomu gadījumu.
Gardasil 9 indikācijas pamato: ~~ līdzvērtīga Gardasil 9 imunogenitāte kā qHPV vakcīnai attiecībā uz HPV 6., 11., 16. un 18. tipu
meitenēm 9 – 15 gadu vecumā, sievietēm un vīriešiem 16–26 gadu vecumā, tāpēc var uzskatīt,
7

ka Gardasil 9 efektivitāte pret persistējošu infekciju un slimību, kas saistīta ar HPV 6., 11., 16. vai 18. tipu ir līdzīga qHPV vakcīnas efektivitātei; ~~ efektivitātes pierādījums pret persistējošu infekciju un slimību, kas saistīta ar HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipu meitenēm un sievietēm 16 – 26 gadu vecumā, un ~~ līdzvērtīgas imunogenitātes pierādījums pret Gardasil 9 HPV tipiem zēniem un meitenēm 9– 15 gadu vecumā un vīriešiem 16 – 26 gadu vecumā, salīdzinot ar meitenēm un sievietēm 16– 26 gadu vecumā.
Gardasil 9 klīniskie pētījumi
Gardasil 9 efektivitāte un/vai imunogenitāte vērtēta astoņos klīniskajos pētījumos. Klīniskie pētījumi, kuros Gardasil 9 efektivitāte tiktu salīdzināta ar placebo, nebija pieņemami, jo vakcinācija pret HPV ir ieteikta un ieviesta daudzās valstīs, lai aizsargātu pret HPV infekciju un slimību.
Tāpēc klīniskajā pamatpētījumā (Protokols 001) Gardasil 9 efektivitāti vērtēja, par salīdzinājumu izmantojot qHPV vakcīnu.
Efektivitāti pret HPV 6., 11., 16. un 18. tipu primāri vērtēja, izmantojot pielīdzinošu stratēģiju, kas pierādīja salīdzināmu Gardasil 9 un qHPV vakcīnas imunogenitāti (izsakot ģeometriskos vidējos titros [GMT]) (Protokols 001, GDS01C/Protokols 009 un GDS07C/Protokols 020).
Pamatpētījumā (Protokols 001) Gardasil 9 efektivitāti pret HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipu salīdzinājumā ar qHPV vakcīnu vērtēja sievietēm 16 – 26 gadu vecumā (N=14204: 7099 saņēma Gardasil 9; 7105 saņēma qHPV vakcīnu).
Saskaņā ar protokolu 002 tika vērtēta Gardasil 9 imunogenitāte meitenēm un zēniem 9 – 15 gadu vecumā un sievietēm 16 – 26 gadu vecumā (N=3066: Gardasil 9 saņēma 1932 meitenes; 666 zēni un 468 sievietes).
Saskaņā ar protokolu 003 tika vērtēta Gardasil 9 imunogenitāte vīriešiem 16 – 26 gadu vecumā un sievietēm 16 – 26 gadu vecumā (Gardasil 9 saņēma 1103 heteroseksuāli vīrieši [HM]; 313 vīrieši, kuriem bija dzimumattiecības ar vīriešiem [MSM] un 1099 sievietes).
Saskaņā ar protokolu 005 un 007 tika vērtēta Gardasil 9, kas ievadīta vienlaikus ar standartā ieteiktām vakcīnām, 11 – 15 gadus vecām meitenēm un zēniem (N=2295).
Saskaņā ar protokolu 006 tika vērtēta Gardasil 9 ievadīšana meitenēm un sievietēm 12 – 26 gadu vecumā, kas iepriekš vakcinētas ar qHPV vakcīnu (N=921; 615 saņēma Gardasil 9 un 306 saņēma placebo).
Saskaņā ar GDS01C/protokolu 009 tika vērtēta Gardasil 9 imunogenitāte meitenēm 9 – 15 gadu vecumā (N=600; 300 saņēma Gardasil 9 un 300 saņēma qHPV vakcīnu).
Saskaņā ar GDS07C/protokolu 020 tika vērtēta Gardasil 9 imunogenitāte vīriešiem 16 – 26 gadu vecumā (N=500; 249 saņēma Gardasil 9 un 251 saņēma qHPV vakcīnu).
Saskaņā ar protokolu 010 tika vērtēta Gardasil9 2 devu imunogenitāte meitenēm un zēniem 9 - 14 gadu vecumā un Gardasil9 3 devu imunogenitāte meitenēm 9 – 14 gadu vecumā un sievietēm 16 - 26 gadu vecumā (N = 1 518 753 meitenes; 451 zēns un 314 sievietes).
Pētījumi, kas apliecina Gardasil 9 efektivitāti pret HPV 6., 11., 16., 18. tipu
qHPV vakcīnas efektivitāte pret HPV 6., 11., 16. un 18. tipu
qHPV vakcīnas efektivitāte un ilgtermiņa iedarbīgums pret slimības, kas saistīta ar HPV 6., 11., 16. vai 18. tipu, rādītājiem, pierādīts klīniskajos pētījumos PPE (Per Protocol Efficacy) populācijā. PPE
8

populāciju veidoja personas, kuras pamatpētījumā 1 gada laikā pēc iesaistīšanas bez būtiskiem protokola pārkāpumiem bija saņēmušas visas 3 qHPV vakcīnas devas, pirms pirmās devas saņemšanas bija seronegatīvas attiecībā uz konkrēto HPV tipu(-iem) (6., 11., 16. un 18. tipu), iesaistīšanas laikā pamatpētījumā bija vismaz 16 gadu vecas, ar negatīvu PCR izmeklējuma rezultātu attiecībā uz konkrēto(-ajiem) HPV tipu(-iem) pirms pirmās devas saņemšanas un līdz vienam mēnesim pēc 3 devas saņemšanas (7. mēnesī).
Sievietēm vecumā no 16 līdz 26 gadiem (N=20 541) efektivitāte pret CIN2/3, AIS vai dzemdes kakla vēzi, kas bija saistīti ar HPV 16. un 18. tipu, bija 98,2% (95% TI: 93,5; 99,8), pamatojoties uz 4 gadus ilgu novērošanu (mediāna 3,6 gadi); efektivitāte pret slimībām, kas bija saistītas ar HPV 6., 11., 16. vai 18. tipu, bija 96,0% (95% TI: 92,3; 98,2), vērtējot CIN vai AIS, 100% (95% TI: 67,2; 100), vērtējot VIN2/3, 100% (95% TI: 55,4; 100), vērtējot VaIN2/3, un 99,0% (95% TI: 96,2; 99,9), vērtējot dzimumorgānu kondilomas.
24 līdz 45 gadus vecām sievietēm (N=3817) efektivitāte pret ar HPV 6., 11., 16. vai 18. tipu saistītu pastāvīgu infekciju, dzimumorgānu kondilomām, vulvas un maksts bojājumiem, jebkādas pakāpes CIN, AIS un dzemdes kakla vēzi bija 88,7% (95% TI: 78,1; 94,8).
Vīriešiem vecumā no 16 līdz 26 gadiem (N=4055) efektivitāte pret slimībām, kas bija saistītas ar HPV 6., 11., 16. vai 18. tipu, bija 74,9% (95% TI: 8,8; 95,4), vērtējot AIN 2/3 (novērošanas ilguma mediāna 2,15 gadi), 100,0% (95% TI: -52,1; 100), vērtējot PIN 1/2/3, un 89,3% (95% TI: 65,3; 97,9), vērtējot dzimumorgānu kondilomas (novērošanas ilguma mediāna 4 gadi).
Ilgtermiņa pagarinājuma reģistra pētījumā par 16-23 gadus vecām sievietēm (n = 2084) aptuveni līdz 12 gadus ilgā laikā nenovēroja nevienu augstas pakāpes CIN gadījumu. Šajā pētījumā tika statistiski pierādīta noturīga aizsardzība aptuveni līdz 10 gadu garumā.
Klīnisko pētījumu ilgtermiņa pagarinājumos nav novērots neviens augstas pakāpes intraepiteliāla audzēja gadījums un neviens dzimumorgānu kondilomu gadījums:
- līdz 10,7 gadu laikā meitenēm (n=369) un līdz 10,6 gadu laikā zēniem (n = 326), kuru vecums vakcinēšanas laikā bija 9-15gadi (novērošanas ilguma mediāna attiecīgi 10,0 gadi un 9,9 gadi);
- līdz 11,5 gadiem vīriešiem (n=917), kuru vecums vakcinēšanas laikā bija 16-26 gadi (novērošanas ilguma mediāna 9,5 gadi); un līdz 10,1 gadam sievietēm (n = 685), kuru vecums vakcinēšanas laikā bija 24-45 gadi (novērošanas ilguma mediāna 8,7 gadi).
Datu par imunogenitāti pārcelšana no qHPV vakcīnas uz Gardasil 9 attiecībā uz HPV 6., 11., 16. un 18. tipu
Gardasil 9 salīdzinājumu ar qHPV vakcīnu attiecībā uz HPV 6., 11., 16. un 18. tipu veica 16 – 26 gadus vecu sieviešu populācijā saskaņā ar protokolu 001, 9 – 15 gadus vecu meiteņu populācijā, kas atbilda GDS01C/protokolam 009 un 16 – 26 gadus veciem vīriešiem no GDS07C/protokola 020.
Statistisku analīzi par līdzvērtīgu efektivitāti veica 7. mēnesī, salīdzinot cLIA anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-HPV 16 un anti-HPV 18 GMT personām, kam ievadīja Gardasil 9, un personām, kam ievadīja Gardasil. Imūnā atbildes reakcija, izteikta GMT, Gardasil 9 lietošanas gadījumā bija līdzvērtīga imūnai atbildes reakcijai Gardasil lietošanas gadījumā (2. tabula). Klīniskajos pētījumos 98,2% – 100% personu, kas saņēma Gardasil 9, visās pārbaudītajās grupās līdz 7. mēnesim kļuva seropozitīvi attiecībā uz visiem 9 vakcīnas tipiem. Saskaņā ar protokolu 001 HPV 6., 11., 16. un 18. tipa GMT pētāmajām personām, kuras bija saņēmušas qHPV vakcīnu, un pētāmajām personām, kuras bija saņēmušas Gardasil 9, vismaz 3,5 gadus bija līdzīgs.
2. tabula. Imūnās atbildes reakcijas (ņemot vērā cLIA) salīdzinājums ar Gardasil 9 un qHPV vakcīnu attiecībā uz HPV 6., 11., 16. un 18. tipu PPI (Per Protocol Immunogenicity)* 9 –15gadus vecu meiteņu un 16 – 26 gadus vecu sieviešu un vīriešu populācijā
9

Gardasil 9

qHPV vakcīna

Gardasil 9/ qHPV vakcīna

POPULĀCIJA

GMT

GMT

GMT

N (95% TI)

N

(95% TI)

attiecī- (95% TI)#

(n)

mMU§/ml

(n)

mMU§/ml

ba

HPV 6 antivielas

9 – 15 g.v. meitenes

300

1679,4

300

1565,9

1,07 (0,93, 1,23)

(273) (1518,9, 1856,9) (261) (1412,2, 1736,3)

16 – 26 g.v. sievietes

6792

893,1

6795

875,2

1,02

(3993) (871,7, 915,1) (3975) (854,2, 896,8)

(0,99, 1,06)¶

16 – 26 g.v. vīrieši

249

758,3

251

618,4

1,23

(228) (665,9, 863,4) (226) (554,0, 690,3)

(1,04, 1,45)¶

HPV 11 antivielas

9 – 15 g.v. meitenes

300

1315,6

300

1417,3

0,93 (0,80–1,08)

(273) (1183,8, 1462,0) (261) (1274,2, 1576,5)

16 – 26 g.v. sievietes

6792

666,3

6795

830,0

0,80

(3995) (649,6, 683,4) (3982) (809,2, 851,4)

(0,77, 0,83)¶

16 – 26 g.v. vīrieši

249

681,7

251

769,1

0,89

(228) (608,9, 763,4) (226) (683,5, 865,3)

(0,76, 1,04)¶

HPV 16 antivielas

9 – 15 g.v. meitenes

300

6739,5

300

6887,4

0,97

(276) (6134,5, 7404,1) (270) (6220,8, 7625,5)

(0,85, 1,11)¶

16 – 26 g.v. sievietes

6792

3131,1

6795

3156,6

0,99

(4032) (3057,1, 3206,9) (4062) (3082,3, 3232,7)

(0,96, 1,03)¶

16 – 26 g.v. vīrieši

249

3924,1

251

3787,9

1.04

(234) (3513,8, 4382,3) (237) (3378,4, 4247,0)

(0,89, 1,21)¶

HPV 18 antivielas

9 – 15 g.v. meitenes

300

1956,6

300

1795,6

1,08

(276) (1737,3, 2203,7) (269) (1567,2, 2057,3)

(0,91, 1,29)¶

16 – 26 g.v. sievietes

6792

804,6

6795

678,7

1,19

(4539) (782,7, 827,1) (4541) (660,2, 697,7)

(1,14, 1,23)¶

16 – 26 g.v. vīrieši

249

884,3

251

790,9

1,12

(234) (766,4, 1020,4) (236) (683,0, 915,7)

(0,91, 1,37)¶

*Protokolam atbilstošajā populācijā (PPI) bija personas, kas definētā dienu intervāla laikā bija saņēmušas visas

trīs vakcīnas devas; nebija saistītas ar nozīmīgām novirzēm no pētījuma protokola; laikā starp 6. un 7. mēneša

vizīti atbilda definētajiem kritērijiem; pirms 1. devas ievadīšanas bija seronegatīvas attiecībā uz HPV 6., 11, 16

un 18. tipiem; un bija 16–26 gadus vecas sievietes, kas pirms pirmās devas ievadīšanas un viena mēneša garumā

pēc 3. devas ievadīšanas (7. mēnesī) bija PCR negatīvas attiecībā uz atbilstošajiem HPV tipiem.

§mMU = mili-Merck vienības.

¶p vērtība <0,001. #Līdzvērtības demonstrēšanai ir nepieciešams, lai 95% TI GMT apakšējā robeža būtu lielāka par 0,67.

TI = ticamības intervāls.

GMT = ģeometriskie vidējie titri.

cLIA = konkurējošais Luminex imūntests (Competitive Luminex Immunoassay).

N = Attiecīgajā vakcinācijas grupā randomizēto personu skaits, kas saņēma vismaz vienu injekciju.

n = Personu skaits, kas iekļauti analīzē.

Pētījumi, kas apliecina Gardasil 9 efektivitāti pret HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipu

Gardasil 9 efektivitāte 16 – 26 gadus vecām sievietēm tika vērtēta ar aktīvu salīdzināmo preparātu kontrolētā, dubultmaskētā, randomizētā klīniskā pētījumā (Protokols 001), kurā kopumā piedalījās 14 204 sievietes (Gardasil 9 = 7099; qHPV vakcīna = 7105). Personas novēroja līdz 67. mēnesim pēc 3. devas ievadīšanas, mediānais ilgums bija 43 mēneši pēc 3. devas ievadīšanas.

Gardasil 9 efektīvi novērsa ar HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipu saistītas persistējošas infekcijas un slimības rašanos (3. tabula). Gardasil 9 arī mazināja ar HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipu saistītu Pap

10

testu noviržu, manipulāciju dzemdes kaklā un ārējos dzimumorgānos (t. i., biopsiju) un radikālu dzemdes kakla terapijas procedūru sastopamību (3. tabula).

3. tabula. Gardasil 9 efektivitātes analīze pret HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipu PPE‡ 16 – 26 gadu

vecu sieviešu populācijā

Slimības iznākums

Gardasil 9 N=7099
Gadījumu N
skaits*

qHPV vakcīna N=7105
Gadījumu n
skaits*

% efektivitāte* * (95% TI)

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu saistīts

CIN 2/3, AIS, dzemdes kakla vēzis, VIN
2/3, VaIN 2/3, vulvas vēzis un maksts vēzisα

6016

97,4

1

6017 38

(85,0–99,9)

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu saistīta

CIN 2/3 vai AISα

5949

97,1

1

5943 35

(83,5–99,9)

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu saistīta 5949
CIN2

96,9

1

5943 32

(81,5–99,8)

5949 Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu saistīta

0

5943

7

100 (39,4–100)

CIN3

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu saistīta 6009
VIN 2/3 vai VaIN 2/3

0

6012

3

100,0 (-71,5– 100,0)

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu saistīta

persistējoša, ≥6 mēnešus ilga infekcija§

5941

96,0

41

5955 946

(94,6–97,1)

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu saistīta persistējoša, ≥12 mēnešus ilga infekcija¶ 5941

96,7

23

5955 657

(95,1–97,9)

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu saistīta
ASC-US HR-HPV pozitīva vai ļaundabīgāka Pap# novirze

5883

92,9

37

5882 506

(90,2–95,1)

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu
saistītas radikālās dzemdes kakla terapijas procedūras†

6013

90,2

4

6014 41

(75,0–96,8)

‡Protokolam atbilstošajā populācijā (PPE) bija personas, kas viena gada laikā pēc iekļaušanas pētījumā bija

saņēmušas visas trīs vakcīnas devas; nebija saistītas ar nozīmīgām novirzēm no pētījuma protokola; pirms

1. devas ievadīšanas nebija inficētas (bija PCR negatīvas un seronegatīvas) ar attiecīgā (31., 33., 45., 52. un 58.)

tipa HPV un kas viena mēneša garumā pēc 3. devas ievadīšanas (7. mēnesī) bija PCR negatīvas attiecībā uz

atbilstošajiem HPV tipiem.

N = attiecīgajā vakcinācijas grupā randomizēto personu skaits, kas saņēma vismaz vienu injekciju.

n = personu skaits, kas iekļauti analīzē.

§Persistējoša infekcija atklāta paraugos no divām vai vairāk secīgām vizītēm ar 6 mēnešu (±1 mēnesis)

starplaiku.

¶Persistējoša infekcija atklāta paraugos no trijām vai vairāk secīgām vizītēm ar 6 mēnešu (±1 mēnesis) starplaiku.

#Pap tests.

TI = ticamības intervāls.

ASC-US = atipiskas nenoteiktas nozīmes plakanšūnas.

HR = augsta riska.

* Personu skaits, kas ieradušās uz vismaz vienu novērošanas vizīti pēc 7 mēnešiem.

** Personas, kas novērotas līdz 67 mēnešiem pēc 3. devas ievadīšanas (vidēji 43 mēnešus pēc 3. devas

ievadīšanas). α PPE populācijā netika atklāts neviens dzemdes kakla vēža, VIN2/3, vulvas un maksts vēža gadījums.

† cilpas elektroķirurģiskās ekscīzijas procedūra (LEEP) vai konizācija.

11

Gardasil 9 efektivitātes pret vakcīnas HPV tipiem papildu vērtēšana
Tā kā Gardasil 9 efektivitāti nevar vērtēt salīdzinājumā ar placebo, ir veiktas tālāk norādītās pētnieciskās analīzes.
Gardasil 9 efektivitātes pret vakcīnas HPV tipu izraisītām augstas pakāpes dzemdes kakla slimībām vērtējums PPE populācijā. Gardasil 9 efektivitāte pret CIN 2 vai augstākas pakāpes bojājumiem, kas saistīti ar vakcīnas HPV tipiem, salīdzinājumā ar qHPV vakcīnu bija 94,4% (95% TI 78,8, 99,0) ar 2/5952 pret 36/5947 gadījumiem. Gardasil 9 efektivitāte pret CIN 3, kas saistīta ar vakcīnas HPV tipiem, salīdzinājumā ar qHPV vakcīnu bija 100% (95% TI 46,3, 100,0) ar 0/5952 pret 8/5947 gadījumiem.
Gardasil 9 ietekme uz dzemdes kakla biopsijas paraugu analīzes rezultātiem un radikālās terapijas procedūru sastopamību protokolam atbilstošajā populācijā saistībā ar vakcīnas HPV tipiem Gardasil 9 efektivitāte pret dzemdes kakla biopsijas paraugos atklājamām anomālijām, kas saistītas ar vakcīnas HPV tipiem, salīdzinājumā ar qHPV vakcīnu bija 95,9% (95% TI 92,7, 97,9) ar 11/6016 pret 262/6018 gadījumiem. Gardasil 9 efektivitāte, samazinot radikālas dzemdes kakla terapijas (arī cilpas elektroķirurģiskās ekscīzijas procedūru [LEEP] vai konizāciju) izmantošanas nepieciešamību, kas saistīta ar vakcīnas HPV tipiem, salīdzinājumā ar qHPV vakcīnu bija 90,7% (95% TI 76,3, 97,0) ar 4/6016 pret 43/6018 gadījumiem.
Ilgtermiņa efektivitātes pētījumi
Pašlaik personu apakšgrupā pēc Gardasil 9 vakcinācijas līdz 10 – 14 gadiem tiek novērots drošums, imunogenitāte un aizsardzība pret klīniskām slimībām, kas saistītas ar vakcīnā iekļautajiem HPV tipiem.
Klīnisko pētījumu Protokols 001 un Protokols 002 pagarinājumu ietvaros, efektivitāte tika novērota PPE populācijā. PPE populācijā ietilpa personas, kas:
- bija saņēmušas visas trīs vakcīnas devas viena gada laikā pēc iekļaušanas pētījumā, bez nozīmīgām novirzēm no pētījuma protokola;
- pirms 1. devas saņemšanas bija seronegatīvas pret attiecīgajiem HPV vakcīnas tipiem, bet 16 – 26 gadus vecas sievietes pirms 1. devas saņemšanas līdz vienam mēnesim pēc 3. devas saņemšanas (7. mēnesis), bija PCR negatīvas pret attiecīgajiem HPV vakcīnas tipiem.
Protokola 001 reģistrētajā pētījumā sievietēm (n = 1782), kuru vecums vakcinācijas ar Gardasil 9 brīdī bija 16 – 26 gadi, 7,6 gadu laikā pēc 3. devas (novērošanas perioda mediāna 4,4 gadi) netika novērotas ar vakcīnas HPV tipiem saistītas augstas pakāpes CIN .
Protokola 002 pētījuma pagarinājuma ietvaros meitenēm (n = 753) un zēniem (n=227), kuru vecums vakcinācijas ar Gardasil 9 brīdī bija 9 – 15 gadi, 6,4 gadu laikā pēc 3. devas (novērošanas perioda mediāna 5,9 gadi) netika novēroti augstas pakāpes intraepitāliālas neoplāzijas vai dzimumorgānu kārpu gadījumi.
Imunogenitāte
Aizsardzībai nepieciešamais minimālais antivielu līmenis HPV vakcīnām netika noteikts.
Lai novērtētu katra vakcīnas tipa imunogenitāti, tika izmantots tipam specifisks imunogenitātes vērtējums. Šīs analīzes katram HPV tipam atsevišķi noteica antivielas pret katru neitralizējošo epitopu. Skalas šīm analīzēm bija katram HPV tipam unikālas, tāpēc salīdzinājumus par tipiem un ar citiem testiem nevar veikt.
12

7. mēnesī novērotā imūnā atbildes reakcija uz Gardasil 9
Imunogenitāti noteica pēc (1) procentuālā personu daudzuma, kas bija antivielu seropozitīvi pret atbilstošiem vakcīnas HPV tipiem; un (2) ģeometriskā vidējā titra (GMT).
Gardasil 9 izraisīja izteiktu HPV 6., HPV 11., HPV 16., HPV 18., HPV 31., HPV 33., HPV 45., HPV 52. un HPV 58. tipu antivielu veidošanos, kā noteikts 7. mēnesī 001, 002, 005, 007 un GDS01C/protokols 009 protokolos. Klīniskajos pētījumos 99,6% – 100% Gardasil 9 saņēmušo personu 7. mēnesī visās pārbaudītās grupās kļuva antivielu seropozitīvas pret visiem 9 vakcīnas tipiem. GMT meitenēm un zēniem bija augstāki nekā 16 – 26 gadus vecām sievietēm, un zēniem tie bija augstāki nekā meitenēm un sievietēm.
Kombinētā Gardasil 9 imunogenitātes pētījumu datubāzē antivielu veidošanās pret HPV 7. mēnesī 9 – 15 gadus vecām meitenēm/zēniem bija salīdzināma ar antivielu veidošanos pret HPV 16 – 26 gadus vecām sievietēm.
Pielīdzinot datus par imunogenitāti, tiek spriests par Gardasil 9 efektivitāti 9 – 15 gadus vecām meitenēm un zēniem.
Saskaņā ar protokolu 003 HPV antivielu pret vakcīnas HPV tipiem GMT 7. mēnesī 16 – 26 gadus veciem zēniem un vīriešiem (HM) bija salīdzināms ar HPV antivielu GMT 16 – 26 gadus vecām meitenēm un sievietēm. Novēroja arī augstu imunogenitāti 16 – 26 gadus veciem MSM, lai gan tā bija zemāka nekā HM – tāpat kā qHPV vakcīnas lietošanas gadījumā. Saskaņā ar protokolu 020/GDS07C HPV antivielu GMT 7. mēnesī 16 – 26 gadus veciem zēniem un vīriešiem (HM) bija salīdzināms ar HPV antivielu GMT 16 – 26 gadus veciem zēniem un vīriešiem (HM), kuriem tika ievadīta qHPV vakcīna ar HPV 6., 11., 16 un 18. tipiem. Šie rezultāti apliecina Gardasil 9 efektivitāti vīriešu populācijā.
Nav veikti pētījumi par 26 gadiem vecākām sievietēm. Uzskata, ka 27 – 45 gadus vecām sievietēm Gardasil 9 ir efektīvs pret 4 oriģinālajiem tipiem, to prognozē balstoties uz (1) augsto qHPV vakcīnas efektivitāti sievietēm 16 – 45 gadu vecumā; un (2) salīdzināmo Gardasil 9 un qHPV vakcīnas imunogenitāte meitenēm un sievietēm 9 – 26 gadu vecumā.
Gardasil 9 imūnās atbildes reakcijas stabilitāte
Klīnisko pētījumu 001 un 002 protokola ilgtermiņa pagarinājumos novēroja antivielu atbildes reakcijas saglabāšanos:
~~ vismaz 5 gadu garumā sievietēm, kuru vecums Gardasil 9 vakcīnas saņemšanas laikā bija 16-26 gadi, atkarībā no HPV veida seropozitīvi bija 78 līdz 100% pētāmo personu; tomēr efektivitāte tika saglabāta visām personām neatkarīgi no seropozitivitātes statusa pret jebkuru vakcīnas HPV tipu līdz pētījuma beigām (līdz 67 mēnešiem pēc 3. devas, mediānais novērošanas laiks 43 mēneši pēc 3. devas),
~~ vismaz 5 gadu garumā meitenēm un zēniem, kuru vecums Gardasil 9 vakcīnas saņemšanas laikā bija 9-15 gadi; atkarībā no HPV veida seropozitīvi bija 90 līdz 99% pētāmo personu.
Pierādījumi par anamnestisku (imūnās atmiņas) atbildes reakciju
Pierādījumi, kas liecina par amnestisku atbildes reakciju, tika novēroti vakcinētām sievietēm, kuras pirms vakcinācijas bija seropozitīvas pret atbilstošajiem HPV tipiem. Turklāt sievietēm (n = 150), kurā saņēma trīs Gardasil 9 devas saskaņā ar Protokolu 001 un vakcīnas papildu devu 5 gadus vēlāk, tika novērota strauja un spēcīga anamnestiska atbildes reakcija, kas pārsniedza antivielu pret HPV GMT, ko novēroja 1 mēnesi pēc 3. devas.
13

Gardasil 9 lietošana personām, kas jau ir vakcinētas ar qHPV vakcīnu
Ar protokola 006 palīdzību tika vērtēta Gardasil 9 imunogenitāte 921 meitenei un sievietei (12 – 26 gadu vecumā), kas iepriekš bija vakcinēta ar qHPV vakcīnu. Personām, kas saņēma Gardasil 9 pēc tam, kad bija saņemtas 3 qHPV vakcīnas devas, bija vismaz 12 mēnešu starplaiks starp vakcinācijas pabeigšanu ar qHPV vakcīnu un vakcinēšanas sākšanu ar Gardasil 9 3 devu shēmu (starplaiks bija aptuveni 12–36 mēneši).
Seropozitivitāte attiecībā uz vakcīnas HPV tipiem populācijā atbilstoši protokolam līdz 7. mēnesim personām, kas saņēma Gardasil 9, bija 98,3–100%. HPV 6., 11., 16., 18. tipa antivielu GMT bija augstāki nekā citu pētījumu populācijā, kas iepriekš nebija saņēmusi qHPV vakcīnu, bet HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipa antivielu GMT bija zemāki. Šī novērojuma klīniskā nozīme nav zināma.
Imunogenitāte pētāmajām personām ar HIV infekciju
Nav veikti Gardasil 9 klīniskie pētījumi ar personām, kam ir HIV infekcija.
Ir veikts pētījums par qHPV vakcīnas drošumu un imunogenitāti 126 ar HIV inficētām pētāmajām personām 7 līdz 12 gadu vecumā, kurām sākotnējā CD4% vērtība bija ≥15 un kuras bija saņēmušas vismaz 3 mēnešus ilgu augstas aktivitātes pretretrovīrusu terapiju (HAART), ja CD4% vērtība bija <25 (96 no šīm personām saņēma qHPV vakcīnu). Serokonversija pret visiem četriem antigēniem bija konstatējama vairāk nekā 96% šo pētāmo personu. GMT vērtības bija nedaudz zemākas nekā tāda paša vecuma pētāmajām personām bez HIV infekcijas citos pētījumos. Mazāk izteiktas atbildes reakcijas klīniskais nozīmīgums nav zināms. Drošuma profils bija līdzīgs kā pētāmajām personām bez HIV infekcijas citos pētījumos. Vakcinācija neietekmēja CD4% vai HIV RNS daudzumu plazmā.
Imūnās atbildes reakcija uz Gardasil 9, lietojot pēc 2 devu shēmas personām no 9 - 14 gadu vecumam
Saskaņā ar protokolu 010 tika vērtēta HPV antivielu veidošanās uz 9 HPV tipiem pēc Gardasil 9 vakcinācijas sekojošās kohortās: meitenes un zēni vecumā no 9 – 14 gadiem, kas saņēma 2 devas 6 mēnešu vai 12 mēnešu intervālā (+/- 1 mēnesis); meitenes vecumā no 9 - 14 gadiem, kas saņēma 3 devas ( 0., 2. un 6. mēnesī); un sievietes vecumā no 16 – 26 gadiem, kas saņēma 3 devas (0., 2. un 6 mēnesī). Viena mēneša laikā pēc pēdējās ievadītās devas, atbilstoši noteiktajai shēmai, 97,9% līdz 100% personu bija seropozitīvas attiecībā uz antivielām pret 9 HPV vakcīnas tipiem. Katram no 9 vakcīnas HPV tipu antivielu GMT bija augstāki meitenēm un zēniem, kas saņēma Gardasil 9 2 devas (0., 6. mēnesī, vai 0., 12. mēnesī) nekā 16 – 26 gadu vecām meitenēm un sievietēm, kas saņēma Gardasil 9 3 devas (0., 2., 6. mēnesī). Imunogenitātes salīdzinājums ļauj secināt, ka Gardasil 9 ir efektīvs meitenēm un zēniem vecumā no 9 līdz 14 gadiem, lietojot 2 devu shēmu.
Tajā pašā pētījumā meitenēm un zēniem 9 – 14 gadu vecumā antivielu GMT viena mēneša laikā pēc pēdējās vakcīnas devas ievadīšanas bija skaitliski zemāki dažiem vakcīnas tipiem pēc 2 devu shēmas nekā pēc 3 devu shēmas (t.i. HPV 18., 31., 45. un 52. tipam pēc 0, 6 mēnešiem un HPV 45. tipam pēc 0, 12 mēnešiem). Klīniskā nozīme šiem atklājumiem nav zināma.
Meitenēm un zēniem, kas saņēma 2 devas ar 6 vai 12 mēnešu starplaiku (+/- 1 mēnesis), antivielu veidošanās stabilitāte tika pierādīta līdz pat 36 mēnesim; atkarībā no HPV tipa seropozitīvi bija 81% līdz 99% meiteņu un zēnu, kas bija saņēmuši 2 devas ar 6 mēnešu starplaiku un 88% līdz 100% meiteņu un zēnu, kas bija saņēmuši 2 devas ar 12 mēnešu starplaiku. 36. mēnesī divas ar 6 mēnešu starplaiku (+/- 1 mēnesis) devas saņēmušo 9 – 14 gadus veco meiteņu un zēnu GMT bija līdzvērtīgs kā GMT 16 – 26 gadu vecām sievietēm, kas bija saņēmušas trīs Gardasil 9 devas.
Klīniskā pētījumā antivielu veidošanās stabilitāte ir pierādīta vismaz 5 gadu garumā 9 – 13 gadus vecām meitenēm, kuras bija saņēmušas divas qHPV vakcīnas devas.
14

Aizsardzības ilgums, lietojot Gardasil 9 2 devu vakcinācijas shēmu, nav noteikts. Grūtniecība Specifiski pētījumi par Gardasil 9 lietošanu grūtniecēm nav veikti. Gardasil 9 klīniskās izstrādes programmas laikā aktīvai kontrolei tika izmantota kvadrivalenta HPV vakcīna. Gardasil 9 klīniskās izstrādes laikā vismaz viena grūtniecība bija iestājusies 2586 sievietēm (1347 Gardasil 9 grupā pret 1239 kvadrivalentās HPV grupā). Anomāliju veidi un grūtniecību daļa ar nevēlamiem iznākumiem Gardasil 9 un kvadrivalento HPV vakcīnu saņēmušajām personām bija līdzīga, turklāt atbilda tai, kas novērota kopējā populācijā. 5.2. Farmakokinētiskās īpašības Nav piemērojamas. 5.3. Preklīniskie dati par drošumu Atkārtotu devu toksicitātes pētījumos ar žurkām, vērtējot vienas devas toksicitāti un lokālo panesamību, nav atklāts īpašs risks cilvēkam. Žurku mātītēm ievadīts Gardasil 9 neietekmēja spēju pāroties, auglību un embrija vai augļa attīstību. Žurku mātītēm ievadīts Gardasil 9 neietekmēja pēcnācēju attīstību, uzvedību, spēju vairoties un auglību. Visu 9 HPV tipu antivielas uz pēcnācējiem tika pārnestas grūsnības un laktācijas laikā.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 6.1. Palīgvielu saraksts Nātrija hlorīds L-histidīns Polisorbāts 80 Nātrija borāts Ūdens injekcijām Par papildvielām skatīt 2. apakšpunktu. 6.2. Nesaderība Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm. 6.3. Uzglabāšanas laiks 3 gadi. 6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Gardasil 9 suspensija injekcijām: Uzglabāt ledusskapī (2ºC - 8ºC). Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
15

Gardasil 9 jāievada pēc iespējas ātrāk pēc izņemšanas no ledusskapja. Stabilitātes dati liecina, ka vakcīnas sastāvdaļas ir stabilas 72 stundas, uzglabājot 8°C – 25°C vai 0°C – 2°C temperatūrā. Šī perioda beigās Gardasil 9 jāievada vai jāiznīcina. Šie dati paredzēti veselības aprūpes speciālistiem tikai īslaicīgu temperatūras svārstību gadījumā. Gardasil 9 suspensija injekcijām pilnšļircē: Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8 °C). Nesasaldēt. Uzglabāt šļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Gardasil 9 jāievada pēc iespējas ātrāk pēc izņemšanas no ledusskapja. Stabilitātes dati liecina, ka vakcīnas sastāvdaļas ir stabilas 72 stundas, uzglabājot 8°C – 25°C vai 0°C – 2 °C temperatūrā. Šī perioda beigās Gardasil 9 jāievada vai jāiznīcina. Šie dati paredzēti veselības aprūpes speciālistiem tikai īslaicīgu temperatūras svārstību gadījumā. 6.5. Iepakojuma veids un saturs Gardasil 9 suspensija injekcijām: 0,5 ml suspensijas flakonā (stikla) ar aizbāzni (hlorbutila) un noņemamu plastmasas vāciņu (gofrēta alumīnija loksne), iepakojumā pa 1. Gardasil 9 suspensija injekcijām pilnšļircē: 0,5 ml suspensijas pilnšļircē (stikla) ar virzuļa aizbāzni (silikonizēta FluoroTec-laminēta bromobutila elastomēra) un uzgaļa vāciņu (sintētiska izoprēna un brombutila maisījuma) kopā ar divām adatām. Iepakojumā 1 vai 10 pilnšļirčes. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos Gardasil 9 suspensija injekcijām: ~~ Pirms sakratīšanas Gardasil 9 var izskatīties kā dzidrs šķidrums ar baltām nogulsnēm. ~~ Pirms lietošanas kārtīgi sakratiet, lai izveidotos suspensija. Pēc rūpīgas sakratīšanas preparāts ir
balts, duļķains šķidrums. ~~ Pirms ievadīšanas apskatiet, vai suspensijā nav cietu daļiņu un vai nav mainījusies krāsa.
Iznīciniet vakcīnu, ja ir redzamas daļiņas un/vai ir mainījusies krāsa. ~~ No vienreizējās lietošanas flakona ar sterilu adatu un šļirci atvelciet 0,5 ml vakcīnas devu. ~~ Nekavējoties injicējiet intramuskulāri (i.m.), vēlams augšdelma deltveida muskulī vai
augšstilba augšējā anterolaterālajā apvidū. ~~ Vakcīna jālieto tāda, kāda piegādāta. Jāievada visa ieteiktā vakcīnas deva. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
16

Gardasil 9 suspensija injekcijām pilnšļircē: ~~ Pirms sakratīšanas Gardasil 9 var izskatīties kā dzidrs šķidrums ar baltām nogulsnēm. ~~ Pirms lietošanas kārtīgi sakratiet pilnšļirci, lai izveidotos suspensija. Pēc rūpīgas sakratīšanas
preparāts ir balts, duļķains šķidrums. ~~ Pirms ievadīšanas pārbaudiet, vai suspensijā nav cietu daļiņu un vai nav mainījusies krāsa.
Iznīciniet vakcīnu, ja ir redzamas daļiņas un/vai ir mainījusies krāsa. ~~ Iepakojumam ir pievienotas divas dažāda garuma adatas. Atkarībā no pacienta auguma un
ķermeņa masas izvēlieties intramuskulārai ievadīšanai piemērotu adatu. ~~ Pievienojiet adatu, to pagriežot pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz adata ir droši
piestiprināta pie šļirces. Saskaņā ar standartprotokolu injicējiet visu devu. ~~ Nekavējoties injicējiet intramuskulāri (i.m.), vēlams augšdelma deltveida muskulī vai
augšstilba augšējā anterolaterālajā apvidū. ~~ Vakcīna jālieto tāda, kāda piegādāta. Jāievada visa ieteiktā vakcīnas deva. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS MSD VACCINS 162 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon Francija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/15/1007/001 EU/1/15/1007/002 EU/1/15/1007/003 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2015. gada 10. jūnijs
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS {MM/GGGG} Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu
17

I  A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS (O) VIELAS RAŽOTĀJS (-I) UN
RAŽOTĀJS (-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
18

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS (O) VIELAS RAŽOTĀJS (-I) UN RAŽOTĀJS (-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās (-o) vielas (-u) ražotāja (-u) nosaukums un adrese Merck Sharp & Dohme Corp. Stonewall Plant 2778 South East Side Highway Elkton, Virginia, 22827, ASV
Merck Sharp & Dohme Corp. 770 Sumneytown Pike West Point, Pennsylvania, 19486, ASV
Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 2031 BN, Haarlem Nīderlande
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Recepšu zāles.
• Oficiālā sērijas izlaide
Saskaņā ar grozītās Direktīvas 2001/83/EK 114. pantu oficiālu sērijas izlaidi veiks valsts laboratorija vai cita šim mērķim apstiprināta laboratorija.
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
~~ Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu pirmais periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums 6 mēnešu laikā pēc reģistrācijas apliecības piešķiršanas. Turpmāk reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstam (EURD sarakstam), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
~~ Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2 modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP.
19

Papildināts RPP jāiesniedz: ~~ pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; ~~ ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna
informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā. Ja PADZ un atjaunotā RPP iesniegšanas termiņš sakrīt, abus minētos dokumentus var iesniegt vienlaicīgi.
20

II  MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
21

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
22

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UZ KARTONA KĀRBAS Flakoni ar vienudevu, iepakojumā 1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Gardasil 9 suspensija injekcijām. Human Papillomavirus 9-valent Vaccine (Recombinant, adsorbed)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 deva (0,5 ml): HPV 6. tipa L1 proteīnu HPV 11. un 18. tipa L1 proteīnu HPV 16. tipa L1 proteīnu HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipa L1 proteīnu

30 μg 40 μg 60 μg 20 μg

adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,5 mg Al)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: Nātrija hlorīds, L-histidīns, polisorbāts 80, nātrija borāts, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS
Suspensija injekcijām. 1 flakons (0,5 ml).

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS
Intramuskulārai lietošanai. Pirms lietošanas labi sakratīt. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP

23

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE MSD VACCINS 162 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon Francija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/15/1007/001
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
24

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ FLAKONA MARĶĒJUMA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Gardasil 9 Injekcijām i.m. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1 deva (0,5 ml) 6. CITA MSD VACCINS
25

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ KARTONA KĀRBAS Pilnšļircē ar 2 adatām, iepakojumā 1, 10

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Gardasil 9 suspensija injekcijām pilnšļircē. Human Papillomavirus 9-valent Vaccine (Recombinant, adsorbed)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 deva (0,5 ml): HPV 6. tipa L1 proteīnu HPV 11. un 18. tipa L1 proteīnu HPV 16. tipa L1 proteīnu HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipa L1 proteīnu

30 μg 40 μg 60 μg 20 μg

adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,5 mg Al)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: Nātrija hlorīds, L-histidīns, polisorbāts 80, nātrija borāts, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS
Suspensija injekcijām. 1 pilnšļirce (0,5 ml) ar 2 adatām 10 pilnšļirces (0,5 ml) ar 2 adatām

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS
Intramuskulārai lietošanai. Pirms lietošanas labi sakratīt. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP
26

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt šļirci ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE MSD VACCINS 162 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon Francija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/15/1007/002 EU/1/15/1007/003
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
27

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Teksts uz pilnšļirces marķējuma 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Gardasil 9 Injekcijām i.m. Human Papillomavirus 9-valent Vaccine 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1 deva (0,5 ml) 6. CITA MSD VACCINS
28

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
29

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
Gardasil 9 suspensija injekcijām Human Papillomavirus 9-valent Vaccine (Recombinant, adsorbed)
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.
Pirms Jūs vai Jūsu bērns tiek vakcinēts, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums vai Jūsu bērnam svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai. - Ja Jums vai Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu
vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt
1. Kas ir Gardasil 9 un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Gardasil 9 lietošanas 3. Kā lietot Gardasil 9 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Gardasil 9 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Gardasil 9 un kādam nolūkam to lieto
Gardasil 9 ir vakcīna bērniem un pusaudžiem no 9 gadu vecuma un pieaugušajiem. To lieto, lai pasargātu no slimībām, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa (HPV) tipi 6., 11., 16., 18., 31., 33., 45., 52. un 58. tips.
Šīs slimības ir sieviešu dzimumorgānu (dzemdes kakla, vulvas un maksts) pirmsvēža bojājumi un vēzis, anālās atveres pirmsvēža bojājumi un vēzis un dzimumorgānu kārpas vīriešiem un sievietēm.
Gardasil 9 ir pētīts vīriešiem un sievietēm 9 – 26 gadu vecumā.
Gardasil 9 aizsargā pret HPV tipiem, kas izraisa vairumu šo slimību.
Gardasil 9 ir paredzēts, lai izsargātos no šīm slimībām. Vakcīnu neizmanto, lai ārstētu HPV izraisītas slimības. Gardasil 9 neiedarbojas uz personām, kurām jau ir pastāvīga infekcija vai slimība, kas saistīta ar jebkuru no vakcīnas sastāvā esošiem HPV tipiem. Tomēr personas, kuras ir jau inficētas ar vienu vai vairākiem vakcīnā esošiem HPV tipiem, Gardasil 9 joprojām var pasargāt pret slimību, kas saistīta ar citiem vakcīnas HPV tipiem.
Gardasil 9 nevar izraisīt ar HPV saistītas slimības.
Kad cilvēku vakcinē ar Gardasil 9, imūnsistēma (organisma dabīgā aizsargsistēma) stimulē antivielu veidošanos pret deviņiem vakcīnas HPV tipiem, palīdzot aizsargāt pret šo vīrusu izraisītām slimībām.
Ja Jūs vai Jūsu bērns saņem pirmo Gardasil 9 devu, pilns vakcinācijas kurss jāpabeidz ar Gardasil 9.
Ja Jūs vai Jūsu bērns jau ir saņēmis HPV vakcīnu, jautājiet ārstam, vai Gardasil 9 Jums ir piemērots.
30

Gardasil 9 jālieto saskaņā ar oficiālajām vadlīnijām.
2. Kas Jums jāzina pirms Gardasil 9 lietošanas
Nelietojiet Gardasil 9, ja Jums vai Jūsu bērnam:
~~ ir alerģija pret aktīvām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šīs vakcīnas sastāvdaļu; ~~ attīstījusies alerģiska reakcija pēc Gardasil vai Silgard (HPV 6., 11., 16. un 18. tipi), vai
Gardasil 9 devas saņemšanas.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Konsultējieties ar savu ārstu vai medmāsu, ja Jums vai Jūsu bērnam: ~~ ir asiņošanas traucējumi (slimība, kad asiņošana ir spēcīgāka nekā normāli), piemēram,
hemofilija; ~~ ir novājināta imūnsistēma, piemēram, ģenētiska defekta, HIV infekcijas vai zāļu, kas ietekmē
imūnsistēmu, dēļ; ~~ ir slimība ar stipru drudzi. Taču neliels drudzis vai augšējo elpceļu infekcija (piemēram,
saaukstēšanās) nav iemesls vakcinācijas atlikšanai.
Pēc adatas ieduršanas (galvenokārt pusaudžiem) var rasties ģībonis, reizēm ar sekojošu kritienu. Tāpēc pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja iepriekš injekcijas laikā esat zaudējis samaņu.
Tāpat kā citu vakcīnu lietošanas gadījumā, Gardasil 9 pilnībā nevar aizsargāt visus, kuri saņēmuši vakcīnu.
Gardasil 9 neaizsargā no jebkura cilvēka papilomas vīrusa tipa. Tādēļ jāturpina ievērot atbilstošie piesardzības pasākumi pret seksuāli transmisīvajām slimībām.
Vakcīna neaizstāj rutīnas dzemdes kakla skrīningu. Ja esat sieviete, Jums jāturpina ievērot sava ārsta norādījumi par uztriepes/Pap testiem no dzemdes kakla un profilaktiskiem un aizsargājošiem pasākumiem.
Kāda cita svarīga informācija Jums vai Jūsu bērnam jāzina par Gardasil 9
Aizsardzības ilgums vēl nav zināms. Pašreiz tiek veikti ilgtermiņa pētījumi, lai noskaidrotu revakcinācijas nepieciešamību.
Citas zāles un Gardasil 9
Lūdzu, pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras Jūs vai Jūsu bērns lieto, pēdējā laikā esat lietojuši vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.
Gardasil 9 var ievadīt vienas vizītes laikā kopā ar kombinēto, revakcinācijai paredzēto vakcīnu, kas satur difterijas (d) un stingumkrampju (T), un vai nu ar garā klepus [acelulārā komponenta] (ap), un/vai poliomielīta [inaktivēta] (IPV) (dTap, dT-IPV, dTap-IPV) vakcīnas, dažādās injekcijas vietās (citās Jūsu ķermeņa daļās, piemēram, otrā rokā vai kājā).
Gardasil 9 var nebūt optimālas iedarbības, ja to lieto kopā ar zālēm, kas nomāc imūnsistēmu.
Aizsardzību ar Gardasil 9 nemazina hormonālie kontraceptīvie līdzekļi (piemēram, tabletes).
31

Grūtniecība un barošana ar krūti
Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms vakcīnas saņemšanas konsultējieties ar ārstu.
Gardasil 9 drīkst ievadīt sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti vai plāno barot bērnu ar krūti.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Gardasil 9 var nedaudz un īslaicīgi ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus (skatīt 4. punktu “Iespējamās blakusparādības).
Gardasil 9 satur nātrija hlorīdu
Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) devā, t. i., tās praktiski nesatur nātriju.
3. Kā lietot Gardasil 9
Gardasil 9 injicēs Jūsu ārsts. Gardasil 9 ir paredzēts lietošanai pusaudžiem un pieaugušajiem, sākot no 9 gadu vecuma.
Ja esat vecumā no 9 līdz 14 gadiem ieskaitot, pirmās injekcijas brīdī Gardasil 9 var tikt ievadīts pēc 2 devu vakcinācijas shēmas: - pirmā injekcija: izvēlētajā datumā, - otrā injekcija: jāievada starp 5 un 13 mēnešiem pēc pirmās injekcijas. Ja otrā vakcīnas deva tiek ievadīta agrāk nekā 5 mēnešus pēc pirmās devas, vienmēr ir jāievada trešā deva.
Gardasil 9 var tikt ievadīts pēc 3 devu vakcinācijas shēmas: - pirmā injekcija: izvēlētajā datumā, - otrā injekcija: jāievada 2 mēnešus pēc pirmās injekcijas (ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc pirmās
devas ievadīšanas), - trešā injekcija: 6 mēnešus pēc pirmās injekcijas (ne ātrāk kā 3 mēnešus pēc otrās devas
ievadīšanas). Visas trīs devas jāievada 1 gada laikā. Konsultējieties ar savu ārstu, lai saņemtu vairāk informācijas.
Ja esat vecumā sākot no 15 gadiem pirmās injekcijas brīdī Gardasil 9 var tikt ievadīts pēc 3 devu vakcinācijas shēmas: - pirmā injekcija: izvēlētajā datumā, - otrā injekcija: jāievada 2 mēnešus pēc pirmās injekcijas (ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc pirmās
devas ievadīšanas), - trešā injekcija: 6 mēnešus pēc pirmās injekcijas (ne ātrāk kā 3 mēnešus pēc otrās devas
ievadīšanas). Visas trīs devas jāievada 1 gada laikā. Konsultējieties ar savu ārstu, lai saņemtu vairāk informācijas.
Personām, kas saņem pirmo Gardasil 9 devu, ieteicams pabeigt vakcinācijas kursu ar Gardasil 9.
Gardasil 9 tiks ievadīts injekcijas veidā caur ādu muskulī (labāk augšdelma vai augšstilba muskulī).
Ja esat aizmirsis lietot vienu Gardasil 9 devu
Ja esat izlaidis shēmā paredzēto injekciju, Jūsu ārsts izlems, kad ordinēt aizmirsto devu. Ir svarīgi ievērot ārsta vai medicīnas māsas norādījumus par atkārtotām vizītēm, lai saņemtu pārējās devas. Ja esat aizmirsis vai nevarat apmeklēt savu ārstu shēmā paredzētajā laikā, konsultējieties ar
32

ārstu. Ja Gardasil 9 ievadīts kā pirmā deva, tad, lai pabeigtu vakcinācijas kursu, jālieto Gardasil 9, nevis cita HPV vakcīna.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šīs vakcīnas lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā citas vakcīnas, šī vakcīna var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Pēc Gardasil 9 lietošanas var novērot tālāk minētās blakusparādības.
Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no katriem 10 cilvēkiem): blakusparādības injekcijas vietā (sāpes, pietūkums un apsārtums) un galvassāpes.
Bieži (var skart ne vairāk kā 1 no katriem 10 cilvēkiem): blakusparādības injekcijas vietā (zilumi un nieze), drudzis, nogurums, reibonis un slikta dūša.
Kad Gardasil 9 lietoja kopā ar kombinēto difterijas, stingumkrampju, garā klepus [acelulārā komponenta] un poliomielīta [inaktivēta] vakcīnu revakcinācijai tās pašas vizītes laikā, biežāk novēroja pietūkumu injekcijas vietā.
Blakusparādības, par ko ziņots GARDASIL vai SILGARD lietošanas gadījumā, un kuras ir iespējamas arī pēc GARDASIL 9 lietošanas
Ziņots par ģīboni, ko dažkārt pavada trīce un stīvums. Tā kā retākos gadījumos novēro ģīboni, 15 minūtes pēc HPV vakcīnas ievadīšanas pacients jānovēro.
Ziņots par alerģiskām reakcijām. Dažas no šīm reakcijām bija smagas. Iespējamie simptomi ir apgrūtināta elpošana, sēkšana, nātrene un/vai izsitumi.
Līdzīgi kā citām vakcīnām, vispārējā lietošanas laikā ziņots par šādām blakusparādībām: palielināti limfmezgli (kakla, paduses vai cirkšņa apvidū), muskuļu vājums, neparastas sajūtas, tirpšana rokās, kājās un ķermeņa augšdaļā vai apmulsums (Gijēna-Barē sindroms, akūts diseminēts encefalomielīts), vemšana, sāpes locītavās, smeldzoši muskuļi, neparasts nogurums vai nespēks, drebuļi, slikta vispārējā pašsajūta, vieglāk nekā parasti rodas asiņošana vai veidojas asinsizplūdumi un ādas infekcija injekcijas vietā.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Gardasil 9
Uzglabāt šo vakcīnu bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šo vakcīnu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējā iepakojuma un flakona etiķetes (pēc „EXP”). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2ºC - 8ºC). Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.
Neizmetiet zālēs kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
33

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Gardasil 9 satur

Aktīvās vielas ir augsti attīrīts, neinfekciozs proteīns no katra cilvēka papilomas vīrusa tipa (6., 11., 16., 18., 31., 33., 45., 52. un 58.).

1 deva (0,5 ml) satur apmēram:

Cilvēka papilomas vīrusa1 6. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 11. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 16. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 18. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 31. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 33. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 45. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 52. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 58. tipa L1 proteīnu2,3

30 mikrogramus 40 mikrogramus 60 mikrogramus 40 mikrogramus 20 mikrogramus 20 mikrogramus 20 mikrogramus 20 mikrogramus 20 mikrogramus

1Cilvēka papilomas vīruss (Human Papillomavirus = HPV) 2L1 proteīni vīrusam līdzīgu daļiņu veidā iegūti no rauga šūnām (Saccharomyces cerevisiae
CANADE 3C-5 (celms 1895)) ar rekombinanto DNS tehnoloģiju. 3adsorbēts uz amorfas alumīnija hidroksifosfāta sulfāta palīgvielas (0,5 miligrami Al).

Vakcīnai ir pievienota papildviela – amorfs alumīnija hidroksifosfāta sulfāts. Papildvielas tiek pievienotas, lai uzlabotu imūnreakciju uz vakcīnām.

Citas vakcīnas suspensijas sastāvdaļas ir: nātrija hlorīds, L-histidīns, polisorbāts 80, nātrija borāts un ūdens injekcijām.

Gardasil 9 ārējais izskats un iepakojums

1 Gardasil 9 suspensijas injekcijām deva satur 0,5 ml.

Pirms sakratīšanas Gardasil 9 var būt dzidrs šķidrums ar baltām nogulsnēm. Pēc rūpīgas sakratīšanas tas ir balts, duļķains šķidrums.

Gardasil 9 iepakojumā ir 1 flakons.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un Ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Francija

Ražotājs Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN, Haarlem, Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

34

België/Belgique/Belgien MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0) 27766211 [email protected]

Lietuva UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370.5.2780.247 [email protected]

България Мерк Шарп и Доум България ЕООД, тел.: + 359 2 819 3737 [email protected]

Luxembourg/Luxemburg MSD Belgium BVBA/SPRL Tél: +32 (0) 27766211 [email protected]

Česká republika Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111 [email protected]
Danmark MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000 [email protected]
Deutschland MSD SHARP & DOHME GMBH Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) [email protected]
Eesti Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 6144 200 [email protected]
Ελλάδα MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. Τηλ: +30 210 98 97 300 [email protected]
España Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 [email protected]
France MSD VACCINS Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40
Hrvatska Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: +385 1 66 11 333 [email protected]

Magyarország MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: + 36.1.888.5300 [email protected]
Malta Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited. Tel: 8007 4433 (+356 99917558) [email protected]
Nederland Merck Sharp & Dohme B.V. Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153) [email protected]
Norge MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 [email protected]
Österreich Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 [email protected]
Polska MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48.22.549.51.00 [email protected]
Portugal Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700 [email protected]
România Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L Tel: + 4021 529 29 00 [email protected]

35

Ireland Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited Tel: +353 (0)1 2998700 [email protected]
Ísland Vistor hf. Sími: + 354 535 7000
Italia MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911 [email protected]
Κύπρος Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700) [email protected]
Latvija SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371.67364.224 [email protected]

Slovenija Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: +386.1.520.4201 [email protected]
Slovenská republika Merck Sharp & Dohme, s. r. o Tel: +421 2 58282010 [email protected]
Suomi/Finland MSD Finland Oy Puh/Tel: +358 (0)9 804 650 [email protected]
Sverige Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 [email protected]
United Kingdom Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 [email protected]

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:
Gardasil 9 suspensija injekcijām:
~~ Pirms sakratīšanas Gardasil 9 var izskatīties kā dzidrs šķidrums ar baltām nogulsnēm.
~~ Pirms lietošanas kārtīgi sakratiet, lai izveidotos suspensija. Pēc rūpīgas sakratīšanas preparāts ir balts, duļķains šķidrums.
~~ Pirms ievadīšanas pārbaudiet, vai suspensijā nav cietu daļiņu un vai nav mainījusies krāsa. Iznīciniet vakcīnu, ja ir redzamas daļiņas un/vai ir mainījusies krāsa.
~~ No vienreizējās lietošanas flakona ar sterilu adatu un šļirci atvelciet 0,5 ml vakcīnas devu.
~~ Nekavējoties injicējiet intramuskulāri (i.m.), vēlams augšdelma deltveida muskulī vai augšstilba augšējā anterolaterālajā apvidū.
~~ Vakcīna jālieto tāda, kāda piegādāta. Jāievada visa ieteiktā vakcīnas deva.
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

36

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
Gardasil 9 suspensija injekcijām pilnšļircē Human Papillomavirus 9-valent Vaccine (Recombinant, adsorbed)
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.
Pirms Jūs vai Jūsu bērns tiek vakcinēts, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums vai Jūsu bērnam svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šī vakcīna ir parakstīta tikai Jums vai Jūsu bērnam. Nedodiet to citiem. - Ja Jums vai Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu
vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir Gardasil 9 un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Gardasil 9 lietošanas 3. Kā lietot Gardasil 9 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Gardasil 9 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Gardasil 9 un kādam nolūkam to lieto
Gardasil 9 ir vakcīna bērniem un pusaudžiem no 9 gadu vecuma un pieaugušajiem. To lieto, lai pasargātu no slimībām, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa (HPV) tipi 6., 11., 16., 18., 31., 33., 45., 52. un 58. tips.
Šīs slimības ir sieviešu dzimumorgānu (dzemdes kakla, vulvas un maksts) pirmsvēža bojājumi un vēzis, anālās atveres pirmsvēža bojājumi un vēzis un dzimumorgānu kondilomas vīriešiem un sievietēm.
Gardasil 9 ir pētīts vīriešiem un sievietēm 9 – 26 gadu vecumā.
Gardasil 9 aizsargā pret HPV tipiem, kas izraisa vairumu šo slimību.
Gardasil 9 ir paredzēts, lai izsargātos no šīm slimībām. Vakcīnu neizmanto, lai ārstētu HPV izraisītas slimības. Gardasil 9 neiedarbojas uz personām, kurām jau ir pastāvīga infekcija vai slimība, kas saistīta ar jebkuru no vakcīnas sastāvā esošiem HPV tipiem. Tomēr personas, kuras ir jau inficētas ar vienu vai vairākiem vakcīnā esošiem HPV tipiem, Gardasil 9 joprojām var pasargāt pret slimību, kas saistīta ar citiem vakcīnas HPV tipiem.
Gardasil 9 nevar izraisīt ar HPV saistītas slimības.
Kad cilvēku vakcinē ar Gardasil 9, imūnsistēma (organisma dabīgā aizsargsistēma) stimulē antivielu veidošanos pret deviņiem vakcīnas HPV tipiem, palīdzot aizsargāt pret šo vīrusu izraisītām slimībām.
Ja Jūs vai Jūsu bērns saņem pirmo Gardasil 9 devu, pilns vakcinācijas kurss jāpabeidz ar Gardasil 9.
37

Ja Jūs vai Jūsu bērns jau ir saņēmis HPV vakcīnu, jautājiet ārstam, vai Gardasil 9 Jums ir piemērots.
Gardasil 9 jālieto saskaņā ar oficiālajām vadlīnijām.
2. Kas Jums jāzina pirms Gardasil 9 lietošanas
Nelietojiet Gardasil 9, ja Jums vai Jūsu bērnam:
~~ ir alerģija pret aktīvām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šīs vakcīnas sastāvdaļu; ~~ Jums vai Jūsu bērnam attīstījusies alerģiska reakcija pēc Gardasil vai Silgard (HPV 6., 11., 16.
un 18. tipi), vai Gardasil 9 devas saņemšanas.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Konsultējieties ar savu ārstu vai medmāsu, ja Jums vai Jūsu bērnam: ~~ ir asiņošanas traucējumi (slimība, kad asiņošana ir spēcīgāka nekā normāli), piemēram,
hemofilija; ~~ ir novājināta imūnsistēma, piemēram, ģenētiska defekta, HIV infekcijas vai zāļu, kas ietekmē
imūnsistēmu, dēļ; ~~ ir slimība ar stipru drudzi. Taču neliels drudzis vai augšējo elpceļu infekcija (piemēram,
saaukstēšanās) nav iemesls vakcinācijas atlikšanai.
Pēc adatas ieduršanas (galvenokārt pusaudžiem) var rasties ģībonis, reizēm ar sekojošu kritienu. Tāpēc pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja iepriekš injekcijas laikā esat zaudējis samaņu.
Tāpat kā citu vakcīnu lietošanas gadījumā, Gardasil 9 pilnībā nevar aizsargāt visus, kuri saņēmuši vakcīnu.
Gardasil 9 neaizsargā no jebkura cilvēka papilomas vīrusa tipa. Tādēļ jāturpina ievērot atbilstošie piesardzības pasākumi pret seksuāli transmisīvajām slimībām.
Vakcīna neaizstāj rutīnas dzemdes kakla skrīningu. Ja esat sieviete, Jums jāturpina ievērot sava ārsta norādījumi par uztriepes/Pap testiem no dzemdes kakla un profilaktiskiem un aizsargājošiem pasākumiem.
Kāda cita svarīga informācija Jums vai Jūsu bērnam jāzina par Gardasil 9
Aizsardzības ilgums vēl nav zināms. Pašreiz tiek veikti ilgtermiņa pētījumi, lai noskaidrotu revakcinācijas nepieciešamību.
Citas zāles un Gardasil 9
Lūdzu, pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras Jūs vai Jūsu bērns lieto, pēdējā laikā esat lietojuši vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.
Gardasil 9 var ievadīt vienas vizītes laikā kopā ar kombinēto, revakcinācijai paredzēto vakcīnu, kas satur difterijas (d) un stingumkrampju (T), un vai nu ar garā klepus [acelulārā komponenta] (ap), un/vai poliomielīta [inaktivēta] (IPV) (dTap, dT-IPV, dTap-IPV vakcīnas) dažādās injekcijas vietās (citās Jūsu ķermeņa daļās, piemēram, otrā rokā vai kājā).
Gardasil 9 var nebūt optimālas iedarbības, ja to lieto kopā ar zālēm, kas nomāc imūnsistēmu
Aizsardzību ar Gardasil 9 nemazina hormonālie kontraceptīvie līdzekļi (piemēram, tabletes).
38

Grūtniecība un barošana ar krūti
Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Gardasil 9 drīkst ievadīt sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti vai plāno barot bērnu ar krūti.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Gardasil 9 var nedaudz un īslaicīgi ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus (skatīt 4. punktu “Iespējamās blakusparādības).
Gardasil 9 satur nātrija hlorīdu
Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) devā, t. i., tās praktiski nesatur nātriju.
3. Kā lietot Gardasil 9
Gardasil 9 injicēs Jūsu ārsts. Gardasil 9 ir paredzēts lietošanai pusaudžiem un pieaugušajiem, sākot no 9 gadu vecuma.
Ja esat vecumā no 9 līdz 14 gadiem ieskaitot, pirmās injekcijas brīdī Gardasil 9 var tikt ievadīts pēc 2 devu vakcinācijas shēmas: - pirmā injekcija: izvēlētajā datumā, - otrā injekcija: jāievada starp 5 un 13 mēnešiem pēc pirmās injekcijas. Ja otrā vakcīnas deva tiek ievadīta agrāk nekā 5 mēnešus pēc pirmās devas, vienmēr ir jāievada trešā deva.
Gardasil 9 var tikt ievadīts pēc 3 devu vakcinācijas shēmas: - pirmā injekcija: izvēlētajā datumā, - otrā injekcija: jāievada 2 mēnešus pēc pirmās injekcijas (ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc pirmās
devas ievadīšanas), - trešā injekcija: 6 mēnešus pēc pirmās injekcijas (ne ātrāk kā 3 mēnešus pēc otrās devas
ievadīšanas). Visas trīs devas jāievada 1 gada laikā. Konsultējieties ar savu ārstu, lai saņemtu vairāk informācijas.
Ja esat vecumā sākot no 15 gadiem pirmās injekcijas brīdī Gardasil 9 var tikt ievadīts pēc 3 devu vakcinācijas shēmas: - pirmā injekcija: izvēlētajā datumā, - otrā injekcija: jāievada 2 mēnešus pēc pirmās injekcijas (ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc pirmās
devas ievadīšanas), - trešā injekcija: 6 mēnešus pēc pirmās injekcijas (ne ātrāk kā 3 mēnešus pēc otrās devas
ievadīšanas). Visas trīs devas jāievada 1 gada laikā. Konsultējieties ar savu ārstu, lai saņemtu vairāk informācijas.
Personām, kas saņem pirmo Gardasil 9 devu, ieteicams pabeigt vakcinācijas kursu ar Gardasil 9.
Gardasil 9 tiks ievadīts injekcijas veidā caur ādu muskulī (labāk augšdelma vai augšstilba muskulī).
Ja esat aizmirsis lietot vienu Gardasil 9 devu
Ja esat aizmirsis shēmā paredzēto injekciju, Jūsu ārsts izlems, kad ordinēt aizmirsto devu. Ir svarīgi ievērot ārsta vai medicīnas māsas norādījumus par atkārtotām vizītēm, lai kontrolētu devas. Ja esat aizmirsis vai nevarat apmeklēt savu ārstu shēmā paredzētajā laikā, konsultējieties ar ārstu. Ja
39

Gardasil 9 ievadīts kā pirmā deva, tad, lai pabeigtu vakcinācijas kursu, jālieto Gardasil 9, nevis cita HPV vakcīna.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šīs vakcīnas lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā citas vakcīnas, šī vakcīna var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Pēc Gardasil 9 lietošanas var novērot tālāk minētās blakusparādības.
Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no katriem 10 cilvēkiem): blakusparādības injekcijas vietā (sāpes, pietūkums un apsārtums) un galvassāpes.
Bieži (var skart ne vairāk kā 1 no katriem 10 cilvēkiem): blakusparādības injekcijas vietā (zilumi un nieze), reibonis un slikta dūša.
Kad Gardasil 9 lietoja kopā ar kombinēto difterijas, stingumkrampju, garā klepus [acelulārā komponenta] un poliomielīta [inaktivēta] vakcīnu revakcinācijai tās pašas vizītes laikā, novēroja vairāk pietūkumu injekcijas vietā.
Blakusparādības, par ko ziņots GARDASIL vai SILGARD lietošanas gadījumā, un kuras ir iespējamas arī pēc GARDASIL 9 lietošanas
Ziņots par ģīboni, ko dažkārt pavada trīce un stīvums. Tā kā retākos gadījumos novēro ģīboni, 15 minūtes pēc HPV vakcīnas ievadīšanas pacients jānovēro.
Ziņots par alerģiskām reakcijām. Dažas no šīm reakcijām bija smagas. Iespējamie simptomi ir apgrūtināta elpošana, sēkšana, nātrene un/vai izsitumi.
Līdzīgi kā citām vakcīnām, vispārējā lietošanas laikā ziņots par šādām blakusparādībām: palielināti limfmezgli (kakla, paduses vai cirkšņa apvidū), muskuļu vājums, neparastas sajūtas, durstīšana rokās, kājās un ķermeņa augšdaļā vai apmulsums (Gijēna-Barē sindroms, akūts diseminēts encefalomielīts), vemšana, sāpes locītavās, smeldzoši muskuļi, neparasts nogurums vai nespēks, drebuļi, slikta vispārējā pašsajūta, vieglāk nekā parasti rodas asiņošana vai veidojas asinsizplūdumi un ādas infekcija injekcijas vietā.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Gardasil 9
Uzglabāt šo vakcīnu bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šo vakcīnu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējā iepakojuma un pilnšļirces etiķetes (pēc „EXP”). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2ºC - 8ºC). Nesasaldēt. Uzglabāt šļirci ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
40

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Gardasil 9 satur

Aktīvās vielas ir augsti attīrīts neinfekciozs proteīns no katra cilvēka papilomas vīrusa tipa (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 un 58).

1 deva (0,5 ml) satur apmēram:

Cilvēka papilomas vīrusa1 6. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 11. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 16. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 18. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 31. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 33. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 45. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 52. tipa L1 proteīnu2,3 Cilvēka papilomas vīrusa1 58. tipa L1 proteīnu2,3

30 mikrogramus 40 mikrogramus 60 mikrogramus 40 mikrogramus 20 mikrogramus 20 mikrogramus 20 mikrogramus 20 mikrogramus 20 mikrogramus

1Cilvēka papilomas vīruss (Human Papillomavirus = HPV) 2L1 proteīni vīrusam līdzīgu daļiņu veidā iegūti no rauga šūnām (Saccharomyces cerevisiae
CANADE 3C-5 (celms 1895)) ar rekombinanto DNS tehnoloģiju. 3adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta papildvielas (0,5 miligrami Al).

Vakcīnai ir pievienota papildviela – amorfs alumīnija hidroksifosfāta sulfāts. Papildvielas tiek pievienotas, lai uzlabotu imūnreakciju uz vakcīnām.

Citas vakcīnas suspensijas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, L-histidīns, polisorbāts 80, nātrija borāts un ūdens injekcijām.

Gardasil 9 ārējais izskats un iepakojums

1 Gardasil 9 suspensijas injekcijām deva satur 0,5 ml.

Pirms sakratīšanas Gardasil 9 var izskatīties kā dzidrs šķidrums ar baltām nogulsnēm. Pēc rūpīgas sakratīšanas tas ir balts, duļķains šķidrums.

Gardasil 9 ir pieejams iepakojumos pa 1 vai 10 pilnšļircēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un Ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Francija

Ražotājs Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

41

België/Belgique/Belgien MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0) 27766211 [email protected]

Lietuva UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370.5.2780.247 [email protected]

България Мерк Шарп и Доум България ЕООД, тел.: + 359 2 819 3737 [email protected]

Luxembourg/Luxemburg MSD Belgium BVBA/SPRL Tél: +32 (0) 27766211 [email protected]

Česká republika Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111 [email protected]
Danmark MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000 [email protected]
Deutschland MSD SHARP & DOHME GMBH Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) [email protected]
Eesti Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 6144 200 [email protected]
Ελλάδα MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. Τηλ: +30 210 98 97 300 [email protected]
España Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 [email protected]
France MSD VACCINS Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40
Hrvatska Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: +385 1 66 11 333 [email protected]

Magyarország MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: + 36.1.888.5300 [email protected]
Malta Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited. Tel: 8007 4433 (+356 99917558) [email protected]
Nederland Merck Sharp & Dohme B.V. Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153) [email protected]
Norge MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 [email protected]
Österreich Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 [email protected]
Polska MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48.22.549.51.00 [email protected]
Portugal Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700 [email protected]
România Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L Tel: + 4021 529 29 00 [email protected]

42

Ireland Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited Tel: +353 (0)1 2998700 [email protected]
Ísland Vistor hf. Sími: + 354 535 7000
Italia MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911 [email protected]
Κύπρος Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700) [email protected]
Latvija SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371.67364.224 [email protected]

Slovenija Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: +386.1.520.4201 [email protected]
Slovenská republika Merck Sharp & Dohme, s. r. o Tel: +421 2 58282010 [email protected]
Suomi/Finland MSD Finland Oy Puh/Tel: +358 (0)9 804 650 [email protected]
Sverige Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 [email protected]
United Kingdom Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 [email protected]

Šī lietošanas instrukcija akceptēta:
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.emea.europa.eu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:
Gardasil 9 suspensija injekcijām pilnšļircē:
~~ Pirms sakratīšanas Gardasil 9 var izskatīties kā dzidrs šķidrums ar baltām nogulsnēm.
~~ Pirms lietošanas kārtīgi sakratiet pilnšļirci, lai izveidotos suspensija. Pēc rūpīgas sakratīšanas preparāts ir balts, duļķains šķidrums.
~~ Pirms ievadīšanas pārbaudiet, vai suspensijā nav cietu daļiņu un vai nav mainījusies krāsa. Iznīciniet vakcīnu, ja ir redzamas daļiņas un/vai ir mainījusies krāsa.
~~ Iepakojumam ir pievienotas divas dažāda garuma adatas. Atkarībā no pacienta auguma un ķermeņa masas izvēlieties intramuskulārai (i.m.) ievadīšanai piemērotu adatu.
~~ Pievienojiet adatu, to pagriežot pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz adata ir droši piestiprināta pie šļirces. Saskaņā ar standartprotokolu injicējiet visu devu.
~~ Nekavējoties injicējiet intramuskulāri (i.m.), vēlams augšdelma deltveida muskulī vai augšstilba augšējā anterolaterālajā apvidū.
~~ Vakcīna jālieto tāda, kāda piegādāta. Jāievada visa ieteiktā vakcīnas deva.

43

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
44
Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas