apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Ropinirole Orion tab.obd.4mg N28

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-24
ROPINIROLE-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "Ropinirole Orion tab.obd.4mg N28" Rīgā, Latvijā ir:

 • 15.36€  17.43$  12.85£  1334Rub  160SEK  70PLN  54.79₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes Ropinirole Orion tab.obd.4mg N28     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsN04BC04 

Aktīvās vielas: Ropinirolum

 


Ražotājs, zīmols: Orion Pharma
Ropinirole Orion tab.obd.4mg N28 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

Zāļu, produktu saraksts ar analoģiskiem vai līdzīgiem nosaukumiem *
Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
Ropinirole Orion tab.obd.4mg N28, Ropinirolum Rx (Orion Pharma) [Finland,Greece,Greec]
15.36€ , Oct.2021 Internetaptieka Latvija Meness aptieka Tālr. 8555
* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Ropinirole Orion 2 mg ilgstošās darbības tabletes Kartona kastīte, ABPE pudele, N84

(Neiroloģija, ATĶ kods: N04BC04)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

17.12€

Zāļu produkta identifikators

12-0304-06

Zāļu reģistrācijas numurs

12-0304

Ražotājs

Orion Corporation Orion Pharma, Finland; Pharmathen International S.A., Greece; Pharmathen S.A., Greece

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

09-SEP-15

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

2 mg

Zāļu forma

Ilgstošās darbības tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Orion Corporation, Finland

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Ropinirole Orion 2 mg ilgstošās darbības tabletes

Ropinirole Orion 4 mg ilgstošās darbības tabletes

Ropinirole Orion 8 mg ilgstošās darbības tabletes

Ropinirolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1. Kas ir Ropinirole Orion un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Ropinirole Orion lietošanas

3. Kā lietot Ropinirole Orion

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Ropinirole Orion

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Kas ir Ropinirole Orion un kādam nolūkam to lieto

Ropinirole Orion ilgstošās darbības tabletes tiek lietotas Parkinsona slimības ārstēšanai. Ropinirole Orion aktīvā viela ir ropinirols, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par dopamīna agonistiem. Dopamīna agonisti iedarbojas uz smadzenēm līdzīgi kā dabiskā viela, ko sauc par dopamīnu.

Cilvēkiem ar Parkinsona slimību ir zems dopamīna līmenis dažos smadzeņu apvidos. Ropinirols darbojas līdzīgi dabiskajam dopamīnam un tā palīdz samazināt Parkinsona slimības simptomus.

Kas Jums jāzina pirms Ropinirole Orion lietošanas

Nelietojiet Ropinirole Orion šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret ropinirolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir smaga nieru slimība;

ja Jums ir aknu slimība.

Ja Jūs domājat, ka kaut kas no minētā var attiekties uz Jums, pastāstiet to savam ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ropinirole Orion lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jūs esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība;

ja barojat bērnu ar krūti;

ja Jums ir mazāk par 18 gadiem;

ja Jums ir smaga sirds slimība;

ja Jums ir smagi psihiski traucējumi;

ja Jums ir radušās kādas neparastas tieksmes un/vai uzvedība (piemēram, pārmērīga tieksme uz azartspēlēm vai pastiprināti seksuāla uzvedība).

Pastāstiet ārstam, ja Jūs domājat, ka kaut kas no minētā var attiekties uz Jums. Jūsu ārsts var izlemt, ka Ropinirole Orion nav Jums piemērots vai ka Jums nepieciešamas papildu pārbaudes tā lietošanas laikā.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs vai Jūsu ģimenes locekļi/aprūpētāji pamanāt, ka Jums rodas nepieciešamība vai alkas uzvesties Jums neierastā veidā un Jūs nespējat pretoties impulsam, tieksmei vai kārdinājumam veikt noteiktas darbības, kas var kaitēt Jums vai citiem. Tos sauc par impulsu kontroles traucējumiem, un tie var izpausties kā azartspēļu atkarība, pārmērīga ēšana vai tieksme tērēt, patoloģiski augsta dzimumtieksme vai pastiprinātas seksuālas domas vai sajūtas. Jūsu ārstam var būt nepieciešams pārskatīt vai pārtraukt Jūsu ārstēšanu.

Pastāstiet ārstam, ja Jums pēc Ropinirole Orion terapijas pārtraukšanas vai devas samazināšanas rodas tādi simptomi kā nomākts garastāvoklis, apātija, trauksme, nogurums, svīšana vai sāpes. Ja simptomi saglabājas ilgāk nekā pāris nedēļas, Jūsu ārstam var būt nepieciešams pielāgot ārstēšanu.

Citas zāles un Ropinirole Orion

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Dažas zāles var ietekmēt Ropinirole Orion darbību vai pastiprināt blakusparādību rašanās iespējamību. Ropinirole Orion var arī ietekmēt dažu citu zāļu darbību.

Pie šādām zālēm pieder:

antidepresants fluvoksamīns;

zāles citu psihisku veselības problēmu ārstēšanai, piemēram, sulpirīds;

HAT (hormonu aizstājterapija);

metoklopramīds, ko lieto sliktas dūšas un grēmu ārstēšanai;

antibiotikas ciprofloksacīns vai enoksacīns;

jebkuras citas zāles Parkinsona slimības ārstēšanai.

Jums var būt nepieciešams veikt papildu asins analīzes, ja vienlaicīgi ar Ropinirole Orion lietojat sekojošas zāles:

K vitamīna antagonistus (lieto, lai novērstu asins recēšanu), piemēram, varfarīnu.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs jau lietojat vai nesen esat lietojis kādas no šīm zālēm.

Ropinirole Orion kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Norijiet tabletes veselas, uzdzerot glāzi ūdens. Jūs varat lietot Ropinirole Orion ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm, kā Jums ērtāk.

Jums nevajadzētu lietot alkoholu, kamēr lietojat Ropinirole Orion.

Pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja Jūs uzsākat vai pārtraucat smēķēšanu Ropinirole Orion lietošanas laikā. Jūsu ārstam vai medmāsai var būt jāpielāgo zāļu deva.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jūsu ārsts var ieteikt Jums pārtraukt Ropinirole Orion lietošanu.

Ropinirole Orion lietošana nav ieteicama, ja iestājusies grūtniecība, ja vien Jūsu ārsts nav teicis, ka ieguvums no Ropinirole Orion lietošanas ir lielāks par risku Jūsu nedzimušajam bērnam.

Ropinirole Orion nav ieteicams lietot, ja barojat bērnu ar krūti, jo tas var ietekmēt piena veidošanos.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ropinirole Orion var padarīt Jūs miegainu. Tas var likt cilvēkam justies ārkārtīgi miegainam, un dažkārt tas izraisa ļoti pēkšņu iemigšanu bez iepriekšējas miegainības.

Ja Jums rodas šīs reakcijas, nevadiet transportlīdzekli, neapkalpojiet mehānismus un neradiet situācijas, kad miegainība vai iemigšana var radīt Jums (vai citiem cilvēkiem) nopietnu ievainojumu vai nāves risku. Neveiciet šādas darbības, kamēr nav beigusies šī zāļu ietekme.

Ropinirole Orion var izraisīt halucinācijas (neesošu lietu redzēšanu, dzirdēšanu vai sajušanu). Ja tā notiek, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus.

Pastāstiet savam ārstam, ja tas sagādā Jums grūtības.

Ropinirole Orion 2 mg ilgstošās darbības tabletes satur laktozi

Ropinirole Orion 2 mg ilgstošās darbības tabletes satur cukuru, ko sauc par laktozi. Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, konsultējieties ar ārstu pirms šo zāļu lietošanas.

Ropinirole Orion 4 mg ilgstošās darbības tabletes satur saulrieta dzelteno

Ropinirole Orion 4 mg ilgstošās darbības tabletes satur krāsvielu – saulrieta dzelteno, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Kā lietot Ropinirole Orion

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir ilgstošās darbības tabletes un tās nevajadzētu lietot, ja tablete ir salauzta vai bojāta.

Parkinsona slimības simptomu ārstēšanai Jums Ropinirole Orion var būt izrakstīts viens pats, vai arī Jums var būt jālieto Ropinirole Orion kopā ar citām zālēm, ko sauc par L-dopa (saukts arī levodopa). Ja Jūs lietojat L-dopa, Jums var rasties nekontrolējamas kustības (diskinēzija), uzsākot Ropinirole Orion lietošanu. Šādā gadījumā Jums par to jāpastāsta ārstam, jo var būt nepieciešams pielāgot Jūsu lietoto zāļu devu.

Cik daudz Ropinirole Orion Jums nepieciešams lietot

Var paiet zināms laiks, kamēr tiek atrasta Jums piemērotākā Ropinirole Orion deva.

Parasti Ropinirole Orion ilgstošās darbības tablešu sākumdeva ir viena 2 mg tablete vienu reizi dienā pirmo nedēļu. Sākot ar otro ārstēšanas nedēļu, Jūsu ārsts var palielināt Jūsu devu līdz 4 mg Ropinirole Orion ilgstošās darbības tablešu vienu reizi dienā. Ja Jūs esat gados vecāks, Jūsu ārsts var Jums palielināt devu lēnāk. Pēc tam ārsts var pielāgot devu, līdz Jūs saņemsiet Jums vispiemērotāko devu. Daži cilvēki lieto līdz 24 mg Ropinirole Orion ilgstošās darbības tablešu dienā.

Ropinirole Orion devas lietošana

Lietojiet Ropinirole Orion vienu reizi dienā, katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Norijiet Ropinirole Orion ilgstošās darbības tableti(-es) veselas, uzdzerot glāzi ūdens.

Ilgstošās darbības tableti(-es) nedrīkst lauzt, košļāt vai saspiest, pretējā gadījumā pastāv pārdozēšanas risks, jo šīs zāles pārāk ātri tiks atbrīvotas Jūsu organismā.

Ropinirole Orion tablete(-es) ir ražotas tā, lai zāļu izdalīšanās notiktu 24 stundu laikā. Ja Jums ir stāvoklis, kad zāles caur Jūsu organismu iziet pārāk ātri, piemēram, caureja, tablete(-es) nevar pilnīgi izšķīst un var nebūt piemērota iedarbība. Jūs varat redzēt tableti(-es) savos izkārnījumos. Ja tā notiek, cik drīz vien iespējams, dariet zināmu to savam ārstam.

Ja Jūs maināt terapiju no ropinirola apvalkotajām (ātras darbības) tabletēm uz Ropinirole Orion ilgstošās darbības tabletēm

Ārsts vai medmāsa Jums noteiks Ropinirole Orion ilgstošās darbības tablešu devu, ņemot vērā Jūsu lietoto apvalkoto (ātras iedarbības) tablešu devu. Jums būs jālieto tāda pati vai līdzīga Ropinirole Orion ilgstošās darbības tablešu dienas deva kā Jūsu iepriekšējā ropinirola deva, bet Ropinirole Orion ilgstošās darbības tabletes jālieto tikai vienu reizi dienā.

Dienā pirms terapijas maiņas lietojiet ropinirola apvalkotās (ātras darbības) tabletes kā parasti. Pēc tam nākamā dienā lietojiet Ropinirole Orion ilgstošās darbības tabletes, un vairs nelietojiet ropinirola apvalkotās (ātras iedarbības) tabletes.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Nelietojiet Ropinirole Orion bērniem. Ropinirole Orion parasti netiek izrakstīts bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Ja esat lietojis pārāk daudz Ropinirole Orion

Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu. Ja iespējams, parādiet viņiem Ropinirole Orion iepakojumu.

Ropinirole Orion pārdozēšanas gadījumā var rasties tādi simptomi kā slikta dūša, vemšana, reibonis (griešanās sajūta), miegainība, psihisks vai fizisks nogurums, ģībonis vai halucinācijas.

Ja esat aizmirsis lietot Ropinirole Orion

Nelietojiet papildus ilgstošās darbības tableti vai dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lietojiet nākamo devu parastā laikā.

Ja esat aizmirsis lietot Ropinirole Orion vairāk nekā dažas dienas, lūdziet padomu ārstam par zāļu lietošanas atsākšanu.

Ja pārtraucat lietot Ropinirole Orion

Nepārtrauciet Ropinirole Orion lietošanu pēkšņi, kamēr neesat konsultējies ar ārstu.

Ja Jūs pārtrauksiet lietot Ropinirole Orion pēkšņi, Jūsu Parkinsona slimības simptomi var strauji pasliktināties. Strauja terapijas pārtraukšana var izraisīt arī medicīniska stāvokļa attīstīšanos, ko sauc par ļaundabīgu neiroleptisko sindromu, kas var radīt lielu risku veselībai. Simptomi ir: akinēzija (muskuļu kustību zudums), muskuļu stīvums, drudzis, nestabils asinsspiediens, tahikardija (paātrināta sirdsdarbība), apjukums, nomākts apziņas stāvoklis (piemēram, koma).

Ja Jums jāpārtrauc Ropinirole Orion lietošana, ārsts Jums samazinās devu pakāpeniski.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jūs raizējaties par blakusparādībām, konsultējieties ar ārstu.

Ļoti biežas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

ģībonis;

miegainība;

slikta dūša.

Biežas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

halucinācijas (neesošu lietu jušana);

vemšana;

reibonis (griešanās sajūta);

grēmas;

sāpes vēderā;

aizcietējums;

kāju, pēdu vai plaukstu pietūkums.

Retākas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

reibonis vai ģībonis, īpaši strauji pieceļoties stāvus (to izraisa asinsspiediena pazemināšanās);

ļoti izteikta miegainība dienas laikā (pārmērīga miegainība);

ļoti pēkšņa iemigšana bez iepriekšējas miegainības sajūtas (pēkšņas iemigšanas epizodes);

psihiski traucējumi, piemēram, delīrijs (smags apjukums), murgi (nesaprātīgas idejas) vai paranoja (nepamatotas aizdomas);

Jums var rasties šādas blakusparādības (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

alerģiskas reakcijas, piemēram, sarkani, niezoši izsitumi uz ādas (nātrene); sejas, lūpu, mutes, mēles vai rīkles pietūkums, kas var traucēt rīšanai vai elpošanai; izsitumi vai izteikta nieze;

aknu darbības pārmaiņas, kas konstatētas asins analīzēs;

agresija;

nespēja pretoties impulsam veikt darbības, kas varētu kaitēt Jums vai citiem; tās var būt:

spēcīga vēlme pārmērīgi spēlēt azartspēles neraugoties uz nopietnām personīgām vai ģimenes sekām;

izmainīta vai pastiprināta seksuāla interese un uzvedība ar ievērojamu interesi par sevi vai citiem, piemēram, pastiprināta dzimumtieksme;

nekontrolējama pārmērīga iepirkšanās vai tēriņi;

ēšanas mānija (liela pārtikas daudzuma ēšana īsā laika posmā) vai nepārvarama tieksme ēst (ēst vairāk nekā parasti un vairāk nekā nepieciešams, lai apmierinātu savu izsalkumu);

pārmērīga Ropinirole Orion lietošana (vēlme pēc lielākām dopamīnerģisko zāļu devām nekā tas būtu nepieciešams, lai kontrolētu motoros simptomus, pazīstams arī kā dopamīna disregulācijas sindroms);

pēc Ropinirole Orion terapijas pārtraukšanas vai devas samazināšanas var rasties nomākts garastāvoklis, apātija, trauksme, nogurums, svīšana vai sāpes (to sauc par dopamīna agonistu atcelšanas sindromu – DAAS).

Pastāstiet savam ārstam, ja Jums rodas kāds no šiem uzvedības traucējumiem; viņš/viņa apspriedīs veidus kā ārstēt vai samazināt simptomus.

Ja Jūs lietojat Ropinirole Orion kopā ar L-dopa (Parkinsona slimības ārstēšanai)

Cilvēkiem, kuri lieto Ropinirole Orion kopā ar L-dopa, laika gaitā var attīstīties citas blakusparādības:

nekontrolējamas kustības (diskinēzija) ir ļoti bieži sastopama blakusparādība. Ja tā notiek, pastāstiet to savam ārstam, jo ārstam var būt jāpielāgo Jūsu lietoto zāļu deva;

bieži sastopama blakusparādība ir apjukuma sajūta.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK \"http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3\" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Kā uzglabāt Ropinirole Orion

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, blistera un pudelītes pēc „Derīgs līdz” vai „EXP:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ropinirole Orion satur

Aktīvā viela ir ropinirols.

Katra ilgstošās darbības tablete satur ropinirola hidrohlorīdu, kas atbilst 2 mg, 4 mg vai 8 mg ropinirola.

Citas sastāvdaļas ir:

tabletes kodols: amonija metakrilāta kopolimērs, B tips, hidroksipropilmetilceluloze (E464), nātrija laurilsulfāts, kopovidons, magnija stearāts.

tabletes apvalks:

2 mg

Hidroksipropilmetilceluloze (E464), sarkanais dzelzs oksīds (E172), laktozes monohidrāts, titāna dioksīds (E171), triacetīns.

4 mg

Makrogols 400, hidroksipropilmetilceluloze (E464), saulrieta dzeltenais (E110), titāna dioksīds (E171), indigokarmīns (E132).

8 mg

Hidroksipropilmetilceluloze (E464), sarkanais dzelzs oksīds (E172), melnais dzelzs oksīds (E172), dzeltenais dzelzs oksīds (E172), makrogols 400, titāna dioksīds (E171).

Ropinirole Orion ārējais izskats un iepakojums

Ropinirole Orion 2 mg: rozā, apaļas, abpusēji izliektas ilgstošās darbības tabletes, diametrs 6,8 ± 0,1 mm, biezums 5,5 ± 0,2 mm.

Ropinirole Orion 4 mg: gaiši brūnas, ovālas, abpusēji izliektas ilgstošās darbības tabletes, izmērā 12,6 x 6,6 ± 0,1 mm, biezums 5,3 ± 0,2 mm.

Ropinirole Orion 8 mg: sarkanas, ovālas, abpusēji izliektas ilgstošās darbības tabletes, izmērā 19,2 x 10,2 ± 0,2 mm, biezums 5,2 ± 0,2 mm.

Visi stiprumi pieejami baltos, necaurspīdīgos PVH/PHTFE/Alumīnija folijas blisteros un baltās, necaurspīdīgās ABPE pudelēs ar bērniem grūti atveramu, skrūvējamu vāciņu un ievietotu mitruma uzsūcēju.

Iepakojuma lielumi:

Blisteri: 21, 28 vai 84 tabletes

Pudele: 84 tabletes

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Somija

Ražotājs:

Orion Corporation Orion Pharma,

Orionintie 1,

FI-02200 Espoo,

Somija

Pharmathen S.A.,

Dervenakion 6,

Pallini Attiki, 15351,

Grieķija

Pharmathen International S.A.,

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5,

Rodopi 69300,

Grieķija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dānija

Ropinirol Orion

Latvija

Ropinirole Orion 2 mg, 4 mg, 8 mg ilgstošās darbības tabletes

Lietuva

Ropinirole Orion 2 mg, 4 mg, 8 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Norvēģija

Ropinirol Orion

Polija

Ceurolex SR

Somija

Ropinirol Orion

Ungārija

Ropinirole Orion 2 mg, 4 mg, 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2017

SASKAŅOTS ZVA 28-09-2017

MERGEFORMAT 8
[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2021]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas