apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Atsimutin tab.obd.50mg N100

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-20
ATSIMUTIN-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "Atsimutin tab.obd.50mg N100" Rīgā, Latvijā ir:

 • 14.52€  16.5$  12.15£  1259Rub  149.8SEK  66PLN  51.63₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes Atsimutin tab.obd.50mg N100     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsL04AX01 

Aktīvās vielas: Azathioprinum

 


Ražotājs, zīmols: Aqvida Gmbh
Atsimutin tab.obd.50mg N100 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Atsimutin 50 mg apvalkotās tabletes Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N100

(Imunoloģija, ATĶ kods: L04AX01)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

16.20€

Zāļu produkta identifikators

15-0273-06

Zāļu reģistrācijas numurs

15-0273

Ražotājs

AqVida GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

07-AUG-18

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

50 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o., Czech Republic

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Atsimutin 50 mg apvalkotās tabletes

Azathioprinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Atsimutin 50 mg un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Atsimutin 50 mg lietošanas

3. Kā lietot Atsimutin 50 mg

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Atsimutin 50 mg

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Atsimutin 50 mg un kādam nolūkam tās lieto

Atsimutin 50 mg satur aktīvo vielu azatioprīnu, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par imūno sistēmu nomācošiem jeb imūnsupresīviem līdzekļiem. Imūno sistēmu nomācošie līdzekļi mazina imūnās sistēmas darbību.

Ārsts Jums ir parakstījis Atsimutin 50 mg kādā no šādiem medicīniskiem nolūkiem:

lai palīdzētu Jūsu organismam pieņemt orgāna transplantātu;

lai kontrolētu dažas slimības, kuru gadījumā Jūsu imūnā sistēma darbojas pret Jūsu organismu.

Atsimutin 50 mg var lietot arī monoterapijā vai kombinācijā ar citām zālēm, lai ārstētu smagu reimatoīdo artrītu, smagu zarnu iekaisumu (Krona slimību vai čūlaino kolītu) vai dažas slimības, kuru gadījumā Jūsu imūnā sistēma darbojas pret Jūsu ķermeni (autoimūnu slimību), tai skaitā smagu ādas, aknu, artēriju iekaisuma slimību un dažus asins sistēmas traucējumus.

2. Kas Jums jāzina pirms Atsimutin 50 mg lietošanas

Nelietojiet Atsimutin 50 mg šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret azatioprīnu, merkaptopurīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Alerģiska reakcija var izpausties ar izsitumiem, niezi, apgrūtinātu elpošanu vai sejas, lūpu, rīkles vai mēles pietūkumu;

ja Jums ir smagas infekcijas;

ja Jums ir smagi aknu vai kaulu smadzeņu darbības traucējumi;

ja Jums ir pankreatīts (aizkuņģa dziedzera iekaisums);

- ja nesen esat vakcinēts ar dzīvu vakcīnu, piemēram, vakcīnu pret bakām vai dzelteno drudzi;

ja esat grūtniece (ja vien šīs zāles lietot nav norādījis ārsts);

ja barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Atsimutin 50 mg lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jūs varēsiet lietot Atsimutin 50 mg tikai tad, ja ārsts varēs kontrolēt, vai Jums nerodas blakusparādības.

Nekavējoties ziņojiet ārstam, ja Jums rodas čūlas rīklē, drudzis, infekcijas, zemādas asinsizplūdumi vai asiņošana.

Ja Atsimutin 50 mg lietošanas laikā Jums paredzēta vakcinēšana, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu:

ja Jums ir slimība, kuras gadījumā organismā veidojas pārāk maz dabiskas vielas, ko sauc par tiopurīna metiltransferāzi (TPMT);

Ja Jums ir slimība, ko sauc par Leša-Neihena sindromu (Lesch-Nyhan syndrome).

NUDT15 gēna mutācija

Ja Jums ir iedzimta NUDT15 gēna mutācija (šis gēns ir saistīts ar Atsimutin noārdīšanos organismā), Jums ir lielāks infekciju un matu izkrišanas risks, un tādā gadījumā ārsts Jums var lietot mazāku devu.

Ja saņemat imūnsistēmu nomācošu terapiju, Atsimutin lietošana var palielināt risku, ka Jums radīsies

audzēji, arī ādas vēzis. Tādēļ Atsimutin lietošanas laikā jāizvairās no pārāk intensīvas saules staru iedarbības, jāvalkā aizsargājošs apģērbs un jālieto aizsargkrēms pret sauli ar augstu aizsardzības pakāpi;

limfoproliferatīvi traucējumi

ārstēšana ar Atsimutin palielina risku, ka Jums radīsies vēža forma, kas tiek saukta par limfoproliferatīviem traucējumiem. Lietojot terapijas shēmu, kas satur vairākus imūno sistēmu nomācošus līdzekļus (arī tiopurīnu), ir iespējama arī nave.

Vīrusu infekciju dēļ vienlaicīga vairāku imūno sistēmu nomācošu līdzekļu lietošana palielina limfātiskās sistēmas darbības traucējumu (ar Epšteina-Barra vīrusa (EBV) infekciju saistītu limfoproliferatīvo traucējumu) risku.

Atsimutin lietošana var palielināt risku, ka Jums radīsies

nopietna patoloģija – tā saucamais makrofāgu aktivācijas sindroms (pārmērīga ar iekaisuma procesiem saistīto leikocītu aktivizēšanās), kas parasti tiek novērots pacientiem ar noteiktām artrīta formām.

Tableti var sadalīt vienādās daļās. Ja tableti nepieciešams dalīt uz pusēm, jāizvairās no tabletes putekļu vai dalījuma vietas virsmas saskares ar ādu. Tabletes nedrīkst sasmalcināt.

Asins analīzes

Pirmajās 8 ārstēšanas nedēļās Jums vienu reizi nedēļā būs jāveic asins analīzes. Asins analīzes Jums var būt jāveic biežāk:

- ja esat gados vecāks cilvēks;

- ja lietojat šīs zāles lielā devā;

- ja Jums ir aknu vai nieru darbības traucējumi;

- ja Jums ir kaulu smadzeņu darbības traucējumi;

- ja Jums ir pārmērīgi aktīva liesa.

Ir svarīgi, lai Jūs lietotu efektīvu kontracepcijas metodi (piemēram, prezervatīvus), jo Atsimutin 50 mg var izraisīt iedzimtus defektus, neatkarīgi no tā, vai šīs zāles lieto vīrietis vai sieviete.

Brīdinājums

Atsimutin 50 mg lietošana jāpārtrauc stingrā uzraudzībā. Vaicājiet ārstam.

Citas zāles un Atsimutin 50 mg

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, piemēram, par šādām zālēm:

allopurinolu, oksipurinolu vai tiopurinolu (podagras ārstēšanai);

muskuļus atslābinošus līdzekļus (miorelaksantus), piemēram, kurāri, d-tubokurarīnu, pankuroniju vai sukcinilholīnu;

citus imūno sistēmu nomācošus līdzekļus, piemēram, ciklosporīnu vai takrolimu;

infliksimabu (Krona slimības ārstēšanai);

olsalazīnu, mesalazīnu un sulfasalazīnu (čūlainā kolīta ārstēšanai);

varfarīnu vai fenprokumonu (asinis “šķidrinošus” līdzekļus);

AKE inhibitorus (augsta asinsspiediena vai sirds mazspējas ārstēšanai);

trimetoprimu un sulfametoksazolu (antibiotiskus līdzekļus);

cimetidīnu (gremošanas trakta čūlas ārstēšanai);

līdzekļus vēža ārstēšanai vai zāles, kas aizkavē vai aptur jaunu asins šūnu veidošanos;

furosemīdu (urīndzenošu līdzekli sirds mazspējas ārstēšanai);

vakcīnas, piemēram, pret B hepatītu;

jebkādu \"dzīvu\" vakcīnu.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jums ir grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Jūs nedrīkstat lietot Atsimutin 50 mg, ja Jums ir grūtniecība, izņemot gadījumus, kad to norādījis Jūsu ārsts. Vīriešiem un sievietēm reproduktīvā vecumā jālieto kontraceptīvs līdzeklis, kas nav intrauterīna ierīce (piemēram, spirāle, Copper T). Kontraceptīvā līdzekļa lietošana jāturpina vēl trīs mēnešus pēc Atsimutin 50 mg lietošanas pārtraukšanas.

Atsimutin 50 mg lietošanas laikā Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti, jo organismā veidojas zāļu metabolisma galaprodukti, kas nonāk mātes pienā un var kaitēt bērnam.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Atsimutin 50 mg lietošanas laikā ir droša, ja vien Jums nav radies reibonis. Reiboni var pastiprināt alkohols, un Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, ja esat lietojis alkoholu.

Atsimutin 50 mg satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Atsimutin 50 mg

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Tabletes jālieto maltītes laikā, uzdzerot glāzi šķidruma.

Deva

Pacientiem, kuriem veikta orgāna transplantācija

Ieteicamā pirmās dienas deva ir līdz 5 mg/kg ķermeņa masas dienā. Turpmāk ieteicamā deva ir 1‑4 mg/kg ķermeņa masas dienā.

Citas saslimšanas

Ieteicamā deva ir 1–3 mg/kg ķermeņa masas dienā.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Atsimutin 50 mg nedrīkst lietot bērni vecumā līdz 18 gadiem, jo dati par juvenīlā hroniskā artrīta, sistēmiskas sarkanās vilkēdes, dermatomiozīta un mezglainā poliarterīta ārstēšanu nav pietiekami.

Visu citu indikāciju gadījumā sniegtie ieteikumi par devām attiecas gan uz bērniem un pusaudžiem, gan uz pieaugušajiem.

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem cilvēkiem var būt nepieciešama mazāka deva.

Pacienti ar aknu vai nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar aknu vai nieru darbības traucējumiem var būt nepieciešama mazāka deva. Pacienti ar smagiem aknu darbības traucējumiem nedrīkst lietot Atsimutin 50 mg.

Atsimutin 50 mg lietošanas ilgumu noteiks ārsts. Ja Jums šķiet, ka Atsimutin 50 mg iedarbojas pārāk stipri vai pārāk vāji, vaicājiet ārstam.

Ja esat lietojis Atsimutin 50 mg vairāk, nekā noteikts

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, farmaceitu vai tuvāko slimnīcu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties informējiet ārstu, ja Jums pēkšņi rodas sēcoša elpošana, apgrūtināta elpošana, plakstiņu, sejas vai lūpu pietūkums, izsitumi vai nieze (īpaši tad, ja tā skar visu ķermeni).

Nopietnas blakusparādības

Ja Jums rodas jebkura no turpmāk minētām blakusparādībām, nekavējoties sazinieties ar ārstu:

izteikti slikta dūša;

caureja;

drudzis, drebuļi;

muskuļu vai kaulu sāpes, muskuļu stīvums;

nogurums, reibonis;

asinsvadu iekaisums;

nieru darbības traucējumi (simptomi var būt arī izvadītā urīna daudzuma izmaiņas un urīna krāsas izmaiņas).

Ziņojumi saņemti arī par šādām blakusparādībām.

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

vīrusu, sēnīšu vai baktēriju izraisītas infekcijas pacientiem pēc orgāna transplantācijas;

kaulu smadzeņu darbības pavājināšanās;

mazs leikocītu skaits asins analīzēs, kura dēļ var rasties infekcija;

slikta dūša un vemšana, ēstgribas zudums (anoreksija).

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

zems trombocītu līmenis, kura dēļ var rasties nosliece uz zemādas asinsizplūdumiem vai asiņošanu.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

vīrusu, sēnīšu vai baktēriju izraisītas infekcijas visiem pacientiem, izņemot pacientus, kuriem veikta orgāna transplantācija;

zems eritrocītu līmenis, kura dēļ var rasties nogurums, galvassāpes, elpas trūkums fiziskas slodzes laikā, reibonis un bālums;

paaugstinātas jutības reakcijas, kas var izraisīt vispārēju diskomfortu, reiboni, sliktu dūšu, vemšanu, caureju, drudzi, trīci, ādas reakcijas, piemēram, eksantēmu un izsitumus, asinsvadu iekaisumu, muskuļu un locītavu sāpes, zemu asinsspiedienu, nieru vai aknu darbības traucējumus un zarnu trakta traucējumus;

aizkuņģa dziedzera iekaisums, kas var izraisīt stipras sāpes vēdera augšdaļā ar sliktu dūšu un vemšanu;

aknu bojājumi, kas var izraisīt gaišus izkārnījumus, tumšu urīnu, niezi un ādas un acu dzelti, kā arī novirzes aknu darbības izmeklējumu rezultātos.

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

ar asinīm un kaulu smadzenēm saistīti traucējumi, kas var izraisīt vājumu, nogurumu, bālumu, galvassāpes, mēles iekaisumu, aizdusu, zemādas asinsizplūdumus vai infekcijas;

zarnu trakta traucējumus, kas var izraisīt caureju, sāpes vēderā, aizcietējumu, sliktu dūšu un vemšanu;

smags aknu bojājums, kas var būt bīstams dzīvībai;

matu izkrišana, kas var mazināties arī tad, ja turpina lietot Atsimutin 50 mg;

dažāda veida vēzis, arī asins, limfātiskās sistēmas un ādas vēzis.

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

dzīvībai bīstamas alerģiskas reakcijas, kas izraisa smagus ādas bojājumus (Stīvensa-Džonsona sindroms un toksiska epidermas nekrolīze);

plaušu iekaisums, kas izraisa aizdusu, klepu un drudzi.

PML gadījumi, pēc azatioprīna lietošanas kombinācijā ar citiem imūnsupresantiem ir ziņots par JC vīrusa izraisītām centrālās nervu sistēmas infekcijām.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Atsimutin

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc “Derīgs līdz” un “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt blisteri oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nelietot šīs zāles, ja ir pamanāmas redzamas bojājuma pazīmes.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Atsimutin satur

Aktīvā viela ir azatioprīns.

Viena apvalkotā tablete satur 50 mg azatioprīna.

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: laktozes monohidrāts, mikrokristāliska celuloze, nātrija cietes glikolāts (A tips) (Ph.Eur.), preželatinēta ciete (kukurūzas), polisorbāts 80, povidons K30, magnija stearāts (Ph.Eur.) [augu izcelsmes].

Tabletes apvalks: hipromeloze, makrogols 400, makrogols 6000.

Atsimutin ārējais izskats un iepakojums

Atsimutin 50 mg apvalkotās tabletes ir gaiši dzeltenas, apvalkotas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes, kas iepakotas alumīnija blisteriepakojumā ar PVH-PVdH/VMCH pārklājumu. Vienā pusē tabletēm ir iespiedums “AZ50”, bet otrā — dalījuma līnija.

Atsimutin 50 mg tabletes ir pieejamas iepakojumos par 28, 30, 50, 56, 90 vai 100 apvalkotajām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Prague 7

Čehija

Ražotājs

AqVida GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 89

20355 Hamburg

Vācija

Šīs zāles Eiropas ekonomiskās zonas (EEA) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Bulgārijā Atioprin 50 mg film-coated tablets /АТИОПРИН 50 mg филмирани таблетки

Horvātijā Atsimutin 50 mg filmom oblozene tablete

Čehijā Imasup 50 mg potahovane tablet

Igaunijā Atsimutin

Ungārijā Atioprin 50 mg filmtabletta

Latvijā Atioprin 50 mg apvalkotas tabletes

Lietuvā Atsimutin 50 mg plevele dengtos tablets

Polijā Atioprin

Rumānijā Atsimutin 50 mg comprimate filmate

Slovēnijā Atsimutin 50 mg filmsko oblozene tablete

Slovākijā Imasup 50 mg filmom obalene tablety

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 08/2018.

SASKAŅOTS ZVA 31-01-2019

EQ MERGEFORMAT2. lpp
[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2021]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas