apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Sevelamer carbonate Sandoz tab.obd.800mg N180

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-20
SEVELAMER-CARBONATE-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "Sevelamer carbonate Sandoz tab.obd.800mg N180" Rīgā, Latvijā ir:

 • 100.02€  113.69$  83.69£  8675Rub  1032.1SEK  453PLN  355.64₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes Sevelamer carbonate Sandoz tab.obd.800mg N180     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsV03AE02 

Aktīvās vielas: Sevelameri Carbonas

 


Ražotājs, zīmols: Salutas Pharma Gmbh
Sevelamer carbonate Sandoz tab.obd.800mg N180 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

Zāļu, produktu saraksts ar analoģiskiem vai līdzīgiem nosaukumiem *
Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
Sevelamer carbonate Sandoz tab.obd.800mg N180, Sevelameri Carbonas Rx (Salutas Pharma Gmbh) [Ireland,United Kingd]
100.02€ , Oct.2021 Internetaptieka Latvija Meness aptieka Tālr. 8555
* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Sevelamer carbonate Zentiva ABPE pudele, N180

(Cits, ATĶ kods: V03AE02)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

109.91€

Zāļu produkta identifikators

EU/1/14/952/001

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/14/952/001

Ražotājs

Genzyme Ireland Ltd., Ireland; Genzyme Ltd., United Kingdom

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

15-JAN-15

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

800 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Genzyme Europe B.V., Netherlands

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

  ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Sevelamer carbonate Winthrop 800 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete satur 800 mg sevelamēra karbonāta (Sevelameri carbonas). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA
Apvalkotā tablete (tablete). Baltas vai pelēkbaltas tabletes ar vienā pusē iespiestu uzrakstu „SC800”.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Sevelamer carbonate Winthrop indicēts hiperfosfatēmijas kontrolei pieaugušiem pacientiem, kuriem veic hemodialīzi vai peritoneālo dialīzi.

Sevelamer carbonate Winthrop indicēts arī hiperfosfatēmijas kontrolei pieaugušiem pacientiem ar hronisku nieru slimību (HNS), kuriem neveic dialīzi un kuriem fosfora koncentrācija serumā ir ≥ 1,78 mmol/l.

Sevelamer carbonate Winthrop jālieto kopā ar vairākām terapeitiskām metodēm, kuras varētu ietvert kalcija piedevas, 1,25-dihidroksi D3 vitamīnu vai kādu no tā analogiem, lai kontrolētu renālas izcelsmes kaulu slimības attīstību.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Sākuma deva Ieteicamā sevelamēra karbonāta sākumdeva ir 2,4 g vai 4,8 g dienā, pamatojoties uz klīnisko nepieciešamību un fosfora koncentrāciju serumā. Sevelamer carbonate Winthrop jālieto trīs reizes dienā, ēdienreižu laikā.

Pacienta fosfora koncentrācija serumā

Kopējā sevelamēra karbonāta dienas deva, kas

jālieto 3 ēdienreizēs dienas laikā

1,78 – 2,42 mmol/l (5,5 – 7,5 mg/dl)

2,4 g*

> 2,42 mmol/l (> 7,5 mg/dl)

4,8 g*

*Plus sekojoša devas titrēšana, skatīt sadaļu “Devas titrēšana un uzturēšana”.

Pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši fosfātus saistošus līdzekļus (sevelamēra hidrohlorīdu vai fosfātus saistošu līdzekli uz kalcija bāzes), Sevelamer carbonate Winthrop devai jābūt ekvivalentai iepriekš lietotā līdzekļa devai gramos, kontrolējot fosfora koncentrāciju serumā, lai nodrošinātu optimālas dienas devas.

2

Devas titrēšana un uzturēšana Līdz vēlamā fosfora līmeņa sasniegšanai fosfora koncentrācija serumā jākontrolē reizi 2-4 nedēļās un tikpat bieži jāveic sevelamēra karbonāta devas titrēšana trīs reizes dienā ar 0,8 g palielinājumu (2,4 g/dienā), un pēc tam jāveic regulāra kontrole.
Pacientiem, kuri lieto Sevelamer carbonate Winthrop, jāievēro parakstītā diēta.
Klīniskajā praksē ārstēšana būs ilgstoša, pamatojoties uz nepieciešamību kontrolēt fosfora koncentrāciju serumā, un paredzams, ka vidējā dienas deva būs aptuveni 6 g dienā.
Pediatriskā populācija Sevelamer carbonate Winthrop drošums un efektivitāte nav noteikta bērniem līdz 6 gadu vecumam un bērniem ar ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL) zem 0,75 m2.
Pediatriskiem pacientiem jālieto iekšķīgi lietojama suspensija, jo tablešu zāļu forma šai populācijai nav piemērota.
Lietošanas veids Iekšķīgai lietošanai. Tabletes jānorij veselas, pirms lietošanas tās nedrīkst sasmalcināt, sakošļāt vai sadalīt gabalos. Sevelamer carbonate Winthrop jālieto kopā ar ēdienu, nevis tukšā dūšā.
4.3. Kontrindikācijas
• Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. • Hipofosfatēmija. • Zarnu obstrukcija.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Sevelamēra karbonāta drošums un efektivitāte nav noteikta pieaugušiem pacientiem ar hronisku nieru slimību, kam netiek veikta dialīze, ar seruma fosfora koncentrācija ir < 1,78 mmol/l. Tāpēc šiem pacientiem to pašlaik neiesaka lietot.
Sevelamēra karbonāta drošums un efektivitāte nav noteikta pacientiem ar šādiem traucējumiem: • disfāgiju; • rīšanas traucējumiem; • smagiem kuņģa-zarnu motorikas traucējumiem, ieskaitot neārstētu vai smagu kuņģa parēzi,
kuņģa satura aizturi un patoloģisku vai neregulāru vēdera izeju; • aktīvu iekaisīgu zarnu slimību; • plašu kuņģa-zarnu trakta operāciju. Tādēļ, to lietojot šiem pacientiem, jāievēro piesardzība.
Zarnu obstrukcija un ileuss/parciāls ileuss Ļoti retos gadījumos ārstēšanas laikā ar sevelamēra hidrohlorīda (kapsulām/tabletēm), kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, pacientiem novērota zarnu obstrukcija un ileuss/parciāls ileuss. Aizcietējums var būt iepriekšējs simptoms. Pacienti, kuriem ir aizcietējums, ārstēšanas laikā ar Sevelamer carbonate Winthrop rūpīgi jānovēro. Ārstēšana jāpārvērtē pacientiem, kuriem attīstās smags aizcietējums vai citi smagi kuņģa-zarnu trakta simptomi.
Taukos šķīstošie vitamīni Pacientiem ar HNS var samazināties taukos šķīstošo A, D, E un K vitamīnu koncentrācija atkarībā no uzņemtās pārtikas un slimības smaguma. Nevar izslēgt, ka sevelamēra karbonāts saistās ar taukos šķīstošiem vitamīniem, kas tiek uzņemti ar pārtiku. Pacientiem, kuri papildus neuzņem vitamīnus un
3

lieto sevelamēru, regulāri jānosaka A, D, E un K vitamīnu līmenis serumā. Nepieciešamības gadījumā ieteicams vitamīnus uzņemt papildus. Pacientiem ar HNS, kuriem neveic dialīzi, ieteicams papildus lietot D vitamīnu (aptuveni 400 SV dabīga D vitamīna dienā), kas var ietilpt multivitamīnu preparāta sastāvā, ko lieto citā laikā nekā sevelamēra karbonāta devu. Pacientiem, kuriem veic peritoneālo dialīzi, ieteicams papildus kontrolēt taukos šķīstošo vitamīnu un folskābes līmeni, jo klīniskā pētījumā, kurā piedalījās šie pacienti, netika noteikts A, D, E un K vitamīnu līmenis.
Folātu deficīts Šobrīd nav pietiekami daudz datu, lai izslēgtu folātu deficīta iespējamību, ārstēšanā ilgstoši lietojot sevelamēra karbonātu.
Hipokalciēmija/hiperkalciēmija Pacientiem ar HNS var attīstīties hipokalciēmija vai hiperkalciēmija. Sevelamēra karbonāts nesatur kalciju. Tādēļ regulāri jākontrolē kalcija koncentrācija serumā un nepieciešamības gadījumā papildus jālieto elementārais kalcijs.
Metabolā acidoze Pacientiem ar HNS pastāv lielāka metabolās acidozes attīstības iespēja. Tādēļ, lai ievērotu labu klīnisko praksi, ieteicams kontrolēt bikarbonātu koncentrāciju serumā.
Peritonīts Pacienti, kuriem veic dialīzi, ir pakļauti noteiktu infekciju riskam, kas specifiskas dialīzei. Peritonīts ir zināma komplikācija pacientiem, kuri saņem peritoneālo dialīzi, un klīniskajā pētījumā ar sevelamēra hidrohlorīdu tika ziņots par lielāku peritonīta gadījumu skaitu sevelamēra grupā nekā kontroles grupā. Pacienti, kuriem veic peritoneālo dialīzi, rūpīgi jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka pareizi tiek izmantotas atbilstošās aseptikas metodes, kā arī ātri tiktu atpazītas un ārstētas jebkādas peritonīta pazīmes un simptomi.
Rīšanas traucējumi un aizrīšanās iespējamība Saņemti retāki ziņojumi par grūtībām norīt Sevelamer carbonate Winthrop tabletes. Daudzos gadījumos tās saistītas ar pacientiem, kuriem ir blakusslimības, ieskaitot rīšanas traucējumus un barības vada patoloģiju. Jāievēro piesardzība, ja tās tiek lietotas pacientiem ar apgrūtinātu rīšanu. Pacientiem ar rīšanas traucējumiem anamnēzē jāapsver sevelamēra karbonāta pulvera lietošana.
Hipotireoze Ieteicams rūpīgi novērot hipotireozes pacientus, kam sevelamēra karbonāts tiek lietots kopā ar levotiroksīnu (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Ilgstoša hroniska ārstēšana Vienu gadu ilgā klīniskā pētījumā netika novēroti pierādījumi, kas liecinātu par sevelamēra uzkrāšanos. Tomēr nevar pilnībā izslēgt sevelamēra absorbciju un uzkrāšanos ilgstošas, hroniskas ārstēšanas (> viens gads) laikā (skatīt 5.2. apakšpunktu).
Hiperparatireoze Sevelamēra karbonāts nav indicēts hiperparatireozes kontrolei. Pacientiem ar sekundāru hiperparatireozi, lai samazinātu intaktā parathormona (iPTH) koncentrāciju, sevelamēra karbonāts jālieto kompleksā ar citām terapeitiskām metodēm, kas var ietvert kalcija kā piedevu lietošanu, 1,25-dihidroksi D3 vitamīna vai kāda tā analoga lietošanu.
Iekaisīgi gastrointestināli traucējumi Ziņots par dažādu kuņģa-zarnu trakta daļu nopietniem iekaisīgiem traucējumu gadījumiem (ieskaitot nopietnas komplikācijas, tādas kā hemorāģija, perforācija, čūlu veidošanās, nekroze, kolīts un zarnu/ aklās zarnas satura iztukšošanās traucējumi), kas saistīti ar sevelamēra kristālu klātbūtni. (skatīt 4.8. apakšpunktu). Iekaisīgie traucējumi var izzust pēc sevelamēra lietošanas pārtraukšanas.
4

Pacientiem, kuriem attīstās smagi gastrointestināli simptomi, ārstēšana ar sevelamēra karbonātu jāpārvērtē.
Palīgvielas Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) 800 mg devā, − būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Dialīze Pacientiem, kuriem veic dialīzi, mijiedarbības pētījumi nav veikti.
Ciprofloksacīns Lietojot kopā ciprofloksacīnu un sevelamēra hidrohlorīdu vienreizējas devas mijiedarbības pētījumā veseliem brīvprātīgajiem, sevelamēra hidrohlorīds, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, samazināja ciprofloksacīna biopieejamību par aptuveni 50%. Tādējādi sevelamēra karbonātu nedrīkst lietot vienlaicīgi ar ciprofloksacīnu.
Ciklosporīns, mikofenolāta mofetils un takrolims pacientiem, kam veikta transplantācija Transplantācijas pacientiem lietojot sevelamēra hidrohlorīdu kopā ar ciklosporīnu, mikofenolāta mofetilu un takrolimu, tika ziņots par šo zāļu koncentrācijas samazināšanos bez klīniskām sekām (piemēram, transplantāta atgrūšanas). Nevar izslēgt mijiedarbības iespēju, tāpēc kombinētas lietošanas laikā un pēc tās pārtraukšanas jāapsver ciklosporīna, mikofenolāta mofetila un takrolima koncentrācijas kontrole asinīs.
Levotiroksīns Pacientiem, kuri vienlaicīgi lietojuši sevelamēra hidrohlorīdu, kas satur to pašu aktīvo vielas daļu, ko sevelamēra karbonāts, un levotiroksīnu, ļoti retos gadījumos ziņots par hipotireozi. Tādēļ pacientiem, kuri saņem sevelamēra karbonātu un levotiroksīnu, ieteicams veikt rūpīgu tireoīdstimulējošā hormona (TSH) koncentrācijas kontroli.
Antiaritmiskie līdzekļi un pretepilepsijas līdzekļi Pacienti, kuri aritmiju kontrolei lietoja antiaritmiskos līdzekļus, vai pacienti, kuri epileptisko lēkmju kontrolei lietoja pretepilepsijas līdzekļus, tika izslēgti no klīniskajiem pētījumiem. Parakstot sevelamēra karbonātu pacientiem, kuri lieto arī šīs zāles, jāievēro piesardzība.
Digoksīns, varfarīns, enalaprils vai metoprolols Mijiedarbības pētījumos veseliem brīvprātīgajiem sevelamēra hidrohlorīds, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, neietekmēja digoksīna, varfarīna, enalaprila vai metoprolola biopieejamību.
Protonu sūkņa inhibitori Pēcreģistrācijas periodā ziņots par ļoti retiem paaugstināta fosfātu līmeņa gadījumiem pacientiem, kas lieto protonu sūkņa inhibitorus kopā ar sevelamēra karbonātu.
Biopieejamība Sevelamēra karbonāts neabsorbējas un var ietekmēt citu zāļu biopieejamību. Lietojot jebkādas zāles, kur samazinātai biopieejamībai varētu būt klīniski nozīmīga ietekme uz drošumu un efektivitāti, zāles jālieto vismaz vienu stundu pirms vai trīs stundas pēc sevelamēra karbonāta lietošanas, vai arī ārstam jāapsver zāļu koncentrācijas kontrole asinīs.
5

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība Datu par sevelamēra lietošanu grūtniecēm nav vai tie ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda nelielu reproduktīvo toksicitāti, lietojot sevelamēru lielās devās žurkām (skatīt 5.3. apakšpunktu). Konstatēts arī, ka sevelamērs samazina vairāku vitamīnu, to skaitā folskābes, uzsūkšanos (skatīt 4.4. un 5.3. apakšpunktu). Potenciālais risks cilvēkam nav zināms. Sevelamēra karbonātu drīkst lietot grūtniecēm tikai absolūtas nepieciešamības gadījumā un pēc rūpīgas riska/ieguvuma analīzes mātei un auglim.

Barošana ar krūti Nav zināms, vai sevelamērs/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Tā kā sevelamērs neuzsūcas, tas liecina, ka sevelamēra izdalīšanās pienā ir maz ticama. Lēmums par bērna barošanas ar krūti turpināšanu/pārtraukšanu vai sevelamēra karbonāta terapijas turpināšanu/pārtraukšanu jāpieņem, ņemot vērā barošanas ar krūti ieguvumu bērnam un sevelamēra karbonāta terapijas ieguvumu sievietei.

Fertilitāte Datu par sevelamēra ietekmi uz cilvēku fertilitāti nav. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda, ka sevelamērs neietekmē žurku tēviņu vai mātīšu fertilitāti, ievadot divkāršu maksimālo klīniskajos pētījumos lietotu cilvēka devas ekvivalentu 13 g/dienā, pamatojoties uz relatīvā ĶVL salīdzinājumu.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Sevelamērs neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma raksturojuma kopsavilkums Visas biežāk (≥ 5% pacientu) radušās nevēlamās blakusparādības bija no kuņģa-zarnu trakta traucējumu grupas. Lielākā daļa šo blakusparādību bija vieglas vai vidēji smagas.

Blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā Sevelamēra (gan karbonāta, gan hidrohlorīda sāļu) drošums ir pētīts daudzos klīniskajos pētījumos, ietverot kopumā 969 hemodialīzes pacientus ar ārstēšanas ilgumu no 4 līdz 50 nedēļām (724 pacienti ārstēti ar sevelamēra hidrohlorīdu un 245 ar sevelamēra karbonātu), 97 peritoneālās dialīzes pacientus ar ārstēšanas ilgumu 12 nedēļas (visi tika ārstēti ar sevelamēra hidrohlorīdu) un 128 pacientus ar HNS, kuriem netika veikta dialīze, ar ārstēšanas ilgumu no 8 līdz 12 nedēļām (79 pacienti tika ārstēti ar sevelamēra hidrohlorīdu un 49 ar sevelamēra karbonātu).

Blakusparādības, kas radās klīnisko pētījumu laikā vai par kurām spontāni ziņots pēcreģistrācijas periodā, minētas turpmākajā tabulā atbilstoši to biežumam. Ziņotais biežums klasificēts kā ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

MedDRA orgānu sistēmu klasifikācija Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Bieži

Ļoti reti
Paaugstināta jutība*

Nav zināmi

6

MedDRA orgānu Ļoti bieži

Bieži

Ļoti reti

Nav zināmi

sistēmu

klasifikācija

Kuņģa-zarnu

Slikta dūša,

Caureja,

Zarnu

trakta traucējumi vemšana, sāpes dispepsija,

nosprostošanās,

vēdera augšējā flatulence, sāpes

ileuss/parciāls

daļā, aizcietējums vēderā

ileuss, zarnu perforācija1,

kuņģa-zarnu

trakta

hemorāģija*1, čūlu

veidošanās zarnās*1,

kuņģa-zarnu trakta nekroze*1,

kolīts*1, zarnu

satura

iztukšošanās traucējumi*1

Ādas un zemādas

Nieze, izsitumi

audu bojājumi

Izmeklējumi

Kristālu

izgulsnējumi zarnās*1

*pēcreģistrācijas pieredze 1 Skatīt brīdinājumu par iekaisīgiem kuņģa-zarnu trakta traucējumiem 4.4. apakšpunktā.

Pediatriskā populācija Kopumā drošuma profils bērniem un pusaudžiem (no 6 līdz 18 gadu vecumam) ir līdzīgs drošuma profilam pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Sevelamēra hidrohlorīdu, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, bez nevēlamām blakusparādībām astoņas dienas lietoja veseliem brīvprātīgajiem devās līdz 14 gramiem dienā. Pacientiem ar HNS pētītā maksimālā vidējā dienas deva ir vienreizēja 14,4 g sevelamēra karbonāta dienas deva.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: visi citi ārstnieciskie līdzekļi, līdzekļi hiperkaliēmijas un hiperfosfatēmijas ārstēšanai. ATĶ kods: V03A E02.

7

Darbības mehānisms
Sevelamer carbonate Winthrop satur sevelamēru, fosfātus saistošu šķērssaistītu polimēru, kas neabsorbējas un nesatur metālu un kalcija jonus. Sevelamērs satur vairākus amīnus, kas no polimēru virknes atdalīti ar vienu oglekļa atomu, un kas kuņģī protonējas. Šie protonētie amīni zarnās piesaista negatīvi lādētus jonus, tādus kā ar uzturu uzņemtus fosfātus.
Farmakodinamiskā iedarbība
Saistot fosfātus kuņģa-zarnu traktā un samazinot to uzsūkšanos, sevelamērs samazina fosfora koncentrāciju serumā. Fosfātus saistošo līdzekļu lietošanas laikā vienmēr regulāri jākontrolē fosfora līmenis serumā.
Klīniskā efektivitāte un drošums
Divi randomizēti, krusteniski klīniskie pētījumi liecināja, ka sevelamēra karbonāts ir terapeitiski ekvivalents sevelamēra hidrohlorīdam un tāpēc efektīvi kontrolēja seruma fosfora koncentrāciju HNS pacientiem, kam veica hemodialīzi. Tie arī liecināja, ka sevelamēra karbonāts gan tablešu, gan pulvera zāļu formā ir terapeitiski ekvivalents sevelamēra hidrohlorīdam.
Pirmajā pētījumā konstatēja, ka trīs reizes dienā lietotas sevelamēra karbonāta tabletes ir līdzvērtīgas trīs reizes dienā lietotām sevelamēra hidrohlorīda tabletēm 79 hemodialīzes pacientiem, kam šīs zāles lietoja divus randomizētus 8 nedēļu ārstēšanas periodus (laikā svērtās seruma fosfora koncentrācijas (time-weighted average) vidējās vērtības sevelamēra karbonātam un sevelamēra hidrohlorīdam bija 1,5 ± 0,3 mmol/l). Otrajā pētījumā konstatēja, ka trīs reizes dienā lietots sevelamēra karbonāta pulveris bija līdzvērtīgs trīs reizes dienā lietotām sevelamēra hidrohlorīda tabletēm, ko lietoja 31 hemodialīzes pacientam ar hiperfosfatēmiju (definēta kā fosfora koncentrācija serumā ≥ 1,78 mmol/l) divus randomizētus 4 nedēļu ārstēšanas periodus (laikā svērtās seruma fosfora koncentrācijas vidējās vērtības sevelamēra karbonāta pulverim bija 1,6 ± 0,5 mmol/l un sevelamēra hidrohlorīda tabletēm – 1,7 ± 0,4 mmol/l).
Klīniskajos pētījumos ar hemodialīzes pacientiem sevelamēram vienam pašam nebija konsekventas un klīniski būtiskas ietekmes uz iPTH. Tomēr 12 nedēļu pētījumā, kas ietvēra peritoneālās dialīzes pacientus, novēroja līdzīgu iPTH samazināšanos kā pacientiem, kuri saņēma kalcija acetātu. Pacientiem ar sekundāru hiperparatireozi, lai samazinātu iPTH koncentrāciju, sevelamēra karbonāts jālieto kompleksā ar citām terapeitiskām metodēm, kas var ietvert kalcija kā piedevu, 1,25-dihidroksi D3 vitamīna vai kāda tā analoga lietošanu.
Konstatēts, ka sevelamērs piesaista žultsskābes in vitro un in vivo eksperimentālos dzīvnieku modeļos. Labi zināma metode holesterīna līmeņa pazemināšanai asinīs ir žultsskābju piesaistīšana ar jonu apmaiņas sveķiem. Sevelamēra klīniskajos pētījumos par 15-39% samazinājās gan kopējā holesterīna vidējās vērtības, gan ZBL holesterīna vidējās vērtības. Holesterīna koncentrācijas samazināšanos novēroja pēc 2 nedēļu ārstēšanas un tā saglabājās ilgstošas ārstēšanas laikā. Triglicerīdu, ABL holesterīna un albumīna koncentrācija pēc ārstēšanas ar sevelamēru nemainījās.
Tā kā sevelamērs piesaista žultsskābes, tas var ietekmēt taukos šķīstošo vitamīnu, tādu kā A, D, E un K vitamīni, absorbciju.
Sevelamērs nesatur kalciju un samazina hiperkalciēmijas epizožu sastopamību salīdzinājumā ar pacientiem, kas lieto tikai fosfātus saistošus līdzekļus uz kalcija bāzes. Tika pierādīts, ka sevelamēra ietekme uz fosforu un kalciju saglabājas visu pētījuma laiku ar vienu gadu ilgu novērošanas periodu. Šī informācija iegūta no pētījumiem, kuros izmantots sevelamēra hidrohlorīds.
8

Pediatriskā populācija
Sevelamēra karbonāta drošums un efektivitāte HNS pediatriskiem pacientiem ar hiperfosfatēmiju tika novērtēta 2 nedēļu daudzcentru, randomizētā, placebo kontrolētā, fiksētu devu perioda (FDP − Fixed Dose Period) pētījumā, kam sekoja 6 mēnešu, vienas grupas, atklāts devu titrēšanas periods (DTP − Dose Titration Period). Pētījumā tika randomizēts kopumā 101 pacients (no 6 līdz 18 gadiem ar ĶVL diapazonā no 0,8 m2 līdz 2,4 m2). 2 nedēļu FDP laikā četrdesmit deviņi (49) pacienti saņēma sevelamēra karbonātu un 51 saņēma placebo. Pēc tam 26 nedēļas DTP visi pacienti saņēma sevelamēra karbonātu. Pētījums sasniedza primāro mērķa kritēriju, kas nozīmē, ka sevelamēra karbonāts samazināja seruma fosfora koncentrāciju pēc mazāko kvadrātu metodes (MK) ar vidējo starpību -0,90 mg/dl, salīdzinot ar placebo, un sekundāros efektivitātes mērķa kritērijus. Pediatriskiem pacientiem ar hiperfosfatēmiju sekundāri HNS 2 nedēļu FDP laikā sevelamēra karbonāts ievērojami pazemināja fosfora līmeni serumā, salīdzinot ar placebo. Pediatriskiem pacientiem, kas 6 mēnešu atklātā DTP laikā saņēma sevelamēra karbonātu, atbildes reakcija saglabājās. 27% pediatrisko pacientu ārstēšanas beigās sasniedza savam vecumam atbilstošu seruma fosfora līmeni. Hemodialīzes un peritoneālās dialīzes grupās šie skaitļi bija attiecīgi 23% un 15%. ĶVL neietekmēja atbildes reakciju uz ārstēšanu 2 nedēļu FDP laikā, lai gan pretēji − atbildes reakcija netika novērota pediatriskiem pacientiem ar fosfora līmeni <7,0 mg/dl. Lielākā daļa ziņoto nevēlamo notikumu, kas saistīti vai iespējami saistīti ar sevelamēra karbonātu, pēc būtības bija kuņģa-zarnu trakta blakusparādības. Pētījuma laikā, izmantojot sevelamēra karbonātu, netika noteikti jauni riski vai drošuma signāli.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Ar sevelamēra karbonātu nav veikti farmakokinētikas pētījumi. Sevelamēra hidrohlorīds, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, neuzsūcas no kuņģa-zarnu trakta, kā apstiprināts absorbcijas pētījumā veseliem brīvprātīgajiem.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos sevelamēra standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti vai genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.
Pelēm (lietojot devas, kas nepārsniedz 9 g/kg/dienā) un žurkām (0,3; 1 vai 3 g/kg/dienā) tika veikti kancerogenitātes pētījumi ar iekšķīgi lietojamu sevelamēra hidrohlorīdu. Žurku tēviņiem lielās devas grupā (devas ekvivalents cilvēkam divas reizes pārsniedz maksimālo klīniskajos pētījumos lietoto devu – 14,4 g) novēroja urīnpūšļa pārejas epitēlija šūnu papilomu sastopamības palielināšanos. Pelēm nenovēroja audzēju sastopamības palielināšanos (devas ekvivalents cilvēkam 3 reizes pārsniedz maksimālo klīniskajos pētījumos lietoto devu).
In vitro zīdītāju citoģenētiskajā testā ar metabolo aktivāciju sevelamēra hidrohlorīds izraisīja statistiski būtisku strukturālo hromosomu aberāciju skaita pieaugumu. Sevelamēra hidrohlorīds Eimsa baktēriju mutācijas testā nebija mutagēns.
Žurkām un suņiem sevelamērs samazināja taukos šķīstošo D, E un K vitamīnu (koagulācijas faktori) un folskābes uzsūkšanos.
Žurku augļiem, kuru mātēm tika dotas vidēji lielas un lielas sevelamēra devas (devas ekvivalents cilvēkam mazāks nekā maksimālā klīniskajos pētījumos lietotā deva – 14,4 g), vairākās lokalizācijās novēroja nepietiekamu skeleta osifikāciju. Šī iedarbība var būt sekundāra D vitamīna trūkumam.
Grūsnām trušu mātītēm organoģenēzes laikā caur zondi ievadot sevelamēra hidrohlorīdu, lielās devas grupā palielinājās agrīnu resorbciju skaits (devas ekvivalents cilvēkam divas reizes lielāks nekā maksimālā klīniskajos pētījumos lietotā deva).
9

Sevelamēra hidrohlorīds neietekmēja žurku tēviņu vai mātīšu auglību iekšķīgas lietošanas pētījumā, kurā žurku mātītes ārstēšanu saņēma sākot ar 14 dienām pirms pārošanās un visu grūsnības laiku un tēviņi ārstēšanu saņēma 28 dienas pirms pārošanās. Lielākā deva šajā pētījumā bija 4,5 g/kg/dienā (cilvēka devas ekvivalents, kas 2 reizes pārsniedz maksimālo klīniskajos pētījumos lietoto devu 13 g/dienā, pamatojoties uz relatīvā ĶVL salīdzinājumu).
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Tabletes kodols Mikrokristāliskā celuloze Nātrija hlorīds Cinka stearāts
Apvalks Hipromeloze (E464) Diacetilēti monoglicerīdi
Iespiedkrāsa Melnais dzelzs oksīds (E172) Propilēnglikols Izopropilspirts Hipromeloze (E464)
6.2. Nesaderība
Nav piemērojama.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.
Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
ABPE pudeles ar bērnam neatveramu polipropilēna vāciņu un piekausētu folijas pārklājumu. Katrā pudelē ir 30 vai 180 tabletes. Iepakojumi ar 30 vai 180 tabletēm.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
10

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Genzyme Europe B.V. Paasheuvelweg 25 1105 BP Amsterdam Nīderlande 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/14/952/001 180 apvalkotās tabletes EU/1/14/952/004 30 apvalkotās tabletes 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2015. gada 15. janvāris. 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
11

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Sevelamer carbonate Winthrop 0,8 g pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra paciņa satur 0,8 g sevelamēra karbonāta (Sevelameri carbonas). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA
Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai. Gaiši dzeltens pulveris.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Sevelamer carbonate Winthrop indicēts hiperfosfatēmijas kontrolei pieaugušiem pacientiem, kuriem veic hemodialīzi vai peritoneālo dialīzi.

Sevelamer carbonate Winthrop indicēts arī hiperfosfatēmijas kontrolei pieaugušiem pacientiem ar hronisku nieru slimību (HNS), kuriem neveic dialīzi un kuriem fosfora koncentrācija serumā ir ≥1,78 mmol/l.

Sevelamer carbonate Winthrop indicēts hiperfosfatēmijas kontrolei pediatriskiem pacientiem (>6 gadu vecumā un ar ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL) >0,75 m2) ar hronisku nieru slimību.

Sevelamer carbonate Winthrop jālieto kopā ar vairākām terapeitiskām metodēm, kuras varētu ietvert kalcija piedevas, 1,25-dihidroksi D3 vitamīnu vai kādu no tā analogiem, lai kontrolētu renālas izcelsmes kaulu slimības attīstību.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Sākuma deva Pieaugušie
Ieteicamā sevelamēra karbonāta sākuma deva pieaugušajiem ir 2,4 g vai 4,8 g dienā, pamatojoties uz klīnisko nepieciešamību un fosfora koncentrāciju serumā. Sevelamer carbonate Winthrop jālieto trīs reizes dienā ēdienreižu laikā.

Pacienta fosfora koncentrācija serumā

Kopējā sevelamēra karbonāta dienas deva, kas

jāizlieto 3 ēdienreizēs dienas laikā

1,78 – 2,42 mmol/l (5,5 – 7,5 mg/dl)

2,4 g*

> 2,42 mmol/l (> 7,5 mg/dl)

4,8 g*

*Plus sekojoša devas titrēšana, skatīt sadaļu “Devas titrēšana un uzturēšana”.

12

Bērni/pusaudži (> 6 gadu vecumā un ar ĶVL > 0,75 m2) Ieteicamā sevelamēra karbonāta sākuma deva bērniem ir starp 2,4 g un 4,8 g dienā, pamatojoties uz pacienta ĶVL kategoriju. Sevelamer carbonate Winthrop jālieto trīs reizes dienā kopā ar ēdienu vai uzkodām.

ĶVL (m2)

Kopējā sevelamēra karbonāta dienas deva, kas jāizlieto 3 ēdienreizēs/ar uzkodām dienas laikā

>0,75 līdz <1,2

2,4 g**

≥1,2

4,8 g**

**Plus sekojoša devas titrēšana, skatīt sadaļu “Devas titrēšana un uzturēšana”.

Pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši fosfātus saistošus līdzekļus (sevelamēra hidrohlorīdu vai fosfātus saistošu līdzekli uz kalcija bāzes), Sevelamer carbonate Winthrop devai jābūt ekvivalentai iepriekš lietotā līdzekļa devai gramos, kontrolējot fosfora koncentrāciju serumā, lai nodrošinātu optimālas dienas devas.

Devas titrēšana un uzturēšana *Pieaugušie
Pieaugušiem pacientiem līdz vēlamā fosfora līmeņa sasniegšanai fosfora koncentrācija serumā jākontrolē reizi 2-4 nedēļās un tikpat bieži jāveic sevelamēra karbonāta devas titrēšana trīs reizes dienā ar 0,8 g palielinājumu (2,4 g/dienā), un pēc tam jāveic regulāra kontrole.

Klīniskajā praksē ārstēšana būs ilgstoša, pamatojoties uz nepieciešamību kontrolēt fosfora koncentrāciju serumā, un paredzams, ka pieaugušo vidējā dienas deva būs aptuveni 6 g dienā.
**Bērni un pusaudži (> 6 gadu vecumā un ar ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL) >0,75 m2) Pediatriskiem pacientiem fosfora līmenis serumā jākontrolē un sevelamēra karbonāta deva jātitrē, pamatojoties uz pacienta ĶVL, trīs reizes dienā ik pēc 2-4 nedēļām, līdz sasniegts pieņemams seruma fosfora līmenis, un pēc tam regulāri jākontrolē.
Pediatriskās devas, pamatojoties uz ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL) (m2)

ĶVL (m2) >0,75 līdz <1,2
>1,2

Sākuma deva 0,8 g trīs reizes dienā
1,6 g trīs reizes dienā

Devas palielinājums/samazinājums Palielināt/samazināt par 0,4 g trīs reizes
dienā Palielināt/samazināt par 0,8 g trīs reizes
dienā

Pacientiem, kuri lieto sevelamēra karbonātu, jāievēro viņiem parakstītā diēta.

Pediatriskā populācija Sevelamer carbonate Winthrop drošums un efektivitāte nav noteikta bērniem līdz 6 gadu vecumam un bērniem ar ĶVL zem 0,75 m2.
Pediatriskiem pacientiem ar <1,2 ĶVL (m2), jālieto iekšķīgi lietojama suspensija, jo tablešu zāļu forma šai populācijai nav pārbaudīta un tāpēc šai populācijai nav piemērota.

Lietošanas veids
Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas katras 0,8 g pulvera paciņas saturs jādisperģē 30 ml ūdens (skatīt 6.6. apakšpunktu). Suspensija jāizlieto 30 minūšu laikā pēc pagatavošanas. Sevelamer carbonate Winthrop jālieto kopā ar ēdienu, nevis tukšā dūšā.

13

Kā alternatīvu ūdenim pulveri var iepriekš sajaukt ar nelielu daudzumu dzēriena vai ēdiena (piemēram, 100 gramiem/120 ml) un izlietot 30 minūšu laikā. Nekarsējiet Sevelamer carbonate Winthrop pulveri (piemēram, mikroviļņu krāsnī) un nepievienojiet uzkarsētam ēdienam vai šķidrumiem.
(Instrukcija iepakojumam AR dozēšanas karoti) Lai panāktu pareizu devu, 0,4 g Sevelamer carbonate Winthrop pulvera nomērīšanai jāizmanto kartona iepakojumā esošā dozēšanas karote. Sīkāki norādījumi ir detalizēti aprakstīti Pacienta lietošanas instrukcijā.
(Instrukcija iepakojumam BEZ dozēšanas karotes) Lai panāktu pareizu devu, ja paciņa jāsadala, lūdzu, izmantojiet īpašo 0,8 g pulvera iepakojumu ar dozēšanas karoti.
4.3. Kontrindikācijas
• Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. • Hipofosfatēmija. • Zarnu obstrukcija.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Sevelamēra karbonāta drošums un efektivitāte nav noteikta pieaugušiem pacientiem ar hronisku nieru slimību, kam netiek veikta dialīze, ar seruma fosfora koncentrāciju < 1,78 mmol/l. Tāpēc šiem pacientiem pašlaik to neiesaka lietot.
Sevelamēra karbonāta drošums un efektivitāte nav noteikta pacientiem ar šādiem traucējumiem: • disfāgiju; • rīšanas traucējumiem; • smagiem kuņģa-zarnu motorikas traucējumiem, ieskaitot neārstētu vai smagu kuņģa parēzi,
kuņģa satura aizturi un patoloģisku vai neregulāru vēdera izeju; • aktīvu iekaisīgu zarnu slimību; • plašu kuņģa-zarnu trakta operāciju. Tādēļ, to lietojot šiem pacientiem, jāievēro piesardzība.
Zarnu obstrukcija un ileuss/parciāls ileuss Ļoti retos gadījumos ārstēšanas laikā ar sevelamēra hidrohlorīdu (kapsulām/tabletēm), kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, pacientiem novērota zarnu obstrukcija un ileuss/parciāls ileuss. Aizcietējums var būt iepriekšējs simptoms. Pacienti, kuriem ir aizcietējums, ārstēšanas laikā ar Sevelamer carbonate Winthrop rūpīgi jānovēro. Ārstēšana jāpārvērtē pacientiem, kuriem attīstās smags aizcietējums vai citi smagi kuņģa-zarnu trakta simptomi.
Taukos šķīstošie vitamīni Pacientiem ar HNS var samazināties taukos šķīstošo A, D, E un K vitamīnu koncentrācija atkarībā no uzņemtās pārtikas un slimības smaguma. Nevar izslēgt, ka sevelamēra karbonāts saistās ar taukos šķīstošiem vitamīniem, kas tiek uzņemti ar pārtiku. Pacientiem, kuri papildus neuzņem vitamīnus un lieto sevelamēru, regulāri jānosaka A, D, E un K vitamīnu līmenis. Nepieciešamības gadījumā ieteicams vitamīnus uzņemt papildus. Pacientiem ar HNS, kuriem neveic dialīzi, ieteicams papildus lietot D vitamīnu (aptuveni 400 SV dabīga D vitamīna dienā), kas var ietilpt multivitamīnu preparāta sastāvā, ko lieto citā laikā nekā sevelamēra karbonāta devu. Pacientiem, kuriem veic peritoneālo dialīzi, ieteicams papildus kontrolēt taukos šķīstošo vitamīnu un folskābes līmeni, jo klīniskā pētījumā, kurā piedalījās šie pacienti, netika noteikts A, D, E un K vitamīnu līmenis.
14

Folātu deficīts Šobrīd nav pietiekoši daudz datu, lai izslēgtu folātu deficīta iespējamību, ārstēšanā ilgstoši lietojot sevelamēra karbonātu.
Hipokalciēmija/hiperkalciēmija Pacientiem ar HNS var attīstīties hipokalciēmija vai hiperkalciēmija. Sevelamēra karbonāts nesatur kalciju. Tādēļ regulāri jākontrolē kalcija koncentrācija serumā un nepieciešamības gadījumā papildus jālieto elementārais kalcijs.
Metabolā acidoze Pacientiem ar HNS pastāv lielāka metabolās acidozes attīstības iespēja. Tādēļ, lai ievērotu labu klīnisko praksi, ieteicams kontrolēt bikarbonātu koncentrāciju serumā.
Peritonīts Pacienti, kuriem veic dialīzi, ir pakļauti noteiktu infekciju riskam, kas specifiskas dialīzei. Peritonīts ir zināma komplikācija pacientiem, kuri saņem peritoneālo dialīzi, un klīniskajā pētījumā ar sevelamēra hidrohlorīdu tika ziņots par lielāku peritonīta gadījumu skaitu sevelamēra grupā nekā kontroles grupā. Pacienti, kuriem veic peritoneālo dialīzi, rūpīgi jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka pareizi tiek izmantotas atbilstošās aseptikas metodes, kā arī ātri tiktu atpazītas un ārstētas jebkādas peritonīta pazīmes un simptomi.
Rīšanas traucējumi un aizrīšanās iespējamība Saņemti retāki ziņojumi par Sevelamer carbonate Winthrop tabletes norīšanas grūtībām. Daudzos gadījumos tās saistītas ar pacientiem, kuriem ir blakusslimības, ieskaitot rīšanas traucējumus un barības vada patoloģiju. Jāievēro piesardzība, ja tās tiek lietots pacientiem ar apgrūtinātu rīšanu. Pacientiem ar rīšanas grūtībām anamnēzē jāapsver sevelamēra karbonāta lietošana.
Hipotireoze Ieteicams rūpīgi novērot hipotireozes pacientus, kam sevelamēra karbonāts tiek lietots kopā ar levotiroksīnu (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Ilgstoša hroniska ārstēšana Vienu gadu ilgā klīniskā pētījumā netika novēroti pierādījumi, kas liecinātu par sevelamēra uzkrāšanos. Tomēr nevar pilnībā izslēgt sevelamēra absorbciju un uzkrāšanos ilgstošas, hroniskas ārstēšanas (> viens gads) laikā (skatīt 5.2. apakšpunktu ).
Hiperparatireoze Sevelamēra karbonāts nav indicēts hiperparatireozes kontrolei. Pacientiem ar sekundāru hiperparatireozi, lai samazinātu intaktā parathormona (iPTH) koncentrāciju, sevelamēra karbonāts jālieto kompleksā ar citām terapeitiskām metodēm, kas var ietvert kalcija kā piedevu lietošanu, 1,25-dihidroksi D3 vitamīna vai kāda tā analoga lietošanu.
Iekaisīgi gastrointestināli traucējumi Ziņots par dažādu kuņģa-zarnu trakta daļu nopietniem iekaisīgiem traucējumu gadījumiem (ieskaitot nopietnas komplikācijas, tādas kā hemorāģija, perforācija, čūlu veidošanās, nekroze, kolīts un zarnu/ aklās zarnas satura iztukšošanās traucējumi), kas saistīti ar sevelamēra kristālu klātbūtni (skatīt 4.8. apakšpunktu). Iekaisīgie traucējumi var izzust pēc sevelamēra lietošanas pārtraukšanas. Pacientiem, kuriem attīstās smagi gastrointestināli simptomi, ārstēšana ar sevelamēra karbonātu jāpārvērtē.
Palīgvielas Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) 0,8 g devā, − būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.
15

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Dialīze Pacientiem, kuriem veic dialīzi, mijiedarbības pētījumi nav veikti.
Ciprofloksacīns Lietojot kopā ciprofloksacīnu un sevelamēra hidrohlorīdu vienreizējas devas mijiedarbības pētījumā veseliem brīvprātīgajiem, sevelamēra hidrohlorīds, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, samazināja ciprofloksacīna biopieejamību par aptuveni 50%. Tādējādi sevelamēra karbonātu nedrīkst lietot vienlaicīgi ar ciprofloksacīnu.
Ciklosporīns, mikofenolāta mofetils un takrolims transplantācijas pacientiem Transplantācijas pacientiem lietojot sevelamēra hidrohlorīdu kopā ar ciklosporīnu, mikofenolāta mofetilu un takrolimu, tika ziņots par šo zāļu koncentrācijas samazināšanos bez klīniskām sekām (piemēram, transplantāta atgrūšanas). Nevar izslēgt mijiedarbības iespēju, tāpēc kombinētas terapijas laikā un pēc tās pārtraukšanas jāapsver ciklosporīna, mikofenolāta mofetila un takrolima koncentrācijas kontrole asinīs.
Levotiroksīns Pacientiem, kuri vienlaicīgi lietojuši sevelamēra hidrohlorīdu, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, un levotiroksīnu, ļoti retos gadījumos ziņots par hipotireozi. Tādēļ pacientiem, kuri saņem sevelamēra karbonātu un levotiroksīnu, ieteicams veikt rūpīgu tireoīdstimulējošā hormona (TSH) koncentrācijas kontroli.
Antiaritmiskie līdzekļi un pretepilepsijas līdzekļi Pacienti, kuri aritmiju kontrolei lietoja antiaritmiskos līdzekļus, vai pacienti, kuri epileptisko lēkmju kontrolei lietoja pretepilepsijas līdzekļus, tika izslēgti no klīniskajiem pētījumiem. Parakstot sevelamēra karbonātu pacientiem, kuri lieto arī šīs zāles, jāievēro piesardzība.
Digoksīns, varfarīns, enalaprils vai metoprolols Mijiedarbības pētījumos veseliem brīvprātīgajiem sevelamēra hidrohlorīds, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, neietekmēja digoksīna, varfarīna, enalaprila vai metoprolola biopieejamību.
Protonu sūkņa inhibitori Pēcreģistrācijas periodā ziņots par ļoti retiem paaugstināta fosfātu līmeņa gadījumiem pacientiem, kas lieto protonu sūkņa inhibitorus kopā ar sevelamēra karbonātu.
Biopieejamība Sevelamēra karbonāts neabsorbējas un var ietekmēt citu zāļu biopieejamību. Lietojot jebkādas zāles, kur samazinātai biopieejamībai varētu būt klīniski nozīmīga ietekme uz drošumu un efektivitāti, zāles jālieto vismaz vienu stundu pirms vai trīs stundas pēc sevelamēra karbonāta lietošanas, vai arī ārstam jāapsver zāļu koncentrācijas kontrole asinīs.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība Datu par sevelamēra lietošanu grūtniecēm nav vai tie ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda nelielu reproduktīvo toksicitāti, lietojot sevelamēru lielās devās žurkām (skatīt 5.3. apakšpunktu). Konstatēts arī, ka sevelamērs samazina vairāku vitamīnu, to skaitā folskābes, absorbciju (skatīt 4.4. un 5.3. apakšpunktu). Potenciālais risks cilvēkam nav zināms. Sevelamēra karbonātu drīkst lietot grūtniecēm tikai absolūtas nepieciešamības gadījumā un pēc rūpīgas riska/ieguvuma analīzes mātei un auglim.
16

Barošana ar krūti Nav zināms, vai sevelamērs/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Tā kā sevelamērs neuzsūcas, tas liecina, ka sevelamēra izdalīšanās pienā ir maz ticama. Lēmums par bērna barošanas ar krūti turpināšanu/pārtraukšanu vai sevelamēra karbonāta terapijas turpināšanu/pārtraukšanu jāpieņem, ņemot vērā barošanas ar krūti ieguvumu bērnam un sevelamēra karbonāta terapijas ieguvumu sievietei.

Fertilitāte Datu par sevelamēra ietekmi uz cilvēku fertilitāti nav. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda, ka sevelamērs neietekmē žurku tēviņu vai mātīšu fertilitāti, ievadot divkāršu maksimālo klīniskajos pētījumos lietotu cilvēka devas ekvivalentu 13 g/dienā, pamatojoties uz relatīvā ĶVL salīdzinājumu.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Sevelamērs neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums Visas visbiežāk (≥ 5% pacientu) radušās nevēlamās blakusparādības bija no kuņģa-zarnu trakta traucējumu grupas. Lielākā daļa šo blakusparādību bija vieglas līdz vidēji smagas.

Blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā Sevelamēra (gan karbonāta gan hidrohlorīda sāļu) drošums ir pētīts daudzos klīniskajos pētījumos, ietverot kopumā 969 hemodialīzes pacientus ar ārstēšanas ilgumu no 4 līdz 50 nedēļām (724 pacienti ārstēti ar sevelamēra hidrohlorīdu un 245 ar sevelamēra karbonātu), 97 peritoneālās dialīzes pacientus ar ārstēšanas ilgumu 12 nedēļas (visi tika ārstēti ar sevelamēra hidrohlorīdu) un 128 pacientus ar HNS, kuriem netika veikta dialīze, ar ārstēšanas ilgumu no 8 līdz 12 nedēļām (79 pacienti tika ārstēti ar sevelamēra hidrohlorīdu un 49 ar sevelamēra karbonātu).

Blakusparādības, kas radās klīnisko pētījumu laikā vai par kurām spontāni ziņots pēcreģistrācijas periodā, minētas turpmākajā tabulā atbilstoši to biežumam. Ziņotais biežums klasificēts kā ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

MedDRA orgānu sistēmu klasifikācija Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Bieži

Ļoti reti
Paaugstināta jutība*

Nav zināmi

17

MedDRA orgānu Ļoti bieži

Bieži

Ļoti reti

Nav zināmi

sistēmu

klasifikācija

Kuņģa-zarnu

Slikta dūša,

Caureja,

Zarnu

trakta traucējumi vemšana, sāpes dispepsija,

nosprostošanās,

vēdera augšējā flatulence, sāpes

ileuss/parciāls

daļā, aizcietējums vēderā

ileuss, zarnu perforācija1,

kuņģa-zarnu

trakta

hemorāģija*1, čūlu

veidošanās zarnās*1,

kuņģa-zarnu trakta nekroze*1,

kolīts*1, zarnu

satura

iztukšošanās traucējumi*1

Ādas un zemādas

Nieze, izsitumi

audu bojājumi

Izmeklējumi

Kristālu

izgulsnējumi zarnās*1

*pēcreģistrācijas pieredze 1 Skatīt brīdinājumu par iekaisīgiem kuņģa-zarnu trakta traucējumiem 4.4. apakšpunktā.

Pediatriskā populācija Kopumā drošuma profils bērniem un pusaudžiem (no 6 līdz 18 gadu vecumam) ir līdzīgs drošuma profilam pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Sevelamēra hidrohlorīdu, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, bez nevēlamām blakusparādībām astoņas dienas lietoja veseliem brīvprātīgajiem devās līdz 14 gramiem dienā. Pacientiem ar HNS pētītā maksimālā vidējā dienas deva ir vienreizēja 14,4 g sevelamēra karbonāta dienas deva.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: visi citi ārstnieciskie līdzekļi, līdzekļi hiperkaliēmijas un hiperfosfatēmijas ārstēšanai. ATĶ kods: V03A E02.

18

Darbības mehānisms
Sevelamer carbonate Winthrop satur sevelamēru, fosfātus saistošu šķērssaistītu polimēru, kas neabsorbējas un nesatur metālu un kalcija jonus. Sevelamērs satur vairākus amīnus, kas no polimēru virknes atdalīti ar vienu oglekļa atomu, kas kuņģī protonējas. Šie protonētie amīni zarnās piesaista negatīvi lādētus jonus, tādus kā ar uzturu uzņemtus fosfātus.
Farmakodinamiskā iedarbība
Saistot fosfātus kuņģa-zarnu traktā un samazinot to uzsūkšanos, sevelamērs samazina fosfora koncentrāciju serumā. Fosfātus saistošo līdzekļu lietošanas laikā vienmēr nepieciešams veikt regulāru fosfora līmeņa kontroli serumā.
Klīniskā efektivitāte un drošums
Divi randomizēti, krusteniski klīniskie pētījumi liecināja, ka sevelamēra karbonāts ir terapeitiski ekvivalents sevelamēra hidrohlorīdam un tāpēc efektīvi kontrolēja seruma fosfora koncentrāciju HNS pacientiem, kam veica hemodialīzi. Tie arī liecināja, ka sevelamēra karbonāts gan tablešu, gan pulvera zāļu formā ir terapeitiski ekvivalents sevelamēra hidrohlorīdam.
Pirmajā pētījumā konstatēja, ka trīs reizes dienā lietotas sevelamēra karbonāta tabletes ir līdzvērtīgas trīs reizes dienā lietotām sevelamēra hidrohlorīda tabletēm 79 hemodialīzes pacientiem, kam šīs zāles lietoja divus randomizētus 8 nedēļu ārstēšanas periodus (laikā svērtās seruma fosfora koncentrācijas (time-weighted average) vidējās vērtības sevelamēra karbonātam un sevelamēra hidrohlorīdam bija 1,5 ± 0,3 mmol/l). Otrajā pētījumā konstatēja, ka trīs reizes dienā lietots sevelamēra karbonāta pulveris bija līdzvērtīgs trīs reizes dienā lietotām sevelamēra hidrohlorīda tabletēm, ko lietoja 31 hemodialīzes pacientam ar hiperfosfatēmiju (definēta kā fosfora koncentrācija serumā ≥ 1,78 mmol/l) divus randomizētus 4 nedēļu ārstēšanas periodus (laikā svērtās seruma fosfora koncentrācijas vidējās vērtības sevelamēra karbonāta pulverim bija 1,6 ± 0,5 mmol/l un sevelamēra hidrohlorīda tabletēm – 1,7 ± 0,4 mmol/l).
Klīniskajos pētījumos ar hemodialīzes pacientiem sevelamēram vienam pašam nebija konsekventas un klīniski būtiskas ietekmes uz iPTH. Tomēr 12 nedēļu pētījumā, kas ietvēra peritoneālās dialīzes pacientus, novēroja līdzīgu iPTH samazināšanos kā pacientiem, kuri saņēma kalcija acetātu. Pacientiem ar sekundāru hiperparatireozi, lai samazinātu iPTH koncentrāciju, sevelamēra karbonāts jālieto kompleksā ar citām terapeitiskām metodēm, kas var ietvert kalcija kā piedevu, 1,25-dihidroksi D3 vitamīna vai kāda tā analoga lietošanu.
Konstatēts, ka sevelamērs piesaista žultsskābes in vitro un in vivo eksperimentālos dzīvnieku modeļos. Labi zināma metode holesterīna līmeņa pazemināšanai asinīs ir žultsskābju piesaistīšana ar jonu apmaiņas sveķiem. Sevelamēra klīniskajos pētījumos par 15-39% samazinājās gan kopējā holesterīna vidējās vērtības, gan ZBL holesterīna vidējās vērtības. Holesterīna koncentrācijas samazināšanos novēroja 2 nedēļas pēc ārstēšanas, un tā saglabājās ilgstošas ārstēšanas laikā. Triglicerīdu, ABL holesterīna un albumīna koncentrācijas pēc ārstēšanas ar sevelamēru nemainījās.
Tā kā sevelamērs piesaista žultsskābes, tas var ietekmēt taukos šķīstošo vitamīnu, tādu kā A, D, E un K vitamīnu absorbciju.
Sevelamērs nesatur kalciju un samazina hiperkalciēmijas epizožu sastopamību salīdzinājumā ar pacientiem, kas lieto tikai fosfātus saistošus līdzekļus uz kalcija bāzes. Tika pierādīts, ka sevelamēra ietekme uz fosforu un kalciju saglabājas visu pētījuma laiku ar vienu gadu ilgu novērošanas periodu. Šī informācija iegūta no pētījumiem, kuros izmantots sevelamēra hidrohlorīds.
19

Pediatriskā populācija
Sevelamēra karbonāta drošums un efektivitāte HNS pediatriskiem pacientiem ar hiperfosfatēmiju tika novērtēta 2 nedēļu daudzcentru, randomizētā, placebo kontrolētā, fiksētu devu perioda (FDP − Fixed Dose Period) pētījumā, kam sekoja 6 mēnešu, vienas grupas, atklāts devu titrēšanas periods (DTP − Dose Titration Period). Pētījumā tika randomizēts kopumā 101 pacients (no 6 līdz 18 gadiem ar ĶVL diapazonā no 0,8 m2 līdz 2,4 m2). 2 nedēļu FDP laikā četrdesmit deviņi (49) pacienti saņēma sevelamēra karbonātu un 51 saņēma placebo. Pēc tam 26 nedēļas DTP visi pacienti saņēma sevelamēra karbonātu. Pētījums sasniedza primāro mērķa kritēriju, kas nozīmē, ka sevelamēra karbonāts samazināja seruma fosfora koncentrāciju pēc mazāko kvadrātu metodes (MK) ar vidējo starpību -0,90 mg/dl, salīdzinot ar placebo, un sekundāros efektivitātes mērķa kritērijus. Pediatriskiem pacientiem ar hiperfosfatēmiju sekundāri HNS 2 nedēļu FDP laikā sevelamēra karbonāts ievērojami pazemināja fosfora līmeni serumā, salīdzinot ar placebo. Pediatriskiem pacientiem, kas 6 mēnešu atklātā DTP laikā saņēma sevelamēra karbonātu, atbildes reakcija saglabājās. 27% pediatrisko pacientu ārstēšanas beigās sasniedza savam vecumam atbilstošu seruma fosfora līmeni. Hemodialīzes un peritoneālās dialīzes grupās šie skaitļi bija attiecīgi 23% un 15%. ĶVL neietekmēja atbildes reakciju uz ārstēšanu 2 nedēļu FDP laikā, lai gan pretēji − atbildes reakcija netika novērota pediatriskiem pacientiem ar fosfora līmeni <7,0 mg/dl. Lielākā daļa ziņoto nevēlamo notikumu, kas saistīti vai iespējami saistīti ar sevelamēra karbonātu, pēc būtības bija kuņģa-zarnu trakta blakusparādības. Pētījuma laikā, izmantojot sevelamēra karbonātu, netika noteikti jauni riski vai drošuma signāli.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Ar sevelamēra karbonātu nav veikti farmakokinētikas pētījumi. Sevelamēra hidrohlorīds, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, neuzsūcas no kuņģa-zarnu trakta, kā apstiprināts absorbcijas pētījumā veseliem brīvprātīgajiem.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Ne-klīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti vai genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.
Pelēm (lietojot devas, kas nepārsniedz 9 g/kg/dienā) un žurkām (0,3, 1 vai 3 g/kg/dienā) tika veikti kancerogenitātes pētījumi ar iekšķīgi lietojamu sevelamēra hidrohlorīdu. Žurku tēviņiem lielās devas grupā (devas ekvivalents cilvēkam divas reizes pārsniedz maksimālo klīniskajos pētījumos lietoto devu – 14,4 g) novēroja urīnpūšļa pārejas epitēlija šūnu papilomu sastopamības palielināšanos. Pelēm nenovēroja audzēju sastopamības palielināšanos (devas ekvivalents cilvēkam 3 reizes pārsniedz maksimālo klīniskajos pētījumos lietoto devu).
In vitro zīdītāju citoģenētiskajā testā ar metabolo aktivāciju sevelamēra hidrohlorīds izraisīja statistiski būtisku strukturālo hromosomu aberāciju skaita pieaugumu. Sevelamēra hidrohlorīds neuzrādīja mutagēnu iedarbību Eimsa baktēriju mutācijas testā.
Žurkām un suņiem sevelamērs samazināja taukos šķīstošo D, E un K vitamīnu (koagulācijas faktori) un folskābes uzsūkšanos.
Žurku augļiem, kuru mātēm tika dotas vidēji lielas un lielas sevelamēra devas (devas ekvivalents cilvēkam mazāks nekā maksimālā klīniskajos pētījumos lietotā deva – 14,4 g), vairākās lokalizācijās novēroja nepietiekamu skeleta osifikāciju. Šī iedarbība var būt sekundāra D vitamīna trūkumam.
Grūsnām trušu mātītēm organoģenēzes laikā caur zondi ievadot sevelamēra hidrohlorīdu, lielās devas grupā palielinājās agrīnu resorbciju skaits (devas ekvivalents cilvēkam divas reizes lielāks nekā maksimālā klīniskajos pētījumos lietotā deva).
20

Sevelamēra hidrohlorīds neietekmēja žurku tēviņu vai mātīšu auglību iekšķīgas lietošanas pētījumā, kurā žurku mātītes ārstēšanu saņēma sākot ar 14 dienām pirms pārošanās un visu grūsnības laiku un tēviņi ārstēšanu saņēma 28 dienas pirms pārošanās. Lielākā deva šajā pētījumā bija 4,5 g/kg/dienā (cilvēka devas ekvivalents, kas 2 reizes pārsniedz maksimālo klīniskajos pētījumos lietoto devu 13 g/dienā, pamatojoties uz relatīvā ĶVLsalīdzinājumu).
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Propilēnglikola algināts (E405) Citrusaugļu krēma aromatizētājs Nātrija hlorīds Sukraloze Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)
6.2. Nesaderība
Nav piemērojama.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
Pēc sagatavošanas Iekšķīgi lietojamā suspensija jāizlieto 30 minūšu laikā.
(Instrukcija iepakojumam ar dozēšanas karoti) Paciņa jāiznīcina 24 stundas pēc atvēršanas.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
Paciņa no etilēnmetakrilskābes kopolimēra, poliestera, ZBPE un alumīnija folijas slāņa, kas noslēgta, izmantojot karstumu. Katra paciņa satur 0,8 g sevelamēra karbonāta.
(Instrukcija iepakojumam ar dozēšanas karoti) Katra kastīte satur 90 paciņas un dozēšanas karoti 0,4 g pulvera devas nomērīšanai.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Pirms lietošanas vienas pulvera paciņas saturs jādisperģē 30 ml ūdens. Pulveris suspensijas pagatavošanai ir gaiši dzeltenā krāsā ar citrusaugļu aromātu.
Pulveri var arī iepriekš sajaukt ar aukstu dzērienu vai neuzkarsētu ēdienu (skatīt 4.2. apakšpunktu). Pulveri nedrīkst karsēt (piemēram, mikroviļņu krāsnī).
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
21

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Genzyme Europe B.V. Paasheuvelweg 25 1105 BP Amsterdam Nīderlande 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS EU/1/14/952/005 90 paciņas EU/1/14/952/006 90 paciņas (ar dozēšanas karoti) 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2015. gada 15. Janvāris. 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
22

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Sevelamer carbonate Winthrop 2,4 g pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra paciņa satur 2,4 g sevelamēra karbonāta (Sevelameri carbonas). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA
Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai. Gaiši dzeltens pulveris.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Sevelamer carbonate Winthrop indicēts hiperfosfatēmijas kontrolei pieaugušiem pacientiem, kuriem veic hemodialīzi vai peritoneālo dialīzi.

Sevelamer carbonate Winthrop indicēts arī hiperfosfatēmijas kontrolei pieaugušiem pacientiem ar hronisku nieru slimību (HNS), kuriem neveic dialīzi un kuriem fosfora koncentrācija serumā ir ≥ 1,78 mmol/l.

Sevelamer carbonate Winthrop indicēts hiperfosfatēmijas kontrolei pediatriskiem pacientiem (>6 gadu vecumā un ar ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL) >0,75 m2) ar hronisku nieru slimību.

Sevelamer carbonate Winthrop jālieto kopā ar vairākām terapeitiskām metodēm, kuras varētu ietvert kalcija piedevas, 1,25-dihidroksi D3 vitamīnu vai kādu no tā analogiem, lai kontrolētu renālas izcelsmes kaulu slimības attīstību.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Sākuma deva Pieaugušie
Ieteicamā sevelamēra karbonāta sākuma deva pieaugušajiem ir 2,4 g vai 4,8 g dienā, pamatojoties uz klīnisko nepieciešamību un fosfora koncentrāciju serumā. Sevelamer carbonate Winthrop nepieciešams lietot trīs reizes dienā ēdienreižu laikā.

Pacienta fosfora koncentrācija serumā

Kopējā sevelamēra karbonāta dienas deva, kas

jāizlieto 3 ēdienreizēs dienas laikā

1,78 – 2,42 mmol/l (5,5 – 7,5 mg/dl)

2,4 g*

> 2,42 mmol/l (> 7,5 mg/dl)

4,8 g*

*Plus sekojoša devas titrēšana, skatīt sadaļu “Devas titrēšana un uzturēšana”.

23

Bērni/pusaudži (> 6 gadu vecumā un ar ĶVL > 0,75 m2) Ieteicamā sevelamēra karbonāta sākuma deva bērniem ir starp 2,4 g un 4,8 g dienā, pamatojoties uz pacienta ĶVL kategoriju. Sevelamer carbonate Winthrop jālieto trīs reizes dienā kopā ar ēdienu vai uzkodām.

ĶVL (m2)

Kopējā sevelamēra karbonāta dienas deva, kas jāizlieto 3 ēdienreizēs/ar uzkodām dienas laikā

>0,75 līdz <1,2

2,4 g**

≥1,2

4,8 g**

**Plus sekojoša devas titrēšana, skatīt sadaļu “Devas titrēšana un uzturēšana”.

Pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši fosfātus saistošus līdzekļus (sevelamēra hidrohlorīdu vai fosfātus saistošu līdzekli uz kalcija bāzes), Sevelamer carbonate Winthrop devai jābūt ekvivalentai iepriekš lietotā līdzekļa devai gramos, kontrolējot fosfora koncentrāciju serumā, lai nodrošinātu optimālas dienas devas.

Devas titrēšana un uzturēšana *Pieaugušie
Pieaugušiem pacientiem līdz vēlamā fosfora līmeņa sasniegšanai fosfora koncentrācija serumā jākontrolē reizi 2-4 nedēļās un tikpat bieži jāveic sevelamēra karbonāta devas titrēšana trīs reizes dienā ar 0,8 g palielinājumu (2,4 g/dienā), un pēc tam jāveic regulāra kontrole.

Klīniskajā praksē ārstēšana būs ilgstoša, pamatojoties uz nepieciešamību kontrolēt fosfora koncentrāciju serumā, un paredzams, ka pieaugušo vidējā dienas deva būs aptuveni 6 g dienā.
**Bērni/pusaudži (> 6 gadu vecumā un ar ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL) > 0,75 m2) Pediatriskiem pacientiem fosfora līmenis serumā jākontrolē un sevelamēra karbonāta deva jātitrē, pamatojoties uz pacienta ĶVL, trīs reizes dienā ik pēc 2-4 nedēļām, līdz sasniegts pieņemams seruma fosfora līmenis, un pēc tam regulāri jākontrolē.
Pediatriskās devas, pamatojoties uz ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL) (m2)

ĶVL (m2) >0,75 līdz <1,2
>1,2

Sākuma deva 0,8 g trīs reizes dienā
1,6 g trīs reizes dienā

Devas palielinājums/samazinājums Palielināt/samazināt par 0,4 g trīs reizes
dienā Palielināt/samazināt par 0,8 g trīs reizes
dienā

Pacientiem, kuri lieto sevelamēra karbonātu, jāievēro viņiem parakstītā diēta.

Pediatriskā populācija Sevelamer carbonate Winthrop drošums un efektivitāte nav noteikta bērniem līdz 6 gadu vecumam un bērniem ar ĶVL zem 0,75 m2.
Pediatriskiem pacientiem ar <1,2 ĶVL (m2), jālieto iekšķīgi lietojama suspensija, jo tablešu zāļu forma šai populācijai nav pārbaudīta un tāpēc šai populācijai nav piemērota.

Lietošanas veids
Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas katras 2,4 g pulvera paciņas saturs jādisperģē 60 ml ūdens (skatīt 6.6. apakšpunktu). Suspensija jāizlieto 30 minūšu laikā pēc pagatavošanas. Sevelamer carbonate Winthrop jālieto kopā ar ēdienu, nevis tukšā dūšā.

24

Kā alternatīvu ūdenim pulveri var iepriekš sajaukt ar nelielu daudzumu dzēriena vai ēdiena (piemēram, 100 gramiem/120 ml) un izlietot 30 minūšu laikā. Nekarsējiet Sevelamer carbonate Winthrop pulveri (piemēram, mikroviļņu krāsnī) un nepievienojiet uzkarsētam ēdienam vai šķidrumiem.
Ja jāievada 0,4 g deva, lūdzu, izmantojiet īpašo 0,8 g pulvera iepakojumu ar dozēšanas karoti.
4.3. Kontrindikācijas
• Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. • Hipofosfatēmija. • Zarnu obstrukcija.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Sevelamēra karbonāta drošums un efektivitāte nav noteikta pieaugušiem pacientiem ar hronisku nieru slimību, kam netiek veikta dialīze, ar seruma fosfora koncentrāciju < 1,78 mmol/l. Tāpēc šiem pacientiem pašlaik to neiesaka lietot.
Sevelamēra karbonāta drošums un efektivitāte nav noteikta pacientiem ar šādiem traucējumiem: • disfāgiju; • rīšanas traucējumiem; • smagiem kuņģa-zarnu motorikas traucējumiem, ieskaitot neārstētu vai smagu kuņģa parēzi,
kuņģa satura aizturi un patoloģisku vai neregulāru vēdera izeju; • aktīvu iekaisīgu zarnu slimību; • plašu kuņģa-zarnu trakta operāciju. Tādēļ, to lietojot šiem pacientiem, jāievēro piesardzība.
Zarnu obstrukcija un ileuss/parciāls ileuss Ļoti retos gadījumos ārstēšanas laikā ar sevelamēra hidrohlorīdu (kapsulām/tabletēm), kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, pacientiem novērota zarnu obstrukcija un ileuss/parciāls ileuss. Aizcietējums var būt iepriekšējs simptoms. Pacienti, kuriem ir aizcietējums, ārstēšanas laikā ar Sevelamer carbonate Winthrop rūpīgi jānovēro. Ārstēšana jāpārvērtē pacientiem, kuriem attīstās smags aizcietējums vai citi smagi kuņģa-zarnu trakta simptomi.
Taukos šķīstošie vitamīni Pacientiem ar HNS var samazināties taukos šķīstošo A, D, E un K vitamīnu koncentrācija atkarībā no uzņemtās pārtikas un slimības smaguma. Nevar izslēgt, ka sevelamēra karbonāts saistās ar taukos šķīstošiem vitamīniem, kas tiek uzņemti ar pārtiku. Pacientiem, kuri papildus neuzņem vitamīnus un lieto sevelamēru, regulāri jānosaka A, D, E un K vitamīnu līmenis. Nepieciešamības gadījumā ieteicams vitamīnus uzņemt papildus. Pacientiem ar HNS, kuriem neveic dialīzi, ieteicams papildus lietot D vitamīnu (aptuveni 400 SV dabīga D vitamīna dienā), kas var ietilpt multivitamīnu preparāta sastāvā, ko lieto citā laikā nekā sevelamēra karbonāta devu. Pacientiem, kuriem veic peritoneālo dialīzi, ieteicams papildus kontrolēt taukos šķīstošo vitamīnu un folskābes līmeni, jo klīniskā pētījumā, kurā piedalījās šie pacienti, netika noteikts A, D, E un K vitamīnu līmenis.
Folātu deficīts Šobrīd nav pietiekoši daudz datu, lai izslēgtu folātu deficīta iespējamību, ārstēšanā ilgstoši lietojot sevelamēra karbonātu.
Hipokalciēmija/hiperkalciēmija Pacientiem ar HNS var attīstīties hipokalciēmija vai hiperkalciēmija. Sevelamēra karbonāts nesatur kalciju. Tādēļ regulāri jākontrolē kalcija koncentrācija serumā un nepieciešamības gadījumā papildus jālieto elementārais kalcijs.
25

Metabolā acidoze Pacientiem ar HNS pastāv lielāka metabolās acidozes attīstības iespēja. Tādēļ, lai ievērotu labu klīnisko praksi, ieteicams kontrolēt bikarbonātu koncentrāciju serumā.
Peritonīts Pacienti, kuriem veic dialīzi, ir pakļauti noteiktu infekciju riskam, kas specifiskas dialīzei. Peritonīts ir zināma komplikācija pacientiem, kuri saņem peritoneālo dialīzi, un klīniskajā pētījumā ar sevelamēra hidrohlorīdu tika ziņots par lielāku peritonīta gadījumu skaitu sevelamēra grupā nekā kontroles grupā. Pacienti, kuriem veic peritoneālo dialīzi, rūpīgi jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka pareizi tiek izmantotas atbilstošās aseptikas metodes, kā arī ātri tiktu atpazītas un ārstētas jebkādas peritonīta pazīmes un simptomi.
Rīšanas traucējumi un aizrīšanās iespējamība Saņemti retāki ziņojumi par Sevelamer carbonate Winthrop tabletes norīšanas grūtībām. Daudzos gadījumos tās saistītas ar pacientiem, kuriem ir blakusslimības, ieskaitot rīšanas traucējumus un barības vada patoloģiju. Jāievēro piesardzība, ja tās tiek lietots pacientiem ar apgrūtinātu rīšanu. Pacientiem ar rīšanas grūtībām anamnēzē jāapsver sevelamēra karbonāta lietošana.
Hipotireoze Ieteicams rūpīgi novērot hipotireozes pacientus, kam sevelamēra karbonāts tiek lietots kopā ar levotiroksīnu (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Ilgstoša hroniska ārstēšana Vienu gadu ilgā klīniskā pētījumā netika novēroti pierādījumi, kas liecinātu par sevelamēra uzkrāšanos. Tomēr nevar pilnībā izslēgt sevelamēra absorbciju un uzkrāšanos ilgstošas, hroniskas ārstēšanas (> viens gads) laikā (skatīt 5.2. apakšpunktu ).
Hiperparatireoze Sevelamēra karbonāts nav indicēts hiperparatireozes kontrolei. Pacientiem ar sekundāru hiperparatireozi, lai samazinātu intaktā parathormona (iPTH) koncentrāciju, sevelamēra karbonāts jālieto kompleksā ar citām terapeitiskām metodēm, kas var ietvert kalcija kā piedevu lietošanu, 1,25-dihidroksi D3 vitamīna vai kāda tā analoga lietošanu.
Iekaisīgi gastrointestināli traucējumi Ziņots par dažādu kuņģa-zarnu trakta daļu nopietniem iekaisīgiem traucējumu gadījumiem (ieskaitot nopietnas komplikācijas, tādas kā hemorāģija, perforācija, čūlu veidošanās, nekroze, kolīts un zarnu/ aklās zarnas satura iztukšošanās traucējumi), kas saistīti ar sevelamēra kristālu klātbūtni (skatīt 4.8. apakšpunktu). Iekaisīgie traucējumi var izzust pēc sevelamēra lietošanas pārtraukšanas.. Pacientiem, kuriem attīstās smagi gastrointestināli simptomi, ārstēšana ar sevelamēra karbonātu jāpārvērtē.
Palīgvielas Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) 2,4 g devā, − būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Dialīze Pacientiem, kuriem veic dialīzi, mijiedarbības pētījumi nav veikti.
Ciprofloksacīns Lietojot kopā ciprofloksacīnu un sevelamēra hidrohlorīdu vienreizējas devas mijiedarbības pētījumā veseliem brīvprātīgajiem, sevelamēra hidrohlorīds, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, samazināja ciprofloksacīna biopieejamību par aptuveni 50%. Tādējādi sevelamēra karbonātu nedrīkst lietot vienlaicīgi ar ciprofloksacīnu.
26

Ciklosporīns, mikofenolāta mofetils un takrolims transplantācijas pacientiem Transplantācijas pacientiem lietojot sevelamēra hidrohlorīdu kopā ar ciklosporīnu, mikofenolāta mofetilu un takrolimu, tika ziņots par šo zāļu koncentrācijas samazināšanos bez klīniskām sekām (piemēram, transplantāta atgrūšanas). Nevar izslēgt mijiedarbības iespēju, tāpēc kombinētas terapijas laikā un pēc tās pārtraukšanas jāapsver ciklosporīna, mikofenolāta mofetila un takrolima koncentrācijas kontrole asinīs.
Levotiroksīns Pacientiem, kuri vienlaicīgi lietojuši sevelamēra hidrohlorīdu, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, un levotiroksīnu, ļoti retos gadījumos ziņots par hipotireozi. Tādēļ pacientiem, kuri saņem sevelamēra karbonātu un levotiroksīnu, ieteicams veikt rūpīgu tireoīdstimulējošā hormona (TSH) koncentrācijas kontroli.
Antiaritmiskie līdzekļi un pretepilepsijas līdzekļi Pacienti, kuri aritmiju kontrolei lietoja antiaritmiskos līdzekļus, vai pacienti, kuri epileptisko lēkmju kontrolei lietoja pretepilepsijas līdzekļus, tika izslēgti no klīniskajiem pētījumiem. Parakstot sevelamēra karbonātu pacientiem, kuri lieto arī šīs zāles, jāievēro piesardzība.
Digoksīns, varfarīns, enalaprils vai metoprolols Mijiedarbības pētījumos veseliem brīvprātīgajiem sevelamēra hidrohlorīds, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, neietekmēja digoksīna, varfarīna, enalaprila vai metoprolola biopieejamību.
Protonu sūkņa inhibitori Pēcreģistrācijas periodā ziņots par ļoti retiem paaugstināta fosfātu līmeņa gadījumiem pacientiem, kas lieto protonu sūkņa inhibitorus kopā ar sevelamēra karbonātu.
Biopieejamība Sevelamēra karbonāts neabsorbējas un var ietekmēt citu zāļu biopieejamību. Lietojot jebkādas zāles, kur samazinātai biopieejamībai varētu būt klīniski nozīmīga ietekme uz drošumu un efektivitāti, zāles jālieto vismaz vienu stundu pirms vai trīs stundas pēc sevelamēra karbonāta lietošanas, vai arī ārstam jāapsver zāļu koncentrācijas kontrole asinīs.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība Datu par sevelamēra lietošanu grūtniecēm nav vai tie ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda nelielu reproduktīvo toksicitāti, lietojot sevelamēru lielās devās žurkām (skatīt 5.3. apakšpunktu). Konstatēts arī, ka sevelamērs samazina vairāku vitamīnu, to skaitā folskābes, absorbciju (skatīt 4.4. un 5.3. apakšpunktu). Potenciālais risks cilvēkam nav zināms. Sevelamēra karbonātu drīkst lietot grūtniecēm tikai absolūtas nepieciešamības gadījumā un pēc rūpīgas riska/ieguvuma analīzes mātei un auglim.
Barošana ar krūti Nav zināms, vai sevelamērs/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Tā kā sevelamērs neuzsūcas, tas liecina, ka sevelamēra izdalīšanās pienā ir maz ticama. Lēmums par bērna barošanas ar krūti turpināšanu/pārtraukšanu vai sevelamēra karbonāta terapijas turpināšanu/pārtraukšanu jāpieņem, ņemot vērā barošanas ar krūti ieguvumu bērnam un sevelamēra karbonāta terapijas ieguvumu sievietei.
Fertilitāte Datu par sevelamēra ietekmi uz cilvēku fertilitāti nav. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda, ka sevelamērs neietekmē žurku tēviņu vai mātīšu fertilitāti, ievadot divkāršu maksimālo klīniskajos pētījumos lietotu cilvēka devas ekvivalentu 13 g/dienā, pamatojoties uz relatīvā ĶVL salīdzinājumu.
27

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Sevelamērs neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums Visas visbiežāk (≥ 5% pacientu) radušās nevēlamās blakusparādības bija no kuņģa-zarnu trakta traucējumu grupas. Lielākā daļa šo blakusparādību bija vieglas līdz vidēji smagas.

Blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā Sevelamēra (gan karbonāta gan hidrohlorīda sāļu) drošums ir pētīts daudzos klīniskajos pētījumos, ietverot kopumā 969 hemodialīzes pacientus ar ārstēšanas ilgumu no 4 līdz 50 nedēļām (724 pacienti ārstēti ar sevelamēra hidrohlorīdu un 245 ar sevelamēra karbonātu), 97 peritoneālās dialīzes pacientus ar ārstēšanas ilgumu 12 nedēļas (visi tika ārstēti ar sevelamēra hidrohlorīdu) un 128 pacientus ar HNS, kuriem netika veikta dialīze, ar ārstēšanas ilgumu no 8 līdz 12 nedēļām (79 pacienti tika ārstēti ar sevelamēra hidrohlorīdu un 49 ar sevelamēra karbonātu).

Blakusparādības, kas radās klīnisko pētījumu laikā vai par kurām spontāni ziņots pēcreģistrācijas periodā, minētas turpmākajā tabulā atbilstoši to biežumam. Ziņotais biežums klasificēts kā ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

MedDRA orgānu Ļoti bieži

Bieži

Ļoti reti

Nav zināmi

sistēmu

klasifikācija

Imūnās sistēmas

Paaugstināta

traucējumi

jutība*

Kuņģa-zarnu

Slikta dūša,

Caureja,

Zarnu

trakta traucējumi vemšana, sāpes dispepsija,

nosprostošanās,

vēdera augšējā flatulence, sāpes

ileuss/parciāls

daļā, aizcietējums vēderā

ileuss, zarnu perforācija1,

kuņģa-zarnu

trakta

hemorāģija*1, čūlu

veidošanās zarnās*1,

kuņģa-zarnu trakta nekroze*1,

kolīts*1, zarnu

satura

iztukšošanās traucējumi*1

Ādas un zemādas

Nieze, izsitumi

audu bojājumi

Izmeklējumi

Kristālu

izgulsnējumi zarnās*1

*pēcreģistrācijas pieredze 1 Skatīt brīdinājumu par iekaisīgiem kuņģa-zarnu trakta traucējumiem 4.4. apakšpunktā.

28

Pediatriskā populācija Kopumā drošuma profils bērniem un pusaudžiem (no 6 līdz 18 gadu vecumam) ir līdzīgs drošuma profilam pieaugušajiem.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Sevelamēra hidrohlorīdu, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, bez nevēlamām blakusparādībām astoņas dienas lietoja veseliem brīvprātīgajiem devās līdz 14 gramiem dienā. Pacientiem ar HNS pētītā maksimālā vidējā dienas deva ir vienreizēja 14,4 g sevelamēra karbonāta dienas deva.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: visi citi ārstnieciskie līdzekļi, līdzekļi hiperkaliēmijas un hiperfosfatēmijas ārstēšanai. ATĶ kods: V03A E02.
Darbības mehānisms
Sevelamer carbonate Winthrop satur sevelamēru, fosfātus saistošu šķērssaistītu polimēru, kas neabsorbējas un nesatur metālu un kalcija jonus. Sevelamērs satur vairākus amīnus, kas no polimēru virknes atdalīti ar vienu oglekļa atomu, kas kuņģī protonējas. Šie protonētie amīni zarnās piesaista negatīvi lādētus jonus, tādus kā ar uzturu uzņemtus fosfātus.
Farmakodinamiskā iedarbība
Saistot fosfātus kuņģa-zarnu traktā un samazinot to uzsūkšanos, sevelamērs samazina fosfora koncentrāciju serumā. Fosfātus saistošo līdzekļu lietošanas laikā vienmēr nepieciešams veikt regulāru fosfora līmeņa kontroli serumā.
Klīniskā efektivitāte un drošums
Divi randomizēti, krusteniski klīniskie pētījumi liecināja, ka sevelamēra karbonāts ir terapeitiski ekvivalents sevelamēra hidrohlorīdam un tāpēc efektīvi kontrolēja seruma fosfora koncentrāciju HNS pacientiem, kam veica hemodialīzi. Tie arī liecināja, ka sevelamēra karbonāts gan tablešu, gan pulvera zāļu formā ir terapeitiski ekvivalents sevelamēra hidrohlorīdam.
Pirmajā pētījumā konstatēja, ka trīs reizes dienā lietotas sevelamēra karbonāta tabletes ir līdzvērtīgas trīs reizes dienā lietotām sevelamēra hidrohlorīda tabletēm 79 hemodialīzes pacientiem, kam šīs zāles lietoja divus randomizētus 8 nedēļu ārstēšanas periodus (laikā svērtās seruma fosfora koncentrācijas (time-weighted average) vidējās vērtības sevelamēra karbonātam un sevelamēra hidrohlorīdam bija 1,5 ± 0,3 mmol/l). Otrajā pētījumā konstatēja, ka trīs reizes dienā lietots sevelamēra karbonāta pulveris bija līdzvērtīgs trīs reizes dienā lietotām sevelamēra hidrohlorīda tabletēm, ko lietoja 31 hemodialīzes pacientam ar hiperfosfatēmiju (definēta kā fosfora koncentrācija serumā ≥ 1,78 mmol/l) divus randomizētus 4 nedēļu ārstēšanas periodus (laikā svērtās seruma fosfora koncentrācijas vidējās vērtības
29

sevelamēra karbonāta pulverim bija 1,6 ± 0,5 mmol/l un sevelamēra hidrohlorīda tabletēm – 1,7 ± 0,4 mmol/l).
Klīniskajos pētījumos ar hemodialīzes pacientiem sevelamēram vienam pašam nebija konsekventas un klīniski būtiskas ietekmes uz iPTH. Tomēr 12 nedēļu pētījumā, kas ietvēra peritoneālās dialīzes pacientus, novēroja līdzīgu iPTH samazināšanos kā pacientiem, kuri saņēma kalcija acetātu. Pacientiem ar sekundāru hiperparatireozi, lai samazinātu iPTH koncentrāciju, sevelamēra karbonāts jālieto kompleksā ar citām terapeitiskām metodēm, kas var ietvert kalcija kā piedevu, 1,25-dihidroksi D3 vitamīna vai kāda tā analoga lietošanu.
Konstatēts, ka sevelamērs piesaista žultsskābes in vitro un in vivo eksperimentālos dzīvnieku modeļos. Labi zināma metode holesterīna līmeņa pazemināšanai asinīs ir žultsskābju piesaistīšana ar jonu apmaiņas sveķiem. Sevelamēra klīniskajos pētījumos par 15-39% samazinājās gan kopējā holesterīna vidējās vērtības, gan ZBL holesterīna vidējās vērtības. Holesterīna koncentrācijas samazināšanos novēroja 2 nedēļas pēc ārstēšanas, un tā saglabājās ilgstošas ārstēšanas laikā. Triglicerīdu, ABL holesterīna un albumīna koncentrācijas pēc ārstēšanas ar sevelamēru nemainījās.
Tā kā sevelamērs piesaista žultsskābes, tas var ietekmēt taukos šķīstošo vitamīnu, tādu kā A, D, E un K vitamīnu absorbciju.
Sevelamērs nesatur kalciju un samazina hiperkalciēmijas epizožu sastopamību salīdzinājumā ar pacientiem, kas lieto tikai fosfātus saistošus līdzekļus uz kalcija bāzes. Tika pierādīts, ka sevelamēra ietekme uz fosforu un kalciju saglabājas visu pētījuma laiku ar vienu gadu ilgu novērošanas periodu. Šī informācija iegūta no pētījumiem, kuros izmantots sevelamēra hidrohlorīds.
Pediatriskā populācija
Sevelamēra karbonāta drošums un efektivitāte HNS pediatriskiem pacientiem ar hiperfosfatēmiju tika novērtēta 2 nedēļu daudzcentru, randomizētā, placebo kontrolētā, fiksētu devu perioda (FDP − Fixed Dose Period) pētījumā, kam sekoja 6 mēnešu, vienas grupas, atklāts devu titrēšanas periods (DTP − Dose Titration Period). Pētījumā tika randomizēts kopumā 101 pacients (no 6 līdz 18 gadiem ar ĶVL diapazonā no 0,8 m2 līdz 2,4 m2). 2 nedēļu FDP laikā četrdesmit deviņi (49) pacienti saņēma sevelamēra karbonātu un 51 saņēma placebo. Pēc tam 26 nedēļas DTP visi pacienti saņēma sevelamēra karbonātu. Pētījums sasniedza primāro mērķa kritēriju, kas nozīmē, ka sevelamēra karbonāts samazināja seruma fosfora koncentrāciju pēc mazāko kvadrātu metodes (MK) ar vidējo starpību -0,90 mg/dl, salīdzinot ar placebo, un sekundāros efektivitātes mērķa kritērijus. Pediatriskiem pacientiem ar hiperfosfatēmiju sekundāri HNS 2 nedēļu FDP laikā sevelamēra karbonāts ievērojami pazemināja fosfora līmeni serumā, salīdzinot ar placebo. Pediatriskiem pacientiem, kas 6 mēnešu atklātā DTP laikā saņēma sevelamēra karbonātu, atbildes reakcija saglabājās. 27% pediatrisko pacientu ārstēšanas beigās sasniedza savam vecumam atbilstošu seruma fosfora līmeni. Hemodialīzes un peritoneālās dialīzes grupās šie skaitļi bija attiecīgi 23% un 15%. ĶVL neietekmēja atbildes reakciju uz ārstēšanu 2 nedēļu FDP laikā, lai gan pretēji − atbildes reakcija netika novērota pediatriskiem pacientiem ar fosfora līmeni <7,0 mg/dl. Lielākā daļa ziņoto nevēlamo notikumu, kas saistīti vai iespējami saistīti ar sevelamēra karbonātu, pēc būtības bija kuņģa-zarnu trakta blakusparādības. Pētījuma laikā, izmantojot sevelamēra karbonātu, netika noteikti jauni riski vai drošuma signāli.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Ar sevelamēra karbonātu nav veikti farmakokinētikas pētījumi. Sevelamēra hidrohlorīds, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, neuzsūcas no kuņģa-zarnu trakta, kā apstiprināts absorbcijas pētījumā veseliem brīvprātīgajiem.
30

5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Ne-klīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti vai genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.
Pelēm (lietojot devas, kas nepārsniedz 9 g/kg/dienā) un žurkām (0,3, 1 vai 3 g/kg/dienā) tika veikti kancerogenitātes pētījumi ar iekšķīgi lietojamu sevelamēra hidrohlorīdu. Žurku tēviņiem lielās devas grupā (devas ekvivalents cilvēkam divas reizes pārsniedz maksimālo klīniskajos pētījumos lietoto devu – 14,4 g) novēroja urīnpūšļa pārejas epitēlija šūnu papilomu sastopamības palielināšanos. Pelēm nenovēroja audzēju sastopamības palielināšanos (devas ekvivalents cilvēkam 3 reizes pārsniedz maksimālo klīniskajos pētījumos lietoto devu).
In vitro zīdītāju citoģenētiskajā testā ar metabolo aktivāciju sevelamēra hidrohlorīds izraisīja statistiski būtisku strukturālo hromosomu aberāciju skaita pieaugumu. Sevelamēra hidrohlorīds neuzrādīja mutagēnu iedarbību Eimsa baktēriju mutācijas testā.
Žurkām un suņiem sevelamērs samazināja taukos šķīstošo D, E un K vitamīnu (koagulācijas faktori) un folskābes uzsūkšanos.
Žurku augļiem, kuru mātēm tika dotas vidēji lielas un lielas sevelamēra devas (devas ekvivalents cilvēkam mazāks nekā maksimālā klīniskajos pētījumos lietotā deva – 14,4 g), vairākās lokalizācijās novēroja nepietiekamu skeleta osifikāciju. Šī iedarbība var būt sekundāra D vitamīna trūkumam.
Grūsnām trušu mātītēm organoģenēzes laikā caur zondi ievadot sevelamēra hidrohlorīdu, lielās devas grupā palielinājās agrīnu resorbciju skaits (devas ekvivalents cilvēkam divas reizes lielāks nekā maksimālā klīniskajos pētījumos lietotā deva).
Sevelamēra hidrohlorīds neietekmēja žurku tēviņu vai mātīšu auglību iekšķīgas lietošanas pētījumā, kurā žurku mātītes ārstēšanu saņēma sākot ar 14 dienām pirms pārošanās un visu grūsnības laiku un tēviņi ārstēšanu saņēma 28 dienas pirms pārošanās. Lielākā deva šajā pētījumā bija 4,5 g/kg/dienā (cilvēka devas ekvivalents, kas 2 reizes pārsniedz maksimālo klīniskajos pētījumos lietoto devu 13 g/dienā, pamatojoties uz relatīvā ĶVLsalīdzinājumu).
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Propilēnglikola algināts (E405) Citrusaugļu krēma aromatizētājs Nātrija hlorīds Sukraloze Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)
6.2. Nesaderība
Nav piemērojama.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
Pēc sagatavošanas Iekšķīgi lietojamā suspensija jāizlieto 30 minūšu laikā.
31

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. 6.5. Iepakojuma veids un saturs Paciņa no etilēnmetakrilskābes kopolimēra, poliestera, ZBPE un alumīnija folijas slāņa, kas noslēgta, izmantojot karstumu. Katra paciņa satur 2,4 g sevelamēra karbonāta. Katra kastīte satur 60 vai 90 paciņas. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos Pirms lietošanas vienas pulvera paciņas saturs jādisperģē 60 ml ūdens. Pulveris suspensijas pagatavošanai ir gaiši dzeltenā krāsā ar citrusaugļu aromātu. Pulveri var arī iepriekš sajaukt ar aukstu dzērienu vai neuzkarsētu ēdienu (skatīt 4.2. apakšpunktu). Pulveri nedrīkst karsēt (piemēram, mikroviļņu krāsnī). Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Genzyme Europe B.V. Paasheuvelweg 25 1105 BP Amsterdam Nīderlande
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/14/952/002 60 paciņas EU/1/14/952/003 90 paciņas
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2015. gada 15. janvāris.
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
32

I  A. RAŽOTĀJI, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
33

A. RAŽOTĀJI, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese Genzyme Ireland Ltd. IDA Industrial Park Old Kilmeaden Road Waterford Īrija Drukātajā lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI Recepšu zāles.
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS • Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP) Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP. Atjaunināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna
informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā. Ja PADZ un atjauninātā RPP iesniegšanas termiņš sakrīt, abus minētos dokumentus var iesniegt vienlaicīgi.
34

II  MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
35

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
36

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS (Blue box) – PUDELE AR 180 TABLETĒM (BEZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Sevelamer carbonate Winthrop 800 mg apvalkotās tabletes Sevelameri carbonas
2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS Katra tablete satur 800 mg sevelamēra karbonāta.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 180 apvalkotās tabletes
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Tabletes jānorij veselas. Nekošļāt. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.
37

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Genzyme Europe B.V. Paasheuvelweg 25 1105 BP Amsterdam Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/14/952/001 180 apvalkotās tabletes
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Sevelamer carbonate 800 mg
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
38

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE – PUDELE AR 30 TABLETĒM 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Sevelamer carbonate Winthrop 800 mg apvalkotās tabletes Sevelameri carbonas
2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS Katra tablete satur 800 mg sevelamēra karbonāta.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 30 apvalkotās tabletes 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Tabletes jānorij veselas. Nekošļāt. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
39

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Genzyme Europe B.V. Paasheuvelweg 25 1105 BP Amsterdam Nīderlande 12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS EU/1/14/952/004 30 apvalkotās tabletes 13. SĒRIJAS NUMURS Lot 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Sevelamer carbonate 800 mg 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
40

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS – PUDELE AR 30 TABLETĒM
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Sevelamer carbonate Winthrop 800 mg apvalkotās tabletes Sevelameri carbonas
2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS Katra tablete satur 800 mg sevelamēra karbonāta
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 30 apvalkotās tabletes
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Tabletes jānorij veselas. Nekošļāt. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Pudeli uzglabāt cieši noslēgtu. Sargāt no mitruma.
41

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Genzyme Europe B.V. Paasheuvelweg 25 1105 BP Amsterdam Nīderlande 12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I) EU/1/14/952/004 30 apvalkotās tabletes 13. SĒRIJAS NUMURS Lot 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ
42

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Sevelamer carbonate Winthrop 0,8 g pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai Sevelameri carbonas
2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS Katra paciņa satur 0,8 g sevelamēra karbonāta.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 90 paciņas
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP Pēc sagatavošanas Iekšķīgi lietojamā suspensija jāizlieto 30 minūšu laikā.
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
43

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Genzyme Europe B.V. Paasheuvelweg 25 1105 BP Amsterdam Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/14/952/005 90 paciņas EU/1/14/952/006 90 paciņas (ar dozēšanas karoti)
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Sevelamer carbonate Winthrop 0,8 g
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
44

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS – PACIŅAS
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Sevelamer carbonate Winthrop 0,8 g pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai Sevelameri carbonas
2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS Katra paciņa satur 0,8 g sevelamēra karbonāta.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 0,8 g sevelamēra karbonāta
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP Pēc sagatavošanas Iekšķīgi lietojamā suspensija jāizlieto 30 minūšu laikā.
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
45

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Genzyme Europe B.V. Paasheuvelweg 25 1105 BP Amsterdam Nīderlande 12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/14/952/005 90 paciņas EU/1/14/952/006 90 paciņas (ar dozēšanas karoti) 13. SĒRIJAS NUMURS Lot 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ
46

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS – KASTĪTE AR 60 vai 90 PACIŅĀM
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Sevelamer carbonate Winthrop 2,4 g pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai Sevelameri carbonas
2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS Katra paciņa satur 2,4 g sevelamēra karbonāta.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 60 paciņas 90 paciņas
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP Pēc sagatavošanas Iekšķīgi lietojamā suspensija jāizlieto 30 minūšu laikā.
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
47

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Genzyme Europe B.V. Paasheuvelweg 25 1105 BP Amsterdam Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/14/952/002 60 paciņas EU/1/14/952/003 90 paciņas
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Sevelamer carbonate Winthrop 2,4 g
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
48

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS – PACIŅAS
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Sevelamer carbonate Winthrop 2,4 g pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai Sevelameri carbonas
2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS Katra paciņa satur 2,4 g sevelamēra karbonāta.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2,4 g sevelamēra karbonāta
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP Pēc sagatavošanas Iekšķīgi lietojamā suspensija jāizlieto 30 minūšu laikā.
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
49

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Genzyme Europe B.V. Paasheuvelweg 25 1105 BP Amsterdam Nīderlande 12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/14/952/002 60 paciņas EU/1/14/952/003 90 paciņas 13. SĒRIJAS NUMURS Lot 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ
50

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
51

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Sevelamer carbonate Winthrop 800 mg apvalkotās tabletes Sevelameri carbonas
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Sevelamer carbonate Winthrop un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Sevelamer carbonate Winthrop lietošanas 3. Kā lietot Sevelamer carbonate Winthrop 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Sevelamer carbonate Winthrop 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Sevelamer carbonate Winthrop un kādam nolūkam to lieto
Sevelamer carbonate Winthrop satur aktīvo vielu sevelamēra karbonātu. Tas saista fosfātus no uztura gremošanas traktā un tādējādi samazina fosfora līmeni asins serumā.
Šīs zāles lieto, lai kontrolētu hiperfosfatēmiju (augstu fosfātu līmeni asinīs): • pieaugušiem pacientiem, kuriem veic dialīzi (asins attīrīšanas metode). To var lietot pacientiem,
kuriem veic hemodialīzi (izmantojot asins filtrēšanas iekārtu) vai peritoneālo dialīzi (kad šķidrums tiek iesūknēts vēderā un iekšējā ķermeņa membrāna izfiltrē asinis); • pacientiem ar hronisku (ilgstošu) nieru slimību, kuriem netiek veikta dialīze un kuriem fosfora līmenis serumā (asinīs) ir vienāds ar vai augstāks nekā 1,78 mmol/l.
Lai novērstu kaulu slimības attīstību, šīs zāles jālieto kopā ar citu ārstēšanu, tādu kā kalcija piedevu un D vitamīna lietošana. Paaugstināts fosfora līmenis serumā var izraisīt cietu nogulšņu veidošanos Jūsu organismā, ko sauc par kalcifikāciju. Šo nogulšņu dēļ asinsvadi var kļūt neelastīgāki un var būt apgrūtināta asiņu cirkulācija organismā. Paaugstināts fosfora līmenis serumā var arī izraisīt ādas niezi, acu apsārtumu, sāpes kaulos un lūzumus.
2. Kas Jums jāzina pirms Sevelamer carbonate Winthrop lietošanas
Nelietojiet Sevelamer carbonate Winthrop šādos gadījumos: • ja Jums ir zems fosfātu līmenis asinīs (Jūsu ārsts to pārbaudīs); • ja Jums ir zarnu nosprostojums; • ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms Sevelamer carbonate Winthrop lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja jebkas no zemāk minētā attiecas uz Jums: • rīšanas problēmas; • problēmas ar kuņģa un zarnu motoriku (zarnu darbību);
52

• bieža vemšana; • akūts zarnu iekaisums; • kuņģim vai zarnām veikta liela ķirurģiska operācija; • nopietna iekaisīga zarnu slimība.
Papildu ārstēšanas metodes: Nieru slimības vai dialīzes dēļ Jums var: • attīstīties zems vai augsts kalcija līmenis asinīs. Tā kā šīs zāles nesatur kalciju, ārsts var parakstīt
papildu kalcija tabletes; • izveidoties zems D vitamīna daudzums asinīs. Tāpēc ārsts var kontrolēt D vitamīna līmeni asinīs
un vajadzības gadījumā parakstīt papildu D vitamīnu. Ja Jūs papildus nelietojat multivitamīnus, Jums var arī veidoties zems A, E, K vitamīnu un folskābes līmenis asinīs, un tāpēc ārsts var kontrolēt šo vitamīnu līmeni un vajadzības gadījumā parakstīt vitamīnus papildus.
Īpaša piezīme pacientiem, kuriem veic peritoneālo dialīzi Saistībā ar peritoneālo dialīzi Jums var attīstīties peritonīts (vēdera dobuma šķidruma infekcija). Šo risku var pazemināt, maisiņa nomaiņas laikā rūpīgi ievērojot sterilitāti. Jums nekavējoties jāizstāsta ārstam, ja Jums rodas jaunas vēdera diskomforta pazīmes vai simptomi, vēdera apjoma palielināšanās, sāpes vēderā, sāpes taustot vēderu vai vēdera saspringums, aizcietējums, drudzis, drebuļi, slikta dūša vai vemšana. Jūs rūpīgāk uzraudzīs, lai kontrolētu, vai nerodas problēmas, ko izraisa zems A, D, E, K vitamīnu un folskābes līmenis.
Bērni Drošums un efektivitāte bērniem (līdz 6 gadu vecumam) nav pētīta. Tādēļ šīs zāles nav ieteicamas lietošanai bērniem līdz 6 gadu vecumam.
Citas zāles un Sevelamer carbonate Winthrop Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
• Sevelamer carbonate Winthrop nedrīkst lietot tajā pašā laikā, kad ciprofloksacīnu (antibiotika).
• Ja lietojat zāles sirds ritma traucējumu vai epilepsijas ārstēšanai, pirms Sevelamer carbonate Winthrop lietošanas Jums jākonsultējas ar ārstu.
• Sevelamer carbonate Winthrop var samazināt dažu zāļu, tādu kā ciklosporīns, mikofenolāta mofetils un takrolims (zāles, ko lieto imūnsistēmas nomākšanai), iedarbību. Ja lietojat šīs zāles, ārsts sniegs Jums padomu, kā rīkoties.
• Retāk atsevišķiem cilvēkiem, kuri lieto levotiroksīnu (lieto zema vairogdziedzera hormonu līmeņa ārstēšanai) un Sevelamer carbonate Winthrop, var novērot vairogdziedzera hormonu deficītu. Tādēļ ārsts var rūpīgāk kontrolēt vairogdziedzeri stimulējošā hormona līmeni asinīs.
• Ja lietojat zāles grēmu, gastroezofageālā atviļņa slimības (GEAS) vai kuņģa čūlas ārstēšanai, tādas kā omeprazols, pantoprazols vai lansoprazols, Jums jākonsultējas ar ārstu, ja lietojat Sevelamer carbonate Winthrop.
Ārsts regulāri pārbaudīs Sevelamer carbonate Winthrop mijiedarbību ar citām zālēm.
Dažos gadījumos Sevelamer carbonate Winthrop jālieto tajā pašā laikā, kad citas zāles. Ārsts var ieteikt lietot šīs zāles 1 stundu pirms vai 3 stundas pēc Sevelamer carbonate Winthrop lietošanas vai apsvērt šo zāļu līmeņa kontroli asinīs.
53

Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Nav zināms, vai Sevelamer carbonate Winthrop ir kāda ietekme uz nedzimušu bērnu.
Izstāstiet ārstam, ja vēlaties barot bērnu ar krūti. Nav zināms, vai Sevelamer carbonate Winthrop var izdalīties mātes pienā un ietekmēt bērnu.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Maz ticams, ka Sevelamer carbonate Winthrop varētu ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
Palīgvielas Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) 800 mg devā, − būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.
3. Kā lietot Sevelamer carbonate Winthrop
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Ārsts aprēķinās devu, pamatojoties uz fosfora līmeni serumā.
Ieteicamā šo zāļu sākotnējā deva pieaugušiem un gados vecākiem cilvēkiem (> 65 gadus veciem) ir viena līdz divas 800 mg tabletes katras ēdienreizes laikā 3 reizes dienā.
Tabletes jānorij veselas. Nesasmalciniet, nesakošļājiet vai nesadaliet gabalos.
Sākumā ārsts Jums pārbaudīs fosfora līmeni asinīs ik pēc 2-4 nedēļām, un nepieciešamības gadījumā viņš var pielāgot Sevelamer carbonate Winthrop devu, lai sasniegtu atbilstošu fosfātu līmeni.
Pacientiem, kuri lieto Sevelamer carbonate Winthrop, jāievēro parakstītā diēta.
Ja esat lietojis Sevelamer carbonate Winthrop vairāk nekā noteikts Iespējamas pārdozēšanas gadījumā Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu.
Ja esat aizmirsis lietot Sevelamer carbonate Winthrop Ja esat aizmirsis lietot vienu devu, šī deva jāizlaiž un nākamā deva jālieto parastajā laikā kopā ar uzturu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Tā kā aizcietējums var būt agrīns zarnu nosprostojuma simptoms, lūdzu, informējiet par to ārstu vai farmaceitu.
Pacientiem, kuri lieto Sevelamer carbonate Winthrop, ziņots par šādām blakusparādībām: Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): vemšana, aizcietējums, sāpes vēdera augšējā daļā, slikta dūša.
Bieži (var skart mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): caureja, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi, gāzu uzkrāšanās.
54

Ļoti reti (var skart mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem): paaugstināta jutība.
Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem): ziņotie gadījumi: nieze, izsitumi, lēna zarnu perestaltika (kustība), zarnu nosprostojums (pazīmes ietver: stipru vēdera uzpūšanos, sāpes vēderā, pietūkumu vai krampjus; smagu aizcietējumu), plīsums zarnas sienā (pazīmes ietver: stipras sāpes vēderā, drebuļus, drudzi, sliktu dūšu, vemšanu vai jutīgu vēderu), zarnu asiņošana, resnās zarnas iekaisums un kristālu izgulsnēšanās zarnās.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Sevelamer carbonate Winthrop
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles un kastītes pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Sevelamer carbonate Winthrop satur
• Aktīvā viela ir sevelamēra karbonāts. Katra tablete satur 800 mg sevelamēra karbonāta. • Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, nātrija hlorīds un cinka stearāts, hipromeloze,
diacetilēti monoglicerīdi, melnais dzelzs oksīds (E172), izopropilspirts, propilēnglikols un hipromeloze (E464).
Sevelamer carbonate Winthrop ārējais izskats un iepakojums
Sevelamer carbonate Winthrop apvalkotās tabletes ir baltas tabletes ar vienā pusē iespiestu uzrakstu “SC800”. Tabletes ir iepakotas augsta blīvuma polietilēna pudelēs ar bērnam neatveramu polipropilēna vāciņu un piekausētu folijas pārklājumu.
Iepakojuma lielumi: 1 pudele ar 30 tabletēm. 1 pudele ar 180 tabletēm.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
55

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotāji

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Genzyme Europe B.V. Paasheuvelweg 25 1105 BP Amsterdam Nīderlande

Ražotājs: Genzyme Ireland Ltd. IDA Industrial Park Old Kilmeaden Road Waterford Īrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg Sanofi Belgium Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

Lietuva UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“ Tel. +370 5 275 5224

България SANOFI BULGARIA EOOD Tел: +359 2 9705300
Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Magyarország SANOFI-AVENTIS Zrt Tel: +36 1 505 0050
Malta Sanofi Malta Ltd Tel: +356 21493022

Danmark Sanofi A/S Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland sanofi-aventis Netherlands B.V. Tel: +31 20 245 4000

Deutschland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Tel: +49 (0) 180 2 222010

Norge sanofi-aventis Norge AS Tlf: + 47 67 10 71 00

Eesti sanofi-aventis Estonia OÜ Tel. +372 6 273 488

Österreich sanofi-aventis GmbH Tel: + 43 1 80 185 - 0

Ελλάδα sanofi-aventis AEBE Τηλ: +30 210 900 1600
España sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00

Polska sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00
Portugal Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.. Tel: +351 21 35 89 400

56

France sanofi-aventis France Tél : 0 800 222 555 Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23
Hrvatska sanofi-aventis Croatia d.o.o. Tel: +385 1 600 34 00
Ireland sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI Tel: +353 (0) 1 4035 600
Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 7000
Italia Sanofi S.p.A. Tel: 800.536 389
Κύπρος sanofi-aventis Cyprus Ltd. Τηλ: +357 22 871600
Latvija sanofi-aventis Latvia SIA Tel: +371 67 33 24 51

România Sanofi Romania SRL Tel: +40 (0) 21 317 31 36
Slovenija sanofi-aventis d.o.o. Tel: +386 1 560 4800
Slovenská republika sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Tel.: +421 2 33 100 100
Suomi/Finland Sanofi Oy Puh/Tel: + 358 201 200 300
Sverige Sanofi AB Tel: +46 (0)8 634 50 00
United Kingdom Sanofi Tel: +44 (0) 845 372 7101

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

57

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Sevelamer carbonate Winthrop 0,8 g pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai Sevelameri carbonas
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Sevelamer carbonate Winthrop un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Sevelamer carbonate Winthrop lietošanas 3. Kā lietot Sevelamer carbonate Winthrop 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Sevelamer carbonate Winthrop 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Sevelamer carbonate Winthrop un kādam nolūkam to lieto
Sevelamer carbonate Winthrop satur aktīvo vielu sevelamēra karbonātu. Tas saista fosfātus no uztura gremošanas traktā un tādējādi samazina fosfora līmeni asins serumā.
Šīs zāles lieto, lai kontrolētu hiperfosfatēmiju (augstu fosfātu līmeni asinīs): • pieaugušiem pacientiem, kuriem veic dialīzi (asins attīrīšanas metode). To var lietot pacientiem,
kuriem veic hemodialīzi (izmantojot asins filtrēšanas iekārtu) vai peritoneālo dialīzi (kad šķidrums tiek iesūknēts vēderā un iekšējā ķermeņa membrāna izfiltrē asinis); • pieaugušiem pacientiem ar hronisku (ilgstošu) nieru slimību, kuriem netiek veikta dialīze un kuriem fosfora līmenis serumā (asinīs) ir vienāds ar vai augstāks nekā 1,78 mmol/l; • pediatriskiem pacientiem ar hronisku (ilgstošu) nieru slimību, kuri ir vecāki par 6 gadiem un kuru auguma garums un ķermeņa masa pārsniedz noteiktu lielumu (ko ārsts izmanto ķermeņa virsmas laukuma aprēķināšanai).
Lai novērstu kaulu slimības attīstību, šīs zāles jālieto kopā ar citu ārstēšanu, tādu kā kalcija piedevu un D vitamīna lietošana. Paaugstināts fosfora līmenis serumā var izraisīt cietu nogulšņu veidošanos Jūsu organismā, ko sauc par kalcifikāciju. Šo nogulšņu dēļ asinsvadi var kļūt neelastīgāki un var būt apgrūtināta asiņu cirkulācija organismā. Paaugstināts fosfora līmenis serumā var arī izraisīt ādas niezi, acu apsārtumu, sāpes kaulos un lūzumus.
2. Kas Jums jāzina pirms Sevelamer carbonate Winthrop lietošanas
Nelietojiet Sevelamer carbonate Winthrop šādos gadījumos: • ja Jums ir zems fosfātu līmenis asinīs (Jūsu ārsts to pārbaudīs); • ja Jums ir zarnu nosprostojums; • ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
58

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms Sevelamer carbonate Winthrop lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja jebkas no zemāk minētā attiecas uz Jums: • rīšanas problēmas; • problēmas ar kuņģa un zarnu motoriku (zarnu darbību); • bieža vemšana; • akūts zarnu iekaisums; • kuņģim vai zarnām veikta liela ķirurģiska operācija; • nopietna iekaisīga zarnu slimība.
Papildu ārstēšanas metodes Nieru slimības vai dialīzes dēļ Jums var: • attīstīties zems vai augsts kalcija līmenis asinīs. Tā kā šīs zāles nesatur kalciju, ārsts var parakstīt
papildu kalcija tabletes; • izveidoties zems D vitamīna daudzums asinīs. Tāpēc ārsts var kontrolēt D vitamīna līmeni asinīs
un vajadzības gadījumā parakstīt papildu D vitamīnu. Ja Jūs papildus nelietojat multivitamīnus, Jums var arī veidoties arī zems A, E, K vitamīnu un folskābes līmenis asinīs, un tāpēc ārsts var kontrolēt šo vitamīnu līmeni un vajadzības gadījumā parakstīt šos vitamīnus papildus.
Īpaša piezīme pacientiem, kuriem veic peritoneālo dialīzi Saistībā ar peritoneālo dialīzi Jums var attīstīties peritonīts (vēdera dobuma šķidruma infekcija). Šo risku var pazemināt, maisiņa nomaiņas laikā rūpīgi ievērojot sterilitāti. Jums nekavējoties jāizstāsta ārstam, ja Jums rodas jaunas vēdera diskomforta pazīmes vai simptomi, vēdera apjoma palielināšanās, sāpes vēderā, sāpes taustot vēderu vai vēdera saspringums, aizcietējums, drudzis, drebuļi, slikta dūša vai vemšana. Jūs rūpīgāk uzraudzīs, lai kontrolētu, vai nerodas problēmas, ko izraisa zems A, D, E, K vitamīnu un folskābes līmenis.
Bērni Drošums un efektivitāte bērniem (līdz 6 gadu vecumam) nav pētīta. Tādēļ šīs zāles nav ieteicamas lietošanai bērniem līdz 6 gadu vecumam.
Citas zāles un Sevelamer carbonate Winthrop Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
• Sevelamer carbonate Winthrop nedrīkst lietot tajā pašā laikā, kad lietojat ciprofloksacīnu (antibiotika).
• Ja lietojat zāles sirds ritma traucējumu vai epilepsijas ārstēšanai, pirms Sevelamer carbonate Winthrop lietošanas Jums jākonsultējas ar ārstu.
• Sevelamer carbonate Winthrop var samazināt dažu zāļu, tādu kā ciklosporīns, mikofenolāta mofetils un takrolims (zāles, ko lieto imūnsistēmas nomākšanai), iedarbību. Ja lietojat šīs zāles, ārsts sniegs Jums padomu, kā rīkoties.
• Retāk atsevišķiem cilvēkiem, kuri lieto levotiroksīnu (lieto zema vairogdziedzera hormonu līmeņa ārstēšanai) un Sevelamer carbonate Winthrop, var novērot vairogdziedzera hormonu deficītu. Tādēļ ārsts var rūpīgāk kontrolēt vairogdziedzeri stimulējošā hormona līmeni asinīs.
• Ja lietojat zāles grēmu, gastroezofageālā atviļņa slimības (GEAS) vai kuņģa čūlas ārstēšanai, tādas kā omeprazols, pantoprazols vai lansoprazols, Jums jākonsultējas ar ārstu, ja lietojat Sevelamer carbonate Winthrop.
59

Ārsts regulāri pārbaudīs Sevelamer carbonate Winthrop mijiedarbību ar citām zālēm.
Dažos gadījumos Sevelamer carbonate Winthrop jālieto tajā pašā laikā, kad citas zāles. Ārsts var ieteikt lietot šīs zāles 1 stundu pirms vai 3 stundas pēc Sevelamer carbonate Winthrop lietošanas vai apsvērt šo zāļu līmeņa kontroli asinīs.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.Nav zināms, vai Sevelamer carbonate Winthrop ir kāda ietekme uz nedzimušu bērnu.
Izstāstiet ārstam, ja vēlaties barot bērnu ar krūti. Nav zināms, vai Sevelamer carbonate Winthrop var izdalīties mātes pienā un ietekmēt bērnu.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Maz ticams, ka Sevelamer carbonate Winthrop varētu ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
Palīgvielas Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) 0,8 g devā, − būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.
3. Kā lietot Sevelamer carbonate Winthrop
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Ārsts aprēķinās devu, pamatojoties uz fosfora līmeni serumā.
0,8 g devai paciņas pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai jādisperģē 30 ml ūdens. Izdzeriet 30 minūšu laikā pēc pagatavošanas. Svarīgi ir izdzert visu šķidrumu, un var būt nepieciešams izskalot glāzi ar ūdeni un izdzert arī to, lai nodrošinātu, ka norīts viss pulveris. Ūdens vietā pulveri var iepriekš sajaukt ar nelielu daudzumu auksta dzēriena (apmēram 120 ml jeb pusglāze) vai ēdiena (apmēram 100 grami) un izlietot 30 minūšu laikā. Nekarsējiet Sevelamer carbonate Winthrop pulveri (piemēram, mikroviļņu krāsnī) un nepievienojiet karstam ēdienam vai šķidrumiem.
Ieteicamā šo zāļu sākotnējā deva pieaugušajiem ir 2,4-4,8 g dienā, kas vienmērīgi sadalīta pa trim ēdienreizēm. Precīzu sākotnējo devu un shēmu noteiks ārsts.
(Instrukcija iepakojumam ar dozēšanas karoti) 0,4 g devām pulveri paciņā var sadalīt. Šajā gadījumā Sevelamer Carbonate Winthrop pulvera 0,4 g deva jānomēra, izmantojot kartona kastītē esošo dozēšanas karoti.
Vienmēr izmantojiet kartona kastītē esošo dozēšanas karoti.
(Instrukcija iepakojumam BEZ dozēšanas karotes) Ja jāievada 0,4 g deva, lūdzu, izmantojiet īpašo 0,8 g pulvera iepakojumu ar dozēšanas karoti.
Lietošana bērniem un pusaudžiem Ieteicamā Sevelamer carbonate Winthrop tablešu sākuma deva bērniem pamatojas uz viņu auguma garumu un ķermeņa masu (ko ārsts izmanto, lai aprēķinātu ķermeņa virsmas laukumu). Bērniem priekšroka dodama Sevelamer carbonate Winthrop pulverim, tā kā Sevelamer carbonate Winthrop tabletes nav piemērotas šai populācijai. Šīs zāles nedrīkst lietot tukšā dūšā, un tās jālieto kopā ar ēdienu vai uzkodām. Precīzu sākotnējo devu un shēmu noteiks ārsts.
60

Devām, kas mazākas nekā 0,8 g, pulveri paciņā var sadalīt. Sevelamer carbonate Winthrop pulvera 0,4 g deva jānomēra, izmantojot kartona kastītē esošo dozēšanas karoti.
Pagatavošana, izmantojot dozēšanas karoti
Katrai 0,4 g Sevelamer carbonate Winthrop pulvera devai izmantojiet pievienoto dozēšanas karoti.
0,4 g devai • Pirms atvēršanas sakratiet paciņu, turot aiz augšējā stūra, lai pulveri pārvietotu uz paciņas apakšu. • Atveriet paciņu, plēšot pa atzīmēto līniju. • Nodrošiniet, lai mērkarote būtu sausa. • Turiet dozēšanas karoti horizontāli un ieberiet pulveri no paciņas dozēšanas karotē. • Piepildiet pulveri līdz karotes līmenim. • Neuzspiediet uz dozēšanas karotes, lai nesablīvētu pulveri. • Sajauciet pulveri no dozēšanas karotes ar 30 ml ūdens. Samaisiet suspensiju un izdzeriet to 30 minūšu laikā pēc pagatavošanas. Ir svarīgi izdzert visu šķidrumu, lai nodrošinātu, ka viss pulveris tiek norīts. • Aiztaisiet paciņu, to nolokot divas reizes. • Atlikušo pulveri nākamajai devai drīkst izmantot 24 stundu laikā. • Iznīciniet pulvera paciņas, kas bijušas atvērtas ilgāk nekā 24 stundas.
Sākumā ārsts Jums pārbaudīs fosfora līmeni asinīs ik pēc 2-4 nedēļām, un nepieciešamības gadījumā viņš var pielāgot Sevelamer carbonate Winthrop devu, lai sasniegtu atbilstošu fosfātu līmeni.
Pacientiem, kuri lieto Sevelamer carbonate Winthrop, jāievēro parakstītā diēta.
Ja esat lietojis Sevelamer carbonate Winthrop vairāk nekā noteikts Iespējamas pārdozēšanas gadījumā Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu.
Ja esat aizmirsis lietot Sevelamer carbonate Winthrop Ja esat aizmirsis lietot vienu devu, šī deva jāizlaiž un nākamā deva jālieto parastajā laikā kopā ar uzturu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Tā kā aizcietējums var būt agrīns zarnu nosprostojuma simptoms, lūdzu, informējiet par to ārstu vai farmaceitu.
Pacientiem, kuri lieto Sevelamer carbonate Winthrop , ziņots par šādām blakusparādībām: Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): vemšana, aizcietējums, sāpes vēdera augšējā daļā, slikta dūša.
Bieži (var skart mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): caureja, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi, gāzu uzkrāšanās.
Ļoti reti (var skart mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem): paaugstināta jutība.
Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):
61

ziņotie gadījumi: nieze, izsitumi, lēna zarnu perestaltika (kustība), zarnu nosprostojums (pazīmes ietver: stipru vēdera uzpūšanos, sāpes vēderā, pietūkumu vai krampjus; smagu aizcietējumu), plīsums zarnas sienā (pazīmes ietver: stipras sāpes vēderā, drebuļus, drudzi, sliktu dūšu, vemšanu vai jutīgu vēderu), zarnu asiņošana, resnās zarnas iekaisums un kristālu izgulsnēšanās zarnās.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Sevelamer carbonate Winthrop
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz paciņas un kastītes pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Sagatavotā suspensija jāizlieto 30 minūšu laikā pēc sagatavošanas.
(Instrukcija iepakojumam ar dozēšanas karoti) Paciņa jāiznīcina 24 stundas pēc atvēršanas.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Sevelamer carbonate Winthrop satur
− Aktīvā viela ir sevelamēra karbonāts. Katra Sevelamer carbonate Winthrop paciņa satur 2,4 g sevelamēra karbonāta.
− Citas sastāvdaļas ir propilēnglikola algināts (E405), citrusaugļu krēma aromatizētājs, nātrija hlorīds, sukraloze un dzeltenais dzelzs oksīds (E172).
Sevelamer carbonate Winthrop ārējais izskats un iepakojums
Sevelamer carbonate Winthrop pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai ir gaiši dzeltens pulveris folijas paciņā, kas noslēgta, izmantojot karstumu. Paciņas ir iepakotas ārējā iepakojumā.
(Instrukcija iepakojumam ar dozēšanas karoti) 0,4 g dozēšanas karote ir ievietota kartona kastītē.
Iepakojuma lielums: 90 paciņas iepakojumā.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
62

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotāji

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Genzyme Europe B.V. Paasheuvelweg 25 1105 BP Amsterdam Nīderlande

Ražotājs: Genzyme Ireland Ltd. IDA Industrial Park Old Kilmeaden Road Waterford Īrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg Sanofi Belgium Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

Lietuva UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“ Tel. +370 5 275 5224

България SANOFI BULGARIA EOOD Tел: +359 2 9705300
Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Magyarország SANOFI-AVENTIS Zrt Tel: +36 1 505 0050
Malta Sanofi Malta Ltd Tel: +356 21493022

Danmark Sanofi A/S Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland sanofi-aventis Netherlands B.V. Tel: +31 20 245 4000

Deutschland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Tel: +49 (0)180 2 222010

Norge sanofi-aventis Norge AS Tlf: + 47 67 10 71 00

Eesti sanofi-aventis Estonia OÜ Tel. +372 6 273 488

Österreich sanofi-aventis GmbH Tel: + 43 1 80 185 - 0

Ελλάδα sanofi-aventis AEBE Τηλ: +30 210 900 1600
España sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00

Polska sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00
Portugal Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.. Tel: +351 21 35 89 400

63

France sanofi-aventis France Tél : 0 800 222 555 Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23
Hrvatska sanofi-aventis Croatia d.o.o. Tel: +385 1 600 34 00
Ireland sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI Tel: +353 (0) 1 4035 600
Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 7000
Italia Sanofi S.p.A. Tel: 800.536 389
Κύπρος sanofi-aventis Cyprus Ltd. Τηλ: +357 22 871600
Latvija sanofi-aventis Latvia SIA Tel: +371 67 33 24 51

România Sanofi Romania SRL Tel: +40 (0) 21 317 31 36
Slovenija sanofi-aventis d.o.o. Tel: +386 1 560 4800
Slovenská republika sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Tel.: +421 2 33 100 100
Suomi/Finland Sanofi Oy Puh/Tel: + 358 201 200 300
Sverige Sanofi AB Tel: +46 (0)8 634 50 00
United Kingdom Sanofi Tel: +44 (0) 845 372 7101

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

64

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Sevelamer carbonate Winthrop 2,4 g pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai Sevelameri carbonas
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Sevelamer carbonate Winthrop un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Sevelamer carbonate Winthrop lietošanas 3. Kā lietot Sevelamer carbonate Winthrop 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Sevelamer carbonate Winthrop 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Sevelamer carbonate Winthrop un kādam nolūkam to lieto
Sevelamer carbonate Winthrop satur aktīvo vielu sevelamēra karbonātu. Tas saista fosfātus no uztura gremošanas traktā un tādējādi samazina fosfora līmeni asins serumā.
Šīs zāles lieto, lai kontrolētu hiperfosfatēmiju (augstu fosfātu līmeni asinīs): • pieaugušiem pacientiem, kuriem veic dialīzi (asins attīrīšanas metode). To var lietot pacientiem,
kuriem veic hemodialīzi (izmantojot asins filtrēšanas iekārtu) vai peritoneālo dialīzi (kad šķidrums tiek iesūknēts vēderā un iekšējā ķermeņa membrāna izfiltrē asinis); • pieaugušiem pacientiem ar hronisku (ilgstošu) nieru slimību, kuriem netiek veikta dialīze un kuriem fosfora līmenis serumā (asinīs) ir vienāds ar vai augstāks nekā 1,78 mmol/l; • pediatriskiem pacientiem ar hronisku (ilgstošu) nieru slimību, kuri ir vecāki par 6 gadiem un kuru auguma garums un ķermeņa masa pārsniedz noteiktu lielumu (ko ārsts izmanto ķermeņa virsmas laukuma aprēķināšanai).
Lai novērstu kaulu slimības attīstību, šīs zāles jālieto kopā ar citu ārstēšanu, tādu kā kalcija piedevu un D vitamīna lietošana. Paaugstināts fosfora līmenis serumā var izraisīt cietu nogulšņu veidošanos Jūsu organismā, ko sauc par kalcifikāciju. Šo nogulšņu dēļ asinsvadi var kļūt neelastīgāki un var būt apgrūtināta asiņu cirkulācija organismā. Paaugstināts fosfora līmenis serumā var arī izraisīt ādas niezi, acu apsārtumu, sāpes kaulos un lūzumus.
2. Kas Jums jāzina pirms Sevelamer carbonate Winthrop lietošanas
Nelietojiet Sevelamer carbonate Winthrop šādos gadījumos: • ja Jums ir zems fosfātu līmenis asinīs (Jūsu ārsts to pārbaudīs); • ja Jums ir zarnu nosprostojums; • ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
65

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms Sevelamer carbonate Winthrop lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja jebkas no zemāk minētā attiecas uz Jums: • rīšanas problēmas; • problēmas ar kuņģa un zarnu motoriku (zarnu darbību); • bieža vemšana; • akūts zarnu iekaisums; • kuņģim vai zarnām veikta liela ķirurģiska operācija; • nopietna iekaisīga zarnu slimība.
Papildu ārstēšanas metodes Nieru slimības vai dialīzes dēļ Jums var: • attīstīties zems vai augsts kalcija līmenis asinīs. Tā kā šīs zāles nesatur kalciju, ārsts var parakstīt
papildu kalcija tabletes; • izveidoties zems D vitamīna daudzums asinīs. Tāpēc ārsts var kontrolēt D vitamīna līmeni asinīs
un vajadzības gadījumā parakstīt papildu D vitamīnu. Ja Jūs papildus nelietojat multivitamīnus, Jums var arī veidoties arī zems A, E, K vitamīnu un folskābes līmenis asinīs, un tāpēc ārsts var kontrolēt šo vitamīnu līmeni un vajadzības gadījumā parakstīt šos vitamīnus papildus.
Īpaša piezīme pacientiem, kuriem veic peritoneālo dialīzi Saistībā ar peritoneālo dialīzi Jums var attīstīties peritonīts (vēdera dobuma šķidruma infekcija). Šo risku var pazemināt, maisiņa nomaiņas laikā rūpīgi ievērojot sterilitāti. Jums nekavējoties jāizstāsta ārstam, ja Jums rodas jaunas vēdera diskomforta pazīmes vai simptomi, vēdera apjoma palielināšanās, sāpes vēderā, sāpes taustot vēderu vai vēdera saspringums, aizcietējums, drudzis, drebuļi, slikta dūša vai vemšana. Jūs rūpīgāk uzraudzīs, lai kontrolētu, vai nerodas problēmas, ko izraisa zems A, D, E, K vitamīnu un folskābes līmenis.
Bērni Drošums un efektivitāte bērniem (līdz 6 gadu vecumam) nav pētīta. Tādēļ šīs zāles nav ieteicamas lietošanai bērniem līdz 6 gadu vecumam.
Citas zāles un Sevelamer carbonate Winthrop Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
• Sevelamer carbonate Winthrop nedrīkst lietot tajā pašā laikā, kad lietojat ciprofloksacīnu (antibiotika).
• Ja lietojat zāles sirds ritma traucējumu vai epilepsijas ārstēšanai, pirms Sevelamer carbonate Winthrop lietošanas Jums jākonsultējas ar ārstu.
• Sevelamer carbonate Winthrop var samazināt dažu zāļu, tādu kā ciklosporīns, mikofenolāta mofetils un takrolims (zāles, ko lieto imūnsistēmas nomākšanai), iedarbību. Ja lietojat šīs zāles, ārsts sniegs Jums padomu, kā rīkoties.
• Retāk atsevišķiem cilvēkiem, kuri lieto levotiroksīnu (lieto zema vairogdziedzera hormonu līmeņa ārstēšanai) un Sevelamer carbonate Winthrop, var novērot vairogdziedzera hormonu deficītu. Tādēļ ārsts var rūpīgāk kontrolēt vairogdziedzeri stimulējošā hormona līmeni asinīs.
• Ja lietojat zāles grēmu, gastroezofageālā atviļņa slimības (GEAS) vai kuņģa čūlas ārstēšanai, tādas kā omeprazols, pantoprazols vai lansoprazols, Jums jākonsultējas ar ārstu, ja lietojat Sevelamer carbonate Winthrop.
66

Ārsts regulāri pārbaudīs Sevelamer carbonate Winthrop mijiedarbību ar citām zālēm.
Dažos gadījumos Sevelamer carbonate Winthrop jālieto tajā pašā laikā, kad citas zāles. Ārsts var ieteikt lietot šīs zāles 1 stundu pirms vai 3 stundas pēc Sevelamer carbonate Winthrop lietošanas vai apsvērt šo zāļu līmeņa kontroli asinīs.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.Nav zināms, vai Sevelamer carbonate Winthrop ir kāda ietekme uz nedzimušu bērnu.
Izstāstiet ārstam, ja vēlaties barot bērnu ar krūti. Nav zināms, vai Sevelamer carbonate Winthrop var izdalīties mātes pienā un ietekmēt bērnu.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Maz ticams, ka Sevelamer carbonate Winthrop varētu ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
Palīgvielas Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) 2,4 g devā, − būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.
3. Kā lietot Sevelamer carbonate Winthrop
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Ārsts aprēķinās devu, pamatojoties uz fosfora līmeni serumā.
2,4 g devai paciņas pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai jādisperģē 60 ml ūdens. Izdzeriet 30 minūšu laikā pēc pagatavošanas. Svarīgi ir izdzert visu šķidrumu, un var būt nepieciešams izskalot glāzi ar ūdeni un izdzert arī to, lai nodrošinātu, ka norīts viss pulveris. Ūdens vietā pulveri var iepriekš sajaukt ar nelielu daudzumu auksta dzēriena (apmēram 120 ml jeb pusglāze) vai ēdiena (apmēram 100 grami) un izlietot 30 minūšu laikā. Nekarsējiet Sevelamer carbonate Winthrop pulveri (piemēram, mikroviļņu krāsnī) un nepievienojiet karstam ēdienam vai šķidrumiem.
Ieteicamā šo zāļu sākotnējā deva pieaugušajiem ir 2,4-4,8 g dienā, kas vienmērīgi sadalīta pa trim ēdienreizēm. Precīzu sākotnējo devu un shēmu noteiks ārsts.
Ja jāievada 0,4 g deva, lūdzu, izmantojiet īpašo 0,8 g pulvera iepakojumu ar dozēšanas karoti.
Lietošana bērniem un pusaudžiem Ieteicamā Sevelamer carbonate Winthrop tablešu sākuma deva bērniem pamatojas uz viņu auguma garumu un svaru (ko ārsts izmanto, lai aprēķinātu ķermeņa virsmas laukumu). Bērniem priekšroka dodama Sevelamer carbonate Winthrop pulverim, tā kā Sevelamer carbonate Winthrop tabletes nav piemērotas šai populācijai. Šīs zāles nedrīkst lietot tukšā dūšā, un tās jālieto kopā ar ēdienu vai uzkodām. Precīzu sākotnējo devu un shēmu noteiks ārsts.
Sākumā ārsts Jums pārbaudīs fosfora līmeni asinīs ik pēc 2-4 nedēļām, un nepieciešamības gadījumā viņš var pielāgot Sevelamer carbonate Winthrop devu, lai sasniegtu atbilstošu fosfātu līmeni.
Pacientiem, kuri lieto Sevelamer carbonate Winthrop, jāievēro parakstītā diēta.
Ja esat lietojis Sevelamer carbonate Winthrop vairāk nekā noteikts Iespējamas pārdozēšanas gadījumā Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu.
67

Ja esat aizmirsis lietot Sevelamer carbonate Winthrop Ja esat aizmirsis lietot vienu devu, šī deva jāizlaiž un nākamā deva jālieto parastajā laikā kopā ar uzturu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.
4. Iespējamās blakusparādības Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Tā kā aizcietējums var būt agrīns zarnu nosprostojuma simptoms, lūdzu, informējiet par to ārstu vai farmaceitu.
Pacientiem, kuri lieto Sevelamer carbonate Winthrop, ziņots par šādām blakusparādībām: Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): vemšana, aizcietējums, sāpes vēdera augšējā daļā, slikta dūša.
Bieži (var skart mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): caureja, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi, gāzu uzkrāšanās.
Ļoti reti (var skart mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem): paaugstināta jutība.
Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem): ziņotie gadījumi: nieze, izsitumi, lēna zarnu perestaltika (kustība), zarnu nosprostojums (pazīmes ietver: stipru vēdera uzpūšanos, sāpes vēderā, pietūkumu vai krampjus; smagu aizcietējumu), plīsums zarnas sienā (pazīmes ietver: stipras sāpes vēderā, drebuļus, drudzi, sliktu dūšu, vemšanu vai jutīgu vēderu), zarnu asiņošana, resnās zarnas iekaisums un kristālu izgulsnēšanās zarnās.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Sevelamer carbonate Winthrop Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz paciņas un kastītes pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Sagatavotā suspensija jāizlieto 30 minūšu laikā pēc sagatavošanas.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
68

6. Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Sevelamer carbonate Winthrop satur

− Aktīvā viela ir sevelamēra karbonāts. Katra Sevelamer carbonate Winthrop paciņa satur 2,4 g sevelamēra karbonāta.
− Citas sastāvdaļas ir propilēnglikola algināts (E405), citrusaugļu krēma aromatizētājs, nātrija hlorīds, sukraloze un dzeltenais dzelzs oksīds (E172).
Sevelamer carbonate Winthrop ārējais izskats un iepakojums
Sevelamer carbonate Winthrop pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai ir gaiši dzeltens pulveris folijas paciņā, kas noslēgta, izmantojot karstumu. Paciņas ir iepakotas ārējā iepakojumā.
Iepakojuma lielumi: 60 paciņas iepakojumā, 90 paciņas iepakojumā.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotāji
Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Paasheuvelweg 25 1105 BP Amsterdam 1411 DD Naarden Nīderlande
Ražotājs: Genzyme Ireland Ltd. IDA Industrial Park Old Kilmeaden Road Waterford Īrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg Sanofi Belgium Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

Lietuva UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“ Tel. +370 5 275 5224

България SANOFI BULGARIA EOOD Tел: +359 2 9705300
Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Magyarország SANOFI-AVENTIS Zrt Tel: +36 1 505 0050
Malta Sanofi Malta Ltd Tel: +356 21493022

69

Danmark Sanofi A/S Tlf: +45 45 16 70 00
Deutschland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Tel: +49 (0)180 2 222010
Eesti sanofi-aventis Estonia OÜ Tel. +372 6 273 488
Ελλάδα sanofi-aventis AEBE Τηλ: +30 210 900 1600
España sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00
France sanofi-aventis France Tél : 0 800 222 555 Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23
Hrvatska sanofi-aventis Croatia d.o.o. Tel: +385 1 600 34 00
Ireland sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI Tel: +353 (0) 1 4035 600
Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 7000
Italia Sanofi S.p.A. Tel: 800.536 389
Κύπρος sanofi-aventis Cyprus Ltd. Τηλ: +357 22 871600
Latvija sanofi-aventis Latvia SIA Tel: +371 67 33 24 51

Nederland sanofi-aventis Netherlands B.V. Tel: +31 20 245 4000
Norge sanofi-aventis Norge AS Tlf: + 47 67 10 71 00
Österreich sanofi-aventis GmbH Tel: + 43 1 80 185 - 0
Polska sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00
Portugal Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.. Tel: +351 21 35 89 400
România Sanofi Romania SRL Tel: +40 (0) 21 317 31 36
Slovenija sanofi-aventis d.o.o. Tel: +386 1 560 4800
Slovenská republika sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Tel.: +421 2 33 100 100
Suomi/Finland Sanofi Oy Puh/Tel: + 358 201 200 300
Sverige Sanofi AB Tel: +46 (0)8 634 50 00
United Kingdom Sanofi Tel: +44 (0) 845 372 7101

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta Citi informācijas avoti

70

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
71

IV PIELIKUMS ZINĀTNISKIE SECINĀJUMI UN REĢISTRĀCIJAS
NOSACĪJUMU IZMAIŅU PAMATOJUMS
72

Zinātniskie secinājumi Ņemot vērā Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) novērtējuma ziņojumu par sevelamēra PADZ, Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas (Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) zinātniskie secinājumi ir šādi: Šajā PADZ aptvertajā periodā tika publicēti 14 gadījumu ziņojumi par kuņģa-zarnu trakta (KZT) traucējumiem, kas saistīti ar sevelamēra kristāliem, ieskaitot vienu zarnas/aklās zarnas satura iztukšošanās traucējumu gadījumu. Ņemot vērā šo notikumu smagumu, labi dokumentēto un publicēto gadījumu skaita palielināšanos, ieskaitot 4 sevelamēra gadījumus ar pozitīvu reakciju uz zāļu lietošanas pārtraukšanu, “sevelamēra kristālu, kas saistīti ar smagiem kuņģa-zarnu trakta traucējumiem” risks jāatjaunina zāļu apraksta 4.4. apakšpunktā un jāatspoguļo arī 4.8. apakšpunktā un attiecīgajos lietošanas instrukcijas punktos. CHMP piekrīt PRAC sagatavotajiem zinātniskajiem secinājumiem. Reģistrācijas nosacījumu izmaiņu pamatojums Pamatojoties uz zinātniskajiem secinājumiem par sevelamēru, CHMP uzskata, ka ieguvuma un riska līdzsvars zālēm, kas satur aktīvo vielu sevelamēru, ir nemainīgs, ja tiek veiktas ieteiktās izmaiņas zāļu informācijā. CHMP iesaka mainīt reģistrācijas nosacījumus.
73
[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2021]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas