apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Sevorane sol.pro inhal.anaest.250ml

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-20
SEVORANE-PRO-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "Sevorane sol.pro inhal.anaest.250ml" Rīgā, Latvijā ir:

 • 207.93€  236.35$  173.98£  18034Rub  2145.5SEK  941PLN  739.34₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts Sevorane sol.pro inhal.anaest.250ml     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsN01AB08 

Aktīvās vielas: Sevofluranum

 


Ražotājs, zīmols: Abbott Laboratories

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Sevorane inhalācijas tvaiki, šķidrums Kartona kastīte, Polietilēna naftalāta pudele, N1

(Neiroloģija, ATĶ kods: N01AB08)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

214.36€

Zāļu produkta identifikators

00-1001-01

Zāļu reģistrācijas numurs

00-1001

Ražotājs

AbbVie S.r.l., Italy; Aesica Queenborough Ltd, United Kingdom

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

22-OCT-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

100%

Zāļu forma

Inhalācijas tvaiki, šķidrums

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

AbbVie, SIA, Latvija

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Sevorane inhalācijas tvaiki, šķidrums

Sevofluranum

Pirms zāļu saņemšanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Šī instrukcija sniedz par Sevorane šobrīd pieejamās informācijas apkopojumu.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet nodaļas ārstam vai anesteziologam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar nodaļas ārstu vai anesteziologu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Sevorane un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Sevorane saņemšanas

3. Kā Jūs saņemsiet Sevorane

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Sevorane

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Kas ir Sevorane un kādam nolūkam to lieto

Sevorane pieder pie zāļu grupas, ko sauc par vispārējās anestēzijas līdzekļiem. Tie uz laiku samazina centrālās nervu sistēmas aktivitāti. Tas izraisa pilnīgu sajūtu, tai skaitā apziņas, zudumu, ļaujot operācijai noritēt bez sāpēm vai stresa.

Sevorane ir dzidrs, bezkrāsains šķidrums, kas kļūst par gāzi, kad to ievieto īpašā anestēzijai paredzētā iekārtā (iztvaikotājā). Tas tiek sajaukts ar skābekli, ko Jūs ieelposiet. Kad Sevorane tiek ieelpots (inhalēts), tas gan bērniem, gan pieaugušajiem izraisa un uztur dziļu miegu bez sāpēm (vispārējā anestēzija).

Kas Jums jāzina pirms Sevorane saņemšanas

Pastāstiet nodaļas ārstam, ķirurgam vai anesteziologam, ja:

Jums ir alerģija pret sevoflurānu vai jebkuru citu anestēzijas līdzekli, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

Jums vai kādam no Jūsu ģimenes operācijas laikā ir bijis stāvoklis, ko sauc par ļaundabīgo hipertermiju (strauja ķermeņa temperatūras celšanās un smagas muskuļu kontrakcijas);

Jums ir aknu darbības traucējumi, vai Jūs iepriekš esat saņēmis vispārējo anestēziju, īpaši, ja īsa perioda laikā tas ir bijis atkārtoti. Daži anestēzijas līdzekļi reizēm var radīt aknu darbības traucējumus, kas izraisa ādas un acu dzelti;

Jums ir nosliece uz krampju rašanos vai to attīstības risks;

Jums jebkad ir bijusi QT intervāla pagarināšanās (specifiska laika intervāla pagarināšanās elektrokardiogrammā) vai Torsades de pointes (specifisks sirds ritma traucējumu veids), kas var arī būt saistīts ar QT intervāla pagarināšanos. Ir zināms, ka Sevorane dažkārt izraisa šos traucējumus.

Jums ir ar mitohondrijiem saistīta slimība;

Jums ir nieru mazspēja.

Bērni

Ja Sevorane tiks lietots Jūsu bērnam, papildus iepriekš minētajam, lūdzam pastāstīt nodaļas ārstam, ķirurgam vai anesteziologam, ja Jūsu bērnam:

ir krampji vai krampjveida traucējumi, jo Sevorane var palielināt krampju rašanās risku;

ir Pompes slimība (metabols traucējums). Sevorane var izraisīt sirds ritma izmaiņas, kas dažkārt var būt nopietnas;

ir tādi nopietni muskuļu darbības traucējumi kā Duchenne muskuļu distrofija;

ir mitohondriju darbības traucējumi, kas var būt iedzimti un var ietekmēt īpašas sirds, smadzeņu un nieru šūnas;

ir nieru mazspēja.

Citas zāles un Sevorane

Pastāstiet nodaļas ārstam vai anesteziologam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Tas ir īpaši svarīgi, ja Jūs lietojat sekojošās zāles:

amfetamīni (stimulanti),

bēta blokatori vai zāles, ko sauc par verapamilu (lieto paaugstināta asinsspiediena un noteiktu sirds traucējumu ārstēšanai),

bēta simpatomimētiskie līdzekļi, tādi kā izoprenalīns un alfa, un bēta simpatomimētiskie līdzekļi, piemēram, adrenalīns un noradrenalīns, saistībā ar iespējamo ventrikulāro aritmiju risku,

neselektīvie MAO inhibitori – krīzes risks operācijas laikā,

kalcija antagonisti, it īpaši dihidropiridīna atvasinājumi, ja lieto kopā ar sevoflurānu var izraisīt ievērojamu hipotensiju,

kalcija antagonisti, ja lieto vienlaikus ar inhalācijas anestēzijas līdzekļiem var izraisīt papildinošu negatīvu inotropu ietekmes risku,

sukcinilholīns kopā ar inhalācijas anestēzijas līdzekļiem tiek saistīts ar retu kālija līmeņa paaugstināšanos serumā, kas pediatriskiem pacientiem pēcoperācijas perioda laikā var izraisīt sirds aritmijas un nāvi,

izoniazīds (antibiotika, ko lieto tuberkulozes ārstēšanai),

Asinszāle (augu izcelsmes līdzeklis, ko lieto depresijas gadījumā)

līdzekļi tūskas samazināšanai (efedrīns).

Dažas vielas (piemēram, alkohols) var pavājināt Sevorane iedarbību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar nodaļas ārstu, ķirurgu vai anesteziologu. Nav zināms, vai Sevorane vai kāds no tā blakusproduktiem nokļūst mātes pienā. Ieteicams nebarot bērnu ar krūti 48 stundas pēc Sevorane saņemšanas un izliet pienu, kas radies šajā laika periodā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus pēc operācijas vai procedūras, kuras laikā saņēmāt anestēzijas līdzekli, līdz brīdim, kad Jūsu ārsts to atļauj darīt. Kādu laiku var būt traucēta Jūsu spēja vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Kā Jūs saņemsiet Sevorane

Sevorane Jums VIENMĒR ievadīs anesteziologs. Atkarībā no Jūsu vecuma, ķermeņa masas un Jums paredzētā operācijas veida anesteziologs noteiks Jums nepieciešamo devu.

Sevorane Jūs iemidzinās ātri un viegli. Tam arī ir patīkama smarža.

Miega izraisīšana anestēzijas sākumā

Lai Jūs aizmigtu, iespējams, Jums lūgs ieelpot Sevorane ar maskas palīdzību. Tomēr vairumā gadījumu Jums injicēs citu anestēzijas līdzekli, kas Jūs iemidzinās pirms Sevorane saņemšanas.

Miega uzturēšana anestēzijas laikā

Operācijas laikā anesteziologa uzraudzībā Jūs turpināsiet ieelpot Sevorane ar maskas palīdzību.

Pamošanās pēc anestēzijas

Jūs pamodīsieties dažu minūšu laikā pēc tam, kad anesteziologs apturēs Sevorane ieelpošanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet nodaļas ārstam vai anesteziologam.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Tās var rasties gan operācijas laikā, gan pēc tās. Sekojošās Sevorane blakusparādības ir smagas un ar tām nepieciešamības gadījumā operācijas laikā tiks galā ķirurgs vai anesteziologs. Ja pēc operācijas Jūs novērojat kādu no šīm blakusparādībām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību:

alerģiskas reakcijas ar tādiem simptomiem kā izsitumi, sejas pietūkums, sēkšana;

strauja ķermeņa temperatūras celšanās (ļaundabīgā hipertermija);

palēnināts sirds ritms (bradikardija);

rīkles spazmas;

sēkšana un elpas trūkums (bronhu spazmas);

sirdsdarbības traucējumi (AV blokāde), ko operācijas laikā cieši uzraudzīs anesteziologs, pēc operācijas tā var izpausties kā reibonis.

Par šādām blakusparādībām tiek ziņots pēc Sevorane lietošanas, un tās ir atspoguļotas pēc biežuma (ļoti bieži ≥ 1/10; bieži ≥ 1/100 līdz < 1/10; retāk ≥ 1/1,000 līdz < 1/100, reti ≥ 1/10,000 līdz < 1/1,000 un nav zināmi - pēc pieejamiem datiem nevar noteikt).

Ļoti bieži

Uzbudinājums

Pazemināts asinsspiediens (hipotensija)

Klepus

Slikta dūša

Vemšana

Lēna sirdsdarbība (bradikardija)

Bieži

Miegainība

Reibonis

Galvassāpes

Ātra sirdsdarbība (tahikardija)

Paaugstināts asinsspiediens (hipertensija)

Pastiprināta siekalu izdalīšanās (siekalu hipersekrēcija)

Drudzis (pireksija)

Drebuļi

Izmainīts cukura (glikozes) līmenis

Aknu funkcionālo testu izmaiņas*

Izmainīts balto asins šūnu skaits

Paaugstināts fluorīdu līmenis asinīs**

Pazemināta ķermeņa temperatūra (hipotermija)

Balsenes spazmas (laringospazmas)

Retāk

Pilnīga atrioventrikulāra blokāde (AV blokāde), ko var atpazīt pēc reiboņa, kas ir pēc operācijas

Nav zināmi

Izsitumi uz ādas

Nātrene, stipra nieze

Kontaktdermatīts (ādas apsārtums un iekaisums sakarā ar alerģiju izraisošas vielas iedarbību)

Krampji (lēkmes), īpaši bērniem

Aknu iekaisums vai bojājums. Pacientiem ar aknu slimību var būt sāpes vai pilnuma sajūta vēderā, tumšs urīns, bāli vai baltas krāsas izkārnījumi, nogurums, vispārēja nieze, acu dzeltēšana, slikta dūša, vemšana un delīrijs

Saraustītas un spazmveida kustības

Diskomforta sajūta krūtīs

Lēna, sekla elpošana (elpošanas nomākums)

Pauzes elpošanā

Nepietiekams skābekļa daudzums

Apjukums

Sejas tūska

Strauja temperatūras paaugstināšanās (ļaundabīgā hipertermija)

QT pagarināšanās, kas saistīta ar Torsades de pointes

* Ja Jums tiek veiktas asins analīzes, var tikt konstatētas izmaiņas aknu vai nieru enzīmu vai citu asinīs atrodamo vielu līmenī. Parasti tas neizraisa simptomus.

** Anestēzijas laikā un uzreiz pēc tās var būt nedaudz palielināts fluorīdu līmenis asinīs, kas rodas ķermenī, sabrūkot sevoflurānam, bet šis līmenis netiek uzskatīts par kaitīgu un drīz atgriežas normas robežās.

Ir bijuši ļoti reti ziņojumi par sirdsdarbības apstāšanos, stāvokli, kad sirds pārstāj darboties.

Kālija līmeņa asinīs izmaiņu dēļ pēc operācijas dažiem bērniem var būt neregulāra sirdsdarbība, kas potenciāli var būt dzīvībai bīstama.

Bērniem ar Pompes slimību (iedzimta slimība) Sevorane anestēzijas laikā var būt neregulārs sirds ritms.

Pēc Sevorane saņemšanas

Jūs atžirgsiet vai atmodīsieties pāris minūšu laikā.

Jo īpaši bērni pēc pamošanās var būt nemierīgi. Sakiet ārstam vai anesteziologam, ja Jums nepieciešama papildus atsāpināšana.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar nodaļas ārstu vai anesteziologu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003, Tīmekļa vietne: HYPERLINK \"http://www.zva.gov.lv\" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. Nekavējoties pastāstiet nodaļas ārstam vai anesteziologam, ja pēc anestēzijas ar Sevorane Jums rodas jebkādi citi neparasti vai negaidīti simptomi.

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par Sevorane, uz kuriem atbildes nav atrodamas šajā instrukcijā, jautājiet nodaļas ārstam vai anesteziologam.

Kā uzglabāt Sevorane

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles uzlīmes un kastītes pēc “EXP”.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sevorane satur

Aktīvā viela ir sevoflurāns.

Cita sastāvdaļa, ūdens, arī ir sastāvā, lai nodrošinātu Sevorane aizsardzību pret vielām, kas var izraisīt tā sadalīšanos (apkārtējās vides Luisa skābes).

Sevorane ārējais izskats un iepakojums

Sevorane ir dzidrs, bezkrāsains, neuzliesmojošs, gaistošs šķidrums.

Sevorane inhalācijas tvaiki, šķidrums ir pieejams 250 ml dzintara krāsas polietilēna naftalāta (PEN) pudelēs ar vai nu uzrullētu un pret neatļautu izmantošanu aizsargātu (ROPP), vai ātras uzpildes vāciņu.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

AbbVie SIA

Vaiņodes 1, Rīga,

Latvija, LV 1004

Ražotājs

Aesica Queenborough Limited

Queenborough, Kent ME11 5EL

Lielbritānija

AbbVie S.r.l.

S.R. 148 Pontina km 52 SNC

04011 Campoverde di Aprilia (LT)

Itālija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

AbbVie SIA

Vaiņodes 1, Rīga, LV 1004

Latvija

Tālr. +371 67605000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2018. gada aprīlī.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Citas zāles un Sevorane

Ir pierādīts, ka Sevorane lietošana ir droša un efektīva kopā ar plašu loku citu zāļu, ko parasti izmanto ķirurģiskās situācijās, piemērām, centrālo nervu sistēmu ietekmējošas zāles, autonomo nervu sistēmu ietekmējošas zāles, skeleta muskulatūras relaksanti, pretinfekcijas zāles, tai skaitā aminoglikozīdi, hormoni un to sintētiskie aizvietotāji, asins aizvietotāji un kardiovaskulārās sistēmas zāles, tai skaitā adrenalīns.

Tāpat kā citi inhalācijas anestēzijas līdzekļi, Sevorane ietekmē nedepolarizējošo miorelaksantu neiromuskulārās blokādes intensitāti un ilgumu. Kad Sevorane lieto, lai papildinātu alfentanila - N2O anestēziju, tas pastiprina pankuronija, vekuronija vai atrakūrija inducētu neiromuskulāro blokādi. Tāpēc, lietojot Sevorane, šo līdzekļu devas ir jākoriģē. Sevorane ietekme uz sukcinilhlorīdu un depolarizējošās neiromuskulārās blokādes ilgumu nav pētīta.

Neiromuskulārās blokādes līdzekļu devas samazināšana ievadnarkozes laikā var izraisīt novēlotu apstākļu iestāšanos, kas ir piemēroti endotraheālai intubācijai, vai neadekvātu muskuļu relaksāciju, jo neiromuskulārās blokādes līdzekļu iedarbības stimulācija tiek novērota dažas minūtes pēc Sevorane lietošanas sākšanas.

No nedepolarizējošo līdzekļu vidus ir pētīta mijiedarbība ar vekuroniju, pankuroniju un atrakūriju. Ja nav specifisku vadlīniju:

endotraheālai intubācijai: nesamazināt nedepolarizējošo miorelaksantu devu;

anestēzijas uzturēšanas laikā: iespējams, ka nedepolarizējošo miorelaksantu deva ir jāsamazina salīdzinājumā ar to, kas tiek lietota N2O/opioīdu anestēzijas laikā. Papildus miorelaksantu devas ievadīšanas nepieciešamība ir atkarīga no atbildes reakcijas uz nervu stimulāciju.

Sevoflurāns līdzīgi izoflurānam spēj paaugstināt miokarda aritmogēno jutību pret eksogēni ievadīto adrenalīnu.

Tāpat kā ar citiem halogenētajiem gaistošajiem anestēzijas līdzekļiem, vienlaicīgi lietojot slāpekļa oksidulu, Sevorane MAK (minimālās alveolārās koncentrācijas) vērtības samazinās, kā norādīts tabulā “MAK vērtības pieaugušiem pacientiem un bērniem atbilstoši vecumam”. MAK ekvivalents pieaugušiem pacientiem ir samazināts aptuveni par 50% un bērniem par aptuveni 25%.

Pēc intravenozo anestēzijas līdzekļu, piem., propofola lietošanas, līdzīgi kā citām vielām, var būt vajadzīgas zemākas Sevorane koncentrācijas.

CYP2E1 induktori: zāles un savienojumi, kas palielina citohroma P450 izoenzīma CYP2E1 aktivitāti, piemēram, izoniazīds un alkohols var paātrināt sevoflurāna metabolismu un izraisīt nozīmīgu fluorīdu koncentrācijas palielināšanos plazmā.

Ir sagaidāms, ka benzodiazepīni un opioīdi samazinās Sevorane MAK vērtības tādā pašā veidā kā citiem inhalējamiem anestēzijas līdzekļiem. Sevorane lietošana kopā ar benzodiazepīniem un opioīdiem, ko bieži lieto ķirurģiskajā praksē, ir iespējama.

Kad tādi opioīdi kā alfentanils un sufentanils tiek kombinēti ar Sevorane, to iedarbība var izraisīt sinerģisku sirds ritma, asinsspiediena un elpošanas ātruma samazināšanos.

Sevorane metabolismu var palielināt zināmie CYP2E1 induktori (piemēram, izoniazīds un alkohols), bet to nepalielina barbiturāti.

Bēta adrenoblokatori var traucēt kardiovaskulārās kompensācijas reakcijas.

Ja kopā ar Sevorane tiek lietoti netiešas darbības simpatomimētiķi (amfetamīns un tā atvasinājumi, psihostimulatori, apetītes nomācēji, efedrīns un tā atvasinājumi), operācijas laikā pastāv hipertensijas risks. Pacientiem, kuri var izvēlēties operācijas laiku, vislabāk ārstēšanos pārtraukt vairākas dienas pirms operācijas.

Ja kopā ar Sevorane tiek lietoti MAO inhibitori, operācijas laikā pastāv krīzes risks. Ārstēšanās būtu jāpārtrauc 15 dienas pirms operācijas.

Sevorane drīkst izmantot tikai personas, kuras ir apmācītas vispārējās anestēzijas vadīšanā.

Nekavējoties jābūt pieejamām iespējām uzturēt pacienta elpceļu caurlaidību, veikt mākslīgo plaušu ventilāciju, skābekļa papildus pievadi un kardiopulmonālo reanimāciju.

No iztvaikotāja pievadītā Sevorane koncentrācijai jābūt precīzi zināmai. Tā kā gaistošo anestēzijas līdzekļu fizikālās īpašības atšķiras, jāizmanto tikai iztvaikotāji, kas ir speciāli kalibrēti Sevorane lietošanai. Vispārējās anestēzijas piemērošanai jābūt individuālai, pamatojoties uz pacienta atbildes reakciju. Hipotensija un elpošanas depresija pieaug līdz ar anestēzijas dziļumu.

MAK vērtības samazinās līdz ar pacienta vecumu un vienlaikus lietoto slāpekļa oksidulu. Sekojošā tabula rāda vidējās MAK vērtības atšķirīgām vecuma grupām:

MAK vērtības pieaugušiem pacientiem un bērniem atbilstoši vecumam

Pacienta vecums

(gadi)

Sevorane skābeklī

Sevorane

65% N2O/35% O2

0-1 mēnesis*

3,3%

Nav datu

1-<6 mēneši

3,0%

Nav datu

6 mēneši-<3 gadi

2,8%

2,0%**

3-12

2,5%

Nav datu

25

2,6%

1,4%

40

2,1%

1,1%

60

1,7%

0,9%

80

1,4%

0,7%

* Jaundzimušie ir izgājuši pilnu gestācijas ciklu. MAK pirms laika dzimušiem bērniem nav noteikta.

** 1-<3 gadus veciem bērniem tika lietots 60% N2O/40% O2.

Premedikācija

Premedikāciju nosaka anesteziologs individuāli katram pacientam.

Ievadnarkoze

Ar Sevorane anestēziju var uzsākt gan pieaugušajiem, gan bērniem. Dozēšanai ir jābūt individuāli pielāgotai katram pacientam un, atkarībā no pacienta vecuma un klīniskās situācijas, jāveic titrēšana līdz vēlamajam efektam. Var nozīmēt īslaicīgas darbības barbiturātus vai citus intravenozus ievadnarkozes līdzekļus, kam tālāk seko Sevorane inhalācija (skat. arī Citu zāļu lietošana).

Anestēzijas uzturēšana

Anestēzijas ķirurģisko līmeni var uzturēt ar Sevorane koncentrāciju no 0,5% līdz 3% ar vai bez vienlaicīgas slāpekļa oksidula lietošanas.

Gados vecākiem pacientiem: līdzīgi citām inhalācijas anestēzijas vielām, lai uzturētu anestēzijas ķirurģisko līmeni, parasti nepieciešama zemāka Sevorane koncentrācija.

Skat. iepriekš minētās MAK vērtības.

Pamošanās laiks

Pēc Sevorane anestēzijas pamošanās laiks ir īss. Tāpēc pacientam var būt nepieciešama agrīna pēcoperācijas analgēzija. Rūpīgi jānovērtē pacienta pamošanās līmenis no vispārējās anestēzijas, pirms pacients tiek pārvests no pēcanestēzijas telpas uz nodaļu.

Pārdozēšana

Pārdozēšanas gadījumā jārīkojas sekojoši: pārtraukt zāļu lietošanu, nodrošināt brīvus elpceļus un uzsākt palīgventilāciju vai kontrolēto ventilāciju ar 100% skābekli un uzturēt adekvātu kardiovaskulāro funkciju.

SASKAŅOTS ZVA 05-07-2018

PAGE 6


00-1001/II/009

v8.1

23-Aprīlis-2018
Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas