apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Diazepek amp.0.5% 2ml N330

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-Jan-20
DIAZEPEK-лекарство/препарат -ампулы ориентировочно, Вы можете купить "Diazepek amp.0.5% 2ml N330" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 280.22€  318.53$  234.47£  24304Rub  2891.5SEK  1268PLN  996.38₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -ампулы  Diazepek amp.0.5% 2ml N330     Перепроверить

ATC кодN05BA01 

Активные вещества: Diazepamum

 

Latvijas zāles medikaments Произведено в Латвии. 
Фирма производитель: Grindex

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
Diazepek amp.0.5% 2ml N330, Diazepamum Rx (Grindex) [Latvija]
280.22€ , Oct.2021 Интернет аптека Latvija Meness aptieka Тел. 8555
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Diazepeks 5 mg/ml šķīdums injekcijām Stikla ampula, N330

(Psihiatrija, ATĶ kods: N05BA01)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

16.26–288.89€

Zāļu produkta identifikators

96-0050-03

Zāļu reģistrācijas numurs

96-0050

Ražotājs

Grindeks, AS, Latvija

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

19-DEC-06

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

5 mg/ml

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Grindeks, AS, Latvija

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

DIAZEPEKS 5 mg/ml šķīdums injekcijām

Diazepamum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Diazepeks un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Diazepeks lietošanas

3. Kā lietot Diazepeks

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Diazepeks

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Diazepeks un kādam nolūkam to lieto

Diazepeks ir benzodiazepīnu klases zāles, kam raksturīga nomierinoša, prettrauksmes, muskuļus relaksējoša un pretkrampju darbība, kā arī miegu izraisošs efekts.

Indikācijas

Diazepeks lieto šādos gadījumos:

Trauksmes un baiļu stāvokļi vai to simptomi.

Alkohola abstinences sindroms.

Dažādas etioloģijas krampji, smaga epilepsijas forma (status epilepticus), febrili krampji.

Zāles lieto arī ķirurģisku procedūru premedikācijai.

2. Kas Jums jāzina pirms Diazepeks lietošanas

Nelietojiet Diazepeks šādos gadījumos

  • Ja Jums ir alerģija pret diazepāmu vai pret citiem benzodiazepīna grupas atvasinājumiem, vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

  • Akūtas slēgtas priekšējās kameras kakta glaukomas lēkmes vai atvērtas priekšējās kameras kakta glaukomas gadījumā, ja netiek saņemta atbilstoša terapija.

  • Ja Jums ir muskuļu vājums (Myasthenia gravis).

  • Ja Jums ir elpošanas nomākums, akūta elpošanas mazspēja, miega apnojas sindroms.

  • Ja Jums ir smaga aknu mazspēja.

  • Ja Jums ir alkohola intoksikācija vai akūta intoksikācija ar centrālo nervu sistēmu (CNS) nomācošām vielām.

- Ja ir intoksikācija ar zālēm un psihotropām vielām.

- Grūtniecības pirmajā trimestrī.

- Barošanas ar krūti periodā.

Diazepeks nelieto fobiju un apmātību, hronisku psihožu ārstēšanai.

Nedrīkst izmantot monoterapijas veidā depresijas vai ar depresiju saistīta nemiera ārstēšanā.

Ja uz Jums attiecas kāds no minētajiem gadījumiem, informējiet par to ārstu, vēl pirms esat uzsākuši zāļu lietošanu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lietojot benzodiazepīnus, var parādīties paradoksālas reakcijas, tādas kā nemiers, uzbudinājums, nervozitāte, agresivitāte, paranoja, dusmas, nakts murgi, halucinācijas, psihozes, neadekvāta uzvedība un citi negatīvi uzvedības efekti. Ja rodas šādi simptomi, medikamenta lietošana jāpārtrauc. Šie simptomi biežāk rodas bērniem un vecākiem pacientiem.

Benzodiazepīnu terapijas laikā var izveidoties atkarība. Risks ir paaugstināts pacientiem, kas lieto zāles ilgstoši vai arī lieto lielas devas, īpaši uzņēmīgiem pacientiem ar tieksmi uz pārmērīgu alkohola un zāļu lietošanu anamnēzē. Ja ir izveidojusies fiziska atkarība no benzodiazepīniem, pārtraucot terapiju, radīsies atcelšanas simptomi. Tos veido galvassāpes, muskuļu sāpes, pārmērīgs nemiers, sasprindzinājums, apjukums, nervozitāte. Smagos gadījumos var parādīties sekojoši simptomi: realitātes izjūtas zaudēšana, depersonalizācija, ekstremitāšu nejutīgums, paaugstināta jutība pret gaismu, troksni un fiziskiem kontaktiem, halucinācijas vai epileptiskas lēkmes. Pārtraucot ieilgušu intravenozo terapiju, ir nepieciešama pakāpeniska devas samazināšana.

Pacientiem ar elpošanas traucējumiem šīs zāles jālieto ar īpašu piesardzību, jo pastāv elpošanas nomākuma risks.

Bērni

Bērniem Diazepeks ārsts nozīmēs tikai pēc rūpīgas to nepieciešamības izvērtēšanas, paredzot pēc iespējas īsāku ārstēšanas ilgumu.

Citas zāles un Diazepeks

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Diazepeks un antihistamīna līdzekļu, antipsihotisko zāļu, miorelaksantu (baklofēns, tizanidīns), nabilona, lofeksidīna, fenotiazīna vai barbitūrskābes atvasinājumu, narkotisko līdzekļu, antidepresantu (MAO inhibitori u.c.), kā arī cimetidīna, disulfirāma un alkoholisko dzērienu vienlaicīga lietošana pastiprina šo zāļu sedatīvo iedarbību uz CNS. Palielinās apnojas risks, iespējama hipotensija un muskuļu vājums.

Lietojot diazepāmu kopā ar opiātiem, elpošanu nomācošā ietekme var pastiprināties. Lietojot kopā ar citiem muskuļu relaksantiem, iedarbība ir neparedzama un pastāv elpošanas apstāšanās risks.

Lietojot kopā ar antihipertensīvajiem līdzekļiem, to hipotensīvā darbība palielinās; α‑adrenoblokatori var pastiprināt Diazepeks sedatīvo efektu. Vecākiem pacientiem ir nepieciešama īpaša uzraudzība.

Izoniazīds, ritonavīrs, amprenavīrs paaugstina Diazepeks aktīvās vielas – diazepāma koncentrāciju plazmā.

Aknu enzīmu inhibitoriem (piem., cimetidīns, fluvoksamīns, fluoksetīns, omeprazols) piemīt spēja reducēt benzodiazepīnu klīrensu, tā potencējot to darbību, savukārt aknu enzīmu inducētāji (piem., rifampicīns) var palielināt benzodiazepīnu klīrensu.

Ir pretrunīgi dati par Diazepeks mijiedarbību ar pretepilepsijas līdzekļiem.

Ir ziņojumi par to, ka benzodiazepīni ietekmē fenitoīna elimināciju.

Vienlaicīgi lietojot ar levodopa, samazinās levodopa iedarbība.

Lietojot vienlaicīgi ar digoksīnu, Diazepeks var samazināt tā renālo ekskrēciju, tādējādi paaugstinot digoksīna toksicitāti.

Izoniazīds, disulfirāms, antihistamīna līdzekļi un estrogēnus saturoši kontracepcijas līdzekļi pastiprina, turpretim rifampicīns pavājina diazepāma un tā metabolīta – desmetildiazepāma saistīšanos ar plazmas proteīniem, tādējādi paaugstinot nesaistītā diazepāma frakcijas koncentrāciju asins plazmā.

Vienlaicīgi lietojot ar alkoholu, iespējamas patoloģiskas reakcijas. Diazepeks un alkohola mijiedarbības patoloģiskais efekts nav atkarīgs no izdzertā alkohola daudzuma un veida. Alkoholu drīkst lietot ne ātrāk kā 36 stundas pēc Diazepeks lietošanas.

Arī pretsēnīšu līdzekļi (ketokonazols) paaugstina benzodiazepīnu koncentrāciju plazmā.

Lietojot Diazepeks kopā ar opioīdiem (stipras sāpju mazinošas zāles, zāles aizstājterapijai atkarības gadījuma un pretklepus zāles); var rasties miegainība, elpošanas nomākums, koma un nāve. Šo risku dēļ opioīdu un Diazepeks vienlaicīga lietošana ir ieteicama tikai tad, ja citas ārstēšanas metodes nav piemērotas. Ārsts Jums ieteiks lietot šīs zāles mazākās devās un īslaicīgi.

Lūdzu, pastāstiet ārstam par visām opioīdus saturošām zālēm, kuras Jūs lietojat, un rūpīgi ievērojiet ārsta ieteikto devu. Ja rodas šādi simptomi, sazinieties ar ārstu.

Diazepeks kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Nav ieteicama vienlaicīga lietošana ar alkoholu, jo tiek pastiprināts sedatīvais efekts un iespējamas patoloģiskas reakcijas (sk. sadaļu Citas zāles un Diazepeks).

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Daži pētījumi liecina par palielinātu iedzimtu anomāliju risku, kas saistīts ar benzodiazepīnu lietošanu pirmā trimestra laikā, tādēļ Diazepeks šajā periodā lietot nedrīkst.

Ja Jūs plānojat grūtniecību vai ir aizdomas par grūtniecību, konsultējieties ar ārstu par zāļu lietošanas pārtraukšanu.

Lielu devu vai pat nelielu devu ilgstoša lietošana grūtniecības pēdējā trimestrī vai dzemdību laikā var radīt augļa sirds ritma traucējumus, hipotoniju, vāju zīšanas spēju, hipotermiju vai mērenu elpošanas nomākumu.

Attiecībā uz jaundzimušajiem svarīgi atcerēties, ka enzīmu sistēma, kas iesaistās zāļu noārdīšanā, vēl nav pilnībā izveidojusies (īpaši pirms laika dzimušajiem), turklāt bērniem, kuru mātes ilgstoši lietojušas benzodiazepīnus pēdējos grūtniecības mēnešos, var būt izveidojusies fiziska atkarība un pastāv atkarības simptomu attīstības risks.

Diazepeks ir konstatēts mātes pienā, tādēļ no tā lietošanas laktācijas periodā vajadzētu atturēties.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zāļu sedatīvā ietekme, izraisītā amnēzija, traucētā koncentrēšanās spēja un traucētās muskuļu funkcijas nelabvēlīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, tādēļ zāļu lietošanas laikā ieteicams izvairīties no darba, kas saistīts ar risku un kura veikšanai nepieciešama veiklība un ātra reakcija (darbs ar tehniskām iekārtām, transportlīdzekļu vadīšana). Alkohols var pastiprināt jebkurus nevēlamos efektus.

Diazepeks satur etanolu, benzoskābi, nātrija benzoātu, benzilspirtu un propilēnglikolu

Etanols

Šīs zāles satur nelielu etanola (alkohola) daudzumu (0,122 mg/ml), kas ir mazāks par 100 mg katrā devā.

Benzoskābe un nātrija benzoāts

Šīs zāles satur 16 mg benzoskābes un 196 mg nātrija benzoāta katrā 2 ml ampulā, kas ir līdzvērtīgi 8 mg/1 ml benzoskābes un 98 mg/1 ml nātrija benzoāta attiecīgi. Benzoskābe un nātrija benzoāts var pastiprināt dzelti (dzeltena āda un acis) jaundzimušajiem (līdz 4 nedēļu vecumam).

Nātrijs

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.


Benzilspirts

Šīs zāles satur 30 mg benzilspirta katrā 2 ml ampulā, kas ir līdzvērtīgi 15 mg/1 ml. Benzilspirts var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Benzilspirts ir saistīts ar smagu blakusparādību, tajā skaitā elpošanas traucējumu (ko sauc par smakšanas sindromu – gasping syndrome) risku maziem bērniem. Nedodiet savam jaundzimušajam bērnam (līdz 4 nedēļu vecumam), ja vien to nav noteicis ārsts.

Nelietot ilgāk par nedēļu maziem bērniem (līdz 3 gadu vecumam), ja vien to nav ieteicis ārsts vai farmaceits.

Ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas nepieciešams tādēļ, ka liels daudzums benzilspirta var uzkrāties Jūsu organismā un izraisīt blakusparādības (ko sauc par metabolisko acidozi).

Ja Jums ir aknu vai nieru slimība, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas nepieciešams tādēļ, ka liels daudzums benzilspirta var uzkrāties Jūsu organismā un izraisīt blakusparādības (ko sauc par metabolisko acidozi).

Propilēnglikols

Šīs zāles satur 900 mg propilēnglikola katrā ampulā, kas ir līdzvērtīgi 450 mg/ml.

Ja Jūsu bērns ir jaunāks par 5 gadiem, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, it īpaši, ja bērnam tiek dotas citas zāles, kas satur propilēnglikolu vai alkoholu.

3. Kā lietot Diazepeks

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Devas nosaka individuāli atkarībā no lietošanas indikācijas un slimības smaguma pakāpes.

Ievadot intramuskulāri, zāles uzsūcas lēni. Ieteicamais intravenozās ievadīšanas ātrums ir 0,5‑1 ml/min jeb 2,5-5 mg/min.

Smagu baiļu gadījumos Diazepeks ievada intramuskulāri vai intravenozi devā līdz 10 mg, nepieciešamības gadījumā ievadīšanu atkārtojot ik 4 stundas.

Sedatīva efekta nodrošināšanai pirms nelielām ķirurģiskām un medicīniskām procedūrām zāles injicē lielajās vēnās 10-20 mg 2 līdz 4 min laikā; premedikācijai – intravenozi 100‑200 μg/kg ķermeņa masas.

Krampju novēršanai pieaugušajiem Diazepeks ievada intravenozi 10-20 mg ar ātrumu 5 mg/min. Ja nepieciešams, injekciju var atkārtot pēc 30-60 min. Cita lietošanas shēma paredz mazāku devu biežāku ievadīšanu vai arī intramuskulāru ievadīšanu.

Muskuļu spazmu gadījumā zāles injicē intramuskulāri vai lēnām intravenozi 10 mg ik 4 stundas.

Tetānijas novēršanai pieaugušajiem zāles ievada intravenozi 100-300 μg/kg ķermeņa masas ik 1-4 stundas.

Smaga alkohola abstinences sindroma gadījumā ievada intramuskulāri vai intravenozi 10 mg zāļu, atsevišķos gadījumos vairāk.

Ja zāļu iedarbība liekas pārāk spēcīga vai pārāk vāja, konsultējieties ar ārstu.


Lietošana bērniem un pusaudžiem

Krampju novēršanai

Devas bērniem, ievadot zāles intravenozi vai intramuskulāri, ir 200-300 μg/kg ķermeņa masas vai 1 mg uz katru dzīves gadu. Maksimālā diennakts deva bērniem nedrīkst pārsniegt 3 mg/kg.

Tetānijas novēršanai

Zāles ievada intravenozi pa 100-300 μg/kg ķermeņa masas ik 1-4 stundas.

Ja esat lietojis Diazepeks vairāk nekā noteikts

Benzodiazepīnu pārdozēšana parasti izpaužas ar CNS nomākumu, sākot no miegainības līdz komai. Mērenos gadījumos simptomi ietver miegainību, apjukumu, refleksu nomākumu un apātiju. Nopietnākos gadījumos simptomi var ietvert ataksiju, hipotoniju, hipotensiju, respiratorisko funkciju nomākšanu, komu (reti) un nāvi (ļoti reti). Pārdozēšanas gadījumā nekavējoties griezieties pie ārsta!

Ja pārtraucat lietot Diazepeks

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šis zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Visizplatītākie nevēlamie blakusefekti ir miegainība, nogurums, atkarības sindroms, kā arī tromboze un tromboflebīts injekcijas vietā. Šīs parādības bieži novērojamas terapijas sākumā, tās parasti zūd, terapiju turpinot.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

- miegainība,

- nogurums.

Reti (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

- koordinācijas traucējumi, galvassāpes, reibonis, trīce, ģībonis, vertigo, amnēzija, runas (artikulācijas) traucējumi, mazkustīgums;

- (sk. sadaļu Brīdinājumi un piesardzība): apjukums, depresija, nervozitāte, paranoja, pavājināta vai paaugstināta dzimumtieksme; atkarības sindroms; paradoksālas reakcijas (piem., akūts satraukuma stāvoklis, bailes, halucinācijas, paaugstināts muskuļu tonuss, bezmiegs vai miega traucējumi, nakts murgi, agresivitāte, neadekvāta uzvedība);

- aizcietējums, slikta dūša, izmaiņas siekalu dziedzeru darbībā, siekalošanās;

- neskaidra attēla veidošanās, attēla dubultošanās, gribai nepakļauta, ātra, ritmiska acu ābolu raustīšanās (nistagms);

- hipotensija;

- bradikardija, kardiovaskulārais kolapss;

- urīna nesaturēšana, urīna aizture;

- nātrene, izsitumi;

- elpošanas nomākums, apnoja.

Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

- sirds apstāšanās,

- dzelte,

- neitropēnija,

- paaugstināts transamināžu un sārmainās fosfatāzes līmenis.

Nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

- tromboze un tromboflebīts injekcijas vietā;

- lokālas sāpes, eritēma, jutīgums injekcijas apvidū (ievadot muskulī),

- žagas.

Lai mazinātu tromboflebīta un vēnu trombozes rašanās risku, injekcijai nav vēlams izvēlēties mazās vēnas. Īpaši jāizvairās no ievadīšanas artērijā vai tuvu asinsvadiem.

Gados vecāki pacienti un pacienti ar aknu funkciju traucējumiem ir īpaši jutīgi pret augstākminētajiem nelabvēlīgajiem efektiem. Ir ieteicams regulāri pārskatīt terapiju un nepieciešamības gadījumā pārtraukt lietošanu pēc iespējas ātrāk.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Diazepeks

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc \"Derīgs līdz\". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Diazepeks satur

- Aktīvā viela ir diazepāms.

1 ml šķīduma satur 5 mg diazepāma.

Katra 2 ml ampula satur 10 mg diazepāma.

- Citas sastāvdaļas ir benzilspirts, benzoskābe (E210), propilēnglikols (E1520), nātrija benzoāts (E211), etilspirts 96 %, ūdens injekcijām.

Diazepeks ārējais izskats un iepakojums

Dzidrs šķidrums, krāsa – no bezkrāsainas līdz gaiši dzeltenai ar zaļu nokrāsu.

Stikla ampulas pa 2 ml, 5 ampulas polivinilhlorīda paliktnī. 2 paliktņi paciņā vai 66 paliktņi paciņā (ārstniecības iestādēm).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

Tālr.: +371 67083205

Fakss: +371 67083505

E-pasts: [email protected]

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2019
[*1]

DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2021]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены