apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

OLYNTH DEGUNA PILIENI 0.05% 10ML

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2021-Sep-24
OLYNTH-DEGUNA-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "OLYNTH DEGUNA PILIENI 0.05% 10ML" Rīgā, Latvijā ir:

 • 4.67€  5.48$  4.01£  402Rub  47.5SEK  22PLN  17.59₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts OLYNTH DEGUNA PILIENI 0.05% 10ML     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsR01AA07 

Aktīvās vielas: Xylometazolinum

 


Ražotājs, zīmols: Mcneil Consumer Healthcare,joh
Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.
OLYNTH, 0,5 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml paveikslėlis

 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

OLYNTH 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

(xylometazolini hydrochloridum)

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.

- Ja pēc 3 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

Šajā instrukcijā var uzzināt:

 1. Kas ir Olynth 0,5 mg/ml un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Olynth 0,5 mg/ml lietošanas

 3. Kā lietot Olynth 0,5 mg/ml

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Olynth 0,5 mg/ml

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1. Kas ir Olynth 0,5 mg/ml un kādam nolūkam to lieto

 

Olynth 0,5 mg/ml satur ksilometazolīnu, kas palīdz sašaurināt asinsvadus Jūsu deguna dobumā, samazina gļotādas tūsku un palīdz Jums vieglāk elpot.

 

Aerosolu lieto īslaicīgai deguna aizlikuma un tekoša deguna, kas saistīts ar saaukstēšanos vai sinusītu, ārstēšanai.

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Olynth 0,5 mg/ml lietošanas

 

Nelietojiet Olynth 0,5 mg/ml šādos gadījumos:

 • ja Jums vai Jūsu bērnam ir alerģija (paaugstināta jutība) pret ksilometazolīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

 • ja Jums vai Jūsu bērnam ir paaugstināts acs iekšējais spiediens, īpaši, ja Jums vai Jūsu bērnam ir šaura leņķa glaukoma,

 • ja Jums vai Jūsu bērnam ir hronisks rinīts (ilgstošu laika periodu deguna gļotādas iekaisums) ar mazu sekrēta daudzumu vai bez tā (rhinitis sicca),

 • ja Jūs vai Jūsu bērns lietojat monoaminooksidāzes inhibitorus (MAO inhibitori) vai tos lietojāt iepriekšējo 2 nedēļu laikā,

 • ja Jūs vai Jūsu bērns lietojat citas zāles, kas var paaugstināt asinsspiedienu,

 • ja Jums vai Jūsu bērnam ir iekaisums, kas radies deguna dobuma asinsvadu paaugstinātas jutības dēļ,

 • ja Jums vai Jūsu bērnam nesen ir bijusi galvas smadzeņu ķirurģiska operācija, kas veikta caur deguna vai mutes dobumu.

 

Šo aerosolu nedrīkst lietot bērni, kuri jaunāki par 2 gadiem.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

Pirms Olynth 0,5 mg/ml lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

 • ja Jums vai Jūsu bērnam ir izteikta reakcija uz simpatomimētiķiem (adrenalīnam līdzīgām zālēm), jo Olynth 0,5 mg/ml lietošana var radīt bezmiegu, reiboni, trīci un nekontrolējamas kustības, neregulāru sirdsdarbību vai neparastu sirds ritmu, vai paaugstināt asinsspiedienu,

 • ja Jums vai Jūsu bērnam ir sirds slimība, asinsvadu slimības vai augsts asinsspiediens,

 • ja Jums vai Jūsu bērnam ir pastiprināta vairogdziedzera darbība, cukura diabēts vai jebkādi citi vielmaiņas traucējumi,

 • ja Jums vai Jūsu bērnam ir virsnieru dziedzeru slimība,

 • ja ir prostatas (priekšdziedzera) izmēra palielināšanās (prostatas hipertrofija).

 

Turpinot lietot zāles ilgstoši, tas var radīt aizlikta deguna simptomu pasliktināšanos.

 

Citas zāles un Olynth 0,5 mg/ml

 

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu pirms Olynth 0,5 mg/ml lietošanas.

 

Nelietojiet šo aerosolu, ja Jūs vai Jūsu bērns lieto:

 • noteiktus antidepresantus, kā tricikliskos vai tetracikliskos antidepresantus vai MAO inhibitorus vai 2 nedēļas pēc MAO inhibitoru lietošanas (skatīt punktā „Nelietojiet Olynth 0,5 mg/ml šādos gadījumos”),

 • citas zāles, kas varētu paaugstināt Jūsu vai Jūsu bērna asinsspiedienu.

 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

Grūtniecība un baroāna ar krūti

 

Ja Jūs esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Olynth 0,5 mg/ml nedrīkst lietot grūtniecības laikā, jo nav pietiekamu pētījumu par zāļu iedarbību uz augli.

 

Ja barojat bērnu ar krūti, pirms šo zāļu lietošanas, konsultējieties ar ārstu. Nav zināms, vai aktīvā viela nonāk mātes pienā.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

Olynth 0,5 mg/ml nav zināma ietekme uz spējām vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Olynth 0,5 mg/ml satur benzalkonija hlorīdu

 

Olymth 0,5 mg/ml sastāvā esošais konservants benzalkonija hlorīds var izraisīt deguna gļotādas pietūkumu, it sevišķi ilgstošas lietošanas gadījumā. Ja ir aizdomas par šādu reakciju (ilgstoši aizlikts deguns), vajadzētu lietot degunam paredzētas zāles bez šī konservanta, ja vien tas iespējams. Ja šādas zāles nav pieejamas, jāapsver citas zāļu formas lietošana.

 

 

3. Kā lietot Olynth 0,5 mg/ml

 

Bērni no 2 - 12 gadu vecumam

 

Ja vien ārsts vai farmaceits nav ieteicis citādāk, lietojiet vienu Olynth 0,5 mg/ml aerosola devu katrā deguna ejā līdz 3 reizēm dienā, maksimāli līdz 7 dienām ilgi. Nedrīkst pārsniegt ieteicamo devu.

 

 1. Noņemiet aizsargvāciņu. Pirms lietošanas vairākas reizes nospiediet aerosola galviņu līdz izsmidzinās vienmērīga mākoņveida strūkla (1. zīm.). Tagad aerosols ir gatavs lietošanai.

 2. Turiet pudelīti taisni. Ievietojiet aerosola uzgali deguna ejā - nesmidziniet deguna ejā no apakšas (2. zīm.).

 3. Nospiediet sūkni vienu reizi. Smidzināšanas laikā ieelpojiet caur degunu. To pašu atkārtojiet arī otrā deguna ejā.

 4. Pēc aerosola lietošanas uzlieciet aizsargvāciņu atpakaļ uz pudelītes.

 

[image] 

 

 

 

 

 

 

Lai novērstu infekcijas izplatīšanās risku, katru Olynth 0,5 mg/ml pudeli nelieto vairāk kā viena persona, un pēc katras lietošanas noskalojiet aerosola uzgali.

 

Aerosolu nedrīkst lietot bērniem, kuri jaunāki par 2 gadiem.

 

Ja esat lietojis Olynth 0,5 mg/ml vairāk nekā noteikts

Nekavējoties kontaktējieties ar savu ārstu, farmaceitu vai tuvāko neatliekamās palīdzības nodaļu. Paņemiet līdzi šīs zāles vai šo lietošanas instrukciju.

Pārmērīga zāļu deva var izraisīt centrālās nervu sistēmas paralīzi, piemēram, muskuļu funkcijas zudumu, nogurumu, sausumu mutē, svīšanu, paātrinātu, neregulāru sirdsdarbību un paaugstinātu asinsspiedienu.

 

Ja esat aizmirsis lietot Olynth 0,5 mg/ml

Ja esat aizmirsis kārtējo devu, lietojiet to, tiklīdz par to atceraties, bet, ja ir pienācis laiks nākošajai devai, izlaidiet aizmirsto devu un tālāk lietojiet kā noteikts. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā citas zāles, arī Olynth 0,5 mg/ml var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

PĀRTRAUCIET lietot aerosolu un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību, ja Jums vai Jūsu bērnam ir jebkurš no sekojošiem simptomiem, kas var būt alerģiskas reakcijas pazīme:

 

 • apgrūtināta elpošana vai rīšana, sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums,

 • smaga ādas nieze ar sarkaniem izsitumiem vai reljefainu uztūkumu.

 

Citas blakusparādības

Bieži (ietekmē 1 no 10 lietotājiem):

 • smeldzoša vai dedzinoša sajūta deguna dobumā un rīklē un sausa deguna gļotāda.

 

Reti (ietekmē 1 no 1000 lietotājiem):

 • galvassāpes, paaugstināts asinsspiediens, nervozitāte, slikta dūša, reibonis, bezmiegs un paātrināta sirdsdarbība,

 • pārejoši redzes traucējumi un sistēmiskas alerģiskas reakcijas.

 

Nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

 • aizlikta deguna simptomu pastiprināšanās, pārtraucot lietot zāles.

 

Ziņošana par blakusparādībām

 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Olynth 0,5 mg/ml

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 30C. Uzglabās oriģinālajā iepakojumā.

 

Pēc atvēršanas nelietot Olynth 0,5 mg/ml ilgāk par 20 nedēļām.

 

Nelietot Olynth 0,5 mg/ml pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

 

Neizmeties zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko satur Olynth 0,5 mg/ml

 

Aktīvā viela ir ksilometazolīna hidrohlorīds, kas ir 0,5 mg katrā mililitrā šķīduma. Katrs Olynth 0,5 mg/ml izsmidzinājums (= 0,070 ml) satur 35 µg (vai 0,035 mg) ksilometazolīna hidrohlorīda.

 

Citas sastāvdaļas: dinātrija edetāts, nātrija hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, sorbīts (E420), benzalkonija hlorīda šķīdums un attīrīts ūdens.

 

Olynth 0,5 mg/ml ārējais izskats un iepakojums

 

Caurspīdīgs, bezkrāsains šķīdums dzintara krāsas 10 ml stikla pudelītē ar dozēšanas sūkni.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

McNeil Products Limited

c/o Johnson&Johnson Limited,

Foundation Park, Roxborough Way,

Maidenhead, Berkshire SL6 3UG,

Lielbritānija

 

Ražotājs

Famar Orleans

5, avenue de Concyr

45071 Orleans Cedex 2, Francija

 

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

 

Latvija: Olynth 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

Rumānija: Olynth 0,5 mg/ml spray nazal, solutie

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību pa tālruni 67103435.

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2015 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA• Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu un var atšķirties no reālā produkta izskata.


[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2021 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas