apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕСЯЦА
КАРТА АПТЕК ЛАТВИИ ДЕЖУРНЫЕ ВРАЧИ МЕДПОМОЩЬ
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛЕКАРСТВА ПО АЛФАВИТУ
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. ВАКЦИНАЦИЯ
Геомагнитная обстановка ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
    
ОЧЕРЕДИ НА
   МЕДОБСЛЕДОВАНИЯ   
    СПИСКИ КОМПЕНСИРУ‑    
ЕМЫХ МЕДИКАМЕНТОВ
Е‑ЗДОРОВЬЕ
    МОИ РЕЦЕПТЫ    

HIRUDOID 300MG KRĒMS 40G

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2020-Jul-08
HIRUDOID-лекарство/препарат ориентировочно, Вы можете купить "HIRUDOID 300MG KRĒMS 40G" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

 • 5.13€  5.76$  4.62£  412Rub  53.7SEK  23PLN  19.78₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат HIRUDOID 300MG KRĒMS 40G     Перепроверить

ATC кодI8743UB 

Активные вещества: Chondroitini Polysulfas

 


Фирма производитель: 
Безрецептурный препарат/средства ухода за больными, перевязочные материалы, перчатки, медицинские принадлежности, устройства,...

* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

HIRUDOID, 3 mg/g, kremas, 40 g paveikslėlis


SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Hirudoid 3 mg/g krēms

Chondroitini polysulfas

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis(-kusi) Jūsu ārsts vai farmaceits.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.

 • Ja pēc 14 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Hirudoid krēms un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Hirudoid krēma lietošanas

 3. Kā lietot Hirudoid krēmu

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Hirudoid krēmu

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

1. Kas ir Hirudoid krēms un kādam nolūkam to lieto

Hirudoid ir pretiekaisuma līdzeklis, kas samazina tūsku.

 

Hirudoid lieto lokālai terapijai šādos gadījumos:

 • trulas traumas ar hematomām (zemādas asinsizplūdumu) vai bez tām;

 • virspusējs flebīts (vēnu iekaisums), ja to nevar ārstēt ar spiedošu pārsēju.

 

Ja pēc 14 dienām nejūtat uzlabojumu vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

 

2. Kas Jums jāzina pirms Hirudoid krēma lietošanas

Nelietojiet Hirudoid krēmu šādos gadījumos

 • ja Jums ir alerģija pret hondroitīna polisulfātu, metilparahidroksibenzoātu, propilparahidroksibenzoātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 

Hirudoid krēmu nedrīkst lietot uz vaļējām brūcēm vai bojātas ādas.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Hirudoid krēma lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

Jāizvairās no saskares ar acīm vai gļotādām.

 

Citas zāles un Hirudoid krēms

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot.

 

Nav zināma mijiedarbība ar citām zālēm.

 

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

Līdz šim iegūtā pieredze par lokālu hondroitīna polisulfāta lietošanu grūtniecēm un mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, neliecina par kaitīgu ietekmi uz nedzimušo bērnu vai zīdaini.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Hirudoid neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Hirudoid krēms satur cetostearilspirtu, vilnas tauku spirta krēmu, metilparahidroksibenzoātu (E218) un propilparahidroksibenzoātu (E216)

Cetostearilspirts un vilnas tauku spirta krēms, kas ietilpst šo zāļu sastāvā, var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu).

Metilparahidroksibenzoāts (E218) un propilparahidroksibenzoāts (E216), kas ietilpst šo zāļu sastāvā, var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, aizkavētas).

 

3. Kā lietot Hirudoid krēmu

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

Ja ārsts nav nozīmējis savādāk, Hirudoid krēmu jālieto uz skartā apvidus 2 – 3 reizes dienā; ja nepieciešams, to var lietot biežāk. Atkarībā no ārstējamā apvidus lieluma, parasti pietiek ar 3 – 5 cm krēma.

 

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Devas pielāgošana bērniem nav nepieciešama.

 

Lietošanas veids

Lietošanai uz ādas.

 

Hirudoid krēmu uzklāj uz skartā apvidus un rūpīgi to iemasē.

Hirudoid krēms ir piemērots lietošanai kopā ar pārsējiem.

 

Hirudoid krēmu drīkst lietot vienīgi uz veselas ādas. Jāizvairās no krēma saskares ar acīm, gļotādām, vaļējām brūcēm vai bojātu ādu.

 

Ļoti sāpīga iekaisuma gadījumā, Hirudoid krēmu uzmanīgi uzklāj uz skartā apvidus un pēc tam uzliek vieglu pārsēju. Šajā gadījumā krēmu nedrīkst ierīvēt vai iemasēt ādā.

 

Hirudoid krēms ir piemērots arī fizikālai terapijai, piemēram, fono- un jonoforēzei. Jonoforēzes gadījumā krēmu uzziež zem katoda.

 

Terapijas ilgums

Hirudoid krēma lietošanu jāturpina, līdz simptomi ir izzuduši. Parastais trulu traumu ārstēšanas ilgums ir līdz pat 10 dienām, un virspusēja flebīta gadījumā tas ir viena līdz divas nedēļas.

 

Nepastāv ierobežojumi lietot krēmu ilgāk. Tomēr, ja simptomi nav izzuduši 2 nedēļu laikā, regulāri lietojot Hirudoid krēmu, vai arī šie simptomi pēc terapijas beigām atgriežas, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

 

Ja Jums liekas, ka Hirudoid iedarbība ir par stipru vai par vāju, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

Ja Jūs esat lietojis Hirudoid krēmu vairāk nekā noteikts

Lietojot kā norādīts, nav zināmi Hirudoid pārdozēšanas gadījumi. Ja Hirudoid nejauši lietots iekšķīgi, aktīvās vielas pārdozēšanas pazīmes nav raksturīgas.

 

Tomēr, ja Jūs vai kāds cits ir nejauši norijis Hirudoid krēmu, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu vai dodaties uz tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzība nodaļu.

 

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Hirudoid krēmu

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Iespējamas sekojošas blakusparādības

Imūnās sistēmas traucējumi

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem): Metilparahidroksibenzoāts un propilparahidroksibenzoāts var izraisīt paaugstinātas jutības reakcijas (iespējams, aizkavētas).

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem): Atsevišķos gadījumos var attīstīties lokālas paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, ādas apsārtums, kas tomēr parasti ātri izzūd pēc zāļu lietošanas pārtraukšanas.

 

Ja rodas kāda no iepriekš minētajām iespējamajām blakusparādībām, Jums jāpārtrauc ārstēšanās un jākonsultējas ar savu ārstu.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

 

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

5. Kā uzglabāt Hirudoid krēmu

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un tūbiņas pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Uzglabāšanas laiks pēc pirmās atvēršanas

Uzglabāšanas laiks pēc tūbiņas pirmās atvēršanas: 12 mēneši.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Hirudoid krēms satur

 • Aktīvā viela ir hondroitīna polisulfāts.

1 g krēma satur 3 mg hondroitīna polisulfāta, kas iegūts no vērša trahejas skrimšļa, kas atbilst 250 SV (vienība noteikta, ņemot vērā aktivēto parciālo tromboplastīna laiku (APTL)).

 • Citas sastāvdaļas ir emulsificējošs cetostearilspirts (A tips), 85 % glicerīns, kālija hidroksīds, metilparahidroksibenzoāts (E218), izopropilspirts, propilparahidroksibenzoāts (E216), stearīnskābe, miristilspirts, timols, attīrīts ūdens, lanolīnspirta krēms (cetostearilspirts, lanolīnspirts, baltais vazelīns).

 

Hirudoid krēma ārējais izskats un iepakojums

Balts, viendabīgs krēms.

 

Alumīnija tūbiņas, kas no iekšpuses pārklātas ar epoksifenola sveķiem, un skrūvējamu polipropilēna kopolimēra vāciņu. Tūbiņas iepakotas kartona kastītē kopā ar lietošanas instrukciju.

 

Hirudoid krēms ir pieejams tūbiņās, kas satur 40 g vai 100 g krēma.

 

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

UAB „STADA-Nizhpharm-Baltija“, Goštauto 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva

 

Ražotājs

DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH, Luitpoldstraße 1, 85276 Pfaffenhofen, Vācija

STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Vācija

Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstraße 1, 85276 Pfaffenhofen, Vācija

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2015.gada jūlijā. Источник аннотации, инструкции по применению препарата(лекарства): Государственное агенство лекарств-ZVA• Изображения носят иллюстративный характер. Изображения лекарств на сайте могут отличаться от фактического вида.


Назад


Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2020 Farma24.info © . Все права защищены