apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

VAMINOLACT 100ML N10

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2021-Jan-21
VAMINOLACT-лекарство/препарат ориентировочно, Вы можете купить "VAMINOLACT 100ML N10" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

 • 84.48€  102.23$  74.82£  7526Rub  856.5SEK  383PLN  332.62₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат VAMINOLACT 100ML N10     Перепроверить

ATC кодB05BA01 

 


Фирма производитель: Fresenius Kabi

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
VAMINOLACT INFUZINIS TIRPALAS 100 ML N10 Alaninas/Argininas/Asparto rūgštis/Cisteinas/Glutamo rūgštis/Glicinas/Histidinas/Izoleucinas/Leucina Rx
73.21€, Jan.2021 Интернет аптека Литва Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Литва)Перейти к продавцу для покупки
VAMINOLACT 100ML N10 Rx (Fresenius Kabi)
84.48€ , Sep.2020 Интернет аптека Latvija internetaptieka.lv T. 26699176, Адрес: Рига, улица Дзелзавас 120M, LV-1021. Время работы: рабочие дни: 9.00-18.00. Лекарства по рецептам можно будет получить лично, придя с рецептом или документом, удостоверяющим личность, или заказать на дом с доставкой, если выписан e-рецепт.
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]


SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Vaminolact šķīdums infūzijām

 

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Vaminolact šķīdums infūzijām un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Vaminolact šķīduma infūzijām lietošanas

 3. Kā lietot Vaminolact šķīdumu infūzijām

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Vaminolact šķīdumu infūzijām

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 1. Kas ir Vaminolact šķīdums infūzijām un kādam nolūkam to lieto

 

Vaminolact šķīdums infūzijām ir aminoskābju šķīdums intravenozai barošanai. Aminoskābju sastāvs tajā ir veidots pēc mātes piena parauga. Tas satur 18 aminoskābes, tai skaitā, neaizstājamās, kas nepieciešamas ķermeņa olbaltumvielu sintēzei.

Turklāt zāles satur arī taurīnu, kas ir mātes piena sastāvdaļa. Taurīna koncentrācija šūnās parasti ir augsta, sevišķi nobriedušā tīklenē, muskuļos un attīstošos smadzeņu audos. Bērniem ilgstoša intravenoza barošana bez taurīna izraisa elektroretinogrammas izmaiņas, kas normalizējas pēc taurīna ievadīšanas.

Vaminolact šķīdums infūzijām normāli un priekšlaicīgi dzimušiem bērniem rada pozitīvu slāpekļa bilanci. Preparāts nesatur ogļhidrātus un elektrolītus, kas ļauj devu pielāgot individuāli.

Vaminolact šķīdums infūzijām ir indicēts kā aminoskābju avots bērniem, kam nepieciešama parenterāla barošana.

 

 

 1. Kas Jums jāzina pirms Vaminolact šķīduma infūzijām lietošanas

 

Nelietojiet Vaminolact šķīdumu infūzijām šādos gadījumos

 

Vaminolact šķīdums infūzijām ir kontrindicēts pacientiem ar iedzimtiem aminoskābju vielmaiņas traucējumiem, smagiem aknu darbības traucējumiem, dzīvību apdraudošiem cirkulācijas traucējumiem (šoks), smagu hipoksiju vai acidozi un smagu urēmiju, kad nav iespējama dialīze.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

Aminoskābju intravenoza ievadīšana ir saistīta ar pastiprinātu mikroelementu – vara un, jo īpaši, cinka izvadi ar urīnu. Tas jāņem vērā, nosakot mikroelementu devas, jo īpaši, – preparāta ilgstošas ievadīšanas gadījumā.

Pirms Vaminolact ievadīšanas jānovērš elektrolītu un šķidruma līdzsvara traucējumi, piemēram, hiperhidratācija, hipokaliēmija, hiponatriēmija. Pastiprināta uzmanība jāpievērš, ievadot pacientiem ar paaugstinātu plazmas osmolaritāti.

 

Citas zāles un Vaminolact šķīdums infūzijām

 

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Vaminolact drīkst samaisīt tikai ar tādiem preparātiem, saderība ar kuriem ir pierādīta (skat.p.3 „Saderība”).

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

 

Nav piemērojama.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

Nav piemērojama.

 

 

 1. Kā lietot Vaminolact šķīdumu infūzijām

 

Ieteicamās devas

 

Jaundzimušie: Līdz 35ml* uz kg ķermeņa masas/24 stundās. Pilnu devu sasniedz, terapijas pirmās nedēļas laikā devu pakāpeniski palielinot.

Ķermeņa masa kg Deva ml/kg/24st.

10 24,0**

Bērni 20 18,5**

30 16,0**

40 14,5**

* Devu līdz norādītajai palielina pirmās dzīvības nedēļas laikā. Infūziju vēlams veikt nepārtraukti 24 stundu laikā.

** Vēlamais infūzijas ilgums – ne mazāks par 8 stundām.

 

Saderība

 

Vaminolact drīkst samaisīt tikai ar tādiem preparātiem (medicīniskie, barojošie vai elektrolītu šķīdumi), saderība ar kuriem ir pierādīta. Samaisīšanu jāveic aseptiski.

Bez nogulšņu veidošanās riska 500 ml Vaminolact drīkst pievienot (atsevišķi vai kopā): līdz 66,7 ml Ped-el, 200 mmol Na+, 160 mmol KCl, 35 mmol kalcija glubionāta un 15 mmol MgSO4. Maisījums ir jāizlieto 24 stundu laikā. Ja 500 ml Vaminolact ir pievienots tikai 66,7ml Ped-el, šķīdums ir stabils 12 stundas.

500 ml Vaminolact drīkst pievienot arī līdz 30 ml Pel-el N (Peditrace).

Vienlaicīga Vaminolact un Intralipid infūzija, piemēram, ievadīta caur infūzijas kanulu ar trīsvirzienu krānu, samazina šķīduma, kas sasniedz vēnu, osmolalitāti. Tas, savukārt, samazina tromboflebīta iespēju gadījumā, ja infūzijai izmantota perifērā vēna.

 

Ievadīšana

 

Vaminolact šķīdumu infūzijām, lietojot Y-veida savienojumu netālu no infūzijas vietas, var ievadīt tajās pašās centrālās vai perifērās vēnās, kurās ievada ogļhidrātus vai tauku emulsijas.

Neizmantotos atlikumus no atvērtajām pudelēm vēlams iznīcināt, nevis saglabāt vēlākai lietošanai.

 

 

 1. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas un novērojamas reti. Tās var izpausties kā slikta dūša.

Ir ziņojumi par aknu funkcionālo rādītāju pārejošu paaugstināšanos. Parādības iemesli pašlaik nav noskaidroti. Nosakot intravenozās barošanas šķīduma komponentus un ievadīšanas režīmu, jāņem vērā pamata saslimšanas raksturs.

Iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas.Nevēlamo blakusparādību risks ir lielāks, palielinoties ievades ātrumam.

Tāpat kā citu hipertonisku infūzijas šķīdumu gadījumā, ievadot preparātu perifērā vēnā, iespējams tromboflebīts. Pārsniedzot maksimālo ieteicamo Vaminolact šķīduma infūzijām ievadīšanas ātrumu, ir novērota vemšana, pietvīkums un svīšana.

Parādoties pārdozēšanas simptomiem, infūzijas ātrums jāsamazina vai tā jāpārtrauc.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam.

 

Ziņošana par blakusparādībām

 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

 1. Kā uzglabāt Vaminolact šķīdumu infūzijām

 

Uzglabāšanas laiks un uzglabāšanas nosacījumi

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 250C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Nesasaldēt.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

 

 1. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Vaminolact šķīdums infūzijām satur

 

1000ml šķīduma infūzijām satur:

Aktīvās vielas:

Alanīnu (Alaninum) 6,3 g

Arginīnu (Argininum) 4,1 g

Asparagīnskābi (Acidum asparticum) 4,1 g

Cisteīnu/Cistīnu (Cysteinum/Cystinum) 1,0 g

Glutamīnskābi (Acidum glutaminicum) 7,1 g

Glicīnu (Glycinum) 2,1 g

Histidīnu (Histidinum) 2,1 g

Izoleicīnu (Isoleucinum) 3,1 g

Leicīnu (Leucinum) 7,0 g

Lizīna monohidrātu (Lysinum monohydricum),
atbilst L-lizīnam 5,6 g

Metionīnu (Methioninum) 1,3 g

Fenilalanīnu (Phenylalaninum 2,7 g

Prolīnu (Prolinum) 5,6 g

Serīnu (Serinum) 3,8 g

Taurīnu (Taurinum) 0,3 g

Treonīnu (Threoninum) 3,6 g

Triptofānu (Tryptophanum) 1,4 g

Tirozīnu (Tirozinum) 0,5 g

Valīnu (Valinum) 3,6 g

Citas sastāvdaļas ir: ūdens injekcijām.

Kopējais aminoskābju daudzums – 65,3g/l, no kurām 31,9g (ieskaitot cisteīnu, histidīnu

un tirozīnu) ir neaizvietojamās aminoskābes.

pH=5,2

Slāpekļa saturs 9,3 g/l

Elektrolīti: nav

Antioksidanti: nav

Osmolalitāte: 510 mosmol / kg ūdens

Enerģētiskā vērtība: 1,0 MJ/l (240kcal)

 

Vaminolact šķīduma infūzijām ārējais izskats un iepakojums

 

Vaminolact šķīdums infūzijām ir dzidrs bezkrāsains vai viegli iedzeltens aminoskābju šķīdums.

Stikla pudeles pa 100ml un 500ml. Recepšu zāles.

Iepakojums ar 10 stikla pudelēm pa 100 ml vai 500 ml.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

Fresenius Kabi AB

SE-751 Uppsala

Zviedrija

 

Ražotājs

 

Fresenius Kabi Austria GmbH

Hafnerstraße 36, A-8055 Graz,

Austrija

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

10/2015

 

 

 

 

 

  Источник аннотации, инструкции по применению препарата(лекарства): Государственное агенство лекарств-ZVA


[*1]

Источник информации DDD Германский институт медицинской документации и информации - DIMDI [23.11.2011]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2021 iDrugs24.com © . Все права защищены