apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

DENTOKIND N150

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2021-Mar-07
DENTOKIND-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "DENTOKIND N150" Rīgā, Latvijā ir:

 • 10.95€  13.07$  9.45£  973Rub  111.5SEK  50PLN  43.37₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts DENTOKIND N150     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsV03AX 

 


Ražotājs, zīmols: Dhu-Arzneimittel Gmbh & Co Kg
Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāļu, produktu saraksts ar analoģiskiem vai līdzīgiem nosaukumiem *
Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
DENTOKIND TAB. N150
7.42€, Mar.2021 Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva)Pirkt
DENTOKIND TABLETĖS N150
9.32€, Mar.2021 Internetaptieka Lietuva Benu vaistinė (Lietuva)Pirkt
DENTOKIND TAB. N150 (Deutsche Homoopathie)
9.32€, Mar.2021 Internetaptieka Lietuva 100 metų vaistinė (Lietuva)Pirkt
DENTOKIND TABLETĖS N150
9.32€, Oct.2020 Internetaptieka Lietuva Mano vaistine LT (Lietuva)Pirkt
DENTOKIND TABLETĖS N150
9.32€, Mar.2021 Internetaptieka Lietuva Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Lietuva)Pirkt
DENTOKIND TABLETĖS N150
9.33€, May.2020 Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva)Pirkt
DENTOKIND TABLETES N150
10.05€ , Dec.2019 Internetaptieka Latvija internetaptieka.lv Tālr. 67840809Pirkt
DENTOKIND TAB. N150
11.08€, Mar.2021 Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva)Pirkt
DENTOKIND TAB N150
11.29€, Aug.2019 Internetaptieka Latvija medikaments.lv Tālr. 25451183Pirkt
DENTOKIND TABLETES, N150 (Dhu-Arzneimittel Gmbh & Co Kg)
12.07€, Mar.2021 Internetaptieka Latvija Saules aptieka Tālr. 25672567Pirkt
DENTOKIND TABLETES N150
12.07€, Mar.2021 Internetaptieka Latvija www.apotheka.lv Tālr. 67718733Pirkt
* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.
DENTOKIND, tabletės, N150 paveikslėlis


SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

 

Dentokind tabletes

Belladonna D6, Chamomilla D6, Ferrum phosphoricum D6, Hepar sulfuris D12, Pulsatilla D6

 

Homeopātiskās zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skat. 4. punktu.

 • Ja Jūsu bērns nejūtas labāk vai jūtas sliktāk pēc 7 dienām, Jums jāsazinās ar ārstu.

 

Kas ir šajā instrukcijā

  1. Kas ir Dentokind un kādam nolūkam to lieto

  2. Kas jāzina pirms Dentokind lietošanas

  3. Kā lietot Dentokind

  4. Iespējamās blakusparādības

  5. Kā uzglabāt Dentokind

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 1. Kas ir Dentokind un kādam nolūkam to lieto

 

Dentokind ir homeopātiskās zāles zīdaiņiem un maziem bērniem, kas zobu šķilšanās laikā atvieglo tādas sūdzības kā uzbudināmība, nemiers, ausu sāpes, sāpīgas smaganas, neliels drudzis un šķidrāka vēdera izeja nekā parasti.

 

 

 1. Kas jāzina pirms Dentokind lietošanas

 

Nelietojiet Dentokind

 • ja Jūsu bērnam ir alerģija (paaugstināta jutība) pret kādu no šo zāļu aktīvajām vielām vai kādu citu no 6.puntkā minētām sastāvdaļām.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 • ja jūsu ārsts ir teicis, ka Jūsu bērnam ir kāda cukura nepanesība, kontaktējieties ar savu ārstu pirms šo zāļu lietošanas.

 • ja Jums šķiet, ka Dentokind iedarbība ir pārāk vāja, vai bērnam parādās citas negaidītas sūdzības, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

 

Citas zāles un Dentokind

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras Jūsu bērns lieto, ir lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot.

 

Dentokind kopā ar uzturu un dzērieniem

Dentokind neiesaka lietot ēšanas laikā, tās ieteicams lietot pusstundu pirms vai pēc ēšanas.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Šīs zāles ir paredzētas bērniem.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles ir paredzētas bērniem.

 

Dentokind satur laktozi (piena cukuru)

Ja ārsts ir teicis, ka Jūsu bērnam ir kāda cukura nepanesība, kontaktējieties ar savu ārstu pirms šo zāļu lietošanas.

 

 1. Kā lietot Dentokind

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā norādīts instrukcijā vai saskaņā ar jūsu ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

Ieteicamā deva ir:

 

Bērniem līdz 1 gada vecumam

Akūtu simptomu gadījumā nozīmē pa 1 tabletei katru stundu, bet ne vairāk kā 6 tabletes dienā. Kad sūdzības mazinās, dod pa 1 tabletei 3 reizes dienā.

 

Bērniem no 1 līdz 6 gadu vecumam

Akūtu simptomu gadījumā nozīmē pa 2 tabletēm katru stundu, bet ne vairāk kā 12 tabletes dienā. Kad sūdzības mazinās, dod pa 2 tabletēm 3 reizes dienā.

 

Tabletes ieteicams lietot pusstundu pirms vai pēc ēšanas, ļaujot tām lēni izšķīst mutē. Bērniem līdz 3 gadu vecumam tabletes var izšķīdināt nelielā daudzumā ūdens.

 

Ja Jūsu bērna simptomi neuzlabojas pēc 7 dienām vai parādās jauni simptomi, lūdzu konsultējieties ar savu ārstu.

 

Ja esat lietojuši Dentokind vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumā kaitīga ietekme nav gaidāma.

 

Ja esat aizmirsuši lietot Dentokind

Nedodiet savam bērnam dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jūs pārtraucat lietot Dentokind

Pārtraucot Dentokind lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma.

 

Ja Jums ir kādi papildus jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

 

 1. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādības, kuras izraisa Dentokind, nav novērotas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

Piezīme: lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pasliktināties (sākotnēja homeopātiskā pasliktināšanās). Tādā gadījumā pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar savu ārstu.

 

 

 1. Kā uzglabāt Dentokind

 

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

 

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma un etiķetes pēc saīsinājuma „Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Glabāšanas laiks pēc pudeles pirmās atvēršanas ir 12 mēneši.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Dentokind satur

 

1 tablete satur:

 • Aktīvās vielas ir: Belladonna D6 15 mg, Chamomilla D6 15 mg, Ferrum phosphoricum D6 15 mg, Hepar sulfuris D12 15 mg, Pulsatilla D6 15 mg.

 • Citas sastāvdaļas ir: mikrokristāliskā celuloze, talks, laktozes monohidrāts, magnija stearāts.

 

Dentokind ārējais izskats un iepakojuma saturs

 

Tabletes ir baltas vai gandrīz baltas ar plakanu virsmu un noslīpinātām malām. Tabletes iepakotas brūnā stikla pudelītē, kura satur 150 tabletes.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostr. 24

76227 Karlsruhe

Vācija

Tel. +49 721 4093 01

Fakss +49 721 4093 316

E-pasts: info@dhu.com

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

 

SIA „Mitela”

Brīvības ielā 183/1

Rīga, Latvija, LV-1012

Tel: 67360781

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 01/2016. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA• Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu un var atšķirties no reālā produkta izskata.


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2021 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas